Top #10 ❤️ Học Tiếng Anh Let’s Go Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Lienminhchienthan.com

Phương Pháp Học Anh Văn Let’s Go

Phương Pháp Mới Giúp Người Việt Nói Giỏi Tiếng Anh

Giảng Viên Topica Nói Gì Về Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả?

Phương Pháp Mới Giúp Nói Tiếng Anh Như Người Bản Xứ

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N1 “bài 22”

Ngữ Pháp Tiếng Nhật Bài 22

, Working at Công ty TNHH Gia sư Nhân Trí

Published on

PHƯƠNG PHÁP GIÚP TRẺ HỌC ANH VĂN LET’S GO THẬT HIỆU QUẢ

Ngày nay, với sự tiến bộ của giáo dục, nếu như trước kia trẻ em Việt Nam được học anh văn từ rất muộn lớp 6, lớp 3, còn bây giờ nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh các em được học anh văn từ rất sớm, các bậc cha mẹ rất quan tâm đến việc cho con theo học các lớp anh văn Let’s go để giúp trẻ biết được tiếng anh sớm. Nhưng việc dạy trẻ học như thế nào để trẻ phát huy hết khả năng là một điều không hề đơn giản.

Trung tâm gia sư Nhân Trí xin chia sẻ với các bậc phụ huynh phương pháp để giúp con mình học tốt được anh văn Let’s go.

Cho bé học từ vựng theo quyển Let’s go.

Các bậc phụ huynh nên dựa vào những gì cơ bản trong sách để dạy con mình và để các em ôn tập thường xuyên. Ban đầu chỉ học một hai từ thôi, sau đó nên cùng trẻ chơi trò hỏi đáp qua lại, tôi nói tiếng Anh bé đáp tiếng Việt và ngược lại. Làm như thế bé mau nhớ . Và cứ thế tập dần dần cho hết giáo trình.

Không gian tiếng Anh

Áp dụng phương pháp “trực quan” bằng cách dán tên tiếng Anh lên toàn bộ các vật dụng trong nhà và dạy cho con đọc. “Trẻ con bị thu hút bởi hình ảnh nhiều hơn. Có thể bé không thể nhớ hết nhưng mỗi lần sử dụng chiếc cốc, đôi đũa, cái chén… đều nhìn thấy chữ tiếng Anh thì bé sẽ thuộc”.

Tạo tâm lý thoải mái, không nên bắt ép trẻ học

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu khi học ngoại ngữ là phải tạo cho các em tâm lý thoải mái, yêu thích một cách chủ động chứ không nên tạo sự căng thẳng hay ép buộc trẻ. Đồng thời khi dạy ngoại ngữ cho trẻ, không nên trừu tượng mà hãy dùng những hình ảnh trực quan sinh động, tức là cho bé xem phim hoạt hình phụ đề tiếng Anh hoặc hình ảnh con vật, đồ dùng ghi tiếng Anh, trẻ sẽ thích thú hơn.

Cho trẻ học sớm

Trẻ con có khả năng bắt chước rất tốt, nhất là giai đoạn từ 3 đến 5 tuổi, cha mẹ có thể bắt đầu cho bé làm quen với môi trường tiếng Anh. Tùy theo khả năng của con mà phụ huynh rành tiếng Anh có thể dạy cho trẻ hỏi một số mẫu câu cơ bản như: what is it, what’s he doing… Sau khi trẻ hỏi, cha mẹ trả lời và ngược lại cha mẹ hỏi để bé trả lời”,

1. Công Ty TNHH Gia Sư Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com PHƢƠNG PHÁP GIÚP TRẺ HỌC ANH VĂN LET’S GO THẬT HIỆU QUẢ

2. Công Ty TNHH Gia Sư Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Ngày nay, với sự tiến bộ của giáo dục, nếu nhƣ trƣớc kia trẻ em Việt Nam đƣợc học anh văn từ rất muộn lớp 6, lớp 3, còn bây giờ nhất là ở các thành phố lớn nhƣ Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh các em đƣợc học anh văn từ rất sớm, các bậc cha mẹ rất quan tâm đến việc cho con theo học các lớp anh văn Let’s go để giúp trẻ biết đƣợc tiếng anh sớm

3. Công Ty TNHH Gia Sư Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com *Nhƣng việc dạy trẻ học nhƣ thế nào để trẻ phát huy hết khả năng là một điều không hề đơn giản. *Trung tâm gia sƣ Nhân Trí xin chia sẻ với các bậc phụ huynh phƣơng pháp để giúp con mình học tốt đƣợc anh văn Let’s go.

