Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Môn Khoa Học Lớp 4

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Thuyết Trình Đồ Dùng Dạy Học Tự Làm
 • Vu Gdth: Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 4
 • Quy Trình Dạy Tiết Tập Đọc Lớp 4
 • Phân Biệt Và Sử Dụng Linh Hoạt 3 Kiểu Câu Kể: Ai Làm Gì? Ai Thế Nào? Ai Là Gì? Qua Tiết 6
 • Quy Trình Dạy Tiết Chính Tả Lớp 4
 • chất lượng dạy học không thể không quan tâm tới đổi mới cách sử dụng thiết

  bị, đồ dùng dạy học.

  Đối với việc giảng dạy môn Khoa học ở tiểu học, thiết bị, đồ dùng dạy

  học lại càng đặc biệt quan trọng bởi phương pháp dạy học đặc trưng của

  môn học là quan sát và thí nghiệm. Những kiến thức, kĩ năng, phương pháp

  học tập môn Khoa học là cơ sở để học tiếp các môn Sinh học, Vật lý, Hóa

  học…ở bậc học cao hơn. Vì vậy có thể nói Thiết bị, đồ dùng dạy học là yếu

  tố không thể thiếu trong mỗi tiết học

  Để tạo điều kiện cho học sinh được phát triển kĩ năng học tập khoa học,

  phát huy tính tích cực, chủ động tìm tòi, phát hiện kiến thức, bản thân tôi

  cũng đã nghiên cứu tìm phương pháp để có thể sử dụng đồ dùng dạy học

  một cách hiệu quả nhất. Vì thế, tôi xin trình bày một số biện pháp nâng cao

  chất lượng “Sử dụng đồ dùng dạy học môn Khoa học lớp 4”.

  II.Thực trạng việc sử dụng đồ dùng dạy học trong môn Khoa học:

  1.Thực trạng:

  – Những năm gần đây giáo viên Tiểu học cũng đã quan tâm sử dụng thiết bị

  đồ dùng dạy học song phần lớn chỉ coi đó là phương tiện minh họa thay cho

  lời giảng của giáo viên chứ ít được sử dụng làm phương tiện để tổ chức các

  hoạt động học tập của từng cá nhân hoặc từng nhóm học sinh.

  – Trong quá trình sử dụng giáo viên đã gặp không ít những khó khăn vì chưa

  nắm vững những nguyên tắc sử dụng thiết bị, đồ dùng sao cho hợp lý, có

  hiệu quả. Phần lớn là sự tự mày mò, học hỏi lẫn nhau, chưa được bồi dưỡng

  một cách cơ bản, có hệ thống nên còn nhiều lúng túng.

  – Bộ đồ dùng dạy học được trang bị đáp ứng được xu thế đổi mới phương

  pháp dạy học. Mỗi lớp chỉ được cung cấp một bộ, chỉ đủ để giáo viên làm

  mẫu, ít có điều kiện để các nhóm học sinh được thực hành.

  2

  – Ngoài ra, không gian lớp học còn chật hẹp, tủ đựng đồ dùng chưa đồng bộ

  nên việc sắp xếp, bảo quản còn nhiều bất tiện.

  2.Kết quả,hiệu quả của thực trạng :

  – Giáo viên còn lúng túng khi sử dụng các đồ dùng làm thí nghiệm khoa học

  – Việc sử dụng đồ dùng trong mỗi tiết Khoa học chủ yếu là giáo viên thao

  tác minh họa, học sinh quan sát nghe cô giảng giải.

  – Một số đồ dùng cấp phát đã bị hỏng sau một vài lần sử dụng.

  – Học sinh ít được làm thí nghiệm khoa học.

  B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  I.Các giải pháp thực hiện:

  1. Đối với công tác quản lý:

  – Sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên

  chuẩn, trình độ tay nghề vững vàng, có sức khoẻ, tâm huyết với nghề giảng

  dạy khối 4.

  – Tạo thuận lợi để giáo viên có điều kiện chuẩn bị đồ dùng, làm thử các

  thí nghiệm khoa học.

  – Trường tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng, khai thác triệt để các đồ

  dùng bộ môn khoa học, đồng thời, phát động giáo viên, học sinh tự sưu tầm,

  tự làm đồ dùng dạy học bổ sung.

  – Trường tổ chức thi sử dụng đồ dùng dạy học; Thi đồ dùng dạy học

  tự làm.

  2. Đối với giáo viên:

  – Phải xác định được mục tiêu phân môn Khoa học lớp 4, cần đạt theo

  chuẩn kiến thức kỹ năng.

  3

  5

  Để chủ động trong việc sử dụng đồ dùng dạy học, mỗi giáo viên và tổ chuyên môn

  cần lập kế hoạch cụ thể những đồ dùng cần thiết trong từng bài và sắp xếp chúng hợp

  lí để tiện sử dụng.

  Bài

  Tên Bài

  Đồ Dùng

  -Phiếu học tập (SGV)

  Ghi Chú

  -GV chuẩn bị

  Con người cần gì để – 4 bộ phiếu vẽ (hoặc ghi) những

  sống?

  thứ cần thiết khác để duy trì cuộc

  sống.

  – HS chuẩn

  -Giấy khổ lớn.

  bị theo nhóm

  ………..

  …..

  -2 tháp dinh dưỡng cân đối (tranh – GV chuẩn bị

  Tại sao cần ăn phối câm)

  hợp

  nhiều

  thức ăn?

  loại – Các tấm thẻ cài ghi tên hay hình

  vẽ hoặc tranh ảnh các loại thức ăn.

  -Các tấm bìa hình tròn để ghi tên các – HS chuẩn bị

  món ăn.

  …….

  theo nhóm

  -Giấy khổ lớn (bìa lịch) để làm “mâm”

  …………….

  …….

  – 3 cốc thủy tinh giống nhau,thìa

  – HS chuẩn

  – Chai,bình,cốc đựng nước có hìn bị theo nhóm

  Nước có những tính dạng khác nhau

  chất

  gì? – 1tấm kính và 1khay đựng nước

  – 1tấm vải (khăn tay)bông, giấy thấm.

  – Một ít muối ,đường, cát…

  – GV chuẩn bị

  – Nước lọc, nước chè, sữa..

  – Phiếu học tập

  Từ kế hoạch trên, có thể chủ động hơn trong việc phân công HS chuẩn

  bị sưu tầm; Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp dạy cùng khối lớp để

  tự làm một số đồ dùng đơn giản như: Mô hình lọc nước đơn giản; Sơ đồ

  vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên; …..

  Giáo viên hướng dẫn HS trong nhóm phân chia nhau hoặc cùng nhau

  chuẩn bị đồ dùng cô giáo giao, ví dụ như: cùng vẽ tranh hoặc sưu tầm ảnh về

  các loại quả, rau, gà, vịt, cá, trứng sữa,… phục vụ cho trò chơi ở hoạt động

  3 – bài 7: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn? Hoặc taát caû ñoà duøng

  chuaån bò töø tieát tröôùc ñeå laøm thí nghieäm veà: nöôùc, khoâng khí, aâm thanh,

  aùnh saùng, nhieät nhö: coác, tuùi niloâng, xi lanh, ñeøn, nhieät keá… phục vụ cho

  bài ôn tập( tuần 28): Vật chất và năng lượng.

  2,Sử dụng đồ dùng dạy học trong từng bài cụ thể.

  2.1. Sử dụng đồ dùng là tranh, ảnh, sơ đồ…

  Trong nội dung chương trình môn Khoa học đồ dùng là tranh ảnh,

  sơ đồ…không chỉ làm nhiệm vụ minh họa mà còn là nguồn cung cấp thông

  tin để học sinh tìm ra kiến thức mới. Vì vậy khai thác tranh ảnh có hiệu

  quả sẽ giúp học sinh hiểu sâu và nhớ lâu những kiến thức trong mỗi bài học.

  Sách giáo môn Khoa học lớp 4, số lượng tranh ảnh đã được tăng cường,

  màu sắc đẹp, hấp dẫn và có tính điển hình. Vì vậy tập trung khai thác kĩ

  những hình ảnh sách giáo khoa là có thể đạt được phần lớn mục tiêu của giờ

  học. Tuy nhiên do khổ sách có hạn nên một số tranh ảnh còn nhỏ, chỉ đủ để

  HS là việc cá nhân hoặc nhóm nhỏ chứ không thể dùng trình bày trước cả

  lớp, do đó cũng cần phải phóng to, tách riêng một số hình ảnh.

  Ví dụ1: Bài 27 Một số cách làm sạch nước

  Hoạt động 3:Tìm hiểu quy trình sản xuất nước sạch

  7

  Để giúp HS nắm được quy trình sản xuất nước sạch của nhà máy

  nước đảm bảo 3 tiêu chuẩn: Khử sắt, loại bỏ các chất không tan và sát trùng,

  thì Hình 2 SGK chỉ có tác dụng khi em hoạt động nhóm 4. Muốn giải thích

  hoặc tổ chức cho HS trình bày trước lớp một cách cụ thể về tác dụng của

  từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất nước sạch cần phải phóng to

  hình 2.

  Ví dụ 2: Bài 15 : Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?

  Hoạt động 1:Quan sát hình và kể chuyện.

  9 Hình trong SGK cần được tách rời, phóng to để HS sắp xếp thành 3

  câu chuyện sức khỏe của Hùng. Từ đó HS có thể vừa chỉ vào tranh vừa trình

  bày trước lớp một cách sinh động, cụ thể về nguyên nhân dẫn đến việc mắc

  bệnh của Hùng và những việc cần làm khi cơ thể bị bệnh.

  Bên cạnh việc sử dụng tranh ảnh thì sơ đồ, phiếu học tập…cũng được sử

  dụng rất nhiều trong môn Khoa học. Thường thì GV vẽ sơ đồ trên bảng phụ

  hoặc khổ giấy lớn; Một số phiếu học tập được phóng to để phục vụ khi dạy

  cả lớp hoặc để các nhóm đối chiếu kết quả làm việc và giáo viên sử dụng để

  chốt lại ý cơ bản cần thiết. Nhiều giờ thao giảng, sơ đồ, phiếu học tập được

  phóng to, in màu rất đẹp nhưng lại chỉ sử dụng được một lần vì giáo viên

  yêu cầu HS viết, vẽ ngay vào đó. Như vậy rất tốn kém và lãng phí thời gian

  chuẩn bị. Vì thế tôi đã suy nghĩ để thiết kế những sơ đồ, phiếu học tập có thể

  sử dụng được nhiều lần.

  Ví dụ 3 : Bài 21 Ba thể của nước

  Hoạt động 3: Vẽ sơ đồ sự chuyển thể của nước.

  Nếu chỉ yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ và trình bày sự chuyển thể của nước

  thì các em sẽ sao chép y nguyên hình vẽ SGK chuyển thành sơ đồ và trình

  bày theo kiểu học thuộc lòng. Chỉ cần “xoay” sơ đồ kiểu khác như đề kiểm

  tra cuối kì I năm 2007-2008 là đã có tới 40% HS nhầm lẫn vì không hiểu

  8

  bản chất, Vì vậy để học sinh nắm vững về sự chuyển thể của nước và điều

  kiện nhiệt độ của sự chuyển thể đó tôi đã thiết kế 2 kiểu sơ đồ sau:

  SƠ ĐỒ 1:Yêu cầu HS gắn các tấm thẻ có ghi :

  đông đặc

  ;

  ngưng tụ

  đồ cho phù hợp :

  ; Bay hơi

  nóng chảy

  ;

  vào các ô trống trong sơ

  Sơ đồ 1

  Nước ở thể lỏng

  Nước ở thể rắn

  Hơi nước

  Nước ở thể lỏng

  + SƠ ĐỒ 2: Y/c HS gắn các hình sau vào trong sơ đồ cho phù hợp:

  ,

  ,

  Ngưng tụ

  Sơ đồ 2

  Nóng chảy

  Kết quả gắn các hình vào sơ đồ như sau:

  Bay hơi

  Nóng chảy

  Ngưng tụ

  Đông đặc

  Sau khi hoàn thiện sơ đồ HS sẽ dựa vào đó để trình bày sự chuyển thể

  của nước trong điều kiện nhiệt độ của sự chuyển thể đó.

  10

  Các tấm thẻ trên đều được ép Platic và gắn nam châm sau để có thể gắn

  vào và tháo ra 1 cách dễ dàng.

  Tương tự như vậy,tôi cũng làm các tấm thẻ ghi Đ-S ( đúng- sai); NK( nên – không nên) ; 1-2-3-4 ; X… Để tháo gắn vào các ô trống trước ý

  đúng; các lời khuyên về sử dụng dinh dưỡng hợp lý; các việc nên hay không

  nên làm; Trình tự các sự việc….

  Ví dụ : Bài 42 Sự lan truyền của âm thanh

  * Hoạt động 1: Tìm hiểu sự lan truyền của âm thanh

  Để kiểm tra sự nắm vững cơ chế truyền âm thanh của HS, tôi đã yêu cầu

  HS thực hiện phiếu học tập sau:

  Khi gõ trống tai ta nghe thấy tiếng trống. Hãy điền số vào

  trước

  các sự kiện xảy ra theo thứ tự từ 1 đến 4 cho phù hợp :

  Không khí xung quanh mặt trống rung động.

  Mặt trống rung

  Màng nhĩ rung và tai ta nghe thấy tiếng trống.

  Không khí gần tai ta rung động

  * Dựa vào phiếu trên HS sẽ dễ dàng giải thích được âm thanh truyền

  tới ta ta như thế nào.

  Với những tấm thẻ như thế tôi không những sử dụng được nhiều

  lần ở nhiều bài trong môn Khoa học mà có thể sử dụng rất tiện lợi ở các môn

  như Đạo đức, Lịch sử, Địa lí….

  Đối với các dạng bài tập nối ô chữ tôi cũng đã thay đổi để sử dụng được

  nhiều lần.

  Ví dụ: Bài 50 Nóng, Lạnh, Nhiệt độ

  Hãy gắn các phiếu ghi 1000C, 00C, 390C, 250C, 370C vào

  cho

  phù hợp:

  Người khỏe mạnh (bình thường)

  11

  Người bị sốt

  Nhiệt độ trong phòng một ngày trời

  mát mẻ

  Nước đang sôi

  Nước đá đang tan

  Chỉ cần hai bộ như trên có thể tổ chức tốt các trò chơi học tập nhằm

  giúp HS ghi nhớ được một số nhiệt độ tiêu biểu không chỉ ở một lớp mà có

  thể sử dụng cho cả khối và còn dùng được nhiều năm.

  2.2.Sử dụng đồ dùng là vật thật:

  Trong môn Khoa học lớp 4 có một số bài là cần sử dụng đồ dùng dạy

  học là vật thật. Nếu tổ chức cho HS được thực hành trên vật thật chắc chắn

  các em sẽ có được những kĩ năng cần thiết ứng dụng những kiến thức đã học

  vào cuộc sống. Tuy nhiên khi thực hành với vật thật theo đúng yêu cầu của

  nội dung bài học cần phải hướng dẫn các em rất tỉ mỉ, cẩn thận, nếu không

  kiến thức rút ra từ thực hành sẽ không thuyết phục.

  Ví dụ1: Bài 10,11 Sử dụng thưc phẩm sạch và an toàn – Một số cách bảo

  quản thức ăn

  Các nhóm HS cần phải chuẩn bị một số loại rau quả còn tươi, lành lặn

  và cả loại héo úa; Một số đồ hộp, thực phẩm đóng gói còn hạn sử dụng, bao

  bì đảm bảo quy cách và một số lạo bị han rỉ, méo mó…để các em có điều

  kiện so sánh để từ đó nhận biết được thức ăn tươi sạch đảm bảo an toàn thực

  phẩm. Đồng thời biết cách bảo quản và sử dụng thực phẩm đã bảo quản cho

  hợp vệ sinh.

  Ví dụ 2: Bài 16 Ăn uống khi bị bệnh

  12

  Nếu không được thực hành pha dung dịch Ô-rê-dôn chắc chắn các em sẽ

  khó nhớ được chính xác các bước tiến hành pha dung dịch theo đúng hướng

  dẫn và sẽ lúng túng trong thao tác.

  Qua 2 ví dụ trên ta thấy rõ: được thực hành trên vật thật sẽ hình thành

  cho các em những thói quen tốt , những kĩ năng cần thiết cho cuộc sống có

  lợi cho sức khỏe: Xem hạn sử dụng, đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng, lựa

  chọn sản phẩm tốt, bảo quản, sử dụng đúng cách…

  Ví dụ 3: Bài 47 Ánh sáng cần cho sự sống

  Để có đồ dùng phục vụ cho bài này tôi đã hưỡng dẫn HS chuẩn

  bị trước một tuần. Mỗi nhóm chuẩn bị 3 hộp giấy (Hộp cà phê,chè); cho đất

  khoảng 1/3 hộp gieo vào mỗi hộp từ 5 đến 10 hạt đậu, tưới đủ nước ấm. Hộp

  thứ nhất đậy kín nắp, khoét lỗ 7x7cm bên thành hộp ; hai hộp còn lại cắt bỏ

  nắp, một hộp để ngoài sân, một hộp để trong góc phòng (thiếu ánh sáng).

  Với 3 điều kiện trên, cách mọc và màu sắc của cây đậu có sự khác biệt

  rõ rệt. Đó là bằng chứng thiết thực nhất để HS thấy được vai trò của ánh

  sáng đối với đời sống thực vật.

