Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 7

--- Bài mới hơn ---

 • Danh Sách Các Phần Mềm Học Tiếng Anh Trên Máy Tính Miễn Phí
 • Vì Sao Lại Học Tiếng Anh Ở Mỹ?
 • Học Tiếng Anh Ở Mỹ
 • Học Nhanh Đại Học Tiếng Anh Tại Nha Trang
 • Tổng Hợp Các Phần Mềm Học Tiếng Anh Miễn Phí Tốt Nhất 2022
 • Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập với cộng đồng quốc tế, đặc biệt hơn khi nước ta đã chính thức là thành viên của tổ chức WTO. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nguồn lực người Việt Nam được phát triển về số lượng và chất lượng trên cơ sở mặt bằng dân trí được nâng cao. Vì vậy nền giáo dục và đào tạo của nước ta cũng đã thay đổi từ mục tiêu giáo dục và đào tạo đến phương pháp dạy và học nhằm đóng góp có hiệu quả vào quá trình chuẩn bị nguồn lực cho đất nước. Đáp ứng mục tiêu giáo dục mới, chương trình sách giáo khoa phổ thộng đã có sự thay đổi tích cực: tập trung đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy và học dựa vào hoạt động tích cực của học sinh dưới sự tổ chức và hướng dẫn đúng mực, linh họat của giáo viên nhằm phát triển tư duy độc lập sáng tạo giúp hình thành phương pháp, nhu cầu tự học, hứng thú học tập, tạo niềm tin, niềm vui trong học tập cho học sinh.

  hải vận dụng nhiều biện pháp có hiệu quả trong hoạt động dạy và học trên lớp. Trong đó phương pháp luyện kỹ năng nói không thể thiếu trong mỗi giờ học ngoại ngữ. 3. Cơ sở thực tế: 3.1. Tình hình thực tế học sinh: 3.2. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học: 3.3. Thực trạng dạy học kỹ năng nói tiếng Anh ở Trường THCS Chỉ Đạo: Thực hiện đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo chúng tôi đã chú trọng nhiều đến phương pháp dạy học song trong quá trình thực hiện việc tổ chức hoạt động dạy học tiếng Anh chúng tôi còn dập khuôn với những gì đã được hướng dẫn, thiếu sáng tạo, thiếu linh hoạt nên hiệu quả tiết học chưa cao. Vì vậy chất lượng dạy học môn tiếng Anh chưa được như mong muốn. Theo số liệu thống kê điểm kiểm tra miệng kỹ năng nói tháng 12 năm học 2014 - 2022, chất lượng kỹ năng nói tiếng Anh ba lớp 7A, 7B, 7C tôi giảng dạy được thể hiện như sau: Lớp Sĩ số Giỏi 8.0 -10.0 Khá 6.5 - 7.9 Tb 5.0 - 6.4 Yếu 2.1 - 4.9 Kém <,= 2.0 7A 32 8 13 7 3 1 7B 33 2 6 15 7 3 7C 29 0 3 13 8 5 + 94 10 22 35 18 9 Tỉ lệ % 11% 23% 37% 19% 10% Căn cứ vào bảng thống kê chất lượng trên ta có thể thấy rằng tỉ lệ học sinh yếu kém khá cao. Điều này chứng tỏ học sinh chưa thể giao tiếp tiếng Anh ở mức độ căn bản. Từ thực tế đó, là người trực tiếp giảng dạy tiếng Anh tôi đã cố gắng suy nghĩ, tìm tòi các cách để nâng cao chất lượng kỹ năng nói cho học sinh. II. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: 1. Kế hoạch nghiên cứu. 1.1. Vai trò của các kĩ năng luyện nói trong quá trình dạy và học tiếng Anh. 1.2. Các kĩ năng giới thiệu và kiểm tra. 1.3. Kết quả của việc sử dụng các kĩ năng. ( Kế hoạch nghiên cứu trong thời gian là hai tháng) 2. Các phương pháp nghiên cứu. 2.1. Phương pháp quan sát. 2.2. Phương pháp nghiên cứu và thực hành. 2.3. Phương pháp tổng hợp. 3. Thời gian hoàn thành: - Cuối tháng 02 năm 2022 PHẦN NỘI DUNG I. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: II. CÁC GIẢI PHÁP VÀ SÁNG KIẾN ĐÃ VẬN DỤNG: 1. Luyện thông qua classroom language: Beginning of the lesson: *Good morning. How are you? *Did you have a nice weekend? *Have you done your homework? *Let's play a game now, shall we? *Are you ready? Ask for repetition: *Would you mind repeating? *Could you say it again? *Pardon? Asking for clarification: *What is it? Please tell me again. *What do you mean? *Could you explain more about..? Ask for ideas/opinions *What do you think about that(name)? *Do you have any ideas/opinions? *How about you? Checking: *Is that clear? *Okay so far? *Have you got it / that? Trong các hoạt động trên lớp, thường thì giáo viên nên sử dụng toàn bộ tiếng Anh (mainly English), đôi khi phải sử dụng Tiếng Việt (mainly Vietnamese) và đôi khi sử dụng cả hai ngôn ngữ ( a mixture of the two languages) English Vietnamese Both Introducing the lesson ü Checking attendance ü Organizing ü Classroom control / discipline ü Giving praise ü Presenting new language ü Introducing a new text ü Asking questions on the text ü Correcting errors ü Setting homework ü 2. Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp: Hiện nay nhiều học sinh lớp 8 ,9 có vốn từ vựng và ngữ pháp khá tốt nhưng rất ngại nói tiếng Anh trong giờ học, không có thói quen giao tiếp, các em không tự tin giao tiếp từ những câu đơn giản như giới thiệu bản thân Do vậy giáo viên cần tạo điều kiện cho các em rèn luyện kỹ năng nói từ lớp 6, 7. Để tạo môi trường thuận lợi cho học sinh giao tiếp, tôi đã thực hiện vai trò là người hướng dẫn và tổ chức thực hiện, uyển chuyển kết hợp nhiều hoạt động trong giờ dạy nhằm giúp các em tư duy, tham gia thực hành sôi nổi. Từ đó các em tự tin giao tiếp, say mê hứng thú học bộ môn thông qua các thủ thuật thực hành cấu trúc ngữ pháp trên lớp. Ví dụ: * Survey : Tiếng Anh 7 Unit 1 Lesson 5 : B 4,5 - 7 1 2 3 Name Address Distance Means of transport *Example exchanges: S1 : What's your name ? S2 : My name's . S1 : Where do you live ? S2 : I live at . S1 : How far is it from your house to school ? S2 : It's about S1 : How do you go to school ? S2 : I go to school by .. * Noughts and Crosses : Tiếng Anh 7 Unit 2 Lesson 2 : A 4-5 1) We / meet / in the street 2) They / meet / 7 o'clock 3) He / see / a film 4) We / go / bike 5) Hoa / buy / flowers 6) They / be back / 8.30 7) She / leave / 5 p.m 8) Nga / eat / cakes 9) Phong / call Lan / after six 1) Where will we meet ? We will meet in the street. 2) What time will they meet ? They will meet at 7 o'clock. 3) What will he see ? He will see a film. 4) How will we go ? We will go by bike 5) What will Hoa buy ? She will buy some flowers 6) When will they be back ? They will be back at 8.30 7) What time will they leave ? They will leave at 5 p.m 8) What will Nga eat ? She will eat cakes 9) When will Phong call Lan ? He will call Lan after six * Picture drill : Tiếng Anh 7 Unit 4 Lesson 1 A 1-2 Talk about Lan's schedule * Noughts and crosses : Tiếng Anh 7 Unit 5 Lesson 4 B1-2 What are they doing ? They are playing blind man's buff They are playing marbles They are playing games They are skipping rope They are eating and drinking They are reading comics They are playing catch They are studying and reading in the library They are playing soccer *Find someone who . Tiếng Anh 7 Unit 6 lesson 1 A 1-2a Find someone who after school Name Watches TV Plays soccer Goes swimming in the pool Example exchanges : S1 : Do you ? S2 : It's [ 2,000 dong ] III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Sau hai tháng thực nghiệm đề tài "Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7" tôi ghi nhận kết quả thống kê điểm kiểm tra miệng kỹ năng nói như sau: Lớp Sĩ số Giỏi 8.0 -10.0 Khá 6.5 - 7.9 Tb 5.0 - 6.4 Yếu 2.1 - 4.9 Kém <,= 2.0 7A 32 15 10 7 7B 33 5 12 13 3 7C 29 2 6 16 5 + 94 22 28 36 8 Tỉ lệ % 23% 30% 38% 9% Kết quả trên cho thấy tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình trở lên tăng lên rõ rệt, tỉ lệ học sinh đạt điểm yếu giảm hẳn và không còn học sinh bị điểm kém. Điều này chứng tỏ việc vận dụng các cách luyện kỹ năng nói cho học sinh bước đầu đã có kết quả. Đây là nỗ lực không ngừng của thầy và trò ba lớp 7A, 7B, 7C tôi đảm nhận giảng dạy. Thiết nghĩ, nếu chúng ta áp dụng các hình thức luyện nói này ở các khối lớp khác chắc cũng sẽ có hiệu quả nhất định. PHẦN KẾT LUẬN 1. Kết luận: Tiếng Anh - môn học giúp chúng ta ngày càng hoà nhập vào thế giới hiện đại. Sự thành thạo ngôn ngữ này ở mức độ căn bản trong trường THCS sẽ giúp cho học sinh học lên bậc THPT tốt hơn hay có thể tìm được một công việc tốt sau khi ra trường. So với những năm trước đây, tình hình dạy học môn tiếng Anh có nhiều khả quan, kỹ năng nghe - nói được đặc biệt chú trọng, học sinh đang ngày càng quen dần với việc sử dụng phương tiện ngôn ngữ thứ hai này. Để tạo thói quen tốt và dần hình thành năng lực ngôn ngữ cho học sinh, giáo viên luôn phải tích cực, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, tìm tòi, sáng tạo cách thức tổ chức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện giảng dạy ở địa phương. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khía cạnh cần phải bàn tiếp để tìm được nhiều biện pháp khả thi hơn trên cơ sở lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn để công tác giảng dạy tốt hơn, có hiệu quả hơn. 2. Đề xuất, kiến nghị: - Nhà trường và phòng GD cần có sự đầu tư thỏa đáng về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác giáo dục theo hướng đổi mới hiện nay. - Giáo viên phải chuẩn bị thật kĩ cho bài dạy của mình bằng cách nắm vững nội dung, trọng tâm kiến thức của bài học, soạn thảo khoa học các bài tập trên trình PowerPoint, sưu tầm tranh ảnh, chuẩn bị thẻ, bìa, vật thật... để sử dụng thật hợp lý vào bài dạy, lựa chọn phương pháp, các thủ thuật phù hợp với nội dung bài học. Giáo viên cần biết sử dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin hiện đại nh Internet, báo, đài .., sử dụng và khai thác tốt các thiết bị dạy học như: máy chiếu, vật thật, tranh ảnh, bìa, bảng phụ, sách giáo khoa... đồng thời kết hợp với các thủ thuật dạy học hợp lí để mang lại hiệu quả giáo dục cao. - Học sinh phải phát huy cao độ tính tích cực của các em trong luyện tập, thực hành, phải tự giác tham gia thực hành không sợ mắc lỗi. Sự chuẩn bị của học sinh cũng rất cần thiết như: học thuộc từ, soạn từ mới, đọc trước những gợi ý trong sách giáo khoa, làm bài tập về nhà. Xin chân thành cảm ơn! Chỉ Đạo, ngày 12 tháng 03 năm 2022 Người thực hiện Bùi Trung Sơn MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 01 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 01 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 01 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 02 III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 02 B. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 02 I. CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊNCỨU 02 1. Cơ sở lí luận 02 2. Cơ sở khoa học 03 3. Cơ sở thực tiễn 04 3.1. Tình hình thực tế học sinh 04 3.2. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học 05 3.3. Thực trạng dạy học kỹ năng nói tiếng Anh ở Trường THCS Chỉ Đạo: 05 II. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: 06 1. Kế hoạch nghiên cứu. 06 2. Các phương pháp nghiên cứu. 06 3. Thời gian hoàn thành: 06 PHẦN NỘI DUNG 06 I. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 06 II. CÁC GIẢI PHÁP VÀ SÁNG KIẾN ĐÃ VẬN DỤNG: 1. Luyện thông qua classroom language: 06 2. Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp: 08 3 .Luyện nói ở giai đoạn Pre- & Post- của tiết dạy kỹ năng nghe, đọc, viết: 12 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17 PHẦN KẾT LUẬN 18 1. Kết luận: 18 2. Đề xuất, kiến nghị: 19 MỤC LỤC 20 Tµi liÖu tham kh¶o 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Văn Lợi , Sách giáo khoa Tiếng Anh 7- Nhà xuất bản Giáo dục 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì II 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh môn Tiếng Anh Trường THCS - 2008 4. Hoàng Văn Vân ( chủ biên) - Đổi mới phương pháp dạy Tiếng Anh - Nhà xuất bản Giáo dục HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................. Tæng: . ®iÓm, xếp loại: . Chỉ Đạo, ngµy .. th¸ng n¨m 2022

