Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 11: Test Yourself B (Unit 4

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 10 Unit 4: Special Education
 • Tiếng Anh 10 Mới Unit 4 Writing
 • Unit 4 Lớp 10: Writing
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 10 Unit 4: Special Education Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 10 Unit 4
 • Unit 6 Lớp 12: Language Focus
 • Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11: Test Yourself B (Unit 4 – 6)

  Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11: Test Yourself B English 11 (Unit 4 – 6)

  Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 gồm những nội dung chính như sau: Từ vựng mới trong bài học được sắp xếp theo thứ tự alphabet để tiện tra cứu, giải đáp các câu hỏi và bài tập để các em có thể tự kiểm tra, đối chiếu kết quả bài làm của mình,… Mời thầy cô và các em tham khảo.

  Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: CompetitionsBài tập tự luận Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Competitions có đáp ánBài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 4, 5, 6 có đáp án

  I. Listening (Nghe)

  * Nghe và chọn đáp án A, B, C hay D cho đúng.

  ĐÁP ÁN

  1. A 2. B 3. D 4. C 5. B

  Tapescript

  The Greeks attached so much importance to these games that they calculated time in four year cycles called “Olympiad” dating from 776 BC.

  II. Reading (Đọc)

  Cuộc thi vô địch bóng đá nữ trên thế giới quan trọng nhất là cuộc thi cúp bóng đá nữ thế giới được FIFA – một tổ chức thể thao lớn nhất. Trận đấu đầu tiên của nó được thực hiện vào năm 1991, 61 năm sau giải vô địch bóng đá nam.

  Dù chưa được thành lập lâu, cúp bóng đá nữ thế giới đang dần nổi tiếng. Kỳ thi vô địch đầu tiên do Trung Quốc đăng cai với 12 đội đại diện cho đất nước mình. Tám năm sau, có trên 650.000 khán giả dự kỳ chung kết và gần một tỉ người từ 70 quốc gia xem qua TV. Và đến cuộc thi lần thứ tư năm 2003, số đội dự thi vòng chung kết đã tăng lên đến 16 đội. Theo như FIFA ước đoán, 40 triệu phụ nữ hiện giờ chơi bóng đá trên thế giới bằng với số nam cầu thủ vào năm 2010.

  Cúp bóng đá Nữ thế giới 2007 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. Thoạt tiên, Trung Quốc được chọn làm nước chủ nhà của Cúp Bóng đá nữ thế giới 2003 nhưng do dịch cúm SARS bùng nổ ở Trung Quốc nên kỳ thi được dời về Mỹ. Trước đó Mỹ đã tổ chức cúp thế giới 1999 nên Mỹ được xem là nước duy nhất có thể tổ chức kỳ thi đấu trong một thời gian ngắn như thế.

  * Trả lời các câu hỏi.

  ĐÁP ÁN

  1. D 2. B 3. B 4. C 5. C

  III. Pronunciation and Grammar.

  a) Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại trong câu.

  ĐÁP ÁN

  1.B 2.C 3. C

  b) Dùng dạng đúng cùa động từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống.

  ĐÁP ÁN

  1. talking

  2. to go

  3. smoking

  4. saying

  5. do

  6. going

  7. to make

  IV. WRITING (Viết)

  Viết một đoạn văn về các cuộc thi cho học sinh phổ thông trên TV.

  BÀI VIẾT GỢI Ý

  --- Bài cũ hơn ---

 • Unit 4 Lớp 11: Speaking
 • Học Trực Tuyến Môn Tiếng Anh Lớp 12 Ngày 15/4/2020, Unit 9
 • Unit 4 Lớp 9: Language Focus
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 12 Unit 4: Listening, Writing, Language Focus Ôn Tập Tiếng Anh 12
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 12 Unit 4: Listening, Writing, Language Focus
 • Toàn Bộ Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Học Kì 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Đề Thi Giải Toán Bằng Tiếng Anh Các Môn Toán, Lý, Hóa
 • Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 11 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 (Chương Trình Mới)
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 11 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 11 Môn Tiếng Anh Năm Học 2022
 • Week: 1 THE PAST SIMPLE AND THE PAST PROGRESSIVE,

  Aim: By the end of the lesson, Students will be able to review and use the past tenses.

  Teaching aids: lesson plan, handouts, blackboards.

  Procedure:

  T Stages and contents T’s

  activities

  Ss’

  activities

  I. THE PAST SIMPLE TENSE

  1. Form to be

  – Affirmative: S + V2/ed…. S + was/were……

  – Negative: S + did + not + V… S + was/were +

  not…

  – Interrogative: Did + S + V….? Was/Were + S

  ….?

  2. Use

  a. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ xác đònh

  rõ thời gian (yesterday, ago, last……, in the past, in 1990)

  Ex: – My father bought this house 10 years ago.

  – Mr. Nam worked here in 1999.

  b. Diễn tả một loạt các hành động xảy ra liên tiếp trong

  quá khứ.

  Ex: – Last night, I had dinner, did my homework, watched TV

  and went to bed.

  – When she came here in 1990, she worked as a

  teacher.

  II. THE PAST PROGRESSIVE TENSE

  1. Form

  – Affirmative: S + was/were + V-ing….

  – Negative: S + was/were + not + V-ing…

  – Interrogative: Was/Were + S + V-ing….?

  2. Use

  a. Diễn tả một hành động xảy ra ở một thời điểm trong

  quá khứ.

  Ex: They were playing chess at 4 o’clock yesterday.

  b. Diễn tả một hành động đang xảy ra có một hành động

  khác xen vào trong quá khứ (when, while, as). Hành động

  đang xảy ra dùng thì Past Progressive, hành động xen vào ra

  dùng thì Past Simple.

  Ex: – I was studying my lessons when he came.

  – We saw him while we were walking along the street.

  * EXERCISE

  Choose the best answer to complete each sentence.

  – Review the

  form, the use

  of the past

  simple and

  past

  progressive.

  – Get Ss to

  do the

  exercise

  – Ask Ss to

  choose the

  best answer

  to complete

  each

  sentence.

  -Look at,

  listen and

  answer the

  T’s

  questions.

  1. D were

  wearing /

  met

  2. B was

  1) You your new hat when I you

  yesterday.

  A. were wearing/ had met B. wore/ had met

  C. wore/ was meeting D. were wearing/ met

  2) As I the glass, it suddenly into two

  pieces.

  A. cut/ broke B. was cutting/ broke

  C. cut/ was breaking chúng tôi cutting/ had broken

  3) A burglar into the house while we

  television.

  A. broke/ were watching B. broke/ watched

  C. had broken/ watched D. broke/ had watched

  4) It was midnight. Outside it very hard.

  A. rains B. rained C. had rained D. was

  raining

  * EXERCISE

  Put the verbs in parentheses into the correct tense.

  1) While Diana (watch) her favourite

  TV programme, there (be) a power cut.

  2) Who (drive) the car at the time of the

  accident?

  3) I (do) some shopping yesterday, when I

  (see) your friend.

  4) What you (do) when I

  (come) to your office yesterday?

  – Ask Ss to

  put the verbs

  in

  parentheses

  into the

  correct tense

  cutting/

  broke

  3. A broke /

  were

  watching

  4. D was

  raining

  1. was

  watching /

  was

  2. was

  driving

  3. was

  doing / saw

  4.were /

  doing / came

  Week: 4 READING: UNIT 2

  Aim: By the end of the lesson, Students will be able to improve their reading skill as well as

  way to guess meaning of new words.

  Teaching aids: pictures, posters, cards.

  Procedure:

  T Stages & Content T’s activities Ss’activities

  Read the passage and choose the best answer for

  each blank.

  MARIA’S HOMECOMING

  When the bus (1) in a small square, Maria was

  reading her magazine and didn’t realize that she had

  arrived at her destination. “This is Santa Teresa,”

  Martin said. “You’ve arrived home!” I suppose your

  cousin will be (2) for us. Come on. I’ll carry the

  bags.” Maria thought, “All those years when I (3)

  – Get Ss to

  read the

  passage and

  do the

  in New York, I used to dream if this moment. And now

  it’s real, I can’t believe it! Here I am, I’m really

  standing in the square.” Santa Teresa was Maria’s

  birthplace, but she often left the town at the age of six.

  She had some (4) of the town, and some photos, but

  did she belong here still? She didn’t know. Nobody was

  waiting in the square. Perhaps her cousin Pablo hadn’t

  received Maria’s letter. “What are we going to do

  now?” asked Martin. “There isn’t (5) a hotel here!”

  1) A. reached B. got C. stooped

  D. came

  2) A. expecting B. waiting C. welcoming D.

  receiving

  3) A. was living B. have lived C. live

  D. am living

  4) A. recall B. memories C. thinking

  D.remembering

  5) A. even B. hardly C. too D. very

  Multiple

  Exercise

  1. C stooped

  2. B waiting

  3. A was

  living

  4. B

  memories

  5. A even

  Week: 5 READING: UNIT 3

  Aim: By the end of the lesson, Students will be able to scan for specific information about

  party.