  Tương tự như vậy. Ở bài 57 tôi cũng hướng dẫn HS trồng 5 cây đậu vào

  hộp nhựa với các điều kiện chăm sóc khác nhau để giúp các em nhận rõ

  được điều kiện cần thiết để thực vật sống và phát triển bình thường. Từ đó

  các em có ý thức và bắt đầu biết chăm sóc cây ở gia đình và vườn trường.

  2.3.Sử dụng thiết bị thí nghiệm :

  Mặc dù thí nghiệm môn Khoa học lớp 4 khá đơn giản, việc bố trí lắp đặt

  cũng không mấy phức tạp song nếu không chuẩn bị kĩ chỉ một sơ suất nhỏ

  cũng có thể làm cho thí nghiệm không thành công. Khi đó kiến thức được

  rút ra từ thí nghiệm cũng khiến HS nghi ngờ,Vì vậy việc làm thử trước các

  thí nghiệm, ghi chép rút kinh nghiệm để khắc phục các sự cố có thể xảy ra

  đảm bảo cho thí nghiệm thành công là việc làm rất cần thiết.

  13

  Ví dụ: Bài 35 Không khí cần cho sự cháy

  Hoạt động 2:Tìm hiểu cách duy trì sự cháy

  Trong thí nghiệm chứng minh: Muốn diễn ra sự cháy liên tục, không

  khí phải được lưu thông. Nếu ngọn nến quá nhỏ khi úp cốc thủy tinh thông

  đáy lên cây nến gắn trên đế kín, nến không tắt được. Ngược lại nếu cây nến

  to qua thì lại tắt quá nhanh, HS không đủ thời gian quan sát ngọn lửa bé dần

  rồi tắt hẳn, Do đó phải làm thử trước để chọn được đồ dùng phù hợp.

  Ngoài ra, cũng cần phải có một số “mẹo” nhỏ khi làm thí nghiệm để

  HS dễ quan sát các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm đó.

  Ví dụ : Bài 32 Không khí gồm những thành phần nào?

  Hoạt động 1:Xác định thành phần chính của không khí.

  Khi tiến hành thí nghiệm; úp lọ thủy tinh vào cây nến đang cháy gắn

  trong một đĩa chứa nước, chỉ cần pha vào nước 1-2 giọt mực để nước có

  màu xanh lơ thì khi nến tắt, nước dâng lên trong lọ(chiếm chỗ lượng khí ô-xi

  đã mất đi) sẽ quan sát rõ hơn nhiều so với dùng nước trong suốt.

  Tương tự như vậy đối với bài 51: Nóng, lạnh và nhiệt độ

  HS cũng thấy được mực nước màu trong ống thủy tinh dâng lên

  và hạ xuống rõ rệt khi nhúng vào chậu nước sôi và chậu nước đá.

  2.4.Tổ chức cho HS hoạt đông với đồ dùng dạy học.

  Một trong những định hướng của đổi mới phương pháp dạy học là tăng

  cường tổ chức hoạt động học tập nhằm tạo điều kiện cho HS phát huy tính

  tích cực, tự tìm tòi phát hiện ra kiến thức. Chính vì vậy trong mỗi giờ học

  giáo viên đều phải cố gắng lựa chọn những hình thức, phương pháp và

  phương tiện dạy học phù hợp để có thể tổ chức tốt các hoạt động học tập của

  HS. Tuy nhiên, hoạt động của HS đối với đồ dùng dạy học thường diễn ra

  dưới hình thức nhóm, mà HS tiểu học còn nhỏ tuổi, năng lực tổ chức, phối

  hợp còn hạn chế, sự khéo léo, cẩn trọng trong thao tác chưa nhiều nên dễ

  14

  nhắc nhở các em một số những lưu ý hoặc kĩ thuật cần thiết trong thao tác

  thực hành.

  Ví Dụ : Bài 52: Vật dẫn nhiệt, vật cách nhiệt

  Hoạt Động 2: Làm thí nghiệm tính cách nhiệt của không khí.

  Trước khi yêu cầu các nhóm báo cáo các dụng cụ thí nhiệm đã chuẩn

  bị giáo viên phải nhắc nhở và làm mẫu các thao tác kết hợp phân tích kĩ

  thuật như :

  + Cách cầm nhiệt kế (không cầm vào bầu thủy ngân)

  + Trước khi đo cần vẩy cho mực thủy ngân tụt xuống.

  + Nhúng nhiệt kế vào hai cốc nước đồng thời.

  + Cách đọc nhiệt độ (Để nguyên nhiệt kế trong cốc để đọc nhiệt độ sau

  5 phút – 10 phút)

  + Kĩ thuật quấn báo vào 2 cốc và dùng dây chun để cố định

  + Đánh dấu để lượng nước trong 2 cốc bằng nhau.

  v.v…

  Thực tế những năm học trước một số giáo viên thực hiện thí nghiệm

  này không thành công vì nhiệt độ ở 2 cốc nước trênh lệch nhau rất ít,

  mà thời gian mỗi tiết học chỉ có 40 phút, không đươc phép đợi lâu. Cũng

  chính vì vậy kết quả thí nghiệm chưa thuyết phục nên các em khó giải thích

  được những ứng dụng thực tế về tính cách nhiệt của không khí. Sau nhiều

  lần làm thử rút ra kinh nhiệm tôi đã hướng dẫn học sinh thực hiện được

  thành công thí nghiệm này.

  3.Sắp xếp bảo quản thiết bị dạy học:

  Sau khi sử dụng xong giáo viên cần chú ý phân công học sinh các tổ

  hoặc trực nhật thu đếm thiết bị dạy học cho đầy đủ ,lau cho sạch sẽ rồi mới

  trả cho cán bộ thiết bị hoặc xếp vào tủ bảo quản.

  16

  Nếu trong quá trình dạy có hỏng hóc đổ vỡ, bị gãy hoặc mất mát cần

  cho các tổ thống kê tên thiết bị, nguyên nhân dẫn đến hỏng hóc gẫy vỡ để

  thông báo với cán bộ thiết bị và nhà trường để có biện pháp khắc phục.

  Khi xếp đặt thiết bị giáo viên nên chú ý đặt đúng chỗ theo khoa học,

  theo phân loại thiết bị để lần sau dễ lấy, đễ sử dụng, để kiểm tra nhanh

  chóng, thống kê chính xác.

  4.Sửa chữa thiết bị dạy hoc:

  Theo tôi người giáo viên cần tìm hiểu sâu thiết bị đặc biệt là vật liệu

  chế tạo để có thể tự khắc phục một số hư hỏng đơn giản trong quá trình

  giảng dạy như:

  Với các mô hình bị gãy, vỡ có thể dùng keo hoặc nến dẻo để gắn lại.

  Với những dây điện có lõi đồng bị đứt nên hàn lại hoặc nối lại, chú ý

  an toàn điện.

  Với tranh ảnh nên gài nẹp, nếu nẹp không chặt có thể dùng băng dính

  để hỗ trợ.

  C.KẾT LUẬN

  I.Kết quả nghiên cứu:

  Với những cố gắng trên, Việc sử dụng đồ dùng,thiết bị dạy học trong

  môn Khoa học lớp 4 đã trở thành việc làm thường xuyên của giáo viên

  và học sinh. Giáo viên có được kĩ năng sử dụng đồ dùng dạy học khá thành

  thạo góp phần nâng cao chất lượng mỗi giờ dạy.

  Thiết bị dạy học bền đẹp hơn, ít hư hỏng hơn.

  Học sinh rất hào hứng khi được làm các thí nghiệm khoa học, thao tác

  làm thí nghiệm chính xác hơn.

  17

  Kết quả: 2 Tiết thao giảng môn Khoa học ở Học kì 1 và Học

  kì 2( có sử dụng đồ dùng dạy học) đều được xếp loại giỏi.

  Đồ dùng dạy học: Sơ đồ tuần hoàn của nước trong tự nhiên do giáo

  viên khối 4 tự làm để tham gia dự thi cấp trường đạt nhất.

  Cũng nhờ được hoạt động thường xuyên với đồ dùng học tập nên HS

  cũng có được thói quen tốt trong việc chủ động tìm tòi, phát hiện kiến thức.

  Niềm hứng thú, say mê môn học đã giúp các em nắm chắc những kiến thức

  cơ bản, có kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế nên nhớ lâu

  kiến thức đã học.

  Kết quả kiểm tra định kì cuối kì I (Năm Học 2010 -2011) của khối 4

  (37 học sinh) như Sau :

  Học sinh đạt

  Học sinh đạt

  điểm 9 và 10

  điểm 7 và 8

  Sốlượng Tỉ lệ Sốlượng Tỉ lệ

  29

  4

  Học sinh đạt điểm 5 Học sinh có điểm dưới

  và 6

  5

  Sốlượng

  Tỉ lệ %

  Sốlượng

  Tỉ lệ %

  1

  3

  0

  0

  II.Kiến nghị đề xuất :

  – Để có thể sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả tôi xin đề xuất như sau

  trước hết người giáo viên phải nhận thức được vai trò quan trọng của đồ

  dùng dạy học. Thầy cô phải thực sự cảm nhận có lỗi đối với học sinh khi

  mỗi tiết học qua đi một cách buồn tẻ, hời hợt, không đọng lại trong các em

  những điều mới mẻ bổ ích của môn học. Từ đó mới có thể có đủ say mê và

  sự kiên trì để suy ngẫm, tìm tòi sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp

  dạy học nói chung và sử dụng đồ dùng dạy học nói riêng.

  18

  – Việc sử dụng đồ dùng dạy học sẽ rất khó thành công nếu như không

  thực hiện thường xuyên và không biết rút kinh nghiệm. Sau mỗi giờ dạy

  giáo viên cần tự hỏi : Sử dụng đồ dùng thời điểm ấy đã hợp lý chưa? làm thế

  nào có tể rút ngắn thời gian trong các thao tác? Nguyên nhân nào khiến học

  sinh không phát hiện ra kiến thức từ hoạt động với đồ dùng? Cần cải tiến

  như thế nào có hiệu quả hơn? Rồi trao đổi với đồng nghiệp để có cách khắc

  phục. Học hỏi kinh nghiệm ở những người đi trước cũng là điều rất nên làm

  để hoàn thiện khả năng sử dụng đồ dùng dạy học của mình.

  – Sử dụng đồ dùng dạy học phải được phối hợp hài hòa, thống nhất với

  hình thức và phương pháp dạy học. Muốn vậy giáo viên phải nghiên cứu kĩ

  nội dung mục tiêu mỗi bài học trong mối quan hệ với chương trình để có sự

  lựa chọn hợp lý.

  Người viết

  Phạm Thị Hân

  19

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ke Hoach Su Dung Đồ Dùng Lóp 4
 • Gia Sư Lớp 4 Giỏi Dạy Kèm Môn Toán, Tiếng Việt 4 Tại Hà Nội
 • Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Môn Tập Đọc Lớp 2
 • Hướng Dẫn Học Tập Môn Tiếng Việt Lớp 2 Và Cách Sử Dụng
 • Gia Sư Lớp 2 Giỏi Dạy Kèm Môn Toán, Tiếng Việt 2 Tại Hà Nội
 • Sáng Tạo Đồ Dùng Dạy Học Môn Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Gia Sư Giáo Viên, Sinh Viên Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 3
 • Dạy Kèm Lớp 3 Tại Nhà Uy Tín Tại Tp.hcm
 • Giải Lesson 3 Unit 19 Trang 62 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới
 • Lesson 3 Unit 19 Trang 62 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới
 • Tiếng Anh 5 Unit 19 Lesson 3 (Trang 62
 • Bản hướng dẫn sử dụng bộ đồ dùng Môn Tiếng Anh THCS: Magic Teaching Aids(MTA)

  1-Magical flower:

  a-Nguyên vật liệu:

  -Gồm có: 2m bìa xốp trắng(2×1); 2m giấy bóng kính(2×0,8); 1 hộp thanh ghim; 3m ống nhựa 2li tròn;1m dây buộc;2nút nêm;một ít ốc vít,ốc đệm;bút dạ các màu,thẻ số và từ,các tín hiệu khác như còi,trống,cờ,chuông,đồng hồ bấm giây…

  b-Thiết kế:

  -2 ống chân đế lồng nhau ;10 cánh hoa có đánh dấu số , có thể gấp xếp thu gọn;1 hộp mặt số hình tròn ở tâm bông hoa có thể xoay tròn xung quanh 1 trục cố định.Giấy bóng kính được ép và ghim thành túi trên các cánh hoa.

  c-Cách sử dụng:

  *Vị trí:Có thể đặt lên bàn GV, hoặc di chuyển xuống gần HS trong lớp, hoặc ngoài trời.

  *quay hộp số nhỏ ở tâm để chọn cánh hoa cho các hoạt động nhóm.Có thể lựa chọn cánh hoa bất kì.

  *Viết ,vẽ,xoá chữ ,từ ngữ,công thức,biểu thức,câu cú trực tiếp… lên mỗi cánh hoa.

  *Đặt thẻ từ,hoặc tranh vẽ sẵn lên trên cánh hoa.

  d,Ứng dụng của Bông hoa ma thuật này là:

  -Sử dụng cho nhiều môn học khác nhau: Tiếng Anh(trò chơi:Tìm ong mật,câu đố,trả lời câu hỏi,vẽ,xem tranh đoán nội dung,bài tập chọn lựa,học từ vựng,công thức ngữ pháp….),Toán(Công thức,phép tính đơn giản),Văn(Câu thơ hay,tìm tên tác giả,tác phẩm),Lí(định luật,biểu thức,sơ đồ mạch điện),Hoá(tên nguyên tố ,phương trình hóa học),Sinh(Mô hình động/thực vật),Sử(Ngày,tháng năm,mốc lịch sử),Địa(Tên nước,núi sông,con số thống kê),HĐNGLL,Sinh hoạt lớp…..

  -Dùng cho hoạt động nhóm.Rèn phối kết hợp các kĩ năng nghe-nói,đọc-viết và kĩ năng giao tiếp,tạo môi trường học sôi nổi, thân thiện,gần gũi giữa thày-trò,trò-trò…

  -Dùng cho tổ chức các loại hình CLB,hoạt động tập thể.

  -Có thể áp dụng cho HS thực hành cho nhiều phần bài học,bài ôn tập,phần củng cố nội dung…

  -Chất liệu nhẹ,bền,sử dụng được lâu dài,có thể gấp xếp thu gọn,đem di chuyển dễ dàng,linh hoạt.Giá cả hợp lí,có thể làm thủ công bằng tay.

  e,Hỗ trợ khác:Có thể dùng kèm với máy prorector trong giờ học.

  f,Hiệu quả:

  -Giúp các em HS hình thành và phát huy phương pháp học tập nghiêm túc,tích hợp giáo dục đạo đức,rèn các kĩ năng thực hành- giao tiếp,có lối sống lành mạnh,có cơ hội biểu hiện tính tính cực,tự giác,chủ động, tư duy sáng tạo,có óc suy nghĩ nhanh,phán đoán giỏi,nhớ lâu ý chính của bài học.

  2-Magical carpet:

  a-Nguyên vật liệu:

  -Gồm có: 1m vải Gtô mềm hoặc Ka ki trắng(1.2×1.2); 2m giấy bóng kính(2×0,8); 1 cuộn chỉ trắng;2m dây buộc;2 thanh nẹp;bút dạ màu,thẻ số và từ,tranh ảnh,các tín hiệu khác…

  b-Thiết kế:

  -Cắt may theo đường ngang ,phủ áp giấy bóng kính lên một mặt miếng vải sao cho tạo thành các dòng có chứa nhiều ô nhỏ và túi nhỏ.

  c-Cách sử dụng:

  *Vị trí:Có thể treo trên bảng,trên tường bằng nẹp,nam châm, hoặc bằng dây, hoặc dùng khung treo tuỳ ý ngoài trời.

  *Có thể đựng nhiều tranh ảnh,thẻ từ,biểu tượng,vật dụng nhẹ,hình nộm,mô hình,biểu tượng… vào các túi trên bề mặt vải.

  *Viết ,vẽ,xoá chữ ,từ ngữ,công thức,biểu thức,câu cú trực tiếp lên các dòng ngang,dọc.

  *Lâý tấm vải choàng lên người ,hoặc căng ra trên khung, di chuyển hoạt động chơi xuống bên dưới lớp.

  d,Ứng dụng của Tấm thảm diệu kì này là:

  -Sử dụng cho nhiều môn học khác nhau( như đối với trường hợp của Bông hoa ma thuật bên trên).Đặc biệt là môn: Tiếng Anh:

  -trò chơi:Tìm ô cửa,ghép chữ ,jumbled word,antonym,synonym,irregular verbs,ghép hình,matching,trò chơi gấu đi tìm mật ong, trò chơi ô chữ,word square,substuation boxes,Shark attack,đá bóng,bóng rổ,bơi thuyền,câu cá,câu đố,hái hoa,trả lời câu hỏi,noughts and crosses,chain game,racing,running dictation,viết,vẽ,xem tranh, đoán nội dung,bài tập chọn lựa,đúng-sai,học từ vựng,công thức ngữ pháp….

