Tổng Hợp 65 Từ Vựng Tiếng Anh Về Đồ Dùng Học Tập

--- Bài mới hơn ---

 • Anh Văn Bộ Ngoại Giao Có Tốt Không?
 • Tổng Quan Khóa Học Tại Trung Tâm Ngoại Giao Và Ngoại Ngữ Bộ Ngoại Giao
 • Nơi Giảng Dạy Tiếng Anh Điển Hình Như Trung Tâm Ngoại Ngữ Bộ Ngoại Giao Có Tốt Không?
 • Tên Các Cơ Quan Nhà Nước Bằng Tiếng Anh Theo Quy Định Của Bộ Ngoại Giao
 • Học Phí Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Giao Và Ngoại Ngữ Cefalt 2022
 • 2. Bài văn mẫu dùng từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập

  Bài văn mẫu về dụng cụ học tập (stationery)

  Books are considered the best friend of any students. In reality, they’re not just helping us as tools, they accompany us just like friends.

  Books deliver an unlimited amount of knowledge and experience, bringing us into a world of imagination and stimulate our creativity. Thanks to the information we get from them, we can improve our understanding, widen our vision and look at things in a multidirectional manner so that we become more conscious of problems and better at coping with different situations.

  Have you ever considered reading a book when having nobody to talk to and getting bored? Like a best mate, the books have never left us alone. They’re always by our side, no matter where we’re headed, how we feel. An inpidual who develops the habit of reading books is believed to never feel lonely or bored. It’s like finding out your soulmate.

  Books, in my opinion, are the most loyal friends one can have. They help to find our life missions. Books are still with us without having to say anything in return. They entertain us, lead us in the right direction during the hour of need, out of boredom and loneliness. All in all, much like depending on our best friends, we can count on the books all the time.

  Sách cung cấp một lượng kiến ​​thức và kinh nghiệm không giới hạn, đưa chúng ta vào thế giới của trí tưởng tượng và kích thích khả năng sáng tạo của chúng ta. Nhờ thông tin mà chúng ta có được từ sách, chúng ta có thể nâng cao hiểu biết, mở rộng tầm nhìn và nhìn mọi thứ theo hướng đa chiều để có ý thức hơn về các vấn đề và đối phó tốt hơn với các tình huống khác nhau.

  Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc đọc một cuốn sách khi không có ai để nói chuyện và cảm thấy buồn chán? Giống như một người bạn đời tốt nhất, những cuốn sách chưa bao giờ khiến chúng ta cô đơn. Họ luôn ở bên cạnh chúng ta, bất kể chúng ta đang đi đâu, chúng ta cảm thấy thế nào. Một cá nhân phát triển thói quen đọc sách được cho là không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn chán. Việc này giống như tìm ra tri kỷ của bạn.

  Theo tôi, sách là người bạn trung thành nhất. Họ giúp tìm ra sứ mệnh cuộc đời của chúng ta. Sách vẫn ở bên chúng ta mà không cần phải nói lời đáp lại. Chúng giải trí cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi đúng hướng trong thời điểm cần thiết, thoát khỏi sự buồn chán và cô đơn. Nói chung, giống như trông cậy vào những người bạn thân nhất của chúng ta, chúng ta có thể tin tưởng vào những cuốn sách mọi lúc.

  3. Tổng kết từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh Về Đồ Dùng Học Tập Đầy Đủ Nhất
 • Cách Học Hội Thoại Tiếng Anh Theo Chủ Đề Đơn Giản, Hiệu Quả
 • 100 Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Tình Huống (Phần 10)
 • Thành Công Học Đàm Thoại Tiếng Anh Cấp Tốc Trong 30 Ngày
 • 8 Bài Hội Thoại Học Tiếng Anh Cơ Bản Ai Cũng Nên Biết
 • Từ Vựng Tiếng Anh Về Đồ Dùng Học Tập Đầy Đủ Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp 65 Từ Vựng Tiếng Anh Về Đồ Dùng Học Tập
 • Anh Văn Bộ Ngoại Giao Có Tốt Không?
 • Tổng Quan Khóa Học Tại Trung Tâm Ngoại Giao Và Ngoại Ngữ Bộ Ngoại Giao
 • Nơi Giảng Dạy Tiếng Anh Điển Hình Như Trung Tâm Ngoại Ngữ Bộ Ngoại Giao Có Tốt Không?
 • Tên Các Cơ Quan Nhà Nước Bằng Tiếng Anh Theo Quy Định Của Bộ Ngoại Giao
 • Bên cạnh việc học từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm để tích lũy các từ vựng về các môn học bằng tiếng Anh. Hack Não Từ Vựng sẽ cung cấp từ vựng tiếng Anh về các môn học để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc học.

  Bài văn mẫu về đồ dùng học tập bằng tiếng Anh

  Bài văn mẫu miêu tả về dụng cụ học tập tiếng Anh

  Books are considered to be man’s best friend. Indeed, they are not only bring out the best in us but also always remain by our side.

  Books offer a powerhouse of knowledge and wisdom, take us to an imaginative world and enhance our creativity. According to their abundance of knowledge, we can enhance our learning, expand our vision and look at things in a multidirectional way so that we become more aware of things and better off at handling different situations

  Have you ever thought about reading a book when you were bored and had nobody to talk to?. Just like a best friend, books never left us alone. They are always there by our side no matter where we go, how we feel. It is believed that a person who develops the habit of reading books can never feel lonely or bored. It is the same as having a best friend.

  It is rightly said that books are the most loyal friends. They help give our life more meaningful things. Books always stand by us without demanding anything in return. They entertain us when we feel bored and lonely, guide us in the right direction during the hour of need. All in all, we can count on them all the time just like relying on our best friend.

  Sách được coi là người bạn tốt nhất của con người. Thật vậy, chúng không chỉ mang lại những điều tốt nhất cho chúng ta mà còn luôn ở bên cạnh chúng ta.

  Sách cung cấp một sức mạnh của kiến ​​thức và trí tuệ, đưa chúng ta đến một thế giới giàu trí tưởng tượng và nâng cao khả năng sáng tạo của chúng ta. Đi theo nguồn kiến thức dồi dào đó, chúng ta có thể nâng cao hiểu biết, mở rộng tầm nhìn và biết cách nhìn nhận mọi thứ một cách đa chiều để từ đó chúng ta nhận thức rõ hơn và biết cách xử lý linh hoạt các tình huống khác nhau.

  Bạn đã bao giờ nghĩ về việc đọc một cuốn sách khi bạn đang cảm thấy buồn chán và không có ai để nói chuyện chưa? Giống như một người bạn tốt nhất, sách không bao giờ để chúng ta một mình. Chúng luôn ở bên cạnh chúng ta bất kể nơi nào ta đi, bất kể chúng ta cảm thấy thế nào. Người ta tin rằng một người phát triển thói quen đọc sách sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn chán. Nó giống như việc có một người bạn tốt nhất.

  Thật đúng khi nói rằng sách là những người bạn trung thành nhất. Chúng giúp cho cuộc sống của chúng ta nhiều điều có ý nghĩa hơn. Sách luôn luôn đứng bên chúng tai mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại. Chúng đem lại sự giải trí khi chúng ta cảm thấy buồn chán và cô đơn, hướng dẫn chúng ta đi đúng hướng trong thời điểm cần thiết. Sau tất cả, chúng ta có thể tin tưởng vào chúng giống như việc dựa vào người bạn thân nhất của chúng ta.

  Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập là những từ vựng quen thuộc và gắn liền với thời học sinh của chúng ta. Do vậy việc nắm bắt và sử dụng tên gọi tiếng Anh của chúng thường xuyên sẽ giúp chúng ta ghi nhớ từ vựng một cách thiết thực và hiệu quả hơn.

  Học tiếng Anh là một quá trình tích lũy lâu dài, do vậy chúng ta phải biết vận dụng và kết hợp linh hoạt các phương pháp học. Bên cạnh việc rèn luyện học từ vựng theo các cách truyền thống, hay nâng cao trình độ qua việc cải thiện cách đọc tiếng Anh thì việc tiếp thu và kết hợp thêm các phương pháp mới như học tiếng Anh qua truyện chêm, phương pháp học âm thanh tương tự được giới thiệu trong sách Hack Não 1500 từ tiếng Anh sẽ thực sự mang lại những kết quả tích cực.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Học Hội Thoại Tiếng Anh Theo Chủ Đề Đơn Giản, Hiệu Quả
 • 100 Đoạn Hội Thoại Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Tình Huống (Phần 10)
 • Thành Công Học Đàm Thoại Tiếng Anh Cấp Tốc Trong 30 Ngày
 • 8 Bài Hội Thoại Học Tiếng Anh Cơ Bản Ai Cũng Nên Biết
 • Hướng Dẫn Cách Học Tiếng Anh Đơn Giản Và Hiệu Quả
 • Thuộc Lòng 60 Từ Vựng Học Tiếng Anh Về Đồ Dùng Học Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • Con Gái Chị Bán Hoa Quả Giỏi Tiếng Anh Nhờ Học Trên Mạng Từ 4 Tuổi
 • Giáo Viên Bản Ngữ Dạy Tiếng Anh Tại Vũng Tàu
 • Giáo Viên Nước Ngoài Dạy Tiếng Anh Tại Vũng Tàu
 • Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Nhà Ở Vũng Tàu
 • Gia Sư Dạy Môn Tiếng Anh
 • Từ vựng học tiếng Anh về đồ dùng học tập rất quen thuộc với bé vì các con được tiếp xúc mỗi ngày trên lớp hay ngay tại nhà. Đây chính là một lợi thế giúp con rút ngắn thời gian ghi nhớ từ vựng hơn.

  Ngoài việc chú trọng đến từng từ đơn lẻ, các bố mẹ cũng nên lưu ý đến việc lồng ghép các động từ và tính từ khác để tạo thành những mẫu câu giao tiếp, giúp con hình thành phản xạ tiếng Anh.

  Ví dụ 1:

  Is this your textbook?

  Quyển sách giáo khoa này là của con à?

  Yes, it is.

  Dạ, đúng rồi ạ. Ví dụ 2:

  Are these your pens?

  Những cây bút mực này có phải của em không?

  No, they aren’t. My pens are put in my pencil case.

  Dạ không ạ. Em đã cất bút mực vào ví bút rồi ạ. Ví dụ 3:

  Lisa, can you give me a chalk?

  Lisa, em có thể đưa cho cô một viên phấn không?

  Yes, here you are.

  Dạ, của cô đây ạ. Ví dụ 4:

  Can I help you?

  Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?

  I want to buy a notebook for my son.

  Ví dụ 1:

  What color is your school bag?

  Cặp của bạn màu gì?

  Oh, there are many colors on my bag, purple, pink and black.

  Cặp của mình nhiều màu lắm.Màu tím, màu hồng và màu đen. Ví dụ 2:

  How long is your ruler?

  Thước kẻ của bạn dài bao nhiêu?

  It’s about 20cm.

  Khoảng 20cm. Ví dụ 3:

  Square convenient – Thước eke

  Is your set square convenient?

  Thước e-ke có tiện lợi không?

  Yes, it helps me to draw a lot of shapes.

  Có chứ, nhờ nó mà tớ vẽ được nhiều hình hơn Ví dụ 4: Eraser – Tẩy bút chì

  What will you do when you write the wrong letter?

