Giảng Dạy Ngữ Pháp Tiếng Việt

--- Bài mới hơn ---

 • Sách Luyện Phát Âm Tiếng Pháp Dành Cho Người Học
 • Tp Hcm Tuyển Sinh Chương Trình Tiếng Pháp Song Ngữ
 • Học Tiếng Pháp Bằng Hình Ảnh
 • Những Sai Lầm Nho Nhỏ Khi Học Tiếng Pháp Qua Hình Ảnh
 • Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Nhanh Và Hiệu Quả Cho Người Mới
 •  

   1.

  Tình hình giảng dạy ngữ pháp tiếng Việt hiện nay

  Khi nói đến tình hình giảng dạy ngữ pháp tiếng Việt hiện nay có

  nghĩa là nói đến tình hình giảng dạy ngữ pháp ở Việt Nam và ở các

  nước trên thế giới.

  Ở Việt Nam, chương trình ngữ pháp tiếng Việt và sách giáo khoa có

  ghi: “Ngữ pháp chi phối việc sử dụng các đơn vị ngôn ngữ để tạo

  thành lời nói, làm cho ngôn ngữ thực hiện được chức năng là công cụ

  giao tiếp trong đời sống xã hội “(2). Và dạy ngữ pháp là “ giúp học

  sinh có hiểu biết về qui tắc cấu tạo từ, nắm qui tắc dùng từ đặt câu

  và tạo văn bản để sử dụng trong giao tiếp”. Tuy nhiên, việc thực

  hiện sự hiểu biết nầy lại là vấn đề khác.Theo sách giáo khoa và vở

  bài tập cho thấy các bài tập ngữ pháp chưa đáp ứng nguyên tắc giao

  tiếp.

  Ở Úc, từ năm 1991 đã có chương trình mới dành cho việc dạy ngôn ngữ

  khác tiếng Anh

  (Languages Other Than English – LOTE), một chương trình dành cho các

  lớp từ mẫu giáo đến lớp 10 (Curriculum and Standards Framework –

  CSF) và một chương trình dành cho lớp 11 và 12 (Study Design). Cả

  hai chương trình đã có chương trình soạn riêng cho tiếng Việt.Trong

  các chương trình nầy đều có ghi: ” Mục đích học tiếng Việt: Học sinh

  học để giao tiếp bằng tiếng Việt với nhiều mục tiêu và tình huống

  khác nhau” (Goals of learning Vietnamese (LOTE): Students learn to

  communicate in Vietnamese for many purposes and in many contexts)

  and “ Students develop an understanding of the way language works. .

  .” (3- trong CSF). Còn ở trong Study Design thì “ Mục tiêu là dùng

  tiếng Việt để giao tiếp với người khác và hiểu tiếng Việt như một hệ

  thống” (Aims: “Use Vietnamese to communicate with others” and “

  understand language as a system(4).

  Như vậy, ở Úc đang áp dụng tiến trình giao tiếp nghĩa là dạy cho

  học sinh học tiếng Việt để dùng trong giao tiếp và vẫn dạy cho học

  sinh hiểu cấu trúc tiếng Việt (ngữ pháp) để dùng tiếng Việt. Tuy

  nhiên, hiện nay, chúng ta chưa có một bộ sách ngữ pháp tiếng Việt

  thích hợp với phương pháp mới.

  Còn ở các nước khác như ở Mỹ, Gia Nã Ðại, Pháp, Nhật, Nam Hàn, Hòa

  Lan cũng có những lớp dạy tiếng Việt nhưng thật khó mà thẩm định vì

  không có chương trình chính thức, có khi họ theo Úc, có khi họ theo

  Việt Nam và cũng có khi họ vẫn giữ theo truyền thống cũng bởi họ

  không có chương trình huấn luyện giáo viên tiếng Việt.

   

  2. Quan niệm ngữ pháp trong tiến trình giao tiếp

  Trong tác phẩm của Widdowson (5), cho rằng “ mục đích của việc giảng

  dạy ngôn ngữ là phát triển khả năng giao tiếp”. Quan điểm chung về

  ngôn ngữ là một phương tiện giao tiếp như sau:

  a. Ngôn ngữ là một hệ thống để diễn tả ý nghĩa.

  b. Chức năng căn bản của ngôn ngữ là dùng để giao tiếp.

  c. Cấu trúc ngôn ngữ phản ánh trong chức năng và cách dùng giao tiếp.

  d. Ðơn vị cơ bản của ngôn ngữ không phải chỉ là những yếu tố cấu

  trúc và ngữ pháp, mà còn là các loại ý nghĩa và chức năng được diễn

  đạt trong các thể loại dùng ngôn ngữ ( ngữ thể/ văn bản/ ngôn bản/

  text type/ discourse forms).

  Vì quan niệm như thế cho nên mọi qui luật cấu trúc hoạt động ngữ

  pháp chỉ được rút ra từ căn bản lời nói sinh động, ngữ thể giao tiếp.

  Trong một tác phẩm khác, Wilkins nói về quan điểm ngữ pháp như sau:

  ” An analysis of the communicative meanings that a language learner

  needs to understand and expss, rather than describe the core of

  language through traditional concepts of grammar and vocabulary”(6).

  Có nghĩa là người học cần hiểu và diễn đạt hơn là mô tả điểm chính

  của ngôn ngữ bằng quan niệm truyền thống từ pháp và cú pháp.

  3. Ngữ pháp tiếng Việt trong một bài học và chương trình tiếng Việt

  Khi đã minh định ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp, để trao đổi tư

  tưởng , tình cảm thì việc học trước hết phải được học để sử dụng một

  phương tiện giao tiếp, tức là hiểu tiếng Việt trong thế vận hành

  giao tiếp để học sinh có thể sử dụng tiếng Việt để nghe, nói, đọc và

  viết.

  Việc dạy lý thuyết và phân tích ngữ pháp tự thân không phải là mục

  đích học tiếng Việt, có chăng chỉ là phương tiện để nhận diện các

  đơn vị ngữ pháp để hiểu chức năng của chúng, từ đó, sử dụng chúng

  trong lời nói, trong giao tiếp.

  Ngữ pháp tiếng Việt bao gồm tất cả các qui tắc cấu tạo từ, biến đổi

  từ, kết hợp từ thành ngữ (phrase/ cụm từ), thành câu và các qui tắc

  liên kết câu để thành đoạn văn và ngữ thể (văn bản/ ngôn bản/ text

  type/ discourse forms) ( Phụ Bản A). Ví dụ như cách cấu tạo từ đơn

  tiếng Việt cần đơn giản hóa và tổng hợp (Phụ Bản B).

  Trong hai chương trình hiện hành, CSF và Study Design đều có đưa ra

  những điểm ngữ pháp để học sinh học thực hành: “ The student is

  expected to recognise and use the following grammatical items:. . .”

  (7)

  Như vậy, những qui tắc ngữ pháp nhằm giúp học sinh vận dụng từ hiểu

  sang dùng tiếng Việt hơn là ngừng lại ở sự hiểu biết mà thôi.

  dấu câu, viết hoa, qui tắc về ngữ điệu khi nói, đọc: khi nói, đọc

  hết câu phải nghỉ hơi; Ðọc, nói phải đúng giọng điệu phù hợp với với

  các kiểu câu theo mục đích.

  Ngày nay, các nhà giáo dục cũng như ngôn ngữ đều cho rằng “đơn vị

  giao tiếp nhỏ nhất là lời nói, có nghĩa là câu” (Phụ Bản C). Do đó,

  khi dạy ngữ pháp, dù là từ pháp cũng phải rút ra từ căn bản câu: cấu

  trúc và phát triển câu. Cũng bởi lý do khi một từ đứng riêng lẻ (ngay

  cả thực từ), khó mà xác định ý nghĩa của nó. Ví dụ như các từ chỉ bộ

  phận trên cơ thể con người : chân, tay, mặt. . .Trong khi dùng,

  chúng ta còn có : Bà Nam có chân trong ban chấp hành. . .Ông Bắc là

  một tay quần vợt. . .Ý nghĩa của những từ nầy khác xa với ý nghĩa

  chỉ bộ phận trên cơ thể con người.

  4. Giảng dạy ngữ pháp tiếng Việt như thế nào?

  Khi dạy gữn pháp, thông thường gồm có hai phần: Dạy kiến thức ngữ

  pháp và dạy thực hành ngữ pháp.

  Việc dạy ngữ pháp, dù là dạy kiến thức ngữ pháp, cũng phải được thực

  hiện bằng hệ thống bài tập thích hợp. Quan điểm dạy tiếng Việt là

  tạo hoạt động dùng tiếng Việt để giao tiếp, do đó hệ thống bài tập

  đi từ (a) nhận diện, phân tích đến (b) tổng hợp ứng dụng vào tình

  huống giao tiếp. Các bài tập phải theo nguyên tắc giao tiếp thực

  dụng và trực quan.

  Ví dụ: Ðề tài học là “Gia đình”.

  Cho học sinh nghe đàm thoại sau:

  Mary: – Mai ơi! Tôi nghe nói gia đình Việt Nam có đông người lắm,

  phải không?

  Mai : – Có gia đình đông người và cũng có gia đình ít người. Không

  phải gia đình nào cũng đông cả.

  Mary: – Như gia đình Mai gồm có những ai?

  Mai : -Gia đình mình gồm có ông bà, ba mẹ, anh chị và mình.

