Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 5

--- Bài mới hơn ---

 • Bản Mềm: 12 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 5 Có Đáp Án
 • Đổi Mới Phương Pháp Và Hình Thức Dạy Học Phân Môn Luyện Từ Và Câu Lớp 5
 • Tổng Hợp Bài Soạn Tiếng Việt Lớp 5 Cả Năm Học
 • Soạn Tiếng Việt Lớp 5 Hoàn Chỉnh Theo Khung Chương Trình Học
 • Cách Ghi Nhận Xét Học Bạ Lớp 5 Theo Thông Tư 22
 • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5

  Đọc thầm bài và trả lời câu hỏi, bài tập sau:

  Cảnh đông con

  Mẹ con bác Lê ở một căn nhà cuối phố, một căn nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác, có mỗi một chiếc giường nan đã gãy nát. Mùa rét thì rải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó. Từ sáng sớm tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta phải trở dậy đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng kia đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ, bác Lê lo sợ vì không ai mướn làm việc gì nữa. Thế là cả nhà chịu đói. Mấy đứa nhỏ nhất khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét. Bác Lê ôm lấy con trong ổ rơm lấy cái hơi ấm của mình ấp ủ cho nó.

  Hai thằng con lớn thì từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc hay đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe ruộng. Thật là sung sướng, nếu chúng đem về được một lượm, trong những ngày may mắn. Vội vàng bác Lê đẩy con ra lấy bó lúa để dưới chân vò nát, vét hột thóc, giã lấy gạo. Rồi một bữa cơm lúc buổi tối giá rét, mẹ con xúm quanh nồi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh.

  1. Ăn đói, mặc rách.
  2. Nhà cửa lụp xụp.
  3. Từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc.
  4. Ăn đói, mặc rách, nhà cửa lụp xụp, từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc.

  2/ (M1: 0,5đ) Nguồn sống của gia đình bác Lê thu nhập từ:

  3/ (M2: 0,5đ) Nguyên nhân dẫn đến gia đình Bác Lê nghèo đói:

  1. Gia đình không có ruộng, đông con.
  2. Các con bác Lê bị tàn tật, ốm đau.
  3. Bị thiên tai, mất mùa.
  4. Bác Lê lười lao động.

  4/ (M2: 0,5đ) Vào mùa trở rét thì gia đình bác Lê ngủ trên:

  5/ (M3: 1đ) Em hãy nêu nội dung chính của bài

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  6./ (M4: 1đ) Nếu em gặp bác Lê, em sẽ nói điều gì với bác? (Viết 1 – 2 câu)

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  7/ (M1: 0,5đ ) Từ trái nghĩa với cực khổ là:

  8/ (M2: 0,5đ) ác Lê lo sợ vì không ai mướn làm việc gì nữa”, quan hệ từ là:

  A. Vì B. Gì C. Làm D. Không

  9/ (M3: 1đ) Tìm từ đồng âm và nêu cách hiểu của mình về câu sau: Nhà bác Lê không có lê mà ăn.

  …………………………………………………………………………………………………………

  10/ (M4: 1đ) Em hãy đặt một câu về gia đình bác Lê có quan hệ từ “nhưng”

  …………………………………………………………………………………………………………

  I. Chính tả (3 điểm): Nghe viết đầu bài và đoạn văn sau:

  Công nhân sửa đường

  Bác Tâm, mẹ của Thư, đang chăm chú làm việc. Bác đi một đôi găng tay bằng vải rất dày. Vì thế, tay bác y như tay một người khổng lồ. Bác đội nón, khăn trùm gần kín mặt, chỉ để hở mỗi cái mũi và đôi mắt. Tay phải bác cầm một chiếc búa. Tay trái bác xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đường đen nhánh vào chỗ trũng. Bác đập búa đều đều xuống những viên đá để chúng ken chắc vào nhau. Hai tay bác đưa lên hạ xuống nhịp nhàng.

  II. Tập làm văn: (7 điểm)

  Tả một người mà em yêu quí.

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  --- Bài cũ hơn ---

 • Soạn Bài Lớp Học Trên Đường Trang 153 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 2
 • Tiếng Việt Lớp 5 Tập Đọc: Lớp Học Trên Đường
 • Đề Thi Giữa Kì Ii Lớp 5 Tiếng Việt
 • Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 5
 • Đề Kt Giữa Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 5
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 1 Có File Nghe

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 12 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 10 Tại Nhà Nha Trang
 • Skkn Cách Thức Dạy Từ Vựng Cho Học Sinh Lớp 10
 • Chương Trình Làm Quen Tiếng Anh Lớp 1, 2 Có Thời Lượng Như Thế Nào?
 • Tổng Hợp Tài Liệu, Bài Giảng, Chuyên Đề Dành Cho Học Sinh Lớp 1 Đến Lớp 5
 • Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án

  Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 năm 2022 – 2022

  I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0). Task 2. Listen and choose A, B or C. There is one example.

  Example:

  0.

  A. We’ll had delicious food.

  B. We’ll visit the city museum.

  C. We’ll have a lot of fun.

  1.

  A. Yes, of course.

  B. Yes, I am.

  C. Sure, I can.

  2.

  A. I think I like the trip.

  B. I’ll go by coach.

  C. I don’t know. I may stay at home.

  3.

  A. I may go to Ha Long Bay by train.

  B. I may go swimming.

  C. I may have a lot of fun.

  4.

  A. With my cousins.

  B. By coach.

  C. In the mountains.

  Task 3. Listen and tick V the correct pictures. There is one example. Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0). II. READING Task 1. Look and write the correct words. There is one example.

  Monday; twice; Science; Maths; Thursday

  Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0. Task 4. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need. There is one example (0). Computer; birthday; home; psent; called; weekend

  Dear Grandma,

  Love,

  Helen

  III. WRITING Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example. Task 2. Order the words. There is one example.

  Example:

  0. gets / early / in / the / morning / he / up

  He gets up early in the morning

  1. you / morning / do / exercise / do / often / how

  2. you / in / what / evening / do / the / do

  3. a / goes / my / once / father / fishing / week

  4. the / never / I / night / internet / at / surf

  Task 3. Read the questions. Write about you. There is one example (0).

  0. What do you usually do every day?

  1. What are you going to do tomorrow?

  2. What are you going to do next weekend?

  0. I get up early and go to school every day.

  ĐÁP ÁN I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0).

  1. C; 2. D; 3. B; 4. A;

  1. I always brush my teeth after meal

  2. I usually do morning exercise in the morning

  3. I sometimes watch TV in the evening

  4. I often cook dinner in the afternoon

  Task 2. Listen and choose A, B or C. There is one example.

  1. A; 2. C; 3. B; 4. A;

  1. Will you be in the countryside with us, Linda?

  2. Where were you going this weekend, Lan?

  3. What may you do at Ha Long Bay this weekend?

  4. Who did you go to the mountain with?

  Task 3. Listen and tick V the correct pictures. There is one example.

  1. C; 2. A; 3. B; 4. C;

  1. Laura: Hi, Laura. Where do you live?

  Jack: Hi, Jack. I live in No. 10 South street, Oxford city

  2. Hien: Hello, Tony. Welcome to Vietnam. What’s your hometown?

  Tony: Good morning, Ms. Hien. I live in a house on the mountain of Scotland

  3. May, tell me about your house please?

  Well, it is a small house in a quiet street in London

  4. Look at the boy over there. Who is he?

  That’s Garry. He lives next to me. His flat is No. 12 South tower

  Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0).

