Top 11 # Toán Học Wikipedia Tiếng Việt Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán, Tiếng Việt Lớp 2

Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt

Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt để giúp các bạn học sinh có thêm phần tự tin cho kì thi học sinh giỏi sắp tới và đạt kết quả cao. Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Toán, tiếng Việt giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ, rèn luyện kỹ năng để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt

1. Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Tiếng Việt

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong các từ: xắp xếp; xếp hàng; sáng sủa; xôn xao. Từ viết sai chính tả là:

A. Xắp xếp

B. Xếp hàng

C. Sáng sủa

D. Xôn xao

Câu 2: Từ nào là từ chỉ hoạt động của sự vật trong câu sau: “Hoạ Mi hót rất hay.”

A. Hoạ Mi

B. Hót

C. Rất

D. Hay

Câu 3: Bộ phận in đậm trong câu: “Bác Hồ tập chạy ở bờ suối ” trả lời cho câu hỏi nào?

A. Làm gì?

B. Như thế nào?

C. Là gì?

D. ở đâu?

Câu 4: Từ trái nghĩa với từ chăm chỉ là từ:

A. Siêng năng

B. Lười biếng

C. Thông minh

D. Đoàn kết

Câu 5: Từ chỉ đặc điểm của sự vật trong câu: “Trong vườn, hoa mướp nở vàng tươi” là:

A. Hoa mướp

B. Nở

C. Vàng tươi

D. Trong vườn

Câu 6: Bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu? trong câu: “Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.” Là:

A. Hai bên bờ sông

B. Hoa phượng

C. Nở

D. Đỏ rực

Câu 7. Hót như……

Tên loài chim điền vào chỗ trống thích hợp là:

A. Vẹt

B. Khướu

C. Cắt

D. Sáo

Câu 8. Cáo …..

Từ chỉ đặc điểm của con vật điền thích hợp vào chỗ trống là:

A. Hiền lành

B. Tinh ranh

C. Nhút nhát

D. Nhanh nhẹn

Câu 9. Từ nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ là:

A. Kính yêu

B. Kính cận

C. Kính râm

Câu 10.Em hiểu câu tục ngữ : “Lá lành đùm lá rách” là thế nào?

A. Giúp đỡ nhau

B. Đoàn kết

C. Đùm bọc

D. Đùm bọc ,cưu mang, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn

II. Phần tự luận: (10 điểm)

Câu 1: Gạch dưới các chữ viết sai chính tả ch hay tr và viết lại cho đúng vào chỗ trống ở dưới:

Trưa đến chưa mà trời đã nắng trang trang.…………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Xếp các từ sau thành 2 nhóm:

Giản dị, sáng ngời, tài giỏi, bạc phơ, cao cao, sáng suốt, lỗi lạc, hiền từ.

Nhóm 1: Từ chỉ đặc điểm hình dáng của Bác Hồ:

Nhóm 2: Từ chỉ tính nết phẩm chất của Bác Hồ:

Câu 3: Trong bài : “Ngày hôm qua đâu rồi?” (Tiếng Việt 2, tập 1) của nhà thơ Bế Kiến Quốc có đoạn:

Ngày hôm qua ở lại Trong vở hồng của con Con học hành chăm chỉ Là ngày qua vẫn còn…

Qua đoạn thơ trên, tác giả muốn nói với em điều gì đẹp đẽ và có ý nghĩa trong cuộc sống?

Câu 4: “Gia đình là tổ ấm của em” Hãy viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 – 6 câu kể về một buổi sum họp trong gia đình em.

2. Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Tiếng Việt

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) mỗi câu đúng cho 1 điểm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6: A

Câu 7: B

Câu 8: B

Câu 9: A

Câu 10: D

II. Phần tự luận: (10 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Trưa đến chưa mà trời đã nắng trang trang.

Chưa đến trưa mà trời đã nắng chang chang.

Câu 2: (2 điểm, mỗi ý 1 điểm)

Nhóm 1: Từ chỉ đặc điểm hình dáng của Bác Hồ: sáng ngời, bạc phơ, cao cao.

Nhóm 2: Từ chỉ tính nết phẩm chất của Bác Hồ: Giản dị, tài giỏi, sáng suốt, lỗi lạc, hiền từ.

Câu 3: Trong đoạn thơ trên, nhà thơ Bế Kiến Quốc như muốn nói với em rằng: Em học hành chăm chỉ thì trong cuốn vở hồng đẹp đẽ của em được ghi lại những điểm 10 do chính những kiến thức mà ngày đêm em miệt mài học tập. Bởi vậy có thể nói: Ngày hôm qua tuy đã qua đi nhưng sẽ đựơc nhắc đến khi em có những kiến thức mà ngày hôm qua ta đã tích luỹ được.

Câu 4: HS nêu được:

Gia đình em thường quây quần đông đủ vào lúc nào? (1 điểm)

Từng người trong gia đình em lúc đó làm gì? (2,5 điểm)

Nhìn cảnh sum họp đầm ấm của gia đình, em có cảm nghĩ thế nào? (1,5 điểm)

3. Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Toán

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm một số biết rằng lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi số đó.