  Khi bạn viết sai thì bạn sẽ làm gì?

  I will use an eraser to wipe it off.

  Ví dụ:

  What color is your desk?

  Bàn học của con màu gì?

  Is that your pencil sharpener?

  Bố mẹ có thể theo dõi fanpage Edupia để nhận thêm nhiều trò chơi thú vị ngay tại nhà cho con

  Ngoài ra, bố mẹ cũng hãy thử áp dụng trò chơi dân gian đố chữ của Việt Nam để giúp con không chỉ học từ vựng mà con tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích.

  Ví dụ:

  Đồn rằng chữ thuộc làu làu

  Thư, kinh, sử, truyện – một câu cũng lần

  Chủ nhà mà cách bước chân

  Ai hỏi văn chương, chữ nghĩa thì thầy mần nặng thinh – Cái gì?

  Nếu bố mẹ muốn được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giúp Con Học Tiếng Anh Về Màu Sắc Hiệu Quả Ngay Tại Nhà
 • Bật Mí Phương Pháp Giúp Bé Học Tiếng Anh Bằng Màu Sắc Đơn Giản, Hiệu Quả
 • Dạy Bé Học Tiếng Anh Vỡ Lòng Vô Cùng Hiệu Quả
 • Lưu Ngay Bí Quyết Dạy Học Tiếng Anh Vỡ Lòng Cho Trẻ
 • 60 Từ Vựng Tiếng Anh Về Trái Cây Hay Nhất
 • Thuyết Minh Đồ Dùng Dạy Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Buổi Chiều Môn Tiếng Việt Lớp 3 Cả Năm
 • Luyện Tiếng Việt Lớp 3
 • Giáo Án Lớp 3 Trọn Bộ
 • Cách Học Toán Lớp 3 Hiệu Quả Để Phát Huy Khả Năng Của Trẻ
 • Học Sinh Lớp 5 Bắt Đầu Học Trên Truyền Hình
 • TÊN ĐỒ DÙNG: Bộ tranh Tiếng Việt lớp 3- tập 2

  1.Lí do chọn làm đồ dùng dạy học :

  Trong những năm gần đây thiết bị dạy học đã đáp ứng được yêu cầu của chương trình SGK, góp phần đổi mới phương pháp dạy học ,khắc phục tình trạng “dạy chay-học chay” tồn tại từ nhiều năm nay.

  Nhưng qua quá trình thực tế đứng lớp, tôi nhân thấy hầu như môn Tiếng Việt không có thiết bị dạy học(chủ yếu là dạy tranh trong SGK .)Tranh nhỏ ít sinh động hấp dẫn học sinh. Vì thế tôi luôn trăn trở trong khi dạy môn Tiếng Việt .Thế nên tôi xin mạnh dạn làm bộ tranh Tiếng Việt lớp 3 để làm sao cho tiết dạy sinh động, hấp dẫn học sinh hơn. Học sinh được hoạt động nhiều hơn ,kĩ năng và tư duy khoa học phát triển hơn khi các em đươc tự mình tìm ra kiến thứcvà thực hành trên thiết bị day học.

  2.Chất liệu sử dụng : giấy A0

  3.Mục đích sử dụng : Dùng cho tất cả các phân môn trong môn Việt lớp 3( tập đọc, kể chuyện, tập làm văn, luyện từ và câu).Rất tiện lợi trong việc giảng dạy , dễ sử dụng , dễ bảo quản và khó hư hỏng .

  4.Cách làm đồ dùng dạy học: Rất đơn giản, dễ làm, vật liệu rẻ tiền.

  – Bạn chỉ cần lấy máy hình, chụp hình trong SGK- ken vào máy vi tính dùng máy in

  màu in ra thành từng tờ- đóng thành quyển.

  5.Cách sử dụng:

  Bạn có thể để nguyên cả quyển lật tranh mình cần treo lên bảng – hoặc bạn tháo

  ra từng tờ chọn tranh mình cần lấy treo lên bảng (tôi thường sử dụng theo cách này,

  vì tôi thấy nó nhẹ nhàng hơn là treo cả quyển).

  * Tùy theo hình thức tổ chức và sự sáng tạo của mỗi giáo viên mà có thể phát huy được hết tính cực của nó . Hy vọng sẽ được các lớp đón nhận và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học này và có ý kiến đóng góp sâu sắc .

  Ea Đrăng , ngày 5 tháng 4 năm 2010

  Người làm đồ dùng

  Võ Thị Long

  --- Bài cũ hơn ---

 • Muốn Dạy Con Viết Văn Hay, Mẹ Phải Biết 3 Không Này
 • Tổng Hợp Các Môn Học Ở Lớp 3 Theo Chương Trình 2022
 • Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 3
 • Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 3 Bằng Phương Pháp Thảo Luận Nhóm
 • Những Ứng Dụng Nấu Ăn, Học, Dạy Nấu Món Ngon Hay Nhất
 • Sáng Tạo Đồ Dùng Dạy Học Môn Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Gia Sư Giáo Viên, Sinh Viên Dạy Kèm Tiếng Anh Lớp 3
 • Dạy Kèm Lớp 3 Tại Nhà Uy Tín Tại Tp.hcm
 • Giải Lesson 3 Unit 19 Trang 62 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới
 • Lesson 3 Unit 19 Trang 62 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới
 • Tiếng Anh 5 Unit 19 Lesson 3 (Trang 62
 • Bản hướng dẫn sử dụng bộ đồ dùng Môn Tiếng Anh THCS: Magic Teaching Aids(MTA)

  1-Magical flower:

  a-Nguyên vật liệu:

  -Gồm có: 2m bìa xốp trắng(2×1); 2m giấy bóng kính(2×0,8); 1 hộp thanh ghim; 3m ống nhựa 2li tròn;1m dây buộc;2nút nêm;một ít ốc vít,ốc đệm;bút dạ các màu,thẻ số và từ,các tín hiệu khác như còi,trống,cờ,chuông,đồng hồ bấm giây…

  b-Thiết kế:

  -2 ống chân đế lồng nhau ;10 cánh hoa có đánh dấu số , có thể gấp xếp thu gọn;1 hộp mặt số hình tròn ở tâm bông hoa có thể xoay tròn xung quanh 1 trục cố định.Giấy bóng kính được ép và ghim thành túi trên các cánh hoa.

  c-Cách sử dụng:

  *Vị trí:Có thể đặt lên bàn GV, hoặc di chuyển xuống gần HS trong lớp, hoặc ngoài trời.

  *quay hộp số nhỏ ở tâm để chọn cánh hoa cho các hoạt động nhóm.Có thể lựa chọn cánh hoa bất kì.

  *Viết ,vẽ,xoá chữ ,từ ngữ,công thức,biểu thức,câu cú trực tiếp… lên mỗi cánh hoa.

  *Đặt thẻ từ,hoặc tranh vẽ sẵn lên trên cánh hoa.

  d,Ứng dụng của Bông hoa ma thuật này là:

  -Sử dụng cho nhiều môn học khác nhau: Tiếng Anh(trò chơi:Tìm ong mật,câu đố,trả lời câu hỏi,vẽ,xem tranh đoán nội dung,bài tập chọn lựa,học từ vựng,công thức ngữ pháp….),Toán(Công thức,phép tính đơn giản),Văn(Câu thơ hay,tìm tên tác giả,tác phẩm),Lí(định luật,biểu thức,sơ đồ mạch điện),Hoá(tên nguyên tố ,phương trình hóa học),Sinh(Mô hình động/thực vật),Sử(Ngày,tháng năm,mốc lịch sử),Địa(Tên nước,núi sông,con số thống kê),HĐNGLL,Sinh hoạt lớp…..

  -Dùng cho hoạt động nhóm.Rèn phối kết hợp các kĩ năng nghe-nói,đọc-viết và kĩ năng giao tiếp,tạo môi trường học sôi nổi, thân thiện,gần gũi giữa thày-trò,trò-trò…

  -Dùng cho tổ chức các loại hình CLB,hoạt động tập thể.

  -Có thể áp dụng cho HS thực hành cho nhiều phần bài học,bài ôn tập,phần củng cố nội dung…

  -Chất liệu nhẹ,bền,sử dụng được lâu dài,có thể gấp xếp thu gọn,đem di chuyển dễ dàng,linh hoạt.Giá cả hợp lí,có thể làm thủ công bằng tay.

  e,Hỗ trợ khác:Có thể dùng kèm với máy prorector trong giờ học.

  f,Hiệu quả:

  -Giúp các em HS hình thành và phát huy phương pháp học tập nghiêm túc,tích hợp giáo dục đạo đức,rèn các kĩ năng thực hành- giao tiếp,có lối sống lành mạnh,có cơ hội biểu hiện tính tính cực,tự giác,chủ động, tư duy sáng tạo,có óc suy nghĩ nhanh,phán đoán giỏi,nhớ lâu ý chính của bài học.

  2-Magical carpet:

  a-Nguyên vật liệu:

  -Gồm có: 1m vải Gtô mềm hoặc Ka ki trắng(1.2×1.2); 2m giấy bóng kính(2×0,8); 1 cuộn chỉ trắng;2m dây buộc;2 thanh nẹp;bút dạ màu,thẻ số và từ,tranh ảnh,các tín hiệu khác…

  b-Thiết kế:

  -Cắt may theo đường ngang ,phủ áp giấy bóng kính lên một mặt miếng vải sao cho tạo thành các dòng có chứa nhiều ô nhỏ và túi nhỏ.

  c-Cách sử dụng:

  *Vị trí:Có thể treo trên bảng,trên tường bằng nẹp,nam châm, hoặc bằng dây, hoặc dùng khung treo tuỳ ý ngoài trời.

  *Có thể đựng nhiều tranh ảnh,thẻ từ,biểu tượng,vật dụng nhẹ,hình nộm,mô hình,biểu tượng… vào các túi trên bề mặt vải.

  *Viết ,vẽ,xoá chữ ,từ ngữ,công thức,biểu thức,câu cú trực tiếp lên các dòng ngang,dọc.

  *Lâý tấm vải choàng lên người ,hoặc căng ra trên khung, di chuyển hoạt động chơi xuống bên dưới lớp.

  d,Ứng dụng của Tấm thảm diệu kì này là:

  -Sử dụng cho nhiều môn học khác nhau( như đối với trường hợp của Bông hoa ma thuật bên trên).Đặc biệt là môn: Tiếng Anh:

  -trò chơi:Tìm ô cửa,ghép chữ ,jumbled word,antonym,synonym,irregular verbs,ghép hình,matching,trò chơi gấu đi tìm mật ong, trò chơi ô chữ,word square,substuation boxes,Shark attack,đá bóng,bóng rổ,bơi thuyền,câu cá,câu đố,hái hoa,trả lời câu hỏi,noughts and crosses,chain game,racing,running dictation,viết,vẽ,xem tranh, đoán nội dung,bài tập chọn lựa,đúng-sai,học từ vựng,công thức ngữ pháp….

  -Dùng cho hoạt động nhóm.Rèn phối kết hợp các kĩ năng nghe-nói,đọc-viết và kĩ năng giao tiếp,tạo môi trường học sôi nổi, thân thiện,gần gũi giữa thày-trò,trò-trò…

  -Dùng cho tổ chức các loại hình CLB,hoạt động tập thể.