  – To help them improve reading skill.

  Teaching aids: Textbook, blackboard, poster…

  Procedure:

  T Stages & Content T’s activities Ss’activities

  Read the passage and choose one correct answer for

  each question.

  PREPARING A DINNER PARTY

  Giving a dinner party is a wonderful way of entertain

  people. You can also make new friends and give others

  the chance to get to know each other better.

  It needs planning, though. First, make a guest list,

  with different kinds of people and a mixture of women

  and men. Don’t invite couples because they aren’t so

  much fun.

  When you know who can come, find out what they

  like to eat and drink. Note down any who are

  vegetarians, or who can’t eat or drink certain things for

  religious seasons.

  Then plan their menu. Include a first course, a choice

  – Get Ss to

  read the

  passage and

  do the

  Multiple

  of main courses and a dessert, plus lots of people’s

  favourite drinks.

  The next thing to do is the shopping. Make sure buy

  more than enough of everything, and that someone can

  help you carry it!

  On the day, start cooking early. Give people

  appetizers like Greek mezze or Spanish tapas, so they

  don’t get hungry if they have to wait. Serve the delicious

  meal, sit down with your quests and have a good time –

  you’ve earned it!

  1) Which of the following is NOT mentioned as the

  purpose of giving a dinner party?

  A. to entertain people. B. to make new

  friends.

  C. to get people to know more about their host and

  hostess.

  D. to help people to know each other better.

  2) when giving a dinner party, you should NOT

  invite .

  A. husbands and wives. B. those who are

  vegetarians. C. both women and

  men. D. those who can’t eat or drink certain

  things.

  3) The menu should include these

  EXCEPT

  A. a first course B. a supper C. a dessert D.

  main courses

  4) According to the passage, starters should be

  served

  A. because the guests want to have a good time

  together

  B. because the guests like eating them

  C. because the guests want to eat them while having

  to wait

  D. because the guests may be hungry while having to

  wait

  5) What should you do while the guests are having their

  evening meal?

  A. Stand beside the guests without doing anything.

  B. Sit down with the guests and have a good time.

  C. Sit down with the guests to show your politeness.

  D. Only serve the guests with the food.

  Exercise 1. C to get

  people to

  know more

  about their

  host and

  hostess.

  2. A

  husbands

  and wives.

  3. B a

  supper

  4. D

  because the

  guests may

  be hungry

  while

  having to

  wait

  5. B Sit

  down with

  the guests

  and have a

  good time.

  Week: 11 A LETTER OF REPLY

  Aim: By the end of the lesson, Students will be able to write a letter of reply

  Teaching aids: lesson plan, blackboards.

  Procedure:

  T Stages and contents T’s

  activitie

  s

  Ss’

  activitie

  s

  * Writing a letter of reply

  From the cues given, write a letter of reply.

  1) Thank you/ letter/ welcome/ General Knowledge Quiz.

  2) number/ participants/ be/ 4/ members/ each/ team

  3) Quiz/ hold/ 89 Le Loi Street/ HCM City/ November 30/ 2007

  4) starting time/ be/ 8:00 p.m/ but/ you/ be/ psent/ an hour/

  earlier

  5)Please/contact/ me/ phone/ 067.892899/ or/ e-mail/

  [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Hsg Lớp 11 Tỉnh Nghệ An 2022
 • Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh Môn Tiếng Anh Lớp 11 Tỉnh Nghệ An Năm Học 2022
 • Đề Thi Hsg Lớp 11 Năm Học 2022
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Unit 2: Personal Experiences Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 11
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1: Reading
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Giảng Dạy Anh 11 Cb
 • Cách Dạy Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 1 Lôi Cuốn Trẻ
 • Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Theo Từng Chủ Đề
 • Học Tốt Tiếng Anh Lớp 3
 • Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 3 Unit 4 Cùng Freetalk English
 • Bài tập tiếng Anh lớp 11 unit 1

  1. PRONUNCIATION
  2. machine b. change c. teacher d. choose
  3. condition b. option c. suggestion d. relation
  4. believe b. readily c. friend d. pleasure
  5. good b. gossip c. game d. geometry
  6. trust b. mutual c. number d. uncertain
  7. LANGUAGE FOCUS

  Choose the one word or phrase – a, b, c, or d – that best completes the sentences or substitutes for the underlined word or phrase.

  1. in b. between c. among d. around
  2. to b. of c. by d. with
  3. on b. of c. in d. for
  4. basic b. fragile c. mutual d. blind
  5. constancy b. quality c. interest d. loyalty
  6. close friends b. acquaintances c. neighbors d. partners
  7. affair b. event c. aspect d. feature
  8. Unselfishness is the very essence of friendship.
  9. romantic part b. important part c. difficult part d. interesting part
  10. created b. became c. promoted d. formed
  11. brought up b. turned up c. grew up d. took up

  Choose the word or phrase -a, b, c, or d -that best completes the sentence.

  1. difficult to make b. difficulty in making c. is difficult to make d. difficult making
  2. will win/ carryon b. won’t win/ carryon
  3. wouldn’t win/ carried on d. would have won/ had carried on
  4. promote b. promoting c. to promote d. being promoted
  5. trusted b. has trusted c. was trusting d. had trusted
  6. wreck b. to wreck c. wrecking d. that wrecks
  7. rationing b. ration c. to ration d. to have rationed
  8. buckle b. to buckle c. buckling d. for buckling.
  9. Make b. Making c. To make d. For make
  10. to let me to borrow b. to let me borrow c. let me borrow d. let me to borrow
  11. used to be b. would be c. were d. are

  III. READING Fill in each blank with one appropriate word from the box.

  terms words came pieces touch change last experience talk accent get make

  Read the passage carefully, then decide whether the following statement are true (T) or false (F)

  The proverb ‘A friend in need is a friend indeed.’ means that we shall know who our real friends are when we are in need. Those who desert us when we are in difficulty are just unfaithful friends.

  A true friend would remain with us whether we are rich or poor. Some people be friend the rich, simply for the sake of getting benefits from them.

  It is useless to have insincere friends because these friends remain with us as long as we are rich or powerful. It is better to have one or two good friends rather than having hundreds of insincere ones.

  A true friend will stand by us in our trials and tribulations. He will be a great source of consolation and comfort in our troubles. So we must be careful in choosing our friends. It is difficult to choose a sincere friend overnight; it takes years for us to find a sincere friend.

  1. Real friends share everything we need.
  2. Unfaithful friends stop being our friends when we are in trouble.
  3. A rich friend is always a true friend.
  4. A true friend is always loyal to us and support us through our difficulties.
  5. It’s not worth having a lot of friends.
  6. It may take a lot of time to find a real friend.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1: Friendship
 • Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 11 Đầy Đủ
 • Thiết Kế Bài Dạy Môn Tiếng Anh 11
 • Những Phần Mềm Học Tiếng Anh Lớp 10 Không Thể Không Biết
 • Chuyên Đề Dạy Thêm Tiếng Anh 10 ( Chương Trình Mới 2022)
 • Bt Tiếng Anh 8 Unit 1 Test 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Getting Started Unit 1 Sgk Tiếng Anh 7 Mới
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
 • Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Gia Sư Tiếng Việt Cho Người Nhật
 • Hết Lòng Dạy Tiếng Hàn, Hari Won ‘lao Đao’ Vì Tia Hải Châu, Vj Vannie Học Đâu Quên Đấy
 • II. Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  6. The sun …………… in the east.

  a. rise b. rose c. rises d. rising

  a. long curly black hair b. curly long black hair

  c. long black curly hair d. curly black long hair

  8. Tom is very shy but his sister is outgoing.

  a. humorous b. reserved c. hard-working d. sociable

  9. She shouldn’t get married yet; she ……………………

  a. is not old enough b. was not old enough

  c. is not enough old d. was not enough old

  10. No, you can’t go to holiday by yourself! You aren’t …………!

  a. very old b. too old c. old enough d. enough old

  a. health b. healthy c. healthily d. healthiness

  12. That man seems ……………

  a. happy b. happily c. happiness d. be happy

  13. What does your brother …………..?

  a. look like b. look as c. be like d. as

  14. Will she be annoyed that you forgot to phone?

  a. displeased b. pleased c. please d. pleasure

  a. sense b. scene c. scent d. cent

  A. What B. Which C. Who D. Where

  A. Who B. What C. Which D. How

  A. going B. go C. to go D. went

  A. telling B. tell C. to tell D. told

  A. to do B. do C. to doing D. doing

  A. with B. of C. in D. by

  A. goes / sets B. moves / goes C. rises / moves D. rises / sets

  A. we B. us C. our D. ourselves

  A. went B. go C. goes D. going

  A. old enough not B. not enough old C. not old enough D. enough not old

  III. Choose the words or phrases that are not correct in standard English.

  A B C D

  A B C D

  A B C D

  A B C D

  A B C D

  21. a. best b. most c. closest d. nearest

  22. a. was b. were c. is d. are

  23. a. humor b. annoy c. kind d. peace

  24. a. short curly brown hair b. short brown curly hair

  c. curly short brown hair d. curly brown short hair

  25. a. beautiful b. lovely c. ptty d. all are correct

  V. Read the following passage and choose the item (a, b, c or d) that best answers each of the questions about it.

  Nich Johnson live with his parents, and his sister. They live in Wembley, in north London. Nick’s mum is called Sue. She works in a supermarket. His dad is called Jim and he works in a bank. Nick’s sister is called Tracy. She is nine years old. There is also a dog in the family. His name is Fred.

