Nâng Cao Chất Lượng Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 3 Thông Qua Việc Dạy Từ Vựng

--- Bài mới hơn ---

 • Tại Cơ Sở Dạy Tiếng Anh Ở Hải Phòng
 • Tìm Giáo Viên Dạy Tiếng Anh Tại Hải Phòng
 • Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc Ở Hải Phòng
 • Top 10 Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Ở Hải Phòng Uy Tín Hàng Đầu
 • Tiếng Anh Trẻ Em Hải Phòngi Dạy Tiếng Anh Tại Hải Phòng
 • thời đại công nghiệp hóa-hiện đại hóa đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập. Nó

  được ví như chiếc chìa khóa giúp chúng ta mở mang tầm nhìn và có thể đi khắp

  mọi nơi trên thế giới, vươn tới mọi lĩnh vực trong cuộc sống mà ngôn ngữ chung

  cho toàn thế giới là tiếng Anh. Đât nước ta ngày càng phát triển đỏi hỏi chúng ta

  phải nhanh chóng bắt kịp với những thay đổi những xu hướng chung của thời đại

  công nghệ thông tin.

  Hiện nay, giáo dục tiểu học đang thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho

  học sinh nhằm phát triển nhân cách của con người đáp ứng với những yêu cầu

  của thời đại. Trong các môn học của chương trình tiểu học nó mang một nội

  dung cụ thể nhằm hình thành nhân cách, phát triển trí tuệ của học sinh một cách

  toàn diện. Đối với bộ môn Tiếng Anh góp phần không nhỏ phát triển trí tuệ và

  năng lực tư duy, sự hiểu biết xã hội của học sinh. Bởi vậy việc đưa chương trình

  Tiếng Anh vào dạy trong chương trình tiểu học đã được thực hiện trong nhiều

  năm qua để tạo nền tảng cho học sinh nắm bắt với xu thế của thời đại trong thời

  gian đến và tạo đà phát triển cho các em sau này.

  Hầu hết trẻ em trên cả nước từ thành thị đến nông thôn, phần lớn đều được

  làm quen với bộ môn Tiếng Anh từ rất sớm thông qua việc giảng dạy trong các

  trường phổ thông. Bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được diễn ra một cách đồng

  thời trong quá trình dạy và học ngoại ngữ. Đối với học sinh lớp 3 các em mới

  bước đầu làm quen với chương trình tiếng Anh nên các em còn hạn chế trong

  cách giao tiếp dù các em vẫn hiểu bài nắm được cấu trúc câu nhưng muốn diễn

  đạt ý còn ngại ngùng, lúng túng khi nói. Để đáp ứng được yêu cầu học sinh phải

  sử dụng được ngữ liệu đã học vào hoạt động giao tiếp một cách hiệu quả. Qua

  nhiều năm giảng dạy tiếng Anh và trích lũy kinh nghiệm của bản thân và đồng

  nghiệp tôi đã vận dụng một số phương pháp rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 3

  nhằm tạo cho các em hứng thú và tự tin trong giao tiếp, xin được chia sẻ với các

  đồng nghiệp.