  1. Wrong; 2. Right; 3. Wrong; 4. Right;

  In Vietnam, Mid-Autumn Festival happens in September. It’s on the fifteenth of August of the lunar year. Children make lanterns, masks and mooncakes for the event. At night, children wear their masks and play with the lanterns. They light small candles inside them. There are lots of bright lanterns at night. It’s very beautiful. Many people decorate tables with moon cakes. Under the moon light, children sing and dance. After that, they sit down together and eat mooncakes and fruits.

  II. READING Task 1. Look and write the correct words. There is one example.

  1. Thursday; 2. Maths; 3. twice; 4. Science;

  Task 2. Read and tick (V) True or False. There is one example (0).

  1. False; 2. True; 3. False; 4. True;

  Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

  1. D; 2. B; 3. E; 4. A;

  Task 4. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need. There is one example (0).

  1. home; 2. birthday; 3. weekend; 4. psent;

  III. WRITING Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example.

  1. Science; 2. weekday; 3. once; 4. Saturday;

  Task 2. Order the words. There is one example.

  1. How often do you do morning exercise?

  2. What do you do in the evening?

  3. My father goes fishing once a week.

  4. I never surf the internet at night.

  Task 3. Read the questions. Write about you. There is one example (0).

  Student’s answers vary with correct grammar.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Theo Từng Unit
 • Thi Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh 2022
 • Đề Ôn Tập Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 1 Đề Ôn Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 1
 • Unit 12 Lớp 10: Speaking
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 12 Unit 10: Endangered Species
 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 5 Có File Nghe

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Cương Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án
 • Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án Tải Nhiều
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Giữa Học Kì 1 Có Đáp Án Cho Trẻ Em
 • Đề Cương Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 Học Kỳ 1
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9 Học Kì 1 Năm 2022
 • Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1

  I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0). Task 2. Listen and choose A, B or C. There is one example.

  Example:

  A. Yes, I am.

  C. Yes, I do.

  1.

  A. I went with Mai.

  B. I sang with Mai.

  C. I danced with Mai.

  2.

  A. I went on holiday.

  B. I visited my grandparents.

  C. I ate a lot of food.

  3.

  A. It was my party.

  B. It was great.

  C. It was last Sunday.

  4.

  A. Yes, I am.

  B. Yes, I do.

  C. Yes, I did.

  Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0. Task 4. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need. There is one example (0). Computer; birthday; home; psent; called; weekend

  III. WRITING Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example. Task 2. Order the words. There is one example.

  Example:

  0. the / zoo / we / visited / yesterday/ /

  We visited the zoo yesterday.

  1. you / did / see / where / kangaroos / the

  2. do / what / saw / monkeys / you / the / did / them / when

  3. are / your / animals / zoo / what / favourite

  4. go / who / did / you / the / with / zoo / to

  0. What do you usually do on your summer holidays?

  1. What did you do last summer holiday?

  2. What are you going to do next summer holiday?

  0. On summer holidays, I usually stay with my grandparents in the countryside.

  ĐÁP ÁN I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0).

  1. C; 2. A; 3. B; 4. D;

  Task 2. Listen and choose A, B or C. There is one example.

  1. A; 2. C; 3. B; 4. C;

  Task 3. Listen and tick V the correct pictures. There is one example.

  1. C; 2. A; 3. B; 4. C;

  Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0).

  1. Wrong; 2. Right; 3. Wrong; 4. Right;

  II. READING Task 1. Look and write the correct words. There is one example.

  1.countryside; 2. mountain; 3. sandcastle; 4. cave;

  Task 2. Read and tick (V) True or False. There is one example (0).

  1. False; 2. True; 3. False; 4. True;

  Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

  1. D; 2. B; 3. E; 4. A;

  Task 4. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need. There is one example (0).

  1. home; 2. birthday; 3. weekend; 4. psent;

  III. WRITING Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example.

  1. Street; 2. mountains; 3. Tower; 4. flat;

  Task 2. Order the words. There is one example.

  1. Where did you see the kangaroos?

  2. What did the monkeys do when you saw them?

  3. What are your favourite zoo animals?

  4. Who did you go to the zoo with?

  Task 3. Read the questions. Write about your summer holidays. There is one example (0).

  Student’s answers vary with correct grammar.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022
 • Ôn Tập Ngữ Pháp Hki Anh 6 Mới
 • Ôn Lý Thuyết Bài Tập Hki Tiếng Anh 6 (With Key).doc
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 (Đề Thi 2)
 • Speaking Anh 6 Thi Diem Hki
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Có File Nghe

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 30 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 7 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • 6 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2022 Trường Thcs Quách Xuân Kỳ
 • Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 9 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Giải Đề Thi Kì 1 Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2022
 • Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 – 2022

  I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0). Task 2. Listen and choose A, B or C. There is one example.

  Example:

  0.

  A. I often speak English to my friends.

  B. I read English funny stories.

  C. I write new words and read them aloud.

  1.

  A. I watch English cartoons on TV.

  B. I write emails to my friends.

  C. I sing English songs.

  2.

  A. I read English comic books.

  B. I speak English to my friends every day.

  C. I write my diary in English.

  3.

  A. I read English short stories.

  B. I write emails to my pen friends.

  C. I watch English for Kids on TV.

  4.

  A. Because I am not good at writing English.

  B. Because I want to write comic books.

  C. Because I want to write to my foreign pen friends.

  Task 3. Listen and tick V the correct pictures. There is one example. Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0). II. READING Task 1. Look and write the correct words. There is one example. Lane; island; tower; village; address

  Example: It’s an area surrounded by water. island

  Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0. Task 4. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need. There is one example (0). Summer; reading; university; home; books; bookshop

  Hi Joe,

  Hoa

  III. WRITING Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example. Task 2. Order the words. There is one example.

  Example: you / how / do / English / learn

  How do you learn English

  1. do / you / how / learn / vocabulary

  2. how / speaking / you / practise / do

  3. do / you / reading / practise / how

  4. English / learn / do / why / you

  Task 3. Read the questions. Write about you. There is one example (0).

  0. What do you usually do every day?

  1. What are you going to do tomorrow?

  2. What are you going to do next weekend?

  0. I get up early and go to school every day.

  ĐÁP ÁN I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0).

  1. C; 2. B; 3. D; 4. A;

  Task 2. Listen and choose A, B or C. There is one example.

  1. A; 2. B; 3. B; 4. C;

  Task 3. Listen and tick the correct pictures. There is one example.

  1. A; 2. C; 3. A; 4. B;

  Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0).

  1. Wrong; 2. Right; 3. Wrong; 4. Right;

  II. READING Task 1. Look and write the correct words. There is one example.

  1. tower; 2. lane; 3. village; 4. address;

  Task 2. Read and tick (V) True or False. There is one example (0).

  1. False; 2. True; 3. False; 4. True;

  Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

  1. B; 2. E; 3. D; 4. A;

  Task 4. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need. There is one example (0).

  1. home; 2. reading; 3. bookshop; 4. books;

  III. WRITING Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example.

  1. City; 2. Town; 3. motorbike; 4. taxi;

  Task 2. Order the words. There is one example.

  1. How do you learn vocabulary?

  2. How do you practise speaking?

  3. How do you practise reading?

  4. Why do you learn English?

  Task 3. Read the questions. Write about you. There is one example (0).