  26. How many people are there in Nick Johnson’s family?

  a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

  27. Where does Nick’s family live?

  a. America b. England c. Scotland d. Australia

  28. Which does the word ‘his’ in line 5 refer to?

  a. Nick’s mother b. Nick’s sister c. Nick’s dog d. Nick’s cousin

  29. What’s Nick’s sister’s name?

  a. Sue b. Jim c. Tracy d. Fred

  30. Which of the following is not true?

  a. Nick’s family live in London. b. Nick’s father works in a bank

  c. Nick’s mother works in a supermarket. d. Nick’s sister is five years old.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Tiếng Anh 8 Unit 1: My Friends Hệ 7 Năm
 • Unit 1 Lớp 8: Getting Started
 • Bt Dạy Thêm Tiếng Anh 8 Unit 1+Đáp Án
 • Trung Tâm Gia Sư Dạy Tiếng Đức Tại Nhà Uy Tín Hiệu Quả
 • Các Trung Tâm Dạy Tiếng Đức Uy Tín Ở Việt Nam
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 11 Môn Tiếng Anh Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 11 Môn Tiếng Anh Năm Học 2022
 • Đề Thi Kiểm Tra Giữa Kỳ Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 11 Trường Thpt Ngô Quyền, Sở Gd&đt Hải Phòng 2022
 • Cách Học Giỏi Tất Cả Các Môn Dành Cho Teen Cấp Iii
 • Bộ Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 11 Có Đáp Án
 • Mẫu Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 11 Nhiều Trường
 • Đề thi môn tiếng Anh lớp 11 giữa kì 1

  Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 11 gồm những dạng bài tập tiếng Anh 11 thường xuất hiện trong đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 mới như: Chọn đáp án đúng, Đọc đoạn văn tiếng Anh tìm trả lời đúng, Viết lại câu tiếng Anh sao cho nghĩa không thay đổi, … giúp các em học sinh lớp 11 cải thiện 4 kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu.

  A. off

  B. out

  C. up

  D. of

  A. watching

  B. to watch

  C. watch

  D. watched

  A. travel

  B. travelling

  C. travelled

  D. to travel

  A. has gone

  B. go

  C. goes

  D. had gone

  A. decoration

  B. anniversary

  C. cake

  D. clothes

  A. to take

  B. to be taking

  C. to be taken

  D. taking

  A. Yes, I’d love to

  B. No, I don’t like

  C. Yes, I do

  D. I’m glad you like it

  A. was happening

  B. happened

  C. to happen

  D. happening

  A. have already left

  B. had already left

  C. were already leaving

  D. already left

  A. ceremony

  B. memory

  C. honor

  C. READING (2.5p) Part 1. Choose the correct answer Part 2. Read the passage and choose the correct answer

  D. celebration

  PREPARING A DINNER PARTY

  Giving a dinner party is a wonderful way of entertain people. You can also make new friends and give others the chance to get to know each other better.

  It needs planning, though. First, make a guest list, with different kinds of people and a mixture of

  women and men. Don’t invite couples because they aren’t so much fun.

  When you know who can come, find out what they like to eat and drink. Note down any who are

  vegetarians, or who can’t eat or drink certain things for religious seasons.

  Then plan their menu. Include a first course, a choice of main courses and a dessert, plus lots of people’s favorite drinks.

  The next thing to do is the shopping. Make sure buy more than enough of everything, and that

  someone can help you carry it!

  On the day, start cooking early. Give people appetizers like Greek mezzo or Spanish tapas, so they don’t get hungry if they have to wait. Serve the delicious meal, sit down with your guests and have a good time – you’ve earned it!

  26. Which of the following is NOT mentioned as the purpose of giving a dinner party?

  A. to entertain people.

  B. to get people to know more about their host and hostess.

  C. to make new friends.

  D. to help people to know each other better.

  A. husbands and wives.

  B. those who are vegetarians.

  C. both women and men.

  D. those who can’t eat or drink certain things.

  A. a first course

  B. a supper

  C. a dessert

  D. main courses

  A. because the guests want to have a good time together

  B. because the guests like eating them

  C. because the guests want to eat them while having to wait

  D. because the guests may be hungry while having to wait

  30. What should you do while the guests are having their evening meal?

  A. Stand beside the guests without doing anything.

  B. Sit down with the guests to show your politeness.

  C. Sit down with the guests and have a good time.

  D. WRITING (2.5p) I. Rewrite the sentences without changing the meaning (0.5p)

  D. Only serve the guests with the food.

  31. The monitor told Judy to give him her homework.

  32. The children talked about their coming exam. (WH- question)

  33. They had a good meal and then went to dance.

  34. First she called her family and then she went to sleep.

  II. Imagine you are Minh. You are going to have a birthday party next weekend. In 80-100 words, write a letter to invite Jack, one of your classmates, to come to your party. Your letter should include the following information:

  Time and place of the party

  Food and drinks

  Activities

  --- Bài cũ hơn ---

 • Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 (Chương Trình Mới)
 • Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 11 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Cấu Trúc Đề Thi Giải Toán Bằng Tiếng Anh Các Môn Toán, Lý, Hóa
 • Toàn Bộ Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Học Kì 2
 • Đề Thi Hsg Lớp 11 Tỉnh Nghệ An 2022
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1: Friendship

  --- Bài mới hơn ---

 • Unit 1 Lớp 11 Listening
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Unit 3: People’s Background
 • Bài Nghe Nói Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2 Personal Information
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 11 Unit 5: Illiteracy
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 11 Unit 4: Volunteer Work
 • You will hear Lan and Long talk about their best friends. Listen to their talks and then do the tasks that follow. (Bạn sẽ nghe Lan và Long nói về những người bạn tốt nhất của họ. Hãy nghe cuộc nói chuyện của họ và sau đó làm các bài tập theo sau.) Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship Task 1:

  1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

  2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

  3. Lan spent two days in Do Son.

  4. Ha took Lan to Do Son on her motorbike.

  5. Ha introduced Lan to a number of her friends there.

  6. Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to Do Son.

  1. Minh and Long have been friends since school.

  2. Long was a guitarist.

  3. Long loves Minh’s sense of humour.

  4. They have a lot of things in common.

  5. Minh always helped Long out of difficulties.

  Bấm để xem đáp án

  Task 1:

  1 – F; 2 – F; 3 – T; 4 – F; 5 – T; 6 – F

  1 – F; 2 – F; 3 – T; 4 – T; 5 – T

  Task 2:

  1 – friendly; 2 – introduced; 3 – guitarist; 4 – sense of humour

  Bấm để xem bài nghe

  Lan’s talk

  My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi. Her family moved to Hai Phong in 1985. It is said that Hai Phong people are cold, but Ha is really, really friendly. I first started to get to know her when I was going on a two-day trip to Do Son last year and I didn’t know anybody there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come to visit you.” So she rode on her motorbike to Do Son and twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve been best friends ever since.

  Long’s talk

  My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he’s very very funny, and that’s one of my favourite things about him. And over the years, we have been through good times and bad times with each other, and that’s one of the things I like best about him. And we have a lot of the same interests. We like to go to plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he’s really a good friend, and he’s a very good listener, and he always helped me through.

  Bấm để xem bài dịch

  Chuyện của Lan

  Người bạn thân nhất của mình là Hà. Chúng mình là bạn đã lâu lắm rồi. Trước đây chúng mình cùng sống ở khu dân cư Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Gia đình bạn ấy chuyển đến Hải Phòng năm 1985. Người ta nói rằng người Hải Phòng rất lạnh lùng, nhưng Hà thực sự rất thân thiện. Mình quen Hà khi mình đi du lịch Đồ Sơn hai năm trước và mình không quen ai ở đó cả. Mình đã điện thoại cho Hà và Hà tỏ ra rất thân thiện, bạn ấy nói: “Ồ, mình sẽ đến thăm bạn.” Thế là bạn ấy lái xe máy đến Đồ Sơn và 20 phút sau bạn ấy đã có mặt. Bạn ấy ở lại với mình hai ngày. Bạn ấy biết rất nhiều người ở đó, vì thế bạn ấy đã giới thiệu mình với mọi người và chúng mình đã trở nên thân thiết từ đó.