  -Có thể áp dụng cho HS thực hành cho nhiều phần bài học,bài ôn tập,phần củng cố nội dung…

  -Chất liệu nhẹ,bền,sử dụng được lâu dài,có thể gấp xếp thu gọn,đem di chuyển dễ dàng,linh hoạt.Giá cả hợp lí,nguyên liệu dễ tìm,có thể làm thủ công cắt, may, khâu bằng tay.

  e,Hỗ trợ khác:Có thể dùng kèm với máy prorector trong giờ học,làm đồ dùng riêng hoặc quay mặt sau trở thành màn chiếu di động.

  f,Hiệu quả:

  -Giúp các em HS hình thành và phát huy phương pháp học tập nghiêm túc,tích hợp giáo dục đạo đức,rèn các kĩ năng thực hành- giao tiếp,có lối sống lành mạnh,có cơ hội biểu hiện tính tính cực,tự giác,chủ động, tư duy sáng tạo,có óc suy nghĩ nhanh,phán đoán giỏi,nhớ lâu ý chính của bài học.

  3-Magical box:

  a-Nguyên vật liệu:

  -Gồm có: 1 hộp vuông giấy bìa kích thước 40×40;40cm giấy bóng kính, bút dạ màu,thẻ số và từ,tranh ảnh,đồ vật thật,một túi lưới nhựa,móc treo,đinh gim,nam châm,các tín hiệu khác…

  b-Thiết kế:

  -Khoét tròn một mặt của hộp làm thành 1 ô cửa,phủ áp giấy bóng kính lên mặt sau của hộp tạo thành bảng viết và tạo thành 1 túi nhỏ.

  c-Cách sử dụng:

  *Vị trí:Có thể treo túi lưới trên bảng,trên tường bằng móc,nam châm

  *Có thể đựng nhiều tranh ảnh,thẻ từ,biểu tượng,vật dụng nhẹ,hình nộm,mô hình,biểu tượng… vào hộp.

  *Viết ,vẽ,xoá chữ ,từ ngữ trực tiếp lên mặt sau của hộp..

  *Có thể mang hộp di chuyển hoạt động chơi xuống bên dưới lớp.

  d,Ứng dụng của Chiếc hộp ma thuật này là:

  -Sử dụng cho môn Tiếng Anh:

  -trò chơi:Kim’s Game,Tìmvật thật,jumbled word, ghép hình,gắp thăm trả lời câu hỏi,noughts and crosses, racing,running dictation,viết,vẽ,xem tranh, đoán nội dung, đúng-sai,học từ vựng…

  -Dùng cho hoạt động nhóm.Rèn phối kết hợp các kĩ năng nghe-nói,đọc-viết và kĩ năng giao tiếp,tạo môi trường học sôi nổi, thân thiện,gần gũi giữa thày-trò,trò-trò…

  -Dùng cho tổ chức các loại hình CLB,hoạt động tập thể.

  -Có thể áp dụng cho HS thực hành cho nhiều phần bài học,bài ôn tập,phần củng cố nội dung…

  -Chất liệu nhẹ,bền,sử dụng được lâu dài,có thể gấp xếp thu gọn,đem di chuyển dễ dàng,linh hoạt.Giá cả hợp lí,nguyên liệu dễ tìm,có thể làm thủ công.

  e,Hỗ trợ khác:Có thể dùng kèm với máy prorector trong giờ học,làm đồ dùng riêng hoặc quay mặt sau trở thành bảng phụ di động.

  f,Hiệu quả:

  -Giúp các em HS hình thành và phát huy phương pháp học tập nghiêm túc,tích hợp giáo dục đạo đức,rèn các kĩ năng thực hành- giao tiếp,có lối sống lành mạnh,có cơ hội biểu hiện tính tính cực,tự giác,chủ động, tư duy sáng tạo,có óc suy nghĩ nhanh,phán đoán giỏi,nhớ lâu ý chính của bài học.

  4-Magical lamp:

  a-Nguyên vật liệu:

  -Gồm có: 1 đèn lồng cỡ trung bình; 1,5 m bìa nhựa trắng,2 m giấy bóng kính, bút dạ màu,thẻ số và từ,tranh ảnh,đồ vật thật,một thanh nhựa móc treo,đinh gim,2m dây đồng loại nhỏ, các tín hiệu khác…

  b-Thiết kế:

  -Tạo chụp đèn bằng bìa nhựa,phủ áp giấy bóng kính lên mặt trước của chụp đèn chụp .Có thể tháo dời tách riêng chụp đèn .

  -Tạo các túi nhỏ trên đèn tròn bằng giấy bóng kính.

  c-Cách sử dụng:

  *Vị trí: Cầm mang đèn ,chụp đèn di chuyển hoạt động chơi bên trên hoặc xuống bên dưới lớp.

  *Có thể đựng nhiều tranh ảnh,thẻ từ,biểu tượng,vật dụng nhẹ,hình nộm,mô hình,biểu tượng…vào chụp đèn hoặc các túi trên đèn..

  *Viết ,vẽ,xoá chữ ,từ ngữ trực tiếp lên chụp đèn.

  *d,Ứng dụng của Chiếc đèn thần kì này là:

  -Sử dụng cho môn Tiếng Anh:

  -trò chơi:Kim’s Game,Tìmvật thật,jumbled word,trò chơi rước đèn ,trò chơi úp cá trong nơm, ghép hình,gắp thăm trả lời câu hỏi,noughts and crosses, racing,running dictation,viết,vẽ,xem tranh, đoán nội dung, đúng-sai,học từ vựng…

  -Dùng cho hoạt động nhóm.Rèn phối kết hợp các kĩ năng nghe-nói,đọc-viết và kĩ năng giao tiếp,tạo môi trường học sôi nổi, thân thiện,gần gũi giữa thày-trò,trò-trò…

  -Dùng cho tổ chức các loại hình CLB,hoạt động tập thể.

  -Có thể áp dụng cho HS thực hành cho nhiều phần bài học,bài ôn tập,phần củng cố nội dung…

  -Chất liệu nhẹ,bền,sử dụng được lâu dài,có thể gấp xếp thu gọn,đem di chuyển dễ dàng,linh hoạt.Giá cả hợp lí,nguyên liệu dễ tìm,có thể làm thủ công.

  e,Hỗ trợ khác:Có thể dùng kèm với máy prorector trong giờ học,làm đồ dùng riêng.

  f,Hiệu quả:

  -Giúp các em HS hình thành và phát huy phương pháp học tập nghiêm túc,tích hợp giáo dục đạo đức,rèn các kĩ năng thực hành- giao tiếp,có lối sống lành mạnh,có cơ hội biểu hiện tính tính cực,tự giác,chủ động, tư duy sáng tạo,có óc suy nghĩ nhanh,phán đoán giỏi,nhớ lâu ý chính của bài học.

  5-VCD-Games:

  a-Chuẩn bị:

  -Gồm có: 2 đĩa VCD trắng,dữ liệu máy tính

  b-Thiết kế:

  -Các trò chơi dùng trên máy Projector. Sau đó ghi thông tin và dữ liệu vào đĩa.

  c-Cách sử dụng:

  -Lựa chọn các trò chơi phù hợp theo nội dung bài học.

  d,Ứng dụng của đĩa VCD- Games này là:

  -Sử dụng cho môn: Tiếng Anh:

  -trò chơi:Tìm ô cửa,ghép chữ ,jumbled word,antonym,synonym,irregular verbs,ghép hình,matching,trò chơi gấu đi tìm mật ong, trò chơi ô chữ,word square,substuation boxes,Shark attack,đá bóng,bóng rổ,bơi thuyền,câu cá,câu đố,hái hoa,trả lời câu hỏi,noughts and crosses,chain game,racing,running dictation,viết,vẽ,xem tranh, đoán nội dung,bài tập chọn lựa,đúng-sai,học từ vựng,công thức ngữ pháp….

  -Dùng cho hoạt động nhóm.Rèn phối kết hợp các kĩ năng nghe-nói,đọc-viết và kĩ năng giao tiếp,tạo môi trường học sôi nổi, thân thiện,gần gũi giữa thày-trò,trò-trò…

  -Dùng cho tổ chức các loại hình CLB,hoạt động tập thể.

  -Có thể áp dụng cho HS thực hành cho nhiều phần bài học,bài ôn tập,phần củng cố nội dung…

  -Chất liệu nhẹ,bền,sử dụng được lâu dài, gọn,đem di chuyển dễ dàng,linh hoạt.Giá cả hợp lí,nguyên liệu dễ tìm,có thể làm mọi lúc,mọi nơi.

  e,Hỗ trợ khác:Có thể dùng cho nhiều môn .

  f,Hiệu quả:

  -Giúp các em HS hình thành và phát huy phương pháp học tập nghiêm túc,tích hợp giáo dục đạo đức,rèn các kĩ năng thực hành- giao tiếp,có lối sống lành mạnh,có cơ hội biểu hiện tính tính cực,tự giác,chủ động, tư duy sáng tạo,có óc suy nghĩ nhanh,phán đoán giỏi,nhớ lâu ý chính của bài học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tự Làm Đồ Dùng Dạy Học Có Kèm Video Chi Tiết
 • Kinh Nghiệm Vàng Trong Cách Dạy Con Học Tiếng Anh 3 Năm Đầu Tiểu Học
 • Cách Phụ Huynh Dạy Con Học Tốt Môn Toán Lớp 3
 • Dạy Con Học Tiếng Anh Lớp 3 Như Thế Nào?
 • Làm Sao Để Con Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3
 • Dạy, Học Tiếng Anh Hiệu Quả Với Đồ Dùng Dạy Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Cảm Ơn Thầy Cô Bằng Tiếng Anh
 • Những Lời Chúc Ý Nghĩa Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 Bằng Tiếng Anh
 • Nghĩa Của Từ : Trained
 • Câu Chúc Hay Bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh Tặng Thầy, Cô Nhân Ngày 20/11
 • Trẻ Trâu Tiếng Anh Gọi Là Gì Và Những Điều Đọng Lại
 • GD&TĐ – Cô Đinh Thị Thủy – giáo viên Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) – cho rằng: Để thu hút, tạo hứng thú học tập cho học sinh với môn tiếng Anh, việc sử dụng đồ dùng dạy học vô cùng quan trọng.

  Ví dụ, với Unit 1(Friendship – B.Speaking), giáo viên có thể sử dụng bức tranh có hình ảnh nhiều người. Giáo viên treo tranh lên bảng và đặt một số câu hỏi để học sinh trả lời.

  Lưu ý: Tranh ảnh phải to, rõ ràng để học sinh cuối lớp có thể nhìn được. Đồng thời, có tính sư phạm sao để tránh sự sao lãng của học sinh khi sử dụng. Giáo viên cũng cần chọn tranh mang nội dung giao tiếp cao và trực tiếp để luyện nghe, nói, đọc, viết. Tránh sử dụng tranh ảnh mang tính hình thức.

