Các Bản Dịch Thánh Kinh Tân Ước Tiếng Latinh Và Không Latinh

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Học Tiếng Latin Cơ Bản Qua Ứng Dụng Duolingo Phiên Bản Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Và Gõ Tiếng Trung Trên Máy Tính Win 7, 10
 • Unit 3 Lớp 6 Getting Started Trang 26
 • Học Toán Bằng Tiếng Anh Lớp 7 Online Trực Tuyến Cùng Mathlish
 • Học Tiếng Anh Lớp 6 Online, Nên Hay Không?
 • VÀ CÁC BẢN DỊCH TIẾNG LATINH

  Thánh Kinh Tân Ước đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Bên cạnh các bản dịch tiếng Hy lạp như chúng ta đã tìm hiểu còn có các bản dịch tiếng Latinh và tiếng không Latinh.

  I. Các bản dịch Thánh Kinh Tân Ước không Latinh

  Trong số các bản dịch cổ của Thánh Kinh Tân Ước có các bản dịch tiếng Siriac. Đó là bản dịch “Diatessaron” của học giả Taziano. Từ “Diatessaron” bắt nguồn từ kiểu gọi Hy lạp “tò dia tessarôn euanghélion” có nghĩa là “Tin Mừng từ 4 Tin Mừng”.

  Đây là bản văn hòa hợp 4 sách Phúc Âm. Học giả Taziano, qua đời năm 180 sau công nguyên, biên chép 4 Phúc Âm tiếng Hy lạp rồi dịch ra tiếng Siriac. Bản dịch “Diatessaron” rất thông dụng, nhưng nguyên bản Siriac đã bị mất. Chỉ còn lại vài bản dịch và nhiều lời trích. Năm 1933 người ta đã tìm thấy một mảnh văn bản Hy lạp viết trên da thuộc vào khoảng năm 220 sau công nguyên, tại Dura Europos trên sông Euphrate. Vì nó cổ xưa như thế, nên giới học giả rất chú ý đến bản dịch Diatessaron trong việc phê bình bản văn Tân Ước.

  Vào thế kỷ thứ ba người ta đã dịch 4 Phúc Âm riêng rẽ. Hiện bản dịch này còn được giữ trong Codice Curetoniano và Codice Sinaitico Siriaco, được trích dẫn trong phần phê bình của Thánh Kinh Tân Ước.

  2) Vào thế kỷ thứ V có thêm bản văn Pescitta Tân Ước bao gồm mọi tác phẩm Tân Ước, trừ 5 tác phẩm Deuterocanonici, tức thư thứ II thánh Phêrô, thư thứ II và thứ III thánh Gioan, thư thánh Giuđa và sách Khải Huyền.

  3) Vào đầu thế kỷ thứ VI Đức Giám Mục Filosseno cho soạm một bản dịch tiếng Siriac khác bao gồm toàn Kinh Thánh Tân Ước, kể cả các tác phẩm Deuterocanonici. Bản văn này không còn được bao nhiêu, nhưng có một bản tái duyệt do Ông Tommaso Arclense hay Tommaso thành Eraclea biên soạn vào thế kỷ thứ VII. Vì thế người ta gọi bản dịch Tân Ước tiếng Siriac này là bản Filosseniana hay Arclense.

  4) Vào khoảng năm 600 sau công nguyên có thêm bản dịch “Siriac Palestine”, là thứ tiếng Aramây vùng Galilea. Từ bản dịch này chỉ còn lại các phần dùng trong phụng vụ.

  1) Bản “Copte Bohairica”, là loại thổ ngữ thông dụng tại miền bắc Ai Cập.

  2) Bản “Copte Sahidica”, là thổ ngữ thông dụng tại miền nam Ai Cập. Gần với bản dịch Copte Sahidica còn có các bản dịch: “Achmimica”, “Subachmimica” và “Fayumica”.

  Các bản dịch Copte của Thánh Kinh Tân Ước khá cổ xưa, ít nhất là một phần thuộc thế kỷ thứ II và chúng có tầm quan trọng rất lớn đối với ngành phê bình văn bản Tân Ước.

  3. Bản dịch tiếng Armeni

  Cũng có bản dịch Thánh Kinh Tân Ước tiếng Armeni, thuộc thế kỷ thứ V. Nó chứa đựng vài kiểu đọc văn bản đặc biệt và gần với bản văn Hy lạp Koridethi.

  Sau cùng vào khoảng năm 500 có thêm bản dịch tiếng Giorgia, có lẽ dịch từ bản văn Armeni, vì nó rất giống bản văn tiếng Armeni. Sau đó nó được sửa lại dựa trên các thủ bản Hy lạp.

  “Vetus Latina” là một kiểu gọi quy ước. Nó ám chỉ tất cả các bản dịch Kinh Thánh Latinh cổ xưa, có trước bản Vulgata của thánh Giêrolamo. Phần Cựu Ước của bản Vetus Latina được dịch từ một bản văn Bẩy Mươi, và phần Tân Ước được dịch từ một bản văn Hy lạp tái duyệt thuộc nhóm thủ bản D.

  Tình trạng hiện nay của bản Vetus Latina không cho phép chúng ta biết một cách chắc chắn đã có bao nhiêu bản dịch Kinh Thánh tiếng Latinh trước thánh Giêrolamo. Việc nghiên cứu khá phức tạp, vì đã có nhiều trao đổi lẫn lộn giữa các bản dịch khác nhau, cả giữa các bản tái duyệt của cùng một bản văn. Ngoài ra, các bản dịch hay bản tái duyệt đã được sửa chữa nhiều lần.

  2. Hai bản dịch La tinh chính: bản Phi châu và bản Âu châu

  Như giả thiết tìm hiểu chúng ta có thể nói đến hai bản dịch chính, vì các bản dịch khác có tính cách phụ thuộc hay phiến diện: một bản dịch phát xuất từ Phi châu, bản dịch thứ hai có nguồn gốc Âu châu, có thể là Roma hay Lyon. Lý do chính khiến cho giới nghiên cứu giả thiết hai bản dịch La tinh này là các khác biệt từ ngữ và kiểu hành văn tìm thấy trong các lời trích Kinh Thánh Latinh của các tác gỉa Phi châu như thánh Cipriano và các lời trích của các tác giả Âu châu, đặc biệt là các tác gỉa gốc Italia như Novaziano. Bằng chứng là có các thủ bản Codici Vetus latina phần Tân Ước có các bản văn giống các lời trích của các tác giả Italia và Âu châu; trong khi phần Cựu Ước có ít chứng tích hơn và không đầy đủ. Dầu sao đi nữa, cả việc phân biệt hai bản văn Latinh này ngay trong các sách Kinh Thánh có chứng tích cũng không đáng kể cho lắm. Có lẽ bản dịch Latinh Âu châu được soạn thảo theo bản dịch Latinh Phi châu.

  Ngoài ra cũng còn phải giả thiết rằng đã có nhiều dịch giả, xét vì có sự khác biệt giữa từ vựng và kiểu hành văn giữa các sách và các nhóm sách thánh. Nhiều tác phẩm Kinh Thánh có nhiều dịch giả khác nhau, trái lại cũng có khi một dịch giả dịch nhiều tác phẩm khác nhau. Từ nhiều bản dịch từng phần chắp lại với nhau người ta đi đến chỗ có toàn văn bản. Hai bản văn Latinh chính là bản Phi châu và bản Âu châu. Xem ra đã không có bản dịch trọn vẹn toàn bộ Thánh Kinh nào bằng tiếng Latinh. Các phần dịch, dài ngắn tùy theo, cũng đã bị sửa chữa rất nhiều vì nhiều lý do: như viết lầm, ước muốn loại bỏ các kiểu nói sai thật, hay tuy đúng nhưng bị dịch giả coi là sai, khuynh hướng sửa đi chữa lại một bản văn Latinh dựa trên bản văn Hy lạp, tìm hòa đồng các kiểu dịch khác nhau vv… Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao vào khoảng năm 400, thánh Agostino và thánh Giêrolamo than phiền vì có qúa nhiều khác biệt giữa các bản dịch Kinh Thánh Latinh.

  Bản Vetus Latina, ít nhất là một phần, đã được dịch hồi thế kỷ thứ II. Thật thế, Kitô giáo đã được phổ biến và gặt hái nhiều thành công giữa nhiều dân tộc nói tiếng Latinh. Mặc dù trong các thành phố lớn giới ăn học cũng nói và hiểu tiếng Hy lạp, nhưng dân chúng chỉ hiểu và nói tiếng Latinh. Sự kiện này khiến cho việc dịch Thánh Kinh ra tiếng Latinh là điều cần thiết.

  Tuy nhiên, chúng ta cũng có các lý chứng trực tiếp cho biết bản Vetus Latina đã được dịch hồi thế kỷ thứ II. Vào tháng 7 năm 180 tại Scillium bên Phi châu có xảy ra vụ xử án các Kitô hữu. Quan lãnh sự hỏi các tín hữu: “Trong hộp có những gì vậy?”. Một tín hữu trả lời “Các sách và thư của Phaolô người công chính”. Dựa trên chứng từ đó chúng ta biết được là các Kitô hữu đem theo mình ít nhất là một phần các tác phẩm Kinh Thánh. Và bởi vì các vị tử đạo tại Scillium là những người dân thường đến từ một làng nói tiếng Latinh, nên có thể suy luận rằng ngay từ thời đó họ đã có một bản dịch Kinh Thánh tiếng Latinh.

  Tại Roma vào năm 250 tác giả Novaziano cũng trích một bản văn Kinh Thánh La tinh, khác với bản văn mà thánh Cipriano sử dụng. Như thế, chúng ta thấy ngay tại Italia cũng đã có một bản dịch La tinh thứ hai được sử dụng, hay ít nhất đó là một bản văn La tinh tái duyệt bản dịch được phổ biến bên Phi châu.

  Bản Vetus Latina quan trọng đối với việc phê bình văn bản. Nó giúp dựng lại bản văn Hy Lạp Tân Ước dễ dàng hơn các bản dịch khác, vì nó dịch rất sát bản văn Hy lạp. Ngoài ra bản Vetus Latina còn rất hữu ích đối với việc phê bình bản văn Thánh Kinh Cựu Ước Hy lạp, vì nó được dịch từ một bản văn Bẩy Mươi khá tốt. Thế rồi, bản Vetus Latina đã được thánh Giêrolamo dùng để soạn bản dịch Latinh Vulgata. Tất cả những sách Deuterocanonici cựu ước mà thánh Giêrolamo đã không dịch, tức các sách Khôn Ngoan, Huấn Ca, Baruc, Macabây I-II, đã được lấy lại từ bản Vetus Latina. Sách Thánh vịnh của bản văn Vulgata cũng lấy lại từ bản Vetus Latina. Thánh Giêrolamo đã tái duyệt nó, chứ không thay thế bằng bản dịch riêng. Cũng nên ghi nhận rằng bản dịch Tân Ước Latinh trong cuốn Vulgata cũng là bản dịch Vetus Latina được thánh Giêrolamo tái duyệt. Ngoài ra cũng không được quên rằng phụng vụ, các Giáo Phụ và các tác giả Latinh đã sử dụng rộng rãi bản Vetus Latina, cả sau này nữa, vì nó đã chỉ được thay thế từ từ bằng bản Vulgata.

  Bản Vetus Latina được duy trì trong một số thủ bản Codici không đầy đủ và trong một số mảnh văn bản, bị ảnh hưởng bởi bản Vulgata. Bản văn Tân Ước được đánh dấu với mẫu tự Latinh viết thường. Đặc biệt quan trọng có:

  – Thủ bản Vodice k (hay Codice Bobbio), thuộc thế kỷ thứ V-VI, gồm một phần Phúc âm thánh Mátthêu và Máccô được lưu giữ tại Torino, trung bắc Italia.

  – Thủ bản Codice a (hay Codice Vercelli) thuộc thế kỷ IV-V, có lẽ là thủ bản các Phúc Âm Latinh cổ xưa nhất. Nó thuộc bản tái duyệt Âu châu.

  – Ngoài ra còn các có các thủ bản quan trọng khác như Codice e (Palatino) thuộc thế kỷ thứ V; Codice b (Verona) thuộc thế kỷ thứ V; Codice f (Brescia) thuộc thế kỷ thứ VI.

  Vì có ít tài liệu trực tiếp nên các lời trích của các Giáo Phụ Latinh như thánh Cirpiano, thánh Ambrogio, Giáo Phụ Ambrosiastro vv… cũng rất quan trọng đối với nghành phê bình văn bản.

  Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Từ Vựng Và Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 2
 • Tiếng Anh 5 Unit 12 Lesson 1 (Trang 12
 • Giải Lesson 2 Unit 12 Trang 14,15 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới
 • Tiếng Anh 5 Unit 1 Lesson 1 (Trang 6
 • Tiếng Anh 5 Unit 4 Lesson 2 (Trang 26
 • Giáo Trình Học Tiếng Latinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tự Học Chiêm Tinh Cơ Bản
 • 9 Quyển Sách Chiêm Tinh Học Hay Dễ Ứng Dụng Vào Cuộc Sống
 • Nghiệp Là Gì? Nghiệp Quả Từ Góc Nhìn Chiêm Tinh Học
 • Chiêm Tinh Học Nội Môn
 • Nền Khoa Học Tiếng Anh Là Gì ?
 • Giáo Trình Học Tiếng Latinh, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay, Download Giáo Trình Tiếng Anh Trình Độ B, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh Ket, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 5, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 4, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 8, Giáo Trình Học Tiếng Anh ở Nhà, Giáo Trình 60 Bài Tiếng Hàn, Giáo Trình Tiếng Anh Hay, Giáo Trình Tiếng Anh Hay Cho Trẻ Em, Giáo Trình Học Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Học Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Học Tiếng Anh, Giáo Trình Dạy Tiếng ê Đê, Giáo Trình Tiếng Anh Kid’s Box, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình âm Vị Học Tiếng Anh, Giáo Trình A Tiếng Anh, Giáo Trình 50 Bài Tiếng Hàn, Giáo Trình Tiếng Anh Mầm Non, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Tiếng Anh More, Giáo Trình Tiếng Anh Mỹ, Giao Trinh Tieng Anh Lop 8, Giáo Trình Tiếng Anh ôn Thi Cao Học, Giáo Trình Tiếng Anh ôn Thi Đại Học, Giáo Trình Tiếng Anh Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Pet, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh, Giáo Trình B Tiếng Anh, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 9, Giáo Trình Tiếng Anh Know How, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 3 Mới, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 4, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 5, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh 2, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 6 Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 6 Ppt, Giáo Trình Tiếng Anh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh Là Gì, Giáo Trình Tiếng Anh Cấp 2, Giáo Trình Tiếng Anh 8, Giáo Trình Tiếng Anh 7, Giáo Trình Tiếng Anh 6, Giáo Trình Tiếng Anh 5, Giáo Trình Tiếng Anh 4, Giáo Trình Tiếng Anh 2, Giáo Trình Tiếng Anh 123 Lớp 10, Giáo Trình Tiếng Anh 123, Giáo Trình Tiếng Anh 12, Giáo Trình Tiếng Anh 11, Giáo Trình Tiếng Anh 9, Giáo Trình Tiếng Anh A, Giáo Trình Tiếng Anh Cấp 3, Giáo Trình Tiếng Anh Bé, Giáo Trình Tiếng Anh Bậc Đại Học, Giáo Trình Tiếng Anh B2, Giáo Trình Tiếng Anh B1, Giáo Trình Tiếng Anh B, Giáo Trình Tiếng Anh Abc, Giáo Trình Tiếng Anh A2, Giáo Trình Tiếng Anh A1, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Trẻ Em, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Cơ Bản 1, Giáo Trình Tiếng Anh C, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Hà Nội, Giáo Trình ôn Thi Cao Học Môn Tiếng Anh, Giáo Trình Ngữ âm Tiếng Anh, Giáo Trình Ngữ âm Học Tiếng Anh, Giáo Trình Môn Tiếng Anh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh Everybody Up, Giáo Trình Môn Tiếng Anh 9, Giáo Trình Môn Ngữ âm Tiếng Anh,

  Giáo Trình Học Tiếng Latinh, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Giao Tiếp Tiếng Anh, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Pdf, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay, Download Giáo Trình Tiếng Anh Trình Độ B, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 7, Giáo Trình Tiếng Anh Ket, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 5, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 3, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 4, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 8, Giáo Trình Học Tiếng Anh ở Nhà, Giáo Trình 60 Bài Tiếng Hàn, Giáo Trình Tiếng Anh Hay, Giáo Trình Tiếng Anh Hay Cho Trẻ Em, Giáo Trình Học Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Học Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình Học Tiếng Anh, Giáo Trình Dạy Tiếng ê Đê, Giáo Trình Tiếng Anh Kid’s Box, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 2, Giáo Trình âm Vị Học Tiếng Anh, Giáo Trình A Tiếng Anh, Giáo Trình 50 Bài Tiếng Hàn, Giáo Trình Tiếng Anh Mầm Non, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh Lớp 6, Giáo Trình Tiếng Anh More, Giáo Trình Tiếng Anh Mỹ, Giao Trinh Tieng Anh Lop 8, Giáo Trình Tiếng Anh ôn Thi Cao Học, Giáo Trình Tiếng Anh ôn Thi Đại Học, Giáo Trình Tiếng Anh Pdf, Giáo Trình Tiếng Anh Pet, Giáo Trình Dạy Tiếng Anh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Dựa Vào Gốc Tiếng Latin.
 • Học Tiếng Trung Cơ Bản Với Bảng Chữ Cái Tiếng Trung
 • Học Bảng Chữ Cái Tiếng Trung Dễ Như Ăn Kẹo
 • Nguồn Gốc Của Tiếng Latin
 • Phân Tích Các Khía Cạnh Trong Việc Học Tiếng Latin Và Sự Liên Quan Đến Tiếng Anh ” Anh Ngữ Zim
 • 4 Lý Do Thuyết Phục Bạn Học Tiếng Latinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Thuật Công Chứng Tài Liệu Tiếng La Tinh
 • Bảng Chữ Cái Tiếng Trung Quốc Có Phiên Âm, Cách Đọc Và Học Dễ Nhớ Nhất
 • Phương Pháp Dạy Học Sinh Lớp 1 Nhanh Biết Đọc Tiếng Việt
 • Dạy Môn Tiếng Việt Lớp 1 Theo Chương Trình Mới Như Thế Nào?
 • 5 Lưu Ý Giúp Dạy Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Cho Trẻ Hiệu Quả
 • Làm nền tảng cho việc học các ngôn ngữ lãng mạn

  Đối với những người dịch thuật tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Rumani thì đây thực sự là một ngôn ngữ vô cùng hữu ích.

  Như đã nói, 5 ngôn ngữ lãng mạn có nguồn gốc từ tiếng Latinh, nhiều từ vựng và ngữ pháp của chúng đều bắt nguồn từ ngôn ngữ này. Việc học tiếng Latinh có thể giúp củng cố kiến thức về các từ gốc, từ đó có thể hỗ trợ việc học các ngôn ngữ khác. Như vậy, đồng nghĩa với việc nắm rõ được tiếng Latinh tức là đang có nền tảng vững chắc để có thể bắt đầu học 5 ngôn ngữ lãng mạn cùng một lúc. Thật sự tuyệt vời đúng không?

  Học tiếng Latinh là cách hiệu quả nhất để học ngữ pháp tiếng Anh

  Không chỉ ngôn ngữ lãng mạn mới có nguồn gốc từ tiếng Latinh, khoảng 50% từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh có nguồn gốc từ ngôn ngữ “chết” này.

  Đặc biệt, trong vấn đề học ngữ pháp, ngay cả những người nói tiếng Anh bản địa cũng cho rằng ngữ pháp tiếng Anh rất trừu tượng, phức tạp và khó học. Tiếng Latinh lại khác, nó có hệ thống ngữ pháp trật tự, hợp lý, có cấu trúc, có hệ thống, nhất quán. Mỗi bài học trong ngôn ngữ này đều có sự liên kết và tính logic chặt chẽ. Hơn hết, nó là nguồn gốc của tiếng Anh, vậy nên nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng học ngữ pháp tiếng Latinh giúp mọi người học ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn.

  Tiếng Latinh cung cấp các từ gốc cho tất cả các ngành khoa học hiện đại

  Chúng ta đang sống trong thời đại bị chi phối bởi khoa học hiện đại, nhưng quý vị có biết những thuật ngữ khoa học chúng ta sử dụng hàng ngày đến từ đâu?

  Tất cả các ngành khoa học hiện đại bắt đầu phát triển vào thời kỳ Phục hưng, khoảng thời gian mà tất cả những người có học thức đều sử dụng ngôn ngữ Latinh. Nói cách khác, tất cả các thành tựu khoa học đều được ghi chép lại bằng tiếng Latinh. Vì thế, thứ tiếng này chính là khởi nguồn của các thuật ngữ khoa học.

  Những khái niệm, thuật ngữ căn bản nhất trong luật, y học, khoa học, âm nhạc, thần học, triết học, nghệ thuật và văn học… mà chúng ta học hàng ngày đều được dịch từ tiếng Latinh. Nếu ai đó làm việc trong các lĩnh vực này, hiểu được tiếng Latinh chính là một lợi thế để nghiên cứu chúng.

  Tiếng Latinh là ngôn ngữ của nền văn minh phương Tây

  Đối với các nhà sử học nghiên cứu nền văn minh phương Tây, nếu có thể dịch tiếng Latinh sẽ đem đến cho họ một kho tàn kiến thức đồ sộ. Giai đoạn này chính là giai đoạn phát triển đỉnh cao của nhân loại từ kinh tế đến nghệ thuật, kiến trúc, triết học… và như đã nói, tất cả các học giả đều ghi chép lại mọi sự kiện, mọi tri thức lại bằng thứ ngôn ngữ “chết” này.

  Bên cạnh đó, trong các công trình nghiên cứu khoa học, tài liệu được xem là có giá trị nhất được gọi là tài liệu gốc. Một nhà nghiên cứu lịch sử phương Tây nếu có thể dịch tài liệu thuộc các chuyên ngành từ tiếng Latinh có thể làm tăng giá trị khoa học cho công trình nghiên cứu của mình, bởi vì hầu hết các loại sách được ghi chép bằng tiếng Latinh trong lịch sử được xem là tài liệu gốc quý giá.

  Chúng tôi hy vọng sau khi xem những lý do nên học tiếng Latinh ở trên, các bạn sẽ thấy ngôn ngữ này vẫn còn sống động như thế nào. Và chắc chắn rằng học nó sẽ mang lại nhiều cánh cửa nghề nghiệp lý thú cho mọi người.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Thái Lan Ở Hà Nội. Trung Tâm Dạy Tiếng Thái Tại Hà Nội
 • Dạy Tiếng Lào Cấp Tốc, Cơ Bản
 • Học Tiếng Lào Với Giáo Viên Người Lào Tại Mlp Center
 • Dạy Kèm Tiếng Lào Saigon Vina
 • Trường Dạy Tiếng Việt Ở Lào
 • Trung Tâm Dịch Thuật Tiếng Latinh Hàng Đầu Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Các Khía Cạnh Trong Việc Học Tiếng Latin Và Sự Liên Quan Đến Tiếng Anh ” Anh Ngữ Zim
 • Nguồn Gốc Của Tiếng Latin
 • Học Bảng Chữ Cái Tiếng Trung Dễ Như Ăn Kẹo
 • Học Tiếng Trung Cơ Bản Với Bảng Chữ Cái Tiếng Trung
 • Phương Pháp Học Từ Vựng Tiếng Anh Dựa Vào Gốc Tiếng Latin.
 • Tiếng Latinh là một ngôn ngữ cổ, được xem như đã “chết” bởi vì rất ít người trên thế giới sử dụng ngôn ngữ này trong giao tiếp. Tuy nhiên, hiện nay tiếng Latinh được dạy ở các trường trung học và đại học, các khóa học này chủ yếu chuẩn bị cho người học dịch các văn bản tiếng Latinh sang các ngôn ngữ hiện đại. Vì tiếng Latin không được sử dụng để giao tiếp, nên các khóa học chỉ nhấn mạnh vào kỹ năng đọc trong khi bỏ qua các kỹ năng nghe và nói. Hơn nữa, bản chất hiếm hoi của ngôn ngữ làm cho việc tìm kiếm các trung tâm dịch thuật tiếng Latinh trở thành vấn đề khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở hầu hết các nước trên thế giới.

  Tiếng Latinh là một ngôn ngữ cổ, được xem như đã “chết” bởi vì rất ít người trên thế giới sử dụng ngôn ngữ này trong giao tiếp. Tuy nhiên, hiện nay tiếng Latinh được dạy ở các trường trung học và đại học, các khóa học này chủ yếu chuẩn bị cho người học dịch các văn bản tiếng Latinh sang các ngôn ngữ hiện đại. Vì tiếng Latin không được sử dụng để giao tiếp, nên các khóa học chỉ nhấn mạnh vào kỹ năng đọc trong khi bỏ qua các kỹ năng nghe và nói. Hơn nữa, bản chất hiếm hoi của ngôn ngữ làm cho việc tìm kiếm các trung tâm dịch thuật tiếng Latinh trở thành vấn đề khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở hầu hết các nước trên thế giới.

  Tìm hiểu Tiếng Latinh

  Tiếng Latinh có nguồn gốc ở một khu vực xung quanh La Mã cổ được gọi là Latium. Sau đó được xem như ngôn ngữ chính thức của Đế chế La Mã. Những người dịch ngôn ngữ lãng mạn như tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Rumani, Bồ Đào Nha… cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ lớn từ việc học tiếng Latin vì tiếng Latinh là tiền đề phát triển ra các loại tiếng sau này.

  Theo các nhà ngôn ngữ học, khoảng 80% từ tiếng Anh học thuật có nguồn gốc từ tiếng Latin, bao gồm các từ có nguồn gốc Hy Lạp, cũng như hàng ngàn từ tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha cũng có nguồn gốc từ loại tiếng cổ này. Tiếng Latin phục vụ như là ngôn ngữ chung cho phương Tây và là sự lựa chọn cho mục đích khoa học và chính trị, nó thống trị phía tây trong hơn một ngàn năm trước khi được thay thế bằng tiếng Pháp và tiếng Anh trong thế kỷ 18 – 19.

  Có thể thấy với bề dày lịch sư như vậy, các chuyên gia dịch thuật tiếng Việt sang tiếng Latinh hoặc tiếng Latinh sang tiếng Việt rõ ràng sẽ cần nghiên cứu ngôn ngữ một cách chi tiết và thấu đáo mới có thể dịch thuật tiếng Latinh tốt.

  Tiếng Latinh một loại ngôn ngữ hiếm đối với dịch thuật

  Tìm nơi dịch thuật tiếng Latinh ở đâu?

