Cách Phát Âm 44 Âm Cơ Bản Trong Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Dạy Phát Âm Tiếng Anh Cơ Bản Cho Trẻ Nhỏ Có Khó Không?
 • Lộ Trình Học Phát Âm Tiếng Anh Từ A
 • Mách Mẹ Cách Hướng Dẫn Bé Đọc Truyện Tiếng Anh Trẻ Em Sao Cho Hiệu Quả
 • Luận Văn Đề Tài Ứng Dụng Thiết Bị Dạy Học Hiện Đại Để Đổi Mới Bài Dạy Đọc Tiếng Anh 9
 • Ứng Dụng Thiết Bị Dạy Học Hiện Đại Để Đổi Mới Bài Dạy Đọc Tiếng Anh 9 Nguyen Thi Dien Doc
 • Phát âm tiếng Anh là kiến thức cơ bản quan trọng giúp học tốt tiếng Anh. Vậy, làm cách nào để phát âm chính xác? Ở bài viết này, Langmaster xin chia sẻ cách phát âm 44 âm cơ bản trong tiếng Anh. Nắm được kiến thức này, mình tin bạn có thể cải thiện kỹ năng nghe nói tiếng Anh nhanh chóng.

  Âm trong tiếng Anh có 2 loại: nguyên âm và phụ âm. Mỗi loại có cách sắp xếp vị trí và cách phát âm khác nhau:

  Các nguyên âm : /ʌ/, /ɑ:/, /æ/, /e/, /ə/, /ɜ:/, /ɪ/, /i:/, /ɒ/, /ɔ:/, /ʊ/, /u:/, /aɪ/, /aʊ/, /eɪ/, /oʊ/, /ɔɪ/, /eə/, /ɪə/, /ʊə/

  Các phụ âm : /b/, /d/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /p/, /r/, /s/, /ʃ/, /t/, /tʃ/, /θ/, /ð/, /v/, /w/, /z/, /ʒ/, /dʒ/

  – Hình dáng của môi: Không tròn môi, miệng mở rộng sang hai bên, khoảng cách môi trên và môi dưới hẹp

  – Hướng đưa của lưỡi: Mặt lưỡi đưa ra phía trước khoang miệng

  – Độ cao của lưỡi: Phía đầu lưỡi cong, đưa lên gần ngạc trên, lưỡi chạm vào hai thành răng trên

  – Độ dài của âm: Âm dài. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị cản, có thể kéo dài

  – Hình dáng của môi: Không tròn môi, miệng mở rộng sang hai bên nhưng không rộng bằng âm /i:/, khoảng cách môi trên và môi dưới mở hơn một chút so với âm /i:/

  – Hướng đưa của lưỡi: Mặt lưỡi đưa ra phía trước khoang miệng, nhưng hơi lùi về sau hơn âm /i:/

  – Độ cao của lưỡi: Phía đầu lưỡi cong nhẹ, đưa lưỡi lên cao gần ngạc trên

  – Độ dài của âm: Âm ngắn. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị cản.

  – Hình dáng của môi: Miệng mở khá rộng sang hai bên, hàm dưới đưa xuống một chút

  – Hướng đưa của lưỡi : Mặt lưỡi đưa ra phía trước khoang miệng

  – Độ cao của lưỡi: Mặt lưỡi nằm khoảng giữa trong khoang miệng

  – Độ dài của âm: Âm ngắn. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị cản.

  – Hình dáng của môi: Miệng mở rộng sang hai bên hết cỡ, hàm dưới đưa xuống hết cỡ

  – Hướng đưa của lưỡi: Mặt lưỡi đưa ra phía trước khoang miệng

  – Độ cao của lưỡi: Cuống lưỡi đưa xuống thấp gần ngạc dưới

  – Độ dài của âm: Âm ngắn. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị cản.

  – Hình dáng của môi: Môi, miệng và hàm mở tự nhiên, thoải mái

  – Hướng đưa của lưỡi: Lưỡi để tự nhiên, thoải mái như khi phát âm các nguyên âm trong tiếng Việt

  – Độ cao của lưỡi: Mặt lưỡi nằm khoảng giữa trong khoang miệng

  – Độ dài của âm: Âm dài. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị cản, có thể kéo dài

  – Hình dáng của môi: Môi, miệng và hàm mở tự nhiên, thoải mái

  – Hướng đưa của lưỡi: Lưỡi để tự nhiên, thoải mái như khi phát âm các nguyên âm trong tiếng Việt

  – Độ cao của lưỡi: Mặt lưỡi nằm khoảng giữa trong khoang miệng, thấp hơn một chút so với âm /ɜː/

  – Độ dài của âm: Âm ngắn. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị cản.

  – Hình dáng của môi: Miệng mở khá rộng, hàm dưới đưa xuống thoải mái, tự nhiên.

  – Hướng đưa của lưỡi: Lưỡi để tự nhiên, thoải mái như khi phát âm các nguyên âm trong tiếng Việt; hơi đưa về phía sau so với âm /æ/

  – Độ cao của lưỡi: Cuống lưỡi đưa xuống thấp gần ngạc dưới

  – Độ dài của âm: Âm ngắn. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị cản.

  – Hình dáng của môi: Môi mở tròn, hướng ra ngoài

  – Hướng đưa của lưỡi: Mặt lưỡi đưa sâu vào trong khoang miệng

  – Độ cao của lưỡi: Phía cuống lưỡi cong, đưa lên cao gần ngạc trên

  – Độ dài của âm: Âm dài. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi từ phía trong miệng ra tự do không bị cản, có thể kéo dài

  – Hình dáng của môi: Môi mở khá tròn, hướng ra ngoài, bè hơn một chút so với âm /u:/

  – Hướng đưa của lưỡi: Mặt lưỡi đưa khá sâu vào trong khoang miệng, không sâu bằng âm /u:/

  – Độ cao của lưỡi: Phía cuống lưỡi cong, đưa lên cao gần ngạc trên, thấp hơn âm /u:/ một chút

  – Độ dài của âm: Âm ngắn. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi từ phía trong miệng ra tự do không bị cản.

  – Hình dáng của môi: Môi mở thật tròn, cả môi trên và môi dưới hướng ra ngoài, hàm dưới đưa xuống

  – Hướng đưa của lưỡi: Mặt lưỡi đưa sâu vào trong khoang miệng

  – Độ cao của lưỡi: Phía cuống lưỡi nằm khoảng giữa trong khoang miệng, phía đầu lưỡi đưa thấp xuống

  – Độ dài của âm: Âm dài. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi từ phía trong miệng ra tự do không bị cản, có thể kéo dài.

  – Hình dáng của môi: Môi mở khá tròn, môi dưới hướng ra ngoài, hàm dưới đưa xuống

  – Hướng đưa của lưỡi: Mặt lưỡi đưa sâu vào trong khoang miệng

  – Độ cao của lưỡi: Phía đầu lưỡi đưa xuống thấp gần ngạc dưới, thấp hơn một chút so với âm /ɔ:/

  – Độ dài của âm: Âm ngắn. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi ra tự do không bị cản.

  – Hình dáng của môi: Môi mở thật rộng, hàm dưới đưa xuống một chút

  – Hướng đưa của lưỡi: Mặt lưỡi đưa sâu vào trong khoang miệng

  – Độ cao của lưỡi: Phía cuống lưỡi đưa xuống thấp gần ngạc dưới

  – Độ dài của âm: Âm dài. Khi phát âm, dây thanh rung, luồng hơi đi từ phía trong miệng ra tự do không bị cản, có thể kéo dài.

  – Hình dáng của miệng: Chuyển từ âm trước /ɪ/ sang âm giữa /ə/. Khi bắt đầu, miệng mở rộng sang hai bên, ngay sau đó, miệng hơi khép lại, môi mở ra tự nhiên.

  – Hướng đưa của lưỡi: Khi bắt đầu, mặt lưỡi đưa ra phía trước khoang miệng và hướng lên trên, ngay sau đó, đưa lưỡi lùi vào giữa khoang miệng.

  – Hình dáng của miệng: Chuyển từ âm trước /e/ sang âm giữa /ə/. Khi bắt đầu, miệng mở rộng sang hai bên, hàm dưới đưa xuống một chút, ngay sau đó, miệng hơi khép lại, môi mở ra tự nhiên.

  – Hướng đưa của lưỡi: Khi bắt đầu, mặt lưỡi đưa ra phía trước và nằm ở giữa khoang miêng, ngay sau đó, đưa lưỡi lùi vào giữa khoang miệng.

  – Hình dáng của miệng: Chuyển từ âm sau /ʊ/ sang âm giữa /ə/

  Khi bắt đầu, môi mở khá tròn, hơi bè, hướng ra ngoài, ngay sau đó, miệng hơi mở ra.

  – Hướng đưa của lưỡi: Khi bắt đầu, mặt lưỡi đưa vào phía trong khoang miệng và hướng lên gần ngạc trên, ngay sau đó, đưa lưỡi lùi về giữa khoang miệng.

  – Hình dáng của miệng: Chuyển từ âm trước /e/ sang âm trước /ɪ/

  Khi bắt đầu, miệng mở rộng sang hai bên, hàm dưới đưa xuống một chút, ngay sau đó, hàm dưới khép lại, miệng vẫn mở rộng sang hai bên.

  – Hướng đưa của lưỡi: Khi bắt đầu, mặt lưỡi đưa ra phía trước và nằm ở giữa khoang miệng, ngay sau đó, đưa lưỡi lên gần ngạc trên, vẫn hướng ra phía trước.

  – Hình dáng của miệng: Chuyển từ âm sau /a:/ sang âm trước /ɪ/

  Khi bắt đầu, miệng mở rộng hết cỡ, hàm dưới đưa xuống hết cỡ, ngay sau đó, hàm dưới khép lại, miệng mở rộng sang hai bên.

  – Hướng đưa của lưỡi: Khi bắt đầu, mặt lưỡi đưa vào trong khoang miệng và phía cuống lưỡi đưa xuống thấp gần ngạc dưới, ngay sau đó, đưa lưỡi ra phía trước khoang miệng và hướng lên gần ngạc trên.

  – Hình dáng của miệng: Chuyển từ âm sau /ɔ:/ sang âm trước /ɪ/

  Khi bắt đầu, miệng mở thật tròn, hàm dưới đưa xuống, ngay sau đó, hàm dưới khép lại, miệng mở rộng sang hai bên.

  – Hướng đưa của lưỡi: Khi bắt đầu, mặt lưỡi đưa vào trong khoang miệng và nằm ở giữa khoang miệng, ngay sau đó, đưa lưỡi ra phía trước khoang miệng và hướng lên gần ngạc trên.

  – Hình dáng của miệng: Chuyển từ âm trước /æ/ sang âm sau /ʊ/

  Khi bắt đầu, miệng mở rộng sang hai bên hết cỡ, hàm dưới đưa xuống hết cỡ, ngay sau đó, hàm dưới khép lại, miệng mở tròn.

