Top 5 # Tự Học Tiếng Anh Về Gia Đình Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Viết Đoạn Văn Giới Thiệu Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh, Bài Luận Về Gia Đình

Bài luận 1. Viết đoạn văn giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh, tả gia đình của em

Vocabulary:

Mission (n): Nhiệm vụ.

Chubby (adj): Tròn trịa, mập mạp.

Messy (adj): Lộn xộn, rối.

I live in Hanoi with my small family, and there are four of us living together. I have a little sister who is much younger than me. I am now 18, and she is only 12. Her height is just under my shoulders a little bit, and I am sure that she will be much taller than me in the future. My high school and her secondary school are just 20m from each other, so I have the mission to take her to school and pick her up after class. My mother is a manager of the Human Resources Department of a computer company. She is tall but a little bit chubby, and she has a rather round face that make her look younger than her real age. She is always busy with her work, so we rarely have time to play with her. Sometimes she has to go on a business trip, so there are just three of us take care of each other. My father is an comic artist, so most of the time he just stays at home to finish his work. He is a thin man with messy black hair, and he has a big pair of glasses on his face. He is funny and always have some jokes that make the whole family laugh. His drawings are beautiful, and he is also a good cook. He takes a very good care of the house since my mother does not have much time, and his food are both delicious and eye – catching. I love the weekend because it is the only time that my family gathers together. I know my parents have to work hard to support the family, so I will always try my best to be a good daughter and student to make them proud.

Dịch:

Tôi sống ở Hà Nội với gia đình bé nhỏ của tôi, và có bốn người chúng tôi sống chung với nhau. Tôi có một em gái nhỏ hơn tôi nhiều tuổi. Tôi bây giờ 18 tuổi, còn em ấy chỉ mới 12. Chiều cao của em ấy chỉ dưới vai tôi một chút, và tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ cao hơn tôi nhiều trong tương lai. Trường cấp 3 của tôi và trường trung cấp 2 của em tôi chỉ cách nhau 20m, vì vậy tôi có nhiệm vụ đưa em ấy đến trường và đón em ấy về sau giờ học. Mẹ tôi là trưởng phòng nhân sự của một công ty máy tính. Bà ấy cao nhưng hơi mập mạp, và bà ấy có một khuôn mặt hơi tròn khiến bà trông trẻ hơn tuổi thật của mình. Mẹ tôi luôn bận rộn với công việc, vì vậy chúng tôi hiếm khi có thời gian để chơi với bà ấy. Đôi khi mẹ phải đi công tác xa, nên chỉ có ba người chúng tôi chăm sóc lẫn nhau. Bố tôi là một họa sĩ vẽ truyện tranh, vì vậy hầu hết thời gian ông chỉ ở nhà để hoàn thành công việc của mình. Ông ấy là một người đàn ông ốm với mái tóc đen hơi rối, và ông ấy đeo một cặp kính lớn trên mặt. Bố tôi rất vui tính và luôn có những câu chuyện có thể khiến cho cả gia đình bật cười. Bản vẽ của ông ấy rất đẹp, và ông ấy cũng là một đầu bếp giỏi. Ông ấy chăm sóc cho ngôi nhà rất tốt vì mẹ tôi không có nhiều thời gian rảnh, và thức ăn của anh ấy rất ngon và bắt mắt. Tôi yêu những ngày cuối tuần bởi vì đó là dịp duy nhất gia đình tôi tụ tập lại với nhau. Tôi biết bố mẹ tôi phải làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình, vì vậy tôi sẽ luôn cố hết sức để trở thành một cô con gái ngoan và học giỏi để có thể khiến họ tự hào về tôi.

Bài luận 2. Viết đoạn văn giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh có dịch tiếng Việt

Vocabulary:

Optic (adj): Thuộc về mắt.

Clinic (n): Phòng khám.

Braid (n): Bím tóc.

