Top 13 # Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Anh Lớp 1 / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Kế Hoạch Dạy Học Lớp 1 / 2023

Trong các hoạt động của giáo viên, xây dựng kế hoạch dạy học cho từng bài học cụ thể có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với chất lượng và hiệu quả dạy học nói chung. Để giúp giáo viên chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học khi sử dụng sách giáo khoa Chân trời sáng tạo cho năm học 2020 – 2021 (năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ sách Kế hoạch dạy học lớp 1.

Bộ sách do các tác giả sách giáo khoa, kết hợp cùng với các cán bộ quản lí giáo dục và các giáo viên giỏi biên soạn. Thông qua những hướng dẫn cụ thể, bộ sách sẽ giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo bổ ích trong việc thiết kế kế hoạch dạy học các bộ môn ở lớp 1, đặc biệt là các giáo viên bắt đầu giảng dạy bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo; góp phần phát triển kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học ở những lớp tiếp theo.

VỀ CẤU TRÚC

Mỗi quyển trong bộ sách Kế hoạch dạy học lớp 1 được biên soạn cho từng môn học cụ thể, với bố cục chính gồm 2 phần như sau :

Phần một – Những vấn đề chung: giới thiệu về phương pháp thiết kế kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tập trung vào nguyên tắc thiết kế, cấu trúc và các bước thiết kế kế hoạch dạy học.

Phần hai – Thiết kế kế hoạch dạy học cụ thể cho toàn bộ các bài học trong sách giáo khoa lớp 1 (bộ sách Chân trời sáng tạo); tập trung vào cách xác định mục tiêu dạy học trên cơ sở cụ thể hoá yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung, năng lực đặc thù của mỗi bài học; gợi ý tiến trình, phương pháp dạy học; tiêu chí và phương pháp, hình thức đánh giá sản phẩm của học sinh; các hình thức phối hợp giữa gia đình và nhà trường theo từng nội dung bài học.

VỀ HỆ THỐNG

Công ty đã hoàn thiện và hân hạnh được giới thiệu đến với quý Thầy / Cô các quyển sau :

Bộ sách Kế hoạch dạy học lớp 1 có thể được sử dụng như giáo án cá nhân, phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy bộ môn. Sách có thiết kế một cột “phát triển” để giáo viên có thể ghi chú, rút kinh nghiệm, ghi nhận các phương án điều chỉnh sau tiết dạy.

Bộ sách đang tiếp tục được hoàn thiện (bổ sung thêm những môn học còn thiếu) và nhóm tác giả, biên tập viên luôn luôn lắng nghe các đóng góp từ phía giáo viên, các nhà quản lí giáo dục, một mặt góp phần hoàn chỉnh bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, bộ sách giáo viên, mặt khác góp phần hoàn chỉnh bộ sách Kế hoạch dạy học, hỗ trợ trực tiếp cho việc giảng dạy của quý Thầy / Cô.

Công ty CPDV XBGD Gia Định chúng tôi

Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Tiếng Anh / 2023

Kế hoạch giảng dạy môn Tiếng Anh – Lớp 11

I. ĐẶC DIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY

Được phân công giảng dạy lớp 11A2, là một lớp có phong trào học tiếng anh cũng khá sôi nổi. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn, cụ thể:

· Thuận lợi:

– Đa số các em đều là học sinh ngoan hiền, dễ bảo, năng nổ, tích cực trong học tập cũng như trong việc tham gia phát biểu xây dựng bài.

– Học sinh đã tiếp xúc với môn Tiếng Anh, đặc biêt. là chương trình tiếng anh cải cách ở cấp hai và ở chương trình lớp 10 nên các em đã có một số kiến thức, từ vựng cơ bản, phần lớn học sinh cảm thấy hứng thú, say mê học tập

– Các em học sinh khá giỏi ở các lớp không ngừng cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho mình, bên cạnh đó còn giúp đỡ các bạn yếu kém trong học tập cũng như khi hoạt động pairwork, groupwork.

– Các em y thức được tầm quan trọng của môn Tiếng Anh nên nhiều em đã có sự cố gắng, đặc biệt là những em hoc sinh khá, giỏi

· Khó khăn:

– Phần lớn các em học sinh không có sách tham khảo, ngoại trừ sách giáo khoa

– Trong một lớp học, sự chênh lệch về trình độ kiến thức giữa các em học sinh là rất lớn. Số lượng học sinh yếu kém còn rất cao, nhiều em thiếu khả năng lĩnh hội tri thức mới

– Lớp học đông học sinh nên việc sử dụng phương pháp giảng dạy mới ,việc tổ chức hoạt động pairwork, groupwork chưa thật sự hiệu quả.