  -Dùng cho hoạt động nhóm.Rèn phối kết hợp các kĩ năng nghe-nói,đọc-viết và kĩ năng giao tiếp,tạo môi trường học sôi nổi, thân thiện,gần gũi giữa thày-trò,trò-trò…

  -Dùng cho tổ chức các loại hình CLB,hoạt động tập thể.

  -Có thể áp dụng cho HS thực hành cho nhiều phần bài học,bài ôn tập,phần củng cố nội dung…

  -Chất liệu nhẹ,bền,sử dụng được lâu dài,có thể gấp xếp thu gọn,đem di chuyển dễ dàng,linh hoạt.Giá cả hợp lí,nguyên liệu dễ tìm,có thể làm thủ công cắt, may, khâu bằng tay.

  e,Hỗ trợ khác:Có thể dùng kèm với máy prorector trong giờ học,làm đồ dùng riêng hoặc quay mặt sau trở thành màn chiếu di động.

  f,Hiệu quả:

  -Giúp các em HS hình thành và phát huy phương pháp học tập nghiêm túc,tích hợp giáo dục đạo đức,rèn các kĩ năng thực hành- giao tiếp,có lối sống lành mạnh,có cơ hội biểu hiện tính tính cực,tự giác,chủ động, tư duy sáng tạo,có óc suy nghĩ nhanh,phán đoán giỏi,nhớ lâu ý chính của bài học.

  3-Magical box:

  a-Nguyên vật liệu:

  -Gồm có: 1 hộp vuông giấy bìa kích thước 40×40;40cm giấy bóng kính, bút dạ màu,thẻ số và từ,tranh ảnh,đồ vật thật,một túi lưới nhựa,móc treo,đinh gim,nam châm,các tín hiệu khác…

  b-Thiết kế:

  -Khoét tròn một mặt của hộp làm thành 1 ô cửa,phủ áp giấy bóng kính lên mặt sau của hộp tạo thành bảng viết và tạo thành 1 túi nhỏ.

  c-Cách sử dụng:

  *Vị trí:Có thể treo túi lưới trên bảng,trên tường bằng móc,nam châm

  *Có thể đựng nhiều tranh ảnh,thẻ từ,biểu tượng,vật dụng nhẹ,hình nộm,mô hình,biểu tượng… vào hộp.

  *Viết ,vẽ,xoá chữ ,từ ngữ trực tiếp lên mặt sau của hộp..

  *Có thể mang hộp di chuyển hoạt động chơi xuống bên dưới lớp.

  d,Ứng dụng của Chiếc hộp ma thuật này là:

  -Sử dụng cho môn Tiếng Anh:

  -trò chơi:Kim’s Game,Tìmvật thật,jumbled word, ghép hình,gắp thăm trả lời câu hỏi,noughts and crosses, racing,running dictation,viết,vẽ,xem tranh, đoán nội dung, đúng-sai,học từ vựng…

  -Dùng cho hoạt động nhóm.Rèn phối kết hợp các kĩ năng nghe-nói,đọc-viết và kĩ năng giao tiếp,tạo môi trường học sôi nổi, thân thiện,gần gũi giữa thày-trò,trò-trò…

  -Dùng cho tổ chức các loại hình CLB,hoạt động tập thể.

  -Có thể áp dụng cho HS thực hành cho nhiều phần bài học,bài ôn tập,phần củng cố nội dung…

  -Chất liệu nhẹ,bền,sử dụng được lâu dài,có thể gấp xếp thu gọn,đem di chuyển dễ dàng,linh hoạt.Giá cả hợp lí,nguyên liệu dễ tìm,có thể làm thủ công.

  e,Hỗ trợ khác:Có thể dùng kèm với máy prorector trong giờ học,làm đồ dùng riêng hoặc quay mặt sau trở thành bảng phụ di động.

  f,Hiệu quả:

  -Giúp các em HS hình thành và phát huy phương pháp học tập nghiêm túc,tích hợp giáo dục đạo đức,rèn các kĩ năng thực hành- giao tiếp,có lối sống lành mạnh,có cơ hội biểu hiện tính tính cực,tự giác,chủ động, tư duy sáng tạo,có óc suy nghĩ nhanh,phán đoán giỏi,nhớ lâu ý chính của bài học.

  4-Magical lamp:

  a-Nguyên vật liệu:

  -Gồm có: 1 đèn lồng cỡ trung bình; 1,5 m bìa nhựa trắng,2 m giấy bóng kính, bút dạ màu,thẻ số và từ,tranh ảnh,đồ vật thật,một thanh nhựa móc treo,đinh gim,2m dây đồng loại nhỏ, các tín hiệu khác…

  b-Thiết kế:

  -Tạo chụp đèn bằng bìa nhựa,phủ áp giấy bóng kính lên mặt trước của chụp đèn chụp .Có thể tháo dời tách riêng chụp đèn .

  -Tạo các túi nhỏ trên đèn tròn bằng giấy bóng kính.

  c-Cách sử dụng:

  *Vị trí: Cầm mang đèn ,chụp đèn di chuyển hoạt động chơi bên trên hoặc xuống bên dưới lớp.

  *Có thể đựng nhiều tranh ảnh,thẻ từ,biểu tượng,vật dụng nhẹ,hình nộm,mô hình,biểu tượng…vào chụp đèn hoặc các túi trên đèn..

  *Viết ,vẽ,xoá chữ ,từ ngữ trực tiếp lên chụp đèn.

  *d,Ứng dụng của Chiếc đèn thần kì này là:

  -Sử dụng cho môn Tiếng Anh:

  -trò chơi:Kim’s Game,Tìmvật thật,jumbled word,trò chơi rước đèn ,trò chơi úp cá trong nơm, ghép hình,gắp thăm trả lời câu hỏi,noughts and crosses, racing,running dictation,viết,vẽ,xem tranh, đoán nội dung, đúng-sai,học từ vựng…

  -Dùng cho hoạt động nhóm.Rèn phối kết hợp các kĩ năng nghe-nói,đọc-viết và kĩ năng giao tiếp,tạo môi trường học sôi nổi, thân thiện,gần gũi giữa thày-trò,trò-trò…

  -Dùng cho tổ chức các loại hình CLB,hoạt động tập thể.

  -Có thể áp dụng cho HS thực hành cho nhiều phần bài học,bài ôn tập,phần củng cố nội dung…

  -Chất liệu nhẹ,bền,sử dụng được lâu dài,có thể gấp xếp thu gọn,đem di chuyển dễ dàng,linh hoạt.Giá cả hợp lí,nguyên liệu dễ tìm,có thể làm thủ công.

  e,Hỗ trợ khác:Có thể dùng kèm với máy prorector trong giờ học,làm đồ dùng riêng.

  f,Hiệu quả:

  -Giúp các em HS hình thành và phát huy phương pháp học tập nghiêm túc,tích hợp giáo dục đạo đức,rèn các kĩ năng thực hành- giao tiếp,có lối sống lành mạnh,có cơ hội biểu hiện tính tính cực,tự giác,chủ động, tư duy sáng tạo,có óc suy nghĩ nhanh,phán đoán giỏi,nhớ lâu ý chính của bài học.

  5-VCD-Games:

  a-Chuẩn bị:

  -Gồm có: 2 đĩa VCD trắng,dữ liệu máy tính

  b-Thiết kế:

  -Các trò chơi dùng trên máy Projector. Sau đó ghi thông tin và dữ liệu vào đĩa.

  c-Cách sử dụng:

  -Lựa chọn các trò chơi phù hợp theo nội dung bài học.

  d,Ứng dụng của đĩa VCD- Games này là:

  -Sử dụng cho môn: Tiếng Anh:

  -trò chơi:Tìm ô cửa,ghép chữ ,jumbled word,antonym,synonym,irregular verbs,ghép hình,matching,trò chơi gấu đi tìm mật ong, trò chơi ô chữ,word square,substuation boxes,Shark attack,đá bóng,bóng rổ,bơi thuyền,câu cá,câu đố,hái hoa,trả lời câu hỏi,noughts and crosses,chain game,racing,running dictation,viết,vẽ,xem tranh, đoán nội dung,bài tập chọn lựa,đúng-sai,học từ vựng,công thức ngữ pháp….

  -Dùng cho hoạt động nhóm.Rèn phối kết hợp các kĩ năng nghe-nói,đọc-viết và kĩ năng giao tiếp,tạo môi trường học sôi nổi, thân thiện,gần gũi giữa thày-trò,trò-trò…

  -Dùng cho tổ chức các loại hình CLB,hoạt động tập thể.

  -Có thể áp dụng cho HS thực hành cho nhiều phần bài học,bài ôn tập,phần củng cố nội dung…

  -Chất liệu nhẹ,bền,sử dụng được lâu dài, gọn,đem di chuyển dễ dàng,linh hoạt.Giá cả hợp lí,nguyên liệu dễ tìm,có thể làm mọi lúc,mọi nơi.

  e,Hỗ trợ khác:Có thể dùng cho nhiều môn .

  f,Hiệu quả:

  -Giúp các em HS hình thành và phát huy phương pháp học tập nghiêm túc,tích hợp giáo dục đạo đức,rèn các kĩ năng thực hành- giao tiếp,có lối sống lành mạnh,có cơ hội biểu hiện tính tính cực,tự giác,chủ động, tư duy sáng tạo,có óc suy nghĩ nhanh,phán đoán giỏi,nhớ lâu ý chính của bài học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tự Làm Đồ Dùng Dạy Học Có Kèm Video Chi Tiết
 • Kinh Nghiệm Vàng Trong Cách Dạy Con Học Tiếng Anh 3 Năm Đầu Tiểu Học
 • Cách Phụ Huynh Dạy Con Học Tốt Môn Toán Lớp 3
 • Dạy Con Học Tiếng Anh Lớp 3 Như Thế Nào?
 • Làm Sao Để Con Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3
 • Tài Liệu Kế Hoạch Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Môn Toán Lớp 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Môn: Tiếng Anh 6
 • Ppct Tiếng Anh Lớp 6 Mon Tieng Anh6 Doc
 • Những Từ Mới Tiếng Anh Lớp Sáu Unit 2 Cho Trẻ Học Tiếng Anh
 • Những Từ Mới Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2 Cho Bé Học Tiếng Anh
 • Tổng Hợp Từ Mới Tiếng Anh Lớp Sáu Unit 2 Cho Bé Học Tiếng Anh
 • Trường THCS Phan Thanh Tổ: Toán – Thể dục Giáo viên: Nguyễn Thị Toán Kế hoạch sử dụng ĐDDH môn Toán 6 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐDDH MÔN TOÁN ĐẠI SỐ 6 NĂM HỌC: 2013 – 2014 Tuần Tiết ppct Tên bài dạy Tên ĐDDH HỌC KÌ I Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 2 3 4 5 16-17 18 19 20 21 22 23 24 §1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp §2. Tập hợp các số tự nhiên §3. Ghi số tự nhiên §4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con. Luyện tập §1 đến § 4 §5. Phép cộng và phép nhân. Luyện tập § 5 §6. Phép trừ và phép chia. Luyện tập §6 §7. Luỹ thừa và số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Luyện tập § 7 §8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số §9. Thứ tự thực hiện các phép tính. Ước lượng kết quả phép tính. Luyện tập §8 và §9 Kiểm tra 45 phút §10. Tính chất chia hết của một tổng §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Luyện tập §10 và §11 §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Luyện tập §12 §13. Ước và bội 25 1 1 2 3 4 5 6 7-8 9 10-11 §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 26 27 28 29 30 31 32-33 34 35-36 37-38 39 Luyện tập §13 và §14 §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Luyện tập §15 – Kiểm tra 15 phút §16. Ước chung và bội chung Luyện tập §16 §17. Ước chung lớn nhất Luyện tập §17 §18. Bội chung nhỏ nhất Luyện tập §18 – Kiểm tra 15 phút Ôn tập chương I Kiểm tra 45 phút (Chương I) Năm học: 2013 – 2014 Bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ Bảng các số nguyên tố từ 2 đến 100 MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ MTBT, bảng phụ Điều Ghi chỉnh chú Trường THCS Phan Thanh Tổ: Toán – Thể dục Giáo viên: Nguyễn Thị Toán Kế hoạch sử dụng ĐDDH môn Toán 6 Chương II: Số nguyên 40 14 §1. Làm quen với số nguyên âm 41 42 §2. Tập hợp Z các số nguyên §3. Thứ tự trong Z Luyện tập §1,§2,§3, Trả và rút kinh nghiệm baì kiểm tra chương I §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu §5. Cộng hai số nguyên khác dấu . Luyện tập §4 và §5 – Kiểm tra 15 phút §6. Tính chất của phép cộng các số nguyên Luyện tập §6 §7. Phép trừ hai số nguyên Luyện tập §7 §8. Qui tắc “dấu ngoặc” Luyện tập §8 Ôn tập học kì I Kiểm tra học kì I (90′ cả Số học và Hình học) Trả bài kiểm tra học kì I (phần Số học) 43 15 16 17 18 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53-54 55-56 57-58 Nhiệt kế có chia độ âm, bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Mô hình trục số Mô hình trục số MTBT, bảng phụ Bảng phụ Các kí tự MTBT Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ MTBT, bảng phụ MTBT, bảng phụ HỌC KÌ II 19 20 21 22 23 24 25 26 27 59 60 61 62 63 64 65 66-67 68 §9. Qui tắc chuyển vế -Luyện tập §10. Nhân hai số nguyên khác dấu §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu Luyện tập §10 và §11 §12. Tính chất của phép nhân Luyện tập §12 §13 Bội và ước của số nguyên Ôn tập chương II Kiểm tra 45 phút (Chương II) Bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Chương III: Phân số 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 §1. Mở rộng khái niệm phân số §2. Phân số §2. Tính chất cơ bản của phân số §4. Rút gọn phân số . Luyện tập §1 đến §4 Luyện tập §1 dến §4 (tt) §5. Quy đồng mẫu nhiều phân số Luyện tập §5 – Kiểm tra 15 phút §6. So sánh phân số §7. Phép cộng phân số Luyện tập §6 và §7 §8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số Luyện tập §8 §9. Phép trừ phân số Luyện tập §9 Năm học: 2013 – 2014 Bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Trường THCS Phan Thanh Tổ: Toán – Thể dục 28 29 30 31 32 33 34 35 Giáo viên: Nguyễn Thị Toán Kế hoạch sử dụng ĐDDH môn Toán 6 84 85 86 87 88 89 90 §10. Phép nhân phân số §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Luyện tập §10 và §1 §12. Phép chia phân số Luyện tập §12 – Kiểm tra 15 phút §13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm Luyện tập §13 Luyện tập các phép tính về phân số và số 91 thập phân 92 Ôn tập chương III( Từ §1 đến §13) 93 Kiểm tra 45 phút (Chương III) 94 §14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước 95-96 Luyện tập §14 97 §15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó 98 Luyện tập §15 99 Luyện tập §15 (tiếp ) 100 §16. Tìm tỉ số của hai số 101 Luyện tập §16 – Kiểm tra 15 phút 102 §17. Biểu đồ phần trăm . 103 Luyện tập §17 Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy 104 tính cầm tay) 105 Ôn tập chương III ( tt ) 106-107 Ôn tập cuối năm 108 Ôn tập cuối năm 109-110 Kiểm tra cuối năm (90′ cả Số học và Hình học) 111 Trả bài kiểm tra cuối năm (phần số học) Năm học: 2013 – 2014 Bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ MTBT, bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ MTBT, bảng phụ MTBT, bảng phụ MTBT, bảng phụ MTBT, bảng phụ MTBT, bảng phụ Bảng phụ Trường THCS Phan Thanh Tổ: Toán – Thể dục Giáo viên: Nguyễn Thị Toán Kế hoạch sử dụng ĐDDH môn Toán 6 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐDDH MÔN TOÁN HÌNH HỌC 6 NĂM HỌC: 2013 – 2014 Tuần Tiết ppct Tên bài dạy Tên ĐDDH HỌC KÌ I Chương I: Đoạn thẳng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 13 14 §1. Điểm. Đường thẳng §2. Ba điểm thẳng hàng §3. Đường thẳng đi qua hai điểm §4. Thực hành trồng cây thẳng hàng §5. Tia Luyện tập §1, §2, §3, §5 §6. Đoạn thẳng §7. Độ dài đoạn thẳng §8. Khi nào AM + MB = AB Luyện tập §6, §7 và §8 – Kiểm tra 15 phút §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài Luyện tập §9 §10. Trung điểm của đoạn thẳng Luyện tập §10 Ôn tập chương I Kiểm tra 45 phút (Chương I) Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Cọc tiêu, giác kế Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Thước chia khoảng, bảng phụ Thước chia khoảng, bảng phụ Thước chia khoảng, bảng phụ Thước chia khoảng, compa Thước chia khoảng, compa Học Kì II Chương II: Góc 19 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 26 31 32 27 28 35 29 Trả bài kiểm tra học kì I và kiểm tra 45′(phần Hình học) Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra chương I §1. Nửa mặt phẳng §2. Góc §3. Số đo góc §5. Vẽ góc cho biết số đo . � §4. Khi nào thì xOy  �  xOz ? . yOz � §6. Tia phân giác của một góc Luyện tập §1 đến §6 – Kiểm tra 15 phút §7. Thực hành : Đo góc trên mặt đất §7. Thực hành : Đo góc trên mặt đất (tt) §8. Đường tròn §9. Tam giác Luyện tập §8, §9 Ôn tập chương II (với sự giúp đỡ của MTBT ) Kiểm tra 45 phút (Chương II) Trả bài kiểm tra cuối năm và kiểm tra 45′ (phần Hình học) Năm học: 2013 – 2014 Thước thẳng Thước thẳng, compa Thước, thước đo góc, bảng phụ Thước thẳng, thước đo góc Thước thẳng, thước đo góc Thước, thước đo góc, compa Thước, thước đo góc, compa Thước, thước đo góc, compa Giác kế, cọc tiêu Giác kế, cọc tiêu Thước, thước đo góc, compa Thước chia khoảng, bảng phụ, thước đo góc, compa Thước, MTBT, bảng phụ Thước chia khoảng, bảng phụ Điều Ghi chỉnh chú Trường THCS Phan Thanh Tổ: Toán – Thể dục Giáo viên: Nguyễn Thị Toán Kế hoạch sử dụng ĐDDH môn Toán 6 Năm học: 2013 – 2014

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Skkn Kỹ Thuật Dạy Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6
 • Cách Dạy Cho Học Sinh Lớp 6 Hiệu Quả
 • Gia Sư Dạy Tiếng Anh Lớp 6 Giỏi, Giúp Học Sinh Nắm Vững Kiến Thức
 • Con Học Lớp 6, Cha Mẹ Cần Lưu Ý Gì?
 • Giúp Bé Khởi Đầu Bậc Trung Học Cơ Sở Với Những Cách Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 6
 • Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp Hai

  --- Bài mới hơn ---

 • Ở Trường Cô Dạy Em Thế
 • “ở Trường Cô Dạy Em Thế”
 • Cách Dạy Bé Đánh Vần Ghép Chữ Trước Khi Vào Lớp 1 Tại Nhà Cực Hay
 • Phụ Huynh Bế Tắc Khi Dạy Con Học Tiếng Việt Lớp 1
 • Bản Chất Của Việc Dạy Học Tiếng Việt Lớp 1.cgd
 • Đồ dùng dạy học với tư cách là công cụ lao động của giáo viên và học sinh được sử dụng đúng quy trình, phù hợp với đặc trưng bộ môn. Đồ dùng dạy học không những đóng vai trò minh họa cho lời giảng của giáo viên mà còn cung cấp nội dung thông tin học tập, tạo ra nhiều khả năng để giáo viên trình bày bài học một cách sâu sắc, thuận lợi, hình thành được ở học sinh những phương pháp học tập tích cực, chủ động, sáng tạo.

