Phương Pháp Học Anh Văn Let’s Go

--- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Mới Giúp Người Việt Nói Giỏi Tiếng Anh
 • Giảng Viên Topica Nói Gì Về Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả?
 • Phương Pháp Mới Giúp Nói Tiếng Anh Như Người Bản Xứ
 • Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N1 “bài 22”
 • Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 22
 • , Working at Công ty TNHH Gia sư Nhân Trí

  Published on

  PHƯƠNG PHÁP GIÚP TRẺ HỌC ANH VĂN LET’S GO THẬT HIỆU QUẢ

  Ngày nay, với sự tiến bộ của giáo dục, nếu như trước kia trẻ em Việt Nam được học anh văn từ rất muộn lớp 6, lớp 3, còn bây giờ nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh các em được học anh văn từ rất sớm, các bậc cha mẹ rất quan tâm đến việc cho con theo học các lớp anh văn Let’s go để giúp trẻ biết được tiếng anh sớm. Nhưng việc dạy trẻ học như thế nào để trẻ phát huy hết khả năng là một điều không hề đơn giản.

  Trung tâm gia sư Nhân Trí xin chia sẻ với các bậc phụ huynh phương pháp để giúp con mình học tốt được anh văn Let’s go.

  Cho bé học từ vựng theo quyển Let’s go.

  Các bậc phụ huynh nên dựa vào những gì cơ bản trong sách để dạy con mình và để các em ôn tập thường xuyên. Ban đầu chỉ học một hai từ thôi, sau đó nên cùng trẻ chơi trò hỏi đáp qua lại, tôi nói tiếng Anh bé đáp tiếng Việt và ngược lại. Làm như thế bé mau nhớ . Và cứ thế tập dần dần cho hết giáo trình.

  Không gian tiếng Anh

  Áp dụng phương pháp “trực quan” bằng cách dán tên tiếng Anh lên toàn bộ các vật dụng trong nhà và dạy cho con đọc. “Trẻ con bị thu hút bởi hình ảnh nhiều hơn. Có thể bé không thể nhớ hết nhưng mỗi lần sử dụng chiếc cốc, đôi đũa, cái chén… đều nhìn thấy chữ tiếng Anh thì bé sẽ thuộc”.

  Tạo tâm lý thoải mái, không nên bắt ép trẻ học

  Nguyên tắc quan trọng hàng đầu khi học ngoại ngữ là phải tạo cho các em tâm lý thoải mái, yêu thích một cách chủ động chứ không nên tạo sự căng thẳng hay ép buộc trẻ. Đồng thời khi dạy ngoại ngữ cho trẻ, không nên trừu tượng mà hãy dùng những hình ảnh trực quan sinh động, tức là cho bé xem phim hoạt hình phụ đề tiếng Anh hoặc hình ảnh con vật, đồ dùng ghi tiếng Anh, trẻ sẽ thích thú hơn.

  Cho trẻ học sớm

  Trẻ con có khả năng bắt chước rất tốt, nhất là giai đoạn từ 3 đến 5 tuổi, cha mẹ có thể bắt đầu cho bé làm quen với môi trường tiếng Anh. Tùy theo khả năng của con mà phụ huynh rành tiếng Anh có thể dạy cho trẻ hỏi một số mẫu câu cơ bản như: what is it, what’s he doing… Sau khi trẻ hỏi, cha mẹ trả lời và ngược lại cha mẹ hỏi để bé trả lời”,

