Top 11 # Trung Tam Day Tieng Han Can Tho Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Giáo An Day Them Tieng Anh

SEPTEMBERTeaching date:

REVISION- Unit 1: Back to school (buổi 1)

I-Objectives:-Help students understand the use of indefinite quantifier ” much , many , a lot of , lots of “– Introduce names and addressesII-Teaching aids:– Teaching plan, workbook ,chalk ,miniboard , pictures

Teacher – students’ activitiesContents

– help students understand how to use indefinite quantifiers

– guide sts to do this exercise

– go round to control the whole class.

– check and help the weak students to do

– correct the mistakes then write them in notebooks

– How to ask and answer about names and addresses.

– guide sts to write them in notebooks.

– How to arrange these sentences into correct sentences /

– guide sts to arrange

– Write them in the notebooks

-How to make questions with ” how far “

-guide sts to write them on the board.

– Check and correct the mistakes.EXERCISE I Hoàn thành các câu sau với “much, many, a lot of và lots of”.1. My father never drinks ……………coffee for breakfast.2. I don’t chúng tôi to read.3. Her new school has……………students.4. There are………orange juice in the jar.5. This hotel doesn’t have………rooms.6. He has ……….money in his pocket.7. There are too…….pictures on the wall.8. She drinks…………..tea.9. Nga has………….. friends.10. I don’t have chúng tôi time now.11. My new class doesn’t have…….boys.12. Do you have……….English book?13. She doesn’t chúng tôi time.14. You should drink chúng tôi every day.15. How………….pencils do you buy?16. I want to buy a new house but I don’t have……………money.17. There aren’t…. students in my class.18. Does your school library have…….books?19. I often go to bed early. Today, I must stay up late because I have too………homework to do.EXERCISE IIGiới thiệu tên và quê quán :EX: Her name is chúng tôi is from Hanoi.1.Tuan/ Hue ………………………..2.Mai/ Nha trang ……………………..3.Michele/Paris ……………………….4.Susan/Newyork . …………………….5.Phong/HCM city ……………………6.Yoko/Tokyo ………………………..EXERCISE III Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh1. see/ you/ again/ nice/ to2. our/ classmate/ is/ this/ new3. have/ any/ doesn’t/ in/ she/ friends/ Ha Noi4. new/ has/ students/ her school/ a lot of5. with/ her/ lives/ Hoa / in/ uncle/ and aunt/ Ha NoiEXERCISE IVĐặt câu hỏi với how far và trả lời theo gợi ý:1.school/her house

Teaching date:

REVISION-Unit 2: Personal information (

Day Tieng Anh Cho Be 2

Dạy tiếng Anh cho bé 2- 3 tuổi là cách thức giúp trẻ nghe nói tiếng Anh bản ngữ chuẩn ngay từ bé, điều này sẽ giúp trẻ học tiếng Anh thuận lợi hơn trong những giai đoạn tiếp theo. Nhưng cha mẹ phải dạy tiếng Anh cho trẻ mầm mon như thế nào khi trẻ chỉ mới 2- 3 tuổi, để trẻ yêu thích tiếng Anh, từ đó đạt được hiệu quả dạy và học tốt hơn?

Theo Vietnamnet, việc dạy con Tiếng Anh không nên là một giáo trình cứng nhắc, bố mẹ càng không nên tự tạo áp lực cho mình và cho bé khi mỗi ngày phải hoàn thành khối lượng kiến thức nhất định.

Đặc điểm tâm lý trẻ 2- 3 tuổi (lứa tuổi mầm non)

Phương pháp dạy tiếng Anh cho bé 2- 3 tuổi

Giai đoạn 2- 3 tuổi là giai đoạn trẻ phát triển mạnh mẽ về các mặt tư duy, sáng tạo, vận động, ngôn ngữ và các mối quan hệ xã hội. Trong năm thứ hai, vốn từ vựng của trẻ phát triển và bé sẽ bắt đầu ghép hai từ lại thành hai câu ngắn. Trẻ sẽ hiểu nhiều về những gì bạn nói với và bạn có thể hiểu những gì trẻ nói với bạn

Sự phát triển ngôn ngữ rất khác nhau, nhưng nếu bé không có từ nào khoảng 18 tháng, hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình hoặc y tá gia đình và trẻ em hoặc một chuyên viên y tế khác.