  Student’s answers vary with correct grammar.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9 Học Kì 1 Năm 2022
 • Đề Cương Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 Học Kỳ 1
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Giữa Học Kì 1 Có Đáp Án Cho Trẻ Em
 • Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án Tải Nhiều
 • Đề Cương Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án
 • “bộ 20 Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 Cuối Học Kì 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Cuối Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 5 Trường Tiểu Học Kim Đồng Năm 2014
 • Bản Mềm: Bài Tập Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5 (35 Tuần)
 • Top 40 Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 Có Đáp Án
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Việt Năm 2022 Đề Số 6 Có Đáp Án
 • Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 5 Năm 2022
 • Không còn lâu nữa kì thi học kì 1 sẽ lại bắt đầu, Các bậc phụ huynh và các em học sinh đang khẩn trương ôn luyện cho chặng đường về đích sắp tới. Hiểu được sự lo lắng đó, các thầy cô bên hệ thống giáo dục chúng tôi đã tổng hợp “bộ 20 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5” nhằm phục vụ cho các thầy cô, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh trên cả nước.

  “Bộ 20 đề thi Tiếng Việt lớp 5 cuối học kì 1– kèm đáp án” mỗi đề thi đều được sắp xếp rõ ràng, logic; bám sát cấu trúc chương trình học; được sử dụng các kĩ năng : từ ngữ, viết đoạn văn, bài văn, đặt câu giúp các em học sinh kiểm tra , hệ thống lại kiến thức Tiếng việt lớp 5.

  1. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LẠC

  Đề thi môn tiếng việt lớp 5 của trường Tiểu học An Lạc cấu trúc đề thi bao gồm 4 phần: Đọc và làm bài tâp, đọc, chính tả và tập làm văn. Đề thi kèm đáp án giúp cha mẹ đễ dàng đối chiếu kết quả giúp các cha mẹ nắm rõ tình hình học tập của các con. https://drive.google.com/drive/folders/1rppotLS1ppKG84tb_K9dYE-JKXfEizdl?ogsrc=32

  2. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HƯNG

  Đề thi kèm đáp án học kì 1 lớp 5 trường Tiểu học Đông Hưng được sở giáo dục và đào tạo Huyện Tiên Lãng ra đề năm 2022- 2022 với thiời gian làm bài 40 phút nội dung cấu trúc đề 3 phần : đọc hiểu văn bản, chính tả và tập làm văn.

  https://drive.google.com/drive/folders/1BC3xa3uVoHfgUdSPnEodUofL__QCvyoi?ogsrc=32

  3. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

  https://drive.google.com/drive/folders/1ru-eM6hbbMAngfxtjTUkYPp5K_c1XdA4?ogsrc=32

  4. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TẬP NGÃI

  https://drive.google.com/drive/folders/1EHZ8iT63hPaKS2ATGTf7NS2KJjgUcQhf?ogsrc=32

  5. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP THỊNH

  https://drive.google.com/drive/folders/1SfM0FW4UwsWijQQixz4lncWAJeiKw6oN?ogsrc=32

  6. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO

  https://drive.google.com/drive/folders/1R3uD6X0nq_4nuw_B1ZYBjoxi8SEF6twE?ogsrc=32

  7. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÔNG- PHÚ THỌ

  https://drive.google.com/drive/folders/1J4A4qhVmC7HdPPBnWUeswMPxieQXu5HQ?ogsrc=32

  8. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TÂN

  https://drive.google.com/drive/folders/1FUHXqvB2QGdymNLOaN2FkvK_A2d6mXLQ?ogsrc=32

  9. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG HÒA

  https://drive.google.com/drive/folders/1Q04sat9gwk2tqD2hJUubH_63iuj2RTAo?ogsrc=32

  10. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC BA KHÂM

  https://drive.google.com/drive/folders/1KxU2YwS-IyNamkjQFPJO9-HlwmSURhfQ?ogsrc=32

  11. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HẬU

  https://drive.google.com/drive/folders/1FT3wDBLmIBWT0v00zTpga8RGP3gMtgWx?ogsrc=32

  12. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VÂN

  https://drive.google.com/drive/folders/1IpUmSepi1ICutkMlgeS4GDd0XpJuErym?ogsrc=32

  13. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA XUÂN

  https://drive.google.com/drive/folders/1MKJWLytrlVu0S_Oqvswta8Nag7oyWDTB?ogsrc=32

  14. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM

  https://drive.google.com/drive/folders/1rlo7IzI5Ik5ViTQR5FDcmX01V3sbZfuq?ogsrc=32

  15. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN HƯƠNG

  https://drive.google.com/drive/folders/1WcMU8irKl8MqQbnSeFJ95KXdbfj-kNve?ogsrc=32

  16. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH CHÂU

  https://drive.google.com/drive/folders/1m-kaztpIaCLgIGi45rZfK0zBtYKWr-E9?ogsrc=32

  17. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC HAI BÀ TRƯNG

  https://drive.google.com/drive/folders/1o5ULUC_olCsTeqVJfidoSPE7jWnq2lqb?ogsrc=32

  18. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI

  https://drive.google.com/drive/folders/1_3QJnt4Q7Pg4xmGwMcKs3pJvZkX45E2T?ogsrc=32 https://drive.google.com/drive/folders/1Khk5zVEGODGkp7v5HozVeP-QltDD9Y6B?ogsrc=32

  19. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LIÊM

  https://drive.google.com/drive/folders/1-lMLOBu_q-1U8X2e6crJJnrMEO16m416?ogsrc=32

  20. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN

  Hệ thống giáo dục chúng tôi hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi với các dạng đề , dạng câu hỏi. Từ đó, rút ra được phương pháp ôn luyện môn Tiếng Việt một cách hiệu quả.

  Chúc các em học sinh ôn luyện tốt và đạt điểm cao trong kì thi học kì 1 sắp tới !

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếng Việt Ôn Tập Cuối Học Kì 1 Lớp 5
 • Ôn Tập Cuối Học Kì 2 Tiếng Việt Lớp 5
 • Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 Học Kì 2 Có Đáp Án (Đề 8).
 • Top 10 Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Việt Lớp 5 Năm 2022
 • Đề Kiểm Tra Tiếng Việt Lớp 4 Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 5 Có File Nghe Và Key

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Hsg Tiếng Anh 5
 • Đề Thi Cuối Học Kì 2 Lớp 5 Năm Học 2022
 • Đề Thi Giữa Học Kì 2 Có File Nghe
 • Tiếng Anh Lớp 7 Học Những Gì ?
 • Tiếng Anh Lớp 7 Học Những Gì?
 • Name: ………………………………………TEST1 Date: Thursday, December 21, 2022

  Class:5A1 Mrs. Dung Phone: 01664.409.436

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 5

  A. LISTENING

  PART 1. Questions 1-3. Listen and tick. There is one example.

  0.

  1.

  2

  3.

  PART 2. Questions 4-6.Listen and number.There is one example

  PART 3. Questions 7-10. Listen and complete. There is one example. (1.0 point)

  Today,the weather in Ha Noi is (0) cold and (7) .

  Linda would like to eat some (8) and (9) and drink a glass of (10) .

  B. READING

  PART 1. Questions 1 – 4. Look and read. Write the correct words next to their descriptions. There is an example. (1.0point)

  PART 3. Questions 7-10. Listen and complete. There is one example.

  Phong:I didn’t see you yesterday.Where did you go?

  Mai: I went to the (0) zoo .

  Phong:What did you see at the zoo?

  Mai:I saw a baby (1) and some other animals .

  Phong:Did you see any (2) ?

  Mai:Yes,I chúng tôi were really noisy!

  Phong :Did you see any (3) ?

  Mai: (4) .They were really fast.

  B. READING

  PART 1. Questions 1 – 4. Look and read. Write the correct words next to their descriptions. There is an example. (1.0point)

  5.pe_ cocks

  chúng tôi _ y of

  Mai An Tiem

  7. g _ rillas

  8. A_ t

  PART 3. Questions 9-10. Read the text carefully. Tick (() True or False. There is an example. Our school Sports Day will be next Saturday .Everyone in my class is going to take part in it. Mai and Linda are going to play basketball .Tony’s going to play table tennis and Lan’s going to play badminton .Phong and Nam are going to play football.Tom’s going to swim .My classmates are practicing hard for the events. We hope that we will win the competitions.