  Giáo viên đã có dự kiến trước là qua bài đàm thoại nầy, lấy những

  điểm ngữ pháp nào để dạy học sinh để có thể soạn bài tập thích hợp.

  Mấy điểm cần lưu ý khi chọn điểm ngữ pháp để dạy: thông dụng, dễ và

  ít phức tạp.

  Từ ví dụ trên, giáo viên có thể chọn điểm ngữ pháp “từ ghép hợp

  nghĩa” có nghĩa là một từ ghép bởi hai từ đơn đều có nghĩa. Như từ

  ba/ mẹ, ông/ bà, anh/ chị v.v . .và phát triển thêm những từ khác

  Bài tập nhận diện, phân tích

  -Hãy viết lại 3 từ ghép hợp nghĩa trong bài đàm thoại vừa nghe.

  -Nối hai từ lại với nhau trong các từ sau đây để thành từ ghép hợp

  nghĩa.

  -Hãy tìm phần vị ngữ trong các câu sau đây.

  -Hãy thêm dấu hỏi hoặc ngã vào các từ trong các câu sau đây.

  -Hãy viết lại các tiếng tính từ trong đoạn văn sau đây.

  Sau khi cho học sinh làm một vài bài tập về nhận diện, phân tích,

  tiếp theo giáo viên cho học sinh làm bài tập (hay là hoạt động dùng

  tiếng Việt) trong tình huống giao tiếp thực và có tính sáng tạo.

  Bài tập tổng hợp thực dụng và sáng tạo:

  Mục đích dạy câu là dạy cho học sinh diễn đạt ý nghĩ trọn vẹn trong

  tình huống giao tiếp. Bài tập đặt câu thực dụng rất quan trọng trong

  phát triển lời nói theo tiến trình tự nhiên: đi từ ý đến lời, từ nội

  dung đến hình thức câu cụ thể nhằm thỏa mản nhu cầu giao tiếp có

  thật chứ không phải chỉ có tình huống học tập trong lớp.

  -Ðặt câu với từ “ba mẹ”.

  a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . ba mẹ. (Em đối với ba mẹ như

  thế nào?)

  b.) Ba mẹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ba mẹ đã làm gì cho

  em?)

  c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ba mẹ vì ba mẹ . . . . . . .

  . . . . . . . .)

  -Hãy viết một đoạn văn ngắn nói về gia đình của em.

  -Xem hình và trả lời các câu hỏi.

  -Hãy thêm vào chủ ngữ hoặc vị ngữ để hoàn thành các câu sau đây.

  Tóm lại, các bài tập ngữ pháp nhằm luyện cho học sinh kĩ năng nhận

  biết một số đơn vị ngữ pháp, cấu trúc ngữ pháp, ngay cả cấu trúc ngữ

  âm, nhằm giúp học sinh nói viết theo đúng qui tắc ngữ pháp, chính tả

  đồng thời nhận biết cái hay và những tinh hoa của tiếng Việt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Thái Đơn Giản
 • Ngữ Pháp Trong Tiếng Tiếng Thụy Điển
 • Ngữ Pháp :: Chúng Ta Cùng Học Tiếng Thụy Điển
 • Hệ Song Ngữ Tiếng Pháp (Năm 2022)
 • Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Mai Lan Hương
 • Mẹo Học Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cho Người Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Thuật Tiếng Hàn Tại Hải Phòng
 • Công Ty Dịch Thuật Và Phiên Dịch Tiếng Hàn Sài Gòn Hà Nội
 • Lớp Tiếng Hàn Cao Cấp 3 – Online – Trung Tâm Tiếng Hàn Hi Korean
 • Tuyển Sinh Đào Tạo Tiếng Hàn Biên Phiên Dịch Cho Tập Đoàn Samsung Và Lg Hàn Quốc
 • Giáo Trình Đại Học Quốc Gia Seoul
 •  

  Theo học tiếng Hàn Quốc, học viên cần đảm bảo lượng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng nghe nói theo từng trình độ tiếng Hàn mà mình đang theo đọc. Đặc biệt với những ai đang học tiếng Hàn trình độ nhập môn, sơ cấp thì các ngữ pháp tiếng Hàn Quốc thông dụng cũng khiến các bạn gặp nhiều khó khăn.

   

  Khó có thể so sánh ngữ pháp tiếng Hàn và ngữ pháp tiếng Việt. Giữa hai ngôn ngữ này có một số điểm chung nhưng điểm khác nhau cũng nhiều vô kể. Riêng về cấu trúc câu đã có sự khác biệt hoàn toàn đối lập. Câu tiếng Việt hình thành theo cấu trúc Chủ ngữ + Động từ + Tân Ngữ nhưng trong tiếng Hàn thì lại là Chủ ngữ + Tân Ngữ + Động từ.

   

  Vậy làm thế nào để có thể học, ghi nhớ và vận dụng ngữ pháp tiếng Hàn một cách trôi chảy và thành thạo? Trung tâm tiếng Hàn ABC Education hướng dẫn các bạn một số mẹo học ngữ pháp tiếng Hàn cho người Việt như sau :

   

  1. Đặt câu với mỗi ngữ pháp

   

  Hàng ngày, khi học tiếng Hàn bạn thường học từ 2-3 ngữ pháp. Hãy trực tiếp đặt 3 ví dụ với mỗi ngữ pháp mình học bằng chính các từ mới trong bài học. Bạn sẽ kết hợp nhớ từ và ngữ pháp chỉ bằng vài bước đơn giản. Vận dụng đúng ngữ pháp và nhờ giáo viên, bạn bè chỉnh sửa cho đúng.

   

  2. Tổng hợp ngữ pháp thường xuyên

   

  Thông thường sau khi học 1 tuần trở lên, bạn nên tổng hợp tất cả ngữ pháp mình đã học trong tuần và ôn tập lại một vài lần. Cứ kết hợp tổng hợp ngữ pháp theo tuần rồi theo tháng cho đến khi kết thúc khóa học. Liên tục ôn tập lại để tránh trường hợp lâu không học quên mất. Làm như vậy bạn có thể nhớ ngữ pháp và hiểu ngữ pháp để vận dụng thật nhanh. 

   

  ngữ pháp tiếng Hàn cho người Việt

   

   

  Tiếng Hàn có rất nhiều cách để diễn đạt với hệ thống đuôi câu hay kính ngữ đa dạng. Ngữ pháp trong tiếng Hàn cũng vậy. Để diễn đạt tiếng Hàn thì người học có thể sử dụng nhiều ngữ pháp khác nhau, dù dưới hình thức nào chúng cũng mang một ý nghĩa như vậy. Bạn thử ghi nhớ các cặp ngữ pháp tương đồng, các cặp ngữ pháp đối lập nhau hay có cấu trúc gần giống nhau. Để học các cặp ngữ pháp này hiệu quả, bạn có thể làm sổ tay ngữ pháp tiếng Hàn để tiện theo dõi.

   

  4. Làm thật nhiều bài tập

   

   

  Cách nhanh nhất để nhớ ngữ pháp là làm thật nhiều bài tập. Các bài tập trong sách giáo trình tiếng Hàn, sách bài tập, đề thi tiếng Hàn, đề Topik … đều là bài tập vận dụng các ngữ pháp đã học. Bằng cách này bạn sẽ quen và dần dần nhớ mặt ngữ pháp một cách tự nhiên mà vô cùng hiệu quả.

   

  Nguồn : Internet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Học Nhanh Từ Vựng Tiếng Hàn
 • 3 Địa Chỉ Học Biên
 • Cách Học Nhanh Từ Vựng Tiếng Hàn Gốc Hán
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Chủ Đề Trường Học
 • Từ Vựng Tiếng Hàn Về Chủ Đề Du Học — Blog Tiếng Hàn
 • Mẹo Học Ngữ Pháp Tiếng Hàn Hiệu Quả Cho Người Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Phần Mềm Học Tiếng Hàn Trên Smartphone
 • Lớp Học Tiếng Hàn Giá Rẻ Nhất
 • Lớp Học Tiếng Hàn Bao Nhiêu Người Thì Hiệu Quả
 • Khám Phá Sức Hút Của Lớp Học Tiếng Hàn Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hãy Đăng Ký Lớp Học Tiếng Hàn Online Cơ Bản Để Có Được Lớp Học Chất Lượng
 • Khi học tiếng Hàn Quốc thì học viên cần đảm bảo được lượng kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, cũng như kỹ năng nghe nói theo trình độ tiếng Hàn mà bạn đang theo đọc. Và đặc biệt là đối với những ai đang học tiếng Hàn trình độ nhập môn và sơ cấp thì các ngữ pháp tiếng Hàn Quốc thông dụng cũng sẽ khiến các bạn gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tiếng Hàn.

  Trên thực tế thì khó có thể so sánh được ngữ pháp tiếng Hàn và ngữ pháp tiếng Việt. Có một số điểm chung giữa ngữ pháp của hai ngôn ngữ này, nhưng các điểm khác nhau cũng nhiều vô kể đấy! Và riêng về cấu trúc câu thì cũng đã có sự khác biệt hoàn toàn đối lập nhau. Ví dụ trong một câu tiếng Việt thì được hình thành theo cấu trúc Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ, nhưng trong tiếng Hàn thì lại theo cấu trúc là Chủ ngữ + Tân Ngữ + Động từ.

