Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng

--- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Xây Dựng Trong Năm 2022
 • Xây Dựng Ứng Dụng Hỗ Trợ Học Tiếng Anh Trên Thiết Bị Android
 • Xây Dựng Ứng Dụng Flashcard Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Học Sinh Tiểu Học Trên Android
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường
 • Từ Điển Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Kiến Trúc
 • Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng 2010, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kiến Trúc Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Giao Thông, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Nguyên Tắc ưu Tiên áp Dụng Luật Chuyên Ngành Được Sử Dụng Để Điều Chỉnh , Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành Là Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành Làm Đẹp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Lễ Tân, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gỗ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gốm Sứ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gym, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Báo Chí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa Dầu, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hội Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hse, Tiếng Anh Chuyên Ngành In ấn, Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vận Tải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nấu ăn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nội Thất, Tiếng Anh Chuyên Ngành Thú Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sữa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Spa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sơn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sợi, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sở Hữu Trí Tuệ, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sân Bay, Tiếng Anh Chuyên Ngành Oto, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pha Chế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tin Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy Móc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy 2, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xã Hội Học, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 2, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý, Tiếng Anh Chuyên Ngành M&e, Tiếng Anh Chuyên Ngành Mầm Non, Tiếng Anh Chuyên Ngành Văn Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Tiếng Anh Chuyên Ngành May, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Ung Thư, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tóc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pr, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành Nội Thất, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Pdf, Học Chuyên Ngành Tiếng Anh Ra Làm Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3, Đáp án 200 Câu Chuyên Ngành Tiếng Hàn, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bác Sĩ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt May, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt, Tiếng Anh Chuyên Ngành Địa Lý, 200 Câu Chuyên Ngành Tiếng Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dầu Khí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bếp, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xe Máy, Tieng Anh Chuyen Nganh Len Men, Tiếng Anh Chuyên Ngành Esp, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ở Đâu, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Có Nên Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tá, Bộ Đề Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Đồ Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vận Chuyển, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nail, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện, Tiếng Anh Chuyên Ngành Marketing,

  Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng 2010, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kiến Trúc Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Giao Thông, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Nguyên Tắc ưu Tiên áp Dụng Luật Chuyên Ngành Được Sử Dụng Để Điều Chỉnh , Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành Là Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành Làm Đẹp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Lễ Tân, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gỗ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gốm Sứ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gym, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Báo Chí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa Dầu, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hội Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hse, Tiếng Anh Chuyên Ngành In ấn, Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vận Tải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nấu ăn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nội Thất, Tiếng Anh Chuyên Ngành Thú Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sữa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Spa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sơn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sợi, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sở Hữu Trí Tuệ, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sân Bay, Tiếng Anh Chuyên Ngành Oto,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Phần Mềm Từ Điển Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Xây Dựng Full
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cho Người Đi Làm
 • Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Tổng Hợp Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Xây Dựng Trong Năm 2022
 • Xây Dựng Ứng Dụng Hỗ Trợ Học Tiếng Anh Trên Thiết Bị Android
 • Xây Dựng Ứng Dụng Flashcard Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Học Sinh Tiểu Học Trên Android
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường
 • Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng 2010, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kiến Trúc Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Giao Thông, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Nguyên Tắc ưu Tiên áp Dụng Luật Chuyên Ngành Được Sử Dụng Để Điều Chỉnh , Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành Là Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành Làm Đẹp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Lễ Tân, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gỗ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gốm Sứ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gym, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Báo Chí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa Dầu, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hội Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hse, Tiếng Anh Chuyên Ngành In ấn, Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vận Tải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nấu ăn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nội Thất, Tiếng Anh Chuyên Ngành Thú Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sữa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Spa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sơn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sợi, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sở Hữu Trí Tuệ, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sân Bay, Tiếng Anh Chuyên Ngành Oto, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pha Chế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tin Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy Móc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy 2, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xã Hội Học, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 2, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý, Tiếng Anh Chuyên Ngành M&e, Tiếng Anh Chuyên Ngành Mầm Non, Tiếng Anh Chuyên Ngành Văn Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Tiếng Anh Chuyên Ngành May, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Ung Thư, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tóc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pr, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành Nội Thất, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Pdf, Học Chuyên Ngành Tiếng Anh Ra Làm Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3, Đáp án 200 Câu Chuyên Ngành Tiếng Hàn, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bác Sĩ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt May, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt, Tiếng Anh Chuyên Ngành Địa Lý, 200 Câu Chuyên Ngành Tiếng Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dầu Khí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bếp, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xe Máy, Tieng Anh Chuyen Nganh Len Men, Tiếng Anh Chuyên Ngành Esp, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ở Đâu, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Có Nên Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tá, Bộ Đề Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Đồ Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vận Chuyển, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nail, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Điện, Tiếng Anh Chuyên Ngành Marketing,

  Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng 2010, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kiến Trúc Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Giao Thông, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Nguyên Tắc ưu Tiên áp Dụng Luật Chuyên Ngành Được Sử Dụng Để Điều Chỉnh , Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành Là Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành Làm Đẹp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Lễ Tân, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gỗ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gốm Sứ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gym, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Báo Chí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa Dầu, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hội Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hse, Tiếng Anh Chuyên Ngành In ấn, Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vận Tải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nấu ăn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nội Thất, Tiếng Anh Chuyên Ngành Thú Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sữa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Spa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sơn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sợi, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sở Hữu Trí Tuệ, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sân Bay, Tiếng Anh Chuyên Ngành Oto,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Phần Mềm Từ Điển Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Xây Dựng Full
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cho Người Đi Làm
 • Từ Vựng Tiếng Anh Xây Dựng Về Máy Móc
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Quan Ngành Kinh Tế Xây Dựng
 • Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Anh Theo Đề Án Ngoại Ngữ Quốc Gia Từ Năm Học 2022
 • Xây Dựng Kế Hoạch Học Tập Hiệu Quả
 • Xây Dựng Lộ Trình Học Tiếng Anh: Không Bao Giờ Là Quá Sớm
 • Xây Dựng Lộ Trình Học Tiếng Anh Như Thế Nào Hiệu Quả?
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Ngoại Thương, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3 Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng 2010, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Giao Thông, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kiến Trúc Xây Dựng, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Đề án Chuyên Ngành Kinh Tế Quốc Tế, Chuyên Ngành Luật Kinh Tế, Từ Vựng Chuyên Ngành Kinh Tế, Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Thủ Tục Chuyển Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh, Nguyên Tắc ưu Tiên áp Dụng Luật Chuyên Ngành Được Sử Dụng Để Điều Chỉnh , Báo Cáo Thực Tập Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch, Báo Cáo Tổng Hợp Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hse, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Pdf, Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Đồ Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bếp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hội Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa Dầu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Esp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Địa Lý, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt May, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 2, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tá, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gỗ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gốm Sứ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gym, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dầu Khí, Có Nên Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa, Tiếng Anh Chuyên Ngành In ấn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Là Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Thú Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sân Bay, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xã Hội Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vận Tải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Văn Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sở Hữu Trí Tuệ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sợi, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sơn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Ung Thư, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tóc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tin Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Spa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pr, Tiếng Anh Chuyên Ngành Làm Đẹp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Lễ Tân, Tiếng Anh Chuyên Ngành M&e, Tiếng Anh Chuyên Ngành Mầm Non, Tiếng Anh Chuyên Ngành May, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy 2, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy Móc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nấu ăn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nội Thất, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành Oto, Tiếng Anh Chuyên Ngành Pha Chế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành Sữa, Tieng Anh Chuyen Nganh Len Men, Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Aof, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1, Bộ Đề Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bác Sĩ, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Học Chuyên Ngành Tiếng Anh Ra Làm Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành Báo Chí,

  Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Ngoại Thương, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3 Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng 2010, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Giao Thông, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kiến Trúc Xây Dựng, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Đề án Chuyên Ngành Kinh Tế Quốc Tế, Chuyên Ngành Luật Kinh Tế, Từ Vựng Chuyên Ngành Kinh Tế, Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Thủ Tục Chuyển Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh, Nguyên Tắc ưu Tiên áp Dụng Luật Chuyên Ngành Được Sử Dụng Để Điều Chỉnh , Báo Cáo Thực Tập Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch, Báo Cáo Tổng Hợp Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hse, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Pdf, Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Đồ Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bếp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hội Họa, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa Dầu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Esp, Tiếng Anh Chuyên Ngành Địa Lý, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt May, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 2, Đề Thi Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Ftu, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tá, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gỗ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gốm Sứ,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Một Số Sách Học Tiếng Anh Chuyên Ngành
 • Tải Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Hay Nhất
 • Cách Học Và Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Hiệu Quả
 • Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình Hiệu Quả
 • Từ Điển Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Kiến Trúc
 • Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Trường Đại Học Xây Dựng
 • Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
 • Đại Học Xây Dựng Hà Nội
 • Chương Trình Khoa Học Y Sinh Tại Malaysia
 • Làm Gì Với Tấm Bằng Cử Nhân Khoa Học Y Sinh Tại Vnuk?
 • Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Giao Thông, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Thú Y, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xã Hội Học, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Thư Ký Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Dược, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Chế Biến Món ăn, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng, Giáo Trình Tin Học ứng Dụng Chuyên Ngành 32, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Học Viện Tài Chính, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xuất Nhập Khẩu, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Giáo Trình Tiếng Anh Ngành Xây Dựng, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng 2010, Tiếng Anh Chuyên Ngành Giáo Dục Mầm Non, Tiếng Anh Chuyên Ngành Giáo Dục, Tiếng Anh Chuyên Ngành Lập Trình, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kiến Trúc Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Phật Giáo, Tiếng Anh Chuyên Ngành Giao Thông, Tiếng Anh Chuyên Ngành Giao Thông Vận Tải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Giao Nhận, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành ô Tô, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Y, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Cơ Khí, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Cầu Đường, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Môi Trường, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Điện, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Dược, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Kế Toán, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Điện Tử, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Đại Học Ngân Hàng, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Nhà Hàng Khách Sạn, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Kiến Trúc, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Điện Công Nghiệp, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Giáo Trình Triết Học: Dùng Trong Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Các Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân, Giáo Trình Triết Học: Dùng Trong Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Các Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân, Học Phân Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngành, Giáo Trình ô Tô Máy Kéo Và Xe Chuyên Dụng, Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Xây Dựng, Giáo Trình Tiếng Anh Xây Dựng, Nguyên Tắc ưu Tiên áp Dụng Luật Chuyên Ngành Được Sử Dụng Để Điều Chỉnh , Giáo Trình Ngữ Dụng Học Tiếng Việt, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí Pdf, Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Tiếng Anh Chuyên Ngành It, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xã Hội Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt, Tiếng Anh Chuyên Ngành Dệt May, Tiếng Anh Chuyên Ngành Nấu ăn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vật Lý, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hàn, Học Chuyên Ngành Tiếng Anh Ra Làm Gì, Tiếng Anh Chuyên Ngành 1, Tiếng Anh Chuyên Ngành, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tin Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Gym, Tiếng Anh Chuyên Ngành Tóc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Ung Thư, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Văn Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Vận Tải, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xe Máy, Tiếng Anh Chuyên Ngành Mầm Non, Tiếng Anh Chuyên Ngành In ấn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hse, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Tiếng Anh Chuyên Ngành M&e, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hội Họa, Bộ Đề Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 Ftu, 200 Câu Chuyên Ngành Tiếng Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Học, Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa Dầu, Đáp án 200 Câu Chuyên Ngành Tiếng Hàn, Tiếng Anh Chuyên Ngành Cơ Khí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Báo Chí, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bác Sĩ, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy Móc, Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc, Tiếng Anh Chuyên Ngành Máy 2, Tiếng Anh Chuyên Ngành May,

  Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Giao Thông, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Thú Y, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xã Hội Học, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Y, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành ô Tô, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Thư Ký Văn Phòng, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Dược, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Chế Biến Món ăn, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng, Giáo Trình Tin Học ứng Dụng Chuyên Ngành 32, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành 2 Học Viện Tài Chính, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xuất Nhập Khẩu, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin, Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Giáo Trình Tiếng Anh Ngành Xây Dựng, Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Từ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường, Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng 2010, Tiếng Anh Chuyên Ngành Giáo Dục Mầm Non, Tiếng Anh Chuyên Ngành Giáo Dục, Tiếng Anh Chuyên Ngành Lập Trình, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kiến Trúc Xây Dựng, Tiếng Anh Chuyên Ngành Phật Giáo, Tiếng Anh Chuyên Ngành Giao Thông, Tiếng Anh Chuyên Ngành Giao Thông Vận Tải, Tiếng Anh Chuyên Ngành Giao Nhận, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành ô Tô, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Y, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Cơ Khí, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Cầu Đường, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Môi Trường, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Điện, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Dược, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Kế Toán, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Điện Tử, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Đại Học Ngân Hàng, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Nhà Hàng Khách Sạn, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Kiến Trúc, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin, Giáo Trình Anh Văn Chuyên Ngành Điện Công Nghiệp,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Tiếng Anh Ngành Xây Dựng
 • Giáo Trình Tiếng Anh Đại Học Xây Dựng
 • Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp
 • Chuẩn Đầu Ra Tiếng Anh Đại Học Xây Dựng
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng Kèm Phiên Âm
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Điển Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Kiến Trúc
 • Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình Hiệu Quả
 • Cách Học Và Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Hiệu Quả
 • Tải Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Hay Nhất
 • Tổng Hợp Một Số Sách Học Tiếng Anh Chuyên Ngành
 • Trên giảng đường Đại học, nếu như điểm số của bạn không cao, điều đó chỉ gây ảnh hưởng rất nhỏ đến bảng điểm của bạn. Thế nhưng khi bước chân ra khỏi giảng đưởng và làm việc trong ngành xây dựng, tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cầu đường lại cực kỳ quan trọng và giữ vai trò thiết yếu để đưa bạn đến với thành công.

  Dù bạn đang học tập, hay làm việc trong ngành xây dựng cầu đường, hẳn bạn cũng nhận thấy rằng, để tiếp cận được với nguồn tư liệu phong phú và hữu ích từ bạn bè quốc tế, kiến thức tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cầu đường của bạn tuyệt nhiên không thể tệ một chút nào.

  Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cầu đường – kết nối với thế giới

  Kho tàng tri thức nhân loại thì bao la, thế nhưng những kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là chuyên ngành xây dựng cầu đường thì không phải ở đâu cũng có. Đa phần các tài liệu về những kiến thức cũng như kĩ thuật mới đều sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ chuẩn, và bạn sẽ không thể tiếp cận chúng nếu như tiếng anh xây dựng cầu đường của bạn không giỏi. Đâu chỉ có vậy. Ngoài những tài liệu kĩ thuật được phát hành chính thống, còn có vô vàn những thông tin, những kiến thức, những kĩ thuật mới nhất đang từng ngày từng giờ được chia sẻ trên mạng internet, và hầu như những trang thông tin này đều sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Vậy thì, làm sao bạn có thể tiếp xúc với chúng, nếu như bạn chỉ có những kiến thức về tiếng Anh giao tiếp thông thường mà thiếu đi những kiến thức về tiếng anh chuyên ngành xây dựng cầu đường để có thể tiếp thu trọn vẹn nguồn tài liệu quý giá này, cũng như chặn mất con đường tiến ra thế giới xung quanh chỉ vì tiếng Anh chuyên ngành kém?

  Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cầu đường – mở rộng cánh cửa nghề nghiệp

  Ngạc nhiên chưa.

  Phía trên, chúng ta chỉ đang nói đến vai trò của tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cầu đường trong việc kết nối với thế giới bên ngoài theo đúng nghĩa học thuật, vậy mà giờ đây chúng ta lại đang nói đến cánh cửa nghề nghiệp cơ đấy.

  Không sao cả. Rõ ràng, khi bạn học tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cầu đường, bạn không chỉ có cơ hội tìm hiểu và học hỏi chuyên sâu hơn về ngành học xây dựng của mình, mà còn có thể mở rộng cánh cửa nghề nghiệp tương lại.

  Tại sao vậy? Là vì khi bạn có hiểu biết về tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cầu đường một cách đầy đủ, việc ra nước ngoài du học trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đã vậy, khi đến với một chân trời rộng mở mới, bạn không phải mất thời gian học tiếng Anh từ đầu, mà có thể bắt tay ngay vào việc học tập và nghiên cứu. Kể cả việc giao tiếp, trao đổi với những đối tác, cộng sự người nước ngoài cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Giỏi tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cầu đường là yếu tố quan trọng để bạn khẳng định vị trí của bản thân trong ngành xây dựng cầu đường nói riêng, ngành xây dựng nói chung và không chỉ trong nước mà có thể cả ở trường quốc tế nữa.

  Tuy vậy, việc học tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cầu đường không phải là một việc đơn giản, khi mà số tài liệu dạy và học quá ít ỏi như hiện nay tại các trường Đại học. Vậy nên giải pháp dành cho bạn, hoặc là tự học tại nhà, hoặc là đến với Qbest, trung tâm Anh ngữ chuyên về tiếng Anh xây dựng, rồi từ đó dựa vào mục đích bản thân để chọn cho mình khóa học tốt nhất. Hãy đầu tư học tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cầu đường ngay từ bây giờ, để nắm ngay được chìa khóa dẫn đến thành công trong ngành xây dựng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Ứng Dụng Flashcard Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Học Sinh Tiểu Học Trên Android
 • Xây Dựng Ứng Dụng Hỗ Trợ Học Tiếng Anh Trên Thiết Bị Android
 • Tổng Hợp Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Xây Dựng Trong Năm 2022
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Trọn Bộ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Từ Vựng Tiếng Anh Ngành Xây Dựng Cần Thiết Nhất
 • Nên Làm Gì Sau Khi Học Xong Tiếng Anh Ở Philippines
 • Ngành Sư Phạm Tiếng Anh Học Xong Ra Làm Gì?
 • Giỏi Tiếng Anh Nên Làm Nghề Gì? Bạn Có Câu Trả Lời Cho Mình Chưa?
 • Học Tiếng Anh Để Làm Gì?
 • 1. Could you please introduce yourself a little bit?

  I’m An, I just graduated from National University of Civil Engineering, majoring in civil engineering. I am passionate about building things since I was a kid. That’s why I decided to choose “construction” as my major. Then, I always do everything carefully because I highly appciate the accuracy. I’m a very detailed and careful person. I always pay a lot of attention to my work to avoid any unexpected mistakes.

  In my last job, I made regular progress reports. I also considered unplanned cost to make sure we never go over budget. And I was in charge of discussing the materials with the contractor, and I would check all the materials for the job such as the concrete, the putlog, the cement, the brick, and the scaffolding.

  3. What kind of personality traits do you need to be a successful construction engineer?

  A successful engineer needs to be a patient, disciplined and flexible. You may feel frustrated when it comes to many deadlines, especially some unexpected delays can happen. But the job is extremely rewarding, and it takes time to be outstanding in the construction field. Engineers need to truly understand the requirements of the job.