– Một số học sinh chưa nắm được phương pháp học tập, học sau quên trước, đặc biệt rất lười học từ vựng, sử dụng sách học tốt tuỳ tiện, thiếu khoa học.

Được phân cơng giảng dạy lớp 11A2, là một lớp cĩ phong trào học tiếng anh cũng khá sơi nổi. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đĩ vẫn còn tồn tại một số khó khăn, cụ thể: Thuận lợi: – Đa số các em đều là học sinh ngoan hiền, dễ bảo, năng nổ, tích cực trong học tập cũng như trong việc tham gia phát biểu xây dựng bài. – Học sinh đã tiếp xúc với môn Tiếng Anh, đặc biêt. là chương trình tiếng anh cải cách ở cấp hai và ở chương trình lớp 10 nên các em đã có một số kiến thức, từ vựng cơ bản, phần lớn học sinh cảm thấy hứng thú, say mê học tập – Các em học sinh khá giỏi ở các lớp không ngừng cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho mình, bên cạnh đó còn giúp đỡ các bạn yếu kém trong học tập cũng như khi hoạt động pairwork, groupwork. – Các em yÙ thức được tầm quan trọng của môn Tiếng Anh nên nhiều em đã có sự cố gắng, đặc biệt là những em hoc sinh khá, giỏi Khó khăn: – Phần lớn các em học sinh không có sách tham khảo, ngoại trừ sách giáo khoa – Trong một lớp học, sự chênh lệch về trình độ kiến thức giữa các em học sinh là rất lớn. Số lượng học sinh yếu kém còn rất cao, nhiều em thiếu khả năng lĩnh hội tri thức mới – Lớp học đông học sinh nên việc sử dụng phương pháp giảng dạy mới ,việc tổ chức hoạt động pairwork, groupwork chưa thật sự hiệu quả. – Một số học sinh chưa nắêm được phương pháp học tập, học sau quên trước, đặc biệt rất lười học từ vựng, sử dụng sách học tốt tuỳ tiện, thiếu khoa học. THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Sĩ số lớp Đầu năm Chỉ tiêu phấn đấu Ghi chú Giỏi% Khá% T.B% Yếu% Kém% Giỏi% Khá%ù T.B% Yếu% Kém% 42 11a2 0 0 1 2.38 4 9.52 32 76.20 5 11.90 1 2.38 3 7.14 20 47.62 18 42.86 0 0 BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG – Khuyến khích học sinh thành lập nhóm học tập ở nhà để các em học khá có thể giúp đỡ các em yếu kém – Tăng cường tổ chức hoạt động pairwork, groupwork trong các tiết học để những em nhút nhát có điều kiện nói Tiếng Anh nhiều hơn. – Thường xuyên kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, cho bài tập thêm ở nhà và kiểm tra vở bài tập cuối mỗi tiết học. Kiểm tra 15 phút, 45 phút theo đề chẵn-lẻ nhằm đánh giá trình độ thực sự của học sinh. – Sử dụng đồ dùng dạy học, phương pháp giảng dạy mới gây hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em lĩnh hội bài giảng dễ dàng và có hiệu quả – Khuyến khích học sinh sử dụng Tiếng Anh giao tiếp trong những tình huống có thể ở lớp học – Có biện pháp nghiêm khắc đối với những học sinh lười học, thường xuyên không thuộc bài – Đặc biệt chú ý đối tượng học sinh yếu kém, có biện pháp phù hợp khơi dậy lòng say mê học tập ở các em – Cĩ kế hoạch dự giờ nhằm học hỏi những kinh nghiệm của các giáo viên đồng môn. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (SO VỚI CHỈ TIÊU ĐỀ RA) Sĩ số lớp Cuối học kỳ I Cuối năm Ghi chú Giỏi% Khá% T.B% Yếu% Kém% Giỏi% Khá%ù T.B% Yếu% Kém% 42 11a2 UNIT /TITLE PERIOD AIMS AND OBJECTIVES TEACHER’S ACTIVITIES STUDENTS’ ACTIVITIES TIME REVISION 2 To help Ss revise some basic knowledge of English 10 -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises -guides the Ss to do the exercises -do the exercises 8/2010 1 FRIEND SHIP 05 At the end of the lesson, Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about physical characteristics and personalities Discuss qualities for true friendship Talk about a close friend Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Write about a friend based on suggested word cues or idea prompts Language focus Pronunciation: / / – / / Grammar and vocabulary: -Inf with to -Inf without to -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 8/2010 2 PERSONAL EXPERIEN-CES 05 At the end of the lesson’ Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about past experiences and how they affected one’s life Listening Listen to a dialogue for general or specific information Writing Write a personal letter to describe a past experience using idea prompts Language focus Pronunciation: / m / – / n / – / / Grammar: -Present simple indicating past time -Tense revision: past pimple, past progress and past perfect -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 9/2010 TEST 01 to check Ss’ knowledge of unit 1 and 2 -prepares the test -do the test 9/2010 TEST CORREC TION 01 To help Ss realize their mistakes and avoid them -corrects Ss’ mistakes -listen and correct the mistakes 9/2010 3 A PARTY 05 At the end of the lesson’ Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about parties and know how to plan parties Listening Listen to a dialogue for general or specific information Writing Write an informal letter of invitation to a party using idea prompts Language focus Pronunciation: / l / – / r / – / h / Grammar: – Inf and Gerund – Passive Inf and Gerund -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 9/2010 TEST YOURSELFE A 01 -to review all the language skills: reading , listening , grammar, writing of unit 1,2,3 -to