  Thông thường thì mỗi ngày, khi học ngữ pháp tiếng Hàn bạn sẽ thường học từ 2-3 điểm ngữ pháp. Vì vật hãy trực tiếp đặt 3 ví dụ cho mỗi điểm ngữ pháp được học bằng chính các từ mới trong bài học. Với các học như thế này thì bạn sẽ kết hợp được việc nhớ từ vựng và ngữ pháp chỉ trong một câu. Bạn hãy vận dụng đúng ngữ pháp và sau đó nhờ giáo viên, bạn bè chỉnh sửa cho đúng.

  Sau khi học 1 tuần trở lên thì bạn đã có kha khá một khối lượng ngữ pháp rồi, vào lúc này thì bạn nên tổng hợp tất cả ngữ pháp mình được học trong tuần và sau đó ôn tập lại một vài lần theo những mẫu câu mà bạn đã học. Và việc làm này nên tiếp diễn theo tuần rồi theo tháng cho đến khi hoàn thành kết thúc khóa học. Bạn phải liên tục ôn tập lại để có thể tránh trường hợp lâu không học quên mất các cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn. Đây là cách học mà bạn có thể nhớ ngữ pháp và hiểu ngữ pháp nên khả năng vận dụng của bạn cũng thật nhanh đấy.

  Trong tiếng Hàn có rất nhiều cách để diễn đạt một câu nói với hệ thống đuôi câu hay kính ngữ rất đa dạng. Và ngữ pháp trong tiếng Hàn cũng vậy đấy. Để các bạn có thể diễn đạt tiếng Hàn một cách hoàn hảo thì trình độ của người học phải có thể sử dụng nhiều ngữ pháp khác nhau, và dù dưới hình thức nào đi chăng nữa thì câu nói cũng sẽ mang một ý nghĩa như vậy.

  Để áp dụng cách học này thì bạn thử ghi nhớ các cặp ngữ pháp tương đồng nhau, hay các cặp ngữ pháp đối lập với nhau hoặc có cấu trúc gần giống nhau. Và để học các cặp ngữ pháp này hiệu quả, thì bạn nên làm sổ tay ngữ pháp tiếng Hàn để tiện theo dõi.

  Có thể nói cách học ngữ pháp hiệu quả là bạn phải làm thật nhiều bài tập. Các bạn có thể kiếm các bài tập này trong sách giáo trình tiếng Hàn, sách bài tập, đề thi tiếng Hàn, đề TOPIK…, các loại bài tập này đều là các bài tập vận dụng các ngữ pháp đã học. Và bằng cách học này bạn sẽ quen và dần dần sẽ nhớ mặt ngữ pháp một cách tự nhiên mà không cần cố gắng nhớ và đây là cách học vô cùng hiệu quả.

  Sau khi áp dụng các mẹo học ngữ pháp ở trên thì mình chắc chắn rằng bạn sẽ có thể áp dụng được các mẹo học ngữ pháp tiếng Hàn một cách hiệu quả và việc học ngữ pháp tiếng Hàn không còn là nỗi lo lắng nữa đâu.

  Tags: làm sao để học tốt ngữ pháp tiếng hàn, cách học ngữ pháp tiếng hàn, trang web học tiếng hàn cho người mới bắt đầu, học tiếng hàn cơ bản tại nhà, tổng hợp ngữ pháp tiếng hàn, tiếng hàn có bao nhiêu thì, tổng hợp ngữ pháp tiếng hàn thi topik

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Học ( Bản Mới )
 • Những Câu Tiếng Hàn Khi Đi Du Lịch
 • 4 Cách Để Học Tiếng Hàn Khi Đi Du Lịch Nước Ngoài
 • Tự Học Tiếng Hàn Để Đi Du Lịch
 • Khóa Học Tiếng Hàn Quận 6 Tp Hồ Chí Minh
 • Dịch Câu Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Anh Giao Tiếp Chủ Đề Đi Du Lịch
 • Có Cần Thiết Phải Học Tiếng Anh Du Lịch Hay Không?
 • 8 Website Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Du Lịch Không Thể Bỏ Qua
 • Cách Nghe Những Bài Tiếng Anh Về Chuyên Ngành Du Lịch
 • Vài Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Khi Đi Du Lịch Nước Ngoài
 • Làm thế nào để dịch câu tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp là băn khoăn của nhiều người học Anh ngữ. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển ngữ Việt – Anh chính xác, chuẩn ngữ pháp.

  Đa số người học tiếng Anh đều công nhận rằng dịch câu tiếng Việt sang tiếng Anh khó hơn nhiều so với dịch câu tiếng Anh sang tiếng Việt. Bởi lẽ nó đòi hỏi bạn phải nắm chắc ngữ pháp, có vốn từ vựng dồi dào và cả am hiểu đôi chút về văn hóa.

  Vậy làm thế nào để dịch câu tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp?Làm thế nào để câu văn tiếng Anh của bạn sau khi dịch xong không bị rơi vào lỗi “Việt hóa” tiếng Anh?

  Thế Nào Là Một Câu Tiếng Anh Được Dịch Đúng Ngữ Pháp?

  Tiêu chí đánh giá một câu tiếng Anh được dịch từ tiếng Việt chuẩn xác như sau:

  • Cấu trúc câu đầy đủ.
  • Đơn vị ngữ pháp được sử dụng chính xác.
  • Câu văn dịch đúng với văn hóa người Anh, thuần Anh.

  Bí Quyết Dịch Câu Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp

  Bí Quyết 1: Biết Người Biết Ta, Trăm Trận Trăm Thắng

  Bạn biết không, điều căn bản nhất để bạn có được một bản dịch Việt – Anh chuẩn xác không chỉ cần am hiểu tiếng Anh, mà còn phải nắm rõ được tiếng Việt. Có lẽ bạn đang ngạc nhiên, nhưng sự thật là bạn không thể dịch tốt sang tiếng Anh nếu bạn chưa hiểu kỹ về văn bản tiếng Việt cần dịch.

  Vì thế, bí quyết đầu tiên chúng tôi bật mí cho bạn đó là hãy đọc kỹ câu tiếng Việt chuẩn bị dịch và chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ về ý nghĩa của nó.

  Bí Quyết 2: Định Hướng Thì, Cấu Trúc Của Câu Dịch

  Điểm khác biệt lớn nhất giữa tiếng Anh và tiếng Việt đó là trong tiếng Anh có phạm trù Thì, còn tiếng Việt thì không. Để dịch câu tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp, điều quan trọng nhất là bạn xác định đúng thì của câu tiếng Anh sẽ dịch trong tương quan với câu tiếng Việt. Chẳng hạn:

  Khi còn nhỏ, cô ấy từng rất thích đọc truyện cổ tích.

  Với câu trên, chúng ta có thể xác định ngay thì sẽ sử dụng là Quá khứ đơn vì sự việc đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

  Song song đó, bạn cũng cần xác định cấu trúc câu sẽ dịch. Chẳng hạn ở ví dụ trên, ta sẽ chọn cấu trúc “used to” để chỉ một trạng thái trong quá khứ nhưng bây giờ không còn đúng nữa.

  Vậy câu tiếng Việt trên sẽ được dịch sang tiếng Anh như sau:

  When she was a child, she used to like reading fairy tales.

  Bí Quyết 3: Tra Từ Vựng Mới Và Từ Đồng Nghĩa

  Để dịch được một câu tiếng Việt sang tiếng Anh, bạn nhất thiết phải có vốn từ vựng tương ứng. Nếu trong câu tiếng Việt có nhiều từ mới, bạn cần tra kỹ chúng trong từ điển chất lượng. Một mẹo nhỏ dành cho bạn đó là sau khi tra được 1 từ tiếng Anh, bạn tiếp tục tra thêm các từ đồng nghĩa với nó. Việc làm này sẽ giúp bạn nắm được ngữ cảnh sử dụng của các từ, từ đó sẽ có sự lựa chọn từ vựng phù hợp với nghĩa câu tiếng Việt.

  Ví dụ: Trong tiếng Anh, từ ” win” và ” beat” đều có nghĩa là “thắng”. Tuy nhiên, ” win” được dùng trong trường hợp thắng một cuộc thi, trận đấu, giải thưởng nào đó. Trong khi ” beat” lại có nghĩa là đánh thắng ai đó. Vì thế, trong trường hợp bạn muốn dịch câu: ” Tôi thắng anh tôi ván cờ” sang tiếng Anh, bạn đừng vội vàng dùng ngày từ ” win” quen thuộc. Ở ngữ cảnh này, câu dịch chuẩn xác sẽ là: ” I BEAT my brother at chess”.

  Bí Quyết 4: Sử Dụng Các Công Cụ Hỗ Trợ Dịch Thuật

  Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều công cụ hỗ trợ dịch thuật online miễn phí. Trong đó, có thể kể đến các phần mềm chất lượng như:

  --- Bài cũ hơn ---

 • 21 Phần Mềm Dịch Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp Chuẩn Nhất, Website Dịch Thuật Online Miễn Phí
 • Dịch Câu Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Chính Xác, Chuẩn Nhất
 • Dịch Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Chuẩn Nhất Nhanh Trong Ngày
 • Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Chuẩn Xác Chất Lượng Giá Rẻ
 • Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt
 • Dịch Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 5 Website Và Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Tốt Nhất
 • Bí Quyết Dùng Tốt Tiếng Anh Và Không Cần Dịch Sang Tiếng Việt
 • Giải Mã Phương Pháp Học Tiếng Anh Effortless English
 • 7 Quy Tắc Học Tiếng Anh Effortless English
 • Top 3 Máy Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em Tốt Nhất
 • Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp nhất là lời khuyên chân thành để người học tiến nhanh và gặt hái nhiều thành công trên con đường học tiếng Anh của mình. Qua lời khuyên này người học tiếng Anh sẽ thấy hợp lý và học là thấy ngay tiến bộ ngay, áp dụng được ngay, không cần phải thật “hoàn hảo” thì mới bắt đầu nói tiếng Anh. Và cái căn bản nhất vẫn là văn phạm, để học nhanh và tiến bộ nhanh thì Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp là không thể thiếu. Như vậy phải học như thế nào?

