Top 6 # Quy Trình Dạy Tiếng Việt Lớp 3 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Quy Trình Dạy Tiếng Việt 3

QUY TRÌNH DẠY CÁC PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

TẬP ĐỌCI.Ổn định tổ chức lớp:II. Kiểm tra bài cũ:– Gọi HS đọc bài cũ kết hợp trả lời câu hỏi– GV nhận xét, đánh giá; tóm tắt nội dung chính của bài học trước.III. Tiến trình bài dạy:1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng.2. Luyện đọc:a. Đọc mẫu:– Giáo viên đọc mẫu lần 1, giới thiệu tác giả,hướng dẫn đọc.b. Đọc kết hợp giải nghĩa từ:* Đọc câu – Hướng dẫn đọc đúng tiếng, từ khó (luyện phát âm)GV ghi lên bảng những lỗi sai phổ biến của HS cho HS phát âm lại GV sửa sai cho HS, cho HS đọc lại từ đó đồng thanh, cá nhân.* Đọc đoạn: – Chia đoạn, cá nhân đọc đoạn nối tiếp, hướng dẫn đọc ngắt hơi câu, đoạn, giọng.– GV chia nhóm theo số đoạn trong bài– Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc cá nhân (nhóm), bình chọn.* Đọc cả bài3. Tìm hiểu bài:– Yêu cầu học sinh đọc câu, đoạn có nội dung tìm hiểu để trả lời câu hỏi.– GV nhận xét kết hợp giảng nội dung bài.– Đặt câu hỏi giúp học sinh rút ra nội dung bài. Cho HS nhắc lại nội dung bài.4. Luyện đọc lại:– GV hoặc HS đọc mẫu bài lần 2, cho HS đọc đoạn trong nhóm; đọc phân vai trong nhóm hoặc diễn cảm.– HS thi đọc.– GV nhận xét tuyên dương (với bài học thuộc lòng GV hướng dẫn trên bảng phụ hoặc sách giáo khoa)

KỂ CHUYỆNI.Ổn định tổ chức lớp:II. Kiểm tra bài cũ:III. Tiến trình bài dạy:1. Giới thiệu câu chuyện2. Kể chuyện:* Xác định yêu cầu:– HS đọc yêu cầu phần kể chuyện.* GV kể mẫu– GV yêu cầu HS Quan sát tranh và trả lời câu hỏi gợi ý;– Hướng dẫn HS kể từng tranh theo gợi ý;* Kể trong nhóm: – HS kể trong nhóm từng tranh;– Cho HS thi kể từng tranh;* Kể trước lớp:– HS kể từng đoạn, cả bài trước lớp.– GV tổng kết rút ra ý nghĩa của câu chuyện.IV.Củng cố- dặn dò:– GV cho HS nhắc lại toàn bộ nội dung câu chuyện.– GV nhắc lại nội dung, ý nghĩa câu chuyện.– Dặn HS về nhà luyện kể lại câu chuyện cho bạn bè, người thân nghe. Quan sát trước tranh của câu chuyện tiết sau.

LUYỆN TỪ VÀ CÂU I.Ổn định tổ chức lớp:II. Kiểm tra bài cũ:III. Tiến trình bài dạy:1. Giới thiệu bài:2. Hướng dẫn HS làm bài tập:– Giúp HS nắm vững yêu cầu của BT– Giúp HS chữa một phần của BT làm mẫu– Yêu cầu HS làm bài – HS nhận xét, sửa chữa bài.– GV nhận xét, rút ra những điểm cần ghi nhớ về tri thứcIV. Củng cố – Dặn dò:– GV củng cố nội dung bài– Nhắc HS về nhà học bài và làm bài tập theo yêu cầu cầu của bài.