  Tranh ảnh tự vẽ

  Ngoài những tranh ảnh được cấp phát, với bộ môn tiếng Anh cần rất nhiều loại tranh, ảnh khác. Vì thế, giáo viên có thể phóng to các tranh ảnh có sẵn trong SGK để sử dụng giới thiệu bài hoặc cho học sinh thực hành luyện tập; chia nhóm để học sinh viết, sau đó yêu cầu các em trình bày kết quả của nhóm mình.

  Ví dụ: Dạy Unit 12 – D.Writing (trang 134 – SGK lớp 12), giáo viên phóng to 5 bức tranh trong SGK, lần lượt treo lên bảng từng bức tranh một để học sinh quan sát. Sau đó yêu cầu học sinh nói theo mỗi bức tranh. Giáo viên nên cung cấp và giải thích 1 số từ mới để học sinh có thể miêu tả bức tranh được dễ dàng.

  Sử dụng băng, đĩa, casstte

  Đây là nhóm đồ dùng không thể thiếu đối với bộ môn tiếng Anh, đặc biệt là vào các tiết kỹ năng nghe.

  Khi chuẩn bị băng, đài casstte, cần chú ý tới độ rõ nét và âm lượng của băng, làm sao để cả lớp có thể nghe được. Giáo viên lưu ý chuẩn bị theo đúng bài học, tránh mất nhiều thời gian tìm bìa trong giờ lên lớp.

  Dùng đồ vật thật

  Cô Thủy cho rằng, xung quanh chúng ta có rất nhiều vật dụng có thể sử dụng để làm đồ dùng dạy học cho giờ dạy tiếng Anh mà không tốn kém hay mất thời gian chuẩn bị.

  Ví dụ: Trong bài 8 – SGK lớp 11 tiết 43 – Reading, thay vì việc sử dụng tranh, giáo viên có thể sử dụng những thiết bị hoặc đồ vật có sẵn như: coloured lights, red banners, peach blossom, apricot blossom, banh chung, plums, tomatoes, lucky moneys…

  Với những đồ vật trên, giáo viên cũng có thể sử dụng để học sinh luyện tập hỏi và trả lời. Làm như vậy các em sẽ dễ nhớ từ và cấu trúc hơn.

  Sử dụng hình vẽ minh họa

  Với một số mẫu phấn, giáo viên có thể tự tạo cho mình một đồ dùng dạy học đơn giản mà cũng không kém phần hiệu quả.

  Ví dụ: Giới thiệu về các bộ phận trên cơ thể, giáo viên có thể vẽ một hình người phác họa theo dạng hình que lên bảng. Hay khi diễn tả một người đang vui, giáo viên dùng phấn vẽ hình mặt cười… Khi giới thiệu từ mountain, tree, table…, cũng có thể dùng cách trên để vẽ hình, tạo cách nhớ trực quan mà không kém phần hứng thú cho học sinh.

  Ứng dụng công nghệ thông tin

  Hiện nay, đa số các trường đã được trang bị máy vi tính, các phương tiện nghe nhìn như máy chiếu Projector, các phương tiện truyền thông khác, nhiều trường đã kết nối internet. Công nghệ thông tin giờ đây đóng vai trò như một phương tiện, thiết bị dạy học.

  Điểm ưu việt khi sử dụng công nghệ thông tin, máy tính và máy chiếu đa năng trong giờ dạy tiếng Anh là: Tạo hứng thú học tập cho học sinh; khai thác triệt để nội dung cần truyền thụ;

  Giáo viên có thể thực hiện được hết ý tưởng của mình cho tiết dạy mà phương pháp dạy học truyền thống chưa thể thực hiện được; có thể khai thác được rất nhiều hình ảnh, âm thanh, thậm chí là các video clip trên mạng internet để phục vụ cho tiết dạy

  Các thiết bị hiện đại này cũng giảm được sự cồng kềnh của số lượng đồ dùng dạy học thường sử dụng trong tiết dạy như tranh, ảnh, đồ vật thật…

  Bên cạnh đó, giáo viên soạn bài một lần có thể sử dụng được nhiều lần, tạo ra khả năng để giáo viên trình bày bài giảng sinh động hơn, dễ dàng cập nhật và thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học hiện đại. Học sinh không bị thụ động trong việc tiếp thu bài, có nhiều thời gian nghe giảng để đào sâu suy nghĩ

  Máy chiếu hắt

  Giáo viên có thể sử dụng máy chiếu hắt để áp dụng trong các giờ dạy tiếng Anh, đặc biệt là một số giờ dạy dạy ngữ liệu mới, dạy kĩ năng đọc, viết, luyện tập…

  Ví dụ: Unit 16 – A.Reading (Period 95) – SGK lớp 12 (173), phần Warm up: Học sinh xem 1 đoạn video clip nói về hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để giới thiệu bài.

  Phần new lesson: Giáo viên cho học sinh nghe băng đọc 1 lần, sau đó học sinh đọc thầm tìm ra một số từ mới. Giáo viên giải thích từ mới trên màn hình, có thể bằng hình ảnh, từ đồng nghĩa, trái nghĩa…; học sinh làm việc theo nhóm, cuối cùng, giáo viên đưa ra đáp án để học sinh đối chiếu.

  Làm bộ đồ dùng theo các động từ bất quy tắc

  Khi dạy phần câu bị động (Passive voice), học sinh thường quên một số động từ ở dạng quá khứ phân từ nhất là các động từ bất quy tắc.

  Giáo viên có thể sử dụng các mảnh bìa cứng có kích thước bằng nhau, sau đó dán giấy màu hoặc giấy trắng lên, dùng bút dạ viết từng động từ nguyên thể của động từ bất quy tắc vào một tấm bìa và động từ bất quy tắc đã biến đổi sang dạng quá khứ và quá khứ phân từ sang hai tấm bìa khác, gắn các tấm bìa lên bảng. Sau đó yêu cầu học sinh xếp thành từng cặp và đưa ra nghĩa của các động từ này.

  Bảng phụ

  Chỉ cần tờ giấy A0, bút dạ, thước kẻ, giáo viên đã có 1 bảng phụ hỗ trợ dạy học. Giáo viên dùng bút dạ để viết nội dung bài tập vào giấy A0. Dưới mỗi câu hỏi là một câu trả lời đầy đủ và được dán phủ giấy lên che nội dung câu trả lời đó.

  Sau khi học sinh thực hành và đưa ra câu trả lời, giáo viên sửa và cuối cùng mới mở đáp án để học sinh đối chiếu so sánh với câu trả lời của mình.

  Lưu ý chung

  Muốn sử dụng đồ dùng dạy học vào các giờ dạy tiếng Anh có hiệu quả, trước hết người thầy phải nắm được đặc trưng của bộ môn và từng phần của môn học. Mỗi tiết học có những nét riêng, cần tận dụng tối đa lợi thế của từng phần, từng tiết học để sử dụng đồ dùng dạy học một cách hợp lí và có hiệu quả nhất.

  Mỗi bài học cụ thể sẽ có những cách sử dụng đồ dùng dạy học khác nhau, vì vậy, cần linh hoạt, tránh lặp lại một cách nhàm chán. Đồng thời, luôn biết tạo ra nét mới trong mỗi lần sử dụng đồ dùng dạy học, đặc biệt là các phương tiện hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tạo sự hấp dẫn, thu hút học sinh tích cực hoạt động trong tiết học.

  Song, cũng không được phép quá lạm dụng đồ dùng dạy học, biến giờ dạy thành giờ trưng bày đồ dùng dạy học. Tránh khuynh hướng dùng máy tính, máy chiếu để thay cho bảng đen, bởi máy tính và máy chiếu chỉ là phương tiện dạy học hỗ trợ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Skkn Kinh Nghiệm Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Trong Dạy Học Tiếng Anh Ở Trường Thpt
 • Sự Dạy Dỗ Của Đức Chúa Trời Gây Ảnh Hưởng Mạnh Mẽ
 • Những Đứa Trẻ Thông Minh Sẽ Như Thế Nào Khi Không Được Dạy Dỗ
 • Male Là Gì? Female Là Giới Tính Nam Hay Nữ Trong Tiếng Anh
 • Sự Dạy Dỗ Vương Quốc Ngày Nay Là Gì?
 • Bài Thuyết Trình Đồ Dùng Dạy Học Tự Làm

  --- Bài mới hơn ---

 • Vu Gdth: Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 4
 • Quy Trình Dạy Tiết Tập Đọc Lớp 4
 • Phân Biệt Và Sử Dụng Linh Hoạt 3 Kiểu Câu Kể: Ai Làm Gì? Ai Thế Nào? Ai Là Gì? Qua Tiết 6
 • Quy Trình Dạy Tiết Chính Tả Lớp 4
 • Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5
 • Đồng thời tạo hứng thú cho học sinh khi tiếp thu bài học một cách tích cực có hiệu quả. Việc sử dụng thiết bị dạy học (TBDH) là một việc làm thường xuyên của GV. Tuy nhiên một số TBDH đã được trang cấp không thể đáp ứng được hoàn toàn như mong muốn hoặc vẫn còn thiếu thốn đối với người GV trực tiếp đứng lớp.

  – Hưởng ứng phong trào tự làm và sử dụng có hiệu quả TBDH do Ngành đề ra. Chúng tôi xin mạnh dạn trình bày một TBDH tự thiết kế để mong được sự chỉ đạo, đóng góp ý kiến của tất cả cấp trên và các đồng nghiệp – nhằm bổ sung, sửa chữa thành một sản phẩm hoàn thiện hơn, phục vụ tốt hơn cho hoạt động dạy – học.

  -Những TBDH để dạy bộ mônTiếng Việt được trang cấp nói chung rất đẹp, đa tính năng, có thể dạy được hầu hết chương trình của các lớp hiện hành, phục vụ rất thiết thực trong công tác giảng dạy hiện nay. Tuy nhiên qua nghiên cứu chúng tôi cũng có một số ý kiến riêng như sau:

  BÀI THUYẾT TRÌNH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM Tên thiết bị dạy học tự làm : Mô hình dạy học môn Tiếng Việt Đơn vị : Trường tiểu học Hải Vĩnh I. Thông tin chung -Nhằm thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy - học. Đồng thời tạo hứng thú cho học sinh khi tiếp thu bài học một cách tích cực có hiệu quả. Việc sử dụng thiết bị dạy học (TBDH) là một việc làm thường xuyên của GV. Tuy nhiên một số TBDH đã được trang cấp không thể đáp ứng được hoàn toàn như mong muốn hoặc vẫn còn thiếu thốn đối với người GV trực tiếp đứng lớp. - Hưởng ứng phong trào tự làm và sử dụng có hiệu quả TBDH do Ngành đề ra. Chúng tôi xin mạnh dạn trình bày một TBDH tự thiết kế để mong được sự chỉ đạo, đóng góp ý kiến của tất cả cấp trên và các đồng nghiệp - nhằm bổ sung, sửa chữa thành một sản phẩm hoàn thiện hơn, phục vụ tốt hơn cho hoạt động dạy - học. -Những TBDH để dạy bộ mônTiếng Việt được trang cấp nói chung rất đẹp, đa tính năng, có thể dạy được hầu hết chương trình của các lớp hiện hành, phục vụ rất thiết thực trong công tác giảng dạy hiện nay. Tuy nhiên qua nghiên cứu chúng tôi cũng có một số ý kiến riêng như sau: *Từ nhận xét đó, qua quan sát và nghiên cứu các bài dạy trong sách giáo khoa của bộ môn Tiếng Việt, chúng tôi đã có ý tưởng thiết kế một mô hình dạy học bộ môn Tiếng Việt có thể áp dụng dạy học ở chương trình lớp 3, 4, 5. - Đây là một mô hình dạy học được làm mới, những năm trước chưa ai làm. - Chọn các vật liệu này bền, nhẹ lại vừa đẹp. II.Công dụng của TBDH Tự làm - Việc dạy học bộ môn Tiếng Việt trong chương trình Tiểu học không chỉ cung cấp các kiến thức cần có cho các em, mà mỗi GV chúng ta cần giáo dục cho các em cách sử dụng ngôn ngữ, cách giao tiếp, kĩ năng ứng xử vận dụng, kĩ năng sống,. Tuy nhiên, đây là một mảng rất khó và trừu tượng, nó ảnh hưởng lớn đến kết quả bồi dưỡng phát triển năng lực thể hiện của học sinh bậc Tiểu học. Vì thế, chúng tôi sáng tạo nên mô hình này để giúp GV- HS dễ dàng nhận ra các kĩ năng cần có trong cuộc sống. - Mô hình dạy học môn Tiếng Việt được áp dụng nội dung các bài học sau đây: Khối3: *Phân môn Tập đọc: Bài Hội vật *Phân môn LTVC: MRVT Lễ hội *Phân môn TLV: Quê hương, Tả hoạt động của người tham gia lễ hội. *Phân môn LTVC: Tuần 11 *Phân môn TNXH: Làng quê và đô thị Khối4: *Phân môn Tập đọc: Bài Kéo co *Phân môn TLV: Viết đoạn văn về lễ hội Khối5: *Phân môn TLV: Miêu tả phong cảnh quê hương *Môn Mỹ thuật: - Tranh đề tài về lễ hội - vẽ tranh phong cảnh quê hương III. Quy trình thiết kế TBDH tự làm: 1, Nguyên tắc và cấu tạo: - Một khung mô hình được chia thành 2 mảng chính. * Mảng Lễ hội: Chia thành các ô nhỏ được làm giống như không gian tổ chức lễ hội mừng xuân của các vùng miền vào dịp tết đến, ( gồm các người tổ chức lễ hội, một số người tham gia thi đấu, người đi xem hội, ) * Mảng phong cảnh quê hương Được chia thành các khuôn viên nhỏ, ( gồm hình ảnh cây đa, bến nước, con đò,.) 2, Nguyên vật liệu : * Vật liệu : Gồm: - 1 Khung gỗ ( 120 x 60 x 10cm)có bánh xe. - Xốp trắng( tận dụng). - Xốp màu - Đất sét (TBDH). - Tre (tận dụng) - Hộp nhựa tận dụng - Len - Cỏ nhựa - Giây rôki 3,Cách làm: *Bước1: - Khung gỗ được đóng thành hình hộp 5 mặt, có bánh xe di chuyển. - Xốp trắng được gắn bên trong khung gỗ với thể tích( 120x60x10). - Gắn cỏ nhựa lên trên bề mặt của xốp để trang trí khuôn viên. *Bước2: - Dùng đất sét để bắt tạo dáng các hình người, con vật,. - Dùng tre khô làm cầu tre bắc qua sông, làm đánh đu. - Dùng xốp cắt mô hình nhà hộp, bờ đê, giếng nước, cây đa, - Dùng len làm đống rơm - Dùng giấy rôki để trang trí 4, Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm: - Các chi tiết được bố trí theo hai mảng chính trên mô hình IV. Hướng dẫn khai thác khi sử dụng. Trong dạy học môn Tiếng việt bộ mô hình này có thể áp dụng cho các bài dạy cụ thể như sau: 1,Tập đọc lớp 3 Ví dụ: khi dạy Bài hội vật: GV có thể cho học sinh quan sát mô hình và giới thiệu các lễ hội quê hương vào các dịp lễ tết. - Giảng các từ: sới đất, tứ xứ, keo vật, Liên hệ: Lễ hội quê hương Hải Lăng - hội đua ghe, các trò chơi dân gian 2,Tập đọc lớp 4 Ví dụ: dạy bài Kéo co: GV giới thiệu cho HS một số trò chơi dân giân Ví dụ: TLV - Viết đoạn văn về lễ hội GV cho HS quan sát mô hình trực quan này, giúp các em nhớ lại các hoạt động của lễ hội, gồm phần lễ và phần hội. - Phần Lễ Gồm có chương trình tổ chức buổi lễ, người tổ chức - Phần hội gồm văn nghệ, các trò chơi dân gian 3, Lớp 5 Ví Dụ: TLV - Miêu tả phong cảnh quê hương GV hướng dẫn học sinh quan sát mô hình, hình ảnh dòng sông, dàn trâu thung thăng gặm cỏ, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươitất cả những hình ảnh đó, giúp HS liên tưởng đến cảnh nông thôn yên bình để camt nhận và làm bài văn theo cảm xúc riêng cảu mình. Giáo dục tình cảm yêu quê hương, biết bảo vệ môi trường sống V. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng, và bảo quản. - Khi sử dụng mô hình trong một tiết dạy cụ thể, GV bố trí không gian lớp học theo hướng đổi mới giúp các em có thể quan sát tổng thể trên mô hình. - Sau khi kết thúc tiết học mô hình được trưng bày ở phòng đọc của các em. - Mô hình này rất phù hợp với thực tế giảng dạy, giúp GV thuận tiện khi sử dụng, sử dụng được nhiều lần, sử dụng trong nhiều bài và trong nhiều môn, giá thành hợp lý. * Giá trị ước tính của đồ dùng: 600.000đ Xin chân thành cảm ơn quý vị. Người viết thuyết minh Lê Nhật Phương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Môn Khoa Học Lớp 4
 • Ke Hoach Su Dung Đồ Dùng Lóp 4
 • Gia Sư Lớp 4 Giỏi Dạy Kèm Môn Toán, Tiếng Việt 4 Tại Hà Nội
 • Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Môn Tập Đọc Lớp 2
 • Hướng Dẫn Học Tập Môn Tiếng Việt Lớp 2 Và Cách Sử Dụng
 • Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Cho Học Sinh Và Giáo Viên Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Tên Các Quốc Gia Trên Thế Giới Bằng Tiếng Anh
 • Phiên Âm Tiếng Anh Tên Các Nước Trên Thế Giới
 • Cách Nhớ Tên Các Quốc Gia Trên Thế Giới Bằng Tiếng Anh
 • Bảng Xếp Hạng Trình Độ Các Quốc Gia Nói Tiếng Anh Trên Thế Giới
 • Từ Vựng Tiếng Anh Về Chủ Đề Các Thành Viên Trong Gia Đình
 • Băng, đĩa, casstte là đồ dùng học tập tiếng anh

  Đây là những món đồ dùng không thể thiếu đối với bộ môn tiếng Anh, nhất là vào các tiết kỹ năng nghe.

  Khi các bạn học sinh hay cô giáo chuẩn bị nghe băng hay đài casstte cần chú ý tới độ rõ nét và âm lượng của băng, làm sao để cả lớp có thể nghe được. Giáo viên lưu ý chuẩn bị theo đúng bài học, và tránh mất nhiều thời gian tìm bìa trong giờ lên lớp.

  Máy vi tính là đồ dùng học tập tiếng anh

  Hiện nay, hầu như các trường đã được trang bị máy vi tính hay các phương tiện nghe nhìn như máy chiếu Projector, các phương tiện truyền thông khác. Nhiều trường đã kết nối internet, công nghệ thông tin giờ đây đóng vai trò như một phương tiện, thiết bị dạy học.

  Điểm ưu việt khi sử dụng máy tính và máy chiếu đa năng trong giờ dạy tiếng Anh là: Tạo hứng thú học tập cho học sinh, khai thác triệt để nội dung cần truyền thụ,…

  Giáo viên có thể thực hiện được hết ý tưởng của mình cho tiết dạy, mà phương pháp dạy học truyền thống chưa thể thực hiện được. Phương pháp này có thể khai thác được rất nhiều hình ảnh cũng như âm thanh. Thậm chí là các video clip trên mạng internet để phục vụ cho tiết dạy.

  Các thiết bị hiện đại này cũng giảm được sự cồng kềnh của số lượng đồ dùng học tập tiếng anh trong tiết dạy như tranh, ảnh, đồ vật thật…

  Bên cạnh đó, giáo viên soạn bài một lần có thể sử dụng được nhiều lần, để giáo viên trình bày bài giảng sinh động hơn. Dễ dàng cập nhật và thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học hiện đại. Học sinh không bị thụ động trong việc tiếp thu bài và có nhiều thời gian nghe giảng để đào sâu suy nghĩ

  Đồ dùng học tập tiếng anh với bảng phụ

  Chỉ cần tờ giấy A0, bút dạ hay thước kẻ thì giáo viên đã có 1 bảng phụ hỗ trợ dạy học. Giáo viên dùng bút dạ, để viết nội dung bài tập vào giấy A0. Dưới mỗi câu hỏi là một câu trả lời đầy đủ và được dán phủ giấy lên, để che nội dung câu trả lời đó.

  Sau khi học sinh thực hành và đưa ra câu trả lờithì giáo viên sửa, và cuối cùng mới mở đáp án để học sinh đối chiếu so sánh với câu trả lời của mình.

  Tại Nhà sách Tiến Thọ , nơi không chỉ có nhiều món đồ dùng học tập cho các môn học, mà với các món đồ dùng học tập tiếng anh cũng có đầy đủ và đa dạng.

  Cơ sở 1: 828 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại ; 0941.234.828

  Cơ sở 2: 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội Điện thoại :0934. 173.636

  Cơ sở 3: 426 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội : 0966.688.424

  --- Bài cũ hơn ---

 • Người Nhật Học Tiếng Anh Qua Các Bài Diễn Thuyết Của Obama
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Về Vật Dụng Trong Nhà
 • Từ Vựng Tiếng Anh Về Chủ Đề Nhà Cửa
 • Tên Các Dụng Cụ Học Tập Bằng Tiếng Anh
 • Trẻ Học Nói Tiếng Anh Tự Nhiên Qua Các Câu Chuyện
 • Bản Thuyết Minh Đồ Dùng Dạy Học Lớp 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Có Hiệu Quả Đồ Dùng Dạy Học Lớp 1
 • Skkn Một Số Pp Dạy Học Vần Lớp 1 Ppdayhocvab1 Doc
 • Dạy Học Mẫu Âm Trong Chương Trình Tiêng Việt Lớp 1
 • Giáo Án Lớp 1 Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Trọn Bộ Các Môn
 • Chuyên Đề: Quy Trình Về Dạy Hai Tuần 0 Lớp 1
 • BẢN THUYẾT MINH THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM

  (Kèm theo công văn số 810/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Tên thiết bị dạy học tự làm: Đồ dùng dạy học toán lớp 1 ” Đàn vịt con”

  Tên tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Loan

  Đơn vị: Trường Tiểu học Mỹ Phước D. Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

  I/ Thông tin chung:

  – Trong quá trình dạy học, phương tiện – đồ dùng dạy học có tác dụng làm giảm nhẹ công việc của giáo viên và giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức một cách thuận lợi. Có được các phương tiện, đồ dùng thích hợp, người giáo viên sẽ phát huy hết năng lực sáng tạo của mình trong công tác giảng dạy, làm cho hoạt động nhận thức của học sinh trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn, tạo cho học sinh có được những tình cảm đẹp với môn học.