  1. 1. Công Ty TNHH Gia Sư Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] PHƢƠNG PHÁP GIÚP TRẺ HỌC ANH VĂN LET’S GO THẬT HIỆU QUẢ
  2. 2. Công Ty TNHH Gia Sư Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] Ngày nay, với sự tiến bộ của giáo dục, nếu nhƣ trƣớc kia trẻ em Việt Nam đƣợc học anh văn từ rất muộn lớp 6, lớp 3, còn bây giờ nhất là ở các thành phố lớn nhƣ Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh các em đƣợc học anh văn từ rất sớm, các bậc cha mẹ rất quan tâm đến việc cho con theo học các lớp anh văn Let’s go để giúp trẻ biết đƣợc tiếng anh sớm
  3. 3. Công Ty TNHH Gia Sư Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] *Nhƣng việc dạy trẻ học nhƣ thế nào để trẻ phát huy hết khả năng là một điều không hề đơn giản. *Trung tâm gia sƣ Nhân Trí xin chia sẻ với các bậc phụ huynh phƣơng pháp để giúp con mình học tốt đƣợc anh văn Let’s go.
  4. 4. Công Ty TNHH Gia Sƣ Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] Cho bé học từ vựng theo quyển Let’s go. Các bậc phụ huynh nên dựa vào những gì cơ bản trong sách để dạy con mình và để các em ôn tập thƣờng xuyên. Ban đầu chỉ học một hai từ thôi, sau đó nên cùng trẻ chơi trò hỏi đáp qua lại, tôi nói tiếng Anh bé đáp tiếng Việt và ngƣợc lại. Làm nhƣ thế bé mau nhớ . Và cứ thế tập dần dần cho hết giáo trình.
  5. 5. Công Ty TNHH Gia Sƣ Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] Không gian tiếng Anh Áp dụng phƣơng pháp “trực quan” bằng cách dán tên tiếng Anh lên toàn bộ các vật dụng trong nhà và dạy cho con đọc. “Trẻ con bị thu hút bởi hình ảnh nhiều hơn. Có thể bé không thể nhớ hết nhƣng mỗi lần sử dụng chiếc cốc, đôi đũa, cái chén… đều nhìn thấy chữ tiếng Anh thì bé sẽ thuộc”.
  6. 6. Công Ty TNHH Gia Sƣ Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] Tạo tâm lý thoải mái, không nên ép trẻ học Nguyên tắc quan trọng hàng đầu khi học ngoại ngữ là phải tạo cho các em tâm lý thoải mái, yêu thích một cách chủ động chứ không nên tạo sự căng thẳng hay ép buộc trẻ. Đồng thời khi dạy, dùng những hình ảnh trực quan sinh động, tức là cho bé xem phim hoạt hình phụ đề tiếng Anh hoặc hình ảnh con vật, đồ dùng ghi tiếng Anh
  7. 7. Công Ty TNHH Gia Sƣ Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected] Cho trẻ học sớm Trẻ con có khả năng bắt chƣớc rất tốt, nhất là giai đoạn từ 3 đến 5 tuổi, cha mẹ có thể bắt đầu cho bé làm quen với môi trƣờng tiếng Anh. Tùy theo khả năng của con mà phụ huynh rành tiếng Anh có thể dạy cho trẻ hỏi một số mẫu câu cơ bản nhƣ: what is it, what’s he doing… Sau khi trẻ hỏi, cha mẹ trả lời và ngƣợc lại cha mẹ hỏi để bé trả lời”,
  8. 8. Công Ty TNHH Gia Sư Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: [email protected], [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Học Anh Văn Hiệu Quả Nhất
 • Phương Pháp Tự Học Anh Văn Giao Tiếp Cơ Bản Hàng Ngày Hiệu Quả
 • Phương Pháp Học Anh Văn Hiệu Quả
 • Học Ngữ Pháp Cơ Bản Tiếng Đức Dễ Bất Ngờ
 • Tìm Hiểu Cách Học Tiếng Đức Ngữ Pháp Căn Bản
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Let It Go

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Love Story
 • Bé Lớp 1 Học Tiếng Anh Qua Bài Hát A Is For Apple
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát: Last Christmas
 • Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat Co Phu De Monster
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát My Heart Will Go On
 • Kienthuccuatoi.com giới thiệu đến bạn những video hướng dẫn học hát hay ai cũng học được

  Điện thoại tư vấn: 08. 38458867 (10 line) – 0903.803373

  Website:

  CÔNG TY DU HỌC Á ÂU – Công ty tư vấn du học đứng đầu tại Việt Nam

  Địa chỉ: 52 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

  Fax: (84-8) 3845 5401

  Email: [email protected]

  Facebook:

  CÔNG TY DU HỌC Á ÂU là Công Ty Duy Nhất uy tín làm dịch vụ du học chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam. Sau hơn 13 năm hoạt động, công ty đã đưa được hàng nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam sang du học tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Sing, Anh, Thụy Sĩ, Hà lan. Chúng tôi mang đến sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm, hiệu quả và sự hài lòng cho khách hàng.

  Với sứ mệnh ” Phát triển giáo dục, nâng tầm tri thức”, chúng tôi với mong muốn đươc chắp cánh cho những ước mơ du học, là bệ phóng cho những nhân tài Việt vươn tới tầm cao tri thức mới.

  – Du học Á-Âu –

  cong ty du hoc, tu van du hoc, dich vu du hoc, Visa , Du hoc, Du hoc my, du hoc uc, du hoc canada, du hoc singapore, du hoc new zealand, du hoc anh, du hoc thuy sy, du hoc ha lan, visa du hoc my, visa, visa du hoc uc, visa du hoc anh, visa du hoc canada, visa du hoc thuy sy, visa du hoc ha lan, Tư vấn du học, dịch vụ du học, du học, du học mỹ, du học úc, du học canada, du học singapore, du hoc new zealand, du học anh, du học thụy sỹ, du học hà lan, visa du học mỹ, visa du học úc, visa du học anh, visa du học canada, visa du học thụy sỹ, visa du học hà lan

  tu van du hoc (overseas study consultancy), dich vu du hoc (overseas study service), Visa , Du hoc (study overseas), Du hoc my (overseas study in the US), du hoc uc (overseas study in Australia), du hoc canada (overseas study in Canada), du hoc singapore (overseas study in Singapore), du hoc new zealand (overseas study in New Zealand), du hoc anh (overseas study in the UK), du hoc thuy sy (overseas study in Switzerland), du hoc ha lan (overseas study in Holland), visa du hoc my (student visa to the US), visa, visa du hoc uc (student visa to Australia), visa du hoc anh (student visa to the UK), visa du hoc canada (student visa to Canada), visa du hoc thuy sy (student visa to Switzerland), visa du hoc ha lan (student visa to Holland)

  cong ty du hoc,tu van du hoc,dich vu du hoc,Du hoc my,du hoc uc,du hoc canada,du hoc singapore,du hoc new zealand,du hoc anh,du hoc thuy sy,du hoc ha lan,visa du hoc my,visa,visa du hoc uc,visa du hoc anh,visa du hoc canada,visa du hoc thuy sy,visa du hoc ha lan,du học canada,du học singapore,du học anh,du học thụy sỹ,du học hà lan,visa du học mỹ,visa du học úc,visa du học anh,visa du học canada,visa du học thụy sỹ,visa du học hà lan.