A. 0

B. 35

C. 70

D . 1

Câu 2: 7 giờ tối còn gọi là:

A. 17 giờ

B. 21 giờ

C. 19 giờ

D. 15 giờ

Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 100

B. 101

C. 102

D. 111

Câu 4: 5m 5dm = ….. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 55m

B. 505 m

C. 55 dm

D.10 dm

Câu 5: Cho dãy số : 7; 11; 15; 19; ….số tiếp theo điền vào chỗ chấm là:

A. 22

B. 23

C. 33

D. 34

Câu 6: Nếu thứ 6 tuần này là 26 .Thì thứ 5 tuần trước là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 978

D. 987

Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm .Chu vi hình vuông là:

A. 15 cm

B . 20 cm

C. 25 cm

D. 30 cm

Câu 9: 81 – x = 28 . x có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 53

B. 89

C. 98

D. 43

Câu 10: 17 + 15 – 10 = ….. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 32

B. 22

C. 30

D. 12

II. Phần tự luận: (10 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Trên bảng con có ghi phép tính: 6 + 8 + 6

Lan cầm bảng tính nhẩm được kết quả là 20. Huệ cầm bảng tính nhẩm lại được kết quả là 26. Hỏi ai tính đúng?

Câu 2: (4 điểm)

Mai có 28 bông hoa, Mai cho Hoà 8 bông hoa, Hoà lại cho Hồng 5 bông hoa. Lúc này ba bạn đều có số bông hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa?

Câu 3: (3 điểm)

Hiện nay bố Hà 45 tuổi, còn ông nội Hà 72 tuổi. Em hãy tính xem khi tuổi của ông nội Hà bằng tuổi bố Hà hiện nay thì hồi đó bố Hà bao nhiêu tuổi?

Câu 4: (2 điểm) Tìm X.

a. X + X x 5 = 24

b. X + 5 – 17 = 35

4. Đáp án đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Toán

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) mỗi câu đúng cho 1 điểm.

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: B

Câu 7: B

Câu 8: B

Câu 9: A

Câu 10: B

II. Phần tự luận: (10 điểm) Câu 1: (1 điểm) Cả hai bạn đều tính đúng.

Kết quả khác nhau do cầm bảng ngược nhau: 6 +8 + 6 = 20 (cầm xuôi)

9 + 8 + 9 = 26 (cầm ngược lại)

Câu 2: Giải

Số bông hoa còn lại của Mai hay số bông hoa mỗi bạn có lúc sau là:

28 – 8 = 20 (bông)

Lúc đầu Hồng có số bông hoa là:

20 – 5 = 15 ( bông)

Hoà được thêm 8 bông rồi lại cho đi 5 bông, như vậy Hoà được thêm số bông hoa là:

8 – 5 = 3 ( bông)

Lúc đầu Hoà có số bông hoa là:

20 – 3 = 17 (bông)

Đáp số: Hồng: 15 bông

Hoà: 17 bông

Lời giải đúng, tính đúng số hoa còn lại của Mai và số hoa lúc đầu của Hồng, mỗi câu 1 điểm

Lời giải và tính đúng số hoa Hoà được thêm (0,5 điểm)

Lời giải và tính đúng số hoa lúc đầu Hoà (1 điểm)

Đáp số đúng: 0,5 điểm.

Câu 3: Mỗi câu lời giải đúng và phép tính đúng: 1 điểm

Giải

Ông hơn bố số tuổi là: (0,5 điểm)

72 – 45 = 27 (tuổi) (0,5 điểm)

Khi ông bằng tuổi bố hiện nay thì tuổi của bố là: (0,5 điểm)

45 – 27 = 18 (tuổi) (1 điểm)

Đáp số: 18 tuổi (0,5 điểm)

Câu 4: Mỗi câu đúng: 1 điểm

a. X + X x 5 = 24 b. X + 5 – 17 = 35

X x 6 = 24 X + 5 = 35 + 17

X = 24 : 6 X + 5 = 52

X = 4 X = 52 – 5

X = 47

……………………………………………………………………………

Đề thi học kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2

Đề thi học kì 2 lớp 2

So Sánh 5 Chương Trình Học Toán Tiếng Việt Online

Lưu ý: Những chương trình có hình ngôi sao ở bên là những chương trình mà ConTuHoc đã chọn giới thiệu và bán lẻ tại trang chúng tôi Trong đó có chúng tôi là chương trình vừa mới nhập kệ.

Olm được công bố là bảo trợ bởi nhiều đơn vị trực thuộc ĐH Sư phạm HN. Olm bổ sung đáng kể cả về nội dung và về các tính năng dành cho giáo viên trong khoảng 2 năm trở lại đây. Từ sau năm học ngưng trệ vì Covid vừa rồi thì Olm được rất nhiều trường ở các địa phương đem vào sử dụng, lượng người dùng tăng mạnh.

Giao diện chính dành cho học sinh gọn nhẹ, thao tác nhanh, với cách tiếp cận bày đủ nội dung chương trình từng lớp, HS dễ dàng chọn nhanh từng mục nhỏ để ôn tập như của IXL.