  4. What are your expectations if you are officially employed in our company?

  In the next 5 years I would like to take on a management role. For the sake of that, I will try to work to the fullest from the beginning to gain experience, be ready to run group projects if there is a chance to develop my leadership skills and plan to take part in leadership workshops to know more about management. However, what I need is to fulfill my responsibilities from your company first.

  II. CÁC TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP CỤ THỂ SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

  ➥ Site Meeting and Reports. (Cuộc họp công trường và báo cáo).

  Manager: Mr. David

  Engineer: John Mr.

  John, we will have a weekly meeting every Monday, starting at 9 a.m. Please make reports for the meeting.

  At the contractor’s site office. We will check work progress to adjust the program for the coming week.

  John: I got it. At least two days before the weekly meeting, I will submit to you any problems to be discussed beyond everyday works on site.

  ➥ A conversation between two engineers. (Cuộc hội thoại giữa 2 kỹ sư John and James tại công trường).

  pushed them already and I hope that they will be delivered on time.

  Tình huống: Khách hàng đến công trường để nắm bắt tiến độ.

  Very well, John.. I expect the building will be completed at the end of next month, on 30 November. How do you think?

  Nối từ với nghĩa phù hợp.

  Các em hãy tải bản PDF tổng hợp kiến thức tiếng Anh chuyên ngành xây dựng . Cô đã hệ thống toàn bộ lý thuyết, ví dụ, bài luyện tập và bảng từ vựng kèm theo. Mong rằng đây sẽ là cuốn bí kíp “gối đầu giường”, phần nào giúp các em thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Chúc các em học tốt!

  --- Bài cũ hơn ---

 • 99 Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng Hiệu Quả
 • Tiếng Anh Lớp 3 Unit 2 What’s Your Name?
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 3 Unit 2: What’s Your Name?
 • Pronunciation Workshop Bởi Paul Gruber
 • Workshop: Trải Nghiệm Mô Hình Học Tiếng Anh Của Philippines Tại Inec
 • Dịch Thuật Chuyên Ngành Kinh Tế Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Môi Trường Học Tiếng Anh Quan Trọng Thế Nào Đối Với Trẻ ?
 • Tiếng Anh Ứng Dụng Trong Môi Trường Doanh Nghiệp Nước Ngoài
 • » Chương Iv: 7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản: Hệ Tim Mạch
 • » Chương Vi: 7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản: Hệ Tiêu Hóa
 • Sổ Tay Người Học Tiếng Anh Y Khoa 7 Ngày Để Có Vốn Từ Tiếng Anh Y Khoa Căn Bản – Nguyen Phuoc Vinh Co
 •               Kinh tế xây dựng là bộ môn chuyên ngành được đưa vào giảng dạy và đào tạo chuyên sâu tại Việt Nam từ những năm 60 của thập kỷ trước. Và từ thời kỳ mở cửa đến nay, nhiều công trình xây dựng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế đã ra đời mang lại nhiều hiệu quả kinh tế lớn lao cho nước nhà. Điều đó phải kể đến sự đóng góp của ngành kinh tế xây dựng trong ngôi nhà xây dựng to lớn của đất nước. Từ những công trình giao thông đến công trình nhà ở, công trình biển…..giá trị mà công trình xây dựng mang lại được đo bằng giá trị tinh thần và giá trị vật chất, tựu chung lại đó là kinh tế xây dựng.

        Kinh tế xây dựng là khái niệm không còn xa lạ đối với tiềm thức người dân hiện đại, nhất là khi chuyên ngành này được đầu tư đào tạo cũng khá sớm tại Việt Nam, do đó tài liệu về dịch kinh tế xây dựng không khó tìm kiếm. Đặc biệt, Ulytan cũng tìm hiểu và cập nhật thêm nhiều nguồn kiến thức từ đơn vị quốc tế uy tín như Cục giao thông vận tải Á Âu, Viện đầu tư xây dựng, các trường đại học và các tổ chức lớn trên thế giới….Điều đó đã giúp Ulytan có được kho từ điển tra cứu chuyên ngành kinh tế xây dựng đặc trưng mà dịch trên google hoặc từ điển thông thường không thể có được. Cùng với đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ bao gồm cả người bản địa, kiểm soát viên am hiểu chuyên môn kinh tế xây dựng, Ulytan tự tin  mang đến cho quý khách hàng những bản dịch chất lượng nhất.

       Với vị thế là công ty dịch thuật tiếng anh chuyên ngành số một Việt Nam thành lập từ ngày 22.08.2008 chiếm 80% thị phần, Ulytan luôn đi đầu trong việc đầu tư vào các yếu tố tạo nên sự thành công như:

  – Yếu tố Công nghệ:

  + Mạng máy tính hiện đại đảm chạy tốt các ứng dụng.