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp nhất là thế nào?

  Bản thân tôi là người học tiếng Anh từ năm 1992, đến nay đã 25 năm thâm niên học tiếng Anh, 1 năm vừa rồi, tôi mới nhận ra, cách học tiếng Anh của mình 24 năm qua là sai đường lạc lối, càng học càng không thấy tiến bộ, mà thấy “tiến lùi”, sau một 1 năm kể từ khi tôi nhận ra sai lầm này, tôi đã học và tiến bộ rất rõ rệt, họ là ứng dụng được ngay. Đây là bài chia sẻ của mình, có thể bạn có cách học nào riêng khác nữa, cũng hay và hợp lý.

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp thứ 1: không cần phải là chuyên gia về ngữ pháp

  Đây là sai lầm số 1 của mình. Trước kia mình cứ nghĩ phải học làm sao cho văn phạm thật là chuyên sâu, thật là giỏi thì mới sử dụng nói tiếng Anh, càng học sâu bao nhiêu thì tiếng Anh nói với mình hình như xa lạ, nói không ai hiểu, càng nói người nước ngoài càng không hiểu mình nói gì vì mình áp dụng “văn phạm chuyên sâu”. Sau khi nhận biết đều này thì mình đều chỉnh lại xem khâu nào mình bị sai thì phát hiện “cách hình thành câu” của mình có vấn đề, mặc dù văn phạm đúng nhưng người bản xứ không hiểu mình nói gì. Từ đó tôi thấy cách chuyên sâu văn phạm không phải là cách tốt nhất và tôi chỉ cần biết căn bản về ngữ pháp thông thường, nhưng cái gì cũng biết. Xem Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp thứ 2. Và, dịch tiếng Anh sang tiếng Việt cũng tương tự.

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp thứ 2: đọc tài liệu đến đâu phải hiểu văn phạm đến đó

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp thứ 1 đã nói về cách học ngữ pháp, là học đầy đủ theo diện rộng, cái gì cũng học qua, nhưng không cần phải chuyên sâu, vấn đề là phải làm sao để áp dụng vào thực tế thì mới phát huy được. Để phát huy được, bạn cần phải chọn đúng tài liệu học tiếng Anh, bắt buộc phải là tài liệu của người bản xứ Mỹ hoặc Anh.

  Ngày nay việc phát triển của Internet, cụ thể là chúng tôi và các website học tiếng Anh có uy tín, tôi đề cử các website không thể cho người học tiếng Anh cấp tốc gồm:

  Đây là vấn đề mà tôi tâm đắc nhất, việc học từ vựng không nên học riêng lẻ từng từ một, mà phải biết áp dụng, học là phải học nguyên câu, nguyên cấu trúc, và áp dụng ngay thì mới phát huy hết khả năng của việc học từ vựng vậy.

  Tôi cho rằng 5 website trên là nguồn nguyên liệu không thể thiếu cho bất kỳ người học tiếng Anh nào. Điều mà tôi tâm đắc ở 5 website này nữa là HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. HỌC MỌI LÚC MỌI NƠI.

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp thứ 3: xem lại ngữ pháp cho nào chưa biết rõ

  Thật vậy, như bí quyết 1 & 2 nêu ở trên, chúng ta học ngữ pháp, cái mới nạp vào thì cái cũ lại quên, và để duy trì tốt nhất là đọc và học 5 website trên thường xuyên hằng ngày. Trong quá trình học, sẽ những chỗ ngữ pháp mình sẽ quên hoặc nhớ không rõ, thì tra cứu lại, vì việc tra cứu cũng nhanh với công cụ google. Thật vậy, ngày nay google có thể nói là “bách khoa toàn thư”, việc học tiếng Anh có thể nói là dễ như trở bàn tay, vấn đề là bạn có muốn học hay không mà thôi.

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp thứ 4: Tìm đến vài website bản xứ ưa thích và có giá trị áp dụng thực tế

  Thật vậy, Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp đôi khi cũng tẻ nhạt, nhưng bạn đừng lo, ngoài 5 website mà tôi đề xuất ở trên, bạn có thể tìm thêm những website khác học tiếng Anh rất hữu ích để tạo thú vị hơn trong quá trình học, như website khác tôi đề xuất như:

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp thứ 5: Dành khoảng 30 phút / ngày để học từ vựng và cấu trúc câu thực tế

  Đây là bí kiếp nữa để học tiếng Anh, việc học tiếng Anh phải đều đặn, không được học ngày một ngày hai rồi bỏ đó, sau đó 1-2 tuần học lại thì coi như “công cóc” hết. Nếu bận rộng, chúng ta tự thu xếp sao cho việc học được đều đặn, có thể trước khi ngủ nghe tiếng Anh, trong giờ nghỉ trưa nghe tiếng Anh, thay vì phải đọc và học từ vựng, nghĩa là chúng ta phải đa dạng và “mưu trí” lắm để duy trì việc học tiếng Anh, không học từ vựng thì nghe tin tức,…rất là nhiều phương thức để “tiếp cận” tiếng Anh, quan trọng là bản phải có “lửa đam mê”, có đam mê, điều gì bạn cũng làm được.

  Rút lại việc học tiếng Anh không cần phải tập trung học nguyên cả ngày, mà phải giàn trãi mỗi ngày 15-30 phút là được và học đều mỗi ngày, giống như chúng ta ăn cơm hằng ngày.

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp thứ 6: Học thuộc lòng mẫu câu nào xem là áp dụng thực tế

  Thực tế, những người học giỏi tiếng Anh là những người “giỏi bắt chước” nhất. Họ học nguyên câu, nguyên cấu trúc và áp dụng, nói chung ai cũng phải có cái “mánh này” hết. Nếu tiếng Anh bạn “tư chế” thì khó có thể đúng được, thay vì “học thuộc lòng” là có người chế cho bạn học rồi, khỏe biết mấy. Mình thấy phương pháp này vừa dễ và chính xác 100% vì do người bản xứ nói và viết ra. Mình cam đoan với bạn, bạn học thuộc lòng và áp dụng thực tế, mọi người sẽ trầm trồ khen ngợi bạn vì bạn nói đến đâu, đúng đến đó vì “chuẩn không cần chỉnh”.

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp thứ 7: Ghi chép những mẫu câu áp dụng thực tế vào một quyển sổ từ vừng

  Đây là bí kiếp mà tôi đã làm, có lẻ vì tôi hay quên, hễ câu nào hay, câu nào nhắm áp dụng được thực tế là tôi liền ghi vào “sổ từ vựng” để khi rãnh tôi lấy ra đọc lại và ôn lại. Và kỳ thay là chữ tôi viết, tôi lại nhớ lâu hơn là những gì trên website. Chỉ cần mở quyển vở ghi chép ra, là tự nhiên, những câu cú ghi chép lại trở lại với tôi, tôi chỉ cần nhìn chữ đầu, là nhớ luôn những chữ còn lại của câu. Đây là “bí kiếp” đó bạn.

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp thứ 8: “đi đứng nằm ngồi ngủ” với Listening

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp yêu cầu bạn phải thật đam mê, nếu bạn đam mê thì khi bạn có thể học tiếng Anh trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi hoặc “lúc ngủ”. Khi ngủ mà “nói tiếng Anh” được chứng tỏ bạn sẽ thành công. Thậm chí bạn nói tiếng Anh một mình vì bạn tâm đắc 1 câu hay 1 đoạn nào đó, bạn vui quá và thốt ra luôn. Đây là điều bình thường, không gì đáng lo cả. Nhưng làm sao để có thể lúc đi đứng nằm ngồi rồi ngủ cũng học, mục đích để bạn tận dụng hết sức thời gian biểu của mình cho việc học tiếng Anh, có như vậy mới tiến bộ nhanh được chứ. Giống như việc đi chợ, nếu bạn đi nhanh thì lẹ tới, còn đi chậm thì tới lâu.

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp thứ 9: tận dụng mọi thời gian và cơ hội để học tiếng Anh

  Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp đến đây đã cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần rồi, vấn đề nữa là phải “đo lường” thành quả mình đã học ở những bước trên, chúng ta học và áp dụng thực tế thông qua người thật việc thật thì còn gì bằng nữa. Trong quá trình này, bạn sẽ đánh giá lại xem quá trình học của mình có bị sai chỗ nào, khắc phục và cứ thế mà tiến.

  Việc học tiếng Anh quan trọng nhất là phải thực hành, phải nói, phải áp dụng thực tế thì mới tiến bộ được. Và một ngày nào đó, trong tương lai không xa, bạn có thể “là người bản xứ” là điều trong tầm tay.

