Top 8 # Day Tieng Thai Lan Co Ban Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Lienminhchienthan.com

Giáo An Day Them Tieng Anh

SEPTEMBERTeaching date:

REVISION- Unit 1: Back to school (buổi 1)

I-Objectives:-Help students understand the use of indefinite quantifier ” much , many , a lot of , lots of “– Introduce names and addressesII-Teaching aids:– Teaching plan, workbook ,chalk ,miniboard , pictures

Teacher – students’ activitiesContents

– help students understand how to use indefinite quantifiers

– guide sts to do this exercise

– go round to control the whole class.

– check and help the weak students to do

– correct the mistakes then write them in notebooks

– How to ask and answer about names and addresses.

– guide sts to write them in notebooks.

– How to arrange these sentences into correct sentences /

– guide sts to arrange

– Write them in the notebooks

-How to make questions with ” how far “

-guide sts to write them on the board.

– Check and correct the mistakes.EXERCISE I Hoàn thành các câu sau với “much, many, a lot of và lots of”.1. My father never drinks ……………coffee for breakfast.2. I don’t chúng tôi to read.3. Her new school has……………students.4. There are………orange juice in the jar.5. This hotel doesn’t have………rooms.6. He has ……….money in his pocket.7. There are too…….pictures on the wall.8. She drinks…………..tea.9. Nga has………….. friends.10. I don’t have chúng tôi time now.11. My new class doesn’t have…….boys.12. Do you have……….English book?13. She doesn’t chúng tôi time.14. You should drink chúng tôi every day.15. How………….pencils do you buy?16. I want to buy a new house but I don’t have……………money.17. There aren’t…. students in my class.18. Does your school library have…….books?19. I often go to bed early. Today, I must stay up late because I have too………homework to do.EXERCISE IIGiới thiệu tên và quê quán :EX: Her name is chúng tôi is from Hanoi.1.Tuan/ Hue ………………………..2.Mai/ Nha trang ……………………..3.Michele/Paris ……………………….4.Susan/Newyork . …………………….5.Phong/HCM city ……………………6.Yoko/Tokyo ………………………..EXERCISE III Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh1. see/ you/ again/ nice/ to2. our/ classmate/ is/ this/ new3. have/ any/ doesn’t/ in/ she/ friends/ Ha Noi4. new/ has/ students/ her school/ a lot of5. with/ her/ lives/ Hoa / in/ uncle/ and aunt/ Ha NoiEXERCISE IVĐặt câu hỏi với how far và trả lời theo gợi ý:1.school/her house

Teaching date:

REVISION-Unit 2: Personal information (

Bai Hoc Bat Dau Cho Nguoi Hoc Tieng Anh Giao Tiep Co Ban

Học tiếng Anh giao tiếp là cả một quá trình gian khổ cần kết hợp giữa các phương pháp khác nhau. Ngoài ra việc còn cần thêm các tài liệu, giáo trình tốt để có thể tự học tại nhà. Tuy nhiên, trong nhiều hoàn cảnh thì ngoài việc tự học và tuân thủ nguyên tắc học thì bạn nên đến trung tâm để có 1 lần được làm theo đúng bài bản.

Có những bạn luôn đặt mục tiêu là một ngày phải học thuộc từ 10 -15 từ mới và ngày mai lại quên ngay. Hoặc là bằng cách học tiếng Anh giao tiếp bắt đầu bằng một từ nào đó, ví dụ học từ “talk” thì liệt kê ra tất cả cách sử dụng của từ đó?. Học như vậy đến khi giao tiếp bạn phải “lục lọi” tất cả những từ mà mình đã học và lắp ghép lại từng câu với nhau và xem xét xem nó có thể dùng trong trường hợp này không.

Bạn sẽ nói lập bập, ngắt quảng và chỉ sau một lúc là sẽ bối rối. Thay vào đó, hãy học các bài học tiếng Anh giao tiếp cơ bản và các từ, cụm từ gắn với ngữ cảnh đó. Khi gặp tình huống tương tự bạn đã có sẵn tiếng Anh phù hợp để “bật” ngay ra rồi, thay vì phải nghĩ lâu. Nếu bạn quan niệm học cho xong, cho biết thì đó là một quan niệm sai lầm, và nó sẽ chẳng mang lại cho bạn kết quả gì đâu. Bạn phải biết cách vận dụng vào hoàn cảnh giao tiếp.

Tại sao, chỉ cần 3000 từ vựng tiếng Anh cơ bản là có thể nói tiếng Anh dễ dàng, nhưng trên thực tế có nhiều bạn có rất nhiều vốn từ vựng tiếng anh, thậm chí lên đến 5000 – 6000 từ nhưng vẫn không thể giao tiếp được, lý do là các bạn chỉ học để đó và không bao giờ vận dụng. Vì thế vấn đề không phải là học nhiều, mà là sử dụng được tất cả những gì bạn đã học.

