Top 12 # Tôi Học Tiếng Hàn Được Bao Lâu Rồi Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Bạn Học Tiếng Hoa Bao Lâu Rồi ?

Bạn học tiếng hoa bao lâu rồi ?

Trọng điểm trong bài này là các dạng phát triển câu của ” bổ từ chỉ thời lượng”. đã được học trong bài trước ( Ngữ pháp 2 của bài 39 ). Đây là loại bổ ngữ thể hiện khoảng thời gian liên tiếp của hành động.. Và chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu câu mà bổ ngữ và từ chỉ mục đích cùng tồn tại song song với nhau. Như chúng tôi đã lập đi lập lại nhiều lần rằng điều quan trọng trong tiếng hoa chính là ” Trật tự câu “.Tùy theo trật tự câu mà ý nghĩa của từ thay đổi và câu sẽ không được tạo thành. Tuy nhiên trong bài này sẽ xuất hiện mẫu câu phức tạp sử dụng trong trường hợp cho dù tái cấu tạo lại trật tự câu nhưng nghĩa lại hoàn toàn giống nhau. Những điều cơ bản của tiếng hoa dần dần trở nên khó khăn và phức tạp hơn nhỉ.

A: 你忙什么呢? Nǐ máng shénme ne? Bạn đang bận gì vậy ?

B: 我在收拾东西呢,我爸来了,我要陪他去旅行。 Wǒ zài shōushi dōngxi ne, wǒ bà láile, wǒ yào péi tā qù lǚxíng. Tôi đang bận thu sếp đồ đạc. Ba tôi đến rồi nên tôi phải đi du lịch cùng ông.

B: 除了广州、上海以外,还要去香港。我得给他当导游。 Chúle Guǎngzhōu, Shànghǎi yǐwài, hái yào qù Xiānggǎng. Wǒ děi gěi tā dāng dǎoyóu. Đi Quảng Châu, Thượng Hải và cả Hồng Không. Tôi phải làm hướng dẫn viên cho ông ấy.

A: 那你爸爸一定很高兴。 Nà nǐ bàba yídìng hěn gāoxìng. Chắc ba của bạn vui lắm nhỉ.

B: 麻烦的是广东话、上海话我都听不懂。 Máfan de shì Guǎngdōnghuà, Shànghǎihuà wǒ dōu tīng bùdǒng. Thế nhưng điều rắc rối ở đây chính là tôi không biết tiếng Quảng Đông và tiếng Thương Hải.

A: 没关系,商店、饭店都说普通话。你学中文学了多长时间? Méi guānxi, shāngdiàn, fàndiàn dōu shuō pǔtōnghuà. Nǐ xué zhōngwén xuéle duōcháng shíjiān? Không sao đâu. Ở các cửa hàng và khách sạn đều sử dụng tiếng phổ thông.Bạn học tiếng hoa bao lâu rồi ?

B: 学了半年。 Xuéle bànnián. Học được nửa năm rồi.

A: 那你不用担心。 Nà nǐ búyòng dānxīn. Nếu vậy thì đừng lo lắng nữa.

B: 他们能听懂我说的话吗? Tāmen néng tīngdǒng wǒ shuō de huà ma? Mọi người có thể nghe hiểu lời tôi nói không ?

A: 没问题。可是他们说的普通话可能有点难懂,因为口音比较重。叫他们慢点说的话,问题不会很大。 Méi wèntí, kěshì tāmen shuō de pǔtōnghuà kěnéng yǒudiǎn nándǒng. Yīnwei kǒuyīn bǐjiào zhòng. Jiào tāmen shuō màndiǎn de huà, wèntí búhuì hěn dà. Không vấn đề gì đâu. Thế nhưng có thể tiếng phổ thông mà họ nói hơi khó nghe vì giọng nói của họ nặng. Nếu bảo họ nói chầm chậm lại thì sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. B: 那我放心了。 Nà wǒ jiù fàngxīn le. Nếu thế thì tôi yên tâm rồi.