  – Hướng đưa của lưỡi: Khi bắt đầu, mặt lưỡi đưa ra phía trước khoang miệng và đưa xuống thấp gần ngạc dưới, ngay sau đó, đưa lưỡi vào trong khoang miệng và hướng lên gần ngạc trên.

  – Hình dáng của miệng: Chuyển từ âm giữa /ɜ:/ sang âm sau /ʊ/

  Khi bắt đầu, môi, miệng và hàm mở tự nhiên, thoải mái, ngay sau đó, hàm dưới khép lại, miệng mở tròn.

  Hướng đưa của lưỡi: Khi bắt đầu, mặt lưỡi nằm ở khoảng giữa trong khoang miệng, ngay sau đó, đưa lưỡi vào trong khoang miệng và hướng lên gần ngạc trên.

  – Vị trí cấu âm: Khi bắt đầu, hai môi mím lại thật chặt, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng.

  – Phương thức cấu âm: Ngay sau đó, hai môi mở ra thật nhanh để luồng hơi thoát ra ngoài.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh không rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ rung.

  – Vị trí cấu âm: Khi bắt đầu, hai môi mím lại thật chặt, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng.

  – Phương thức cấu âm: Ngay sau đó, hai môi mở ra thật nhanh để luồng hơi thoát ra ngoài.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ không rung.

  – Vị trí cấu âm: Răng cửa trên chạm vào môi dưới.

  – Phương thức cấu âm: Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa môi và răng.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh không rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ rung.

  – Vị trí cấu âm: Răng cửa trên chạm vào môi dưới.

  – Phương thức cấu âm: Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa môi và răng.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ không rung.

  – Vị trí cấu âm: Lưỡi không chạm vào ngạc trên của miệng.

  – Phương thức cấu âm: Nhanh chóng đẩy thật nhiều luồng hơi ra ngoài.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh không rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ rung.

  – Vị trí cấu âm: Miệng mở sang hai bên, lưỡi đưa ra phía trước, giống như khi phát âm /i:/

  – Phương thức cấu âm: Ngay sau đó, từ từ hạ lưỡi và hạ cằm xuống và phát âm /ə/. Lưỡi có cảm giác rung khi phát âm. Chú ý không chạm lưỡi vào ngạc trên.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay cổ họng để cảm nhận độ rung.

  – Vị trí cấu âm: Khi bắt đầu, cuống lưỡi chạm vào phía trong của ngạc trên, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng.

  – Phương thức cấu âm: Ngay sau đó, lưỡi hạ xuống thật nhanh để luồng hơi thoát ra ngoài.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh không rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ rung.

  – Vị trí cấu âm: Khi bắt đầu, cuống lưỡi chạm vào phía trong của ngạc trên, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng.

  – Phương thức cấu âm: Ngay sau đó, lưỡi hạ xuống thật nhanh để luồng hơi thoát ra ngoài.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ không rung.

  – Vị trí cấu âm: Đầu lưỡi uốn cong chạm vào ngạc trên, ngay sau răng cửa.

  – Phương thức cấu âm: Luồng hơi đi xung quanh mặt lưỡi.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay cổ họng để cảm nhận độ rung.

  – Vị trí cấu âm: Hai môi mím lại để chặn luồng hơi đi vào miệng.

  – Phương thức cấu âm: Luồng hơi từ mũi đi ra ngoài.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay cổ họng để cảm nhận độ rung.

  – Vị trí cấu âm: Lưỡi chạm vào ngạc trên, ngay sau răng cửa, để chặn luồng hơi đi vào miệng.

  – Phương thức cấu âm: Luồng hơi từ mũi đi ra ngoài.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay cổ họng để cảm nhận độ rung.

  – Vị trí cấu âm: Miệng mở, cuống lưỡi chạm vào ngạc trên để chặn luồng hơi đi vào miệng.

  – Phương thức cấu âm: Luồng hơi từ mũi đi ra ngoài.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay cổ họng để cảm nhận độ rung.

  – Vị trí cấu âm: Đầu lưỡi lùi vào phía trong khoang miệng. Hai cạnh lưỡi chạm vào hai bên hàm răng trên.

  – Phương thức cấu âm: Luồng hơi đi trong miệng và lưỡi có cảm giác rung khi phát âm. Chú ý đầu lưỡi không chạm vào ngạc trên.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay cổ họng để cảm nhận độ rung.

  – Vị trí cấu âm: Lưỡi chạm vào mặt trong của răng cửa trên, đầu lưỡi đưa ra ngoài gần chạm vào ngạc trên.

  – Phương thức cấu âm: Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa đầu lưỡi và răng cửa trên.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh không rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ rung.

  – Vị trí cấu âm: Lưỡi chạm vào mặt trong của răng cửa trên, đầu lưỡi đưa ra ngoài gần chạm vào ngạc trên.

  – Phương thức cấu âm: Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa đầu lưỡi và răng cửa trên.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ không rung.

  – Vị trí cấu âm: Mặt lưỡi chạm vào hai hàm răng trên, đầu lưỡi hơi cong và đưa vào trong khoang miệng một chút.

  – Phương thức cấu âm: Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa đầu lưỡi và hàm răng trên.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh không rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ rung.

  – Vị trí cấu âm: Mặt lưỡi chạm vào hai hàm răng trên, đầu lưỡi hơi cong và đưa vào trong khoang miệng một chút.

  – Phương thức cấu âm: Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa đầu lưỡi và hàm răng trên.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ không rung.

  – Vị trí cấu âm: Khi bắt đầu, lưỡi chạm vào mặt trong của răng trên, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng.

  – Phương thức cấu âm: Ngay sau đó, lưỡi hạ xuống thật nhanh để luồng hơi thoát ra ngoài.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh không rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ rung.

  – Vị trí cấu âm: Khi bắt đầu, lưỡi chạm vào mặt trong của răng trên, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng.

  – Phương thức cấu âm: Ngay sau đó, lưỡi hạ xuống thật nhanh để luồng hơi thoát ra ngoài.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ không rung.

  – Vị trí cấu âm: Đầu lưỡi chạm vào ngạc trên, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng.

  – Phương thức cấu âm: Hạ lưỡi xuống và từ từ đẩy luồng hơi ra ngoài.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh không rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ rung.

  – Vị trí cấu âm: Đầu lưỡi chạm vào ngạc trên, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng.

  – Phương thức cấu âm: Hạ lưỡi xuống và từ từ đẩy luồng hơi ra ngoài.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ không rung.

  – Vị trí cấu âm: Đầu lưỡi đặt vào giữa răng cửa trên và răng cửa dưới.

  – Phương thức cấu âm: Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa đầu lưỡi và răng cửa trên.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh không rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ rung.

  – Vị trí cấu âm: Đầu lưỡi đặt vào giữa răng cửa trên và răng cửa dưới.

  – Phương thức cấu âm: Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa đầu lưỡi và răng cửa trên.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay lên cổ họng để kiểm tra. Hoặc: Nếu bạn cầm một mảnh giấy phía trước miệng khi đẩy luồng hơi ra ngoài, mảnh giấy sẽ không rung.

  – Vị trí cấu âm: Môi mở tròn, hơi hướng ra ngoài, giống như khi phát âm /u:/

  – Phương thức cấu âm: Ngay sau đó, từ từ hạ hàm dưới xuống và phát âm /ə/. Lưỡi có cảm giác rung khi phát âm.

  – Đặc tính dây thanh: Khi phát âm, dây thanh rung. Bạn có thể đặt ngón tay cổ họng để cảm nhận độ rung.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảng Phiên Âm Tiếng Anh Ipa
 • Cách Đọc Giờ Và Nói Về Thời Gian Trong Tiếng Anh
 • Tự Học Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Không Tì Vết Trong 60 Ngày
 • 10 Ứng Dụng Luyện Kỹ Năng Đọc Tiếng Anh Bạn Chưa Biết
 • Thu Âm Giọng Đọc Tiếng Anh Bản Xứ Cho Game, App, Elearning
 • Học Phát Âm Tiếng Trung Cơ Bản Bài 3 Học Tiếng Trung Quốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Trung Thương Mại Cơ Bản Bài 3
 • Học Tiếng Trung Giao Tiếp Cơ Bản Tại Hà Nội Bài 3 Chinemaster
 • Học Tiếng Trung Cơ Bản Bí Kíp Học Hiệu Quả Nhất
 • Tự Học Tiếng Trung Giao Tiếp Cơ Bản Bài 4 Học Tiếng Trung
 • Tiếng Trung Thương Mại Cơ Bản Bài 4
 • Học phát âm Tiếng Trung cơ bản từ đầu dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc theo bộ giáo trình chuyên học phát âm tiếng Trung Quốc phổ thông của thầy Nguyễn Minh Vũ, CEO Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK cấp tốc tại Hà Nội và TP HCM, bậc thầy về luyện thi HSK, đồng thời cũng là huấn luyện viên chuyên gia đào tạo 300 chiến binh HSK thiện chiến với mọi kỳ thi tiếng Trung HSK cấp 1, HSK cấp 2, HSK cấp 3, HSK cấp 4, HSK cấp 5 và HSK cấp 6.

  Học tiếng Trung Quốc quan trọng nhất là những bước khởi đầu, nếu bạn làm tốt bước này thì mọi vấn đề sau sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Tức là trước khi học bất kỳ một môn ngoại ngữ nào thì việc quan trọng đầu tiên là phải học phát âm cho thật chuẩn xác và chính xác nhất. Học tiếng Trung Quốc cũng vậy, các bạn muốn tự tin nói tiếng Trung với người Trung Quốc mà không sợ bị phát âm sai thì tại sao bạn không dành thời gian đầu tư cho việc học phát âm tiếng Trung chuẩn xác ngay từ lúc mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc?

  Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó. Các bạn vào link bên dưới xem thật kỹ và có vấn đề gì không hiểu thì có thể tương tác trực tiếp với thầy Nguyễn Minh Vũ thông qua các video bài giảng học tiếng Trung online của thầy Vũ trên kênh youtube học tiếng Trung online của trung tâm học tiếng Trung Quốc uy tín nhất tại Hà Nội và Tp HCM.

  Học phát âm Tiếng Trung cơ bản Bài 2

  Trong bài giảng số 3 ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách phát âm của 3 thanh mẫu trong tiếng Trung là Z C S. Các bạn học viên rất hay bị nhầm lẫn giữa cách phát âm tiếng Trung của thanh mẫu Z và thanh mẫu C trong tiếng Trung Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết triệt để vấn đề phát âm còn đang tồn đọng này.

  Hướng dẫn cách phát âm Thanh mẫu Z trong Tiếng Trung

  Z: (bản chất của chữ Z chính là chữ “dờ” trong Tiếng Việt, kết hợp với khẩu hình và cách vận hơi ở các bước bên dưới là oke)

  • Bước 1: Cười tươi.
  • Bước 2: Đầu lưỡi đặt ở vị trí khe rãnh răng cửa trên và dưới, khe hở giữa răng cửa trên và dưới rất hẹp, chỉ đủ để một chút đầu lưỡi được thè ra ngoài.
  • Bước 3: Dồn khí tại vị trí đầu lưỡi.
  • Bước 4: Bật mạnh hơi toàn bộ khí được tích tụ tại vị trí đầu lưỡi.

