【#1】Cách Trình Bày Bài Nói Tiếng Anh Về Trường Học

Cách trình bày bài nói tiếng Anh về trường học

Ban đầu các bạn sẽ bắt đầu bằng những câu chào hỏi, để lấy được tinh thần trước khi nói:

– Hello everyone/ everybody, My name is Linh: Xin chào mọi người, tên của tôi là Linh.

– Ladies and gentlemen!: Kính chào quý vị đại biểu!

Giới thiệu đề tài của bài nói thường sử dụng những câu sau:

– I’m going to talk about…… (Tôi sẽ nói về………)

– I will take a look at…… (Tôi sẽ nói qua về…….)

– I will tell you something about the background of …… (Tôi sẽ nói cho các bạn vài điều căn bản về……)

– I will fill you in on the history of…….. (Tôi sẽ cho các bạn nghe lịch sử của……)

– I want to concentrate on ……….. (Tôi muốn tập trung nói về ……)

– Today I am here to psent to you about …: Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…

– I would like to psent to you …: Tôi muốn trình bày với các bạn về …

– As you all know, today I am going to talk to you about….: (Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)

– I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)

– Đầu tiên là nhận định của bạn về đề tài được nói đến. Sau đó trình bày chi tết về đề tài này. Bạn phải nói chân thực, mạch lạc từng ý và có ví dụ chứng minh để bài nói thêm sinh động.

– Khi triển khai ý, nếu được, hãy cố gắng vận dụng trải nghiệm thật của bản thân hoặc những thông tin thực tế thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài nói của bạn nhờ đó sẽ tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người nghe.

Ở phần này bạn phải chốt lại vấn đề đước nói đến, tóm tắt lại với các câu sau đây:

– To summarize, I ….: Tóm lại, tôi …

Kết thúc bài nói thì bạn nên cảm ơn mọi người:

– Thank you all for listening, it was a pleasure being here today: Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.

– Well that’s it from me. Thanks very much: Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.

– Many thanks for your attention: Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn.

– May I thank you all for being such an attentive audience: Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.

2. Bài nói tiếng Anh mẫu về trường học hay nhất

School Grounds are wide, around the yard Poinciana trees and ancient shade cover, with flower beds and lawns green. Listed under the tree row of stone for us to read books and talk after each lesson.

The classrooms are full of tables and chairs, cabinets for learning and also exhibited the post office corner, nice article. In addition, you also have the other classrooms as music room, computer science, library, classrooms English …

I even loved the school because here we have good friends and the teachers are always interested to teacher impart knowledge to us. I loved my second home!

Tôi thường gọi Trường Tiểu học Nhuận Trạch là ngôi nhà thứ hai của tôi. Ngôi trường dành cho trẻ em, mặc dù không phảilà rất lớn nhưng rất rộng rãi và sạch sẽ. Lối vào trường cao và rộng rãi, hai bên là hành lang hoa được dẫn thẳng đến sân chơi và các lớp học.

Sân trường rộng, xung quanh sân là những cây phượng vĩ và bóng mát cổ kính che phủ, với những bồn hoa và thảm cỏ xanh. Bên dưới cây là hàng ghế đá cho chúng tôi đọc sách vànói chuyện sau những giờ học

Các phòng học có đầy đủ bàn ghế, tủ cho học tập và cũng trưng bày các góc bưu phẩm, bài viế đẹp. Ngoài ra, bạn cũngcó những phòng học khác như phòng âm nhạc, khoa học máy tính, thư viện, phòng học tiếng Anh …

Tôi thậm chí rất thích ngôi trường này vì ở đây chúng tôi có những người bạn tốt và các giáo viên luôn quan tâm giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Tôi yêu quê hương thứ hai của tôi!

My dream school would be in my country Alexandria..I know there is a lot of schools here but its not like mine…I would make a great building surrounded by grass , trees and flowers …I would make an option in this school that every student choose the language they would love to learn like Spanish ,English ,German…etc and this would start after grade 5 after we give them all language we have chúng tôi the school must at least have not less than 5 chúng tôi I would make for every language an professional teachers, for the students…

They should to talk English all the time in every lesson until they reach their 5th grade then they should to talk in the language that had chosen by chúng tôi if I have a lot of money I would make a modern classes with a small wardrobe in every class for the students to put their jackets or whatever… and putting water machine..there would be a large room for every staff.. like English staff sit together in a modern and large room chúng tôi other staff have the same thing ..about the garden I would like it to be huge garden to make the students feel free to move and play and do everything they want chúng tôi for sure would put guards in the garden if anyone get hurt or something like that ..

It would be from 9 am to 3 pm it would be only 6 lessons in the day and about the curriculum I would not like it to be like any other curriculum I would like to suits our generation and every year must be changed and it should depend on the innovation and challenge ..I would make all my students work hard and I would encourage them by giving gifts for students who worked hard and there will be a sport day in every month ..I would put an extra lesson 3 days in a week called innovation and this will teach students how to innovate anything they could benefit from it with minimum cost ..I would like to build a huge library and it would have all the books in all fields that could utilize the students chúng tôi for sure there would be in their break a meal for every student..

Ngôi trường ước mơ của tôi sẽ là ở trong nước của tôi .. tôi biết có rất nhiều trường học ở đây nhưng nó không thích theo ý tôi … Tôi sẽ làm cho một tòa nhà lớn được bao quanh bởi thảm cỏ, cây và hoa ..Tôi sẽ làm một tùy chọn trong ngôi trường này mà mỗi học sinh chọn các ngôn ngữ mà họ yêu thích tìm hiểu như ngôn ngữ Tây Ban Nha, Anh, Đức … vv và điều này sẽ bắt đầu sau lớp 5 sau khi chúng tôi cung cấp cho họ tất cả các ngôn ngữ mà chúng ta có … và các trường ít nhất phải có không ít hơn 5 ngôn ngữ … và tôi sẽ làm cho mọi ngôn ngữ là một giáo viên chuyên nghiệp, cho những học sinh …

Họ nên nói tiếng Anh mọi lúc trong lớp học cho đến khi họ đạt đến lớp 5 của họ sau đó họ nên nói chuyện bằng ngôn ngữ đã được họ lựa chọn … và nếu tôi có rất nhiều tiền tôi sẽ làm cho một lớp học hiện đại với một tủ quần áo nhỏ trong mỗi lớp học để cho các học sinh cất áo khoác của họ hoặc bất cứ thứ gì… và đặt máy uống nước cho ..Ở đó sẽ là một phòng lớn để mỗi giáo viên .. như giáo viên tiếng Anh ngồi lại với nhau trong một căn phòng thật hiện đại và lớn … và các giáo viên khác đều như vậy.. Về khu vườn tôi muốn nó phải là khu vườn thật lớn để làm cho học sinh cảm thấy tự do di chuyển và chơi và làm tất cả mọi thứ họ muốn ..và chắc chắn sẽ đặt bảo vệ trong vườn nếu có ai bị thương hay một cái gì đó như thế ..

The name of my school is Oxford English School. It is situated in the middle of the town I live in. it is a very large school.

The school building is old but beautiful. There are many classrooms in it. The Principal is a middle-aged European. He is a kind and very efficient man.

The teachers of my school are of many races. Some are Chinese, some are Malay and some are Indian. There are also a few European teachers. They are all very clever and hardworking teachers. All the pupils like them very much.

As there are many pupils in my school, the library, the play ground and the hall are all very large. Pupils may be seen learning in the library, playing in the playground or performing gymnastics in the hall with great interest.