  Chuyện của Long

  Người bạn thân nhất của mình là Minh. Chúng mình gặp nhau ở đại học. Mình học hát và Minh là một tay guitar. Vì vậy, chúng mình làm việc cùng nhau rất nhiều. Minh có óc hài hước, bạn ấy rất vui vẻ và đó là một trong những điều làm mình thích bạn ấy. Trải qua nhiều năm, chúng mình cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn và đó là điều mình thích nhất về anh ấy. Chúng mình có chung nhiều sở thích. Chúng mình thích cùng nhau đi xem kịch và xem phim. Khi chúng mình trải qua khoảng thời gian khó khăn, bạn ấy thực sự là một người bạn tốt, và là một người biết lắng nghe, luôn giúp mình vượt qua khó khăn.

  Bài nghe tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Friendship Tiếng anh phổ thông (SGK), Luyện Viết tiếng anh, Tiếng Anh lớp 11

  Đăng bởi Uyên Vũ

  Tags: bài nghe tiếng anh, Bài nghe tiếng Anh lớp 11, Bài nghe tiếng Anh lớp 11 unit 1, Friendship, luyện nghe tiếng anh lớp 11, tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh phổ thông

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh Từ Con Số 0 Của Thực Tập Sinh Đầu Tiên Ở Nasa
 • Tự Tin Học Tiếng Anh Từ Con Số 0
 • Học Tiếng Anh Thiếu Nhi, Giá: Liên Hệ, Gọi: 0938 031 780, Quận 6
 • Tiếng Anh Thiếu Nhi Cho Hs Tiểu Học
 • Làm Thế Nào Để Tự Học Tiếng Anh Từ Con Số 0?
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Tiếng Anh Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Phần Mềm Học Tiếng Anh Lớp 1 Hay Nhất (2020)
 • Top 3 Phần Mềm Học Tiếng Anh Hay Cho Các Bé Lớp 1
 • Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 7 Vòng 1
 • Tiếng Anh Lớp 4 Review 1
 • Review 1 Trang 36 Sgk Tiếng Anh 5 Mới
 • 11 Đề thi học kì 1 tiếng Anh 11 có đáp án

  Bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 11 có đáp án với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 mới khác nhau thường xuất hiện đề thi chính thức của bộ GD&ĐT như: Chọn từ có cách phát âm khác, Chọn đáp án đúng, Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi,… chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu tiếng Anh hữu ích dành cho các em học sinh ôn thi tiếng Anh 11 cuối kì 1 hiệu quả và đạt kết quả như mong muốn.

  11 Đề thi tiếng Anh lớp 11 học kì 1 có đáp án

  Đề thi tiếng Anh 11 học kì 1 có đáp án – Đề số 1

  Identify the one underlined word or phrase – A, B, C or D – that must be Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others. From questions 4 to 6: Choose one word or phrase – (A, B, C or D) – that best completes the sentences from questions 7 to 22: changed for the sentence to be correct. From questions 1 to 3:

  Question 7: The psident expssed his deep over the bombing deaths.

  A. disappointment

  B. anxiety

  C. interest

  D. sadness

  A. have buckled

  B. had buckled

  C. will buckle

  D. was buckling

  A. participative

  B. participants

  C. participates

  D. participations

  A. nervously

  B. nerve

  C. nervous

  D. nervousness

  A. Teachers’ Day

  B. Mother’s Day

  C. Thanksgiving

  D. Independence Day

  A. Ø

  B. an

  C. a

  D. the

  A. to

  B. for

  C. of

  D. on

  A. Even though

  B. Since

  C. Only if

  D. Until

  A. has fallen

  B. had fallen

  C. have fallen

  D. fell

  A. not swim

  B. not to swim

  C. not swimming

  D. to not swim

  A. asking / helping

  B. asking / to help

  C. to ask/ helping

  D. to ask / to help

  A. before

  B. while

  C. after

  D. during

  A. would buy;

  B. would have bought

  C. will buy

  D. will have bought

  A. told

  B. said to me

  C. said

  D. says

  Question 21: Lan: What do you think of the General Knowledge Quiz?

  A. Yes, that’s right

  B. Oh, it’s great

  C. It’s not a good idea.

  D. Ok, I don’t agree

  Question 22: Lan : “I’ve passed my exam.”

  A. Good luck.

  B. That’s a good idea.

  Read the passage and choose the word (A, B , C or D) which best fits each gap of the passage from questions 23 to 27:

  C. It’s nice of you to say so.

  Read the passage carefully and choose the best answers to the questions from questions 28 to 32:

  D. Congratulations!

  Yet, for many, friendship is nothing more than the trust that someone or something will not harm them. Value that is found in friendships is often the result of a friend demonstrating on a consistent basis: the tendency to desire what is best for the other, sympathy and empathy, honesty, perhaps in situations where it may be difficult for others to speak the truth, especially in terms of pointing out the perceived faults of one’s counterpart mutual understanding.

  In a comparison of personal relationships, friendship is considered to be closer than association, although there is a range of degrees of intimacy in both friendships and associations. The study of friendship is included in sociology, anthropology, philosophy and zoology. Various theories of friendship have been proposed, among which are social psychology, social exchange theory, equity theory, relational dialectics and attachment styles.

  Question 28: What term is used to denote co-operative and supportive behaviour between people?

  A. Anthropology.

  B. Psychology

  C. Sociology.

  D. Friendship.

  Question 29: Which sentence is NOT true according to the 1 paragraph?

  A. They often demonstrate reciprocating and reflective behaviours.

  B. They will welcome each other’s company and expss loyalty towards each other.

  C. They seldom desire the best for their friends.

  D. Friends often engage in mutually helping behaviour.

  Question 30: What is closer, friendship or association?

  A. Association is considered to be closer than friendship.

  B. Association is considered to be as close as friendship.

  C. Both friendship and association are close.

  D. Friendship is considered to be closer than association.

  Question 31: What fields of study are about friendship?

  A. The tendency to desire what is best for the other, sympathy, empathy and honesty.

  B. Social psychology, social exchange theory, equity theory.

  C. Sociology, anthropology, philosophy and zoology.

  D. Mutual knowledge, esteem and affection.

  Question 32: What kind of things will friends share?

  A. Degrees of intimacy.

  Choose the word (A, B, C or D) that has stress pattern different from that of the other words from questions 33 to 34:

  B. Various theories of friendship.

  C. Enjoyable activities.

  D. The tendency to desire what is best for the other.

  Question 33: A. problem B. participate C. orphanage D. voluntary

  Question 35: ‘Could you please wait here until your name is called?’

  A. She reminded me to wait here until my name was called.

  C. She asked me to wait there until my name was called.

  D. She wanted to know if I could wait there until my name was called.

  Question 36: Build a sentence, using the words given:

  A. Will Tom work hard, he will pass the exam.

  B. Unless Tom works hard, he will pass the exam.

  C. If Tom doesn’t work hard, he will pass the exam.

  D. Should Tom work hard, he will pass the exam.

  A. would not sack

  to return/ John/ to/ next/ it/ day/ promised/ her/ the

  B. will not sack

  C. will not be sacked

  D. would not have been sacked

  Question 38: Rearrange the words given to make a complete sentence

  A. John promised returning it to her the next day.

  B. John promised return it to her to the next day.

  C. John promised to return it the next day to her.

  D. John promised to return it to her the next day.

  A. After entering the new school

  B. Upon entering into the new school

  C. When he had been entering the new school.

  D. Having entered his new school, it was found that

  Question 40: I first started to play the guitar when I was sixteen.

  A. I have played the guitar when I was sixteen.

  I/ VOCABULARY & GRAMMAR Choose the best answer.