收拾(shōushi/動詞):thu xếp, dọn dẹp. 陪(péi/動詞):Cùng, đi kèm 除了…以外(chúle … yǐwài):Ngoài ~ ra 当(dāng/動詞):Trở thành, tiếp nhận việc trở thành ~导游(dǎoyóu/名詞):hướng dẫn viên口音(kǒuyīn/名詞):Âm điệu, giọng nói 重(zhòng/形容詞):Mức độ nặng ( Trong trường hợp không ưa thích nhiều )

※Trong trường hợp này chỉ giọng nói ” Nặng “

※Ta cần chú ý nghĩa của từ này hoàn toàn khác với nghĩa ” Thẫn thờ ” của tiếng Nhật

■Cụm từ cần chú ý thứ 1:「陪」「跟」「带」với nghĩa ” Cùng nhau “

Trong bài có xuất hiện câu 「陪他去旅行」với nghĩa cùng ông ấy đi du lịch. Nếu ta diễn đạt từ ” Cùng nhau ” này bằng nhiều từ cùng nghĩa thì nó sẽ cho ra nhiều biểu hiện khác nhau.陪他去旅行(péi tā qù lǚxíng):”Theo” ông ấy đi du lịch_ Chủ thể đi du lich là ” Ông ấy “跟他去旅行(gēn tā qù lǚxíng):” Cùng ” ông ấy đi du lịch _ Chủ thể đi du lịch là ” Ông ấy ” và ” Tôi “带他去旅行(dài tā qù lǚxíng):” Dắt ” ông ấy đi du lịch _ Chủ thể đi du lịch ở đây là ” Tôi “

■Cụm từ cần chú ý thứ 2:” Ai đó trở thành ~ “

Trong bài xuất hiện dạng câu 「给他当导游」với nghĩa phải để anh ấy trở thành đạo diễn. Dạng câu 「给(gěi)+人+当(dāng)+××」này có nhiều cách sử dụng nên chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một vài ví dụ như bên dưới : 「给+人+当+××」có nghĩa ” Vì ai đó mà trở thành ~ “, ” Làm ~ cho ai đó “. Đối với người Nhật là họ muốn sử dụng từ 「为(wèi)」 chứ không phải từ 「给」để thể hiện nghĩa ” Vì ~ “. Tuy nhiên nếu như sử dụng từ 「给」ở đây thì sẽ cảm giác như là một chuyên gia Ví dụ)给他当助理(gěi tā dāng zhùlǐ/ Trở thành trợ lý của anh ấy)给他当保姆(gěi tā dāng bǎomǔ/ Trở thành người trông trẻ ( quản lý ) của anh ấy)给你当摄影师(gěi nǐ dāng shèyǐngshī/ Trở thành thợ chụp ảnh cho bạn = Chụp ảnh cho bạn)给你当参谋(gěi nǐ dāng cānmóu/ Trở thành người tư vấn cho bạn = Đưa ra nhiều lời khuyên cho bạn)

■Ngữ pháp 1: Ba dạng câu được tạo thành trong trường hợp ” Bổ ngữ chỉ thời lượng ” thể hiện mức thời gian liên tiếp của động từ và từ chỉ mục đích sắp xếp cùng nhau

Dạng 1: V+O+V+C他们开会开了半个小时。(Tāmen kāihuì kāile bànge xiǎoshí./ Họ đã họp 30 phút)

※S(他们)+V(开)+O(会)+V(开了)+C(半个小时)

我和妹妹打网球打了20分钟。(Wǒ hé mèimei dǎ wǎngqiú dǎle èrshí fēnzhōng./ Tôi và em gái đã chơi tennis hết 20 phút)

※S(我和妹妹)+V(打)+O(网球)+V(打了)+C(20分钟)

Để có thể sử dụng động từ+từ chỉ mục đích hay động từ+ bổ ngữ chỉ thời lượng liên tiếp sau động từ ta cần sử dụng động từ lặp lại 2 lần. Và đây chính là dạng cơ bản

Dạng 2: V+C+的(de)+O他们开了半个小时的会。(Tāmen kāi le bànge xiǎoshí de huì./ Họ đã có một cuộc họp 30 phút)

※S(他们)+V(开了)+C(半个小时)+的+O(会)=S(他们)+V(开了)+O(半个小时的会)

我和妹妹打了20分钟的网球。(Wǒ hé mèimei dǎle èrshí fēnzhōng de wǎngqiú./ Tôi và em gái đã chơi tennis 20 phút)