Khả năng nhận thức và học hỏi của trẻ từ 2 đến 3 tuổi rất cao và mang tính tổng quát. Trẻ đặc biệt nhanh nhạy trong việc quan sát và bắt chước lời nói, hành vi, thái độ của những người xung quanh. Lúc này, những điều trẻ học được từ người lớn chính là những hiểu biết ban đầu và là nền tảng cơ bản để trẻ hiểu về thế giới xung quanh. Chính vì vậy, cha mẹ, thầy cô nên cân nhắc hành vi, lời nói và tình cảm của mình để làm gương cho trẻ

Không những thế, trong giai đoạn này, trẻ tỏ ra rất tò mò về các sự vật xung quanh, trẻ thể hiện điều này bằng rất nhiều câu hỏi khác nhau. Trẻ bắt đầu khám phá mọi việc qua các trò chơi. Với những trò chơi này, trẻ bắt đầu hiểu được thế nào là kích thước, hình dạng, âm thành và sự vận động của các sự vật.

Điều quan trọng nhất là phụ huynh phải nhiệt tình và phụ huynh luôn cần tạo cho con sự động viên, khen ngợi để tạo động lực cho bé

Theo đơn vị Heathy WA, Australia, ngôn ngữ của trẻ trong độ tuổi 2 đến 3 phát triển rất nhanh chóng, trẻ hiểu rõ lời người lớn nói và cũng có thể nhanh nhẹn làm theo các hiệu lệnh. Trẻ thích tập nói những câu dài và đặc biệt thích giao tiếp với bạn bè, người lớn.

Cách dạy tiếng Anh cho trẻ em giai đoạn 2 đến 3 tuổi

Từ những đặc điểm tâm lý trẻ đã nêu trên, có thể khẳng định rằng, việc dạy trẻ ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng trong giai đoạn này sẽ mang lại hiệu quả đặc biệt tốt. Tuy nhiên, hiệu quả tốt đến đâu còn phụ thuộc vào cách dạy trẻ học tiếng anh mà cha mẹ và thầy cô dạy trẻ.

lớp học tiếng anh cho trẻ em 2 – 3 tuổi

Điều quan trọng khi dạy tiếng Anh cho bé là hướng tới sở thích, sự hứng thú, thu hút trẻ học bằng các hình ảnh, âm thanh thú vị, vui nhộn,… thay vì bắt ép và quá quan trọng thành tích.

Download Mot So Giai Phap Khac Phuc Rao Can Ve Ngon Ngu Nham Nang Cao Hieu Qua Day Hoc Tieng Viet Cho Luu Hoc Sinh Lao O Truong Dai Hoc Ha Tinh

Khoa học Xã hội, Số 5 (6/2016), tr 105 – 110

tạo; sự quan tâm, kết hợp chặt chẽ giữa các phòng ban. Đặc biệt, trong quá trình đào tạo các

giảng viên đã chú trọng đến các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt. Với

nhận thức sâu sắc về việc hợp tác đào tạo với nước bạn Lào như là một trong những nhiệm vụ

lượng đào tạo LHS Lào.

