Top 3 # Học Tiếng Hàn Online Bài 2 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Học Tiếng Trung Giao Tiếp Online Bài 2

Bài 2 Đơn nguyên 1 找对象注重什么 Tìm người yêu chú trọng cái gì

内容提示: 这段录音是青年教育专家给外国留学生报告的录音片段,主要谈的是青年人找对象时要注意的问题。这位专辑的普通话中略带天津口音,而且有比较明显的口头语,如”这个”,”那个”,”就是”,”呢”等。由于面对的是外国留学生,说话的语速话中,每分钟约220字,多有重复,选用词语也比较简单。

Nèiróng tíshì: Zhè duàn lùyīn shì qīngnián jiàoyù zhuānjiā jǐ wàiguó liúxuéshēng bàogào de lùyīn piànduàn, zhǔyào tán de shì qīngnián rén zhǎo duìxiàng shí yào zhùyì de wèntí. Zhè wèi zhuānjí de pǔtōnghuà zhōng lüè dài tiānjīn kǒuyīn, érqiě yǒu bǐjiào míngxiǎn de kǒutóuyǔ, rú “zhège”,”nàgè”,”jiùshì”,”ne” děng. Yóuyú miàn duì de shì wàiguó liúxuéshēng, shuōhuà de yǔ sù huà zhōng, měi fēnzhōng yuē 220 zì, duō yǒu chóngfù, xuǎnyòng cíyǔ yě bǐjiào jiǎndān.

生词 Từ mới

过多 guò duō quá nhiều

忽略 hūlüè lơ là, coi nhẹ, không chú ý

品行 pǐnxíng phẩm hạnh

接触 jiēchù tiếp xúc

谈恋爱 tán liàn’ài yêu đương

注重 zhùzhòng chú trọng, coi trọng

打扮 dǎbàn trang điểm, ăn mặc

显得 xiǎndé tỏ ra, lộ ra

外表 wàibiǎo ngoại hình

选择 xuǎnzé lựa chọn

人品 rén pǐn nhân phẩm

本身 běnshēn bản thân, chính mình

注释

被….所吸引 被….所吸引: trong câu bị động, 被 dẫn ra đối tượng thực hiện động tác, chủ ngữ phía trước là đối tượng tiếp nhận động tác. 被….所 + 动词, động từ sau 所 thông thường không thể mang thành phần khác. Khi động từ là động từ hai âm tiết, chữ 所 có thể tỉnh lược, khi động từ là động từ đơn âm tiết, chữ 所 không thể tỉnh lược và có sắc thái viết khá đậm nét. 他们班终于被我们班所战胜。 这件事如果被老师知道了,那麻烦就大了。 由于被风雪所阻,他们今天不能来了。

装 装: là giả vờ, giả tạo, làm động từ thường dùng trong câu khẩu ngữ. Ví dụ: 他装不知道,我早就告诉他了。 别装糊涂了,快去参加考试吧。

又….又…. 又….又….: biểu thị sự phát sinh hoặc tiến hành của hai động tác hoặc tình huống, có thể trong khoảng thời gian khác nhau, cũng có thể trong cùng một khoảng thời gian. Ví dụ: 昨天晚上,我们几个又唱歌,又跳舞,一直到半夜。 星期天,小王又打电话,又发短信,和女朋友怎么也联系不上。

Các bạn đừng quên subcribe kênh youtube và theo dõi fanpage của thầy Nguyễn Minh Vũ để cập nhật thật nhiều bài giảng tiếng Trung giao tiếp online miễn phí thật hữu ích nha!

Khóa học tiếng Trung giao tiếp online giáo trình BOYA

Khóa học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí Skype

Khóa học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí tại Hà Nội

ChineMaster, sự lựa chọn tốt nhất cho các khóa học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí.

Học Tiếng Trung Online Miễn Phí Bài 2

Học tiếng Trung online miễn phí Chào mừng các bạn học viên đến với lớp học tiếng Trung online miễn phí cơ bản dành cho người mới bắt đầu !

Tiếp theo bài học số 1, các bạn đã được học 11 thanh mẫu và 10 vận mẫu, và 5 thanh điệu trong tiếng Trung. Bài học số 2 hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn 5 vận mẫu nữa.

an en ang eng ong

Cách đọc cụ thể các phiên âm như sau:

a trong an đọc là [a], và a trong ang đọc là [ɑ]

e trong en và eng đọc là [ə]

o trong ong đọc là [u]

tā tá tǎ tà – tā

māng máng mǎng màng – máng 忙

hēn hén hěn hèn – hěn 很

nān nán nǎn nàn – nán 难

hān hán hǎn hàn – hànyǔ 汉语

bā bá bǎ bà – bà ba 爸爸

mā má mǎ mà – māma 妈妈

gē gé gě gè – gēge 哥哥

mēi méi měi mèi – mèimei 妹妹

dī dí dǐ dì – dìdi 弟弟

A: 你忙吗?nǐ máng ma ? Bạn có bận không?

