Unit 1 Lớp 7: Communication

--- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1 Communication
 • Ứng Dụng Học Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 4: Communication, Skills 1 Để Học Tốt Tiếng
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 4: Communication, Skills 1
 • Unit 4 Lớp 7: Communication
 • Communication (phần 1 → 3 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới)

  Video giải Tiếng Anh 7 Unit 1 My Hobbies: Communication – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

  1. Match the activities with the picture(Nối hoạt động với hình ảnh.)

  A. carving wood.

  B. making models.

  C. ice-skating.

  D. dancing.

  E. making pottery.

  1. I find making pottery interesting because it’s a creative activity.

  Tôi thấy làm gốm thú vị bởi vì nó là một hoạt động sáng tạo.

  2. I think dancing is interesting because it makes me feel relaxed.

  Tôi nghĩ nhảy thú vị bởi vì nó làm tôi cảm thấy thư giãn.

  3. I find ice-skating unusual because it’s difficult.

  Tôi thấy trượt băng thật không bình thường chút nào bởi vì nó khó.

  4. I.think making models is boring because it’s difficult and takes much times.

  Tôi nghĩ làm mô hình thật chán bởi vì nó khó và mất nhiều thời gian.

  5. I find carving wood boring because it takes much time. Tôi thấy khắc gỗ thật chán bởi vì nó mất nhiều thời gian.

  3. Now, interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes and psent your partner’s answers to the class. (Bây giờ, phỏng vấn một người bạn cùng lớp về các sở thích trong bài 1. Ghi chép và trình bày câu trả lời của các bạn ấy trước lớp.)

  You: What do you think about making pottery ?/ How do you find making pottery?

  Mai: I think it is interesting./ I find it interesting.

  You: Why?

  Mai: Because it’s takes skills to make a pottery product.

  You: Will you take up making pottery in the future?

  Mai: Yes, I will./ I’m not sure.

  Hướng dẫn dịch

  Bạn: Bạn nghĩ gì về việc làm đồ gốm?/ Bạn thấy việc làm đồ gốm như thế nào?

  Mai: Tó nghĩ là nó rất thú vị./ Tó thấy nó thú vị.

  Bạn: Tại sao?

  Mai: Bởi vì cẩn phải thật khéo léo đế làm ra một sản phẩm đồ gốm.

  Bạn: Bạn sẽ bắt đầu làm đồ gốm trong tương lai chứ?

  Mai: Ừ, tớ sẽ làm./ Tớ không chắc lắm.

  Bài giảng: Unit 1 My hobbies: Communication – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh Lớp 7
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 7 Môn Tiếng Anh (Cũ Và Mới) Có Đáp Án
 • Bộ Đề Thi Tiếng Anh 7 Học Kì 1 Chương Trình Mới Năm 2022
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3: At Home Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 Bài 3
 • Unit 1. My Hobbies. Lesson 2. A Closer Look 1
 • Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1 Communication

  --- Bài mới hơn ---

 • Ứng Dụng Học Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 4: Communication, Skills 1 Để Học Tốt Tiếng
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 4: Communication, Skills 1
 • Unit 4 Lớp 7: Communication
 • Communication Unit 4 Lớp 7 Trang 43
 • Tiếng anh lớp 7 Unit 1 Communication – SGK mới thuộc: Unit 1 lớp 7

  Hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 1 Communication

  Task 1. Match the activities with the pictures

  (Nối hoạt động với hình ảnh.)

  Tạm dịch: khắc gỗ

  B. making models

  Tạm dịch: làm mô hình

  C.ice-skating

  Tạm dịch: trượt băng

  Tạm dịch:nhảy múa

  E. making pottery

  Tạm dịch:làm gốm

  Task 2. What do you think about the hobbies in 1? Look at the table below ans tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason to explain your choice.

  (Em nghĩ gì về những sở thích trong phần 1. Nhìn vào bảng bên dưới và chọn các khung. Sau đó, hoàn thành những câu bên dưới bằng cách viết một lý do để giải thích sự lựa chọn của em.)

  1. I find making pottery interesting because it’s a creative activity.

  Tạm dịch: Tôi thấy làm gốm thú vị bởi vì nó là một hoạt động sáng tạo.

  2. I think dancing is interesting because it makes me feel relaxed.

  Tạm dịch:Tôi nghĩ nhảy thú vị bởi vì nó làm tôi cảm thấy thư giãn.

  3. I find ice-skating unusual because it’s difficult.

  Tạm dịch:Tôi thấy trượt băng thật không bình thường chút nào bởi vì nó khó.

  4. I think making models is boring because it’s difficult and takes much times.

  Tạm dịch: Tôi nghĩ làm mô hình thật chán bởi vì nó khó và mất nhiều thời gian.

  5. I find carving wood boring because it takes much time.

  Tạm dịch:Tôi thấy khắc gỗ thật chán bởi vì nó mất nhiều thời gian.

  Task 3. Interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes and psent your partner’s answer to the class.

  (Bây giờ, phỏng vấn một bạn học về những thói quen trong phần 1. Ghi chú và trình bày câu trả lời của bạn học trước lớp.)

  Example:

  You: What do you think about making pottery?/How do you find making pottery?

  Mai: I think it is boring / I find it boring.

  You: Why?

  Mai: Because it takes much time and it’s difficult.

  You: Will you take up making pottery in the future?

  Mai: Yes, I wil / I’m not sure.

  Tạm dịch:

  Ví dụ:

  Bạn: Bạn nghĩ gì về làm gốm?

  Mai: Tôi nghĩ nó thật chán.

  Bạn: Tại sao?