TẬP LÀM VĂN

I.Ổn định tổ chức lớpII. Kiểm tra bài cũIII. Tiến trình bài dạy:1. Giới thiệu bài – ghi đầu bài lên bảng.2. Hướng dẫn làm bài tập:– Giúp HS nắm vững yêu cầu của BT– Giúp HS chữa một phần của BT làm mẫu– Yêu cầu HS làm bài – Tổ chức cho HS trao đổi, nhận xét về kết quả, rút ra những điểm cần ghi nhớ về tri thức– GV hướng dẫn HS nhận xét kết quả của bạn, tự đánh giá kết quả của bản thân.– GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS những hoạt động tiếp nối nhằm củng cố kết quả thực hành luyện tập ở lớpIV. Củng cố – dặn dò:– GV củng cố nội dung bài, nhận xét tiết học– Hướng dẫn HS bài tập về nhà.– Dặn dò HS về nhà học bài, làm hoàn chỉnh bài và chuẩn bị bài sau.

CHÍNH TẢI.Ổn định tổ chức lớpII. Kiểm tra bài cũIII. Tiến trình bài dạy:1. Giới thiệu bài – ghi đầu bài lên bảng.2. Các hoạt động :*Hướng dẫn HS chuẩn bị viết chính tả :– HS đọc bài chính tả sẽ viết, nắm nội dung chính của

Quy Trình Dạy Các Phân Môn Tiếng Việt Lớp 3

II. Kiểm tra bài cũ:

– Gọi HS đọc bài cũ kết hợp trả lời câu hỏi

– GV nhận xét, đánh giá; tóm tắt nội dung chính của bài học trước.

III. Tiến trình bài dạy:

1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng.

– Giáo viên đọc mẫu lần 1, giới thiệu tác giả,hướng dẫn đọc.

b. Đọc kết hợp giải nghĩa từ:

* Đọc câu – Hướng dẫn đọc đúng tiếng, từ khó (luyện phát âm)

GV ghi lên bảng những lỗi sai phổ biến của HS cho HS phát âm lại GV sửa sai cho HS, cho HS đọc lại từ đó đồng thanh, cá nhân.