  Căn cứ vào 3 tiêu chí:

  1. Tính khoa học – sư phạm.

  2. Kinh tế.

  3. Sáng tạo.

  – Hôm nay, đến với hội thi, Tôi xin được giới thiệu một đồ dùng phục vụ đắc lực cho dạy học toán lớp 1, đồ dùng có tên “Đàn vịt con”.

  II/ Công dụng (chức năng) của TBDH tự làm:

  – Đồ dùng dạy học toán “Đàn vịt con” được dạy ở môn toán và môn học vần, sử dụng nhiều nhất là môn toán ở các bài của chương 1 : Các số đến 10; chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10″. Dạy khi cung cấp kiến thức mới, khi làm bài tập ở phần luyện tập và cũng được áp dụng trong phần củng cố, mang đến cho học sinh sự hào hứng học tập, khắc sâu kiến thức một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà hiệu quả cao.

  III/ Quy trình thiết kế TBDH tự làm:

  1. Nguyên tắc và cấu tạo:

  – Đồ dùng dạy học toán” Đàn vịt con” được làm bằng giấy Ao hình chữ nhật có kích thước 90 cm 70 cm, 2 bề mặt được vẽ trang trí cảnh ao chuồng, được bao bọc bằng một tấm nhựa kiếng. 12 chú vịt con được làm bằng muốt thủ công, bên dưới có gắn viên nam châm và cũng được bảo vệ bằng lớp nhựa kiếng bên ngoài.

  – Bằng những vật liệu dễ tìm, sản phẩm ” Đàn vịt con” được tạo thành với giá khoảng 30000 đồng, dễ vận chuyển, dễ bảo quản và sử dụng được nhiều năm.

  2. Nguyên vật liệu:

  * Nguyên vật liệu gồm có:

  – Giấy Ao ( 2 tờ).

  – Muốt thủ công màu xanh màu đỏ mỗi thứ khoảng 1/3 tờ

  – Nam châm nhỏ ( 24 viên).

  – Nhựa kiếng, bút màu ( 1,3m).

  Cách làm:

  Tranh: Trước tiên tôi dùng bút màu vẽ trang trí cảnh ao chuồng ở 2 bề mặt của giấy Ao, sau đó tôi bọc lớp nhựa kiếng bên ngoài rồi dùng bàn ủi ủi cho phẳng để bảo vệ tranh được bền và khi đính vịt lên tranh không bị thủng hoặc nhàu nát, màu sắc không phai.

  Đàn vịt con: Cắt 12 chú vịt con bằng muốt thủ công sau đó tôi dán lên bìa tập cũ, dùng keo 2 mặt đính viên nam châm ở phía sau rồi cũng bọc nhựa kiếng và ủi cho phẳng cho chặt. Những chú vịt được bọc kiếng để khi chơi trò chơi ta dùng bút dạ viết số hoặc chữ khác nhau tùy theo nội dung bài học và xóa một cách dễ dàng.

  3. Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm:

  – Khi dạy bài mới tôi đính tranh lên

  bảng bằng 4 viên nam châm, sau đó tôi

  đính từng chú vịt lên bảng tùy theo nội

  dung bài một cách dễ dàng vì những

  chú vịt này có nam châm ở phía sau.

  IV/ Hướng dẫn khai thác và sử dụng

  * Sử dụng dạy bài mới ở các bài:

  – Chương 1: các số đến 10

  – Chương 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.

  Ví dụ:

  Bài ” Số 6″ (SGK trang 26).

  – Để HS nhận biết về số lượng trong phạm vi 6, vị trí của số 6 trong dãy số từ 1 đến 6. Tôi vừa đính con vịt lên bảng vừa nói: ” Có 5 con vịt, có 1 con đang chạy tới. Tất cả có mấy con vịt?” 5 con vịt thêm 1 con vịt là 6 con vịt, có tất cả 6 con vịt. GV giới thiệu số chúng tôi HS nhìn và đếm từ 1 đến 6 để biết số 6 đứng sau số 5

  Bài: Phép cộng trong phạm vi 4

  – GV đính lên bảng 3 con vịt, hỏi: Cô có mấy con vịt? ( … 3 con

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lop 1 Chuyên Đề Tiếng Việt Mới 2022
 • Kế Hoạch Dạy Học Lớp 1 Năm Học: 2022
 • Cách Đánh Vần Tiếng Việt, Bảng Âm Vần Theo Chương Trình Mới Vnen Và Gi
 • Sách Công Nghệ Giáo Dục Vì Sao Ồn Ào?
 • Toàn Bộ Nội Dung Cuốn Sách Dạy Đọc Chữ Bằng Ô Vuông
 • Sử Dụng Đồ Dùng Dạy Học Môn Khoa Học Lớp 4

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Thuyết Trình Đồ Dùng Dạy Học Tự Làm
 • Vu Gdth: Hướng Dẫn Sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 4
 • Quy Trình Dạy Tiết Tập Đọc Lớp 4
 • Phân Biệt Và Sử Dụng Linh Hoạt 3 Kiểu Câu Kể: Ai Làm Gì? Ai Thế Nào? Ai Là Gì? Qua Tiết 6
 • Quy Trình Dạy Tiết Chính Tả Lớp 4
 • chất lượng dạy học không thể không quan tâm tới đổi mới cách sử dụng thiết

  bị, đồ dùng dạy học.

  Đối với việc giảng dạy môn Khoa học ở tiểu học, thiết bị, đồ dùng dạy

  học lại càng đặc biệt quan trọng bởi phương pháp dạy học đặc trưng của

  môn học là quan sát và thí nghiệm. Những kiến thức, kĩ năng, phương pháp

  học tập môn Khoa học là cơ sở để học tiếp các môn Sinh học, Vật lý, Hóa

  học…ở bậc học cao hơn. Vì vậy có thể nói Thiết bị, đồ dùng dạy học là yếu

  tố không thể thiếu trong mỗi tiết học

  Để tạo điều kiện cho học sinh được phát triển kĩ năng học tập khoa học,

  phát huy tính tích cực, chủ động tìm tòi, phát hiện kiến thức, bản thân tôi

  cũng đã nghiên cứu tìm phương pháp để có thể sử dụng đồ dùng dạy học

  một cách hiệu quả nhất. Vì thế, tôi xin trình bày một số biện pháp nâng cao

  chất lượng “Sử dụng đồ dùng dạy học môn Khoa học lớp 4”.

  II.Thực trạng việc sử dụng đồ dùng dạy học trong môn Khoa học:

  1.Thực trạng:

  – Những năm gần đây giáo viên Tiểu học cũng đã quan tâm sử dụng thiết bị

  đồ dùng dạy học song phần lớn chỉ coi đó là phương tiện minh họa thay cho

  lời giảng của giáo viên chứ ít được sử dụng làm phương tiện để tổ chức các

  hoạt động học tập của từng cá nhân hoặc từng nhóm học sinh.

  – Trong quá trình sử dụng giáo viên đã gặp không ít những khó khăn vì chưa

  nắm vững những nguyên tắc sử dụng thiết bị, đồ dùng sao cho hợp lý, có

  hiệu quả. Phần lớn là sự tự mày mò, học hỏi lẫn nhau, chưa được bồi dưỡng

  một cách cơ bản, có hệ thống nên còn nhiều lúng túng.

  – Bộ đồ dùng dạy học được trang bị đáp ứng được xu thế đổi mới phương

  pháp dạy học. Mỗi lớp chỉ được cung cấp một bộ, chỉ đủ để giáo viên làm

  mẫu, ít có điều kiện để các nhóm học sinh được thực hành.

  2

  – Ngoài ra, không gian lớp học còn chật hẹp, tủ đựng đồ dùng chưa đồng bộ

  nên việc sắp xếp, bảo quản còn nhiều bất tiện.

  2.Kết quả,hiệu quả của thực trạng :

  – Giáo viên còn lúng túng khi sử dụng các đồ dùng làm thí nghiệm khoa học

  – Việc sử dụng đồ dùng trong mỗi tiết Khoa học chủ yếu là giáo viên thao

  tác minh họa, học sinh quan sát nghe cô giảng giải.

  – Một số đồ dùng cấp phát đã bị hỏng sau một vài lần sử dụng.

  – Học sinh ít được làm thí nghiệm khoa học.

  B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  I.Các giải pháp thực hiện:

  1. Đối với công tác quản lý:

  – Sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên

  chuẩn, trình độ tay nghề vững vàng, có sức khoẻ, tâm huyết với nghề giảng

  dạy khối 4.

  – Tạo thuận lợi để giáo viên có điều kiện chuẩn bị đồ dùng, làm thử các

  thí nghiệm khoa học.

  – Trường tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng, khai thác triệt để các đồ

  dùng bộ môn khoa học, đồng thời, phát động giáo viên, học sinh tự sưu tầm,

  tự làm đồ dùng dạy học bổ sung.

  – Trường tổ chức thi sử dụng đồ dùng dạy học; Thi đồ dùng dạy học

  tự làm.

  2. Đối với giáo viên:

  – Phải xác định được mục tiêu phân môn Khoa học lớp 4, cần đạt theo

  chuẩn kiến thức kỹ năng.

  3

  5

  Để chủ động trong việc sử dụng đồ dùng dạy học, mỗi giáo viên và tổ chuyên môn

  cần lập kế hoạch cụ thể những đồ dùng cần thiết trong từng bài và sắp xếp chúng hợp

  lí để tiện sử dụng.

  Bài

  Tên Bài

  Đồ Dùng

  -Phiếu học tập (SGV)

  Ghi Chú

  -GV chuẩn bị

  Con người cần gì để – 4 bộ phiếu vẽ (hoặc ghi) những

  sống?

  thứ cần thiết khác để duy trì cuộc

  sống.

  – HS chuẩn

  -Giấy khổ lớn.

  bị theo nhóm

  ………..

  …..

  -2 tháp dinh dưỡng cân đối (tranh – GV chuẩn bị

  Tại sao cần ăn phối câm)

  hợp

  nhiều

  thức ăn?

  loại – Các tấm thẻ cài ghi tên hay hình

  vẽ hoặc tranh ảnh các loại thức ăn.

  -Các tấm bìa hình tròn để ghi tên các – HS chuẩn bị

  món ăn.

  …….

  theo nhóm

  -Giấy khổ lớn (bìa lịch) để làm “mâm”

  …………….

  …….

  – 3 cốc thủy tinh giống nhau,thìa

  – HS chuẩn

  – Chai,bình,cốc đựng nước có hìn bị theo nhóm

  Nước có những tính dạng khác nhau

  chất

  gì? – 1tấm kính và 1khay đựng nước

  – 1tấm vải (khăn tay)bông, giấy thấm.

  – Một ít muối ,đường, cát…

  – GV chuẩn bị

  – Nước lọc, nước chè, sữa..

  – Phiếu học tập

  Từ kế hoạch trên, có thể chủ động hơn trong việc phân công HS chuẩn

  bị sưu tầm; Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp dạy cùng khối lớp để

  tự làm một số đồ dùng đơn giản như: Mô hình lọc nước đơn giản; Sơ đồ

  vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên; …..