I am indeed proud of my school.

【#2】Những Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Hằng Ngày Thường Gặp Nhất

Các câu tiếng anh giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất

 • What’s up? – Có chuyện gì vậy?
 • How’s it going? – Dạo này ra sao rồi?
 • What have you been doing? – Dạo này đang làm gì?
 • Nothing much. – Không có gì mới cả.
 • What’s on your mind? – Bạn đang lo lắng gì vậy?
 • I was just thinking. – Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.
 • I was just daydreaming. – Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi.
 • It’s none of your business. – Không phải là chuyện của bạn.
 • Is that so? – Vậy hả?
 • How come? – Làm thế nào vậy?
 • Absolutely! – Chắc chắn rồi!
 • Definitely! – Quá đúng!
 • Of course! – Dĩ nhiên!
 • You better believe it! – Chắc chắn mà.
 • I guess so. – Tôi đoán vậy.
 • There’s no way to know. – Làm sao mà biết được.
 • I can’t say for sure. – Tôi không thể nói chắc.
 • This is too good to be true! – Chuyện này khó tin quá!
 • No way! (Stop joking!) – Thôi đi (đừng đùa nữa).
 • I got it. – Tôi hiểu rồi.
 • Right on! (Great!) – Quá đúng!
 • I did it! (I made it!) – Tôi thành công rồi!
 • Got a minute? – Có rảnh không?
 • About when? – Vào khoảng thời gian nào?

 • I won’t take but a minute. – Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
 • Speak up! – Hãy nói lớn lên.
 • Seen Melissa? – Có thấy Melissa không?
 • So we’ve met again, eh? – Thế là ta lại gặp nhau phải không?
 • Come here. – Đến đây.
 • Come over. – Ghé chơi.
 • Don’t go yet. – Đừng đi vội.
 • Please go first. After you. – Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau.
 • Thanks for letting me go first. – Cám ơn đã nhường đường.
 • What a relief. – Thật là nhẹ nhõm.
 • What the hell are you doing? – Anh đang làm cái quái gì thế kia?
 • You’re a life saver. – Bạn đúng là cứu tinh.
 • I know I can count on you. – Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà.
 • Get your head out of your ass! – Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • That’s a lie! – Xạo quá!
 • Do as I say. – Làm theo lời tôi.
 • This is the limit! – Đủ rồi đó!
 • Explain to me why. – Hãy giải thích cho tôi tại sao.
 • Ask for it! – Tự mình làm thì tự mình chịu đi!
 • In the nick of time. – Thật là đúng lúc.
 • No litter. – Cấm vứt rác.
 • Go for it! – Cứ liều thử đi.
 • What a jerk! – Thật là đáng ghét.
 • How cute! – Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!
 • None of your business! – Không phải việc của bạn.
 • Don’t peep! – Đừng nhìn lén!
 • Say cheese! – Cười lên nào ! (Khi chụp hình)
 • Be good ! – Ngoan nhá! (Nói với trẻ con)
 • Bottom up! – 100% nào! (Khi…đối ẩm)
 • Me? Not likely! – Tôi hả? Không đời nào!
 • Scratch one’s head: Nghĩ muốn nát óc
 • Take it or leave it! – Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!
 • Hell with haggling! – Thôi kệ nó!
 • Mark my words! – Nhớ lời tao đó!
 • Bored to death! – Chán chết!
 • What a relief! – Đỡ quá!
 • Enjoy your meal! – Ăn ngon miệng nhá!
 • It serves you right! – Đáng đời mày!
 • The more, the merrier! – Càng đông càng vui
 • Beggars can’t be choosers! – Ăn mày còn đòi xôi gấc
 • Boys will be boys! – Nó chỉ là trẻ con thôi mà!
 • Good job!= well done! – Làm tốt lắm!
 • Just for fun! – Cho vui thôi
 • Try your best! – Cố gắng lên
 • Make some noise! – Sôi nổi lên nào!
 • Congratulations! – Chúc mừng!
 • Rain cats and dogs. – Mưa tầm tã
 • Love me love my dog. – Yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ty họ hàng
 • Always the same. – Trước sau như một
 • Hit it off. – Tâm đầu ý hợp
 • Hit or miss. – Được chăng hay chớ
 • Add fuel to the fire. – Thêm dầu vào lửa
 • To eat well and can dress beautifully. – Ăn trắng mặc trơn
 • Don’t mention it! = You’re welcome = That’s all right! – Không có chi
 • Just kidding. – Chỉ đùa thôi
 • No, not a bit. – Không chẳng có gì
 • Nothing particular! – Không có gì đặc biệt cả
 • After you. – Bạn trước đi
 • Have I got your word on that? – Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không?
 • The same as usual! – Giống như mọi khi
 • Almost! – Gần xong rồi
 • You’ll have to step on it. – Bạn phải đi ngay
 • I’m in a hurry. – Tôi đang bận
 • What the hell is going on? – Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
 • Sorry for bothering! – Xin lỗi vì đã làm phiền
 • Give me a certain time! – Cho mình thêm thời gian
 • It’s a kind of once-in-life! – Cơ hội ngàn năm có một
 • Out of sight, out of mind! – Xa mặt cách lòng
 • The God knows! – Chúa mới biết được
 • Women love through ears, while men love through eyes! – Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
 • Poor you/me/him/her…! – tội nghiệp bạn / tôi / hắn / cô ấy quá
 • Go away! – Cút đi
 • Let me see. – Để tôi xem đã / Để tôi suy nghĩ đã
 • None your business. – Không phải việc của bạn.
 • Mark my words! – Nhớ lời tao đó!
 • Love me love my dog. – Yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ty họ hàng
 • những câu tiếng anh giao tiếp thông dụng
 • tiếng anh giao tiếp hàng ngày
 • tiếng anh giao tiếp cơ bản
 • tự học tiếng anh giao tiếp
 • học tiếng anh giao tiếp online
 • tài liệu tiếng anh giao tiếp
 • tiếng anh giao tiếp trong nhà hàng
 • sách tiếng anh giao tiếp

【#3】Các Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 11 Ban Cơ Bản

Các bài nghe tiếng Anh lớp 11 mp3

Các bài nghe tiếng Anh lớp 11 Ban cơ bản

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Tổng hợp phần Listening Tiếng Anh 11. Gồm các tài liệu nắm được nội dung bài nghe trong chương trình tiếng Anh 11. Đồng thời, giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh qua các bài nghe này. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

Bài tập điền từ môn Tiếng Anh lớp 11 Bài tập tổng hợp về chia động từ Bài tập trắc nghiệm danh từ đi với giới từ

Các bài nghe tiếng Anh lớp 11 Ban cơ bản mà VnDoc gửi tới các bạn bao gồm file nghe mp3 và transcripts 16 bài học. Unit 1: FRIENDSHIP Lan’s Talk

My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved to Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started to get to know her when I was going on a two-day trip to Do Son last year and I didn’t know anybody there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come to visit you.” So she rode on her motorbike to Do Son and twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve been

best friends ever since.

Long’s Talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he’s very, very funny, and that’s one of my favourite things about him. And over the years, we have been through good times and bad times with each other, and that’s one of the things I like best about him. And we have a lot of the same interests. We like to go to plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he’s really a good friend, and he’s a very good listener, and he always helped me through.