QUY TRÌNH DẠY CÁC PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP ĐỌC I.Ổn định tổ chức lớp: II. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS đọc bài cũ kết hợp trả lời câu hỏi - GV nhận xét, đánh giá; tóm tắt nội dung chính của bài học trước. III. Tiến trình bài dạy: 1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng. 2. Luyện đọc: a. Đọc mẫu: - Giáo viên đọc mẫu lần 1, giới thiệu tác giả,hướng dẫn đọc. b. Đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc câu - Hướng dẫn đọc đúng tiếng, từ khó (luyện phát âm) GV ghi lên bảng những lỗi sai phổ biến của HS cho HS phát âm lại GV sửa sai cho HS, cho HS đọc lại từ đó đồng thanh, cá nhân. * Đọc đoạn: - Chia đoạn, cá nhân đọc đoạn nối tiếp, hướng dẫn đọc ngắt hơi câu, đoạn, giọng. - GV chia nhóm theo số đoạn trong bài - Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc cá nhân (nhóm), bình chọn. * Đọc cả bài 3. Tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc câu, đoạn có nội dung tìm hiểu để trả lời câu hỏi. - GV nhận xét kết hợp giảng nội dung bài. - Đặt câu hỏi giúp học sinh rút ra nội dung bài. Cho HS nhắc lại nội dung bài. 4. Luyện đọc lại: - GV hoặc HS đọc mẫu bài lần 2, cho HS đọc đoạn trong nhóm; đọc phân vai trong nhóm hoặc diễn cảm. - HS thi đọc. - GV nhận xét tuyên dương (với bài học thuộc lòng GV hướng dẫn trên bảng phụ hoặc sách giáo khoa) KỂ CHUYỆN I.Ổn định tổ chức lớp: II. Kiểm tra bài cũ: III. Tiến trình bài dạy: 1. Giới thiệu câu chuyện 2. Kể chuyện: * Xác định yêu cầu: - HS đọc yêu cầu phần kể chuyện. * GV kể mẫu - GV yêu cầu HS Quan sát tranh và trả lời câu hỏi gợi ý; - Hướng dẫn HS kể từng tranh theo gợi ý; * Kể trong nhóm: - HS kể trong nhóm từng tranh; - Cho HS thi kể từng tranh; * Kể trước lớp: - HS kể từng đoạn, cả bài trước lớp. - GV tổng kết rút ra ý nghĩa của câu chuyện. IV.Củng cố- dặn dò: - GV cho HS nhắc lại toàn bộ nội dung câu chuyện. - GV nhắc lại nội dung, ý nghĩa câu chuyện. - Dặn HS về nhà luyện kể lại câu chuyện cho bạn bè, người thân nghe. Quan sát trước tranh của câu chuyện tiết sau. LUYỆN TỪ VÀ CÂU I.Ổn định tổ chức lớp: II. Kiểm tra bài cũ: III. Tiến trình bài dạy: 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn HS làm bài tập: - Giúp HS nắm vững yêu cầu của BT - Giúp HS chữa một phần của BT làm mẫu - Yêu cầu HS làm bài - HS nhận xét, sửa chữa bài. - GV nhận xét, rút ra những điểm cần ghi nhớ về tri thức IV. Củng cố - Dặn dò: - GV củng cố nội dung bài - Nhắc HS về nhà học bài và làm bài tập theo yêu cầu cầu của bài. TẬP LÀM VĂN I.Ổn định tổ chức lớp II. Kiểm tra bài cũ III. Tiến trình bài dạy: 1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài lên bảng. 2. Hướng dẫn làm bài tập: - Giúp HS nắm vững yêu cầu của BT - Giúp HS chữa một phần của BT làm mẫu - Yêu cầu HS làm bài - Tổ chức cho HS trao đổi, nhận xét về kết quả, rút ra những điểm cần ghi nhớ về tri thức - GV hướng dẫn HS nhận xét kết quả của bạn, tự đánh giá kết quả của bản thân. - GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS những hoạt động tiếp nối nhằm củng cố kết quả thực hành luyện tập ở lớp IV. Củng cố - dặn dò: - GV củng cố nội dung bài, nhận xét tiết học - Hướng dẫn HS bài tập về nhà. - Dặn dò HS về nhà học bài, làm hoàn chỉnh bài và chuẩn bị bài sau. CHÍNH TẢ I.Ổn định tổ chức lớp II. Kiểm tra bài cũ III. Tiến trình bài dạy: 1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài lên bảng. 2. Các hoạt động : *Hướng dẫn HS chuẩn bị viết chính tả : - HS đọc bài chính tả sẽ viết, nắm nội dung chính của bài viết. - Hướng dẫn HS nhận xét những hiện tượng chính tả trong bài. - Luyện viết những chữ ghi tiếng khó hoặc dễ lẫn * Đọc bài chính tả cho HS viết: - Đọc cho HS nghe viết từng câu ngắn hay từng cụm từ (đọc 2-3 lấn) - HS viết bài tập chép (nhìn sách, nhìn bảng) đối với dạng bài tập chép - Đọc toàn bài lần cuối cho HS soát lại *Chấm và chữa bài chính tả: - GV hướng dẫn HS tự chữa bài - GV chấm một số bài của HS - GV rút ra nhận xét và nêu hướng khắc phục một số lỗi chính tả cho cả lớp. *Hướng dẫn HS làm BT: - GV cho HS làm BT bắt buộc và một trong các BT lựa chọn -- Giúp HS nắm vững yêu cầu của BT - Giúp HS chữa một phần của BT làm mẫu - Yêu cầu HS làm bài. Gv theo dõi, chữa toàn bộ BT. IV. Củng cố - dặn dò: GV củng cố nội dung bài, nhận xét tiết học TẬP VIẾT I.Ổn định tổ chức lớp II. Kiểm tra bài cũ III. Tiến trình bài dạy: 1. Giới thiệu bài - ghi đầu bài lên bảng. 2. Các hoạt động : a) HD HS viết bảng con : *GT chữ hoa -Phân tích cấu tạo (độ cao, độ rộng, các nét chữ) -GV nêu quy trình viết và viết mẫu (lưu ý điểm đặt bút và điểm kết thúc) -HS viết bảng con *GT câu ứng dụng -GV giới thiệu câu ứng dụng. -GV giúp HS hiểu ý nghĩa, nội dung câu ứng dụng. +Nêu độ cao các con chữ có trong câu ứng dụng. +Khoảng cách giữa các chữ và cách đặt dấu thanh -GV viết mẫu chữ hoa có trong câu ứng dụng. - HS viết bảng con b)Hướng dẫn HS viết vở -GV nêu yêu cầu -HS viết vở (lưu ý tư thế ngồi và cách cầm bút) c)GV chấm chữa bài -GV chấm một số bài. -GV nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò.