V iệc đào tạo Lưu học sinh Lào ở trường Đại học Hà Tĩnh có những thuận lợi căn bản:

Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, bề dày kinh nghiệm và nhiệt tình, tận tâm, hết

lòng với LHS; môi trường học tập mới mẻ và

thuận tiện; tài liệu, và phương tiện dạy học đầy

đủ, phù hợp với đối tượng; đặc biệt đa số Lưu học sinh Lào có mục tiêu học tập (Học tiếng

Việt để học chuyên ngành, học tiếp chứ không phải học có phong trào, học để cho biết), điều

này tạo động cơ học tập rất lớn

cho các em. Bên cạnh đó, việc dạy học tiếng Việt cho Lưu

học sinh Lào gặp không ít

khác biệt về văn hóa, phong tục, tập quán, lối

sống; nhiều thành phần khác nhau: nhiều tuổi, ít tuổi, đã đi làm, chưa đi làm dẫn đến suy nghĩ,

đặc điểm tâm sinh lý khác nhau; trình độ đầu vào của Lưu học sinh không đồng đều… Nhưng

Liên lạc: Trần Thị Anh Thư – mail: thu.tranthianh@htu.edu.vn

trở ngại lớn nhất là sự bất đồng về ngôn ngữ: giữa giảng viên và LHS Lào không có chung

một ngôn ngữ để giao tiếp. Do yếu tố lịch sử

và việc giao lưu về kinh tế, văn hóa, du lịch

tiếng Lào và tiếng Việt có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng chính trong những điểm tương

Lào, giảm bớt rào cản ngôn ngữ cần phát huy tận dụng tối đa những nét tương đồng và hạn

chế những điểm khác biệt về ngôn ngữ Việt – Lào.

Tiếng Việt và tiếng Lào là những ngôn ngữ thuộc cùng một nhóm loại hình ngôn ngữ đơn

lập. Vì vậy, việc nắm bắt các đặc điểm về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp của tiếng Việt đối với

Lưu học sinh Lào, không gặp những khó khăn như Lưu học sinh các nước khác loại hình

ngôn ngữ. Hơn nữa, tiếng Việt và tiếng Lào có sự tiếp xúc lâu đời. Việt Nam và Lào có sự

có nhiều hiện tượng tương đồng. Đó là một điểm thuận lợi cho Lưu học sinh nắm bắt nghĩa và

nghĩa các thành ngữ một cách nhanh chóng. Đây là phương diện quan trọng nhất để

rào cản ngôn ngữ cho người học, làm cho các

nội dung học phù hợp với ngôn ngữ mẹ đẻ của

người học, hiệu quả của việc học ngoại ngữ sẽ tốt hơn. Lưu học sinh giảm bớt lo âu và sẽ

hoàn thiện khả năng tiếp nhận hơn.

Qua việc khảo sát các tài liệu, từ thực tế dạy học tiếng Việt và tiếng Lào, chúng tôi nhận

thấy những hiệu quả nhất định khi thực hiện các bước dạy về ngữ âm. Cụ thể: Giới thiệu bảng

chữ cái; các nguyên âm; các phụ âm; vần; thanh điệu và cấu trúc âm tiết. Tiếng Việt và tiếng

Lào giữa cách đánh vần và cách viết thống nhất với nhau. Do vậy, ngay những buổi đầu tiên

giáo viên cần chú trọng rèn luyện phát âm, tập cho các em cách phát âm đúng, chính xác…

Bên cạnh luyện các kĩ năng phát âm, giảng viên thường so sánh cách ghép âm, sử dụng

thanh điệu giữa tiếng Việt và tiếng Lào. Giữa ngôn ngữ Lào và ngôn ngữ Việt đều có thanh

điệu, nên việc ghép âm cùng thanh điệu không phải hoàn toàn mới lạ đối với sinh viên Lào.

Việc thể hiện đúng thanh điệu khi phát âm tiếng Việt không chỉ phải đạt yêu cầu trên mỗi âm

tiết độc lập mà còn cả trong chuỗi kết hợp nhiều âm tiết với nhau. Dạy phát âm tiếng Việt cho

học viên người nước ngoài là nội dung khởi đầu và là cơ sở để phát triển kĩ năng tiếng Việt

cho họ. Khi dạy ngữ âm làm thế nào người học phân biệt được các thanh điệu, âm đầu, âm

chính, âm cuối để nhận biết âm, tiếng, từ. Có nghĩa là người học phải làm chủ được cách ghép

vần của từng từ ở cấp độ câu, là cấp độ mà học viên sử dụng trong giao tiếp.

