Top 7 # Đề Thi Nghe Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 1 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Lời Giải Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Kỳ 1 Cho Bé

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 1 kèm lời giải năm nay không khó, vẫn là những kiến thức từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu và từ đó giúp nâng cao nền tảng tiểu học cơ bản, để bé có thể tự tin hơn vào các kì thi cũng như bài kiểm tra.

Lời giải đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 1 cho bé

II. Listen and number. (Em hãy nghe rồi đánh số thứ tự 1,2,3,4 vào bức tranh theo thứ tự nội dung nghe được) (1pt)

III. Listen and complete. ( Em hãy nghe và điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống) (2pts)

V. Read and tick (ü) Y (yes) or N (no) (1pt) ( Em hãy đọc rồi đánh dấu tick (ü) vào cột Y(yes) hoặc N(no).

VI. Look and read. Put a tick (ü) or a cross (û) in the box (Em hãy nhìn tranh, đọc và đánh dấu ü hoặc û vào ô vuông) (1pt)

VII. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng) (1pt)

I. Listen and match (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)

Ex:1.A 2.E 3.D 4.B 5.C

1.D 2.B 3.C 4.A

1.A 2.B 3.A 4.B

V. Read and tick Y (yes) or N (no) (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)

1.Y 2.N 3.N 4.Y

VII. Look at the pictures and the letters. Write the words (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)

1. monkey 2. jeans 3. camera 4. T-shirt

VIII. Complete the sentences (2pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)

1. What animal is that? It’s a monkey.

2. What’s his job ? He’s a worker.

3. What’s he wearing ? He’s wearing a T-shirt.

4. What’s your favourite food ? It’s a hamburger.

2. A: Would you like some chicken ?

B: Yes, please. It’s my favourite food.

3. A: Why do you want to go to the toys shop ?

B: Because I want some toys.

4. A: What’s your favourite food ?

5. A: I want some new books. Let’s go to the bookshop.

B: Great idea. I want some books too.

B: It’s a big festival in our country.

2. A: What’s she going to do ?

B: She’s going to buy a camera.

3. A: Why do you want to go to the bookshop ?

B: Because I want some books.

A: OK. Let’s go to the bookshop.

4. A: What is your favourite food and drink ?

Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 1 Cho Bé Học Tốt Tiếng Anh

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 này gồm 3 phần: Reading và Writting, Speaking kiểm tra trong vòng 40 phút. Kiến thức trong đề thi kiểm tra ôn luyên này hoàn toàn nằm trong chương trình học của lớp 4 nên các bé nên các bé hoàn toàn không quá khó khăn khi làm bài thi. Không những thế, trong đề thi lần này còn có chứa nhiều hình ảnh khác nhau, mô tả, khơi dậy hứng thú khi trẻ làm bài tập, bài thi mà hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán.

Đề thi tiếng anh lớp 4 học kỳ 1 cho bé học tốt tiếng Anh

Đề thi gồm 6 câu hỏi và đáp án. Sau khi làm xong, thầy cô và phụ huynh có thể giúp bé đối chiếu xem mình làm được những câu nào và bé đang còn hổng những kiến thức nào để từ đó có thể giúp bé luyện tập thêm. Trong đề thi này còn có thêm phần Speaking để bé ôn luyện kỹ năng nói, luyện phát âm và luyện từ vựng.

Question 2: Read the passage and circle

This is my father. His name is Quan. He is forty- five years old. He is handsome. He is a doctor in a hospital. He loves his work. He is kind and cheerful. He is a good doctor and a lovely father.

A. Teacher B. doctor C. worker

A. 25 B. 35 C. 45

A. work B. family C. children

A. kind B. friendly C. kind and friendly.

Question 3: Look at the letters. Write the words

is coming soon. We have a lot of fun. I get some (1)……………………. from my parents. My friends get some new clothes from their parents too. We go to ( 2) ……………………………. We eat ( 3) ………………………….. we visit our grandparents. We visit our ( 4) …………………………………… and friends too. I love Tet very much.

Question 4: Choose the words from the box and write it next to the numbers

1. What’s your name?

2. What time do you get up/go to school/ …?

3. What is your father’s/mother’ job?

4. What is your favourite food / drink?

5. What is your mother like/ look like?

6. What’s is Tet/ Mid-Autumn/ Christmas/ Children’s Day?

7. What are you going to do on Tet/ …..?

Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Kỳ 2 Năm 2022

có kèm đáp án giúp bé ôn tập và rèn luyện những kiến thức đã học, giúp bé phát triển khả năng tư duy và ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Điều đó giúp bé bước vào kì thi thực tế một cách tự tin với vốn kiến thức của mình.

Tiếng Anh là môn học mới khi bé học sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, các bậc phụ huynh lên lưu ý sau những đề thi luyện tập lên để bé có thời gian thư giãn. Thêm vào đó là sự kết hợp học tiếng anh với các phương pháp học bổ ích và luyện nghe nói nhiều hơn để đạt được kết quả tốt hơn.

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 năm 2015-2016 có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 xoay quanh việc kiểm tra kĩ năng nghe và các câu hỏi : Cái gì ? , Khi nào ?, Như thế nào ?. Đây là những nội dung chính trong chương trình học của các bé lớp 4 năm 2015-2016. Bố mẹ cũng có thể sử dụng đề thi này như một tài liệu học tiếng Anh lớp 4 trong quá trình dạy học tiếng Anh cho bé.

job milk breakfast school o’clock dinner

Every day I get up at six (1) …………………. I take a shower and get dressed. Then I have bread and eggs for my (2) ………………………… . I drink a glass of (3) …………. . It is my favourite drink. Finally, I prepare to go to (4) ……………… . What time do you get up? What do you have for breakfast?

