Giáo Trình Tự Học Tiếng Hàn Quốc Sơ Cấp 1

--- Bài mới hơn ---

 • Khai Giảng Lớp Học Tiếng Hàn Quốc
 • Có Nên Đi Du Học Thạc Sĩ Bằng Tiếng Anh Tại Hàn Quốc Korea.net.vn
 • Du Học Hàn Quốc: Du Học Tiếng Anh Tại Hàn Quốc, Chuyển Tiếp Canada
 • Tổng Hợp Học Bổng Du Học Bằng Tiếng Anh Tại Hàn Quốc
 • Tìm Hiểu Chương Trình Học Thạc Sỹ Bằng Tiếng Anh Tại Hàn Quốc
 • Giáo Trình Tự Học Tiếng Hàn Quốc Sơ Cấp 1, Giáo Trình Tiếng Anh Thương Mại Quốc Tế, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Giáo Trình Học Tiếng Trung Quốc, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn Quốc, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Của chúng tôi Hà Nam Khánh Giao, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc , Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế Pdf, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giao Trinh Giao Duc Quoc Phong, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, “giáo Trình Luật Quốc Tế”, Giáo Trình Luật Quốc Tế, Giáo Trình Tài Chính Quốc Tế, Mua Giáo Trình Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế Pdf, Giáo Trình Luật Quốc Tế Pdf, Giáo Trình Marketing Quốc Tế, Giáo Trình ở Trường Quốc Tế, Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế, Giáo Trình Kế Toán Quốc Tế, Giao Trinh Quoc Phong An Ninh, Giáo Trình Quốc Phòng An Ninh Tập 2, Giáo Trình Thanh Toán Quốc Tế, Giáo Trình Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế, Giáo Trình Công Pháp Quốc Tế, Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế, Giáo Trình Học Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Luật Điều ước Quốc Tế, Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Giáo Trình Tin Học ứng Dụng Kinh Tế Quốc Dân, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Download Giáo Trình Tiếng Anh Trình Độ B, Giáo Trình Quản Trị Nhân Lực Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Giáo Trình Luật Công Pháp Quốc Tế, Giáo Trình Marketing Du Lịch – Nxb Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Chương Trình Khung Môn Giáo Dục Quốc Phòng, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Pdf, Giáo Trình An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Giáo Trình Triết Học Sau Đại Học – Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, Giáo Trình Quốc Phòng An Ninh Hutech, Giáo Trình Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế Học Viện Tài Chính, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 3 Quy Trình Chung Trong Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế Là Gì, Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Giáo Trình Kiến Thức Quốc Phòng Đối Tượng 3, 3 Quy Trình Chung Trong Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế, Giao Trinh Kien Thuc Quoc Phong Doi Tuong 2, Giáo Trình Tự Học Tiếng Anh ở Nhà, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 3 Mới, Giáo Trình A Tiếng Anh, Giáo Trình Môn Tiếng Anh 9, Học Tiếng Hoa Giáo Trình 301, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Tiếng Anh Mỹ, Giáo Trình Tiếng Anh Là Gì, Giáo Trình Môn Tiếng Anh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Anh 3 Đại Học, Giáo Trình Tiếng Anh More, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Tiếng Anh Mầm Non, Giáo Trình Học Tiếng Anh Lớp 4, Giáo Trình Học B2 Tiếng Đức, Giáo Trình 50 Bài Tiếng Hàn, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 6 Pdf, Mua Giáo Trình Tiếng Hàn, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 6 Ppt, Giáo Trình 60 Bài Tiếng Hàn, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 4, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh Abc, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 9, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Môn Ngữ âm Tiếng Anh,

  Giáo Trình Tự Học Tiếng Hàn Quốc Sơ Cấp 1, Giáo Trình Tiếng Anh Thương Mại Quốc Tế, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Giáo Trình Học Tiếng Trung Quốc, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn Quốc, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Của chúng tôi Hà Nam Khánh Giao, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc , Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (2016), Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Nxb Đh Kinh Tế Quốc, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế, Giáo Trình Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế Pdf, Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giao Trinh Giao Duc Quoc Phong, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, “giáo Trình Luật Quốc Tế”, Giáo Trình Luật Quốc Tế, Giáo Trình Tài Chính Quốc Tế, Mua Giáo Trình Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Giáo Trình Tư Pháp Quốc Tế Pdf, Giáo Trình Luật Quốc Tế Pdf, Giáo Trình Marketing Quốc Tế, Giáo Trình ở Trường Quốc Tế, Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế, Giáo Trình Kế Toán Quốc Tế, Giao Trinh Quoc Phong An Ninh, Giáo Trình Quốc Phòng An Ninh Tập 2, Giáo Trình Thanh Toán Quốc Tế, Giáo Trình Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế, Giáo Trình Công Pháp Quốc Tế, Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế, Giáo Trình Học Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Luật Điều ước Quốc Tế, Giáo Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế, Giáo Trình Tin Học ứng Dụng Kinh Tế Quốc Dân, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lớp Học Tiếng Hàn Quốc Cấp Tốc
 • Sách Học Tiếng Hàn Qua Nhạc Phim Tập 1 (Kèm Cd)
 • Hội Thoại Tiếng Hàn Quốc Bài 2
 • 14 Khóa Học Tiếng Hàn Quốc Online Tại Nhà Từ Sơ Cấp Cơ Bản
 • Cách Học Tiếng Hàn Quốc Cơ Bản Và Dễ Dàng
 • Tự Học Tiếng Hàn Cùng Trang Korean Sơ Cấp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Người Chia Sẻ Và Đào Tạo Tiếng Hàn Thực Chiến
 • Học Tiếng Hàn Có Thể Làm Nghề Gì
 • Lớp Học Tiếng Hàn Cho Người Mới Bắt Đầu Chất Lượng Tại Cầu Giấy
 • Các Loại Chứng Chỉ Tiếng Hàn Bạn Cần Biết
 • Chứng Chỉ Năng Lực Tiếng Hàn
 • Gorky đã từng nói: “Tự học là 1 trường đại học không có bức tường ngăn cản” và cũng theo như nghiên cứu, chứng minh của khoa học thì việc tự học và có người hướng dẫn vẫn là phương pháp học đem lại hiệu quả nhất từ trước tới nay.

