Top 14 # Học Tốt Tiếng Anh 4 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 Unit 3: What day is it today? giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập tiếng anh, học tốt tiếng anh 4 tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để phát triển bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết):

1. Complete and say the words aloud (Hoàn thành và đọc to những từ sau)

1. Thursday

2. birthday

3. third

4. her bag

2. Circle, complete and say… (Khoanh tròn, hoàn thành và đọc to những từ sau)

Hướng dẫn dịch:

1. Mai: Hôm nay là ngày gì hả Nam?

Nam: Hôm nay là thứ năm

2. Quân: Hôm nay là ngày thứ 3 của tháng 10. Hôm nay là sinh nhật tớ

Nam: Chúc mừng sinh nhật cậu

3. Hoa: Linda đang làm gì vậy?

Mai: Cô ấy đang chơi với chó của cô ấy

B. Vocabulary (trang 12-13 SBT Tiếng Anh 4)

1. Complete the days in Hoa’s timetable. (Hoàn thành những ngày trong thời gian biểu của Hoa)

2. Complete Quan’s diary (Hoàn thành nhật ký của Quân)

1. Wednesday

2. third

3. Octorber

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay là thứ Tư, ngày 3 tháng 10. Đó là sinh nhật của tôi! Hôm nay là một ngày tuyệt vời với tôi. Bạn tôi và tôi đang có một bữa tiệc lớn tại nhà tôi.

C. Sentence patterns (trang 13 SBT Tiếng Anh 4)

1. Read and match. (Đọc và nối)

Hướng dẫn dịch:

1. – Hôm nay là ngày gì?

– Hôm nay là thứ 6

2. – Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng năm phải không?

– Không hôm nay là ngày thứ 2 của tháng 5

3. – Bạn làm gì vào nhũng ngày chủ nhật?

– Tớ chơi đá bóng vào buổi sáng và thăm ông bà vào buổi chiều

4. – Bạn có đi học vào cuối tuần không?

– Tớ không.

2. Read and complete. Then read aloud. (Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to.)

1. Thursday

2. English

3. what

4. afternoon

5. weekend

Hướng dẫn dịch:

Nam: Hôm nay là ngày gì hả Mai?

Mai: Hôm nay là thứ Tư.

Nam: Vậy hôm nay chúng ta học Tiếng Anh trên lớp tiết đầu đúng không?

Mai: Đúng rồi.

Quân: cậu làm gì vào những ngày thứ 6 hả Nam?

Nam: Vào buổi sáng tớ đi học. vào buổi chiều tớ chơi bóng đá với bạn.

Quân: Tớ cũng thích bóng đá.

Hakim: Cậu có đi học vào cuối tuần không Mai?

Mai: Tớ không.

Hakim: Cậu làm gì?

Mai: Vào thứ 7 tớ giúp bố mẹ ở nhà. Vào chủ nhật tớ thăm ông bà

D. Speaking (trang 14 SBT Tiếng Anh 4)

1. Read and reply. (Đọc và đáp lại)

a. It’s Tuesday.

b. Yes, I do.

c. I have English on Monday, Tuesday and Thursday.

d. No, it isn’t.

2. Ask and answer the questions above (Hỏi và trả lời những câu hỏi trên)

E. Reading (trang 14 SBT Tiếng Anh 4)

1. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Tớ là Mai. Tớ đi đến trường các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6. Vào các chiều thứ 2,4 và 6 tớ đến câu lạc bộ Tiếng Anh. Vào chiều thứ 3,5 tớ đi bơi. Tớ không đi học vào cuối tuần. Vào các thứ 7, tớ giúp bố mẹ ở nhà. vào chủ nhật, tớ thăm ông bà với bố mẹ.

2. Report what Mai does every day. (Báo cáo những gì Mai làm mỗi ngày)

Mai goes to school every morning from Monday to Friday. In Monday, Wednesday and Friday afternoons, she goes to the English club. In Tuesday and Thursday afternoons, she goes swimming. On Saturday, she helps her parents at home. On Sunday, she visits her grandparents.