  9 bí quyết trên mình đã tích lũy trong 1 năm trở lại đây và thấy áp dụng vào thực tế rất hiệu quả, học 1 là biết 10. Đây chỉ là chia sẽ của mình, còn bạn nếu có phương pháp nào hay hơn có thể chia sẻ để mình có thể thông qua trang web này có thể giúp nhiều bạn mắc sai lầm như mình mà tự tin lên và thay đổi cách nhìn nhận về phương pháp học tiếng Anh thì việc Dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đúng ngữ pháp là nằm trong tầm tay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vài Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Khi Đi Du Lịch Nước Ngoài
 • Cách Nghe Những Bài Tiếng Anh Về Chuyên Ngành Du Lịch
 • 8 Website Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Du Lịch Không Thể Bỏ Qua
 • Có Cần Thiết Phải Học Tiếng Anh Du Lịch Hay Không?
 • Tiếng Anh Giao Tiếp Chủ Đề Đi Du Lịch
 • Tổng Hợp Ngữ Pháp N2 Shinkanzen Bản Tiếng Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Nhật: Cặp Cấu Trúc Ngữ Pháp N2 Thường Dùng|Kênh Du Lịch Locobee
 • Mẹo Luyện Nghe Tiếng Nhật N2 Hiệu Quả, Phương Pháp Không Phải Ai Cũng Biết
 • Sách Luyện Thi N1 Kanji Masuta Hán Tự
 • Mua Sách Học Tiếng Nhật Theo Lộ Trình Từ N5 Đến N1
 • Tham Khảo Ngay Cách Học Thi Trình Độ N1 Tiếng Nhật Bài Bản Nhất
 • TỔNG QUAN VỀ NGỮ PHÁP N2 SHINKANZEN

  Sách ngữ pháp N2 Shinkanzen Masuta liệt kê, diễn giải ý nghĩa và cách sử dụng của hơn 140 mẫu ngữ pháp trình độ N2. Điểm đặc biệt là các mẫu ngữ pháp này được phân loại theo từng chủ điểm, giúp người học ghi nhớ dễ hơn.

  Hơn thế nữa, cuốn sách còn chú thích tất cả những điểm cần chú ý, cách dùng đặc biệt của từng mẫu ngữ pháp. Bởi vậy, nội dung ngữ pháp Shinkanzen Masuta N2 không chỉ phù hợp với người học JLPT N2 mà còn dành cho bất cứ ai mong muốn học chuyên sâu về ngữ pháp tiếng Nhật.

  BÀI 1 NGỮ PHÁP N2 SHINKANZEN

  1. 〜祭(に)

  Ý nghĩa: 〜祭(に)có nghĩa giống với とき nhưng mang sắc thái cứng hơn, được sử dụng trong những trường hợp trang trọng hơn.

  Cách dùng: Đi kèm với những danh từ, động từ thể hiện hành vi có chủ đích. Thường được sử dụng nhiều trong những thông báo công cộng, mang tính quần chúng, không sử dụng nhiều trong đời sống thường ngày.

  N ・ Vる・ Vた + 祭(に)

  Ví Dụ

  こちらの会議室をご利用になる際に、受付で必要事項をご記入ください。

  Khi sử dụng phòng họp, hãy điền vào mẫu yêu cầu ở quầy lễ tân.

  お食事の際は、こちらのテーブルをお使いいただけます。

  Khi dùng bữa, có thể sử dụng cái bàn này.

  2. 〜に際して・〜にあたって

  Ý nghĩa: に際して にあたって đều có nghĩa là khi. に際して dùng với trường hợp cụ thể, trang trọng, còn にあたって được dùng trong dịp vui.

  Cách dùng: Cả hai từ đều được dùng với những từ thể hiện thời gian đặc biệt, mang tính chủ ý, thường chỉ xảy ra một lần (kết hôn, mở cửa hàng…) Trong đó にあたって mang tính tích cực hơn, thường không sử dụng với những trường hợp mang tính tiêu cực (nhập viện, phá sản…)

  N ・ Vる + に際して・にあたって

  Ví dụ

  3. 〜たとたん (に)

  Ý nghĩa: Sau khi thực hiện một hành động thì một điều bất ngờ xảy ra ngay sau đó.

  Cách dùng: Đi kèm với động từ thể hiện sự thay đổi, hoặc hành động xảy ra trong thời gian ngắn (Đứng lên, mở ra…) Phía sau たとたん là nội dung mang tính bất ngờ, không chủ đích. Mẫu câu không dùng thể hiện nguyện vọng, ý chí của nguời nói.

  Vた + とたん(に)

  Ví dụ

  夫は結婚前は優しかったが、結婚したとたんに、態度が変わった。

  Chồng tôi trước khi kết hôn là một người rất dịu dàng, nhưng ngay sau khi kết hôn thì thái độ của anh ấy đã thay đổi.

  僕が「さよなら」と言ったとたんに、彼女は走っていってしまった。

  Ngay sau khi tôi nói “Tạm biệt” thì cô ấy chạy mất.

  4. 〜(か)と思うと・〜(か)と思ったら

  Ý nghĩa: Sự việc, hay một sự thay đổi đột ngột xảy ra sau một hành động, sự việc nào đó. Có thể dịch thuần là “Tôi vừa nghĩ là…”

  Cách dùng:

  Không dùng cho hành vi của chính người nói. Vế phía sau mang nội dung bất ngờ.

  Không dùng để thể hiện nguyện vọng, ý chí của người nói

  Vた + (か)と思うと・(か)と思ったら

  Ví dụ:

  Aさんは部屋に入ってきたかと思うと、いきなり窓を全部閉めた.

  A-san vừa bước vào phòng xong đã đột nhiên đóng hết cửa sổ lại.

  部屋が片付いたかと思ったら、子どもたちがすぐまた散らかした。

  Phòng vừa được dọn xong, đám trẻ đã lại làm loạn lên ngay sau đó.

  5. 〜か〜ないかのうちに

  Ý nghĩa: Một hành động, sự việc vừa kết thúc, ngay lập tức sự việc khác diễn ra.

  Cách dùng: Đi kèm với những từ thể hiện hành động hay sự thay đổi trong thời gian ngắn ( Đến nơi, kết thúc…) Vế sau không thể hiện ý hướng của người nói. Mẫu câu này mang sắc thái “gần như đồng thời” mạnh hơn so với (か)と思うと(か)と思ったら.

  Vる・Vた + か + Vない+ かのうちに

  Ví dụ

  私は夜が明けたか明けないかのうちに家を出て、空港へ向かった

  Trời vừa sáng tôi đã lập tức ra khỏi nhà, hướng đến sân bay.

  雨がやんだかやまないかのうちに、せみが鳴き出した

  Mưa vừa ngừng xong, lập tức ve bắt đầu kêu.

  BÀI 2 NGỮ PHÁP N2 SHINKANZEN

  1. 〜最中だ

  Ý nghĩa: Đúng lúc đang thực hiện một hành động.

  Cách dùng:

  Được sử dụng với những từ thể hiện hành động trong thời gian ngắn (phát biểu,

  viết, ăn…) Vế phía sau là một sự việc có tính bất ngờ xảy ra, gây cảm giác cản

  trở, làm phiền hành động đang thực hiện ở đằng trước.

  Nの・ Vている+最中だ

  Ví dụ

  スピーチの最中に、突然電気が消えた

  Đang phát biểu thì đột nhiên điện bị ngắt.

  2. 〜ばかりだ・〜一方だ

  Ý nghĩa: Thể hiện sự biến đổi chỉ theo một chiều, một xu hướng.

  Cách dùng: Đi kèm với những từ thể hiện sự thay đổi (Tăng lên, xấu đi…) Trong đó ばかりだ thường dùng với xu hướng biến đổi không tốt.

  Vる + ばかりだ・一方だ

  Ví dụ

  一度問題が起きてたら、彼と人間関係は悪くなる一方だ

  Sau một lần có vấn đề xảy ra, mối quan hệ của mọi người với anh ấy xấu dần đi.

  東京の交通機関が複雑になるばかりで、わたしはよくわからなくなってきた

  Giao thông ở Tokyo ngày càng phức tạp, tôi cũng trở nên không hiểu rõ nữa.

  3. 〜(よ)うとしている

  Ý nghĩa: Chỉ ngay trước lúc sự việc xảy ra một chút. Sắp sửa có một sự việc diễn ra.

  Cách dùng: Đi với những động từ thể hiện hành động trong thời gian ngắn. Là cách nói cứng, trang trọng hơn so với cách dùng động từ đi kèm もうすぐ.

  Vう・Vよう+としている

  Ví dụ

  決勝戦が今始まろうとしています。みんな緊張しています。

  Trận chung kết sắp bắt đầu bây giờ. Mọi người đều đang căng thẳng.

  桜が満開になろうとしているとき、雪が降った。

  Khi hoa anh đào sắp nở thì tuyết rơi.

  4. 〜つつある

  Ý nghĩa: Đang trong quá trình một sự vật, hiện tượng biến đổi.

  Cách dùng:

  Đi kèm với những động từ thể hiện sự biến đổi.

  Vます + つつある

  Ví dụ

  明治時代の初め、日本は急速に近代化つつあった

  Đầu thời Minh Trị, Nhật Bản có sự hiện đại hóa cấp tốc.

  この会社は現在発展つつあり、将来が期待される

  Công ty này hiện tại vẫn đang phát triển, tương lai được kì vọng.

  5. 〜つつ

  Ý nghĩa: Vừa thực hiện hành động này, vừa thực hiện hành động kia. Mẫu này có ý nghĩa giống với ながら nhưng là cách nói cứng hơn.

