Xem Nhiều 6/2023 #️ Về Các Học Phần Delta # Top 6 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 6/2023 # Về Các Học Phần Delta # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Về Các Học Phần Delta mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Học phần 1

Hiểu được Ngôn ngữ, Phương pháp luận và Nguồn tài liệu phục vụ Giảng dạy (20 tín chỉ)

Học phần này tập trung vào nền tảng cho việc dạy và học tiếng Anh ở các cấp bậc khác nhau.

Nội dung giảng dạy

Các quan điểm lý thuyết về sự tiếp thu và giảng dạy ngôn ngữ

Các phương pháp tiếp cận và Phương pháp luận khác nhau, bao gồm những xu hướng phát triển hiện tại

Các hệ thống ngôn ngữ và các vấn đề về ngôn ngữ học của học viên

Các kỹ năng ngôn ngữ và các vấn đề của học viên

Kiến thức về nguồn tài liệu, tài liệu và sách tham khảo phục vụ cho việc học tập ngôn ngữ

Đánh giá

Học phần 1 là một kỳ thi viết gồm hai bài thi viết dài 90 phút, giữa hai bài thi có 30 phút nghỉ giải lao. Kỳ thi này được sắp xếp và chấm điểm ngoài.

Sự chuẩn bị

Bạn có thể chuẩn bị cho Học phần 1 bằng cách:

Tham gia các khóa học tại một trong số những trung tâm được công nhận

Đọc và nghiên cứu độc lập sử dụng các sách tham khảo về tiếng Anh và phương pháp giảng dạy.

Tải tóm tắt nội dung và cơ cấu của Học phần 1 (PDF 33kb bằng tiếng Anh)

Học phần 2

Phát triển Kỹ năng Thực hành chuyên môn (20 tín chỉ)

Học phần này tập trung vào các quy tắc và thực hành soạn giáo án và giảng dạy.

Nội dung giảng dạy

Học viên ngôn ngữ và tình huống học ngôn ngữ

Chuẩn bị cho việc dạy tiếng Anh

Đánh giá, lựa chọn và sử dụng các nguồn tài liệu và tài liệu vào mục đích giảng dạy

Quản lý và hỗ trợ việc học

Đánh giá việc chuẩn bị giáo án và giảng dạy

Quan sát/đánh giá giờ giảng của các giáo viên khác

Trình độ nghiệp vụ và các cơ hội phát triển chuyên môn.

Đánh giá

Sự chuẩn bị

Bạn có thể chuẩn bị cho Học phần 2 bằng cách:

mua một cuốn sách tham khảo tiếng Anh (trung tâm của bạn sẽ gợi ý)

suy nghĩ về các ưu và nhược điểm của một giáo viên

đề nghị các đồng nghiệp hoặc các nhân viên khác dự một giờ giảng và phản hồi các thông tin mang tính xây dựng

dự giờ các giáo viên khác để học hỏi kinh nghiệm về các kỹ thuật, tài liệu và nguồn tài liệu mới.

Bạn có thể chuẩn bị cho Học phần 2 bằng cách:

Tải nội dung và cơ cấu tóm tắt của Học phần 2 (PDF 24kb bằng tiếng Anh) Tải các Tiêu chí đánh giá cho Học phần 2 (PDF 73kb bằng tiếng Anh)

Học phần 3

Lựa chọn 1: Mở rộng Thực hành và Chuyên môn ELT (20 tín chỉ)

Học phần này tập trung vào phân tích các nhu cầu, thiết kế của đề cương ôn thi, lên kế hoạch và đánh giá khóa học trong lĩnh vực chuyên ngành đã lựa chọn.

Nội dung giảng dạy

Nghiên cứu sâu vào các lĩnh vực chuyên ngành

Quy tắc thiết kế đề cương và các gợi ý cho những ngữ cảnh học tập cụ thể

Thiết kế đề cương và chương trình giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên trong ngữ cảnh cụ thể của chuyên ngành đã lựa chọn

Thiết kế và phát triển khóa học trong ngữ cảnh cụ thể của chuyên ngành đã lựa chọn

Các quy tắc và kỹ năng thực hành kiểm tra, đánh giá và ứng dụng của chúng trong lĩnh vực chuyên ngành của thí sinh

Giám sát và đánh giá hiệu quả, chất lượng của các khóa học và các chương trình nghiên cứu.