4. Công Ty TNHH Gia Sƣ Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Cho bé học từ vựng theo quyển Let’s go. Các bậc phụ huynh nên dựa vào những gì cơ bản trong sách để dạy con mình và để các em ôn tập thƣờng xuyên. Ban đầu chỉ học một hai từ thôi, sau đó nên cùng trẻ chơi trò hỏi đáp qua lại, tôi nói tiếng Anh bé đáp tiếng Việt và ngƣợc lại. Làm nhƣ thế bé mau nhớ . Và cứ thế tập dần dần cho hết giáo trình.

5. Công Ty TNHH Gia Sƣ Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Không gian tiếng Anh Áp dụng phƣơng pháp “trực quan” bằng cách dán tên tiếng Anh lên toàn bộ các vật dụng trong nhà và dạy cho con đọc. “Trẻ con bị thu hút bởi hình ảnh nhiều hơn. Có thể bé không thể nhớ hết nhƣng mỗi lần sử dụng chiếc cốc, đôi đũa, cái chén… đều nhìn thấy chữ tiếng Anh thì bé sẽ thuộc”.

6. Công Ty TNHH Gia Sƣ Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Tạo tâm lý thoải mái, không nên ép trẻ học Nguyên tắc quan trọng hàng đầu khi học ngoại ngữ là phải tạo cho các em tâm lý thoải mái, yêu thích một cách chủ động chứ không nên tạo sự căng thẳng hay ép buộc trẻ. Đồng thời khi dạy, dùng những hình ảnh trực quan sinh động, tức là cho bé xem phim hoạt hình phụ đề tiếng Anh hoặc hình ảnh con vật, đồ dùng ghi tiếng Anh

7. Công Ty TNHH Gia Sƣ Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Cho trẻ học sớm Trẻ con có khả năng bắt chƣớc rất tốt, nhất là giai đoạn từ 3 đến 5 tuổi, cha mẹ có thể bắt đầu cho bé làm quen với môi trƣờng tiếng Anh. Tùy theo khả năng của con mà phụ huynh rành tiếng Anh có thể dạy cho trẻ hỏi một số mẫu câu cơ bản nhƣ: what is it, what’s he doing… Sau khi trẻ hỏi, cha mẹ trả lời và ngƣợc lại cha mẹ hỏi để bé trả lời”,

8. Công Ty TNHH Gia Sư Nhân Trí Tự Hào Trí Tuệ Việt Tầng 7 Cao Ốc 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 5, Quận 3, TPHCM Tƣ Vấn Học: (08) 35 07 10 12 – 09 08 55 56 56 Tƣ Vấn Dạy: (08) 35 07 10 12 – 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com

Phương Pháp Học Anh Văn Hiệu Quả Nhất

Phương Pháp Tự Học Anh Văn Giao Tiếp Cơ Bản Hàng Ngày Hiệu Quả

Phương Pháp Học Anh Văn Hiệu Quả

Học Ngữ Pháp Cơ Bản Tiếng Đức Dễ Bất Ngờ

Tìm Hiểu Cách Học Tiếng Đức Ngữ Pháp Căn Bản

Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Let It Go

Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Love Story

Bé Lớp 1 Học Tiếng Anh Qua Bài Hát A Is For Apple

Học Tiếng Anh Qua Bài Hát: Last Christmas

Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat Co Phu De Monster

Học Tiếng Anh Qua Bài Hát My Heart Will Go On

Kienthuccuatoi.com giới thiệu đến bạn những video hướng dẫn học hát hay ai cũng học được

Điện thoại tư vấn: 08. 38458867 (10 line) – 0903.803373

Website:

CÔNG TY DU HỌC Á ÂU – Công ty tư vấn du học đứng đầu tại Việt Nam

Địa chỉ: 52 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Fax: (84-8) 3845 5401

Email: info-hcm@aauco.com.vn

Facebook:

CÔNG TY DU HỌC Á ÂU là Công Ty Duy Nhất uy tín làm dịch vụ du học chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam. Sau hơn 13 năm hoạt động, công ty đã đưa được hàng nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam sang du học tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Sing, Anh, Thụy Sĩ, Hà lan. Chúng tôi mang đến sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm, hiệu quả và sự hài lòng cho khách hàng.