※S(我和妹妹)+V(打了)+C(20分钟)+的+O(网球)=S(我和妹妹)+V(打了)+O(20分钟的网球)

Để sử dụng liên tiếp Động từ + bổ ngữ chỉ thời gian, ta cần xen từ 「的(de)」và đặt từ chỉ mục đích vào. Nói chung 「Bổ ngữ chỉ thời lượng ~的~目的語」sẽ trở thành từ chỉ mục đích của động từ

Dạng 3: O+V+C那件漂亮的毛衣他试了半天。(Nàjiàn piàoliang de máoyī tā shìle bàntiān./ anh ấy đã thử chiếc áo khoác đẹp đó hết nửa ngày.)

※O(那件漂亮的毛衣)+S(他)+V(试了)+C(半天)

那本小说他看了两个礼拜。(Nàběn xiǎoshuō tā kànle liǎngge lǐbài./ Anh ấy đã đọc quyển tiểu thuyết đó 2 tuần lễ)

※O(那本小说)+S(他)+V(看了)+C(两个礼拜)

Để từ chỉ muc đích ở đầu và sau đó đặt động từ+ bổ ngữ chỉ thời lượng ở sau. Được sử dụng để nhấn mạnh từ chỉ mục đích và những lúc chèn thêm những từ chỉ mục đích phức tạp vào.

■Ngữ pháp 2: Hai dạng sử dụng của 「除了…以外(Ngoại trừ … )」

Dạng「Ngoại trừ … 」dùng để tách một vài đối tượng nào đó và phân biệt chúng riêng ra Ví dụ)

○Không chỉ A mà B cũng (=Not only A but also B)

除了小王以外,小张、小李也会说英语。(Chúle Xiǎowáng yǐwài, Xiǎozhāng, Xiǎolǐ yě huì shuō Yīngyǔ./ Ngoại trừ Tiểu Vương biết nói tiếng Anh, Tiểu Trương và Tiểu Lý cũng biết nói tiếng Anh)除了苹果、桔子,我还喜欢草莓。(Chúle píngguǒ, júzi, wǒ hái xǐhuan cǎoméi./ Ngoại trừ táo và quýt tôi còn thích dâu.)

※Thêm 「还(hái)」「也(yě)」vào phía sau. Cái này giống với ” Cũng ‘ trong tiếng Việt và ” Also ” trong tiếng Anh.

这件事除了老张以外,我们都不知道。(Zhèjiàn shì chúle Lǎozhāng yǐwài wǒmen dōu bù zhīdao./ Việc này ngoài Ông Trương biết thì chúng tôi không ai biết cả.)除了佳佳以外,我们都去过北京了。(Chúle Jiājiā yǐwài wǒmen dōu qù guò Běijīng le./ Ngoại trừ Giai Giai, mọi người chúng tôi đều đã đi qua Bắc Kinh. )

Menu

Học Tiếng Hàn Bao Lâu Thì Nói Được?

Với một số người vừa mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Hàn, nếu để họ trả lời câu hỏi này đôi khi họ sẽ trả lời một cách rất đơn giản không phức tạp như những người đã và đang theo học tiếng Hàn. Điều đó được ví như là một tờ giấy trắng sẽ dễ viết hơn là một tờ giấy đang được viết dở dang.

Bất kể điều gì đã dẫn bạn đến với việc học tiếng Hàn, việc giao tiếp , trao đổi thuần thục bằng thứ tiếng này chắc chắn sẽ là điều quan trọng nhất mà bạn cần đạt được. Mỗi người đều có một cách thức suy nghĩ khác nhau, nhưng trong thâm tâm mỗi người bao giờ cũng muốn làm một việc gì đó có thể đạt hiệu quả nhanh, trong kinh doanh là vậy, và trong việc học có lẽ cũng chả khác là mấy.

Nói tiếng Hàn khá dễ nếu bạn nỗ lực

Học tiếng Hàn ngốn của bạn bao nhiêu thời gian thì bạn thành thục?