1. How many people are there in your family?

……………………………………………………………………..

2. What does your mother look like?

……………………………………………………………………..

3. When’s Teachers’ Day?

……………………………………………………………………..

4. What do you do on Teachers’ Day?

……………………………………………………………………..

1. What do your parents do, Mai? – My parents are farmers.

2. My mother is a doctor.

3. Where does she work? In hospital.

4. My uncle is a worker. He works in a factory.

1.d 2.c 3.a 4.b

1. What time is it? – It’s six thirty.

2. Do you like fish? No, I don’t. I like chicken

3. Would you like some water? Yes, please. I’m thirsty.

4. What do you do at Tet, Mai? – I visit my grandparents.

1.c; 2.b; 3.a; 4.c

1. Let’s go to the bookshop. Why do you want to go to the bookshop, Hoa? Because I want to buy some books.

2. Do you like jeans, Linda? -Yes, I do

3. Why don’t you like crocodiles, Tom? – Because they’re scary and dangerous.

4. Do you like T-shirt, Peter? Yes, I do. I like red T-Shirt.

1.A: What can you see in the picture?

A: Very good. Can you colour the elephant?

B: Yes. What colour do you want?

B: Oh. I like gray elephant very much.

2.A: Can you colour the lion orange?

B: Orange? OK. I’m colouring now.

1.A: How much is the T-shirt?

3.A: What’s your favourite food?

4. A: What’s your father’s job?

1-d 2-a 3-c 4-b

Every day I get up at six (1) . I take a shower and get dressed. Then I have bread and eggs for my (2) . I drink a glass of (3) . It is my favourite drink. Finally, I prepare to go to (4) . What time do you get up? What do you have for breakfast?

1. How many people are there in your family?

……………………………………………………………………..

2. What does your mother look like?

……………………………………………………………………..

3. When’s Teachers’ Day?

……………………………………………………………………..

4. What do you do on Teachers’ Day?

……………………………………………………………………..

Tại Alokiddy, các mẫu tài liệu học tiếng Anh lớp 4 ở dạng đề thi, bài kiểm tra, bài tập tiếng Anh đều đạt chuẩn Anh ngữ quốc tế. Vì thế, khi tham gia vào các chương trình học tiếng Anh trẻ em online tại trang web này, chắc chắn, bố mẹ sẽ tìm được nguồn tài liệu dồi dào, bổ ích phục vụ cho quá trình học tiếng Anh của bé trong thời gian học tiểu học.

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 2 Có File Nghe

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN Trường PTDTBTTH Số 1 Mường Nhà

Họ và tên : ……………………………………………… Lớp : ………………………………………………………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ IINĂM HỌC 2014-2015Môn Tiếng Anh – Lớp 4 ( Thời gian làm bài: 40 phút)

PART 1: LISTENING (20 Minutes)

I. Listen and match (Em hãy nghe rồi nối với bức tranh tương ứng) (1pt)

II. Listen and number. (Em hãy nghe rồi đánh số thứ tự 1,2,3,4 vào bức tranh theo thứ tự nội dung nghe được) (1pt)

III. Listen and complete. ( Em hãy nghe và điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống) (2pts)

1. p_ n_c

2. sa_ s_ge

4.c_me_a

IV. Listen and tick (Nghe và đánh dấu ( vào tranh mà em nghe được) (1pt)

PART II- READING AND WRITING ( ĐỌC VÀ VIẾT) (25 minutes)

V. Read and tick (() Y (yes) or N (no) (1pt) ( Em hãy đọc rồi đánh dấu tick (() vào cột Y(yes) hoặc N(no). My name is Nam. I’m ten years old. I’m a pupil at Le Van Tam Primary School. I’m in class 4A. There are twenty-two pupils in my class. I like reading very much. I often go to the library in my free time. My favourite subject is English. I usually play badminton with my friends in our breaktime because I love sports too.

1. Nam is ten years old.

2. There are twenty-three pupils in his class

3. His favourtite subject is Math.

4. His favourite sport is badminton.

VI. Look and read. Put a tick (() or a cross (() in the box (Em hãy nhìn tranh, đọc và đánh dấu ( hoặc ( vào ô vuông) (1pt)

1. This is an umbrella.

2. It’s a sausage.

3. That is a crocodile

4. That is a shirt.

VII. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng) (1pt)

2. eanjs

VIII. Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau) (2pts)1. What animal is that ? It’s a ……………

2. What`s his job ?He`s a……………

3. What’s he wearing? He’s wearing a ………….

4. What`s your favourite food ?It`s ………………………

WRITTEN TEST CORRECTION 3

PART 1: LISTENING (20 Minutes)

I. Listen and match (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)Ex:1.A 2.E 3.D 4.B 5.CII. Listen and number (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4) 1.D 2.B 3.C 4.A

III. Listen and complete (2pts) Mỗi câu đúng 0,5 điểm (0, 5×4)1. picnic2. sausage

3. bread4.camera

IV. Listen and tick (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)1.A 2.B 3.A 4.B

PART II- READING AND WRITING (25 minutes)

V. Read and tick Y (yes) or N (no) (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25×4)1.Y 2.N 3.N 4.Y

VI