  Xin chân thành cảm ơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát ‘let It Go’ Của Demi Lovato
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Let It Go Có Lời Dịch Hay
 • Tổng 5 Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả Nhanh Nhất
 • All Of Me (John Legend) Học Tiếng Anh Qua Bài Hát
 • We Don’t Talk Anymore Học Tiếng Anh Qua Bài Hát
 • Giáo Trình Let’s Go 1A

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Trò Chơi Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé Ở Lớp Và Nhà
 • Làm Sao Để Con Giải Tốt Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3?
 • Tiếng Anh Lớp 3 Unit 19 They’re In The Park
 • Tiếng Anh Lớp 3 Unit 9: What Colour Is It?
 • Tiếng Anh Lớp 3 Unit 9 What Colour Is It?
 • Let’s Go – của nhà xuất bản Đại học Oxford – là một trong 3 bộ sách được chọn để dạy trong các trường tiểu học ở nước ta.

  Let’s Go là bộ sách tiếng Anh được nhiều nước trên thế giới sử dụng để giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học và đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam thẩm định là một bộ sách có thể đưa vào sử dụng để giảng dạy trong các trường tiểu học trong cả nước như một môn học tự chọn (cùng với các bộ sách khác). Bộ sách Let’s Go hiện đang sử dụng trong nước là Let’s Go ấn bản dành cho Việt Nam, được biên soạn lại dựa trên yêu cầu của khung chương trình của Bộ.

  Trong việc lựa chọn sách giáo khoa để dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học, việc chọn bộ sách Let’s Go có nhiều thuận lợi hơn cho giáo viên trong giảng dạy, học sinh học tập, cũng như đối với phụ huynh học sinh, cụ thể là ở các điểm sau đây:

  – Bộ sách Let’s Go bao gồm nhiều tài liệu phụ trợ giúp giáo viên khai thác bài học một cách linh hoạt, hiệu quả. Mỗi cấp độ của bộ sách gồm có sách bài học kết hợp với bài tập, sách giáo viên, băng cassette (hoặc đĩa CD), tranh hình dành cho giáo viên và học sinh, đĩa hình VCD, đĩa CD-Rom, truyện đọc, từ điển tranh hình Let’s Go, sách luyện phát âm Let’s Go Phonics, sách luyện Ngữ pháp và Nghe, sách bài hát và luyện vần, tranh treo tường.

  – Khi biên soạn bộ sách Let’s Go, các tác giả đã chú ý kết hợp chặt chẽ các thủ thuật, biện pháp rèn luyện kỹ năng ưu việt của nhiều đường hướng, phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học như Làm mẫu, Phản ứng thể chất toàn bộ, Chức năng, Giao tiếp, Nghe nói, Ngữ pháp – Cấu trúc. Các bài tập và hoạt động trong từng bài học được thiết kế dựa trên quan điểm lấy học sinh làm trung tâm.

  Let’s Go nhấn mạnh khả năng giao tiếp theo một hệ thống kiến thức ngữ pháp thích hợp, đơn giản, dễ hiểu đối với trình độ của học sinh tiểu học, học sinh được khuyến khích giao tiếp với học sinh khác và sau đó là làm việc theo nhóm.

  Do việc giảng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học chỉ mới được xem như là một môn học tự chọn nên điểm học lực bộ môn hàng năm của môn tiếng Anh được xem xét để khen thưởng học sinh, không tham gia vào việc xét lên lớp của học sinh. Tuy vậy, việc học sinh được học tiếng Anh ở bậc tiểu học có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc học tiếng Anh ở cấp THCS sau này. Qua theo dõi nhiều năm, chúng tôi nhận thấy các trường THCS có tiếp nhận học sinh đã học tiếng Anh ở bậc tiểu học thường có kết quả giảng dạy, học tập môn tiếng Anh cao hơn các trường khác. Một số em học sinh giỏi ở các trường này đã thi đậu vào lớp chuyên Anh của trường THPT Lê Quý Đôn, tiếp tục đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi bộ môn ở cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt nhiều thành tích hơn trong khi học tập ở bậc đại học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Lesson 2 Unit 17 Trang 48 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 2
 • Unit 17 Lesson 1 (Trang 46
 • Giải Lesson 1 Unit 17 Trang 46 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 2
 • Giải Lesson 3 Unit 17 Trang 50 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 2
 • Unit 12 Lesson 3 (Trang 16
 • Bé Học Tiếng Anh Siêu Nhanh Với Let’s Go 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 5 Quyển Sách Từ Vựng Ielts Bá Đạo Nhất!!!
 • Review 3 Trang 36,37 Sgk Tiếng Anh Lớp 3
 • Top 7 App Học Tiếng Hàn Siêu Thú Vị Giúp Bạn Tăng Trình Độ Vèo Vèo
 • Học Tiếng Hàn Miễn Phí Cùng Bts
 • Cách Kết Bạn Với Người Hàn Quốc Trên Mạng Nhanh Nhất
 • Học tiếng Anh luôn cần một lộ trình rõ ràng, đặc biệt là với các bé từ mẫu giáo đến tiểu học. Ba mẹ nào muốn con mình giỏi tiếng Anh, chắc chắn bộ sách Let’s go 1, 2, 3, 4, 5, 6 là sựa lựa chọn không thể bỏ qua.