  Nghị quyết 40/2000 – QH 10 của Quốc Hội nước ta về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã nêu rõ : “Đối với nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp phải được thực hiện đồng bộ với việc nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học”.

  Sử dụng đồ dùng dạy học đã tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy – học và hoạt động theo hướng tích cực hoá, cá thể hoá người học trong hoạt động học tập rèn luyện ; phát huy hết tài năng của mỗi giáo viên và tiềm năng của mỗi học sinh.

  Đồ dùng dạy học đẩy mạnh được hoạt động nhận thức của học sinh. Giúp học sinh tự khám phá, chiếm lĩnh kiến thức, phát triển trí tuệ, giáo dục nhân cách, kích thích hứng thú nhận thức của học sinh, hợp lý hoá quá trình hoạt động của giáo viên và học sinh.

  Với tầm quan trọng của ĐDDH và những thực trạng mà tôi đã nêu ra từ đồng nghiệp cũng chính là tồn tại của bản thân. Chính vì vậy, tôi đã suy nghĩ và tìm ra “một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt lớp Hai”.

  Tên đề tài : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP HAI. A. ĐẶT VẤN ĐỀ : a) Tầm quan trọng của vấn đề : Đồ dùng dạy học với tư cách là công cụ lao động của giáo viên và học sinh được sử dụng đúng quy trình, phù hợp với đặc trưng bộ môn. Đồ dùng dạy học không những đóng vai trò minh họa cho lời giảng của giáo viên mà còn cung cấp nội dung thông tin học tập, tạo ra nhiều khả năng để giáo viên trình bày bài học một cách sâu sắc, thuận lợi, hình thành được ở học sinh những phương pháp học tập tích cực, chủ động, sáng tạo. Nghị quyết 40/2000 - QH 10 của Quốc Hội nước ta về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã nêu rõ : "Đối với nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp phải được thực hiện đồng bộ với việc nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học". Sử dụng đồ dùng dạy học đã tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy - học và hoạt động theo hướng tích cực hoá, cá thể hoá người học trong hoạt động học tập rèn luyện ; phát huy hết tài năng của mỗi giáo viên và tiềm năng của mỗi học sinh. Đồ dùng dạy học đẩy mạnh được hoạt động nhận thức của học sinh. Giúp học sinh tự khám phá, chiếm lĩnh kiến thức, phát triển trí tuệ, giáo dục nhân cách, kích thích hứng thú nhận thức của học sinh, hợp lý hoá quá trình hoạt động của giáo viên và học sinh. Với tầm quan trọng của ĐDDH và những thực trạng mà tôi đã nêu ra từ đồng nghiệp cũng chính là tồn tại của bản thân. Chính vì vậy, tôi đã suy nghĩ và tìm ra "một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt lớp Hai". b) Giới hạn và phạm vi nghiên cứu : * Đối tượng nghiên cứu : Học sinh lớp 2B. Trường Tiểu học số 1 Duy Vinh * Phạm vi nghiên cứu : Chương trình môn Tiếng Việt lớp 2 ở các phân môn : Tập đọc - Chính tả - Kể chuyện - Tập viết. c) Thực trạng trước khi áp dụng đề tài : Qua những năm thực hiện chương trình thay sách giáo khoa, tôi nhận thấy rằng việc sử dụng đồ dùng dạy học ở giáo viên và học sinh còn nhiều hạn chế. Về phần giáo viên qua dự giờ, thao giảng việc sử dụng đồ dùng dạy học còn một số tồn tại như sau : - Việc hướng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng dạy học chưa đúng mục đích, chưa bám sát mục đích đã định của bài học, sử dụng chưa đúng lúc làm phân tán sự tập trung chú ý của học sinh, ảnh hưởng tới quá trình tiếp thu của các em. - Sử dụng đồ dùng dạy học chưa đúng chỗ, xác định vị trí của đồ dùng, trình bày ở nơi chưa hợp lí để mọi học sinh trong lớp quan sát được. - Sử dụng chưa đúng mức độ, chưa phù hợp mục đích, yêu cầu bài học, chưa đúng đặc trưng bộ môn Tiếng Việt, chưa phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh. Về phía học sinh, nhược điểm của các em quan sát không có chủ định. Nhìn vào bức tranh, ảnh các em thường không tập trung chú ý vào những nhân vật, sự vật chủ yếu thể hiện nội dung cơ bản của bài học, mà lại chú ý những đối tượng mà mình ưa thích, dù đấy chỉ là những đối tượng thứ yếu. B. CƠ SỞ LÝ LUẬN : Sử dụng ĐDDH trong dạy - học Tiếng Việt nhằm mục đích giúp cho giờ dạy đạt hiệu quả cao hơn. Hoạt động học sinh tham gia quá trình sử dụng ĐDDH, điều chủ yếu là bồi dưỡng cho các em phương pháp suy nghĩ, diễn tả, nghiên cứu phương pháp, giải quyết vấn đề. Để phát huy hết tác dụng của ĐDDH, điều quan trọng nhất là phải xác định đúng các tình huống sư phạm, phù hợp với đặc trưng bộ môn, trong từng tiết học cụ thể. Tình huống sư phạm sẽ quy định thời điểm, phương pháp và mức độ khai thác nội dung các ĐDDH trong quá trình lên lớp. Hoạt động nhận thức của học sinh từ chưa biết đến hiểu biết, đến kĩ năng, kĩ xảo và vận dụng vào thực tiễn. Lê-Nin đã từng khẳng định con đường biện chứng của nhận thức là : "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Đó là con đường biện chứng của dẫn chứng chân lí, nhận thức hiện thực khách quan". Sử dụng ĐDDH trong quá trình dạy học là con đường kết hợp chặt chẽ giữa cái cụ thể và cái trừu tượng, bằng hành động vật chất, bằng ngôn ngữ bên ngoài tác động vào cảm giác để chuyển thành ngôn ngữ bên trong phù hợp với đặc điểm của học sinh Tiểu học đặc biệt là học sinh lớp 2. Trên cơ sở đó, hình thành các khái niệm, định luật, luận thuyết khoa học. C. CƠ SỞ THỰC TIỄN : Trong những năm học này, toàn ngành hưởng ứng cuộc vận động "Hai không" với 5 nội dung mới trong đó có nội dung "Nói không với đọc - chép trong dạy học" nội dung này phù hợp với phương pháp "lấy học sinh làm trung tâm". Đây là nội dung thiết yếu nhằm đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực trong học tập của học sinh, giúp học sinh tự khám phá, chiếm lĩnh kiến thức, phát triển trí tuệ, giáo dục nhân cách con người Viêt Nam XHCN, kích thích sự hứng thú nhận thức của học sinh. Với tầm quan trọng như thế, nhưng trong thực tiễn giảng dạy hiện nay vẫn còn một số giáo viên chưa nắm được nguyên tắc sử dụng, chưa coi trọng việc sử dụng ĐDDH, trong dự giờ đồng nghiệp vẫn còn tồn tại : sử dụng ĐDDH chưa hiệu quả, chưa phát huy tác dụng, chưa khoa học ... Để nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sử dụng ĐDDH, thực hiện nghiêm túc việc "Không đọc chép trong dạy - học" và khắc phục những tình trạng nêu trên, tôi đã suy nghĩ và tìm ra : "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ĐDDH môn Tiếng Việt lớp Hai". D. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU : Để nâng cao hiệu quả sử dụng ĐDDH, tôi đã thực hiện một số biện pháp trong từng phân môn ở môn Tiếng Việt, đảm bảo theo các nguyên tắc cơ bản : + Sử dụng đúng mục đích. + Sử dụng đúng lúc. + Sử dụng đúng chỗ. + Sử dụng đúng mức độ. Cụ thể là : a) Biện pháp 1 : Sử dụng tranh ảnh, mẫu vật trong phân môn tập đọc : * Thời gian thực hiện : * Biện pháp thực hiện : Trong phân môn tập đọc, sử dụng ĐDDH chủ yếu nhằm mục đích giúp cho học sinh hiểu và cảm thụ nội dung thơ văn tốt hơn. Việc sử dụng ĐDDH trong phân môn tập đọc rất cần thiết, song tôi luôn căn cứ vào nội dung từng bài đọc cụ thể mà lựa chọn những đồ dùng dạy học cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu cần và đủ, giúp cho bài giảng đạt được mục đích đã định. + Ví dụ 1 : Bài : Câu chuyện bó đũa. - Vật mẫu : 1 bó đũa. Đây là câu chuyện khuyên anh em trong nhà phải đoàn kết, thương yêu nhau, đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Với bài này, tôi đã hướng dẫn học sinh quan sát tranh, tìm hiểu nội dung tranh vẽ những gì ? Sau 2 phút quan sát tranh, học sinh trả lời tranh vẽ : Một người bố cầm trong tay bó đũa và bốn người con đang đứng xung quanh người bố, nghe bố nói điều gì. GV vào bài : Để xem người bố khuyên các con điều gì, cô cùng các em tìm hiểu nội dung bài : Câu chuyện bó đũa. Trong quá trình tìm hiểu bài, tôi vẫn sử dụng bức tranh ấy để hướng dẫn các em khai thác nội dung. Ví dụ : Câu1 : Câu chuyện này có những nhân vật nào ? Học sinh nhìn vào tranh và nói được ngay có 5 nhân vật : ông cụ và 4 người con. Đến đoạn tìm hiểu : Một chiếc đũa được ngầm so sánh gì ? Bó đũa được ngầm so sánh gì ? Để giúp các em cảm nhận được một chiếc đũa được ngầm so sánh với từng người con, với sự chia rẽ, với sự mất đoàn kết. Tôi đã sử dụng mẫu vật bó đũa, tháo bó đũa tách ra từng chiếc đũa để các em thấy rõ sự chia rẽ, sự mất đoàn kết. Tôi gộp bó đũa lại được ngầm so sánh với 4 người con, với sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau, với sự đoàn kết. Tôi kết hợp giảng từ "đoàn kết" là yêu thương, đùm bọc nhau, chung sức lại để làm việc. + Ví dụ 2 : Sông Hương. + Mẫu vật : Hoa phượng vĩ. Ví dụ : Khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu : Vào mùa hè, Sông Hương đổi màu như thế nào ? (Học sinh đọc thầm đoạn 2 trong bài để trả lời) : Vào mùa hè : Sông Hương thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. Sau khi học sinh trả lời xong tôi lại đặt vấn đề cho các em suy nghĩ : Do đâu có sự thay đổi ấy ? Tôi lại treo tranh, gợi mở chỉ trên hình ảnh cho các em nhận rõ những cây phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Từ đó các em suy nghĩ trả lời : Do hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ in bóng xuống dòng nước. Kết hợp cho học sinh quan sát vật mẫu "hoa phượng vĩ" để giảng từ "đỏ rực". Biện pháp 2 : Sử dụng đồ dùng dạy - học trong phân môn Kể chuyện : Phân môn kể chuyện có nhiệm vụ rèn luyện trí nhớ cho học sinh. Có ghi nhớ nội dung các em mới kể chuyện lưu loát, trôi chảy, diễn cảm. Ở lớp Hai, điểm khác biệt về nội dung phân môn kể chuyện là sự gắn bó chặt chẽ với phân môn tập đọc. Nội dung cả 31 tiết kể chuyện đều là kể lại những câu chuyện các em đã học trong các bài tập đọc 2 tiết mở đầu mỗi tuần, nhờ thế các em kể lại chuyện một cách tự tin. Khi hướng dẫn học sinh sử dụng bảng con tôi lưu ý : Học sinh luyện viết chữ trên mặt bảng con có dòng kẻ ô li. Ngồi viết đúng tư thế ; biết cách cầm phấn và trình bày chữ viết trên dòng kẻ ở bảng con đúng, đủ yêu cầu. Học sinh có thói quen giơ bảng, hạ bảng, xoá bảng bảo đảm yêu cầu, hợp vệ sinh. c. Vở Tập viết : Vở tập viết lớp 2 do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành là phương tiện luyện tập thực hành quan trọng của học sinh. Nội dung mỗi bài tập viết được thiết kế trên 2 trang vở có chữ viết mẫu trên dòng kẻ li, cấu trúc như sau : (Trang lẻ) : - Tập viết ở lớp ( kí hiệu l ), bao gồm các yêu cầu tập viết như sau : + 1 dòng chữ cái viết hoa cỡ vừa ; + 2 dòng chữ cái viết hoa cỡ nhỏ ; + 1 dòng viết ứng dụng (chữ ghi tiếng có chữ cái viết hoa) cỡ vừa ; + 1 dòng viết ứng dụng (chữ ghi tiếng có chữ cái viết hoa) cỡ nhỏ ; + 3 dòng viết ứng dụng (cụm từ có chữ viết hoa) cỡ nhỏ. - Tập viết nghiêng (tự chọn) - kí hiệu ". (Tranh chẵn) : - Luyện viết ở nhà (kí hiệu n ) - Tập viết nghiêng (tự chọn - kí hiệu ") Sau chữ viết mẫu, trên mỗi dòng kẻ đều có điểm đặt bút (dấu chấm) tôi cho các em xác định rõ đó là điểm đặt bút bắt đầu viết một chữ cái, giúp các em biết viết đúng khoảng cách giữa các chữ. Trước khi bắt đầu luyện tập viết bài vào vở ở mỗi dòng tôi cho các em tô lại chữ mẫu nhằm giúp các em xác định đúng điểm đặt bút, điểm dừng bút, viết đúng quy trình viết chữ. - Tôi nhắc các em nắm vững yêu cầu tập viết (viết chữ gì, viết bao nhiêu dòng, mỗi chữ viêt cách nhau một con chữ "o"). - Tôi yêu cầu các em nhớ lại hình dạng, quy trình viết chữ đã học và luyện tập trên bảng con, dựa vào điểm đặt bút ở dòng kẻ trên trang vở để viết cho đúng mẫu, rõ ràng, sạch sẽ. Không viết dở dang 1, 2 chữ trong cụm từ ứng dụng trên dòng kẻ. Biện pháp 4 : Sử dụng đồ dùng dạy học trong phân môn Chính tả : Phân môn chính tả nhằm rèn luyện kĩ năng viết, kĩ năng nghe cho học sinh. Kết hợp luyện tập chính tả với việc rèn cách phát âm, củng cố nghĩa của từ, trau dồi về ngữ pháp tiếngViệt, góp phần phát triển một số thao tác tư duy (nhận xét, so sánh, liên tưởng, ghi nhớ ...). Bồi dưỡng một số đức tính, thái độ, tác phong cần thiết trong công việc như tính cẩn thận, tác phong làm việc chính xác, óc thẩm mĩ ... Đồ dùng trong phân môn chính tả gồm có : Bảng phụ, bảng con, tranh ảnh, mẫu vật, ... Biện pháp thực hiện : Bảng phụ : + Tôi dùng bảng phụ để viết các bài tập chép, các bài tập chính tả cần luyện tập trong tiết học, khi lên lớp, tôi không phải viết trên bảng nhóm, giành thêm được thời gian gợi mở, hướng dẫn học sinh làm bài tập, uốn nắn những sai sót, giúp cho việc tiến hành giờ học thuận lợi hiệu quả. + Tôi dùng bảng phụ tổ chức cho các nhóm học sinh thi làm đúng, làm nhanh các bài tập trước lớp. Trong quá trình các nhóm thực hiện có thể bộc lộ những thiếu sót, đó là dịp thuận lợi để tôi phát hiện, nhận xét, uốn nắn kịp thời những sai sót đó. b. Bảng con : + Tôi cho học sinh sử dụng bảng con để luyện tập viết từ khó trước khi viết bài vào vở. Bên cạnh đó, học sinh dùng để điền âm, vần, dấu thanh ,viết từ chứa tiếng có vần đã cho trong các bài tập chính tả. c. Tranh ảnh, mẫu vật : + Hệ thống từ ngữ để học sinh luyện viết chính tả khá phong phú, đa dạng nhằm cung cấp, củng cố, mở rộng vốn từ cho học sinh. Để giúp các em hiểu và viết đúng một số từ ngữ đề cập đến những sự vật, sự việc, hiện tượng xa lạ với vốn sống, vốn hiểu biết, vốn từ ngữ của các em. Đặc biệt đối với những bài các em chưa học tập đọc, tôi đã sử dụng các loại tranh ảnh mẫu vật sau : Ví dụ 1 : Bài Trâu ơi ! Trong đoạn viết có từ "Cấy cày" học sinh hay viết sai là cái cầy, do các em chưa hiểu được nghĩa của từ. Để giúp các em hiểu được nghĩa của từ "Cấy cày" tôi sưu tầm tranh vẽ nghề nông, chúng tôi chỉ hình ảnh cô gái và giảng giải : Đây là hình ảnh cô gái đang cấy lúa trên ruộng. Tay trái cầm một nắm mạ chưa cấy, tay phải cầm một nắm mạ đang cấy xuống ruộng. Cô cấy lúa rất thẳng hàng (chỉ hàng mạ đang cấy). Sau đó tôi cho học sinh quan sát tiếp hình ảnh con trâu đang cày ruộng. Nhờ hình ảnh "cấy lúa", "cày ruộng" học sinh viết đúng từ "Cấy cày". Ví dụ 2 : Con chó nhà hàng xóm. Trong đoạn viết có từ "Cún Bông" chúng tôi cho học sinh xem mẫu vật con Cún Bông (đồ chơi của trẻ em được làm bằng bông) để các em quan sát, tạo được sự hứng thú trong học tập,khắc sâu vốn từ cho học sinh. Biện pháp 5 : Tự làm thêm một số đồ dùng dạy học trong môn Tiếng Việt : Ngoài những đồ dùng dạy học sẵn có, tôi còn tự làm thêm một số đồ dùng có chất lượng nhằm phục vụ giảng dạy môn Tiếng việt đạt hiệu quả cao hơn. + Thẻ từ : . Vật liệu : bảng con cắt đôi, nam châm nhỏ. . Cách sử dụng : Dùng để viết sẵn các từ khó cần luyện đọc cho học sinh trong các tiết tập đọc. Ngoài ra, dùng để hướng dẫn học sinh sắp xếp các từ ở mỗi nhóm thành câu thích hợp và dùng để chơi trò chơi gắn từ thích hợp với hình vẽ tương ứng. Ví dụ : Trong phân môn tập đọc, khi dạy bài : Sông Hương, tôi nghiên cứu chọn ra một số từ khó để rèn đọc cho học sinh yếu như : sắc độ, thảm cỏ, trăng sáng, dát vàng, đặc ân, ... tôi viết những từ đó vào thẻ từ. Khi dạy phần luyện đọc từ khó chúng tôi gắn thẻ từ lên bảng lớp để cả lớp cùng quan sát, gọi học sinh yếu lên đánh vần - đọc trơn từ cần rèn. Trong phân môn Luyện Từ và Câu : Nhằm giúp các em có kĩ năng tạo câu với từ cho sẵn, tôi ghi sẵn các từ vào thẻ từ và sắp xếp như sau : thật tươi Cô dạy tập viết Chúng em học bài Cô mĩm cười Các em dùng thước nối các cụm từ ở bên trái với cụm từ ở bên phải. Chú ý làm sao để các cụm từ có cùng chung nét nghĩa thì câu tạo thành mới có nghĩa. Hiệu quả sử dụng : Giảm được thời gian viết từ khó trong khi luyện đọc. Kích thích được sự hứng thú nhận thức trong học tập. Hợp lí hoá trong quá trình hoạt động dạy - học. + Thẻ A, B, C : Vật liệu : giấy trắng in chữ A, B, C dán vào ống hút. Mỗi em có ba thẻ A, B và C. Cách sử dụng : Dùng để làm các bài tập thực hành trắc nghiệm trong phân môn Tập đọc, ngoài ra còn sử dụng ở các môn Toán, Đạo Đức, Tự nhiên và Xã Hội. Các em sẽ chọn ý đúng và giơ lên theo quy định của giáo viên. VD : Thường bài tập trắc nghiêm có ba ý (a, b, c) nếu chọn ý a, các em giơ thẻ A, nếu chọn ý b, các em giơ thẻ B, chọn ý c, giơ thẻ C. . Hiệu quả sử dụng : Kích thích được sự hứng thú trong học tập, tích cực hoá hoạt động học tập của các em. E. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC : Sau khi nghiên cứu,thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học trong các phân môn Tập đọc, Kể chuyện, Tập viết, Chính tả. Kết quả đạt được như sau : + Về phía giáo viên : Trong quá trình nghiên cứu bài dạy, tôi đã nghiên cứu kĩ phần chuẩn bị đồ dùng dạy học cho từng bài khai thác hết các khía cạnh tích cực của nó, tận dụng hết các chức năng để trình bày, giảng giải, khai thác kiến thức, đồng thời tôi hướng dẫn học sinh quan sát, nghiên cứu khám phá để truyền thụ tốt nhất nội dung bài học. Tôi đã sử dụng đồ dùng dạy học đúng vào thời điểm cần thiết để khai thác truyền thụ một cách hợp lý, giúp học sinh quan sát, tiếp nhận nội dung một cách thuận lợi. Mỗi bước lên lớp khi đồ dùng đã được sử dụng xong chúng tôi cất đi trước khi sử dụng đồ dùng dạy học khác. Tôi luôn xác định đúng vị trí trình bày ở một nơi hợp lý nhất trên lớp, phù hợp với góc nhìn, đảm bảo đủ ánh sáng để học sinh ngồi ở mọi vị trí trong lớp đều có thể quan sát dễ dàng. Mỗi đồ dùng dạy học chứa nhiều nội dung kiến thức khác nhau. Có những kiến thức giới hạn thống nhất với nội dung được trình bày trong sách giáo khoa, song cũng có những kiến thức bổ sung, mở rộng làm rõ thêm một số chi tiết, giúp cho học sinh hiểu một cách đầy đủ hơn. Vì vậy khi sử dụng tôi khai thác đúng mức độ, phù hợp với mục đích, yêu cầu bài học, đúng đặc trưng phân môn, phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh. Qua các tiết dự giờ của ban giám hiệu nhà trường, của đồng nghiệp, tôi được nhà trường cùng đồng nghiệp đánh giá cao về việc sử dụng đồ dùng dạy học, sử dụng có hiệu quả, phát huy được tác dụng, đảm bảo tính khoa học, tính giáo dục cao. Kết quả : Các em biết quan sát đồ dùng một cách có tổ chức, có kế hoạch, có suy nghĩ, biết tư duy một cách độc lập, linh hoạt, sáng tạo, biết ghi nhớ một cách hợp lí, khoa học, biết tưởng tượng một cách chính xác, đúng hướng. Trí tuệ các em được phát triển, đã hình thành ở các em thói quen độc lập suy nghĩ, nhìn nhận, phê phán, thói quen nhận thức vấn đề một cách có căn cứ khoa học. Trong giờ học Tiếng Việt các em rất hứng thú, hồ hởi khi được sử dụng đồ dùng dạy. Kết quả chất lượng môn Tiếng Việt của lớp như sau : LỚP TSHS Thời Điểm GIỎI KHÁ T BÌNH YẾU T BÌNH á SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 2B 33/20 GKI 11 33,3 15 45,4 05 12,5 02 6,1 31 93,9 GKII 14 42,4 13 39,4 05 12,5 01 3.0 32 97.0 Hội thi vở sạch chữ đẹp đạt giải nhất đồng đội. G. KẾT LUẬN : Đồ dùng dạy học là yếu tố không thể thiếu trong quá trình dạy học. Trong quá trình dạy học, học sinh nhận thức nội dung bài học dưới sự tổ chức, dẫn dắt của giáo viên, có sự hỗ trợ của các đồ dùng dạy học. Đồ dùng dạy học đảm bảo cho học sinh lĩnh hội tốt nhất các biểu tượng, khái niệm, quy tắc, hình thành kĩ năng, kĩ xão. Đối với học sinh tiểu học, đồ dùng dạy học đặc biệt quan trọng vì nó giúp các em quan sát sự vật, hiện tượng một cách trực quan, giúp học sinh nhận thức sâu hơn nội dung bài học, hình thành tốt kĩ năng, kĩ xão. Như Lê Nin đã từng khẳng định con đường biện chứng của nhận thức là : "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Đó là con đường biện chứng của nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan". Tác giả Lê Thị Bích Phương H. TÀI LIỆU THAM KHẢO : 1. Nội dung sách giáo khoa, sách giáo viên ở các phân môn Tập đọc - Chính tả - Kể chuyện - Tập viết. Nhà xuất bản Giáo dục. 2. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên tiểu học Chu kỳ III 2003- 2007 (tập một). Nhà xuất bản Giáo dục. 3. Chuyên để Hỏi - Đáp về dạy học Tiếng việt 2 của Nguyễn Minh Thuyết - Nhà xuất bản Giáo dục. 4. Chuyên đề : ''Đổi mới phương pháp dạy - học'' của bộ phận tiểu học (Phòng Giáo dục& Đào tạo Duy Xuyên).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Để Dạy Học Tiếng Việt Lớp 1 Hiệu Quả, Không Áp Lực
 • Download Mot So Giai Phap Khac Phuc Rao Can Ve Ngon Ngu Nham Nang Cao Hieu Qua Day Hoc Tieng Viet Cho Luu Hoc Sinh Lao O Truong Dai Hoc Ha Tinh
 • Gia Sư Dạy Kèm Bằng Tiếng Anh Tại Nhà Từ Lớp 1 Đến Lớp 12.
 • Dạy Kèm Toán Bằng Tiếng Anh
 • Phương Pháp Luyện Nói Tiếng Trung Cơ Bản
 • Kế Hoạch Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Môn: Tiếng Anh 6

  --- Bài mới hơn ---

 • Ppct Tiếng Anh Lớp 6 Mon Tieng Anh6 Doc
 • Những Từ Mới Tiếng Anh Lớp Sáu Unit 2 Cho Trẻ Học Tiếng Anh
 • Những Từ Mới Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2 Cho Bé Học Tiếng Anh
 • Tổng Hợp Từ Mới Tiếng Anh Lớp Sáu Unit 2 Cho Bé Học Tiếng Anh
 • Giáo Án Ôn Tập Hè Lớp 5 Lên Lớp 6
 • KẾ HOẠCH SDĐDDH NH : 2022- 2022 MƠN: TIẾNG ANH 6 NGÀY DẠY PPCT BÀI DẠY TÊN ĐDDH MÁY GHI CHÚ 1 HKI Introduction 2 Unit1:A:Hello A1234 Picture of greetings X 3 A:Hello A567 Picture of greetings X 4 B:Good morning B1234 Picture of greetings X 5 C:How old are you?C12 Picture of greetings X 6 C:How old are you?C345 Picture of greetings X 7 Unit 2: A:Come in A1.2.3 Picture of imperative X 8 B: Where do you live? B1.2 X 9 B: Where do you live?B3.4.5. X 10 C:My school C1 Picture of a school X 11 C:My school : C2.3.4 Picture of school things X 12 Unit 3: A:My house: A1.2 Picture of things in the living room X 13 A :My huose A 3.4 Picture of a family X 14 B:Numbers B1.2 X 15 B: Numbers B3.4.5 X 16 C: families C1.2 Interactive board 17 Grammar practice Picture 18 Review 19 Test 45 20 Test correction 21 Unit 4:Where is your schoo?A1.2 Picture of a school X 22 A:Where is your school? :A 3.4 Picture of a school X 23 B:My class :B1.2.3.4.5 Picture of a school X 24 C:Getting ready for school C1.2.3 Picture of activities in the morning X 25 C:Getting ready for school C4.5.6.7 Picture of clocks X 26 Unit 5 A: My day A1.2 .3.4 Picture of activities after school X 27 A: My day :A 5.6.7 Picture of activities after school X 28 B:My routine :B1.2 Picture of daily activities 29 B:My routine : B3.4 30 C:Classes C1 Picture of subjects X 31 C:Classes C2.3 X 32 Grammar Practice 2 33 Unit 6 A: Our house A1.2 Picture of things around the house X 34 A: Our house A 3.4.5.6 Picture of facilities in the neighborhood X 35 B: In the city B1.2.3.4 Picture of facilities in the neighborhood X 36 C: Around the house C1.2 Picture of things around the house X 37 C: Around the house C3.4.5 Picture of facilities in the neighborhood X 38 Review 39 Test 2 40 Test correction 2 41 Unit 7: A: Is your house big ?(A1,2) Picture of facilities in the neighborhood X 42 A: Is your house big ? ( A 3 , 4, 5) Picture of facilities in the neighborhood X 43 B:Town or country ?(B1,2,3) Picture of facilities in the neighborhood X 44 C: On the move (C 1,3) Picture of means of transportation X 45 C: On the move (C 4,5,6) X 46 Unit8: A:What are you doing? A1.2.3 Picture of on-going activities X 47 A :What are you doing? A 4.5.6 Picture of means of transportation X 48 Consolidation 49 The frist examination 50 B: A truck driver B1 Picture of Mr. Quang's work 51 B: A truck driver B 2,3 X 52 C: Road signs C 1,2 Picture of road signs X 53 C: Road signs C 4 Picture of road signs X 54 Grammar practice. 55 Unit9: A:part or the body A1.2 Picture of a body X 56 A:part or the body :A 3.4 Picture of physical descriptions of people X 57 A:part or the body A5.6 X 58 B: Faces B1.2 Picture of a face X 59 B: Faces B4.5.6 X 60 Unit10:A. How do you feel?A1.2 Picture about feelings X 61 A. How do you feel?A3.4 X 62 A. How do you feel?A 5,6 X 63 B.Food and drink B1.2.3 Picture of food and drink X 64 B.Food and drink B4,5 Picture of food and drink X 65 C.My favorite food C1.2.3.4 Picture of food and drink X 66 Unit11: chúng tôi the store A1 Picture of food and drink X 67 A.At the store A2,3 Picture of food and drink X 68 A.At the store A4 69 B.At the canteen B1,2. Picture of food and drink X 70 B.At the canteen B3.4.5. X 71 Grammar practice 72 Test 3 73 Test correction 3 74 Unit12: chúng tôi are they doing? 1.2.3.4.5. Picture of sporting activities X 75 chúng tôi time B1.2.3.4. Picture of activities in freetime X 76 chúng tôi time B5. X 77 C.How often?C1.2.3.4 X 78 C.How often?C5,6 X 79 Unit13: A. The weather and seasons A 1.2 Picture of weather and seasons X 80 A. The weather and seasons A 3,4 Picture of activities in Seasons X 81 B.Activities in seasons B 1 Picture of activities in Seasons X 82 B.Activities in seasons B2+review 13 83 Unit14 A.Vacation destinations A1.2.3 X 84 A.Vacation destinations A4,5 X 85 B. Free time plans B 1,2,3,4 X 86 B. Free time plans B5,6 X 87 C.Suggestions C1 Picture of makimg suggestions X 88 C.Suggestions C2,3 Picture of makimg suggestions 89 Grammar practice 90 Test 4 91 Test correction 4 92 Unit15 A: We are the world A1.2.3 Picture of flags X 93 A: We are the world A4,5,6 X 94 B:Cities,buildings and people B1.2 Picture of comparition X 95 B:Cities,buildings and people B3,4 X 96 C:Natural features C1.2 Picture of Natural features X 97 C:Natural features C3 X 98 Unit16 : A: Animals and plants A 1,2,3 Picture of food X 99 A :Animals and plants A 4 Picture of animals X 100 B:Pollution B1 X 101 B:Pollution B2,3 Picture of environmental issues X 102 B:Pollution B4,5 X 103 Grammar practice 104 Consolidation 105 The second examination KẾ HOẠCH SDĐDDH NH : 2022- 2022 MƠN: TIẾNG ANH 9 NGÀY DẠY PPCT BÀI DẠY TÊN ĐDDH GHI CHÚ 2 Unit1: Getting started, Listen and read Pictures of famouse places in Ha Noi/ page 6 3 Unit 1: Speak, Listen Pictures/ Page 9 4 Unit 1: Read A map of Malaysia 6 Unit 1 : Language focus Pictures of a party 7 Unit 2: Getting started, Listen and read Pictures of traditional clothes of some countries/ page 13 8 Unit 2: Speak + Listen Pictures of clothing/ page 14, 15, 16 9 Unit 2: Read Interactive board 15 Unit 3: Getting started, Listen and read Interactive board 16 Unit 3: Listen A map/ page 25 18 Unit 3: Write Pictures of a country picnic/ Page 26,27 20 Unit 4: Getting started, Listen and read Interactive board 28 Unit 5:Getting started, Listen and read Interactive board 30 Unit 5: Read Interactive board 1 Unit 6:Getting started, Listen and read Interactive board 2 Unit 6: Speak, Listen Interactive board 4 Unit 6: Write Interactive board 3 Unit 6: Languge focus Interactive board 6 Unit 7:Getting started, Listen and read Interactive board 7 Unit 7: Speak, Listen Pictures of saving energy/ Page 59 14 Unit 8: Getting started, Listen and read Interactive board 15 Unit 8:Speak, Listen Interactive board 16 Unit 8: Read Interactive board 17 Unit 8: Write Interactive board 19 Unit 9: Getting started, Listen and read Pictures of Natural disasters/ Page 75 20 Unit 9:Speak, Listen Interactive board 21 Unit 9: Read Interactive board 22 Unit 9: Write Interactive board 27 Unit 10: Getting started, Listen and read Pictures of UFOs/ Page 83 28 Unit 10: Speak, Listen Pictures of drawing of things on Mars

