Top 9 # Học Tiếng Hàn Trung Cấp Bài 6 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp Bài 6

Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp bài 6

112. Cấu trúc ~에 의하면 (theo như…;dựa vào…)

Cấu trúc này được sử dụng khi vế câu trước như một chứng cứ để đưa ra kết quả ở vế sau. Trong cấu trúc này sử dụng đuôi câu gián tiếp.

Ví dụ:

일기에 의하면 10년 동안 너를 사랑한다고 해요.

Theo như cuốn nhật kí này thì anh ấy đã yêu cầu trong suốt 10 năm đấy.

박 선생님 말씀에 의하면 다음 시험은 좀 어려울 거래요.

Theo như thầy Park nói thì bài thi sau sẽ khó hơn chút.

신문 기사에 의하면 요즘 주식 값이 자꾸 떨어진대요.

Dựa vào mấy bài báo thì thấy nói là dạo gần đây giá cổ phiểu liên tục giảm.

113. Cấu trúc ~고서는 (rồi)

Cấu trúc này được sử dụng khi hành động ở vế đầu kết thúc thì hành động sau sẽ xảy ra tiếp theo. 2 vế câu có mối quan hệ về thời gian.

Ví dụ:

만나고서는 얘기를 해요.

Chúng tôi gặp nhau rồi nói chuyện.

밥을 먹고서는 방에 들어가요.

Tôi ăn cơm xong rồi đi vào phòng.

인사만 나누고서는 그냥 헤어졌어요.

Chúng tôi chỉ chào hỏi rồi cứ thế chia tay.

저녁을 먹고서는 아무 말도 없이 나갔어요.

Anh ấy ăn tối xong không nói lời nào cứ thế ra ngoài.

114. Cấu trúc ~(으)로 인해 (vì, do, …)

Cấu trúc này đưa ra nguyên nhân hay lí do về một việc hay tình huống nào đó, cấu trúc này thường được sử dụng trong văn phong kiểu cách, văn viết hơn là trong giao tiếp thông thường.

Được gắn vào danh từ, danh từ có patchim dùng ~으로 인해, không có patchim dùng ~로 인해

Ví dụ:

지진으로 인해 많은 사람이 죽어요.

Vì động đất mà đã rất nhiều người chết.

과로로 인해 쓰러지는 40대 직장인이 많다.

Do làm việc quá sức mà rất nhiều người đi làm ở độ tuổi 40 đã ngất xỉu.

그 사고로 인해 많은 희생자가 발생했대요.

Người ta nói là do vụ tai nạn mà đã dẫn tới rất nhiều người tử vong.

115. Cấu trúc ~에 달려 있다. (phụ thuộc vào..)

Cấu trúc này được sử dụng với ý nghĩa rằng, một sự việc hay trạng thái nào đó tồn tại vào một cái gì.

Ví dụ:

성공은 노력에 달려 있다.

Thành công phụ thuộc vào sự nỗ lực.

네 행복은 너에게 달려 있거든.

Hạnh phúc của cậu phụ thuộc vào chính cậu thôi.

한국의 미래는 젊은 세대에 달려 있다고 할 수 있어요.

Có thể nói là tương lai của Hàn Quốc phụ thuộc vào thế hệ trẻ.

*Một số cấu trúc mở rộng của ~에 달려 있다

a. C+ 느냐에 따라 달려 있다. (phụ thuộc vào cái việc…)

Ví dụ:

성공은 여러분들이 얼마나 노력하느냐에 따라 달려 있다.

Thành công phụ thuộc vào việc mọi người đã nỗ lực như thế nào.

행복은 누구와 결혼하느냐에 따라 달려 있다고 할 수 있어요.

Hạnh phúc phụ thuộc vào việc mà ta sẽ kết hôn với ai.

b. V느냐 ~~V느냐 ~~C느냐에 따라 달려 있다 (có hay không….phụ thuộc vào….)

Ví dụ:

우리 나라 베트남은 발전할 수 있느냐 없느냐 선진국하고 나란히 설 수 있느냐 없느냐 여러분들이

공부에 따라 달려 있다.

Nước Việt Nam ta có thể phát triển được hay không, có thể sánh vai với các cường quốc được hay không một phân phụ thuộc vào công học tập của các cháu.

바위가 밥으로 될 수 있느냐 없느냐 얼마나 노력하느냐에 따라 달려 있어요.

Sỏi đá có thể thành cơm được hay công phụ thuộc vào việc ta đã nỗ lực bao nhiêu.

116. Cấu trúc ~더니 (2)

Cấu trúc này dùng để liên kết giữa sự việc hay tình huống mới với một tình huống hay một tình huống được biết nhờ vào những trải nghiệm trước đó.

Ví dụ:

어렸을 때는 말을 잘 듣더니 커서는 안 그래요.

Hồi nhỏ nghe lời lắm mà giờ lớn rồi không như vậy nữa.

3급 때까지는 열심히 공부하더니 요즘은 별로 하지 않아요.

Nghe nói là đến tận lúc có được cấp 3 cậu đã học hành rất chăm chỉ nhưng dạo gần đây lại không hề như vậy.

117. Cấu trúc ~는/은/ㄴ 법이다 (đương nhiên là…; dĩ nhiên là….)

Cấu trúc này được dùng để nói rằng một hành động trạng thái nào đó là đương nhiên, dĩ nhiên sẽ phải như thế.

Động từ đi với는 법이다

Tính từ có patchim dùng은 법이다, không có patchim dùngㄴ 법이다

Ví dụ:

은혜를 입으면 꼭 갚아야 하는 법이에요.

Nhận được ân huệ thì nhất định phải báo ân là đương nhiên.

급이 서두르면 실수하기 쉬운 법이야.

Nếu cứ hấp tập vội vàng thì việc phạm phải sai lầm đương nhiên là rất dễ.

자기가 맡은 일은 책임을 져야 하는 법이죠.

Đương nhiên là đối với công việc mà bản thân phụ trách phải có trách nhiệm chứ.

118. Cấu trúc ~만으로는

Nó là một trợ từ được gắn vào sau danh từ với ý nghĩa là nếu chỉ từng này, hay chỉ có cái này mà không còn cái nào khác là chưa đủ hay chưa có khả năng.

Ví dụ:

옷차림만으로는 예쁜 여자가 되는 것이 어려워요.

Chỉ dựa vào cách ăn mặc thôi rất khó để trở thành một người con gái đẹp.

어떤 회사에 들어면 기준은 월급만으로는 중분하지 않아요.

Nếu vào một công ty nào đó tiêu chuẩn chỉ dựa vào lương thôi là không đủ.

이 일은 몇 사람의 노력만으로는 해결하기 힘들어요.

Việc này nếu chỉ dựa vào sự nỗ lực của một vài người thì việc giải quyết sẽ rất khó khăn.

119. Cấu trúc ~는 수가 있다.

Cấu trúc này được dùng để nhấn mạnh rằng khả năng cũng có thể xảy ra trong một trường hợp đặc biệt nào đó.

Ví dụ:

열심히 공부하면 시험에 떨어지는 수가 있어요.

Khi chăm chỉ học tập cũng có khi sẽ rớt.

당황하면 아는 것도 대답 못하는 수가 있어요.

Nếu đang rối dù là cái đã biết cũng có khi không thể trả lời được.

120. Cấu trúc ~축에 들다, 는/은/ㄴ 축에 들다.

Cấu trúc này mang ý nghĩa là thuộc vào một loại nào đó.

Động từ dùng는 축에 들다.

Tính từ có patchim dùng은 축에 들다, không có patchim dùngㄴ 축에 들다.

Ví dụ:

내가 부지런 축에 들었니?

Tớ có được coi là chăm chỉ không nhỉ?

그 정도로 잘 하는 축에 드나요? 요즘은 노래 잘 하는 사람이 정말 많던데요.

Chừng này cũng được cho là hát hay ý hả? Theo như tôi thấy thì dạo gần đây có rất nhiều người hát bài

này hay.