Giáo viên cần chỉ ra sự tương đồng về ngữ âm trong tiếng Việt và tiếng Lào để giảm độ

khó cho việc học ngữ âm. Dựa trên hiểu biết về đặc điểm ngữ âm căn bản của âm tiết tiếng

học phân biệt, đối chiếu với tiếng bản ngữ để thực hành cho đúng.

Việc học tiếng Việt sẽ không thể đạt kết quả nếu cứ đi vào giải thích các từ ngữ khi vốn từ

của các em còn ít. Chính vì thế, chúng tôi đã tập trung xây dựng hệ thống các thuật ngữ Việt –

dạy học tiếng Việt.

Qua thực tế giảng dạy, chúng tôi nhận thấy việc cung cấp các thuật ngữ cho LHS Lào

theo mục đích nói”, nếu giáo

viên không biết tiếng Lào sẽ khó khăn khi giải thích cho các em

giáo viên và học sinh theo bảng sau:

Gia Su, Trung Tam Gia Su

                   TRUNG TÂM GIA SƯ ĐỨC TUỆ TẠI NHA TRANG KHÁNH HÒA

(PHỤ HUYNH LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0901 543 691 HOẶC 0338 089 538)

Xin chào quý phụ huynh, xin gửi lời cảm ơn Quý Phụ Huynh – Học Sinh đã tin tưởng trung tâm trong suốt hơn 10 năm qua. Kính chúc Quý phụ Huynh- Học Sinh sức khỏe và thành đạt!

   Trung tâm gia sư Đức Tuệ với tập thể giảng viên, giáo viên và sinh viên với nhiều kinh nghiệm dạy học, chuyên môn cao, nhiệt tình trong giảng dạy đến từ các trường ĐH, THPT, THCS, TH, Trung Tâm bồi dưỡng văn hóa tỉnh Khánh Hòa……

Nhận dạy kèm tại nhà:

        - Tất cả các môn từ lớp 1 đến lớp 12 gồm: toán, văn, lý, hóa, sinh học, lịch sử, địa lý, tin học, ngoại ngữ  (tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Hoa)  tại tất cả mọi nơi của Khánh Hòa và Việt Nam. 

          – Nhận Dạy kèm  luyện thi Tốt nghiệp THPT và Luyện Thi Đại Học tất cả các môn, các khối lớp tại nhà học sinh tại Khánh Hòa hoặc tại các chi nhánh của Trung Tâm .

          – Kèm bài cho các em chuẩn bị vào lớp 1, rèn viết chữ đẹp, báo bài theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo……  

          – Chuyên dạy kèm Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh thiếu nhi, , tiếng anh và tiếng việt cho người nước ngoài, Luyện thi cấp tốc các chứng chỉ tiếng anh quốc tế: TOIEC, IELTS, TOEFL IBT, CAMBRIDEGE, …..tại Trung tâm và tại nhà học viên, tại công ty theo yêu cầu.

        - Dạy kèm Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp và Tin Học…cho các học viên ở mọi lứa tuổi.          -  Dạy các môn năng khiếu như : Cờ Vua, Cờ Tướng, Guitar, Organ, Piano, vẽ,…..

           - Dạy Kèm Tin Học Căn Bản : XP/ VISTA/ WIN7/ WIN8     – Dạy Kèm Tin Học Văn Phòng: Microsoft WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT,…         – Dạy Kèm Tin Đồ Họa: Adobe Corel, Photoshop, Illusstrator-AI,…  Phuơng pháp dạy dễ hiểu, thực tế, tiết kiệm thời gian, học xong có thể tự tin đi làm ngay.

       – Gia sư dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

         - Gia sư Củng cố kiến thức trên lớp, lấy lại căn bản cho học sinh bị mất gốc. 