Lựa chọn 2: Quản lý Giảng dạy Tiếng Anh (20 tín chỉ)

Học phần này tập trung vào phân tích tình huống, lập kế hoạch, và thực hiện các sửa đổi trong ngữ cảnh chuyên ngành quản lý đã lựa chọn.

Nội dung giảng dạy

Nghiên cứu một chuyên ngành quản lý đã lựa chọn

Các phương pháp phân tích tình huống

Thiết kế các đề xuất sửa đổi

Thực hiện các đề xuất sửa đổi.

Đánh giá

Học phần 3 là một bài luận viết mở rộng. Đối với Lựa chọn 1, bài luận được tập trung vào một lĩnh vực chuyên ngành dạy và học do thí sinh lựa chọn (ví dụ: Tiếng Anh học thuật, tiếng Anh dạy các lớp luyện thi, tiếng Anh cho thiếu nhi, dạy một thày một trò). Đối với Lựa chọn 2, thí sinh hoàn thành một bài luận về chuyên ngành quản lý ELT đã chọn. Bài luận mở rộng được chấm điểm ngoài.

Sự chuẩn bị

Bạn có thể chuẩn bị cho Học phần 3 bằng cách:

Tham gia các khóa học tại một trong số những trung tâm được công nhận

Đọc và nghiên cứu độc lập sử dụng các sách tham khảo tập trung vào chuyên ngành đã chọn, cũng như những sách về đánh giá, đề cương và thiết kế khóa học

Dự giờ các giáo viên khác để trải nghiệm các ngữ cảnh giảng dạy mới.

Tài liệu tải

Tải nội dung tóm tắt của Học phần 3 (PDF 9kb bằng tiếng Anh) Tải đề cương Delta (PDF 516kb bằng tiếng Anh)