  iện phát triển về mọi mặt còn hạn chế, điều kiện để các em học sinh tiểu học được tiếp xúc với các thông tin đại chúng, các chương trình giải trí sử dụng tiếng Anh còn ít. Dẫn đến khả năng giao tiếp của các em còn hạn chế, huống hồ là giao tiếp bằng tiếng Anh - Về phía học sinh, bên cạnh một số em học hành nghiêm túc, có không ít học sinh chỉ học qua loa, không khắc sâu được từ vựng vào trong trí nhớ, không tập đọc, tập viết thường xuyên, không thuộc nghĩa hai chiều. Đến khi giáo viên yêu cầu các em sẽ không thành công. - Về phía học sinh, cũng rất khó khăn trong việc kiểm tra hoặc hướng dẫn các em tự học ở nhà. Bởi vì là môn ngoại ngữ, không phải phụ huynh nào cũng biết. Đây cũng là vấn đề hết sức khó khăn trong quản lý việc học ở nhà của học sinh. - Ngoài ra, cách học từ vựng của học sinh cũng là điều đáng được quan tâm, học sinh thường học từ vựng bằng cách đọc từ bằng tiếng Anh và cố nhớ nghĩa bằng tiếng Việt, có viết trong tập viết cũng là để đối phó với giáo viên, chứ chưa có ý thức tự kiểm tra lại mình, để khắc sâu từ mới và vốn từ sẵn có. Vì thế cho nên, các em rất mau quên và dễ dàng lẫn lộn giữa từ này với từ khác. Do vậy, nhiều học sinh đâm ra chán học và bỏ quên. Cho nên giáo viên cần chú ý đến tâm lý này của học sinh. c. Sự cần thiết của đề tài: *Cơ sở lý luận : Luật Giáo dục - 2005 (điều 5) quy định "phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên." Với mục tiêu giáo dục phổ thông là " Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ - BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu: " Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh , phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện từng lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh. *Cơ sở thực tiễn: - Bất cứ một thứ tiếng nào trên thế giới, muốn giao tiếp được với nó, đòi hỏi chúng ta phải có một vốn từ. Bởi vì từ vựng là một thành phần không thể thiếu được trong ngôn ngữ, được sử dụng cho hoạt động giao tiếp. Do vậy, việc nắm vững số từ đã học để vận dụng là việc làm rất quan trọng. - Trong tiếng Anh chúng ta không thể rèn luyện và phát triển bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh mà không dựa vào nền tảng của từ vựng. Thật vậy nếu không có số vốn từ cần thiết, các em sẽ không nghe được và hệ quả của nó là không nói được, đọc không được và viết cũng không xong, cho dù các em có nắm vững mẫu câu. 2.,Phạm vi áp dụng của đề tài: - Học sinh lớp 3A1 của Trường tiểu học Kim Thư. a.Thời gian áp dụng: a. Thời gian áp dụng :Từ tháng 9/ 2014- Tháng 1/2015. - Tháng 10-12/2014: Xây dựng bộ đề khảo sát chất lượng lần thứ nhất; tổ chức khảo sát chất lượng học tập môn Tiếng Anh của học sinh lớp 3. -Tháng 01/2014: Xây dựng bộ đề khảo sát chất lượng lần thứ hai; tiến hành tổ chức khảo sát chất lượng học tập môn Tiếng Anh của học sinh lớp 3. - Tháng 01/2015: Tiến hành viết đề tài. 3. Giải pháp thực hiện: *Quá trình thực hiện: a/. Lựa chọn từ để dạy: Tiếng Anh là một môn học có tầm quan trọng, nó là công cụ để giao tiếp với các nước trên thế giới. Muốn giao tiếp tốt chúng ta phải có vốn từ phong phú. Ở môi trường tiểu học hiện nay, khi nói đến ngữ liệu mới là chủ yếu nói đến ngữ pháp và từ vựng, từ vựng là ngữ pháp luôn có mối quan hệ khắng khích với nhau, luôn được dạy phối hợp để làm rõ nghĩa của nhau. Tuy nhiên việc dạy và giới thiệu từ vựng là vấn đề cụ thể. Thông thường trong một bài học luôn xuất hiện những từ mới, xong không phải từ mới nào cũng cần đưa vào để dạy. Để chọn từ cần dạy, giáo viên cần xem xét những vấn đề: - Từ chủ động (active vocabulary) - Từ bị động (passive vocabulary) Với từ bị động giáo viên chỉ cần dừng ở mức nhận biết, không cần đầu tư thời gian vào các hoạt động ứng dụng. Giáo viên cần biết lựa chọn và quyết định xem sẽ dạy từ nào như một từ chủ động và từ nào như một từ bị động. - Khi dạy từ mới cần làm rõ ba yếu tố cơ bản của ngôn ngữ là: + Form (dạng từ). + Meaning (ý nghĩa). + Use (cách sử dụng). Đối với từ chủ động ta chỉ cho học sinh biết chữ viết và định nghĩa như từ điển thì chưa đủ, để cho học sinh biết cách dùng chúng trong giao tiếp, giáo viên cần cho học sinh biết cách phát âm, không chỉ từ riêng lẻ, mà còn biết phát âm đúng những từ đó trong chuỗi lời nói, đặc biệt là biết nghĩa của từ. -Số lượng từ cần dạy trong bài tuỳ thuộc vào nội dung bài và trình độ của học sinh. Không bao giờ dạy tất cả các từ mới, vì sẽ không có đủ thời gian thực hiện các hoạt động khác. Tuy nhiên, trong một tiết học chỉ nên dạy tối đa là 6 từ. - Trong khi lựa chọn từ để dạy, bạn nên xem xét đến hai điều kiện sau: + Từ đó có cần thiết cho việc hiểu văn bản không ? + Từ đó có khó so với trình độ học sinh không ? - Nếu từ đó cần thiết cho việc hiểu văn bản và phù hợp với trình độ của học sinh, thì nó thuộc nhóm từ tích cực, do đó bạn phải dạy cho học sinh. - Nếu từ đó cần thiết cho việc hiểu văn bản nhưng khó so với trình độ của học sinh, thì nó không thuộc nhóm từ tích cực, do đó bạn nên giải thích rồi cho học sinh hiểu nghĩa từ đó ngay. - Nếu từ đó không cần thiết cho việc hiểu văn bản và cũng không khó lắm thì bạn nên yêu cầu học sinh đoán. b. Các thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới: - Giáo viên có thể dùng một số thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới như: 1. Visual (nhìn): cho học sinh nhìn tranh ảnh, vẽ phác họa cho các em nhìn, giúp giáo viên ngữ nghĩa hoá từ một cách nhanh chóng. Ví dụ: a car ví dụ: a flower 2. Mine (điệu bộ): Thể hiện qua nét mặt, điệu bộ. Ví dụ: bored Teacher looks at watch, makes bored face, yawns T. asks: "How do I feel?" Ví dụ: (to) jump T. jumps T. asks: "What am I doing?" 3. Realia (vật thật): Dùng những dụng cụ trực quan thực tế có được. Ví dụ: cakes (count), rice (uncount.) T. brings real cakes and rice into the class. T. asks, "What's this?" Ví dụ: open (adj.), closed (adj.) T. opens and closes the door T. says, "Tell me about the door: it's..........what?" 4. Situation / explanation(tình huống/giải thích): Ví dụ: honest T. explains, "I don't tell lies. I don't cheat in the exams. I tell the truth." T. asks, "What am I? Tell me the word in Vietnamese." 5. Example(ví dụ): Ví dụ: fumiture T. lists examples of fumiture: "tables, chairs, beds - these are all ... fumiture ... Give me another example of... fumiture..." Ví dụ: (to) complain T. say, "This room is too noisy and too small. It's no good (etc.)" T. asks, "What am I doing?" 6. Synonyon antonyon (đồng nghĩa trái nghĩa): Giáo viên dùng những từ đã học rồi để giảng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa. Ví dụ: intelligent T. asks, "What's another eord for clever?" Ví dụ: stuppid T. asks, "What's the opposite of clever?" 7. Translation (dịch): Giáo viên dùng những từ tương đương trong tiếng Việt để giảng nghĩa từ trong tiếng Anh. Giáo viên chỉ sử dụng thủ thuật này khi không còn cách nào khác, thủ thuật này thường được dùng để dạy từ trừu tượng, hoặc để giải quyết một số lượng từ nhiều nhưng thời gian không cho phép, Giáo viên gợi ý học sinh tự dịch từ đó. Ví dụ: (to) forget T. asks, "How do you say "quên" in English?" 8. T's eliciting questions (câu hỏi gợi ý) : Để giới thiệu từ mới, giáo viên dạy cho học sinh theo bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. + Nghe: Giáo viên đọc mẫu, học sinh lắng nghe. + Nói: Giáo viên đọc từ, học sinh đọc lại. + Đọc: Giáo viên viết từ lên bảng, học sinh đọc từ bằng mắt, bằng miệng. + Viết: Học sinh viết từ vào tập. Trong khi dạy từ mới phải ghi nhớ các điểm sau: Nên giới thiệu từ trong mẫu câu, ở những tình huống giao tiếp khác nhau, giáo viên kết hợp việc làm việc đó, bằng cách thiết lập được sự quan hệ giữa từ cũ và từ mới, từ vựng phải được củng cố liên tục. Giáo viên thường xuyên kiểm tra từ vựng vào đầu giờ bằng cách cho các em viết từ vào bảng con và giơ lên, với cách này giáo viên có thể quan sát được toàn bộ học sinh ở lớp, bắt buộc các em phải học bài và nên nhớ cho học sinh vận dụng từ vào trong mẫu câu, với những tình huống thực tế giúp các em nhớ từ lâu hơn, giao tiếp tốt và mang lại hiệu quả cao. Để học sinh tiếp thu bài tốt đòi hỏi khi dạy từ mới, giáo viên cần phải lựa chọn các phương pháp cho phù hợp, chúng ta cần chọn cách nào ngắn nhất, nhanh nhất, mang lại hiệu quả cao nhất, là sau khi học xong từ vựng thì các em đọc được, viết được và biết cách đưa vào các tình huống thực tế. * Biện pháp tổ chức thực hiện: a/. Các bước tiến hành giới thiệu từ mới: Điều quan trọng nhất trong giới thiệu từ mới là phải thực hiện theo trình tự: nghe, nói, đọc, viết. Đừng bao giờ bắt đầu từ hoạt động nào khác "nghe". Hãy nhớ lại quá trình học tiếng mẹ đẻ của chúng ta, bao giờ cũng bắt đầu bằng nghe, bắt chước phát âm rồi mới tới những hoạt động khác. Hãy giúp cho học sinh của bạn có một thói quen học từ mới một cách tốt nhất: - Bước 1: "nghe", bạn cho học sinh nghe từ mới bằng cách đọc mẫu hoặc mở băng đĩa cho học sinh nghe. - Bước 2: "nói", sau khi học sinh đã nghe được ba lần bạn mới yêu cầu học sinh nhắc lại. Khi cho học sinh nhắc lại, bạn cần chú ý cho cả lớp nhắc lại trước, sau đó mới gọi cá nhân. - Bước 3: "đọc", bạn viết từ đó lên bảng và cho học sinh nhìn vào đó để đọc. Cho học sinh đọc cả lớp, rồi đọc cá nhân và sửa lỗi cho học sinh tới một chừng mực mà bạn cho là đạt yêu cầu. - Bước 4: "viết", sau khi học sinh đã đọc từ đó một cách chính xác rồi bạn mới yêu cầu học sinh viết từ đó vào vở. - Bước 5: bạn hỏi xem có học sinh nào biết nghĩa của từ đó không và yêu cầu một học sinh lên bảng viết nghĩa của từ đó bằng tiếng Việt. - Bước 6: đánh trọng âm từ: phát âm lại từ và yêu cầu học sinh nhận diện âm tiết có trọng âm và đánh dấu. - Bước 7: cho câu mẫu và yêu cầu học sinh xác định từ loại của từ mới học. b/. Các thủ thuật kiểm tra và củng cố từ mới: 1. Rub out and Remember 2. Slap the board 3. What and where 4. Matching 5. Bingo 6. Lisle order vocabulary *Hướng dẫn học sinh học từ vựng ở nhà: Để phát huy tốt tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, thì chúng ta cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học, trong quá trình dạy và học, giáo viên chỉ là người truyền tải kiến thức đến học sinh, học sinh muốn lĩnh hội tốt những kiến thức đó, thì các em phải tự học bằng chính các hoạt động của mình. Hơn nữa thời gian học ở trường rất ít, cho nên đa phần thời gian còn lại ở gia đình các em phải tổ chức cho được hoạt động học tập của mình. Làm được điều đó, thì chắc chắn hoạt động dạy và học sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Cho nên ngay từ đầu từ năm học, giáo viên cần hướng dẫn học sinh xây dựng hoạt động học tập ở nhà. a/. Chuẩn bị từ vựng. b/. Học thuộc lòng từ vựng. 4. Tính mới của đề tài: *Tính mới của đề tài: - Trước khi đi vào những vấn đề cụ thể, chúng ta thống nhất với nhau rằng, phương pháp chủ đạo trong dạy học ngoại ngữ của chúng ta là lồng ghép, nghĩa là từ mới cần được dạy trong ngữ cảnh, ngữ cảnh có thể là một vật thật, tranh ảnh hay một bài hội thoại. Tuy nhiên, nói đến cùng thì việc dạy và học ngoại ngữ vẫn là việc dạy từ mới như thế nào, dạy cấu trúc câu mới như thế nào để học sinh biết cách sử dụng từ mới và cấu trúc mới trong giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Ngay từ đầu, giáo viên cần xem xét các thủ thuật khác nhau cho từng bước xử lý từ vựng trong các ngữ cảnh mới : gợi mở, dạy từ, kiểm tra và củng cố từ vựng. - Có nên dạy tất cả những từ mới không ? dạy bao nhiêu từ trong một tiết thì thừa ? - Dùng sẵn mẫu câu đã học hoặc sắp học để giới thiệu từ mới. - Dùng tranh ảnh , dụng cụ trực quan để giới thiệu từ mới . - Đảm bảo cho học sinh nắm được cấu trúc , vận dụng từ vựng vào cấu trúc để hoàn thiện chức năng giao tiếp. Thiết lập mối quan hệ giữa cấu trúc mới và vốn từ đã có. - Khắc sâu vốn từ trong trí nhớ của học sinh thông qua các mẫu câu và qua những bài tập thực hành. - Bên cạnh đó, phương pháp này có thể áp dụng với mọi đối tượng trên địa bàn huyện. * Định hướng chung của đề tài: Sau khi phân tích những nguyên nhân làm cho học sinh sợ học tiếng Anh, thường xuyên không thuộc bài và việc dạy từ vựng ở trường phổ thông chưa đạt hiệu quả cao. Cụ thể vào đầu năm học khi nhận giảng dạy tiếng Anh tiểu học, sau vài tiết học đầu tiên, tôi cho học sinh của lớp 3A1 làm bài kiểm tra từ vựng, tôi yêu cầu các em nối từ tiếng Anh với nghĩa từ tiếng Việt phù hợp (Matching). Dịch từ sang tiếng Việt, dịch từ sang tiếng Anh. Cuối cùng tôi thu được kết quả như sau : TSHS Nối từ Dịch sang tiếng Việt Dịch sang tiếng Anh 28 20 15 10 Với kết quả như thế, tôi quyết định thử áp dụng một số kinh nghiệm dạy từ vựng của mình qua những năm đứng lớp và suốt những tiết học sau tôi áp dụng những kinh nghiệm của mình được trình bày sau đây, để cuối năm so sánh với kết quả ban đầu. 5. Khả năng áp dụng: - Có thể áp dụng cho các học sinh tiểu học ở trường và các trường tiểu học trong Huyện. - Sau một thời gian vận dụng các thủ thuật giúp học sinh học từ vựng trên lớp và một số thủ thuật giúp học sinh học từ vựng khi ở nhà. Nguồn từ vựng của học sinh đã được tăng lên rõ rệt. Có được nguồn từ vựng này sẽ giúp các em tích cực tham gia học tập, nghiên cứu, tự tin hơn trong thực hành và giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng học tập trong bộ môn tiếng Anh của học sinh và hiệu quả trong việc giảng dạy tiếng Anh của giáo viên. Như vậy, việc vận dụng các thủ thuật giúp học sinh học từ vựng ở trên lớp, không chỉ tạo không khí vui vẻ, phấn khởi học tập của học sinh, mà là một thủ thuật khoa học, sáng tạo của người thầy. Tôi tin rằng nếu tiếp tục thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này một cách nghiêm túc, xuyên suốt quá trình giảng dạy thì chất lượng học tập bộ môn Tiếng Anh trong trường Tiểu học Đinh Trang Hòa II nói riêng mà còn trong cả huyện sẽ có được những kết quả khả quan hơn. 5.1 Kết quả thực hiện: a/. Kết quả cụ thể: Sau một thời gian áp dụng " Nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh thông qua việc dạy từ vựng" Ngoài việc hướng dẫn cách đọc, phát âm đúng từ vựng, mẫu câu, luôn tạo cho học sinh tính chuyên cần, siêng năng khi đọc tiếng Anh, việc học của các em đã tăng đáng kể. Phần lớn các em đều thích học và đọc tiếng Anh với kết quả như sau: TSHS Nối từ Dịch sang tiếng Việt Dịch sang tiếng Anh 28 23 20 18 Ngoài ra : - Các tiết học trở nên sôi nổi và sinh động hơn. - Học sinh đã thuộc các từ mới ngay tại lớp học. - Vốn từ vựng của các em tăng lên rõ rệt. - Các em học sinh yếu kém có thể sử dụng được từ vựng vào những câu đơn giản. Những học sinh khá có thể sử dụng từ vựng trong những câu phức tạp hơn. b/. Ưu điểm và hạn chế của sáng kiến kinh nghiệm. * Ưu điểm: -Có thể áp dụng rộng rãi, có tính khả thi cao. -Áp dụng phương pháp này giúp học sinh năng động, sáng tạo, và có hứng thú hơn vào bài học và môn học. * Hạn chế: - Là giáo viên mới giảng dạy tiếng Anh tiểu học do đó kinh nghiệm, phương pháp dạy học sinh còn hạn chế. 6. Bài học kinh nghiệm: Qua quá trình giảng dạy, tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm nhỏ cho mình trong việc giảng dạy như sau: Trong quá trình dạy sẽ có rất nhiều khó khăn cho cả giáo viên và học sinh vì lẽ : học sinh khó tập trung nghiêm túc bởi các tác nhân xung quanh hoặc là do không thích học. Tuy nhiên giáo viên cần phải bình tĩnh xử lí từng tình huống một theo cách hợp lý và tốt nhất để tránh gây căng thẳng cho tiết học. Muốn vậy, tôi đã rút ra được một số nguyên tắc sau để đảm bảo cho tiết học có hiệu qủa, trong đó giáo viên và học sinh cần phải thực hiện một cách tích cực : Chuẩn bị bài dạy chu đáo trước khi đến lớp. Phân bố thời gian tiết dạy sao cho phù hợp và cân đối. Giáo viên và học sinh cần chủ động trong từng nhiệm vụ cũng như trong từng phần của bài học. Giáo viên cần có tầm quan sát tốt học sinh trong lớp. - Khuyến khích học sinh học tập tích cực trong quá trình học. Ngay cả khi các em có đọc hay trả lời sai, gióa viên cần động viên tích cực để các em không mất tự tin. Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh qua mỗi tiết dạy trong phần thực hành. Hướng dẫn học sinh cách học ở nhà. Học sinh cần chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp và học từ vựng ở nhà 7. Kết luận: Tôi thực hiện đề tài này chỉ là một phần trong tiết học, tuy nhiên nó đóng vai trò rất quan trọng cho việc thực hành mẫu câu, việc đối thoại có trôi chảy, lưu loát hay không đều phải phụ thuộc vào việc học thuộc lòng từ vựng và phát âm có chuẩn hay không. Nhưng để thực hiện giảng dạy tốt một tiết từ vựng, không chỉ cần có sự đầu tư vào bài giảng, vào các bước lên lớp của giáo viên, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác của học sinh. Do vậy tôi đã đưa ra một số yêu cầu đối với học sinh như: Chuẩn bị bài ở nhà, trong giờ học phải nghiêm túc. Qua quá trình giảng dạy, tôi đã đúc rút được một số kinh nghiệm nhỏ và kết quả thu được rất đáng mừng. Số học sinh đọc kém, ít nhớ từ vựng, viết chậm trong lớp giờ đã giảm xuống rất nhiều chứng tỏ ý thức học tập của các em rất tốt. Những giờ học tiếng Anh rất hăng say đọc, không những đọc to, rõ ràng mà nhiều em còn có thể nhớ từ rất giỏi khi chỉ vừa mới học xong bài. Và bước đầu tiên vào học môn tiếng Anh đã khởi sắc. Cũng là yếu tố quan trọng để các em học ở phần các chương trình khác nhau. 8.KHUYẾN NGHỊ: 8.1.Về phía nhà trường: Đề nghị ban giám hiệu nhà trường quan tâm hơn nữa đến cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ đài, băng, đĩa chất lượng để chúng tôi giảng dạy được tốt hơn. Trang bị phòng chức năng để chất lượng học ngoại ngữ đạt kết quả tốt hơn 8.2.Về phía phòng giáo dục: Nên tổ chức chuyên đề hàng tháng để giáo viên của các trường đi dự giờ của nhau để trao đổi , học hỏi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giờ dạy của mỗi giáo viên. mà tôi đã mạnh dạn đưa ra. Thiết nghĩ, đây cũng là một vấn đề rất được quan tâm trong tiếng Anh phổ thông. Rất mong được sự đón nhận những ý kiến đóng góp của các thầy, cô để trau dồi chuyên môn hơn trong quá trình giảng dạy. Kim Thư , ngày 10 tháng 1 năm 2022 Người thực hiện Trịnh Thuý Ngà TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. The Grammar in use. 2. Teaching Grammar and Vocabulary. 3. Teaching English. 4. Tạp chí thế giới trong ta 5. Sách Let's go 1A 6. Method of Teaching English Grammar Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 1. TỔ CHUYÊN MÔN * Nhận xét : * Xếp Loại : Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA CẤP TRƯỜNG 2. HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG * Nhận xét : * Xếp Loại :

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trò Chơi Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 3
 • Tìm Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Chương Trình Grapeseed Cho Con Tại Hà Nội?
 • Tuyển Giáo Viên Dạy Tiếng Anh Chương Grapeseed Làm Việc Tại Grapeseed Hà Đông
 • Khám Phá Ưu Điểm Nổi Bật Của Việc Học Tiếng Anh Giao Tiếp 1 Kèm 1 Tại Nhà
 • Học Tiếng Anh 1 Kèm 1 Với Giáo Viên Nước Ngoài Hay Giáo Viên Việt Nam
 • Phần Mềm Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 5 Oxford

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Video
 • Cùng Học Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề Qua Video Về ” Fruits And Nuts”
 • Bài Tập Về Các Thì Trong Tiếng Anh
 • 6 Lý Do Bạn Nên Học Tiếng Anh Qua Vlogs
 • Tự Học Nghe Tiếng Anh Cơ Bản Qua Truyện Cổ Tích
 • Để việc học tiếng Anh của bé trở nên đơn giản và thuận lợi, bé cần phải được trau chuốt vốn từ vựng ngay từ khi còn học vỡ lòng. Phần mềm học từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 5 Oxford ước tính có khoảng 3000 từ thông dụng để bé tạo nền tảng vững chắc cho các chương trình học trong những năm tiếp theo.