  Cách dùng: Đi với những động từ chỉ hành động kéo dài trong thời gian ngắt quãng. Phía trước và phía sau つつ phải cùng chủ ngữ.

  Vます + つつ

  Ví dụ

  あの空き地をどうするかについては、住民と話し合いつつ、計画を立てていきたい

  ボートをこぎつつ、いろいろなことを思い出した

  Vừa chèo tuyền, tôi vừa nhớ ra thật nhiều điều.

  O あるきながらたばこを吸わないでよ。

  X あるきつつたばこを吸わないでよ。

  Vì hành động đi và hút thuốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, không kéo dài, nên ở câu này chỉ đơn giản dùng ながら chứ không dùng つつ

  KHOAN… ngữ pháp N2 có nhiều mãu ngữ pháp na ná nhau về ý nghĩa nhưng rất khác về hoàn cảnh sử dụng. Nếu chỉ đơn thuần nắm bắt nội dung trong file tổng hợp phía trên, đạt điểm cao phần thi ngữ pháp JLPT là điều không đơn giản.

  Vậy thì giải pháp là gì? Riki gợi ý một vài cách học hiệu quả đây:

  Tuy nhiên, bận rộn, thiếu thốn thời gian hoặc chưa biết cách áp dụng các phương pháp này thì sao?

  Đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm luyện thi JLPT sẽ giúp các bạn phân biệt và ghi nhớ ngữ pháp N2 một cách thông minh, nhanh chóng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • 50 Cấu Trúc Ngữ Pháp N2 Thường Gặp Trong Đề Thi Jlpt
 • Vol. 29【Số Đặc Biệt】Bí Quyết Ôn Thi N1/n2 Của Những Bạn Đã Đỗ
 • Kinh Nghiệm Học Tiếng Nhật N2
 • Jlpt N2 – Thử Thách Không Dành Cho Người Ngại Khó
 • Thuỳ Nhưng “Bí Quyết Học Để Thi Đậu N2 Trong 08 Tháng”
 • Ngữ Pháp Tiếng Nhật , Ngữ Pháp Minna No Nihongo

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Thuộc Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật Hiragana Qua Bài Hát Siêu Dễ
 • Cách Học Số Đếm Tiếng Nhật Qua Bài Hát Hiệu Quả
 • Học Số Đếm Tiếng Nhật Qua Bài Hát
 • Học Từ Vựng Tiếng Nhật Qua Bài Hát
 • Những App Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật Chất Lượng Nhất Hiện Nay
 • Tổng hợp bài học theo giáo trình Mina no Nihongo, những bài học này được biên soạn chi tiết và cụ thể, hi vọng sẽ giúp ích cho những bạn muốn nâng cao trình độ nhật ngữ.

  * Với mẫu câu này ta dùng trợ từ は (đọc là , chứ không phải là )

  * Cách dùng: Dùng để nói tên, nghề nghiệp, quốc tịch ( tương tự như động từ TO BE của tiếng Anh.)

  * Đây là mẫu câu khẳng định.

  わたし は マイク ミラー です。 ( tôi là Michael Miler)

  * Mẫu câu vẫn dùng trợ từ は nhưng với ý nghĩa phủ định. Ở mẫu câu này ta có thể dùng じゃ

  hoặc では đi trước ありません đều được.

  * Cách dùng tương tự như cấu trúc khẳng định.

  サントス さん は がくせい じゃ (では) ありません。

  ( anh Santose không phải là sinh viên.)

  * Đây là dạng câu hỏi với trợ từ は và trợ từ nghi vấn か ở cuối câu.

  ( anh Miler có phải là nhân viên công ty không?)

  * Đây là mẫu câu dùng trợ từ も với y nghĩa là “cũng là”.

  * Đây là trợ trừ có thể dùng để hỏi và trả lời. Khi dùng để hỏi thì người trả lời bắt buộc phải dùng はい để xác nhận hoặc いいえ để phủ định câu hỏi. Nếu xác nhận y kiến thì dùng trợ từ も, chọn phủ định thì phải dùng trợ từ は.

  * Cách dùng: thay thế vị trí của trợ từ は và mang nghĩa “cũng là”

  A: わたし は ベトナム じん です。 あなた も ( ベトナム じん です か )

  (Tôi là người Việt Nam, bạn cũng là người Việt Nam phải không ?)

  B: はい、 わたし も ベトナム じん です。 わたし は だいがくせい です、 あなたも?

  (Vâng, tôi cũng là người Việt Nam. Tôi là sinh viên đại học, còn anh cũng vậy phải không)

  A: いいえ、 わたし は だいがくせい じゃ ありません。(わたしは) かいしゃいん です

  (Không, tôi không phải là sinh viên đại học, tôi là nhan viên công ty.)

  Chú ý: Đối với các câu có quá nhiều chủ ngữ “わたしは” ta có thể lược bỏ bớt cho câu văn ngắn gọn.

  * Đây là cấu trúc dùng trợ từ の để chỉ sự sở hữu.

  * Có khi mang nghĩa là “của” nhưng có khi không mang nghĩa để câu văn hay hơn.

  (Nhân viên của công ty IMC)

  * Đây là mẫu câu hỏi với từ để hỏi ( nghi vấn từ) なんさい (おいくつ) dùng

  なんさい Dùng để hỏi trẻ nhỏ ( dưới 10 tuổi).

  おいくつ Dùng để hỏi 1 cách lịch sự.

  (Anh Yamada bao nhiêu tuổi vậy?)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Chữ Hán N1
 • Khóa Học Xuất Nhập Khẩu Online Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Nên Học Xuất Nhập Khẩu Online Ở Đâu Uy Tín, Chất Lượng
 • Nên Học Xuất Nhập Khẩu Online Ở Đâu
 • Học Xuất Nhập Khẩu Online Ở Đâu Tốt
 • Phương Pháp Học Ngữ Pháp Tiếng Trung

  --- Bài mới hơn ---

 • Thi Đại Học Tiếng Anh Là Gì?
 • Tìm Hiểu Hệ Thống Giáo Dục Phổ Thông Và Sau Phổ Thông Của Hàn Quốc
 • Luyện Nói Tiếng Trung Quốc Cấp Tốc Cho Người Bắt Đầu: Dvd 3
 • Grammar Không Khó Xơi Như Bạn Nghĩ!
 • Hướng Dẫn Cách Học Thuộc Lòng Thần Chú Lăng Nghiêm – Hoàng Anh
 •    

  Khi nói tới học ngôn ngữ, chúng ta cần phải quan tâm tới ba khía cạnh chính, chính là: phát âm, từ vựng và NGỮ PHÁP. Chỉ khi chúng ta hoàn thiện cả ba yếu tố này thì mới tạo nên được một tam giác cân hoàn hảo của trình độ ngôn ngữ.

     Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cách học ngữ pháp tiếng Trung mà có thể sẽ giúp ích được cho các bạn đang thấy quá khó khăn trong việc ghi nhớ hay sử dụng.

     BƯỚC MỘT, trừ phi bạn có đầu óc của một thiên tài có thể ghi nhớ mãi mãi mọi thông tin qua một lần nhìn, thì đừng bắt đầu học bất kì một thứ gì khi thiếu nơi ghi chép lại kiến thức, mà căn bản nhất là VỞ hay SỔ VIẾT TAY.

     Điều này không hề thừa thãi. Bất kể giáo trình nào thì cũng đều truyền tải các điểm ngữ pháp theo dạng nhỏ giọt, mỗi bài một hay một số điểm ngữ pháp, có bài về bổ ngữ, có bài về phó từ, có bài lại về mẫu câu so sánh, … Vậy nhiệm vụ của người học là phải tự mình TỔNG HỢP lại tất cả những điểm ngữ pháp đó theo các CỤM để dễ ghi nhớ hơn.

     Chẳng hạn, có thể phân bổ cuốn sổ từ trang 1-20 sẽ là ghi chép các loại bổ ngữ, trang 21-30 là các phó từ đặc biệt, trang 31-40 là các cấu trúc câu đặc biệt (把,被,câu kiêm ngữ, câu liên động… …) . Sau khi hoàn thành học xong một bộ giáo trình, bạn đã có đầy đủ những điểm ngữ pháp cơ bản của Hán ngữ hiện đại. Lúc này, hãy giở lại cuốn sổ của mình, đọc kĩ lại từng mục, và bạn sẽ vỡ lẽ ra rất nhiều. Chính bản thân tôi, sau khi tự viết lại vào sổ từ khi bắt đầu học Hán 1, thì tôi đã có thể tự mình hệ thống lại các loại câu và cách dùng từ đặc biệt của tiếng Trung. Và cụ thể là gì, xin mời tới bước 2.

     BƯỚC HAI, học cách XÂU CHUỖI các điểm ngữ pháp theo một HỆ THỐNG thay vì học độc lập. Nếu chăm chỉ viết lại các kiến thức ngữ pháp trong giáo trình thì bạn sau cùng sẽ có khả năng đúc kết như sau.

     Với Hán ngữ hiện đại, xét về cấu trúc câu thì có thể chia ra câu cấu trúc CƠ BẢN và câu có cấu trúc ĐẶC BIỆT (xét về câu đơn). Cấu trúc cơ bản sẽ tuân thủ 1 chủ – 1 vị – 1 tân, còn câu đặc biệt hoặc thứ tự thành phần câu sẽ bị đảo lộn, hoặc không tuân thủ theo số lượng 1-1-1 như trên.