Quy Định Về Giảng Dạy Các Học Phần Bằng Tiếng Anh

Quy Định Về Giảng Dạy Các Học Phần Bằng Tiếng Anh, Bài Giảng Môn Mô Hình Rasch Và Phân Tích Dữ Liệu Bằng Phần Mềm Quest, Mẫu Thư Phàn Nàn Bằng Tiếng Anh, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Quy Định Phân Chia Thời Gian Giang Bai Chinh Trị Trong Quân Đội, Quy Trình Mời Giảng Và Phân Công Giảng Dạy Hệ Sau Đại Học, Quyết Định Số Phận Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Bài Luận Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh, Các Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Nghị Định Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Thuyết Trình Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Sa Thải Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Đi Công Tác Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Định Nghĩa ô Nhiễm Không Khí Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Khen Thưởng Bằng Tiếng Anh, Viet Ve Du Dinh Cuoi Tuan Bang Tieng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Phản Biện Đề Thi Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Bài Giảng Phản Xạ Toàn Phần, Mô Hình Rasch Và Phân Tích Dữ Liệu Bằng Phần Mềm Quest, Cân Bằng Và Mô Phỏng Dây Chuyền May Quần Bằng Phần Mềm Arena, Quy Chế Giang Hồ Phần 4, Bài Giảng ở Đh Harvard – Tập 1 Phần 1, Bài Giảng Số Phận Con Người, Phân Tích 3 Khổ Thơ Đầu Bài Tràng Giang, Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Phan Tich Bai Tho Tràng Giang Lop 11, Hãy Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Bài Giảng Nghệ Thuật Đàm Phán, Phân Tích Khổ 2 Tràng Giang, Dàn ý Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Anh Chị Hãy Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích Khổ 1 Bài Tràng Giang, Phân Tích Khổ 3 Tràng Giang, Phân Tích 2 Khổ Đầu Bài Tràng Giang, Phân Tích Hai Khổ Thơ Đầu Bài Tràng Giang, Phân Tích Tràng Giang, Phân Tích 2 Khổ Đầu Tràng Giang, Phân Tích Khổ 1 Tràng Giang, Bài Giảng Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ, Bài Giảng Ung Thư Bàng Quang, Phân Tích Khổ Thơ Cuối Bài Tràng Giang, Phân Tích 2 Khổ Cuối Bài Tràng Giang, Bài Giảng Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Bảng Kiểm Điểm Bằng Tiếng Nhạt, 1 Tấm Bìa Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 1/2m , Chieu Rong La1/3 M Chia Tam Bia Do Bang 3 Phan Bang Nha, Bài Giảng 2 Tam Giác Bằng Nhau, Báo Cáo Tài Chính Coongty Cổ Phần Hương Giang Huế Năm 2016, 1 Tấm Bìa Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 1/2m , Chieu Rong La1/3 M Chia Tam Bia Do Bang 3 Phan Bang Nha, Bài Giảng ý Nghĩa Của Bảng Tuần Hoàn, Trên Đường Có Nhiều Làn Đường Cho Xe Đi Cùng Chiều Được Phân Biệt Bằng Vạch Kẻ Phân Làn Đường, Phân Tích Vẻ Đẹp Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích Yếu Tố Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích Yếu Tố Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Bài Tràng Giang, Tờ Trình Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang, Bài Giảng Rối Loạn Cân Bằng Nước Điện Giải, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, Tiếng Anh 6 Bài Giảng, Bài Giảng Tiếng Anh, Bài Giảng Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Báo Cáo Thực Tập Trợ Giảng Tiếng Anh, Bài Giảng E Learning Tiếng Anh Lớp 3, Bài Giảng 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa, Bài Giảng ô Nhiễm Tiếng ồn, Bài Giảng ôn Tập Tiếng Việt 6, Báo Cáo Thực Tập Giảng Dạy Tiếng Anh, Bài Giảng ôn Tập Tiếng Việt 8, Bài Giảng Tiếng Nói Của Văn Nghệ, Bài Giảng ôn Tập Tiếng Việt Lớp 9, Phân Lập Và Định Danh Các Dòng Vi Khuẩn Bản Địa Có Khả Năng Phân Hủy Thuốc Kích Thích Ra Hoa Aclobut, Quy Định Về Phân Loại, Phân Cấp Công Trình Xây Dựng, Bài Giảng: Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội C, Bài Giảng: Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội C, Bảng Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Anh, Bảng Cửu Chương Bằng Tiếng Anh, 4 Bảng Báo Cáo Tài Chính Bằng Tiếng Anh, Góp Phần Xác Định Thành Phần Hóa Học Có Tác Dụng Giảm Đau Của Cây Sộp, Thông Tư Quy Định Về Yêu Cầu Kỹ Thuật Đối Với Phần Mềm Ký Số, Phần Mềm Kiểm Tra Chữ Ký Số, Bài Giảng Cinema 4d Tiếng Việt, Bài Giảng Nhận Xét Đặc Điểm Lâm Sàng Và Điều Trị Phản Vệ Tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Bệnh Viện Bạch Ma, Bài Giảng Những Yêu Cầu Về Sử Dụng Tiếng Việt, Định Luật Phản Xạ Toàn Phần, Định Nghĩa Phản Xạ Toàn Phần, Thức ăn Quyết Định Số Phận Của Bạn Phần 2, Góp Phần Xác Định Thành Phần Hóa Học Của Cây Đậu Biếc, Bảng Giá Phần Mềm Bảo Hiểm Efy, Bảng Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm, Phân Tích Bảng Cân Đối Kế Toán, Bảng Giá Phần Mềm Bảo Hiểm Vnpt, Phân Tích 1 47g Chất Hữu Cơ Y Bằng Cuo,