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chia Sẻ Tài Khoản Studyphim Vip 2022
 • Chia Sẻ Tài Khoản Netflix Premium Miễn Phí Cập Nhật Mỗi Ngày
 • Cách Đăng Ký Học Tiếng Anh Online Qua Skype
 • Các Kênh Youtube Học Tiếng Anh Miễn Phí Cho Trẻ Em
 • Có Cách Nào Để Các Bé Thích Học Tiếng Anh Mà Lại Không Tốn Tiền
 • Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 1 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 1 Năm 2022
 • Tổng Hợp Toàn Bộ Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12
 • Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12
 • Big 4 Bộ Đề Tự Kiểm Tra 4 Kỹ Năng Nghe
 • Bộ Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Toàn Diện Lớp 3
 • Topic nói học kì 1 tiếng Anh lớp 7 kèm hướng dẫn

  Part I: Giới thiệu bản thân – Introduce about yourself

  Talking about some personal information

  – Name

  – Age

  – Class/ School

  – Family members

  – Your leisure activities

  Good morning/ afternoon, my dear teachers/ examiners.

  – My full name is ………………………………………………… I am 14 years old and I am a student in class 8… in ………….. Secondary School. In my free time, I like listening to English music, reading books and chatting online with my friends.

  – My topic is number ……….., talking about………. Now I would like to start my topic.

  Topic 1: Talk about your favorite hobby

  Using the below cues:

  – Name of the hobby.

  – When you started it.

  – Who do you share it with.

  – How you do this hobby.

  – Feelings about the hobby.

  I have many hobbies such as reading, traveling, playing sports, watching TV, swimming… But I like reading books best. I often reading books whenever and wherever I can. For examples at weekends, on holidays or before going to bed…

  When I was a kid, my mother used to tell me a story before I went to bed. The stories were so interesting that always felt they weren’t enough. So I began to read books by myself.

  I always lose myself in the interesting stories. I enjoy reading very much, because books bring me a colourful and limitless world. In the past years, most of my knowledge has been obtained from books. Books can also teach me how to be a good person. Books even can solve many problems for me. I will read more good books to improve myself.

  Reading has become a part of my life. Everyday, I spend some time reading books, newspapers and magazines. I have great fun in reading. I love reading!!

  Using the below cues:

  – What this activity is

  – When you do it

  – How long you do it every day/How often you do it.

  Staying healthy is the most important in our life. There are a lot of activities for us to stay healthy. For me, I usually swim in the river in front of my house. I often swim with my father every afternoon .I swim about 2 hours every day. Swimming help me relax after working hard and it also helps me have a good heathy. I like swimming very much because I want to be a swimmer.

  Now I would like to tell you something about my health. I am modern child and like many other children, I don’t have good health. I eat a lot of fast food and drink too much soft drink every day. I usually play computer games and get online to chat with friends very often. I don’t join outdoor activities so I am getting fat day by day. I think it is time to pay attention on my health. I should do more exercise and take outdoor activities to improve my health. I should also eat more fruit, vegetables and eat less junk food. besides I have to play less computer games and shorten my online time. I think I will have a good health in the future. That’s the end of my topic. Thanks for listening.

  Topic 3: Talk about how to contribute to community activities

  What do the people in your local community need? What can you do to help?

  • Talk something about the people in your local community (life, need…)
  • Talk about 3 or 4 volunteer activities you or your friends can do to help them
  • Talk about your feelings and future

  Now I would like to tell you about my local community. I live in An Thanh Village. It is not a very rich neighborhood, so there are a lot of poor people who need to be helped. They live in very old houses and don’t have enough food to eat and don’t have enough warm clothes to wear. They have to work hard to earn only a little money a day. Their life is so pity, so their children can’t go to school. My friends and I have made a plan to raise money for those poor people. We are collecting old clothes for them, too. Besides, we also give lessons to the poor children 3 times a week and at weekend. We hope to help them overcome such hard periods and they will be able to have a better life in the future. That’s the end of my topic. Thanks for listening.

  Topic 4: Talk about music and arts

  How can music and art help you at school and in your life?

  • Talk about the importance of music and art in your life.
  • Talk about 3 or 4 things music and art helping you
  • Your feelings and future

  Hi! Everybody. Many people listen to music and see art every day. I do too because music and art play an important role in our life. Art makes this world look more beautiful and music can heal our soul and make us happier. When you have trouble in your live or work, just listen to your favorite songs and watch something beautiful around us and then you will feel better and can overcome difficulties more easily. Even when you are lonely, music and art can be good friends of you. That’s why we all love music and art.That’s the end of my topic. Thanks for listening.