  Với cách học tiếng Anh là ghi trên giấy sẽ khiến bé cảm thấy thật ngán ngẩm bởi có vô vàn từ vựng khác nhau mà bé cần phải học. Nhiều bé có thể học thuộc lòng hàng chục từ vựng nhưng chỉ một thời gian sau lại quên mất. Ngoài ra, bé còn phải tự tra nghĩa của từ, tìm kiếm âm thanh và phiên âm trong từ điển và như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hiểu được điều này, Alokiddy giới thiệu đến phụ huynh và các bé phần mềm học từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 5 Oxford hiệu quả chỉ trong vòng 1 tháng.

  Phần mềm học từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 5 Oxford

  Phần mềm học từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 5 Oxford

  Ưu điểm của phần mềm tiếng Anh cho học sinh lớp 5 Oxford

  được thiết kế dựa trên nguyên tắc V.A.K, là một trong những cách học toàn diện được áp dụng trên hầu hết các quốc gia phát triển trên thế giới và được công nhận là phù hợp với mọi đối tượng bất kể trình độ. Phần mềm học từ vựng tiếng Anh cho bé Oxford Phần mềm học từ vựng tiếng Anh hay này có ưu điểm là:

  – Có âm thanh và hình ảnh giúp bé cảm thấy thích thú.

  – Phần phiên âm giúp các bé đọc chuẩn âm bản xứ.

  Khoảng 3000 từ vựng có trong phần mềm học tiếng Anh này

  – Các câu ví dụ minh hoạ giúp bé học được cách sử dụng từ vựng.

  – Trong phần mềm có kèm thêm phần lập trình ôn luyện thông minh để bé ghi nhớ từ vựng dễ dàng.

  Phần mềm học từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 5 Oxford sẽ vô cùng thú vị đối với các bé yêu thích môn tiếng Anh đấy. Dạy và học tiếng Anh trẻ em thật đơn giản với các phần mềm học tiếng Anh cho trẻ tại chúng tôi Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được giải đáp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Và Đáp Án Thi Hsg Môn Tiếng Anh Lớp 8 Năm Học 2022
 • Bộ Sưu Tập 30 Đề Thi Và Đáp Án Hsg Tiếng Anh
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 8
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Review 4
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Review 2
 • Cách Dạy Từ Vựng Tiếng Anh Cho Bé Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Giải Đề Thi Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 4 Kì 1
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Lời Giải Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Kỳ 1 Cho Bé
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Anh
 • Dạy từ vựng tiếng Anh cho trẻ em 2 – 3 tuổi là một phần rất quan trọng trong bất cứ khóa học tiếng Anh nào. Và việc tìm ra các cách dạy tiếng Anh hiệu quả là điều vô cùng cần thiết. Các từ vựng phải được giới thiệu với trẻ một cách ấn tượng, thu hút và có thể để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của trẻ. Vậy làm thế nào để đạt được điều này?

  3 bước tuyệt vời để dạy từ vựng tiếng Anh cho bé

  Theo các nghiên cứu khoa học, để có được hiệu quả khi học từ mới, chúng ta cần phải trải qua 3 giai đoạn:

  • Tiếp cận và hiểu từ vựng
  • Củng cố kiến thức đã được học
  • Sử dụng từ vựng

  Lưu ý:

  Có một số từ vựng chúng ta không thể dạy bằng hình ảnh. Trong trường hợp này, sử dụng từ đồng nghĩa, định nghĩa và sử dụng từ trong một ngữ cảnh cụ thể là cách để trẻ học từ vựng tốt nhất!

  Có 3 cách để trẻ củng cố kiến thức từ đó ghi nhớ kiến thức sâu hơn. Cụ thể như sau:

  Trò chơi Bingo

  Trò chơi kết hợp

  Với trò chơi này, chúng ta có thể yêu cầu trẻ có nhiều kiến thức và kỹ năng hơn. Bạn có thể yêu cầu trẻ tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, hoặc một từ biểu thị nội dung nào đó. Trò chơi này phù hợp với các bé ở độ tuổi tiểu học hơn so với các bé độ tuổi mầm non.

  Điền vào chỗ trống (với 4 đáp án tùy chọn)

  Cha mẹ có thể đưa cho bé một đoạn văn bản bất kỳ (tốt nhất là những mẩu truyện, lời bài hát bé quen thuộc) với những khoảng trống và yêu cầu bé chọn 1 trong 4 đáp án phù hợp để điền vào những khoảng trống đó.

  Giai đoạn 3: Sử dụng vốn từ vựng đã có

  Để trẻ biết cách sử dụng vốn từ vựng đã được học, thầy cô, cha mẹ có thể sử dụng một số phương pháp như:

  Trò chơi mô tả

  Chúng ta có thể yêu cầu bé mô tả bằng lời hoặc bằng văn bản. Thầy cô/ cha mẹ có thể cung cấp cho con một số hướng dẫn chẳng hạn như cung cấp các từ cơ bản để bé ghép thành câu.

  Điền vào chỗ trống (không có đáp án tùy chọn)

  Bản đồ tư duy

  Có thể tổ chức trò chơi này thành một trò chơi thi đấu tập thể bằng cách:

  • Chia lớp thành 2 nhóm khác nhau, mỗi nhóm cử một người đại diện.
  • 2 nhóm oẳn tù tì để quyết định xem nhóm nào sẽ thi đấu trước.
  • Chơi đến khi có một nhóm bỏ cuộc thì nhóm còn lại sẽ chiến thắng.

  Lưu ý:

  Tomokid giới thiệu công cụ dạy từ vựng tiếng Anh cho trẻ tiểu học

  Bên cạnh việc tìm ra một phương pháp dạy từ vựng cho bé hiệu quả, cha mẹ cũng cần tìm kiếm cho mình những công cụ giảng dạy phù hợp với nhu cầu cũng như đặc điểm tâm lý của bé.

  Công cụ không thể thiếu trong quá trình dạy trẻ học tiếng Anh là sách. Ngoài sách, cha mẹ cũng có thể cho trẻ học tập thông qua một số phần mềm, ứng dụng để quá trình học tập trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.

  Sách từ vựng tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

  Phần mềm học từ vựng tiếng Anh cho bé tiểu học

  Learn English with Babbel

  Đây là một ứng dụng giúp trẻ học từ vựng vô cùng tốt. Không chỉ thế, với Learn English with Babbel, các con sẽ được tiếp cận với ngôn ngữ mới bằng cả 4 cách: nhân dạng âm thanh- nhận dạng hình ảnh- chính tả và điền vào chỗ trống.

  SpellingCity

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Mềm: Bài Luyện Viết Chữ Đẹp Cho Học Sinh Lớp 1
 • Tổng Hợp Những Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 1
 • Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Dành Cho Học Sinh Lớp 1
 • Top 10 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 1 Có Đáp Án
 • Yêu Cầu Trình Độ Tiếng Anh Đầu Vào Lớp 1 Của Trường Tiểu Học Nguyễn Siêu: Bố Mẹ Xem Xét Để Chuẩn Bị Tốt Cho Con
 • Skkn Cách Thức Dạy Từ Vựng Cho Học Sinh Lớp 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Trình Làm Quen Tiếng Anh Lớp 1, 2 Có Thời Lượng Như Thế Nào?
 • Tổng Hợp Tài Liệu, Bài Giảng, Chuyên Đề Dành Cho Học Sinh Lớp 1 Đến Lớp 5
 • Yêu Cầu Trình Độ Tiếng Anh Đầu Vào Lớp 1 Của Trường Tiểu Học Nguyễn Siêu: Bố Mẹ Xem Xét Để Chuẩn Bị Tốt Cho Con
 • Top 10 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 1 Có Đáp Án
 • Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Dành Cho Học Sinh Lớp 1
 • së gd&®t lµo cai

  Trêng THPT sè 2 huyÖn sa pa

  Họ và tên: Nguyễn Đức Hiển

  Chức vụ: Giáo viên

  Tổ chuyên môn: Ngoại ngữ – Sinh – TD – Tin

  Đơn vị: Trường THPT số 2 Sa Pa

  Sa Pa, ngày 10 tháng 5 năm 2014

  MỤC LỤC

  1. Đặt vấn đề (Lý do chọn đề tài)

  2. Giải quyết vấn đề (Nội dung SKKN)

  2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề

  2.2. Thực trạng của vấn đề

  2.3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

  a. Cách lựa chọn từ để dạy

  b. Các thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới:

  c. Biện pháp tổ chức thực hiện:

  d. Các thủ thuật kiểm tra và củng cố từ mới:

  2.4. Hiệu quả của SKKN

  3. Kết luận

  – Do vậy, giúp học sinh nắm vững các từ đã học để vận dụng vào việc rèn

  luyện các kỹ năng là việc làm rất quan trọng khiến tôi quyết định thực hiện đề

  tài ” Cách thức dạy từ vựng cho học sinh lớp 10″ .

  b. Đối tượng nghiên cứu:

  – Các tiết học môn Tiếng Anh 10

  – Học sinh lớp 10, Trường THPT số 2 Sa Pa

  c. Phạm vi nghiên cứu :

  Do thời gian và điều kiện giảng dạy nên đề tài này tôi chỉ áp dụng giảng

  dạy cho các học sinh lớp 10A1, 10A2 ở Trường THPT số 2 Sa Pa

  d. Phương pháp nghiên cứu :

  – Tham khảo sách giáo viên, sách bồi dưỡng thường xuyên và các loại tài

  liệu tham khảo khác.

  – Kết hợp dự giờ, thực nghiệm, kiểm tra đối chiếu các kết quả học tập của

  học sinh, hầu rút ra được phương pháp dạy tốt nhất cho các em.

  2. Giải quyết vấn đề

  2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề

  – Tiếng Anh là một ngôn ngữ thông dụng trên quốc tế và nó đã được đưa

  vào chương trình giảng dạy, trở thành một trong những bộ môn chính khóa ở các

  bậc học phổ thông. Để dạy tốt môn Tiếng Anh, mỗi một giáo viên đứng lớp luôn

  phải thực hiện tốt công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên, nghiên

  cứu, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, khoa học và phù hợp với từng

  đối tượng học sinh.

  – Xuất phát từ mục tiêu của giáo dục hiện nay đang tập trung hướng vào

  việc phát triển tính năng động, sáng tạo, tích cực của học sinh trong hoạt động

  học tập nhằm tạo khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề cho học sinh. Cốt lõi

  của việc đổi mới phương pháp dạy học là giúp học sinh hướng tới việc học tập

  chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động.

  – Dạy học ngoại ngữ thực chất là hoạt động rèn luyện năng lực giao tiếp

  dưới các dạng nghe, nói, đọc, viết. Muốn rèn luyện năng lực giao tiếp cần có

  môi trường với những tình huống đa dạng của cuộc sống. Môi trường này chủ

  yếu do giáo viên tạo ra dưới dạng những tình huống giao tiếp và học sinh phải

  tìm cách ứng xử bằng ngoại ngữ cho phù hợp với tình huống giao tiếp cụ thể.

  – Mục đích cuối cùng của việc học ngoại ngữ là giao tiếp. Để giao tiếp tốt

  trước hết đòi hỏi ở học sinh có vốn từ vựng nhất định, vốn từ vựng càng nhiều

  giúp học sinh càng hiểu ngôn ngữ giao tiếp nhanh chống và có hiệu quả.

  – Với mục đích dạy tốt môn Tiếng Anh và giúp cho học sinh khắc phục

  được những khó khăn trong việc học từ mới và học từ mới có hiệu quả. Tôi đã

  cố gắng tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu viết về phương pháp cộng với những trải

  nghiệm trong quá trình giảng dạy. Tôi đã rút ra được một vài kinh nghiệm trong

  việc gây hứng thú cho học sinh học Tiếng Anh qua các giờ dạy. Đây là kinh

  nghiệm mà tôi tâm đắc nhất và tôi đã chọn nó để làm đề tài sáng kiến kinh

  nghiệm cho mình.

  2.2. Thực trạng của vấn đề

  – Thường ngày học sinh đa số ngại nói chuyện với nhau bằng Tiếng Anh.