  Mai: Bởi vì nó thật khó và tốn nhiều thời gian.

  Bạn: Bạn sẽ tăng cường việc làm gốm trong tương lai không?

  Mai: Tôi không chắc nữa.

  Tiếng anh 7 unit 1 communication – SGK mới được đăng trong phần Soạn Anh 7 và giải bài tập Tiếng Anh 7 gồm các bài soạn Tiếng Anh 7 theo sách giáo khoa mới nhất được chúng tôi trình bày theo các Unit dễ hiểu, Giải Anh 7 dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, để giúp học tốt tiếng anh lớp 7.

  Xem Video bài học trên YouTube

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 1 Lớp 7: Communication
 • Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh Lớp 7
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 7 Môn Tiếng Anh (Cũ Và Mới) Có Đáp Án
 • Bộ Đề Thi Tiếng Anh 7 Học Kì 1 Chương Trình Mới Năm 2022
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3: At Home Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 Bài 3
 • Unit 1 Lớp 8 Communication ” Communication ” Unit 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 5 Lớp 8: Communication
 • Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 Communication Sgk Mới
 • Communication Trang 11 Unit 1 Tiếng Anh 6 Mới, Tổng Hợp Các Bài Tập Và Lý Thuyết Ở Phần Communication Trang 11 Unit 1 Tiếng Anh 6 Mới
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 1: My Hobbies
 • Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1 A Closer Look 2
 • This week 4Teen has opened a forum for friends around the world to share how they spend their free time.

  (Tạp chí 4Teen tuần này đã mở ra một diễn đàn cho bạn bè khắp thế giới để chia sẻ cách họ trải qua thời gian rảnh.)

  (Emily – Tớ thích tụ tập với bạn thân là Helen vào thời gian rảnh, như đi chơi ngắm đồ bày ở cửa hàng. Chỉ cho vui thôi! Chúng tớ cũng làm tình nguyện viên cho một tổ chức bảo vệ động vật. Ngày mai chúng tớ sẽ đi đến một nông trại. đăng vào 3.20pm thứ 3)

  (Hằng – Điều này có vẻ kì cục, nhưng mình cực kỳ thích ngắm mây. Tìm một không gian mở, nằm xuống và ngắm nhìn những đám mây. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn. Rất dễ! Bạn có thích không? đăng vào 8.04 pm thứ 4)

  (Linn – Năm nay thành phố tôi là Thủ đô Văn hóa châu Âu, vì vậy nhiều hoạt động sẽ diễn ra. Vào cuối tuần anh trai tôi và tôi sẽ đi đến trung tâm văn hóa cộng đồng thành phố nơi mà chúng tôi nhảy múa, vẽ và đóng kịch. Tôi rất thích thú với kịch. Thật thích nó! đăng vào 6.26 pm thứ 5 )

  (Minh – Tớ thích chơi thể thao – Tớ ở trong đội bóng đá của trường. Nhưng việc mà tớ thường làm nhất trong thời gian rảnh là giúp dì. Dì có những lớp nấu ăn cho những nhóm nhỏ khách du lịch. Đối với tớ đó cũng là cách vui! đăng vào 6.26 pm thứ 6)

  (Manuel – Mình nghiện net khủng khiếp. Mình chỉ thích ngồi trước máy tính hàng giờ liền! Nhưng bây giờ mẹ mình nói rằng đã đủ rồi! Mình sẽ bắt đầu học judo cuối tuần này. Được thôi. Còn cậu thì sao? đăng vào 8.45 pm thứ 6 )

  ASAP ~ As Soon as Possible (càng sớm càng tốt)

  BFF ~ Best Friends, Forever (bạn thân mãi mãi)

  CUS ~ See you soon (hẹn sớm gặp lại bạn)

  F2F ~ Face to Face (mặt đối mặt, trực tiếp)

  ILU / ILY ~ I love you (tôi yêu bạn)

  J/K ~ Just kidding (chỉ đùa thôi)

  LOL ~ Laughing out loud (cười to)

  OMG ~ Oh my God! (lạy chúa tôi!)

  TGIF ~ Thanks God, it’s Friday! (tạ ơn Chúa, thứ 6 rồi)

  What activity is mentioned? (Hoạt động nào được để cập?)

  What does he/she think of it? (Cậu ấy/ cô ấy nghĩ gì về nó?)

  – Hanging out with friends (window shopping), working as a volunteer. (Đi chơi với bạn bè (ngắm nghía đồ trưng bày ở cửa hàng), làm tình nguyện viên.)

  – She loves it (Cô ấy thích nó.)

  – cloud watching (ngắm mây)

  – She adores it. It’s easy. (Cô ấy đam mê nó. Nó thật dễ dàng.)

  – Going to community centre, painting, dancing, doing drama. (Đi đến trung tâm văn hóa cộng đồng, vẽ, nhảy múa, đóng kịch.)

  – She loves it (Cô ấy thích nó.)

  – playing football. Helping his aunt in running cooking classes (Chơi bóng đá. Giúp dì cậu ấy trong lớp nấu ăn.)

  – He likes it. It’s fun. (Cậu ấy thích đá bóng. Giúp dì thật vui.)