  Vậy bộ sách này có gì đặc biệt?

  Nội dung bộ sách Let’s go 1, 2, 3, 4, 5, 6

  Let’s Go là bộ sách học tiếng Anh tiểu học do nhà xuất bản Oxford phát hành. Bộ sách hiện có 6 quyển, bao gồm Let’s Go 1, 2, 3, 4, 5 và 6. 

  Đây là bộ sách tiếng Anh được rất nhiều nước trên thế giới sử dụng trong giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Đặc biệt, tại Việt Nam, Let’s Go đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam thẩm định là bộ sách có thể đưa vào giảng dạy trong các trường tiểu học trên cả nước như một môn học tự chọn.

  Mỗi cuốn Let’s Go sẽ có 8 Unit ( bài học), bao gồm các chủ đề gần gũi với các con như: Trường học, Gia đình, Bạn bè, Trò chơi… sẽ giúp các bé có thể dễ dàng tiếp cận bài học và áp dụng những gì đã học sử dụng cho tiếng Anh giao tiếp hằng ngày.

  Không chỉ có tác dụng trong giảng dạy, bộ sách Let’s Go cũng rất hữu ích cho ba mẹ sử dụng làm tài liệu hướng dẫn học tiếng Anh cho các con tại nhà, giúp các con nâng cao kiến thức tiếng anh hiệu quả nhất. 

   

  1. Cuốn Let’s go 1

  Với những trang sách đầy màu sắc, cùng hình ảnh tươi vui các bé chắn chắn sẽ rất hào hứng và đọc say mê.

   

  2. Cuốn sách Let’s go 2

  Cũng giống như các cuốn sách khác trong bộ sách Let’s go, Let’s go 2 

   

  3. Cuốn Let’s go 3 – 4th Edition

   

  4. Cuốn sách Let’s go 4 - 4th Edition

   

  5. Sách Let’s go 5

   

  6. Cuốn Let’s go 6 - 4th Edition

   

  ➣ Ba mẹ có thể downlaod trọn bộ Let’s go 1, 2, 3, 4, 5, 6:

  CLICK TẠI ĐÂY

   

  Hy vọng với trọn bộ tài liệu Let’s go 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên sẽ hỗ trợ cho ba mẹ giúp các con học tiếng Anh được tốt hơn và hiệu quả hơn. Chúc ba mẹ có khoảng thời gian bổ ích bên các con!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cộng Đồng Hỏi Đáp Mua Bán Trang Sức Thời Trang
 • {Thảo Luận} Tổng Hợp ( Tất Tần Tật Về Tiếng Nhật ) Tài Liệu
 • Học Từ Vựng Tiếng Nhật Chủ Đề: Y Học
 • Từ Vựng Tiếng Nhật Dành Cho Dân Xây Dựng
 • Học Tiếng Nhật Online Như Thế Nào Để Đạt Được Hiệu Quả?
 • Học Tiếng Anh Với Bài Hát Let It Go

  --- Bài mới hơn ---

 • 20 Truyện Thiếu Nhi Tiếng Anh Hay Và Đơn Giản Dành Cho Bé
 • Ngày Giờ Trong Tiếng Ba Lan
 • Học Ngữ Pháp Tiếng Ba Lan Thật Dễ
 • Bắt Đầu Học Tiếng Ba Lan Thật Dễ Dàng
 • Học Ngữ Pháp Và Dịch Tiếng Ba Lan Thật Dễ
 • Lyrics

  The snow glows white on the mountain tonightDon’t let them in,Let it go, let it goLet it go, let it goIt’s funny how some distanceIt’s time to see what I can doLet it go, let it goMy power flurries through the air into the groundLet it go, let it go

  Not a footprint to be seen.

  A kingdom of isolation,

  don’t let them see

  Be the good girl you always have to be

  Can’t hold it back anymore

  Conceal, don’t feel,

  Turn away and slam the door

  I don’t care

  Makes everything seem small

  And the fears that once controlled me

  To test the limits and break through

  No right, no wrong, no rules for me,

  I am one with the wind and sky

  Let it go, let it go

  My soul is spiraling in frozen fractals all around

  And one thought crystallizes like an icy blast

  And I’ll rise like the break of dawn

  Let it go, let it go

  That perfect girl is gone

  Here I stand

  In the light of day

  Let the storm rage on

  I’m never going back, the past is in the past

  You’ll never see me cry

  Here I stand

  And here I’ll stay

  Let the storm rage on

  I’m free!

  Can’t get to me at all

  what they’re going to say

  Let the storm rage on.

  The cold never bothered me anyway

  don’t let them know

  Well now they know

  and it looks like I’m the Queen

  The wind is howling like this swirling storm inside

  Couldn’t keep it in;

  Heaven knows I’ve tried

  The cold never bothered me anyway!

  Lời dịch

  Những hạt tuyết trắng rơi trên núi đêm nay

  Không một dấu chân ai qua chốn này

  Nơi đây một vương quốc cô lập,

  và dường như tôi chính là Nữ hoàng

  Gió rét đang gào thét như cơn bão xoáy trong lòng

  Tôi không thể che giấu thêm nữa

  Có trời mới biết tôi đã cố gắng như thế nào

  Đừng để ai biết,

  đừng cho họ thấy.