  B. I have started the guitar when I was sixteen.

  C. I have started the guitar since I was sixteen.

  D. I have been playing the guitar since I was sixteen.

  Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 11 có đáp án – Đề số 2

  1. Good friendship should be based on ………… respect , trust and understanding .

  a. loyal

  b. attractive

  c. suspicious

  d. mutual

  2. We must cooperate closely in order to finish the project on time .

  a. help b. work together c. agree d. assist

  3. The birthday marks the …………… in the life of a person , when he / she first came into being .

  a. labels

  b. milestones

  c. starting points

  d. symptoms

  4. The man expected ………………… a job in that company .

  a. to offer

  b. offering

  c. to be offered

  d. being offering

  5. chúng tôi his homework, Tom was allowed to go out with his friends .

  a. To do

  b. Had done

  c. Doing

  d. Having done

  6. We can’t grow enough food to chúng tôi increasing population .

  a. support

  b. supporter

  c. supportable

  d. supportive

  7. Mary should have apologized ……….being late this morning , but she didn’t .

  a. on

  b. for

  c. of

  d. about

  8. Western people are not used chúng tôi chopsticks .

  a. eat

  b. to eat

  c. to eating

  d. for eating

  9. chúng tôi the act of limiting the children born .

  a. Population

  b. Birth rate

  c. Birth control

  d. Under-population

  10. The policeman chúng tôi open his briefcase .

  a. made

  b. asked

  c. forced

  d. told

  11. Thanks to the …………. among producers , customers can buy goods with low prices .

  a. compete

  b. competitor

  c. completion

  d. competition

  12. – “I hear you have passed your exams . Congratulations !” ~ ” ………………”.

  a. Thank you!

  b. Congratulations!

  c. Not at all

  d. It’s my pleasure.

  a. takes

  b. took

  c. had taken

  d. would take

  14. ……………printing chúng tôi Chinese ?

  a. Did / invented

  b. Was / invented

  c. Was / inventing

  d. Were / invented

  II / ERROR IDENTIFICATION : Pick out the underlined part that needs correcting . III / READING: A – Choose the best answer to complete each space .

  a. struggle

  b. fight

  c. forget

  d. overcome

  I had an ……….(21) experience last year. When I ………..(22) to town in the south of France, a young man waved to me.

  I stopped and he asked me for a lift. As soon as he had got into the car, I said good morning to him ……….(23) French and he replied in the same language. ………….(24) of us spoke during the journey. I myself know a little of French . I had nearly approached the town when the young man suddenly said, very ………….(25), ” Do you speak English?” As I soon learnt, he was English himself.

  21. a. amuse b. amusing c. amused d. amusement

  B – Read the passage and choose the best answer for each question :

  22. a. was driving b. drove c. had been driving d. having driven

  23. a. with b. in c. on d. by

  24. a. Not b. Neither c. None c. All

  25. a. quick b. slow c. slowly d. slowness

  However, in some countries there is a negative population growth, especially in the Central and Eastern Europe, mainly due to low fertility rate ,and Southern Africa due to the high number of HIV – related deaths .Within the next decades, Japan and some countries in Western Europe are also expected to encounter a negative population growth due to sub-replacement fertility rates .

  Population growth which exceeds the carrying capacity of an area will result in overpopulation. On the contrary, such areas may be considered “under-populated” if the population is not large enough to maintain an economic system.

  Which sentence is NOT true?

  a. Most of the countries in the world are facing the problem of overpopulation

  b. Overpopulation is a state when the population growth exceeds the carrying capacity of an area

  c. The Green Revolution caused the population explosion in the 20th century.

  d. The 20th century had the highest population growth rate in the history.

  27. When is an area considered ” under-populated “?

  a. When its population is not big enough to maintain the economic system.

  b. When it has high number of HIV – related deaths.

  c. When its population is too poor.

  d. When it has high fertility rate.

  28. Which areas are expected to encounter a decrease in population growth in the next decades?

  a. Some countries in Central and Eastern Europe ,

  b. Japan

  c. Some countries in Western Europe ,

  d. B and C

  29. Negative population growth in Central and Eastern Europe is due to : ……………

  a. high fertility rate

  b. low fertility rate

  c. low death rate

  d. high number of HIV-related deaths .

  What does “fertility rate” mean?

  IV/ WRITING: Choose the sentence that has the same meaning as the root one:

  a. birth rate

  b. death rate

  c. growth rate

  d. marriage rate

  31. ” If I were you, I would travel to Paris by train,” Jane said.

  a. Jane said If she had been me, she would have traveled to Paris by train.

  b. Jane said If she were me, she would travel to Paris by train.

  d. B and C are correct.

  32. “Congratulations! You’ve won the scholarship ,” he said .

  a. He said that congratulations ! I had won the scholarship .

  b. He said I had won the scholarship and he congratulated .

  c. He congratulated me on having won the scholarship .

  d. He congratulated me of winning the scholarship .

  33. Tom did his homework and then he went to bed.

  a. After Tom had done his homework, he went to bed.

  b. Having done his homework, Tom went to bed .

  c. Doing his homework, Tom went to bed.

  d. A and B are correct.

  34. Let’s start our journey or we’ll be late.

  a. If we start our journey , we won’t be late.

  b. Unless we start our journey , we won’t be late.

  c. If we don’t start our journey , we’ll be late.

  d. We would be late if we didn’t start our journey.

  35. He dislikes people asking him about his job.

  V / PHONETICS : A- Choose a word whose underlined part is pronounced differently from the others: B – Choose a word whose stressed syllable is different from the others .

  a. Asking him about his job is disliked.

  b. He dislikes being asked about his job.

  c. His job is disliked asking about.

  d. People are disliked asking about his job.

  39. a. coordinate b. voluntary c. minority d. development

  40. a. assistance b. supporter c. vocation d. secretary

  Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 11 có đáp án – Đề số 3

  Câu 1: ” Peter : ” Do you feel like going to the cinema this evening ?”

  Mary: “……………………………”

  A. I feel very bored B. You’re welcome

  C. I don’t agree.I’m afraid D. That would be great

  Câu 2: choose the underlined part that must be corrected

  They congratulated me on pass the final exam the day before.

  A. pass B. the day before C. congratulated D. on

  Câu 3: When it started to rain, she chúng tôi with me.

  A. had walking B. was walking C. walked D. is walking

  Câu 4: If you chúng tôi about the bad service, we …………there.

  A. hadn’t told/ would eat B. told/ would have eaten

  C. tell/ would eat D. hadn’t told/ would have eaten

  Câu 5: choose the underlined part that must be corrected

  He said that if he has more time, he would come to see us.

  A. said that B. has C. more time D. come to see

  Câu 6: The news made Nam surprised.

  A. The news is surprised. B. Nam was surprised with the news.

  C. Nam seemed to be surprised at the news. D. Nam made the news surprised.

  Câu 7: I thought I would get to the destination first, but he ……….before me.

  A. was arriving B. arrives C. had arrived D. arrived

  Câu 8: chúng tôi the rules, we started to play the game.

  A. Having learnt B. To have learnt C. To learn D. Learning

  Câu 9: All of my students looked forward to …………….. the result of the singing contest.

  A. hear B. hearing C. to be heard D. being hearing

  Câu 10: The man denied chúng tôi top secret document.

  A. to steal B. having stolen C. to be stolen D. having been stolen

  Câu 11: Mai Huong congratulated me chúng tôi exam with flying colors.

  A. of passing B. about passing C. on passing D. to pass

  Câu 12: The villagers are in danger ……………being killed by an earthquake.

  A. with B. of C. for D. on

  Câu 13: People call the 25th wedding anniversary the “………………anniversary.”

  A. happy B. silver C. golden D. special

  Câu 14: The bowl is empty now, but my children denied chúng tôi candies.

  A. to eat B. eating C. eat D. having eaten

  Câu 15: choose the underlined part that must be corrected

  they are looking forward to be received the psent from the council.

  A. be received B. from C. are looking forward D. to

  Câu 16: It is not easy to …………… our bad habits.

  A. overcome B. suffer C. take care D. spend

  Câu 17: If the ball chúng tôi line, that would have been the end of the game.

  A. would cross B. will cross C. had crossed D. crossed

  Câu 18: If George keeps studying as he has been, he’ll have no trouble in passing his exams.

  A. George has passed his exam.

  B. George has trouble in passing his exams

  C. George is studying hard to pass his exam.

  D. George will not pass his exam because he is not studying.

  Câu 19: Quy Nhon has become ……………..

  A. populous B. population C. popularity D. populating

  Câu 20: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest

  A. ridden B. given C. whiten D. risen

  Câu 21: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest

  A. strictly B. literacy C. policy D. social

  Câu 22: Choose the word which has the underlined part stressed differently from the rest

  A. enjoyment B. apologize

  C. remember

  D. difficulty

  Câu 23: You should discuss the problem chúng tôi parents before deciding.

  A. with

  B. for

  C. of

  D. to

  Câu 24: choose the underlined part that must be corrected

  After I had returned home from the school, I was pparing dinner.

  A. had returned

  B. from

  C. was pparing

  D. dinner

  Câu 25: Choose the word which has the underlined part stressed differently from the rest

  A. alone

  B. accept

  C. complain

  D. national

  Câu 26: They seemed chúng tôi I told them the news.

  A. surprising

  B. to surprise

  C. being surprising

  D. to be surprised

  Câu 27: you should realize the chúng tôi the important of having a healthy diet.

  A. unaware

  B. awareness

  C. awaring

  D. aware

  Câu 28: If someone knocked over a candle, it ………………a fire.

  A. started

  B. will start

  C. would have started

  D. would start

  Câu 29: the rain began to fall during my walk in the country.