Có nội dung bám sát chương trình SGK của cả 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, của mọi khối lớp.

Có các báo cáo trực quan về thời lượng và kết quả ôn luyện của con.

Có tính năng kết nối và chat giữa các học sinh, có thể gây tốn thời gian, và không rõ nội dung có được ai kiểm duyệt để đảm bảo tính lành mạnh hay không.

Phần bài kiểm tra tháng chưa được sắp xếp hợp lý, hiện khá lộn xộn. Nếu sắp xếp theo tháng và trong mỗi tháng lại sắp xếp theo loại bài 15″, 40″,.. thì tốt hơn.

Không có phần ôn luyện nâng cao cho các bạn khá giỏi.

Kết luận:

Olm rất hữu ích để các con:

chắc đã rất quen thuộc với nhiều cha mẹ. MathX của thầy giáo tài năng, tâm huyết và vui tính Trần Hữu Hiếu MathX hiện có toán từ lớp 1 tới lớp 9. Trong chương trình từng lớp có chia rõ 2 mảng Toán nền tảng và Toán nâng cao.

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu ôn luyện từ cơ bản tới nâng cao của từng HS. Hệ thống bài tập được phân loại rất tỉ mỉ:

Trong phần học toán nền tảng cơ bản có cả phần học theo chương trình trên lớp hàng tuần và phần học theo các chủ điểm/dạng bài, rất có ích để HS học đi rồi ôn lại hệ thống kiến thức.

Trong phần học toán nâng cao có phần học theo các chuyên đề và phần toán tư duy, với nhiều bài toán h ay, thú vị cho các bạn yêu thích toán.

Có cả các bài ôn tập kiểm tra giữa kì, cuối kì và ôn thi HSG.

Với các lớp khối tiểu học thì còn có thêm phần toán Tiếng Anh luôn.

Có các video giảng dạy chi tiết của thầy Hiếu cho từng phần kiến thức hoặc từng dạng bài theo chuyên đề. Được biết, thầy Hiếu đang đầu tư làm phiên bản video bài giảng mới sống động hơn, thu hút được sự tập trung theo dõi của trẻ tốt hơn.

Có lộ trình hướng dẫn các nội dung nên ôn luyện từ cơ bản tới nâng cao qua hàng tháng trong suốt cả năm

Có FB group thầy Hiếu hỗ trợ học, thi và truyền cảm hứng làm toán hay toán khó cho các học sinh. Rất nhiều em khá giỏi toán đã thấy có sự kết nối với người thầy mình yêu thích và tương tác rất tích cực.

Các bạn chưa thích toán lắm thì vào dễ thấy ngợp, ngại học. Với những phần xem video rồi tự tải phiếu bài tập về làm thì nhiều bạn chắc sẽ không tự giác làm.

Các video hiện tại dài quá so với khả năng tập trung theo dõi của phần lớn các con.

Kết luận:

Vioedu lấy công nghệ làm thế mạnh khác biệt. Vioedu giống Olm ở chỗ tập trung đáp ứng nhu cầu học toán cơ bản bám theo sách giáo khoa và các bước HS sẽ tiếp cận, dù thiết kế giao diện chi tiết khác nhau:

HS nhìn thấy hệ thống kiến thức cần học,

với từng mục sẽ xem video bài giảng nếu muốn

rồi làm bài tập ôn luyện

và thấy chỉ số đo mức độ vững về bài đang học.

Video bài giảng làm theo phong cách hoạt hình, nội dung trực quan, dễ hiểu và độ dài đủ ngắn để không chán với trẻ tuổi tiểu học.

Thiết kế giao diện và luồng sử dụng mang tính tương tác và cá nhân hóa cao: nội dung và độ khó của các câu hỏi trong từng phiên ôn luyện được đưa ra theo kết quả đúng/sai của câu học sinh đã làm, nếu làm đúng liên tục thì rất mau được chuyển tới các câu khó nhất của bài và đạt tới điểm 100 nhanh.

Có tính năng thưởng “kim cương” khuyến khích học sinh ôn luyện

Có các báo cáo đánh giá, phân tích tiến trình ôn luyện. Vioedu khẳng định điểm mạnh đặc biệt là khả năng phân tích và gợi ý chuyên sâu: “Dựa vào quá trình học tập , hệ thống sẽ chỉ ra điểm mạnh, yếu của từng học sinh và hướng khắc phục… sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ để đưa ra “bản đồ” chi tiết về kiến thức của mỗi học sinh.”

Có app cho phụ huynh theo dõi tình hình ôn luyện của con, app tự động thông báo ngay hoạt động và kết quả ôn luyện của con cho cha mẹ biết.

Không có phần ôn luyện nâng cao

Mức phí hơi cao nếu so với các hệ thống khác cùng mục đích

Mức phí sử dụng: 600K/06 tháng, 960K/năm nếu không có khuyến mãi giảm giá ( https://vio.edu.vn/package)

Pitago là trang đã có từ lâu năm nhất trong danh sách này. Cách học trên Pitago là:

học sinh có thể xem phần giảng lý thuyết qua text và video,

rồi làm bài tập dạng tự luận,

đợi trong vòng 01 ngày sẽ có người chấm điểm,

nếu chưa làm được sẽ có gợi ý để học sinh làm tiếp.