  Hãy là cô gái ngoan ngoãn như trước đây đã từng

  Hãy che giấu, đừng bộc lộ ra

  Đừng để họ biết

  Nhưng bây giờ thì họ đã biết hết rồi

  Buông bỏ đi, cứ để họ biết

  Không cần che giấu nữa

  Buông bỏ hết, không cần che giấu

  Quay lưng đi và đóng sầm cửa lại

  Tôi không quan tâm

  những lời họ sẽ nói về mình.

  Để cho cơn bão kia trỗi dậy.

  Băng giá ấy không bao giờ làm tôi gục ngã được.

  Thật buồn cười khi có những khoảng cách,

  làm cho mọi thứ trở nên bé nhỏ

  Và những nỗi sợ hãi đã từng kiểm soát tôi,

  giờ đây không thể chạm đến tôi lần nữa

  Đã đến lúc để nhìn xem tôi có thể làm những gì.

  Đối mặt và vượt qua mọi giới hạn.

  Không có ai có quyền, không có đúng sai, cũng không còn ràng buộc nào cho tôi nữa

  Tôi là người tự do!

  Buông bỏ hết đi, cứ để cho họ biết

  Chỉ có tôi hòa cùng cơn gió và bầu trời

  Buông bỏ hết, không cần che giấu

  Sẽ không ai còn được thấy tôi khóc

  Tôi đứng nơi đây

  Ở tại chốn này

  Để cho cơn bão trỗi dậy

  Sức mạnh của tôi xuyên qua không khí và lòng đất

  Linh hồn tôi cuốn theo gió tuyết nơi đây

  Và một ý nghĩ kết tinh như băng tuyết vỡ tan

  Tôi sẽ không bao giờ trở lại, quá khứ mãi là quá khứ

  Buông bỏ hết, không cần che giấu nữa

  Khi tôi đứng dậy như ánh bình minh,

  buông bỏ hết, không giữ lại gì nữa

  Cô gái hoàn hảo ngày xưa đã biến mất

  Tôi đứng nơi đây

  Dưới ánh sáng chói lòa

  Để cho cơn bão kia trỗi dậy

  Lạnh giá không bao giờ có thể khiến tôi gục ngã!

  Mong rằng bạn đã có những phút giây thư giản bổ ích với Diễn Đàn Tiếng Anh. Theo dõi trang để cập nhật thêm những bài giảng, tài liệu và bí quyết học tiếng Anh nha!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Tiếng Anh Lớp 3 Review 1
 • Kenny Nguyễn: “muốn Giỏi Tiếng Anh Phải Luyện Nhiều, Nói Nhiều, Bắt Chước Nhiều”
 • Nên Học Tiếng Trung Giao Tiếp Ở Đâu Tại Quận 10?
 • Truyện Jane Eyre (Bản Dịch Khác)
 • Jane Eyre Từ Góc Nhìn Phân Tâm Học
 • Đề Thi Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 2 Let’s Go

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 6 Lớp 7 Getting Started
 • Giải Getting Started Unit 3 Sgk Tiếng Anh 7 Mới
 • 4 Trò Chơi Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 3 Hay Nhất!
 • Giáo Trình Học Tiếng Anh Lớp 3
 • Giáo Trình Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 3
 • Đối với việc học tiếng Anh của trẻ thì vấn đề rèn luyện là khá quan trọng, vận dụng càng nhiều kiến thức tiếng Anh vào trong các bài tập, bài thi thì bé càng tự tin hơn khi đứng trước các cuộc thi cử.

  Đề thi tiếng Anh lớp 2 dành cho bé thường không quá khó, đặc biệt là những mảng từ vựng cơ bản như từ vựng về đồ vật, từ vựng về con vật, các câu hỏi What, Who, When, This is… Đây là lĩnh vực tiếng Anh khá quen thuộc và cơ bản dành cho các bé tiểu học.

  Đề thi tiếng Anh cho học sinh lớp 2 Let’s go

  Đề thi tiếng Anh cho học sinh lớp 2 Let’s go với hình ảnh phong phú, ngộ nghĩnh và sinh động, cách chèn câu hỏi hợp lý, đề thi sẽ giúp các bé rèn luyện và học tập tiếng Anh tốt nhất, hoàn toàn không bị nhàm chán khi học.

  A bag A cat A pencil A chair

  1) How are…………..? I’m fine, thank you. 2)……………. is this ?

  a. your b. you c. it a. How b. What c. Are

  3) What…………. is your book? It is orange. 4) chúng tôi your book.

  a. color b. is c. it a. put b. Stand c. Take

  1) This is a red

  _pple.III/ Fill in the blank: (2m). ( Em hãy dùng các chữ cái đã cho để diền vào ô trống )

  II Write it’s name: (1m) ( em hãy viết tên của các vật sau bắt đầu bằng những chữ cái đã cho)

  III/ Reorder: (2m) ( Em hãy sắp xếp các từ sau đây lại thành câu hoàn chỉnh )

  V/ Leave me out:(2m) (Em hãy bỏ bớt đi một chữ cái để có một từ đúng nghĩa rồi ghi lại vào chổ để trống)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 3
 • Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Mới Unit 3: My Friends
 • Tài Liệu Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 2
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 2 Dành Cho Trẻ
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát If I Let You Go

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Something Just Like This
 • Học Nghe Tiếng Anh Qua 6 Bài Hát Kinh Điển Của 6 Thập Kỉ
 • Luyện Nghe Tiếng Anh Qua 100 Bài Hát Kinh Điển
 • Kho Tàng Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Bài Hát Cho Từng Trình Độ
 • Bí Kíp Kinh Điển Giúp Bạn “master” Học Tiếng Anh Qua Bài Hát
 • Day after day, time passed away

  Ngày qua ngày thời gian cứ trôi qua

  And I just can’t get you off my mind

  Và anh không thể xóa nhòa hình ảnh em trong tâm trí mình

  Nobody knows, I hide it inside

  Không ai biết được, anh giấu nó trong tim

  I keep on searching, but I can’t find….