  Đặc biệt là học sinh khối lớp 10 khi mà kiếm thức về từ vựng của các em ở

  các lớp dưới vô cùng ít ỏi. các em lại là học sinh ở vùng sâu vùng xa chủ yếu là

  com em dân tộc ít có dịp tiếp xúc với các loại sách báo đặc biệt là sách báo

  Tiếng Anh . Các em cũng không có dịp được tiếp xúc với người nước ngoài để

  giao tiếp, tích lũy các kiến thức về Tiếng Anh. Nhiều em học sinh sau kết thúc

  năm học lớp 9 bước vào học lớp 10 ở trường phổ thông, các em không có những

  kiến thức cơ bản về môn tiếng Anh để đảm bảo kiến thức cho các em tiếp tục

  học chương trình tiếng Anh ở các lớp tiếp theo.

  – Mặt khác, phần lớn học sinh không hiểu được tầm quan trọng của việc

  học từ vựng nên rất lười học hoặc học cho có để kiểm tra rồi không sử dụng

  được lâu. Qua thời gian giảng dạy tôi đã gặp không ít học sinh nhút nhát e ngại

  khi nói Tiếng Anh vì không biết cách phát âm, sợ nghe Tiếng Anh vì không nhận

  dạng được từ, còn các tiết đọc hiểu thì tra từ điển liên tục hoặc hỏi nghĩa của từ

  này đến từ khác, phần bài tập áp dụng ngữ pháp thì bắt chước câu mẫu hoặc

  đoán chừng đáp án chứ không làm được chính xác mặc dù vẫn hiểu được cách

  viên cần cho học sinh biết cách phát âm, không chỉ từ riêng lẻ, mà còn biết phát

  âm đúng những từ đó trong chuỗi lời nói, đặc biệt là biết nghĩa của từ.

  – Số lượng từ cần dạy trong bài tuỳ thuộc vào nội dung bài và trình độ của

  học sinh. Không bao giờ dạy tất cả các từ mới, vì sẽ không có đủ thời gian thực

  hiện các hoạt động khác. Tuy nhiên, trong một tiết học chỉ nên dạy tối đa là 6 từ.

  – Trong khi lựa chọn từ để dạy, bạn nên xem xét đến hai điều kiện sau:

  + Từ đó có cần thiết cho việc hiểu văn bản không ?

  + Từ đó có khó so với trình độ học sinh không ?

  – Nếu từ đó cần thiết cho việc hiểu văn bản và phù hợp với trình độ của

  học sinh, thì nó thuộc nhóm từ tích cực, do đó phải dạy cho học sinh.

  – Nếu từ đó cần thiết cho việc hiểu văn bản nhưng khó so với trình độ của

  học sinh, thì nó không thuộc nhóm từ tích cực, do đó nên giải thích rồi cho học

  sinh hiểu nghĩa từ đó ngay.

  – Nếu từ đó không cần thiết cho việc hiểu văn bản và cũng không khó lắm

  thì nên yêu cầu học sinh đoán.

  b. Các thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới:

  Giáo viên có thể dùng một số thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới, giúp các

  em học sinh tiếp thu từ một cách chủ động như:

  * Visual (nhìn) :

  – Cho học sinh nhìn tranh ảnh hoặc vẽ phác hoạ cho các em nhìn, giúp

  giáo viên ngữ nghĩa hoá từ một cách nhanh chóng.

  Ví dụ :

  Lesson 18( Tiếng anh hệ 3 năm) : I’m hungry, mum!

  Để dạy các từ như: milk, sugar, potato, banana giáo viên nên sưu

  tầm tranh ảnh thực tế để minh họa cho bài giảng của mình.

  banana

  Potato

  sugar

  milk

  * Mine (điệu bộ):

  – Thể hiện qua nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.

  Ví dụ : Lesson 19: On a farm

  Để dạy từ “to read

  Teacher takes a book then read, then T asks Sts: ” What am I doing ?”

  Sts: You are reading a book

  * Realia (vật thật)

  – Dùng những dụng cụ trực quan mà thực tế có được.

  Ví dụ : Lesson 5 : My School

  – Để dạy các từ như : pen, pencil, book, key….giáo viên nên sưu tầm vật

  thật để minh họa cho bài giảng của mình .

  Pen

  Key

  pencil

  book

  * Situation / Explanation:

  – Dùng tình huống và giải thích để học sinh nắm bắt từ mới một cách hiệu

  quả.

  Ví dụ : Để dạy từ “honest”, giáo viên có thể đưa ra một vài tình huống để

  học sinh tự đoán nghĩa.

  T. explains, “I don’t tell lies. I don’t cheat in the exams. I tell the truth.”

  T. asks, “What am I? Tell me the word in Vietnamese.”

  * Synonym / antonym:( từ đồng nghĩa / trái nghĩa)

  Chúng ta biết rằng chỉ giới thiệu từ mới thôi chưa đủ, mà chúng ta còn

  phải thực hiện các bước kiểm tra và củng cố từ mới ngay tại lớp. Các thủ thuật

  kiểm tra và củng cố sẽ khuyến khích học sinh học tập tích cực và hiệu quả hơn.

  * Hangman , Shark attact :

  – Giáo viên gợi ý số chữ của từ cần đoán bằng số gạch ngắn trên bảng.

  ( _ _ _ _ _ _ _ ) : Mỗi chỗ gạch ngang biểu thị cho một chữ cái

  – Yêu cầu học sinh đoán các chữ có trong từ.(Đọc các chữ cái theo cách

  đọc bảng chữ cái tiếng Anh)

  – Nếu học sinh đoán sai , giáo viên gạch một gạch (theo thứ tự trong hình

  vẽ “Hangman”), hoặc bước xuống một bậc “Shark attact”

  – Học sinh đoán sai 5 lần thì bị thua, sau đó giáo viên giải đáp từ.

  * Slap the board :

  – Giáo viên viết một số từ mới hoặc dán tranh lên bảng.

  – Gọi 2 nhóm học sinh lên bảng (mỗi nhóm từ 2 đến 4 học sinh)

  – Yêu cầu 2 nhóm đứng cách bảng một khoảng cách bằng nhau.

  – Giáo viên hô to từ tiếng Việt nếu trên bảng là từ tiếng Anh và ngược lại.

  – Lần lượt học sinh ở 2 nhóm chạy lên bảng và vỗ vào từ mà cô giáo vừa

  đọc.

  – Nhóm nào vỗ được nhiều từ hơn ( ghi được nhiều điểm hơn) thì thắng.

  * Rub out and remember :

  – Giáo viên viết từ mới hoặc dán tranh lên bảng, cho học sinh đọc vài lần

  để ghi nhớ.

  – Xoá dần từng từ tiếng Anh và yêu cầu học sinh nhìn từ tiếng việt để đọc

  lại các từ bị xoá.

  – Khi các từ đã bị xoá hết, yêu cầu học sinh lên viết lại.

  * Bingo :

  – Giáo viên chuẩn bị một dãy số hoặc từ vựng.

  – Yêu cầu học sinh vẽ một bảng gồm 9 ô vuông.

  – Học sinh tự viết vào 9 ô vuông 9 con số hoặc 9 từ bất kỳ.

  Lớp

  Học sinh

  Giỏi

  Khá

  Trung bình

  Yếu

  10A1

  31

  2

  12

  8

  7

  10A2

  25

  2

  6

  7

  8

  10A3

  28

  1

  5

  10

  12

  phù hợp với đối tượng học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần khéo léo sử

  dụng các thủ thuật sư phạm nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh và

  giúp cho các em học tập có kết quả.

  – Để phát huy tốt tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học

  tập, thì chúng ta cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt

  động của người học, trong quá trình dạy và học, giáo viên chỉ là người truyền tải

  kiến thức đến học sinh, học sinh muốn lĩnh hội tốt những kiến thức đó, thì các

  em phải tự học bằng chính các hoạt động của mình.

  – Về phía học sinh, bên cạnh một số em học hành nghiêm túc, có không ít

  học sinh chỉ học qua loa, không khắc sâu được từ vựng vào trong trí nhớ, không

  tập đọc, tập viết thường xuyên, không thuộc nghĩa hai chiều nên giáo viên cần

  khuyến khích và hướng các em tích cực tham gia vào quá trình học tập.

  – Để các em học sinh có thể lĩnh hội kiến thức của bào học một cách tốt

  nhất ngoài những yếu tố ngoại cảnh như chương trình, thời gian, trình độ của

  học sinh, khả năng chuyên môn của giáo viên. Điều quan trọng nhất là phương

  thức tổ chức của giáo viên trong một tiết dạy.

  – Để hưởng ứng phong trào đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ

  thông, với tư cách là một giáo viên dạy bộ môn ngoại ngữ tôi rất mong muốn

  đóng góp một phần nhỏ bé của mình cùng với các thầy cô giáo và các bạn đồng

  nghiệp xây dựng phương pháp dạy học mới ngày càng chuẩn mực, có hiệu quả

  hơn giúp cho các em học sinh ngày càng thích học ngoại ngữ, có thể học tập chủ

  động, giao tiếp tự tin bằng chính khả năng của mình.

  Sa Pa, ngày 10 tháng 5 năm 2014

  Xác nhận của lãnh đạo đơn vị:

  Người viết sáng kiến kinh nghiệm:

  Bùi Văn Huân

  Nguyễn Đức Hiển

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Sách giáo viên Tiếng Anh 10 ( hệ 3 năm) – Nhà xuất bản Giáo dục

  2. Phương pháp dạy học môn Tiếng Anh

  3. Techniqiues in Teaching Vocabulary

  4. Sổ tay người dạy Tiếng Anh ( Tác giả: Pahn Hà, Tứ Anh, Mai Vi

  Phương, Hồ Tấn)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 10 Tại Nhà Nha Trang
 • Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 12 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 1 Có File Nghe
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Theo Từng Unit
 • Thi Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh 2022
 • Học Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 1 : Phần Mềm Học Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 1
 • A Closer Look 1 Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12 Trang 60 12 Robots
 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 10
 • Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1: My Friends Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 8
 • Nhiều nghiên cứu cho rằng, trẻ em tiếp xúc với ngoại ngữ sớm có khả năng phát triển não bộ, tư duy sáng tạo và linh hoạt hơn. Việc cho con tiếp cận với ngôn ngữ sớm khiến cho quá trình thẩm thấu ngoại ngữ qua các bài hát, các hoạt động thể chất phong phú, vui vẻ, các trò chơi, các câu chuyện hay các cuộc hội thoại trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Lớp 1 chính là bước khởi đầu cho các em học tiếng Anh theo một lộ trình phù hợp nhất và phát triển ngôn ngữ hiệu quả nhất. Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ cho các bậc phụ huynh cách dạy trẻ học từ vựng tiếng Anh lớp 1. Đồng thời giới thiệu về một số phần mềm học tiếng Anh cho học sinh lớp 1.

  Học từ vựng tiếng Anh lớp 1

  Học từ vựng tiếng Anh lớp 1

  2. Học từ vựng thông qua hình ảnh

  Trẻ con thường rất thích đọc truyện tranh. Nắm bắt được tâm lí này, Step Up khuyên bạn nên cho bé học từ vựng tiếng Anh lớp 1 thông qua hình ảnh. Bạn có thể mua cho bé những cuốn truyện tranh bằng tiếng Anh đơn giản. Bên cạnh việc học từ vựng qua các sách giáo khoa, bạn có thể cho bé đọc truyện tranh song ngữ. Những cuốn truyện dành cho thiếu nhi thường được viết bởi các từ ngữ đơn giản, dễ hiểu. Sẽ không quá khó để các bé có thể tiếp nhận thông tin. Bên cạnh đó bạn có thể mua cho bé những bộ từ điển bằng hình ảnh. Bé sẽ thích thú hơn rất nhiều so với việc học từ vựng bằng từ điển giấy thông thường đấy.

  3. Học từ vựng qua trò chơi, bài hát

  Học từ vựng qua trò chơi

  Thay vì bắt bé ngồi vào bàn và học một cách nhàm chán, bạn hãy thử những cách học mới. Hãy cho bé học từ vựng tiếng Anh lớp 1 thông qua trò chơi, bài hát. Mỗi buổi học bạn có thể dành ra 15 – 20 phút để dạy bé các bài hát tiếng Anh. Ban đầu bé có thể chưa hiểu hết ý nghĩa bài hát nhưng ngày nào cũng được học bé sẽ dễ dàng ghi nhớ hơn. Bên cạnh đó hãy tổ chức cho bé một số trò chơi trong lúc học. Việc học sẽ khiến bé cảm thấy chán dần nhưng khi lồng ghép các trò chơi vào bé sẽ thấy hứng thú hơn.

  4. Học đi đôi với hành

  Học đi đôi với hành

  Nếu bạn muốn dạy con học từ vựng tiếng Anh lớp 1 hiệu quả nhưng khả năng tiếng Anh của bản thân còn hạn chế thì Step Up gợi ý cho bạn bộ sách giúp nâng cao khả năng từ vựng để có thể tự tin dạy con học. Đó là bộ từ vựng gồm 3 cuốn: Hack não 1500 từ tiếng Anh và Hack não nâng cao tập A, B.