Quy Định Về Giảng Dạy Các Học Phần Bằng Tiếng Anh, Bài Giảng Môn Mô Hình Rasch Và Phân Tích Dữ Liệu Bằng Phần Mềm Quest, Mẫu Thư Phàn Nàn Bằng Tiếng Anh, Tài Liệu Cân Băng Định Lượng Băng Tiếng Việt, Quy Định Phân Chia Thời Gian Giang Bai Chinh Trị Trong Quân Đội, Quy Trình Mời Giảng Và Phân Công Giảng Dạy Hệ Sau Đại Học, Quyết Định Số Phận Tiếng Anh Là Gì, Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Mẫu Văn Bản Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Bài Luận Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh, Các Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Nghị Định Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Thuyết Trình Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Sa Thải Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Đi Công Tác Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Cán Bộ Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Bằng Tiếng Anh, Định Nghĩa ô Nhiễm Không Khí Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Khen Thưởng Bằng Tiếng Anh, Viet Ve Du Dinh Cuoi Tuan Bang Tieng Anh, Mẫu Quyết Định Thôi Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Bằng Tiếng Anh, Biên Bản Phản Biện Đề Thi Bằng Tiếng Anh, Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Bằng Tiếng Anh, Bài Giảng Phản Xạ Toàn Phần, Mô Hình Rasch Và Phân Tích Dữ Liệu Bằng Phần Mềm Quest, Cân Bằng Và Mô Phỏng Dây Chuyền May Quần Bằng Phần Mềm Arena, Quy Chế Giang Hồ Phần 4, Bài Giảng ở Đh Harvard – Tập 1 Phần 1, Bài Giảng Số Phận Con Người, Phân Tích 3 Khổ Thơ Đầu Bài Tràng Giang, Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Phan Tich Bai Tho Tràng Giang Lop 11, Hãy Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Bài Giảng Nghệ Thuật Đàm Phán, Phân Tích Khổ 2 Tràng Giang, Dàn ý Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Anh Chị Hãy Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang, Phân Tích Khổ 1 Bài Tràng Giang, Phân Tích Khổ 3 Tràng Giang, Phân Tích 2 Khổ Đầu Bài Tràng Giang, Phân Tích Hai Khổ Thơ Đầu Bài Tràng Giang, Phân Tích Tràng Giang, Phân Tích 2 Khổ Đầu Tràng Giang, Phân Tích Khổ 1 Tràng Giang, Bài Giảng Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ,

Khóa Học Nhỏ Về Chiêm Tinh: Phần 1

LỜI NÓI ĐẦU

Để bắt đầu nghiên cứu về chiêm tinh tài chính (financial astrology), cần thiết phải tìm hiểu một số khái niệm cơ bản của chiêm tinh học (astrology). Chiêm tinh tài chính vận dụng các ký hiệu chiêm tinh và các nguyên tắc trong chiêm tinh học để giao dịch trên thị trường tài chính. Đừng lo lắng nếu bạn chưa từng biết đến chiêm tinh học. Ai cũng có điểm khởi đầu và tôi sẽ giúp bạn điều đó. Khóa học nhỏ này sẽ bao gồm nhiều số khác nhau.

Hiện nay, chiêm tinh học còn rất lạ lẫm tại Việt Nam. Điều này là do sự khác biệt về văn hóa. Kịch Dịch ở phương Đông và Chiêm Tinh ở Phương Tây. Hơn nữa, lịch sử phát triển của Chiêm Tinh (và kể cả kinh dịch) đều mang phải tiếng xấu vì ngành khoa học này bị các thế lực cầm quyền sử dụng cho các mục đích chính trị. Tâm lý kỳ thị, thiếu tinh tưởng (cho là mê tín, dị đoan) vào ngành khoa học này sẽ là một cản trở lớn để du nhập ngành chiêm tinh và chiêm tinh tài chính vào Việt Nam. Tôi hy vọng trong tương lai, công chúng sẽ có cách nhìn rộng mở hơn với ngành khoa học này.

LỊCH THIÊN VĂN

Lịch thiên văn đơn giản là một lịch hành tinh xác định vị trí của các hành tinh lớn tại các cung cho từng ngày trong mỗi năm. Vị trí các hành tinh được tính theo độ, phút và giây khi quan sát từ Trái Đất hoặc Mặt trời. Nó có thể được so sánh với biểu đồ các vì sao. Có hai góc quan sát thiên văn: địa tâm (geocentric) tức lấy trái đất làm trung tâm quan sát và Nhật Tâm (Helio) khi lấy Mặt trời làm trung tâm quan sát. Trong khóa học này, tôi sẽ giới thiệu lịch thiên văn địa tâm.