  0. The Sport Day will be on next Saturday..

  9. Tony is going to play badminton.

  10.Phong and Nam are going to play football.

  C. WRITING

  PART 1. Questions 1 – 3. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example

  0. 1.

  isbcuit ( b i s c u i t ismuc ( _ _ _ _ _

  2. 3.

  apnle( _ _ _ _ _ neci ( _ _ _ _

  PART 2. Questions 4-6. Reorder the words. There is one example

  0. are/ Where/ you/ from ? ( Where are you from?

  4. saw/I/pythons/at /the zoo.

  (……………………………………………………

  5. English /We/have /a week/four times.

  (……………………………………………………………………………

  6. Da Lat /went/My family/to /by coach.

  (……………………………………………………………………

  PART 3. Questions 7-10 .Read and write the word in each gap.There is one example.

  0.

  What do you do in the morning?

  I ride my bike to the park.

  7.My brother went to Hue by .

  chúng tôi often in the evening .

  9.What do you do in the evening? I often cartoons on TV.

  10.Where did you go last Sunday?

  I went to the .

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Bước Tự Học Phát Âm Tiếng Anh Lớp 4
 • Để Bé Nắm Chắc Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5
 • Tổng Hợp Kiến Thức Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5
 • Bé Lớp 5 Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Thì Tương Lai Đơn
 • Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh 5
 • Bộ 20 Đề Thi Tiếng Anh Học Kì 1 Lớp 5 Kèm Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Ôn Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 5 Chuẩn Nhất
 • Trẻ Học Tiếng Anh Qua Phim Hoạt Hình Pinocchio
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6: The Environment
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9: The Body
 • 5 Dạng Bài Cơ Bản Trong Đề Thi Ioe Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Vậy là còn 1 tháng nữa các con sẽ bắt đầu bước vào kì thi kết thúc học kì 1. Nhằm đáp ứng phục vụ quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới, Hocthukhoa đã tổng hợp ra 20 bộ đề thi Tiếng Anh học kì 1 từ các trường Tiểu học trên cả nước đặc biệt dành tặng cho quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh. Mỗi đề thi đều được được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, tập trung vào 3 kĩ năng nghe, đọc, viết có đính kèm theo file nghe và đáp án rõ ràng

  1. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC HẢI

  Đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2022- 2022 của trường tiểu học Bắc Hải tập trung vào các dạng bài tập ngữ pháp như phân biệt dạng đúng của động từ, sắp xếp câu và nhận dạng âm tiết.

  https://drive.google.com/drive/folders/14GEWhx1JSDATAegdMdrvImfBazfXtwHA?ogsrc=32

  2. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5- FAMILY (2016-2017)

  Đây là đề thi thực tế theo chương trình sách Tiếng Anh Family and Friends. Đề thi đầy đủ file chữ và file audio bao gồm kiểm tra kĩ năng nghe và kĩ năng viết.

  https://drive.google.com/drive/folders/1S7NDlyvJpfOMmMMp_uehagvA_JZ1soZB?ogsrc=32

  3. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NGUYỄN

  Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 được thiết kế cho việc kiểm tra đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tài liệu đính kèm đầy đủ file đề thi pdf, file nghe audio và file đáp án hướng dẫn.

  https://drive.google.com/drive/folders/1BY1VVCjlm2g5fK8NPQqQkfhzqbqz2WNc?ogsrc=32

  4. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 THEO GIÁO TRÌNH LETS GO

  Đề thi lớp 5 theo giáo trình Lets go tập trung vào kiểm tra kiến thức 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kiến thức trong bài kiểm tra được thiết kế phù hợp cho các em học sinh với yêu cầu thời lượng 40 phút.

  https://drive.google.com/drive/folders/1MKsUsIj5SBPRATKHATwrhVpgd4GIr6_H?ogsrc=32

  5. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 THEO GIÁO TRÌNH LETS LEARN ENGLISH 3 (2015-2016)

  Với thời lượng 40 phút, đề thi môn Tiếng Anh lớp 5 giáo trình Lets Lern English 3 tập trung chủ yếu vào 2 kỹ năng đọc viết. Đây là dạng ra đề thi Tiếng Anh lớp 5 phổ biến theo giáo trình Lets Learn English năm 2022- 2022.

  https://drive.google.com/drive/folders/1f4X4oI3cKVqgdZZoHDkV3-sP2vBXOXgq?ogsrc=32

  6. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI CƯỜNG

  Năm 2022- 2022, trường tiểu học Hải Cường ra đề thi môn Tiếng Anh giành cho khối lớp 5 kì 1 tập trung chủ yếu vào 2 kĩ năng đọc viết Tiếng Anh của các em học sinh. Đề thi được các thầy cô thiết kế cho thời lượng 40 phút làm bài.

  https://drive.google.com/drive/folders/1d1wcfDBcgyL8JVwApI-_ByG8gw8C1vWD?ogsrc=32

  7. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐÌNH PHÙNG

  Như phần lớn các trường tiểu học khác, năm học 2022- 2022, trường tiểu học Phan Đình Phùng cũng xây dựng dạng đề thi cho các em học sinh khối lớp 5 tập trung vào kỹ năng đọc viết. Đề thi giúp các con củng cố, xem lại kiến thức ngữ pháp, từ vựng đã được học từ đầu năm.

  https://drive.google.com/drive/folders/1A0NpglQagYVgff7mlBtYFS1CNHkMchbJ?ogsrc=32

  8. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC LỆNH, LÀO CAI (2014-2015)

  Trường tiểu học Bắc Lệnh, Lào Cai ra đề môn Tiếng Anh cho khối lớp 5 dựa trên nền tảng kiến thức các con đã học đối với kỹ năng nghe, viết. Đây là dạng đề thi trường đã áp dụng cho năm học 2014- 2022.

  https://drive.google.com/drive/folders/1MEQ6DlWvSHMW5fvLRTwqY8nbO3eahR8Y?ogsrc=32

  9. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN ĐÌNH, TÂY NINH( 2022-2018)

  https://drive.google.com/drive/folders/1NNchrW93EpnKiMiMr8b3j5vBbPj9GKEN?ogsrc=32

  10. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐĂNG CƯỜNG, HẢI PHÒNG (2017-2018)

  Năm 2022- 2022, trường tiểu học Đăng Cường, Hải Phòng đã ra đề với kiến thức cho đủ 4 phần nghe, nói, đọc, viết đối với môn Tiếng Anh của học sinh lớp 5. Đề thi được trình bày rõ ràng và đầy đủ thông tin, bám sát với chương trình môn Tiếng Anh lớp 5.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yu1a6gT6NZSX3G37VlsxnKNZ120uyS2-?ogsrc=32

  11. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ NGHIỆP, TIỀN GIANG( 2022- 2022)

  https://drive.google.com/drive/folders/1FJs6mCrUVp9v9KHBPphkSL-n795HLKou?ogsrc=32

  12. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH TẤN PHÁT, ĐỒNG NAI( 2022-2016) ĐỀ 1

  https://drive.google.com/drive/folders/1WkH9miuLMak4OPF_mkFHmbZIMThElnFb?ogsrc=32

  13. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH TẤN PHÁT, ĐỒNG NAI( 2022-2016) ĐỀ 2

  https://drive.google.com/drive/folders/1rduW6zJtyBGKqQFjruTrxKnNlEbzMyHV?ogsrc=32

  14. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI, DAK LAK(2014- 2022)