  Topic 5: Talk about your favorite food or drink and how to make it

  • Name your favorite food or drink.
  • Talk about the appearance , taste and ingredients
  • How to make it.
  • Your feelings and future

  Hi! Everybody. What kinds of foods do you like? My favourite food is Pho. Pho is the most popular food among the population and it plays an importance thing in the spirit of Vietnamese people, especially the people who live in Ha Noi. Anyone feels hungry in a short time in the morning can also enjoy a bowl of hot and spicy Pho to fill their empty stomach. Have many Pho but there are two main kind of Pho: Pho with beef and Pho with chicken. The ingredients of Pho are rice noodles and broth which is generally made by simmering bones, fried steak charred onion and spices, it takes several hours to ppare. When people eat Pho they can add some kind of thing such as chilli, pepper,…I love Pho very much so I can eat it everyday without boring. I’m sure that you do it, too. Wherever in Vietnam, Pho is special food. That’s the end of my topic. Thanks for listening.

  Write a paragraph about popular foods or drinks in your neighbourhood

  Topic 6: Talk about a historic place you have known

  • Talk about the name, address and surroundings
  • Talk about its history
  • Talk about facilities or scenery in it
  • Your feelings and future

  Now I would like to talk about Long Tuyen village.

  This is an old village in the south of Can Tho City, including Binh Thuy, An Thoi, Long Tuyen and Long Hoa . The village is a destination that attracts many tourists not only because of its beautifully natural scenery, but also the cultural relics that remains after hundreds of years. The architecture and culture in Long Tuyen is very unique because it is the combination of various cultures from Western to Eastern, including Chinese, French, American, Cham and Japanese. This place also possesses six of 18 national relics in Can Tho, including famous locations such as Binh Thuy Temple, Nam Nha Pagoda or Binh Thuy Old House. Moreover, the Ky Yen Festival takes place here. It can be said that Long Tuy village is a rare destination that contains various typical characteristics of the culture in this region, and for sure it is a pity if you miss this destination in your travel. That’s the end of my topic. Thanks for listening.

  Topic 7: Tell about a famous person

  • Who this person is.
  • How you know about this person.
  • What this person is famous for.
  • Why you are interested in this person.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 11 Ban Cơ Bản
 • 5 Phần Mềm Học Tiếng Anh Lớp 1 Miễn Phí Hay Nhất
 • Giải Đáp “tiếng Anh Lớp 10 Học Gì?”
 • Chửi Bậy Chửi Thề Tiếng Hàn Từ A Đến Z (Có Phiên Âm Đọc)
 • Bảng Chữ Cái Tiếng Hàn Từ A Đến Z
 • Bài Nghe Nói Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2 Personal Information

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 11 Unit 5: Illiteracy
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 11 Unit 4: Volunteer Work
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Unit 4: Special Education
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Unit 6: An Excursion
 • Những Địa Chỉ Học Tiếng Anh Giao Tiếp Với Người Nước Ngoài Giá Rẻ
 • Listen and write the telephone numbers : a) 8 251 654 b) 8 250 514 c) 8 521 936 d) 8 351 793 e) 8 237 041

  Listen and write the telephone numbers :

  a) 8 251 654 b) 8 250 514 c) 8 521 936

  d) 8 351 793 e) 8 237 041 f) 8 821 652

  Xem những bài nghe tiếng anh lớp 7 khác:

  Bài nghe nói tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Personal information – part A2 Telephone numbers Tiếng anh phổ thông (SGK)

  Đăng bởi Uyên Vũ

  Tags: bài nghe nói, bài nghe nói tiếng Anh, bài nghe nói tiếng Anh lớp 7, English Language, học tiếng Anh, Learning Part A Telephone numbers, Part A Telephone numbers English 7, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh phổ thông, unit 2 Peesonal information

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Unit 3: People’s Background
 • Unit 1 Lớp 11 Listening
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1: Friendship
 • Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh Từ Con Số 0 Của Thực Tập Sinh Đầu Tiên Ở Nasa
 • Tự Tin Học Tiếng Anh Từ Con Số 0
 • Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 1 Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Topic Thường Gặp Trong Đề Thi Tiếng Anh Lớp 9
 • Topic For Speaking English 9 Hot
 • Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 2 Năm Học 2022
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 8 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án
 • Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Lớp 8 Môn Tiếng Anh Năm 2014
 • Topic nói học kì 1 tiếng Anh lớp 7 kèm hướng dẫn

  • Part I: Giới thiệu bản thân – Introduce about yourself
   • Topic 1: Talk about your favorite hobby
   • Topic 2: Describe something that you do to stay healthy
   • Topic 3: Talk about how to contribute to community activities
   • Topic 4: Talk about music and arts
   • Topic 5: Talk about your favorite food or drink and how to make it
   • Topic 6: Talk about a historic place you have known
   • Topic 7: Tell about a famous person

  Part I: Giới thiệu bản thân – Introduce about yourself

  Talking about some personal information

  – Name

  – Age

  – Class/ School

  – Family members

  – Your leisure activities

  Good morning/ afternoon, my dear teachers/ examiners.

  – My full name is ………………………………………………… I am 14 years old and I am a student in class 8… in ………….. Secondary School. In my free time, I like listening to English music, reading books and chatting online with my friends.

  – My topic is number ……….., talking about………. Now I would like to start my topic.

  Topic 1: Talk about your favorite hobby

  Using the below cues:

  – Name of the hobby.

  – When you started it.

  – Who do you share it with.

  – How you do this hobby.

  – Feelings about the hobby.

  I have many hobbies such as reading, traveling, playing sports, watching TV, swimming… But I like reading books best. I often reading books whenever and wherever I can. For examples at weekends, on holidays or before going to bed…

  When I was a kid, my mother used to tell me a story before I went to bed. The stories were so interesting that always felt they weren’t enough. So I began to read books by myself.

  I always lose myself in the interesting stories. I enjoy reading very much, because books bring me a colourful and limitless world. In the past years, most of my knowledge has been obtained from books. Books can also teach me how to be a good person. Books even can solve many problems for me. I will read more good books to improve myself.

  Reading has become a part of my life. Everyday, I spend some time reading books, newspapers and magazines. I have great fun in reading. I love reading!!

  Topic 2: Describe something that you do to stay healthy

  Using the below cues:

  – What this activity is

  – When you do it

  – How long you do it every day/How often you do it.

  Staying healthy is the most important in our life. There are a lot of activities for us to stay healthy. For me, I usually swim in the river in front of my house. I often swim with my father every afternoon .I swim about 2 hours every day. Swimming help me relax after working hard and it also helps me have a good heathy. I like swimming very much because I want to be a swimmer.

  Now I would like to tell you something about my health. I am modern child and like many other children, I don’t have good health. I eat a lot of fast food and drink too much soft drink every day. I usually play computer games and get online to chat with friends very often. I don’t join outdoor activities so I am getting fat day by day. I think it is time to pay attention on my health. I should do more exercise and take outdoor activities to improve my health. I should also eat more fruit, vegetables and eat less junk food. besides I have to play less computer games and shorten my online time. I think I will have a good health in the future. That’s the end of my topic. Thanks for listening.

  Topic 3: Talk about how to contribute to community activities

  What do the people in your local community need? What can you do to help?

  • Talk something about the people in your local community (life, need…)
  • Talk about 3 or 4 volunteer activities you or your friends can do to help them
  • Talk about your feelings and future

  Now I would like to tell you about my local community. I live in An Thanh Village. It is not a very rich neighborhood, so there are a lot of poor people who need to be helped. They live in very old houses and don’t have enough food to eat and don’t have enough warm clothes to wear. They have to work hard to earn only a little money a day. Their life is so pity, so their children can’t go to school. My friends and I have made a plan to raise money for those poor people. We are collecting old clothes for them, too. Besides, we also give lessons to the poor children 3 times a week and at weekend. We hope to help them overcome such hard periods and they will be able to have a better life in the future. That’s the end of my topic. Thanks for listening.

  Topic 4: Talk about music and arts

  How can music and art help you at school and in your life?

  • Talk about the importance of music and art in your life.
  • Talk about 3 or 4 things music and art helping you
  • Your feelings and future

  Hi! Everybody. Many people listen to music and see art every day. I do too because music and art play an important role in our life. Art makes this world look more beautiful and music can heal our soul and make us happier. When you have trouble in your live or work, just listen to your favorite songs and watch something beautiful around us and then you will feel better and can overcome difficulties more easily. Even when you are lonely, music and art can be good friends of you. That’s why we all love music and art.That’s the end of my topic. Thanks for listening.