  + Phần mềm diệt Virus kaspersky.

  + Mạng Internet cáp quang phát wifi đảm bảo mọi máy tính di chuyển tiện lợi trong cả 04 của tòa nhà mà công ty đang hoạt động.

  + Server riêng, đảm bảo upload và download dữ liệu với dung lượng lớn, đảm bảo không xảy ra tắc nghẽn mạng giúp cho việc trao đổi tài liệu giữa công ty với khách hàng, giữa công ty với cộng tác viên diễn ra nhanh chóng, thuận lợi mà không phụ thuộc vào các dịch vụ của bên thứ ba.

  + Ứng dụng các phần mềm dịch thuật nổi tiếng Trados, phần mềm convert (ABBYY FineReader ) tài liệu từ File PDF hoặc file ảnh sang dạng Word, các phần mềm để phục vụ công việc dịch thuật khác như Photoshop, Corel, Autocad, Frame maker v…v. Trong đó phần mềm Trados và ABBYY FineReader, Kaspersky đã được Ulytan đầu tư mua bản quyền.

  -Yếu tố con người: Đội ngũ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp cùng đông đảo đội ngũ chuyên gia tiếng anh giàu kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên môn.

       Tất cả những điều trên chứng minh rằng, giải pháp tối ưu cho bạn là sự giúp đỡ từ những chuyên gia tiếng anh am hiểu về kinh tế xây dựng. Việc thuê dịch trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay mang lại vô số những lợi ích. Thay vì ngồi hàng giờ, hàng tuần, thậm chí cả tháng để tra một thuật ngữ tiếng anh về lĩnh vực kinh tế xây dựng. Bạn hãy để các chuyên gia của chúng tôi giúp bạn hoàn thành trong khoảng thời gian nhanh gấp nhiều lần so với việc bạn tự dịch. Nói tóm lại thời gian, tiền bạc, công sức là chi phí cơ hội bạn tiết kiệm được khi đến với chúng tôi. Ulytan cam kết sẽ giúp bạn tiếp cận các tài liệu về kinh tế xây dựng một cách sớm nhất thông qua các bản dịch tiếng anh chuyên ngành kinh tế xây dựng.

  Cam kết của chúng tôi !

     Dịch sai nội dung hoàn tiền 100%

     Công chứng chậm so với cam kết hoàn tiền 100%

   

  Nhóm 1: Luật

  Luật dân sự; Luật kinh tế; Luật quốc tế

  Nhóm 2: Kinh tế

  Marketing; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Bảo hiểm

  Nhóm 3: Dược học

  Dược học

  Nhóm 4: Y học

  Sản khoa; Nội khoa; Ngoại khoa; Y học cổ truyền; Răng – Hàm – Mặt; Điều dưỡng

  Kỹ thuật y học; Dinh dưỡng

  Nhóm 5: Công nghệ thông tin

  Kỹ thuật máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm;  Hệ thống thông tin; Toán – Tin ứng dụng

  Nhóm 6: Điện – Điện tử

  Kỹ thuật điện – điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện tử – truyền thông; Hệ thống điện; Nhiệt điện; Thủy điện; Năng lượng hạt nhân

  Nhóm 7: Cơ khí

  Cơ kỹ thuật; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thuỷ; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật nồi hơi; Kỹ thuật nhiệt nóng; Kỹ thuật nhiệt lạnh

  Nhóm 8: Khoa học và công nghệ vật liệu

  Vật liệu Polyme; Công nghệ Silicat; Vật liệu kim loại – hợp kim

  Nhóm 9: Công nghệ sinh học

  Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học

  Nhóm 10: Công nghệ hóa học

  Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ; Hóa phân tích; Công nghệ In và xuất bản; Công nghệ hóa dầu

  Nhóm 11: Công nghệ Mỏ – Khai khoáng

  Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng; Kỹ thuật địa vật lý; Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

  Nhóm 12: Xây dựng

  Kiến trúc; Quy hoạch vùng và đô thị; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Quản lý xây dựng; Kinh tế xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình biển

  Nhóm 13: Vật lý kỹ thuật

  Vật lý kỹ thuật

  Nhóm 14: Khoa học tự nhiên

  Toán học; Khoa học đất; Vật lý học; Khí tượng học; Thủy văn; Hải dương học; Địa lý tự nhiên

  Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và môi trường

  Nhóm 15: Nông – Lâm – Ngư Nghiệp

  Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Nông nghiệp; Công nghệ rau hoa quả; Công nghệ sau thu hoạch; Chăn nuôi; Nuôi trồng thuỷ sản

  Thú y; Lâm sinh; Kinh tế nông nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng; Công nghệ chế biến lâm sản