Unit 2: PERSONAL EXPERIENCES Unforgettable Experiences

Interviewer: This is Radio 3. In our “Unforgettable Experiences” programme tonight we talk to Christina, a successful businesswoman. Hello Christina, welcome to our programme.

Christina: Hello and thank you! It’s nice being with you tonight.

Interviewer: Christina, could you tell our audience about the most memorable experience in your life?

Christina: Well, my most unforgettable experience happened thirteen years ago, when my house burned down.

Interviewer: Really? How did it happen?

Christina: The fire started in the kitchen where I forgot to turn off the gas stove.

Interviewer: What were you doing at that time?

Christina: I was sleeping when I was suddenly woken up by terrible heat. I opened my eyes to find myself surrounded by walls of fire.

Interviewer: That’s terrible! How did you escape?

Christina: I was terrified. Then I heard my mother’s voice calling my name. I rushed to her. She carried me out. Luckily, I got away without even a minor burn.

Interviewer: Not many people are so lucky. Did the fire affect you in any way?

Christina: Oh, yes. Yes, very much, in fact. Although I lost many things in the fire, the experience helped me grow up.

Interviewer: What do you mean?

Christina: Well, before the fire, I was selfish. I always complained to my mother about how small my room was, or how few clothes I had. Then the fire came and destroyed everything we owned. But I slowly began to realize that I didn’t really need my odd things. I just needed my family. After all, you can get new clothes anytime, but a family can never be replaced.

Interviewer: I see, so the fire took many things from you, but it gave you some thing, too.

Christina: Exactly. It taught me to appciate my family more than things.

Unit 3: A PARTY

Mai is my neighbor. She turned 16 recently and her parents held a birthday party for her. I was one of those invited.

The party began at about three in the afternoon. There were about twenty of us gathering in Mai’s house. She didn’t like having the party at a restaurant because it is noisy and expensive.

We gave psents to Mai and she happily opened them. It must really be exciting to receive all those psents. After that Mai’s mother served us soft drinks and biscuits. We then listened to music and played cards. The winners were given prizes. At about four thirty Mai’s mother brought out the birthday cake. It was beautifully decorated with pink and white icing. Sixteen colourful candles sat in the middles of the cake. We all clapped our hands eagerly and sang “Happy Birthday” as she blew out the candles and cut the cake. We helped ourselves to slices of the delicious cake and sang all the songs that we knew.

Finally at about six in the evening the party came to an end. We were all tired but happy. The parents of other children came to collect them by motorbikes. I helped Mai and her mother clean up the mess we had made. After that I walked home, which was only three doors away.

The Organisation for educational development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up a year later. Children from these classes participate in fundraising performances. They raise money to continue their English and Performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to help organise their fundraising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the largest hotels in HCM City. They also need foreign volunteers to contact sponsors and help to expand the school activities. Volunteers are required from February until July to help organise these events.

It is hoped that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Unit 5: ILLITARACY

In an informal survey carried out in Perth, western of Australia, students were asked to give their views on what makes an effective school. 80 per cent of the students felt that mutual respect in the classroom was essential learning to take place. This implied that students should be treated as inpiduals with both their strengths and their weaknesses. 60 per cent of the students felt they should be encouraged to set realistic goals for their learning, and to have positive attitudes towards themselves and others.

About 55 per cent of the students expected their teachers to be motivated and interested in what they were doing; this would then reflect in their performance of the students. Nearly all the students believed that learning should be centered on important life skills such as communication, building self-respect and self-confidence, the ability to learn from failure, and time management, suited to the maturity of the students concerned.

One hundred per cent of the students felt that the social side of school was as important as academic activities. The older students felt that they should be allowed to give some input school decision making a direct effect on students.

Unit 6: COMPETITIONS

Trang: What are you reading, Paul?

Paul: The history of Boston Marathon.

Trang: It sounds interesting! How often is it held?

Paul: Every year, in the USA.

Trang: When did it begin?

Paul: In 1897. And the same year, John McDermott won the first Boston Athletic Association Marathon.

Trang: Who was John McDermott? Where did he come from?

Paul: He was the first man who won the first Boston Marathon in the USA. Ha came from New York.

Trang: How long did it take him to reach the finish?

Paul: He clocked 2 hours 50 minutes and 10 seconds.

Trang: Did women have right to participate in long distance running?

Paul: Yes … But not until 1967, women were formally accepted to take part in the Boston races… A few years later, Kuscsik became the first official female champion.

Trang: When did she win the race?

Paul: In 2972. There were 8 women starting the race and all 8 finished.

Trang: Is the race held for only American people?

Paul: No. Each year, more runners from every part of the world join it. In 1984, 6164 runners from 34 countries ran in the marathon.

Trang: What are the rules of the Boston Marathon?

Paul: The Boston race is about 42 km. Runners have to go through 13 towns during the race. It ends in the centre of Boston.

Trang: Oh, that’s great. Thanks a lot, Paul.

Unit 7: WORLD POPULATION

Interviewer: Good evening ladies and gentlemen. In our program tonight, we are honoured to have Dr. Brown, a world famous population expert. Dr. Brown, could you tell us something about the world population?

Dr. Brown: Well, there are over 6,700 million people in the world today, and the total is increasing at the rate of about 76 million a year. Experts say that the population of the world could be over 7 billion by the year 2021.

Interviewer: Do all parts of the world have the same rate of population growth?

Dr. Brown: No, they don’t. The population is growing more quickly in some parts of the world than others. Latin America ranks first, Africa second, and Asia third.

Interviewer: What is the main reason for the population explosion?

Dr. Brown: Well, I think the main reason is a fall in death rates. This is due to the improvement of the living conditions and medical care.

Interviewer: I believe the explosion of population has caused many problems. Is it right?

Dr. Brown: Yes, it is. It caused a lot of problems such as shortage of food, lack of hospitals and schools, illiteracy, and low living standards.

Interviewer: Can you make some suggestions on how to solve these problems?

Dr. Brown: I think, there are a number of solutions to the problems. The first is to educate people and make them aware of the danger of having more children. The second is to provide safe, inexpensive birth-control methods. The third is to strictly implement a family planning policy. And the fourth is to exercise strict and fair reward and punishment policies.

Interviewer: Thank you very much for being with us tonight, Dr. Brown.

Dr. Brown: You’re welcome.

Unit 8: CELEBRATIONS

LAN: You lived in Japan for more than two years, could you tell me something about Japanese New year, Mai? When is the New Year observed?

MAI: It’s on 1st January, and it lasts three days through 3rd January.

LAN: Do people do the same things as we do in Vietnam?

MAI: Well, there are some similarities and also some differences.

LAN: Please, tell me about them.

MAI: The pparations begin a few days before the New Year when housewives start cooking special food for New Year’s Day.

LAN: Do they clean and decorate their houses?

MAI: Sure, they do. On the New Year’s Eve every household do a big cleaning up. The idea is to get rid of the dirt of the past year and welcome the new one.

LAN: Yes, they usually decorate their houses with some small pine trees on both sides of the door, which repsent longevity and constancy. People also exchange cards and gifts.

MAI: I see. And what do they usually do on the New Year’s Eve?

LAN: Family members sit around and start watching the national singing contest on television. But the last notes must be sung before midnight. Then television and radio will broadcast 108 bells. As soon as the 108th bell is rung, people all say “Happy New Year”.

MAI: What do they usually do next?

LAN: Some families put on special kimonos or dress to go to visit their shrine.

Then they come home and eat their special New Year Day’s food and drink a lot of rice wine. New Year’s Day is mostly celebrated among family only.