제가 많이 하는 축에 드나요? 영수는 하루에 8시간 공부한대요.

Tôi cũng thuộc vào dạng học nhiều ấy hả? Tôi còn nghe nói Yeongsoo một ngày còn học 8 tiếng lận đó.

121. Cấu trúc ~든 ~~든…

Ví dụ:

먹든 말든 네 마음대로 해라.

Ăn hay không thì tùy cậu.

참석하든 안 하든 회비를 내야 돼요.

Dù tham gia hay không thì vẫn phải nộp tiền phí hội viên

과장이든 부장이든 이 일에 대한 책임을 져야 한다고 생각한다.

Tôi nghĩ là dù là giám đốc hay phó giám đốc thì đều phải có trách nhiệm về việc này.

122. Cấu trúc ~마치~~는/은/을 것처럼

Cấu trúc nói rằng một ai đó, một hiện tượng sự vật nào đó giống với cái gì.

Ví dụ:

그 여자를 처음 봤을 때 마치 우리 엄마를 보는 것처럼 너무 똑같아요.

Khi mà gặp cô gái đó lần đầu tiên tôi đã thấy giống như tôi đang gặp mẹ tôi vậy.

두 형제가 만나는 모습이 너무 슬퍼서 마치 영화의 한 장면을 보고 있는 것처럼 느껴졌어요.

Hình ảnh hai anh em gặp nhau rất buồn có cảm giác như đang xem một cảnh trong phim vậy.

빌리 씨는 발음이 좋아서 마치 한국 사람이 말하는 것처럼 자연스럽게 말해요.

Billy phát âm rất tốt nên anh ấy nói rất tự nhiên giống như nói.

123. Cấu trúc ~는다고/ㄴ다고/다고, 이라고/라고

Hình thức gián tiếp dùng để trích dẫn những lời nói của một ai đó hay trích dẫn những câu tục ngữ, thành ngữ.

Động từ có patchim dùng는다고, không có patchim dùngㄴ다고

Tính từ dùng다고

Danh từ có patchim dùng이라고, không có patchim dùng라고

Ví dụ:

고생 끝에 낙이 온다고 조그만 참고 견디면 틀림없이 좋은 결과가 나올 거예요.

Người ta vẫn nói là “sau cơn mưa trời lại sáng” bởi vậy nếu biết chịu đựng nhẫn nhịn một chút thì sẽ có kết quả tốt thôi.

금상산도 식후경이라고 밥부터 먹을까?

낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다고 말조심해야 해요.

Người xưa có câu “tai vách mạch rừng” bởi vậy hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói.

124. Cấu trúc ~는가/은가/ㄴ가 하면

Cấu trúc này được sử dụng để nói rằng nội dung của vế trước và vế sau là đối lập nhau hơn nữa nó còn được dùng để gắn sự thật ở vế sau vào nội dung ở vế trước.

Động từ dùng 는가 하면

Tính từ dùng có patchim dùng은가 하면, không có patchim dùngㄴ가 하면

Ví dụ:

발음이 어렵다고 사람이 있는가 하면 문법이 어렵다고 하는 사람이 있다.

Nếu có người nói phát âm khó thì cũng sẽ có người nói ngữ pháp khó.

김 과장은 능력이 있는가 하면 대인관계도 좋아서 회사에서 인기가 있어요.

Giám đốc Kim là người vừa có năng lực vừa có quan hệ với mọi người tốt nên ở công ty được rất nhiều người yêu mến.

이 세상에는 나쁜 사람이 있는가 하면 반대로 착하게 살아가는 사람도 있다.

Trên thế giới này có người xấu trái lại những người sống hiền lành cũng có.

125. Cấu trúc ~는/은/을 게 틀림없다

Cấu trúc được sử dụng khi chắc chắn về một việc nào đó.

Ví dụ:

그 친구는 너무 피곤한 게 틀림없어요.

Bạn đó chắc chắn là rất mệt.

그 친구는 드라마에 대해 발표할 게 틀림없어요.

Bạn đó chắc chắn sẽ nói về bộ phim.

표정이 어두운 걸 보면 무슨 걱정거리 가 있는 게 틸림없어요.

Nhìn biểu cảm khuôn mặt tối sầm lại thế kia chắc chắn là đang có vấn đề gì đó lo lắng.

126. Cấu trúc ~ 따라 (bỗng nhiên, đột nhiên, tự nhiên…)

Cấu trúc này được sử dụng khi có một điều gì đó đặc biệt xảy ra khác với bình thường. Thường đi với các danh từ chỉ thời gian.

Ví dụ:

오늘 은 나자 친구를 만난 날인데, 오늘따라 옷도 머리도 마음에 안 들어요.

Hôm nay là ngày mà tôi đi gặp bạn trai nhưng tự nhiên hôm nay cả quần áo lẫn đầu tóc tôi đều không thấy hài lòng.

오늘 공부하러고 도서관에 가는데, 오늘따라 도서관 주변의 공사 소리 때문에 도서관이

너무 시끄러워요.

Hôm nay tôi định đến thư viện để học bài nhưng tự nhiên hôm nay xung quan thư viện có tiếng công trường đang thi công nên rất ồn ào.

지난 토요일은 올 겨울 들어 제일 추운 날이었는데, 나는 그날따라 짧은 치마를 입고

나가서 감기에 걸렸어.

Thứ Bảy tuần trước là ngày lạnh nhất từ khi bước vào mùa đông nhưng tự nhiên ngày hôm đó tôi lại mặc một chiếc váy ngắn rồi đi ra ngoài nên đã bị cảm lạnh.

127. Cấu trúc ~ 는/은/ㄴ 김에

Cấu trúc này được sử dụng trong trường hợp khi một việc hay một hành động nào đó cùng làm với một hành động hay một sự việc khác mà hành động , sự việc này không có kế hoạch từ trước.

Cấu trúc này có thể dịch sang tiếng Việt là : “Nhân tiện hay tiện thể làm một việc gì đó thì làm……”

Ví dụ:

시장에 가는 김에 수박 한 덩아리를 사 줘.

한국으로 유학한 김에 한국 구경도 하고 왔어요.

Tiện đi du học bên Hàn Quốc tôi cũng đã đi tham quan ở đó.

*Trong cấu trúc này, điều cần lưu ý chính là는/은/ㄴ không chia theo loại từ ( động từ, tính từ) mà chia theo thì thể:

-Nếu hành động đó xảy ra trong quá khứ ( dù cho nó vẫn đang diễn ra ở hiện tại) thì dùng은/ㄴ. Động từ có patchim dùng은, không có patchim thì dùngㄴ.

하노이에 간 김에 하노이 구경도 할 까요?

-Nếu hành động xảy ra ở hiện tại thì dùng 는.

고향에 돌아가는 김에 너의 부모님께 네 안부를 좀 전해 줘.

Nhân tiện đợt này về quê cho tớ gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ cậu nha.

128. Cấu trúc ~을/ㄹ 걸 그랬다. (đáng lẽ ra…)

Cấu trúc này thể hiện sự nuối tiếc hay hối hận của người nói về một việc mà không thể hoặc chưa làm được. Động từ có patchim dùng을 걸 그랬다, không có patchim dùngㄹ 걸 그랬다

Ví dụ:

그 친구와 그렇게 싸울 줄 알았으면 그 모임에 가지 말걸 그랬어요.

Nếu mà biết sẽ cãi nhau với bạn đó như thế này thì đáng lẽ ra tôi không nên đến cuộc họp đó.

어머, 그렇게 재미있었어요? 그렇게 재미있을 줄 알았더라면 저도 갈걸 그랬네요.

Trời, nó thú vị đến vậy đó hả? Nếu mà biết nó thú vị như thế thì đáng lẽ ra tôi cũng đã đi rồi.

시험에 합격하기가 정말 어렵군요. 좀 더 일찍부터 준비할걸 그랬어요.

Hóa ra để thi đậu lại khó khăn đến như vậy. Đáng lẽ ra tôi nên chuẩn bị từ sớm hơn.