  Hướng dẫn cách phát âm Thanh mẫu C trong Tiếng Trung

  Bbản chất của chữ C chính là chữ “xờ” trong Tiếng Việt, kết hợp với khẩu hình và cách vận hơi ở các bước bên dưới là oke

  • Bước 1: Cười tươi.
  • Bước 2: Đầu lưỡi đặt ở vị trí khe rãnh răng cửa trên và dưới, khe hở giữa răng cửa trên và dưới rất hẹp, chỉ đủ để một chút đầu lưỡi được thè ra ngoài.
  • Bước 3: Dồn khí tại vị trí đầu lưỡi.
  • Bước 4: Bật mạnh hơi toàn bộ khí được tích tụ tại vị trí đầu lưỡi.

  Hướng dẫn cách phát âm của thanh mẫu S trong tiếng Trung

  Thanh mẫu S trong tiếng Trung thì cách phát âm chính là chữ S trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh các bạn phát âm chữ S như thế nào thì trong tiếng Trung Quốc cũng phát y chang như vậy.

  Để việc học tiếng Trung Quốc trở nên có hiệu quả tốt nhất, các bạn cần học tiếng Trung theo bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và bộ giáo trình hán ngữ boya phiên bản mới toàn tập. Các bạn liên hệ trực tiếp với thầy Vũ theo số HOTLINE là 090 468 4983 để được tư vấn các khóa học tiếng Trung online hoặc các khóa học tiếng Trung offline phù hợp nhất với trình độ tiếng Trung hiện tại của bạn.

  Tự học phát âm tiếng Trung chuẩn cùng thầy Vũ

  • Tự học phát âm tiếng Trung chuẩn theo giáo trình học tiếng Trung thầy Vũ level 1
  • Tự học phát âm tiếng Trung chuẩn theo giáo trình học tiếng Trung thầy Vũ level 2
  • Tự học phát âm tiếng Trung chuẩn theo giáo trình học tiếng Trung thầy Vũ level 3
  • Tự học phát âm tiếng Trung chuẩn theo giáo trình học tiếng Trung thầy Vũ level 4
  • Tự học phát âm tiếng Trung chuẩn theo giáo trình học tiếng Trung thầy Vũ level 5
  • Tự học phát âm tiếng Trung chuẩn theo giáo trình học tiếng Trung thầy Vũ level 6

  Học phát âm tiếng Trung cho người mới bắt đầu

  • Học phát âm tiếng Trung cho người mới bắt đầu Hán ngữ 1 phiên bản mới
  • Học phát âm tiếng Trung cho người mới bắt đầu Hán ngữ 2 phiên bản mới
  • Học phát âm tiếng Trung cho người mới bắt đầu Hán ngữ BoYa sơ cấp 1 phiên bản mới
  • Học phát âm tiếng Trung cho người mới bắt đầu Hán ngữ BoYa sơ cấp 2 phiên bản mới
  • Học phát âm tiếng Trung cho người mới bắt đầu giáo trình 345 câu khẩu ngữ tiếng Hán
  • Học phát âm tiếng Trung cho người mới bắt đầu giáo trình chuyên biệt thầy Vũ

  Học phát âm tiếng Trung Quốc chỉ có đơn giản là học cách bắt chước thầy Vũ phát âm, thầy Vũ phát âm như thế nào trong video bài giảng trên thì các bạn cứ thế mô phỏng và làm theo là oke. Các bạn lưu ý là phải xem đi xem lại nhiều lần thì mới nắm vững được cách phát âm các thanh mẫu và vận mẫu trong tiếng Trung Quốc phổ thông.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 3: 10 Bước Tự Học Tiếng Trung Giao Tiếp Cơ Bản Hiệu Quả
 • Học Tiếng Trung Thương Mại Cơ Bản Bài 10
 • Học Tiếng Trung Thương Mại Cơ Bản Bài 3
 • Học Tiếng Trung Theo Chủ Đề Ăn Tết
 • Học Tiếng Trung Online Miễn Phí Bài 4
 • Học Cách Phát Âm Tiếng Anh Cơ Bản Giọng Mỹ Chuẩn

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Tiêu Chuẩn Về Tiếng Anh Du Học
 • 5 Điều Kiện Du Học Mỹ Tiêu Chuẩn Dành Cho Phụ Huynh Và Học Sinh
 • 5 Điều Kiện Đi Du Học Mỹ Mà Bạn Nên Biết
 • Tiêu Chuẩn Tiếng Anh Du Học Úc
 • 5 Điều Kiện Du Học Mỹ 2022
 • Khi nhắc đến các kỹ năng trong tiếng anh, ai cũng nghĩ đến 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà quên mất kỹ năng quan trọng nhất trong tiếng anh kỹ năng “PHÁT ÂM TIẾNG ANH” . Đây là kỹ năng mà hầu hết các người học tiếng anh đều bỏ sót hoặc không chút trọng ngay từ khi mới bắt đầu học tiếng anh . Ngay cả hệ thống giáo dục từ bậc tiểu học đến phổ thông trung học đều bỏ qua kỹ năng PHÁT ÂM TIẾNG ANH này. Bài viết sẽ cung cấp Cách Phát Âm Tiếng Anh Cơ bản Giọng Mỹ Chuẩn đến bạn đọc.

  Bạn có biết vì sao cách phát âm chuẩn lại được cho là quan trọng?

  cách phát âm tiếng anh chuẩn nó là kỹ năng bổ trợ cấp thiết cho 2 kỹ năng chính trong giao tiếp tiếng anh , đó là kỹ năng Speaking Và Listening.

  Cách phát âm tiếng anh chuẩn bổ trợ cho kỹ năng nghe tiếng anh (SPEAKING) :

  Một ví dụ rất đơn giản, bạn đã học thuộc từ “helo” và hoàn toàn tưởng rằng mình đã thuộc lòng từ vựng này , tuy nhiên cách học từ vựng tiếng anh như vậy là sai lầm , thực sự nếu bạn không biết phát âm tiếng anh chuẩn của từ “hello” thì khi bạn nghe âm thanh của từ ” Hello ” phát lên , bạn sẽ không hiểu được từ đó là từ gì . Mặc dù bạn đã thuộc lòng nghĩa của từ này và rất nhiều ừ vựng khác nữa nếu bạn không biết cách phát âm tiếng anh chuẩn thì khi nghe bạn không thể hiểu nổi.

  BẠN ĐÃ HIỂU CÁCH PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO TRONG VẤN ĐỀ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH TRONG GIAO TIẾP RỒI CHỨ ?

  Cách phát âm tiếng anh chuẩn bổ trợ cho kỹ năng nói (LISTENING) :

  ĐÓ LÀ DO BẠN PHÁT ÂM TIẾNG ANH CÂU NÓI BẠN KHÔNG CHUẨN , DẪN ĐẾN BẠN DIỄN ĐẠT Ý CHÍNH XÁC , NHƯNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌ KHÔNG HIỂU TỪ TIẾNG ANH BẠN ĐANG NÓI LÀ TỪ GÌ ?.

  1. Tìm hiểu về IPA – ký hiệu phiên âm quốc tế

  Bạn đã biết về IPA? nếu chưa hãy tìm hiểu chúng một cách kỹ lưỡng. IPA là hệ thống các ký hiệu phiên âm, được tạo ra nhằm thống nhất hoá và trở thành tiêu chuẩn phiên âm của mọi thứ tiếng trên thế giới. Biết cách đọc IPA của tiếng Anh, bạn sẽ dễ dàng đọc được bất cứ từ nào mà không gặp phải khó khăn gì

  2. Tra cách phiên âm và cách đọc khi gặp từ mới

  Khi đã biết cách đọc IPA rồi, việc đầu tiên và quan trọng nhất, là thói quen bạn nên duy trì nhất, đó chính là luôn tra từ điển khi có từ không biết cách đọc. Có những từ nhìn thì rất quen nhưng cách phát âm lại hoàn toàn khác. Nếu bạn không tra mà cứu đọc bừa, làm sao người bản xứ có thể hiểu được bạn muốn nói gì?

  3. Luyện câu tiếng anh sau khi luyện từ

  Tiếng anh đương nhiên không chỉ có từ. Bạn đọc thông thạo tất cả các từ, nhưng khi bạn ghép vào câu, từ nào cũng đọc như từ nào thì người đối diện sẽ vẫn không nắm bắt được thông điệp bạn muốn truyền tải, đặc biệt khi bạn thuyết trình. Vì vậy, bạn cần phải luyện ngữ điệu, cách nhấn trọng âm khi ghép vào câu: từ nào cần phải nhấn mạnh, từ nào có thể đọc lướt qua … Bạn càng luyện tập nhiều, luyện phát âm giọng Mỹ,cách phát âm của bạn sẽ càng nhuần nhuyễn và khi đó, cho dù bạn nói với người đến từ Ấn Độ, Australia, châu Âu, Anh hay Mỹ, họ đều có thể hiểu được bạn.

  4. Khi nghe tiếng Anh, chú ý cách phát âm của người bản xứ

  Bên cạnh việc học lý thuyết, các bạn có thể tìm và xem những phim truyền hình dạng sitcom của các nước có tiếng anh là ngôn ngữ thứ nhất. Trong các phim này đều là những câu đối thoại bạn có thể gặp bất cứ ở đâu trong tình huống bình thường. Hãy lắng nghe, học cách phát âm của người bản xứ, chú ý cách nhấn nhá và bắt chước theo. Ngoài phim, bạn có thể tìm những video clip ca nhạc có lời hoặc thậm chí, lời được viết phiên âm và tập đọc/hát theo.

  5. Thu âm giọng đọc của chính mình

  Hãy luyện tập hàng ngày hoặc cách ngày như một thói quen và đưa cho một người giỏi tiếng anh hơn bạn – thầy cô hoặc một người bạn nước ngoài – nghe và góp ý để bạn có thể cải thiện được cách phát âm. Bắt đầu từ những bước nhỏ, học cách phát âm chuẩn xác từ những từ đơn giản nhất, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt khi so sánh giọng phát âm hiện tại với những ngày bắt đầu luyện tập.

  6. Kiên trì luyện phát âm tiếng anh

  Một trong những yếu tố quan trọng mà ai cũng biết khi làm một việc gì đó, chính là cần cù và chăm chỉ. Bạn muốn có kết quả nhanh phát âm chuẩn, nói lưu loát..Bạn có giọng địa phương , miệng cứng. Không sao hết bạn hãy luyện, luyện, phát âm, phát âm thật nhiều vào sai lại sửa, sai lại sửa chỉ trong 1 tháng, 2 tháng…Bạn cũng sẽ phải bất ngờ với chính mình.