Học sinh cũng có thể chủ động nêu câu hỏi nếu cần trợ giúp.

Các chuyên gia tham gia cố vấn toàn là những nhà giáo, tác giả sách toán nổi tiếng ở Việt Nam.

Phần text giảng lý thuyết rất chi tiết, hữu ích cho những bạn muốn tự học trước hoặc hoặc bù

Các đề luyện tập hàng tháng rất đầy đủ, được phân loại rõ ràng theo hai khối cơ bản và nâng cao

Cách chấm điểm không tự động mà bởi người cũng làm nhiều con cảm thấy có sự kết nối, tương tác qua lại

Cách thiết kế giao diện hơi cũ so với thói quen trải nghiệm ngày nay của học sinh, gây cảm giác hơi tĩnh buồn.

Matific là sản phẩm của một hãng edtech trụ sở chính ở Úc, với Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm đặt tại Israel. Matific đáp ứng khung chương trình của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Tiếng Việt là một trong hơn 40 ngôn ngữ có thể chọn dùng trên Matific. Matific không được thiết kế để trẻ được xem, nghe các bài giảng lý thuyết, mà chỉ để trẻ luyện toán qua những hoạt động có màu sắc của game, nhấn mạnh tính trực quan, thấu hiểu khái niệm, vận dụng trong các tình huống mô phỏng thực tế và vui thích với Toán.

Trẻ thấy thích thú, cảm giác như được chơi (và làm người hùng giải cứu các gia đình moster đã bị ly tán và giam cầm) khi làm toán trên Matific

Được thiết kế dựa trên những nguyên tắc sư phạm rõ ràng, ví dụ như giúp trẻ phát triển tính tự tin khi giải toán bằng cách không đưa ra phản hồi kiểu “Sai rồi!”, mà cho trẻ cơ hội tự làm lại, tới lần thứ 3 vẫn không làm được sẽ đưa ra gợi ý.

Có tính tùy biến, cá nhân hóa cao: với cùng một game dạng worksheet, mỗi lần làm trẻ có thể thấy các con số khác nhau, với độ khó thay đổi tương ứng với kết quả trẻ đã thể hiện

Có app đi kèm để dùng được trên mọi thiết bị. Trên thiết bị mobile có thể tải về để làm offline không cần kết nối mạng.

Không có phần hướng dẫn khái niệm lý thuyết

Không có các dạng bài toán nâng cao theo kiểu thi cử ở Việt Nam

Học Bài Ở Nhà (HBON) dự định chuyên về các môn cho HS cấp 2-3, hiện đã có nội dung cho các môn Toán – Văn – Anh lớp 6-9 và có các khóa luyện thi vào lớp 10.

Nội dung lý thuyết và bài tập được biên tập bài bản

Ngoài những khóa học theo từng khối lớp thì còn có các khóa HBON Math cho phép học từng phân môn theo chiều dọc từ lớp dưới lên các lớp trên, có ích cho những bạn yêu thích toán và muốn tự học liên tục, có hệ thống theo từng phân môn.

Giao diện theo kiểu cũ, không tạo được cảm hứng khám phá cho phần lớn học sinh, một số luồng thao tác lúc bắt đầu (đăng kí – đăng nhập) hơi rối.

Mức phí sử dụng: 790K/năm cho cả 3 môn Toán – Văn – Anh phần học theo khối lớp, 580K/năm cho phần HBON Math, 2500K/năm cho combo luyện thi vào 10 3 môn( https://hocbaionha.com/?page=shop)

Lưu ý: chúng tôi không chấp nhận điều kiện để cung cấp một chương trình nào đó với giá ưu đãi đặc biệt là không giới thiệu/cung cấp các chương trình cạnh tranh khác. Chúng tôi muốn chọn lọc, đánh giá nghiêm túc, khách quan và giới thiệu các chương trình hữu ích nhất cho các gia đình lựa chọn sử dụng. Với các chương trình của các đơn vị tại Việt Nam, giá bán lẻ thường xuyên trên chúng tôi sẽ thường là bằng hoặc gần bằng với giá bán lẻ tại website của đơn vị phát triển, nhưng sẽ có những đợt mua chung số lượng lớn (thông báo tại phần Công bố của nhóm Con Tự Học) mà nếu mua theo đợt đó, các gia đình sẽ có được mức giá ưu đãi đặc biệt dành cho nhóm mua số lượng lớn.

Phần Mềm Học Toán Tiếng Anh Miễn Phí Cho Việt Nam

Ngày 14/11, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu phần mềm J2blast về toán học và công nghệ thông tin nhằm tăng cường kỹ năng trong hai lĩnh vực này cho học sinh từ 3 đến 16 tuổi. Tất cả giáo viên và học sinh Việt Nam đều có thể sử dụng miễn phí phần mềm này trong 5 năm.