Thông thường, chỉ cần hoàn thành cấp độ của Tiếng Hàn sơ cấp tại một số Trung tâm Hàn ngữ là bạn đã có đủ khả năng để có thể trò chuyện cơ bản trong những tình huống đơn giản bằng tiếng Hàn Quốc được rồi. Ngoài ra nếu muốn nâng cao trình độ tiếng Hàn của mình, thì còn có các khóa học tiếng Hàn trung cấp dành cho bạn. Các khóa học này đã được sắp xếp theo một lộ trình, nên bên cạnh kỹ năng nói của bạn được trau truốt các kỹ năng còn lại như nghe – đọc – viết cũng được cải thiện và các bài học sẽ được cung cấp đầy đủ ở các trung tâm. Thời gian để bạn có thể hoàn thiện tất cả các khóa học nói trên rơi vào khoảng từ 6 – 10 tháng, điều này có nghĩa là chỉ cần ít nhất 6 tháng là bạn đã có thể nói được tiếng Hàn rồi.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là chú trọng thật nhiều đến kỹ năng nói, thì bạn cũng sẽ có thêm một vài lựa chọn cho mình với những khóa học tiếng Hàn giao tiếp cơ bản và tiếng Hàn giao tiếp nâng cao. Vì khóa học chỉ tập trung chuyên sâu vào giao tiếp nên thời gian học của bạn sẽ được rút ngắn lại rất nhiều. Và đương nhiên để có thể nói được tiếng Hàn trình độ cao thì bạn chỉ cần nỗ lực khoảng 4 tháng đi học mà thôi.

Sự nổ lực và học có phương pháp sẽ góp phần làm cho việc học tiếng Hàn của bạn trở nên nhanh chóng

Sự nỗ lực của bản thân người học là một trong các yêu cầu quan trọng của việc học nói tiếng Hàn. Bên cạnh đó một phương pháp học đúng đắn cũng góp phần khá to lớn trong việc nói tiếng Hàn nhanh chóng. Hãy luyện nói thật nhiều ngay tại nhà qua chiếc gương phòng bạn hay ra ngoài và tiếp xúc với một người Hàn bản xứ nào đó để trò chuyện, giao lưu với họ, khi đó họ có thể chữa cho bạn một số lỗi khi nói.

Thành công học tiếng Hàn

Ngoài ra, xem một vài tập phim Hàn Quốc vào những khoảng thời gian rảnh rỗi cũng là một cách luyện tập khá tốt. Phương pháp tốt nhất là hãy làm chiếc miệng của bạn líu lo mỗi ngày, dù chỉ là một câu tiếng Hàn đơn thuần thôi cũng được hoặc một câu hát tiếng Hàn nào đấy. Điều này rất tốt cho việc học của bạn đó. Rất nhiều người chỉ sau vài tháng là đã có thể nói được tiếng Hàn, luyện tập chăm chỉ khoảng một năm thì đã rất thuần thục rồi. Còn bạn, bạn có sẵn sàng cho mình cơ hội chinh phục tiếng Hàn với thời gian như vậy không? Chắc chắn là có chứ, đúng không nào?

Tags: học tiếng hàn bài 1, học tiếng hàn tại nhà, học tiếng hàn sơ cấp, học tiếng hàn quốc online. hoc tieng han, hoc tieng han giao tiep co ban, noi duoc tieng han, hoc noi tieng han,​ học tiếng Hàn mất bao nhiêu thời gian

Học Tiếng Hàn Bao Lâu Thi Được Topik 4?

Học tiếng Hàn bao lâu thi được Topik 4?

Tính tổng thời gian từ khi mình bắt đầu học tiếng Hàn đến khi thi Topik và đạt được Topik 4 là 15 tháng, tức là 1 năm 3 tháng. 15 tháng là tính cả thời gian học, đợi có lớp mới ở trung tâm cũng như quãng thời gian nghỉ giữa chừng. Trong đó, 8 tháng mình học ở trung tâm, 7 tháng tự học và ôn thi Topik.

* 8 tháng học ở trung tâm: Học hết giữa sơ cấp 2, mình muốn học lên cao hơn nhưng thấy trung tâm dạy không hiệu quả nữa và cũng muốn thử sức thi Topik. Sau đó đăng ký khóa ôn thi Topik II trong 2 tháng ở trung tâm.Tháng 4 thi và tháng 5 biết kết quả. Và kết quả đương nhiên là Trượt, không đỗ nổi Topik 3.