Độc giả không cần phải lo lắng làm như thế nào để sở hữu các lịch thiên văn. Hiện nay có rất nhiều phần mềm về lịch thiên văn giúp chúng ta dễ dàng truy cập. Trong các bài học sau, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một số phần mềm để quan sát hiện tượng chiêm tinh.

CÁC HÀNH TINH

Một hành tinh được phân loại như một thiên thể xoay vòng quanh mặt trời. Có 9 hành tinh chính trong thái dương hệ. Đó là Thủy Tinh (Mercury); Kim Tinh (Venus); Trái Đất (Earth); Sao hỏa (Mars), Mộc Tinh (Jupiter); Thổ Tinh (Saturn), Thiên Vương Tinh (Uranus); Hải Vương Tinh (Neptune) và Diêm Vương Tinh (Pluto). Phần lớn tên của các hành tinh được đặt theo tên của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Mặt trăng và mặt trời không được phân loại như các hành tinh mà các thể sáng (luninary). Tuy nhiên, trong chiêm tinh, cả hai đều được xem như là các hành tinh. Vào năm 2006, Pluto không được xếp vào hành tinh theo tiêu chuẩn phân loại mới nhưng trong chiêm tinh, chúng tôi vẫn xem đây là một hành tinh.

Thủy Tinh (Mercury); Kim Tinh (Venus); Trái Đất (Earth); Sao hỏa (Mars ) được gọi là các hành tinh bên trong. Mộc Tinh (Jupiter); Thổ Tinh (Saturn), Thiên Vương Tinh (Uranus); Hải Vương Tinh (Neptune) và Diêm Vương Tinh (Pluto) được goi là các hành tinh bên ngoài.Vì quỹ đạo của Thủy Tinh và Kim Tinh nằm trong quỹ đạo trái đất nên được gọi là “các hành tinh cấp dưới-inferior planets”. Các hành tinh bên ngoài bao gồm cả Hỏa Tinh được gọi là “các hành tinh cấp cao- superior planets”. Tất cả các hành tinh chuyển động theo chiều ngược kim đồng hồ quanh mặt trời. Một số hành tinh có quỹ đạo nhiều vòng hơn so với các hành tinh khác.

Đêm và ngày được hình thành vì cứ 24 giờ trái đất lại hoàn tất vòng quay 360 độ của nó (gọi là hoàn tất một vòng quay). Độ nghiêng của mỗi hành tinh là khác nhau. Có những hành tinh nghiêng 3 độ, trong đó Diêm Vương Tinh là có độ nghiêng lớn nhất 17 độ và Thủy Tinh là 7 độ. Mặt trăng là một vệ tinh của Trái Đất. Đây là thực thể quan trọng đối với con người và chúng ta sẽ bàn sâu về nó. Con đường được tạo ra bởi các hành tinh được gọi là “đường hoàng đạo-ecliptic.

Tất cả các hành tinh đều chuyển động theo các vận tốc khác nhau, các hành tinh gần mặt trời sẽ chuyển động nhanh hơn so với các hành tinh xa mặt trời. Vì có nhiều sự thay đổi trong tốc độ dịch chuyển, các hành tinh sẽ có vị trí tại các vị trí khác tại các thời gian khác nhau.Các hành tinh bên ngoài như Thủy Tinh và Kim tinh sẽ là đi nhiều vòng hơn và có những thời điểm bắt kịp các hành chuyển động chậm. Các hành tinh chuyển động chậm hơn có thể phải mất nhiều năm để hoàn tất một quỹ đạo. Trong chiêm tinh học, chúng ta sẽ quan tâm đến vị trí của hành tinh so với các hành tinh khác và so với trái đất.