  – playing computer games (chơi trò chơi trên máy tính); doing judo (học judo)

  – He is addicted to it. (Cậu ấy nghiện nó.); It’s OK. (học judo cũng được thôi).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 1 Lớp 8: Communication
 • Unit 10 Lớp 12: Listening
 • Giải Lesson 1 Unit 20 Trang 64 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 2
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Mới Unit 7: Television
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Unit 12: Music
 • Unit 2 Lớp 7: Communication

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Communication Unit 2 Tiếng Anh 7 Mới
 • Unit 9 Lớp 7: Communication
 • Unit 2 Lớp 7: Getting Started
 • Getting Started Unit 2 Lớp 7 Trang 16
 • Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2 Getting Started Sgk Mới
 • Unit 2 lớp 7: Communication (phần 1 → 5 trang 21 SGK Tiếng Anh 7 mới)

  Hướng dẫn dịch

  Sự thật hay chuyện hoang đường về sức khỏe?

  1. Người mà cười nhiều hơn thì hạnh phúc hơn.

  2. Ngủ vào ngày cuối tuần giúp bạn hồi phục sau một tuần bận rộn.

  3. Ăn cá tươi, như Sushi, và bạn sẽ khỏe hơn.

  4. Ngồi gần ti vi sẽ gây tổn hại đến mắt.

  5. Nhặt nhanh thức ăn mà bạn làm rơi, thức ăn sẽ an toàn để bạn ăn.

  6. Người ăn chay không có đủ vitamin trong thức ăn của họ.

  2. Listen to the radio show about health facts or myths and check your answers in 1. (Nghe chương trình phát thanh về những sự thật hay chuyện hoang đường về sức khỏe và kiểm tra câu trả lời của bạn trong phần 1.)

  Bài nghe:

  A: So, can we smile more to live longer?

  B: Yes, that’s absolutely true.

  A: Does sleeping in help your recover?

  B: No, false. Waking up at the same time is better.

  A: Should we eat more fresh fish, like sushi?

  B: No. Sushi is great. But we shouldn’t eat too much.

  A: And sitting too close to the TV?

  B: No, it’s not how close you sit. It’s how long you watch TV for.

  A: How about picking up food we drop. It is OK?

  B: No, that’s a myth! You shouldn’t eat it, ever!

  A: OK, last one. Do vegetarians get less vitamins?

  B: No, that’s false. You don’t need meat to get your vitamins.

  Hướng dẫn dịch

  A: Vậy, chúng ta có thể cười nhiều hơn để sống lâu hơn không?

  B: Vâng, điều đó hoàn toàn đúng.

  A: Ngủ giúp bạn phục hồi phải không?

  B: Không, sai rồi. Thức dậy cùng một lúc là tốt hơn.

  A: Chúng ta có nên ăn nhiều cá tươi hơn, như sushi không?

  B: Không. Sushi rất tốt. Nhưng chúng ta không nên ăn quá nhiều.

  A: Và ngồi quá gần TV?

  B: Không, đó không phải là cách bạn ngồi. Bạn xem TV bao lâu rồi.

  A: Làm thế nào về việc gắp thức ăn chúng ta rơi. Không sao chứ?

  B: Không, điều đó là không được! Bạn không nên ăn nó, bao giờ hết!

  A: OK, cuối cùng. Người ăn chay có ít vitamin hơn không?

  B: Không, điều đó là sai. Bạn không cần thịt để lấy vitamin.

  “Eat more fresh fish, like sushi, and you will be healthier”. I am really surprised by this sentence because I never eat fresh fish. I think we can only eat fish after we cook it. If we eat fish without cooking, we can have stomachache. I think so but it’s not true. It’s amazing.”

  Hướng dẫn dịch

  “Hãy ăn nhiều cá sống, như sushi chẳng hạn, và bạn sẽ khỏe mạnh hơn”. Tớ thực sự bất ngờ về câu này bởi vì tớ chưa bao giờ ăn cá sống. Tớ nghĩ chúng ta chỉ có thể ăn cá sau khi chúng ta nấu chín nó. Nếu chúng ta ăn cá mà không nấu chín, chúng ta có thể bị đau bụng. Tớ nghĩ vậy nhưng điều đó không đúng. Thật là lạ.”

  4. Work in groups. Think of some ideas about health that are true. Then think of some that are false. (Làm theo nhóm. Nghĩ về những ý tưởng về sức khỏe mà đứng thực sự. Sau đó nghĩ về vài cái không đúng.)

  1. You can avoid some disease by keeping yourself clean. (This is true.)

  Bạn có thể tránh vài bệnh bằng cách giữ bản thân sạch sẽ.

  2. You will turn orange when you eat a lot of oranges. (This is false.)

  Bạn sẽ biến thành màu da cam khi bạn ăn nhiều cam.

  5. Test another group to see how many of your health myths they can sport. (Kiểm tra nhóm khác xem bao nhiêu chuyện hoang đường về sức khỏe của bạn mà họ có thể tìm được.)

  Test another group to see how many of your health myths they can sport.

  Bài giảng: Unit 2 Health: Communication – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Communication Trang 20 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 6 Mới, Tổng Hợp Các Bài Tập Và Lý Thuyết Ở Phần Communication Trang 20 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 6 Mới
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Unit 3: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer
 • Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2 Communication Sgk Mới
 • Unit 8 Lớp 6: Communication
 • Tiếng Anh Lớp 6: Unit 2. Communication
 • Unit 9 Lớp 7: Communication

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 2 Lớp 7: Getting Started
 • Getting Started Unit 2 Lớp 7 Trang 16
 • Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2 Getting Started Sgk Mới
 • Unit 9 Lớp 7: Getting Started
 • Trò Chơi Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 2
 • Unit 9 lớp 7: Communication (phần 1 → 4 trang 31 SGK Tiếng Anh 7 mới)

  a. It’s a turkey.

  b. It’s one of the traditional food of an important festival.

  c. Thanksgiving.