Mỗi học sinh đăng ký tài khoản cá nhân, từ đó theo dõi được nội dung đã thực hành và sự tiến bộ của mình. Giáo viên có thể sử dụng phần mềm để theo dõi tiến bộ của học sinh về mặt số học, xác định những em gặp khó khăn trong việc học toán, từ đó có hướng hỗ trợ.

Theo phiên bản gốc, phần mềm chỉ cung cấp phần học toán tiểu học nhưng Bộ Giáo dục đề nghị công ty cung cấp phát triển riêng cho Việt Nam phần học toán THCS. Bộ cũng đề nghị nội dung được phát triển theo chương trình, tiêu chuẩn quốc tế.

“Việt Nam cũng có nhiều phần mềm giáo dục nhưng chủ yếu là bài giảng có sẵn, tính tương tác chưa cao. Vì vậy, việc tiếp cận phần mềm nổi tiếng ở nhiều nước sẽ giúp thầy và trò có thêm cách học mới từ quốc gia có nền giáo dục tiên tiến”, ông Thành nói.

Cũng trong ngày 14/11, giáo viên ở nhiều tỉnh phía Bắc được tham dự buổi đào tạo kỹ năng sử dụng phần mềm J2blast do các giáo viên giàu kinh nghiệm của Anh và chuyên gia phát triển phần mềm trực tiếp hướng dẫn.

Tuy chưa được đi sâu vào nội dung, cô Lê Hằng, giáo viên trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Hòa Bình), đánh giá cao phần mềm ở giao diện. “Các mục như luyện tập, làm bài kiểm tra, nhận xét rất rõ ràng. Màu sắc và hình vẽ nhân vật đẹp, bắt mắt, dễ gây hứng thú cho học sinh”, cô Hằng nhận xét.

Để nhiều người có thể sử dụng phần mềm học toán J2blast, Đại sứ quán Anh sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện giới thiệu và tập huấn tương tự tại TP HCM vào ngày 16/11.

Theo chúng tôi

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 2 Môn Toán Và Tiếng Việt

Published on

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng Việt

4. Em – học sinh – là – ngoan ( Em là học sinh ngoan .) III – Tập làm văn Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 4 – 5 câu nói về cô giáo ( hoặc thầy giáo ) cũ của em. ***********************************************************************

5. TOÁN Đề luyện tập 3 Bài 1 : a, Viết các số tròn chục và bé hơn 60 : …( 10, 20 , 30, 40, 50) b, Viết các số tròn chục ( có hai chữ số) lớn hơn 40 : …( 50, 60, 70, 80, 90) c, Viết các số tròn chục lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 80 :…( 60,70) Bài 2 : Tính nhẩm theo mẫu: 6 + 4 + 7 = 10 + 7 = 17 8 + 3 + 7 = 8 + 10 = 18 2 + 8 + 7 6 + 9 + 1 4 + 6 + 5 5 + 7 + 3 3 + 7 + 7 9 + 1 + 9 Bài 3 : Đặt tính rồi tính. 37 + 28 49 + 36 54 + 42 67 + 18 75 + 19 73 + 18 Bài 4 : Giải tóm tắt bài toán sau : Đàn thứ nhất : 37 con dê Đàn thứ hai : 39 con dê Cả hai đàn : chúng tôi dê ? ****************************************** TIẾNG VIỆT Đề luyện tập 3 I – Chính tả ( Nghe viết ) – Viết một đoạn trong bài ” Bà cháu ” II – Luyện từ và câu Bài 1 : Ghi từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu : – Em…………………………… – ……..là đồ dùng học tập thân thiết của em . Bài 2 : Ngắt đoạn văn sau thành 4 câu và viết hoa chữ cái đầu câu: ” Trời mưa to(.) Hoà quên mang áo mưa(.) Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình(.) (Đ) đôi bạn vui vẻ ra về (.)” III – Tập làm văn : Viết một đoạn văn nói về ông bà của em.

6. TOÁN Đề luyện tập 4 Bài 1 : Tính 11 + 9 + 13 = 15 + 35 + 23 = 32- 23 + 14 = 44 + 26 + 21 = Bài 2 : Điền chữ số còn thiếu vào ô trống : 4 6 6 1 7 2 4 1 3 6 3 8 3 8 1 Bài 3 :Tính nhẩm theo mẫu M : 63 – 18 = 50 + 13 – 10 – 8 = 50 – 10 = 40 13 – 8 = 5 40 + 5 = 45 Vậy 63 – 13 = 45 48 – 19 = Bài 4 : Tấm vải ngắn dài 36 m . Tấm vải ngắn kém tấm vải dài 9 m . Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét ? Tóm tắt Tấm vải ngắn : Tấm vải dài : Bài giải Tấm vải dài dài là : 36 + 9 = 45 ( m) Đáp số : 45 m