  7. Tìm người hỗ trợ

  Người hỗ trợ bạn là rất cần thiết, bạn nên tìm một người thầy giỏi, một người bạn cho là cách phát âm của họ tốt, bạn hãy phát âm rồi bảo họ sửa cho bạn. Ngoài ra bạn hãy mạnh rạn hỏi cách họ học phát âm như thế nào? Để có thể rút ngắn quá trình đến đích của bạn.

  Bạn sẽ học được tất cả những quy tắc để phát âm, nhấn trọng âm trong câu tiếng anh ngay cả khi bạn chưa biết nghĩa của câu từ đó, những quy tắc mà chưa quyển sách nào của Việt nam có, chưa thầy cô nào dạy bạn. Bạn sẽ hoàn toàn tự tin phát âm chuẩn xác .

  Cách đo lường kết quả luyện phát âm tiếng anh đã chuẩn chưa ?

  Cách đo lường cách phát âm tiếng anh chuẩn nhất , là hãy tìm một người bạn nước ngoài , nói chuyện với họ . Cố gắng phát âm tiếng anh một cách chuẩn nhất sao cho to rõ, đến khi nào người nước ngoài không bị ngắt quãng khi nghe câu nói của bạn trong cuộc hội thoại thì khi đó cách phát âm của bạn đã khá tốt rồi đấy .

  --- Bài cũ hơn ---

 • ‘học Nói Âm Tiếng Anh Như Người Mỹ Hay Học Nghĩ Sâu Như Người Nhật?’
 • 6 Bí Quyết Giúp Bạn Nói Tiếng Anh Như Người Mỹ
 • Mỹ Học Đại Cương Là Gì ? Tâm Pacific Tampacific.com
 • Ngành Mỹ Thuật Có Gì Thú Vị?
 • Có Nên Học Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật Tại Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Không?
 • Học Tiếng Pháp Cơ Bản Phát Âm Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Phương Pháp Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản Bằng Truyện Ngắn
 • Phương Pháp Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản
 • Phương Pháp Học Kỹ Năng Nghe Tiếng Anh Lớp 4 Cơ Bản
 • Phương Pháp Học Tiếng Trung Hiệu Quả
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Online Hiệu Quả
 • Học tiếng Pháp để nghe hiệu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng kiên trì của bản thân, sự say mê nhiệt huyết, ban học nên tìm cho mình được những nguồn cảm hứng để học hiệu quả, đam mê nhiệt huyết tuy nhiên cần phải kiên trì và nỗ lực rất lớ

  Tập luyện giao tiếp khi học tiếng Pháp cơ bản

  Luyện tập học tiếng Pháp hiệu quả là việc bắt buộc để có thể nói chuyện rành mạch trong quá trình tự học tiếng Pháp với kỹ năng nói. Nói chuyện với bạn bè và thầy cô ở các lớp học trung tâm, nói theo nhóm và nói chuyện với người nước ngoài đều là những cách thức để rèn luyện khả năng nói hiệu quả.

  Bí quyết học tiếng Pháp cơ bản với kỹ năng luyện nói đòi hỏi nhiều nỗ lực và cố gắng. Tất cả những gì các bạn cần làm là nghe tiếng Pháp thật nhiều và tập thói quen thực hành hằng ngày. Lợi ích của việc nghe tiếng Pháp trong việc phát triển các kỹ năng khác.

  Bí quyết luyện phát âm tiếng Pháp

  Tuy nhiên có nhiều bạn học khôn có nhiều thời gian để tìm những đối tượng giao tiếp thực tế, các bạn có thể trao đổi với nhau thông qua các cuộc gọi điện trực tuyến như gọi điện bằng Skype hay học tập trao đổi qua các Fanpage học tiếng Pháp.

  Việc học tiếng Pháp cơ bản có thể học chung với những nguời khác hay có thể học tập một mình, thông qua các video hay các Audio học tiếng Pháp, nghe xong một lần và tiến hành nghe lại để kiểm tra kiên thức, giai đoạn tiếp theo là nghe xong và tập nói theo và ghi âm lại để kiểm tra giọng đọc và tốc độ đọc cho thích hợp.

  Kiến thức cần biết khi học tiếng Pháp cơ bản

  Học tiếng Pháp cơ bản qua những bài hát chậm

  Có những bài hát có những điệp khúc và tiếng đọc rất chậm rất dễ nghe và đoán được lời bài hát. Nếu có thể được hãy hát theo. Theo nhiều phương pháp học tiếng Pháp thì việc học nói bằng cách nghe và nhắc lại bao giờ cũng mang đến hiệu quả cao.

  Chọn những bản nhạc hay các bài hội thoại ngắn và có lời đọc rõ ràng, nếu như bạn học là người mới và đang làm quen với tiếng Pháp hãy vừa nghe vừa nhìn phụ đề song ngữ để quen với mặt chữ, sau một thời gian học để cho quen và việc thu gom từ vựng để làm vốn bạn nên thoát li khỏi vấn đề nhìn mặt chữ, chỉ nhìn lại khi kiểm tra những từ và mẫu câu mà người nghe không nghe được.

  Bao giờ bước cuối cùng trong việc nghe cũng là công đoạn nhắc lại, nghe xong một đoạn hãy nhắc lại theo giọng đọc giống cách phát âm của người bản xứ về cách đọc chuẩn và tốc độ đọc.

  Học tiếng Pháp cơ bản không nên bỏ qua kỹ năng nghe

  Học tiếng Pháp cơ bản qua cách phát âm trên phim

  Bạn học tiếng Pháp về cách phát âm hiệu quả qua phim ảnh cũng là một cách học để thư thái tâm trạng. Lựa chọn cho bản thân những bộ phim ngắn có lời đọc rõ, hãy quan sát khẩu hình miệng của nhân vật và giọng đọc của họ, sau đó bắt chước theo cách phát âm.

  Học tiếng Pháp qua phim ảnh chủ yếu rèn cho bản thân được sự tư duy ngôn ngữ đời thường, hội thoại, bởi vì trong phim diễn viên diễn theo cách giao tiếp bằng những đoạn hội thoại ngắn.

  Học tiếng Pháp bằng cách học theo lối hội thoại sẽ giúp bạn học tư duy theo cách Pháp ngữ, khi nắm bắt được một câu nói của người nói nếu có thể nhớ hãy nhớ ngay, vì đó cũng chính là thứ ngôn ngữ đời thường của bạn. Giao tiếp đời thường cũng như thế luôn đòi hỏi cao vấn đề phản xạ. Phản xạ trong tư duy và suy nghĩ.

  Học tiếng Pháp hăng ngày tăng cường khả năng phát triển ngôn ngữ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lộ Trình Học Tiếng Pháp Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Lớp Học Tiếng Pháp Giao Tiếp Cấp Tốc Cho Người Mới Học Tại Hà Nội
 • Khai Giảng Khóa Học Tiếng Pháp Giao Tiếp Cơ Bản
 • Học Tiếng Pháp Giao Tiếp Tại Hà Nội, Đào Tạo Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Khóa Học Tiếng Pháp Cơ Bản
 • Học Phát Âm Tiếng Tây Ban Nha Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Học Tiếng Tây Ban Nha Qua Bài Hát
 • Học Tiếng Tây Ban Nha Qua Bài Hát Như Thế Nào?
 • Học Tiếng Tây Ban Nha Qua Những Bài Hát Hay
 • Tác Dụng Của Việc Học Tiếng Tây Ban Nha Qua Bài Hát Thiếu Nhi
 • Học Tiếng Pháp Ở Tp Biên Hòa
 • Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những phần sau: phát âm, trọng âm, dấu, nguyên âm, phụ âm.

  – Nếu “từ” kết thúc bởi 1 nguyên âm, bởi 1 chữ n hoặc s. Đặt trọng âm vào âm tiết kề cuối của “từ” đó.

  – Nếu “từ” kết thúc bởi các kí tự còn lại, lúc đó trọng âm sẽ rơi vào âm tiết sau cùng.

  – Nếu có dấu trọng âm (‘) thì phải đặt trọng âm và chính chỗ đó.

  ► Dấu trọng âm nếu biết cách sử dụng tốt sẽ giúp bạn phát âm chuẩn như người bản xứ. Tiếng Tây Ban Nha có 3 dấu để thay đổi âm hoặc trọng âm của chữ cái:

  – Dấu trọng âm (‘) được đặt trên các nguyên âm để đánh dấu trọng âm của chữ cái đó.

  – Dấu ngã (~) dùng cho phụ âm n, đọc như tiếng việt.

  – Dấu (“) được đặt trên chữ u chủ yếu để bảo toàn cách đọc chữ u.

  – e: Chỉ có 1 âm duy nhất là e, đọc là ê trong tiếng Việt: e, é → ê : đọc như ê trong cà phê, mê man,…

  – i: Chỉ có 1 âm duy nhất là i, đọc khép răng: i, í → i : i trong viên bi, học kì.

  – o: đọc ô thật tròn môi: o, ó → ô: ô trong ô dù, ô tô…

  – u: đọc u tròn môi: u, ú u: u trong mù, xu…

  – b/v: là 2 phụ âm ghi khác nhau nhưng vẫn có cùng một tính chất, ta có thể coi 2 âm này như là 1 âm.

  – c: tùy theo cách đọc mềm dẻo hãy cứng rắn mà chúng sẽ mang 1 âm khác nhau.

  – d: Sẽ có chút vấn đề khi chúng ta đọc chữ này, các bạn cần chú ý chúng hơn.

  – g: tùy theo cách đọc mềm hay cứng, chúng sẽ mang 1 âm khác nhau hoàn toàn.

  – h: luôn luôn được coi là âm câm, nói không được đọc trong các vị trí mà nó đứng, coi như là nó không tồn tại.

  – j: đọc tương tự như âm mềm trong mọi vị trí.

  – ll: Đại diện cho âm y trong tiếng anh.

  – q: khá giống tiếng Việt, thường đi kèm với u.

  – r: rất quen thuộc và thường xuyên gặp chúng, cách đọc chúng rất khó và cần rung mạnh nữa, nhấn nhá cách rung.

  – x: Đọc trước 1 phụ âm và 1 cách đọc khác ở giữa 2 nguyên âm. Trong nhiều trường hợp tương tự như chữ S trong tiếng anh hoặc chữ x trong tiếng Việt.

  – z: là một âm mềm như chữ c mềm.

  Tags: từ vựng tiếng tây ban nha, tự học tiếng tây ban nha tại nhà, bảng chữ cái tiếng tây ban nha, học tiếng tây ban nha cơ bản online, tiếng tây ban nha có khó không, tiếng tây ban nha giao tiếp, học tiếng tây ban nha ở tphcm, day hoc tieng tay ban nha

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Tây Ban Nha Cơ Bản
 • Tự Học Tiếng Tây Ban Nha Cơ Bản
 • Để Học Tiếng Tây Ban Nha Mất Thời Gian Như Thế Nào
 • Bao Lâu Cho Việc Học Tiếng Tây Ban Nha?
 • Học Tiếng Tây Ban Nha Mất Bao Lâu Để Có Thể Giao Tiếp Lưu Loát?
 • Khóa Học Luyện Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Từ Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Khóa Học Luyện Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Tiếng Anh Lớp 3 Unit 1: Hello (Lý Thuyết Sgk) Lời Giải Bài Học Tiếng Anh Lớp 3 Unit 1
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Unit 1: Hello
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Nâng Cao Dành Cho Bé 9 Tuổi
 • Các Bài Hát Tiếng Anh Lớp 4 Cho Bé Học Tại Nhà Vui Tươi, Dễ Thuộc
 • Thông tin và chính sách khóa học Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn từ cơ bản đến nâng cao.

  • Hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về khóa học
  • Học online mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị
  • Giảng viên hỗ trợ trong suốt thời gian học
  • Sở hữu khóa học trọn đời, cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

  Bạn sẽ học được gì

  • Kiến thức toàn diện về phát âm, tạo nền tảng vững chắc
  • Sở hữu kĩ năng thực hành phát âm ở mức độ trung cấp
  • Học cách phát âm từ những âm cơ bản sơ khai ban đầu
  • Luyện tập nội dung khó hơn như trọng âm của từ và câu

  Mua khóa học

  Giới thiệu khóa học

  Vấn đề của khách hàng,

  ❌ Bạn muốn học giao tiếp Tiếng Anh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu ?

  ❌ Bạn gặp khó khăn trong việc phát âm tiếng Anh làm cho hiệu quả của việc giao tiếp bị ảnh hưởng ?

  ❌ Bạn không có thời gian tham gia học tại các trung tâm khiến cho việc học bị gián đoạn.

  ….

  Nhưng bạn đừng quá lo lắng,

  Bởi khóa học Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn từ cơ bản đến nâng cao được biên soạn bởi giảng viên Nguyệt Ca có tại Unica.vn sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề đó. Bạn sẽ được thực hành phát âm chuẩn và có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài sau khi hoàn thành khóa học.

  Nội dung và lợi ích khóa học

  ✔️ Khóa học cung cấp cho người học ngoại ngữ online kiến thức toàn diện về phát âm, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành phát âm ở mức độ trung cấp

  ✔️ Học viên sẽ được học cách phát âm từ những âm cơ bản sơ khai ban đầu, đến những nội dung khó hơn như trọng âm của từ và câu, rồi những đặc điểm đặc trưng trong phát âm tiếng Anh. Người học cũng sẽ được học cách nhận biết các giọng tiếng Anh khác nhau trên thế giới, một điều rất quan trọng trong thực hành tiếng Anh trong công việc. Một điểm khác biệt, nổi bật của khóa học này là học viên được “bắt bệnh” những lỗi phát âm cơ bản của người Việt, để từ đó tránh mắc phải những lỗi cơ bản trong giao tiếp

  Điểm đặc biệt của khóa học

  ❗ Trong tất cả các bài học, ngoài phần thị phạm của cô giáo Nguyệt Ca, còn có sự góp mặt của những thầy cô giáo bản ngữ quốc tịch Anh, và quốc tịch Mỹ. Điều này nhằm mang lại cho các bạn học viên sự trải nghiệm thực tiễn nhất giọng nói tiếng Anh Anh và Anh Mỹ.

  ❗ Sau khi hoàn thành khóa học Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn từ cơ bản đến nâng cao, học viên sẽ được cải thiện kỹ năng phát âm một cách bài bản nhất cùng với kiến thức nền tảng về phát âm, những ứng dụng thực tế trong cuộc sống đã được giảng dạy trong các bài học.

  Nội dung khóa học

  • Giới thiệu khóa học
  • Giới thiệu khóa học
  • Nội dung bài học
  • Bảng âm và các loại bảng âm p1
  • Bảng âm và các loại bảng âm p2
  • Phân biệt 2 âm /ɪ/ vs /i:/ p1
  • Phân biệt 2 âm /ɪ/ vs /i:/ p2
  • Short /æ/ vs long /a:/ – BrE vs AmE with the sound /æ/
  • Short /æ/ vs long /a:/ – BrE vs AmE with the sound /æ/
  • Short /ɒ/ vs long /ɔː/ – BrE vs AmE with the sound /ɒ/
  • Short /ʊ/ vs long /u:/ BrE vs AmE with the sound /ʊ/
  • Phân biệt 2 âm /ə/ và /3:/
  • Phân biệt 2 âm /e/ & /ʌ/
  • Phân biệt 2 âm /e/ & /ʌ/ tiếp
  • Các nguyên âm yếu
  • Phân biệt 4 âm nguyên âm đôi /eɪ/ – /əʊ/ – /aɪ/ – /ɑʊ/
  • Phân biệt 4 âm nguyên âm đôi /eɪ/ – /əʊ/ – /aɪ/ – /ɑʊ/ p2
  • Phân biệt 4 âm nguyên âm đôi /eɪ/ – /əʊ/ – /aɪ/ – /ɑʊ/ p3
  • Phân biệt âm /ɔɪ/ – /ɪə/ – /eə/ – /ʊə/
  • Phân biệt âm /ɔɪ/ – /ɪə/ – /eə/ – /ʊə/ tiếp
  • Ôn tập Vowels
  • Ôn tập Vowels tiếp
  • Phân biệt /p/ – /b/, /k/ – /g/, /f/ – /v/
  • Phân biệt /p/ – /b/, /k/ – /g/, /f/ – /v/ p2
  • Phân biệt /p/ – /b/, /k/ – /g/, /f/ – /v/ p3
  • /t/ – /d/ & quy luật đuôi -ed
  • /t/ – /d/ & quy luật đuôi -ed p2
  • /t/ – /d/ & quy luật đuôi -ed p3
  • /s/ – /z/ & quy luật đuôi -s/es
  • /s/ – /z/ & quy luật đuôi -s/es p2
  • /s/ – /z/ & quy luật đuôi -s/es p3
  • /ʃ/ – /ʒ/
  • /ʃ/ – /ʒ/ p2
  • /θ/ – /ð/
  • /θ/ – /ð/ p2
  • /tʃ/ – /dʒ/
  • /tʃ/ – /dʒ/ p2
  • /l/ – /r/ BrE vs AmE with the sound /r/
  • /l/ – /r/ BrE vs AmE with the sound /r/ p2
  • Semi consonant sounds /w/ – /j/ – /h/
  • Semi consonant sounds /w/ – /j/ – /h/ p2
  • Nasal consonant sounds /m/ – /n/ – /ɳ/
  • Blended consonants
  • Practice on consonant sounds
  • Allophones (âm tố)
  • Allophones (âm tố) p2
  • Common words that have different pronunciation in BrE and AmE
  • 4 steps to read phonemic symbols
  • 4 steps to read phonemic symbols p2
  • Quy luật nhận biết trọng âm (phần 1)
  • Quy luật nhận biết trọng âm (phần 2)
  • Quy luật nhận biết trọng âm (phần 3)
  • Quy luật nhận biết trọng âm (phần 4)
  • Luyện tập về trọng âm
  • Bắt bệnh lỗi phát âm tiếng Anh kiểu Việt (phần 1)
  • Bắt bệnh lỗi phát âm tiếng Anh kiểu Việt (phần 2)
  • Bắt bệnh lỗi phát âm tiếng Anh kiểu Việt (phần 3)
  • Bắt bệnh lỗi phát âm tiếng Anh kiểu Việt (phần 4)
  • Bắt bệnh lỗi phát âm tiếng Anh kiểu Việt (phần 5)
  • Linking sounds (Nối âm)
  • Sentence stress
  • Intonation (Ngữ điệu)
  • More accents – Các giọng tiếng Anh khác nhau (Phần 1)
  • More accents – Các giọng tiếng Anh khác nhau (Phần 2)

  Khóa học Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn từ cơ bản đến nâng cao đang được bán với giá 599000 đồng, sở hữu trọn đời, hoàn 100% tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về khóa học.

  Giảm thêm 10% khi thanh toán Online từ 19/12/2020 cho tới 30/12/2020

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Anh Ở Langmaster Có Tốt Không?
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Legend Never Die
 • Mẹo Giúp Bạn ”phiêu” Tiếng Anh Cùng Bài Hát
 • Học Tiếng Anh Qua Các Bài Hát: Nên Hay Không?
 • Học Tiếng Anh Qua Bài Hát It Ain’t Me
 • Học Cách Phát Âm Tiếng Trung Cơ Bản Chuẩn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Lớp Học Tiếng Pháp Tại Chd
 • ​kinh Nghiệm Học Tiếng Pháp Bạn Cần Có
 • Tại Sao Phải Học Tiếng Pali
 • Một Số Kinh Nghiệm Học Tiếng Pali
 • Phương Pháp Học Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Cách phát âm tiếng trung quốc cơ bản chuẩn nhất từ trước tới nay

  1.Những lỗi sai thường gặp khi phát âm tiếng Trung.

  a. Âm Bật Hơi :

  – Lỗi sai: Khi phát âm, không bật hơi hoặc bật hơi chưa đủ cường độ đối với một số thanh mẫu bật hơi.

  – Giải pháp: Người học phải luôn nhớ tiếng Trung có 6 thanh mẫu bật hơi là p, q, t, k, ch, c. Thanh mẫu là chữ cái đứng đầu các âm tiết, vì vậy bất cứ âm tiết nào khi có các thanh mẫu p, q, t, k, ch, c đứng đầu thì lúc phát âm đều phải bật hơi. Để biết cường độ phát âm mạnh hay nhẹ các bạn sử dụng một tờ giấy để thử nghiệm.

  b. Cách phát âm của y.w

  – Lỗi sai: Khi chữ cái y và w đứng đầu các âm tiết, người học thường nghĩ chúng là thanh mẫu và không biết nên phát âm như thế nào.

  – Giải pháp: Thực ra y và w không phải là thanh mẫu, chúng là hình thức biến thể trong quy tắc viết phiên âm của vận mẫu i, u khi độc lập làm âm tiết, cho nên khi phát âm phải căn cứ vào âm gốc của nó để phát âm. Ví dụ: âm gốc của wo là uo (uš w), âm gốc của you là iou(išy).

  c. Cách phát âm của các vận mẫu i, e, u, ü, iu, ui, un

  – Lỗi sai: Các vận mẫu i, e, u, ü, iu, ui, un khi kết hợp với các thanh mẫu khác nhau thì có âm đọc khác nhau, làm cho người học dễ nhầm lẫn, dẫn đến phát âm sai.

  – Giải pháp: Người học cần phải phân chia thành các trường hợp cụ thể như sau:

  +i: Có 2 cách đọc. Đọc gần giống ư trong tiếng Việt khi đứng trước nó là các thanh mẫu c, s, z, ch, sh, zh, r; còn lại đều đọc gần giống âm i trong tiếng Việt.