* 7 tháng tự học và ôn thi: Mục tiêu của mình là thi Topik vào tháng 10, 11 cùng năm đó nên bắt đầu vào học và ôn thi luôn từ tháng 5. Tháng 4 thì tạm nghỉ và không học được nhiều. Trong 3 tháng 5, 6, 7 học hết Tiếng hàn Tổng hợp quyển 3, 4, 5. Dĩ nhiên, tự học trong thời gian ngắn nên không thể học thật kỹ được. Mình dự định thi xong sẽ xem lại thật kỹ kiến thức trong những quyển này. Tháng 8, 9, 10 thì làm đề Topik.

Mình tự học và ôn thi Topik thế nào?

* Tự học sách Tiếng Hàn tổng hợp: Trong 3 tháng 5, 6, 7 mình học hết Tiếng Hàn Tổng hợp quyển 3, 4, 5. Mình vẫn học đầy đủ 4 phần nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên, mình khuyên các bạn không nên đốt cháy giai đoạn, nên học thật kỹ để vận dụng kiến thức cho thi Topik, giao tiếp, đi làm.

* Ôn thi Topik: Mình có 3 tháng để ôn thi Topik. Trước đây, có 2 tháng ôn Topik ở trung tâm nên cũng được hướng dẫn ôn theo những nguồn tài liệu nào.

– Ngữ pháp: Mình học trong sách Tiếng Hàn tổng hợp; cố gắng nắm vững ngữ pháp từ quyển 1 đến quyển 4, còn ngữ pháp trong quyển 5 và 6 thì xem qua và ngày nào cũng học để nhớ tạm thời cho kỳ thi Topik. Ngoài ra, khi làm đề Topik nếu có ngữ pháp nào mới thì ghi lại để học.

– Từ vựng: Vẫn ôn trong sách Tiếng Hàn tổng hợp, đề Topik; thỉnh thoảng đọc tin tức tiếng Hàn để tích lũy thêm từ vựng.

– Tài liệu ôn: Mục tiêu của mình là Topik 4 nên mình học hết sách Tiếng Hàn tổng hợp 5, làm đề Topik trung cấp từ đề 22 – 34, đề Topik II lần 35, 36, 37, 41. Các cấu trúc ngữ pháp cho câu 53 đề viết thì đã ghi chép lại khi ôn thi Topik ở trung tâm.

– Tiến hành ôn thi: Tính thời gian có bao nhiêu ngày để ôn rồi chia ra 1 ngày phải làm bao nhiêu đề. Lần này ôn Topik thì mình vẫn chưa rút ra được kỹ năng làm bài. Đến lần ôn thi Topik sau, mình mới rút ra được kỹ năng làm bài, áp dụng khi đi thi và giúp tăng điểm bài thi Topik rõ rệt.

+ Làm đề: Khi làm đề đọc và đề nghe, lần đầu tiên mình sẽ làm đúng trong thời gian thi quy định, không tra nghĩa từ mới và câu nào không làm được, câu nào không nghe được thì bỏ quả. Sau đó, đối chiếu với đáp án để tính xem được bao nhiêu điểm, biết khả năng thực sự của mình. Từ lần thứ hai, mình mới tra nghĩa từ mới, câu nào không nghe được thì tua đi tua lại để nghe và xem transcript. Mình hay làm bài bằng bút chì để lần sau tẩy đáp án đi cho dễ; nếu viết bằng bút bi thì lần sau làm sẽ không tẩy được. Với đề viết, thì mình cứ làm thôi, không quy định thời gian bao lâu.

+ Học từ vựng, ngữ pháp: Mình hơi lười nên cứ tra nghĩa từ mới rồi viết luôn vào đề. Những lúc rảnh rỗi sẽ lôi đề ra đọc, vừa đọc vừa học từ vựng luôn. Ngữ pháp cũng vậy, mình tổng hợp ngữ pháp thành 1 file rồi in ra, ngày nào cũng lôi ra đọc cho nhớ. Buổi sáng dậy sớm, thì lôi từ vựng, ngữ pháp ra học. Đùa chứ, ngày nào cũng dậy sớm nhưng nằm ngủ được mấy giấc.