  Phần mềm học tiếng Anh cho học sinh lớp 1

  Ứng dụng học tiếng Anh cho bé Alokiddy được phát triển bởi Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Giáo Dục KSC. Ứng dụng học tiếng Anh trẻ em Alokiddy được phát triển trên điện thoại di động trên 2 nền tảng IOS và Android. App dành cho trẻ em có độ tuổi từ 3 – 14 tuổi. Chương trình học bao gồm các bài học được xây dựng theo một lộ trình chuẩn Young Learners Cambridge giúp bé được học bài bản ngay từ đầu. Là một trong những ứng dụng học tiếng Anh trẻ em chất lượng, tiện ích nên được rất nhiều ba mẹ sử dụng cho các bé mới bắt đầu học tiếng Anh.

  Phần mềm Alokiddy

  • Hệ thống bài học bao gồm các hình ảnh, video sinh động hấp dẫn cho bé
  • Bé có khả năng tự học trên Video mà không cần có sự hướng dẫn của người lớn
  • Hệ thống bài học được xây dựng các mẫu câu, từ vựng, luyện tập, trò chơi, bài hát cho bé giúp trẻ tăng hứng thú khi học.
  • Bé được phát triển toàn diện tất cả các kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết thành thạo khi trải nghiệm hết ứng dụng

  2. Phonics Learning Box UK

  Phonics Learning Box UK là phần mềm học tiếng Anh dành cho tiếng Anh thiếu nhi nhằm phát triển tư duy, nâng cao nhận thức và tính ham học hỏi của các em, giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Phần mềm Learning Box UK được chia làm nhiều cấp độ khác nhau giúp phân loại trình độ tiếng Anh cho các em và giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.

  Phần mềm Phonics Learning English Box

  3. English by picture

  English by Picture phần mềm học tiếng Anh bằng hình ảnh cho trẻ em cung cấp những hình ảnh từ vựng tiếng Anh giúp các em học nhanh, nhớ lâu. Với phần mềm học tiếng Anh bằng hình ảnh này phù hợp với tiếng Anh thiếu nhi với những cấp độ từ tiếng Anh mẫu giáo đến tiếng Anh lớp 1,2,3,4,5 dành cho các em. Đây cũng được đánh giá là phần mềm học tiếng Anh lớp 5 thú vị và hiệu quả cho các em.

  Phần mềm English by Picture

  Học từ vựng tiếng Anh lớp 1 thực sự rất quan trọng cho cả quá trình học ngoại ngữ của bé sau này. Vì vậy hi vọng các bậc phụ huynh hãy tìm hiểu kỹ lưỡng, chọn ra các phương pháp dạy học đúng đắn để giúp các bé có thể học tiếng Anh một cách thích thú và yêu thích nó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 1
 • Bí Quyết Học Tiếng Anh Lớp 1 Dành Cho Bé
 • Các Bài Tập Và Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4
 • Bộ 08 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 1 Năm 2022
 • Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1 Full Chương Trình Mới Thí Điểm
 • Một Vài Kinh Nghiệm Dạy Từ Vựng Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 9