F. Writing (trang 15 SBT Tiếng Anh 4)

1. Look and write…(Nhìn và viết. sử dụng những thông tin từ hoạt động E1)

1.It’s Monday today. I go to school in the morning. I go to the English Club in the afternoon.

2. It’s Tuesday today. I go to school in the morning. I go swimming in the afternoon.

3. It’s Saturday today, I help my parents at home.

4. It’s Sunday today, I visit my grandparents with my parents.

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm nay là thứ Hai. tôi đi học vào buổi sáng. Tôi đi đến câu lạc bộ Tiếng Anh vào buổi chiều.

2. Hôm nay là thứ Ba. Tôi đi học vào buổi sáng. Tôi đi bơi vào buổi chiều.

3. Hôm nay là thứ Bảy. Tôi giúp bố mẹ ở nhà.

4. Hôm nay là Chủ nhật. Tôi đi thăm ông bà với bố mẹ.

2. Interview two friends…(Phỏng vấn 2 bạn hỏi về họ làm gì vào cuối tuần. Hoàn thành bảng sau)

Hướng dẫn dịch:

3. Write the results of your interviews. (Viết kết quả của cuộc phỏng vấn)

On Saturday, Mai goes to the piano class. On Sunday, she helps her parents at home.

On Saturday, Nam goes swimming. On Sunday, he visits his grandparents.

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 Mới 1.4.1 Apk

Description

Học tốt Tiếng Anh lớp 4 mới hướng dẫn làm bài cho phụ huynh học sinh lớp 4Unit 14: What does he look like?Lesson 1 Unit 14 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 3 Unit 14 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Unit 15: WhenLesson 1 Unit 15 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 2 Unit 15 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 3 Unit 15 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Unit 16: LetLesson 1 Unit 16 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 3 Unit 16 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 2 Unit 16 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Unit 17: How much is the T-shirt?Lesson 3 Unit 17 trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 1 Unit 17 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 2 Unit 17 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Unit 18: WhatLesson 3 Unit 18 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 2 Unit 18 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 1 Unit 18 trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Unit 19: What animal do you want to see?Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 1 Unit 19 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 3 Unit 19 trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Unit 1: Nice to see you againLesson 1 Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Lesson 3 Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Lesson 2 Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Unit 20: What are you going to do this summer?Lesson 2 Unit 20 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Lesson 3 Unit 20 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2Unit 2: ILesson 1 Unit 2 trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Lesson 2 Unit 2 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Lesson 3 Unit 2 trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Unit 3: What day is it today?Lesson 1 Unit 3 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Lesson 2 Unit 3 trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Lesson 3 Unit 3 trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Unit 4: WhenLesson 3 Unit 4 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Lesson 1 Unit 4 trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Lesson 2 Unit 4 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Unit 5: Can you swim?Lesson 1 Unit 5 trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Lesson 2 Unit 5 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1Lesson 3 Unit 5 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Added Update Latest Version 1.4.1 File Type APK File Size 42.92 MB Category Education Package hoctot.tienganh.lop4moi

Học Tiếng Anh Lớp 4 Qua Bài Hát Có Tốt Không ?

Học tiếng Anh lớp bốn qua bài hát tốt cho bé không ? Liệu với độ tuổi này, phương pháp này còn đem đến hữu hiệu hay không. hiện tại cho thấy bất cứ phương pháp nào cũng có hiệu quả riêng của nó nếu được dùng đúng thời đoạn và tiến hành thực hiện đúng cách. Các em lớp 4 cũng vậy, ở độ tuổi này sẽ phải thu nạp nhiều kiến thức tiếng Anh khác nhau thế nhưng phương pháp học qua bài hát vẫn đang được ưa chuộng .

Học tiếng Anh không chỉ đơn giản là nắm vững ngữ pháp, xây dựng cho mình vốn từ mới phong phú mà bức thiết là phải giao tiếp tiếng Anh tốt. Trong bất cứ điều kiện nào, các em cũng đều có thể chuyện trò được với người nước ngoài.