Bảng học phí tham khảo dành cho  1 tháng (= 4 tuần), Giáo viên 1.5h/ buổi, SV 2h/ buổi ĐẾN NHÀ HỌC SINH DẠY, giáo viên là người đã tốt nghiệp ĐH, đang dạy tại trung tâm hoặc đứng lớp tại Trường

(lưu ý học phí có thể tăng giảm tùy theo thỏa thuận, học lực HS và năng lực Gia Sư và địa điểm học xa hay gần, quý phụ huynh gọi số ĐT Trung tâm để được tư vấn)

Khối lớp

2 Buổi/Tuần

3 Buổi/Tuần

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

LỚP Lá, 1, 2, 3, 4

600.000

700.000

900.000

1.000.000

LỚP 5, 6, 7, 8

700.000

800.000

900.000

1.100.000

Lớp: 9, 10, 11

700.000

800.000

1.000.000

1.200.000

12-NGOẠI NGỮ, TIN

800.000

900.000

1.100.000

1.300.000

LTĐH

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.800.000

Khối lớp

4 Buổi/Tuần

5 Buổi/Tuần

Sinh viên

Giáo viên

Sinh viên

Giáo viên

LỚP Lá, 1, 2, 3, 4

1.100.000

1.300.000

1.400.000

1.600.000

LỚP 5, 6, 7, 8

1.300.000

1.500.000

1.500.000

1.800.000

Lớp: 9, 10, 11

1.300.000

1.500.000

1.600.000

1.900.000

12-NGOẠI NGỮ, TIN

1.500.000

1.800.000

1.800.000

2.200.000

LTĐH

2.000.000

2.400.000

2.400.000

3.000.000

         

LƯU Ý:

Học phí sẽ tăng tùy theo số môn học(trừ trường hợp báo bài, dò bài), số người học, địa điểm học và yêu cầu thêm (thêm 1 môn học là +100.000đ, thêm 1 người học là +200.000đ) 

 

Học phí trên áp dụng cho sinh viên và giáo viên có bằng cử nhân của các trường đại học khác hoặc giáo viên có bằng đại học sư phạm

+ Đối với gia sư là giáo viên có thâm niên, thạc sỹ, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm thì mức học phí sẽ cao hơn bảng ở trên. Quý Phụ Huynh gọi điện trực tiếp TT để được tư vấn cụ thể.

   

Cảm ơn Quý Phụ Huynh – Học Sinh đã tin tưởng trung tâm trong suốt hớn 10 năm qua. Để con em mình đạt thành tích tốt nhất trong học tập, Quý Phụ Huynh hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn theo số điên thoại: (24/7) 

      0901.543.691 (Cô Trinh)

     033.808.9538 (Thầy Viễn)

Với phương châm:

 ” Uy Tín – Chất Lượng – Nhiệt Tình “ 

“Khai Sáng Tri Thức -  Ươm Mầm Trí Tuệ “

Quý phụ huynh và giáo viên chắc chắn sẽ hài lòng khi đến với chúng tôi - Gia Sư Đức Tuệ Chi nhánh tại Khánh Hòa.

Địa chỉ: 2/3A Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Phước, Nha Trang

DANH SÁCH GIA SƯ CÁC PHƯỜNG XÃ CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG:  

- Phường Lộc Thọ               

– Phường Ngọc Hiệp

– Phường Phước Hải          

– Phường Phước Hòa           

– Phường Phước Long       

- Phường Phước Tân

– Phường Phước Tiến 

– Phường Phương Sài

  – Phường Phương Sơn

– Phường Tân Lập               

– Phường Vạn Thắng           

– Phường Vạn Thạnh           

– Phường Vĩnh Hải             

– Phường Vĩnh Hòa            

– Phường Vĩnh Nguyên       

– Phường Vĩnh Phước          

– Phường Vĩnh Thọ            

– Phường Vĩnh Trường

– Phường Xương Huân        

– Xã Phước Đồng

– Xã Vĩnh Hiệp

– Xã Vĩnh Lương

 - Xã Vĩnh Ngọc

– Xã Vĩnh Phương

– Xã Vĩnh Thạnh

– Xã Vĩnh Thái

– Xã Vĩnh Trung

           

Các bạn gửi thông tin gồm: