Top 8 # Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 2 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 2 Dành Cho Trẻ

Đề thi tiếng anh lớp 3 học kỳ 2 dành cho trẻ

Đề thi gồm 5 câu hỏi và đáp án. Sau khi làm xong các bậc phụ huynh, thầy cô và các bé có thể đối chiếu xem mình làm đúng được những câu nào và hổng kiến thức ở phần nào từ đó ôn tập thêm. Đề thi học kì tiếng anh lớp 3 gồm 6 câu hỏi có thể giúp bé ôn tập toàn bộ các kĩ năng cơ bản trong tiếng anh đó là nghe, nói, đọc, viết và khả năng ghi nhớ từ vựng.

Câu 1 khoanh tròn vào từ có nghĩa khác câu hỏi này yêu cầu bé phải nhớ được nghĩa của từ mới có thể tìm ra được từ khác với từ còn lại.

Câu hỏi 2 Nhìn vào hình ảnh mô tả tương ứng và chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi. Phần này có hình ảnh gợi ý nên các bé không quá khó khăn để hoàn thành bài tập. Qua đó bé có thể học được một số dạng câu hỏi và câu trả lời để tham gia vào các cuộc hội thoại ngắn.

Câu hỏi 3 Kiếm tra kĩ năng viết và nhớ từ câu hỏi này trong đề thi tiếng anh lớp 3 này gồm hình ảnh mô tả và các ký tự cho sẵn các bé nhìn hình ảnh và sắp xếp lại các ký tự sao cho thành từ tiếng anh chỉ đồ vật đó. Chính vì có hình ảnh nên sau khi làm bài tập bé nhớ từ nhanh hơn và lâu hơn.

Câu hỏi 4 Kiểm tra khả năng đọc và ngữ pháp. Đề thi tiếng anh lớp 3 học kỳ 2 yêu cầu bé đọc đoạn văn và chọn từ gợi ý điền vào chỗ thích hợp để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh.

Câu 5 Nối câu hỏi và câu trả lời tương ứng. Đây là những câu hỏi đơn giản để bé có thể nhớ cấu trúc ngữ pháp và nghĩa từ.

Câu 6 yêu cầu bé trả lời 2 câu hỏi về chính bản thân bé để bé có thể giới thiệu về bản thân

Example: 0 hello hi Nam

Question 3: Look at the pictures and the letters. Write the words. (2 points)

Question 6: Answer the questions about you. (1 point)

3. Is your school big? ………………………………………………………………..

1 – these 2 – rulers 3 – stand 4 – friend

1 – B 2 – B 3 – A 4 – B

1 – library 2 – open 3 – class 4 – rubber

1- c. school 2- b.Primary 3- chúng tôi 4- a. Music 5- e. classrooms

1 – c 2 – e 3 – d 4 – b 5 – a

Bộ Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 3 Có Đáp Án (3)

Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN (3)

Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án

Để không bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi học kỳ 2, chúng tôi giới thiệu với các em bộ sưu tập Tổng hợp Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án với nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên năm học 2015 – 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 – 2016

Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN

Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN (2)

Đề 1 PART 1. LISTENING (20 minutes) Question 1. Listen and number (1 pt) Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1pt) Question 3. Listen and draw the line. (1 pt) Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 Lời bài nghe Question 1. Listen and number. (1 pt)

1. A: Where’s the dog?

B: It’s under the table.

2. A: What are you doing?

B: I am listening to music.

3. A: What’s the weather like?

B: It’s rainy.

4. A: Do you have a goldfish?

B: Yes, I do.

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1pt).

1. There is a living room

2. There are five books on the table.

3. I like robots.

4. I’ve got four cats.

Question 3. Listen and draw the line. (1 pt)

1. A: Do you like planes?

2. B: No, I don’t.

2. I like ships.

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

1. Laura: What is the weather like?

Jimmy : It’s windy.

2. Lilly: What are they doing?

John: They’re flying kites.

3. Mary: What pets do you have?

Peter : I have two dogs.