  Phương pháp này hiện vẫn đang được các trường đại học hàng đầu trên thế giới hiện nay áp dụng như Đại Học Harvard, Boston, Oxford…vv. Bản thân mình cũng là 1 người trực tiếp vừa tự học vừa đi làm đã thi được Topik 5 và hiện giờ đang đi làm phiên dich cho công ty Hàn. Vậy nếu các bạn cũng đang muốn được tự học, tự nghiên cứu về tiếng Hàn nhưng lại không có người để đồng hành, không có người hướng dẫn để giúp các bạn tự học được dễ dàng hơn. Nên các bạn không biết bắt đầu thế nào, cũng không biết phải học ra sao để đem lai hiệu quả và dần các bạn sẽ cảm thấy khó, rồi chán nản các bạn muốn bỏ cuộc.

  – Các bạn đừng lo trong khóa học trực tuyến qua video ”Tự Học Tiếng Hàn Cùng Trang Korean-1” này mình sẽ là người hướng dẫn và đồng hành cùng các bạn, giúp các bạn có thể tự học tiếng Hàn. Khóa học ngoài cung cấp cho các bạn 1 nền tảng kiến thức và một trình độ cơ bản vững chắc về tiếng Hàn. Mình còn vạch ra cho các bạn cái kinh nghiệm, lộ trình, cái phương pháp, cái cách học tiếng Hàn sao cho nhanh, đúng hướng và hiệu quả, để tiết kiệm được thời gian và công sức nhất cho các bạn .

  Sau khi học xong khóa học chắc chắn các bạn có thể hoàn toàn tự học tiếng Hàn ở nhà nếu muốn để đạt được trình độ cấp cao hơn mà khỏi cần đến trung tâm. tất cả nhưng điều ấy đều được mình đúc rút từ kinh nghiệm thực tế, trải nghiệm của bản thân mình và đã thành công nay tất cả những điều đó được mình đóng gói và chia sẻ lại trong các khóa học.

  – Khóa học dành cho các bạn yêu thích muốn học tiếng hàn nhưng lại không có điều kiện đến học tại các trung tâm ví dụ: khoảng cách địa lý nơi bạn sinh sống học tập làm việc không có trung tâm hoặc các bạn vừa học vừa làm không có thời gian để học ở ở các trung tâm phải tranh thủ học những lúc rảnh. Các bạn là người mới bắt đầu học, các bạn muốn tự nghiên cứu, tự học tiếng Hàn vì nhiều lý do hoặc có thể do điều kiện kinh tế không cho phép để học ở ngoài trung tâm hay những khóa học đắt đỏ (học phí của khóa học rẻ hơn rất nhiều so với trung tâm, học phí thu thì phần lớn để duy trì và phát triển hệ thống) hoặc những người có kiến thức căn bản rồi cần ôn luyện hoặc tham khảo để có nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc hơn để tự học lên nhưng trình độ cao hơn mà khỏi cần đến trung tâm.

  – Khóa học được giảng dạy theo cuốn: Giáo trình tiếng Hàn tổng hơp dành cho người Việt, có tổng thời lượng gần 15h học liên tục và bao gồm 33 bài học và có các bài kiểm tra trắc nghiệm sau mỗi phần học và 1 bài kiểm tra đầu ra sau khi học xong khóa học.

  Khóa học hiện vẫn đang được giảm học phí chỉ còn 599k so với ( giá gốc 799k) tiết kiệm ngay 200.000đ cho bạn!

  Đơn giản lắm 3 bước là xong: Hướng dẫn đăng ký và mua khóa học

   

  여러분들은 많은 관심과 응원 부탁드립니다

  Người chia sẻ và đào tạo tiếng Hàn thực chiến – Hướng dẫn tự học tiếng Hàn

  Tác giả

  Trang Korean

  (Nguyễn Thị Trang)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Hàn Khó Nhất Ở Điểm Nào
 • Học Tiếng Hàn Hay Tiếng Nhật
 • Học Tiếng Hàn Từ Vựng Theo Chủ Đề Khác Nhau Hay Nhất
 • Hộp Combo Flashcard Katchup Tiếng Hàn Sơ Cấp Dùng Cho Kì Thi Topik
 • Share Khóa Học Tự Học Tiếng Hàn Thật Dễ – Sơ Cấp 1
 • Tiếng Hàn Sơ Cấp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Về Vui Học Tiếng Hàn Cùng Với Châu Thùy Trang Sách Miễn Phí Pdf • Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Review Trung Tâm Dạy Tiếng Hàn Sofl
 • Các Bước Học Tiếng Hàn Nhanh, Hiệu Quả Tại Nhà.
 • Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Hàn Về Gia Đình Thông Dụng Nhất.
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Về Gia Đình
 • Thời gian đăng: 24/04/2019 09:54

  Trong lộ trình học tiếng Hàn sơ cấp, các bạn có thể gặp rất nhiều các từ và cụm từ có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. SOFL chia sẻ cùng bạn 50 từ mà bạn không thể không biết.

   

  50 từ vựng tiếng Hàn sơ cấp có phiên âm

  1. 가다:: Nghe (to hear)

  2. 배우다:: Làm gì, tạo ra (to make)

  3. 앉다:: Ngủ (to sleep)

  4. 씻다::Viết (to write)

  5. 울다:: Có (to have)

  6. 웃다:: Thấy, nhìn (to see)

  7. 일어나다:: Bước (to walk)

  8. 춤추다:: Gặp gỡ (to meet)

  9. 공부하다:: Tới (to come)

  10. 마시다:: Ăn (to eat)

  11. 주다:: Lái (to drive)

  12. 사다:: Đọc (to read)

  13. 주문하다:: Không biết (to not know)

  14. 요리하다:: Luộc (to boil)

  15. 썰다:: Rán (to deep fry)

  16. 하다:: Có (to have)

  17. 없다:: Nói chuyện (to talk, chat)

  18. 연습하다:: Hỏi (to ask)

  19. 내다:: Sống (to live)

  20. 죽다:: Sinh ra (to be born)

  21. 사랑하다:: Thích (to like)

  22. 재다:: Trộn (to mix, blend)

  23. 굽다:: Chiên (to fry)

  24. 찌다:: Khuấy (to stir)

  25. 싫어하다:: Kết hôn (to marry)

   

  Tiếng Hàn nhập môn học những gì?

  Học tiếng Hàn nhập môn bạn cần gì

   

  Tiếng Hàn sơ cấp là chương trình bắt đầu của các kiến thức căn bản, trong đó bao gồm: bảng chữ cái, cấu trúc câu cơ bản của tiếng Hàn, chào hỏi các buổi trong ngày,.. Tiếng Hàn nhập môn không khó nhưng lại bao gồm tất cả những kiến thức và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ bản nhất. Nắm chắc nội dung, mẫu câu cho đến vị trí của các từ loại trong câu sẽ giúp bạn có nền tảng để tiếp tục học lên các trình độ cao hơn.