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Kế Hoạch Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Môn Toán Lớp 6
 • Tài Liệu Skkn Kỹ Thuật Dạy Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6
 • Cách Dạy Cho Học Sinh Lớp 6 Hiệu Quả
 • Gia Sư Dạy Tiếng Anh Lớp 6 Giỏi, Giúp Học Sinh Nắm Vững Kiến Thức
 • Con Học Lớp 6, Cha Mẹ Cần Lưu Ý Gì?
 • Thuyết Minh Đồ Dùng Dạy Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Buổi Chiều Môn Tiếng Việt Lớp 3 Cả Năm
 • Luyện Tiếng Việt Lớp 3
 • Giáo Án Lớp 3 Trọn Bộ
 • Cách Học Toán Lớp 3 Hiệu Quả Để Phát Huy Khả Năng Của Trẻ
 • Học Sinh Lớp 5 Bắt Đầu Học Trên Truyền Hình
 • TÊN ĐỒ DÙNG: Bộ tranh Tiếng Việt lớp 3- tập 2

  1.Lí do chọn làm đồ dùng dạy học :

  Trong những năm gần đây thiết bị dạy học đã đáp ứng được yêu cầu của chương trình SGK, góp phần đổi mới phương pháp dạy học ,khắc phục tình trạng “dạy chay-học chay” tồn tại từ nhiều năm nay.

  Nhưng qua quá trình thực tế đứng lớp, tôi nhân thấy hầu như môn Tiếng Việt không có thiết bị dạy học(chủ yếu là dạy tranh trong SGK .)Tranh nhỏ ít sinh động hấp dẫn học sinh. Vì thế tôi luôn trăn trở trong khi dạy môn Tiếng Việt .Thế nên tôi xin mạnh dạn làm bộ tranh Tiếng Việt lớp 3 để làm sao cho tiết dạy sinh động, hấp dẫn học sinh hơn. Học sinh được hoạt động nhiều hơn ,kĩ năng và tư duy khoa học phát triển hơn khi các em đươc tự mình tìm ra kiến thứcvà thực hành trên thiết bị day học.

  2.Chất liệu sử dụng : giấy A0

  3.Mục đích sử dụng : Dùng cho tất cả các phân môn trong môn Việt lớp 3( tập đọc, kể chuyện, tập làm văn, luyện từ và câu).Rất tiện lợi trong việc giảng dạy , dễ sử dụng , dễ bảo quản và khó hư hỏng .

  4.Cách làm đồ dùng dạy học: Rất đơn giản, dễ làm, vật liệu rẻ tiền.

  – Bạn chỉ cần lấy máy hình, chụp hình trong SGK- ken vào máy vi tính dùng máy in

  màu in ra thành từng tờ- đóng thành quyển.

  5.Cách sử dụng:

  Bạn có thể để nguyên cả quyển lật tranh mình cần treo lên bảng – hoặc bạn tháo

  ra từng tờ chọn tranh mình cần lấy treo lên bảng (tôi thường sử dụng theo cách này,

  vì tôi thấy nó nhẹ nhàng hơn là treo cả quyển).

  * Tùy theo hình thức tổ chức và sự sáng tạo của mỗi giáo viên mà có thể phát huy được hết tính cực của nó . Hy vọng sẽ được các lớp đón nhận và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học này và có ý kiến đóng góp sâu sắc .

  Ea Đrăng , ngày 5 tháng 4 năm 2010

  Người làm đồ dùng

  Võ Thị Long

  --- Bài cũ hơn ---

 • Muốn Dạy Con Viết Văn Hay, Mẹ Phải Biết 3 Không Này
 • Tổng Hợp Các Môn Học Ở Lớp 3 Theo Chương Trình 2022
 • Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 3
 • Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 3 Bằng Phương Pháp Thảo Luận Nhóm
 • Những Ứng Dụng Nấu Ăn, Học, Dạy Nấu Món Ngon Hay Nhất
 • Bản Thuyết Minh Đồ Dùng Dạy Học Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Có Hiệu Quả Đồ Dùng Dạy Học Lớp 1
 • Skkn Một Số Pp Dạy Học Vần Lớp 1 Ppdayhocvab1 Doc
 • Dạy Học Mẫu Âm Trong Chương Trình Tiêng Việt Lớp 1
 • Giáo Án Lớp 1 Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Trọn Bộ Các Môn
 • Chuyên Đề: Quy Trình Về Dạy Hai Tuần 0 Lớp 1
 • BẢN THUYẾT MINH THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM

  (Kèm theo công văn số 810/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Tên thiết bị dạy học tự làm: Đồ dùng dạy học toán lớp 1 ” Đàn vịt con”

  Tên tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Loan

  Đơn vị: Trường Tiểu học Mỹ Phước D. Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

  I/ Thông tin chung:

  – Trong quá trình dạy học, phương tiện – đồ dùng dạy học có tác dụng làm giảm nhẹ công việc của giáo viên và giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức một cách thuận lợi. Có được các phương tiện, đồ dùng thích hợp, người giáo viên sẽ phát huy hết năng lực sáng tạo của mình trong công tác giảng dạy, làm cho hoạt động nhận thức của học sinh trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn, tạo cho học sinh có được những tình cảm đẹp với môn học.

  Căn cứ vào 3 tiêu chí:

  1. Tính khoa học – sư phạm.

  2. Kinh tế.

  3. Sáng tạo.

  – Hôm nay, đến với hội thi, Tôi xin được giới thiệu một đồ dùng phục vụ đắc lực cho dạy học toán lớp 1, đồ dùng có tên “Đàn vịt con”.

  II/ Công dụng (chức năng) của TBDH tự làm:

  – Đồ dùng dạy học toán “Đàn vịt con” được dạy ở môn toán và môn học vần, sử dụng nhiều nhất là môn toán ở các bài của chương 1 : Các số đến 10; chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10″. Dạy khi cung cấp kiến thức mới, khi làm bài tập ở phần luyện tập và cũng được áp dụng trong phần củng cố, mang đến cho học sinh sự hào hứng học tập, khắc sâu kiến thức một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà hiệu quả cao.

  III/ Quy trình thiết kế TBDH tự làm:

  1. Nguyên tắc và cấu tạo:

  – Đồ dùng dạy học toán” Đàn vịt con” được làm bằng giấy Ao hình chữ nhật có kích thước 90 cm 70 cm, 2 bề mặt được vẽ trang trí cảnh ao chuồng, được bao bọc bằng một tấm nhựa kiếng. 12 chú vịt con được làm bằng muốt thủ công, bên dưới có gắn viên nam châm và cũng được bảo vệ bằng lớp nhựa kiếng bên ngoài.

  – Bằng những vật liệu dễ tìm, sản phẩm ” Đàn vịt con” được tạo thành với giá khoảng 30000 đồng, dễ vận chuyển, dễ bảo quản và sử dụng được nhiều năm.

  2. Nguyên vật liệu:

  * Nguyên vật liệu gồm có:

  – Giấy Ao ( 2 tờ).

  – Muốt thủ công màu xanh màu đỏ mỗi thứ khoảng 1/3 tờ

  – Nam châm nhỏ ( 24 viên).

  – Nhựa kiếng, bút màu ( 1,3m).

  Cách làm:

  Tranh: Trước tiên tôi dùng bút màu vẽ trang trí cảnh ao chuồng ở 2 bề mặt của giấy Ao, sau đó tôi bọc lớp nhựa kiếng bên ngoài rồi dùng bàn ủi ủi cho phẳng để bảo vệ tranh được bền và khi đính vịt lên tranh không bị thủng hoặc nhàu nát, màu sắc không phai.

  Đàn vịt con: Cắt 12 chú vịt con bằng muốt thủ công sau đó tôi dán lên bìa tập cũ, dùng keo 2 mặt đính viên nam châm ở phía sau rồi cũng bọc nhựa kiếng và ủi cho phẳng cho chặt. Những chú vịt được bọc kiếng để khi chơi trò chơi ta dùng bút dạ viết số hoặc chữ khác nhau tùy theo nội dung bài học và xóa một cách dễ dàng.

  3. Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm:

  – Khi dạy bài mới tôi đính tranh lên

  bảng bằng 4 viên nam châm, sau đó tôi

  đính từng chú vịt lên bảng tùy theo nội

  dung bài một cách dễ dàng vì những

  chú vịt này có nam châm ở phía sau.

  IV/ Hướng dẫn khai thác và sử dụng

  * Sử dụng dạy bài mới ở các bài:

  – Chương 1: các số đến 10

  – Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.

  Ví dụ:

  Bài ” Số 6″ (SGK trang 26).

  – Để HS nhận biết về số lượng trong phạm vi 6, vị trí của số 6 trong dãy số từ 1 đến 6. Tôi vừa đính con vịt lên bảng vừa nói: ” Có 5 con vịt, có 1 con đang chạy tới. Tất cả có mấy con vịt?” 5 con vịt thêm 1 con vịt là 6 con vịt, có tất cả 6 con vịt. GV giới thiệu số chúng tôi HS nhìn và đếm từ 1 đến 6 để biết số 6 đứng sau số 5

  Bài: Phép cộng trong phạm vi 4

  – GV đính lên bảng 3 con vịt, hỏi: Cô có mấy con vịt? ( … 3 con

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lop 1 Chuyên Đề Tiếng Việt Mới 2022
 • Kế Hoạch Dạy Học Lớp 1 Năm Học: 2022
 • Cách Đánh Vần Tiếng Việt, Bảng Âm Vần Theo Chương Trình Mới Vnen Và Gi
 • Sách Công Nghệ Giáo Dục Vì Sao Ồn Ào?
 • Toàn Bộ Nội Dung Cuốn Sách Dạy Đọc Chữ Bằng Ô Vuông
 • Skkn Khai Thác, Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Trong Giảng Dạy Bộ Môn Tiếng Anh Thcs

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Ftu Đại Học Ngoại Thương 2022: 5 Phương Án Mới
 • Đổi Mới Dạy Học Tiếng Anh Hướng Đến Kỹ Năng Giao Tiếp
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Phát Triển Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh Cho Học Sinh Cấp Tiểu Học
 • Đưa Robot Ứng Dụng Dạy Học Tiếng Anh Của Nhật Tới Vn
 • Lớp Học Tiếng Anh Với Thầy Giáo Robot Nao
 • Phần 1:

  THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

  1. Tên sáng kiến: KHAI THÁC, SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG GIẢNG

  DẠY MÔN TIẾNG ANH.

  2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: MÔN TIẾNG ANH CẤP THCS.

  3. Tác giả:

  Họ và tên: Nguyễn Thanh Hằng

  Nữ

  Ngày/ tháng/năm sinh: 21/12/1978.

  Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.

  Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Hưng Đạo – t.x Chí Linh

  Điện thoại: 0984 044 737.

  4. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường THCS Hưng Đạo Chí Linh – Hải Dương – SĐT: 03203 930 108.

  5. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Dạy tiếng Anh cấp THCS.

  6. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Học kì I năm học 2014- 2022

  TÁC GIẢ

  XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG

  SÁNG KIẾN

  Nguyễn Thanh Hằng

  TÓM TẮT SÁNG KIẾN

  Trải qua hơn 10 năm thực hiện chương trình đồng bộ thay sách giáo khoa

  trong đó có bộ môn tiếng Anh theo sự chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo, song

  trên thực tế cho thấy chất lượng giảng dạy ngoại ngữ nói chung, môn tiếng Anh

  nói riêng ở các trường chưa tiến bộ nhiều. Học sinh vẫn chưa thực sự thấy yêu

  thích bộ môn, vẫn coi đó là môn học khó, không quan trọng,… . Bên cạnh đó

  nhiều phụ huynh vẫn biện luận cho việc con em mình chưa tập trung học với suy

  nghĩ ” tiếng Việt còn chưa thạo, nói gì đến tiếng Anh…”.

  Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh trong suốt thời gian qua, tôi

  thiết nghĩ, một phần nguyên nhân cũng là do giáo viên sử dụng phương pháp

  giảng dạy chưa thật phù hợp, trong đó có nhiều giáo viên còn ngại khi khai thác và

  sử dụng đồ dùng dạy học và nếu có thì hiệu quả chưa cao do còn lúng túng chưa

  biết cách khai thác, sử dụng đồ dùng đó như thế nào.

  Thật vậy, đồ dùng dạy học thực sự đóng vai trò hỗ trợ tích cực trong giảng

  dạy nói chung và đặc biệt trong dạy học ngoại ngữ nói riêng. Với môn ngoại ngữ,

  giáo cụ trực quan được sử dụng trong mọi hoạt động của quá trình dạy học, từ

  khâu giới thiệu ngữ liệu mới đến khâu thực hành, làm đa dạng và phong phú thêm

  rất nhiều các thủ thuật và hoạt động dạy học khác nhau.

  Chính vì vậy, tôi đã nghiên cứu và viết sáng kiến ” khai thác, sử dụng đồ

  dùng dạy học trong giảng dạy môn tiếng Anh cấp THCS” với mong muốn sáng

  kiến sẽ góp phần phát huy được hiệu quả tối đa cho các giáo viên dạy tiếng Anh

  trung học cơ sở, đồng thời cũng khuyến khích những ai chưa khai thác hay còn

  khai thác ít đồ dùng hãy sử dụng trong mỗi bài giảng của mình ở các năm học

  nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng dạy học môn ngoại ngữ (tiếng

  Anh).

  Sáng kiến này nghiên cứu vai trò chính của đồ dùng; các loại đồ dùng có

  thể sử dụng trong dạy học; đặc biệt là cách khai thác và sử dụng chúng trong các

  bước tiến hành dạy học khác nhau. Ngoài ra, sáng kiến còn chỉ ra một số hạn chế

  2

  4

  5

  ) giúp giáo viên trong việc giới

  thiệu mẫu đối thoại. Qua theo dõi hình vẽ, học sinh đồng thời có thể thấy được

  nhưng điệu bộ, dấu hiệu mà giáo viên diễn tả trong lúc minh họa và giới thiệu mẫu

  đối thoại,…

  – Bảng giấy bìa (flash cards): giáo viên cần chuẩn bị những tấm giấy bìa

  cứng trên đó có dán tranh, ảnh hay ngữ liệu (phrase) phù hợp với mục đích bài dạy

  6

  giúp giáo viên gợi ý học sinh rèn luyện miệng tại lớp, hay tái tạo mẫu đối thoại đã

  học.

  – Bảng nỉ, bảng nam châm: là loại đồ dùng tốt, tiết kiệm thời gian, giúp

  giáo viên xây dựng tình huống, minh họa, ý nghĩa những mẫu đối thoại, mẫu câu,

  từ vựng.

  – Máy chiếu, đài, video, TV, máy tính,…: là những loại đồ dùng hỗ trợ rất

  tích cực và phổ biến trong các loại bài giảng khác nhau, giúp giáo viên có thể tiết

  kiệm thời gian viết bảng trên lớp (máy chiếu, máy tính, TV,…), hỗ trợ tích cực

  trong các tiết dạy nghe ( đài, máy tính,…).

  4.3. Cách khai thác đồ dùng dạy học

  4.3.1. Giới thiệu ngữ liệu mới

  Trong giai đoạn giới thiệu ngữ liệu, giáo cụ trực quan được coi là một

  phương tiện phổ biến nhất để giới thiệu từ mới. Ngoài ra còn dùng để giới thiệu

  cấu trúc câu.

  a) Giới thiệu từ mới: có thể sử dụng các loại giáo cụ trực quan như tranh

  ảnh, vật thực, cử chỉ, điệu bộ, vẽ hình lên bảng.

  * Ví dụ 1: Dùng tranh ảnh:

  a) Unit 6: Speak and Listen (English 9)

  – Gv dùng tranh và giới thiệu: This is a ship.

  ship (n)

  b) unit 13: (A3) English

  – Gv yêu cầu hs quan sát tranh và trả lời:

  What is she doing?