     玛丽、麦克和我都喜欢吃牛肉面和酸辣面。(Mary, Mike và tôi đều thích ăn mì bò với mì chua cay.)

     Đó là vì các bạn cho rằng có ba chủ vị và hai tân ngữ. Tuy nhiên, “玛丽、麦克和我” và “牛肉面和酸辣面” đều là các cụm danh từ, và các cụm này đảm nhiệm vai trò CHỦ – TÂN. Vì thế, câu này vẫn chỉ có một chủ và một tân.

     Quay trở lại với vấn đề cấu trúc câu, trước tiên là nắm rõ được loại câu là CƠ BẢN hay ĐẶC BIỆT, tiếp đến là THỨ TỰ thành phần câu sẽ được mô phỏng qua hình vẽ đoàn tàu sau đây:

     Ba toa CHỦ – VỊ – TÂN là ba toa sống còn, còn lại sẽ có những đường nối các toa lại để giúp đoàn tàu được trở nên hoàn chỉnh, thì đó chính là TRẠNG NGỮ và BỔ NGỮ.

     Và tôi đảm bảo với bạn rằng, mọi điểm ngữ pháp đều xoay quanh những gì tôi vừa chia sẻ, hoặc là một cấu trúc đặc biệt, hoặc là một từ ngữ đảm nhiệm vai trò trạng ngữ, hoặc một loại bổ ngữ nào đó. Vậy từ hệ thống trên, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng nhớ được mình đã học cái gì và áp dụng nó ra sao.

     Tiếp theo, dù đó là một phó từ, một trợ từ hay bổ ngữ, thì nên GHI CHÉP đầy đủ CẤU TRÚC dạng khẳng định, phủ định, nghi vấn (nếu có), và kèm theo thật nhiều VÍ DỤ!!! Luôn luôn đặt ví dụ, càng nhiều càng tốt. Dùng nhiều MÀU BÚT để phân biệt các thành phần câu, nổi bật rõ được vai trò của điểm ngữ pháp vừa học!

     Ví dụ, khi ghi ví dụ của BỔ NGỮ THỜI LƯỢNG:

     CHỦ NGỮ + ĐỘNG TỪ + (了) +   BNTL + TÂN NGỮ (vật)     (了)

     我                      学                了       半年          汉语            了。

     TÔI                   Đà   HỌC         NỬA NĂM  TIẾNG HÁN RỒI.     

      BƯỚC BỐN, thử TƯ DUY xem điểm ngữ pháp này có GIỐNG hay NGƯỢC lại với tiếng Việt, thậm chí tiếng Anh nếu bạn giỏi nó. Cố gắng nhiều điểm tương đồng nhất có thể giữa tiếng Hán và một loại ngôn ngữ bạn quen thuộc, điều này giúp bạn dễ nhớ hơn rất nhiều!

     Chẳng hạn, thay vì nhớ với quá nhiều lí thuyết, thì tôi đã quy ra 了1 là RỒI, 了2 là ĐÃ hoặc SAU KHI:

  1. 我吃饭了。 – Tôi ăn cơm RỒI.

  2. 我昨天买了两本书。- Hôm qua tôi ĐÃ mua hai quyển sách.

  3. 我刚才吃了饭了,现在不想吃什么了。- Vừa nãy tôi ĐÃ ăn RỒI, bây giờ không muốn ăn gì nữa.

  4. 我等会儿吃了饭就去看电影。- Lát nữa SAU KHI ăn cơm thì tôi đi xem phim.

     Sau khi quy đổi sang tiếng Việt như thế, việc nhớ lại 4 câu ví dụ điển hình này không còn quá khó khăn. Và các bạn cũng nên áp dụng như thể. (Tất nhiên nó chỉ là tương đối, vì ví dụ nếu câu 4 thêm 了1 cuối câu thì không dịch là RỒI, mà nó chỉ thể hiện sự việc đó ở quá khứ)

     BƯỚC NĂM, LUYỆN TẬP là chìa khóa. Luyện tập bao gồm VIẾT và NÓI. Đầu tiên, hãy làm bài tập sau giáo trình thật nhiều, luyện đề trên mạng và tập NÓI ra những câu hoàn chỉnh. Đừng để việc học ngữ pháp chỉ dừng ở việc CHÉP và HỌC THUỘC. Hãy biến nó sinh động hơn bằng cách NÓI ra các câu, thậm chí các đoạn văn.

   

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Pháp Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao – Hoctiengphap.top
 • Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Pháp Cơ Bản Bạn Cần Biết
 • Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản – Lộ Trình Cho Người Mất Gốc
 • Du Học Pháp: Ngành Sư Phạm Tiếng Pháp Tại Sao Không ?
 • Giáo Dục Trực Tuyến Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Phương Pháp Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật

  --- Bài mới hơn ---

 • So Sánh Một Số Sách Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật
 • Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật Hiệu Quả Chỉ Với 3 Phương Pháp Này
 • 10 Mẫu Ngữ Pháp Tiếng Nhật Cơ Bản Mà Bạn Nhất Định Phải Biết
 • Sách Điện Tử Tự Học Tiếng Pháp Song Ngữ
 • Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh Tại Nhà Cực Kỳ Hiệu Quả, Dễ Áp Dụng
 • Phương pháp học ngữ pháp tiếng Nhật là bài viết giới thiệu các phương pháp giúp Bạn học ngữ pháp hiệu quả hơn. Trước giờ bạn đã tích lũy được kha khá vốn từ vựng tiếng Nhật cho mình rồi nhưng khi nói tiếng Nhật vẫn không trôi chảy rõ ràng. Đó là do bạn có vốn từ nhưng lại không có vốn Ngữ pháp để vận dụng kết hợp tạo thành câu hay hơn.

  Phương pháp học ngữ pháp tiếng Nhật hiệu quả là những phương pháp nào:

  1. Lấy ví dụ cho mẫu ngữ pháp đang học:

  2. Tổng hợp ngữ pháp thường xuyên:

  Khi kết thúc 1 tuần học, bạn nên tổng kết lại những mẫu ngữ pháp mình đã học, về cấu trúc, dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng và giành khoảng thời gian để ôn lại. Kết hợp vừa học vừa tổng kết ngữ pháp theo tuần, theo tháng cho đến khi kết thúc chương trình. Bạn cũng có thể tổng hợp các mẫu ngữ pháp vào quyển sổ tay và có thể mang theo bên mình bất cứ lúc nào.

  Phương pháp tổng hợp là phương pháp có hiệu quả tốt đối với việc học bất kì ngôn ngữ nào, đặc biệt là tiếng Nhật phương pháp này lại càng cần thiết vì lượng ngữ pháp tiếng Nhật rất nhiều rất đa dạng. Việc tổng hợp lại giúp bạn hệ thống lại kĩ càng một lần nữa những gì mình đã học để tránh tình trạng nhầm lẫn, dễ lẫn lộn khi học một ngữ pháp khác có nghĩa gần giống. Hơn nữa, một lần tổng hợp lại cũng là để ôn tập lại.

  Để diễn tả 1 hành động nào đó trong tiếng Nhật,người học có thể sử dụng nhiều mẫu ngữ pháp khác nhau, tuy nhiên dưới hình thức nào thì chúng cũng đồng nghĩa. Hoặc đôi khi cùng mang ý nghĩa đó nhưng cách dùng và sắc thái lại khác nhau hoàn toàn. Chính điều này đã làm cho tiếng Nhật thêm phần phong phú và đa dạng hơn.

  Nhưng cũng chính vì điều này lại gây ra nhiều khó khăn cho người học tiếng Nhật trong việc phân biệt nên dùng chúng khi nào . Có một số mẫu ngữ pháp không thể hiểu nếu dùng cách suy nghĩ của người Việt, bạn phải nghĩ theo cách nghĩ của người Nhật.

  Vì vậy, để có thể hiểu rõ hơn sắc thái khác nhau của các mẫu ngữ pháp tương đồng như vầy bạn hãy đặt mình vào cách nghĩ của người Nhật nha. Mình nghĩ các bạn đừng cố gắng dịch nghĩa mẫu ngữ pháp vì nó tương đồng nếu dịch sang tiếng Việt cũng thấy tương tự nhau mà thôi, thay vào đó phương pháp tốt nhất là bạn nên luyện đọc và hiểu các giải thích ý nghĩa và cách sử dụng mẫu ngữ pháp đó bằng chính Tiếng Nhật.

  4. Làm nhiều dạng bài tập khác nhau:

  Chỉ có luyện Ngữ Pháp Tiếng Nhật liên tục với nhiều dạng bài tập mới biết được trình độ và khả năng nắm chắc ngữ pháp đang ở level nào. Tuy nhiên, nếu chỉ làm những bài đơn giản sẽ rất dễ nản và không nâng cao trình độ bạn lên cao được, mà cũng hãy thử sức với những dạng bài khó hơn nha.