  Khi bắt đầu học tiếng Hàn, đây là những điều bạn nên tự mình trả lời được:

  • Bạn học tiếng Hàn để làm gì? Vì sở thích hay vì muốn có cơ hội phát triển công việc.

  • Bạn có thời gian để đến các trung tâm dạy tiếng Hàn hay tham gia các lớp học trực tuyến hay không?

  • Bạn nên bắt đầu sử dụng giáo trình nào để học tiếng Hàn?

  Sau khi bắt đầu bước vào học bảng chữ cái tiếng Hàn, có không ít bạn cảm thấy việc nhớ bảng chữ cái và ghép từ khó khăn. Nhiều bạn cũng đã bỏ cuộc ngay từ bước này khi không thể nhớ và phát âm được chúng. Vì thế các bạn hãy đăng ký ngay các khóa học tiếng Hàn sơ cấp tại các địa chỉ đào tạo uy tín, không chỉ giúp bạn có được lộ trình học mà còn gặp gỡ được nhiều bạn bè và có động lực để thực hiện mục tiêu của mình hơn.

   

  Trung tâm tiếng Hàn SOFL chia sẻ 50 từ vựng thông dụng cần nhớ trong chương trình căn bản. Các bạn có thể đăng ký trực tiếp các khóa học tiếng Hàn Sơ cấp của SOFL tại Hà Nội và chúng tôi Điện thoại hotline: 0964 661 288.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Học Tiếng Hàn Qua Phiên Âm Tuyệt Vời Nhất
 • Lịch Khai Giảng Khóa Đào Tạo 9
 • Muốn Xin Vào Công Ty Hàn Thì Nên Học Tiếng Hàn Online Hay Đến Trung Tâm
 • Các Cấp Độ Topik Trong Tiếng Hàn Và Các Bước Chinh Phục.
 • Lớp Học Tiếng Hàn Ở Nha Trang, Khánh Hòa – Ưu Đãi Lớn Cho Học Viên Mới Nhanh Tay Đăng Ký
 • Share Khóa Học Tự Học Tiếng Hàn Thật Dễ – Sơ Cấp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Hộp Combo Flashcard Katchup Tiếng Hàn Sơ Cấp Dùng Cho Kì Thi Topik
 • Học Tiếng Hàn Từ Vựng Theo Chủ Đề Khác Nhau Hay Nhất
 • Học Tiếng Hàn Hay Tiếng Nhật
 • Học Tiếng Hàn Khó Nhất Ở Điểm Nào
 • Tự Học Tiếng Hàn Cùng Trang Korean Sơ Cấp 1
 • Khóa học đã được các học viên đón nhận và đánh giá rất hay, bài giảng dễ hiểu, dễ nhớ rất thích hợp với người mới học. Bạn có thực sự muốn tìm hiểu thêm về khóa học Tự học tiếng Hàn hữu ích này!

  Link gốc khóa học

  Giới thiệu khóa học Tự học tiếng Hàn thật dễ – Sơ cấp 1

  • Bạn có vốn từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn hạn hẹp.
  • Phản xạ giao tiếp của bạn còn chậm. Bạn không tự tin nói chuyện với người bản ngữ?
  • Bạn loay hoay không biết bắt đầu từ đâu?

  Khóa học Tự học tiếng Hàn thật dễ – Sơ cấp 1 dành cho bạn. Đây là khóa học dựa trên giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam – Quyển Sơ cấp 1, giảng viên Nguyễn Văn Khánh sẽ:

  • Hướng dẫn bạn cách đọc và giải thích từ vựng trong mỗi bài
  • Giải thích ngữ pháp trong các bài của giáo trình, so sánh các ngữ pháp tương đồng
  • Hướng dẫn làm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong giáo trình
  • Đóng vai cùng học viên trong các bài hội thoại thực hành nói theo yêu cầu của sách
  • Hướng dẫn phát âm chuẩn

  Phần 1: Bài mở đầu

  Bài 1: Nguyên âm

  Bài 2: Phụ âm

  Bài 3: Ghép âm, patchim

  Phần 2: Tự học tiếng Hàn Bài 1 – Giới thiệu

  Bài 4: Giới thiệu (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 5: Giới thiệu (Kỹ năng)

  Phần 3: Bài 2 – Trường học

  Bài 6: Trường học (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 7: Trường học (Kỹ năng)

  Phần 4: Tự học tiếng Hàn Bài 3 – Sinh hoạt hằng ngày

  Bài 8: Sinh hoạt hằng ngày (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 9: Sinh hoạt hằng ngày (Kỹ năng)

  Phần 5: Bài 4 – Ngày và thứ

  Bài 10: Ngày và thứ (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 11: Ngày và thứ (Kỹ năng Viết)

  Bài 12: Ngày và thứ (Kỹ năng Đọc, Nói)

  Phần 6: Bài 5 – Công việc trong ngày

  Bài 13: Công việc trong ngày (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 14: Công việc trong ngày (Ngữ pháp tiếp)

  Bài 15: Công việc trong ngày (Kỹ năng Viết)

  Bài 16: Công việc trong ngày (Kỹ năng Đọc, Nói)

  Phần 7: Bài 6 – Cuối tuần

  Bài 17: Cuối tuần (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 18: Cuối tuần (Ngữ pháp tiếp)

  Bài 19: Cuối tuần (Kỹ năng Viết)

  Bài 20: Cuối tuần (Kỹ năng Đọc, Nói)

  Phần 8: Bài 7 – Mua sắm

  Bài 21: Mua sắm (Từ vựng)

  Bài 22: Mua sắm (Ngữ pháp)

  Bài 23: Mua sắm (Kỹ năng Viết)

  Bài 24: Mua sắm (Kỹ năng Đọc, Nói)

  Phần 9: Bài 8 – Thức ăn

  Bài 25: Thức ăn (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 26: Thức ăn (Kỹ năng Viết)

  Bài 27: Thức ăn (Kỹ năng Đọc, Nói)

  Phần 10: Bài 9 – Nhà cửa

  Bài 28: Nhà cửa (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 29: Nhà cửa (Kỹ năng Viết)

  Bài 30: Nhà cửa (Kỹ năng Đọc, Nói)

  Phần 11: Bài 10 – Gia đình

  Bài 31: Gia đình (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 32: Gia đình (Kỹ năng Viết)

  Bài 33: Gia đình (Kỹ năng Đọc, Nói)

  Phần 12: Bài 11 – Thời tiết

  Bài 34: Thời tiết (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 35: Thời tiết (Kỹ năng Viết)