+ Luyện khả năng nghe: Lần đầu tiên thi Topik, mình không nghe được chữ nào luôn vì tốc độ nhanh quá, lại không tập trung được. Vì thế mình phải cải thiện khả năng nghe bằng mọi cách. Ngoài lúc làm đề nghe, mọi lúc mọi nơi mình đều bật đề nghe Topik lên, kiểu như tắm ngôn ngữ cho quen với tốc độ, giọng điệu. Hoặc bật tin tức, phim hoạt hình tiếng Hàn lên để nghe kiểu bị động. Nhờ đó mà mình quen dần với tốc độ của đề nghe Topik, không còn bị sốc toàn tập khi vào đề nghe lúc đi thi Topik nữa.

– Học ngoại ngữ là cả quá trình, đừng nóng vội đốt cháy giai đoạn. Quy luật đó là lượng tăng thì chất sẽ tăng, khi bạn tích lũy một lượng kiến thức đủ thì khả năng tiếng Hàn sẽ tăng lên. Mỗi ngày hãy tích lũy từng ít một và theo đó tiếng Hàn sẽ ngày một tốt hơn.

– Topik không phải là tất cả. Topik là chứng chỉ đánh giá trình độ tiếng Hàn của bạn. Nhưng bạn có Topik 4 thì chưa chắc bạn đã nghe nói tốt, dịch được các kiểu. Có Topik 4 rồi thì bạn lại phải phấn đấu cố gắng thật nhiều để trình độ tiếng Hàn của mình tương xứng với chứng chỉ đó.

Học Tiếng Hàn Bao Lâu Thì Giao Tiếp Được

Có thể nói rằng, tiếng Hàn đang dần trở thành ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Cụ thể, ngày nay, có hơn 100 triệu người nói tiếng Hàn, trong đó có đến 80 triệu người đang dùng ngôn ngữ này như tiếng mẹ đẻ. Tiếng Hàn được phổ biến ở Đại hàn Dân Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cộng đồng dân di cư Hàn Quốc tại Hoa Kỳ, Canada, Nga, Úc, Châu u, Đài Loan, Brasil, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore và gần đây nhất là Philippines. Bên cạnh đó, tiếng Hàn đã đem đến những cơ hội trong cuộc sống cho nhiều người thành thạo ngôn ngữ này như: đi du học, du lịch, xin việc làm tại các công ty Hàn Quốc, v.v… Mặc dù tiếng Hàn đã mang đến nhiều lợi ích như vậy nhưng hầu hết mọi người đều có cùng thắc mắc: “Học tiếng Hàn bao lâu thì giao tiếp được?”. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn khoảng thời gian tương đối để bạn có thể tự trả lời cho vướng mắc của mình.

Học tiếng Hàn trong bao lâu giao tiếp được

Học tiếng Hàn trong 02 năm.

Thời gian bạn có thể giao tiếp được tiếng Hàn sẽ bị chi phối bởi môi trường học tập và hình thức học rất nhiều. Chẳng hạn, trong vòng 02 năm, bạn học tiếng Hàn ở Hàn Quốc, Việt Nam và tự học thì kết quả được dự kiến là rất khác nhau. Cụ thể, nếu bạn học tại Hàn Quốc thì chỉ cần sau 1.5 năm, bạn đã thành thạo ngôn ngữ này. Bạn chỉ cần siêng năm, học mỗi ngày 4 tiếng ở trường với mức học phí khoảng 900 – 1800$/ kỳ. Sau 1.5 năm này, bạn đã hoàn thành cấp cuối cùng của tiếng Hàn cao cấp và hoàn toàn có thể học chuyên sâu hơn về tiếng Hàn. Bên cạnh đó, bạn còn có thể trở thành phiên dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, v.v… Vì thế, nhiều người đánh giá rằng việc học tiếng Hàn tại Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh tiến độ học tập và giúp bạn giao tiếp một cách thành thạo với thời gian nhanh nhất có thể.