Cách học tiếng Anh giao tiếp tức là rèn luyện kỹ năng nghe, nói. Tuy nhiên, hai kỹ năng này bạn phải được kết hợp chặt chẽ với nhau. Nếu một người chỉ có rèn luyện kỹ năng nghe, thì nó chỉ tăng khả năng của bạn là hiểu người khác nói gì chứ không thể nói được những điều mà mình muốn đối đáp lại, hoặc ngược lại nếu một người nào đó chỉ có rèn luyện kỹ nói, thì quá trình trao đổi với người khác sẽ rất khó khăn vì không nghe được họ nói gì, như vậy sẽ biết phải trả lời như thế nào.

Chính vì vậy, để có thể giao tiếp tốt thì bạn phải rèn luyện kết hợp cả hai kỹ năng này, tốt nhất là hãy cố gắng để luyện tập tiếng Anh giao tiếp với người thật, tốt nhất là với người nước ngoài, hoặc những người giỏi tiếng Anh hơn bạn, hoặc cùng lắm thì với bạn bè cũng được. Đừng tập một mình!

Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat Co Phu De Rolling In The Deep

There’s a fire starting in my heart, Reaching a fever pitch and it’s bring me out the dark,

Finally, I can see you crystal clear, Go ahead and sell me and I’ll lay your shit bare, See how I’ll leave with every piece of you, Don’t underestimate the things that I will do,

There’s a fire starting in my heart, Reaching a fever pitch and it’s bring me out the dark,

The scars of your love remind me of us, They keep me thinking that we almost had it all, The scars of your love, they leave me breathless, I can’t help feeling,

We could had it (You’re gonna wish you never had met me), Rolling in the deep, (Tears are gonna fall, rolling in the deep), You had my heart inside of your hands, (You’re gonna wish you never had met me), And you played it to the beat, (Tears are gonna fall, rolling in the deep),

Baby, I have no story to be told, But I’ve heard one on you and I’m gonna make your head burn, of me in the depths of your despair, Make a home down there as mine sure won’t be shared,

The scars of your love remind me of us, (You’re gonna wish you never had met me), They keep me thinking that we almost had it all, (Tears are gonna fall, rolling in the deep), The scars of your love, they leave me breathless, (You’re gonna wish you never had me), I can’t help feeling, (Tears are gonna fall, rolling in the deep),

We could have had it all, (You’re gonna wish you never had met me), Rolling in the deep, (Tears are gonna fall, rolling in the deep), You had my inside of your hands, (You’re gonna wish you never had met me), And you played it to the beat, (Tears are gonna fall, rolling in the deep),

Could have had it all, Rolling in the deep, You had my heart inside of your hands, But you played it with a beating,

Throw your soul through every open door, Count your blessings to find what you look for, Turn my sorrow into treasured gold, You’ll pay me back kind and reap just what you’ve sown,

(You’re gonna wish you never met me), We could have had it all, (Tears are gonna fall, rolling in the deep), We could have had it all, (You’re gonna wish you never had met me), It all, it all, it all, (Tears are gonna fall, rolling in the deep),

We could have had it all, (You’re gonna wish you never had met me), Rolling in the deep, (Tears are gonna fall, rolling in the You had my heart inside of your hands, (You’re gonna wish you never had met me), And you played it to the beat, (Tears are gonna fall, rolling in the deep),

Could have had it all, (You’re gonna wish you never had met me), Rolling in the deep, (Tears gonna fall, rolling in the deep), You had my heart inside of your hands,

But you played it, You played it, You played it, You played it to the beat.

Hoc Tieng Anh Qua Bai Hat Co Phu De Blank Space

Nice to meet you Where you been? I could show you incredible things Magic, madness, heaven, sins Saw you there and I thought oh my god Look at that face, you like my next mistake Love’s a game, wanna play?

New money, suit and tie I can read you like a magazine Ain’t it funny rumors fly And I know you’ve heard me So hey, let’s be friends I’m dying to see how this one ends Grab your passport and my hand I could make the bad guys good for a weekend

So it’s gonna be forever Or it’s go down in flames You can tell me when it’s over If the high was worth the pain Got a long list of ex-lovers They’ll tell you I’m insane Cause you know I love the players And you love the game

Cherry lips Crystal skies I could show you incredible things Stolen kisses, pretty lies You’re the king baby I’m your queen Find out what you want Be that girl for a month Wait the worst is yet to come Oh no

Screaming, crying, storms I could make all the tables turn Rose garden filled with thorns Keep you second guessing like oh my god Who is she? I get drunk on jealousy But you’ll come back each time you leave Cause darling I’m a nightmare dressed like a daydream

So it’s gonna be forever Or it’s gonna go in flames You can tell me when it’s over If the high was worth the pain Got a long list of ex-lovers They’ll tell you I’m insane Cause you know I love the players And love the game

Boy’s only want love If it’s torture Don’t say I didn’t say I didn’t warn you Boy’s only want love If it’s torture Don’t say I didn’t say I didn’t warn you

So it’s gonna be forever Or it’s gonna go down in flames You can tell me when it’s over If the high was worth the pain Got a long list of ex-lovers They’ll tell you I’m insane Cause you know love the players And you love the game