  Mặc dù không còn được dùng trong giao tiếp hàng ngày nữa nhưng tiếng Latinh vẫn còn được sử dụng phổ biến trong các văn bản. Các tài liệu tiếng Latinh là một kho tàng kiến thức khổng lồ, nên nhiều sinh viên, học giả cần dịch thuật tiếng Latinh để phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu. Tiếng Latin cũng được sử dụng trong việc tạo ra các từ mới cho một số ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Anh. Vì thế, nhu cầu dịch thuật tiếng Latinh rất lớn nhưng lại hiếm cho nơi nào cung cấp dịch vụ này.

  Việt Uy Tín tự hào là trung tâm dịch thuật tiếng Latinh hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi đã thực hiện yêu cầu dịch tất cả mọi thứ từ các văn bản tôn giáo, sách sinh học cổ đại, tài liệu y học… từ tiếng Latinh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Latinh.

  Bất kể tài liệu gì muốn dịch sang tiếng Latin, Việt Uy Tín đều có thể đáp ứng. Bởi vì chúng tôi có đội ngũ nhân viên dịch thuật được đào tạo chuyên môn và kỹ năng dịch thuật chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sở hữu đội ngũ công tác viên hùng hậu, trải khắp Việt Nam và hầu hết là các chuyên gia hàng đầu trong ngành dịch thuật. Do đó, quý khách có thể yên tâm khi gửi gắm bản dịch cho chúng tôi.

  Giá dịch thuật tiếng Latinh của Việt Uy Tín

  Bảng giá dịch thuật tiếng Latinh:

  • Dịch thuật tài liệu là Hợp đồng, có bên A, bên B: + 10% giá tài liệu thông thường
  • Dịch thuật tài liệu chuyên ngành (kỹ thuật thông thường, tài chính, luật, thuế…): + 20% giá tài liệu thông thường
  • Dịch thuật tài liệu chuyên ngành kỹ thuật chuyên sâu: + 30% giá tài liệu thông thường
  • Tài liệu yêu cần dịch thoáng, từ ngữ bóng bảy, dịch thoát nghĩa: + 20% giá tài liệu thông thường
  • Tài liệu form mẫu gồm: GKS, Học Bạ, Giấy chứng tử, GKH, Hộ khẩu, CMND, Bằng lái xe, Hộ chiếu, LLTP…
  • Số từ trên một trang được quy định 300 từ/ trang ( đếm Autocount Ms Word)
  • Giảm 5% đối với hợp đồng có số lượng từ 100 trang trở lên

  Nếu quý khách đang gặp vấn đề trong việc tìm kiếm trung tâm dịch thuật tiếng Latinh uy tín, nhằm hỗ trợ chuyển thể tài liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu, học tập, đừng ngần ngại và hãy xem xét sử dụng dịch vụ dịch thuật Việt Uy Tín. Chúng tôi sẵn sàng để mang lại cho quý khách chất lượng dịch vụ tốt nhất, với mức giá vô cùng ưu đãi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Lý Do Tốt Để Học Tiếng Latin ·
 • Là Latin Một Ngôn Ngữ Dễ Dàng Học Hỏi? ·
 • Chương Trình Học Các Ngôn Ngữ: Latin, Anh, Pháp, Tây Ban Nha Tại Trung Tâm Đắc Lộ
 • Sinh Viên Lào Say Mê Học Tiếng Việt
 • Khóa Học Tiếng Trung Cấp Tốc Tại Lào Cai
 • Vì Sao Trên Các Biển Tên Cây Trong Công Viên Lại Thường Ghi Chú Bằng Tiếng Latinh?

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Lớp 6 Hay Nhất
 • Những Mẫu Câu Tiếng Anh Giới Thiệu Bản Thân
 • Tiếng Anh Lớp 6: Học Gì Và Học Như Thế Nào?
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6
 • Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022
 • Khi vào công viên chơi, chúng ta thưởng nhìn thấy trên mỗi thân cây đều có treo biển tên của cây đó. Trên biển tên, bên cạnh tên cây được viết bằng thứ tiếng của nước đó, ở bên dưới còn có một dòng chữ La tinh. Tại sao lại như vậy?

  Danh pháp thực vật đã xuất hiện từ năm 1753, năm xuất bản đầu tiên của công trình Species Plantarum của Carl Linnaeus. Sau đó các quy tắc về danh pháp được khẳng định qua các hội nghị quốc tế về thực vật học trên thế giới bắt đầu từ Hội nghị Paris (1867) trở đi.

  Danh pháp thực vật đã xuất hiện từ năm 1753.

  Quy tắc chung khi đặt tên khoa học cho cây gồm ít nhất 2 tên (chi và loài). Tên cây phải được viết bằng chữ La tinh. Tên La tinh là bắt buộc đối với các chi, loài, thứ, các bậc dưới chi, loài và thứ. Tên La tinh thường được viết nghiêng. Các bản mô tả gốc của các họ, phân họ, tông, phân tông, chi, phân chi, tổ, phân tổ, loạt, phân loạt… loài và các bậc dưới loài phải viết bằng chưa La tinh.

  Việc ghi rõ tên cây bằng tiếng La tinh là một điều kiện bắt buộc. Lý do là vì: ở những vùng khác nhau (địa phương khác nhau) lại có những tên gọi khác nhau cho cùng một loại cây. Ví dụ: Quả cà chua, người Trung Quốc gọi nó là Tây hồng thị, nhưng tiếng Anh là Tomato. Hoặc như củ khoai tây, người Trung Quốc gọi là Thổ đậu, tiếng Anh lại gọi là Potato.

  Do tên gọi không thống nhất nên rất dễ gây nên những hiểu lầm giữa khoa học trong nước và khoa học quốc tế. Đặc biệt là trong lĩnh vực y học, nếu như không có 1 cái tên thống nhất sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Để thống nhất tên gọi, các nhà thực vật học đã phải tốn rất nhiều công sức, từng sử dụng rất nhiều cách gọi tên khác nhau.

  Song sau này đều được thay thế bởi cách gọi 2 tên. Cách gọi này dùng chữ La tinh hoặc từ đã bị La tinh hoá để gọi tên. Do chữ La tinh sử dụng tương đối ít và cũng ít biến đổi. Một chữ La tinh chỉ đại diện cho 1 loài thực vật nên gọi bằng tên La tinh sẽ tương đối ngắn, chính nguyên nhân này đã khiến cho tên La tinh thường được dùng để đặt tên cho các loài thực vật một cách phổ biến.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Đọc Tên Thuốc Tây Và Phương Pháp Học Nhớ Tên Thuốc
 • Soạn Bài Tiếng Rao Đêm Trang 30 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 2
 • Tiếng Việt Lớp 5 Tập Đọc: Tiếng Rao Đêm
 • Top 10 Bài Hát Tiếng Anh Lớp 5 Hay Nhất
 • Tổng Hợp Kiến Thức Trọng Tâm
 • Mua Sách Học Tiếng Hàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Trang Web Học Tiếng Hàn Miễn Phí Ở Hàn Quốc ” Hàn Quốc Kia Rồi
 • Rút Ngắn Thời Gian Học Tiếng Hàn Nhờ Phương Pháp Này
 • Mẹo Quản Lý Thời Gian Khi Học Tiếng Hàn
 • Tối Ưu Thời Gian Học Tiếng Hàn Hiệu Quả
 • Phương Pháp Giúp Bạn Tiết Kiệm Thời Gian Khi Học Tiếng Hàn
 • Sách Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán, Tiếng Viêt, Tiếng Anh, Sach Giao Vien Tieng Tieng Anh Lop 10 Tap 2, 7 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Nổi Tiếng, Sách Tiếng Anh 9 Thi Điểm Sách Bài Taapj, Đáp án Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Lưu Hoằng Trí Sách Mới, Sách Tiếng Anh 9 Thi Điểm Sách Bài Tập, Sách Bài Tập Tiếng Anh 9, Sach Tieng Anh Lop 8 Moi Tap 2, Sách Tiếng Anh 12 Mới, Sách Tiếng Anh 7 Cũ, Sách Tiếng Anh Lớp 8, Sách Y Học Tiếng Anh, Sach Bai Tap Tieng Anh 5 Moi, Sach Bai Tap Tieng Anh 8, Sach Bai Tap Tieng Anh 7, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5, Sách Bài Tập Tiếng Anh 5, Mua Sách Học Tiếng Hàn, Sách Tiếng Nga Lớp 8, Sách Tiếng Anh Lớp 8 Mới, Sách Mềm Tiếng Anh Lớp 10 Tập 2, Sách Mềm Tiếng Anh Lớp 10, Sách Mềm Tiếng Anh, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Tập 2, Tiếng Anh 10 Sách Bài Tập, Sách Tiếng Anh Lớp 9 Bản Mới, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Pdf, Mua Sách Học Tiếng Anh, Sách Tiếng Anh Mới Lớp 9, Sach Tieng Anh 9 Tap 2, Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Có Đáp án, Sách Tiếng Anh Lớp 9 Mới Pdf, Sách Học Tiếng Anh Cơ Bản, Sách Học Tiếng Anh, Đáp án Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6, Sách Mềm Tiếng Anh Lớp 12 Tập 2, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9, Sách Học Nói Tiếng Anh, Sách Học Ngữ âm Tiếng Anh, Sách Học Tiếng Anh Hay, Sách Học Tiếng Anh Lớp 4, Sách Học Tiếng Anh Lớp 5, Sách 60 Bài Tiếng Hàn, Sach Tieng Anh Lop 7, Sách Tiếng Anh Lớp 4 Tập 1, Sách Tiếng Anh Lớp 11 Tập 2, Sách Tiếng Anh Lớp 10 Mới, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11, Sách Tiếng Anh Lớp 10 Tập 2 Pdf, Sách Học Tiếng Hàn Sơ Cấp, Sách Học Tiếng Hàn, Sách Học Tiếng ê Đê, Sách Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Pdf, Sách Tiếng Anh, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8, Sách Tiếng Anh Lớp 11 Mới Pdf, Sách Tiếng Anh Lớp 3, Sach Tieng Anh Lop 10 Tap 2 Bdf, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6, Sách Tiếng Anh Lớp 6, Sách Tiếng Anh Bài Tập Lớp 9, Sách Tiếng Anh 11, Sách Tiếng Anh Lớp 12 Mới, Sách Tiếng Anh 10 Cơ Bản, Sach Tieng Anh 10, Sách Tiếng Anh 8 Mới, Sach Bai Tap 11 Tieng Anh, Sach Tieng Anh Lop 10, Sách Dạy Tiếng Hàn, Sach Tieng Anh 9, Sách Tiếng Anh Lớp 4, Sách Tiếng Anh Lớp 5, Sách Tiếng Anh 1, Sách Tiếng Anh More! 2, Sách Tiếng Anh 12, Sách Dạy Tiếng ê Đê, Sách Gk Tiếng Anh Lớp 8, Sach Tieng Anh 8, Sách Tiếng Anh Lớp 9, Sách Dạy Học Tiếng Hàn, Sách Mềm Tiếng Anh Lớp 8 Tập 1, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Thí Điểm, Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Thí Điểm Tập 1, Sách Học Tiếng Nhật, Bộ Tranh Sách Tiếng Anh Lớp 5, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Thí Điểm, Đáp án Sách Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 9 Tập 2, Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh, Sách Học Sinh Tiếng Anh 9 Mới, Sách Học Tiếng Trung, Sach Bai Tap Tieng Anh 11 Thi Diem, Sách Tiếng Nhật Lớp 8 Bài 4, Sach Tieng Anh 10 Thi Diem, Sách Học Ngữ Pháp Tiếng Anh, Sách Học Tốt Tiếng Việt 4, Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Thí Điểm Tập 1 Pdf, Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Mai Lan Hương, Đáp án Sách Tiếng Anh Life A1-a2, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 2 Macmillan,

  Sách Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán, Tiếng Viêt, Tiếng Anh, Sach Giao Vien Tieng Tieng Anh Lop 10 Tap 2, 7 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Nổi Tiếng, Sách Tiếng Anh 9 Thi Điểm Sách Bài Taapj, Đáp án Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Lưu Hoằng Trí Sách Mới, Sách Tiếng Anh 9 Thi Điểm Sách Bài Tập, Sách Bài Tập Tiếng Anh 9, Sach Tieng Anh Lop 8 Moi Tap 2, Sách Tiếng Anh 12 Mới, Sách Tiếng Anh 7 Cũ, Sách Tiếng Anh Lớp 8, Sách Y Học Tiếng Anh, Sach Bai Tap Tieng Anh 5 Moi, Sach Bai Tap Tieng Anh 8, Sach Bai Tap Tieng Anh 7, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5, Sách Bài Tập Tiếng Anh 5, Mua Sách Học Tiếng Hàn, Sách Tiếng Nga Lớp 8, Sách Tiếng Anh Lớp 8 Mới, Sách Mềm Tiếng Anh Lớp 10 Tập 2, Sách Mềm Tiếng Anh Lớp 10, Sách Mềm Tiếng Anh, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Tập 2, Tiếng Anh 10 Sách Bài Tập, Sách Tiếng Anh Lớp 9 Bản Mới, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Pdf, Mua Sách Học Tiếng Anh, Sách Tiếng Anh Mới Lớp 9, Sach Tieng Anh 9 Tap 2, Sách Bài Tập Tiếng Anh 9 Có Đáp án, Sách Tiếng Anh Lớp 9 Mới Pdf, Sách Học Tiếng Anh Cơ Bản, Sách Học Tiếng Anh, Đáp án Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6, Sách Mềm Tiếng Anh Lớp 12 Tập 2, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9, Sách Học Nói Tiếng Anh, Sách Học Ngữ âm Tiếng Anh, Sách Học Tiếng Anh Hay, Sách Học Tiếng Anh Lớp 4, Sách Học Tiếng Anh Lớp 5, Sách 60 Bài Tiếng Hàn, Sach Tieng Anh Lop 7, Sách Tiếng Anh Lớp 4 Tập 1, Sách Tiếng Anh Lớp 11 Tập 2, Sách Tiếng Anh Lớp 10 Mới, Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11, Sách Tiếng Anh Lớp 10 Tập 2 Pdf,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lớp Học Tiếng Hàn Hoa Nhật Cho Trẻ Em
 • Các Ứng Dụng Học Tiếng Hàn Trên Điện Thoại
 • Gợi Ý Các Ứng Dụng Học Tiếng Hàn Trên Android Vô Cùng Hữu Ích
 • Cách Học Tiếng Hàn Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Trình Tự 6 Bước Học Tiếng Hàn Online Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Bộ Sách Học Tiếng Trung