  Năm 2014- 2022, đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 của trường tiểu học Lê Lợi, Dak Lak được thiết kế với 4 dạng bài tập: khoanh tròn vào từ khác loại, hoàn thành câu, khoanh tròn vào đáp án đúng nhất và sắp xếp từ để hoàn thành câu. Đây là cấu trúc đề thi phù hợp cho các con ôn luyện kiến thức ngữ pháp, từ vựng Tiếng Anh.

  https://drive.google.com/drive/folders/1gA5SXE1YpIjdXjEPGV34XZXvhbDHl3uB?ogsrc=32

  15. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC NHẬT QUANG, HƯNG YÊN (2015- 2022)

  https://drive.google.com/drive/folders/1YNRHLbyn5hsvH6dhDIiAWHxrL8AvcQpd?ogsrc=32

  16. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC CÁT 1, LÂM ĐỒNG( 2022- 2022)

  Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 của trường tiểu học Phước Cát 1, Lâm Đồng được thiết kế chi tiết với hình ảnh và nội dung rõ ràng. Mỗi phần, mỗi câu hỏi đều được minh họa với 1 ví dụ để các con có thể dễ hình dung về cách trả lời câu hỏi chính xác hơn.

  https://drive.google.com/drive/folders/15C2GquXLy82mxBNRLC7Qbe8_bNpuUUS9?ogsrc=32

  17. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1, HOÀI HƯƠNG, BÌNH ĐỊNH( 2022-2018)

  Đây là đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 gần đây nhất của trường tiểu học số 1, Hoài Hương, Bình Định. Đề thi được thiết kế thành 2 tờ để tập trung kiểm tra kĩ năng nghe và kĩ năng đọc viết của học sinh khối lớp 5.

  https://drive.google.com/drive/folders/1J8nnIgrZJeZOUGEc-NpzUIe8f1R0vVvB?ogsrc=32

  18. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN HỘI, THÁI NGUYÊN( 2022- 2022)

  Năm 2022-2018, trường tiểu học Tiên Hội, Thái Nguyên ra đề bám sát vào chương trình học mới của môn Tiếng Anh dành cho học sinh khối lớp 5 với 2 phần nghe và đọc, viết.

  https://drive.google.com/drive/folders/1cooukDwnszx2YIT4o33q2fac9EwfBA4r?ogsrc=32

  19. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG( 2022- 2022)

  Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 của trường tiều học Kim Đồng được xây dựng dựa trên chương trình sách Tiếng Anh Let’s Learn English- book3 là nguồn tham khảo hữu ích để các con nâng cao kỹ năng làm bài ngữ pháp, ôn luyện từ vựng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1DIPXqqF2F3iopKmbzePBYfn9v8010R0o?ogsrc=32

  20. ĐỀ THI+ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI AN, TĨNH GIA( 2022-2016)

  https://drive.google.com/drive/folders/124a9J64tmd50Bo3nF4oi7gD5SFk9QJDd?ogsrc=32

  Hi vọng ” Bộ 20 đề thi Tiếng Anh học kì 1 lớp 5 kèm đáp án” bên trên sẽ giúp sức các con dễ dàng vượt qua kì thi học kì 1 sắp tới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Kỳ 1 Trường Tiểu Học Nhật Quang
 • Một Số Trò Chơi Học Tập Trong Tiếng Việt Lớp 5 Thu Hút Học Sinh Tích Cực
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 34 Câu 5, 6, 7, Vui Học Trang 62, 63
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 34 Câu 1, 2, 3, 4 Trang 59, 60, 61
 • Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 19 Câu 1, 2, 3 Trang 5, 6
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 5 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 Giữa Học Kì 1 Có Đáp Án (Đề 1).
 • Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 5 Học Kì 1
 • Đề Kt Giữa Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 5
 • Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 5
 • Đề Thi Giữa Kì Ii Lớp 5 Tiếng Việt
 • Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 có đáp án

  Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5

  Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2022 – 2022 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1. Đồng thời đề thi giữa kì 1 lớp 5 này cũng sẽ là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt cho các em học sinh.

  Làm Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 – 2022 Onine Thứ…………., ngày … tháng … năm 20……

  Năm học: 2022 – 2022

  ĐỀ BÀI I. Phần đọc, hiểu trả lời câu hỏi I – Kiểm tra đọc: (10 điểm) 1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)

  Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh.

  Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 01 đến tuần 09, giáo viên ghi tên bài, số trang vào phiếu, gọi học sinh lên bốc thăm và đọc thành tiếng. Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, thơ khoảng 100 tiếng/phút (trong bài bốc thăm được) sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu.

  2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm)

  a. Đọc thầm bài văn sau:

  Những người bạn tốt

  A-ri-ôn là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước Hi Lạp cổ. Trong một cuộc thi ca hát ở đảo Xi- xin, ông đoạt giải nhất với nhiều tặng vật quý giá. Trên đường trở về kinh đô, đến giữa biển thì đoàn thủy thủ trên chiếc tàu chở ông nổi lòng tham, cướp hết tặng vật và đòi giết A- ri-ôn. Nghệ sĩ xin được hát bài ông yêu thích trước khi chết. Bọn cướp đồng ý, A-ri-ôn đứng trên boong tàu cất tiếng hát, đến đoạn mê say nhất ông nhảy xuống biển. Bọn cướp cho rằng A-ri-ôn đã chết liền dong buồm trở về đất liền.

  Nhưng những tên cướp đã nhầm. Khi tiếng đàn, tiếng hát của A-ri-ôn vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn. Chúng đưa ông trở vế đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp. A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.

  Hai hôm sau, bọn cướp mới về tới đất liền. Vua cho gọi chúng vào gặng hỏi về cuộc hành trình. Chúng bịa chuyện A-ri-ôn ở lại đảo. Đúng lúc đó, A-ri-ôn bước ra. Đám thủy thủ sửng sốt, không tin vào mắt mình. Vua truyền lệnh trị tội bọn cướp và trả tự do cho A-ri-ôn.

  Sau câu chuyện kì lạ ấy, ở nhiều thành phố Hi Lạp và La Mã đã xuất hiện những đồng tiền khắc hình một con cá heo cõng người trên lưng. Có lẽ đó là đồng tiền được ra đời để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá thông minh.

  Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng khoanh tròn và hoàn thành các bài tập sau:

  Câu 1: Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? (0,5 điểm)

  Câu 2: Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời? (0,5 điểm)

  Câu 3: Khi tiếng đàn, tiếng hát của ông cất lên điều gì đã xảy ra? (0,5 điểm)

  Câu 4: Em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào? (1 điểm)

  Câu 5: Trong câu: “Đúng lúc đó, A-ri-ôn bước ra” Bộ phận nào là chủ ngữ: (0,5 điểm)

  Câu 6: Tìm từ trái nghĩa với từ “phá hoại” và đặt câu với từ vừa tìm được. (1 điểm)

  Ví dụ:

  Đặt câu:

  Câu 7: Từ nào đồng nghĩa với từ “bao la” (0,5 điểm)

  Câu 8: Viết tiếp vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ in đậm cho hoàn chỉnh câu tục ngữ sau: (0,5 điểm)

  Một miếng khi đói bằng một gói khi ……………..

  Câu 9: Cách đối xử của đám thuỷ thủ và của đàn cá heo đối với nghệ sĩ A-ri-ôn?: (1 điểm)

  Câu 10: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (1 điểm)

  (A-ri-ôn, lại đảo)

  Vua cho gọi chúng vào gặng hỏi về cuộc hành trình. Chúng bịa chuyện A-ri-ôn ở…………………………………….. Đúng lúc đó, ……………………………………………..bước ra.