Quy Trình Dạy Phân Môn Tập Viết Lớp 3

HĐ 1: Luyện Tập(Hướng dẫn HS viết trên bảng con). Vì Tâp Viết lớp 3 là ôn tập nên không có phần Hình thành kiến thức mới

– GV đính chữ hoa mẫu. HS quan sát nhận xét về: số nét, độ cao, độ rộng. Lưu ý hs độ cao độ rộng khi viết chữ hoa chữ cỡ nhỏ ở lớp 3.

– HS mô tả lại chữ viết hoa đó. Nếu HS nhớ nêu Gv dùng thước chỉ mô tả trên chữ mẫu. Nếu Hs k nhớ GV mô tả lại vừa chỉ mô tả trên chữ mẫu.

– GV vừa mô tả vừa viết mẫu trên bảng đã được kẻ dòng sẵn( Nên viết phấn màu)

– HS viết bảng con chữ hoa. HS, GV nhận xét, sửa sai.

– Yêu cầu HS tìm chữ viết hoa có trong bài. GV viết mẫu lên bảng. HS viết bảng con.

– Yêu cầu HS nêu từ ứng dụng của bài học( 3- 5HS nêu nối tiếp)

– Tìm hiểu về từ ứng dụng: ( Chủ yếu từ chỉ địa danh hoặc nhân vật lịch sử. Gv tìm hiểu trước lấy thông tin ở Internet bổ sung cho HS)

– GV gắn từ ứng dụng lên bảng cho HS nhận xét độ cao của các con chữ, khoảng cách giữa các chữ…

– GV vừa hướng dẫn vừa viết mẫu

– HS viết bảng con. HS, GV nhận xét, sửa sai.

– GV giúp HS hiểu câu ứng dụng

– Cho HS viết vào bảng chữ đầu câu ứng dụng hay tên riêng có trong bài vào bảng. GV có thể viết một số tiếng, từ lên bảng.

– GV lưu ý cách trình bày câu ứng dụng.

– Yêu cầu HS nhắc lại cách ngồi viết, cầm bút, yêu cầu bài viết( Tức mấy dòng chữ hoa, mấy dòng từ ứng dụng, mấy lần câu ứng dụng)

– GV định lượng thời gian cho phần viết vở. GV theo dõi uốn nắn HS

– Động viên một số em có NK luyện viết phần chữ nghiêng.

– Cho 3 tổ thi đua viết chữ hoa vừa học. Chọn 3 bạn trong 3 tổ ngẩu nhiên để thi đua. Dùng 3 tấm bảng nhỏ kẻ sẵn dòng kẻ cho HS viết

– GV tổ chức đánh giá nhận xét bài viết ở vở. ( GVđánh giá, HS tự đánh giá)

– Luyện viết thêm ở vở Tập viết ( trang phía sau)

– Dặn dò những em viết chưa đẹp, chưa đúng luyện viết thêm. Em viết đẹp viết lại cho bố mẹ, người thân xem.