  Bài 36: Thời tiết (Kỹ năng Đọc, Nói)

  Phần 13: Bài 12 – Điện thoại

  Bài 37: Điện thoại (Từ vựng)

  Bài 38: Điện thoại (Ngữ pháp)

  Bài 39: Điện thoại (Kỹ năng Viết)

  Bài 40: Điện thoại (Kỹ năng Đọc, Nói)

  Phần 14: Bài 13 – Sinh nhật

  Bài 41: Sinh nhật (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 42: Sinh nhật (Kỹ năng Viết)

  Bài 43: Sinh nhật (Kỹ năng Đọc, Nói)

  Phần 15: Bài 14 – Sở thích

  Bài 44: Sở thích (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 45: Sở thích (Kỹ năng Viết)

  Bài 46: Sở thích (Kỹ năng Đọc, Nói)

  Phần 16: Bài 15 – Giao thông

  Bài 47: Giao thông (Từ vựng, ngữ pháp)

  Bài 48: Giao thông (Kỹ năng)

  Thông tin giảng viên Nguyễn Văn Khánh

  Nguyễn Văn Khánh

  • Phiên dịch viên Tiếng Hàn
  • Cựu sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, Trường đại học Hà Nội. Hiện anh là giáo viên tiếng Hàn và là giám đốc trung tâm “Tiếng Hàn bá đạo thầy Khánh” ở Mỹ Đình, Hà Nội.
  • Là người thành lập trang Fanpage dạy tiếng Hàn miễn phí: “Tiếng Hàn bá đạo thầy Khánh” (Hiện nay đã có hơn 27.000 người Follow và Like Page)

  Kinh nghiệm:

  • Dạy tiếng Hàn từ năm 2012 và đã thành lập trung tâm được gần 2 năm.
  • Biên phiên dịch Hàn-Việt, Việt-Hàn từ năm 2013 đến nay.
  • Đã từng dịch cho Sam Sung và nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam và Hàn Quốc như Ngài Đoàn Việt Mạnh – Cục trưởng Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy gần 2 năm(2015-2017); Ngài Nam Kyong Pil- Chủ tịch tỉnh tỉnh Gyonggy Hàn Quốc (2014), Ngài Bùi Văn Thành-Thứ trưởng Bộ công an…

  Đánh giá/Review Khóa học Tự học tiếng Hàn thật dễ – Sơ cấp 1

  Quyền lợi của học viên khi đăng ký khóa học tại Unica

  ☑ Mua một lần học mãi mãi.

  ☑ Học mọi lúc mọi nơi.

  ☑ Học được trên tất cả các thiết bị, từ điện thoại di động đến máy tính để bàn.

  ☑ Được nhận sự hỗ trợ miễn phí từ giảng viên và cộng đồng cùng học.

  ☑ Được hoàn trả 100% học phí nếu chất lượng khóa học không được như mong đợi.

  Nếu khóa học này không còn chương trình giảm giá, bạn nhập mã CODEVN được giảm giá 40% – 70%, cho tất cả các khóa học trên Unica nha các bạn ơi, thanh toán online giảm thêm 10% nữa đó!

  Tổng kết của Share Khóa học

  Phương châm của Share khóa học là chia sẻ chính xác đến bạn những nội dung, đánh giá về Khóa học Tự học tiếng Hàn thật dễ – Sơ cấp 1 của GV Nguyễn Văn Khánh. Khóa học sẽ giúp cho bạn sự tin, thành công và hạnh phúc hơn trong công việc cuộc sống.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Phiên Âm Tiếng Việt Sang Tiếng Hàn Dễ Nhất
 • Bật Mí Cách Học Tiếng Hàn Dễ Nhớ Không Phải Ai Cũng Biết
 • 6 Lý Do Bạn Nên Học Tiếng Hàn
 • 11 Lí Do Khiến Bạn Nên Học Tiếng Hàn Ngay Hôm Nay
 • Học Tiếng Hàn Quốc Xin Việc Có Dễ Không ?
 • Tự Học Tiếng Hàn Cùng Trang Korean Sơ Cấp 1+2+3

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 10 Ứng Dụng, App Học Tiếng Hàn Quốc Miễn Phí Trên Điện Thoại
 • Giới Thiệu Các Khóa Học Tiếng Hàn Tốt Nhất Ở Hàn Quốc
 • Du Học Hàn Quốc Tại Đà Nẵng
 • 5 Tiêu Chí Để Lựa Chọn Trung Tâm Du Học Hàn Quốc Tại Đà Nẵng Uy Tín
 • Học Tiếng Trung Giao Tiếp Trong Nhà Hàng
 • “Hành trình vạn dặm thì cũng phải bắt đầu từ 1 bước chân” có thể nói combo bộ 3 khóa học tiếng Hàn trực tuyến qua video “Tự học tiếng Hàn cùng Trang Korean-Sơ Cấp 1+2+3” như là nguồn cảm hứng, nguồn động lực, là người bạn đồng hành bên cạnh của tất cả các bạn mới bắt đầu chập chững bước đi trên con đường tự học tiếng Hàn của mình.

  Bộ 3 khóa học sẽ giúp cho các bạn định hướng, xác định mục tiêu cũng như phương pháp học tập để dần dần từng bước hiện thực hóa ước mơ chinh phục ngôn ngữ tiếng Hàn của mình. Với mong muốn giúp các bạn có được 1 khởi đầu thuận lợi, có 1 nền tảng kiến thức và một trình độ cơ bản vững chắc nhất về tiếng Hàn. Bộ 3 khóa học ngoài cung cấp về kiến thức sơ cấp cơ bản về tiếng Hàn còn cung cấp cho các bạn kinh nghiệm, lộ trình, phương pháp, cách học tiếng Hàn sao cho nhanh, đúng hướng và hiệu quả, để tiết kiệm được thời gian và công sức cũng như chi phí nhất cho các bạn. Giúp các bạn có thể tự học tiếng Hàn thành công!