  --- Bài mới hơn ---

 • Lớp Học Tiếng Trung Cấp Tốc Chất Lượng Cao Tại Quận 6
 • Gia Sư Tiếng Trung Quận 6 Giải Pháp Dành Cho Các Học Viên Tại Đức Việt
 • Học Nhanh Cao Đẳng Tiếng Trung Ở Quận 6
 • Học Nhanh Chứng Chỉ Tiếng Trung Ở Quận 6
 • Học Tiếng Trung Giao Tiếp Tại Quận 6 Ở Đâu Hiệu Quả?
 • Sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu nên gồm những tài liệu nào. Đó là câu hỏi thường được những người bắt đầu học tiếng Trung đặt ra trên nhiều diễn đàn, nhiều group học tiếng Trung. Tùy thuộc vào mục tiêu của người học, việc lựa chọn những cuốn sách cơ bản có thể sẽ khác nhau. Hôm nay Kokono sẽ giới thiệu cho bạn một bộ giáo trình Hán Ngữ 6 quyển, Bộ giáo trình này có gì thú vị ? khám phá ngay cùng Kokono nào .

  Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới là một trong những giáo trình học tiếng Trung kinh điển đang được sử dụng rộng rãi tại các trường đại học và các Trung tâm dạy tiếng Trung. Bộ Giáo trình Hán ngữ ấn bản lần này gồm 3 tập (chia thành 6 cuốn):

  Tập 1 có 30 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài

  Tập 2 có 20 bài, gồm 2 cuốn, mồi cuốn 10 bài

  Tập 3 có 26 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 13 bài

  Bộ Giáo trình Hán ngữ ấn bản mới này gồm 76 bài với nội dung từ dễ đến khó. Bắt đầu từ luyện tập ngữ âm cơ bản của tiếng Hán, từ đó tiến hành giảng dạy kết cấu ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng; cuối cùng là giai đoạn giảng dạy ngữ đoạn, thông qua sự hiểu biết sâu hơn về ngữ pháp và vận dụng từ ngữ, để nâng cao hơn nữa khả năng biểu đạt thành đoạn văn của người học.

  Giáo trình Hán ngữ mới có 3300 từ mới. Phần bài khóa và nội dung đàm thoại có quan hệ chủ điếm đồng nhất với bài luyện đọc trong phần bài tập, trên cơ sở bảng từ mới của từng bài.

  Phần bài tập của giáo trình này chú ý rèn luyện kỹ năng giao tiếp, mô phỏng và bồi dưỡng trí nhớ cho sinh viên.

  Để học hết giáo trình này này cần 600 tiết học, sau khi học hết sinh viên có thế tiến hành hội thoại thông thường và có thể đọc hiểu các bài văn đơn giản có sự hỗ trợ của từ điển

  Giáo trình Hán Ngữ quyển 3, 4

  Giáo trình Hán ngữ quyển 3 sẽ có thay đổi lớn. Ở quyển này, sẽ không còn chữ pinyin (phiên âm) nữa mà thay bằng chữ cứng. Như vậy, bạn bắt buộc phải thuộc mặt chữ Hán. Từ quyển này trở đi, giáo trình hướng tới việc sử dụng sách, báo tiếng Trung thành thạo. Không đơn giản chỉ là giao tiếp như quyển 1 và 2. Ngữ pháp ở quyển 3 này cũng nâng cao hơn đáng kể. Nếu bạn muốn thi HSK 3 thì từ mức này là có thể thi được rồi (tất nhiên là vẫn phải ôn thêm về HSK3 nữa).

  Vẫn cùng bộ với quyển 3 nên giáo trình hán ngữ quyển 4 không có thay đổi lớn. Ở quyển này, từ vựng và ngữ pháp cũng nhiều hơn, độ khó cũng cao hơn. Khi học hết quyển 4, số từ vựng của bạn sẽ ở mức 1500 từ. Có thể thoải mái thi HSK 3 mà không phải lo nghĩ. Nếu bạn chịu khó và ôn thêm thì có thể thi HSK 4.

  Nếu coi quyển 1, 2 là sơ cấp; quyển 3, 4 là trung cấp thì tới quyển 5, 6 thì là cao cấp rồi.

  Ở giáo trình Hán Ngữ quyển 5, sẽ chỉ còn 13 bài có độ khó cao. Số lượng từ vựng phong phú hơn. Ở level này là bạn có thể viết những đoạn văn ngắn và giao tiếp tương đối tốt. Học đến quyển này là bạn đã thi được HSK 4 và tiệm cận HSK 5 (khá khó nhằn đó). Tất nhiên là đi xin việc cũng sẽ dễ dàng hơn.

  Một năm nữa có thể bạn sẽ ước bạn đã bắt đầu ngày hôm nay!

  Sự trì hoãn là kẻ trộm thời gian.

  TẠI HÀ NỘI

  MIỀN BẮC

  MIỀN TRUNG

  MIỀN NAM

  MIỀN TÂY

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trung Tâm Dạy Tiếng Trung Cơ Bản Ở Bắc Giang
 • Địa Chỉ Học Tiếng Trung Tại Vĩnh Phúc
 • Top 5 Địa Chỉ Học Tiếng Trung Tốt Nhất Tại Vĩnh Phúc 2022
 • Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Vĩnh Yên
 • Top 4 Địa Chỉ Học Tiếng Trung Tốt Nhất Tại Vĩnh Phúc
 • Sách Học Tiếng Quảng Đông

  --- Bài mới hơn ---

 • Nên Biết Về Khoá Học Tiếng Trung Ở Quảng Châu
 • Kinh Nghiệm Đi Đánh Hàng Quảng Châu
 • Lựa Chọn Trường Tốt Học Tiếng Trung Ở Quảng Châu Năm 2022
 • Bật Mí 6 Trung Tâm Tiếng Anh Chất Lượng Ở Quảng Ngãi
 • Case Study: Viết Quảng Cáo Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp
 • Sách Học Tiếng Quảng Đông, 365 Cau Tieng Quang Dong Pdf, Tieng Quang Dong, Xin Tài Liệu Học Tiếng Quảng Đông, Giáo Trình Học Tiếng Quảng Đông, Pin Quang Điện Và Quang Trở Đều Hoạt Động Dựa Vào Hiện Tượng Quang Điện Ngoài, Pin Quang Điện Hoạt Động Dụa Vào Hiện Tượng Quang Dẫn, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Với ánh Sáng Kích Thích Thỏa Điều Kiện Định Luật Quang Điện Thứ Nhất Ta Thấy Dòng Quang Điện Chỉ Tri, Với ánh Sáng Kích Thích Thỏa Điều Kiện Định Luật Quang Điện Thứ Nhất Ta Thấy Dòng Quang Điện, Trong Một Tế Bào Quang Điện Có Dòng Quang Điện Bão Hoà, Hợp Đồng Quảng Cáo, Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Quảng Cáo, Quang Dong, Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo, Hợp Đồng In ấn Quảng Cáo, Mẫu Quảng Cáo Bằng Tiếng Anh, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ Tiếng Anh, Hợp Đồng Quảng Cáo Facebook, Chấm Dứt Hợp Đồng Quảng Cáo, Từ Điển Quảng Đông, Hợp Đồng Quảng Cáo 5s Online, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Quảng Cáo, Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Facebook, Dòng Quang Điện Đạt Đến Giá Trị Bão Hoà Khi, Tiếng Anh Chuyên Ngành Quảng Cáo, Nội Dung Bài Vào Nhà Ngục Quảng Đông Cảm Tác, Giáo Trình Quảng Đông, Sách Quang Học, Sách X Quang Hay, Sách X Quang, Quảng Cáo Sách Vpp, Sách Học X Quang, Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Trên Truyền Hình, Chính Sách Quảng Cáo Fb, Dòng Họ Nguyễn Văn ở Quế Phước – Nông Sơn – Quảng Nam, Hạ Tải Sách Quan âm Quảng Trần, Chính Sách Quảng Cáo Của Google, Chính Sách Quảng Cáo Của Vinamilk, Sách Quang Học Kiến Trúc, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Danh Sách Khách Sạn Quảng Bình, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Quảng Ninh Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Quảng Bình, Danh Sách Đại Biểu Của Tính Tuyên Quang, Danh Sách Khách Hàng Quảng Ninh, Danh Sách Khách Sạn Tại Uông Bí Quảng Ninh, Danh Sách Đại Hội Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Tuyên Quang Khóa Xvi, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Tuyên Quang, Danh Sách Khách Hàng Khu Công Nghiệp Quang Minh, Quyết Định Về Việc Thành Lập Khu Kinh Tế Ven Biển Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Chọn Câu Trả Lời Sai Khi Nói Về Hiện Tượng Quang Điện Và Quang Dẫn?, Những Tương Đồng Và Khác Biệt Của Từ Láy Trong Tiếng Việt Và Tiếng Hàn, Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Xây Dựng Bằng Tiếng Anh Tiếng Nhật, So Sánh Trợ Động Từ Tiếng Việt Và Tiếng Trung, Biết Dòng Quang Điện Triệt Tiêu Khi Hiệu Điện Thế Hãm Là 12v, Biến Động Phân Bố Các Hệ Sinh Thái Tiêu Biểu Vùng Bờ Biển Quảng Ninh, Sách Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán, Tiếng Viêt, Tiếng Anh, Tình Huống Giải Quyết Chế Động Chính Sách Người Lao Động, Hợp Đồng Lao Động Không Thời Hạn – Tiếng Anh, Quang Phổ Vạch Phát Xạ Là Một Quang Phổ Gồm, Sach Giao Vien Tieng Tieng Anh Lop 10 Tap 2, 7 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Nổi Tiếng, Sách Tiếng Anh 9 Thi Điểm Sách Bài Taapj, Trong Hiện Tượng Quang Điện Những Cách Thực Hiện Sau Đây Cách Nào Có Thể Làm Tăng Động Năng Ban Đầu, Mẫu Thông Báo Sản Phẩm Quảng Cáo Trên Bảng Quảng Cáo Băng Rôn, Sách Tiếng Anh 9 Thi Điểm Sách Bài Tập, Đáp án Sách Bài Tập Tiếng Anh 10 Lưu Hoằng Trí Sách Mới, Cho Giới Hạn Quang Điện Của Catốt Một Tế Bào Quang Điện Là, Hợp Đồng 3 Bên Tiếng Anh, Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Tiếng Anh, Bài Tập Bị Động Tiếng Anh Lớp 8, Bài Tập Bị Động Tiếng Anh Cơ Bản, Câu Bị Đông Tiếng Anh 8, Hợp Đồng Cầm Cố Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Hợp Đồng Tiếng Anh, Hợp Đồng Cầm Cố Tiếng Anh, Hợp Đồng Cầm Cố Tài Sản Tiếng Anh, Số Hợp Đồng Tiếng Anh Là Gì, Hợp Đồng Cho Vay Tiếng Anh, Mẫu Hợp Đồng Epc Tiếng Anh, Hợp Đồng Tiếng Anh, Mẫu Hợp Đồng 3 Bên Tiếng Anh, Ký Hợp Đồng Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Tiếng Anh, Ký Hợp Đồng Tiếng Anh, Hợp Đồng Cho Vay Tiếng Anh Là Gì, Hợp Đồng Tiếng Nhật, Mẫu Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hợp Đồng Thanh Lý Tiếng Anh, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Tiếng Hoa, Hợp Đồng Tiếng Trung, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Tiếng Anh, Hợp Đồng Cho Vay Theo Hạn Mức Tiếng Anh, Mẫu Hợp Đồng Bằng Tiếng Nga, Hợp Đồng Cho Vay Trong Tiếng Anh, Mẫu Hợp Đồng Oem Bằng Tiếng Anh, Hợp Đồng Bằng Tiếng Anh, Hợp Đồng Nguyên Tắc Tiếng Anh Là Gì,