Với sứ mệnh ” Phát triển giáo dục, nâng tầm tri thức”, chúng tôi với mong muốn đươc chắp cánh cho những ước mơ du học, là bệ phóng cho những nhân tài Việt vươn tới tầm cao tri thức mới.

– Du học Á-Âu –

cong ty du hoc, tu van du hoc, dich vu du hoc, Visa , Du hoc, Du hoc my, du hoc uc, du hoc canada, du hoc singapore, du hoc new zealand, du hoc anh, du hoc thuy sy, du hoc ha lan, visa du hoc my, visa, visa du hoc uc, visa du hoc anh, visa du hoc canada, visa du hoc thuy sy, visa du hoc ha lan, Tư vấn du học, dịch vụ du học, du học, du học mỹ, du học úc, du học canada, du học singapore, du hoc new zealand, du học anh, du học thụy sỹ, du học hà lan, visa du học mỹ, visa du học úc, visa du học anh, visa du học canada, visa du học thụy sỹ, visa du học hà lan

tu van du hoc (overseas study consultancy), dich vu du hoc (overseas study service), Visa , Du hoc (study overseas), Du hoc my (overseas study in the US), du hoc uc (overseas study in Australia), du hoc canada (overseas study in Canada), du hoc singapore (overseas study in Singapore), du hoc new zealand (overseas study in New Zealand), du hoc anh (overseas study in the UK), du hoc thuy sy (overseas study in Switzerland), du hoc ha lan (overseas study in Holland), visa du hoc my (student visa to the US), visa, visa du hoc uc (student visa to Australia), visa du hoc anh (student visa to the UK), visa du hoc canada (student visa to Canada), visa du hoc thuy sy (student visa to Switzerland), visa du hoc ha lan (student visa to Holland)

cong ty du hoc,tu van du hoc,dich vu du hoc,Du hoc my,du hoc uc,du hoc canada,du hoc singapore,du hoc new zealand,du hoc anh,du hoc thuy sy,du hoc ha lan,visa du hoc my,visa,visa du hoc uc,visa du hoc anh,visa du hoc canada,visa du hoc thuy sy,visa du hoc ha lan,du học canada,du học singapore,du học anh,du học thụy sỹ,du học hà lan,visa du học mỹ,visa du học úc,visa du học anh,visa du học canada,visa du học thụy sỹ,visa du học hà lan.

Xin chân thành cảm ơn.

Học Tiếng Anh Qua Bài Hát ‘let It Go’ Của Demi Lovato

Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Let It Go Có Lời Dịch Hay

Tổng 5 Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả Nhanh Nhất

All Of Me (John Legend) Học Tiếng Anh Qua Bài Hát

We Don’t Talk Anymore Học Tiếng Anh Qua Bài Hát

Học Tiếng Anh Với Bài Hát Let It Go

20 Truyện Thiếu Nhi Tiếng Anh Hay Và Đơn Giản Dành Cho Bé

Ngày Giờ Trong Tiếng Ba Lan

Học Ngữ Pháp Tiếng Ba Lan Thật Dễ

Bắt Đầu Học Tiếng Ba Lan Thật Dễ Dàng

Học Ngữ Pháp Và Dịch Tiếng Ba Lan Thật Dễ

Lyrics

The snow glows white on the mountain tonightDon’t let them in,Let it go, let it goLet it go, let it goIt’s funny how some distanceIt’s time to see what I can doLet it go, let it goMy power flurries through the air into the groundLet it go, let it go

Not a footprint to be seen.

A kingdom of isolation,

don’t let them see

Be the good girl you always have to be

Can’t hold it back anymore

Conceal, don’t feel,

Turn away and slam the door

I don’t care

Makes everything seem small

And the fears that once controlled me

To test the limits and break through

No right, no wrong, no rules for me,

I am one with the wind and sky

Let it go, let it go

My soul is spiraling in frozen fractals all around

And one thought crystallizes like an icy blast

And I’ll rise like the break of dawn

Let it go, let it go

That perfect girl is gone

Here I stand

In the light of day

Let the storm rage on

I’m never going back, the past is in the past

You’ll never see me cry

Here I stand

And here I’ll stay

Let the storm rage on

I’m free!

Can’t get to me at all

what they’re going to say

Let the storm rage on.

The cold never bothered me anyway

don’t let them know

Well now they know

and it looks like I’m the Queen

The wind is howling like this swirling storm inside

Couldn’t keep it in;

Heaven knows I’ve tried

The cold never bothered me anyway!