  Giáo viên hướng dẫn HS trong nhóm phân chia nhau hoặc cùng nhau

  chuẩn bị đồ dùng cô giáo giao, ví dụ như: cùng vẽ tranh hoặc sưu tầm ảnh về

  các loại quả, rau, gà, vịt, cá, trứng sữa,… phục vụ cho trò chơi ở hoạt động

  3 – bài 7: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn? Hoặc taát caû ñoà duøng

  chuaån bò töø tieát tröôùc ñeå laøm thí nghieäm veà: nöôùc, khoâng khí, aâm thanh,

  aùnh saùng, nhieät nhö: coác, tuùi niloâng, xi lanh, ñeøn, nhieät keá… phục vụ cho

  bài ôn tập( tuần 28): Vật chất và năng lượng.

  2,Sử dụng đồ dùng dạy học trong từng bài cụ thể.

  2.1. Sử dụng đồ dùng là tranh, ảnh, sơ đồ…

  Trong nội dung chương trình môn Khoa học đồ dùng là tranh ảnh,

  sơ đồ…không chỉ làm nhiệm vụ minh họa mà còn là nguồn cung cấp thông

  tin để học sinh tìm ra kiến thức mới. Vì vậy khai thác tranh ảnh có hiệu

  quả sẽ giúp học sinh hiểu sâu và nhớ lâu những kiến thức trong mỗi bài học.

  Sách giáo môn Khoa học lớp 4, số lượng tranh ảnh đã được tăng cường,

  màu sắc đẹp, hấp dẫn và có tính điển hình. Vì vậy tập trung khai thác kĩ

  những hình ảnh sách giáo khoa là có thể đạt được phần lớn mục tiêu của giờ

  học. Tuy nhiên do khổ sách có hạn nên một số tranh ảnh còn nhỏ, chỉ đủ để

  HS là việc cá nhân hoặc nhóm nhỏ chứ không thể dùng trình bày trước cả

  lớp, do đó cũng cần phải phóng to, tách riêng một số hình ảnh.

  Ví dụ1: Bài 27 Một số cách làm sạch nước

  Hoạt động 3:Tìm hiểu quy trình sản xuất nước sạch

  7

  Để giúp HS nắm được quy trình sản xuất nước sạch của nhà máy

  nước đảm bảo 3 tiêu chuẩn: Khử sắt, loại bỏ các chất không tan và sát trùng,

  thì Hình 2 SGK chỉ có tác dụng khi em hoạt động nhóm 4. Muốn giải thích

  hoặc tổ chức cho HS trình bày trước lớp một cách cụ thể về tác dụng của

  từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất nước sạch cần phải phóng to

  hình 2.

  Ví dụ 2: Bài 15 : Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?

  Hoạt động 1:Quan sát hình và kể chuyện.

  9 Hình trong SGK cần được tách rời, phóng to để HS sắp xếp thành 3

  câu chuyện sức khỏe của Hùng. Từ đó HS có thể vừa chỉ vào tranh vừa trình

  bày trước lớp một cách sinh động, cụ thể về nguyên nhân dẫn đến việc mắc

  bệnh của Hùng và những việc cần làm khi cơ thể bị bệnh.

  Bên cạnh việc sử dụng tranh ảnh thì sơ đồ, phiếu học tập…cũng được sử

  dụng rất nhiều trong môn Khoa học. Thường thì GV vẽ sơ đồ trên bảng phụ

  hoặc khổ giấy lớn; Một số phiếu học tập được phóng to để phục vụ khi dạy

  cả lớp hoặc để các nhóm đối chiếu kết quả làm việc và giáo viên sử dụng để

  chốt lại ý cơ bản cần thiết. Nhiều giờ thao giảng, sơ đồ, phiếu học tập được

  phóng to, in màu rất đẹp nhưng lại chỉ sử dụng được một lần vì giáo viên

  yêu cầu HS viết, vẽ ngay vào đó. Như vậy rất tốn kém và lãng phí thời gian

  chuẩn bị. Vì thế tôi đã suy nghĩ để thiết kế những sơ đồ, phiếu học tập có thể

  sử dụng được nhiều lần.

  Ví dụ 3 : Bài 21 Ba thể của nước

  Hoạt động 3: Vẽ sơ đồ sự chuyển thể của nước.

  Nếu chỉ yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ và trình bày sự chuyển thể của nước

  thì các em sẽ sao chép y nguyên hình vẽ SGK chuyển thành sơ đồ và trình

  bày theo kiểu học thuộc lòng. Chỉ cần “xoay” sơ đồ kiểu khác như đề kiểm

  tra cuối kì I năm 2007-2008 là đã có tới 40% HS nhầm lẫn vì không hiểu

  8

  bản chất, Vì vậy để học sinh nắm vững về sự chuyển thể của nước và điều

  kiện nhiệt độ của sự chuyển thể đó tôi đã thiết kế 2 kiểu sơ đồ sau:

  SƠ ĐỒ 1:Yêu cầu HS gắn các tấm thẻ có ghi :

  đông đặc

  ;

  ngưng tụ

  đồ cho phù hợp :

  ; Bay hơi

  nóng chảy

  ;

  vào các ô trống trong sơ

  Sơ đồ 1

  Nước ở thể lỏng

  Nước ở thể rắn

  Hơi nước

  Nước ở thể lỏng

  + SƠ ĐỒ 2: Y/c HS gắn các hình sau vào trong sơ đồ cho phù hợp:

  ,

  ,

  Ngưng tụ

  Sơ đồ 2

  Nóng chảy

  Kết quả gắn các hình vào sơ đồ như sau:

  Bay hơi

  Nóng chảy

  Ngưng tụ

  Đông đặc

  Sau khi hoàn thiện sơ đồ HS sẽ dựa vào đó để trình bày sự chuyển thể

  của nước trong điều kiện nhiệt độ của sự chuyển thể đó.

  10

  Các tấm thẻ trên đều được ép Platic và gắn nam châm sau để có thể gắn

  vào và tháo ra 1 cách dễ dàng.

  Tương tự như vậy,tôi cũng làm các tấm thẻ ghi Đ-S ( đúng- sai); NK( nên – không nên) ; 1-2-3-4 ; X… Để tháo gắn vào các ô trống trước ý

  đúng; các lời khuyên về sử dụng dinh dưỡng hợp lý; các việc nên hay không

  nên làm; Trình tự các sự việc….

  Ví dụ : Bài 42 Sự lan truyền của âm thanh

  * Hoạt động 1: Tìm hiểu sự lan truyền của âm thanh

  Để kiểm tra sự nắm vững cơ chế truyền âm thanh của HS, tôi đã yêu cầu

  HS thực hiện phiếu học tập sau:

  Khi gõ trống tai ta nghe thấy tiếng trống. Hãy điền số vào

  trước

  các sự kiện xảy ra theo thứ tự từ 1 đến 4 cho phù hợp :

  Không khí xung quanh mặt trống rung động.

  Mặt trống rung

  Màng nhĩ rung và tai ta nghe thấy tiếng trống.

  Không khí gần tai ta rung động

  * Dựa vào phiếu trên HS sẽ dễ dàng giải thích được âm thanh truyền

  tới ta ta như thế nào.

  Với những tấm thẻ như thế tôi không những sử dụng được nhiều

  lần ở nhiều bài trong môn Khoa học mà có thể sử dụng rất tiện lợi ở các môn

  như Đạo đức, Lịch sử, Địa lí….

  Đối với các dạng bài tập nối ô chữ tôi cũng đã thay đổi để sử dụng được

  nhiều lần.

  Ví dụ: Bài 50 Nóng, Lạnh, Nhiệt độ

  Hãy gắn các phiếu ghi 1000C, 00C, 390C, 250C, 370C vào

  cho

  phù hợp:

  Người khỏe mạnh (bình thường)

  11

  Người bị sốt

  Nhiệt độ trong phòng một ngày trời

  mát mẻ

  Nước đang sôi

  Nước đá đang tan

  Chỉ cần hai bộ như trên có thể tổ chức tốt các trò chơi học tập nhằm

  giúp HS ghi nhớ được một số nhiệt độ tiêu biểu không chỉ ở một lớp mà có

  thể sử dụng cho cả khối và còn dùng được nhiều năm.

  2.2.Sử dụng đồ dùng là vật thật:

  Trong môn Khoa học lớp 4 có một số bài là cần sử dụng đồ dùng dạy

  học là vật thật. Nếu tổ chức cho HS được thực hành trên vật thật chắc chắn

  các em sẽ có được những kĩ năng cần thiết ứng dụng những kiến thức đã học

  vào cuộc sống. Tuy nhiên khi thực hành với vật thật theo đúng yêu cầu của

  nội dung bài học cần phải hướng dẫn các em rất tỉ mỉ, cẩn thận, nếu không

  kiến thức rút ra từ thực hành sẽ không thuyết phục.

  Ví dụ1: Bài 10,11 Sử dụng thưc phẩm sạch và an toàn – Một số cách bảo

  quản thức ăn

  Các nhóm HS cần phải chuẩn bị một số loại rau quả còn tươi, lành lặn

  và cả loại héo úa; Một số đồ hộp, thực phẩm đóng gói còn hạn sử dụng, bao

  bì đảm bảo quy cách và một số lạo bị han rỉ, méo mó…để các em có điều

  kiện so sánh để từ đó nhận biết được thức ăn tươi sạch đảm bảo an toàn thực

  phẩm. Đồng thời biết cách bảo quản và sử dụng thực phẩm đã bảo quản cho

  hợp vệ sinh.

  Ví dụ 2: Bài 16 Ăn uống khi bị bệnh

  12

  Nếu không được thực hành pha dung dịch Ô-rê-dôn chắc chắn các em sẽ

  khó nhớ được chính xác các bước tiến hành pha dung dịch theo đúng hướng

  dẫn và sẽ lúng túng trong thao tác.

  Qua 2 ví dụ trên ta thấy rõ: được thực hành trên vật thật sẽ hình thành

  cho các em những thói quen tốt , những kĩ năng cần thiết cho cuộc sống có

  lợi cho sức khỏe: Xem hạn sử dụng, đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng, lựa

  chọn sản phẩm tốt, bảo quản, sử dụng đúng cách…

  Ví dụ 3: Bài 47 Ánh sáng cần cho sự sống

  Để có đồ dùng phục vụ cho bài này tôi đã hưỡng dẫn HS chuẩn

  bị trước một tuần. Mỗi nhóm chuẩn bị 3 hộp giấy (Hộp cà phê,chè); cho đất

  khoảng 1/3 hộp gieo vào mỗi hộp từ 5 đến 10 hạt đậu, tưới đủ nước ấm. Hộp

  thứ nhất đậy kín nắp, khoét lỗ 7x7cm bên thành hộp ; hai hộp còn lại cắt bỏ

  nắp, một hộp để ngoài sân, một hộp để trong góc phòng (thiếu ánh sáng).

  Với 3 điều kiện trên, cách mọc và màu sắc của cây đậu có sự khác biệt

  rõ rệt. Đó là bằng chứng thiết thực nhất để HS thấy được vai trò của ánh

  sáng đối với đời sống thực vật.