There are four people in my family – my parents, my older brother and I, and we live in Ho Chi Minh City. My father is a doctor at an optic clinic, so he is very busy. He is a little bit short compares to men at his age, and he has a round belly since he has to sit all day to examine his patients. He has short curly black hair which he always keeps tidy. Every morning, he leaves home at 6.45 AM after having breakfast with the whole family, but sometimes he leaves earlier without eating anything. My mother is a History teacher at a secondary school, and she does not have to work for such long hours like my father. She is taller and thinner than him, and she usually make her hair into braid whenever she has to go to school. My mother is not only a good teacher, but she is also an excellent cook in our house. She always spend a little of time in the morning to cook delicious breakfast for everyone, and both my brother and I have beautiful lunch boxes to take to school. My older brother studies at the same high school as me. He is in grade 12, and I am in grade 10. He is a tall boy with curly black hair as my father, and he has a thin body like my mother. Every morning, he takes me to school on his bike, and I always waits for him to take me back home after we finish our classes. Because I am the youngest one, I get a lot of love from the whole family. I love them a lot, and I hope we can forever be happy like this.

Dịch:

Gia đình tôi có bốn người – bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi, và chúng tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. bố tôi là một bác sĩ tại một phòng khám về mắt, vì vậy mà ông rất bận rộn. Ông có một chút thấp hơn so với nam giới ở tuổi của mình, và bụng ông ấy hơi tròn bởi vì ông phải ngồi cả ngày để kiểm tra bệnh nhân của mình. Bố tôi có mái tóc xoăn ngắn màu đen mà ông luôn giữ thật gọn gàng. Mỗi buổi sáng, ông rời nhà lúc 6 giờ 45 sáng sau khi ăn sáng với cả gia đình, nhưng đôi khi ông phải rời đi sớm hơn mà không ăn gì cả. Mẹ tôi là một giáo viên lịch sử tại một trường trung học, và bà ấy không phải làm việc nhiều giờ như bố tôi. Mẹ tôi cao hơn và ốm hơn bố, và bà ấy thường thắt bím tóc của mình lại bất cứ khi nào bà ấy phải lên lớp. Mẹ tôi không chỉ là một giáo viên giỏi, mà còn là một đầu bếp tuyệt vời trong nhà của chúng tôi. Bà ấy luôn dành một chút thời gian vào buổi sáng để nấu bữa sáng ngon tuyệt cho tất cả mọi người, và cả anh trai tôi và tôi đều có những chiếc hộp đựng thức ăn trưa tuyệt đẹp để mang theo đến trường. Anh trai tôi học cùng trường trung học với tôi. Anh ấy học lớp 12, còn tôi học lớp 10. Anh ấy là một chàng trai cao với mái tóc đen xoăn giống như bố, và anh ấy có một thân hình ốm giống như mẹ. Mỗi buổi sáng, anh đưa tôi đến trường trên chiếc xe đạp của mình, và tôi luôn chờ anh đưa tôi về nhà sau khi chúng tôi hoàn thành các lớp học. Bởi vì tôi là người nhỏ nhất nhà nên tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ cả gia đình. Tôi yêu họ rất nhiều, và tôi hy vọng chúng tôi có thể mãi mãi hạnh phúc như thế này.

Bài viết 3. Viết đoạn văn giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh:

Vocabulary:

Extended family (n): Gia đình gồm nhiều thế hệ, ông bà, bố mẹ, con cái sống với nhau.

Sound mind (n): Tinh thần minh mẫn.

My family is an extended family, so there are a lot of people that live together. I live with my grandparents, my parents, and my older sister. My grandparents are very old, both of them are over ninety years old. Fortunately, they are still strong and have sound minds, so they still can spend time to play with their grandchildren. My father is a police officer, and I am very proud of him. He is tall, big and very strong. In normal days, he leaves at 7.30 in the morning and comes back home at 5.30 in the evening like many others officers. However; when there is a criminal case, he can be absent from home for a week. He is like a superhero for my sister and me, and he is a goal for me to try. Since he is not home frequently, my mother has a big responsibility to take care of my grandparents and us. She is a beautiful woman with bright skin and long straight black hair, but she is too busy with the house work that she does not pay much attention to her look. Every morning, she cooks a big breakfast for the whole family, and then she prepares to go to the market. My sister and I take the bus to go to school all by ourselves, and we try to share as many house chores with her as possible in our free time. My sister is like a copy of her, because her appearance matches 80 percents with my mother’s. Although both of my parents are busy, they always try their best to support our family and give us the biggest love. They are like treasures to me, and I am so lucky to have a family like that.