VÒNG XOAY CỦA CÁC HÀNH TINH QUANH MẶT TRỜI

THEO THỜI GIAN THIÊN VĂN (Sidereal)

Ngày thiên văn (sidereal day) là 23 giờ, 56 phút với so với ngày thái dương (solar day) là 24 giờ. Một vòng hoàn tất của trái đất (quanh trục của nó) so với một hành tinh cố định mất 23 giờ 56 phút. Tuy nhiên, một vòng hoàn tất được tính từ một ngôi sao cố định từ mặt trời là từ trưa này đến trưa khác trong một ngày mất 24 giờ và được gọi là giờ thái dương (solar time). Có sự khác nhau giữa hai ngày này là vì có sự thực rằng khi quan sát từ trái đất (địa tâm), mặt trời cũng di chuyển quanh chúng ta 1 độ mỗi ngày, và do đó chúng ta phải mất thêm 4 phút để bắt kịp mỗi ngày.

QUẢ CẦU THIÊN VĂN (THE CELESTIAL SPHERE)

Khi chúng ta đứng ở trái đất và quan sát bầu trời đêm, tất cả các ngôi sao và các thiên thể khác có vẻ như đang được gắn vào một mặt phẳng bên trong của một cái đĩa hình cầu rộng lớn. Đứng ở trên trái đất, có vẻ như chúng ta đang ở trung tâm của bề mặt phẳng mở rộng đến chân trời với các ngôi sao ở phía trên. Dưới chân chúng ta và ngoài tầm nhìn là một nửa khác của đĩa hình cầu. Quả cầu to lớn này được gọi là “quả cầu thiên văn- the celestical sphere”.

Nhìn tại trái đất nơi chúng ta đứng và nhìn vào phía bầu trời đêm, các ngôi sao dịch chuyển từ từ theo hướng từ đông sang tây trong khi vẫn duy trì vị trí tương đối so với các ngôi sao khác, được biết đến là “các chòm sao- constellations”.

Toàn bộ quả cầu thiên văn này, khi chúng ta quan sát các chòm sao sẽ thấy chúng giống như đang xoay chầm chậm. Tất nhiên, không có quả cầu thiên văn nào trong thực tế khi chúng ta đang nhìn những hành tinh và các ngôi sao khác đang ở rất xa trái đất. Cái chúng ta thực sự nhìn thấy là một ảo ảnh thị giác khi nhìn khi chúng ta ngồi xuống trong một nhà mô hình vũ trụ và quan sát các ngôi sao được chiếu lên mặt phẳng bên trong của quả cầu.

Mặc dù khái niệm quả cầu thiên văn là tưởng tượng nhưng chúng ta đã thấy được nó rất hữu ích khi dùng để mô tả vị trí tất cả các thiên thể. Trái đất đang xoay theo hướng từ tây sang đông (ngược kim đồng hồ) quanh trục của nó khiến nó có vẻ như bầu trời đầy sao đang mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây.

Tại các điểm kết thúc của trục trái đất là các cực bắc và cực nam. Khi được chiếu vào quả cầu thiên văn chúng sẽ giao với quả cầu mà chúng ta gọi là cực bắc thiên văn và cực nam thiên văn (north and south celestial poles). Đường xích đạo chia trái đất thành hai nữa, bán cầu bắc và bán cầu nam. Khi đường xích đạo của trái đất được chiếu vào trong quả cầu thiên văn, được gọi là “đường xích đạo thiên văn- celestial equator”.

Sự phức tạp tăng dần vì trục của trái đất bị nghiêng một góc 23 ½ đọ so với mặt phẳng quỹ đạo trái đất quanh mặt trời (gọi là đường hoàng đạo-ecliptic). Con đường này mất một năm (365 ¼ ngày) đối với trái đất để hoàn tất một vòng hoàn thiện quanh mặt trời. Giống như khi trái đất xoay quanh mặt trời có vẻ như đang dịch chuyển theo hướng từ tây sang đông ngược hướng với vị trí của một ngôi sao cố định. Chuyển động này, khi nhìn từ trái đất là gần 1 độ mỗi ngày. Con đường của mặt trời khi nó dịch chuyển quanh trái đất (dưới góc nhìn địa tâm) có thể được vẽ trên quả cầu thiên văn và được gọi là “đường hoàng đạo- the ecliptic”. Con đường này bị nghiêng so với đường xích đạo bầu trời 23 ½ độ và do đó nó giao với mặt phẳng của đường xích đạo bầu trời tại hai điểm trong hành trình của mình. Các điểm này được gọi là “điểm phân- equinoxes”. Vì trọng lực kéo mặt trăng và mặt trời, các điểm phân di chuyển chậm quanh đường hoàng đạo trong chiều hướng phía tây (ngược kim đồng hồ). Sự chuyển động này được gọi là “sự thay đổi của điểm phân- the procession of the equinoxes”.