129. Cấu trúc ~는다더라/ ㄴ다더라 / 다더라

Cấu trúc này dùng để truyền tải cho đối phương về một lời nói hay một sự thật đã nghe được.

Ví dụ:

가: 어제 영수 씨가 하교에 안 왔어. 무슨 일이 있는 게 아닐까?

A: Hôm qua Yeongsoo không đi học. Không có chuyện gì xảy ra đó chứ?

나: 학교 오는 길에 사고가 났다더라. 지금 병원에 있대.

B: Tôi nghe nói là cậu ấy bị tai nạn trên đường đi học. Bây giờ đang ở bệnh viện.

가: 친구들한테 얘기해 봤어? 이번 휴가 때 제주도 가는 것에 대해 뭐라고들 해?

A: Cậu đã nói với mấy bạn ở lớp chưa? Mọi người có nói gì vế chuyến đi đảo Jeju trong đợt nghỉ này không?

나: 다들 좋다더라. 이번 주말에 다 같이 만나서 구체적으로 얘기하자고 하던데.

B: Mọi người đều nói đồng ý hết rồi. Tớ nghe nói là cuối tuần này mọi người sẽ gặp nhau để bàn cụ thể hơn.

130. Cấu trúc ~네 ~네 해도 (dù…dù…thì…)

Cấu trúc này sử dụng để nối ý kiến với tình huống đối lập hay giống nhau ở mệnh đề trước đồng thời nó thể hiện rằng ở mệnh đề sau dù có nói là có ý kiến này hay tình huống kia thì nó cũng không khác gì với suy nghĩ ở phía trước.

Ví dụ:

교통이 복잡하네 사람이 많네 해도 서울은 역시 살기 편한 곳이에요.

Dù giao thông phức tạp dù đông người nhưng Seoul quả nhiên vẫn là một nơi tiện lợi.

돈이 드네 귀찮네 해도 연휴에는 많은 사람들이 여행을 떠나요.

Dù tốn tiền dù phiền phức nhưng ở những kì nghỉ vẫn rất nhiều người đi du lịch.

그 식당의 음식 값이 비싸네 불친절하네 해도 여전히 손님이 많아요.

Dù giá cả ở quán này mắc, chủ thì không thân thiện nhưng khách hàng thì luôn đông.

131. Cấu trúc ~설마 ~는/은/ㄴ 건 아니겠지요? (lẽ nào lại như thế …?)

Cấu trúc này vừa được sử dụng để thể hiện sự lo lắng một việc nào đó sẽ xảy ra vừa để xác định rằng việc đó không xảy ra.

Trong cấu trúc này는/은/ㄴ được chia theo thì, hiện tại sử dụng ~설마 ~는 건 아니겠지요?,

quá khứ dùng ~설마 ~은/ㄴ 건 아니겠지요?

Ví dụ:

이번에는 시험공부를 열심히 했는데 설마 시험에 떨어지는 건 아니겠지요?

Đợt này tôi đã ôn thi rất chăm chỉ lẽ nào lại rớt nữa chứ?

사과 편지를 세 번이나 보냈는데 설마 아직 화가 안 풀린 건 아니겠지요?

Tôi đã gửi đến 3 lá thư xin lỗi không lẽ nào cô ấy vẫn chưa hết giận đấy chứ?

의사 선생님이 담배를 끊어야 한다고 그렇게 얘기했는데 설마 다시 담배를 피우는 건

아니겠지요?

Bác sĩ đã nói là bỏ hút thuốc đi lẽ nào anh lại hút thuốc lại đấy chứ?

132. Cấu trúc ~ 는 바람에… (tại….)

Giống với ngữ pháp 기 때문에 cấu trúc này nó cũng mang nghĩa chỉ nguyên nhân. Khi được sử dụng nó cũng sẽ biến vế câu trước trở thành nguyên nhân, vế sau sẽ là kết quả xảy ra của nguyên nhân đứng trước. Nhưng kết quả này tất cả đều mang tính tiêu cực khác với기 때문에 có thể kết quả tiêu cực hoặc tích cực.

Ví dụ:

큰 소리는 갑자기 나는 바람에 너무 놀러서 뒤를 돌아봤어요.

Tại tự nhiên có một tiếng động lớn nên tôi đã giật mình quay lại nhìn đằng sau.

버스에서 사람들이 미는 바람에 저는 넘어 졌어요.

Tại mọi người xô đẩy nhau trên xe bus nên tôi đã bị ngã.

바쁜 일이 생기는 바람에 치구와 했던 약속을 취소했어요.

Tại có việc đột xuất nên tôi đã phải cuộc hẹn với bạn tôi trước đó.

Comments

6 Bài Học Tiếng Hàn Sơ Cấp Theo Đúng Lộ Trình Bài Bản

Học ngôn ngữ mới không phải là một điều quá khó. Tiếng Hàn cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, để đạt được kết quả như mong đợi, bạn cần đặt ra một kế hoạch học tập thật chi tiết, khoa học.

Tiếng Hàn sơ cấp là gì?

Gợi ý 6 bài học tiếng Hàn sơ cấp theo đúng lộ trình bài bản

Trước hết hãy học thật kỹ mặt chữ. Sau đó, luyện viết những chữ cái này theo đúng quy tắc “trên dưới – trái phải” của người Hàn. Cuối cùng, tập phát âm những chữ cái này cho thật chuẩn xác.

Bài thứ hai: Sử dụng nhuần nhuyễn phụ âm cuối “Patchim”

Đây là phụ âm sử dụng rất phổ biến trong tiếng Hàn, cần nắm vững quy tắc sử dụng sao cho đúng.

Bài thứ ba: Ghi nhớ từ vựng

Bổ sung lượng kiến thức cho bản thân bằng 5 từ mới mỗi ngày. Đây là con số chuẩn. Có thể học từ thông qua âm nhạc hoặc phim ảnh để tăng sự hứng thú.

Bài thứ tư: Trau dồi ngữ pháp

Thuần thục cách chia động từ cũng như nắm vững các cấu trúc câu (khẳng định, phủ định, nghi vấn…). Hãy tiến hành quá trình này từ những mẫu câu đơn giản đến phức tạp.

Bài thứ năm: Rèn kỹ năng nghe

Luyện nghe mỗi ngày bằng những đoạn văn ngắn, đơn giản. Lưu ý, không cần hiểu hết nghĩa từng câu. Bước đầu, chỉ cần nắm được những từ khóa chính.

Bài thứ sáu: Luyện kỹ năng nói

Tận dụng tất cả các cơ hội phù hợp để luyện kỹ năng này. Học ngôn ngữ mà không ứng dụng vào thực tế sẽ không thể nào đạt được kết quả tốt.

Những lưu ý để quy trình học Hàn ngữ sơ cấp đạt kết quả tốt

Quá trình học cần diễn ra đều đặn, không được đứt quãng

Phải viết những kiến thức học được ra giấy, tránh học thầm hay chỉ ghi nhớ suông.

Thường xuyên ôn tập từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học, đừng “chăm chăm” học những kiến thức mới mà bỏ quên những nội dung cũ.

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Trung Cấp Bài 7

Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp bài 7

Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp bài 7

Chào các bạn hôm nay mình sẽ cùng các bạn tiếp tục tìm hiểu một số điểm ngữ pháp trung cấp.

133. Cấu trúc ~ 도~이지만, ~ 기도 ~지만

Cấu trúc này dùng để nhấn mạnh vào vế sau, nó còn hơn những gì đã nghĩ hay mong đợi. Dùng ~ 기도 ~지만 sau động từ hay tính từ.

Ví dụ:

내용도 내용이지만 배경음악이 정말 좋은데요.

Nội dung thì là nội dung thôi nhưng nhạc nền cũng rất hay.

가: 이번에는 휴가를 안 가신다고요? 많이 바쁘세요?

A: Nghe nói là đợt này không đi nghỉ hả? Anh bận lắm sao?