  + u và ü: Khi đứng trước ü là các thanh mẫu j, q, x thì khi viết phiên âm ü bị lược bỏ dấu hai chấm trên đầu, nhưng vẫn giữ nguyên âm đọc, ví dụ: ju, qu, xu. Nhưng khi đứng trước u và ü là các thanh mẫu n, l thì u và ü vẫn giữ nguyên cách viết và giữ nguyên âm đọc, ví dụ: nu, lu, nü, lü

  +iu, ui, un: Người học cần biết rằng iu, ui, un khi viết phiên âm đã bị lược bỏ chữ cái nằm ở giữa, khi phát âm phải căn cứ vào âm gốc của chúng. Âm gốc của iu là iou, âm gốc của ui là uei, âm gốc của un là uen.

  + e: Có 5 cách đọc, làm cho người học vô cùng bối rối khi phát âm. Do vậy, cần phân biệt rõ như sau:

  e đọc gần giống âm ơ trong tiếng Việt khi e không mang thanh điệu, ví dụ: le, de, ne, me…. ;

  e đọc gần giống âm ưa trong tiếng Việt khi emang thanh điệu, ví dụ: dé, gè, tè,…;

  e đọc gần giống âm ê trong tiếng Việt khi e xuất hiện trong các âm tiết ie, ye. Ví dụ: yéye, jiějie, bié, xièxie….;

  e đọc gần giống âm âtrong tiếng Việt khi e xuất hiện trong các âm ēn, ēng, ei, ví dụ: mén, shén, shēng, lěng, gèng…,

  phía sau e kết hợp với i thành ei, lúc đó ei sẽ đọc gần giống âm ây trong tiếng Việt, ví dụ: mèimei, fēi, gěi,….

  d. Thanh điệu và âm độ của nó.

  – Lỗi sai: Khi đọc người học thường quên âm độ của các thanh điệu nên phát âm chưa đúng thanh điệu.

  – Giải pháp: Thanh điệu hay còn gọi là dấu, tiếng Trung có 4 thanh điệu. Người học cần phải vẽ biểu độ âm độ và nhớ âm độ của các thanh như sau: thanh thứ nhất có âm độ là 55, thanh thứ hai có âm độ là 35, thanh thứ ba có âm độ là 214, thanh thứ tư có âm độ là 51.

  e. Vấn đề về thanh nhẹ

  – Lỗi sai: Khi xuất hiện Từ có âm tiết không mang thanh điệu, người đọc không biết đọc thế nào cho đúng âm độ của âm tiết không mang thanh điệu.- Giải pháp: thanh nhẹ không được xem là một thanh điệu, bởi vì thực chất nó không có thanh điệu. Khi Từ có âm tiết không mang thanh điệu người học cần đọc âm tiết này với âm độ nhẹ và ngắn. Ví dụ: māma, gēge, dìdi, jiějie,….

  f. Biến điệu của thanh điệu.

  – Lỗi sai: Khi đọc người học không chú ý đến hình thức biến điệu của thanh ba đi với nhau, thanh thứ tư đi với nhau và sự biến điệu của chữ一 yī, 不bù, dẫn đến phát âm sai.

  – Giải pháp: Người học cần phân loại ra các trường hợp cụ thể như sau:

  + Thanh ba: Khi hai thanh ba đi với nhau thì thanh ba thứ nhất biến thành thanh thứ hai, ví dụ: nǐhǎo, hěnhǎo, ….; khi ba thanh ba đi với nhau thì hai thanh ba đầu tiên biến thành thanh thứ hai, ví dụ: wǒhěnhǎo, ….

  + Thanh tư: hai thanh tư đi với nhau thì thanh tư thứ nhất đọc nửa thanh, ví dụ:.

  + Chữ 一 yī: khi đứng sau一 yī là âm tiết mang thanh thứ tư thì一 yī đọc thành thanh thứ hai (yí), ví dụ: yígè, yíhàn,…. ; khi đứng sau 一 yī là âm tiết mang thanh thứ nhất, thứ hai và thứ ba thì一 yī đọc thành thanh thứ tư (yì), ví dụ: yìbān, yìdiǎn,…..

  + Chữ 不bù: khi đứng sau不bù là âm tiết mang thanh thứ tư thì不bù đọc thành thanh thứ hai (bú), ví dụ: búshì, bùmǎi,…. ; khi đứng sau不bù là âm tiết mang thanh thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì不bù giữ nguyên thanh điệu (bù), ví dụ: bùhǎo, bùxíng, …..

  Một số giải pháp bổ sung trong cách phát âm tiếng Trung

  1. Thực hành thường xuyên tạo phản xạ tốt.

  Dù nắm chắc kiến thức nhưng nếu không luyện tập thường xuyên sẽ không giúp ích gì để cải thiện khả năng học nói tiếng Trung của bạn. Vì vậy, để tạo được phản xạ tốt, cần phải thực hành nói thường xuyên.

  2. Phát âm tương đồng âm tiếng Việt.

  Để thuận lợi khi phát âm và dễ dàng làm quen với các âm tiết tiếng Trung Quốc, người học cần tìm cho các thanh mẫu và vận mẫu trong tiếng Trung một âm đọc gần giống với âm tiếng Việt để đọc. Ví dụ: d – đọc gần giống t trong tiếng Việt, t – đọc giống th trong tiếng Việt,….

  3. Hạn chế sự ảnh hưởng của âm địa phương và âm vùng miền

  Âm địa phương và âm vùng miền luôn là những hạn chế nhất định mỗi khi chúng ta học một ngoại ngữ. Tại các trung tâm tiếng Trung,việc này sẽ được sửa 1 cách tỉ mỉ và cẩn thận cho bạn.

  Tôi thích viết những gì về giáo dục đặc biệt là viết cho trẻ em và dạy học tiếng Trung, – Tôi là giáo viên dạy tiếng Trung và tôi hiểu những khó khăn mà các bạn sinh viên đang gặp phải và tất nhiên chúng ta sẽ cùng mổ sẻ và giải quyết nó. – chúng tôi hoạt động với một mục tiêu duy nhất là duy trì và phổ biến kiến thức học tiếng Trung dành cho người Việt. Để duy trì mục tiêu này tôi đã và vẫn đang tiếp tục tạo ra các nội dung bổ ích nhất, dễ hiểu nhất dành cho đọc giả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Phương Pháp Học Tiếng Hoa Đơn Giản
 • 5 Phương Pháp Học Tiếng Trung Giao Tiếp Thông Minh
 • Những Chương Trình Giúp Bạn Học Giỏi Tiếng Pháp
 • Tôi Đã Học Tiếng Pháp Như Thế Nào
 • Nên Học Tiếng Pháp Giao Tiếp Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?
 • Khóa Học Luyện Phát Âm Và Nghe Nói Tiếng Anh Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Cách Phát Âm Tiếng Anh Với Cách Học Quy Tắc Đặc Biệt
 • Học Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Bằng Karaoke
 • Làm Sao Để Bé Có Thể Học Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn?
 • Bảng Phiên Âm Quốc Tế Tiếng Anh (Ipa)
 • 3 Bước Học Cách Phát Âm Chuẩn Trong Tiếng Anh
 • Thông tin và chính sách khóa học Luyện phát âm và nghe nói tiếng Anh cơ bản.

  • Hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về khóa học
  • Học online mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị
  • Giảng viên hỗ trợ trong suốt thời gian học
  • Sở hữu khóa học trọn đời, cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

  Bạn sẽ học được gì

  • Biết được cách đọc tất cả các từ trong tiếng Anh.
  • Biết cách đọc đúng trọng âm, sử dụng ngữ điệu đúng hoàn cảnh, biết đưa cảm xúc vào câu nói .
  • Phân biệt được sự khác biệt giữa cách phát âm của Tiếng Anh của Tiếng Việt thông qua việc chia ra các bài học một cách logic dễ nhớ
  • Nắm được phương pháp và con đường đi để có thể tiếp tục cải thiện về giọng của mình sao cho nói tiếng anh hay, chuẩn chỉnh.

  Mua khóa học

  Giới thiệu khóa học

  Tầm quan trọng của phát âm tiếng Anh chuẩn

  Việc học phát âm tiếng Anh, biết cách phát âm, cách nói rất quan trọng. Nếu bạn phát âm tốt thì sẽ có rất nhiều lợi thế.

  ✔️ Phát âm là tiền đề cho kỹ năng nghe và nói

  Bạn hãy tưởng tượng rằng nếu bạn không phát ẩm nổi, bạn không biết từ này đọc như nào, nói ra sao thì khi gặp người nước ngoài bạn sẽ đứng ngơ ra. Khi họ nói đúng nhưng do vốn phát âm của bạn sai nên bạn không hiểu được họ nói gì.

  ✔️ Không học phát âm, tự ý đoán âm sẽ rất nguy hiểm

  Đoán cách phát âm rất nguy hiểm vì người nghe không hiểu ý bạn nói gì hoặc hiếu sai nghĩa. Nếu bạn phát âm sai, bạn có thể sai trong một khoảng thời gian dài, nếu đến khi bạn nhận ra điều đó thì sửa lại rất khó.

  ✔️ Không học phát âm, bạn không biết từ mới đó phát âm như nào

  Nếu bạn học từ mới, bạn chỉ học cách viết, cách dùng từ, dùng nghĩa, sau này việc bạn học lại phát âm sẽ mất rất nhiều thời gian. Do đó, bạn cần học tiền đề phát âm trước.

  Để học được phát âm chuẩn thì bạn cần có thầy dạy và phương pháp học chuẩn. Chính vì thế, khóa học ” Luyện phát âm và nghe nói tiếng Anh cơ bản ” của giảng viên Đặng HNN trên UNICA được ra đời. Khóa học dành cho những người mất gốc, hay trình độ tiếng Anh còn chưa tốt không biết phải bắt đầu từ đâu.

  Trong khóa học này Giảng viên Đằng HNN sẽ hướng dẫn các bạn lộ trình học Tiếng Anh lại từ đầu, đưa ra 1 số mẹo luyện phát âm được rõ ràng dễ hiểu, cách học nghe nói chi tiết từng bước một.

  Hướng dẫn luyện nói với 1 số đoạn hội thoại cơ bản trong những tình huống giao tiếp hàng ngày

  Hướng dẫn, định hướng con đường tự học sau này vì đó mới là con đường tốt nhất để đạt tới trình độ tiếng Anh mà các bạn mong muốn

  Hãy nhanh tay đăng lý khóa học ngoại ngữ để luyện được các kỹ năng phát âm chuẩn nhất.

  Nội dung khóa học

  • Tổng quan về khóa học
  • Mục tiêu của khóa học
  • Các tài liệu, dụng cụ cần có trong việc học
  • Luyện phát âm
  • Hướng dẫn luyện nghe nói
  • Tổng quan về bảng âm trong tiếng Anh, các bước luyện phát âm chuẩn
  • Giải thích về logic của các bài học
  • Hướng dẫn sử dụng từ điển Oxford hỗ trợ luyện giọng chuẩn
  • Session 01
  • Session 02
  • Session 03
  • Session 04
  • Session 05
  • Session 06
  • Session 07
  • Session 08
  • Session 09
  • Session 10
  • Session 11
  • Session 12
  • Hướng dẫn luyện nghe, nói qua bộ giáo trình cơ bản
  • Hướng dẫn luyện nghe, nói qua phim
  • Hướng dẫn luyện nghe, nói bằng smart phone

  Khóa học Luyện phát âm và nghe nói tiếng Anh cơ bản đang được bán với giá 699000 đồng, sở hữu trọn đời, hoàn 100% tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về khóa học.