  2. Now listen and check your answers. (Bây giờ nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

  Bài nghe:

  Thanksgiving (also called Turkey Day) is a seasonal holiday held annually to give thanks to God for successful harvests. In the USA the holiday is celebrated on the fourth Thursday of November. In Canada it is celebrated on the second Monday of October because the harvest there generally ends earlier.

  Thanksgiving is traditionally celebrated with a feast among family and friends. Not only adults but children take part in the food pparation.

  Traditional foods are turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce. After the feast people often do some other activities. Some like to go for a walk. Some take naps. Others play board or card games together. A lot of people take this opportunity to help the less fortunate. They volunteer to cook and serve food to homeless people, spend time with sick people in hospitals or help a needy family.

  Hướng dẫn dịch:

  Lễ Tạ Ơn (còn gọi là Ngày Gà tây) là một kỳ nghỉ theo mùa được tổ chức hàng năm để tạ ơn Chúa vì đã vụ mùa thành công. Tại Hoa Kỳ, kỳ nghỉ được tổ chức vào thứ năm tuần thứ tư của tháng mười một. Tại Canada, nó được tổ chức vào thứ hai tuần thứ 2 của tháng mười vì thu hoạch thường kết thúc sớm hơn.

  Lễ Tạ Ơn được tổ chức theo truyền thống với một bữa tiệc giữa gia đình và bạn bè. Không chỉ người lớn mà trẻ em tham gia vào việc chuẩn bị thức ăn.

  Thực phẩm truyền thống là gà tây, nhân nhồi, nước thịt, khoai lang, bánh ngô, khoai tây nghiền và nước sốt việt quất. Sau bữa tiệc, mọi người thường làm một số hoạt động khác. Một số thích đi dạo. Một số đi ngủ. Những người khác chơi trò chơi trên bàn hoặc chơi bài với nhau. Rất nhiều người tận dụng cơ hội này để giúp người kém may mắn hơn. Họ tình nguyện nấu ăn và phục vụ thức ăn cho người vô gia cư, dành thời gian với những người bệnh trong bệnh viện hoặc giúp đỡ một gia đình nghèo.

  3. In pairs, write true (T) or false (F) for the following sentences. Then listen again and check. (Làm theo cặp, viết đúng (T) hoặc sai (F) cho các câu trả lời sau. Sau đó nghe lại và kiểm tra.)

  Bài nghe: Hướng dẫn dịch:

  1. Ngày lễ Tạ ơn là ngày lễ hội theo mùa chỉ diễn ra ở Mỹ.

  2. Lễ hội diễn ra vào ngày thứ Ba của tuần thứ ba trong tháng 11.

  3. Nhũng người trong gia đình và bạn bè tập trung lại dự yến tiệc.

  4. Ở nhiều gia đình, chỉ có người lớn chuẩn bị yến tiệc.

  5. Bánh ngô là một trong những món ăn truyền thống.

  6. Sau bữa tiệc, mọi người luôn ớ nhà để chơi các trò chơi bảng.

  7. Mọi người giúp đỡ những người thiếu may mắn vào ngày lễ Tạ ơn.

  4. Work in pairs. Imagine that one of you is from the USA and the other from Phu Ye Viet Nani. Ask and answer questions about Thanksgiving and Hoi Mua, a harvẽt festival in Phu Yen. Use the information in this lesson and on page 35. (Làm việc theo cặp. Tưởng tượng rằng một trong số các bạn đến từ Mỹ và một bạn khác đến từ Phú Yên, Việt Nam. Hỏi và trả lời câu hói về ngày lễ Tạ ơn và Hội Mùa, một lễ hội thu hoạch ở Phú Yên. Sử đụng thông tin trong bài học và trang 35.)

  A: This photo is so beautiful. Where did you take it?

  B: I took it at Hoi Mua festival in my village. Do you have a festival in your country?

  A: Sure. Thanksgiving is an example. When do you celebrate Hoi Mua? In March. What about Thanksgiving?

  A: In November. Why do you celebrate Hoi Mua?

  B: We celebrate Hoi Mua to thank the Rice God for the crop and to pray for better crops in the future. Families also worship their ancestors and parents on this occasion.

  A: Who takes part in Hoi Mua?

  B: Everybody in our village does. What about Thanksgiving? Who participates in this celebration?

  A: Most American families. What do they do in Hoi Mua?

  B: They do lots of activities such as playing drums, dancing, drinking rice wine, etc. There are also some cultural activities such as buffalo races, cultural shows and traditional games. Could you tell me some activities in Thanksgiving?

  A: We gather to have a feast with turkey. Turkey is the traditional food of Thanksgiving.

  B: Wow. I like turkey. Tell me more about…

  Hướng dẫn dịch

  A: Bức hình này đẹp quá. Cậu chụp ở đâu thế?

  B: Tớ chụp ở Hội Mùa trong làng tớ. Nước cậu có lễ hội không?

  A: Có chứ. Lễ Tạ ơn chẳng hạn. Các cậu tổ chức Hội Mùa khi nào?

  B: Vào tháng 3. Thế còn lễ Tạ ơn?

  A: Vào tháng 11. Tại sao các cậu tổ chức Hội Mùa?

  B: Chúng tớ tổ chức Hội Mùa để cảm ơn Thần Nông vì đã giúp mùa màng tốt tươi và nguyện cầu cho mùa màng tốt hơn nữa trong tương lai. Các gia đình cũng cầu nguyện cho tổ tiên, cha mẹ trong dịp này.

  A: Ai tham gia Hội Mùa?

  A: Mọi người trong làng tớ. Thế còn ngày lễ Tạ ơn? Ai tham gia lễ này?