4. Jane: What toys do you like?

Tom: I like yo-yos.

Đề 2 PART 1: LISTENING (20 minutes) Question 1. Listen and number. (1 pt) Question 2. Listen and draw the line. There is an example. (1 pt) Question 3. Listen and tick. (2 pt) Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 Question 1: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0,25 đ

1. There is a garden in front of the house. 3. There is a kitchen.

2. A: This is my bedroom. 4. The bathroom is big.

B: Oh, it’s nice

Đáp án: A. 2 B. 1 C. 4 D. 3

Question 2: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25 đ

0. I have a parrot.

2. My brother has a goldfish.

3. Nam has a plane.

3. A. They are playing hide and seek.

Question 4:(1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25 đ

1. There are two posters on the wall. 2. The balls are under the bed.

3. I have a dog. 4. My sister has two rabbits

Question 5: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ

1. is 2. robots chúng tôi 4. listening 5. toys

Question 6: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ

1. home 2. kitchen 3. watching 4. Linda 5. cleaning

Question 7: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ

1. car 2. doll 3. rabbit 4. cat

Question 8: (1.đ) Mỗi câu đúng chấm 0.25đ

1. There are four doors.

2. I have a robot.

3. He has two brothers.

4. She is playing the piano.

Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Kỳ 2 Năm 2022

có kèm đáp án giúp bé ôn tập và rèn luyện những kiến thức đã học, giúp bé phát triển khả năng tư duy và ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Điều đó giúp bé bước vào kì thi thực tế một cách tự tin với vốn kiến thức của mình.

Tiếng Anh là môn học mới khi bé học sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, các bậc phụ huynh lên lưu ý sau những đề thi luyện tập lên để bé có thời gian thư giãn. Thêm vào đó là sự kết hợp học tiếng anh với các phương pháp học bổ ích và luyện nghe nói nhiều hơn để đạt được kết quả tốt hơn.

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 năm 2015-2016 có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 xoay quanh việc kiểm tra kĩ năng nghe và các câu hỏi : Cái gì ? , Khi nào ?, Như thế nào ?. Đây là những nội dung chính trong chương trình học của các bé lớp 4 năm 2015-2016. Bố mẹ cũng có thể sử dụng đề thi này như một tài liệu học tiếng Anh lớp 4 trong quá trình dạy học tiếng Anh cho bé.

job milk breakfast school o’clock dinner

Every day I get up at six (1) …………………. I take a shower and get dressed. Then I have bread and eggs for my (2) ………………………… . I drink a glass of (3) …………. . It is my favourite drink. Finally, I prepare to go to (4) ……………… . What time do you get up? What do you have for breakfast?

1. How many people are there in your family?

……………………………………………………………………..

2. What does your mother look like?

……………………………………………………………………..

3. When’s Teachers’ Day?

……………………………………………………………………..

4. What do you do on Teachers’ Day?

……………………………………………………………………..

1. What do your parents do, Mai? – My parents are farmers.

2. My mother is a doctor.

3. Where does she work? In hospital.

4. My uncle is a worker. He works in a factory.

1.d 2.c 3.a 4.b

1. What time is it? – It’s six thirty.

2. Do you like fish? No, I don’t. I like chicken

3. Would you like some water? Yes, please. I’m thirsty.

4. What do you do at Tet, Mai? – I visit my grandparents.

1.c; 2.b; 3.a; 4.c

1. Let’s go to the bookshop. Why do you want to go to the bookshop, Hoa? Because I want to buy some books.

2. Do you like jeans, Linda? -Yes, I do

3. Why don’t you like crocodiles, Tom? – Because they’re scary and dangerous.

4. Do you like T-shirt, Peter? Yes, I do. I like red T-Shirt.

1.A: What can you see in the picture?

A: Very good. Can you colour the elephant?

B: Yes. What colour do you want?

B: Oh. I like gray elephant very much.

2.A: Can you colour the lion orange?

B: Orange? OK. I’m colouring now.

1.A: How much is the T-shirt?

3.A: What’s your favourite food?