Ngoài ra, nếu bạn lựa chọn học tiếng Hàn tại Việt Nam thì nhìn chung, bạn đã nắm vững lý thuyết và đã đạt đến cấp độ tiếng Hàn trung cấp. Bạn hoàn toàn có thể giao tiếp và đọc hiểu bằng tiếng Hàn. Tuy nhiên, bạn sẽ rất cần thời gian tiếp xúc nhiều với người bản xứ để đạt được mục tiêu sở hữu văn nói, phát âm tương tự người bản xứ.

Ngược lại, nếu bạn học tiếng Hàn bằng cách tự học thì về cơ bản, sẽ rất khó có thể đánh giá kết quả đạt được sau 2 năm. Bởi vì, tự học tiếng Hàn sẽ phụ thuộc phần lớn vào năng lực, thái độ, thời gian, v.v… của mỗi người. Tuy nhiên, người người cho rằng chỉ cần bạn hội tụ đủ sự quyết tâm và chăm chỉ thì với hình thức tự học tiếng Hàn, sau 02 năm, bạn vẫn có thể đạt trình độ trung cấp đấy.

Học tiếng hàn bao lâu có thể phiên dịch

Học tiếng Hàn trong 01 năm

Tương tự như việc học tiếng Hàn trong thời hạn 02 năm, tùy thuộc vào môi trường học tập, tiến độ học tiếng Hàn sẽ khác nhau. Cụ thể, nếu học tại Hàn Quốc, sau 01 năm, bạn có thể hoàn thành bậc sơ cấp, trung cấp. Sau thời gian này, chắc hẳn bạn đã có thể giao tiếp tương đối tốt với người bản xứ. Bên cạnh đó, bạn còn có tham gia các lớp học bậc đại học, nghe hiểu các bài giảng có nhiều thuật ngữ tiếng Hàn chuyên sâu, có cơ hội giành được những suất học bổng có giá trị, có khả năng làm việc bằng ngôn ngữ này.

Trong khi đó, nếu bạn học tại Việt Nam, tiến độ học tiếng Hàn nhường như chậm hơn so với khi được học tại đất nước Hàn Quốc. Cụ thể, khi học tại các trường đại học, sau 1 năm, bạn đã nắm kĩ các câu trúc, có thể nghe hiểu cơ bản ngôn ngữ này. Ngoài ra, nếu bạn không thường xuyên thực hành nói tiếng Hàn với bạn bè giỏi tiếng Hàn hoặc người bản xứ thì tốc độ phản xạ trong giao tiếp của bạn sẽ khá chậm. Tóm lại, bạn cần phải tự mình trau dồi nhiều hơn nữa ngoài thời gian học ở trường để có thể đạt được mục tiêu giao tiếp lưu loát tiếng Hàn.

Học tiếng hàn bao nhiêu tiền

Học tiếng Hàn trong 6 tháng

Có thể nói rằng, tiếng Hàn là một trong những ngôn ngữ khó. Với 6 tháng, bạn chắc chắn sẽ đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, mục tiêu học tiếng Hàn của bạn có lẽ sẽ không thể đạt được như khi học ngôn ngữ này với thời gian 01 năm, 02 năm.

Còn học tại Việt Nam, với 6 tháng, bạn sẽ chưa thể có được kết quả như mong muốn. Bạn chỉ làm quen với tiếng Hàn một cách cơ bản. Bạn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn trong mỗi ngày để học hỏi và thực hành ngôn ngữ này thì cơ hội giao tiếp tốt tiếng Hàn sẽ cao hơn là mỗi ngày chỉ dành 1- 2 tiếng trong suốt nửa năm.

Học tiếng Hàn bao lâu thì giao tiếp được

Tư vấn tìm gia sư 24/7

Hotline hỗ trợ mọi vấn đề xung quanh việc học con em bạn .

Hỗ trợ giải đáp tư vấn tìm gia sư các môn học, các cấp học 24/7.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VINA GIA SƯ là 1 trung tâm gia sư uy tín hàng đầu tại Việt Nam

Địa chỉ : 338/2A Tân Sơn Nhì , phường Tân Sơn Nhì , Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0903 108 883 – 0969 592 449

Email : info@vinagiasu.vn

Website : Vinagiasu.vn

@ Copyright 2010-2020 chúng tôi , all rights reserved

Loading…