  B: Hâu hết các gia đình ở Mỹ. Họ làm gì trong Hội Mùa?

  A: Có nhiều hoạt động như chơi trống, nhảy múa, uống rượu cần, v,v… Có cả những hoạt động văn hóa như đua trâu, trình diễn văn hóa và các trò chơi truyền thống. Cậu có thế kể cho tớ vài hoạt động trong ngày lễ Tạ tm không?

  B: Chúng tớ họp mặt và ăn tiệc có món gà tây. Gà tây là món truyền thống của lễ Tạ ơn mà.

  A: Chà. Tớ thích gà tây. Kể cho tó nghe về …

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  unit-9-festivals-around-the-world.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Communication Unit 2 Tiếng Anh 7 Mới
 • Unit 2 Lớp 7: Communication
 • Communication Trang 20 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 6 Mới, Tổng Hợp Các Bài Tập Và Lý Thuyết Ở Phần Communication Trang 20 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 6 Mới
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Unit 3: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer
 • Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2 Communication Sgk Mới
 • Unit 3 Lớp 7: Communication

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Communication Unit 3 Tiếng Anh 7 Mới
 • Communication Unit 3 Lớp 7 Trang 31
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 3 Unit 4: How Old Are You?
 • Unit 4 Lesson 1 Trang 24
 • Freetalk English Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 3 Unit 18
 • Unit 3 lớp 7: Communication (phần 1 → 4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới)

  Video giải Tiếng Anh 7 Unit 3: Community service: Communication – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

  1. Look at the photos and read about the following volunteer activities for teenagers in the United States. (Nhìn vào các bức ảnh và đọc về các hoạt động tình nguyện cho tuổi teen ở Mỹ.)

  Hướng dẫn dịch

  Làm gia sư cho trẻ em nhỏ tuổi hơn hoặc giúp chúng làm bài tập về nhà trước hoặc sau khi tan trường.

  Tái chế các đồ vật và dạy người khác cách làm việc này.

  Trồng cây trong các khu vực công cộng nơi mọi người trong khu phố có thể tận hưởng.

  Hiến máu.

  Nói chuyện và hát cho những người lớn tuổi ở nhà dưỡng lão nghe.

  Làm chăn (mền) cho trẻ em bị bệnh.

  Nấu một bữa ăn từ thiện cho những trẻ em và gia đình vô gia cư.

  Vẽ một bức tranh bích họa để che đi những chữ viết bậy tiên tường.

  2. Look at the photos about community service in Viet Nam. Match them with the activities. (Nhìn vào các bức ảnh về các hoạt động cộng đồng ở Việt Nam. Nối chúng vớỉ các hoạt động.)

  Hướng dẫn dịch

  1. Tặng coupon phở gà miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội.

  2. Tặng quần áo ấm cho người vô gia cư ở Hà Nội.

  3. Dạy gia sư cho trẻ em từ những gia đình nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh.

  4. Tình nguyện cho thông tin ở trạm xe buýt và ga tàu lửa.

  5. Tặng các bữa ăn giá 5.000 đồng cho người nghèo ở tỉnh Quảng Nam.

  1. Tặng các bữa ăn giá 5,000 đồng cho người nghèo ở tỉnh Quảng Nam.

  Benefits: Help them have a have a good meal.

  Lợi ích: Giúp họ có một bữa ăn ngon.

  2. Tình nguyện cung cấp thông tin ở trạm xe buýt và ga tàu lửa.

  Benefits: Help people to find the correct bus, train and get to the place they want to go to.

  Lợi ích: Giúp mọi người tìm đúng xe buýt, tàu lửa và đến được nơi họ muốn.

  3. Tặng quần áo ấm cho người vô gia cư ở Hà Nội.

  Benefits: Help them not be cold in the winter, not have a flu.

  Lợi ích: Giúp họ không bị lạnh vào mùa đông và không bị cảm cúm.

  4. Dạy gia sư cho trẻ em từ những gia đình nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh.

  Benefits: Help them have the good knowledge to get a good job and life.

  Lợi ích: Giúp chúng có kiến thức tốt để có một công việc tốt và cuộc sống tốt đẹp.

  5. Tặng phiếu phở gà miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội.

  Benefîts: Help them have a have a good meal.

  Lợi ích: Giúp họ có một bữa ăn ngon.

  4. Ask each other: Have you ever done any of these activities? Choose three activities that you want to try. Why do you want to do them? (Hỏi nhau:Bạ” đã bao giờ làm các hoạt động này chưa? Chọn 3 hoạt động mà bạn muốn thử. Tại sao bạn lại muốn làm các việc đó?)

  I did volunteer work when I was student. I helped the children in leanming English and Informatics. This work made me feel joyful and happy. I also gave old books to children and took care of old people. I like doing these activities very much because I find life more interesting and meaningful.

  Bài giảng: Unit 3 Community Service – Communication – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  unit-3-community-service.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Looking Back Unit 3 Sgk Tiếng Anh 8 Mới
 • Unit 3 Lớp 8 Looking Back ” Looking Back ” Unit 3
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Unit 3 Skills 2, Looking Back
 • Unit 3 Lớp 8 Looking Back
 • Unit 3 Lớp 8: Looking Back
 • Unit 6 Lớp 7: Communication

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 6: Communication, Skills 1
 • Unit 7 Lớp 6 Communication Trang 11
 • Unit 7 Lớp 6: Communication
 • Ngữ Pháp Unit 6 Lớp 7 The First University In Viet Nam
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 6: Communication, Skills 1 Để Học Tốt Tiếng
 • Unit 6 lớp 7: Communication (phần 1 → 2 trang 63 SGK Tiếng Anh 7 mới)

  Video giải Tiếng Anh 7 Unit 6: The first university in Viet Nam – Communication – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

  – You’d better learn some Vietnamese before your trip to Ha Noi so that you can understand some important words when you are in there. (Bạn nên học tiếng Việt trước khi tói Hà Nội để bạn có thể hiểu một số từ quan trọng khi bạn ở đó.)