Vào ngày 20 hoặc 21 tháng 3 của mỗi năm, mặt trời đang ở nơi mà chúng ta có thể gọi là điểm xuân phân (Vernal equinox). Đây là điểm mà ở đó mặt trời vượt qua đường xích đạo từ phía nam lên phía bắc.

Vào ngày 21 tháng 6, mặt trời ở giữa con đường trên đường hoàng đạo giữa hai điểm xuân phân và nó có độ nghiêng tối đa là 23 ½ độ bắc so với đường xích đạo thiên văn. Do đó, nó là điểm cao nhất trên bầu trời tính theo kinh độ (bán cầu bắc).

Từ ngày 21 tháng 6, mặt trời di chuyển chậm theo đường hoàng đạo của nó nhưng độ nghiêng của mặt trời bắt đầu giảm dần khi nó di chuyển. Khoảng vào ngày 22 tháng 9 (điểm thu phân – Autumnal equinox) mặt trời di chuyển trên con đường hoàng đạo và đạt đến đường xích đạo thiên văn (0 độ) và đã vượt qua giao điểm này để đi xuống phía nam.

Vào ngày 22 tháng 12, mặt trời đạt đến độ nghiêng lớn nhất ở phía nam so với đường xích đạo thiên văn (23-1/2 độ S) và nó ở giữa hai điểm phân.

Từ ngày 21 tháng 12, độ nghiêng của mặt trời giảm dần và cho đến khi nó ở ngày 21 tháng 3, khi nó sẽ vượt đường xích đạo và đi về phía Bắc và chu kỳ một năm lại bắt đầu lần nữa.

Chúng ta còn làm quen với hai khái niệm khác là Right Ascension và Declination (độ nghiêng). Right Ascension đo lường khoảng cách từ điểm xuân phân đến vị trí tương ứng của ngôi sao trên đường xích đạo thiên văn (celestial equator). Right Ascension đi kèm với Declination. Declination cho biết vị trí của một ngôi sao nằm ở phía Bắc hoặc phía Nam so với đường xích đạo thiên văn (celestial equator). Chú ý, không nên nhầm lẫn với Latitude (vĩ độ) cho biết vị trí của một ngôi sao nằm ở phía Bắc hay phía Nam so với đường hoàng đạo (Ecliptic).

Để giúp bạn độc hiểu vị trí các hành tinh ở đâu, thay vì viết tên của chúng ta, chúng tôi sử dụng các ký hiệu. Những ký hiệu này nhất thiết phải đọc và phải nhớ nếu như bạn muốn sử dụng lịch thiên văn.

Ký hiệu các hành tinh

HOÀNG ĐẠO (THE ZODIAC)

Định nghĩa này được mô tả trong từ điển của Doubleday như sau: “Một dây thắt lưng tưởng tượng vây quanh bầu trời và kéo dài khoảng 8 độ mỗi phía của đường hoàng đạo, chứa trong đó là quỹ đạo của mặt trăng, mặt trời và các hành tinh lớn khác. Hoàng đạo cũng chia thành 12 phần được gọi là các cung hoàng đạo, tương ứng với 12 chòm sao”

BẢN ĐỒ HOÀNG ĐẠO (THE ZODIAC MAP)

Giống như tổ tiên chúng ta cần một số biển chỉ dẫn trên bầu trời để xác định vị trí của các hành tinh, tổ tiên chúng ta đã nhìn các hành tinh và tìm thấy các hành tinh cố định là những hành tinh không di chuyển.Những ngôi sao cố định hoặc các chòm sao này xuất hiện dưới hình dạng các con vật và được đặt tên là con cừu đực, con cá, con sư tử…

Chúng ta mô tả 12 cung. Ngày hôm nay, chúng tôi nghĩ về dãi băng này như “hoàng đạo”, được chia thành 12 phần và mỗi phần là 30 độ. Với 12 phần này, các nhà thiên văn học đã đánh dấu vị trí các hành tinh trên một hoặc nhiều cung. Mỗi phần 30 độ được gọi là “một cung”. Mỗi cung có một tên riêng và các ảnh hưởng cụ thể.