  Tương tự như vậy. Ở bài 57 tôi cũng hướng dẫn HS trồng 5 cây đậu vào

  hộp nhựa với các điều kiện chăm sóc khác nhau để giúp các em nhận rõ

  được điều kiện cần thiết để thực vật sống và phát triển bình thường. Từ đó

  các em có ý thức và bắt đầu biết chăm sóc cây ở gia đình và vườn trường.

  2.3.Sử dụng thiết bị thí nghiệm :

  Mặc dù thí nghiệm môn Khoa học lớp 4 khá đơn giản, việc bố trí lắp đặt

  cũng không mấy phức tạp song nếu không chuẩn bị kĩ chỉ một sơ suất nhỏ

  cũng có thể làm cho thí nghiệm không thành công. Khi đó kiến thức được

  rút ra từ thí nghiệm cũng khiến HS nghi ngờ,Vì vậy việc làm thử trước các

  thí nghiệm, ghi chép rút kinh nghiệm để khắc phục các sự cố có thể xảy ra

  đảm bảo cho thí nghiệm thành công là việc làm rất cần thiết.

  13

  Ví dụ: Bài 35 Không khí cần cho sự cháy

  Hoạt động 2:Tìm hiểu cách duy trì sự cháy

  Trong thí nghiệm chứng minh: Muốn diễn ra sự cháy liên tục, không

  khí phải được lưu thông. Nếu ngọn nến quá nhỏ khi úp cốc thủy tinh thông

  đáy lên cây nến gắn trên đế kín, nến không tắt được. Ngược lại nếu cây nến

  to qua thì lại tắt quá nhanh, HS không đủ thời gian quan sát ngọn lửa bé dần

  rồi tắt hẳn, Do đó phải làm thử trước để chọn được đồ dùng phù hợp.

  Ngoài ra, cũng cần phải có một số “mẹo” nhỏ khi làm thí nghiệm để

  HS dễ quan sát các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm đó.

  Ví dụ : Bài 32 Không khí gồm những thành phần nào?

  Hoạt động 1:Xác định thành phần chính của không khí.

  Khi tiến hành thí nghiệm; úp lọ thủy tinh vào cây nến đang cháy gắn

  trong một đĩa chứa nước, chỉ cần pha vào nước 1-2 giọt mực để nước có

  màu xanh lơ thì khi nến tắt, nước dâng lên trong lọ(chiếm chỗ lượng khí ô-xi

  đã mất đi) sẽ quan sát rõ hơn nhiều so với dùng nước trong suốt.

  Tương tự như vậy đối với bài 51: Nóng, lạnh và nhiệt độ

  HS cũng thấy được mực nước màu trong ống thủy tinh dâng lên

  và hạ xuống rõ rệt khi nhúng vào chậu nước sôi và chậu nước đá.

  2.4.Tổ chức cho HS hoạt đông với đồ dùng dạy học.

  Một trong những định hướng của đổi mới phương pháp dạy học là tăng

  cường tổ chức hoạt động học tập nhằm tạo điều kiện cho HS phát huy tính

  tích cực, tự tìm tòi phát hiện ra kiến thức. Chính vì vậy trong mỗi giờ học

  giáo viên đều phải cố gắng lựa chọn những hình thức, phương pháp và

  phương tiện dạy học phù hợp để có thể tổ chức tốt các hoạt động học tập của

  HS. Tuy nhiên, hoạt động của HS đối với đồ dùng dạy học thường diễn ra

  dưới hình thức nhóm, mà HS tiểu học còn nhỏ tuổi, năng lực tổ chức, phối

  hợp còn hạn chế, sự khéo léo, cẩn trọng trong thao tác chưa nhiều nên dễ

  14

  nhắc nhở các em một số những lưu ý hoặc kĩ thuật cần thiết trong thao tác

  thực hành.

  Ví Dụ : Bài 52: Vật dẫn nhiệt, vật cách nhiệt

  Hoạt Động 2: Làm thí nghiệm tính cách nhiệt của không khí.

  Trước khi yêu cầu các nhóm báo cáo các dụng cụ thí nhiệm đã chuẩn

  bị giáo viên phải nhắc nhở và làm mẫu các thao tác kết hợp phân tích kĩ

  thuật như :

  + Cách cầm nhiệt kế (không cầm vào bầu thủy ngân)

  + Trước khi đo cần vẩy cho mực thủy ngân tụt xuống.

  + Nhúng nhiệt kế vào hai cốc nước đồng thời.

  + Cách đọc nhiệt độ (Để nguyên nhiệt kế trong cốc để đọc nhiệt độ sau

  5 phút – 10 phút)

  + Kĩ thuật quấn báo vào 2 cốc và dùng dây chun để cố định

  + Đánh dấu để lượng nước trong 2 cốc bằng nhau.

  v.v…

  Thực tế những năm học trước một số giáo viên thực hiện thí nghiệm

  này không thành công vì nhiệt độ ở 2 cốc nước trênh lệch nhau rất ít,

  mà thời gian mỗi tiết học chỉ có 40 phút, không đươc phép đợi lâu. Cũng

  chính vì vậy kết quả thí nghiệm chưa thuyết phục nên các em khó giải thích

  được những ứng dụng thực tế về tính cách nhiệt của không khí. Sau nhiều

  lần làm thử rút ra kinh nhiệm tôi đã hướng dẫn học sinh thực hiện được

  thành công thí nghiệm này.

  3.Sắp xếp bảo quản thiết bị dạy học:

  Sau khi sử dụng xong giáo viên cần chú ý phân công học sinh các tổ

  hoặc trực nhật thu đếm thiết bị dạy học cho đầy đủ ,lau cho sạch sẽ rồi mới

  trả cho cán bộ thiết bị hoặc xếp vào tủ bảo quản.

  16

  Nếu trong quá trình dạy có hỏng hóc đổ vỡ, bị gãy hoặc mất mát cần

  cho các tổ thống kê tên thiết bị, nguyên nhân dẫn đến hỏng hóc gẫy vỡ để

  thông báo với cán bộ thiết bị và nhà trường để có biện pháp khắc phục.

  Khi xếp đặt thiết bị giáo viên nên chú ý đặt đúng chỗ theo khoa học,

  theo phân loại thiết bị để lần sau dễ lấy, đễ sử dụng, để kiểm tra nhanh

  chóng, thống kê chính xác.

  4.Sửa chữa thiết bị dạy hoc:

  Theo tôi người giáo viên cần tìm hiểu sâu thiết bị đặc biệt là vật liệu

  chế tạo để có thể tự khắc phục một số hư hỏng đơn giản trong quá trình

  giảng dạy như:

  Với các mô hình bị gãy, vỡ có thể dùng keo hoặc nến dẻo để gắn lại.

  Với những dây điện có lõi đồng bị đứt nên hàn lại hoặc nối lại, chú ý

  an toàn điện.

  Với tranh ảnh nên gài nẹp, nếu nẹp không chặt có thể dùng băng dính

  để hỗ trợ.

  C.KẾT LUẬN

  I.Kết quả nghiên cứu:

  Với những cố gắng trên, Việc sử dụng đồ dùng,thiết bị dạy học trong

  môn Khoa học lớp 4 đã trở thành việc làm thường xuyên của giáo viên

  và học sinh. Giáo viên có được kĩ năng sử dụng đồ dùng dạy học khá thành

  thạo góp phần nâng cao chất lượng mỗi giờ dạy.

  Thiết bị dạy học bền đẹp hơn, ít hư hỏng hơn.

  Học sinh rất hào hứng khi được làm các thí nghiệm khoa học, thao tác

  làm thí nghiệm chính xác hơn.

  17

  Kết quả: 2 Tiết thao giảng môn Khoa học ở Học kì 1 và Học

  kì 2( có sử dụng đồ dùng dạy học) đều được xếp loại giỏi.

  Đồ dùng dạy học: Sơ đồ tuần hoàn của nước trong tự nhiên do giáo

  viên khối 4 tự làm để tham gia dự thi cấp trường đạt nhất.

  Cũng nhờ được hoạt động thường xuyên với đồ dùng học tập nên HS

  cũng có được thói quen tốt trong việc chủ động tìm tòi, phát hiện kiến thức.

  Niềm hứng thú, say mê môn học đã giúp các em nắm chắc những kiến thức

  cơ bản, có kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế nên nhớ lâu

  kiến thức đã học.

  Kết quả kiểm tra định kì cuối kì I (Năm Học 2010 -2011) của khối 4

  (37 học sinh) như Sau :

  Học sinh đạt

  Học sinh đạt

  điểm 9 và 10

  điểm 7 và 8

  Sốlượng Tỉ lệ Sốlượng Tỉ lệ

  29

  4

  Học sinh đạt điểm 5 Học sinh có điểm dưới

  và 6

  5

  Sốlượng

  Tỉ lệ %

  Sốlượng

  Tỉ lệ %

  1

  3

  0

  0

  II.Kiến nghị đề xuất :

  – Để có thể sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả tôi xin đề xuất như sau

  trước hết người giáo viên phải nhận thức được vai trò quan trọng của đồ

  dùng dạy học. Thầy cô phải thực sự cảm nhận có lỗi đối với học sinh khi

  mỗi tiết học qua đi một cách buồn tẻ, hời hợt, không đọng lại trong các em

  những điều mới mẻ bổ ích của môn học. Từ đó mới có thể có đủ say mê và

  sự kiên trì để suy ngẫm, tìm tòi sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp

  dạy học nói chung và sử dụng đồ dùng dạy học nói riêng.

  18

  – Việc sử dụng đồ dùng dạy học sẽ rất khó thành công nếu như không

  thực hiện thường xuyên và không biết rút kinh nghiệm. Sau mỗi giờ dạy

  giáo viên cần tự hỏi : Sử dụng đồ dùng thời điểm ấy đã hợp lý chưa? làm thế

  nào có tể rút ngắn thời gian trong các thao tác? Nguyên nhân nào khiến học

  sinh không phát hiện ra kiến thức từ hoạt động với đồ dùng? Cần cải tiến

  như thế nào có hiệu quả hơn? Rồi trao đổi với đồng nghiệp để có cách khắc

  phục. Học hỏi kinh nghiệm ở những người đi trước cũng là điều rất nên làm

  để hoàn thiện khả năng sử dụng đồ dùng dạy học của mình.

  – Sử dụng đồ dùng dạy học phải được phối hợp hài hòa, thống nhất với

  hình thức và phương pháp dạy học. Muốn vậy giáo viên phải nghiên cứu kĩ

  nội dung mục tiêu mỗi bài học trong mối quan hệ với chương trình để có sự

  lựa chọn hợp lý.

  Người viết

  Phạm Thị Hân

  19

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ke Hoach Su Dung Đồ Dùng Lóp 4
 • Gia Sư Lớp 4 Giỏi Dạy Kèm Môn Toán, Tiếng Việt 4 Tại Hà Nội
 • Nâng Cao Hiệu Quả Dạy Môn Tập Đọc Lớp 2
 • Hướng Dẫn Học Tập Môn Tiếng Việt Lớp 2 Và Cách Sử Dụng
 • Gia Sư Lớp 2 Giỏi Dạy Kèm Môn Toán, Tiếng Việt 2 Tại Hà Nội
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100