Top 6 # Dạy Tiếng Việt Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 4/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Giáo Trình Dạy Tiếng Việt

Giáo Trình Học Tiếng Hàn Qua âm Hán Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 2, Giáo Trình Học 3d Max Tiếng Việt, Giáo Trình Học 3ds Max Tiếng Việt, Giáo Trình Hsk 1 Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Việt, Giáo Trình Mvc 4 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Việt, Giáo Trình Photoshop 7.0 Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Thương Mại, Giáo Trình Ngữ Dụng Học Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn, Giáo Trình Lumion 9 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Lumion 8 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Học After Effects Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Người Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Kinh Tế, Giáo Trình Cinema 4d Tiếng Việt, Giáo Trình 60 Bài Eps Topik Có Tiếng Việt, Giáo Trình C Aptech Tiếng Việt, Tại Giáo Trình Boya Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Kinh Tế Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt 2, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn Quốc, Giáo Trình Học Autocad 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Ruby Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nhật, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 1 Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình E-learning Outlook 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Access 2010 Tiếng Việt Toàn Tập, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình E-learning Office 2007 Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Dành Cho Người Nước Ngoài Vsl, Quy Trình 4 Việc Trong Dạy Tiếng Việt 1 Công Nghệ Giáo Dục Là, Giáo Trình Tiếng Việt Thực Hành Của Nguyễn Minh Thuyết, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Ngoài Nước Ngoài 2, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Và Đại Học Sư Phạm, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Giáo án ôn Tập Tiếng Việt 11, Giáo án ôn Tập Tiếng Việt Lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1 Giáo án, Tiếng Anh Tập 1 Lớp 4 Nhà Xuất Bản Giao Dục Việt Nam, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề, Giáo Trình Học Tiếng Trung Giao Tiếp, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Hay Nhất, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp New Headway Tập 2, Giáo Trình Tiếng Anh Giao Tiếp Headway, Giáo Trình Học Giao Tiếp Tiếng Trung, Sach Giao Vien Tieng Viet Lop 3, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 3 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 3 Pdf, Sách Giáo Khoa Lớp 5 Môn Tiếng Việt, Sách Giáo Khoa Lớp 4 Tiếng Việt Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 2 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lop 2 Tap 2, Sách Giáo Khoa Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 4, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 2 Pdf, Sách Giáo Khoa Tiêng Việt Lớp 3, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Tải Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 3, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 Pdf, Văn Bản Sách Giáo Viên Tiếng Việt 2, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1, Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Việt 4 Tập 1, Sach Giao Khoa Tieng Viet 1 Tap 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Tập 2,

Giáo Trình Học Tiếng Hàn Qua âm Hán Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 2, Giáo Trình Học 3d Max Tiếng Việt, Giáo Trình Học 3ds Max Tiếng Việt, Giáo Trình Hsk 1 Tiếng Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Tiếng Việt, Giáo Trình Mvc 4 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Lớp 1, Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Việt, Giáo Trình Photoshop 7.0 Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Thương Mại, Giáo Trình Ngữ Dụng Học Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn, Giáo Trình Lumion 9 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Lumion 8 Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Học After Effects Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Anh Cho Người Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Kinh Tế, Giáo Trình Cinema 4d Tiếng Việt, Giáo Trình 60 Bài Eps Topik Có Tiếng Việt, Giáo Trình C Aptech Tiếng Việt, Tại Giáo Trình Boya Tiếng Việt Pdf, Giáo Trình Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Sketchup 8 Tiếng Việt, Giáo Trình Kinh Tế Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Autocad 2010 Tiếng Việt, Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt 2, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Hàn Quốc, Giáo Trình Học Autocad 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Tự Học Ruby Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nhật, Giáo Trình Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Việt, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 1 Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc, Giáo Trình E-learning Outlook 2007 Tiếng Việt, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Giáo Trình Học Access 2010 Tiếng Việt Toàn Tập, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Pdf, Giáo Trình E-learning Office 2007 Bằng Tiếng Việt, Giáo Trình Tiếng Việt Dành Cho Người Nước Ngoài Vsl, Quy Trình 4 Việc Trong Dạy Tiếng Việt 1 Công Nghệ Giáo Dục Là,

Dạy Tiếng Việt Cho Tây

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam, trưởng khoa Việt Nam học và tiếng Việt (VSL) Trường ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia Hà Nội, là một trong nhiều giảng viên trẻ gần 40 năm trước vừa ra trường đã được nhận về khoa để đào tạo đi Campuchia dạy tiếng Việt.

Ngày ấy, tiếng là đi chuyên gia, nhưng kỳ thực việc đi Campuchia là đi làm nghĩa vụ quốc tế, hay thường gọi là “đi chiến trường K”.

Trong hồi ức của các thầy, Phnom Penh – Campuchia khi đó hoang tàn. Nước thiếu, điện thiếu. Ban đêm, các thầy cô không dám ló ra ngoài đường…

Dạy tiếng Việt cho người Campuchia, thầy Nam tận dụng cơ hội để học tiếng Khmer, nói tiếng Khmer bằng giọng của người Khmer.

Khi về nước, thầy còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn khi hì hụi vác theo… 10kg bài kiểm tra của sinh viên Campuchia. Có người tỏ ra ái ngại: tiếng Khmer có lẽ chỉ dùng ở đất bạn, chứ về Việt Nam còn dùng vào việc gì, dịp gì?

Nhưng với thầy Nam, tài sản ngôn ngữ ấy sau này không bị bỏ phí đi tí nào. Luận án tiến sĩ về khảo sát lỗi ngữ pháp tiếng Việt của người nước ngoài đã chỉ ra và so sánh những lỗi hay mắc phải của người nói tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Khmer khi học tiếng Việt…

Vậy là dù kế hoạch ban đầu đi Campuchia một năm, nhưng thầy phải gắn bó với đất nước ấy tổng cộng hơn 7 năm.

Không riêng gì thầy Nam, tuổi 20 sôi nổi của nhiều giảng viên trẻ dạy tiếng Việt đã dành cho “K”.

Sau khi Campuchia được giải phóng khỏi ách diệt chủng của Pol Pot, từ cuối năm 1979 cho đến năm 1991, đã có trên 200 lượt cán bộ giảng dạy của VSL được mời làm chuyên gia giảng dạy tiếng Việt tại các trường ĐH Phnom Penh (nay là ĐH Hoàng gia Campuchia), ĐH Y, ĐH Kinh tế…

Không chỉ ở “chiến trường K”, các giáo viên Việt Nam còn đi nhiều nước trên thế giới để dạy tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Ngoài Campuchia, thầy Nam còn có ba năm dạy tiếng Việt ở ĐH Ngoại ngữ Tokyo.

Chưa kể, thầy còn đến Đài Loan dạy phương pháp dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt ở Đài Loan, nghiên cứu và thuyết trình về phương pháp giảng dạy tiếng Việt ở Pháp, đến trường tiếng Việt của con em người Việt ở Thụy Sĩ, Đức, Ý…

TS Bình Slavická (khoa triết Viện Viễn Đông, ĐH Charles, Cộng hòa Czech) cho biết tại ĐH Charles – một trong những trường ĐH lâu đời bậc nhất châu Âu, tiếng Việt và ngành Việt Nam học đang có những bước phát triển mạnh mẽ.

Là giảng viên dạy tiếng Việt có tiếng, ít ai biết bà Bình đã rẽ ngang sang công việc này từ vị trí một… kỹ sư xây dựng. Chồng bà – một người Czech, một nhà nghiên cứu về nghệ thuật truyền thống châu Á – rất mê sân khấu truyền thống Việt.

“Dạy tiếng Việt vẫn là việc vô cùng khó khăn. Đến tận bây giờ, mỗi khi lên lớp, tôi đều phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chồng tôi vẫn trêu: Em đi dạy tiếng mẹ đẻ mà sao mất nhiều thời gian chuẩn bị đến thế?” – TS Bình kể.

Cùng với sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Czech, sinh viên gốc Việt đăng ký theo học nhiều lên.

“Điều này đòi hỏi phải thay đổi phương pháp giảng dạy. Bởi nói cho đúng thì tiếng Việt ở đây vừa được dạy như một ngoại ngữ (với sinh viên bản xứ), vừa phải được dạy như ngôn ngữ thứ hai (với sinh viên gốc Việt)…” – bà Bình cho biết.

Theo thống kê, hiện tại số lượng sinh viên gốc Việt theo học ngành Việt Nam học tại viện đã chiếm đến 50%.

Tình thầy – trò không biên giới

Nhờ sự tận tụy, kiên nhẫn của các thầy cô, tiếng Việt đã vượt khỏi biên giới Việt Nam đến với các nước. Nhưng cũng không chỉ có mỗi tiếng Việt, mà tình thầy – trò cũng trở nên… không biên giới.

Vào những năm 1980, khi quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang căng thẳng, thầy Hồ Hải Thụy nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Đó là vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, có đại diện Trung Quốc sang dự.

Việc lựa tìm phiên dịch giữa lúc “quan hệ hai nước đang xấu” được thực hiện rất cẩn thận và kỹ càng. Vừa giỏi ngoại ngữ, vừa am tường về nhiều lĩnh vực, thầy giáo – nhà nghiên cứu Hồ Hải Thụy được chọn.

Thầy Thụy chính là tác giả của nhiều cuốn từ điển tiếng Việt, từ điển Anh – Việt thuộc hàng best-seller một thời.

Đại diện chính thức của Trung Quốc dự lễ kỷ niệm là viện trưởng Viện Kinh tế của Trung Quốc.

Khi vị khách vừa bước từ máy bay xuống, thầy Thụy nhận ra đó là sinh viên cũ của mình, từng sang Việt Nam học tiếng Việt. Người học trò nhìn thấy thầy cũng sững lại, không biết phải ứng xử thế nào.

Bình tĩnh, thầy Thụy rành rọt: “Tôi là Hồ Hải Thụy. Tôi sẽ phiên dịch cho ngài trong chuyến thăm này”.

Chuyến thăm khi đó kéo dài chừng 2-3 ngày. Mọi việc trôi chảy, êm xuôi, thầy Thụy làm tròn nhiệm vụ. Bất ngờ, trước khi trở về nước, người viện trưởng kia tìm đến thăm thầy Thụy để nói: “Tôi vẫn luôn nhớ đến thầy”.

Những năm 1988-1989, Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn chưa bình thường hóa quan hệ, thầy Thụy được mời sang Hoa Kỳ để dạy tiếng Việt, vừa trao đổi học thuật.

Từ những bài giảng tiếng Việt ở Mỹ, thầy Thụy đã gieo vào sinh viên, học giả nơi cường quốc ấy tình cảm trân trọng đặc biệt. Có học viên ngày nào giờ đã là giáo sư đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ vẫn thư tín đều đặn với thầy để trao đổi, nhờ góp ý.

Vị giáo sư ấy là tác giả rất nhiều cuốn sách về Việt Nam, ông gọi thầy Thụy là “một kho tàng quốc gia của nền văn hóa Việt Nam”.

Dạy Tiếng Việt Cho Người Lào

Thượng úy Nguyễn Văn Trinh cho biết, lớp học tiếng Việt của Bộ đội biên phòng VN mở trên đất Lào ra đời từ năm 2015, do anh trực tiếp tham mưu với chỉ huy Đồn biên phòng Thông Thụ.

Thượng úy Nguyễn Văn Trinh và em Thào May Sì (một trong nhiều học sinh được dạy tiếng Việt) ẢNH: PHAN HẬU

Thượng úy Trinh cho biết, lớp học tiếng Việt của Bộ đội biên phòng VN mở trên đất Lào ra đời từ năm 2015, do anh trực tiếp tham mưu với chỉ huy Đồn biên phòng Thông Thụ, khi đồn nhận lời giúp đỡ người dân bên kia biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và mở mang tri thức. Nhưng công việc đầu tiên, theo thượng úy Trinh, là cần dạy tiếng Việt để người dân Lào có thể giao tiếp, lắng nghe những chia sẻ, hướng dẫn từ Bộ đội biên phòng VN. Để duy trì lớp học trong suốt 3 năm qua với 105 học viên đã tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn “nói thông, viết thạo tiếng Việt”, thượng úy Trinh là người trực tiếp biên soạn giáo án và đứng lớp giảng dạy.

Theo thượng úy Trinh, lớp học mở trong dịp hè hằng năm. Mỗi khóa học kéo dài 3 tháng. Thời gian đó, thượng úy Trinh khoác ba lô sang nước bạn Lào dạy tiếng Việt, đường đi lại khó khăn, có khi phải ăn ngủ ngay lớp học hằng tuần, hằng tháng mới có dịp về thăm đồn. Ở các lớp học tiếng Việt trong bản Nậm Táy, đông nhất vẫn là học sinh, thanh niên. Tại địa bàn công tác, thượng úy Trinh còn mở thêm các khóa học dành cho cán bộ là người địa phương.

“Ngày đầu mở lớp, tôi không nghĩ sẽ duy trì được đến bây giờ. Người dân Lào rất thích và chịu khó học tiếng Việt, nhờ đó mà các thông tin quy định pháp luật bảo vệ biên giới của Bộ đội biên phòng VN tuyên truyền đến với họ dễ dàng hơn. Người dân hai nước cùng gìn giữ, bảo vệ đường biên giới chung”, thượng úy Trinh nói.

Bằng sự đam mê và nhiệt huyết với các lớp học, thượng úy Trinh đang góp phần gây dựng tinh thần đoàn kết, tình cảm hữu nghị gắn bó keo sơn giữa người dân hai bên biên giới.

Theo Phan Hậu/ Thanh Niên

Dạy Tiếng Việt Cho Người Singapore

Đánh giá

Lợi ích của học tiếng Việt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đối thoại vào ngày 27/4/2018 có nêu rõ Singapore là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN và cũng là cửa ngõ để các tập đoàn đa quốc gia và khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam và giúp Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với thế giới. Do đó, nếu bạn đã học tiếng Việt, bạn có thể dễ dàng du lịch, giao lưu văn hóa, và quan trọng nhất là giao thương kinh tế với Việt Nam.

Ngoài ra việc học tiếng Việt còn giúp cho bạn có thể tiếp cận được với những nguồn tri thức mới từ Việt Nam. Nếu bạn là người ham học hỏi thì không nên bỏ qua những kiến thức lịch sử hào hùng đấu tranh kiên cường và bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Hơn nữa, nếu bạn là sếp, các cấp quản lý thì bạn sẽ dễ dàng thúc đẩy sự nghiệp vì với việc am hiểu tiếng Việt, bạn có thể dễ dàng hiểu được nhu cầu, phong tục, tập quán của người dân Việt Nam. Từ đấy, bạn có thể đưa ra được nhiều chiến lược hợp lý để mở rộng thị trường tại Việt Nam.

E-Solution dạy tiếng Việt cho người Singapore

Hiện nay, E-Solution có nhiều khóa học dạy tiếng Việt cho người Singapore như học tiếng Việt online, học tiếng Việt 1 on 1, học tiếng Việt tại nhà, học tiếng Việt tại doanh nghiệp,… phù hợp với nhiều đối tượng học viên và dễ dàng lựa chọn.

Bạn sẽ được học với những giáo viên chất lượng nhất Việt Nam với những giáo viên tốt nghiệp từ đại học sư phạm hoặc các trường có các ngành ngôn ngữ học với tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giảng dạy thực tế. Ngoài ra, giáo viên có thể nói được ít nhất 2 ngôn ngữ, dễ dàng giúp học viên hiểu rõ bài học, và giải đáp thắc mắc khi có câu hỏi ngay lập tức.

Nói về giá, chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp các khóa dạy tiếng Việt cho người Singapore giá rẻ nhất thị trường. Chúng tôi đã cắt giảm rất nhiều các chi phí không cần thiết mà các trung tâm khác đang áp dụng để tính phí cho khách hàng. Do vậy, bạn sẽ không còn lo lắng về việc học phí quá đắt.

Bùi Hà Quí