  “Người ta nói cách nhanh nhất để thành công là học theo người thành công”

  Bản thân mình là 1 người đã từng trực tiếp trải nghiệm vừa tự học tiếng Hàn vừa làm và đã đạt được những thành công nhất định. Mình đạt được Topik cấp 4 sau 1 năm 6 tháng vừa tự học vừa đi làm. Và gần đây ngày 24/5/2018 lần thứ 2 đi thi Topik cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị cũng như ôn luyện, vì mình còn bận đi làm ở công ty. Nhưng mình cũng đã đạt topik 5 và hiện tại thì mình vẫn đang làm cả công việc phiên dịch tiếng Hàn cho 1 công ty của Hàn đến nay cũng đã được hơn 3 năm. Nên mình dám khẳng định với các bạn là các bạn hoàn toàn có thể tự học được tiếng Hàn. Nếu các bạn chăm chỉ chịu khó, đặt ra 1 mục tiêu cụ thể rõ ràng để cố gắng và có 1 phương pháp, 1 lộ trình học đúng đắn thì các bạn hoàn toàn có thể vừa tự học tiếng Hàn vừa làm để đạt được Topik 5 và có thể đi làm phiên dịch như mình hiện tại.

  Bộ 3 khóa học này là sản phẩm tâm huyết, là niềm đam mê của mình. Với mong muốn giúp được nhiều bạn có thể tự học được tiếng Hàn thành công và đạt được những ước mơ cũng như có thể thay đổi, cải thiện được công việc, mức lương hay cuộc sống hiện tại của các bạn. Vì thời điểm này nếu biết tiếng Hàn thì các bạn hoàn toàn có thể có tìm được 1 công việc với 1 mức lương, mức thu nhập khá cao so với mặt bằng chung ở Việt Nam.

  Combo bộ 3 khóa học tiếng Hàn trực tuyến qua video “Tự học tiếng Hàn cùng Trang Korean-Sơ Cấp 1+2+3” gồm 3 khóa học:

  1- Tự Học Tiếng Hàn Cùng Trang Korean-Sơ Cấp 1

  2- Tự Học Tiếng Hàn Cùng Trang Korean-Sơ Cấp 2

  3- Tự Học Tiếng Hàn Cùng Trang Korean-Sơ Cấp 3

  Được giảng dạy theo cuốn: Giáo trình tiếng Hàn tổng hơp dành cho người Việt, có tổng thời lượng gần 92h học liên tục và bao gồm 132 bài học tiếng Hàn sơ cấp tức là hết quyển 1 và 2 giáo trình tiếng hàn tổng hợp.

  Combo bộ 3 khóa học đang được giảm chỉ còn 899k ( giá gốc 1300k ) tiết kiệm ngay 400.000 đ cho bạn!

  ĐỂ HỌC THỬ 1 BÀI CÁC BẠN VUI LÒNG CLICK VÀO TỪNG KHÓA HỌC BÊN TRÊN NHÉ!

  Đơn giản lắm 3 bước là xong: Hướng dẫn đăng ký và mua khóa học

  여러분들은 많은 관심과 응원 부탁드립니다

  Người chia sẻ và đào tạo tiếng Hàn thực chiến – Hướng dẫn tự học tiếng Hàn

  Tác giả

  Trang Korean

  (Nguyễn Thị Trang)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tự Học Tiếng Hàn Cùng Trang Korean Trung Cấp 1+2
 • Học Tiếng Hoa Hiện Nay Có Nên Hay Không
 • Có Nên Tham Gia Các Câu Lạc Bộ Học Tiếng Hoa Hay Không
 • Hiện Nay Có Nên Học Tiếng Hoa Hay Không
 • Có Nên Học Tiếng Hoa Hay Không
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tự Học Tiếng Hàn Sơ Cấp Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Từ Vựng Tiếng Hàn Sơ Cấp Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản
 • Cùng Bạn Học Tiếng Hàn Sơ Cấp 3 Với 7 Cấu Trúc Ngữ Pháp Đơn Giản.
 • Học Phí Cho Một Khóa Học Tiếng Hàn Là Bao Nhiêu
 • Góc Giải Đáp: Khóa Học Tiếng Hàn Bao Nhiêu Tiền?
 • Tải Về Học Tiếng Hàn Thật Là Đơn Giản
 • Tự học tiếng Hàn sơ cấp

  Học tiếng Hàn sơ cấp, ở cấp độ này thì kiến thức sẽ còn ở mức nền tảng và còn khá dễ như bảng chữ cái tiếng Hàn hay từ vựng và những cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản nên bạn có thể tự học. Nhưng khi học thì bạn nên xây dựng cho bản thân mình tinh thần tự giác cao, kiên trì và chăm chỉ bên cạnh đó thì có thời gian biểu cụ thể, chi tiết để việc học tiếng diễn ra một cách đều đặn và thường xuyên nhất. Khi thực hiện theo một khuôn khổ sẽ giúp bạn biết được công việc hàng ngày mà mình cần làm để việc học đạt được những kết quả cao nhất.

  Việc đăng ký các khóa học tiếng Hàn sơ cấp tại một trung tâm tiếng Hàn uy tín sẽ đảm bải chất lượng cả về giảng dạy hay học tập của bạn. Với những tài liệu học tiếng đạt chuẩn với hình thức thể hiện hiện đại với sự hỗ trợ của những hình ảnh và âm thanh sinh động và chân thực sẽ giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng. Với việc áp dụng thêm những cách học tiếng Hàn hiệu quả sẽ giúp bạn đạt được những kết quả cao nhất cho việc học của mình.

  Đây là cách học mang đến cho bạn môi trường học tập thoải mái nhất khi không có sự căng thẳng, ép buộc hay gò bó nào trong suốt quá trình học. Với học tiếng Hàn qua bài hát ngoài những từ vựng hay các cấu trúc ngữ pháp mà bạn có thể tìm thấy trong những câu hát thì bạn cũng sẽ được rèn luyện thêm những kỹ năng hỗ trợ rất nhiều cho tiếng Hàn giao tiếp, nhất là cách phát âm tiếng Hàn từ chính người bản địa.

  Sử dụng app học tiếng Hàn

  Khi sử dụng các app học tiếng Hàn sẽ mang đến cho bạn rất nhiều sự tiện dụng từ cách sử dụng với những thao tác đơn giản, những kiến thức được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, không chỉ là học thuộc đơn thuần mà sẽ có những tương tác trực tiếp qua những trò chơi nho nhỏ,… giúp việc học trở nên thú vị hơn rất nhiều mà không bị nhàm chán.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nội Dung Chương Trình Tiếng Hàn Sơ Cấp
 • Cách Học Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Đơn Giản Mà Hiệu Quả Đến Ngỡ Ngàng.
 • Hướng Dẫn Tự Học Tiếng Hàn Sơ Cấp Tại Nhà Hiệu Quả
 • Khóa Học Tiếng Hàn Sơ Cấp 3
 • Bật Mí Phương Pháp Học Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Tự Học Tiếng Hàn Sơ Cấp Tại Nhà Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Học Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Đơn Giản Mà Hiệu Quả Đến Ngỡ Ngàng.
 • Nội Dung Chương Trình Tiếng Hàn Sơ Cấp
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tự Học Tiếng Hàn Sơ Cấp Hiệu Quả
 • Tải Từ Vựng Tiếng Hàn Sơ Cấp Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản
 • Cùng Bạn Học Tiếng Hàn Sơ Cấp 3 Với 7 Cấu Trúc Ngữ Pháp Đơn Giản.
 • Tự học tiếng Hàn sơ cấp – Hãy dành thời gian tìm hiểu