Trái đất quay quanh mặt trời một lần một năm và đi hết 12 cung hoàng đạo và cuối cùng trở lại vị trí 0 ban đầu. Cung bạch dương (Aries) là được các nhà thiên văn đánh dấu là điểm bắt đầu. Cung bạch dương là ngày 21 tháng 3 và bắt đầu ở phần phía bên trái. Vui lòng quan sát biểu đồ Standard Astrological Symbols. Đối với người mới bắt đầu chúng tôi đề nghị vẽ vòng tròn 12 phần. Thực hành ghi chú các cung như trong hình dưới.

Các Phần Mềm Học Tiếng Ba Lan

Học tiếng Ba Lan

Học tiếng Ba Lan qua Doulingo

Doulingo là một ứng dụng giáo dục ngôn ngữ được tải về hàng đầu thế giới, hiện đã được phát hành trên nhiều thiết bị có hệ điều hành iOS, Android,…và bao gồm cả phiên bản website. Ứng dụng này là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí và có giao diện thân thiện với người dùng, phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau, Duolingo như một trò chơi, người dùng không gặp cảm giác “đang phải học”, thay vào đó họ liên tục trải qua các bài tập tương tác từ cơ bản đến nâng cao, với những nội dung luyện ngữ pháp, từ vựng, nói và nghe xen kẽ liên tục trong mỗi phần học. Bạn có thể học tiếng Ba Lan, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha…thông qua ứng dụng này một cách dễ dàng. Đây là một trong những ứng dụng rất được ưu tiên cho xu hướng học ngoại ngữ hiện nay.

Học tiếng Ba Lan qua phần mềm ứng dụng

Học tiếng Ba Lan qua Mondly

Học tiếng Ba Lan miễn phí mỗi ngày với Mondly. Mondly sẽ dạy bạn một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, mỗi tuần sẽ có các câu hỏi vui nhộn giúp bạn cải thiện từ vựng, ngữ pháp và cách phát ấm tiếng Ba Lan. Học viên sơ cấp hay cao cấp, khách du lịch hay doanh nhân với lịch trình dày đặc? Ứng dụng vẫn sẽ hoạt động tốt và tự động điều chỉnh theo nhu cầu của bạn. Bạn sẽ luôn được trau dồi với các bài tập ngôn ngữ dành cho kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và nâng cao bằng từ điển, nhận dạng giọng nói tiên tiến…Như có một gia sư ngôn ngữ ngay trong túi mình. Khi kết thúc những bài học, bạn sẽ nắm vững 5000 từ và cụm từ hữu ích nhất, và bạn đang trên đà để học một ngôn ngữ mới cùng với một giáo viên ảo. Ứng dụng này hiện có phiên bản website, hệ điều hành iOS và hệ điều hành Android.

Phương pháp học tiếng Ba Lan

Học tiếng Ba Lan qua Busuu

Với 11 ngôn ngữ khác nhau bao gồm tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật và Hoa đây là chương trình dạy ngoại ngữ rất tốt hiện nay. Busuu là một cộng đồng giao tiếp ngoại ngữ với hơn 35 triệu thành viên tham gia. Với số bài giảng lên đến 150 và tất cả đều được dựa trên khung chuẩn giảng dạy ngôn ngữ Châu Âu. Ứng dụng này giúp người dùng có thể cải thiện và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết của mình. Với ưa điểm có thể kiểm tra lại kiến thức qua các bài tập và câu đố giúp bạn củng cố lại kiến thức một cách dễ dàng. Ứng dụng hiện đã có trên hệ điều hành iOS và Android.

Hãy luôn chăm chỉ khi học tiếng Ba Lan

Học tiếng Ba Lan qua Google Translate

Bạn đang xem bài viết Về Các Học Phần Delta trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!