  Sách Học Tiếng Quảng Đông, 365 Cau Tieng Quang Dong Pdf, Tieng Quang Dong, Xin Tài Liệu Học Tiếng Quảng Đông, Giáo Trình Học Tiếng Quảng Đông, Pin Quang Điện Và Quang Trở Đều Hoạt Động Dựa Vào Hiện Tượng Quang Điện Ngoài, Pin Quang Điện Hoạt Động Dụa Vào Hiện Tượng Quang Dẫn, Luận Văn Thực Hiện Chính Sách Giảm Nghèo Bền Vững Trên Địa Bàn Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Với ánh Sáng Kích Thích Thỏa Điều Kiện Định Luật Quang Điện Thứ Nhất Ta Thấy Dòng Quang Điện Chỉ Tri, Với ánh Sáng Kích Thích Thỏa Điều Kiện Định Luật Quang Điện Thứ Nhất Ta Thấy Dòng Quang Điện, Trong Một Tế Bào Quang Điện Có Dòng Quang Điện Bão Hoà, Hợp Đồng Quảng Cáo, Mẫu Phụ Lục Hợp Đồng Quảng Cáo, Quang Dong, Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo, Hợp Đồng In ấn Quảng Cáo, Mẫu Quảng Cáo Bằng Tiếng Anh, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ Tiếng Anh, Hợp Đồng Quảng Cáo Facebook, Chấm Dứt Hợp Đồng Quảng Cáo, Từ Điển Quảng Đông, Hợp Đồng Quảng Cáo 5s Online, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Quảng Cáo, Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Facebook, Dòng Quang Điện Đạt Đến Giá Trị Bão Hoà Khi, Tiếng Anh Chuyên Ngành Quảng Cáo, Nội Dung Bài Vào Nhà Ngục Quảng Đông Cảm Tác, Giáo Trình Quảng Đông, Sách Quang Học, Sách X Quang Hay, Sách X Quang, Quảng Cáo Sách Vpp, Sách Học X Quang, Mẫu Hợp Đồng Quảng Cáo Trên Truyền Hình, Chính Sách Quảng Cáo Fb, Dòng Họ Nguyễn Văn ở Quế Phước – Nông Sơn – Quảng Nam, Hạ Tải Sách Quan âm Quảng Trần, Chính Sách Quảng Cáo Của Google, Chính Sách Quảng Cáo Của Vinamilk, Sách Quang Học Kiến Trúc, Nghị Quyết Số 55 Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, Danh Sách Khách Sạn Quảng Bình, Nghị Quyết Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh Năm 2022, Quảng Ninh Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Quảng Bình, Danh Sách Đại Biểu Của Tính Tuyên Quang, Danh Sách Khách Hàng Quảng Ninh, Danh Sách Khách Sạn Tại Uông Bí Quảng Ninh, Danh Sách Đại Hội Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Tuyên Quang Khóa Xvi, Danh Sách Đại Biểu HĐnd Tỉnh Tuyên Quang,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Tiếng Hoa, Tiếng Đài Loan Và Tiếng Hồng Kông
 • Học Tiếng Quan Thoại Hay Quảng Đông Có Tốt Hơn Không?
 • Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Quan Thoại Và Tiếng Quảng Đông Là Gì?
 • Nghi Lễ Chuyển Đổi Của Người Hoa Quảng Đông Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Gia Sư Tiếng Quảng Đông
 • Link Tải Sách: Sách Cũ Trước 1975

  --- Bài mới hơn ---

 • Sách Cũ Miền Nam Trước 1975
 • Những Bài Học Làm Người Không Thể Nào Quên Trong Sách Giáo Khoa Miền Nam Trước 1975
 • Học Tiếng Pháp Đà Nẵng ❤️️các Trung Tâm Tiếng Pháp Uy Tín
 • Bảng Chữ Cái Trong Tiếng Pháp
 • Phương Pháp “60 Phút Học Tiếng Pháp Mỗi Ngày”
 • Kho sách cũ ấn hành trước 1975 tại miền Nam. Hy vọng các bạn tìm thấy lại nhiều quyển sách giá trị đã thất truyền.

  Sào Nam Ấn Tập:

  http://www.mediafire.com/view/iidl15ls95czevj/Sa`oNam-A^’nTap.pdf

  Gò công xưa và nay

  https://drive.google.com/file/d/12IuD65uTuoRx0Tov6kT28aPYgp56yobi/view?usp=sharing

  Thi Sĩ Tản Đà (1939):

  http://www.mediafire.com/view/fiqnepktm9i0l27/ThiSi-TanDa(1939).pdf

  Cứu thương:

  http://www.mediafire.com/view/jywpqr4y61hfyuy/Cuu-Thuong(1965).pdf

  Sư Phạm lý thuyết:

  http://www.mediafire.com/view/2fswksofz6rycwd/Supham-LyThuyet(1968).pdf

  Sư phạm thực hành:

  http://www.mediafire.com/view/aj08hrwbn2u393k/SuPham-ThucHanh.pdf

  Giáo dục cộng đồng (1971):

  http://www.mediafire.com/view/2p8v0ck4cjv3262/Giaoduc-congdong(1971).pdf

  Giáo dục nhi đồng:

  http://www.mediafire.com/view/87nly2j0nxbnmnb/Giaoduc-NhiDong(1970).pdf

  Cảm nang người vợ hiền (bà Tùng Long):

  http://www.mediafire.com/view/995nqofjc53t205/sach-Nguoivohien.pdf

  Lao Trung lãnh vận:

  http://www.mediafire.com/view/g22l0dqckgbmag4/TranvanHuong_LaoTrungLanhVan.pdf

  Tổng hợp sách xạo:

  http://www.mediafire.com/download/2yx62158tej3o57/Tonghop-Sach-xao.rar

  Tiểu Phi Lạc náo Saigon (Hồ Hữu Tường) – 2 cuốn:

  http://www.mediafire.com/download/gdfvfvg63xr5mdh/sach-Philacdainao-SG.rar

  Quân sử quyển 3: (3 phần)

  http://www.mediafire.com/view/dvgct44l8acmztl/Quansu-III-phan-1.pdf

  http://www.mediafire.com/view/ce1qddm8r94io3z/Quansu-III-phan-2.pdf

  http://www.mediafire.com/view/btaitm6rg66zd24/Quansu-III-phan-3+mucluc.pdf

  Kim Nhật – Bóng tối đi qua:

  http://www.mediafire.com/view/dn1us9eo5k6cc8c/KimNhat-Bong-toi-di-qua.pdf

  Việt Nam Máu lửa (Nghiêm kế Tổ):

  http://www.mediafire.com/view/0b63l8utyj3ki41/NghiemKeTo-VNmaulua.pdf

  Thiên đường Mù:

  http://www.mediafire.com/view/q8y4pz5ef7pzfdr/Thienduongmu-full.pdf

  Convoi 42:

  http://www.mediafire.com/view/xkn2826m403pn85/Bergot-Convoi-42.pdf

  Cuộc chiến Đông dương của tôi:

  http://www.mediafire.com/download/d9qj5w3kpt8aiw4/Bigeard-Ma-Guerre-Indochine.rar

  Nữ thiên thần ở DBP:

  http://www.mediafire.com/download/a3df1g66d7iz8b4/Genvieve-de-Galard-DBP.rar

  Những lá thư từ DBP (trích):

  http://www.mediafire.com/view/lu1becqqhccdrbf/lettres-de-DBP-_new_.pdf

  J’etais Médecin a DBP:

  http://www.mediafire.com/download/i6xc0fszubd9kjo/Grauwin-Medecin-a-DBP.rar

  Trại Trâu (Parc aux buffles):

  http://www.mediafire.com/view/dt6ykmjoeoxqep1/Le_Parc_au_Buffles(dich).docx

  Seulement Medecin (Grauwin):

  http://www.mediafire.com/download/yxpyfwhvvji9wyg/Grauwin-Seulement+M%C3%A9decin.rar

  Đức tự chủ:

  http://www.mediafire.com/view/9njy7qn3n94un1v/Sach-Duc-Tu-Chu.pdf

  Sử liệu Phù Nam:

  http://www.mediafire.com/download/xia0zlsv00q0z7p/sach-Sulieu-PhuNam.rar

  Thôi Thực Ký Văn:

  http://www.mediafire.com/download/dkzlpgu6uf7bt4d/Sach-ThoiThuc-KyVan(TruongQuocDung).rar

  SG năm xưa:

  http://www.mediafire.com/download/f2923h2fplzilfy/Sach-Saigon-nam-xua.rar

  Phan Đình Phùng:

  http://www.mediafire.com/download/sudqi5ircl9mwmv/sach-PhanDinhPhung.rar

  Vua Hàm Nghi:

  http://www.mediafire.com/view/zblztkcr8byq029/Sach-Vua-HamNghi.pdf

  Lương Ngọc Quyến:

  http://www.mediafire.com/view/c2b9vb6hzghl26y/sach-LuongNgocQuyen(TanViet).pdf

  Ngô vương quyền:

  http://www.mediafire.com/download/kb1tzwg8cjduel8/sach-NgoVuongQuyen.rar

  Người thầy thuốc (1938):

  http://www.mediafire.com/view/cgxzrngox4vngth/sach-Nguoithaythuoc(ThanhChau-1938).pdf

  Sách của Duyên Anh:

  http://www.mediafire.com/download/zc9lil9ml9z0slu/DuyenAnh-Sach.rar

  (Nguyễn Vỹ) Những người đàn bà lứng danh lịch sử:

  http://www.mediafire.com/view/ln9hk2eme64o98t/(NguyenVy)Nhung-danba-lungdanh-licsu.pdf

  Anh thư nước Việt (từ lập quốc đến hiện đại):

  https://drive.google.com/file/d/11bEP15HRbJeCYnA0eGM-TFTwVn2ROO0k/view?usp=sharing

  An Nam chí lược:

  https://drive.google.com/file/d/1s-K0hhMlAxEaO-YvGD56sGeYe5VVsZp2/view?usp=sharing

  Vọng Cổ – Ca Nhạc Cổ Điển (Điệu Bạc Liêu)

  https://drive.google.com/file/d/1snT4K2pvAiMAP3zc9H-9ZJECVDHyAd0z/view?usp=sharing

  Cầm ca Việt Nam

  https://drive.google.com/file/d/1UZ_6c3nXGN6OyQPOPwkSfvmYc9HuvoOv/view?usp=sharing

  Con người thời đại

  https://drive.google.com/file/d/1OGjampDODHsUrnALHYdqbhEUMDuujGD2/view?usp=sharing

  Nói về miền Nam

  https://drive.google.com/file/d/1sNvCecQ-HjtMSGfL8Y9EeQaByF8X4Aih/view?usp=sharing

  Non nước xứ Quảng

  https://drive.google.com/file/d/1Q0g2bHLT5H8eV2EMiD7xSleoz28qxGZT/view?usp=sharing

  Nước non Bình Định

  https://drive.google.com/file/d/1dRK3yfhHM1675abF6hh87NEtoCOWo_-l/view?usp=sharing

  Cửa vào phong tục Việt Nam

  https://drive.google.com/file/d/1yMSbumLR1W8eI0XdYx1XL7e6GQJ8M7bq/view?usp=sharing

  Phương pháp cứu thương

  https://drive.google.com/file/d/1Rmexjt0S8O7KOFrj6ZdeP0N6EjJSAk2g/view?usp=sharing

  Danh từ chuyên môn

  https://drive.google.com/file/d/1b-OgN7dKeHBUGGdh98wUP3h8hSvUNdC9/view?usp=sharing

  Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

  https://drive.google.com/file/d/1DHjB0IvQBLBgEFf_gpMyPt1hx66gccBy/view?usp=sharing

  Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (1697)

  https://drive.google.com/file/d/1HDkg1uojt56GPnlBv3MlcaJBoU9c6JU7/view?usp=sharing

  Đại Việt Thông Sử (1759)

  https://drive.google.com/file/d/1KyAwHC63msU5V0cnvGonh6NoaUWxKMi9/view?usp=sharing

  Đại Việt quốc sử

  https://drive.google.com/file/d/1Zo8yWuONtrI4yRcQhbWStQ6_CrJsecst/view?usp=sharing

  Đại Việt quốc thư

  http://www.mediafire.com/view/mydutey11xq8jym/Dai-Viet-Quoc-Thu.pdf

  Hoàng Lê nhất thống chí

  https://drive.google.com/file/d/17TrQ-Q8qoKT8ZRWxDOKLybwdG3QCKZCp/view?usp=sharing

  Đại hội văn hóa toàn quốc (1957)

  https://drive.google.com/file/d/1KRDIhnVLjinlhhP7e5ZacHXkMEmjXw0o/view?usp=sharing

  Đường về nhân vị

  https://drive.google.com/file/d/1jDVIYiGZncRECBxNhJtpeq4rp7IAEA9j/view?usp=sharing

  Gia Long phục quốc

  https://docs.google.com/document/d/1146XwQztxyBpnO86AcgP9g3lSHK_Re_Yv1ibnZsg1Nc/edit?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/1MFQzPaJKbUiiewPUQT5BHBvhonz4uxKv/view?usp=sharing

  Lam Sơn thực lực (Nguyễn Trãi biên soạn – Lê Thái Tổ đề tựa)

  https://drive.google.com/file/d/1bexu-Socl1UUlRQJ-BrzTt_IPSGklhvr/view?usp=sharing

  Giai nhân kỳ ngộ (Phan Châu Trinh)

  https://drive.google.com/file/d/1sVSHTwRa2-AAfOom1GoeudJ61BQJv0zO/view?usp=sharing

  Giáo dục cộng đồng (1971):

  https://drive.google.com/file/d/1ougCUIkaQLijDMdxy6D4DOZPwuh7F0sw/view?usp=sharing

  Giáo dục nhi đồng (1970):

  https://drive.google.com/file/d/1ougCUIkaQLijDMdxy6D4DOZPwuh7F0sw/view?usp=sharing

  Luân lý chức nghiệp:

  https://drive.google.com/file/d/1ju_iRSbg9bps4vdwFYQgSwVadlkLaQt1/view?usp=sharing

  Từ điển Hán Việt (1932)

  https://drive.google.com/file/d/1QBvfVwmev_k4pU8LVf1C5C_Zj_pKWm-f/view?usp=sharing