  B – Kiểm tra viết: (10 điểm)

  1. Chính tả nghe – viết: (2 điểm) (15 phút)

  Giáo viên đọc cho học sinh viết bài (………….). (SGK Tiếng việt 5, tập 1, trang ……………).

  2. Tập làm văn: (8 điểm) (25 phút)

  Em hãy Tả một cơn mưa.

  HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5:

  A – Kiểm tra đọc: (10 điểm) 1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)

  Đánh giá, cho điểm. Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:

  a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 1 phút): 0,5 điểm

  (Đọc từ trên 1 phút – 2 phút: 0,25 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm)

  b. Đọc đúng tiếng, đúng từ, trôi chảy, lưu loát: 1 điểm

  (Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm)

  c. Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm

  (Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 – 3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)

  d. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

  (Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)

  * Lưu ý: Đối với những bài tập đọc thuộc thể thơ có yêu cầu học thuộc lòng, giáo viên cho học sinh đọc thuộc lòng theo yêu cầu.

  2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm)

  Học sinh dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập đạt số điểm như sau:

  Câu 4: (1 điểm) Cá heo là loài cá thông minh, tình nghĩa biết cứu giúp khi người gặp nạn.

  Câu 6: (1 điểm) Ví dụ giữ gìn, bảo quản.

  Đặt câu: Ví dụ Bạn An luôn giữ gìn sách vở cẩn thận.

  Câu 8: (0,5 điểm) No.

  Câu 10: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (1 điểm)

  Vua cho gọi chúng vào gặng hỏi về cuộc hành trình. Chúng bịa chuyện A-ri-ôn ở lại đảo. Đúng lúc đó, A-ri-ôn bước ra.

  Bốc thăm bài đọc

  – Bài: Thư gửi các học sinh Trang 04

  (Đọc từ đầu………đến Vậy các em nghĩ sao?)

  Hỏi: Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác?

  – Bài: Thư gửi các học sinh Trang 04

  (Đọc từ Trong năm học tới đây……….đến hết bài)

  Hỏi: Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước?

  – Bài: Thư gửi các học sinh Trang 04

  (Đọc từ Trong năm học tới đây……….đến hết bài)

  Hỏi: Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì?

  – Bài: Nghìn năm văn hiến Trang 15

  (Đọc từ đầu ………….đến lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ)

  Hỏi: Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên vì điều gì?

  – Bài: Nghìn năm văn hiến Trang 15

  (Đọc từ Ngày nay, khách vào thăm Văn Miếu ……….đến hết bài)

  Hỏi: Bài văn giúp em hiểu điều gì về truyền thống văn hoá Việt Nam?

  – Bài: Những con sếu bằng giấy Trang 36

  (Đọc từ đầu……….đến chết do nhiễm phóng xạ nguyên tử)

  Hỏi: Xa-xa-cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào?

  – Bài: Những con sếu bằng giấy Trang 36

  (Đọc từ Khi Hi-rô-si-ma bị ném bom ………… đến khi em mới gấy được 644 con)

  Hỏi: Cô bé hi vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào?

  – Bài: Những con sếu bằng giấy Trang 36

  (Đọc từ Xúc động trước cái chết của em………..đến hết bài)

  Hỏi: Các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ nguyện vọng hoà bình?

  – Bài: Những con sếu bằng giấy Trang 36

  (Đọc từ Khi Hi-rô-si-ma bị ném bom ………… đến khi em mới gấy được 644 con)

  Hỏi: Các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ tình đoàn kết với Xa-da-cô?

  – Bài: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai Trang 54

  (Đọc từ Ở nước này, người da trắng ……….đến tự do, dân chủ nào)

  Hỏi: Dưới chế độ a-pác-thai, người da đen bị đối xử như thế nào?

  – Bài: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai Trang 54

  (Đọc từ Bất bình với chế độ a-pác-thai ………đến hết bài)

  Hỏi: Người dân Nam Phi đã làm gì để xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?

  – Bài: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít Trang 58

  (Đọc từ đầu ……….đến “chào ngài”)

  Hỏi: Câu chuyện xảy ra ở đâu, bao giờ? Tên phát xít nói gì khi gặp những người trên tàu?

  – Bài: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít Trang 58

  (Đọc từ Tên sĩ quan lừ mắt……đến điềm đạm trả lời)

  Hỏi: Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp?

  – Bài: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít Trang 58

  (Đọc từ Nhận thấy vẻ ngạc nhiên……đến hết bài)

  Hỏi: Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì?

  – Bài: Kì diệu rừng xanh Trang 75

  (Đọc từ đầu……đến lúp xúp dưới chân)

  Hỏi: Những cây nấm rừng đã khiến tác giả có những liên tưởng thú vị gì?

  – Bài: Kì diệu rừng xanh Trang 75

  (Đọc từ đầu……đến lúp xúp dưới chân)

  Hỏi: Nhờ những liên tưởng ấy mà cảnh vật đẹp thêm như thế nào?

  – Bài: Kì diệu rừng xanh Trang 75

  (Đọc từ Nắng trưa đã rọi xuống……đến không kịp đưa mắt nhìn theo)

  Hỏi: Những muôn thú trong rừng được miêu tả như thế nào?

  – Bài: Kì diệu rừng xanh Trang 75

  (Đọc từ Sau một hồi len lách mải miết……đến hết bài)

  Hỏi: Vì sao rừng khộp được gọi là “giang sơn vàng rợi”?

  B – Kiểm tra viết: (10 điểm) 1. Chính tả nghe – viết: (2 điểm) (15 phút)

  – GV đọc cho HS viết, thời gian HS viết bài khoảng 15 phút.

  – Đánh giá, cho điểm: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ và đúng theo đoạn văn (thơ) 2 điểm.

  – Học sinh viết mắc từ 2 lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định): trừ 0,5 điểm.

  Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,…bị trừ 1 điểm toàn bài.

  2. Tập làm văn: (8 điểm) (25 phút)

  Đánh giá, cho điểm

  – Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 8 điểm:

  + Học sinh viết được một bài văn thể loại theo yêu cầu của đề (có mở bài, than bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.

  + Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

  + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

  – Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.

  * Bài đạt điểm 8 khi học sinh có sử dụng ít nhất từ 1 đến 2 biện pháp nghệ thuật trong tả cảnh.

  Lưu ý: Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học sinh.

  Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 năm 2022 – 2022

  Tham khảo các đề thi khác:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Tiếng Việt 5 Giữa Học Kì 2 Có Đáp Án (Đề 3).
 • Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 5 Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Việt Năm 2022 Đề Số 6 Có Đáp Án
 • Top 40 Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 Có Đáp Án
 • Bản Mềm: Bài Tập Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 5 (35 Tuần)
 • Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 Giữa Học Kì 1 Có Đáp Án (Đề 1).

  --- Bài mới hơn ---

 • Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 5 Học Kì 1
 • Đề Kt Giữa Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 5
 • Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 5
 • Đề Thi Giữa Kì Ii Lớp 5 Tiếng Việt
 • Tiếng Việt Lớp 5 Tập Đọc: Lớp Học Trên Đường
 • Thời gian: 60 phút

  A. Kiểm tra Đọc

  I. Đọc thành tiếng

  1. Giáo viên cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc sau:

  2. Giáo viên nêu 1 hoặc 2 câu hỏi về nội dung bài tập đọc để HS trả lời.

  Bài 1: Những con sếu bằng giấy

  Bài 2: Một chuyên gia máy xúc

  Bài 3: Những người bạn tốt

  Bài 4: Kì diệu rừng xanh

  Bài 5: Cái gì quí nhất

  II. Đọc thầm

  Học sinh đọc thầm bài: “Bàn tay thân ái” để làm các bài tập sau:

  BÀN TAY THÂN ÁI

  Đã gần 12 giờ đêm, cô y tá đưa một anh thanh niên có dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt đầy lo lắng đến bên giường của một cụ già bệnh nặng. Cô nhẹ nhàng cúi xuống người bệnh và khẽ khàng gọi: “Cụ ơi, con trai cụ đã về rồi đây!”. Ông lão cố gắng mở mắt, gương mặt già nua, bệnh tật như bừng lên cùng ánh mắt. Rồi ông lại mệt mỏi từ từ nhắm nghiền mắt lại, nhưng những nếp nhăn dường như đã dãn ra, gương mặt ông có vẻ thanh thản, mãn nguyện.

  Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của người bệnh. Suốt đêm, anh không hề chợp mắt; anh vừa âu yếm cầm tay ông cụ vừa thì thầm những lời vỗ về, an ủi bên tai ông. Rạng sáng thì ông lão qua đời. Các nhân viên y tế đến làm các thủ tục cần thiết. Cô y tá trực đêm qua cũng trở lại, cô đang chia buồn cùng anh lính trẻ thì anh chợt hỏi:

  – Ông cụ ấy là ai vậy, chị?

  Cô y tá sửng sốt:

  – Tôi tưởng ông cụ là ba anh chứ?

  – Không, ông ấy không phải là ba tôi.

  Chàng lính trẻ nhẹ nhàng đáp lại.

  – Tôi chưa gặp ông cụ lần nào cả.

  – Thế sao anh không nói cho tôi biết lúc tôi đưa anh đến gặp cụ?

  – Tôi nghĩ là người ta đã nhầm giữa tôi và con trai cụ khi cấp giấy phép; có thể do tôi và anh ấy trùng tên. Ông cụ đang rất mong gặp con trai mà anh ấy lại không có mặt ở đây. Khi đến bên cụ, tôi thấy ông đã yếu đến nỗi không thể nhận ra tôi không phải là con trai ông. Tôi nghĩ ông cần có ai đó ở bên cạnh nên tôi quyết định ở lại.

  (Theo Xti-vơ Gu-đi-ơ)

  Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau:

  Câu 1. Người mà cô y tá đưa đến bên cạnh ông lão đang bị bệnh rất nặng là:

  A. Con trai ông.

  B. Một bác sĩ.

  C. Một chàng trai là bạn cô.

  D. Một anh thanh niên.

  Câu 2. Hình ảnh gương mặt ông lão được tả trong đoạn 1 gợi lên điều là:

  A. Ông rất mệt và rất đau buồn vì biết mình sắp chết.

  B. Ông cảm thấy khỏe khoắn, hạnh phúc, toại nguyện.

  C. Tuy rất mệt nhưng ông cảm thấy hạnh phúc, toại nguyện.

  D. Gương mặt ông già nua và nhăn nheo.

  Câu 3. Anh lính trẻ đã suốt đêm ngồi bên ông lão, an ủi ông là vì:

  A. Bác sĩ và cô y tá yêu cầu anh như vậy.

  B. Anh nghĩ ông đang cần có ai đó ở bên cạnh mình vào lúc ấy.

  C. Anh nhầm tưởng đấy là cha mình.

  D. Anh muốn thực hiện để làm nghề y.

  Câu 4. Điều đã khiến Cô y tá ngạc nhiên là:

  A. Anh lính trẻ đã ngồi bên ông lão, cầm tay ông, an ủi ông suốt đêm.

  B. Anh lính trẻ trách cô không đưa anh gặp cha mình.

  C. Anh lính trẻ không phải là con của ông lão.

  D. Anh lính trẻ đã chăm sóc ông lão như cha của mình.

  Câu 5. Câu chuyện trong bài văn muốn nói với em là:

  A. Hãy biết đưa bàn tay thân ái giúp đỡ mọi người

  B. Cần phải chăm sóc chu đáo người bệnh tật, già yếu.

  C. Cần phải biết vui sống, sống chan hòa và hăng say làm việc.

  D. Cần phải biết yêu thương người tàn tật.

  Câu 6. Các từ đồng nghĩa với từ hiền (trong câu “Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”)

  A. Hiền hòa, hiền hậu, lành, hiền lành

  B. Hiền lành, nhân nghĩa, nhận đức, thẳng thắn.

  C. Hiền hậu, hiền lành, nhân ái, trung thực.

  D. Nhân từ, trung thành, nhân hậu, hiền hậu.

  A. Cả gia đình tôi cùng ăn cơm.

  B. Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân.

  C. Những chiếc tàu vào cảng ăn than.

  D. Mẹ cho xe đạp ăn dầu.

  A. trôi.

  B. lặn.

  C. nổi

  D. chảy

  A. Hoa thơm cỏ ngọt. / Cô ấy có giọng hát rất ngọt.

  B. Cánh cò bay lả dập dờn./ Bác thợ hồ đã cầm cái bay mới.

  C. Mây mờ che đỉnh trường Sơn./ Tham dự đỉnh cao mơ ước.

  D. Trăng đã lên cao / Kết quả học tập cao hơn trước.

  Câu 10. Đặt một câu trong đó có sử dụng cặp từ trái nghĩa.

  B. Kiểm tra Viết

  I. Chính tả: Nghe viết: 15 phút

  Bài viết: “Bài ca về trái đất” (Sách Tiếng Việt 5/ tập1, tr 41)

  GV đọc cho HS viết tựa bài; hai khổ thơ đầu và tên tác giả.

  II. Tập làm văn: (40 phút)

  Tả ngôi nhà của em (hoặc căn hộ, phòng ở của gia đình em.)

  Đáp án

  A. Kiểm tra Đọc

  I. Đọc thành tiếng

  1/- Đọc đúng tiếng, từ: 1 điểm

  Đọc sai từ 2-3 tiếng trừ 0,5 điểm.

  Đọc sai 4 tiếng trở đi trừ 1 điểm.

  2/- Ngắt, nghỉ hơi không đúng từ 2-3 chỗ: trừ 0,5 điểm.

  – Ngắt, nghỉ hơi không đúng 4 chỗ trở lên trừ 1 điểm.

  3/Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm trừ 0,5 điểm.

  – Giọng đọc không thể hiện rõ tính biểu cảm trừ 1 điểm.

  4/ Đọc nhỏ vượt quá thời gian từ trên 1,5 phút – 2 phút trừ 0,5 diểm.

  – Đọc quá 2 phút trừ 1 điểm.

  5/ Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng trừ 0,5 điểm.

  – Trả lời sai hoặc không trả lời được trừ 1 điểm.

  II. Đọc thầm

  Câu 1: D

  Câu 2: C

  Câu 3: B

  Câu 4: C

  Câu 5: A

  Câu 6: A

  Câu 7: A

  Câu 8: C

  Câu 9: B

  Câu 10: Ví dụ: Trong lớp, bạn Nam thì cao còn bạn Hậu lại thấp.

  B. Kiểm tra Viết

  I. Chính tả: (5đ)

  – Bài viết không sai lỗi chính tả hoặc sai một dấu thanh, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đạt 0,5 đ

  – Sai âm đầu, vần. sai qui tắc viết hoa. Thiếu một chữ hoặc một lỗi trừ 0,5 đ

  – Sai trên 10 lỗi đạt 0,5đ

  – Toàn bài trình bày bẩn, chữ viết xấu. Sai độ cao, khoảng cách trừ 0,5 đ

  II. Tập làm văn: (5đ)

  1. Yêu cầu:

  – Xác định đúng thể loại tả cảnh.

  – Nêu được vẻ đẹp khái quát và chi tiết của ngôi nhà.