  Anh vẫn đang kiếm tìm nhưng anh không thể thấy

  The courage to show, to letting you know

  Sự can đảm để bày tỏ với em

  I’ve never felt so much love before

  Anh chưa bao giờ cảm nhận tình yêu nhiều đến thế

  And once again, I’m thinking about

  Và một lần nữa anh suy nghĩ

  Taking the easy way out

  Để tìm lối thoát dễ dàng cho chúng ta

  But if I let you go, I will never know

  Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được

  What my life would be, holding you close to me

  Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu giữ chặt em bên anh

  Will I ever see, you smiling back at me?

  Liệu anh còn được thấy em mỉm cười với anh

  Oh yeah

  How will I know

  Làm sao anh biết được,

  If I let you go ?

  Nếu anh để em ra đi

  Night after night, I hear myself say

  Đêm dài đằng đẵng anh tự nhủ với bản thân

  Why can’t this feeling just fade away

  tại sao không thể xóa bỏ cảm xúc này

  There’s no one like you, you speak to my heart

  Không ai giống như em, em trò chuyện với trái tim anh

  It’s such a shame, we’re worlds apart

  Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta ở hai thế giới khác nhau

  I’m too shy to ask, I’m too proud to lose

  Anh quá nhút nhát để bày tỏ, Anh cũng quá kiêu hãnh để chấp nhận thất bại

  But sooner or later, I gotta choose

  Nhưng sớm muộn anh cũng phải lựa chọn

  And once again, I’m thinking about

  Và một lần nữa anh suy nghĩ

  Taking the easy way out

  Để tìm lối thoát dễ dàng cho chúng ta

  But if I let you go, I will never know

  Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được

  What my life would be, holding you close to me

  Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu giữ chặt em bên anh

  Will I ever see, you smiling back at me?

  Liệu anh còn được thấy em mỉm cười với anh

  Oh yeah

  How will I know

  Làm sao anh biết được,

  If I let you go ?

  Nếu anh để em đi

  Ooh baby

  Once again I’m thinking about

  Và một lần nữa anh suy nghĩ

  Taking the easy way out

  Để tìm lối thoát dễ dàng cho chúng ta

  But if I let you go, I will never know

  Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được

  What my life would be, holding you close to me

  Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu giữ chặt em bên anh

  Will I ever see, you smiling back at me?

  Liệu anh còn được thấy em mỉm cười với anh

  Oh yeah

  How will I know

  Làm sao anh biết được,

  If I let you go ?

  Nếu anh để em ra đi

  But if I let you go, I will never know

  Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được

  Oh baby

  Will I ever see, you smiling back at me?

  Liệu anh còn được thấy em mỉm cười với anh

  Oh yeah

  How will I know

  Làm sao anh biết được,

  If I let you go ?

  Nếu anh để em ra đi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát: If You’re Happy
 • I Lay My Love On You Lời Dịch
 • I Need Your Love Học Tiếng Anh Qua Bài Hát
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát I Love You 3000
 • Học Tiếng Anh Qua Lời Bài Hát I Have A Dream
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Let It Go Cùng 11Bilingo

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Lời Bài Hát Lily – Alan Walker, K
 • Học Tiếng Anh Qua Lời Bài Hát Love Story Của Taylor Swift
 • Listening : Bài Hát Love Story Của Taylor Swift – Speak English
 • More Than I Can Say (Lời Dịch Anh Việt) Leo Sayer – Tổng Hợp Video Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Dễ Ca Nhất
 • Listening : Bài Hát Never Enough Trong Phim The Greatest Showman – Speak English
 • Let It Go” là ca khúc trong bộ phim hoạt hình năm 2013 của Disney, bộ phim Nữ Hoàng Băng Giá. 

  Linh hồn của bộ phim và bài hát  là “bà chúa tuyết” Elsa, công chúa điện hạ của vương quốc Arendelle, người sẽ kế vị ngai vàng sau này. Elsa sinh ra với quyền năng tạo ra băng và tuyết. Đó là một phép màu đẹp đẽ nhưng lại bị người đời coi là ma thuật hắc ám. Suốt từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, Elsa sống trong sợ hãi: sợ bị coi là quái vật, sợ làm tổn thương người khác. Nàng tự nhốt mình trong phòng, cắt đứt liên lạc với em gái Anna, co mình lại trong sự cô độc.

  11bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 rất hân hạnh được mang tới cho mọi người lời bài hát và lời dịch.