  Topic 5: Talk about your favorite food or drink and how to make it

  • Name your favorite food or drink.
  • Talk about the appearance , taste and ingredients
  • How to make it.
  • Your feelings and future

  Hi! Everybody. What kinds of foods do you like? My favourite food is Pho. Pho is the most popular food among the population and it plays an importance thing in the spirit of Vietnamese people, especially the people who live in Ha Noi. Anyone feels hungry in a short time in the morning can also enjoy a bowl of hot and spicy Pho to fill their empty stomach. Have many Pho but there are two main kind of Pho: Pho with beef and Pho with chicken. The ingredients of Pho are rice noodles and broth which is generally made by simmering bones, fried steak charred onion and spices, it takes several hours to ppare. When people eat Pho they can add some kind of thing such as chilli, pepper,…I love Pho very much so I can eat it everyday without boring. I’m sure that you do it, too. Wherever in Vietnam, Pho is special food. That’s the end of my topic. Thanks for listening.

  Write a paragraph about popular foods or drinks in your neighbourhood

  Topic 6: Talk about a historic place you have known

  • Talk about the name, address and surroundings
  • Talk about its history
  • Talk about facilities or scenery in it
  • Your feelings and future

  Now I would like to talk about Long Tuyen village.

  This is an old village in the south of Can Tho City, including Binh Thuy, An Thoi, Long Tuyen and Long Hoa . The village is a destination that attracts many tourists not only because of its beautifully natural scenery, but also the cultural relics that remains after hundreds of years. The architecture and culture in Long Tuyen is very unique because it is the combination of various cultures from Western to Eastern, including Chinese, French, American, Cham and Japanese. This place also possesses six of 18 national relics in Can Tho, including famous locations such as Binh Thuy Temple, Nam Nha Pagoda or Binh Thuy Old House. Moreover, the Ky Yen Festival takes place here. It can be said that Long Tuy village is a rare destination that contains various typical characteristics of the culture in this region, and for sure it is a pity if you miss this destination in your travel. That’s the end of my topic. Thanks for listening.

  Topic 7: Tell about a famous person

  • Who this person is.
  • How you know about this person.
  • What this person is famous for.
  • Why you are interested in this person.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Topic Nói Tiếng Anh 8
 • Giải Đề Thi Kì 1 Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2022
 • Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 9 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2022 Trường Thcs Quách Xuân Kỳ
 • 6 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2 Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • 2 Đề Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 7 Khá Hay Có Đáp Án Năm 2022
 • Unit 2 Lớp 7: Skills 1
 • Unit 2 Lớp 7: Skills 2
 • Skills 1 Trang 22 Unit 2 Tiếng Anh 7 Mới
 • Skills 2 Tiếng Anh Lớp 6 Unit 10 Trang 45
 • Ôn thi học kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh có hướng dẫn chi tiết

  Second Semester Speaking Topics for Grade 7

  Part I. Introduce about yourself.

  Good morning/afternoon, my dear teachers.

  My name is ……………………………………… I am …………… years old and I am a student in class ………………………. in Dich Vong Hau Secondary School. I am very sociable, humorous and helpful. My topic is number 1, talk about………………………………………. Now I would like to start my topic.

  (sociable= outgoing: hòa đồng, humorous: vui tính, helpful: hay giúp ích, reserved=shy: e thẹn, active: năng động, careful: cẩn thận,…..)

  Part 2. Talking about the given topic.

  Unit 7 TRAFFIC

  1. What should you do to have traffic safety?

  There are some rules about road safety. It very important to obey these rules when you use the road. We should:

  – Always look carefully where you go

  – Use the pavement or footpath

  – Walk across the street at the zebra crossing

  – Wait for the traffic light to turn green before you cross the street.

  – Always fasten your seatbelt when you drive

  – Don’t drive if you feel tired or after you drink alcohol

  – Strictly obey traffic signals

  – Always wear a helmet when you ride a motorbike or electric bike

  – Give a signals before you turn left or right

  Always keep both hand on the handle bar

  2. When you are a road user, what should you NOT do?

  We shouldn’t talk and laugh loudly, look back, go in a red light…

  3. Should one drive after drinking alcohol? Why or why not?

  No, he/ she shouldn’t. Because it is very dangerous. He/ she may cause an accident

  4. Why should pedestrians wear light coloured clothes in the dark?

  – Because the other road users can see them clearly and avoid crashing into them.

  5. How do you go to school every day? 6. How far is it from your house to school?

  Unit 8: FILMS

  1. Do you like films? Yes, I enjoy watching films. When I want to relax, or have some fun, I like to watch movie. 2. What kind of films do you like best?

  My favorite kinds of films are action films, cartoon films, ………….

  3. How often do you watch films? ………………………………………………………………………………………………………… 4. Do you pfer to watch films in the cinema or at home? * I pfer to watch films at home, because the I can choose any movie I want to watch and I can pause it if I need to go get something.5. Can you talk about your favourite film?

  * I pfer to watch movies at the cinema, because then I get to see the movie on a big screen, with a better sound system. I think it makes the movie more impssive, you know.

  My favorite movie is cartoon “Tom and Jerry”. Tom is a cat with blue and white color. He keeps the house for a normal family and has a very free life. His job is chasing Jerry day by day. Jerry is a brown house mouse. He usually lives in the deep cave behind the wall. Although they hate each other so much and always find ways to hurt opponent but when Tom or Jerry falls into really dangerous situations, then both become another savior (vi cuu tinh). The film is an endless confrontation between Tom and Jerry, bring plenty of laughter for the audiences. I love this film because when I watch it I feel very glad, feeling like returned to childhood.

  THANKSGIVING

  UNIT 9 FESTIVALS

  Talk about the festival you know

  TET HOLIDAY FLOWER FESTIVAL

  Thanksgiving (also called Turkey Day) is a seasonal holiday held annually to give thanks to God for successful harvests. Thanksgiving is traditionally celebrated with a feast among family and friends. Not only adults but children take part in the food pparation.

  Traditional foods are turkey, gravy, sweet potatoes, cornbread, potatoes, and cranberry sauce. After the feast people often do some other activities. Some like to go for a walk. Some take naps. Others play board or card games together.. They volunteer to cook and serve food to homeless people, spend time with sick people in hospitals or help a needy family.

  What should we do to save energy?

  I used to attend the Tet holiday flower festival . It’s called Nguyen Hue Flower street festival. It is held in Nguyen Hue street in district 1, HCM city. It takes place every Tet Holiday for 1 week. It is celebrated by HCM People’s committee . They display and decorate the street with many kinds of flowers and lights. Many people come there to enjoy the beautiful flowers and take pictures.

  Unit 10 SOURCES OF ENERGY

  What means of transport will people travel in the future?

  Nowadays, energy is being run out more and more. We need to save energy because nobody of us can lives without energy. We have many ways to save energy in our home. One of those ways is using electricity, water and gas economically, we should turn off the light in room when we go out or in unnecessary situations, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. Besides, we should use the low light bulbs. We also can use public transport more often

  Talk about the problems of overpopulation and offer solution

  Unit 11 TRAVELLING IN THE FUTURE

  It is Solar-energy plane. It looks like a normal plane but it has the solar panel on the wings. The panel will catch the sun shine and create the electricity for the plane. It may be a great invention helping to create the energy and protect environment.

  It is flying car. It’s a kind of driverless car and airplane. It has many benefits. With its automated system, the car can avoid traffic. It drives at 300 kph. It has SSS, it’s a sky safety system, it will stop everyone from crashing and it will help them avoid traffic jam. It has four seats, so your family or friends can join the ride.

  It’s a flying motorbike. It looks like a normal motorbike, but it can fly without wings, it will use electricity transferred from solar energy. It can travel fast and work well in bad weather. I think it will be very useful and popular in the future.

  Overpopulation can lead to :

  – Overcrowding and poor quality housing in many large cities.

  – too many vehicles cause air pollution and noise

  – lack of employment, poverty, people have to live in slums, so they get a lot of disease

  – and overpopulation can create the homeless and hunger

  The Government Should

  – rising crime rate as poor living conditions

  – there is not always enough food and malnutrition, not enough fresh and clean water, not enough school for children

  – provide essential housing and healthcare for people

  – Raise an awareness of the problems of overpopulation.

  – Carry out population education program/family planning programs.

  – Create more jobs by building more factories in rural areas

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Giúp Bé Học Tiếng Anh Lớp 2 Hiệu Quả Hơn
 • Tài Liệu Tiếng Anh Cho Trẻ Em Lớp 2: Cân Nhắc Và Lựa Chọn Cho Con Những Gì Tốt Nhất!
 • Giáo Trình Học Tiếng Anh Lớp 2
 • Gợi Ý 5 Quyển Sách Giải Tiếng Anh Lớp 7 Dành Cho Học Sinh
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Unit 4 A Closer Look 2, Communication
 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 3 Lớp 7: Getting Started
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9: At Home And Away
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Unit 9: Thì Quá Khứ Đơn Trong Tiếng Anh
 • Học Trực Tuyến Môn Tiếng Anh Lớp 7 Ngày 16/4/2020, Unit 9
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 6: After School
 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3: AT HOME giúp bạn giải các bài tập trong sách tiếng anh, sách giải bài tập tiếng anh 7 tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để phát triển bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết):

  A. What a lovely home! (Phần 1-4 trang 29-32 SGK Tiếng Anh 7)

  1. Listen. Then practice with a partner.

  (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch:

  Hoa: Thật là một ngày khó chịu. Lan, chắc bạn lạnh lắm. Hãy vào đây ngồi. Cái ghế bành đó rất thoải mái.