Hiện có nhiều phương pháp cải thiện kỹ năng nghe của các em trong số đó phải kể đến là học tiếng Anh qua bài hát. Các em được nghe những bài hát mình thích, được hát theo điệu nhạc vui nhộn, cảm nhận thấy ham thích khi học thì chắc hẳn các em sẽ thích bộ môn này.

không chỉ những thế, các em còn có thể cải thiện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh. tại vì sao lại vậy. đấy là khi các em nghe, nhớ lời thì có thể nhắc lại theo đúng giọng của người bản ngữ. Đó là cách luyện nói tiếng Anh cự kỳ tốt phải không nào.

Học tiếng Anh qua bài hát ở đâu?

Học tiếng Anh qua bài hát lớp 4, các bậc cha mẹ và các em có thể tìm các bài hát trên mạng mọi đề tài như thiên nhiên, con vật… chọn lọc các bài hát vui nhộn với lời thoại dễ nhớ.

Vậy nghe bài hát tiếng Anh khi nào để có hiệu quả. Các em có thể nghe khi đang chơi đùa cùng bạn, nghe sau khi học bài xong, nghe trước khi đi ngủ đều rất tốt cho các em. Tạo lề thói nghe nhiều sẽ giúp các em làm quen với môi trường tiếng Anh, cách phát âm, ngữ điệu và cách nhấn nhá khi đọc. Nếu làm được điều đó, các em khi đọc tiếng Anh sẽ tự nhiên và giống như với người bản ngữ hơn.

Nguồn từ: Alokiddy

Học Tiếng Anh Lớp 4 Qua Bài Hát Tốt Cho Bé Không ?

Học tiếng Anh lớp 4 qua bài hát có hiệu quả ko ? Liệu với độ tuổi này, phương pháp này còn đem tới hữu hiệu hay không. hiện tại cho thấy bất kì phương pháp nào cũng có hiệu quả riêng của nó nếu được sử dụng đúng thời kỳ và tiến hành đúng cách. Các em lớp 4 cũng vậy, ở độ tuổi này sẽ phải thu nạp nhiều tri thức tiếng Anh khác nhau cơ nhưng mà phương pháp học qua bài hát vẫn đang được ưa thích .

Học tiếng Anh không chỉ đơn thuần là nắm vững ngữ pháp, triển khai xây dựng cho mình vốn từ vựng phong phú mà bức thiết là phải giao tiếp tiếng Anh tốt. Trong bất cứ điều kiện nào, các em cũng đều sẽ có khả năng nói chuyện được với người nước ngoài.

Hiện có tương đối nhiều phương pháp cải thiện kỹ năng nghe của các em cùng với đó phải kể đến là học tiếng Anh qua bài hát. Các em được nghe những bài hát mình thích, được hát theo điệu nhạc vui nhộn, cảm thấy thích thú khi học thì chắc chắn các em sẽ thích bộ môn này.

không những thế, các em còn có thể cải thiện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh. tại vì sao lại vậy. đấy là khi các em nghe, nhớ lời thì có thể nhắc lại theo đúng giọng của người bản ngữ. Đó là cách luyện nói tiếng Anh cự kỳ tốt phải không nào.

Học tiếng Anh qua bài hát ở đâu?

Học tiếng Anh qua bài hát lớp 4, các bậc phụ huynh và các em có thể tìm các bài hát trên mạng mọi đề tài như thiên nhiên, con vật… chọn lọc các bài hát vui nhộn với lời thoại dễ nhớ.

Vậy nghe bài hát tiếng Anh khi nào để có hiệu quả. Các em có thể nghe khi đang đùa nghịch cùng bạn, nghe sau khi học bài xong, nghe trước khi đi ngủ đều rất tốt cho các em. Tạo lề thói nghe nhiều sẽ giúp các em làm quen với môi trường tiếng Anh, cách phát âm, ngữ điệu và cách nhấn nhá khi đọc. Nếu làm được điều đó, các em khi đọc tiếng Anh sẽ tự nhiên và giống như với người bản ngữ hơn.

Nguồn từ: chúng tôi