7. TIẾNG VIỆT Đề luyện tập 4 I . Luyện viết chữ đẹp Viết một đoạn trong bài : ” Cây xoài của ông em” Bài tập : Điền vần ” ao ” hoặc vần ” au ” vào chỗ trống : a, Một con ngựa đ…,cả t… bỏ cỏ. b, Trèo c… ngã đ… c, Một giọt m…đ…hơn … nước lã. ? Em hiểu những câu tục ngữ trên nói gì II . Luyện từ và câu 1, Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm đã cho Em là học sinh lớp 2 . ( Ai là học sinh lớp 2 ? ) Môn học em yêu thích nhất là môn Tiếng Việt . ( Em yêu thích môn học nào nhất ? ) 2, Ghi lại những cách nói có nghĩa giống với nghĩa các câu sau: a, Em không thích nghỉ học . – Em có thích nghỉ học đâu; Em không thích nghỉ học đâu ; Em đâu có thích nghỉ học . b, Em không ngại học bài . – Em đâu có ngại học bài ; Học bài, em đâu có ngại ; Em có ngại học bài đâu . III . Tập làm văn Viết một đoạn văn ngắn kể về anh, chị, em ruột hoặc anh chị em họ . ***********************************************************************

8. TOÁN Đề luyện tập 5 Bài 1 : Tính 12 + 9 + 17 = 18 + 32 + 23 = 30 – 23 + 12 = 44 – 26 + 21 = Bài 2 :Tính nhẩm theo mẫu M : 35 + 65 = ? Nhẩm : 35 + 65 = 35 + 5 + 60 = 40 + 60 = 100 Vậy : 35 + 65 = 100 73 + 17 = 82 + 18 = Bài 3 : Điền chữ số còn thiếu vào ô trống : 3 6 6 1 8 1 9 1 3 5 3 8 3 7 3 Bài 4 : Một ngày chủ nhật nào đó trùng vào ngày 9 của tháng đó. Hỏi ngày chủ nhật liền sau đó là ngày bao nhiêu trong tháng đó ? Tóm tắt Chủ nhật này là ngày 9. Chủ nhật tuần sau là ngày …? Bài giải Ngày chủ nhật tuần sau là ngày 16 vì 9 + 7 = 16 Đáp số: ngày 16

9. TIẾNG VIỆT Đề luyện tập 5 I . Luyện viết chữ đẹp Viết một đoạn trong bài : ” Sự tích cây vú sữa” Bài tập : Điền vần ” uôn ” hoặc vần ” uông ” vào chỗ trống : a, M … biết phải hỏi, m… giỏi phải học. b, cái ch…, cái kh…, b… bán, n… chiều. c, Một giọt m…đ…hơn … nước lã. II . Luyện từ và câu Đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong mỗi câu sau : – Càng lên cao trăng càng nhỏ(, ) dần càng vàng dần(, ) càng nhẹ dần. – Núi đồng(, ) thung lũng (,) làng bản chìm trong biển mây mù . III . Tập làm văn Viết một đoạn văn ngắn kể về con vật nuôi trong nhà mà em thích .

10. TOÁN Đề luyện tập 6 Bài 1 : Tính 42 + 53 – 39 37 + 28 – 49 19 + 42 – 60 46 + 89 – 74 Bài 2 : Tính nhẩm ( Theo mẫu) 27 + 45 = ? Nhẩm : 27 + 45 = 27 + 3 + 42 = 30 + 42 = 72 Vậy 27 + 45 = 72 64 + 19 57 + 25 Bài 3 : Tìm x x + 15 = 34 x – 26 = 74 56 – x = 37 Bài 4 : Giải bài toán theo tóm tắt sau Anh :19 tuổi Anh nhiều hơn em : 5 tuổi Em : …tuổi ? Bài giải Tuổi của em là : 19 – 5 = 14 ( tuổi ) Đáp số : 14 tuổi Bài 5 : Có mấy hình vuông trong hình sau: Đáp án : 13 hình

11. TIẾNG VIỆT Đề luyện tập 6 I . Chính tả ( Nghe viết ) Viết 6 câu thơ đầu trong bài thơ “Mẹ ” II . Luyện từ và câu 1 . Đặt câu với từ : kính yêu, thương yêu, yêu mến . Ví dụ : Con cái phải kính yêu ông bà. Anh em phải biết thương yêu nhau. Trong lớp, Hương là một người được bạn bè yêu mến nhất . 2. Ngắt đoạn văn sau thành 3 câu . ” Chiếc thuyền ghé vào( . Đ ) đám sen trên hồ đã gần tàn( . H ) hương sen chỉ còn thoang thoảng trong gió . III . Tập làm văn Viết một đoạn văn ngắn kể về con vật nuôi trong nhà em . TOÁN Đề luyện tập 7 Bài 1 : Tính nhẩm : 30 + 25 27 + 60 60 + 23 40 + 36 19 + 70 52 + 20 Bài 2 : Điền chữ số còn thiếu vào ô trống : 4 5 6 2 6 + + + + 1 7 2 4 1 3 6 3 8 3 8 1 8 5 Bài 3 : Tìm x X + 28 = 100 100 – x = 28