B:很忙。hěn máng. Tôi rất bận

A:汉语难吗?Hànyǔ nán ma. Tiếng Trung có khó không?

B:不太难。bū tài nán. Không khó lắm.

Từ mới của bài khóa hôm nay bao gồm các từ sau:

忙 máng: bận rộn

吗 ma: (từ để hỏi, thường đặt cuối câu hỏi) ….không?

很 hěn: (phó từ chỉ mức độ) rất, lắm

汉语 Hànyǔ: Tiếng Hán, tiếng Trung

难 nán: khó

太 tà:i (phó từ chỉ mức độ) hơi, quá, lắm

爸爸 bàba: bố

妈妈 māma: mẹ

他 tā: anh ta, cậu ta

她 tā: cô ấy, chị ấy

男 nán: nam giới, con trai

哥哥 gēge: anh trai

弟弟 dìdi: em trai

妹妹 mèimei: em gái

*Chú ý:

Thanh nhẹ: Trong tiếng Hán, có một số âm tiết không mang thanh điệu (cho dù chữ Hán mà nó biểu thị là thanh mấy), cách đọc đó là đọc rất nhẹ và ngắn. Nó được gọi là Thanh nhẹ. Độ cao của thanh nhẹ thay đổi tùy thuộc vào thanh điệu âm tiết đứng ngay trước nó. Ví dụ: māma bàba bái de nǐmen

Trong khi viết phiên âm, âm tiết mang thanh nhẹ không đánh dấu thanh điệu.

Khóa học tiếng Trung online Giáo trình BOYA sơ cấp 1

Lớp học tiếng Trung online Skype

Tự học tiếng Trung online miễn phí cho người mới bắt đầu

Vậy là hôm nay chúng ta đã học xong toàn bộ nội dung kiến thức tiếng Trung online cơ bản của bài số 1 giáo trình hán ngữ 1 phiên bản mới rồi. Các bạn đăng ký Subscribe kênh YOUTUBE học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tuyến trong thời gian sớm nhất.

Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Mua Sắm Online Bài 2

Các bạn xem lại bài 1 ở đây:

Zhème jiǎndān? 这么简单? Đơn giản thế thôi à?

Duì. Wǒ yāomǎi “gélín tónghuà” hé “dòngwù shìjiè”. 对。我要买”格林童话”和”动物世界”。 Đúng vậy. Con muốn mua cuốn ” Tuyển tập truyện cổ Grimm” và cuốn ” thế giới động vật”.

Nǐ kàn, zhèlǐ xiězhe, mǎn sìshíwàn miǎn yùnfèi. 你看,这里写着,满四十万免运费。 Con xem này, ở đây có viết, miễn phí vận chuyển nếu mua đủ 400 ngàn.

Xiànzài zhèngzài gǎo huódòng, yùnfèi cái yī wàn, wúsuǒwèi la. 现在正在搞活动,运费才一万,无所谓啦。 Hiện này họ đang tổ chức chương tình khuyến mại, cho nên phí vận chuyển chỉ có 10 ngàn, không đáng kể.

Chéng, nà nǐ xià dìngdān ba. Ràng tāmen zhōumò sòng dào jiālǐ lái. 成,那你下订单吧。让他们周末送到家里来。 Được, vậy con đặt hàng đi. Bảo họ chuyển đến nhà mình vào cuối tuần.

Hǎo de, tāmen yībān sān tiān zhī nèi sòng huò. 好的,他们一般三天之内送货。 Vâng, thông thường họ sẽ chuyển hàng tới trong vòng 3 ngày.

Hǎo de, xià cì wǒ zìjǐ yě zhùcè yīgè yònghù míng, shìzhe mǎi yīcì. 好的,下次我自己也注册一个用户名,试着买一次。 Được rồi, lần sau mẹ cũng sẽ tự đăng ký một tài khoản để thử mua một lần xem sao.

Méi wèntí. 没问题。 Không thành vấn đề.