  – You should stay in a mini hotel so that you can save money. (Bạn nên ở trong một khách sạn nhỏ để tiết kiệm tiền.)

  – You’d better rent a bike or a motorbike if you want to travel around because it’s very convenient in Ha Noi. (Bạn nên thuê một chiếc xe đạp hay một chiếc xe máy nếu bạn muốn đi lại bởi nó rất tiện dụng ở Hà Nội.)

  – It’s a good idea to walk around the Old Quarter at night so that you can enjoy a lot of fun activities here. (Đi dạo trong khu phố cổ vào ban đêm cũng rất hay vì bạn có thể thường thức nhiều hoạt động thú vị ở đây.)

  – You shouldn’t take summer clothes if you go between November and January because you won’t use it. (Bạn không nên mang quần áo mùa hè nếu bạn đi vào tháng mười và tháng mười một bởi vì bạn sẽ không sử dụng đến nó.)

  – You’d better shop in local market so that you can buy some interesting souvenirs. (Bạn nên mua sắm trong các khu chợ địa phương và bạn có thể mua được các đồ lưu niệm thú vị.)

  – You’d better not swim in the lakes because it is forbidden. (Bạn không nên bơi ở các hồ bởi vì điều này là cấm đó.)

  – You should pay a visit to the Temple of Literature because it’s a famous historic and cultural site. (Bạn nên đi thăm Văn Miếu bởi vì đó là địa danh lịch sử – văn hóa nổi tiếng.)

  Lấy các thẻ từ giáo viên của bạn.

  grow flowers and trees: trồng hoa và cây.

  sell tickets: bán vé.

  speak English: nói tiếng Anh.

  visit the Temple of Literature: đi thăm Văn Miếu.

  buy souvenirs: mua đồ lưu niệm.

  Chơi game theo nhóm 5 người.

  Mỗi học sinh trong nhóm thứ nhất chọn ngẫu nhiên một tấm thẻ. Cậu ấy/ cô ấy đưa thẻ ra và đặt một câu với cụm từ được viết tiên thẻ, sử dụng câu chủ động ở thì hiện tại đơn.

  Một học sinh trong nhóm thứ hai chuyển câu đó thành câu bị động ở thì hiện tại đơn.

  Gợi ý:

  A: They grow a lot of trees and flowers in the Temple of Literature.

  B: A lot of trees and flowers are grown in the Temple of Literature.

  A: They sell tickets at the concert.

  B: Tickets are sold at the concert.

  A: Many people speak English.

  B: English is spoken by many people.

  A: They visit the Temple of Literature every summer.

  B: The Temple of Literature is visited every summer.

  A: She buys some souvenirs for her friends.

  B: Some souvenirs are bought for her friends.

  Bài giảng: Unit 6 The first university in Viet Nam – Communication – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  unit-6-the-first-university-in-viet-nam.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 6 Lớp 7: A Closer Look 2
 • Phụ Huynh Lưu Lại Ngay 3 Trang Web Cung Cấp Khóa Học Tiếng Anh Online Lớp 7 Uy Tín
 • Tổng Hợp Nguyên Tắc, Từ Vựng, Trang Web Học Tiếng Anh Lớp 7
 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7
 • Top 15 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 7 Mới Học Kì 2 Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Unit 4 Lớp 7: Communication

  --- Bài mới hơn ---

 • Communication Unit 4 Lớp 7 Trang 43
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Chương Trình Mới Unit 4 Communication, Skills 1
 • Tổ Chức Trò Chơi Trong Dạy Học Tiếng Anh Lớp 7
 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 (Hệ 7 Năm / Hệ 10 Năm)
 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 9 (Hệ 7 Năm / Hệ 10 Năm)
 • Unit 4 lớp 7: Communication (phần 1 → 3 trang 43 SGK Tiếng Anh 7 mới)

  Video giải Tiếng Anh 7 Unit 4 Music and arts – Communication – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

  1. Music Quiz: What do you know? (Câu đố âm nhạc: Bạn biết gì?)

  Hướng dẫn dịch

  Today, schools in several countries are considering the question of whether subjects like music and arts should be among those in the curriculum. For many people, a good knowledge of music and arts is regarded as a necessity for anyone who wants to be truly educated. Some say that students who are good at music and arts actually do better in more academic subjects like maths and science. However, some people see music and arts as an unimportant part of education since they don’t ppare students for a life of work.

  Do you think music and arts should be compulsory subjects at schools in Vietnam? Why or why not?(Bạn có nghĩ rằng âm nhạc và nghệ thuật nên là môn học bắt buộc ở trường học tại Việt Nam? Tại sao có hoặc tại sao không?) Hướng dẫn dịch

  Ngày nay, các trường học ở một số quốc gia đang xem xét việc các môn học như Âm nhạc và Nghệ thuật có nên đưa vào chương trình giáo dục hay không. Đối với nhiều người, kiến thức âm nhạc vànghệ thuật được xem như một điều cần thiết cho bất cứ ai muốn có được một nền giáo dục thực sự. Một số khác nói rằng những học sinh giỏi về âm nhạc hay nghệ thuật thực ra học các môn học có tính hàn lâm như Toán hay Khoa học tốt hơn. Tuy vậy, một số người cho rằng âm nhạc và nghệ thuật không phải là một phần quan trọng của giáo dục bởi vì chúng không tạo nền tảng cho công việc của học sinh sau này.