  Giảm thêm 10% khi thanh toán Online từ 19/12/2020 cho tới 30/12/2020

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khóa Học Phát Âm Tiếng Anh, Giao Tiếp Chuẩn Tại Anh Ngữ Ms Hoa
 • Phát Âm Có Quan Trọng Khi Học Tiếng Anh?
 • Bố Mẹ Không Có Phát Âm Chuẩn, Có Nên Dạy Con Học Tiếng Anh?
 • Bí Quyết Cách Phát Âm Ed Không Bao Giờ Sai
 • Cách Phát Âm Đuôi Ed Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất
 • Bí Quyết Học Phát Âm Tiếng Hàn Cơ Bản Hiệu Quả Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • 2 Con Đường Học Tiếng Hàn Cơ Bản Nhất, Bạn Chọn Con Đường Nào?
 • Học Đếm Số Bằng Tiếng Hàn Cơ Bản Nhất
 • Học Tiếng Hàn Qua Phiên Âm Một Cách Hiệu Quả
 • 7 Câu Hỏi Trọng Tâm Về Học Tiếng Hàn Cơ Bản Giao Tiếp
 • Bảng Chữ Cái Tiếng Hàn Và Cách Đọc
 • Bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc có tên là Hangeul. Đây là bảng chữ cái được đánh giá là một trong những hệ thống bảng chữ viết khoa học nhất trên thế giới. Trong các từ tiếng Hàn các âm tiết được kết hợp giữa các nguyên âm – phụ âm và được viết từ trái sang phải; từ trên xuống dưới.

  Trong bảng chữ cái tiếng Hàn, âm vị được chia làm nguyên âm và phụ âm. Nguyên âm có thể phát âm được một mình còn phụ âm thì phải kết hợp với nguyên âm.

  Bảng chữ cái Hangeul có 21 nguyên âm (trong đó có 10 nguyên âm cơ bản và 11 nguyên âm đôi (nguyên âm ghép)) và 19 phụ âm (trong đó có 14 phụ âm cơ bản và 5 phụ âm đôi).

  Giống như nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới, việc học phát âm tiếng Hàn cơ bản không hề dễ dàng. Dù rằng việc đọc tiếng Hàn rất đơn giản và thuận lợi cho người Việt chúng ta nhưng để phát âm sao cho chuẩn bản xứ thì không đơn giản chút nào.

  Có nhiều quy tắc học tiếng Hàn phát âm. Việc viết 1 đằng, nói 1 nẻo là chuyện rất bình thường. Chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp 4 quy tắc phát âm tiếng Hàn như sau :

  1. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm (받침), âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm (이응):

  받침 + 모음

  Ví dụ : 발음 /chae- geul/

  이름이 /do- seo- kwa- ne

  2. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ghép (겹 받침), âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm (이응):

  겹 받침+모음

  Ví dụ : 읽어요 /an- jeu-se- yo/

  Ví dụ : 식당 /mun- bbeop/

  살집 /deut- kko/

  Ví dụ : 한국 말 /jang- nyeon/

  Ví dụ : 믿는다 /eol- ma- im- ni- kka/

  Ví dụ : 국립 /su- eom- nyo/

  Kết luận:

  Phát âm tiếng Hàn Quốc vừa khó vừa dễ đối với các học viên người Việt. Qua nhiều khóa đào tạo tiếng Hàn giao tiếp cơ bản và tiếng Hàn nâng cao, chúng tôi đã nhận ra rất nhiều điểm yếu của học viên Việt khi học ngoại ngữ Hàn Quốc. Với những lợi thế tương đồng về tiếng Việt và tiếng Hàn cơ bản cũng đã giúp người Việt dễ dàng phát âm tiếng Hàn, học tiếng Hàn hơn. Nhưng bất kì ngôn ngữ nào cũng có một số điểm riêng và các điểm riêng biệt trong tiếng Hàn này chính là khó khăn của người Việt. Tiếng Hàn có khoảng 9 quy tắc phát âm chuẩn, đã được chúng tôi chia sẻ ở bài học cách phát âm chuẩn trong tiếng Hàn

  Tuy nhiên nhiều bạn vẫn chưa nắm bắt được và thực hành thành thạo các quy tắc này, nên chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn.

  Để ý cách trình bày và viết các từ trong tiếng Hàn. Đây cũng là một điểm khá quan trọng trong việc học của bạn có hiệu quả hơn hay không. Để viết được tiếng Hàn tốt, bạn cần phải có thời gian, trước hết bạn phải học tốt từ mới và ngữ pháp. Khi bạn đã có cho mình môt vốn từ và ngữ pháp vững vàng thì khả năng viết của bạn cũng từ đó sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Cố gắng kết hợp vừa học từ mới và vừa viết. Vì điều này sẽ tạo cho bạn thói quen trình bày đẹp rõ ràng tốt nhất.

  Với những dạng câu giao tiếp lịch sự, hậu tố từ bổ xung thì bạn hãy học thuộc và ghi nhớ. Sau đó nắn vững cấu trúc câu ( khẳng định ,nghi vấn …) cách chia động từ trong câu. Để nhớ vững hơn nên tạo cơ hội thực tập thêm bằng cách sử dụng vốn từ vựng đã học tập đặt câu theo cách mẫu câu cơ bản. Hãy tự tập đặt câu cho mình và nên nhớ đặt câu dần dần từ câu đơn tới câu ghép.

  Và hơn thế nữa hãy vận dụng những gì mình đang học qua ngôn ngữ nói hằng ngày với bạn bè và những người xung quanh. Nói là kỹ năng quan trọng và thú vị nhất của bất cứ một ngôn ngữ nào. Chúng ta luôn có cảm giác tiến bộ to lớn và rõ rệt nhất khi có thể giao tiếp lưu loát trực tiếp bằng ngôn ngữ nói.Tận dụng tối đa những giờ luyện tập trên lớp tại các trung tâm dạy tiếng miễn phí (tập nói càng nhiều với bạn bè dù là những cấu trúc đơn giản nhất, đừng chỉ thực tập qua loa chiếu lệ vì càng luyện nói nhiều ta càng nhớ bài lâu hơn và tạo được cho mình phản xạ nhanh nhẹn khi gặp những tình huống tương tự trong đời sống). Tính nhút nhát, thiếu tự tin của bạn, hãy khắc phục nó vì như thế sẽ giúp bạn học nói tiếng Hàn bất cứ khi nào có thể và hiệu quả hơn.

  Lời khuyên: Các bạn nhất thiết cần nắm thật vững bảng chữ cái, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong câu để tránh nhầm lẫn. Luôn tập cho mình thói quen luôn tra cứu từ điển các phiên âm mỗi khi bắt gặp một từ mới để có thể phát âm đúng nhất. Tìm mua các loại sách dạy học có kèm theo đĩa CD tự học tiếng Hàn để nghe và đọc hiệu quả nhất.

  Tham gia các club tiếng Hàn, mạnh dạn trao đổi những thắc mắc, những cái chưa hiểu trong góc tiếng Hàn VNKR(VIKOOL) để mọi người góp ý cũng nhau tiến bộ.

  Chung quy lại, nguyên tắc để học tốt tiếng Hàn cơ bản nhất là thực tập và sử dụng, cũng như là việc tiếp xúc với tiếng Hàn càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày, bạn hãy đặt ra cho mình một khoảng thời gian nhất định (từ 30 phút đến 1 tiếng) để học tiếng Hàn cơ bản và duy trì quá trình học như vậy đều đặn và thường xuyên. Nế bạn kiên trì áp dụng những nguyên tắc trên, mình tin rằng khả năng tiếng Hàn của bạn sẽ tiến bộ một cách nhanh chóng và bạn sẽ thêm yêu cái thứ tiếng thú vị và rất cần thiết cho cuộc sống trong hiện tại, tương lai của bạn sau này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 2 Con Đường Học Tiếng Hàn Cơ Bản Hiệu Quả Nhất
 • Chia Sẻ Cách Học Tiếng Hàn Căn Bản Nhất
 • Mở Đầu Lộ Trình Học Tiếng Hàn Cơ Bản Nhất Korea.net.vn
 • Cách Học Tiếng Hàn Cơ Bản Tại Nhà Dễ Dàng Qua Phim Ảnh
 • Học Tiếng Hàn Cơ Bản Tại Nhà Cùng Những Nguồn Tài Liệu Chất Lượng
 • Lộ Trình Học Phát Âm Tiếng Trung Chuẩn Cơ Bản Từ Đầu

  --- Bài mới hơn ---

 • Truyện 10 Cuốn Sách Dạy Học Tiếng Trung Hay Nên Đọc
 • Người Hàn Quốc Tới Việt Nam Để ‘tố’ Công Ty Sách ‘gian Lận’ Tiền Bản Quyền
 • Các Phần Mềm Phát Âm Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tổng Hợp 5 Phần Mềm Phát Âm Tiếng Anh Hay Nhất
 • Từ Điển Tiếng Hàn Quốc Có Phát Âm
 • Cách học phát âm tiếng trung cơ bản như thế nào là câu hỏi mà người mới học băn khoăn nhất. Khi nghe nhạc xem phim thấy người ta nói líu lo hấp dẫn, nhưng để bắt chước theo thì thật không phải đơn giản. Việc rèn luyện phát âm đúng cần phải theo các quy tắc nhất định ngay từ đầu. Nếu không bạn sẽ khó mà nói được chuẩn như người bản xứ.

  – Lộ trình học phát âm cơ bản cho người mới –

  Hướng dẫn học tập hiệu quả phần phát âm:

  • Thời lượng khóa học: 6 bài học
  • Thời gian cho khóa học: 6 buổi học (mỗi buổi tối thiểu 2 tiếng).
  • Muc tiêu khóa học: Đọc được thành thạo pinyin, đọc được bảng chữ cái tiếng Trung. Nắm vững quy tắc viết chữ Trung Quốc.

  Bảng chữ cái tiếng hoa là bảng sử dụng bộ chữ cái latinh ghép lại để người học có thể dễ dàng tiếp cận cách tập đọc chuẩn ngay từ lúc làm quen với tiếng Trung Quốc. Bảng chữ cái hiện nay được áp dụng ngay cả trong học đường ở cập bậc tiểu học tại Trung Quốc.

  Vận mẫu là thành tố chính của tiếng hán, mức độ quan trọng cũng như nguyên âm của tiếng Việt Nam. Học vận mẫu là bước đầu tiên để làm quen với âm trong tiếng Hán. Học vận mẫu chuẩn là bước đầu tiên của việc học phiên âm tiếng trung.