  A. while I walked in the country, it had rained.

  B. While it was beginning to rain, I had walked in the country.

  C. While I was walking in the country, it began to rain.

  D. While it began to rain in the country, I was walking.

  Câu 30: He said, “I’m sorry I didn’t reply to the letter.”

  A. He apologized for not to reply to the letter.

  B. He apologized for not to replying to the letter.

  C. He apologized for didn’t reply to the letter.

  D. He apologized for not replying to the letter.

  Câu 31: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest

  A. turned

  B. noticed

  C. looked

  D. helped

  Câu 32: A “………………” B: “Oh, It’s great”

  Read the passage and answer the question 33 – 36.

  A. Would you like the English competition?

  B. What do you think of the English competition?

  C. What do you like about the English competition?

  D. How about the English competition ?

  Giving a dinner party is a wonderful way of entertain people. You can also make new friends and give others the chance to get to know each other better. It needs planning, though. First, make a guest list, with different kinds of people and a mixture of women and men. Don’t invite couples because they aren’t so much fun.

  When you know who can come, find out what they like to eat and drink. Note down any who are vegetarians, or who can’t eat or drink certain things for religious seasons. Then plan their menu. Include a first course, a choice of main courses and a dessert, plus lots of people’s favourite drinks. The next thing to do is the shopping. Make sure buy more than enough of everything, and that someone can help you carry it!

  On the day, start cooking early. Give people appetizers like Greek mezze or Spanish tapas, so they don’t get hungry if they have to wait. Serve the delicious meal, sit down with your guests and have a good time – you’ve earned it!

  Câu 33: Which of the following is NOT mentioned as the purpose of giving a dinner party?

  A. to get people to know more about their host and hostess.

  B. to help people to know each other better.

  C. to make new friends.

  D. to entertain people.

  Câu 34: When giving a dinner party, you should NOT invite …………………… .

  A. those who are vegetarians.

  B. husbands and wives.

  C. both women and men.

  D. those who can’t eat or drink certain things.

  Câu 35: According to the passage, starters should be served ………………………

  A. because the guests may be hungry while having to wait

  B. because the guests like eating them

  C. because the guests want to have a good time together

  D. because the guests want to eat them while having to wait

  Câu 36: What should you do while the guests are having their evening meal?

  Read the passage and fill the blanks 37 – 40.

  A. Sit down with the guests to show your politeness.

  B. Stand beside the guests without doing anything.

  C. Sit down with the guests and have a good time.

  D. Only serve the guests with the food.

  More and more young people are (37)…… voluntary work abroad. The wild variety of jobs and destinations available is making it an increasingly attractive option for those who have just left school and have a year free before university. Many choose to spend these twelve months working in poor countries. There they will earn little (38)…… no money. But they will be doing something useful – and enjoying the experience.

  The work may . (39)….. of helping the local communities, for example by helping to build new road or provide water supplies to isolated rural villages. Other projects may concentrate more on conservation or environmental protection. (40)…. … kind of job it is, it is certain to be challenging and worthwhile, and an experience that will never be forgotten.

  Câu 37: A. making B. getting C. taking D. doing

  Question 1: Choose a word in each line that has the underlined part pronounced differently from the rest: Question 2: choose a word in each line that has the different stress pattern.

  Câu 38: A. but B. and C. or D. with

  Câu 39: A. involve B. include C. contain D. consist

  Câu 40: A. What B. Whatever C. However D. Any

  Đề thi Anh 11 học kì 1 có đáp án – Đề số 4

  Question 3: Choose the best answer to fill in each gap to complete the sentences.

  5. A. floppy B. idol C. cotton D. decide

  6. A. extremely B. excited C. personal D. imagine

  7. A. sneaky B. notice C. open D. around

  8. A. birthday B. reply C. schoolbag D. money

  A. for

  B. to

  C. on

  D. into

  A. someone

  B. anyone

  C. everyone

  D. one

  11.The whole family usually try to get-together at Christmas.

  A. contact

  B. gather

  C. relate

  D.communicate

  A. special

  B. specially

  C. specialize

  D. specializing

  A. Yes, thanks

  B. No, please.

  C. Yes, please

  D. You are welcome

  A. waits

  B. waiting

  C. to wait

  D. wait

  A. thanked me for

  B. asked me to

  C. told me to thank

  D. said thank you me

  A. appointing

  B. to appoint

  C. being appointed

  D. to be appointed

  A. Thanksgiving

  B. Valentine’s Day

  C.Mid-Autumn Festival

  D.Tet holiday

  A. Look

  B. Being looked

  C. Looking

  D. To look

  A. mountain

  B. mountainous

  C. high

  D. low

  A.Modernization

  B.Literacy C.Pollution D.Overpopulation

  21. They …. on the street when it rained

  A. was walking B. walked

  C. walks D. were walking

  A. Thank you

  B. Coffee, please

  C. Yes, please

  D. No, I don’t

  A. participates

  B. participants

  C. participations

  D. participating

  24. I would like to take part in the competitions like these?

  A. contests

  B. rivals

  C. participation

  D. races

  A. to go

  B. going

  C. go

  D. goes

  A. to

  B. with

  C. about

  D. from

  A. passing

  B. for passing

  C. about passing

  D. on passing

  28. The lawn needs mowing again.

  A. repairing

  B. making

  C. bending

  D. cutting

  Question 4: There is a mistake in four underlined parts of each sentence. Find the mistake: Question5: Read the following passage then choose the word A,B,C or D that best fits each of the blank spaces.

  A. on

  B. from

  C. with

  D. by

  More and more young people are … (35) … voluntary work abroad. The wild variety of jobs and destinations available is making it an increasingly attractive option for those who have just left school and have a year free before university. Many choose to spend these twelve months working in poor countries. There they will earn little … (36) … no money. But they will be doing something useful – and enjoying the experience.

  The work may … (37) … of helping the local communities, for example by helping to build new road or provide water supplies to isolated rural villages. Other projects may concentrate more on conservation or environmental protection. … (38) … kind of job it is, it is certain to be … (39) … and worthwhile, and an experience that will never be forgotten.

  35.A. doing B. making C. taking D. getting

  Question 6: Read the following passage, then choose the item (A, B, C or D)that best answer each of the question about it:

  36. A. with B. but C. or D. and

  37.A. consist B. include C. contain D. involve

  38. A. Any B. What C. However D. Whatever

  39. A. challenging B. dangerous C. difficult D. attracted

  Every four years people all over the world watch the Olympic Games. It is a time for all kinds of people to unite in peace. Some of them join together to compete for gold medals. Millions of other people watch them on television.

  Why do we have the Olympic? How did they begin?

  The first Olympic Games were in Greece in 776 B.C. There was only one event. People ran a nice the length of the stadium. The Games lasted one day.

  Slowly people added more events. The Games were only for men, and women could not even watch them. Only Greeks competed. They came from all parts of the Greek world. The time of the Games way; a time of peace, and government let everyone travel safely. The winners became national heroes.

  The first modem Games were in 1896 in Athens. The Greeks built a new stadium for the competition. Athletes from several countries competed. Then there were Olympics every four years in different cities in Europe and the United States until 1952. After that they were in Melbourne, Tokyo, Mexico City, and Montreal besides in European cities. Each year there were athletes from more nations. The first Winter Olympics were in 1924. The athletes compete in skiing and other winter sports.

  40. How often do people all over the world watch the Olympic Games ?

  A.every 4 years

  B. 4 years

  C.2 years

  D. every 4 year

  41. Where were the cities where the Olympics were held between 1896 and 1952?

  A. In European and South American countries.

  B. In European countries only.

  C. In European countries and the United States.

  D. In Japan, Australia and North American and European countries

  42. How long after the founding of the modern Olympics were the Winter Olympics introduced?

  A. 20 years

  B. 24 years

  C. 28 years

  D. 32 years

  43. In what city were the 1952 Olympic Games held?

  A. New York

  B. Melbourne

  C. Moscow

  D. London

  44. Which sport is competed in the Winter Olympic?

  Question 7: Choose the sentence A, B, C or D which is closest meaning to the sentence above

  A. Running

  B. Skiing

  C. Horse racing

  D. Car racing

  45. “I didn’t break the mobile phone,” Lan said.

  A. Lan denied breaking the mobile phone.

  B. Lan admitted breaking the mobile phone.

  C. Lan pvented us from breaking the mobile phone

  D. Lan promised to break the mobile phone.

  46. “Let me pay for the coffee. I really want.”

  A. Jenny told me to pay for the coffee

  B. Jenny is asked to pay for the coffee

  C. Jenny insisted on paying for the coffee

  D. Jenny suggested paying for the coffee

  47. The bag was heavy, so we could not take it with us.

  A. If the bag was not heavy, we would take it with us.

  B. Unless the bag had not been heavy, we would have taken it with us.

  C. If had the bag not been heavy, we would have taken it with us.

  D. Had the bag not been heavy, we would have taken it with us

  48. “Why don’t you put a better lock on the door?” said John.