help Ss do the exercises in the textbook -to help Ss prepare well for a 45 minutes test -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects exercises -guides the Ss to do the exercises -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises 10/2019 TEST 01 to check Ss’ knowledge of unit 3 and 4 -prepares the test -do the test 10/2010 TEST CORREC TION 01 To help Ss realize their mistakes and avoid them -corrects Ss’ mistakes -listen and correct the mistakes 10/2010 4 VOLUNTEER WORK 05 At the end of the lesson’ Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about types of volunteer work Listening Listen to a monologue general or specific information Writing Write a formal letter expressing gratitude using model and idea prompts Language focus Pronunciation: / w / – / j / Grammar: – Gerund and present participle – Perfect Gerund and perfect participle -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 10/2010 5 ILLITERACY 05 At the end of the lesson’ Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about literacy problems and offer solutions Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Describe information in a table based on a suggested outline and word cues Language focus Pronunciation: / pl / – /bl / – / pr / – / br / Grammar and vocabulary: – Reported speech with Infinitives -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 11/2010 6 COMPETI- TIONS 05 At the end of the lesson’ Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Ask for and give information about type of competitions Describe a recent competition or contest Listening Listen to a monologue general or specific information Writing Write a letter of reply Language focus Pronunciation: / tr / – /dr / – / tw / Grammar: -Reported speech with Gerund -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 11/2010 TEST YOURSELF B 01 -to review all the language skills: reading ,listening , grammar, writing of unit 4,5,6 -to help Ss do the exercises in the textbook -to help Ss prepare well for a 45 minutes test -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises -guides the Ss to do the exercises -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises 11/2010 TEST 01 to check Ss’ knowledge of unit 5 and 6 -prepares the test -do the test 12/2010 TEST CORREC TION 01 To help Ss realize their mistakes and avoid them -corrects Ss’ mistakes -listen and correct the mistakes 12/2010 7 WORLD POPULATION 05 At the end of the lesson’ Ss will be able to: Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about causes to population explosion Talk about problems of overpopulation and offer solution Listening Listening to a monologue for general or specific information Writing Describe population development based on chart Language focus Pronunciation: /kl/ – /gl/ – /kr/ – /gr / – /kw/ Grammar: -Conditional sentences type 1, 2, 3(revision) -Conditional in reported speech -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 12/2010 8 CELEBRA TIONS 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about the celebration of Tet and other popular holidays/ festivals Listening Listening to a dialogue for general or specific information Writing Write about celebration activities based on a suggested outline and word cues Language focus Pronunciation: / fl / – / fr /- / r / Grammar: -Pronouns one(s), someone, no one, anyone, everyone Vocabulary: Vocabulary about holidays and celebrations -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 12/2010 REVIEW 05 To help Ss revise all the main points from unit 1 to unit 8 to prepare for the first semester examination -retell the main points -selects the exercises -guides the Ss to do the exercises -revise unit 1 to unit 8 -do the exercises 01/2011 THE FIRST SEMESTER EXAMINA- TION 01 To check Ss’ basic knowledge from unit 1 to unit 8 prepares an appropriate test do the first semester examination 01/2011 9 THE POST OFFICE 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about different postal and telecommunication services Express satisfactions or dissatisfaction toward postal services Listening Listening to a monologue for general or specific information Writing Write a letter to express satisfactions or dissatisfaction toward postal services using suggested ideas Language focus Pronunciation: /sp / – /st / – / sk / Grammar: -Non –defining; defining relative Cls (revision) -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 02/2011 TEST YOURSELF C 01 -to review all the language skills: reading ,listening , grammar, writing of unit 9 -to help Ss do the exercises in the textbook -to help Ss prepare well for a 45 minutes test -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises -guides the Ss to do the exercises -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises 02/2011 10 NATURE IN DANGER 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about endangered nature Talk about measures for protecting endangered nature Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Describe a location based on facts and figures Language focus Pronunciation: / sl /- /sm / – / sn / – / sw / Grammar: Relative pronouns with prepositions -prepares the lesson plan -consults the grammar books -Selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 02/2011 11 SOURCE OF ENERGY 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about types and sources of energy Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Interpret and describe information from a chart based on idea prompts Language focus Pronunciation: / r / – /spl / – / spr / Grammar: Relative cls replaced by participles and To inf (revision) -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 02/2011 TEST YOURSELF D 01 -to review all the language skills: reading ,listening , grammar , writing of unit 9,10, 11 -to help Ss do the exercises in the textbook -to help Ss prepare well for a 45 minutes test -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises -guides the Ss to do the exercises -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises 02/2011 TEST 01 to check Ss’ knowledge of unit 9 ,10 and 11 -prepares the test -do the test 03/2011 TEST CORREC TION 01 To help Ss realize their mistakes and avoid them -corrects Ss’ mistakes -listen and correct the mistakes 03/2011 12 THE ASIAN GAME 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about the Asian Games Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Write about the preparations for the coming Asian Games based on the idea prompts Language focus Pronunciation: /str / – /skr / – / skw / Grammar: Relative Cls (revision) Omission of relative pronouns -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 03/2011 13 HOBBIES 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about preferred hobbies Talk about collections Listening Listen to a dialogue for general or specific information Writing Write about a collection Language focus Pronunciation: / pt / – /bd / – / ps / – / bz / Grammar and Cleft sentences: Subject focus Object focus Adverbial focus -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 04/2011 14 RECREA TION 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Express agreement and disagreement and explain reasons Listening Listen to a for general or specific information Writing Write about holiday activities Language focus Pronunciation: / ts /- / dz / – / t t / – / d d / Grammar: -Conjunctions: both and; not only but also; either or; neither nor – Cleft sentences in the passive -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 04/2011 TEST YOURSELF E 01 -to review all the language skills: reading , listening , grammar , writing of unit 12, 13, 14 -to help Ss do the exercises in the textbook -to help Ss prepare well for a 45 minutes test -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises -guides the Ss to do the exercises -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises 04/2011 TEST 01 to check Ss’ knowledge of unit 12 ,13 and 14 -prepares the test -do the test 04/2011 TEST CORREC TION 01 To help Ss realize their mistakes and avoid them -corrects Ss’ mistakes -listen and correct the mistakes 04/2011 15 SPACE CONQUEST 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Talk about historical events in the space conquest Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Write a biography based on suggested words Language focus Pronunciation: /nt /- /nd /- /n /-/ns /- / nz/ Grammar and vocabulary: -Could / be able to -Tag questions -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 05/2011 16 THE WONDERS OF THE WORLD 05 Reading Read a passage for general or specific information Speaking Distinguish facts and opinions Talk about features of man- made places Listening Listen to a monologue for general or specific information Writing Write a report on a visit to a man- made / popular place based on suggested words Language focus Pronunciation: / ft / – / vd / – / fs / – / vz / Grammar: -It is said that -People said that -prepares the lesson plan -consults the grammar books -selects further exercises (if any) -guides the Ss to do the exercises -makes teaching aids -conducts the games -sets homework -practice the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises -play the games -do homework 05/2011 TEST YOURSELF F 01 -to review all the language skills: reading , listening , grammar, writing of unit15, 16 -to help Ss do the exercises in the textbook -to help Ss prepare well for a 45 minutes test -prepares the lesson plan -consults the grammar books -guides the Ss to do the exercises -practise the language -work in pairs, in groups or individuals -do the exercises 05/2011 REVIEW 02 To help Ss revise all the main points from unit 9 to unit 16 to prepare for the second semester examination -retells the main points -selects exercises -guides the Ss to do the exercises -revise unit 9 to unit 16 -do the exercises 05/2011 THE SECOND SEMESTER EXAMINA TION 01 To check Ss’ basic knowledge from unit 9 to unit 16 prepares an appropriate test do the second semester examination 05/2011 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 11 Giáo viên: Nguyễn Thị Hữu Hồng Năm Học: 2010- 2011