  Lan: Cảm ơn. Phòng khách dễ thương quá! Cô chú của bạn đi đâu vậy?

  Lan: Không, cám ơn. Mình ổn.

  Hoa: Được rồi. Đến xem phòng mình đi.

  Lan: Căn phòng sáng làm sao! Và màu sắc thật đẹp! Hồng và trắng. Màu hồng là màu ưa thích của mình đấy. Mình có thể xem phần còn lại của ngôi nhà được không?

  Hoa: Đương nhiên rồi.

  Hoa: Đây là phòng tắm.

  Lan: Phòng tắm thật đẹp! Nó có bồn rửa, bồn tắm và vời hoa sen.

  Lan: Chà! Phòng bếp tuyệt làm sao! Nó có mọi thứ: máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy rửa chén, bếp điện, …

  Now answer. (Bây giờ trả lời.)

  a) Which rooms do Hoa and Lan talk about? ( Hoa và Lan đang nói về các phòng nào?)

  b) Why does Lan like Hoa’s room? ( Tại sao Lan lại thích phòng của Hoa?)

  c) What is in the bathroom? ( Có gì trong phòng tắm?)

  d) What is in the kitchen? ( Có gì trong phòng bếp?)

  About you. (Về bạn.)

  e) How many rooms are there in your house/apartment? ( Nhà/căn hộ của bạn có bao nhiêu phòng?)

  f) What things are there in your room/kitchen/bathroom? ( Có những gì trong phòng/phòng bếp/phòng tắm của bạn?)

  2. Write exclamations.

  (Viết câu cảm thán.)

  a) Complaints ( Lời than phiền)

  – What an awfui restaurant! ( Nhà hàng tệ quá!)

  – What a wet day! ( Một ngày ướt át làm sao!)

  – What a boring party! ( Bữa tiệc chán quá!)

  – What a bad movie! ( Phim dở làm sao!)

  – What a great party! ( Bữa tiệc tuyệt quá!)

  – What a bright room! ( Căn phòng sáng sủa làm sao!)

  – What an interesting movie! ( Phim hay quá!)

  – What a lovely house! ( Căn nhà xinh quá!)

  – What a delicious dinner! ( Bữa tối ngon làm sao!)

  – What a beautiful day! ( Ngày đẹp quá!)

  3. Look at the picture. Then practice with a partner.

  Use these words to help you. ( Sử dụng các từ này để giúp bạn.)

  What is in the picture? ( Có gì trong bức tranh?)

  – There is a table.

  – There are some chairs.

  – There is a sofa.

  – There is a bookshelf.

  – There is a television.

  – There are some pictures on the wall.

  – Is there a plant in the picture? ( Có cái cây nhỏ nào trong bức tranh không?)

  Yes, there is.

  – Where is it? ( Nó ở đâu?)

  It’s in the corner of the room.

  – Is there a table?

  Yes, there is a round table with four chairs.

  – Is there a telephone?

  No, there isn’t.

  – Are there any lights?

  Yes, there are two.

  – Where are they?

  They’re on the wall.

  – Is there a television?

  Yes, there is.

  – Where is it?

  It’s near the window.

  – Is there a clock in the room?

  No, there isn’t.

  – Are there any pictures?

  Yes, there two.

  – Where are they?

  They’re on the wall.

  4. Play with words.

  Remember.

  B. Hoa’s family (Phần 1-6 trang 33-37 SGK Tiếng Anh 7)

  1. Listen. Then practice with a partner.

  (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch:

  Lan: Hoa, kể cho mình nghe về gia đình bạn đi. Cha bạn làm nghề gì?

  Hoa: Cha mình là nông dân. Ông làm việc ở trang trại của gia đình mình ở nông thôn. Ông trồng rau và nuôi gia súc.

  Lan: Còn mẹ bạn thì sao. Bác làm nghề gì?

  Hoa: Mẹ mình luôn bận rộn. Bà làm việc vất vả từ sáng đến tối. Bà làm việc nhà và bà phụ giúp công việc trang trại.

  Lan: Cha mẹ bạn có thích công việc của họ không?

  Hoa: Có, họ thích làm việc ở trang trại của họ.

  Lan: Bạn có anh chị em nào không?

  Hoa: Có. Mình có một em gái. Nó mới 8 tuổi. Đây là tấm ảnh của nó.

  Trả lời câu hỏi:

  a) What does Hoa’s father do? ( Cha của Hoa làm nghề gì?)

  b) Where does he work? ( Ông ấy làm việc ở đâu?)

  c) What is her mother’s job? ( Công việc của mẹ cô ấy là gì?)

  d) What does she do every day? ( Bà ấy làm gì mỗi ngày?)

  d) Are they happy? ( Họ có hạnh phúc không?)

  f) How old is Hoa’s sister? ( Em gái của Hoa bao nhiêu tuổi?)

  2. Read.

  (Đọc.)

  What about Lan’s family? ( Còn gia đình Lan thì sao?)

  What do her parents do? ( Cha mẹ cô ấy làm nghề gì?)

  Hướng dẫn dịch:

  Cha cô ấy là bác sĩ. Ông làm việc trong một bệnh viện. Ông chăm sóc các bệnh nhi.

  Mẹ cô ấy là giáo viên. Bà dạy tại trường tiểu học.

  Lan có một anh trai. Anh ấy là nhà báo. Anh ấy viết bài cho một tờ báo ở Hà Nội.

  Now practice with a partner. (Bây giờ thực hành với bạn học.)

  a) Talk about Lan’s family. ( Nói về gia đình của Lan.)

  – Lan’s father is a doctor. He works in a hospital.

  – Lan’s mother is a teacher. She teaches in a primary school.

  – Lan’s brother is a journalist. He works for a Hanoi newspaper.

  About you. (Về bạn.)

  b) Talk about your family. ( Nói về gia đình bạn.)

  Ví dụ gợi ý:

  In my family there are four people: my father, my mother, my younger brother and me.

  My father is a worker. He works for a car factory, in Ho Chi Minh City. My mother is a housewife. She does the housework. My younger brother is a pupil. He studies in a primary school. He is only eight years old.

  3. Match these half-sentences.

  (Ghép các nửa câu này.)

  – A farmer works on a farm.

  – A doctor takes care of sick people.

  – A journalist writes for a new spaper.

  – A teacher teaches in a school.

  4. Listen. Complete these forms for three people on the tape.

  (Nghe. Hoàn thành các phiếu này cho 3 người trong băng.)

  5. Listen and read.

  (Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch: John Robinson là giáo viên Tiếng Anh đến từ Mỹ. Ông đang tìm một căn hộ ở Hà Nội cho gia đình ông. Ông dang xin lời khuyên của bạn ông, Nhật.

  John: Anh Nhật này, có dễ kiếm một căn hộ ở Hà Nội không?

  Nhật: À, có một vài căn hộ trống ở gần đây.

  John: Thật à? Chúng là những căn hộ tốt chứ?

  Nhật: Vâng, có một căn tốt với hai phòng ngủ ở số 27. Đó là một căn hộ đẹp và không đắt lắm.

  John: Còn những căn hộ khác thì sao?

  Nhật: Căn hộ ở số 40 thì tốt hơn. Nó có ba phòng ngủ và nó lớn hơn, nhưng đương nhiên là nó đắt hơn.

  John: Nó có phải là căn hộ tốt nhất không?

  Nhật: Không. Căn hộ tốt nhất ở số 79. Nó có bốn phòng ngủ và nó được trang trí nội thất. Nó đắt nhất đấy.

  John: Căn hộ nào sẽ thích hợp nhất với gia đình tôi nhỉ? Anh nghĩ sao?

  Nhật: Căn hộ rẻ nhất sẽ tốt nhất cho anh. Nó nhỏ hơn hai căn kia, nhưng nó là căn mới nhất trong ba căn và nó có một phòng tắm và một nhà bếp rộng, hiện đại. Tôi nghĩ gia đình anh sẽ thích nó.

  Trả lời câu hỏi:

  a) Which is the cheapest apartment? ( Căn hộ nào rẻ nhất?)

  b) Which is the most expensive? ( Căn hộ nào đắt nhất?)

  c) Which is the best apartment? ( Căn hộ nào tốt nhất?)

  d) Which is the most suitable apartment for John and his family? Describe it. ( Căn hộ nào phù hợp nhất cho John và gia đình anh ta? Miêu tả nó.)