  A. John suggested to put a better lock on the door.

  B. John asked why not putting a better lock on the door.

  C. John suggested putting a better lock on the door.

  D. John made us put a better lock on the door.

  49. “If I were you, I wouldn’t buy that coat,” she said.

  A. She said if she were me, she wouldn’t buy that coat

  B. She said if I were you, she wouldn’t buy that coat.

  C. She said if she were me, I wouldn’t buy that coat

  D. She said if she were me, she wouldn’t buy this coat.

  50. “I’m sorry I have to leave so early,” he said.

  A. He apologized for having to leave early.

  B. He apologized to have to leave early.

  C. He apologized that he has to leave early.

  D. He apologized to have left early.

  Xem tiếp 7 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác

  Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2022 – 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Unit 11: National Parks
 • Unit 1 Lớp 11: Reading
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án Năm 2022
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 11 Unit 10: Nature In Danger
 • Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Unit 10: Conservation
 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 11 Môn Tiếng Anh Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Kiểm Tra Giữa Kỳ Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 11 Trường Thpt Ngô Quyền, Sở Gd&đt Hải Phòng 2022
 • Cách Học Giỏi Tất Cả Các Môn Dành Cho Teen Cấp Iii
 • Bộ Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 11 Có Đáp Án
 • Mẫu Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 11 Nhiều Trường
 • Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 11 (Mới) Thpt Đa Phúc, Hà Nội Năm Học 2022
 • Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Tiếng Anh năm học 2022 -2016 trường THPT Thống Nhất A.

  Thong Nhat A High School

  Code: ………..

  MID TERM TEST 11 YEAR 2022-2016 (Time allowed: 45 minutes) Đề chẵn: I. LISTENING (2 Ms): These people didn’t have a good vacation . What did they do ?Listen and cirle or mark the correct answer: II. LANGUAGE FOCUS (3 Ms): A. Pick out the word whose underlined part is pronounce differently from the others (1M):

  1. chúng tôi away

  B.stayed home

  2. A. went to Hawait

  B.went to Okinawa

  3. A. went away

  B.stayed home

  4. A. invited relatives to stay

  B.visited relatives

  5. A. went to the beach chúng tôi to the country

  6. chúng tôi skiing

  B.stayed home

  7. chúng tôi skiing

  B.stayed home

  8. chúng tôi to Las Vegas chúng tôi to Los Angeles

  B.Supply the correct word form (1M):

  Answer: 1……………..2…………….3……………..4……………….

  1. His strange look made the police………..(suspicion)
  2. Many people chúng tôi maintaining a long friendship. (capable)
  3. The VietNamese New Year‟s Day is the most important …….. festival of the year. (tradition)
  4. No one hates him because he is a (n)………person. (selfish)

  C.Find out an error (1M):

  Answer: 1……………..2…………….3……………..4……………….

  III. READING (2Ms): Read the passage and do the task below:

  1. Nam was the last student be interviewed this morning.

  A B C D

  2. I suddenly remembered not to turn off the gas stove.

  A B C D

  3. The children are not allowed stay up late

  A B C D

  4. By the time we got to the party, they were eating everything.

  A B C D

  A. Answer the following questions (1M):

  Having a best friend to confide in can bring a positive effect on our emotional health. An evening out with the closest friend may be the best guarantee of a good time. In fact, our best friend can

  pvent us from developing serious psychological problems, such as depssion and anxiety. We become friends with people who share common interests at school or through hobbies, for example.

  Best friendship evolves with time. We can not go out and pick our best friend. Best friends have usually known each other for years and stuck together through good and bad times.

  1. Why do we need to have a best friend to confide in?

  →………………………………………………………………………………………………

  2. What kind of people can we become friends with?

  →…………………………………………………………………………………………………

  3. How does best friendship evolve ?

  →…………………………………………………………………………………………………

  4. Can we go out and choose a good friend easily ?

  B.Fill in each blank with a right word (1M):

  →…………………………………………………………………………………………………

  I…(1)…. my flight over the telephone, so when we finally arrived, I had to rush to the reservation desk to pay ….(2)… my ticket. The woman at the desk told me that my name was not on the passenger list. It took me 15 minutes to realize that she had spelled my name ……(3)…… She gave me the ticket and told me I‟d better ……(4)….. in my luggage quickly or I‟d miss the flight. I was the last person to get on the plane.

  1. A. booked

  B.has booked

  C.books

  D.had booked

  2. A. in

  B.for

  C.about

  D.with

  3. A. incorrect

  B.incorrectly

  C.correct

  D.correctly

  4. A. to check

  B.checking

  C.check

  D.to be checked

  IV. LANGUAGE FUNCTION (1M):

  Answer: 1:………………..2:………………..3:………………..4:………………..

  1. David: ” What are you going to do ? ” – Peter: ” ……………….. .”

  A. I did my homework

  B.I‟m going to write a letter to my family

  C.I usually do it

  D.I got it

  2. – Nam: ” How often do you go to the supermarket ? ” – Lan: ” …………… .”

  A. Last week

  B.In a day

  C.Once a month

  D.For a month

  3. A: “Would you like to dance ? ” – B: “…………………..”

  A. Yes, I‟m ok

  B.Yes, we go

  C.Yes, I‟d love to

  D.No, of course

  4. A: “What size are you ?” – B: ” ……………. .”

  A. Five

  B.Very nice

  C.Yellow

  D.Good

  V. WRITING (2Ms): A. Rewrite the 2nd sentence so that it has the same meaning as the sentence printed before (1M):

  Answer: 1:…………………………2:………………..3:………………..4:……………..

  1. It took him an hour to drive to work

  →He spent……………………………………………………………………………………..

  2. The guests left and then we tidied the house.

  B.Use the given words to build the meaningful sentences (1M):

  →When……………………………………………………………………………………………..

  1. They/ not/ mind/ wait/ you/ there.

  →…………………………………………………………………………………………………

  2. While/ we/ talk,/ the phone/ suddenly/ring/ last night.

  →…………………………………………………………………………………………………

  -GOOD LUCK TO YOU!-

  KEY ANSWERS 11

  Đáp án đề thi giữa kì 1 tiếng anh lớp 11 năm học 2022 -2016

  II. LANGUAGE FOCUS (3Ms):

  1B 2A 3B 4B 5B 6A 7B 8A

  A. 1D 2A 3A 4A

  B. 1. Suspicious 2. Incapable 3. Traditional 4.Unselfish (selfishless)

  C. 1C 2B 3D 4D

  III. READING (2Ms):

  A.

  1. Because it can bring a positive effect on our emotional health.

  ( Or: Having a best friend to confide in can bring a positive effect on our emotional

  health.)

  2. We can become friends with people who share common interests at school or through

  hobbies.

  3. Best friendship evolves with time.

  4. No, we can‟t .

  IV. FUNCTION (1M): 1B 2C 3C 4A V. WRITING (2Ms):

  B. 1D 2B 3B 4C

  Rewrite the 2nd sentence so that it has the same meaning as the sentence printed before (2Ms):

  A.

  1. He spent an hour driving to work.

  2. When the guests had left, we tidied the house.

  B.

  1. They don‟t mind waiting for you there.

  2. While we were talking, the phone suddenly rang last night

  Tải về đề thi và đáp án thi giữa kì 1 tiếng anh 11: De thi giua hoc ki 1 lop 11 mon Anh_Dethikiemtra.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 11 Môn Tiếng Anh Năm 2022
 • Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 4 (Chương Trình Mới)
 • Top 30 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 11 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Cấu Trúc Đề Thi Giải Toán Bằng Tiếng Anh Các Môn Toán, Lý, Hóa
 • Toàn Bộ Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Học Kì 2
 • Soạn Bài Ôn Tập Phần Tiếng Việt Lớp 11 Học Kì 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Bài “hoa Học Trò” Và Trả Lời Các Câu Hỏi Sau, Mùa Xuân, Phượng Ra Lá. Lá Phượng Mùa Xuân Rất Tươi Đẹp. Lá Phượng “xanh
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Lớp 4
 • Đề Thi Giao Lưu Học Sinh Giỏi Lớp 4 Môn Tiếng Việt
 • Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4 Môn: Tiếng Việt (Có Hướng Dẫn)
 • Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

  Câu 1 (Trang 120 sgk ngữ văn 11 tập 2):

  Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội vì ngôn ngữ có những yếu tố chung cho mọi cá nhân trong xã hội (âm, tiếng, từ, cụm từ cố định…)

  – Trong ngôn ngữ có những quy tắc và phương thức cho mọi cá nhân

  – Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chung của cả cộng đồng

  Lời nói là tài sản riêng của cá nhân:

  – Khi giao tiếp, người nói chỉ sử dụng ngôn ngữ chung để tạo ra lời nói

  – Trong lời nói cá nhân có cái riêng biệt: giọng nói, vốn từ vựng, sự sáng tạo nghĩa từ, sáng tạo kết hợp từ, sáng tạo khi sử dụng ngôn ngữ chung.