Dịch:

Gia đình tôi là một gia đình có nhiều thế hệ, vì vậy có rất nhiều người sống chung với nhau. Tôi sống với ông bà, bố mẹ tôi và chị tôi. Ông bà tôi rất già rồi, và cả hai đều trên chín mươi tuổi. May mắn thay, họ vẫn còn mạnh mẽ và có tinh thần minh mẫn, vì vậy họ vẫn có thể dành thời gian để chơi với con cháu. Cha tôi là một sĩ quan cảnh sát, và tôi rất tự hào về ông ấy. Ông ấy cao, to và rất khỏe mạnh. Trong những ngày bình thường, ông ấy rời đi lúc 7h30 sáng và trở về nhà lúc 5h30 tối như những nhân viên khác. Tuy nhiên; khi có một vụ án hình sự, ông ấy có thể vắng mặt ở nhà trong cả một tuần. Ông ấy giống như một siêu anh hùng đối với chị gái tôi và tôi, và ông ấy là một mục tiêu để tôi luôn phấn đấu. Vì bố tôi không thường xuyên về nhà, mẹ tôi có một trách nhiệm lớn là chăm sóc cho ông bà và chúng tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp với làn da sáng và mái tóc thẳng dài màu đen, nhưng bà ấy quá bận rộn với công việc nhà nên không chú ý nhiều đến vẻ ngoài của mình. Mỗi buổi sáng, mẹ nấu một bữa ăn sáng thật lớn cho cả gia đình, và sau đó bà sẽ chuẩn bị ra chợ. Chị gái tôi và tôi tự đi xe buýt để đi học, và chúng tôi cố gắng chia sẻ càng nhiều công việc nhà với mẹ càng tốt trong thời gian rảnh rỗi của mình. Chị gái tôi giống như một bản sao của bà ấy, bởi vì ngoại hình của cô ấy gần như giống 80 phần trăm với mẹ tôi. Mặc dù cả bố mẹ tôi đều bận rộn, họ luôn nỗ lực hết mình để nuôi sống gia đình và cho chúng tôi tình yêu lớn nhất. Họ giống như kho báu đối với tôi, và tôi thật may mắn khi có được một gia đình như thế.

Vocabulary:

Chalk (n): Phấn viết bảng.

Accountant (n): Kế toán viên.

I was born in a small family which I am the only child. My grandparents live with my uncle, so there are only three people in my house. My father is a Math teacher at a local high school, and he is a very good teacher. He is 50 years old, he is tall but a little bit thin, and his hair has a grey color just as the dust from the chalks had fallen on it. He usually goes to school at 5 and a half in the morning and come back home at 6 in the evening. Whenever he does not have any classes, he will go home early and made dinner for the whole family. My mother is an accountant at a bank, and she even has to work more hours than my father. Sometimes she comes home very late in the evening, and she has to go on business trip once in a couple of months. She is shorter than my father, she has medium black hair which contracts with her bright skin. While my father is a little bit strict because he has to teach a lot of students, my mother is gentle and joyful with everybody. Every morning, my mothers takes me to school, and my father is the one who picks me up after class. They do not have much time for me during week days, so they try to stay at home or take me out to visit our grandparents at the weekends so I do not feel lonely. Although everyone in my family is busy with each person’s own business, I always see us as the happiest family.

Dịch:

Tôi sinh ra trong một gia đình nhỏ mà tôi là đứa con duy nhất. Ông bà tôi sống với chú tôi, vậy nên chỉ có ba người trong nhà tôi. Bố tôi là một giáo viên dạy Toán tại một trường trung học ở địa phương, và ông ấy là một giáo viên rất giỏi. Ông ấy hiện nay 50 tuổi, ông cao nhưng hơi gầy một chút, và tóc của ông ấy có màu xám giống như có bụi từ những viên phấn rơi trên đó. Bố tôi thường đến trường lúc 5 giờ rưỡi vào buổi sáng và trở về nhà lúc 6 giờ tối. Bất cứ khi nào ông không có bất kỳ lớp học nào, ông sẽ về nhà sớm và làm bữa tối cho cả gia đình. Mẹ tôi là một kế toán viên tại một ngân hàng, và bà ấy thậm chí còn phải làm việc nhiều giờ hơn cả bố tôi. Đôi khi mẹ tôi về nhà rất muộn vào buổi tối, và trong vòng một vài tháng thì bà sẽ phải đi công tác một lần. Mẹ tôi thấp hơn so với bố tôi, bà ấy có mái tóc đen lừng đối lập với làn da sáng màu của mình. Trong khi bố tôi hơi nghiêm khắc bởi vì ông ấy phải dạy rất nhiều học sinh, mẹ tôi lại rất hiền lành và vui vẻ với tất cả mọi người. Mỗi buổi sáng, mẹ tôi đưa tôi đến trường, và bố tôi là người đón tôi sau giờ học. Họ không có nhiều thời gian cho tôi trong những ngày trong tuần, vì vậy họ luôn cố gắng ở nhà hoặc đưa tôi ra ngoài để thăm ông bà của chúng tôi vào dịp cuối tuần để tôi không cảm thấy cô đơn. Mặc dù tất cả mọi người trong gia đình tôi đều bận rộn với công việc của mỗi người, tôi vẫn luôn cảm thấy chúng tôi là một gia đình hạnh phúc nhất.

Từ Vựng Tiếng Anh Về Gia Đình

1. Từ vựng tiếng anh về gia đình có phiên âm:

Trong tiếng Anh, có 3 kiểu gia đình chính: Gia đình trẻ gồm cha mẹ và con cái (nuclear family), gia đình gồm nhiều thế hệ (extended family) và cuối cùng gia đình kết hợp từ hai tổ ấm đã 1 lần tan vỡ (blended family). Liệu các bạn đã biết hết các những vựng tiếng anh về gia đình để gọi tên các thành viên trong từng kiểu gia đình ấy chưa?

Gia đình gồm cha mẹ và con cái (nuclear family):

Gia đình gồm nhiều thế hệ (extended family):

Brother-in-law /ˈbrʌðər ɪn lɔː/ : anh rể, em rể

Gia đình gồm vợ chồng và con riêng của vợ/chồng (blended family):

Eg: Taking care of toddler is a tough work. ( Chăm sóc trẻ nhỏ là một công việc rất khó khăn.)

Eg: My brother really takes after my father. ( Anh trai tôi giống hệt bố tôi).

Eg: She has just given birth to a lovely girl.

Eg: John is very happy to get married to Sam.

Eg: He admitted that he was bubble when proposing to Sam. ( Anh ấy thừa nhận rằng anh ấy rất hồi hộp khi cầu hôn Sam).

Eg: Tanned skin runs in my family. ( Gia đình tôi ai cũng có làn da nâu )

Eg: My mother and I have many things in common, such as loving yoga and pursuing healthy lifestyles.

Eg: My daughter and son get along well with each other.

3) Đoạn hội thoại tiếng anh về gia đình:

( Bạn có anh hay chị em gì không?)

( Tôi có 1 người chị.)

(Bạn có hòa thuận với chị mình không?)

( Chúng tôi cũng khá hòa thuận)

( Còn ba mẹ bạn thì sao?)

(Ba tôi mất từ nhiều năm trước.)

( Tôi rất tiếc về điều này.)

(Tuy vậy nhưng mẹ tôi vẫn ổn. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ và rất yêu công việc.)

Hãy lắng nghe bản thân và học tiếng Anh theo cách của riêng bạn:

Nếu các bạn là những người có tâm hồn nghệ sĩ và yêu thích âm nhạc, hãy chọn cách tổ ấm gia đình hay. Truy cập kho tài liệu của các thầy cô English Town biên soạn hoặc lên Youtube nghe nhạc trực tuyến với rất nhiều bài hát chọn lọc, hay ho và giàu cảm xúc.

Nếu các bạn đã đi làm và có quỹ thời gian hạn hẹp, sẽ là một gợi ý hay dành cho bạn.

Nếu bạn mong muốn được học tiếng anh trong một không gian xinh đẹp trẻ trung, điều ước của bạn đã thành hiện thực với .