  6. Write. Below is John’s letter to his wife and daughter in the USA. Complete the letter using these words.

  Language Focus 1 (Bài 1-8 trang 38-41 SGK Tiếng Anh 7)

  1. Present Simple Tense ( thì Hiện tại đơn)

  Hoàn thành đoạn văn bởi sử dụng các động từ trong ngoặc kép:

  a) Ba is my friend. He lives in Hanoi with his mother, father and old sister. His parents are teachers. Ba goes to Quang Trung School.

  b) Lan and Nga are in Class 7A. They eat lunch together. After school, Lan rides her bike home and Nga catches the bus.

  2. Future Simple Tense ( thì Tương lai đơn)

  Viết các việc Nam sẽ làm/sẽ không làm vào ngày mai:

  – He will go to the post office, but he won’t call Ba.

  – He will do his homework, but he won’t tidy the yard.

  – He will see a movie, but he won’t watch TV.

  – He will write to his grandmother, but he won’t meet Minh.

  tidy (v): dọn dẹp

  3. Ordinal Numbers ( Số thứ tự)

  Viết các số thứ tự đúng:

  Where’s my cat?

  a) It’s under the table.

  b) It’s in front of the chair.

  c) It’s behind the television.

  d) It’s next to the bookshelf.

  e) It’s on the couch.

  Viết các bài hội thoại. (sử dụng hình và từ trong khung)

  a) A is a cheap toy. And B is cheaper. But C is the cheapest.

  b) A is expensive. And B is more expensive. But C is the most expensive.

  c) A is good. And B is better. But C is the best.

  d) A is strong. And B is stronger. But C is the strongest.

  6. Occupations ( Nghề nghiệp)

  Viết tên nghề nghiệp của những người này.

  a) He’s a fireman.

  b) She’s a doctor.

  c) She’s a teacher.

  d) He’s a farmer.

  fireman (n): lính cứu hỏa

  7. Is there a …? Are there any …?

  Nhìn vào hình. Hoàn thành các câu.

  a)

  A. Are there any books?

  B. Yes, there are.

  b)

  A. Are there any armchairs?

  B. No, there aren’t.

  c)

  A. Is there a telephone?

  B. No, there isn’t.

  d)

  A. Are there any flowers?

  B. Yes, there are.

  8. Question Words ( Từ để hỏi)

  Viết các câu hỏi và câu trả lời.

  a) What’s his name?

  His name’s Pham Trung Hung.

  b) How old is he?

  He’s twenty-five (years old).

  c) What’s his address? Where does he live?

  He lives at 34 Nguyen Bieu Street, Hai Phong.

  d) What’s his job? What does he do?

  He’s an office manager.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3: At Home
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Mới Unit 6
 • Phương Pháp Dạy Học Tiếng Anh Lớp 5 Phù Hợp Với Các Bé
 • Giải Lesson 1 Unit 11 Trang 6, 7 Sgk Tiếng Anh 5 Mới
 • Giải Lesson 3 Unit 14 Trang 28 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới
 • 7 Quy Tắc Nói Tiếng Hàn Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Hệ Chính Quy Ngành Ngôn Ngữ Italia Chất Lượng Cao
 • Lao Động Có Ngoại Ngữ “Hiếm”: Cơ Hội Việc Làm Càng Cao
 • Tiểu Thuyết Đương Đại Nhật Bản: 9 Tác Phẩm Nhất
 • Những Nhà Văn Nhật Bản Nổi Bật Của Thế Kỷ Xx
 • Ai Là Nhà Văn Nổi Tiếng Nhất Nhật Bản?
 • Quy tắc số 1: Luôn luôn học và ôn tập nhóm từ, không phải từng từ riêng lẻ.

  Không bao giờ học một từ riêng lẻ. Khi bạn gặp từ mới, luôn luôn nhớ viết ra nhóm từ sử dụng nó. Và khi ôn lại cũng ôn luôn nhóm từ, không ôn 1 từ.

  Sưu tập nhóm từ: Ngữ pháp và kỹ năng nói sẽ tăng nhanh hơn 6 – 8 lần. Đừng bao giờ học một từ riêng lẻ. Đừng bao giờ viết một từ riêng lẻ vào tập vở mà hãy luôn nhớ viết cụm từ.

  Quy tắc số 2: Không học ngữ pháp.

  Ngay bây giở đừng học ngữ pháp. Hãy để sách ngữ pháp ra xa. Quy tắc ngữ pháp chỉ dạy bạn nghĩ về Tiếng Hàn, bạn muốn nói Tiếng Hàn một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ hãy học Tiếng Hàn mà không học ngữ pháp, việc nói của bạn cải tiến nhanh chóng, bạn sẽ nói Tiếng Hàn tự nhiên. Tôi chắc rằng bạn đã mất quá nhiều thời gian cho việc học ngữ pháp mà không thể nói Tiếng Hàn được một cách trôi chảy.

  Quy tắc số 3: Nghe trước

  Quy tắc nào quan trọng nhất? Câu trả lời đơn giản, đó là nghe. Bạn phải nghe Tiếng Hàn mỗi ngày. Đừng đọc sách. Nghe Tiếng Hàn, là chìa khóa để thành công trong việc học Tiếng Hàn. Hãy bắt đầu tập nghe mỗi ngày.

  Học bằng tai, không học bằng mắt. Ở trường bạn học Tiếng Hàn bằng mắt. Bạn đọc sách, bạn nắm quy tắc ngữ pháp. Với phương pháp này, bạn học Tiếng Hàn bằng tai, không phải bằng mắt. Hãy nghe Tiếng Hàn từ 2 – 3 giờ mỗi ngày. Hãy dành thời gian để nghe Tiếng Hàn – đó là chìa khóa để nói giỏi.

  Quy tắc số 4: Học chậm, học thật kỹ là tốt nhất.

  Làm thế nào để nói Tiếng Hàn tự động. Đừng học nhiều từ vựng trong một thời gian ngắn, số lượng không phải là yếu tố quyết định mà chính là chất lượng của bài học đi kèm với thời gian học. Bí mật nói dễ là học từ và cụm từ thật kỹ. Không chỉ biết định nghĩa, không chỉ nhớ để làm bài thi mà bạn phải ghi vào sâu trong trí nhớ. Để nói Tiếng Hàn dễ, bạn phải lặp lại mỗi bài học nhiều lần.

  Học kỹ, nói dễ như thế nào? Chỉ cần lặp lại tất cả những bài học hoặc nghe nhiều lần. Chẳng hạn, nếu bạn có sách nói, hãy nghe chương đầu tiên 20 lần trước khi nghe đến chương thứ hai. Bạn có thể nghe chương đầu tiên 3 lần mỗi ngày trong 10 ngày.

  Quy tắc thứ 5: Sử dụng những câu chuyện ngắn.

  Đây là một cách hiệu quả để học và sử dụng Tiếng Hàn một cách tự động. Hãy sử dụng những câu chuyện ngắn, bạn phải học ngữ pháp bằng cách nghe Tiếng Hàn thực tế. Cách tốt nhất là nghe cùng một câu chuyện nhưng ở các thì khác nhau: quá khứ, hoàn thành, hiện tại, tương lai.

  Quy tắc thứ 6: Chỉ sử dụng bài học và tài liệu thực tế.

  Quy tắc thứ 7: Nghe và trả lời thay vì nghe và lặp lại.

  Trong các câu chuyện ngắn, người nói hỏi nhiều câu đơn giản. Mỗi lần bạn nghe một câu hỏi, hãy tạm ngưng và trả lời nó. Hãy tập trả lời câu hỏi thật nhanh mà không cần suy nghĩ. Chính cách học phản xạ đơn giản này đã hình thành tương tác ngôn ngữ mới cho người học và mang lại một kết quả không thể ngờ.

  Sưu tầm bởi Trung tâm tiếng Hàn Newsky

  CẦN TƯ VẤN HỌC TIẾNG HÀN?

  Họ & tên *

  Điện thoại *

  Nội dung liên hệ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Học Tiếng Hàn Cực Nhanh Chóng Và Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Từ Vựng Hay Về Chủ Đề Văn Hoá
 • Từ Vựng Chủ Đề: Văn Hóa
 • Chuẩn Đầu Ra Trình Độ Đại Học Chuyên Ngành Tiếng Trung
 • Tiếng Anh – Một Môn Học Không Thể Thiếu Trong Thời Đại Toàn Cầu Hóa Và Hội Nhập
 • 7 Quy Tắc Nói Tiếng Nhật Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Nhật Hiệu Quả Tphcm
 • Nên Học Tiếng Nhật Hay Tiếng Trung?
 • Nên Học Tiếng Nhật Hay Tiếng Trung
 • Học Bảng Chữ Cái Hiragana Qua Hình Ảnh
 • Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Hiragana, Katakana, Kanji
 • 7 quy tắc nói Tiếng Nhật hiệu quả

  Quy tắc số 1: Luôn luôn học và ôn tập nhóm từ, không phải từng từ riêng lẻ

  Không bao giờ học một từ riêng lẻ. Khi bạn gặp từ mới, luôn luôn nhớ viết ra nhóm từ sử dụng nó. Và khi ôn lại cũng ôn luôn nhóm từ, không ôn một từ.