  – Cá nhân có thể tạo ra yếu tố mới theo các quy tắc, phương thức chung

  Câu 2 (trang 120 sgk ngữ văn 11 tập 2):

  Trong bài Thương vợ, Tú Xương đã sử dụng nhiều yếu tố chung và quy tắc chung của ngôn ngữ toàn dân:

  – Các từ trong bài thơ đều là ngôn ngữ chung

  – Các thành ngữ của ngôn ngữ chung: một duyên hai nợ, năm nắng mười mưa

  – Các quy tắc kết hợp từ ngữ

  – Các quy tắc cấu tạo câu: câu tường thuật tỉnh lược chủ ngữ và các kiểu câu cảm thán ở câu thơ cuối

  b, Phần cá nhân trong lời nói thể hiện ở:

  – Lựa chọn từ ngữ

  – Sắp xếp từ ngữ

  Câu 3 (trang 120 sgk ngữ văn 11 tập 2):

  Ngữ cảnh: là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo lập lời nói, đồng thời làm căn cứ để lĩnh hội được nội dung ý nghĩa lời nói

  Câu 4 (trang 120 ngữ văn 11 tập 2):

  Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được sáng tác trong bối cảnh trận tập kích đồn quân Pháp ở Cần Giuộc đêm 14/12/ 1861 trong trận đó có nhiều nghĩa sĩ hi sinh. Nghĩa sĩ giết được hai tên quan Pháp, một số lính thuộc địa của chúng, làm chủ đồn hai ngày rồi bị phản công và thất bại.

  Ngữ cảnh này được tái hiện trong nội dung:

  – Gươm đep dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu hai quan nọ

  – Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh, bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu sắt tàu đồng súng nổ

  Câu 5 (trang 120 sgk ngữ văn 11 tập 2): Câu 6 (trang 121 sgk ngữ văn 11 tập 2):

  Trong câu nói của bác Siêu:

  – Nghĩa sự việc do các thành phần chính biểu hiện “họ không phải đi gọi”

  – Nghĩa tình thái biểu hiện: Từ “đâu” thể hiện ý phân trần, bác bỏ ý nghĩa mong muốn của chị Tí rằng họ sẽ ở trong huyện ra

  + Từ “dễ” thể hiện sự phỏng đoán chưa chắc chắn về sự việc (tương đương với từ có lẽ, hẳn là, chắc hẳn”)

  Câu 7 (trang 120 sgk ngữ văn 11 tập 2):

  Đặc điểm của loại hình tiếng Việt Ví dụ minh họa

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: chúng tôi

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 4 Học Kì 2
 • Phiếu Cuối Tuần Lớp 4
 • Mẫu Nhận Xét Học Bạ Lớp 4 Theo Thông Tư 22
 • 46 Đề Trắc Nghiệm Môn Tiếng Việt Lớp 4 Có Đáp Án (Trọn Bộ Cả Năm)
 • Tổng Hợp Bài Soạn Tiếng Việt Lớp 4 Cả Năm Học
 • Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 11 Môn Tiếng Anh Có File Nghe

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 11 Học Kì 2 Năm Học 2022
 • Từ Vựng, Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 Học Kỳ Ii
 • Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 10 Học Kì 2 Năm 2013: Đề 19
 • Bộ Từ Vựng Tiếng Anh 11
 • Đề Thi Học Kì I Lớp 11 Năm Học 2022
 • Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11

  I. SOUNDS. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (0.5pt)

  II. ERROR IDENTIFYING. Choose the one word or phrase (A, B, C or D) that would not be appropriate. (0.5pt)

  A. arrived

  B. his flat

  C. late.

  D. saw

  A. for

  B. ‘d better

  C. rainy

  D. saved

  III. READING 2. Read the passage and then choose the best answer A, B , C or D for the following questions. (1pt)

  Linda Shaw was about to have her evening meal with parents and grandmother when something rather frightening happened. The family had just sat down at a table in the dining room and had called Linda’s brother Tony to join them when three armed men went in. One of the men pointed a gun at them while another held a knife. The family were all terrified, except Tony, who was watching television so that he had no idea anything was wrong. The men began to put everything that was valuable into a large bag. While stealing things, they didn’t see Linda write the word “HELP” on the piece of paper. Linda dropped the paper out of the window on the street. Two passengers saw it and called the police. A few minutes later the police caught them. After they were being taken away. Tony was bewildered. He had been watching television throughout the whole incident.

  05. It can be inferred from the story that the men……..

  A. stole all the valuable things and left

  B. were successful in robbing

  C. were not caught

  D. weren’t able to steal anything

  06. Tony is Linda’s ……….

  A. father

  B. brother

  C. cousin

  D. grandfather

  07. The accident happened………

  A. while Linda and her family were sleeping.

  B. when Linda and her family were about to have an evening meal.

  C. while Linda and her family were having an evening meal.

  D. after Linda and her family had finished having an evening meal.

  08. While the men were stealing things, ……..

  A. Tony went out to phone the police.

  B. Linda was watching TV.

  C. Tony watched them and said nothing.

  D. Linda wrote the word “HELP” on the paper and dropped it out of the window.

  IV. LANGUAGE USE. Choose the answer that best fits each blank. (3.5pt)

  09. chúng tôi never helps others without thinking of his own benefit.

  A. unselfish

  B. selfishness

  C. selfish

  D. unselfishness

  10. I chúng tôi your party, but I wasn’t.

  A. to invite

  B. to be inviting

  C. inviting

  D. to be invited

  11. The 50th wedding chúng tôi “golden anniversary.”

  A. to be called

  B. to call

  C. is called

  D. being called

  12. I’d rather chúng tôi next trip to Sapa.

  A. joining

  B. joined

  C. to join

  D. join

  13. We……..lunch when we heard the news of the fire.

  A. have

  B. are having

  C. were having

  D. had

  14. She makes a fuss about anything she doesn’t like.

  A. feels excited

  B. feels sad

  C. complains noisily

  D. worries

  15. I think I hear chúng tôi window. Do you hear it too?

  A. opening

  B. opened

  C. opens

  D. to open

  16. Teenagers nowadays often imitate chúng tôi different ways.

  A. idols

  B. idiots

  C. ideas

  D. idioms

  17. When chúng tôi the station, the train………

  A. got – had left

  B. get – have left

  C. had got – left

  D. have got – leave

  18. ~ Nga: “Did you enjoy the party?” ~ Lien: “………. “

  A. We sang so loud.

  B. I gave her toys.

  C. I was served special dishes.

  D. Very much

  19. The children seem to be incapable…….working quietly themselves.

  A. at

  B. to

  C. of

  D. with

  20. Helen:”Congratulations!” ~ Jim: “……. , Helen.”

  A. Yes, I am

  B. You’re kidding

  C. Thank you

  D. That’s great!

  21. Nga and I were…….until she moved to a different school.

  A. friends

  B. friendship

  C. friend

  D. friendliness

  22. I suddenly remembered that chúng tôi keys.

  A. had forgotten

  B. forget

  C. have forgotten

  D. forgot

  V. WORD STRESS. Choose the word whose main stress is placed differently from that of the others. (0.5pt) VI. READING 1. Complete the following passage by choosing an appropriate word or phrase for each blank. (1.5pt)

  Well, before the fire, I was …(25)… I always complained to my mother about …(26)… small my room was, or how few clothes I had. Then the fire came and destroyed …(27)… we owned. But I slowly began to …(28)… that I didn’t really need my odd things. I just needed my family. After all, you can get new clothes any time, …(29)… a family can never be replaced. The fire took many things from me, but it …(30)… me to appciate my family more than things.

  VII. WRITING. Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it. (1.5 pt)

  31. They allowed him to go out until 10 p.m.

  They let ……………………………………………………………

  32. When we arrived, the party had come to an end.

  After ………………………………………………………………..

  VIII. LISTENING. Listen to an interview with Paloma and Juan. Tick ✓true. Cross X false. (1pt)

  34. Paloma and Juan’s teacher is organising the jumble sale.

  35. Paloma’s mother is going to make a cake for the jumble sale.

  36. Paloma is going to bring her old clothes to the jumble sale.

  37 Juan is also going to bring old things.

  38. Juan is going to paint a picture of a village.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 11
 • Đề Cương Ôn Tập Ôn Tiếng Anh Lớp 11 Học Kì I
 • Đề Thi Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 11
 • Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án
 • Đề Thi Học Kì I Môn Tiếng Anh Lớp 11
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100