  Hoàng Hoa Thám (1957)

  https://drive.google.com/file/d/1thd5lYxZHpRB4urw8NiaGzr6osw4Vrh5/view?usp=sharing

  Huỳnh Thúc Kháng (con người và thơ văn-1972)

  https://drive.google.com/file/d/1tBgNzai1wqZA7wotCbTB8fdcS7j2BFAN/view?usp=sharing

  Nguyễn Thái Học (1902 – 1930)

  https://drive.google.com/file/d/1DC1FTzsr8ui5fAMplOa7Mixvr_FdYPIs/view?usp=sharing

  Phan Bội Châu

  https://drive.google.com/file/d/11lWAQRGAThD8meFsHqYq9PtyjBGTR_iL/view?usp=sharing

  Lục Vân Tiên (1889):

  https://drive.google.com/file/d/1T1OlH0xC_ThSkg-x4S5zUonGExynmvIP/view?usp=sharing

  Phong trào Duy Tân

  https://drive.google.com/file/d/1kMZON8L1qmMNAjdAvQgabU5cax6EPnqr/view?usp=sharing

  Kỹ thuật tuyên truyền chính trị (1969):

  https://drive.google.com/file/d/1rQheyuNtCSuq8Dymq1ffJL0flSR0UJ17/view?usp=sharing

  Phát thanh học đường (1966)

  https://drive.google.com/file/d/1UpSVq8hp2N_k20uUT5CYIIIIyVWGKecg/view?usp=sharing

  Lịch sử chữ quốc ngữ (1620 – 1659):

  https://drive.google.com/file/d/1bexu-Socl1UUlRQJ-BrzTt_IPSGklhvr/view?usp=sharing

  Quốc triều chánh biên toát yếu

  https://drive.google.com/file/d/1In9rT9uyL7Zpq_YvkF0Zz8YqyG9N9T8-/view?usp=sharing

  Một nền giáo dục Việt Nam mới (1941)

  https://drive.google.com/file/d/1uJF85V40Afmw-jkeIeGHTKlWa0ewoZX-/view?usp=sharing

  Người chí khí

  https://drive.google.com/file/d/15zVQzB5mqsHBHncdaw5FAcoLEN1kryLM/view?usp=sharing

  Đức tự chủ

  https://drive.google.com/file/d/1qGJD3T9-E5w55bf_qUM2fJHudQd__G_h/view?usp=sharing

  Phật học triết học

  https://drive.google.com/file/d/11lWAQRGAThD8meFsHqYq9PtyjBGTR_iL/view?usp=sharing

  Sách giáo khoa thời VNCH

  Em yêu khoa học

  http://www.mediafire.com/view/1a9az3hfk20ndux/SGK-emtimhieukhoahoc.pdf

  Em bé tôi

  http://www.mediafire.com/view/157f4nsuwmtptg4/SGK-embetoi.pdf

  https://drive.google.com/file/d/1jbt5MLeKt2K3gR8Us6GHGzxoV7FYr5El/view?usp=sharing

  Em tập tính tốt :

  http://www.mediafire.com/view/rhpn03t0614rno3/sach-EmTapTinhTot.pdf

  https://drive.google.com/file/d/12UqzrNN_9l8mzFmvnZNat9yfuIddGaa2/view?usp=sharing

  Quốc Sử lớp 3:

  http://www.mediafire.com/download/deq2agqg5zt0hfh/sach-QuocSu-lop-3.rar

  https://drive.google.com/file/d/1-uDUR2DTr_T6KI8jl374B6NzjFBLMYXl/view?usp=sharing

  Bổn phẩn công dân lớp 3 (1962):

  https://drive.google.com/file/d/1kz3P5G_FMn5iuoKA-BiglhuFynq0lKkK/view?usp=sharing

  Quốc sử lớp nhì: (3 phần)

  http://www.mediafire.com/view/29f1gxi1pj4k69p/Quocsu-lop-nhi-1.pdf

  http://www.mediafire.com/view/oclrsyc72yqt7qp/Quocsu-lop-nhi-2.pdf

  http://www.mediafire.com/view/u952ho69xf4s50y/Quocsu-lop-nhi-3.pdf

  Quốc Sử lớp nhất:

  http://www.mediafire.com/download/b0xfimf989pim3c/Quocsu-Lop-Nhat-1%262.rar

  Địa lý lớp 3 và khoa học lớp 4:

  http://www.mediafire.com/download/7ld7biv5g7yb2py/dialy-lop3%2BKhoahoc-lop4.rar

  Việt sử lớp đệ nhất

  http://www.mediafire.com/view/jgc3qdvfk3cam18/Sach-VietSu(lop-de-Nhat)-1960-61.pdf

  https://drive.google.com/file/d/14sneAPZv2OWBMZDh6rzHXJ7myzCFCGAY/view?usp=sharing

  Toán pháp lớp Nhì:

  http://www.mediafire.com/view/9d00436cbzgi5uv/Toan-Phap-Lop-Nhi-1.pdf

  Nguyệt san tiểu học (1961-1962) tháng 11-1961:

  http://www.mediafire.com/download/bc22bqnigca76pv/NguyetSan-TieuHoc-%28Nov-1961%29-nienkhoa-61-62.pdf

  Quốc văn lớp 3 (1951):

  http://www.mediafire.com/view/66iaglemfiiqb2s/Quoc-van-lop-3(1951).pdf

  Em học Việt Ngữ lớp Tư:

  http://www.mediafire.com/download/9xp1zh6vmnn1dum/Em-hoc-Viet-Ngu-lop-Tu.rar

  Tập đọc lớp 4:

  http://www.mediafire.com/view/5598hus1ggbu0cm/Tapdoc-lop-4-(nam-1969)-new.pdf

  Tân Việt Văn lớp Nhứt (1967):

  http://www.mediafire.com/view/d294p4nvayu5srq/TânVietVan-lop-Nhut(1967).pdf

  Tân Việt Văn lớp Bốn (1974)

  http://www.mediafire.com/view/e3ev5233vuvbj6j/TanVietVan-lop-4(1974).pdf

  Tân Việt Văn lớp Tư (1967):

  http://www.mediafire.com/view/rvrjs74eciwfjbj/TanVietVan-lop-Tu-(1967).pdf

  Em tìm hiểu khoa học lớp 4 (1971):

  https://drive.google.com/file/d/19XV1balVSA2RFHw9I_JfxsfxL2t4lMc8/view?usp=sharing

  Em tìm hiểu khoa học lớp 2 (1971):

  https://drive.google.com/file/d/1mEkZoe8mUr2mzhAuHPvUNNyzjI8uRxmG/view?usp=sharing

  Địa lý lớp Nhứt:

  http://www.mediafire.com/view/yzfzhhia20cysnd/Dialy-lopNhat((1966).pdf

  Phòng ngừa bệnh tật (lớp nhứt):

  http://www.mediafire.com/view/qf4sda69ja4bjd3/PhongNgua-BenhTat-lop-Nhut.pdf

  Toán lớp 3:

  http://www.mediafire.com/view/p7wxm78ixg8hetg/Toan-lop-3-(1965).pdf

  Bài học giản yếu lớp 2:

  http://www.mediafire.com/view/h63ki4q01537y8d/Baihoc-gianyeu-lop-2-(1972).pdf

  Bài học giản yếu lớp 4 (1973):

  http://www.mediafire.com/view/4j0akk56142t5fb/Baihoc-gianyeu-lop-4(1973).pdf

  Em học Việt ngữ lớp 4 (1969):

  https://drive.google.com/file/d/17Yzh3oeGCmBBEwVrhbajXw8aTnYhcuDS/view?usp=sharing

  Quốc văn toàn tập lớp 5 (1959):

  http://www.mediafire.com/view/n7jzy5lxcb1bczc/Quocvan-toan-tap-1958.pdf

  Quốc văn toàn thư (thiếu mấy trang)

  http://www.mediafire.com/view/5aidydsa7a85hok/Quocvan-toanthu-(thieu-vai-trang).pdf

  Việt Ngữ lớp 5 (1971):

  http://www.mediafire.com/view/o0gdd4o0o8r7cyp/Vietngu-lop-5-(1971).pdf

  Em học vần lớp 5 (1969):

  https://drive.google.com/file/d/1jDVIYiGZncRECBxNhJtpeq4rp7IAEA9j/view?usp=sharing

  Học vần lớp 5:

  http://www.mediafire.com/view/5zxq1517e0fpzkc/Em-hoc-van-lop-5.pdf

  Luận văn lớp 5:

  http://www.mediafire.com/view/ujgf8rfvr8xo95v/Luanvan-lop-5-(LuaViet-CanhHong).pdf

  https://drive.google.com/file/d/17ti_-chAxGqlIXluWEYhdvau6mbRT679/view?usp=sharing

  Công dân giáo dục lớp 12 (1974):

  http://www.mediafire.com/view/r9w4vppjcdxhbbx/CongDan-Giaoduc-lop-12-(1974).pdf

  Việt Văn toàn thư lớp 3 (1970):

  http://www.mediafire.com/view/yzm7ki3x1daem61/VietVan-ToanThu-(1970).pdf

  8 môn học yếu lược (1972)

  http://www.mediafire.com/view/cdmj4c93qwq3lh5/8-mon-Yeuluoc-lop-5-(1972).pdf

  Phát thanh học đường (1966):

  http://www.mediafire.com/view/9bsrqv3cirjo8et/Phathanhhocduong-1966.pdf

  Luân lý chức nghiệp (1971):

  http://www.mediafire.com/view/fuxpb9unbp7ld0n/Luanly-Chucnghiep-1971.pdf

  Giáo dục học (Thượng tọa Thích Nguyên Hồng)-dánh cho sinh viên đại học Vạn Hạnh:

  http://www.mediafire.com/view/ka2dd23bssulc91/Giaoduchoc-ThichNguyenHong.pdf

  Luận đề công dân giáo dục (1960)

  http://www.mediafire.com/view/73138dtuy8gigz5/Luande-CongDangiaoduc.pdf

  https://drive.google.com/file/d/1Bl0MTIK6tWvON-f1HdXYDgCZBvnTyUjR/view?usp=sharing

  Địa lý lớp Nhất (1966):

  https://drive.google.com/file/d/1tPL4qArZ02L0iJm1vtQZ08Q5rYzYG9RI/view?usp=sharing

  Địa lý lớp Nhì (1966):

  http://www.mediafire.com/view/dydi276ub820icl/Dialiy-lopNhi-1966.pdf

  Dưới mái học đường (1970):

  http://www.mediafire.com/view/7xcal1hmje8jc9s/Duoi-Mai-Hoc-Duong(1970).pdf

  Sổ tay hướng đạo:

  http://www.mediafire.com/view/decayc9y6vxx71n/Sotayhuongdao-tansinh-&-Hang-Nhi.pdf

  https://drive.google.com/file/d/1cwNwTffEd7XdqEUQmk4rEOaoK1RC2aOE/view?usp=sharing

  Báo Khoa học Huyền Bí:

  http://www.mediafire.com/download/s2uf6w48wif9b49/Bao-KHHB(all)1.rar

  http://www.mediafire.com/download/hqf5p57bq3zzpu2/Bao-KHHB(all)2.rar

  http://www.mediafire.com/download/bz2iwiox4tx623p/Bao-KHHB(all)3.rar

  http://www.mediafire.com/download/rak7tp5tfm8cmu6/Bao-KHHB(all)4.rar

  http://www.mediafire.com/download/fmx08pss13epag7/Bao-KHHB(all)5.rar

  http://www.mediafire.com/download/786h6y08868y26a/Bao-KHHB(all)6.rar

  http://www.mediafire.com/download/xd0576rd5di73mi/Bao-KHHB(all)7.rar

  http://www.mediafire.com/download/8zh7o9gahn7375i/Bao-KHHB(all)8.rar

  Thi tù tùng thoại (Huỳnh Thúc Kháng):

  http://www.mediafire.com/view/c32a47rux7muyiy/HunhThucKhang-ThituTungthoai.pdf

  Sự thật quan hệ VN-TQ:

  http://www.mediafire.com/view/gghrb4368uo4336/suthat-quanhe-VN-TQ.pdf

  Thiên đường mù (Dương Thu Hương):

  http://www.mediafire.com/view/q8y4pz5ef7pzfdr/Thienduongmu-full.pdf

  Thần Hổ (chuyên ma)-Tchya:

  http://www.mediafire.com/view/848939c90w8bcq5/Tchya-Than-Ho.pdf

  Tự điển quân sự:

  http://www.mediafire.com/view/8o6hw55iz3rf66r/Tudien-Quansu-1.pdf

  Tự điền quân sự Việt-Pháp-Mỹ:

  http://www.mediafire.com/view/78dtb5gppyn3z27/Tudien-quansu-VietPhapMy.pdf

  Nude photography – the art and the craft:

  http://www.mediafire.com/view/gr7dghdsg6gulhl/Nude_Photography_-_The_Art_and_the_Craft1.pdf

  Quốc văn lớp 12 (1974):

  http://www.mediafire.com/view/6ibpfzbcr9lxf9o/Quocvan-lop-12(1974).pdf

  Giữ gìn sức khỏe lớp năm:

  http://www.mediafire.com/view/ms89mc6cjsrjaw0/GiuGinSucKhoe-lop-5.pdf

  Thủ công lớp Nhì-Nhất:

  http://www.mediafire.com/view/ihavu42aaqol2k1/ThuCong-lop-Nhi&Nhat.pdf

  Đời một tổng thống:

  http://www.mediafire.com/view/o7d1a4cd41a1kyf/Doi-mot-TongThong-NgoDinhDiem.pdf

  Thi vào lớp 6 (1971):

  http://www.mediafire.com/view/mnmqzrn2b5qxepj/Thi-vao-lop-6(1971).pdf

  Giáo dục công dân lớp 11 (1969):

  http://www.mediafire.com/view/x0m5royi9l7xk95/GiaducCongDan-lop-11-(1969).pdf

  https://drive.google.com/file/d/1phEyF85-OMD5FDOWDbOIkIwhq1ABQxyV/view?usp=sharing