4. A: What’s your father’s job?

1-d 2-a 3-c 4-b

Every day I get up at six (1) . I take a shower and get dressed. Then I have bread and eggs for my (2) . I drink a glass of (3) . It is my favourite drink. Finally, I prepare to go to (4) . What time do you get up? What do you have for breakfast?

1. How many people are there in your family?

……………………………………………………………………..

2. What does your mother look like?

……………………………………………………………………..

3. When’s Teachers’ Day?

……………………………………………………………………..

4. What do you do on Teachers’ Day?

……………………………………………………………………..

Tại Alokiddy, các mẫu tài liệu học tiếng Anh lớp 4 ở dạng đề thi, bài kiểm tra, bài tập tiếng Anh đều đạt chuẩn Anh ngữ quốc tế. Vì thế, khi tham gia vào các chương trình học tiếng Anh trẻ em online tại trang web này, chắc chắn, bố mẹ sẽ tìm được nguồn tài liệu dồi dào, bổ ích phục vụ cho quá trình học tiếng Anh của bé trong thời gian học tiểu học.

50 Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 8 Mới Nhất

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Anh

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 học kì 2 năm 2019 – 2020

Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 8 học kì 2 số 1

I. Circle the word of which the underlined sound is pronounced differently from the others. II. Choose the correct answer for each sentence

1. I put my hat on ………………..protect my face from the sunlight.

a. for b. in order to c. on order to

2. Lan is not chúng tôi be in my class.

a. very old b. old enough c. enough old

3. I chúng tôi it for you. I promise.

a. will b. should c. would

4. We were surprised chúng tôi news.

a. hearing b. hear c. to hear

5. This beautiful box chúng tôi recycled paper.

a. made b. was made c. making

6. John is interested chúng tôi history of Vietnam.

a. in b. on c. at

7. Do you mind ………………..these letters for me?

a. send b. to send c. sending

8. Would you mind if I chúng tôi bike?

a. borrow b. borrowed c. to borrow

9. Paris is famous for its ………………………

a. Eiffel Tower b. Big Ben Clock c. Statue of Liberty

10. When the mail man came, my family ………………….

a. sleep b. is sleeping c. was sleeping

11. Her mother ………………a lot of souvenirs while she …………….Paris.

a. bought / visited b. was buying / was visiting c. was buying / visited

12. Do you know how chúng tôi without using the matches?

a. make b. to make c. making

13. Did your school hold a …………………contest last week?

a. flower-arranging b. flower-arranged c. flower-arrange

14. Lien wanted …………………….a letter to her friend in France.

a. sending b. sends c. to send

15. My son’s really afraid …………………………..dogs.

a. of b. for c. with

16. I haven’t seen John chúng tôi got married.

a. since b. before c. by

III. Rewrite the sentences.

1. They built our house two years ago. (passive)

………………………………………………………………………………………..

2. We often buy new clothes for our children on Tet. (passive)

………………………………………………………………………………………..

3. Nga asked me, “Do you visit the Hue Citadel?” (reported speech)

………………………………………………………………………………………..

IV. Write sentences with given words

1. Nam / play / piano / 7 o’clock / last night

………………………………………………………………………………………..

2. they / go / HCM city / next month.

………………………………………………………………………………………..

V. Read the text then do the task below

It was the first time Jim went to HCM city with his parents. When the plane landed at Tan San Nhat airport, the day was fine. There was s bright sun, and the sky was cloudless and blue. It is said that HCM city is the city of sunshine.

They took a taxi to the Rex Hotel, a very big hotel in the city center. After checking in, they went upstairs to their room on the fifth floor. Jim was happy to see the sight of the city. Through the window of the bedroom, he could see the beautiful picture of the city. It was marvelous to see the city sparkling in colorful light at night.

Jim visited many of the places of interest such as Nha Rong Harbour, Dam Sen Park, Suoi Tien and Saigon Water Park. HCM city is famous for shopping malls. Jim bought a lot of souvenirs for his friends at Saigon Tourist Centre.The next evening, the whole family walked along the streets, then came into a well-known vegetarian restaurant to enjoy delicious food. It was really wonderful.