  --- Bài mới hơn ---

 • Download Bao Cao Tot Nghiep: Doi Moi Phuong Phap Day Va Hoc Tieng Anh Cho Hoc Sinh Lop 3 Cap Tieu Hoc
 • Sách Tiếng Anh Cho Bé Lớp 3
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 3 Môn Tiếng Anh Năm 2014
 • Giáo Án Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Học Kì 2
 • Đề Kiểm Tra Cuối Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 3 Dành Cho Bé
 • ĐỀ TÀI: MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 9 I.Đặt vấn đề 1. Cơ sở lý luận: Tiếng Anh là một ngôn ngữ thông dụng trên quốc tế và nó đã được đưa vào chương trình giảng dạy, trở thành một trong những bộ môn chính khoá ở các bậc học phổ thông. Để dạy tốt môn Tiếng Anh, mỗi một giáo viên đứng lớp luôn phải thực hiện tốt công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng thường xuyên, nghiên cứu, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, khoa học và phù hợp với từng đối tượng học sinh. Xuất phát từ mục tiêu của giáo dục hiện nay đang tập trung hướng vào việc phát triển tính năng động, sáng tạo, tích cực của học sinh trong hoạt động học tập nhằm tạo khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề cho học sinh. Cốt lõi của việc đổi mới phương pháp dạy học(PPDH) ở trường THCS là giúp học sinh hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. Dạy học ngoại ngữ thực chất là hoạt động rèn luyện năng lực giao tiếp dưới các dạng nghe, nói, đọc, viết. Muốn rèn luyện năng lực giao tiếp cần có môi trường với những tình huống đa dạng của cuộc sống. Môi trường này chủ yếu do giáo viên tạo ra dưới dạng những tình huống giao tiếp và học sinh phải tìm cách ứng xử bằng ngoại ngữ cho phù hợp với tình huống giao tiếp cụ thể. Mục đích cuối cùng của việc học ngoại ngữ là giao tiếp. Để giao tiếp tốt trước hết đòi hỏi ở học sinh có vốn từ vựng nhất định, vốn từ vựng càng nhiều giúp học sinh càng hiểu ngôn ngữ giao tiếp nhanh chống và có hiệu quả. Với mục đích dạy tốt môn Tiếng Anh trong thời gian đã hơn10 năm đứng lớp và giúp cho học sinh khắc phục được những khó khăn trong việc học từ mới và học từ mới có hiệu quả. Tôi đã cố gắng tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu viết về phương pháp cộng với những trải nghiệm trong quá trình giảng dạy. Tôi đã rút ra được một vài kinh nghiệm trong việc gây hứng thú cho học sinh học Tiếng Anh qua các giờ dạy từ vựng lớp 9. Đây là kinh nghiệm mà tôi tâm đắc nhất và tôi đã mạnh dạn chọn nó để làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm cho mình. Khi thực hiện đề tài này tụi đó sử dụng cỏc phương phỏp sau: 1/ Phương pháp nghiên cứu tài liệu. 2/ Phương pháp thực nghiệm 3/ Phương pháp tổng kết qua kinh nghiệm công tác và giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu đề tài này tôi đã gặp phải một số khó khăn và thuận lợi sau: 2. Cơ sở thực tiễn: Điều kiện trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học bộ môn Tiếng Anh khá đầy đủ như: đèn chiếu, đài catset, băng hình, tranh ảnh và thậm chí những năm gần đây trường chúng tôi đã thực hiện việc dạy học bằng giáo án điện tử. Vì thế chất lượng dạy học bộ môn ngày càng được nâng cao rõ rệt. Bản thân luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, của các anh chị em đồng nghiêp và đặc biệt là các anh chị em trong tổ chuyên môn. Phần lớn học sinh rất hứng thú và và chỳ ý say mờ trong học tập Bờn cạnh đú một số cá biệt học sinh vẫn còn thiếu kiên nhẫn trong học tập, còn chây lười, ỷ lại và mang tính thụ động. Đại đa số học sinh là con em nông dân nên điều kiện tiếp xúc với phương tiện thông tin còn hạn chế. * Để thực hiện phương pháp thực nghiệm tôi đã tiến hành khảo sát vốn từ vựng bộ môn Tiếng Anh đầu năm đối với lớp 9 như sau: - Số học sinh nói đúng: 50% - Số học sinh viết đúng: 35% Học sinh đạt yêu cầu về nghe, nói, đọc, viết: 50% - Học sinh hứng thú học từ: 45% - Một số học sinh còn rụt rè trong giao tiếp, vốn từ vựng và cách nhớ từ còn hạn chế. Một số học sinh chỉ nói theo chứ không viết đúng, học còn trầm, chậm. Trước tình hình đó tôi đã tìm giải pháp tốt nhất để giúp các em chủ động nhớ từ, vận dụng từ và hứng thú học từ qua giờ dạy có từ vựng. II. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: 1.Các bước để giới thiệu từ mới: Bước 1: Thâm nhập nắm chắc chương trình môn Tiếng Anh lớp 9, nghiên cưú kỹ nội dung từng bài để có kế hoạch làm đồ dùng cho giờ dạy sôi động, hấp dẫn và lôi cuốn. Bước 2: Phối hợp với học sinh và duy trì ngôn ngữ giao tiếp với học sinh bằng cách đặt câu hỏi học sinh trả lời. Bước 3: Lựa chọn và phân loại từ: từ chủ động hay từ bị động. Bước 4: Sử dụng các thủ thuật linh hoạt để giới thiệu nghĩa của từ. Bước 5: Kiểm tra việc hiểu và nắm nghĩa của từ. Bước 6: Luyện tập từ của học sinh. Bước 7: Kiểm tra mức độ hiểu biết và nắm được từ của một số học sinh yếu nếu cần thiết. 2. Các phương pháp để giới thiệu nghĩa của từ vựng: Realia, picture, mime, translation, explanation, synonym, antonym,... a. Lựa chọn từ để dạy: Thông thường trong một bài học sẽ luôn luôn có từ mới. Song không phải từ mới nào cũng cần đưa vào dạy như nhau. Lựa chọn từ để dạy tôi cần xem xét từ chủ động hay bị động? Trước khi dạy tôi phải đọc bài và nghiên cứu kỷ để tìm từ chủ động và thụ động. - Từ bị động(passive/ receptive vocabulary) là những từ học sinh chỉ hiểu và nhận biết được khi nghe và đọc, ít sử dụng và kém nhu cầu giao tiếp. Tôi xác định sẽ dạy từ nào như một từ bị động và từ nào như một từ chủ động. Với từ bị động tôi có thể khuyến khích học sinh tự tìm hiểu nghĩa của từ (ví dụ: tra từ điển, hoặc đoán từ qua ngữ cảnh). Eg: Dạy bài 5 (lesson 1) tôi đã chọn các từ chủ động: a crier , a viewer, channel, remote control, Từ để đoán: interactive, convenient, widely, wonderful Từ được chia làm 2 loại: Từ nội dung(content words) và từ chức năng(function words). Từ nội dung là những từ biểu thị người, vật, hiện tượng, tính chất,.... nó có nghĩa khi từ được đứng độc lập. Thường là các loại từ như danh từ, tính từ, động từ. Ex: a teacher, a poet, baggy, intermediate, (to) do Từ chức năng là những từ có ít nghĩa khi nó đứng một mình, nó biểu thị một mối quan hệ ngữ pháp ngay trong một câu hay giữa các câu, nên ta gọi là nghĩa về ngữ pháp(grammatical meaning). Các loại từ như liên từ, giới từ, mạo từ.... thường được gọi là chức năng. Ngoài ra từ còn có nghĩa đen (denotation) và nghĩa bóng (connotation). Với sự đa dạng của từ, tôi đã đầu tư trong việc lựa chọn từ thích hợp, có vai trò chủ động để hiểu được nội dung chính của bài học. Vì thế trong mỗi tiết dạy tôi chỉ cho các em 5-8 từ chủ động, vì thực tế có bài có đến 10-15-20 từ mới, nếu đưa ra quá nhiều học sinh sẽ không nhớ nỗi. b. Các hình thức để giới thiệu từ vựng. Có nhiều phương pháp giới thiệu từ vựng nhưng giới thiệu bằng cách nào cho phù hợp với từ, với đối tượng để học sinh dễ nhận biết và phát huy được tính tích cực ,tìm tòi, đoán nghĩa của học sinh. - Dùng tranh ảnh hay đồ vật cụ thể (visual realia). Khi dạy những từ cụ thể tôi đã mang những vật thực để giới thiệu. Eg: Dạy bài 5 có những từ cầm đồ vật thật như: remote control, magazine. Dạy bài 7 có những từ cầm đồ vật thật như: water bill, crack,...và các bài khác như: comic, bill, bulb, flashlight, doll,.... - Khi dạy những từ cần hình ảnh , tôi đã dùng tranh để giới thiệu. Dạy bài 2 có những từ dùng tranh như: a plainsuit, a plaid skirt, a striped shirt, faded jeans, baggy pants,... Dạy bài 6 có những từ dùng tranh như: garbage dump, air pollution, dynamite fishing, deforestation spraying pesticides,... Dạy bài 9 có những từ dùng tranh như: snow storm, earthquake, typhoon, tornadoes, thunder storm,. .. Có những hình ảnh đơn giản tôi có thể vẽ hình que lên bảng. Eg: bamboo forest, river bank, faucet, funnel shaped, brucket, ladder, leak,..... Bằng hình thức này tôi đã tạo cho học sinh những tình huống sinh động nhưng dễ hiểu. Học sinh thích thú và khá sôi nỗi. Nhiều em còn tranh nhau để đoán từ, thậm chí có những em yếu như em , Thuý, Hoỏ, H. Dũng, ... và thường tôi gọi những em yếu để cho các em có cơ hội và mạnh dạn hơn trong học tập. - Dùng cử chỉ, điệu bộ để giới thiệu(mime, body, gestures and actions). Eg: (to)pray, (to)lay out, (to)swap , (to)hug, (to) turn up, (to) throw, (to) decorate,.... Sử dụng hình thức này tôi đã thể hiện rõ ràng, tự nhiên giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhận biết và rất hứng thú học. ã Sử dụng từ đồng nghĩa(synonym) và từ trái nghĩa(antonym) Một phần giúp học sinh liên tưởng đến những từ đã học, vừa nắm được nghĩa của từ mới. Eg: "enormous" ạ "great/ huge", (to) live apart ạ live together, (to) reduce ạ (to) increase, (to) disappear ạ (to) appear,... (to) capture = (to) catch, extensive = large/ wide (adj), (to) occur = happen, remote =distant (adj),the shore = the beach ã Sử dụng tình huống(situation) hay giảng giải (explanation). Eg: (to) keep in touch. Although my friend lives in HCM City, I often hear about her health, study. We...(unit 1) (to) correspond (Unit 1). They usually write letter to each chúng tôi usually... - a poet (unit 2) - To Huu is a famous.... - banyan tree: Uncle Ho planted a............ in Tan Trao. - an examiner : In an exam, teachers are called ....... - ethnic minorities (unit2) Thai, Muong, Dao,... are... - a blanket. It makes us warm at night. Ngoài ra tôi còn sử dụng tình huống giảng giải, dạy từ trong ngữ cảnh, giải thích từ bằng những Tiếng Anh đơn giản, nhiều em rất tích cực trong việc đoán từ. Đối với những từ trừu tượng tôi dùng phương pháp dịch thuật như khi dạy bài 4 (B). Eg: shrine, mosque, interactive, a dripping faucet, freedom choice, (to) warn, edition,..... Tómlại: Các hình thức giới thiệu từ đa dạng nhưng tuỳ vào tình hình thực tế đối tượng học sinh và vào từng từ cụ thể mà giáo viên lựa chọn hình thức phù hợp để đạt được hiệu quả cao. 3. Các bước trình bày một từ mới: - Âm thanh và ngữ nghĩa: Kỹ năng nghe hiểu phải đươc đặt lên trước kỹ năng viết. Vì thế trước hết tôi đã gợi ý để học sinh nêu ra được từ mới. Học sinh nghe tôi đọc cách phát âm của từ (2-3 lần). Sau đó tôi yêu cầu học sinh nhắc lại đồng thanh, cá nhân. Tôi ghi từ lên bảng (những từ có 2 âm tiết tôi đánh rõ trọng âm). - Khi học sinh ghi được từ vào vỡ tôi đã dùng nhiều biện pháp để kiểm tra từ. Các hình thức trò chơi theo nhóm đã thực sự tạo hứng thú học tập cho học sinh. + Rub out and remember: Hình thức này đã thực sự giúp học sinh nhớ từ ngay tại lớp. + Slap the BB: Hình thức này đã giúp học sinh nhận ra từ vựng qua nghe hiểu và kiểm tra việc hiểu nghĩa từ của học sinh. Học sinh làm việ theo nhóm. Nhóm nào cũng muốn chiến thắng vì vậy các em hoạt động rất nhanh nhẹn và sôi nỗi. + What and Where: Tôi đã gợi ý để học sinh đưa ra được từ vựng rồi viết chúng vào các vòng tròn lên bảng, lần lượt (đọc-xoá-đọc) và tôi yêu cầu học sinh phải nhớ được từ và vị trí của nó để lên viết lại. Thoạt đầu một số em yếu còn nhút nhát nhưng dần về sau nhiều em đã rất mạnh dạn và muốn lên bảng để viết. Hình thức này đã giúp học sinh ghi nhớ và ôn luyện từ bằng cách viết từ + Matching words: Tôi yêu cầu học sinh nối nghĩa tiếng Việt với tiếng Anh hoặc với tranh. Phương pháp này tiết kiệm được thời gian và học sinh rất hào hứng làm việc, 90% học sinh xung phong lên bảng để nối, kể cả những em rất yếu. Eg: Unit 2 - lesson 4 (on the poster): go met have told be gone buy had give been learn bought teach given know taught tell known meet learnt ... ... + Guessing pictures (đoán tranh): Phương pháp này đã giúp nhiều học sinh cúng nói và luyện từ mới một cách có ý nghĩa. + Bingo: Bằng cách này tôi đã giúp học sinh luyện tập được kỹ năng nghe và nối âm thanh nghe được với từ đúng. Học sinh thực hành rất sôi nỗi. Thậm chí học sinh còn đề nghị giáo viên cho làm lại để quyết giành chiến thắng. + Finding friends (tìm bạn): Dưới hình thức này tôi đã giúp các em kết hợp được cách dùng của từ với một cụm từ khác. Giúp các em phân biệt được nghĩa của từ trong những tình huống khác nhau. Eg: Khi dạy unit 2 để nhớ tên các loại áo quần tôi đã yêu cầu các em đánh dấu (V) vào những ô theo hàng ngang . Clothes Jeans Colorful T- Shirt a plaid skirt school uniform plain suit blue shorts Casual V favorite special occasions V Bằng cách này học sinh đã dùng đúng từ, tránh được sự kết hợp sai , học sinh đã áp dụng đúng trên 80%. + Noughts and croses: Tôi đã dùng hình thức này để kiểm tra việc vận dụng từ mới trong câu và thực sự gây hứng thú học tập cho học sinh và đạt hiệu quả cao về học tập từ. + Jumbled words: Bằng cách kiểm tra này tôi đã giúp học sinh luyện tập viết đúng chính tả của từ. Học sinh phải sắp xếp được các chữ cái lộn xộn thành một từ có nghĩa. Ngoài những hình thức kiểm tra từ trên tôi còn tổ chức cho các em nhiều trò chơi khác nhau để rèn luyện kỹ năng viết và sử dụng từ, vừa tăng thêm sự hứng thú trong học tập cho các em. Eg: Trong các bài ôn tập tôi thường kiểm tra từ bằng trò chơi(lucky number). Mỗi học sinh tự chọn số của mình theo nhóm và đặt được câu với từ hoặc giải thích nghĩa từ theo yêu cầu của giáo viên. Hoặc tôi cho học sinh thi nhau viết từ bằng các cách sau: ã Viết từ bắt đầu bằng chữ cái cuối (theo nhóm) ã Viết tiếp chữ cái để tạo thành một từ có nghĩa, ai kết thúc được sớm là người đó thắng cuộc. Hoặc tôi vận dụng trò chơi(wordsquare, network, wordstorming, ...) Eg: Unit 12 - lesson 1: "network" activities of entertainment Học sinh làm việc theo nhóm watching TV listening to music Với các hình thức này đã thực sự đem đến hiệu quả cao cho các em trong việc nhớ từ và vận dụng từ. * Trong quá trình hướng dẫn học sinh học từ, nhớ từ và vận dụng từ tôi luôn theo dõi thái độ và kết quả của học sinh để có sự điều chỉnh bổ sung cho việc nâng cao giờ dạy từ vựng. Tôi thường đưa bài tập luyện từ từ dễ đến khó để nâng cao dần trình độ và kỹ năng sử dụng từ cho các em(đặc biệt là đối tượng khá, giỏi). Tôi thường cho các em bài tập điền từ vào chổ trống sau khi đã kiểm tra từ hoặc để rèn luyện thêm kỹ năng nghe tôi đã cho các em bài tập(ordering) sắp xếp từ theo đúng trật tự. Một số học sinh khá, giỏi đã thể hiện năng lực, trí tuệ của mình và các em làm việc rất tích cực, chủ động. III.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Sau một thời gian vận dụng các kỷ thuật dạy từ vào bài học: Khảo sát về kỷ năng vận dụng từ, kết quả như sau: - Nói đúng: 85% (hơn 35% so với trước) - Viết đúng 75% (hơn 30% so với trước) - Học sinh đạt yêu cầu về nghe, nói, đọc, viết: 90% (hơn 40% só với trước). - Học sinh hứng thú học từ 100% (hơn 55% so với trước). Qua thể hiện đề tài đã làm , tôi nghĩ rằng giáo viên cần đi sâu nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trong việc sử dụng phương pháp và hình thức dạy từ một cách linh hoạt mới nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường THCS. IV. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Từ những điều rút ra từ thực tế, phải nói rằng việc dạy và học từ vựng trong Tiếng Anh là bước đi rất quan trọng nối liền giữa việc học từ vựng ban đầu đến cái đích phát triển các kỹ năng, kỹ xảo. 1.Muốn nâng cao hiệu quả giờ dạy từ, gây hứng thú học bộ môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 9 nói riêng, học sinh THCS nói chung giáo viên cần nắm chắc chương trình, nghiên cứu kỹ bài dạy: Lựa chọn từ thích hợp, chủ động để học sinh hiểu được nội dung bài hay phục vụ mục đích giao tiếp. 2. Căn cứ vào từ loại, nghĩa của từ, đối tượng học sinh để chọn phương pháp trình bày hợp lý, dễ hiểu và có hiệu quả. 3. Sử dụng hình thức kiểm tra, luyện tập từ phù hợp với bài học, đối tượng và thời gian. Giáo viên cần sáng tạo trong việc ra các dạng bài tập, luyện tập phong phú để huy động được toàn bộ học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà chu đáo, hướng dẫn học sinh biết tự học(tự tra từ, đoán từ ở nhà). 4. Quá trình giảng dạy giáo viên cần có thái độ nhẹ nhàng, động viên khuyến khích học sinh học tập. 5. Hoạt động của thầy và trò trong từng tiết học cần phải theo hướng đổi mới: Thầy tổ chức, hướng dẫn học sinh nắm bắt những kiến thức mới, trò lắng nghe để nhận nhiệm vụ, thực hiện hoạt động một cách tích cực và sáng tạo. Giáo viên cần thường xuyên vận dụng các kỷ thuật dạy học vào tiết dạy để giúp học sinh có cơ hội luyện tập từ nhiều hơn. Giáo viên cũng cần rút kinh nghiệm sau mỗi buổi dạy để thực hiện giờ lên lớp sáng tạo hơn, giúp học sinh học tốt hơn. V.NHỮNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: Tụi kớnh đề nghị ngành GD- Đồng Hới nờn tổ chức thường xuyờn cỏc buổi chuyờn đề cụm để giỏo viờn cú cơ hội trau dồi và học hỏi thờm nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn! Đồng Hới, ngày 03 tháng 3 năm 2011 Người trình bày Võ Thị Hồng Lĩnh HĐKH TRƯỜNG THCS BẮC NGHĨA HĐKH NGÀNH GD- ĐT ĐỒNG HỚI

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Nâng Cao Chất Lượng Môn Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 3 Thông Qua Việc Dạy Từ Vựng
 • Lưu Ý Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 3,4,5 Năm Học 2022
 • Những Bài Hát Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 3
 • Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé Ôn Luyện Tại Nhà
 • Bài Tập Ôn Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 12
 • Dạy Từ Vựng Tiếng Anh Cho Học Sinh Tiểu Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Dạy Học Tiếng Anh Cho Bé Bằng Phim Hoạt Hình
 • Kinh Nghiệm Dạy Tiếng Anh Cho Bé Mẫu Giáo Cực Hiệu Quả
 • Kinh Nghiệm Dạy Con Qua Truyện Tiếng Anh Cho Bé 3 Tuổi
 • 4 Bí Quyết Học Tiếng Anh Cho Bé 3, 4 Tuổi Ba Mẹ Cần Áp Dụng Ngay!
 • Tuyệt Chiêu Dạy Tiếng Anh Cho Bé 2 Tuổi Cho Những Cặp Vợ Chồng Bận Rộn
 • Ngày nay, việc dạy học tiếng Anh đang trở thành một cơ hội cũng như thách thức lớn cho giáo viên. Với học sinh tiểu học, khái niệm về từ vựng còn tương đối mơ hồ, thì cách dạy từ vựng tiếng Anh lại càng phải được để tâm và nghiên cứu kỹ càng. Vậy phải dạy trẻ như thế nào?

  Thông thường thì trong bài học sẽ xuất hiện những từ mới, nhưng không phải từ mới nào cũng cần đưa vào giảng dạy. Để chọn từ cần dạy, giáo viên cần xem xét những vấn đề như:

  Bạn cần chỉ cho học sinh biết cách phát âm từng từ riêng lẻ cũng như phát âm đúng từ đó trong câu, và đặc biệt làm rõ nghĩa của từ.

  Khi dạy từ mới, cần làm rõ 3 yếu tố cơ bản của ngôn ngữ:

  – Form (hình thức)

  – Meaning (nghĩa)

  – Use (sử dụng)

  Số lượng từ cần dạy tùy thuộc vào nội dung bài và trình độ của học sinh. Đừng bao giờ dạy tất cả các từ mới, và chỉ nên dạy tối đa 6 từ một tiết học.