  I don’t think Music and Arts should be compulsory subjects at school. I’d like to explain my choice more clearly. Firstly, students have to learn so many subjects at school now. They must study both at school and at home. This make students life so stressful. Secondly, some students like music and arts, others don’t like them. Maybe they like sports or outdoor activities or something else, so Music and Arts shouldn’t be compulsory subjects. However, they should be optional subjects and students should be encouraged to study these subjects if they have ability. We should also appciate these students. Students who are good at Music and Arts are as the students who are excellent at Maths or Science.

  Tôi không nghĩ là Âm nhạc và Nghệ thuật nên là những môn học bắt buộc ở trường. Tôi muốn giải thích thêm cho rõ ràng sự lựa chọn của mình. Thứ nhất, hiện nay học sinh phải học quá nhiều môn học ở trường. Họ vừa phải học ở trường, vừa phải học ở nhà. Điều này khiến cho cuộc sống học sinh của họ quá sức căng thẳng. Thứ hai, một số học sinh thích âm nhạc và nghệ thuật, một số khác thì không thích. Có thể họ thích thể thao hay các hoạt động ngoài trời hơn hoặc một thứ gì đó khác, do vậy Âm nhạc và Nghệ thuật không nên là những môn học bắt buộc. Tuy vậy, chúng nên là những môn học tự chọn và học sinh nên được khuyến khích học những môn này nếu họ có khả năng. Chúng ta nên đánh giá cao những học sinh này. Những học sinh giỏi Âm nhạc hay Nghệ thuật cũng thông minh như những học sinh giỏi Toán hay Khoa học.

  1. Music: It helps me relax after work.

  2. Dancing: It makes me feel free and relaxed after a hard day.

  3. Singing: It helps me to release stress after working or studying for a long time.

  Hướng dẫn dịch

  4. Painting: It doesn’t help me so much in life. I seldom have to use this ability.

  5. Photography: It’s a joyful entertainment but it doesn’t have important roles in my life.

  1. Âm nhạc: Nó giúp tôi thư giãn sau giờ làm việc.)

  2. Khiêu vũ: Nó làm cho tôi cảm thấy tự do và thoải mái sau một ngày vất vả.)

  3. Ca hát Nó giúp tôi giải toả căng thẳng sau khi làm việc hoặc học tập trong thời gian dài.)

  4. Hội họa: Nó không giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi ít khi phải sử dụng khả năng này.)

  Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4 khác:

  5. Nhiếp ảnh: Đó là một thú giải trí vui vẻ nhưng nó không có vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi.)

  Bài giảng: Unit 4 Music and Arts – Communication – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  unit-4-music-and-arts.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 4: Communication, Skills 1
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 4: Communication, Skills 1 Để Học Tốt Tiếng
 • Ứng Dụng Học Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2
 • Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1 Communication
 • Unit 1 Lớp 7: Communication
 • Unit 7 Lớp 6: Communication

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngữ Pháp Unit 6 Lớp 7 The First University In Viet Nam
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 6: Communication, Skills 1 Để Học Tốt Tiếng
 • Communication Trang 63 Unit 6 Tiếng Anh 7 Mới
 • Giải A Closer Look 1 Unit 6 Tiếng Anh 7 Mới
 • Unit 6 Lớp 7: A Closer Look 1
 • COMMOUNICATION (phần 1 – 4 trang 11 SGK Tiếng Anh 6 mới)

  1. Complete the facts below with the name of the correct country in the box ()

  Hướng dẫn dịch:

  1. Phim hoạt hình Pokemon được sản xuất ở Nhật Bản.

  2. Hài Gặp nhau cuối tuần là chương trình nổi tiếng ở Việt Nam.

  3. Ở Iceland, truyền hình không phát sóng vào những ngày thứ Năm.

  4. Kênh Discovery thực hiện việc giáo dục một cách vui nhộn cho trẻ em ở Mỹ.

  5. Họ không chiếu Vịt Donald ở Phần Lan bởi vì nó không mặc quần.

  6. Sherlock là một phim ngắn nhiều tập về thám tử Sherlock Holmes ở Anh.

  2. Do you agree with the following statements? (Em có đồng ý với những câu sau đây không?)

  1. TV is just for fun, not for study.(Truyền hình chỉ để giải trí, không phải để học.)

  2. The first TV programme for children appeared late, in 1980.(Chương trình truyền hình đầu tiên dành cho trẻ em xuất hiện vào cuối 1980.)

  3. There are not enough programmes for children on TV.(Không có đủ chương trình truyền hình dành cho trẻ em.)

  4. It is good to watch TV programmes from other countries.(Thật hay khi xem chương trình truyền hình từ những quốc gia khác.)

  5. Staying at home to watch TV is better than going out.(Ở nhà xem truyền hình ít hơn là đi ra ngoài. )

  3.a. Read about two famous TV programmes for children. (Đọc về hai chương trình truyền hình cho trẻ em.)

  Hướng dẫn dịch: Let’s Learn:

  Nó là một chương trình truyền hình cho trẻ em mà làm cho việc giáo dục trở nên vui nhộn. Làm cách nào? Nó có những nhân vật dễ thương, những bài hát vui nhộn, và những vị khách đặc biệt. Chương trình này đã có từ nhiều năm, vào năm 1969. Mọi người ở hơn 80 quốc gia có thể xem nó. Nó không chỉ dành cho trẻ em, cha mẹ và các thanh thiếu niên cũng yêu thích chương trình.