나: 바쁘기도 바쁘지만 여윳돈이 없어서 이번에는 휴가를 못 가요.

B: Bận thì cũng bận nhưng mà không có tiền dư giả nên đợt này không đi được.

가: 외국어 배우는 걸 왜 그만두셨어요? 어렵던가요?

A: Tại sao lại không học ngoại ngữ nữa vậy? Nó khó quá hả?

나: 어렵기도 어렵지만 요즘 시간이 없어서 그만두었어요.

B: Khó thì cũng khó nhưng dạo gần đây không có thời gian nên tôi nghỉ.

134. Cấu trúc ~는다면야/ ㄴ다면야/ 다면야 (chỉ cần, miễn là…)

Cấu trúc này được sử dụng để thể hiện rằng sẽ thực hiện một hành động nào đó hay một tình huống nào đó sẽ diễn ra chỉ sau khi quyết định rằng sẽ giành một điều kiện nào đó.

Động từ có patchim dùng는다면야, không có patchim ㄴ다면야

Tính từ và quá khứ dùng다면야

Ví dụ:

가: 저는 돈이 없는데 대학에 갈 수 있을까요?

A: Em không có tiền thì có thể vào đại học được không ạ?

나: 그럼요. 열심히 공부한다면야 누구든지 대학에 갈 수 있지요.

B: Tất nhiên rồi. Chỉ cần chăm chỉ học thì ai cũng có thể vào đại học được chứ.

가:제 결혼식에 왜 안 오셨어요?

A: Tại sao em không tới lễ kết hôn của thầy?

나: 김 선생님 결혼 소식을 알았다면야 왜 제가 안 겠어요? 지난 몇 달 외국에 나가 있어서 결혼

소식을 못 들었어요.

B: Chỉ cần em biết được tin kết hôn của thầy tại sao em lại không tới cơ chứ? Mấy tháng trước em ở nước ngoài nên không biết tin thầy sẽ kết hôn.

가: 우리 학교 축구대표팀이 이번 대회에서 우승할 수 있을까요?

A: Đội bóng trường ta có thể chiến thắng ở đợt này chứ?

나: 그럼요. 능력이 있다면야 우승할 수 있지요.

B: Tất nhiên rồi. Miễn là có năng lực thì tất nhiên sẽ giành chiến thắng rồi.

135. Cấu trúc ~을/ㄹ 따름이다.(chỉ…)

Cấu trúc này dùng để nhấn mạnh đến điều kiện tình huống trong câu, khi mà không có bất cứ một tình huống hay sự lựa chọn nào khác.

Từ có patchim dùng을 따름이다, không có patchim dùngㄹ 따름이다

Ví dụ:

그 남자는 조금도 움직이지 않고 하늘만 올려다 볼 따람이었다.

Anh chàng kia không cử động dù chỉ một chút, anh ta chỉ ngẩng lên nhìn trời thôi.

제가 그걸 먹고 싶어서 먹는 건 아니에요. 다만 사람들이 먹으라고 해서 먹었을 따름이에요.

Cái món mà tôi đang ăn không phải cái mà tôi muốn ăn. Tôi chỉ ăn bởi vì mọi người ăn nó.

가: 이번에 시험 성적이 잘 안 나와서 많이 실망했지요?

A: Đợt này kết quả thi không tốt chắc là anh thất vọng nhiều lắm nhỉ?

나: 아니에요. 공부를 많이 안 해서 시험을 못 볼 거라고 생각했는데 생각보다 성적이 좋아서 기쁠

따름이에요.

B: Đâu có. Tôi nghĩ là do mình không học nên không thi được mà kết quả tốt hơn những gì tôi nghĩ nên tôi chỉ thấy vui thôi.

136. Cấu trúc ~으니만큼/ 니만큼 (vì…)

Cấu trúc này được sử dụng khi nội dung ở phía trước trở thành nguyên nhân hay lí do, và kết quả sẽ xuất hiện ở vế sau.

Từ có patchim dùng으니만큼, không có patchim dùng니만큼

Ví dụ:

오늘은 출근 첫날이니만큼 많이 긴장될 거예요.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên chắc sẽ thấy hồi hộp lắm.

그 때는 낮에는 돈을 벌고 밤에는 야간 대학원에까지 다니던 때이니만큼 집에 돌아오면 자리에

누울 힘도 없었을 때였다.

Cái lúc mà khi về nhà một chút sức lực để nằm cũng không là là lúc mà vì ngày thì đi kiếm tiền đêm thì lại đến trung tâm học ban đêm.

사과를 많이 했으니만큼 친구도 곧 화를 풀 거예요. 걱정하지 마세요.

Vì anh đã xin lỗi rất nhiều lần rồi nên người bạn đó sẽ hết giận thôi. Đừng có lo lắng quá.

남보다 열심히 했으니만큼 좋은 결과가 나올 거예요.

Bạn đã cố gắng hơn những người khác rồi nên sẽ có kết quả tốt thôi.

137. Cấu trúc ~자면 (nếu muốn…,để…)

Giả định một mục đích hay ý đồ nào đó rồi giải thích điều kiện đó trong mệnh đề sau khi mà định làm một hành động nào đó theo điều kiện đó.

Ví dụ:

경제를 살리자면 투자를 늘리는 게 최우선입니다.

Đểu cứu sống nền kinh tế thì việc nâng cao đầu tư là việc làm cấp bách.

큰 정치를 하자면 사소한 일에 너무 신경 쓰지 않는 게 좋다.

Để làm chính trị lớn thì không nên quan tâm đến những tình tiết nhỏ.

춤추면서 노래하는 댄스 가수가 되자면 연습해야 해요

Nếu muốn trở thành một ca sĩ vừa hát vừa nhảy thì phải luyện tập nhiều.

외국에 나가서 선수 생활을 하자면 영어를 잘해야 할 거예요. 그래야 감독이나 다른 선수들과

생활하는 데 문제가 없겠죠.

Để có cuộc sống sinh hoạt của các tuyển thủ ở nước ngoài thì phải tốt tiếng anh. Phải như vậy thì việc sinh hoạt với các huân luyện viên hay các tuyển thủ khác mới không có vấn đề gì chứ.

138. Cấu trúc ~대로 (riêng, từng, tùy theo mỗi…)

Phía trước thường sử dụng chung với trợ từ 는/은 ,để phân biệt theo từng cái và đưa ra những đặc trưng riêng.

Ví dụ:

부자는 부자대로 언제나 행복하 게 아니라, 빈자는 빈자대로 자시의 생활을 마음 만족들으면 행복할 수 있겠지요.

Người giàu thì cũng tùy từng người không phải lúc nào cũng hạnh phúc, người nghèo cũng tùy người nếu thấy hài lòng với cuộc sống của chính mình thì cũng sẽ hạnh phúc.

떠난 사람은 떠난 사람이고, 나는 나대로 내 살 길을 찾아봐야겠지.

Người ra đi là người ra đi, còn riêng tôi cũng phải tìm con đường sống cho riêng mình chứ.

친구는 친구고, 당신은 당신대로 자신의 생각이 따로 있지.

Bạn là bạn, còn mình thì cũng phải có suy nghĩ riêng của mình chứ.

기업자는 기업자대로 어렵다고 말하지만, 노동자는 노동자대로 불평했어요. 이런 불경기에서

살아다자면 함께 노력해야 하겠지.

Các nhà doanh nghiệp thì nói khó khăn, người lao động thì bất bình. Để có thể sống trong thời kì khó khăn như vậy thì phải cùng nhau nỗ lực chứ.

139. Cấu trúc ~었으면야/았으면야/였으면야 (phải chi…)

Sử dụng để giả định về một việc đã qua. Vế trước là đưa ra sự thật trái ngược với những gì đã xảy ra, vế sau là việc mà không đạt được.

Ví dụ:

실수만 하지 않았으면야 당연히 합격을 했을 거예요.

Phải chi mà tôi không mắc sai lầm thì chắc chắn là tôi đã đậu rồi.