  Sưu tập nhóm từ: Ngữ pháp và kỹ năng nói sẽ tăng nhanh hơn 6 – 8 lần. Đừng bao giờ học một từ riêng lẻ. Đừng bao giờ viết một từ riêng lẻ vào tập vở mà hãy luôn nhớ viết cụm từ.

  Quy tắc số 2: Không học ngữ pháp

  Ngay bây giờ đừng học ngữ pháp. Hãy để sách ngữ pháp ra xa. Quy tắc ngữ pháp chỉ dạy bạn nghĩ về tiếng Nhật, bạn muốn nói tiếng Nhật một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ hãy học tiếng Nhật mà không học ngữ pháp, việc nói của bạn cải tiến nhanh chóng, bạn sẽ nói tiếng Nhật tự nhiên. Tôi chắc rằng bạn đã mất quá nhiều thời gian cho việc học ngữ pháp mà không thể nói tiếng Nhật được một cách trôi chảy.

  Học bằng tai, không học bằng mắt. Ở trường bạn học tiếng Nhật bằng mắt. Bạn đọc sách, bạn nắm quy tắc ngữ pháp. Với phương pháp này, bạn học tiếng Nhật bằng tai, không phải bằng mắt. Hãy nghe tiếng Nhật từ 2 – 3 giờ mỗi ngày. Hãy dành thời gian để nghe tiếng Nhật – đó là chìa khóa để nói giỏi.

  Học chậm, học thật kỹ là tốt nhất

  Làm thế nào để nói tiếng Nhật tự động. Đừng học nhiều từ vựng trong một thời gian ngắn, số lượng không phải là yếu tố quyết định mà chính là chất lượng của bài học đi kèm với thời gian học. Bí mật nói dễ là học từ và cụm từ thật kỹ. Không chỉ biết định nghĩa, không chỉ nhớ để làm bài thi mà bạn phải ghi vào sâu trong trí nhớ. Để nói tiếng Nhật dễ, bạn phải lặp lại mỗi bài học nhiều lần.

  Học kỹ, nói dễ như thế nào? Chỉ cần lặp lại tất cả những bài học hoặc nghe nhiều lần. Chẳng hạn, nếu bạn có sách nói, hãy nghe chương đầu tiên 20 lần trước khi nghe đến chương thứ hai. Bạn có thể nghe chương đầu tiên 3 lần mỗi ngày trong 10 ngày.

  Quy tắc thứ 5 : Sử dụng những câu chuyện ngắn

  Đây là một cách hiệu quả để học và sử dụng tiếng Nhật một cách tự động. Hãy sử dụng những câu chuyện ngắn, bạn phải học ngữ pháp bằng cách nghe tiếng Nhật thực tế. Cách tốt nhất là nghe cùng một câu chuyện nhưng ở các thì khác nhau: quá khứ, hoàn thành, hiện tại, tương lai.

  Nghe và trả lời thay vì nghe và lặp lại

  Trong các câu chuyện ngắn, người nói hỏi nhiều câu đơn giản. Mỗi lần bạn nghe một câu hỏi, hãy tạm ngưng và trả lời nó. Hãy tập trả lời câu hỏi thật nhanh mà không cần suy nghĩ. Chính cách học phản xạ đơn giản này đã hình thành tương tác ngôn ngữ mới cho người học và mang lại một kết quả không thể ngờ.

  Nguồn: ST

  Các Link Học Hán tự tuyệt vời

  Phương pháp Học Hán tự Hiệu quả

  1000 Chữ Hán thường Dùng Đã được sắp xếp theo thứ tự âm Hán Việt

  1. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-1-tu-1-den-100
  2. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-2-tu-101-den-200
  3. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-3-tu-201-den-300
  4. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-4-tu-301-den-400
  5. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-5-tu-401-den-500
  6. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-6-tu-501-den-600
  7. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-7-tu-601-den-700
  8. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-8-tu-701-den-800
  9. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-9-tu-801-den-900
  10. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-cuoi-tu-901-den-1000

  Tài liệu Học Tiếng Nhật N1,N2,N3,N4,N5

  Bí quyết Học Tiếng Nhật N1,N2,N3,N4,N5

  Những câu tỏ tình dễ thương

  Tất cả tính từ trong tiếng Nhật

  Nguồn từ vựng tiếng Nhật đa dạng nhất

  Tiếng Nhật chuyên ngành

  SchoolJapanese

  --- Bài cũ hơn ---

 • 4 Bước Tự Học Tiếng Nhật Hiệu Quả
 • Cách Học Tiếng Nhật Hiệu Quả Nhất Mà Bạn Nên Biết
 • Cách Học Tiếng Nhật Hiệu Quả
 • Địa Chỉ Học Tiếng Nhật Uy Tín Tại Đà Nẵng
 • Top 10 Trung Tâm Tiếng Nhật Tại Đà Nẵng Mà Bạn Không Nên Bỏ Qua
 • Bí Quyết Học Tiếng Anh Của Nữ Sinh “nói” 7 Thứ Tiếng

  --- Bài mới hơn ---

 • Khánh Vy Chia Sẻ Bí Quyết Học Tiếng Anh Tiết Kiệm Trên Youtube
 • Học Trực Tuyến Lớp 3
 • Học Trực Tuyến Lớp 4 Trên Đài Truyền Hình Hà Nội Môn Tiếng Anh Ngày 26/12/2020
 • Học Toán Tiếng Anh Online Trực Tuyến Lớp 4 Cùng Mathlish
 • Top 10 Website “học Online Lớp 4” Toán + Văn + Anh (Miễn Phí)
 • Clip phỏng vấn ngắn Trần Khánh Vy lớp 12C5 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, trong chương trình 8 IELTS phát trên kênh VTV7 hiện đang nhận được nhiều lượt xem và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

  Trong clip, Vy chia sẻ một số điều về bản thân với phong cách tự tin, tiếng Anh giọng Mỹ tự nhiên và khả năng đọc “rap” tiếng Anh rất bất ngờ.

  Vy cho biết, sau khi chương trình phát sóng, em nhận được nhiều lời khen cũng như những góp ý, sửa lỗi về cách phát âm, tốc độ nói, cách dùng từ tiếng Anh… “Bản thân em rất biết ơn những góp ý của mọi người để cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình hơn”, Vy nói.

  Năng khiếu chỉ là một phần rất nhỏ

  Vy cho biết từ hồi 4, 5 tuổi, Vy đã được nghe nhạc và xem phim Anh, Mỹ nên sớm có hứng thú và niềm yêu thích với tiếng Anh. Khi lớn thêm, Vy nhận thấy mình có một chút năng khiếu ngoại ngữ, nhất là khả năng bắt chước ngữ điệu của các diễn viên trong phim. Vy bắt đầu xem tiếng Anh như sở thích của mình thay vì chỉ là một môn học ở trường.

  “Thế nhưng năng khiếu chỉ là một phần lợi thế rất nhỏ khi học tiếng Anh. Nhiều người không có năng khiếu nhưng học tiếng Anh rất giỏi”, Vy nói.

  Vy cho rằng, điều quan trọng nhất là phải siêng năng, chủ động và chăm học hỏi. Việc chăm học ở đây tức là không chỉ học những kiến thức trên trường mà còn phải tự học hỏi qua các phương tiện truyền thông đại chúng như báo đài, mạng xã hội… Theo Vy, khả năng tự học rất quan trọng.

  “Phải tự tạo cho mình một môi trường ngoại ngữ, một không gian thoải mái mà mình có thể tiếp cận và sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Nhiều người hỏi em sao bắt chước giọng nói người nước ngoài giống thế, em thật không có bí quyết gì cả. Ngay từ nhỏ em đã thích bắt chước như vậy rồi. Em nghĩ là do em nghe nhiều nên dần dần quen và phát âm giống thôi. Và theo em, việc tiếp cận ngoại ngữ càng sớm thì càng tốt”, Vy chia sẻ.

  Ngoài giờ học ở trường và tham gia học bồi dưỡng học sinh giỏi, Vy còn tham gia câu lạc bộ tiếng Anh để thực hành. Với sở trường làm MC, Vy tham gia dẫn chương trình cho một số sự kiện của câu lạc bộ. Khi về nhà, Vy đọc sách, báo, xem phim và nghe nhạc tiếng Anh.