Tài liệu đính kèm:

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY.doc

Kế Hoạch Dạy Học Lớp 1 Năm Học: 2022 / 2023

UBND HUYỆN TÁNH LINHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÀĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-THLN ……, ngày …. tháng … năm 2020

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 1Năm học: 2020-2021

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (gọi tắt là chương trình giáo dục phổ thông năm 2018);Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học La Ngà,Trường Tiểu học La Ngà xây dựng kế hoạch dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 với những nội dung sau:I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, THUẬN LỢI KHÓ KHĂN1. Thống kê số liệu1.1. Tổng số lớp 1: 04 lớp1.2. Học sinhNội dungTổng sốGhi chú

– Dân tộc

– Nữ dân tộc

– HS hưởng CĐ

– Học sinh khuyết tật

– Mới tuyển

– Lưu ban

– Con TB-LS

– HS thuộc hộ nghèo

1.3. Đội ngũ giáo viên dạy lớp 1– Tỉ lệ giáo viên/ lớp: 1,5 GV/lớp (Đủ theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT )Trong đó:+ Giáo viên chủ nhiệm: 4/4 nữ + Số GVCN đạt chuẩn đào tạo trở lên: 4/4 nữ (Trong đó vượt chuẩn: 4/4 nữ – Tỉ lệ 100%)2. Cơ sở vật chất nhà trường– Phòng học: 4 phòng/ 4 lớp. Trong đó phòng học kiên cố: 4 phòng.– Bàn ghế HS: 40 bộ bàn đúng tiêu chuẩn (Bàn 2 chỗ ngồi, ghế rời có lưng tựa)– Bàn ghế GV: 4 bộ– Bảng chống lóa: 4 cái– Đồ dùng dạy học: 3. Đặc điểm tình hình3.1. Thuận lợi– Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương cùng sự kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường.– Phụ huynh luôn quan tâm trong công tác phối hợp giáo dục với nhà trường– Lực lượng giáo viên đa số đều trẻ, khoẻ, nhiệt tình, tự giác trong khi tham gia các hoạt động giáo dục.3.2. Khó khăn– Giáo viên chưa được tập huấn kĩ về chương trình và sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nên gặp khá nhiều khó khăn khi tổ chức các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục.II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC1. Thời lượng giáo dục: – Thời gian thực học 1 năm học: 35 tuần– Tổ chức dạy học 10 buổi/tuần – Các ngày học 2 buổi/ngày bố trí không quá 7 tiết học. Cụ thể như sau:* Buổi sáng:Bắt đầu từ lúc 07h00 và kết thúc lúc 10h00 (180 phút): Tổ chức dạy 4 tiết; mỗi tiết bình quân 35 phút; thời gian còn lại dành cho nghỉ giữa tiết và tổ chức hoạt động ngoại khoá (Giờ ra chơi).* Buổi chiều:Bắt đầu Từ lúc 14h00 và kết thúc lúc 16h15 (135 phút): Tổ chức dạy 3 tiết; mỗi tiết bình quân 35 phút; thời gian còn lại dành cho nghỉ giữa tiết và tổ chức hoạt động ngoại khoá (Giờ ra chơi).2. Kế hoạch dạy học2.1. Số tiết dạy Nội dung giáo dụcSố tiết/tuầnSố tiết/năm họcGhi chú