  Các thủ thuật dạy từ vựng tiếng Anh cho trẻ em

  Giáo viên cần nắm vững và sử dụng linh hoạt thủ thuật dạy từ trong từng tiết học, đặc biệt nắm thủ thuật cho từng từ vựng.

  Ví dụ: Khi từ mới là những dụng cụ học tập thông thường hoặc trái cây, loài hoa… giáo viên nên sử dụng thủ thuật “realia” (vật thật). Khi giới thiệu về các mô hình khá phức tạp có thể sử dụng “visual” (nhìn). Những từ thuộc cụm từ trừu tượng thì nên dùng các thủ thuật như “explanation” (giải thích, miêu tả) hoặc “translation” (dịch, giải nghĩa).

  Ứng dụng thành thạo phương tiện công nghệ thông tin

  Sử dụng sách mềm đạt được nhiều hiệu quả trong học tập, nhất là đối với những học sinh cấp 1. Những tiết học có sử dụng phương tiện công nghệ thông tin bao giờ cũng khiến học viên tò mò, hứng thú hơn, thậm chí còn thu hút sự chú ý của những bé không chú trọng đến môn học. Việc lôi kéo các em ngồi nghiêm túc, quan sát và tham gia bài học không còn quá khó khăn như trước.

  Tranh ảnh sưu tầm hoặc những bức vẽ tay là phương tiện thứ 2, là phương tiện truyền thống mất nhiều thời gian hơn để tìm kiếm và chọn lọc, tuy nhiên lại vẫn là phương tiện mang lại nhiều hiệu quả trong mỗi giờ học.

  Các bảng phụ, bảng con của học sinh cũng là những công cụ cần thiết, được dùng chủ yếu trong những lúc kiểm tra, củng cố từ vựng.

  Hướng dẫn học sinh học thuộc từ hiệu quả

  Giáo viên cần hướng dẫn cụ thể cho học viên về phương pháp, cách thức học từ vựng ở trên lớp và tại nhà. Ví dụ, bé có thể ghi chép lại từ vựng nhiều lần để mau thuộc, hoặc dán tên những đồ vật trong nhà bằng từ tiếng Anh. Ngoài ra, giáo viên cũng nên hướng dẫn học sinh dùng từ điển , đồng thời giao nhiệm vụ cho các em tìm từ mới thông qua sách báo, nhãn mác, biển hiệu…

  Hơn thế, những giờ học từ vựng trên lớp nên bổ sung một vài trò chơi như Slap the board (đập bảng), Bingo, Matching (tìm từ phù hợp)… để tạo hứng thú và hiệu quả học tập cho các em.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Tiếng Anh Cho Bé Tiểu Học
 • Cách Dạy Tiếng Anh Tiểu Học Cho Bé Hiệu Quả Tại Nhà
 • Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Nhà Cho Bé Học Tiểu Học
 • Chương Trình Dạy Học Tiếng Anh Cho Bé 2,3,4,5 Tuổi
 • Khóa Học Tiếng Anh Cho Bé Mầm Non
 • Chuyên Đề Quy Trình Dạy Từ Vựng Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm Unit 7: Television
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Unit 7: Television
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7: Your House
 • Học Trực Tuyến Môn Tiếng Anh Lớp 6 Ngày 16/4/2020, Unit 9
 • Lịch Dạy Học Trên Truyền Hình Hà Nội [ Lớp 6
 • CHO HỌC SINH LỚP 6

  I. CƠ SỞ LÍ LUẬN:

  Học Tiếng Anh cũng như các môn khoa học khác, muốn thực hành phải nắm vững lí thuyết mới vận dụng thực hành tốt, đối với bộ môn Tiếng Anh thì lí thuyết cơ bản nhất chính là từ vựng

  Từ vựng đóng vai trò quan trọng trong việc học Tiếng Anh. Để thành thạo trong bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết thì người học phải có vốn từ vựng tốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cách học từ vựng hiệu quả để góp phần làm phong phú vốn từ. Việc học từ vựng của học sinh cũng chịu sự ảnh hưởng của giáo viên. Do vậy, trước tiên, giáo viên cần đa dạng hoá cách trình bày từ vựng trong bài giảng. Thêm vào đó, để tăng tính hiệu quả trong việc học từ vựng (cụ thể là ghi nhớ và sử dụng thành thạo những từ đã học) giáo viên cần khuyến khích học sinh tận dụng những phương pháp học các em đã biết và hướng dẫn những phương pháp học mới.

  II. THỰC TRẠNG:

  1. Thuận lợi:

  a. Đối với giáo viên:

  – Nắm vững các thủ thuật, kỹ thuật dạy học

  – Sử dụng và khai thác tốt các phương tiện dạy học

  – Được sự quan tâm của ban giám hiệu, tổ chuyên môn

  b. Đối với học sinh:

  – Tích cực trong các hoạt động cặp, nhóm

  – Có đầy đủ sách giáo khoa, dụng cụ học tập

  2. Khó khăn:

  a. Đối với giáo viên:

  – Ít chú trọng đến bước dạy từ vựng

  – Ít vận dụng thủ thuật trong việc giúp học sinh khắc sâu từ vựng

  b. Đối với học sinh:

  – Đa số học sinh ít nhớ từ vựng

  – Một số học sinh nhút nhát ngại phát am, đọc từ vựng.

  – Đa số học sinh ít được kiểm tra bài học ở nhà.

  III. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI THỰC TRẠNG CỦA ĐƠN VỊ:

  a. Đối với giáo viên:

  – Giáo viên thường chú trọng dạy ngữ pháp và cố gắng giải quyết các bài tập trong sách giáo khoa.

  – Giáo viên cho rằng sử dụng thủ thuật thường mất thời gian, thường khó áp dụng ở lớp đại trà.

  b. Đối với học sinh:

  – Học sinh chỉ học qua loa, không khắc sâu được từ vựng vào trong trí nhớ, không tập đọc, tập viết thường xuyên, không thuộc nghĩa hai chiều

  – Vì là môn ngoại ngữ, không phải phụ huynh nào cũng biết để giúp các em kiểm tra.

  IV. GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

  a. Đối với giáo viên:

  – Xác định nội dung bài dạy

  – Lựa chọn từ vựng cho bài dạy

  – Lựa chọn thủ thuật, kỹ thuật dạy học thích hợp cho bài dạy

  – Hướng dẫn học sinh cách thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật dạy

  – Động viên, khuyến khích để học sinh tích cực tham gia các hoạt động

  b. Đối với học sinh:

  – Thực hiện dầy đủ các yêu cầu của giáo viên đối với bài học

  – Tích cực tham gia các hoạt động của giáo viên

  V. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ:

  1. Xác định nội dung:

  Tiếng Anh là một môn học có tầm quan trọng, nó là công cụ để giao tiếp với các nước trên thế giới. Muốn giao tiếp tốt chúng ta phải có vốn từ phong phú.

  Ở môi trường phổ thông hiện nay, khi nói đến ngữ liệu mới là chủ yếu nói đến ngữ pháp và từ vựng, từ vựng và ngữ pháp luôn có mối quan hệ khắng khích với nhau, luôn được dạy phối hợp để làm rõ nghĩa của nhau. Tuy nhiên dạy và giới thiệu từ vựng là vấn đề cụ thể. Thông thường trong một bài học luôn xuất hiện những từ mới, xong không phải từ mới nào cũng cần đưa vào để dạy.

  2. Yêu cầu thực tiển:

  a. Đối với giáo viên:

  a.1. Chọn từ cho bài dạy:

  Giáo viên cần phải biết cách lựa chọn từ để dạy. Để thực hiện đều này giáo viên cần lưu ý một số điểm cơ bản sau:

  – Khi dạy từ mới cần làm rõ ba yếu tố cơ bản của ngôn ngữ là:

  + Form.

  + Meaning.

  + Use.

  Đối với từ chủ động ta chỉ cho học sinh biết chữ viết và định nghĩa như từ điển thì chưa đủ, để cho học sinh biết cách dùng chúng trong giao tiếp, giáo viên cần cho học sinh biết cách phát âm, không chỉ từ riêng lẻ, mà còn biết phát âm đúng những từ đó trong chuỗi lời nói, đặc biệt là biết nghĩa của từ.

  – Số lượng từ cần dạy trong bài tùy thuộc vào nội dung bài và trình độ của học sinh. Không bao giờ dạy tất cả các từ mới, vì sẽ không có đủ thời gian thực hiện các hoạt động khác.

  – Trong khi lựa chọn từ để dạy, bạn nên xem xét đến hai điều kiện sau:

  + Từ đó có cần thiết cho việc hiểu văn bản không ?

  + Từ đó có khó so với trình độ học sinh không ?

  – Nếu từ đó cần thiết cho việc hiểu văn bản và phù hợp với trình độ của học sinh, thì nó thuộc nhóm từ tích cực, do đó bạn phải dạy cho học sinh.

  – Nếu từ đó cần thiết cho việc hiểu văn bản nhưng khó so với trình độ của học sinh, thì nó không thuộc nhóm từ tích cực, do đó bạn nên giải thích rồi cho học sinh hiểu nghĩa từ đó ngay.

  – Nếu từ đó không cần thiết cho việc hiểu văn bản và cũng không khó lắm thì bạn nên yêu cầu học sinh đoán.

  a.2. Các thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới:

  Giáo viên có thể dùng một số thủ thuật gợi mở giới thiệu từ mới như:

  1. Visual (nhìn): cho học sinh nhìn tranh ảnh, vẽ phác họa cho các em nhìn, giúp giáo viên ngữ nghĩa hoá từ một cách nhanh chóng.

  e.g: a car e.g: a flower

  2. Mine (điệu bộ): Thể hiện qua nét mặt, điệu bộ.

  e.g: bored

  Teacher looks at watch, makes bored face, yawns

  T. asks, “How do l feel”

  e.g: (to) jump

  T. jumps

  T. asks, “What am l doing?”

  3. Realia (vật thật): Dùng những dụng cụ trực quan thực tế có được.

  e.g. limes (count), rice (uncount.)

  T. brings real limes and rice into the class.

  T. asks, “What’s this?”

  e.g. open (adj.), closed (adj.)

  T. opens and closes the door

  T.says, “Tell me about the door: it’s……….what?”

  4. Situation / explanation: Tình huống/ giải thích

  e.g. honest

  T. explains, “I don’t tell lies. I don’t cheat in the exams. I tell the truth.”

  T. asks, “What am I? Tell me the word in Vietnamese.”

  5. Example: ví dụ, liệt kê

  e.g. furniture

  T lists examples of furniture: “tables, chairs, beds – these are all … furniture … Give me another example of… furniture…”

  e.g. (to) complain

  T. says, “This room is too noisy and too small. It’s no good (etc.)”

  T. asks, “What am I doing?”

  6. Synonyon / antonyon (đồng nghĩa / trái nghĩa): Giáo viên dùng những từ đã học rồi để giảng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.

  e.g. intelligent

  T. asks, “What’s another word for clever?”

  e.g. stupid

  T. asks, “What’s the opposite of clever?”

  7. Translation (dịch): Giáo viên dùng những từ tương đương trong tiếng Việt để giảng nghĩa từ trong tiếng Anh. Giáo viên chỉ sử dụng thủ thuật này khi không còn cách nào khác, thủ thuật này thường được dùng để dạy từ trừu tượng, hoặc để giải quyết một số lượng từ nhiều nhưng thời gian không cho phép, Giáo viên gợi ý học sinh tự dịch từ đó.

  e.g. (to) forget

  T. asks, “How do you say “quên” in English?”

  a.3. Các thủ thuật kiểm tra và củng cố từ mới:

  Rub out and Remember

  2. Slap the board

  3. What and where

  4. Matching

  5. Bingo

  6. Kim’s game

  7. Brainstorm

  8. Jumbled words

  9. Wordsquare,..

  a.4. Hướng dẫn học sinh học từ vựng ở nhà:

  Để phát huy tốt tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, thì chúng ta cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học, trong quá trình dạy và học, giáo viên chỉ là người truyền tải kiến thức đến học sinh, học sinh muốn lĩnh hội tốt những kiến thức đó, thì các em phải tự học bằng chính các hoạt động của mình.

  Hơn nữa thời gian học ở trường rất ít, cho nên đa phần thời gian còn lại ở gia đình các em phải tổ chức cho được hoạt động học tập của mình. Làm được điều đó, thì chắc chắn hoạt động dạy và học sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.

  Cho nên ngay từ đầu từ năm học, giáo viên cần hướng dẫn học sinh xây dựng hoạt động học tập ở nhà.

  * Chuẩn bị từ vựng.

  Liệt kê được những từ vựng sẽ học cho giờ tiếp theo và tìm hiểu nghĩa.

  * Học thuộc lòng từ vựng.