【#4】Cách Dạy Trẻ Nói Tiếng Anh Từ Một Đến Một

Nó không chỉ phổ biến mà còn tự nhiên cho các bậc cha mẹ muốn con mình học cách nói tiếng Anh, dù là ngôn ngữ thứ hai, hay thậm chí là thứ ba hay thứ tư. Thách thức lớn nhất đối với tất cả mọi người, ngay cả đối với giáo viên, là biết cách làm cho nó trở nên thú vị để trẻ em muốn học. Tiếp tục đọc và tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào!

Tôi đã xuất bản một số sách để giúp dạy trẻ em ở mọi lứa tuổi, nhưng trang web này được thiết kế như một công cụ cho những bậc cha mẹ muốn con mình có thể nói tiếng Anh (một kỹ năng thiết yếu trong thế giới ngày nay) và do đó có phạm vi rộng hơn cơ hội có sẵn cho họ.

Con gái của chị dâu tôi, Julie, là nguồn cảm hứng của tôi đằng sau việc tạo ra trang web này. Ngay cả với một người mẹ song ngữ và ông bà song ngữ sống bên cạnh, Julie đang phải vật lộn ở trường trung học. Cô sẽ thông thạo bây giờ nếu chỉ có mẹ cô đã có những công cụ phù hợp để giúp cô. Giống như rất nhiều cha mẹ trước cô, mẹ của Julie dựa vào trường tiểu học địa phương để cung cấp cho con mình một nền tảng bằng tiếng Anh. Sau sáu năm, Julie vẫn chưa di chuyển xa hơn, “tên tôi là Julie”! Chúng ta không nói về một cô bé khó học; cô ấy đứng đầu lớp. Vấn đề lớn nhất là các giáo viên ở Pháp được yêu cầu dạy tiếng Anh, nhưng rất nhiều người thậm chí không nói được.

Nói tiếng Anh là một món quà bạn có thể cho con của bạn. Nó sẽ làm cho tương lai của họ dễ dàng hơn và sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của họ. Bất cứ nơi nào bạn sống, bạn không thể luôn luôn chiến đấu với hệ thống giáo dục, nhưng bạn có thể đưa vấn đề vào tay mình bằng cách tìm một gia sư riêng và cho họ trang web này hoặc tự làm công việc mà không cần đào tạo chính quy.

Tất cả những gì bạn cần là thời gian. Con của bạn sẽ chỉ cải thiện sau 20 phút, ba lần một tuần và thậm chí một lần một tuần là tốt hơn so với trước đây.

Sau nhiều năm học ngoại ngữ và dạy tiếng Anh, tôi biết tầm quan trọng của những năm đầu tiên trong việc giúp con bạn tiến lên phía trước.

Vì vậy, hãy đọc tiếp để biết một số bước dễ dàng, có thể thực hiện để giúp bạn và con bạn đến được nơi bạn muốn!

Cách dạy trẻ nói tiếng Anh.

Số thái độ của bạn

Hãy tử tế với con bạn. Đừng quan trọng, hoặc tệ hơn, chế giễu anh ta hoặc cô ta vì lỗi trong cách phát âm. Không ngụ ý rằng đứa trẻ là kém hơn những người khác hoặc chậm học tiếng Anh. Nếu bạn xì hơi lốp xe của mình trước chuyến đi đường, sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến điểm đến của bạn và bạn có thể sẽ không đến đó. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu bạn làm xáo trộn bản ngã của con bạn.

Nó chỉ là tự nhiên cho một phụ huynh được mong muốn cho con mình để tìm hiểu một cách nhanh chóng, chỉ để được thất vọng với những gì có thể xuất hiện để có vẻ như một thất bại hoặc thiếu tiến bộ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là mọi thứ đều mới mẻ đối với con bạn, đặc biệt là âm thanh nước ngoài, thậm chí nhiều hơn thế nếu trẻ chỉ nghe tiếng Anh trong bài học với bạn.

Thông qua việc sử dụng các trò chơi ngôn ngữ thân thiện với trẻ em, nhập vai, câu chuyện và bài hát, phương pháp sau đây đặt con bạn vào một môi trường vui vẻ, an toàn và thoải mái. Phương pháp này có hiệu quả vì nó sử dụng lặp lại liên tục mà không có sự lặp lại đơn điệu hoặc vô nghĩa.

Thể hiện sự khuyến khích của con bạn qua những nụ cười và khen ngợi, bất kể kết quả của bài học.

Cho thấy sự thiếu kiên nhẫn hoặc thất vọng với một đứa trẻ bởi vì người đó đã quên đi bài học trước sẽ không chỉ tạo ra cảm giác tự ti mà còn khiến đứa trẻ học tiếng Anh hoàn toàn.

Tránh cạnh tranh hoặc so sánh giữa các anh chị em như bệnh dịch hạch.

So sánh anh chị em hoặc tạo ra sự cạnh tranh giữa họ sẽ chỉ trở nên tồi tệ. Điều này là không tốt cho một trong hai đứa trẻ, và nó cũng sẽ chỉ tạo ra cảm giác oán giận và ghen tị giữa anh chị em.

Xem kết quả!

Thực hành làm cho hoàn hảo, đặc biệt nếu được thực hiện một cách thường xuyên!

Trẻ em cần lặp lại liên tục để nhớ từ vựng, vì vậy bạn sẽ thấy tiến bộ nhiều hơn với các phiên ngắn thường xuyên, chứ không phải là những bài học dài không thường xuyên. Ba phiên của hai mươi phút hiệu quả hơn nhiều so với một phiên dài một giờ. Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ em học tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài, nơi tiếng Anh duy nhất mà họ nghe được trong bài học của họ.

Trẻ em cần sửa đổi liên tục.

Không bị sa lầy bởi ngữ pháp!

Trẻ nhỏ không cần phải biết các thông tin, quy tắc và ngoại lệ của ngữ pháp tiếng Anh. Họ chỉ cần biết rằng họ nên nói những điều một cách nhất định, thông qua trò chơi và trò chuyện. Trẻ em học một cách tự nhiên thông qua sự ngâm mình chứ không phải bằng các quy tắc học tập. Bằng cách này, ngữ pháp chính xác sẽ đến một cách tự nhiên. Ví dụ, con gái tám tuổi của bạn không cần phải biết các quy tắc đằng sau sự căng thẳng có điều kiện để nói; “Làm ơn, cho tôi một ít nước.”

Điều này sẽ đến như là một cứu trợ cho tất cả các bậc cha mẹ cho dù bạn là rực rỡ tại giảng dạy ngữ pháp hoặc không cảm thấy thoải mái giải thích ngữ pháp ở tất cả; chỉ biết rằng trẻ em giống như bọt biển và sẽ tự nhiên “hấp thụ” những gì họ cần biết.

Một nền tảng vững chắc bằng tiếng Anh

Bạn có lo lắng về việc liệu tiếng Anh của bạn có đủ tốt để dạy cho con bạn không?

Bạn nên nói tiếng Anh tốt như thế nào?

Trong một tình huống lý tưởng, bạn sẽ là một người nói tiếng Anh bản ngữ dạy tiếng Anh cho con bạn. Nhưng nếu bạn không, bạn có một sự lựa chọn để thực hiện. Bạn không thể làm gì và hạn chế cơ hội của con bạn trở thành song ngữ, hoặc bạn có thể thuê một người bản xứ để dạy cho bạn, hoặc bạn có thể tự chịu trách nhiệm và thực hiện công việc.