  Tập làm văn lớp 5 (1971):

  http://www.mediafire.com/view/bbdi9481p9j8bmq/Taplamvan-lop-5-(1971).pdf

  Toán pháp lớp 5 (nhà xuất bản Lửa Việt – 1972):

  http://www.mediafire.com/view/dkstb94id2ctxv3/Toanphap-lop-5-(LuaViet)-1972.pdf

  Tâm lý học lớp 12ABCD (1967):

  http://www.mediafire.com/view/w6atnj9j7aje3hy/Tamlyhoc-12ABCD-1967.pdf

  Chính trị phổ thông (niên khóa 65-66):

  http://www.mediafire.com/view/ejedfr2hjh1147s/Chinhtri-phothong-1965-1966.pdf

  Quốc văn tân biên lớp 5 (1971):

  http://www.mediafire.com/view/siso22999ocud9y/Quocvan-Tanbien-(1971).pdf

  Kỹ thuật tuyên truyền chính trị:

  http://www.mediafire.com/view/7r9n738p55mxqa9/Kythuat-tuyentruyen-chinhtri-1969.pdf

  Lịch sử VN và thế giới (lớp đệ tứ – 1959):

  http://www.mediafire.com/view/v6bfg2dufwpj1zl/Lichsu-VN-thegioi(lop-deTu-1959).pdf

  Minh Tâm Bửu Giám (1968):

  http://www.mediafire.com/view/aim5k4895c8a64f/MinhTamBuuGiam-1968.pdf

  Đông lai bác nghị (1973)

  http://www.mediafire.com/view/h7omam8a42rhoct/DongLaiBacNghi-1973.pdf

  Sử địa lớp đệ Nhất (1969):

  http://www.mediafire.com/view/h3ve25fvaec6ysp/SuDia-lopDeNhat-1969.pdf

  Sách xạo: Những hòang đố không ngai (1983):

  http://www.mediafire.com/view/bfd6qb2nsoo9p93/sachxao-Hoangdekhongngai.pdf

  Việt văn đệ Nhị (1953) – mất bìa.

  http://www.mediafire.com/view/x5jork77588fzr1/VietVan-deNhi-1953.pdf

  Hình học không gian lớp 11 ban A (1965):

  http://www.mediafire.com/view/5f9l02ep2mjk9sb/Hinhhockhonggian-11A(1965).pdf

  https://drive.google.com/file/d/1JRzuyoovtV5RMQ2igV-3ogU8TBQ8TrDu/view?usp=sharing

  Đại số học lớp 11 ban A (1965):

  http://www.mediafire.com/view/9262631w3oshf4i/Daiso-11A(1965).pdf

  https://drive.google.com/file/d/128SpvpLvzmW2yDCf810Jun9vSsUMkDS4/view?usp=sharing

  Vạn vật học đệ nhị (1969)

  http://www.mediafire.com/view/a1w5bovji3w7045/VanVathoc-deNhi-1969.pdf

  Đời một tổng thống Ngô Đình Diệm:

  http://www.mediafire.com/download/o7d1a4cd41a1kyf/Doi-mot-TongThong-NgoDinhDiem.pdf

  Thể dục bậc tiểu học (1968)

  http://www.mediafire.com/view/nggzixvvjnf3m4i/Theduc-tieuhoc-1968.pdf

  Bài học giản yếu lớp 3 (1971):

  http://www.mediafire.com/view/f98ud747wsyf7c0/Baihoc-giangyeu-lop-3-(1971).pdf

  Quốc văn lớp 5 – Lửa Việt (1974):

  http://www.mediafire.com/view/rzrieq1fajd175v/QuocVan-lop5-LuaViet(1974).pdf

  Quốc văn tân biên lớp 5 (1972):

  http://www.mediafire.com/view/86ow4la42zpvlgx/Quocvan-Tanbien(1972).pdf

  Quốc văn tân biên lớp 3 (1972):

  http://www.mediafire.com/view/b1sj51r1lvbhk5d/Quocvan-tanbien-lop3(1972).pdf

  Hồi ký 41 năm làm báo (Hồ Hữu Tường):

  http://www.mediafire.com/view/j2x5cn8zvlphe17/(HoHuuTuong)-40-nam-lambao.pdf

  Việt Văn Tân Tập lớp Nhì (1964):

  http://www.mediafire.com/view/tqatkj77qq6ja74/VietVan-TanTap-lop-Nhi-1964.pdf

  Đức Thầy còn hay mất ?

  http://www.mediafire.com/view/zpvqlgf3u2rkmrs/Ducthay-con-hay-mat.pdf

  Việt Ngữ Tân Thư (phần giáo viên) -1962:

  http://www.mediafire.com/view/1j1v1kobj8osmo8/VietNgu-TanThu-lop-5-(phan-Giaovien)-1962.pdf

  Tóm lược Đức Dục, Sử Địa, Vệ sinh lớp hai – 1972:

  http://www.mediafire.com/view/wcc39zy1a740xpb/Tomluoc-Ducduc-SuDia-vesinh-lop-Nhi-1972.pdf

  Đêm Bướm Ma (tuyển truyện ma Việt Nam):

  http://www.mediafire.com/view/7jse2larlm4izy3/DemBuomMa-complete.pdf

  Tân Việt ngữ lớp hai (1974):

  http://www.mediafire.com/view/nzwojvx5tftqavw/TanVietNgu-lop-2-(1974).pdf

  Em tìm hiểu khoa học lớp 3 (1971):

  http://www.mediafire.com/download/1phyjk4quqr8lhu/EmTimHieuKhoahoc-lop-3%281971%29.pdf

  Em hoc tóan lớp Tư (1965)

  http://www.mediafire.com/download/8i8e1eax5adoh98/Emhoctoan-lop-Tu%281965%29.pdf

  Tiểu học Nguyệt san (1956):

  http://www.mediafire.com/download/a56kf0y58vy663y/Tieuhoc-Nguyetsan-1956.pdf

  Đức Dục lớp Nhì (1969)

  http://www.mediafire.com/download/y8aa3n2ayrkqise/DucDuc-lop-Nhi-%281969%29.pdf

  Việt Ngữ Tân Thư lớp Tư (1965)

  http://www.mediafire.com/download/so3tug7svcyg8pg/VietNgu-TanThu-Lop-Tu%281965%29.pdf

  Khéo tay thủ công lớp 3-4-5 (1966):

  http://www.mediafire.com/download/5fblb3tugh50h11/Kheotay-Thucong-lop-3-4-5%281966%29.pdf

  Quốc văn tòan thư lớp 3:

  http://www.mediafire.com/download/drsd5cz147v2llj/QuocVan-toanthu-lop3.pdf

  Toán pháp lớp 5 (1970)-scan lại:

  http://www.mediafire.com/view/a2odarra6dxv8ls/ToanPhap-lop-5-(1970-rescan).pdf

  Quốc sử lớp Nhứt (1968)-scan lại:

  http://www.mediafire.com/view/dk2y6lcsxcqglh3/QuocSu-lop-Nhut%281968%29-rescan.pdf

  Liên đoàn vận tải VN, đại hội toàn quốc kỳ VI, ba năm hoạt động 69-72:

  http://www.mediafire.com/view/fv8ksu3o2yiolx6/Liendoanvantai-69-72.pdf

  Đồng Quê (Phi Vân) -1957

  http://www.mediafire.com/download/1484q4m18q86snd/Dongque-PhiVan-1957.pdf

  Em yêu khoa học lớp 5 (1965):

  http://www.mediafire.com/download/vad5rpwgd9c4b2x/Emtimhieukhoahoc-lop5%281965%29.pdf

  Vệ sinh lớp 4 (1961)

  http://www.mediafire.com/download/is3hjk5ecoisdsz/Vesinh-lop-4%281961%29.pdf

  Em tìm hiểu khoa học lớp Nhứt (1966):

  http://www.mediafire.com/download/sy3amo5o69vuo6g/TimhieuKH-lopNhat-1966-L.pdf

  Em tập tính tốt lớp Tư (1968):

  http://www.mediafire.com/download/c5m9ueer1k8165r/Emtaptinhtot-lop-Tu%281968%29.pdf

  Em tìm hiểu khoa học lớp nhì (1966):

  http://www.mediafire.com/download/voa1dscom0778ux/EmtinhieuKhoahoclopNhi-1966.pdf

  Quốc văn lớp 12 (1974):

  http://www.mediafire.com/download/6ev4c1b41u7dahi/Quocvan-12ABCD-%281974%29.pdf

  Sách Trăm Hoa: Chiếc Bình Sứ Tàu:

  http://www.mediafire.com/download/q5976vpi02ec9ws/Tramhoa-ChiecbinhsuTau-2%281971%29.pdf

  Sách Trăm Hoa: Khu rừng hoang vu:

  http://www.mediafire.com/download/rhxn5y328ktb7nw/Tramhoa-Khurunghoangvu-1972.pdf

  Việt Thi (1949)-NXB Tân Việt:

  http://www.mediafire.com/download/svllp4576hb4sp0/Viet-Thi-1949-%28TanViet%29.pdf

  Tục ngữ phong dao (Nguyễn Văn Ngọc) ( 4 links):

  http://www.mediafire.com/download/zw9wh3rvgv9r5rd/TucnguPhongDao%281928%29-1.pdf

  http://www.mediafire.com/download/4y83tmazpc9xt64/TucnguPhongDao%281928%29-2.pdf

  http://www.mediafire.com/download/90eq4ydb39idtmj/TucnguPhongDao%281928%29-3.pdf

  http://www.mediafire.com/download/m1sewsw6k110179/TucnguPhongDao%281928%29-4.pdf

  Thơ ca châm biếm và trào lộng Vn (Hòang Trọng Thược)- 1969:

  http://www.mediafire.com/download/h4fs4mhui0wdfzs/Tho-Traolong-VN-1969.pdf

  Thi văn quốc cấm thời Pháp thuộc (1968):

  http://www.mediafire.com/download/69hnc7fyjzypuz9/ThiVanQuocCam-1.pdf

  http://www.mediafire.com/download/a7qp6fm1sc7y8ld/ThiVanQuocCam-2.pdf

  http://www.mediafire.com/download/crqjv5pro1frmbl/ThiVanQuocCam-3.pdf

  Việt Sử lớp Đệ Nhất -(1961) – bản scan lại:

  http://www.mediafire.com/download/kkgtoewggdd53mv/VietSu-12-%281961%29.pdf

  Tự điển thành ngữ điển tích- Diên Hương (1949):

  http://www.mediafire.com/download/x4zzcdw0ntvvzvu/Tudien-Thanhngu-dientich-1.pdf

  http://www.mediafire.com/download/5hhhy7et10klrrd/Tudien-Thanhngu-dientich-2.pdf

  Cẫm nang sinh tồn (SAS Survival guide):

  http://www.mediafire.com/download/psjd1njq9h34b5p/SAS-SURVIVAL-Guide.pdf

  Sách học quốc văn lớp 3 (1954):

  https://drive.google.com/file/d/16_BcOXJlsL_uEWR_bgyXKZORrdfZfUTh/view?usp=sharing

  Quốc văn tân biên lớp 5 (1971):

  https://drive.google.com/file/d/1MJbvw4fkP1lRBbGEtOeqvYT7Rd6y_rmK/view?usp=sharing

  Quốc văn toàn thư lớp 5 (1964):

  http://www.mediafire.com/download/cn40ia7wsloqgvg/Quocvan-toanthu-lop5%281964%29.pdf

  Quốc văn toàn bộ lớp tư (1964):

  http://www.mediafire.com/view/r9v2sjcacotcfu9/Quocvan-toanbo-lop-Tu%281964%29.pdf

  Đường Thi (Trần Trọng Kim) – 1950:

  http://www.mediafire.com/download/s81qxo149579rtn/DuongThi-TranTrongKim%281950%29.pdf

  Việt văn toàn thư lớp 2 (1970):

  http://www.mediafire.com/view/i26lnxgchhst12r/Vietvan-toanthu-lop-2%281970%29.pdf

  Quốc văn lớp 3 (1969):

  http://www.mediafire.com/download/pltay7tcq98nev9/QuocVan-lop3-1969.pdf

  Điện lực VN:

  http://www.mediafire.com/download/qlhxw5815mblofw/Dienluc-VN-1964.pdf

  Báo xưa: Triển vọng (chương trình Apollo và hiệp định Paris):

  http://www.mediafire.com/download/wwebp0kr5cwhh7o/baoxua-Trienvong-Apollo-17.pdf

  Thần tích Đức Thánh Trần:

  http://www.mediafire.com/download/1t3wngkn6iigakr/Thantich-DucThanhTran-1963.pdf

  Lược khảo văn học quyển 1 (1963)

  http://www.mediafire.com/view/yr1fyb1r8dhqn1t/LuocKhao-VanHoc-1%281963%29.pdf

  Dưới mái học đường (1955):

  http://www.mediafire.com/download/nc838prp4oojc31/Duoimaihocduong%281955%29.pdf

  Những bài luận thi tiểu học và đệ thất (1967):

  http://www.mediafire.com/download/s07529msl61u840/Nhung-Bailuan-thi-tieuhoc-deThat-1967.pdf