12. Bài 4 : Bài toán Lớp 2a có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 3 bạn. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh? Bài giải Số học sinh năm của lớp học đó là : 15 + 3 = 18 ( học sinh ) Số học sinh của lớp học đó là : 15 + 18 = 33 ( học sinh ) Đáp số : 33 học sinh Bài 5 : Bài toán Mẹ đi công tác xa trong hai tuần. Mẹ ra đi hôm thứ hai ngày 3. Hỏi đến ngày mấy mẹ sẽ về? Ngày ấy là ngày thứ mấy trong tuần? Bài giải Một tuần lễ có 7 ngày, hai tuần lễ có số ngày là : 7 + 7 = 14 ( ngày ) Nếu hôm nay là mồng 3 thì ngày mẹ về sẽ là 17 vì : 3 + 14 = 17 Nếu hôm này là thứ hai thì sau 14 ngày nữa vẫn là thứ hai. Trả lời:Mẹ về ngày17,ngày ấy là ngày thứ hai TIẾNG VIỆT Đề luyện tập 7 I . Chính tả ( Nghe viết ) – Nghe và viết bài ” Đàn gà mới nở ” II . Luyện từ và câu 1 . Tìm các từ chỉ đặc điểm của người và vật trong những câu sau đây : Cò ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, được thầy yêu bạn mến. Còn Vạc thì lười biếng, không chịu học hành, suốt ngày chỉ rúc đầu trong cánh mà ngủ . Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, Bắc đã đứng đầu lớp. 2. Tìm dấu câu dùng sai trong câu sau và sửa lại cho đúng: Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại, đậu trên ngọn, tre giở sách ra đọc.

13. Sửa lại : Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc . III . Tập làm văn Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em . TOÁN Đề luyện tập 8 Bài 1 : Tính nhẩm : 2 x 1 = 2 x 4 = 2 x 6 = 2 x 9 = 2 x 3 = 2 x 2 = 2 x 5 = 2 x 7 = 2 x 8 = Bài 2 : Tính 6 x 8 – 40 7 x 3 + 9 = 48 – 40 = 8 = 21 + 9 = 30 Bài 3 : Tìm x x – 28 = 72 100 – x = 55 x + 36 = 95 Bài 4 : Bài toán Nhà Tý nuôi 2 con mèo và 6 con gà . Hỏi có tất cả bao nhiêu chân mèo và gà ? Bài giải Một con mèo có 4 cái chân nên số chân của mèo là : 4 x 2 = 8 ( chân ) Một con gà có 2 chân nên số chân gà là : 2 x 6 = 12 ( chân ) Cả mèo và gà có số chân là : 8 + 12 = 20 ( chân ) Đáp số : 20 chân

14. Bài 5 : Viết các phép cộng sau thành các phép nhân : 8 + 8 + 8 +…+ 8 = 8 x 9 có 9 số hạng a + a + a + …+ a = a x 7 có 7 số hạng b + b + b + … + b = b x n có n số hạng TIẾNG VIỆT Đề luyện tập 8 I . Chính tả ( Nghe viết ) – Nghe và viết bài ” Chuyện bốn mùa ” II . Luyện từ và câu 1 . Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên mùa: Mùa xuân Mùa hạ Tháng…tháng tháng Tháng…tháng tháng Mùa thu Mùa đông Tháng …tháng tháng Tháng…tháng tháng 2. Tìm dấu câu dùng sai trong câu sau và sửa lại cho đúng: Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại, đậu trên ngọn, tre giở sách ra đọc. Sửa lại : Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc . III . Tập làm văn Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em .

15. TOÁN Đề luyện tập 9 Bài 1 : Tính độ dài của đường gấp khúc: 22cm 25cm 4dm5cm Đổi 4dm5cm = 40cm + 5cm = 45cm Độ dài đường gấp khúc là : 22 + 25 + 45 = 92( cm ) Đáp số : 92 cm Bài 2 :tính độ dài của đường gấp khúc 4cm 3cm 3cm Bài giải Độ dài đường gấp khúc là : 3 + 4 + 3 + 4 = 14 (cm) Đáp số : 14 cm Bài 3 :nối dãy tính với số thích hợp : 2 x 7 + 3 3 x 4 + 15 4x 6 + 8 32 17 27 Bài 4 : Bài toán Điền dấu (x, : ) vào ô trống để được phép tính đúng : 4 4 2 = 8 4 2 2 = 1

16. TIẾNG VIỆT Đề luyện tập 9 I. Tập đọc Đọc bài “Thông báo của thư viện vườn chim” Thông báo của thư viện vườn chim có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục . (Thông báo của thư viện vườn chim có 3 mục : Giờ mở cửa ; Cấp thẻ mượn sách ; Sách mới về) Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào? ( Mục Giờ mở cửa) Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào ? (Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào sáng thứ năm hằng tuần ) Mục Sách mới về giúp chúng ta biết điều gì ? (Mục Sách mới về giúp chúng ta biết tên các sách mới để mua ) II. Chính tả ( Nghe viết ) – Nghe và viết bài ” Thông báo của thư viện vườn chim” III . Tập làm văn Viết một đoạn văn ngắn về một loài chim mà em thích . Ví dụ : Trong vườn nhà em có rất nhiều loài chim. Nhưng em thích nhất là chú chim sâu. Chim sâu nhỏ nhắn, được xếp vào loài bé nhỏ nhất. Chả thế chú chuyền từ cành này sang cành khác thật tinh mắt mới phát hiện ra. Cái đầu của chú chỉ bằng một hạt mít, nhỏ hơn hạt sầu riêng. Cái mỏ thì nhỏ xíu nhưng rất nhọn và cứng. Đôi cacnhs thì thật là tuyệt diệu, nhỏ mà bay rất nhanh, rất nhẹ, vừa thấy chú đó, thế mà chỉ chớp mắt chú đã biến mất. *************************************************