Thuê một gia sư bản địa nếu bạn có phương tiện tài chính và sau đó giúp con mình hơn nữa bằng cách thực hành với chúng ở nhà. Nếu bạn không có phương tiện thì không có vấn đề gì về khả năng của chính bạn, nó tốt hơn là không làm gì cả.

Còn cách phát âm và giọng nước ngoài thì sao?

Hãy để chúng tôi thậm chí không nhận được vào tiếng địa phương ở đây. Hãy xem xét rằng một số lượng lớn các giáo viên tiếng Anh không phải là người bản xứ và có tiếng nước ngoài. Điều này không nên ngăn cản bạn giảng dạy, nhưng hãy đảm bảo mọi người có thể hiểu bạn và những từ đó có thể nhận ra được. Sử dụng tài nguyên câu chuyện có âm thanh từ người bản xứ như thế này sẽ chỉ là vé để dạy tiếng Anh (Anh) và tiếng Anh Mỹ (Mỹ). Tài nguyên câu chuyện là một chương trình học bạn có thể làm theo cùng với sách của một đến một trò chơi mà bạn có thể đặt hàng thấp hơn trên trang này. Gợi ý: Trung tâm tiếng anh trẻ em tại hà nội

Nếu bạn mắc lỗi bằng tiếng Anh thì sao?

Ngay cả những người nói tiếng Anh bản địa cũng mắc lỗi! Tuy nhiên, điều quan trọng là, đặc biệt là với người mới bắt đầu, để sử dụng đúng ngữ pháp trong câu nên hãy chuẩn bị trước bài học của bạn.

Bạn bắt đầu từ đâu và bạn dạy gì?

Độ chính xác

Con của bạn là một phương tiện trống khi nói đến việc học tiếng Anh vì vậy hãy cố gắng điền vào đá phiến với chất lượng vật liệu ngay từ đầu!

Điểm nhấn tiếng nước ngoài bằng tiếng Anh có thể quyến rũ vì vậy đừng băn khoăn nếu bạn có. Điều quan trọng nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào là phải được hiểu.

Ai là “Dạy tiếng Anh cho con bạn”?

Tài nguyên này (được tìm thấy ở cuối trang này) là dành cho giáo viên và phụ huynh dạy tiếng Anh trên cơ sở trực tiếp hoặc cho anh chị em ruột.

Xem kết quả!

Mức độ tiếng Anh nào có mục tiêu “Dạy tiếng Anh cho trẻ em” của bạn?

Tài nguyên này được thiết kế cho người mới bắt đầu cho những người trung gian thấp hơn. Các trò chơi dạy từ vựng mới và xem lại từ vựng đã học trước đây theo những cách thú vị. Cấu trúc câu hỏi và câu hỏi tiếng Anh cơ bản được thực hành thông qua các trò chơi này.

Tài nguyên này dành cho lứa tuổi nào?

Tài nguyên này lý tưởng cho các độ tuổi từ 4 đến 12, mặc dù bạn có thể bắt đầu lúc 3 và tràn đến 13 rất dễ dàng. Sự khác biệt là với trẻ em 3 tuổi, bạn sẽ chuyển qua từ vựng và trò chơi nhiều, chậm hơn nhiều. Và với những đứa trẻ lớn hơn, bạn sẽ whiz thông qua các trò chơi, và có thể dạy chính tả và viết. Cảm thấy tự do để thực hành trên các trò chơi miễn phí đầu tiên như là một thử nghiệm chạy.

Các câu chuyện cũng có sẵn để bổ sung cho cuốn sách trò chơi này. Có chương trình giảng dạy của bạn được thực hiện cho bạn, và trẻ em thích những câu chuyện và bài hát. Nếu bạn đang dạy tuổi HAI có một cái gì đó để giúp bạn ở đây: Tiếng Anh cho trẻ mới biết đi.

Tham khảo: http://alisaenglish.eklablog.com/

【#5】Cách So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh

Công thức của dạng so sánh hơn, so sánh hơn nhất trong tiếng anh với trạng từ và tính từ cũng như bài tập so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án đầy đủ và chính xác nhất.

Cấu trúc so sánh hơn và so sánh hơn nhất trong tiếng anh

Công thức so sánh hơn với tính từ và trạng từ

* So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

Cấu trúc:

Trong đó:

 • S-adj-er: là tính từ ngắn thêm đuôi “er”
 • S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)
 • S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1)
 • Axiliary V: trợ động từ
 • (object): tân ngữ
 • N (noun): danh từ
 • Pronoun: đại từ

Ví dụ:

– This book is thicker than that one. (Cuốn sách này dày hơn cuốn sách kia.)

– They work harder than I do. = They work harder than me. (Họ làm việc chăm chỉ hơn tôi.)

* So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài:

Cấu trúc:

Trong đó: L-adj: tính từ dài

Ví dụ:

– He is more intelligent than I am. = He is more intelligent than me. (Anh ấy thông minh hơn tôi.)

– My friend did the test more carefully than I did. = My friend did the test more carefully than me. (Bạn tôi làm bài kiểm tra cẩn thận hơn tôi.)

Cấu trúc so sánh hơn nhất đối với tính từ và trạng từ.

* So sánh hơn nhất đối với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

Ví dụ:

– It is the darkest time in my life. (Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.)

– He runs the fastest in my class. (Anh ấy chạy nhanh nhất lớp tôi.)

* So sánh hơn nhất đối với tính từ dài và trạng từ dài:

Ví dụ:

– She is the most beautiful girl I’ve ever met. (Cô ấy là cô gái xinh nhất mà tôi từng gặp.)

– He drives the most carelessly among us. (Anh ấy ấy lái xe ẩu nhất trong số chúng tôi.)

Một số điều cần lưu ý khi sử dụng công thức so sánh hơn và so sánh hơn nhất trong tiếng anh

+ Một số tính từ có 2 âm tiết nhưng có tận cùng là “y, le, ow, er” khi sử dụng ở so sánh hơn hay so sánh hơn nhất nó áp dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

Ví dụ:

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là một tính từ có 2 âm tiết nhưng khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

+ Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất.

Bài 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ và trạng từ sau:

Bài 2: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

1. She is ……. singer I’ve ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ……. responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ……. in the city than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. She sings ……….. among the singers I have known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. She is ……. student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English test was ……. than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. English is thought to be ……. than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Jupiter is ……. planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ……. hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. Her office is ……. away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Tom is ……. than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. He did the test ……….. I did.

A. as bad as B. badder than C. more badly than D. worse than

14. A boat is ……. than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. My new sofa is ……. than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. My sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. My bedroom is ……. room in my house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ……. than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. He drives ……. his brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

20. It was ……. day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Bài 3: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.

  He is (clever) ……………………. student in my group.

  2. She can’t stay (long) chúng tôi 30 minutes.

  3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.

  4. Well, the place looks (clean) …………………….now.

  5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.

  6. I’ll try to finish the job (quick)……………………..

  7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.

  8. Lan sings ( sweet ) chúng tôi Hoa

  9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.

  10. He runs ( fast )………………….of all.

  11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.

  12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?

  13. Carol sings as (beautiful) chúng tôi Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….

  14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.

  15. Your accent is ( bad ) chúng tôi mine.

  16. Hot dogs are (good) chúng tôi hamburgers.

  17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.