  The snow glows white on the mountain tonight

  Tuyết phủ trắng xóa ngọn núi đêm nay

  Not a footprint to be seen

  Không một dấu chân nào được tìm thấy

  A kingdom of isolation and looks like I’m the queen

  Tôi là nữ hoàng của vương quốc bị lãng quên

  The wind is howling like this swirling storm inside

  Tiếng gió gào thét như lốc xoáy trong con người tôi

  Couldn’t keep it in, heaven knows I tried

  Không thể chế ngự, Chúa biết tôi đã cố gắng hết mình rồi

  Don’t let them in, don’t let them see

  Đừng cho họ vào, đừng để họ thấy

  Be the good girl you always have to be

  Hãy là cô gái tốt, hãy luôn như vậy

  Conceal, don’t feel, don’t let them know

  Che giấu đi, không cảm xúc, đừng để họ biết

  Well, now they know

  Chà, giờ thì họ đã biết rồi

  Let it go, let it go

  Can’t hold it back anymore

  Let it go, let it go

  Turn away and slam the door

  I don’t care what they’re going to say

  Let the storm rage on

  The cold never bothered me anyway

  It’s funny how some distance makes everything seem small

  And the fears that once controlled me can’t get to me at all

  Up here in the cold thin air I finally can breathe

  I know I left a life behind but I’m too relieved to grieve

  Let it go, let it go

  Hãy bỏ đi hãy quên hết đi

  Can’t hold it back anymore

  Vì không thể kìm nén được nữa

  Let it go, let it go

  Hãy bỏ đi hãy quên hết đi

  Turn my back and slam the door

  Ngoảnh mặt đi, và đóng sầm cửa lại

  And here I stand and here I’ll stay

  Và nơi tôi đứng, nơi tôi ở

  Let it go, let it go

  Hãy bỏ đi hãy quên hết đi

  The cold never bothered me anyway

  Vì lạnh giá sẽ không làm phiền tôi đâu

  It’s funny how some distance makes everything seem small

  Thật thú vị khi có những khoảng cách làm mọi thứ bé nhỏ lại

  And the fears that once controlled me can’t get to me at all

  Và nỗi sợ hãi từng điều khiển tôi nhưng giờ đây là không thể

  It’s time to see what I can do

  Bây giờ hãy xem tôi có thể làm gì

  To test the limits and break through

  có thể thử nghiệm và khám phá giới hạn của bản thân

  No right, no wrong, no rules for me. I’m free

  Không cần e ngại rằng nó sai trái Không còn bị bó buộc bởi luật lệ. Ta đã tự do

  Let it go, let it go

  I am one with the wind and sky

  Let it go, let it go

  You’ll never see me cry

  Here I stand and here I stay

  Let the storm rage on

  My power flurries through the air into the ground

  Sức mạnh của ta lan tỏa trong không trung

  My soul is spiraling in frozen fractals all around

  Tâm hồn ta buông thả cùng các cột băng đăng hoa lệ

  And one thought crystallizes like an icy blast

  Tâm trí ta lạnh băng như hoa tuyết

  I’m never going back, the past is in the past

  Ta sẽ không quay về nữa đâu, quá khứ đã quá xa vời

  Let it go

  The cold never bothered me anyway

  Let it go, let it go

  And I’ll rise like the break of dawn

  Let it go, let it go

  That perfect girl is gone

  Here I stand in the light of day

  Let the storm rage on

  Một số từ vựng cần chú ý:

  • Slam (v) /slæm/: đóng sập cửa
  • Footprint (n) /ˈfʊt.prɪnt/: dấu chân, vết chân
  • Isolation(n) /ˌaɪ.səlˈeɪ.ʃən/ : sự cô lập
  • Queen (n) /kwiːn/: nữ hoàng
  • Conceal(v) /kənˈsiːl/: giấu diếm, che đậy
  • Fear(n) /fɪər/: nỗi sợ hãi
  • Frozen(v) làm đóng băng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Bài Hát Karaoke Tiếng Anh Hay, Dễ Hát Chỉ Cần Nghe Một Lần
 • Học Nghe Tiếng Anh Qua 6 Bài Hát Kinh Điển Của 6 Thập Kỉ – Kèm Lyrics
 • Lời Dịch Bài Hát If I Let You Go
 • Lời Dịch Bài Hát I Need Your Love
 • Quà Tặng Âm Nhạc Số 22 (I Love You 3000)
 • Lời Dịch Bài Hát If I Let You Go

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Nghe Tiếng Anh Qua 6 Bài Hát Kinh Điển Của 6 Thập Kỉ – Kèm Lyrics
 • Những Bài Hát Karaoke Tiếng Anh Hay, Dễ Hát Chỉ Cần Nghe Một Lần
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Let It Go Cùng 11Bilingo
 • Dịch Lời Bài Hát Lily – Alan Walker, K
 • Học Tiếng Anh Qua Lời Bài Hát Love Story Của Taylor Swift
 • I’m too shy to ask, I’m too proud to lose

  Anh quá nhút nhát để bày tỏ, Anh cũng quá kiêu hãnh để chấp nhận thất bại

  But sooner or later, I gotta choose

  Nhưng sớm muộn anh cũng phải lựa chọn

  And once again, I’m thinking about

  Và một lần nữa anh suy nghĩ

  Taking the easy way out

  Để tìm lối thoát dễ dàng cho chúng ta

  But if I let you go, I will never know

  Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được

  What my life would be, holding you close to me

  Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu giữ chặt em bên anh

  Will I ever see, you smiling back at me?