  Nhóm 16: Thủy lợi

  Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo

  Thủy văn; Cấp thoát nước

  Nhóm 17: Khoa học xã hội

  Chính trị học; Lịch sử; Nhân học; Tâm lý học

  Triết học; Văn học; Xã hội học

  Nhóm 18: Truyền thông – Báo chí

  Công nghệ đa phương tiện; Quan hệ công chúng

  Nhóm 19: Công đoàn – Nhân lực

  Bảo hộ lao động; Quản trị nhân lực

  Nhóm 20: An ninh

  Điều tra trinh sát; Điều tra hình sự; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Kỹ thuật hình sự; Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân

  Nhóm 21: Phòng cháy chữa cháy

  Phòng cháy chữa cháy; Cứu hộ

  Nhóm 22: Mỹ thuật

  Hội họa; Đồ họa; Thiết kế đồ họa; Điêu khắc; Lý luận, lịch sử và phê bình mĩ thuật; Mỹ thuật gốm

  Nhóm 23: Âm nhạc

  Sáng tác âm nhạc; Thanh nhạc; Âm nhạc

  Nhóm 24: Thể dục thể thao

  Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể thao; Y sinh học TDTT

   

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khóa Học Xây Dựng Tiếng Anh Nền Tảng
 • Template Web Học Tiếng Anh Qua Video
 • Website Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Anh Full Source Code
 • 15 Website Học Tiếng Anh Online Qua Video Ngoài Youtube Hay Nhất
 • Những Trang Web Học Tiếng Anh Hiệu Quả
 • Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Tổng Hợp Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Xây Dựng Trong Năm 2022
 • Xây Dựng Ứng Dụng Hỗ Trợ Học Tiếng Anh Trên Thiết Bị Android
 • Xây Dựng Ứng Dụng Flashcard Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Học Sinh Tiểu Học Trên Android
 • Phần mềm dịch tiếng anh chuyên ngành xây dựng. Đối với nhiều người học chuyên ngành, ngoài việc học chuyên môn kỹ thuật thì việc trau dồi tiếng anh chuyên ngành cũng là một vấn đề rất quan trọng và những tài liệu như phần mềm từ điển hay tiếng anh chuyên ngành là ” vật báu ” không thể thiếu.

  Phần mềm dịch tiếng anh chuyên ngành xây dựng phổ biến nhất

  Phần mềm dịch thuật tiếng Anh Google Translate

  Google Translate là phần mềm dịch thuật phổ biến nhất hiện nay được nhiều người sử dụng. Google Translate không chỉ mạnh ở khả năng dịch chuẩn, dịch sát và còn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Anh, tiếng Anh. Chức năng chính của phần mềm dịch thuật này đó là dịch một đoạn câu hoặc cả trang web sang ngôn ngữ theo yêu cầu.Phần mềm dịch tiếng anh chuyên ngành xây dựng

  Ngoài ra Google Translate còn chấp nhận cả gợi ý của người dùng như một phương thức tham khảo đối với những cụm từ kỹ thuật. Tuy nhiên công cụ này vẫn còn một số hạn chế và sai sót nhất định. Vì vậy khi sử dụng phần mềm này, chúng ta cần linh động một chút và nên tra lại từ gợi ý để xem cách dùng từ đó đã chính xác chưa.

  Phần mềm dịch tiếng anh chuyên ngành xây dựng tham khảo

  Phần mềm dịch thuật WorldLingo

  Ngoài Google Translate thì đây cũng là công cụ dịch thuật miễn phí khác cũng rất hữu ích cho những ai cần. Công cụ giúp dịch một đoạn câu hay cả trang web. World Lingo được kiểm nghiệm có độ chính xác dịch thuật lên tới 75%.

  World Lingo hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Hoa (hệ chữ giản thể và phồn thể), Hà Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha… Dịch vụ này còn cho phép người dùng chèn vào đoạn văn cần dịch một số ký tự đặc biệt.

  Các phần mềm dịch thuật tiếng Anh khác

  Công cụ này khá phổ biến với giới dịch giả chuyên nghiệp nhờ khả năng dịch thuật chính xác và cao. Công cụ này đã liên kết với nhiều dự án dịch thuật quy mô lớn.

  Ví dụ khi bạn sử dụng công cụ này, muốn dịch một đoạn nào đó, công cụ sẽ cung cấp cho người dùng hai cơ chế dịch, một là máy dịch hoặc là người dịch. Với cơ chế hai thì mức độ chính xác cao hơn nhưng bạn phải mất thời gian chờ đợi.