  – Nêu được nét nổi bật của ngôi nhà từ ngoài vào trong.

  – Nêu được tình cảm của em đối ngôi nhà.

  2. Biểu điểm:

  4-5 điểm: Thực hiện các yêu cầu trên, bài viết thể hiện rõ 3 phần. Bố cục chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, dùng từ gợi tả, làm cho người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của không gian ngôi nhà. Bài viết không sai lỗi chính tả.

  2-3 điểm: Thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên, bài viết thể hiện rõ 3 phần nhưng còn liệt kê, lỗi chung không quá 3 lỗi

  1 điểm: Lạc đề, bài viết dỡ dang.

  Tùy theo mức độ sai sót của học sinh, giáo viên chấm điểm đúng với thực chất bài làm của các em.

  Bài mẫu:

  Nhà em nằm trong một con hẻm khá rộng, thoáng mát và yên tĩnh. Ngôi nhà có ba tầng, sơn màu kem sữa xinh xắn. Cổng nhà hình vòm cung, sơn màu nâu. Bao bọc quanh nhà là một tường rào ốp đá màu hồng. Ngay sân trước, mẹ em trồng khá nhiều chậu hoa cảnh. Màu đỏ, tím, trắng của hoa phong lan làm tươi sáng sân nhà. Cạnh đó, cánh hoa đỏ rực của cây trạng nguyên kiêu hãnh khoe sắc cùng khóm mai cẩm tú nụ li ti.

  Tất cả cửa của ngôi nhà làm bằng kính màu nâu, rèm cửa màu xanh cốm. Tường bên trong nhà sơn màu xanh da trời. Nhà có sáu phòng: phòng khách, bếp và bốn phòng ngủ. Tầng trên cùng của nhà là phòng thờ. Tầng trệt của ngôi nhà là phòng khách và bếp. Phòng khách rộng, bày biện đơn giản gồm một bộ sa-lông gỗ, tủ ti vi và tủ giày.

  Bàn sa-lông trải khăn trắng. Lúc nào mẹ cũng bày một bình hoa giữa bàn nên phòng khách sáng hẳn ra, đẹp làm sao! Phía sau cầu thang là nhà bếp và phòng tắm. Bếp đồng thời cũng là phòng ăn. Ở đây, mẹ sắp xếp rất ngăn nắp, sạch sẽ: tủ lạnh áp sát tường, cạnh đó là bếp ga, tủ bếp bao bọc hình chữ L, chiếm một phần ba không gian nhà bếp. Bàn ăn ở giữa phòng. Lầu một của căn nhà là phòng của các anh chị và ba mẹ. Lầu hai có phòng em và phòng của ông bà. Tầng trên cùng là phòng thờ, phòng này đẹp nhất với bàn thờ Đức Phật tôn nghiêm. Phòng thờ cũng đồng thời là phòng học của mấy anh chị em, bên phải phòng kê bàn làm việc của ba mẹ và tủ sách. Sau bữa ăn tối, cả nhà em quây quần ở phòng khách trò chuyện, xem ti-vi. Xem xong chương trình thiếu nhi, cả nhà đều vào phòng học. Bố mẹ em làm việc, chúng em học bài. Căn nhà lúc ấy im lặng nhưng ấm cúng và hạnh phúc,

  Thứ bảy hàng tuần, chúng em cùng nhau giúp ba mẹ quét dọn, lau nhà, chùi rửa cửa kính, tủ bàn và kệ sách. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, căn nhà sáng bóng như mới. Cả nhà em đều thấy sảng khoái, vui vẻ để bước vào một tuần làm việc, học tập sắp đến.

  Ngôi nhà là nơi em sinh sống cùng với những người thân. Ngôi nhà đã chứng kiến bao niềm vui, nỗi buồn của gia đình em, Mỗi lần có dịp đi đâu xa, em đều mong mau chóng về nhà. Em hết lòng biết ơn ông bà, bố mẹ đã xây dựng ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và nuôi dạy chúng em chu đáo. Em hứa cố gắng học giỏi, có tương lai tốt để ông bà, bố mẹ vui lòng.

  Tham khảo các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Việt lớp 5 có đáp án hay khác:

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

  de-thi-giua-hoc-ki-1-tieng-viet-5.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 5 Năm 2022
 • Đề Thi Tiếng Việt 5 Giữa Học Kì 2 Có Đáp Án (Đề 3).
 • Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 5 Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Việt Năm 2022 Đề Số 6 Có Đáp Án
 • Top 40 Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 Có Đáp Án
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 (Đề Thi 2)

  --- Bài mới hơn ---

 • Ôn Lý Thuyết Bài Tập Hki Tiếng Anh 6 (With Key).doc
 • Ôn Tập Ngữ Pháp Hki Anh 6 Mới
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 5 Có File Nghe
 • Đề Cương Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án
 • Đề kiểm tra 2

  Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em nhấp chuột vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.

  Bài 1: Chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống. ( 2 điểm)

  1. My apartment is .... the fifth floor. (at / from / in / on) 2. Is she .... grade seven? (in / at / to / behind) 3. Minh .... his face in the morning. (wash / washs / washes / watches) 4. Our class .... English on Wednesday. (have / is / has / does) 5. She does .... homework in the evening. (his / her / she / my) 6. Thu and Nga help .... mother after school. (her / she / their / they) 7. What .... do you go to school? (are / time / grade / city) At one o'clock. 8. .... is a lake near the hotel. (This/ There /That / He )

  Hiển thị đáp án

  1. on 2. in 3. washes 4. has 5. her 6. their 7. time 8. there

  Bài 2: Trả lời các câu hỏi sau. ( 2 điểm)

  1. What do you do every morning? 2. Do you have literature on Friday? 3. When do you have math? 4. Where is your school?

  Hiển thị đáp án

  1. Every morning, I get up at half past five. I brush my teetn, wash my face, get dreesed have breakfast and go to school. 2. Yes, I do. / No, I don't. 3. I have math on Monday and Thursday. 4. My school is on Nguyen Du street.

  Bài 3: Chuyển câu sang dạng nghi vấn. ( 2 điểm)

  1. Their house is next to a store. 2. Lan has history on Tuesday. 3. Ba watches television in the evening. 4. Your school is big.

  Hiển thị đáp án

  1. Is their house next to a store? 2. Does Lan have history on Tuesday? 3. Does Ba watch television in the evening? 4. Is your school big?

  Bài 4: Chọn câu trả lời thích hợp cho câu hỏi tương ứng. ( 2 điểm)

  1. What is behind her house? a.Thirty- six. 2. Does your friend listen to music? chúng tôi he does. 3. Do boys watch television? chúng tôi river. 4. How many classes are there in your school? d.No,they don't.

  Hiển thị đáp án

  Bài 5: Chọn từ đúng để hoàn tất bài hội thoại sau. ( 2 điểm)

  at to English What plays eats play do A: What does Minh .... after school? B: He .... his lunch. A: Does he .... games? B: Yes, he .... volleyball. A: .... does he do in the evening? B: He learns .... . A: What time does he go .... bed? B: He goes to bed .... ten o'clock.

  Hiển thị đáp án

  A: What does Minhdo after school? B: Heeats his lunch. A: Does heplay games? B: Yes, heplays volleyball. A:What does he do in the evening? B: He learnsEnglish. A: What time does he goto bed? B: He goes to bedat ten o'clock.

  Các

  --- Bài cũ hơn ---

 • Speaking Anh 6 Thi Diem Hki
 • Luyện Tập Với Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Kỳ 1 Kèm Đáp Án Chuẩn
 • Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2022
 • Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Lần 1 Năm 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100