1. Môn học bắt buộc

2. Hoạt động giáo dục bắt buộc

3. Môn học tự chọn

5. Hoạt động khác

Kế Hoạch Bộ Môn Tiếng Anh 6 / 2023

Kế hoạch bộ môn tiếng anh 6 I. Đặc điểm tình hình 1. Đội ngũ : * Giáo viên. - Giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành, có trình độ đại học và đạt chuẩn trình độ theo khung tham chiếu châu Âu. - Giáo viên nhiệt tình, có kinh nghiệm và làm việc có trách nhiệm cao. - Chỉ 1 giáo viên giảng dạy khối 6 nên thuận lợi cho việc chuẩn bị giáo án trước khi lên lớp, đó cũng là điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy có hiệu quả. * Học sinh. - Năm học 2014-2015 trường THCS Ngọc Thanh có 88 em học sinh lớp 6, được chia thành 2 lớp : 6A- 43 em, 6B- 45 em. - Các em đã được làm quen với môn tiếng Anh từ ở tiểu học nhưng trình độ của các em không đồng đều. Mức độ chịu khó, niềm đam mê với môn học của các em là khác nhau, sự quan tâm của gia đình cũng ở mức độ khác nhau. - Đa số các em sống tại địa phương, không có cơ hội tiếp xúc, giao tiếp với người nước ngoài, không có môi trường nói tiếng Anh. Do vậy, các em vẫn bỡ ngỡ, ngại ngùng khi nói tiếng Anh. 2. Đặc điểm bộ môn: Trong chương trình tiếng Anh 6, học là trung tâm, học sinh là chủ thể của quá trình dạy học. Tiế ng Anh 6 được biênn soạn xoay quanh chủ điểm gần gũi với học sinh: Our communities Our heritage Our world Visions of the future Tiếng Anh 6 bao gồm 12 đơn vị bài học cho khoảng hơn 80 tiết học trên lớp, 20 tiết dành cho ôn tập, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra cuối học kỳ và chữa bài kiểm tra . Học sinh học 3 tiết/tuần. Học kỳ I : 3 tiết x 18 tuần = 54 tiết Học kỳ II: 3 tiết x 17 tuần = 51tiết 3. Tình hình giảng dạy của giáo viên - Nhiệt tình trong công việc giảng dạy. - Luôn có tinh thần tự học và học hỏi đồng nghiệp qua các giờ thao giảng, dự giờ thăm lớp . - Tham khảo sách báo, ti vi.... để tự nâng cao kiến thức cho mình. - Tuy nhiên, lớp 6 là năm đầu trong 4 năm cải cách nên kiến thức mới, nhiều và quá trình soạn và giảng còn đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian và công sức vì vậy rất mong sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường để được hoàn thiện trong quá trình truyền thụ kiến thức cho học sinh. 4. Tình hình học tập của học sinh. + Những thuận lợi - Học sinh được học đúng theo PPCT lớp 6. - Học sinh có SGK đầy đủ 100%. - Có phương tiện dạy- học thông qua sách, đài, băng đĩa giúp học sinh trao đổi và thực hành. - Học sinh vận dụng kiến thức thực hành ngay ở trên lớp. + Những khó khăn - Tiếng Anh là môn học tương đối khó đối với học học sinh THCS hiện nay. - Học sinh học theo chương trình thí điểm khó, mới, kiến thức và yêu cầu tương đối cao. - Học sinh ở mỗi khối, mỗi lớp chưa có sự đồng đều về học lực, - Môi trường giao tiếp tiếng Anh còn ít. Các em đã quen với phương pháp học tiếng Anh, đã biết nghe- nói- đọc- viết những câu đơn giản, xong khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh chưa thành thạo. - Một số học sinh vẫn chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của môn học, vẫn lười học bài và làm bài tập 5. Cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị : - Phòng học có đủ ánh sáng, quạt mát... . - Học sinh có đủ sách giáo khoa, vở ghi, sách bài tập, sách tham khảo, đĩa tiếng do người nước ngoài đọc. Ngoài ra, trường còn có 1 số tranh ảnh phục vụ cho công tác giảng dạy . - Có đầy đủ các thiết bị dạy học hiện đại theo phương pháp mới như đài, máy tính, máy chiếu đa năng... . - Phòng nghe còn chưa có nên ảnh hưởng tới quá trình thực hiện phương pháp mới trên lớp. II. Nhiệm vụ bộ môn: Trong nhà trường THCS bộ môn này là bắt buộc đối với các em. Việc giảng dạy và học tập bộ môn giúp các em mở rộng và phát triển tư duy gợi nhớ lại kiến thức tiếng Việt và nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh của các em.Giáo viên bằng cách phối hợp rèn luyện, nghiên cứu phương pháp soạn giảng và tư liệu tham khảo giúp học sinh chủ động trong quá trình giao tiếp giữa bạn bè trong cùng lớp và với thầy cô. Nhờ đó các em có hứng thú, chủ động, tự tin hơn trong học tập. Tiếng Anh 6 thí điểm được biên soạn cho đối tượng học sinh lớp 6 đã học xong 3 cuốn cùng bộ ở tiểu học : Tiếng Anh 3,4,5 hoặc chương trình khác có trình độ tương đương để nhằm tiếp tục nâng cao trình độ Tiếng Anh của các em bằng cách phối hợp, rèn luyện các kỹ năng nghe nói, đọc, viết ở mức độ cao hơn thông qua các bài học có nội dung phong phú, sinh động. *Hết lớp 6, học