  18. French is considered to be (difficult) chúng tôi English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.

  19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Đáp án bài tập

Bài 1:

Bài 2:

 1. C 2. D 3. C 4. C 5. C
 2. D 7. A 8. A 9. D 10. D
 3. C 12. C 13. D 14. A 15. A
 4. C 17. B 18. A 19. C 20. B

Bài 3:

  the cleverest

  2. longer

  3. the best

  4. cleaner

  5. more expensive

  6. more quickly

  7. more dangerous

  8. more sweetly

  9. the most exciting

  10. the fastest

  11. the most popular

  12. the closest

  13. beautifully – most beautifully

  14. hotter

  15. worse

  16. better

  17. big – bigger

  18. more difficult – the most difficult

  19. largest

 • cấu trúc so sánh hơn nhất trong tiếng anh
 • so sánh hơn kém trong tiếng anh
 • bài tập so sánh hơn và so sánh nhất
 • so sánh bằng tiếng anh
 • so sánh hơn nhất của bad
 • so sánh hơn với trạng từ
 • so sánh hơn của tính từ
 • bài tập so sánh hơn lớp 7

【#6】Cần Tìm Giáo Viên Gia Sư Tiếng Trung (Hoa) Tại Nhà Tphcm

Gia Sư Thành Tài có sẵn 5.000 gia sư cho các ba, các mẹ cần tìm giáo viên gia sư tiếng Trung (Hoa) tại nhà TPHCM. Họ là GV gốc TRUNG TÂM GIA SƯ THÀNH TÀI Hoa, SV-GV tốt nghiệp Khoa Trung ĐHSP, hơn 10 năm kinh nghiệm, có giáo án, giáo trình sẵn sàng, học phí rẻ, đi dạy luôn đúng giờ giấc.

– Tầm quan trọng của việc biết tiếng Trung (Hoa) trong đời sống và công việc:

+ Tiếng Trung là một ngôn ngữ khá phổ biến trên toàn thế giới, chỉ sau tiếng Anh. Bởi Trung Quốc là một đất nước rộng lớn chiếm lượng dân số đông nhất thế giới. Để giao tiếp với người Trung, hiển nhiên, bạn nên nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

+ Việc nói được tiếng Trung thì nên ra trung tâm học hoặc nên tìm gia sư tiếng Trung tại nhà nằm sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều lợi ích về phương diện kinh tế cũng như cuộc sống cá nhân.

+ Trung Quốc là một đối tác tiềm năng và chiếm thị phần giao dịch lớn trong các hoạt động thương mại của các công ty trên khắp thế giới.

+ Với lượng lớn các doanh nghiệp lớn nhỏ có hoạt động giao thương ở thị trường Trung Quốc và hàng ngàn khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam hằng ngày thì việc học tốt tiếng Trung với gia sư tiếng Trung giúp bạn có cơ hội rất lớn nếu muốn làm việc trong các công ty, khu công nghiệp, nhà hàng, dịch vụ phải giao tiếp với người Trung Hoa.

+ Những công việc mà bạn có thể được ưu tiên nhận nếu biết tiếng Trung là trợ lý, nhân viên marketting, nhân viên văn phòng,…

+ Các công việc dịch thuật hồ sơ tiếng Trung cũng đòi hỏi bạn phải có vốn tiếng Trung giỏi. Bạn có thể kiếm được thêm các công việc biên tập, dịch tài liệu tiếng Trung, thậm chí gia sư tieng Trung như một nghề tay trái và có mức lương khá cao.

+ Bên cạnh đó, việc đi du lịch Trung Quốc và làm hướng dẫn viên du lịch ngoài giờ cho khách Trung Quốc.

Sự hiểu biết về nền văn hóa, thương mại, kinh tế Trung Quốc giúp cho công việc sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm thú vị và cả thu nhập đáng kể.

+ Nếu bạn là một sinh viên hay học sinh, và bạn đang có ý định đến nước láng giềng Trung Quốc để theo học thì bạn cần phải trau dồi tốt tiếng Trung của mình cho các yêu cầu xin visa hay giao tiếp sau này.

– Có nên học tiếng Trung ngay bây giờ: học tiếng Trung (Hoa) là một ngôn ngữ cần thiết, có lợi mà bạn nên lựa chọn học với gia sư tiếng Hoa tại nhà TPHCM hoặc học tại trung tâm.

Tuyển gia sư tiếng Trung về kèm tại nhà

– Hiện nay, việc tiếp xúc với tiếng Trung đã không còn quá khó khăn. Bạn có thể học qua youtube, sách báo hoặc các tài liệu học tiếng Trung tại nhà hay học với gia sư dạy tiếng Trung tại nhà.

Tuy nhiên, cách này chỉ dành cho những người đã có một lượng kiến thức nhất định và muốn tìm hiểu sâu hơn, luyện tập tiếng Trung tốt hơn.

– Bạn cũng có thể chọn các trung tâm ngoại ngữ và học môn tiếng Trung. Với cách này, bạn sẽ có lộ trình học rõ ràng.

Nhưng nếu quá bận rộn không có thời gian ôn tập và không muốn di chuyển đến trung tâm thì bạn có thể chọn cách khác, đó là dạy kèm tiếng Trung tại nhà.

– Lý do nên chọn gia sư tiếng Trung thay vì đến trung tâm, là vì học với gia sư tiếng Trung có khá nhiều ưu điểm.

– Bạn vẫn có lộ trình học cụ thể như ở trung tâm, mà bạn cũng vẫn có thể ôn tập cùng gia sư của mình như những người bạn.

– Việc nghe, nói tiếng Trung sẽ được thực hiện cùng với gia sư bất cứ lúc nào bạn cần. Việc đọc, viết tiếng Trung sẽ được gia sư của bạn sửa sai ngay khi viết.

– Các gia sư tiếng Hoa tại nhà sẽ chịu trách nhiệm xây dựng bài học sao cho học sinh có hứng thú và học tốt nhất.

Dạy tiếng trung tại nhà TPHCM từ cơ bản đến nâng cao và luyện thi HSK

– Muốn học tốt tiếng Trung tại nhà, ngoài việc có ý thức tự học thì bạn phải chọn được gia sư chất lượng, uy tín.

– Một trung tâm gia sư uy tín sẽ mang đến cho bạn những giáo viên dạy tiếng Hoa tại nhà có trình độ tiếng trung giỏi, có bằng cấp hoặc đang theo học, giảng dạy tại các trường đại học lớn ngành ngôn ngữ.

– Các gia sư của trung tâm Thành Tài sẽ được đào tạo về chuyên môn giảng dạy cũng như nghiệp vụ sư phạm để chăm sóc và hướng dẫn học sinh của mình trong quá trình học.

Trung tâm gia sư sẽ là nơi để phụ huynh, học viên có thể phản hồi mọi thắc mắc cũng như đánh giá về chất lượng dịch vụ.

-tìm giáo viên dạy tiếng trung tại nhà HCM Trung tâm Gia sư Thành Tài tự hào là địa chỉ uy tín nếu bạn cần . Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc cung cấp gia sư cho các môn ngoại ngữ, nhất là tiếng Trung, Thành Tài luôn đặt tiêu chí mang đến cho học viên những buổi học có chất lượng cao nhất với giá thành hợp lý nhất.