  5. Học mới và ôn luyện đều đặn hàng ngày:

  Chỉ từ 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày nhưng là tập trung ôn luyện, học nội dung mới đều đặn là bạn đều có thể tiếp thu rất nhanh, đạt mục tiêu đúng kế hoạch. Hãy thử một trong những phương pháp sau:

  Nghe nhạc, nghe podcast tiếng Nhật

  Xem phim hoạt hình tiếng Nhật

  Đọc sách

  Luyện viết

  Tham gia câu lạc bộ tiếng Nhật

  Giao tiếp nhiều hơn với người Nhật để có thể áp dụng ngữ pháp vào thực tế. Bất kể học cái gì cũng vậy, đặc biệt là ngôn ngữ bạn càng phải ôn luyện lặp đi lặp lại nhiều lần vì nếu không ôn luyện bạn sẽ rất nhanh quên nó. Hơn nữa đã học ngôn ngữ là phải nói phải ứng dụng, nếu không thể nói với người Nhật bạn cũng có thể nói và luyện tập những mẫu Ngữ Pháp Tiếng Nhật bạn đã học với bạn bè.

  6. Tìm tài liệu đáng tin cậy là một Phương Pháp Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật Hiệu Quả

  Có quá nhiều phương pháp và giáo trình chất lượng nhưng bạn không biết phải chọn lựa chúng thế nào. Bạn có thể tham khảo những người đã học trước hoặc trên internet để chọn ra tài liệu phù hợp với việc học ngữ pháp nói chung và các kỹ năng khác nói riêng trong tiếng Nhật.

  Để có đượcPhương Pháp Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật Hiệu Quả thì đây là điều bạn cần phải lưu ý, vì dù phương pháp có tốt đi chăng nữa mà nếu bạn tiếp cận với kiến thức sai, không đáng tin cậy ngay từ đầu thì chẳng phải đã thất bại rồi hay sao.

  Tham khảo khóa luyện thi JLPT tại tiếng Nhật Daruma

  Phương pháp học các kỹ năng khác:

  --- Bài cũ hơn ---

 • 60 Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Nhật N5 (Phần 1)
 • Mục Lục Ngữ Pháp Tiếng Trung
 • Học Tiếng Trung Qua Ngữ Pháp:”就”和”才”
 • Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Trung Quốc Cơ Bản (P1)
 • ​học Tiếng Hàn Ngữ Pháp Hiệu Quả Với Lộ Trình Sau
 • Học Sinh Song Ngữ Việt Nam Nói Tiếng Pháp Như… Đua Xe Công Thức 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Anh Lớp 3 Unit 9
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Toán, Tiếng Việt Lớp 2
 • Chiến Lược Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 2 Giao Tiếp Mà Mẹ Nên Biết
 • Tóm Tắt Tổ Chức Trò Chơi Học Tập Trong Giờ Học Tiếng Việt Cho Học Sinh Lớp 2
 • Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2: Tuần 21 + Tuần 22
 • Hàng năm, vào Ngày Quốc tế Pháp ngữ, cộng đồng các nước nói tiếng Pháp đều lựa chọn một câu nói khẩu hiệu. Khẩu hiệu năm nay là “Hãy nói bằng tiếng Pháp” muốn hướng tới người trò chuyện với mình để thể hiện sự cởi mở và gắn kết nhau hơn.

  Tuy nhiên, đây cũng không chỉ là dịp đơn thuần tôn vinh một ngôn ngữ. Ở nhiều nước trong cộng đồng Pháp ngữ, tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ chính thức nhưng tất cả những thành viên tham gia vào phong trào Pháp ngữ điều mong muốn được chia sẻ những ý tưởng và giá trị chung. Một trong những giá trị quan trọng ấy là việc học và giảng dạy tiếng Pháp. Ngoài ra, còn một số giá trị khác như vấn đề bình đẳng giữa nam và nữ, tôn trọng sự đa dạng…

  Bà Lucile Bruand trong cuộc phỏng vấn tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. (Ảnh: Trọng Vũ)

  Có một thực tế là tại Việt Nam, việc học tiếng Anh vẫn phổ biến hơn tiếng Pháp, bà suy nghĩ gì về điều này?

  Tôi thấy rằng, việc thanh niên và các bạn trẻ thích thú với tiếng Anh là rất tốt. Các bạn trẻ càng học tốt ngoại ngữ càng tạo ra nhiều cơ hội cho mình trong cuộc sống và sự nghiệp. Vì vậy, thật mừng khi ở Việt Nam có nhiều người học ngoại ngữ.

  Nhưng, một câu hỏi đặt ra là “vì sao chúng ta lại phải học tiếng Pháp?” Có thể nói, trong khu vực châu Á Việt Nam là một trong những nước trụ cột trong phong trào Pháp ngữ. Từ năm 1997, Việt Nam đã quyết định tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Pháp ngữ cũng là một cam kết gắn bó với phong trào Pháp ngữ với tinh thần cởi mở cả về văn hóa và kinh tế. Chúng tôi tự hào vì tiếng Pháp đang là ngôn ngữ phổ biến thứ hai đang được giảng dạy ở Việt Nam và hy vọng thời gian tới, sự gắn bó của giới trẻ và người Việt Nam với tiếng Pháp tiếp tục được duy trì và phát triển.

  Thời gian qua, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã có rất nhiều chương trình hợp tác nhằm tăng cường tiếng Pháp tại Việt Nam. Theo bà thì chương trình nào mang lại những kết quả nổi bật?

  Trên phương diện hỗ trợ cho việc học tập và giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam, từ năm 1994 chúng tôi đã đưa ra một chương trình Lớp song ngữ. Khi đó dự kiến trong giai đoạn đầu hoạt động trong 12 năm tương đương với thời gian giáo dục phổ thông từ Tiểu học cho đến THPT tại Việt Nam.

  Cho đến nay, chương trình đó đã trải qua được 25 năm và vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Chúng tôi nhận thấy rằng phụ huynh và học sinh Việt Nam đều đánh giá cao về các lớp học này với đội ngũ giáo viên có chất lượng tốt. Đặc biệt, những học sinh tham gia vào hệ lớp song ngữ sau khi tốt nghiệp lớp 12 ngoài việc có được bằng tốt nghiệp THPT còn có thêm một được một chứng chỉ tiếng Pháp. Với chứng chỉ này, nếu các em muốn đăng ký vào các trường đại học của Pháp sẽ không phải trải qua kỳ kiểm tra ngôn ngữ nữa.

  Chúng tôi mong duy trì được truyền thống giảng dạy này tại các lớp song ngữ. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam để làm sao chương trình được đổi mới và hiệu quả hơn nữa.

  Hoạt động ngoại khóa về Pháp ngữ của giới trẻ Việt Nam. (Nguồn: AUF)

  Bà có ấn tượng gì với tiếng Pháp của người Việt?

  Tôi muốn trả lời câu hỏi này của bạn bằng nhận xét của một người bạn Pháp đã sang Việt Nam cách đây một vài tuần. Anh là một nhà báo nên khi nghe nói ở Hà Nội có các lớp song ngữ giảng dạy bằng tiếng Pháp, anh đã có ý định đến thăm và phỏng vấn.

  Khi tham dự một lớp học và nói chuyện với các học sinh tại một trường học tại Hà Nội, anh ấy đã vô cùng ngạc nhiên và nói với tôi rằng “những học sinh của các lớp song ngữ dường như là những chiếc xe của công thức 1 với nội lực tiếng Pháp rất mạnh mẽ”. Có thể nói, đây chính là hình ảnh mang tính biểu trưng để đánh giá về trình độ tiếng Pháp của người Việt Nam. Tôi cho rằng việc học và giảng dạy tiếng Pháp của người Việt rất tốt, trình độ cao, các học sinh có năng khiếu và có khả năng ghi nhớ rất tốt. Đó cũng là một thế mạnh cần được khuyến khích trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam.

  Tuy nhiên, nếu được kể ra một mặt cần khắc phục thì là đó chính là lỗi phát âm của người Việt. Điều này hoàn toàn có thể cải thiện được.

  Vậy bà có thể gợi ý một số “mẹo” học tiếng Pháp hiệu quả cho người Việt Nam?

  Tôi nghĩ rằng để học tốt tiếng Pháp chúng ta phải cố gắng tiếp cận càng nhiều với tiếng Pháp chính thống, chính gốc càng tốt. Bằng cách là chúng ta đọc nhiều tài liệu, xem phim bằng tiếng Pháp thông qua các công cụ internet để tiếp cận với các nguồn tư liệu số. Đây là nguồn tư liệu hết sức quý giá mà ngày nay thanh niên đã có được so với các thế hệ trước đây. Chúng tôi cũng rất mừng là kênh France24 sẽ được phát sóng tại Việt Nam bằng tiếng Pháp. Đây cũng là kênh hiệu quả góp phần hỗ trợ cho việc học tiếng Pháp của người Việt.

  Xin cảm ơn bà! Trọng Vũ

  (thực hiện)

  Việt Nam tích cực tham gia Tuần lễ Văn hóa Pháp ngữ tại Mozambique

  Trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp ngữ diễn ra tại Mozambique từ 10 – 22/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique (ĐSQ) đã tổ …

  Long trọng kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ

  Tối 15/3 tại quảng trường Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà …

  Sắc màu Pháp ngữ ở Việt Nam

  Lần đầu tiên, một sự kiện Pháp ngữ lớn được tổ chức tại Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội vào ngày 15 …

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia Môn Tiếng Pháp Hệ 3 Năm 2011
 • Các Lớp Luyện Thi Học Tiếng Pháp Cho Bạn
 • Trò Chơi Học Tập Môn Tiếng Việt Lớp 3
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 3 Chương Trình Mới Unit 11: This Is My Family
 • Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Mới Unit 11: This Is My Family
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100