  Hello Fatty!

  Hello Fatty! (Xin chào Fatty!) Đó là một bộ phim hoạt hình nhiều tập trên truyền hình dành cho trẻ em. Nó nói về một con cáo thông minh từ :rong rừng được gọi là Fatty, và người bạn của nó là một con người vụng về. Họ có nhiều cuộc phiêu lưu cùng với nhau. Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới thích phim hoạt hình này. Nó vừa có thể giải trí, vừa giáo dục cho khán giả trẻ tuổi.

  3.b. Read the facts in the table and tick (✓) the correct programme(s). . (Đọc những sự kiện trên bảng và chọn chương trình đúng.)

  Read about the two programmes again. Tell your group which one you pfer and why.(Đọc về hai chương trình một lần nữa. Nói cho nhóm của em biết em thích chương trình nào hơn, tại sao?)

  I pfer Hello Fatty to Let’s Learn because it can educate and entertain the young audience.(Tôi thích Hello Fatty hơn Let’s Learn bởi vì nó có thể giáo dục và giải trí dành cho khán giả trẻ tuổi.)

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 7 Lớp 6 Communication Trang 11
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 6: Communication, Skills 1
 • Unit 6 Lớp 7: Communication
 • Unit 6 Lớp 7: A Closer Look 2
 • Phụ Huynh Lưu Lại Ngay 3 Trang Web Cung Cấp Khóa Học Tiếng Anh Online Lớp 7 Uy Tín
 • Unit 1 Lớp 8: Communication

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 1 Lớp 8 Communication ” Communication ” Unit 1
 • Unit 5 Lớp 8: Communication
 • Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 Communication Sgk Mới
 • Communication Trang 11 Unit 1 Tiếng Anh 6 Mới, Tổng Hợp Các Bài Tập Và Lý Thuyết Ở Phần Communication Trang 11 Unit 1 Tiếng Anh 6 Mới
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 1: My Hobbies
 • Unit 1: Leisure activities

  Communication (phần 1→4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới)

  1. Read the following article on the … (Đọc bài báo sau trên trang của tạp chí 4Teen.)

  Hướng dẫn dịch:

  Tuần này, tạp chí 4Teen đã mở ra một diễn đàn cho bạn bè khắp thế giới để chia sẻ cách họ sử dụng thời gian rảnh.

  Emily – Tôi đi chơi với bạn thân là Helen vào thời gian rảnh, như thích đi ngắm các món đồ. Chỉ cho vui thôi! Chúng tôi cũng làm việc như những tình nguyện viên cho một tổ chức bảo vệ động vật. Ngày mai chúng tôi sẽ đi đến một nông trại.

  Được đăng vào 3.20 chiều thứ Ba

  Hằng – Điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng mình cực kỳ thích ngắm mây. Tìm một không gian mở, nằm xuống và nhìn vào những đám mây. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn. Rất dễ! Bạn có thích không?

  Được đăng vào 8.04 chiều thứ Tư

  Linn – Năm nay thành phố tôi là thủ đô văn hóa châu Âu, vì vậy nhiều thứ sẽ diễn ra. Cuối tuần này, anh trai tôi và tôi sẽ đi đến trung tâm cộng đồng thành phố nơi mà chúng tôi nhảy múa, vẽ và đóng kịch. Tôi rất thích thú với kịch. Thích nó!

  Được đăng vào 6.26 chiều thứ Năm

  Minh – Mình thích chơi thể thao – Mình ở trong đội bóng đá của trường. Nhưng việc mà mình thường làm nhất trong thời gian rảnh là giúp dì mình. Dì có những lớp nấu ăn cho những nhóm nhỏ khách du lịch. Đối với mình cũng là cách vui!

  Được đăng vào 7.19 chiều thứ Sáu

  Manuel – Mình nghiện net dữ dội. Mình chỉ thích ngồi trước máy tính hàng giờ liền! Nhưng bây giờ mẹ mình nói rằng đã đủ rồi! Mình sẽ bắt đầu học judo cuối tuần này. Được thôi. Còn cậu thì sao?

  Được đăng vào 8.45 chiều thứ Sáu

  2. Can you understand the abbreviations … (Bạn có thể hiểu những từ viết tắt trong đoạn văn không? Sử dụng từ điển “ngôn ngữ dùng để giao tiếp trên mạng” này nếu thấy cần.)

  3. Find information in the the text … (Tìm thông tin trong bài đọc để hoàn thành bảng sau.)

  Who? What activity is mentioned? What does he/she think of it?

  Emily

  Hanging out with friends (window shopping), working as a volunteer.

  She loves it.

  Hang

  Cloud watching

  She adores it. It’s easy.

  Linn

  Going to community centre, painting, dancing, doing drama.

  She loves it.

  Minh

  Playing football. Helping his aunt in running cooking classes.

  He likes it. It’s fun.

  4. Work with your partner and put the activities … (Làm việc với bạn học và đặt những đề mục trong phần 3 theo thứ tự từ thú vị nhất đến chán nhất. Sau đó so sánh những ý kiến của các bạn với những cặp khác.)

  Sắp xếp:

  1. Linn → 2. Minh → 3. Emily → 4. Manuel → 5. Hằng

  Bài giảng: Unit 1: Leisure activities: Communication – Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  unit-1-leisure-activities.jsp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 10 Lớp 12: Listening
 • Giải Lesson 1 Unit 20 Trang 64 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 2
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Mới Unit 7: Television
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Unit 12: Music
 • Unit 3 Lớp 10: Listening
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100