  Thanh điệu có tầm quan trọng như dấu đánh trên chữ của tiếng Việt. Sai thanh điệu là từ đó sẽ biến hoàn toàn thành từ khác. Tiếng Trung có 5 thanh điệu chính, cần phải luyện tập thành thục để không bị nhầm và sai.

  Song song với quá trình tập đọc tiếng Hoa. Các bạn cần phải nắm vững quy tắc viết chữ hán. Trong đó có quy tắc cầm bút, quy tắc viết các nét theo thứ tự thuận. Mục đích:

  • Có thể viết chữ nhanh hơn.
  • Viết chữ đẹp và chuẩn hơn.
  • Có nền tảng cơ bản về viết chữ.
  • Viết được nhiều kiểu chữ khác nhau.
  • Có thể luyện thư pháp.

  Bạn sẽ nhận được gì khi học qua lộ trình học phát âm tiếng hoa chuẩn này:

  • Nhận biết được bảng chữ cái phiên âm hán ngữ Pinyin
  • Biết cách đọc, bật hơi, khẩu hình chuẩn chỉ ngay từ đầu
  • Có nền tảng cơ bản vững chắc để phát triển việc tự học, theo đuổi ngôn ngữ trung lâu dài
  • Khóa học này hoàn toàn miễn phí
  • Mọi kiến thức được sưu tầm và trình bày đơn giản nhất, dễ học nhất đối với người mới.

  Tự học phát âm trên website chúng tôi khác gì với học trong giáo trình hán ngữ?

  • Giáo trình trình bày thêm nhiều kiến thức ngoài giúp cho việc học trở nên khó khăn với người mới, cần thầy cô hướng dẫn hoặc biên soạn lại mới học được. Thực tế ở các trung tâm, thầy cô cũng thường biên soạn lại phần tập đọc để giảng cho học viên.
  • Ở đây mình cũng soạn lại theo chương trình của nhiều giáo viên dạy tiếng trung ở các trường đại học lớn. Sao cho cách học sát với thực tế và phù hợp nhất với người mới bắt đầu từ con số 0.

  II. Tại sao phải học phát âm cơ bản

  Khi bắt đầu tập nói, một đứa bé luôn học từng câu từng tiếng cơ bản. Sau đó tiếp nhận thêm các câu, các từ khác và dần dần trở nên thành thạo tiếng mẹ đẻ. Học nói tiếng trung quốc cũng vậy, cần phải học từng bước từng bước mới có thể tiến bộ vững chắc.

  • Muốn nhanh giao tiếp được nhưng kiến thức sơ sài thì hãy học tiếng bồi.
  • Muốn chắc và tiến xa thì hãy học nói chuẩn cơ bản từ đầu.

  1. Phát âm chuẩn quan trọng như thế nào?

  Tại sao phải học cách tập đọc chuẩn như người Trung Quốc, trong khi mình nói sai họ vẫn nghe được mà? Điều này đúng, nhưng không hoàn toàn chính xác. Khi bạn nói chuẩn, người đối thoại trực tiếp với bạn sẽ dễ dàng nghe hiểu được điều bạn đang nói, sẽ đánh giá cao năng lực của bạn.

  • Nếu bạn đang đi xin việc và bạn nói sai khẩu ngữ rất nhiều, còn những ứng viên khác có thể kém hơn nhưng nói chuẩn thì bạn biết số phận của mình rồi đấy…
  • Khi bạn đi phiên dịch cho đối tác, bạn nói không chuẩn cả công ty thuê bạn, cty của bạn và chính bạn sẽ bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp…

  Ngắn gọn lại: Nói được chuẩn sẽ mang lại rất nhiều cơ hội trong công việc, cuộc sống, hợp tác kinh tế. Nói tốt, nói chuẩn cũng là nền tảng để người học tiếng Hán có thể tiến xa hơn trong con đường học thuật sau này.

  2. Lý do không nên học tiếng bồi

  Rất nhiều trung tâm, cũng như nhiều cá nhân dạy đọc theo kiểu tiếng trung bồi. Nói “na ná” người Trung là được. Về cơ bản đó cũng là một cách truyền dạy phát âm tiếng trung cho người mới học. Tuy nhiên trên góc độ cá nhân của mình, mình lại không hoan nghênh các trường hợp học quá nhiều tiếng bồi.

  • Dùng tiếng bồi sẽ tạo ra thói quen nói sai cũng mặc kệ, từ đó muốn tiến bộ muốn hoàn hảo hơn, giống với người TQ hơn sẽ rất khó.
  • Dùng tiếng bồi có cảm giác thiếu tôn trọng người đối thoại với mình (nếu họ là người TQ). Có thể khiến họ cảm thấy khó chịu.
  • Dùng tiếng bồi dễ gây hiểu nhầm hơn, và đương nhiên sẽ gặp khó khăn hơn trong cuộc sống.

  III. Một số phần mềm tập đọc tiếng trung

  Các app hay phần mềm dạy tiếng trung đa phần đều có một vài bài dành cho học nói tiếng Trung. Học theo phần mềm có thể bạn sẽ cần phải có kiến thức tổng quan rồi mới có thể bắt đầu tự học.

  Ở trên nhiều app học hán ngữ dành cho Android hay iOS phần tập đọc khá là chi tiết và đầy đủ. Nhưng cần phải trải qua thời gian học nhất định thì bạn mới tiếp cận được hết kiến thức. Hơn nữa nhiều app được trình bày khá rối rắm khó học.

  1. Các phần mềm tiếng Trung

  Đây là phần mềm mất phí được đánh giá rất cao. Đặc biệt tính năng luyện khẩu ngữ theo các chuyên gia bản địa. Sử dụng kết hợp giữa thanh mẫu và vận mẫu cùng thanh điệu. Tạo thành hệ thống đọc Pinyin hoàn chỉnh.

  Phần mềm được thiết kế chú trọng cho việc thực hành luyện tiếng Hoa, rất phù hợp với người mới học. Các bạn sẽ được học từ trình độ ABC nên dễ dàng tiếp cận, nhất là người mới.

  Một ứng dụng dịch thuật hán ngữ. Các chức năng chính nghiêng về dịch thuật nhiều hơn là luyện nói tiếng tàu. Nhưng mình vẫn xếp vào nhóm phần mềm luyện đọc. Bởi vì tính năng luyện đọc của ứng dụng cũng là một điểm nổi bật. Đáng để bạn thử nghiệm.

   Tiếng Trung EzPinYin – phần mềm học tiếng trung cơ bản đơn giản nhất

  Nếu bạn đang mỏi mòn tìm kiếm một phần mềm thiết kế cho người mới học, không quá phức tạp, không quá nhiều tính năng. Chỉ cần hỗ trợ đọc pinyin chính xác thì EzPinYin là lựa chọn không thể thiếu dành cho bạn.

  2. App học tiếng Hoa thông dụng

  Với sự thuận tiện tới từ một chiếc smartphone bạn cũng có thể học phát âm tiếng trung mọi lúc mọi nơi. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của các ứng dụng sau:

  Với hơn 1 triệu lượt cài đặt, phần mềm Hello chinese được rất nhiều người ưa thích và sử dụng bởi các đặc điểm nổi bật:

  • Học theo lộ trình từ đầu, dành cho người không biết gì.
  • Bài học được soạn thiết thực, sát với thực tế và rất vui vẻ.
  • Có lộ trình học tập rõ ràng, cộng thêm nhiều tính năng hấp dẫn khác.

  Đây xứng đáng là app học chuẩn cho bạn. Hướng dẫn Cài đặt và học tiếng Trung trên Hello chinese.

  IV. Một số tài liệu dạy đọc phiên âm chuẩn

  1. Các giáo trình tập đọc tiếng trung quốc

  Các giáo trình dạy hán ngữ luôn được biên soạn tỉ mỉ cho những người mới học dễ dàng tiếp cận. Các kiến thức trong giáo trình cũng được trình bày nâng cao độ khó dần, kể cả học phát âm. Các bài tập đọc nhiều, chi tiết.

  Tuy nhiên theo cá nhân mình thấy, các giáo trình dạy đều trình bày phần tập đọc bảng chữ cái pinyin khá rối rắm. Phần vì chèn quá nhiều kiến thức. Phần vì phân bài rất dàn trải nên người học khó tập trung học nói được. Và khá khó tiếp cận, chính vì vậy ở các trung tâm dạy tiếng trung thường các giáo viên sẽ biên soạn lại phần này.

  2. Các tài liệu bổ trợ tập đọc bính âm chuẩn

  Các tài liệu tham khảo trong quá trình học hán ngữ thì vô vàn. Có rất nhiều và cũng rất nhiều tài liệu hay. Đơn cử bạn có thể tham khảo cuốn Luyện ngữ âm tiếng Hán.

  Theo mình thấy đây là cuốn sách rất hay nói về vấn đề phát âm tiếng trung hình thành như thế nào. Cách luyện nói ra sao cho hay, cho chuẩn. Kèm theo đó là bài tập luyện nói bổ ích.

  Các bạn không chỉ học nói cho đúng, đọc cho chuẩn mà còn học được cách nói sao cho hay, nhấn nhá sao cho đúng nhịp điệu.

   Luyện ngữ âm tiếng Hán này bạn có thể dễ dàng tìm mua được ở các nhà sách.

  3. Khóa tập đọc hán ngữ từ Youtube

  Đây là khóa học nổi tiếng được chị Cầm Xu biên soạn và phát free trên kênh youtube. Chắc không người mới học nào xa lạ khóa học này.

  Chỉ cần gõ học tiếng trung dễ như ăn kẹo trên youtube là sẽ ra. Ngoài ra trên youtube còn có rất nhiều kênh hay của người bản địa. Hoặc kênh của các giáo viên tiếng trung đến từ khắp nơi trên thế giới biên soạn.

  Bạn chỉ cần chịu khó tìm kiếm là sẽ có. Tuy nhiên nên có một chút ít vốn tiếng anh. Bởi vì thầy cô nước ngoài 100% dùng tiếng anh để giảng.

  4. Website học vỡ lòng tiếng trung chuẩn

  Ở dưới góc độ cá nhân của mình. Có rất nhiều website hỗ trợ học tiếng trung cơ bản, cũng như luyện nghe tiếng trung hay. Tuy nhiên, nếu bạn là newbie thì không cần thiết học quá nhiều trang, tham khảo quá nhiều trang.

  Ở đây mình giới thiệu cho bạn trang https://www.allsetlearning.com/ , mình có lẽ nó phù hợp nhất dành cho các bạn đang học khóa luyện phát âm tiếng trung cơ bản, tập đọc pinyin từ đầu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Đọc Phiên Âm Tiếng Trung
 • 10 Quy Tắc Vàng Trong Phát Âm Tiếng Trung
 • Cách Phát Âm Tiếng Trung Trong Bảng Chữ Cái Nguyên Âm Và Phụ Âm
 • Địa Chỉ Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc Tại Hải Phòng Tốt Nhất
 • Tiếng Trung Thành Ngoại Ngữ Thứ Nhất: Bộ Gd
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100