  Trước khi bắt đầu lộ trình học tiếng Hàn, điều đầu tiên các bạn luôn phải đặt ra cho mình đó là: mình học tiếng Hàn để làm gì? và nếu tự học mình sẽ bắt đầu từ đâu? Với những bạn không có ai hướng dẫn, không có người học cùng thì sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn, đôi khi mình làm đúng hay sai mình cũng không biết. Chính vì thế tốt nhất hãy tìm hiểu các điều sau:

  • Tìm hiểu về các nhóm các trung tâm tiếng Hàn uy tín có xây dựng khóa học online

  • Tìm hiểu các giáo trình học tiếng Hàn chất lượng, có phần giải thích rõ ràng, để bạn có thể sử dụng ngay khi học tại nhà

  • Bắt đầu tìm hiểu các nội dung bài học từ cơ bản đến nâng cao, trước tiên là bảng chữ cái; là các cách chào hỏi và tạo thói quen yêu thích của mình với tiếng Hàn.

  • Bắt đầu đọc thật nhiều và xem thật nhiều bằng tiếng Hàn, từ đó dần dần tích lũy từ vựng cho bản thân.

  Để thuộc lòng bảng chữ cái tiếng Hàn, cách phát âm các nguyên âm và phụ âm cơ bản trước tiên người học cần chủ động học tập qua giáo viên và video hướng dẫn của người bản ngữ. Ngoài việc nhớ mặt chữ, thì trong quá trình học ngữ pháp hay từ vựng, bạn cũng cần tập đọc thật to để ghi nhớ một cách dễ dàng.

   Để tự học đúng cách, đem đến hiệu quả thực sự thì không thể không nhơ các quy tắc viết tiếng Hàn, những quy tắc phiên âm từ âm Hán Việt qua tiếng Hàn hoặc ngược lại. Hơn nữa, các bạn cũng phải ghi nhớ những quy tắc gõ tiếng Hàn trên máy tính để thao tác và thực hiện các công việc học tập một cách dễ dàng hơn.

   Quy tắc thứ hai về từ vựng chính là nắm chắc các bộ thủ cùng các âm Hán Việt, qua đó phân biệt nghĩa của các từ vựng Hán Hàn cho chính xác.

   Tổng quát hệ thống ngữ pháp cơ bản nhất của tiếng Hàn, từ đó vận dụng những mẫu câu đơn giản vào giao tiếp hàng ngày.

  + Cách phát âm tiếng Hàn chuẩn: Bạn chỉ có thể nghe tiếng Hàn tốt khi chính bản thân mình phát âm chuẩn. Hơn nữa, bạn biết chú ý đến việc phát âm chuẩn thì khả năng giao tiếp sau này cũng tự tin hơn rất nhiều

  + Học cách viết tiếng Hàn: Bất kể ngôn ngữ nào cũng có cách viết riêng, chính vì thế bạn hãy học cách viết tiếng Hàn để có thể viết chữ cho chính xác và nhanh hơn. Viết chính là kinh nghiệm tự học tiếng Hàn vô cùng hiệu quả.

  + Học hệ thống ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản: Khi mới bắt đầu tự học tiếng Hàn các bạn cũng nên ghi nhớ kèm các cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Điều đó vừa giúp bạn nói được trọn vẹn các mẫu câu, và không những thế còn nói chính xác và giúp người khác hiểu điều mình đang diễn đạt.

  + Lựa chọn sách học tiếng Hàn sơ cấp: Giáo trình học tiếng Hàn sơ cấp là một điều vô cùng quan trọng, đặc biệt với những ai tự học ở nhà thì nó là công cụ giúp các bạn hiểu hơn về các ngữ pháp khó và phức tạp. Bằng nhiều cách giải thích khác nhau, mỗi giáo trình sẽ đem đến cho người học một trải nghiệm vô cùng thú vị.

  <

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khóa Học Tiếng Hàn Sơ Cấp 3
 • Bật Mí Phương Pháp Học Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Hiệu Quả
 • Học Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Ở Đâu Tốt? Gợi Ý 5 Trung Tâm Hàn Ngữ Giá Rẻ Tại Tphcm
 • Khóa Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Bắt Đầu
 • Lớp Tiếng Hàn Sơ Cấp 2
 • Tiếng Hàn Sơ Cấp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Lộ Trình Học Tiếng Anh Từ Khi Bắt Đầu Đến Thành Thạo + Tài Liệu Cho Từng Cấp Độ
 • Tự Học Tiếng Tây Ban Nha Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Tây Ban Nha Uy Tín, Chất Lượng
 • Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Thái Uy Tín, Chất Lượng
 • Nên Học Tiếng Thái Lan Ở Đâu Tốt Nhất
 • tiếng Hàn Quốc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi thế hệ, từ giới trẻ, học sinh sinh viên đến người đi làm. Nhận thấy sự ảnh hưởng tích cực của ngôn ngữ Hàn Quốc trong đời sống học tập, làm việc nên nhiều người đã lựa chọn đi học tiếng Hàn Quốc để trau dồi thêm vốn ngoại ngữ thứ 2; thậm chí là thứ 3.

  Người mới học tiếng Hàn từ đầu thường không biết nên phải học cái gì, học ở đâu và học như thế nào. Trung tâm tiếng Hàn SOFL là địa chỉ đào tạo tiếng Hàn uy tín và chất lượng nhất với đội ngữ giáo viên đa dạng, kết hợp Việt – Hàn giúp học viên hoàn thiện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong tiếng Hàn. Với nhiều năm kinh nghiệm dạy tiếng Hàn cho người Việt, trung tâm tự hào là cái nôi nuôi dưỡng nguồn nhân lực tiếng Hàn chất lượng cao cho nước mình và nước bạn.

  Chương trình học tiếng Hàn tại trung tâm tiếng Hàn SOFL cũng đã được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn dạy tiếng Hàn quốc tế, với sự hỗ trợ của các giáo viên tiếng Hàn nổi tiếng trong các trường đại học. Học tiếng Hàn được chia làm 3 cấp độ từ thấp đến cao gồm : Tiếng Hàn sơ cấp, tiếng Hàn trung cấp và tiếng Hàn cao cấp.