Quy Trình Dạy Tiết Tập Đọc Lớp 4

QUY TRÌNH TIẾN HÀNH MỘT TIẾT DẠY TẬP ĐỌC LỚP 4

Bước 1 : Khởi động lớp.Bước 2 : Kiểm tra bài cũ :– Gọi 2-3 học sinh đọc đoạn của bài Tập đọc trước hoặc đọc thuộc lòng khổ thơ của bài thơ trước và trả lời câu hỏi theo yêu cầu đoạn, bài tập đọc.– GV nhận xét, ghi điểm.– Nhận xét chung phần kiểm tra bài cũ.Bước 3 : Dạy – học bài mới :1. Giới thiệu bài :– lựa chọn biện pháp và hình thức dẫn dắt HS vào bài mới sao cho nhẹ nhàng, hấp dẫn nhưng không cầu kì, kéo dài thời gian : gợi mở bằng câu hỏi hoặc tranh ảnh trong SGK, bằng vật thực, diễn giảng bằng lời …Đối với bài tập đọc mở đầu chủ điểm mới, trước khi vào bài thì GV giới thiệu vài nét chính về nội dung chủ điểm sắp học.2. Luyện đọc :– 1, 2 HS đọc toàn bài. (đối với lớp có HS đọc tốt).– Hướng dẫn HS luyện đọc đúng. (luyện đọc các từ ngữ khó đọc).– GV và HS chia đoạn hoặc khổ thơ bài tập đọc.– Đọc cá nhân từng đoạn nối tiếp, kết hợp hướng dẫn HS nắp nghĩa của từ được chú giải trong SGK có trong mỗi đoạn.– Luyện đọc theo cặp (2 HS cùng bàn luyện đọc với nhau). – Luyện đọc theo nhóm.– GV đọc mẫu toàn bài.3. Tìm hiểu bài :– Luyện đọc – hiểu, trả lời từng câu hỏi theo đoạn, bài tập đọc SGK :+ Yêu cầu HS đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi 1.+ Yêu cầu HS đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi 2.+ Yêu cầu HS đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi 3.+ Yêu cầu HS đọc đoạn 4, trả lời câu hỏi 4 ….– Hướng dẫn HS rút ra nội dung chính bài tập đọc.+ 1, 2 HS đọc lại nội dung chính bài tập đọc.+ Cả lớp đọc lại nội dung chính bài tập đọc.4. Luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng :Luyện đọc diễn cảm : (đối với văn bảng nghệ thuật) hoặc luyện đọc lại (đối với văn bản phi nghệ thuật).GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn nối tiếp và tìm hiểu cách đọc diễn cảm đối với văn bản nghệ thuật và luyện đọc đúng kiểu loại đối với văn bản phi nghệ thuật.– GV hướng dẫn đọc diễn cảm kĩ 1 đoạn nào đó.+ GV đọc diễn cảm mẫu (chú ý nhấn giọng các từ ngữ cần thể hiện diễn cảm).+ Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm theo cá nhân, theo nhóm.+ HS luyện thi đọc diễn cảm.Luyện học thuộc lòng : – GV hướng dẫn HS học thuộc lòng khổ thơ hoặc toàn bài thơ.+ Cho HS tự nhẩm thuộc lòng khổ thơ hoặc toàn bài thơ theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.+ Cho HS thi đọc thuộc lòng theo từng khổ thơ. (mỗi em đọc thuộc lòng 1 khổ thơ.)+ Cho HS thi đọc thuộc lòng cả bài thơ. Bước 4 : Củng cố :– Yêu cầu 1 HS đọc lại toàn bài.– Gọi 1, 2 HS trả lời lại 1, 2 câu hỏi.– Cho HS nhắc lại nội dung chính.– Giáo dục HS qua bài tập đọc.Bước 5 : Dặn dò : – Nhận xét tiết học.– Dặn HS về đọc lại bài hoặc học thuộc bài thơ, ghi nhớ nội dung chính bài tập đọc; trả lời lại các câu hỏi trong SGK.– Xem trước bài tập đọc kế tiếp.

* Chú ý : Ở lớp có nhiều HS khá giỏi, với một số văn bản có bố cục rõ ràng, GV có thể thực hiện hoạt động Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài theo cách cắt ngang, kết hợp cả ba yêu cầu đối với từng đoạn : luyện đọc-tìm hiểu bài-luyện đọc diễn cảm.