미리 나한테 의논을 했으면야 내가 그 일을 알아서 처리해 주었을 텐데 왜 의논을 하지 않았어?

Phải chi mà em nói trước với anh thì có lẽ anh đã giúp em xử lý xong rồi vì việc đó anh biết mà, tại sao em lại không nói?

우리 회사에서 일할 만한 사람이 있었으면야 나도 사람을 뽑았을 거예요. 그런데, 우리 회사에 맞는 사람이 하나도 없었어요.

Phải chi có người có thể làm được việc ở công ty tôi thì tôi cũng đã chọn rồi. Nhưng chẳng có một ai phù hợp với công ty tôi cả.

집안일을 도와주고 싶지만 시간이 없는데 있었으면야 내가 할 거야.

Anh cũng muốn giúp em việc nhà lắm nhưng lại không có thời gian, phải chi mà anh có thời gian thì anh cũng đã làm rồi.

140. Cấu trúc ~으나마나/나마나 (dù có làm hay không thì…, dù thế nào thì…)

Từ có patchim dùng으나마나, không có patchim dùng나마나

Ví dụ:

가: 배 고프면 여기 있는 초콜릿을 좀 먹어.

A: Nếu đói thì ăn chút socola kia đi.

나: 그 정도로는 너무 양이 적어서 먹으나마나일 거예요.

B: Chừng đó ít vậy ăn hay không thì cũng thế, chả no đâu.

가: 이 빨간색 옷이 나한테 잘 어울릴 것 같니? 한번 입어 볼까?

A: Cái áo đỏ kia chắc hợp với tớ đấy nhỉ? Tớ có nên thử không?

나:입어 보나마나 확실히 잘 어울릴 거야.

B: Cậu thử hay không thì cũng vậy à, chắc chắn sẽ rất hợp.

가: 이번 달에 어느 정도 이익이 났는지 계산해 봅시다.

A: Thử tính xem tháng này thu lãi ít ở mức độ nào nào.

나: 계산해 보나마나 이번 달은 손해일 거예요.

B: Có tính thì cũng vậy tháng này lỗ rồi.

141. Cấu trúc ~게 마련이다 (đương nhiên là…;hiển nhiên là….)

Cấu trúc này dùng để nói rằng một việc gì đó xảy ra là dĩ nhiên. Cấu trúc này cũng có thể đổi cho cấu trúc ~기 마련이다

세월이 지나면 모든 게 변하게 마련이에요.

Thời gian trôi qua tất cả mọi thứ sẽ thay đổi là đương nhiên.

조사도 제다로 하지 않고 투자를 하면 손해를 보게 마련이에요.

Đương nhiên là sẽ thua lỗ nếu đầu tư mà không tìm hiểu một cách kĩ lưỡng.

남편: 이 여배우는 젋었을 때 그렇게 예쁘더니 이제는 할머니가 다 되었네요. 쯧쯧…

Chồng : Cô diễn viên này hồi còn trẻ xinh đẹp là thế bây giờ cũng đã thành bà lão rồi. chậc chậc

아내: 사람은 누구나 다 늙게 마련이지요.

Vợ: Con người ai rồi cũng sẽ già là đương nhiên rồi.

남편: 10년 동안 김밥 장사를 하면서 혼자 사는 노인들을 도와준 아주머니가 복권에 당첨이

되었네요.

Chồng : Người mà trong 10 năm liền vừa buôn bán kimbap vừa giúp đỡ những người già sống một mình

trúng số rồi này.

아내: 착하게 살면 행운이 찾아오게 마련이지요.

Vợ: Ăn ở hiền lành vận may tìm đến là đương nhiên rồi.

142. Cấu trúc ~으라고 (để…)

Cấu trúc này được dùng để đưa ra mục đích hay ý đồ của hành động ở phía sau. Từ kết thúc là patchim dùng으라고, không có patchim dùng라고

Ví dụ:

키가 보이라고 높은 신발을 신었어요.

Tôi đi giày cao để nhìn cao hơn.

열심히 공부라고 동생에게 전자사전을 사 줬어요.

Tôi đã mua từ điển điện tử cho em trai để nó chăm chỉ học hành hơn.

피곤이 풀리라고 뜨거운 물에 목욕을 했어요.

Để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi tôi đã tăm nước nóng.

웨이는 아침에 일찍 일어나지 못하니까 아침에 좀 일찍 일어나나고 알람시계를 사 줘야겠어요.

Wei không thể dậy sớm vào buổi sáng chính vì thế để cậu ấy có thể dậy sớm một chút tôi sẽ phải mua

cho cậu ấy chiếc đồng hồ báo thức.

143. Cấu trúc ~는다든가/ ㄴ다든가/ 다든가 (hoặc là, như là, hay là…)

Cấu trúc thể hiện sự lựa chọn.

Động từ có patchim dùng는다든가, không có patchim dùngㄴ다든가

Tính từ dùng다든가.

Ví dụ:

시간이 있을 때는 책을 읽는다든가 비디오를 본다단가 해요.

Khi có thời gian tôi thường đọc sách hoặc coi video.

음식을 먹을 때 소리를 낸다든가 코를 푼다든가 하는 것은 실례가 돼요.

Khi ăn mà để phát ra âm thanh hay hỷ mũi là mất lịch sự.

방학 때는 아르바이트를 한다든가 여행을 간다든가 해요.

Kỳ nghỉ hè tôi sẽ làm thêm hoặc là đi du lịch.

가족들과 등산을 간다든가 놀이공원에 간다든가 해요.

Miễn là cùng với gia đình thì đi leo núi hay đến công viên trò chơi đều được.

144. Cấu trúc ~왜 ~~ 지 않겠어요? (sao lại….không như thế chứ?)

Nó là một cách nói thông thường của người Hàn dùng để nhận mạnh rằng chắc chắn sẽ là như thế nếu với lý do được nêu ra ở vế trước.

Ví dụ:

가: 이 부장님이 경제적으러 아주 힘드신가 봐요.

A: Phó giám đốc có vẻ rất khó khăn về kinh tế.

나: 대학에 다니는 아이가 셋이나 있는데 왜 힘들지 않겠어요?

B: Có đến ba đứa con đang học đại học sao không khó khăn cho được.

나: 오늘 오후에 면접 시험을 보신다면서요? 떨리지 않으세요?

A: Tôi nghe nói chiều nay anh có cuộc phỏng vấn, phải không? Anh không thấy run hả?

나: 왜 떨리지 않겠어요? 어제 한잠도 못 잤어요.

B: Sao mà không run được chứ? Hôm qua tôi đã không ngủ được chút nào đấy.

가: 해외공연으로 1년 중 열 달 이상을 외국에 계시는데요. 고향이 그립지 않으세요?

A: Vì những chuyến lưu diễn nước ngoài mà trong một năm có khi anh đã ở nước ngoài đến hơn 10 tháng. Anh không nhớ gia đình sao?

나: 왜 그립지 않겠어요? 가족도 보고 싶고 김치도 먹고 싶어요. 하지만 일을 좋아해서 즐겁게 지내는 편이에요.

B: Sao mà không nhớ được chứ? Tôi đã rất nhớ gia đinh, và cũng muốn ăn kimchi nữa. Nhưng vì tôi rất thích công việc này nên tôi đã khá vui vẻ khi ở nước ngoài.

145. Cấu trúc ~으로 봐서는 (theo như, dựa vào, dựa theo…)

Đưa ra một tiêu chuẩn hay căn cứ cho sự đánh giá nào đó rồi đưa ra đánh giá một sự vật hay một ai đó dựa vào tiêu chuẩn hoặc căn cứ đó.

Từ có patchim dùng으로 봐서는, không có patchim dùng로 봐서는

Ví dụ:

미선 씨 성격으로 봐서는 틀림없이 잘 할 거러고 생각해요.

Theo như tích cách của Miseon thì tôi nghĩ chắc chắn là cô ấy sẽ làm tốt thôi.