Từ vựng: 1 网上 wǎngshàng lên mạng 2 靠不住 kàobùzhù không đáng tin cậy 3 货到付款 huò dào fùkuǎn hàng đến mới thanh toán 4 不满意 bù mǎnyì không hài lòng 5 重新 chóngxīn lại, trả lại 6 教 jiào dạy 7 上网 shàngwǎng lên mạng 8 浏览器 liúlǎn qì công cụ trình duyệt 9 收藏夹 shōucáng jiā phần lược sử 10 首页 shǒuyè trang chủ 11 搜索 sōusuǒ tìm kiếm 12 购买 gòumǎi mua, chọn mua 13 简单 jiǎndān đơn giản 14 免运费 miǎn yùnfèi miễn phí vận chuyển 15 运费 yùnfèi phí vận chuyển 16 无所谓 wúsuǒwèi không đáng kể, không hề gì 17 订单 dìngdān đơn đặt hàng 18 注册 zhùcè đăng ký 19 用户名 yònghù míng tên tài khoản

2. Giao hàng: Wèi. 喂。 Alo! Qǐngwèn shì mèng qiáng ma? Wǒ shì gòuwù wǎngzhàn kèfù. 请问是孟强吗?我是购物网站客服。 Cho hói có phải là Mạnh Cường không ạ? Tôi là nhân viên dịch vụ khách hàng của trang web mua sắm.

, wǒ shì mèng qiáng de māmā. Nǐ shì yào sòng shū ma? 哦,我是孟强的妈妈。你是要送书吗? Ồ, tôi là mẹ của Mạnh Cường. Cô muốn giao sách phải không?

Duì, wǒ xiǎng quèrèn yīxià, jīntiān xiàwǔ liǎng diǎn sòng shū, mèng qiáng huì zài ma? 对,我想确认一下,今天下午两点送书,孟强会在吗? Vâng, tôi muốn xác nhận một chút, chúng tôi sẽ giao sách vào lúc 2 giờ chiều nay, anh Mạnh Cường sẽ có nhà chứ ạ?

Zài, nǐmen sòng guòlái ba. 在,你们送过来吧。 Có, các cô cứ chuyển đến đi.

Hǎo, xièxiè. 好,谢谢。 Vâng, cám ơn.

Shì gòuwù wǎngzhàn de? 是购物网站的? Là nhân viên trang web Mua sắm gọi hả mẹ?

Học Tiếng Trung Online Ở Đâu Tốt Nhất Hà Nội Bài 2

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội tại Hà Nội ChineMaster cho người mới bắt đầu Xin chào mừng các bạn học viên trực tuyến đến với Web học tiếng Trung online miễn phí của chúng ta ngày hôm nay. Trung tâm tiếng Trung ChineMaster mỗi ngày sẽ mang đến cho các bạn một bài học cực kì hiệu quả và bổ ích, giúp các bạn có thể giao tiếp và thực hành tiếng Trung một cách tốt nhất và nhanh nhất.

Câu hỏi là dạng câu nêu ra một vấn đề, lên giọng ở cuối câu để biểu thị tính nghi vấn và kết thúc câu bằng dấu chấm hỏi (?). căn cứ vào cách đặt câu hỏi chúng ta có thể chia chúng thành các dạng khác nhau

Dùng trợ từ ngữ khí “吧”

Khi nhận định về một sự viêc hay một tình huống nào đó mà không hoàn toàn khẳng định thi thêm trợ từ ngữ khí “吧” vào cuối câu trần thuật để tạo thành câu nghi vấn , câu trần thuật có thể ở cả hai dạng khẳng định và phủ định.

Ví dụ:

你是李先生吧?Ông có phải là ông ý không?

他大概下班了吧?Có lẽ anh ấy đã tan làm rồi chứ nhỉ?

这条路不会堵车吧?Con đường này chắc là không bị kẹt xe đâu nhỉ?

Câu hỏi theo hình thức này cần lên giọng ở cuối câu.

Dùng ngữ điệu lên giọng ở cuối câu.

Khi lê giọng ở cuối câu trần thuật ta sẽ được một câu nghi vấn.

Ví dụ:

他只学过一年汉语?Anh ấy chỉ mới học tiếng Trung một năm thôi?

他认识你? Anh ấy quen biết bạn?

Khi dùng cách này để đặt câu hỏi, xét về mặt hình thức thì chúng chẳng khác gì với câu trần thuật, ngoại trừ phải thêm dấu( ?) ở cuối câu mà thôi. Nhưng khi nói thì bắt buộc phải lên giọng ở cuối câu.

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội giao tiếp thông dụng

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội cơ bản nhất

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội miễn phí

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội cho người mới bắt đầu tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chính là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta nếu như bạn đang tìm kiếm một nguồn tài liệu học tiếng Trung chất lượng nhất dành cho người mới bắt đầu.