Từ Vựng Tiếng Nhật Về Gia Đình

Tiếng Nhật cũng có đa dạng cách nhân xưng trong gia đình

Nhật Bản là một nền văn hóa coi trọng sự tôn kính (尊敬 – そ ん け い sonkei) khi nhắc đến những người thân và thành viên trong gia đình khười khác, đồng thời thể hiện sự khiêm tốn (謙 譲 – け ん じ ょ う kenjou) khi đề cập đến gia đình của mình.

I, Từ vựng tiếng Nhật trong gia đình của mình.

1 家族 かぞく kazoku Thành viên gia đình / gia đình

4 伯父 おじ oji Bác (Hơn tuổi bố mẹ)

5 叔父 おじ oji Bác (Trẻ hơn tuổi bố mẹ)

6 伯母 おば oba Dì (Hơn tuổi bố mẹ)

7 叔母 おば oba Dì (Trẻ hơn tuổi bố mẹ)

8 両親 りょうしん ryoushin Phụ huynh

11 兄弟 きょうだい kyoudai Anh chị em

25 息子 むすこ musuko con trai

30 義理の兄 ぎりのあに giri no ani Anh em rể (lớn tuổi hơn)

31 義理の弟 ぎりのおとうと giri no otouto Anh em rể (trẻ hơn)

Kanji Hiragana Romaji Ý nghĩa

1 ご家族 ごかぞく go kazoku Gia đình ai đó

2 お爺さん おじいさん ojii san Ông nội / ông lão

3 お婆さん おばあさん obaa san Bà / bà lão

4 伯父さん おじさん oji san Bác (Hơn tuổi bố mẹ)

5 叔父さん おじさん oji san Bác (Trẻ hơn tuổi bố mẹ)

6 伯母さん おばさん oba san Dì (Hơn tuổi bố mẹ)

7 叔母さん おばさん oba san Dì (Trẻ hơn tuổi bố mẹ)

8 ご両親 ごりょうしん go ryoushin Phụ huynh

9 お父さん おとうさん otou san cha

10 お母さん おかあさん okaa san mẹ

11 ご兄弟 ごきょうだい go kyoudai Anh chị em

12 お兄さん おにいさん onii san Anh Trai

13 お姉さん おねえさん onee san Chị

14 弟さん おとうとさん otouto san Em Trai

15 妹さん いもうとさん imouto san Em Gái

16 ご夫婦 ごふうふ go fuufu Vợ chồng

17 ご主人 ごしゅじん go shujin chồng

19 お子さん おこさん oko san con cái

20 息子さん むすこさん musuko san con trai

21 お嬢さん おじょうさん ojou san con gái

22 お孫さん おまごさん omago san cháu ngoại

25 息子 むすこ musuko con trai

30 義理の兄 ぎりのあに giri no ani Anh em rể (lớn tuổi)

31 義理の弟 ぎりのおとうと giri no otouto Anh em rể (trẻ tuổi)

32 義理の息子 ぎりのむすこ giri no musuko con rể

33 義理の~ ぎりの~ giri no ~ ~ -con nuôi

Mẫu Viết Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

I.Các bước viết bài luận về gia đình bằng tiếng Anh

Trước tiên bạn hãy giới thiệu về gia đình mình với các thông tin như: số lượng thành viên là bao nhiêu, đó là những ai.

Để nói về điều này bạn có thể sử dụng các mẫu câu như sau:

– There are five of us in my family – Có năm người trong gia đình tôi.

– I don’t have any siblings. I would have liked a sister- Tôi không có anh chị em. Tôi sẽ rất thích nếu có một chị/em gái

– I have two brothers and one sister- Tôi có hai anh/em trai và một chị/em gái

– There are five members in my family. They are my father, my mother, my two brothers Nhân and Thế and I myself-

Có 5 người trong gia đình tôi. Đó là bố , mẹ tôi, hai anh trai của tôi là Nhân ,Thế và tôi

2. Giới thiệu về nghề nghiệp và sở thích của từng thành viên

Sau khi giới thiệu khái quát về gia đình thì tiếp theo bạn hãy miêu tả về từng thành viên trong gia đình mình:

– My mother’s name is Mai, and she is 50 years old. She is a beautiful woman with long black hair

Mẹ tôi tên Mai,và mẹ 50 tuổi. Bà ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc đen dài.