가: 이 사람은 직업이 뭘까요?

A: Người này làm nghề gì nhỉ?

나: 옷차림으로 봐서는 승무원인나 봐요.

B: Dựa vào trang phục có vẻ như là tiếp viên hàng không.

가: 이 두 사람은 어떤 사이일까요?

A: Quan hệ giữa hai người này như thế nào nhỉ?

나:사진으로 봐서는 엄마와 아들인나 봐요.

B: Theo như bức hình có vẻ họ là mẹ con.

146. Cấu trúc ~던가요?

Cấu trúc này dùng để hỏi kinh nghiệm của người nói về một việc đã xảy ra trong quá khứ.

Câu trả lời cho dạng cấu trúc này thường sử dụng : “더군요”, “던데요”, “더라”

Ví dụ:

가: 지난주에 설악산에 갔다 왔어요.

A: Tuần trước tôi đã đi đến núi Seolak.

나: 설악산 경치가 좋던가요?

B: Cảnh trí ở đó đẹp không?

가: 네, 아주 좋더군요.

A: Vâng, rất đẹp.

가: 저는 지난 봄에 요리학원에 다녔어요.

A: Mùa xuân năm trước tôi đã đi học nấu ăn ở trung tâm.

나: 그러세요? 요리 배우기가 어렵지 않던가요?

B: Vậy hả? Học nấu ăn không khó chứ?

가: 아니에요. 좀 어렵지만 아주 재미있었어요.

A: Không, nó hơi khó một chút nhưng rất thú vị.

147. Cấu trúc ~도록(2) (tới mức mà…)

Đưa ra một giới hạn, mức độ nào đó của hành động. Cấu trúc này không kết hợp thì.

Ví dụ:

그 치구는 눈이 빠지도록 기다려고 오지 않았어요.

Tôi đã đợi người bạn đó đến mức mà muốn rớt cả mắt mà cậu ấy không tới.

그 이야기는 귀가 닳도록 들어서 이젠 정말 듣기 싫어요.

Tôi đã nghe câu chuyện đó đến mức mòn cả tai rồi, nên giờ tôi không muốn nghe nữa.

여섯 시 약속인데 일곱 시 지나도록 연락이 없어요.

Chúng tôi đã hẹn nhau là 6 giờ gặp mà giờ đã qua 7 giờ rồi mà cậu ấy không liên lạc gì hết.

입에 침이 마르도록 칭찬했어.

Chú ấy đã khen cậu không ngớt lời.

148. Cấu trúc ~그러고 보니 (hèn gì, hóa ra là thế…)

Cấu trúc này sử dụng khi mà người nghe như hiểu ra hay phát hiện ra một sự thật nào đó khi nghe câu chuyện của người nói về một sự thật mà không thể cảm nhận được hay rất bất ngờ.

Ví dụ:

가: 아직도 회의가 안 끝났어요? 12시가 넘었어요.

A: Cuộc họp vẫn chưa kết thúc luôn hả? Đã qua 12h rồi cơ mà.

나: 그러고 보니 회의가 길어지는데요.

B: Hèn chi tôi thấy cuộc họp kéo dài đến vậy

가: 어제 밤새워 일을 했어요.

A: Hôm qua tôi đã thức suốt đêm để làm việc.

나: 그러고 보니 피곤해 보이 군요.

B: Hèn chi nhìn anh mệt mỏi đến vậy

가: 제 머리모양이 어때요? 에제 미장원에 갔다 왔는데요.

A: Kiểu tóc của tôi thế nào? Hôm qua tôi mới đến tiệm cắt tóc đấy.

나: 그러고 보니 오늘따라 달라 보이네요.

B: Hèn chi tự nhiên hôm nay thấy khác khác.

149. Cấu trúc 그렇가고 ~~을/ㄹ 수는 없지요. (dù như thế….thì cũng không thể…)

Cấu trúc được sử dụng khi người nghe không thể thực hiện một hành động nào đó chỉ vì lí do trong nội dung nói của đối phương.

Từ kết thúc là patchim dùng그렇가고 ~~을 수는 없지요, không có patchim dùng그렇가고 ~~ㄹ 수는

없지요.

Ví dụ:

가: 피곤한데 우리 먼저 퇴근합시다.

A: Mệt quá rồi chúng ta tan ca trước thôi.

나: 그렇다고 일이 저렇게 쌓였는데 안 도와줄 수는 없지요.

B: Dù mệt như thế nhưng công việc chất đống thế kia thì cũng không thể không giúp đỡ được.

가: 우리는 시간이 없는데 아무 거나 입고 가세요. 빨리 하세요.

A: Chúng ta không có thời gian đâu mặc đại cái gì đó rồi đi rồi. Làm nhanh lên một chút đi.

나: 그렇다고 결혼식에 청바지를 입고 갈 수는 없지요.

B: Dù có như thế nhưng làm sao mà mặc quần jean đi tham dự hôn lễ được chứ.

가: 한 시간이나 기다렸는데도 안 오네요. 그냥 갑시다.

A: Đã đợi đến tận 1 giờ đồng hồ rồi mà anh ta cũng không chịu đến nhỉ. Đi thôi.

나: 그렇다고 우리는 먼저 갈 수는 없지요.

B: Dù có như thế nhưng cũng không thể đi trước được.

150. Cấu trúc ~게

게 được sử dụng trong giao tiếp thông thường, không sử dụng trong các trường hợp như trong cuộc họp…

Ở phần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn 3 cách sử dụng của게

*게 được sử dụng để đưa ra căn cứ cho một dự đoán nào đó. Phía trước nó thường là câu hỏi , hay một dự đoán nào đó.

Ví dụ:

친구 없니? 혼자서 밥을 먹게.

Cậu không có bạn hả? Tại thấy cậu ngồi ăn cơm một mình

누구 기다리는 사람이 있으세요? 아까부터 주위를 두리번두리번 살피시게요.

Anh đang đợi ai ạ? Từ nãy tới giờ cứ thấy anh ngó ngang ngó dọc hoài

*게 được sử dụng trong một câu mệnh lệnh của người lớn với người nhỏ, trường hợp này được sử dụng ở ngày xưa nhiều, bây giờ ít sử dụng, thỉnh thoảng có những ông, bà đã lớn tuổi mới sử dụng. Bởi vậy mọi người có thể bắt gặp trường hợp này trong phim cổ trang Hàn Quốc

Ví dụ:

김 서방, 어서 들어오게

Cậu Kim, vào đây.

너무 슬퍼하지 말게

Đừng có quá đau buồn

*게 trong trường hợp thứ ba được sửu dụng trong một câu hỏi thông thường, nhưng với ý nghĩa là muốn người đối diện thử đoán câu trả lời là gì.

Ví dụ:

어렸을 때 내 별명이 뭐였게?

Thử đoán xem khi nhỏ biệt danh của tôi là gì?

151. Cấu trúc ~을/ㄹ까 보다 (định, dự là…)

Cấu trúc này được sử dụng khi mà một việc gì đó dù chưa phải là việc quyết định chắc chắn nhưng có suy nghĩ hoặc ý định làm việc đó.

Từ có patchim dùng을 까 보다, không có patchim dùngㄹ까 보다

Cấu trúc này thường được sử dụng trong văn nói và khẩu ngữ.

Ví dụ:

오늘은 약속도 없고 할 일도 없으니 집에 가서 영화를 볼까 보다.

Hôm nay không có hẹn cũng không có việc gì phải làm nên tôi định về nhà rồi xem phim.

오늘부터는 운동도 할 겸 기름 값도 절약할 겸 자전거로 출퇴근할까 봐요.

Bắt đầu từ hôm nay tiện vừa tập thể dục vừa tiết kiệm tiền xăng nên tôi định đi làm bằng xe đạp

졸업한 후 생각 없이 그냥 이 일을 선택했어. 그런데 일을 하다보면 일이 적서에 안 맞다고 깨닫다. 그래서 앞으로 회사를 옮길까 보다.