  7

  – stir- fry (v): xào

  * Ví dụ 2: Dùng hình vẽ

  Unit 3: (A1) – English 6

  – Giáo viên dùng những nét vẽ đơn giản một cái bàn trên bảng để dạy từ:

  table (n)

  * Ví dụ 3: Dùng vật thực

  Unit 2: (C2) – English 6

  – Giáo viên dùng các vật thực có trong lớp học ( bút máy, thước kẻ, viên tẩy,…) để

  dạy các từ:

  – a pen: cái bút máy

  – a ruler: cái thước kẻ

  – an eraser: viên tẩy

  – a board : cái bảng

  – a school bag: cái cặp sách

  * Ví dụ 4: Dùng cử chỉ, điệu bộ

  Unit 6: Speak and Listen (English 9)

  – wrap: gói, bọc

  b) Giới thiệu cấu trúc ngữ pháp: có thể dùng bảng biểu, sơ đồ, vật thực,

  lớp học, giáo viên, học sinh, tranh vẽ.

  * Ví dụ 1: Dùng bảng biểu, sơ đồ

  Language focus 3 (ex 2) – English 7

  From

  Shoe store

  To

  Clothing store

  House

  Post office

  900

  Model sentences:

  How far is it from………….to………….?

  8

  It is ………….meters.

  * Ví dụ 2: Dùng tranh vẽ

  Unit 9: (A. Parts of the body. 3) – English 6

  – Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát bức tranh rồi nhận xét dựa trên câu hỏi:

  Who is it? What is he doing? How is he?

  Structure: How to describe the

  features of somebody.

  He

  is

  short.

  S + is/ are/ am + adj

  * Ví dụ 3: dùng vật thực

  Unit 4: C5- English 6 (dùng đồng hồ để bàn hoặc đồng hồ treo tường để dạy cấu

  trúc hỏi và trả lời về giờ).

  Structures:

  What time is it? – It’s ten o’clock

  – It’s ten ten/ half past ten/…

  * Ví dụ 4: Dùng lớp học, giáo viên, học sinh

  Unit 3: A3 – English 6 : Dạy cấu trúc câu giới thiệu nghề nghiệp

  – Giáo viên chỉ vào bản thân và giới thiệu : I am a teacher.

  – Giáo viên chỉ vào một học sinh nam trong lớp và nói: He is a student.

  – Giáo viên chỉ vào một số học sinh và nói: You are students.

  Form:

  I

  He/ she

  You/we/ they

  a/ an

  4.3.2. Dùng trực quan trong việc dạy đọc

  9

  a) Dùng tranh ảnh để giới thiệu bài khóa, chủ điểm nội dung hoặc tình

  huống.

  Unit 3: A trip to the countryside ( introduce the title of unit: about the countryside)

  b) Giới thiệu từ mới, cấu trúc ngữ pháp mới có trong bài khóa

  c) Củng cố bài: Sau khi học sinh đã nắm vững từ mới, cấu trúc ngữ pháp,

  hiểu nội dung bài, giáo viên có thể dùng tranh và khung hội thoại gợi ý học sinh

  tái diễn lại bài.

  Unit 14:A1 P.141 – English 6

  – Give the poster with the mapped dialogue A3 and ask Ss to close their book and

  practice the dialogue.

  10

  What ……………?

  Where………….stay?

  ………..Ha Long bay

  ………… in a hotel

  How Long………….? chúng tôi 2 weeks

  What …….. there?

  …. visit the beach/ swim

  d) Tạo một tình huống, ngữ cảnh mới làm gợi ý cho bài luận nói hoặc

  viết dựa vào bài khóa mới học.

  Unit 6: (Speak+ Listen) – English 9

  ?

  Discussion: What should we do to make our ocean clean?

  Find out the ways to make our ocean clean

  should

  a) throw garbage into the sea.

  b) don’t make oil from ships and vessel spill.

  c) recycle garbage.

  d) make the rivers dirty by oil and waste.

  e) have proper regulations to pvent factories from

  running waste into the sea.

  f) use dynamite to catch fish.

  g) depose of raw sewage in the right way.

  4.3.3. Dùng trực quan trong việc dạy nghe.

  11

  * Ví dụ 2: dùng tranh để kiểm tra mức độ nghe hiểu của học sinh.

  Unit 7 (A5) – English 6: Listen to this description. Which house is it?

  4.3.4. Dùng trực quan cho việc thực hành nói và viết

  12

  a. Dùng vật thực, tranh vẽ để thực hành luyện tập các cấu trúc ngữ pháp

  (where…/ there is/ are…) các giới từ chỉ nơi chốn, diễn đạt màu sắc, hình dạng,

  kích cỡ,…

  * Ví dụ: Dùng vật thực

  Unit 9 (B2)

  – Colors: black / yellow/ white/ red/ orange/ blue….dùng đồ vật có màu sắc khác

  nhau như bút bi màu đen hoặc dùng but chì màu…

  b. Các tấm bìa hình (flash cards) rất phù hợp với các loại bài tập tập luyện

  tập cấu trúc máy móc như: Substitution (thay thế), completion (kết hợp),

  conversion.

  * Ví dụ: (dùng tấm bìa hình cho bài tập kết hợp)

  Unit 12: (Language focus 2) – English 8: Match the half- sentences in column A to

  those in column B.

  A

  a. The Le family was sleeping

  b. While Hoa was eating,

  B. When Tuan arrived home.

  c. When Nam won the race,

  C. When the mailman came.

  d. Mrs. Thoa was cooking

  D. ….

  c. Tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ có thể làm gợi ý cho các bài tập luyện nói và

  viết có ý nghĩa như situational practice, information gap, personalized and

  communicative activities.

  * Ví dụ 1: (Dùng tranh ảnh làm gợi ý cho bài tập information gap (điền thông

  tin trống)

  Grammar Practice (ex 3: ppositions: complete the exercise with the words in the

  box) – English 6

  to the left of

  to the right of

  in

  in front of

  Look at the food store. A girl is chúng tôi store. A boy is waiting … … … the

  store. There are moutains … the store and some house … it. There are some trees

  … … … … the store. There is a truck … … … … the store.

  5. Hạn chế và một số biện pháp khắc phục khi sử dụng đồ dùng dạy

  học.

  14

  rằng tất cả các em học sinh đều rất hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động

  mà giáo viên đưa ra. Mặt khác, hầu hết các em đều tích cực tham gia chuẩn bị hay

  tự làm những đồ dùng mà giáo viên yêu cầu. Rõ ràng rằng, đồ dùng giúp các em

  nhận thấy học ngoại ngữ là bổ xung thêm một ngôn ngữ mới chứ không phải là

  một môn học xa rời cuộc sống. Trực quan còn là cầu nối giữa ngoại ngữ với cuộc

  sống đời thường nên các em tỏ ra hứng thú, thích học hỏi, tìm hiểu về thế giới

  mới. Đặc biệt là những học sinh có học lực trung bình, yếu không còn thấy “sợ”

  bộ môn này nữa, ngược lại, các em còn tập trung tư duy, trả lời những câu hỏi gợi

  ý của giáo viên. Đồ dùng dạy học đã thực sự giúp các em học tập tốt hơn, góp

  phần nâng cao chất lượng dạy của thầy và học của trò.

  Học kì I năm học 2014- 2022 vừa qua, tôi tiến hành dạy thực nghiệm hai

  lớp 9 (trình độ ngang nhau). Ở lớp 9a, tôi rất ít khi sử dụng đồ dùng và nhận thấy

  rõ nhiều em chưa tập trung học đặc biệt là những học sinh trung bình yếu cho rằng

  bộ môn này “khó học” và không hiểu bài. Ở lớp 9b, tôi thường xuyên sử dụng,

  khai thác đồ dùng dạy học trong các tiết dạy; kết quả là học sinh tích cực tham gia

  vào bài giảng và chất lượng bộ môn đã nâng lên rõ rệt. Cụ thể như sau:

  Lớp 9a ( ít sử dụng đồ dùng dạy học): 29 hs

  Lớp 9b (thường xuyên khai thác, sử dụng đồ

  5

  9

  6

  7. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

  7.1. Về nhân lực: cần có sự phối kết hợp không chỉ giữa giáo viên, học sinh

  mà còn cần có sự tham gia tích cực của nhà trường, phòng giáo dục và các nhà

  giáo dục quan tâm đến dạy học theo định hướng coi trọng phát triển phẩm chất,

  năng lực học sinh trong việc mua sắm các đồ dùng dạy học. Từ đó, giáo viên cần

  tích cực lựa chọn, khai thác và sử dụng đồ dùng phù hợp nhằm mục đích cuối

  16

  cùng là nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục

  hiện nay.

  7.2. Về trang thiết bị: các nhà trường, cơ sở giáo dục cần mua sắm đầy đủ

  hay tạo ra nhiều loại đồ dùng dạy học khác nhau làm phong phú hơn nữa về đồ

  dùng trong giảng dạy bộ môn nói chung và tiếng Anh nói riêng để giúp giáo viên

  có nhiều cơ hội lựa chọn, khai thác và sử dụng đồ dùng một cách hợp lý trong

  từng bài giảng của mình.

  18

  – Đồ dùng mà giáo viên đưa ra cần hợp lí thời gian, được sử dụng đúng lúc,

  đúng chỗ tạo thành mối liên kết chặt chẽ với bài giảng và hạn chế trong một thời

  gian nhất định không quá kéo dài.

  – Những câu hỏi gợi ý mà giáo viên đưa ra cần phải rõ ràng, dễ hiểu, gắn

  liền với nội dung có trong bài và trong giáo cụ trực quan. Ví dụ, khi giới thiệu một

  số từ mới (ruler, window,..) giáo viên có thể dùng vật thực ( thước kẻ) hoặc chỉ

  vào cửa sổ có trong lớp học và nói: “This is a ruler/ window”.

  – Để gây không khí sôi nổi, tránh nhàm chán trong giờ học, giáo viên cần

  luôn thay đổi các loại giáo cụ trực quan khác nhau.

  – Cần khai thác triệt để các giáo cụ trực quan có sẵn xung quanh giáo viên

  như học sinh, bàn ghế, lớp học,…đồng thời không ngừng tìm tòi, tự làm các loại

  trực quan có sẵn trong cuộc sống.

  2.2. Đối với trò

  – Học sinh cũng phải thực hiện nghiêm túc việc sưu tầm một số loại trực

  quan mà giáo viên yêu cầu.

  – Các em học sinh phải hiểu được thông qua đồ dùng các em có thể nắm bắt

  ngay lượng kiến thức trên lớp một cách chính xác, nhanh nhạy và nhớ lâu. Do đó,

  học sinh có thể vận dụng vào các tình huống giao tiếp cụ thể.

  – Rèn luyện cho học sinh tính độc lập tư duy, tinh thần tập thể, đoàn kết cao

  trong học tập, ý thức sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung.

  2.3. Đối với nhà trường: cần mua sắm đầy đủ, đa dạng các trang thiết bị

  dạy học để phục vụ cho việc dạy của thầy và học của trò hay đầu tư kinh phí để

  cho giáo viên có thể tự làm một số loại đồ dùng cần thiết.

  2.4. Đối với phòng giáo dục: cần liên hệ với các cơ sở giáo dục để sản xuất

  các loại thiết bị dạy học nhằm cung cấp đầy đủ, phong phú các loại đồ dung cho

  các giáo viên và nhà trường yêu cầu.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  19

  MỤC LỤC

  Phần 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN ………………………… Trang 1

  Phần 2: TÓM TẮT SÁNG KIẾN………………………………………………. Trang 2

  Phần 3: MÔ TẢ SÁNG KIẾN………………………………………………….. Trang 4

  1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến…………………………………………….. Trang 4

  2. Cơ sở lí luận…………………………………………………………………….. Trang 4

  3. Thực trạng của việc khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học tại các trường

  ……………………………………………………………………….Trang 5

  4. Các giải pháp thực hiện……………………………………………………… Trang 5

  4.1. Vai trò của đồ dùng dạy học…………………………………………….. Trang 5

  4.2. Các loại đồ dùng dạy học ……………………………………………….. Trang 6

  4.3. Cách khai thác đồ dùng … ………………………………………………. Trang 7

  4.3.1. Giới thiệu ngữ liệu mới ……………………………………………….. Trang 7

  4.3.2. Dùng trực quan trong việc dạy đọc………………………………… Trang 9

  4.3.3. Dùng trực quan trong việc dạy nghe……………………………… Trang 12

  4.3.4. Dùng trực quan trong thực hành nói và viết…………………….. Trang 13

  5. Hạn chế và một số biện pháp khắc phục khi sử dụng đồ dùng . . Trang 15

  6. Kết quả đạt được ……………………………………………………………… Trang 16

  7. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng ………………………………. Trang 17

  Phần 4: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ …………………………………. Trang 18

  1. Kết luận ………………………………………………………………………….. Trang 18

  2. Khuyến nghị ……………………………………………………………………. Trang 18

  MỤC LỤC ……………………………………………………………………………. Trang 20

  20

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Là Gì? Dạy Như Thế Nào?
 • Dạy Học Tiếng Anh Theo Định Hướng Giáo Dục Stem
 • Dạy Học Tiếng Anh Qua Dự Án
 • Phải Thay Đổi Cách Dạy Tiếng Anh
 • Thay Đổi Cách Dạy Tiếng Anh
 • Bài Thuyết Trình Đồ Dùng Dạy Học Tự Làm

  --- Bài mới hơn ---

 • Vu Gdth: Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 4
 • Quy Trình Dạy Tiết Tập Đọc Lớp 4
 • Phân Biệt Và Sử Dụng Linh Hoạt 3 Kiểu Câu Kể: Ai Làm Gì? Ai Thế Nào? Ai Là Gì? Qua Tiết 6
 • Quy Trình Dạy Tiết Chính Tả Lớp 4
 • Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5
 • Đồng thời tạo hứng thú cho học sinh khi tiếp thu bài học một cách tích cực có hiệu quả. Việc sử dụng thiết bị dạy học (TBDH) là một việc làm thường xuyên của GV. Tuy nhiên một số TBDH đã được trang cấp không thể đáp ứng được hoàn toàn như mong muốn hoặc vẫn còn thiếu thốn đối với người GV trực tiếp đứng lớp.

  – Hưởng ứng phong trào tự làm và sử dụng có hiệu quả TBDH do Ngành đề ra. Chúng tôi xin mạnh dạn trình bày một TBDH tự thiết kế để mong được sự chỉ đạo, đóng góp ý kiến của tất cả cấp trên và các đồng nghiệp – nhằm bổ sung, sửa chữa thành một sản phẩm hoàn thiện hơn, phục vụ tốt hơn cho hoạt động dạy – học.

  -Những TBDH để dạy bộ mônTiếng Việt được trang cấp nói chung rất đẹp, đa tính năng, có thể dạy được hầu hết chương trình của các lớp hiện hành, phục vụ rất thiết thực trong công tác giảng dạy hiện nay. Tuy nhiên qua nghiên cứu chúng tôi cũng có một số ý kiến riêng như sau:

  BÀI THUYẾT TRÌNH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM Tên thiết bị dạy học tự làm : Mô hình dạy học môn Tiếng Việt Đơn vị : Trường tiểu học Hải Vĩnh I. Thông tin chung -Nhằm thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy - học. Đồng thời tạo hứng thú cho học sinh khi tiếp thu bài học một cách tích cực có hiệu quả. Việc sử dụng thiết bị dạy học (TBDH) là một việc làm thường xuyên của GV. Tuy nhiên một số TBDH đã được trang cấp không thể đáp ứng được hoàn toàn như mong muốn hoặc vẫn còn thiếu thốn đối với người GV trực tiếp đứng lớp. - Hưởng ứng phong trào tự làm và sử dụng có hiệu quả TBDH do Ngành đề ra. Chúng tôi xin mạnh dạn trình bày một TBDH tự thiết kế để mong được sự chỉ đạo, đóng góp ý kiến của tất cả cấp trên và các đồng nghiệp - nhằm bổ sung, sửa chữa thành một sản phẩm hoàn thiện hơn, phục vụ tốt hơn cho hoạt động dạy - học. -Những TBDH để dạy bộ mônTiếng Việt được trang cấp nói chung rất đẹp, đa tính năng, có thể dạy được hầu hết chương trình của các lớp hiện hành, phục vụ rất thiết thực trong công tác giảng dạy hiện nay. Tuy nhiên qua nghiên cứu chúng tôi cũng có một số ý kiến riêng như sau: *Từ nhận xét đó, qua quan sát và nghiên cứu các bài dạy trong sách giáo khoa của bộ môn Tiếng Việt, chúng tôi đã có ý tưởng thiết kế một mô hình dạy học bộ môn Tiếng Việt có thể áp dụng dạy học ở chương trình lớp 3, 4, 5. - Đây là một mô hình dạy học được làm mới, những năm trước chưa ai làm. - Chọn các vật liệu này bền, nhẹ lại vừa đẹp. II.Công dụng của TBDH Tự làm - Việc dạy học bộ môn Tiếng Việt trong chương trình Tiểu học không chỉ cung cấp các kiến thức cần có cho các em, mà mỗi GV chúng ta cần giáo dục cho các em cách sử dụng ngôn ngữ, cách giao tiếp, kĩ năng ứng xử vận dụng, kĩ năng sống,. Tuy nhiên, đây là một mảng rất khó và trừu tượng, nó ảnh hưởng lớn đến kết quả bồi dưỡng phát triển năng lực thể hiện của học sinh bậc Tiểu học. Vì thế, chúng tôi sáng tạo nên mô hình này để giúp GV- HS dễ dàng nhận ra các kĩ năng cần có trong cuộc sống. - Mô hình dạy học môn Tiếng Việt được áp dụng nội dung các bài học sau đây: Khối3: *Phân môn Tập đọc: Bài Hội vật *Phân môn LTVC: MRVT Lễ hội *Phân môn TLV: Quê hương, Tả hoạt động của người tham gia lễ hội. *Phân môn LTVC: Tuần 11 *Phân môn TNXH: Làng quê và đô thị Khối4: *Phân môn Tập đọc: Bài Kéo co *Phân môn TLV: Viết đoạn văn về lễ hội Khối5: *Phân môn TLV: Miêu tả phong cảnh quê hương *Môn Mỹ thuật: - Tranh đề tài về lễ hội - vẽ tranh phong cảnh quê hương III. Quy trình thiết kế TBDH tự làm: 1, Nguyên tắc và cấu tạo: - Một khung mô hình được chia thành 2 mảng chính. * Mảng Lễ hội: Chia thành các ô nhỏ được làm giống như không gian tổ chức lễ hội mừng xuân của các vùng miền vào dịp tết đến, ( gồm các người tổ chức lễ hội, một số người tham gia thi đấu, người đi xem hội, ) * Mảng phong cảnh quê hương Được chia thành các khuôn viên nhỏ, ( gồm hình ảnh cây đa, bến nước, con đò,.) 2, Nguyên vật liệu : * Vật liệu : Gồm: - 1 Khung gỗ ( 120 x 60 x 10cm)có bánh xe. - Xốp trắng( tận dụng). - Xốp màu - Đất sét (TBDH). - Tre (tận dụng) - Hộp nhựa tận dụng - Len - Cỏ nhựa - Giây rôki 3,Cách làm: *Bước1: - Khung gỗ được đóng thành hình hộp 5 mặt, có bánh xe di chuyển. - Xốp trắng được gắn bên trong khung gỗ với thể tích( 120x60x10). - Gắn cỏ nhựa lên trên bề mặt của xốp để trang trí khuôn viên. *Bước2: - Dùng đất sét để bắt tạo dáng các hình người, con vật,. - Dùng tre khô làm cầu tre bắc qua sông, làm đánh đu. - Dùng xốp cắt mô hình nhà hộp, bờ đê, giếng nước, cây đa, - Dùng len làm đống rơm - Dùng giấy rôki để trang trí 4, Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm: - Các chi tiết được bố trí theo hai mảng chính trên mô hình IV. Hướng dẫn khai thác khi sử dụng. Trong dạy học môn Tiếng việt bộ mô hình này có thể áp dụng cho các bài dạy cụ thể như sau: 1,Tập đọc lớp 3 Ví dụ: khi dạy Bài hội vật: GV có thể cho học sinh quan sát mô hình và giới thiệu các lễ hội quê hương vào các dịp lễ tết. - Giảng các từ: sới đất, tứ xứ, keo vật, Liên hệ: Lễ hội quê hương Hải Lăng - hội đua ghe, các trò chơi dân gian 2,Tập đọc lớp 4 Ví dụ: dạy bài Kéo co: GV giới thiệu cho HS một số trò chơi dân giân Ví dụ: TLV - Viết đoạn văn về lễ hội GV cho HS quan sát mô hình trực quan này, giúp các em nhớ lại các hoạt động của lễ hội, gồm phần lễ và phần hội. - Phần Lễ Gồm có chương trình tổ chức buổi lễ, người tổ chức - Phần hội gồm văn nghệ, các trò chơi dân gian 3, Lớp 5 Ví Dụ: TLV - Miêu tả phong cảnh quê hương GV hướng dẫn học sinh quan sát mô hình, hình ảnh dòng sông, dàn trâu thung thăng gặm cỏ, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươitất cả những hình ảnh đó, giúp HS liên tưởng đến cảnh nông thôn yên bình để camt nhận và làm bài văn theo cảm xúc riêng cảu mình. Giáo dục tình cảm yêu quê hương, biết bảo vệ môi trường sống V. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng, và bảo quản. - Khi sử dụng mô hình trong một tiết dạy cụ thể, GV bố trí không gian lớp học theo hướng đổi mới giúp các em có thể quan sát tổng thể trên mô hình. - Sau khi kết thúc tiết học mô hình được trưng bày ở phòng đọc của các em. - Mô hình này rất phù hợp với thực tế giảng dạy, giúp GV thuận tiện khi sử dụng, sử dụng được nhiều lần, sử dụng trong nhiều bài và trong nhiều môn, giá thành hợp lý. * Giá trị ước tính của đồ dùng: 600.000đ Xin chân thành cảm ơn quý vị. Người viết thuyết minh Lê Nhật Phương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Môn Khoa Học Lớp 4
 • Ke Hoach Su Dung Đồ Dùng Lóp 4
 • Gia Sư Lớp 4 Giỏi Dạy Kèm Môn Toán, Tiếng Việt 4 Tại Hà Nội
 • Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Môn Tập Đọc Lớp 2
 • Hướng Dẫn Học Tập Môn Tiếng Việt Lớp 2 Và Cách Sử Dụng
 • Cách Sử Dụng Có Hiệu Quả Đồ Dùng Dạy Học Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Skkn Một Số Pp Dạy Học Vần Lớp 1 Ppdayhocvab1 Doc
 • Dạy Học Mẫu Âm Trong Chương Trình Tiêng Việt Lớp 1
 • Giáo Án Lớp 1 Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Trọn Bộ Các Môn
 • Chuyên Đề: Quy Trình Về Dạy Hai Tuần 0 Lớp 1
 • Một Số Kinh Nghiệm Khi Dạy Tiếng Việt Công Nghệ Giáo Dục 1 Ở Tuần 0
 • PHỤ LỤC

  Trang

  A.Phần mở đầu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  I.Lý do chọn đề tài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  II.Mục đích và phương pháp nghiên cứu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

  III.Giới hạn của đề tài:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  IV.Kế hoạch thực hiện :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

  B.Phần nội dung:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

  I. Thực trạng và những mâu thuẫn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….3

  II.Các biện pháp giải quyết vấn đề:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 4

  III .Hiệu quả áp dụng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  C.Kết luận:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

  I.Ý nghĩa của đề tài đối với công tác:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . …6

  II.Khả năng áp dụng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 6

  III.Bài học kinh nghiệm,hướng phát triển:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …6

  IV.Đề xuất ,kiến nghị:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …6

  A. PHẦN MỞ ĐẦU

  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

  – Để theo kịp sự phát triển của xã hội và cung cấp cho học sinh những kiến thức

  mới nhất, đầy đủ nhất về việc đổi mới phương pháp dạy học, luôn là vấn đề bức

  xúc được nhiều người quan tâm.

  – Thực tế cho thấy việc dạy học nói chung và dạy học ở tiểu học nói riêng đã có

  sự đổi mới nhiều về phương pháp. đòi hỏi sự tư duy của học sinh được đặc biệt

  chú ý Song để cho giờ học thực sự đổi mới, việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học

  là hết sức cần thiết.

  -Thiết bị đồ dùng dạy học là những phương tiện vật chất giúp cho giáo viên và

  học sinh tổ chức hợp lý có hiệu quả .Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy

  học, thiết bị đồ dùng dạy học là một trong những điều kiện cơ bản không thể thiếu

  để giáo viên, học sinh thực hiện mục tiêu dạy học .

  – Thiết bị đồ dùng dạy học là vật chất tưởng như là vô tri vô giác nhưng với sự

  điều khiển của người giáo viên, thiết bị đồ dùng dạy học thể hiện khả năng sư

  phạm của nó : Làm tăng tốc độ truyền thông tin, tạo ra sự lôi cuốn, hấp dẫn làm

  cho giờ học, sinh động, hiệu quả hơn .

  -Do đó việc sử dụng đồ dùng dạy học không thể thiếu được trong tiết dạy học

  của cô trò chúng ta đặc biệt là học sinh lớp 1. Ta không thể nói 1+1= 2 … mà

  phải nói là một cái kẹo thêm một cái kẹo bằng hai cái kẹo cho các em nhận ra kết

  quả rồi sau đó khái quát thành 1+ 1= 2. Học sinh lớp 1 việc sử dụng đồ dùng dạy

  học được dùng thường xuyên trong từng tiết, từng bài học trong tất cả các môn

  học. Ngòai việc sử dụng tranh ảnh, đồ vật đối với môn TNXH việc sử dụng đồ

  dùng dạy học các con số, chọn dấu trong toán học , các chữ cái tạo âm vần ở môn

  tiếng việt rất khó khăn cho các em.

  -Để tránh tình trạng mất mát, mất thời gian, nhằm nâng cao hiệu quả tiết dạy

  thì việc hướng dẫn các em SDĐD học tập là việc làm rất quan trọng . Do đó tôi đã

  chọn đề tài “Cách sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học lớp 1”

  II.MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  1. Mục đích:

  -Qua tìm hiểu thực tế học sinh lớp 1E năm học 2011 – 2012 Tôi thấy giáo viên

  đã quan tâm đến hướng dẫn học sinh cách sử dụng đồ dùng dạy học toán, tiếng

  Việt, tuy nhiên quá trình tìm hiểu thực tế học sinh các lớp một các năm học trước

  tôi thấy các em sử dụng tốt .Song vẫn còn một số em chưa biết cách sắp xếp,.

  lúng túng giữa âm đứng trước và âm đứng sau. Một số em làm rơi vãi chữ cái,

  thu dọn đồ dùng không kịp thời, mất thời gian, tiếp thu bài chậm. Giáo viên

  không tạo thành nề nếp, thói quen cho học sinh, kết hợp không nhịp nhàng… Nó

  ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp thu bài học, chất lượng giờ học của các em.

  2.Phương pháp:

  – Phương pháp điều tra.

  – Phương pháp tổng kết kinh nghiêm.

  – Phương pháp thực nghiệm khoa học giáo dục.

  III GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI

  – Năm nay tôi đã mạnh dạn chọn lớp 1E để làm thí điểm cho đề tài SKKN

  “Cách sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học lớp 1”.

  IV KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

  – Chọn đề tài.

  – Xây dựng đề cương nghiên cứu.

  – Thu thập thông tin.

  – Thâm nhập thực tế.

  – Hoàn thành sáng kiến.

  B .NỘI DUNG:

  I . THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG MÂU THUẪN:

  1. Thuận lợi:

  – Đầu năm học ban giám hiệu trường trang bị đầy đủ bộ đồ dùng dạy học cho

  mỗi lớp.Nhờ đó mà các em có dủ dụng cụ sử dụng cho mỗi tiết học.

  2. Khó khăn:

  – Khảo sát đầu năm.

  – Ghép tiếng trong vần

  – Tổng số : 34 em . Tốc độ ghép : Nhanh, đúng 10 em

  Đúng thời gian, ghép đúng 10 em

  Chậm , đúng 10 em

  Chậm ,sai

  4em

  Lý do:

  Nhanh , đúng thời gian :

  – Các em tập trung khi nghe lệnh của giáo viên làm ngay

  – Nắm được âm , vần chuẩn.

  – Xác định đúng âm nào đứng trước âm nào đứng sau

  Chậm chưa đúng thời gian:

  – Chưa tập trung nghe lệnh – làm không kịp thời với lệnh

  – Chưa nắm được âm, vần, chưa thuộc bảng chữ cái

  – Không phân biệt được âm đứng trước – đứng sau là vị trí nào trong quá

  trình ghép.

  Trong tiết tiếng việt lớp 1: Các em hoạt động liên tục từ phân tích – đọc – phân

  tích đọc tiếng- từ- câu – đoạn .

  – Để các em tập trung cao,hoạt động nhiều,thao tác nhanh,gọn, nếu các em chậm

  1 quy trình là các em sẽ lệch lạc ngay cả tiết học và hiệu quả, chất lượng học tập

  của các em sẽ không cao.

  – Các em phải chuẩn bị ,xem trước bài ngày mai học vần gì? Cần những chữ

  gì? Tiếng gì? Các em phải chủ động việc làm của mình thậm chí các em có thể

  viết vần, chữ đó vaò bảng để nhận biết chữ nào đứng trước, chữ nào đứng sau để

  lên lớp cho tiện

  – Nêu những nguyên nhân cho cô giáo.

  Ví dụ:

  -Bộ đồ dùng lỏng, mất chữ , mất dấu.

  – Bộ đồ dùng mới chặt quá em làm không được

  – Em chưa biết tất cả các chữ cái.

  – Phải chịu khó, tranh thủ giờ ra chơi, đầu giờ học nhờ bạn bè giúp đỡ để

  mình làm trước vaì lần để trở thành thói quen

  – Độc lập tự lắp ghép đồ dùng học tập một mình một cách say mê.

  III. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG:

  -Tóm lại để giúp đỡ các em SDĐD học tập một cách có hiệu quả dưới sự

  hướng dẫn của giáo viên, học sinh tự làm, yêu thích công việc mình làm – tập

  trung làm theo các thao tác nhịp nhàng nhuần nhuyễn. Người giáo viên đóng vai

  trò rất quan trọng người giáo viên tạo nề nếp thói quen cho các em. Củng phải nói

  muốn chất lượng cao thì điều đầu tiên phải là người giáo viên. “Người giáo viên

  giỏi mới có trò giỏi” Cô tận tình chăm chút, trò thông hiểu đúng sai.

  – Người giáo viên tạo thói quen cho học sinh khi sử dụng đồ dùng học tập:

  -Mở bộ đồ dùng

  -Lấy chữ ghép vần

  -Lấy chữ ghép tiếng

  -Lấy chữ ghép từ

  Sắp xếp đồ dùng gọn gàng sau tiết học.

  – Quá trình làm kết hợp miệng đọc bài. Không thể phân tách việc làm hoặc

  học bài khi đó việc học với thực hành trên bộ đồ dùng mới nhịp nhàng đúng tiến

  trình bài dạy.

  Dạy cho các em biết cách giữ gìn đồ dùng học tập, thấy chữ rơi là nhặt ngay

  bất cứ chữ của ai. Đến giờ học bạn nào thiếu đồ dùng thì mình trả cho bạn, tránh

  tình trạng mất đồ dùng tiết học sau không có để sử dụng , ngồi nói chuyện làm

  ảnh hưởng người khác.. Ai không nhặt đồ dùng rơi ở chỗ ngồi của mình là bị

  phạt.

  C. KẾT LUẬN:

  I. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI:

  – Qua thử nghiệm lớp 1E về phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học. Bản thân

  tôi cảm thấy thoải mái, chất lượng cao trong các tiết dạy. Đã tổ chức cho học sinh

  làm việc cá nhân và kiểm soát được được quá trình hoạt động của mình.

  – Gây hứng thú trong học tập. Các em không sợ môn học vần, toán đặc biệt

  những em thao tác còn chậm bây giờ thích học, hứng thú làm việc và làm việc rất

  tích cực.

  II . KHẢ NĂNG ÁP DỤNG

  Áp dụng cho tất cả các lớp Một.

  III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

  Qua nhiêu năm dạy học bản thân tôi có một số kinh nghiệm như sau :

  Trước hết giáo viên cần phải nhận thức đúng và đầy đủ vai trò của việc sử

  dụng hiệu quả đồ dùng dạy học trong bài dạy .Giáo viên cần mạnh dạn không

  ngại khó khăn khi sử dụng.

  – Đối với giờ học giáo viên cần tổ chức hợp lí để huy động mọi học sinh tham

  gia vào việc học .Tránh tình trạng chỉ một vài em thực hiện, còn các em khác thì

  không chú ý

  – Mỗi nhiệm vụ học tập được thực hiện bằng các hành động cụ thể, bằng các

  thao tác tương ứng theo hướng dẩn của các thầy,cô giáo và làm việc tự giác của

  học sinh.Quá trình này phải diễn ra đồng bộ ,nhịp nhàng thì hiệu quả công việc

  mới cao.Mỗi thầy cô chúng ta là mỗi tấm gương mẫu cho học sinh noi theo,nhiệm

  vụ của người giáo viên vô cùng quan trọng nó quết định thành công hay thất bại

  trong quá trình dạy học các em.

  IV.ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

  – BGH nhà trường cần mua sắm thêm bộ đồ dùng dạy học mới .Bởi vì bộ dồ

  dùng dạy học cũ không còn đầy đủ,Nên chất lượng thiết bị không đáp ứng được

  yêu cầu của bài học.

  – Rất mong sự đóng góp chân thành của BGH và các đồng chí, đồng nghiệp sư

  phạm nhà trường bổ sung cho sáng kiến kinh nghiệm cách SDĐD dạy học lớp 1

  của tôi được hoàn thiện nhằm phục vụ cho giảng dạy chất lượng cao. Tôi xin chân

  thành cảm

  Hội đồng xét duyệt của trường

  An Thạnh, ngày 20 tháng 4 năm

  Giáo viên thực

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Thuyết Minh Đồ Dùng Dạy Học Lớp 1
 • Lop 1 Chuyên Đề Tiếng Việt Mới 2022
 • Kế Hoạch Dạy Học Lớp 1 Năm Học: 2022
 • Cách Đánh Vần Tiếng Việt, Bảng Âm Vần Theo Chương Trình Mới Vnen Và Gi
 • Sách Công Nghệ Giáo Dục Vì Sao Ồn Ào?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100