  – Làm những tấm card từ mới/ Lướt qua từ điển

  – Mỗi ngày một số từ mới nhất định và duy trì đều đặn

  – Ôn tập từ mới thường xuyên

  – Luyện tập sử dụng những từ đã học cùng bạn bè

  b. Đối với học sinh:

  – Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên

  – Tích cự tham gia các hoạt động trên lớp

  – Tích cực thực hành vận dụng từ vựng

  – Thường xuyên học từ vựng

  VI. QUY TRÌNH THỰC HIỆN TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ:

  Bước 1: Warm up

  Bước 2: Presentation / Pre-

  Bước 3: Paractice / While-

  Bước 4: Production / Post-

  Bước 5: Home work

  VII. BIỆN PHÁP THỰC HIÊN:

  1. Bước 1: Warm up

  – Thực hiện như một tiết học bình thường

  2. Bước 2: Presentation / Pre-

  Điều quan trọng nhất trong giới thiệu từ mới là phải thực hiện theo trình tự: nghe, nói, đọc, viết. Đừng bao giờ bắt đầu từ hoạt động nào khác “nghe”. Hãy nhớ lại quá trình học tiếng mẹ đẻ của chúng ta, bao giờ cũng bắt đầu bằng nghe, bắt chước phát âm rồi mới tới đọc và viết. Hãy giúp cho học sinh của bạn có một thói quen học từ mới một cách tốt nhất:

  – Bước 1: “Nghe”

  GV cho học sinh nghe từ mới bằng cách đọc mẫu ba lần.

  – Bước 2: “Nói”

  Gv yêu cầu học sinh nhắc lại. Khi cho học sinh nhắc lại, bạn cần chú ý cho cả lớp nhắc lại trước, sau đó mới gọi cá nhân.

  – Bước 3: “Đọc”

  Gv viết từ đó lên bảng và cho học sinh nhìn vào đó để đọc. Cho học sinh đọc cả lớp, rồi đọc cá nhân và sửa lỗi cho học sinh tới một chừng mực mà bạn cho là đạt yêu cầu.

  – Bước 4: “Viết”

  Gv yêu cầu học sinh viết từ đó vào vở.

  – Bước 5: giúp học sinh xác định nghĩa của từ.

  – Bước 6: đánh trọng âm từ:

  Gv phát âm lại từ và yêu cầu học sinh nhận diện âm tiết có trọng âm và đánh dấu.

  – Bước 7: vận dụng thủ thuật phù hợp để kiểm tra đồng thời khắc sâu từ vụng vừa học

  3. Bước 3: Paractice / While-

  – Thực hiện như một tiết học bình thường

  4. Bước 4: Production / Post-

  – Thực hiện như một tiết học bình thường

  5. Bước 5: Home work:

  – Thực hiện như một tiết học bình thường

  * Để thực hiện chuyên đề này chúng tôi xin minh họa tiết dạy Unit 6: Places – Tiết 35: B1-3 Tiếng Anh lớp 6

  VIII. KẾT LUẬN

  Trong khi dạy từ mớ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Giúp Học Sinh Lớp 6 Học Tốt Môn Tiếng Anh
 • Tổng Hợp 319 Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới
 • Học Tiếng Anh Lớp 6 Có Gì Khác Biệt? Phương Pháp Nào Thì Phù Hợp?
 • Unit 2 Lớp 11 Language Focus
 • “bí Kíp” Dạy Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 2 Cho Bé Phụ Huynh Nên Biết
 • Bộ Từ Vựng Tiếng Anh Cho Học Sinh Cấp 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Cấp 2 Chuẩn Nhất
 • Giải Pháp Giúp Cho Học Sinh Thpt Tiếp Thu Tốt Môn Tiếng Anh
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Học Sinh Cấp 2
 • Những Cách Ôn Thi Hiệu Quả Cho Học Sinh Thpt
 • Kế Hoạch Học Tiếng Anh Hiệu Quả Trong 6 Tháng Cần Làm Những Gì?
 • 1. Từ vựng tiếng Anh cấp 2 có những gì?

  Sơ lược

  Đối với hầu hết những học sinh các cấp nói chung và cấp 2 nói riêng, hầu như tiếng Anh là môn học rất “khó nhai”. Nếu như ở tiểu học thì các bạn chỉ học qua từ vựng và ngữ pháp cơ bản của tiếng Anh với mục đích làm quen là chính, thì ở cấp hai thì độ khó và lượng kiến thức sẽ nâng lên rất nhiều lần đấy.

  Để các bạn dễ hình dung, thì hệ thống giáo dục tiếng Anh ở Việt Nam có thể chia làm 3 nội dung chính tương ứng với 3 cấp học (không tính lớp chuyên) thì như sau:

  1. Bậc tiểu học: Làm quen với từ vựng và ngữ pháp ở mức cơ bản. Tập viết thành câu đơn giản là được.
  2. Bậc trung học cơ sở: Tăng cường học ngữ pháp. Kết thúc cấp 2 thì các bạn đã học được hơn 90% số lượng ngữ pháp có trong tiếng Anh. Từ vựng cũng được đưa vào giảng dạy nhiều, tuy nhiên không nhiều như ngữ pháp.

  Về kỹ năng nghe và nói, thì cũng như mọi người đã biết thì ngoài các học sinh ở các trường quốc tế hoặc trường điểm, các trường đều hầu như ít chú trọng vào kỹ năng nói và nghe.

  Từ vựng tiếng Anh cho học sinh cấp hai có gì?

  Như đã nói ở trên, tuy ở cấp bậc trung học cơ sở thì việc đưa vào giảng dạy ngữ pháp sẽ được các trường ưu tiên hơn. Tuy vậy, từ vựng vẫn được đưa vào giảng dạy để giúp các bạn áp dụng để đặt câu, làm bài tập,…

  Còn tùy người học đang ở lớp mấy mà độ khó của từ vựng sẽ ở mức độ tương ứng. Với các học sinh lớp 6 thì bộ từ vựng sẽ thuộc mức độ dễ. Mức độ trung bình là của học sinh lớp 7, lớp 8.

  2. Các khó khăn khi học bộ từ vựng tiếng Anh cấp 2:

   Không có các bài tập giúp ôn lại từ vựng đã học, tới khi cần sử dụng thì lại không nhớ.

   Từ đầu bài đến giờ chắc các bạn cũng hình dung được việc rèn luyện từ vựng thì không phải là trọng tâm của chương trình tiếng Anh cấp 2 rồi phải không nào?

   Chính vì lý do đó, hầu như là rất khó cho các bạn ôn lại các từ vựng mà mình đã học khi làm các bài tập ở trên lớp, vì hầu như các bài tập này được thiết kế để ôn tập ngữ pháp là chủ yếu.

   Để ôn lại từ vựng một cách hiệu quả, thì một trong những phương pháp phổ biến và hiệu quả là các bạn phải được thực hành thật nhiều từ vựng đó qua các bài tập đa dạng, các câu ứng dụng gần gũi và xoay xung quanh từ vựng đó.

  3. Cách LeeRit giúp bạn vượt qua khó khăn khi học từ vựng tiếng Anh cấp hai:

   Với hình thức học qua Trắc Nghiệm Thông Minh thì việc học từ, ghi nhớ từ và ôn từ của các bạn sẽ trở nên rất dề dàng và hiệu quả!

   Bằng nhiều dạng bài tập khác nhau và hướng tiếp cận từ vựng từ nhiều góc độ, phương pháp học từ vựngTrắc Nghiệm Thông Minh của LeeRit sẽ giúp các bạn đạt được hiệu quả ghi nhớ từ vựng rất nhanh và rất lâu.

   Các bài tập và ví dụ cho từng từ vựng đều được dịch nghĩa và dễ hiểu, giúp bạn có cảm giác gần gũi và tạo hứng thú áp dụng các từ vựng đó trong cuộc sống hằng ngày, từ đó nâng cao hiệu quả ghi nhớ từ.

   Giờ đây không còn các bài tập khô khan có sẵn trong sách giáo khoa mà các bạn thường thấy nữa, mà thay vào đó là các bài tập đầy màu sắc và thú vị như chơi game đang chờ đón các bạn chinh phục!

  4. Bắt đầu học Bộ Từ Vựng Tiếng Anh cho học sinh cấp 2:

  Bộ Từ Vựng Tiếng Anh cho học sinh cấp 2 bao gồm 4 bộ từ nhỏ, dành cho 4 khối lớp:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếng Anh Cấp 2 Với Ba Phương Pháp Học Hiệu Quả Nhất
 • Tự Học Tiếng Anh Hiệu Quả
 • Chiến Lược Và Cách Thức Tự Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Sinh Viên Trường Đại Học Tây Bắc
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Sinh Viên
 • Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Sinh Viên
 • Giúp Học Sinh Lớp 6 Học Tốt Từ Vựng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hư Việc Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Phương Pháp Âm Thanh Tương Tự?
 • Cách Luyện Nghe Audio Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Special Voa
 • Khám Phá Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Phương Pháp Âm Thanh Tương Tự
 • Học Ngay Từ Vựng Tiếng Anh Về Món Ăn
 • Âm Thanh Tương Tự Là Gì? Ứng Dụng Kỹ Thuật Âm Thanh Tương Tự Ghi Nhớ Siêu Tốc Từ Vựng Tiếng Anh
 • Tổ chức cho học sinh lĩnh hội tri thức bằng chính hoạt động của mình, nhưng đa phần học sinh không hiểu tầm quan trọng của từ vựng nên rất lười học hoặc chỉ học qua loa rồi không sử dụng được nó, trong đó có học sinh lớp 6 (các em vừa từ Tiểu học chuyển lên), với lượng kiến thức mới mà nó khác xa với tiếng mẹ đẻ như thế thì học sinh rất sợ học. Do vậy người giáo viên phải làm gì để từ vựng không còn là “nỗi khó khăn” của học sinh, suy nghĩ làm tôi trăn trở mãi, với kinh nghiệm nhiều năm đứng lớp 6, gặp không biết bao nhiêu lần học sinh không thuộc từ vựng, viết sai, hiểu câu sai đã thôi thúc tôi thực hiện đề tài “giúp học sinh lớp 6 học tốt từ vựng Tiếng Anh”

  Thông qua bài viết nhằm làm cho học sinh nắm vững kỹ năng giới thiệu và kiểm tra từ vựng sao cho phù hợp và có hiệu quả tốt.

  I. TÊN ĐỀ TÀI : Giúp học sinh lớp 6 học tốt từ vựng Tiếng Anh II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Tổ chức cho học sinh lĩnh hội tri thức bằng chính hoạt động của mình, nhưng đa phần học sinh không hiểu tầm quan trọng của từ vựng nên rất lười học hoặc chỉ học qua loa rồi không sử dụng được nó, trong đó có học sinh lớp 6 (các em vừa từ Tiểu học chuyển lên), với lượng kiến thức mới mà nó khác xa với tiếng mẹ đẻ như thế thì học sinh rất sợ học. Do vậy người giáo viên phải làm gì để từ vựng không còn là "nỗi khó khăn" của học sinh, suy nghĩ làm tôi trăn trở mãi, với kinh nghiệm nhiều năm đứng lớp 6, gặp không biết bao nhiêu lần học sinh không thuộc từ vựng, viết sai, hiểu câu sai đã thôi thúc tôi thực hiện đề tài "giúp học sinh lớp 6 học tốt từ vựng Tiếng Anh" Thông qua bài viết nhằm làm cho học sinh nắm vững kỹ năng giới thiệu và kiểm tra từ vựng sao cho phù hợp và có hiệu quả tốt. III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai. IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Kết quả đánh giá bằng điểm số qua các bài kiểm tra: ĐỐI CHỨNG (TRƯỚC VÀ SAU KHI ÁP DỤNG SKKN) TỔNG SỐ HỌC SINH ĐƯỢC KHẢO SÁT Học sinh hứng thú trong học tập, tiếp thu bài nhẹ nhàng Học sinh ít hứng thú trong học tập, có biểu hiện lười học. KẾT QUẢ HỌC TẬP 0 - 4 5- 6 7- 8 9 - 10 SL % SL % SL % SL % SL % SL % Trước khi áp dụng SKKN 105 58 40 87 60 54 37.2 49 34 23 15.8 19 13 Sau khi áp dụng SKKN 105 103 71 42 28.9 23 15.8 51 35.1 41 28.3 30 20.8 Năm học Số lượng KẾT QUẢ XẾP LOẠI MÔN TIẾNG ANH GIỎI % KHÁ % TB % YẾU % 2009 - 2010 118 19 16.1 34 28.8 45 38.1 11 17 2010 - 2011 122 23 18.8 45 36.9 43 35.2 11 9.1 2011 - 2012 105 25 23.8 40 38.1 32 30.4 8 7.7 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGƯỜI ĐĂNG KÝ TRẦN THỊ THU HIỀN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Học Ngày Nay: Hiếu Học Hay Hiếu Danh?
 • Truyền Thống Hiếu Học Của Người Việt Nam
 • Tinh Thần Hiếu Học Của Người Việt Trên Đất Nga
 • Nghị Luận Xã Hội Về Tinh Thần Tự Học
 • Hiếu Học, Truyền Thống Quý Báu Của Dân Tộc Việt
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100