Sau khi tốt nghiệp tôi không suy nghĩ mà cứ thế chọn công việc này. Nhưng khi càng làm công việc này tôi nhận ra rằng nó không hợp với tôi. Chính vì thế nên tôi định sẽ chuyển công ty.

옷이 마음에 안 드는 것은 아니지만 비슷한 옷이 하나 있으니까 바꿀까 봐요.

Không phải là tôi không hài lòng với cái áo này mà vì tôi đã có một cái y hệt rồi nên tôi định sẽ đổi nó.

152. Cấu trúc ~는/은/ㄴ 셈이다.(tính ra thì…)

Cấu trúc này được sử dụng khi có thể nói là một kết quả hay mức độ nào đó được dự đoán ở hai vế dù không nhất thiết phải là sự thật.

Cấu trúc này chia theo thì hiện tại dùng는 셈이다, quá khứ dùng 은/ㄴ 셈이다

Ví dụ:

임금은 올랐지만 물가가 더 많이 올랐으니, 결국 임금이 안 오른 셈이죠.

Thu nhập tăng nhưng vật giá còn tăng nhiều hơn tính ra thì rốt cục thu nhập cũng không tăng.

주최 측에서 숙박료와 식사를 모두 제공하고 있으니 이번 여행은 거의 무료인 셈이지.

Vì nhà tổ chức cung cấp tất cả phí ở và ăn uống tính ra thì chuyến du lịch lần này gần như là miễn phí còn gì.

백 명 중 아흔 아홉 명이 찬성했으니 거의 다 찬성한 셈이다.

Trong số 100 người thì có tới 99 người tán thành tính ra thì gần như tất cả đều tán thành.

153. Cấu trúc ~이라야/라야 (phải là…)

Nó được gắn vào sau danh từ, nó dùng để nhấn mạnh rằng kết quả giống với câu ở phá sau xảy ra chỉ khi có điều kiện ở trước.

Từ có patchim dùng이라야, không có patchim dùng라야

Ví dụ:

이 문제는 전문가라야 풀 수 있을 것이다.

Vấn đề này phải là chuyên gia thì mới có thể giải quyết được.

참을성이 있는 사람이라야 그 일을 할 수 있을 것이다.

Phải là người có tính chịu đựng thì mới có thể làm được công việc này.

이 곳에서는 18세 이상이라야 자동차를 운전할 수 있어요.

Ở đây phải trên 18 tuổi thì mới có thể lái xe ô tô.

154. Cấu trúc ~으로는/로는 (theo như, dựa vào…)

Gắn vào sau một danh từ biến nó trở thành như một căn cứ. Danh từ có patchim dùng으로는, không có patchim dùng로는

Ví dụ:

제 판단으로는 그 청년이 이 일에 적합할 것 같습니다.

Dựa vào phán đoán của tôi thì cậu thanh niên kia có thể hợp với công việc này đấy.

내가 듣기로는 그 친구는 먼저 때렸다고 하던데.

Theo như tôi nghe được thì người ta nói rằng người bạn kia đã đánh trước.

그 친구 얘기로는 회사에사 쫓겨난 것이 아니라 자기가 먼저 사표를 냈다고 하던데요.

Theo như lời kể của cậu bạn kia thì không phải là công ty đuổi việc mà tự anh ta nộp đơn xin từ chức.

155. Cấu trúc ~고자

Có hai trường hợp:

*Khi고자 đứng ở giữa câu nó sẽ đóng vai trò như một liên kết câu thể hiện mục tiêu, ý định, dự

định…của người nói.

Ở trường hợp này 2 vế câu phải có chung chủ ngữ không sử dụng câu mệnh lệnh hay rủ rê, sử dụng

trong hình thức trang trọng, không sử dụng quá khứ ở động từ phía trước.

Ví dụ:

저는 자식들에게 부끄러운 아버지가 되지 않고자 끊임없이 노력해 왔습니다.

Tôi đã nỗ lực không ngừng để không trở thành một người cha đáng xấu hổ với những đứa con của tôi.

그는 3 년간의 유학을 마치고 자신의 뜻을 펴고자 고국으로 돌아왔어요.

Anh ấy sau khi kết thúc 3 năm du học đã trở về quê hương để khẳng định giá trị bản thân.

*Khi nó trở thành một đuôi câu thì nó là một ý đồ, hy vọng mang một ý nghĩa tích cực. Trong trường hợp này không sử dụng câu phủ định

Ví dụ:

저는 여기서 저의 유년 시절과 청소년 시절에 대해 잠깐 이야기하고자 합니다.

Tôi mong muốn kể một chút về thời niên thiếu của mình.

156. Cấu trúc ~음/ㅁ에 따라(서) (theo…)

Cấu trúc này được sử dụng khi kết quả của vế sau xuất hiện dựa vào một tiêu chuẩn hay tình huống nào đó ở vế trước.

Từ có patchim dùng ~음 에 따라(서), không có patchim dùng ~ㅁ에 따라(서)

Ví dụ:

나이를 먹음에 따라 근심 걱정이 늘어진다.

Những mối bận tâm sẽ tăng dần theo tuổi tác.

우리말은 모음의 길고 짧음에 따라 뜻이 달라지기도 한다.

Lời nói của ta sẽ khác nhau theo vào độ dài ngắn của nguyên âm.

두 나라의 관계가 가까워짐에 따라 수출과 수입 등 무역이 활발해졌다.

Thị trường thương mại như xuất khẩu nhập khảu đã trở nên sôi động là dựa vào mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên thân thiết hơn.

Comments

Tuyển Sinh Trung Cấp Tiếng Hàn,Học Trung Cấp Tiếng Hàn 1 Năm

Tuyển sinh trung cấp Tiếng Hàn,học trung cấp Tiếng Hàn 1 năm

Trường trung cấp công nghệ Hà Nội tuyển sinh lớp trung cấp tiếng hàn các lớp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Xét học bạ THCS, THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

TIẾNG HÀN CHÍNH QUY

Hệ trung cấp tiếng Hàn Quốc – Văn bằng 2 trung cấp tiếng Hàn

Thông báo tuyển sinh khóa trung cấp tiếng hàn 1 năm – 2 năm – 3 năm

HỌC TRUNG CẤP TIẾNG HÀN VÀ CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP TIẾNG HÀN

1. Ngành đào tạo hệ trung cấp ngoại ngữ:

– Chuyên ngành học Tiếng Hàn Quốc.

2. Hệ học trung cấp tiếng Hàn chính quy:

– Hệ 3 năm: Là các em đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

– Hệ 2 năm: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT.

– Hệ 2 năm 3 tháng: Dành cho những em đã học xong lớp 12 nhưng không thi đỗ tốt nghiệp THPT.

– Hệ 1 năm: Là những người đi làm, sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối các trường từ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành khác.

3. Hình thức

xét tuyển Trung cấp Tiếng Hàn

:

ü  Xét học bạ THCS, THPT (đối với hệ 2 năm, 2.3 năm, 3 năm), và xét tuyển bảng điểm TC, CĐ, ĐH (đối với hệ 1 năm)

ü  Thời gian học: các lớp trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính ( Thứ 7,CN hoặc các buổi tối từ thứ 2 – thứ 6)

Lớp học trung cấp tiếng Hàn 

4. Văn bằng tốt nghiệp hệ trung cấp Tiếng Hàn:

S  Sau khi hoàn thành khóa học được cấp bằng TRUNG CẤP TIẾNG HÀN CHÍNH QUY (Phôi do Bộ giáo dục và đào tạo cấp phát được dùng để xét thi tuyển công chức, viên chức hoặc liên thông với tất cả các trường Cao đẳng, Đại học trong cả nước). Đặc biệt bằng Trung cấp Tiếng Hàn là lợi thế khi xin việc tại các công ty, doanh nghiệp nước ngoài.