Lời dịch

Những hạt tuyết trắng rơi trên núi đêm nay

Không một dấu chân ai qua chốn này

Nơi đây một vương quốc cô lập,

và dường như tôi chính là Nữ hoàng

Gió rét đang gào thét như cơn bão xoáy trong lòng

Tôi không thể che giấu thêm nữa

Có trời mới biết tôi đã cố gắng như thế nào

Đừng để ai biết,

đừng cho họ thấy.

Hãy là cô gái ngoan ngoãn như trước đây đã từng

Hãy che giấu, đừng bộc lộ ra

Đừng để họ biết

Nhưng bây giờ thì họ đã biết hết rồi

Buông bỏ đi, cứ để họ biết

Không cần che giấu nữa

Buông bỏ hết, không cần che giấu

Quay lưng đi và đóng sầm cửa lại

Tôi không quan tâm

những lời họ sẽ nói về mình.

Để cho cơn bão kia trỗi dậy.

Băng giá ấy không bao giờ làm tôi gục ngã được.

Thật buồn cười khi có những khoảng cách,

làm cho mọi thứ trở nên bé nhỏ

Và những nỗi sợ hãi đã từng kiểm soát tôi,

giờ đây không thể chạm đến tôi lần nữa

Đã đến lúc để nhìn xem tôi có thể làm những gì.

Đối mặt và vượt qua mọi giới hạn.

Không có ai có quyền, không có đúng sai, cũng không còn ràng buộc nào cho tôi nữa

Tôi là người tự do!

Buông bỏ hết đi, cứ để cho họ biết

Chỉ có tôi hòa cùng cơn gió và bầu trời

Buông bỏ hết, không cần che giấu

Sẽ không ai còn được thấy tôi khóc

Tôi đứng nơi đây

Ở tại chốn này

Để cho cơn bão trỗi dậy

Sức mạnh của tôi xuyên qua không khí và lòng đất

Linh hồn tôi cuốn theo gió tuyết nơi đây

Và một ý nghĩ kết tinh như băng tuyết vỡ tan

Tôi sẽ không bao giờ trở lại, quá khứ mãi là quá khứ

Buông bỏ hết, không cần che giấu nữa

Khi tôi đứng dậy như ánh bình minh,

buông bỏ hết, không giữ lại gì nữa

Cô gái hoàn hảo ngày xưa đã biến mất

Tôi đứng nơi đây

Dưới ánh sáng chói lòa

Để cho cơn bão kia trỗi dậy

Lạnh giá không bao giờ có thể khiến tôi gục ngã!

Mong rằng bạn đã có những phút giây thư giản bổ ích với Diễn Đàn Tiếng Anh. Theo dõi trang để cập nhật thêm những bài giảng, tài liệu và bí quyết học tiếng Anh nha!

Giải Tiếng Anh Lớp 3 Review 1

Kenny Nguyễn: “muốn Giỏi Tiếng Anh Phải Luyện Nhiều, Nói Nhiều, Bắt Chước Nhiều”

Nên Học Tiếng Trung Giao Tiếp Ở Đâu Tại Quận 10?

Truyện Jane Eyre (Bản Dịch Khác)

Jane Eyre Từ Góc Nhìn Phân Tâm Học

Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Let It Go Cùng 11Bilingo

Dịch Lời Bài Hát Lily – Alan Walker, K

Học Tiếng Anh Qua Lời Bài Hát Love Story Của Taylor Swift

Listening : Bài Hát Love Story Của Taylor Swift – Speak English

More Than I Can Say (Lời Dịch Anh Việt) Leo Sayer – Tổng Hợp Video Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Dễ Ca Nhất

Listening : Bài Hát Never Enough Trong Phim The Greatest Showman – Speak English

“Let It Go” là ca khúc trong bộ phim hoạt hình năm 2013 của Disney, bộ phim Nữ Hoàng Băng Giá. 

Linh hồn của bộ phim và bài hát  là “bà chúa tuyết” Elsa, công chúa điện hạ của vương quốc Arendelle, người sẽ kế vị ngai vàng sau này. Elsa sinh ra với quyền năng tạo ra băng và tuyết. Đó là một phép màu đẹp đẽ nhưng lại bị người đời coi là ma thuật hắc ám. Suốt từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, Elsa sống trong sợ hãi: sợ bị coi là quái vật, sợ làm tổn thương người khác. Nàng tự nhốt mình trong phòng, cắt đứt liên lạc với em gái Anna, co mình lại trong sự cô độc.

11bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 rất hân hạnh được mang tới cho mọi người lời bài hát và lời dịch.

The snow glows white on the mountain tonight

Tuyết phủ trắng xóa ngọn núi đêm nay

Not a footprint to be seen

Không một dấu chân nào được tìm thấy

A kingdom of isolation and looks like I’m the queen

Tôi là nữ hoàng của vương quốc bị lãng quên

The wind is howling like this swirling storm inside

Tiếng gió gào thét như lốc xoáy trong con người tôi

Couldn’t keep it in, heaven knows I tried

Không thể chế ngự, Chúa biết tôi đã cố gắng hết mình rồi

Don’t let them in, don’t let them see

Đừng cho họ vào, đừng để họ thấy

Be the good girl you always have to be

Hãy là cô gái tốt, hãy luôn như vậy

Conceal, don’t feel, don’t let them know

Che giấu đi, không cảm xúc, đừng để họ biết

Well, now they know

Chà, giờ thì họ đã biết rồi

Let it go, let it go

Can’t hold it back anymore

Let it go, let it go

Turn away and slam the door

I don’t care what they’re going to say

Let the storm rage on

The cold never bothered me anyway

It’s funny how some distance makes everything seem small

And the fears that once controlled me can’t get to me at all

Up here in the cold thin air I finally can breathe

I know I left a life behind but I’m too relieved to grieve

Let it go, let it go

Hãy bỏ đi hãy quên hết đi

Can’t hold it back anymore

Vì không thể kìm nén được nữa

Let it go, let it go

Hãy bỏ đi hãy quên hết đi

Turn my back and slam the door

Ngoảnh mặt đi, và đóng sầm cửa lại

And here I stand and here I’ll stay

Và nơi tôi đứng, nơi tôi ở

Let it go, let it go

Hãy bỏ đi hãy quên hết đi

The cold never bothered me anyway

Vì lạnh giá sẽ không làm phiền tôi đâu

It’s funny how some distance makes everything seem small

Thật thú vị khi có những khoảng cách làm mọi thứ bé nhỏ lại

And the fears that once controlled me can’t get to me at all

Và nỗi sợ hãi từng điều khiển tôi nhưng giờ đây là không thể

It’s time to see what I can do

Bây giờ hãy xem tôi có thể làm gì

To test the limits and break through

có thể thử nghiệm và khám phá giới hạn của bản thân

No right, no wrong, no rules for me. I’m free

Không cần e ngại rằng nó sai trái Không còn bị bó buộc bởi luật lệ. Ta đã tự do

Let it go, let it go

I am one with the wind and sky

Let it go, let it go

You’ll never see me cry

Here I stand and here I stay

Let the storm rage on

My power flurries through the air into the ground

Sức mạnh của ta lan tỏa trong không trung

My soul is spiraling in frozen fractals all around

Tâm hồn ta buông thả cùng các cột băng đăng hoa lệ

And one thought crystallizes like an icy blast

Tâm trí ta lạnh băng như hoa tuyết

I’m never going back, the past is in the past

Ta sẽ không quay về nữa đâu, quá khứ đã quá xa vời

Let it go

The cold never bothered me anyway

Let it go, let it go

And I’ll rise like the break of dawn

Let it go, let it go

That perfect girl is gone

Here I stand in the light of day

Let the storm rage on

Một số từ vựng cần chú ý:

Slam (v) /slæm/: đóng sập cửa

Footprint (n) /ˈfʊt.prɪnt/: dấu chân, vết chân

Isolation(n) /ˌaɪ.səlˈeɪ.ʃən/ : sự cô lập

Queen (n) /kwiːn/: nữ hoàng

Conceal(v) /kənˈsiːl/: giấu diếm, che đậy

Fear(n) /fɪər/: nỗi sợ hãi

Frozen(v) làm đóng băng

Những Bài Hát Karaoke Tiếng Anh Hay, Dễ Hát Chỉ Cần Nghe Một Lần

Học Nghe Tiếng Anh Qua 6 Bài Hát Kinh Điển Của 6 Thập Kỉ – Kèm Lyrics

Lời Dịch Bài Hát If I Let You Go

Lời Dịch Bài Hát I Need Your Love

Quà Tặng Âm Nhạc Số 22 (I Love You 3000)

🌟 Home
🌟 Top