– My Dad’s name is Trung. He is tall and very strong. His job is doctor

Bố tôi tên là Trung. Bố cao và rất khỏe mạnh. Công việc của bố là một bác sỹ

– Another woman who I love so much is my sister. Her name is Linh. She is 26 years old, and she is a beautiful woman like Mom. Now, she is living in Ha Noi capital, because of her jobs

Một người phụ nữ khác mà tôi rất yêu quý, đó chính là chị gái tôi. Chị tên là Linh, chị 26 tuổi và là một người phụ nữ xinh đẹp như mẹ. Hiện tại, chị sống ở thủ đô Hà Nội để làm việc.

3. Giới thiệu những hoạt động chung của gia đình

Bạn hãy kể về những hoạt động chung của gia đình hay khoảng thời gian ở bên nhau mà bạn thấy thật vui vẻ và hạnh phúc.

– We all have a busy lives in day. However in the evening after dinner, we sit together in the living-room talking, sometimes watching a funny movie.

Chúng tôi đều có một cuộc sống bận rộn hàng ngày. Tuy nhiên cứ vào buổi tối sau bữa ăn tối, chúng tôi ngồi lại với nhau trong phòng khách và trò chuyện, đôi khi cùng nhau xem một bộ phim hài hước.

My father plays with me on weekends and he teaches me cycling and swimming. My mother makes delicious food for me and also plays with me when she gets time. She also teaches me little cooking.

During weekends, we spent time together. Sometimes we go for an outing or a movie and enjoy our weekends. On working days, though they are busy, they try spending time with us and looking after our homework and other day to day activities

Bố tôi luôn dành thời gian với tôi vào cuối tuần và ông dạy tôi đi xe đạp và bơi lội. Mẹ tôi làm cho món ăn ngon cho tôi và cùng chơi đùa với tôi khi mẹ có thời gian. Bà cũng dạy tôi nấu ăn. Trong ngày cuối tuần, chúng tôi đã dành thời gian cho nhau. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi chơi hay xem phim và tận hưởng ngày cuối tuần cùng nhau. Mặc dù bố mẹ luôn bận rộn, họ luôn cố gắng dành thời gian với chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi làm bài tập về nhà.

4. Nêu cảm nhận của bản thân về gia đình

Cuối cùng hãy nói nêu cảm nhận của bạn về gia đình của mình, về tình cảm của bạn dành cho họ.

We love each other very much and expect to live together under the same roof forever. I feel very happy to be alive in this family.

Chúng tôi rất yêu thương nhau và luôn hy vọng sống cùng nhau dưới một mái nhà mãi mãi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong gia đình này.

II. Mẫu bài luận về gia đình bằng tiếng Anh

I live in Hanoi with my small family, and there are four of us living together. I have a little sister who is much younger than me. I am now 18, and she is only 12. Her height is just under my shoulders a little bit, and I am sure that she will be much taller than me in the future. My high school and her secondary school are just 20m from each other, so I have the mission to take her to school and pick her up after class.

My mother is a manager of the Human Resources Department of a computer company. She is tall but a little bit chubby, and she has a rather round face that make her look younger than her real age. She is always busy with her work, so we rarely have time to play with her. Sometimes she has to go on a business trip, so there are just three of us take care of each other.

My father is an comic artist, so most of the time he just stays at home to finish his work. He is a thin man with messy black hair, and he has a big pair of glasses on his face. He is funny and always have some jokes that make the whole family laugh. His drawings are beautiful, and he is also a good cook. He takes a very good care of the house since my mother does not have much time, and his food are both delicious and eye – catching.

I love the weekend because it is the only time that my family gathers together. I know my parents have to work hard to support the family, so I will always try my best to be a good daughter and student to make them proud.

Hướng dẫn viết về sở thích của bạn

6 bước giới thiệu bản thân cực “chất” bằng tiếng Anh

Tổng hợp các bài mẫu giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh hay nhất “Xử” bài luận về kinh tế dễ dàng chỉ với 3 bước này

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc & nhận những phần quà hấp dẫn!

Đón xem series phim hoạt hình học tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo và tiểu học, tham gia trả lời các câu hỏi đơn giản, giành ngay những phần quà giá trị!