1. Thời gian tuyển sinh trung cấp tiếng Hàn:

– Chỉ tiêu năm học 2021:

F

Đợt 1: Từ ngày 15/01/2020 đến 30/03/2021

– Khai giảng lớp học: Tháng 3/2021

F

Đợt 2: Từ ngày 05/5 đến 30/08/2021.

– Khai giảng: Tháng 8/2021

F

Đợt 3: Từ ngày 05/09/2020 đến 30/12/2021

– Khai giảng khóa học: Tháng 10/2021

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển trung cấp tiếng Hàn:

* Hồ sơ học trung cấp tiếng Hàn, gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển TCCN (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác)

– Bằng tốt nghiệp THCS, THPT,học bạ phô tô công chứng (đối với hệ 2 năm, 3 năm), và Bằng tốt nghiệp TC, CD, ĐH, bảng điểm photo công chứng (đối với hệ 1 năm).

– Sơ yếu lý lịch học sinh – sinh viên (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác)

– 02 ảnh 3x4cm (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh sau ảnh).

– Giấy khai sinh và CMTND công chứng (01 bản).

QUYỀN LỢI KHI HỌC TRUNG CẤP TIẾNG HÀN HỆ CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG

– Sống và học tập trong môi trường thân thiện, năng động, tiên tiến và hiện đại, được học và tiếp xúc với giáo viên bản ngữ.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách khuyến khích về tín dụng của Nhà Nước.

– Sau khi tốt nghiệp khóa học Trung cấp Tiếng Hàn, được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong nước và các công ty liên doanh với Hàn Quốc (nếu có nhu cầu).

– Cơ hội du học Hàn Quốc với mức lương cao tại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp Trung cấp Tiếng Hàn.

– Nhà trường có chỗ ở ký túc xá cho sinh viên ở xa;

– Được hưởng đầy đủ các tiện nghi như: Sân bóng, Sân tennis, Phòng tập Gym, dịch vụ khác tại trường

Học trung cấp tiếng Hàn có cơ hội du học Hàn Quốc

LIÊN HỆ GHI DANH THEO SỐ ĐIỆN THOẠI:

HOẶC:

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC TRUNG CẤP TIẾNG HÀN CHÍNH QUY

 ĐỊA CHỈ NỘP HỒ SƠ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI

Tại Hải Phòng: Đường Trường Chinh – Đồng Hòa – Kiến An – Hải Phòng 

Tại Hà Nội: NHÀ C – PHÒNG 101B – Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên – Ngõ 25 Nguyên Cơ Thạch – Mai Dịch – Hà Nội(Đối diện công an Quận Nam Từ Liêm) 

 Hotline: 0979 86 86 23 (Cô Quý). 

Zalo: 0979 86 86 23 – Skye: 097 77 00 499

Email: xuanquy@vanlang.edu.vn

Website: daotaodaihan.com

 ******Học sinh gọi điện trước khi đến để được hướng dẫn chi tiết về hoàn thiện về hồ sơ*****

TẠI SAO BẠN CHỌN HỌC TRUNG CẤP TIẾNG HÀN CHÍNH QUY

µ Bởi Hàn Quốc là một đất nước phát triển và có nền văn hóa đa dạng. Điều này khiến nhiều người có ý định du học hoặc làm việc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc với mức lương cao. Hiện nay nhu cầu về du học Hàn Quốc cũng như các doanh nghiệp liên doanh Hàn Quốc tại Việt Nam đang cần nguồn nhân lực lớn, đòi hỏi phải biết tiếng Hàn mới đáp ứng được công việc. Chính vì thế, mà học tiếng Hàn đặc biệt hệ trung cấp Tiếng Hàn trở thành những ngôn ngữ được nhiều người theo học. Có những người theo học đơn giản chỉ vì muốn biết về ngôn ngữ và một số phong tục với đất nước Hàn Quốc thông qua các bộ phim, bài hát, chương trình truyền hình…. Nhưng đa phần học viên đăng ký học trung cấp Tiếng Hàn là do nhu cầu công việc với tầm nhìn chiến lực khi đất nước đang trên bước đường hội nhập quốc tế, rất nhiều các công ty tuyển dụng yêu cầu ngoài kiến thức chuyên môn thì phải thông thạo về ngôn ngữ, trong đó Tiếng Hàn được rất nhiều bên tuyển dụng coi là tiêu chí bắt buộc. Bạn có bằng Trung cấp Tiếng Hàn là mốc đánh dấu học vấn thực sự của bạn trước nhà tuyển dụng.

NHỮNG LÝ DO KHÁC BIỆT BẠN NÊN CHỌN HỌC TRUNG CẤP TIẾNG HÀN

þ  Tiếng Hàn là 1 trong những yếu tố then chốt giúp bạn vượt qua các vòng phỏng vấn tại đại sứ quán, giúp hòa nhập và phương pháp học tập tốt tại Hàn Quốc, rất nhiều cơ hội việc làm với mức lương cao hơn sau khi hoàn thành hệ học trung cấp Tiếng Hàn. Do vậy việc chuẩn bị một Bằng Trung Cấp Tiếng Hàn trước khi ra trường hoặc chuẩn bị cho 1 công việc mới là rất cần thiết. Và đặc biệt việc học Trung cấp Tiếng Hàn còn rất hữu ích cho các học sinh đi du học Hàn Quốc. Thời gian học trung cấp Tiếng Hàn tại trường Cao đẳng Duyên Hải từ 1 năm – 2 năm – 3 năm, với chương trình học được đầu tư bài bản về giáo trình, chất lượng đào tạo, số tiết đảm bảo cho sinh viên đầu ra đạt tối thiểu trình độ Topik 2, cao nhất là Topik 3.

PHÒNG TUYỂN SINH TRUNG CẤP TIẾNG HÀN HỖ TRỢ 24/7

þ  Có nhiều em nguyện vọng muốn đi du học nhưng do học lực không đủ điều kiện (<= 6.0) theo yêu cầu của các trường bên Hàn Quốc và đại sứ quan Hàn Quốc tại Việt Nam. Vậy lựa chọn học Trung cấp Tiếng Hàn sẽ là cơ hội để có học lực tốt hơn, hồ sơ sẽ đẹp hơn. Do vậy cơ hội có tấm Visa sẽ cao hơn. Trong quá trình học trung cấp Tiếng Hàn nếu các em có nguyện vọng muốn học tập và làm việc tại đất nước Hàn Quốc nhà trường sẽ tạo điều kiện làm hồ sơ du học cho các em.

 Hình ảnh sinh viên du học tại đất nước Hàn Quốc

þ  Ngoài ra theo chương trình hợp tác quốc tế, đào tạo liên kết 2 + 2 thì với sinh viên hoàn thiện Hệ trung cấp tiếng Hàn chính quy của Trường Cao đẳng Duyên Hải, sẽ được liên thông sang các trường đại học Hàn Quốc học tiếp 2 năm lấy bằng Đại Học. Việc này sẽ tiết kiệm được chi phí du học khổng lồ tương đương (10000$ – 12000$), đồng thời rút ngắn thời gian đào tạo tại Hàn Quốc từ 4 năm xuống còn 2 năm.

þ Trên thực tế cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân sự yêu cầu có bằng Trung cấp Tiếng Hàn của các tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng tăng, do vậy với các bạn không có nguyện vọng du học tại Hàn Quốc mà muốn làm việc tại công ty Hàn Quốc thì việc học tiếng Hàn sẽ tăng cơ hội ứng tuyển của các bạn vào các công ty hàng đầu Hàn Quốc như: Sam Sung, LG, Daewoo…….

Thi tuyển ứng viên giỏi tiếng Hàn tại Tập đoàn Samsung  

6. þ Ngoài ra nhà trường còn cho sinh viên đăng ký học song ngữ với các tiếng khác như Trung cấp Tiếng Nhật, Trung cấp Tiếng Anh, Trung cấp tiếng Trung, nếu em nào có nhu cầu và nguyện vọng học bổ sung.

Vậy còn chờ gì nữa hay nhanh tay đăng ký khóa học trung cấp Tiếng Hàn