Cần người dạy tiếng Trung tại nhà liên hệ 0961 765 913 (Thầy Phương)

Lựa chọn dịch vụ gia sư dạy tiếng Hoa TPHCM của trung tâm gia sư Thành Tài chính là nền tảng đầu tiên để bạn có cơ sở giao tiếp tốt bằng tiếng Trung:

– Đội ngũ gia sư của trung tâm bao gồm khá nhiều đối thượng tư giảng viên cho đến sinh viên năm 4, năm 5 đang theo học ngành tiếng Trung tại các trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

– Cũng có những gia sư tiếng Trung là hướng dẫn viên du lịch, nhân viên lâu năm trong các công ty làm việc với người Trung Quốc hoặc người bản xứ Trung Quốc.

– Kinh nghiệm thực tiễn của các gia su day tieng Hoa sẽ giúp các bạn học tiếng Trung nhanh chóng và dễ dàng hơn. Hầu hết gia sư của chúng tôi đều rất trẻ trung và nhiệt huyết, vì vậy, học viên có thể hoàn toàn yên tâm về cách dạy và học không hề áp lực.

– Học viên có thể tùy chọn gia sư cho mình tùy theo chi phí và yêu cầu. Hoặc chọn thay đổi gia sư khác nếu cảm thấy không phù hợp. dạy tiếng Hoa tại nhà TPHCM

Với phương châm mang đến sự hài lòng cho học viên, trung tâm Thành Tài luôn đi đầu trong việc cải tiến chất lượng dạy và học viên chính là những người hưởng lợi ích cuối cùng.

– Với lối dạy vừa học vừa chơi, bạn có thể tiếp thu kiến thức và cùng ôn bài, giao tiếp với gia sư của mình bằng tiếng Trung.

Trong thời gian học, bạn có thể yêu cầu gia sư dạy tiếng Trung hướng dẫn lại những bài chưa hiểu, hoặc đào tạo kỹ hơn một số phần mà bạn muốn.

Gia sư của Thành Tài sẽ kèm cặp sát sao tình hình học tập của bạn và có phương pháp giúp bạn tiến bộ vượt bậc trong quá trình học.

– Bạn có thể tùy chọn thời gian, địa điểm học cũng như thời gian kết thúc khóa học.

Tại Gia sư Thành Tài, ngoài việc luyện phát âm cho đúng, viết chuẩn ngữ pháp, kiểu chữ Trung Hoa thì bạn còn được tìm hiểu thêm về đất nước này cũng như gia su tieng Hoa tai nha của chúng tôi sẽ truyền đạt những kinh nghiệm thực tế để bạn tự tin hơn.

Gia sư tiếng Trung TPHCM là gốc người Hoa, có bằng cấp

Gia sư Thành Tài là địa chủ cung cấp đa dạng dịch vụ gia sư dạy tiếng Hoa cho hầu hết mọi mọi người nếu thực sự có nhu cầu, ví dụ như:

– Các Anh/Chị, cha mẹ hoặc học viên muốn luyện thi tiếng Trung chứng chỉ A, B, C thì cũng có thể lựa chọn gia sư tiếng Trung. Bởi các gia su day tieng Hoa tai nha của Thành Tài đều đã trải qua quá trình học và thi chứng chỉ nên có thể cho bạn nhiều kinh nghiệm hơn trong việc học và thi.

– Nếu bạn cần nâng cao vốn tiếng Trung của mình để làm các công việc dịch thuật thì có thể yêu cầu gia sư tiếng Trung với kỹ năng đọc viết tốt.

Ngược lại, bạn cũng có thể tham gia cùng với gia sư của Thành Tài trong chương trình học để hoàn chỉnh kỹ năng giao tiếp, nghe nói để làm các công việc phiên dịch.

Cần tìm giáo viên gia day tieng Hoa tai TPHCM

Dù là giáo viên dạy đứng lớp lâu năm hay gia sư tiếng Hoa TPHCM mới bắt đầu vào nghề thì người dạy cũng phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng giảng dạy để truyền đạt kiến thức cho học sinh.

Gia sư tiếng Trung của trung tâm Gia sư Thành Tài cũng không ngoại lệ. Những yêu cầu mà Thành Tài đưa ra để chọn gia sư môn tiếng Trung đều bài bản và nghiêm ngặt:

– Gia sư có kiến thức tiếng Trung vững chắc: Đây là điều kiện đầu tiên nếu bạn muốn làm gia sư dạy tiếng Hoa tại nhà.

Một giáo viên gia sư cần phải có tất cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung thành thạo. Vốn từ vựng của gia sư phải phong phú và ứng dụng tốt.

– Ngữ pháp tiếng Trung chắc chắn nắm vững, khả năng nghe nói và phát âm chuẩn, có thể nói chuyện với người Trung Quốc một cách linh hoạt. Không nói lắp, nói ngọng.

– Gia su tieng Hoa nên có một số chứng chỉ tiếng Trung theo yêu cầu. Điều này sẽ giúp cho các phụ huynh và học viên tin tưởng hơn khi lựa chọn.

Tốt nhất, bạn nên có kiến thức tổng quát về môn học và đất nước Trung Hoa để tạo thêm sự hứng khởi cho học sinh trong quá trình học.

– Gia sư đăng ký vào trung tâm Thành Tài phải có kỹ năng chuyên môn về sư phạm: Đây là yếu tố quan trọng và bắt buộc. Nếu chưa có kỹ năng này thì bạn cần phải tham khảo để trải qua một quá đào tạo, trau dồi nghiệp vụ từ trung tâm.

– Một cần phải hội tụ các điểm như: Truyền đạt kiến thức hấp dẫn, nhiệt tình. Có thể lên hộ trình học và soạn giáo án phù hợp với học sinh của mình.

Thái độ giảng dạy chuyên nghiệp, tận tâm và nhẹ nhàng giúp học sinh tiếp thu. Xử lý mọi tình huống một cách linh hoạt.

– Bạn đang học tập, sinh sống hoặc làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể là người nước ngoài, người Trung Quốc hoặc người Việt có chứng chỉ tiếng Trung thì đều có thể trở thành ia sư tiếng hoa tphcm của Thành Tài.

Day tieng Hoa tai nha 24 quận huyện TPHCM

Trung tâm gia sư Thành Tài cung cấp các lớp dạy tiếng Trung thời lượng 2 tiếng mỗi buổi học với chi phí khá rẻ so với chất lượng. Bạn có thể lựa chọn học với gia sư tiếng Trung theo bảng giá như trên

Cần tìm giáo viên gia sư tiếng Hoa tại nhà TPHCM

Mục tiêu chính của Thành Tài là xây dựng một trung tâm gia sư tiếng Hoa uy tín và chất lượng, chúng tôi xin cam kết đến phụ huynh và các học viên:

– Đội ngũ giáo viên gia sư tiếng Trung của chúng tôi luôn có chuyên môn tiếng Trung tốt cùng với kinh nghiệm giảng dạy chuyên nghiệp, tận tình. Bất kỳ vấn đề gì xảy ra khi được phản hồi về trung tâm đều sẽ được giải quyết để quý phụ huynh và học sinh luôn yên tâm và thoải mái.

– Phương pháp dạy sinh động, truyền đạt kiến thức thực tế để các học viên có thể nói chuyện bằng tiếng Trung một cách tự tin, không gò bó và có thể sử dụng tiếng Trung để giao tiếp cơ bản sau thời gian học ngắn. Chương trình dạy luôn đi sát với trình độ cũng như nguyện vọng của học sinh.