  Khóa học tiếng Hàn sơ cấp là khóa tiếng Hàn cơ bản dành cho người mới, những người muốn có năng lực tiếng Hàn ở trình độ giao tiếp thông thường. Trong đó, để giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách chắc chắn và vận dụng hiệu quả trong thực tế thì trung tâm tiếng Hàn đã phân cấp khóa học tiếng Hàn sơ cấp thành 3 cấp độ nhỏ hơn với:

  – Tiếng Hàn sơ cấp 1

  – Tiếng Hàn sơ cấp 2

  – Tiếng Hàn sơ cấp 3

  Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 1 là khóa học mở đầu cho người học tiếng Hàn. Những người chưa biết gì về tiếng Hàn hay biết một ít như bảng chữ cái đều có thể tham gia khóa học này mà không cần kiếm tra năng lực đầu vào. Khóa học do giáo viên Việt Nam phụ trách và giáo viên Hàn Quốc luyện giao tiếp.

  Tiếng Hàn sơ cấp 1 sau khi hoàn thiện phần nhập môn với bảng chữ cái, cách đọc, cách viết chữ, ghép âm, ghép vần, quy tắc phụ âm cuối sẽ tiếp tục học 10 bài đầu tiên của giáo trình ” Tiếng hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam”, quyển 1 – Sơ câp 1. Khóa học cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản nhất về cấu tạo ngôn ngữ Hàn Quốc, các ngữ pháp nền tảng hình thành câu chữ trong tiếng Hàn và các từ vựng, tình huống, mẫu câu tiếng Hàn giao tiếp thông dụng nhất.

  Chi tiết cụ thể về khóa học tiếng Hàn sơ cấp 1 về lịch học, học phí, thời gian…

  Ngoài ra, các lớp học tiếng Hàn sơ cấp 1 còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích để giúp học viên nâng cao hiệu quả học tập, giao lưu và mở rộng vốn hiểu biết về tiếng Hàn cũng như đất nước Hàn Quốc.

  Đây được đánh giá là khóa học hot nhất tại trung tâm tiếng Hàn SOFL với lịch khai giảng liên tục hàng tháng. Bạn có thể theo dõi và cập nhật lịch khai giảng tại Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 1.

  Mọi thắc mắc cần giải đáp về khóa học tiếng Hàn sơ cấp 1, bạn có thể liên hệ ngay với phòng tư vấn tuyển sinh của trung tâm tiếng Hàn SOFL theo hòm thử điện tử hay hotline : 0462 921 082

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Tâm Có Học Phí Học Tiếng Nhật Rẻ Nhất Tphcm
 • Top 10 Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Tốt, Giá Rẻ Tại Tphcm
 • Tán Đổ Tây Bằng Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Giá Rẻ Chưa Đến 1 Triệu – Alibaba English Center
 • Top 10 Trung Tâm Tiếng Anh Giá Rẻ Thu Hút Học Viên
 • Dạy Tiếng Hàn Tại Nhà Bà Rịa
 • Khóa Học Tiếng Hàn Sơ Cấp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Hàn Giao Tiếp Cơ Bản Trình Độ Sơ Cấp Tại Hà Nội
 • Học Tiếng Hàn Giao Tiếp Trong Công Ty Qua Mẫu Câu Thông Dụng
 • Tiếng Hàn Giao Tiếp Trong Công Ty
 • 59 Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Hàn Có Phiên Âm Được Sử Dụng Nhiều Nhất
 • Tự Học Tiếng Trung Giao Tiếp Từ Con Số 0 Tập 3 + Dvd Tài Liệu Audio Nghe
 • Tìm hiểu văn hóa, đất nước, con người Hàn. Khóa học sẽ dạy bảng chữ cái tiếng Hàn, cách chào hỏi, làm quen, giới thiệu về bản thân, patchim, số đếm thuần Hàn và số đếm Hán – Hàn; các mệnh giá tiền Hàn

  KHÓA HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2

  Sau khi kết thúc khóa này bạn có thể sử dụng câu phức hợp, câu ghép, so sánh … một cách thành thạo, diễn đạt hành động xảy ra trong quá khứ, xử lý các tình huống giao tiếp ở mức độ chi tiết và phức tạp hơn, các bạn có thể gọi điện thoại, để lại tin nhắn, bày tỏ cảm xúc và khuyên nhủ người khác.

  Chủ đề bao gồm: gia đình, gặp gỡ, mua sắm, thời tiết, giao thông điện thoại, thư tín, sở thích, phim ảnh, sinh nhật, bệnh viện

  KHÓA HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP 3

  Với trình độ này thì các bạn sẽ gặp các hiện tượng ngữ pháp đặc biết ở mức độ khó và phức tạp tăng dần

  Với trình độ này thì từ vựng của bạn đã được nâng lên rất nhiều. Bạn có thể tự tin giao tiếp ở mức độ sâu và rộng hơn, tính chuyên môn cao hơn

  KHÓA TIẾNG HÀN CHO CÔ DÂU VIỆT – LUYỆN THI TOPIK TIẾNG HÀN

  Ở Việt Nam có rất nhiều cô gái lấy chồng người Hàn, với mong muốn giúp những cô dâu không bị bỡ ngỡ cũng như hiểu biết về văn hóa sống, phong tục, truyền thống của người Hàn, giúp họ nhanh chóng hòa nhập khi bước về làm dâu xứ người

  Khóa học sẽ được chia thành 2 phần

  • Tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán, lễ nghĩa của người Hàn
  • Tìm hiểu các cách ứng phó với bạo lực gia đình có thể xảy ra