True false

1. …………….Their room was on the sixth floor.

2. chúng tôi visited many places and bought a lot of souvenirs.

Answer the questions:

1. Did they take a bus to the hotel from the airport?

………………………………………………………………………………………..

2. Where could he see the beautiful picture of the city?

………………………………………………………………………………………..

3. Where did Jim’s family have dinner?

………………………………………………………………………………………..

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 8 số 2

I. Tìm từ có phần gạch chận phát âm khác với những từ còn lai.. II: Chọn đáp án đúng.

6: The man ……….. to the principal is my form teacher.

A. talks

B. talk

C. talked

D. talking

7: Rice, coffee, fruits and vegetables are Viet Nam’s agricultural ………….

A. produce

B. production

C. products

D. productive

8: Thanks for the flowers you sent me while I was in hospital. They helped to cheer me ……..

A. over

B. up

C. on

D. in

9: We have lived here ………….. years.

A. for

B. from

C. at

D. since

10: She ……… me she didn’t know what to do.

A. talked

B. told

C. said

D. spoke

11: Would you mind if I ………….. a photo?

A. takes

B. take

C. took

D. taken

12: The …………… festival was held in the communal house yard.

A. rice – cook

B. rice – cooking

C. rice – cooker

D. rice – cooked

13: He has worked with the computer …………. early morning.

A. for

B. from

C. since

D. until

14: It is dangerous …………… in this river.

A. swim

B. swam

C. swimming

D. to swim

15: During his life, Thomas Edison made a lot of ………….

A. inventions

B. discoveries

C. findings

D. phone calls

16: Please tell me …………… to get to the bus station.

A. why

B. which

C. what

D. how

17: Mary …………… in a small house in the countryside.

A. lives

B. live

C. living

D. lived

18: Would you mind putting out you cigarette? ~ ……………….

A. No, thanks.

B. No, of course not

C. No, I wouldn’t.

D. No, I don’t.

19: Sa Pa, located in the north of Viet Nam, is a mountainous ………….

A. resort

B. beach

C. wonder

D. hotel

20: The train …………. at the station yet.

A. didn’t arrive

B. hasn’t arrived

C. isn’t arriving

D. doesn’t arrive

III: Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng..

Nick Johnson lives with his parents, and his sister. They lives in Wembley, in north London. Nick’s mom is called Sue. She works in a supermarket. His dad is called Jim and he works in a bank.

Nick’s sister is called Tracy. She is nice years old. There is also a dog in the family. His name’s Fred.

21: How many people are there in Nick’s Johnson’s family?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

22: Where does Nick’s family live?

A. America B. England

C. Scotland

D. Australia

23: Which does the word “His” in line 3 refer to?

A. Nick’s mother.

B. Nick’s sister.

C. Nick’s cousin.

D. Nick’s dog.

24: What’s Nick’s sister’s name?

A. Sue.

B. Jim.

C. Tracy.

D. Fred.

25: Which of the following is not TRUE?

A. Nick’s family live in London.

B. Nick’s father works in a bank.

C. Nick’s mother works in a supermarket.

D. Nick’s sister is five years old.

IV Tìm lỗi sai. V. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. .

Monica Fox is a tennis (31) ………. She started playing tennis (32) ………… she was ten years old. She has traveled to many countries with her parents (33) ………… has won a lot of tournaments. She won her first (34) ………….. in a tournament in 1985. Now she is trying very (35) …………. She (36) ………….. to play at Wimbledon next year.

VI Viết lại câu sao cho nghĩa thay đổi.

37: Columbus discovered America in the 15th century.

America ……………………………………………………………………………..

38: I’ve never talked to a more interesting person than him.

He is …………………………………………………………………………………..

39: The United States has a big industry that makes cars.

…………………………………………………………………………………………

40: “Can you help me with my homework, Lan”.

Nga asked Lan if ……………………………………………………………………

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.