  Liệu anh còn được thấy em mỉm cười với anh

  Oh yeah

  How will I know

  Làm sao anh biết được,

  If I let you go ?

  Nếu anh để em đi

  Ooh baby

  Once again I’m thinking about

  Và một lần nữa anh suy nghĩ

  Taking the easy way out

  Để tìm lối thoát dễ dàng cho chúng ta

  But if I let you go, I will never know

  Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được

  What my life would be, holding you close to me

  Cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu giữ chặt em bên anh

  Will I ever see, you smiling back at me?

  Liệu anh còn được thấy em mỉm cười với anh

  Oh yeah

  How will I know

  Làm sao anh biết được,

  If I let you go ?

  Nếu anh để em ra đi

  But if I let you go, I will never know

  Nhưng nếu anh để em ra đi, anh sẽ không bao giờ biết được

  Oh baby

  Will I ever see, you smiling back at me?

  Liệu anh còn được thấy em mỉm cười với anh

  Oh yeah

  How will I know

  Làm sao anh biết được,

  If I let you go ?

  Nếu anh để em ra đi

  —–

  Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát If I Let You Go một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Xemloibaihat.com.

  Xemloibaihat.com áp dụng một qui trình học bài hát bài bản sẽ giúp bạn học các từ vựng quan trọng trong bài hát một cách nhanh chóng, rèn luyện kỹ năng Nghe, cải thiện cách phát âm theo chuẩn người bản ngữ, và sử dụng thành thạo các cấu trúc câu chọn lọc trong bài hát vào giao tiếp.

  Xemloibaihat.com: giải pháp học tiếng Anh giao tiếp qua Âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam.

  (Website: Xemloibaihat.com , hoặc learnbyheart.vn )

  Các bạn cũng có thể cài đặt Ứng dụng chúng tôi cho Smartphone của mình để học tiện lợi hơn: 

  – Ứng dụng  chúng tôi  cho Smartphone iOS

  – Ứng dụng  chúng tôi  cho Smartphone chạy Android 

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Dịch Bài Hát I Need Your Love
 • Quà Tặng Âm Nhạc Số 22 (I Love You 3000)
 • Học Tiếng Anh Qua Lời Bài Hát I Have A Dream Của Nhóm Nhạc Westlife
 • Listening : Bài Hát I Have A Dream Của Abba – Speak English
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Home – Thái Từ Khôn
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát ‘let It Go’ Của Demi Lovato

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Let It Go
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Love Story
 • Bé Lớp 1 Học Tiếng Anh Qua Bài Hát A Is For Apple
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát: Last Christmas
 • Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat Co Phu De Monster
 • Hãy bỏ hết đi, hãy để mặc nó đi

  Can’t hold it back anymore

  Không thể kìm nén trong lòng được nữa

  Let it go, let it go

  Hãy bỏ hết đi, hãy để mặc nó đi

  Turn my back and slam the door

  Quay lưng và đóng cánh cửa lại

  The snow glows white on the mountain tonight,

  Tuyết trắng xóa trên ngọn núi vào đêm nay

  Not a footprint to be seen.

  Chẳng thể thấy được một dấu chân nào

  A kingdom of isolation and it looks like I’m the queen.

  Một vương quốc của sự cô độc, và như thể tôi là nữ hoàng

  The wind is howling like this swirling storm inside.

  Từng cơn gió gào thét như thể có bão tố ẩn chứa bên trong

  Couldn’t keep it in, Heaven knows I tried.

  Không thể kìm nén được nữa, có Chúa chứng giám tôi đã cố gắng thế nào

  Don’t let them in, don’t let them see,

  Đừng để họ biết, đừng để họ thấy

  Be the good girl you always have to be.

  Là một cô gái tốt như tôi vẫn từng

  Conceal, don’t feel, don’t let them know.

  Che lấp đi, đừng cảm nhận gì cả, đừng để họ biết

  Well, now they know.

  Nhưng giờ thì họ biết rồi.

  (lặp lại điệp khúc)

  And here I stand, and here I’ll stay

  Tôi đứng nơi đây, và tôi đứng nơi đây

  Let it go, let it go

  Hãy bỏ hết đi, hãy để mặc nó đi

  The cold never bothered me anyway

  Lạnh giá cũng chẳng làm tôi quan tâm nữa

  It’s funny how some distance makes everything seem small

  Thật hài hước khi khoảng cách làm mọi thứ trông nhỏ bé lại

  And the fears that once controlled me can’t get to me at all.

  Và nỗi sợ hãi đã từng chế ngự tôi. giờ chẳng thể làm gì tôi được nữa

  Up here in the cold thin air I finally can breathe.

  Tôi biết tôi để bỏ cả một cuộc sống ở phía sau nhưng tôi lại cảm thấy quá nhẹ nhõm để đau buồn

  (lặp lại điệp khúc)

  And here I stand, and here I’ll stay

  Tôi đứng nơi đây, và tôi đứng nơi đây

  Let it go, let it go

  Hãy bỏ hết đi, hãy để mặc nó đi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Let It Go Có Lời Dịch Hay
 • Tổng 5 Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả Nhanh Nhất
 • All Of Me (John Legend) Học Tiếng Anh Qua Bài Hát
 • We Don’t Talk Anymore Học Tiếng Anh Qua Bài Hát
 • ‘karaoke’ Và Học Tiếng Anh Qua 10 Bài Hát
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100