– Bạn có thể tự do lựa chọn gia sư dạy tiếng Hoa tại nhà là bản địa người Trung hoặc giáo viên người Việt, đồng thời chọn trình độ học cơ bản, nâng cao, giao tiếp hay tập trung vào đọc viết. Trung tâm luôn ưu tiên cho nhu cầu học của học sinh.

Ngoài kiến thức học được thì học viên có thể tìm hiểu thêm về đất nước Trung Quốc thông qua bài giảng của các gia sư.

Cần tìm giáo viên gia sư tiếng Trung tại nhà

Những Lưu Ý Khi Phụ Huynh Chọn Gia Sư Tiếng Trung Thành Tài

Để các bậc phụ huynh có thể yên tâm khi gửi gắm con em mình cho các gia sư tiếng Trung của Thành Tài, thì hãy xem những lưu ý sau:

– Mọi gia sư đều phải có giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của trung tâm Thành Tài cũng như thẻ giáo viên, bằng tốt nghiệp chuyên ngành đối với giáo viên hoặc thẻ sinh viên đối với gia sư Sinh viên.

Gia sư dạy tiếng trung tại nhà là giáo viên Nữ

Ý Kiến Của Khách Hàng Về Trung Tâm Gia Sư Thành Tài

Sự hài lòng về chất lượng gia sư tiếng Trung chính là đánh giá chung của các học viên sau quá tình lựa chọn dịch vụ của Gia sư Thành Tài. Riêng đối với tiếng Trung, một số học viên đã có phản hồi tích cực như sau:

“Ban đầu mình không biết gì về tiếng Trung cả. Nhưng sau khi được cô Vân Anh dạy kèm thì mình đã có thể tự tin nói một số câu đơn giản với người Trung Quốc. Cảm ơn trung tâm Thành Tài đã giúp mình tìm gia sư tiếng Trung là giáo viên tận tình và vui vẻ như cô Vân Anh.”

“Thầy Hưng cực kỳ vui tính và giúp mình học tiếng Trung thật dẽ dàng. Thực ra thầy chỉ hơn mình mấy tuổi thôi, dù trẻ nhưng kinh nghiệm nói chuyện và ngữ pháp tiếng Trung của thầy cực siêu luôn. Cũng may mình tìm đến trung tâm Gia sư Thành Tài mới có cơ hội được học với thầy. Sang năm mình đi du học rồi, sẽ ít có cơ hội gặp lại thầy. Nhân đây cũng xin cảm ơn thầy Hưng và Thành Tài đã giúp mình tiến bộ khi học tiếng Trung.”

“Tớ ít có thời gian đi học trung tâm, cũng may có gia sư dạy tiếng Trung tại nhà của Thành Tài là cô Liên mà tớ đã có thể giao tiếp với sếp ở Trung Quốc. Giờ thì công việc của tớ thuận lợi hơn hẳn.”

“Lúc mình đang phân vân nên tìm trung tâm nào để học tiếng Trung thì được bạn bè giới thiệu Gia sư Thành Tài với phương pháp học 1:1 với gia sư tại nhà. Sau ba tháng học thì mình thấy đây là quyết định chính xác, vì mình có thêm một người bạn, một người chị để hàng ngày luyện tập tiếng Trung, đó chính là cô giáo Hà Phương hiện đang làm gia sư cho mình đấy.”

“Tôi là một phụ huynh. Tôi muốn con gái được tiếp xúc với ngoại ngữ sớm. Ngoài tiếng Anh ở trường thì con gái tôi bây giờ đã có thể nói tiếng Trung khi gặp người Trung Quốc ở trung tâm thương mại. Con gái tôi và cả gia đình rất thích cô Linh, cô là giáo viên tiếng Trung có kinh nghiệm và dạy con gái tôi rất nhẹ nhàng.”

Liên Hệ Tìm Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Hoa Tại Nhà Thì Qua Địa Chỉ, Số Điện Thoại Nào?

1. Quy Trình Nhận Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Hoa Tại Nhà

Quy trình đăng ký gia sư tại Thành Tài:

Bạn muốn trở thành một dạy kèm chuyên nghiệp thì có thể đăng ký làm gia sư tại trung tâm Gia sư Thành Tài ngay hôm nay.

Gia sư Thành Tài luôn hoan nghênh các bạn sinh viên có kỹ năng tốt, kinh nghiệm gia sư, các giáo viên muốn mang kiến thức đến cho học sinh.

Các bước để trở thành gia sư dạy kèm tiếng Hoa tại nhà của Thành Tài khá đơn giản, các bạn hãy xem hướng dẫn sau để biết thêm chi tiết:

Đầu tiên, bạn cần có một bộ hồ sơ bao gồm:

– Cv xin việc: Ứng tuyển vào vị trí gia sư tiếng Trung tại nhà.

– Bằng cấp hoặc chứng chỉ tiếng Trung như: bằng cử nhân tiếng Trung tại các trường đại học đào tạo tiếng Trung, chứng chỉ tiếng Trung cao nhất,…

– Những giấy tờ khác cho thấy được thông tin cá nhân của bạn như: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, chuyên ngành, nơi làm việc hoặc trường học (nếu bạn là sinh viên), kinh nghiệm làm việc của bạn.

Tiếp theo, gia sư dạy tiếng Hoa tại nhà hãy nộp hồ sơ đến địa chỉ: Trung tâm Gia sư Thành Tài, 24 Nguyễn Duy, Phường 9, quận 8, TP. Hồ Chí Minh hoặc qua email: [email protected] Đến đây thì bạn chỉ việc chờ Trung tâm liên hệ và phỏng vấn lại một số thông tin để nhận lớp.

Day tieng Hoa tai nha TPHCM cho trẻ em, học sinh, người lớn

2. Quy Trình Nhận Lớp Dạy Tiếng Hoa Tại Nhà HCM

Sau khi được nhận thì bạn có thể tiến hành nhận lớp để bắt đầu công việc gia sư dạy tiếng Trung. Bạn hãy tuy cập vào website của trung tâm và chọn lớp theo yêu cầu.

Bạn sẽ phải nộp một khoản phí nhỏ cho trung tâm và chờ trung tâm hẹn gặp trao đổi với phụ huynh hoặc học viên. Bạn có thể được bảo đảm bằng một giấy giới thiệu gia sư dạy tiếng Hoa tại nhà HCM từ trung tâm Thành Tài.

Bất cứ sự cố nào xảy ra thì bạn có thể báo lại với trung tâm để được xử lý chuyên nghiệp nhất. Bạn vẫn có thể nhận lại khoản phí trên nếu không nhận được lớp dạy do lỗi phía học viên hoặc thay đổi sang lớp khác tương ứng.

Đối với học viên, phụ huynh học sinh, bạn có thể đăng ký lớp học và tìm gia su day tieng Hoa tai nha trung tâm Thành Tài. Bạn có quyền yêu cầu gia sư giảng viên hay sinh viên, hay các đối tượng khác.

Cần tìm giáo viên gia sư tiếng Trung tại nhà

Mọi chi tiết cần tìm gia sư tại nhà TPHCM xin liên hệ TRUNG TÂM GIA SƯ THÀNH TÀI Hotline: 0961 765 913 – 0938 447 914 (Thầy Phương) Hỗ trợ trong quá trình dạy kèm tại nhà của gia sư và học tập của bạn

Gia sư Thành Tài ngày càng phát triển trên nền tảng là sự hài lòng và yêu mến của các bậc phụ huynh cùng học viên. Hi vọng các bạn sẽ ngày càng tin tưởng và hài lòng với chất lượng dịch vụ của chúng tôi.