sinh cú khả năng: Nghe * Nhận biết và nhắc lại được õm, trọng õm, ngữ điệu và nhịp điệu trong cỏc cõu ngắn và đơn giản khỏc nhau. * Nghe hiểu cỏc chỉdẫn ngắn và đơn giản sửdụng trong cỏc hoạt động học tập trong lớp học. Núi * Phỏt õm được cỏc õm, trọng õm, ngữ điệu và nhịp điệu trong cỏc cõu ngắn và đơn giản khỏc nhau. * Núi được cỏc chỉdẫn ngắn và đơn giản sửdụng trong cỏc hoạt động học tập trong lớp học. Đọc Viết III. Kế hoạch chi tiết: UNITS/ perriod COMMUNICATIVE COMPETENCES LANGUAGE ITEMS methods Teaching aids Unit 1- My new school (1-7) Unit 2 My home (8-14) Unit 3 My friends (15-21) Revision (22-23) Test (24) Unit 4 My neighbor-hood (25-32) Correct the test (29) Unit 5 Natural wonders of the world (33-39) Revision (40) Test (41) Unit 6 Our tet holiday (42-49) Revision (50-52) 1st term Test(53) Correcting test (54) Unit 7 Television (55-61) Unit 8 Sports and games (62-68) Unit 9 Cities of the world (69-75) Revision (76-77) Test (78) Unit 10 our houses in the future (79-85) Unit 11 Our greener world (86-92) Revision (93) Test (94) Unit 12 Robots (95-101) Revision (102-103) 2nd term Test(104) Correcting the test (105) * Asking and answering questions about school activities * Talking about what we like and don't like about school * Talking about rooms in a house/funiture * Asking and answering questions about where someone lives and works * Describing personal appearance and characteristics * Talking about activities friends often do together * Write a description about a friend * From unit 1 to unit 3 The 45-minute test * Talking about and describing a neighbourhood * Asking for and giving directions - Correcting the 45-minute test * Identifying natural wonders in the country * Describing natural wonders in the country * Describing things in nature * Making comparision between natural wonders, famous Vietnamese people * Asking and answering about famous people Revise unit 4 and 5 The 45-minute No 2 * Talking about how people prepare for Tet Holiday * Describing what people do at Tet Holiday * Expressing admiration for famous people of the past * Revision from unit 1 to unit 6 * Doing the first semester examination * Correcting the first semester examination * Identifying types of TV programmes in the world * Talking about someone's favourite programme(s) * Exchanging information about TV programmes * Talking about popular sports and games in the world * Asking and answering questions about world famous sports stars * Talking about sports and games you like * Identifying landmarks in cities around the world * Comparing features of cities around the world . * From unit 7 to unit 9 The 45-minute test * Talking about different houses in the future * Predicting what homes will be like in the future * Describing differences or/and similarities between homes of the future and homes now * Talking about different ways to save environment * Talking about ways to make a school "green" * From unit 10 to unit 11 The 45-minute test * Talking about the kinds of work robots can do in various environments * Expressing agreement and disagreement about the role of robots in our lives Our homes of the future. * Revision from unit 7 to unit 12 * Doing the second semester examination * Correcting the second semester examination *Pronunciation : /∂u / and / L/ *Present simple and continuous *Vocabulary :Words to describe school activities *Pronunciation : Sounds: z / s / iz * There is/are/prepositions *Words to talk about family members *Pronunciation : Sounds: b and p *Present continuous for future *Words to describe personal appearance and characteristics *Pronunciation : Sounds:/I:/ and/ I/ * Comparative adjectives: smaller and more expensive *Words to describe your neighbourhood *Pronunciation : Sounds:/t/ and /st/ *Superlative adjectives *Words to describe natural wonders in the country /world and famous people *Pronunciation : Sounds: /s/ and /∫/ *Words to describe activities people do at traditional Tet Holiday *Pronunciation : Sounds: / θ / and / ð /. *wh-questions (what,where...) and conjunctions (and, but...) * Words to talk about types of TV programmes *Pronunciation : Sounds: /eə/ and /iə/ *Words to talk about popular sports , games and world famous sports stars *Pronunciation : Sounds: / əu/, / ai / . * Present perfect, superlative adjectives. *Words to describe landmarks and features of cities around the world *Pronunciation : Sounds:/dr/ and /tr/ * Modals : will and might *Words to talk about types of houses and appliances. *Pronunciation : Sounds: / ɑ: / and / ổ /. * Conditional sentences type 1 *Words such as reduce, reuse, recycle and environment... *Pronunciation : Sounds: /ɔi/ and /au /. * could and will be able to for future ability * Words to talk about the kinds of work robots can do - Teacher whole class - Group work - Pair work - Individual - Teacher whole class - Group work - Pair work - Individual - Teacher whole class - Group work - Pair work - Individual - Teacher whole class - Group work - Pair work - Individual - Teacher whole class - Group work - Pair work - Individual - Teacher whole class - Group work - Pair work - Individual - Teacher whole class - Group work - Pair work - Individual - Teacher whole class - Group work - Pair work - Individual - Teacher whole class - Group work - Pair work - Individual Teacher whole class - Group work - Pair work - Individual - Teacher whole class - Group work - Pair work - Individual - Teacher whole class - Group work - Pair work - Individual - Text book - Pictures - Poster - Radio - Disks - Text book - Pictures - Poster - Radio - Disks - Text book - Pictures - Poster - Radio - Disks - Text book - Pictures - Poster - Radio - Disks - Text book - Pictures - Poster - Radio - Disks - Text book - Pictures - Poster - Radio - Disks - Text book - Pictures - Poster - Radio - Disks - Text book - Pictures - Poster - Radio - Disks - Text book - Pictures - Poster - Radio - Disks - Text book - Pictures - Poster - Radio - Disks - Text book - Pictures - Poster - Radio - Disks - Text book - Pictures - Poster - Radio - Disks IV. Chỉ tiêu phấn đấu 1. Chất lượng đại trà: Tổng Số giỏi Khá tb 88 12% 40% 44% 2. Chất lượng mũi nhọn: Mỗi lớp có từ 2 em trở lên đạt loại xuất sắc, làm lòng cốt cho các đợt thi violympic tiếng Anh và kì thi HSG các cấp. V. Biện pháp thực hiện: 1. Giáo viên: - Thường xuyên đọc, nghiên cứu tài liệu tham khảo về phương pháp giảng dạy về vấn đề thay sách giáo khoa mới. - Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. - Tham gia tích cực các chuyên đề của tổ, của trường, phòng và sở tổ chức. - Tăng cường dự giờ thăm lớp để học hỏi đồng nghiệp. - Soạn giảng, chấm trả các bài kiểm tra theo đúng chương trình. - Bám sát đối tượng, nhận thức của học sinh để đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp. -Thường xuyên kiểm tra việc học bài và làm bài tập ở nhà của học sinh. 2. Học sinh - Có đầy đủ SGK + SBT, vở ghi, vở bài tập và đồ dùng học tập. - Thành lập các nhóm học tập. - Phân công cán sự lớp, tổ trởng phụ trách nhóm. - Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bộ môn Tiếng Anh trong trường học cũng như trong thời buổi kinh tế thị trường hội nhập quốc tế hiện nay . - Chuẩn bị bài và học bài kỹ trước khi đến lớp. Trong lớp chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, mạnh dạn giao tiếp bằng Tiếng Anh với bạn bè và thầy cô. - Biết biến kiến thức của thầy cô, kiến thức ở sách và tài liệu học tập thành kiến thức của bản thân. - Phát huy tính chủ động, sáng tạo và biết vận dụng linh hoạt những điều đã học vào thực tế cuộc sống; cụ thể các em có thể giao tiếp ở mức độ cơ bản khi gặp người bản xứ hoặc khi nói chuyện với bạn bè. - Học hỏi, tham khảo ý kiến bạn bè giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. - Học sinh yếu phải có ý thức vươn lên, quyết tâm học hỏi , rèn luyện để học tốt hơn. Học sinh khá không ngừng học hỏi sẵn sàng giúp đỡ các bạn kém. 3. Đối với phụ huynh: - Trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo cho con em mình, - Tạo điều kiện về thời gian, không gian thuận lợi cho việc học tập của học sinh. - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc học tập của con em mình - Thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn để biết được tình hình học tập của con em mình. 4. Đối với nhà trường: - Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho việc dạy và học, - Trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học cho giáo viên bộ môn, - Duy trì các đợt hội giảng để giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy - Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ. 5. Đối với các đoàn thể: - Tạo mọi điều kiện cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh - Kết hợp với nhà trường, giáo viên bộ môn để thực hiện tốt phong trào xã hội hoá giáo dục Ngọc Thanh, ngày 18 tháng 9 năm 2014 Người viết: Vũ Hồng Chương