  LỢI THẾ KHI THAM GIA KHÓA HỌC TẠI TRUNG TÂM

  • Có nhiều cấp độ cho các bạn lựa chọn
  • Giảng viên đều là những chuyên gia giảng dạy tại các trường đại học ngoại ngữ khoa tiếng hàn, Hoặc những người đã đi du học tại hàn lâu năm họ rất am hiểu về con người, văn hóa …
  • Cơ sở vật chất hiện đại, phòng học đầy đủ điều hòa
  • Khóa học lấy “học viên là trọng tâm” nên các bạn sẽ được hướng dẫn nhiệt tình
  • Cuối khóa học trung tâm có bài kiểm tra tiến độ, học viên nào đạt điểm tuyệt đối thì sẽ được miễn phí 100% khóa học tiếp theo
  • Giảm 20% cho học viên khi đăng ký theo nhóm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Học Tốt Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Bận Rộn (Phần 2)
 • 7 Bí Quyết Học Tiếng Anh Giao Tiếp Hiệu Quả Cho Người Bận Rộn
 • 5 Lời Khuyên Khi Học Tiếng Anh Giao Tiếp Online Cho Người Bận Rộn
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản Cho Người Bận Rộn
 • Cách Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Bận Rộn
 • Khóa Học Sơ Cấp Tiếng Hàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 5 Trung Tâm Dạy Tiếng Hàn Tốt Nhất Tại Đà Nẵng
 • Top 10 Trung Tâm Dạy Tiếng Hàn Tại Đà Nẵng Chất Lượng Tốt
 • Tìm Gia Sư Tiếng Hàn Tại Đà Nẵng Uy Tín
 • Gia Sư Hậu Giang Dạy Kèm Tại Nhà Và Dạy Kèm Trực Tuyến
 • Học Nhanh Cao Đẳng Tiếng Trung Tại Vị Thanh
 • Ngày nay làm chủ một ngoại ngữ là hành trang quan trọng và cần thiết cho tất cả những ai muốn tồn tại và phát triển trong môi trường hội nhập và cạnh tranh. Có một cơ hội để bạn làm chủ được một ngoại ngữ, không quá khó, không cần quá nhiều thời gian, áp lực cạnh tranh thấp vì xã hội đang rất cần mà nguồn cung cấp chưa đáp ứng đủ, đó là tiếng Hàn.

  Quan hệ Hàn Quốc và Việt Nam trên các phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội, đã và đang phát triển rất nhanh với một tương lai mở rộng và tươi sáng. Hàn Quốc đang là quốc gia đứng đầu về đầu tư ở Việt Nam, cơ hội tìm được việc làm tốt trong các công ty Hàn Quốc hoặc công ty du lịch là rất cao nếu bạn làm chủ được tiếng Hàn. Hàn Quốc là đất nước có nền kinh tế phát triển. Có hàng trăm trường Đại học hiện đại, nhiều ngành học hấp dẫn, học phí không quá đắt. Đất nước Hàn Quốc thanh bình, phong cảnh đẹp, văn hóa gần gũi với Việt Nam. Do vậy, du học Hàn Quốc đang là xu hướng được nhiều người quan tâm. Nếu bạn chủ động chuẩn bị học tiếng Hàn tại Việt Nam cơ hội du học Hàn Quốc là nằm trong tầm tay của bạn.

  Chữ Hàn được Vua Sejong ở thế kỷ 15 của Hàn Quốc sáng lập chỉ gồm 23 chữ cái để ghi âm tiếng Hàn rất đơn giản giống như chữ Quốc Ngữ ghi âm tiếng Việt. Chỉ sau vài buổi học chữ cái bạn đã có thể đọc được hầu hết các văn bản tiếng Hàn và vấn đề chỉ còn là biết nghĩa của các từ đó mà thôi. Thêm một thuận lợi nữa 60% từ của tiếng Hàn và từ của tiếng Việt có gốc là tiếng Hán, do vậy người Việt học từ vựng tiếng Hàn cũng rất nhanh. Động từ tiếng Hàn chia không phức tạp, thì tương lai và quá khứ giống như tiếng Việt chỉ thêm “sẽ” hoặc “đã”. Tiếng Hàn được xem là thứ tiếng dễ học nhất trong số các ngoại ngữ thông dụng hiện nay (Anh, Hoa, Hàn, Nhật). Từ chỗ chưa từng biết tiếng Hàn, chỉ sau 6 tháng học nghiêm túc bạn đã có thể giao thiệp khá tự tin. Tuy nhiên điều đó phụ thuộc vào việc bạn học tiếng Hàn ở đâu để đảm bảo đúng chuẩn và để có thể làm chủ được nó trong thời gian nhanh nhất?

  Chúng tôi xin thông báo đến các bạn một tin vui: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh đã hợp tác với Đại học Chosun của Hàn Quốc mở Trung tâm Hàn ngữ Sejong ở Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, 10-12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.Trung tâm Hàn ngữ Sejong là trung tâm đầu tiên dạy tiếng Hàn tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc gia Hàn Quốc. Toàn bộ chương trình, giáo trình, đề thi, chấm thi và chứng chỉ sau mỗi cấp học cho học viên tại trung tâm Hàn ngữ Sejong đều do ĐH Chosun đảm nhận. Các giảng viên chuyên dạy tiếng Hàn từ ĐH Chosun sẽ đến giảng dạy tại Trung tâm Hàn ngữ Sejong. Chứng chỉ học tiếng Hàn tại trung tâm Hàn ngữ Sejong do ĐH Chosun cấp là chứng chỉ ngôn ngữ theo chuẩn quốc gia Hàn quốc và có giá trị sử dụng quốc tế để du học và hành nghề. Trung tâm Sejong liên kết với trường THPT Marie Curie mở lớp Sơ cấp tiếng Hàn tại trường THPT Marie Curie với giá học phí ưu đãi. Các bạn hãy nhanh chóng đăng ký học tiếng Hàn tại trường.

  Chương trình thường xuyên:

  Mỗi lớp học 10 tuần, mỗi tuần học 3 buổi tối : 2,4,6 hoặc 3,5,7. Học viên có thể chọn một trong hai ca học sau: Ca 1: 17h30′ →19h, Ca 2: 19h15 →20h 45′.

  Chương trình tập trung:

  Mỗi lớp học 10 tuần, mỗi tuần học 5 buổi từ thứ 2 đến thứ 6. Học viên có thể chọn một trong hai ca học sau: Ca 1: 17h30′ →19h, Ca 2: 19h15 →20h 45′.

  Những điểm cần lưu ý :

  Địa điểm học: Tại trường THPT Bán công Marie Curie. 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM.

  Ghi danh : tại phòng Hành chính nhà trường. Điện thoại : (848) 39306989.

  Học phí sẽ không được hoàn lại khi học phí khi học viên đã ghi danh.

  GIÁO VIÊN:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top Trung Tâm Tiếng Hàn Uy Tín Nhất Tphcm 2022 Nên Học
 • Trung Tâm Sejong Hồ Chí Minh 3 Tuyển Sinh Khóa Học Tiếng Hàn
 • Học Tiếng Hàn Ở Đâu Uy Tín Tại Tphcm
 • Chất Lượng Và Học Phí Trung Tâm Hàn Ngữ Sejong Tphcm Có Làm Bạn Xiêu Lòng?
 • Những Điều Bạn Cần Biết Về Trung Tâm Tiếng Hàn Sofl
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×