18. TIẾNG VIỆT Đề luyện tập 10 I. Tập đọc Đọc bài Chim rừng Tây Nguyên Trả lời câu hỏi : ? Quanh hồ Y – rơ – pao có những loài chim gì ? (Chim đại bàng, Thiên nga, chim kơ púc) ? Tìm từ ngữ tả hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của từng loài chim : + Chim đại bàng : (Màu vàng, mỏ đỏ, chao lượn, vỗ cánh tạo ra những âm tiếng vi vu giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hoà âm) + Chim thiên nga:( trắng muốt, đang bơi lội ) + Chim kơ púc : ( mình đỏ chót, nhỏ như quả ớt, rướn cặp mỏ thanh mảnh, hót lanh lảnh ) II. Tập làm văn Dựa vào tranh vẽ trong bài “Cò và Cuốc” hãy tả con cò. Ví dụ : Bên cạnh bờ sông có một chú cò đang lặn lội bắt tép. Nổi bật nhất là bộ lông trắng phau. Cặp mỏ dài với hàng răng cưa nhỏ khéo léo mò và gắp những con cá, con tôm ăn ngon lành. Đôi chân của cò cũng rất đặc biệt cao và nhỏ như hai cái que. Khi bay hai cái que ấy ruỗi thẳng ra phía sau. Đôi cành xoải dài, rộng bay vút lên bầu trời trong xanh. Cò là loài vật rất chăm chỉ làm việc và còn rất sạch sẽ nữa .

19. TOÁN Đề luyện tập 11 Bài 1 : Có một cân đĩa với hai quả cân 1kg và 2kg . Làm thế nào qua hai lần cân, lấy ra được 9kg gạo? Hướng dẫn Cân lần một: Đặt hai quả cân 1kg và 2kg vào cùng 1 đĩa, cho gạo vào cân còn lại cho đến khi cân thăng bằng, ta được 3kg gạo. Cân lầ hai: Đặt hai quả cân 1kg, 2kg và 3 kg gạo vừa cân được vào đĩa cân, đĩa cân còn kại cho gạo vào cho đến khi cân thăng bằng . Ta được : 1 + 2 + 3 = 6 ( kg gạo ) Cả hai lần cân được : 3 + 6 = 9 ( kg gạo ) Bài 2 : Điền các số vào ô trống sao cho đủ các số từ 1 đến 9 và tổng các số trong mỗi hàng , trong mỗi cột đề băng 15 4 3 8 5 1 9 5 1 7 2 7 6 Hướng dẫn : – Hàng thứ hai: 5 + 1 =6 ; 15 – 6 = 9; điền số 9 vào ô trống . – Cột thứ hai : 5 + 7 = 12 ; 15 – 12 = 3; điền số 3 vào ô trống . Ta có 5 số lẻ đã được điền vào các ô trống, 4 ô còn lại sẽ được điền bởi các số 2, 4, 6, 8. – Xét ô trống thứ nhất ở cột thứ nhất : + Không thể điền số 2 vì nếu điền số 2 thì ô trống còn lại của hàng thứ nhất phaỉ điền 10( không hợp lý) + Không thể điền số 6, vì nếu điền số 6 thì ô trống còn lại của hàng thứ nhất phải điền số 6 + Không thể điền số 8, vì nếu điền số 8 thì tổng của cột thứ nhất lớn hơn 15.Vậy ô này phải điền số 4 .

20. TIẾNG VIỆT Đề luyện tập 11 I. Tập đọc Đọc bài “Gấu trắng là chúa tò mò” Trả lời câu hỏi : ? Hình dáng của gấu trắng như thế nào ( có bộ lông trắng, to khoẻ, cao gần 3m, nặng tới 800kg) ? Tính nết của gấu trắng có gì đặc biệt (tính nết của gấu là rất tò mò) ? Người thuỷ thủ đã làm cách nào để khỏi bị gấu vồ ( Anh ném lại cái mũ, găng tay, khăn, áo choàng…) II.Tâp làm văn Hãy viết một đoạn văn khoảng 3, 4 câu nói về cô giáo cũ của em Ví dụ :Cô giáo lớp một của em là Liên Hương. Cô rất yêu thương học sinh, chăm lo cho chúng em học tập tốt. Nhờ bàn tay dịu dàng của cô mà em có được chữ đẹp như ngày hôm nay. Em rất quý mến cô. Mỗi khi đi qua lớp cô dạy, em thường chào cô và muốn ôm lấy cô như người mẹ hiền.