  Việt luận lớp Nhứt (1966):

  http://www.mediafire.com/download/d35jdf0ojw20ibc/VietLuan-lop-Nhut-1966.pdf

  Em tập tính tốt (1966):

  http://www.mediafire.com/download/cxol9qxvfa6xw3x/Emtaptinhtot-lop-Nhi%281966%29.pdf

  Quốc văn lớp nhứt (quyển 1) – 1957:

  http://www.mediafire.com/download/a5ur1ez04kng9br/QuocVan-lop-Nhut%28q1%29-1957.pdf

  35 năm miền nam ca hát – 1981 (sách nhạc đỏ):

  http://www.mediafire.com/download/b4ca9bbcebzgrgv/35-nam-mienNam-cahat%281981%29.pdf

  Di thảo Nguyễn Trường Tộ:

  http://www.mediafire.com/download/jdwqz1zmccabhuf/Di+th%E1%BA%A3o+Nguy%E1%BB%85n+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+T%E1%BB%99.docx

  Sách xạo: VH miền Nam dưới chế độ Mỹ Ngụy:

  http://www.mediafire.com/download/5e958xs2eust8u8/VH-VanNghe-MN-duoi-chedo-MyNguy-1977.pdf

  Sách xạo: Vóng quanh Saigon (1975):

  http://www.mediafire.com/download/f69491b1b18739d/Sachxao-Vongquanh-SG-1975.pdf

  Sách xạo: Những hoàng đế không ngai (1983)

  http://www.mediafire.com/download/bfd6qb2nsoo9p93/sachxao-Hoangdekhongngai.pdf

  Tập làm văn lớp nhì 1967:

  http://www.mediafire.com/download/17n66s3g9s8rofj/Taplamvan-lop-Nhi-1967.pdf

  Khoa học thường thức lớp nhì (1951):

  http://www.mediafire.com/download/2qgib4gn73x5g59/Khoahocthuongthuc-lop-Nhi-1951.pdf

  Quốc văn lớp 6 (1974):

  http://www.mediafire.com/download/6lbw2r2rorx8r55/Quocvan-lop6-1974.pdf

  Tập làm văn lớp 3 (1964):

  http://www.mediafire.com/download/5uf38jdxux5flua/Taplamvan-lop3-1964.pdf

  670 bài tóan đố lớp Nhứt luyện thi vào đệ thất:

  http://www.mediafire.com/download/x39mq2o10ab61c4/670-toando-lop-Nhut-luyenthi-dethat.pdf

  Ngữ vựng lớp 3 (1952):

  http://www.mediafire.com/download/vay8xzt232i6gt8/Nguvung-lop-3-%281952%29.pdf

  Saigon sans la France (gốc tiếng Pháp):

  http://www.mediafire.com/download/67t6qhdipdtqvyy/Saigon-sans-la-France-1949.pdf

  Bút chiến Phan Văn Trị-Tôn Thọ Tường:

  http://www.mediafire.com/download/cbkv7i05qn4rjsh/Butchien-PVTri-TTTuong%28SongMoi%29.pdf

  Vạn vật học lớp 9 (1970):

  http://www.mediafire.com/download/c75fybowwpge9jj/VanVathoc-lop9%281970%29.pdf

  Enstein (Nguyễn Hiến Lê – 1972):

  http://www.mediafire.com/download/xq8gokc9e37uv68/Einstein-NgHienLe-1972.pdf

  Quốc văn lớp nhứt quyển 1 (1957):

  http://www.mediafire.com/download/n9485iduzur6moc/Quocvan-lopNhut-quyen-1%281957%29.pdf

  Phan Bội Châu:

  http://www.mediafire.com/download/tl5o9iy183o90b2/PhanBoiChau-TanViet-1956.pdf

  8 môn yếu lược lớp 5:

  https://drive.google.com/file/d/1jgDCWQQ_piMwvdH6YwcG76YF3JCyZEpp/view?usp=sharing

  Ấu học Quốc Ngữ tân thư:

  https://drive.google.com/drive/folders/1cr_C3yh7rdOV1E_3L5KpXPjoKECASprE

  Bài đọc về Sử Địa:

  https://drive.google.com/file/d/1F7DOMdUMgJccE0FoXEG-jR2POxox5EgB/view?usp=sharing

  Lịch sử Việt Nam và thế giới sử – lớp đệ tứ

  https://drive.google.com/file/d/1C8E8Ys1OymOrcrm3xzQgk5XGXOlp4vdQ/view?usp=sharing

  Quốc Ngữ

  https://drive.google.com/file/d/19Qh7JTCmofKW5IZwzB7eg6UfF2gNoxR0/view?usp=sharing

  Quốc sử lớp nhất (1966):

  https://drive.google.com/file/d/12PI64G0JgvI-B1Nsjy4IhSNrgjFBfP9t/view?usp=sharing

  Quốc sử lớp nhì:

  https://drive.google.com/file/d/1VQYtXc6IuQBYtyXQY-Uwb0RuwAMWY2Co/view?usp=sharing

  Bài thi trắc nghiệm

  https://drive.google.com/file/d/1yAxiztuMnquFH8y_bjbNTMrkvuAvee8j/view?usp=sharing

  Phép Toán

  https://drive.google.com/file/d/1gcSAsJMc6kgGIbC5DDCH7AdFihLLVsnv/view?usp=sharing

  Chính trị phổ thông

  https://drive.google.com/file/d/1BE5n1PbiPjA4U8Z90gwuk_QYR3TU9Kvr/view?usp=sharing

  Chữ văn quốc ngữ

  https://drive.google.com/file/d/1YQVFJuy4v5rZji3M2XrNWMV9RJ6jzDNf/view?usp=sharing

  Công dân giáo dục lớp 12

  https://drive.google.com/file/d/164SiuBA1zTUArg2elyng86jL18wJRz85/view?usp=sharing

  Giáo dục học

  https://drive.google.com/file/d/14UJ9zT7KUVUus0lkc-gfxsjth3BoQTSq/view?usp=sharing

  Kinh tế học  quyển 2 (1969):

  https://drive.google.com/file/d/1ALwcbWj0hU9sTfb4WE7cMTN_Ygwzq7u1/view?usp=sharing

  Luận lý học a,b,c,d (Trần Bích Lan):

  https://drive.google.com/file/d/14qogwHCj0b1Iz3yOMbLX1L7J0c5-Dc7L/view?usp=sharing

  Luận lý học ban A,B,C,D (1966):

  https://drive.google.com/file/d/1Aar5Cn8Ztom79DnkvsvO55AQigbZkW51/view?usp=sharing

  Phòng ngừa bệnh tật lớp nhất:

  https://drive.google.com/file/d/1xMjsN2ynbJNWQUn_GYITDJyA-aGEq1bd/view?usp=sharing

  Quốc văn giáo khoa thư lớp đồng-ấu (1935):

  https://drive.google.com/file/d/1uQbNGcPczDFybCrTNtCu_ZbLvCEg9-2h/view?usp=sharing

  Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị (1935):

  https://drive.google.com/file/d/1HbfddD1kI3AJ5nw6bhLTGD1J71aYg68N/view?usp=sharing

  Quốc văn giáo khoa thư lớp sơ đẳng (1935):

  https://drive.google.com/file/d/1rMozIlMpZcIaJdH2zNXrt8U7BxaqAcDD/view?usp=sharing

  --- Bài cũ hơn ---

 • Loạt Địa Chỉ Mua Sách Ngoại Văn Chất Lượng Tại Sài Gòn
 • 4000 Từ Vựng Tiếng Pháp Cơ Bản Đến Nâng Cao – Must Know French
 • Trao Đổi Về Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh Hiệu Quả
 • Tuyển Sinh Khóa Tiếng Pháp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu, Trình Độ A0
 • Giáo Trình Pimsleur English – Tự Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Sách Học Viết Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đọc, Viết Hình Thức Số Trong Tiếng Anh (Kỳ 1)
 • Số Đếm Và Số Thứ Tự
 • Unit 2 Lớp 11: Writing
 • Tiếng Anh 11 Mới Unit 2 Writing
 • Unit 2 Lớp 11 Skills
 • Sách Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán, Tiếng Viêt, Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Vào Đội Sách Tiếng Việt Lớp 3, Sách Tiếng Việt Lớp 4, Sách Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Pdf, Sách Tiếng Việt 2 , Sách Tiếng Việt Lớp 1, Sách Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2, Sách Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1 Pdf, Sách Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2 Pdf, Sách Tiếng Việt Lớp 2, Sach Tieng Viet Lop 1 Tap 2, Sách Học Viết Tiếng Anh, Sach Tieng Viet Lop 2 Tap 2, Tả Sách Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Học Tốt Tiếng Việt 4, Sách Học 3d Max Tiếng Việt, Sách Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1a, Sách Tiếng Việt, Sách Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Đơn Xin Vào Đội Sách Tiếng Việt Lớp 3, Sách Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Pdf, Sách Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Sách Unity Tiếng Việt, Bài Văn Mẫu Tả Quyển Sách Tiếng Việt, Sách Y Khoa Tiếng Việt, Sách Viên Tiếng Việt Lớp 2, Trang 39 Sách Tiếng Việt Lớp 1, Ta Quyen N Sách Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Sách Arduino Tiếng Việt, Sách Tiếng Việt Lớp 1tập 2 Pdf, Sách Tiếng Việt 4tuaanf 17, Sach Tieng Viet Lop 1 Nam 1980, Sách Tiếng Việt Lópw, Sách Học Windows 7 Tiếng Việt, Sách Học Viết Tiếng Trung, Sách Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2 Trang 103, Sách Học Html Tiếng Việt, Fidic Sách Bạc Tiếng Việt, Sách Tiếng Việt Cho Người Hàn, Sách Học Mikroc Tiếng Việt, Dàn ý Quyển Sách Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Noi Dung Sach Tieng Viet Lop 4 Tap 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 2 Tập 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 3, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1 Pdf, Đọc Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Đọc Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1, Sách Giáo Khoa Lớp 4 Tiếng Việt Tập 1, Sach Giao Khoang Tieng Viet 5 Tap 1, Sách Giáo Khoa Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 5 Tập 2, Sách Dạy Tiếng Việt Cho Người Nhật, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 3 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 2 Tập 1, Tải Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 3, Sách Tiếng Việt Cánh Buồm, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 3 Tạp 1, Sach Giao Vien Tieng Viet Lop 3, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 4 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1, Văn Bản Sách Giáo Viên Tiếng Việt 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Pdf, Sách Tham Khảo Tiếng Việt 4, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 2, Sách Tiếng Việt Lớp 1 Bùi Mạnh Hùng, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiêng Việt Lớp 3, Sách Giáo Khoa Lớp 5 Môn Tiếng Việt, Sach Giao Khoa Tieng Viet Tap 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 3 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lop 2 Tap 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Tập 2, Sach Giao Vien Tieng Viet Lop 3 Tap 1, Sach Giao Khoa Tieng Viet 1 Tap 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 4, Sách Giáo Khoa Lớp 3 Môn Tiếng Việt, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Sách Giáo Khoa Lớp 4 Môn Tiếng Việt, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2,

  Sách Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán, Tiếng Viêt, Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Vào Đội Sách Tiếng Việt Lớp 3, Sách Tiếng Việt Lớp 4, Sách Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Pdf, Sách Tiếng Việt 2 , Sách Tiếng Việt Lớp 1, Sách Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2, Sách Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1 Pdf, Sách Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2 Pdf, Sách Tiếng Việt Lớp 2, Sach Tieng Viet Lop 1 Tap 2, Sách Học Viết Tiếng Anh, Sach Tieng Viet Lop 2 Tap 2, Tả Sách Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Học Tốt Tiếng Việt 4, Sách Học 3d Max Tiếng Việt, Sách Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1a, Sách Tiếng Việt, Sách Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Đơn Xin Vào Đội Sách Tiếng Việt Lớp 3, Sách Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Pdf, Sách Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Sách Unity Tiếng Việt, Bài Văn Mẫu Tả Quyển Sách Tiếng Việt, Sách Y Khoa Tiếng Việt, Sách Viên Tiếng Việt Lớp 2, Trang 39 Sách Tiếng Việt Lớp 1, Ta Quyen N Sách Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Sách Arduino Tiếng Việt, Sách Tiếng Việt Lớp 1tập 2 Pdf, Sách Tiếng Việt 4tuaanf 17, Sach Tieng Viet Lop 1 Nam 1980, Sách Tiếng Việt Lópw, Sách Học Windows 7 Tiếng Việt, Sách Học Viết Tiếng Trung, Sách Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2 Trang 103, Sách Học Html Tiếng Việt, Fidic Sách Bạc Tiếng Việt, Sách Tiếng Việt Cho Người Hàn, Sách Học Mikroc Tiếng Việt, Dàn ý Quyển Sách Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Noi Dung Sach Tieng Viet Lop 4 Tap 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 2 Tập 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 3, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1 Pdf, Đọc Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2,

  --- Bài cũ hơn ---

 • 7 Thủ Thuật Giúp Bạn Cải Thiện Kỹ Năng Viết Tiếng Anh
 • Skkn Hướng Dẫn Học Sinh Lớp 10 Học Tốt Kỹ Năng Viết Tiếng Anh
 • Thời Hạn Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 Như Thế Nào ?tại Eduwork.edu.vn.
 • Chứng Chỉ Tin Học A B C Là Gì, Có Còn Giá Trị Sử Dụng Không?
 • Chứng Chỉ Tiếng Anh Tin Học Thi Công Chức, Viên Chức 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100