  Học ngoại ngữ để hiểu biết về văn hóa

  Vy nhận định hiện nay Việt Nam đã và đang tiếp tục gia nhập nhiều cộng đồng chung của thế giới, sự hội nhập diễn ra ngày càng sâu sắc hơn. Đối với Vy, biết ngoại ngữ là mở một cánh cửa giúp bản thân dễ dàng kết nối với mọi người, hiểu biết và trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau.

  “Năm ngoái, em được học tiếng Anh với một giáo viên gốc Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Nhờ ngoại ngữ mà chúng em có cơ hội giao tiếp, giới thiệu văn hóa Việt Nam cho thầy. Các dịp lễ như ngày Nhà giáo Việt Nam hay Tết, chúng em mời thầy những món ăn truyền thống của Việt Nam, sao cho thầy cảm nhận được nét dân tộc Việt trong đó. Lớp em đều rất vui và điều đó đã trở thành một kỉ niệm”, Vy kể.

  “Ban đầu em thi IELTS là để thử sức bản thân xem trình độ tiếng Anh mình đến đâu chứ không có ý định du học. Vì khi du học có rất nhiều điều phải cân nhắc, về khả năng tài chính của gia đình, về khả năng thích nghi môi trường mới, về ngành nghề và trường…

  Thành tích nổi bật của Trần Khánh Vy:

  – Học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh và Văn lớp 7

  – Giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm lớp 9

  – Giải Nhất học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh lớp 11

  – Giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 11

  – Giải Ba học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tiếng Anh lớp 12

  – IELTS 7.5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ghi Lại Nhanh Cách Học Tốt Tiếng Anh Từ Hot Girl 7 Thứ Tiếng Khánh Vy
 • Khánh Vy Chia Sẻ Cách Học Từ Mới Tiếng Anh Qua Những Con Số Thần Thánh
 • Bật Mí Bí Quyết “lên Trình” Tiếng Anh Như “hot Girl 7 Thứ Tiếng” Khánh Vy
 • Cô Gái ‘biết 7 Ngoại Ngữ’ Khánh Vy Chia Sẻ Mẹo Nói Tiếng Anh Lưu Loát
 • 101 Cách Du Học Tại Chỗ Không Tốn Tiền
 • Top 7 Ngôn Ngữ Khó Học Nhất Đối Với Người Nói Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tại Sao Viết Là Kỹ Năng Khó Nhất Khi Học Tiếng Anh?
 • Học Tiếng Anh Cái Gì Là Khó Nhất?
 • Mẹo Khắc Phục Bốn Điều Khó Nhất Khi Học Tiếng Anh
 • 10 Ngôn Ngữ Khó Học Nhất Thế Giới, Tiếng Việt Đứng Thứ 3
 • Tiếng Việt Bất Ngờ Lọt Top 10 Ngôn Ngữ ‘khó Nuốt’ Nhất Trên Bảng Tổng Sắp 2.650 Ngôn Ngữ Toàn Thế Giới
 • Hoặc tại sao ngôn ngữ khó học nhất với người nói tiếng Hàn lại khác so với người nói tiếng Anh. Tuy nhiên, trong bài viết này chúng ta sẽ chỉ tập trung vào các ngôn ngữ khó học nhất đối với người nói tiếng Anh mà thôi ( gợi ý: chúng nằm ở các nhánh khác với nhánh tiếng Anh trên cây ngôn ngữ thế giới).

  Thống kê chính thức

  Nếu bạn đang tìm kiếm những số liệu thống kê chính thức, Viện ngôn ngữ quốc phòng ( nơi dạy ngoại ngữ cho các thành viên của CIA) đã phân chia ngôn ngữ thành 4 loại, bao gồm loại 1 là dễ nhấtloại 4 là khó nhất đối với những người nói tiếng Anh.

  • Loại 1: Tiếng Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Bồ Đào Nha
  • Loại 2: Tiếng Đức, Indonesia
  • Loại 3: Tiếng Do Thái, Hindi (Phạn), Ba Tư, Nga, Serbia, Tagalog, Thái, Urdu, Thổ Nhĩ Kỳ…
  • Loại 4: Tiếng Quan Thoại (Trung Quốc), Hàn, Nhật, Ả Rập…

  Top 7 ngôn ngữ khó học nhất đối với người nói tiếng Anh:

  1. Tiếng Quan Thoại (Trung Quốc)

  Tại sao khó: Có lẽ đây là ngôn ngữ được dùng nhiều nhất trên thế giới, nhưng nó lại gây không ít khó khăn cho những người nói tiếng Anh. Tiếng Quan Thoại là một ngôn ngữ đơn âm, chỉ cần một sự thay đổi trong ngữ điệu cũng đã có thể thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của câu nói.

  Hơn nữa, hệ thống chữ viết phức tạp với hàng ngàn ký tự cộng thêm số chữ đồng âm phong phú, đa dạng chính là nguyên do khiến nó trở thành một trong những ngôn ngữ khó nhằn nhất thế giới.

  2. Tiếng Iceland

  Tại sao khó: Dù tiếng Iceland không có nhiều sự thay đổi kể từ khi đảo quốc này được thành lập vào thế kỉ IX và XX, nhưng nó vẫn tiếp tục bổ sung thêm nghĩa mới cho những từ cũ.

  Bên cạnh đó, một khó khăn nữa đến từ việc ngôn ngữ này là có chưa đến 400.000 người bản ngữ để mọi người có thể học tập và thực hành cùng.

  3. Tiếng Nhật Bản

  Tại sao khó: Tiếng Nhật có tận 3 bảng chữ cái độc lập: hiragana, katakanakanji. Trước khi bắt đầu viết, người học tiếng Nhật cần phải học hàng ngàn ký tự trong các bảng chữ cái này. Tuy nhiên có một điều an ủi là nó vẫn dễ học hơn so với tiếng Trung Quốc.

  4. Tiếng Hungary

  Tại sao khó: Hầu hết các ngôn ngữ được nói ở châu Âu đều thuộc hệ thống ngôn ngữ Indo-European ( Ấn-Âu), nhưng tiếng Hungary lại thuộc nhóm ngôn ngữ Finno-Urgic ( Phần Lan-Urgic), trong đó các từ được hình thành một cách riêng biệt.

  Hay nói cách khác, nó không giống như cấu trúc từ hay câu trong tiếng Anh. Ví dụ, với cụm ” with my của tôi) thì được kết hợp thành một từ duy nhất là ” barátnőmmel “. Đáng sợ không?

  5. Tiếng Hàn

  Tại sao khó: Tiếng Hàn là một ngôn ngữ biệt lập, tức là nó không có mối liên kết với bất kỳ nhóm ngôn ngữ nào cả. Hơn nữa, tiếng Hàn có bảy mức phát âm khác nhau được biến đổi phụ thuộc vào từng hình thức.

  6. Tiếng Ả Rập

  Tại sao khó: Mặc dù có đến 221 triệu người bản ngữ để trao đổi học tập, song tiếng Ả Rập vẫn là một trong những ngôn ngữ khó nhằn nhất. Nguyên nhân thứ nhất là chữ viết của nó không có nguyên âm. Hơn nữa, hầu hết chữ cái Ả Rập được viết bằng bốn hình thức khác nhau phụ thuộc vào vị trí của từ.

  7. Tiếng Phần Lan

  Tại sao khó: Bạn đã xem phim ” Lord of The Rings – Chúa tể những chiếc nhẫn” chưa? Tiếng Phần Lan chính là cơ sở để tác giả J.R.R. Tolkien xây dựng nên ngôn ngữ Elvish.

  Tiếng Phần Lan, cũng giống như tiếng Hungary, là một ngôn ngữ Finno-Ugric ( Phần Lan-Urgic), trong đó sự phức tạp của ngữ pháp là không có giới hạn. Và khi nào bạn có thể dịch từ tiếng Phần Lan sang tiếng Anh một cách trơn tru, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng những người nói tiếng Phần Lan hiện đại có cách thể hiện cảm xúc khác hẳn với bản dịch truyền thống!

  Lời khuyên

  Lưu ý rằng, ngôn ngữ khó học nhất với người nói tiếng Anh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau chứ không chỉ có một. Số người nói, nguồn gốc ngôn ngữ, sự tương đồng với tiếng Anh và những yếu tố khác góp phần xác định mức độ khó khăn mà bạn sẽ gặp phải khi học.

  Điều quan trọng ở đây không phải là ” ngôn ngữ nào khó học nhất “. Mà là khi quyết định học một ngôn ngữ nào đó, bạn đam mê như thế nào, bạn đối mặt với tâm lý lo ngại ra sao và bạn cần ai giúp đỡ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Anh Cái Gì Khó Nhất?
 • Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu, Khó Hay Dễ?
 • Có Nên Học Tiếng Nhật Online Không
 • Học Tiếng Nhật Cơ Bản Nên Học Những Gì? Neu.vn
 • Muốn Du Học Pháp Bằng Tiếng Anh Nên Chuẩn Bị Gì Đầu Tiên
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100