  Phần mềm dịch thuật mất phí SDL Trados Studio

  Đây là phần mềm dịch thuật chuyên nghiệp, giúp bạn quản lý các dịch thuật đơn giản, tạo ra các gói dự án, theo dõi tiến độ của từng dự án và từng văn bản dịch như sẽ mất phí. Tuy nhiên, phần mềm này vẫn có thời gian dùng thử để khách hàng có thể trải nghiệm những tiện ích của công cụ dịch thuật này.Phần mềm dịch tiếng anh chuyên ngành xây dựng

  Hãy liên hệ ngay với bộ phận tư vấn để được sử dụng Dịch vụ Dịch thuật chuyên ngành tốt nhất

  DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP ASEAN

  DỊCH THUẬT NHANH – CHÍNH XÁC NHẤT – GIÁ CẠNH TRANH

  ĐT: 024 73 04 9899 – 0936 336 993

  Email:[email protected][email protected]

  Địa chỉ Hà Nội: 28 Liễu Giai Ba Đình Hà Nội

  [rev_slider alias=”bottom slide”]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phần Mềm Từ Điển Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Xây Dựng Full
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Cho Người Đi Làm
 • Từ Vựng Tiếng Anh Xây Dựng Về Máy Móc
 • Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng English For Construction
 • Từ Vựng Tiếng Nhật Chuyên Ngành Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Top Các Kênh Youtube Giúp Bạn Học Tốt Tiếng Nhật
 • Các Ứng Dụng Học Tiếng Nhật Trên Điện Thoại Bạn Không Thể Bỏ Qua
 • Lớp Học Tiếng Nhật Cấp Tốc Hiệu Quả Tại Huyện Khoái Châu
 • Lớp Học Tiếng Nhật Tại Yên Mỹ Hưng Yên
 • Lớp Học Tiếng Nhật Tại Huyện Khoái Châu Hưng Yên
 • chúng tôi xin chia sẻ với các bạn danh sách các từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành xây dựng đặc biệt hữu ích với các bạn đang học chuyên ngành xây dựng hoặc làm việc, liên kết với công ty Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng bởi nó là những từ vựng nền tảng để bạn tiếp cận với ngành xây dựng của Nhật Bản đấy!

  Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành xây dựng

   穴開け (Ana ake) : Đục lỗ

   2. アンカーボルト (Ankāboruto) : Bu lông (đóng vào bên trong mảng bê tông, trụ cột, tường để chống rung khi xảy ra động đất)

   3. 安全カバー (Anzen kabā) : Vỏ bọc an toàn

   4. 足場 (Ashiba) : Giàn giáo

   5. 当て木 (Ategi) : Cột trụ chính, cột chống

   6. バール(くぎぬき) (Bāru(Kuginuki) : Xà beng, đòn bẩy

   7. ボルト (Boruto) : Bu lông

   8. ブレーカー (Burēkā) : Máy dập, máy nghiền

   9. チップソー (Chippusō) : Máy phay (dụng cụ cắt gỗ)

   10. 電動かんな (Dendō kanna) : Máy bào điện động

   11. 電動工具 (Dendō kougu) : Dụng cụ điện

   12. 電動丸のこ (Dendō maru no ko) : Lưỡi phay của máy phay điện

   13. 電源 (Dengen) : Nguồn điện

   14. 電気ドリル (Denki doriru) : Khoan điện

   15. 胴縁 (Dōbuchi) : Thanh gỗ ngang, hẹp đưa vào 2 trụ

   16. 土台 (Dodai) : Móng nhà

   17. 土間 (Doma) : Sàn đất

   18. ドライバー (Doraibā) : Tuốc nơ vít

   19. ドリル (Doriru) : Mũi khoan, máy khoan, khoan

   20. 胴差し (Dōzashi) : Vật liệu gỗ dùng để dựng nền nhà tầng 2

   21. 現場 (Genba) : Hiện trường, công trường, nơi thực hiện công việc

   22. 羽柄材 (Hagarazai) : Vật liệu trợ lực cho kết cấu nhà

   23. 羽子板ボルト (Hagoita boruto) : Bu lông hình vợt cầu lông(của NB)

   24. 測る (Hakaru) : Đo đạc

   25. 刃物 (Hamono) : Dụng cụ có cạnh sắc, dao kéo

   26. 鼻隠し (Hanakakushi) : Tấm ván dài ngang để che phần đầu gỗ của mái hiên

   27. 柱 (Hashira) : Cột, trụ

   28. 火打 (Hiuchi) : Gỗ ghép góc, gỗ trợ lực

   29. ほぞ (Hozo) : Mộng gỗ

   30. 板目 (Itame) : Mắt gỗ

   31. 自動かんな盤 (Jidō kanba ban) : Máy bào tự động

   32. 丈 (Jō) : Đơn vị đo chiều dài (1jyo = 10shaku = 100/33m = 3.0303m)

   33. 上棟 (Jōtō) : Xà nhà

   34. 住宅 (Jūtaku) : Nhà ở

   35. 壁 (Kabe) : Bức tường

   36. 開口部 (Kaikōbu) : Lỗ hổng, ổ thoáng

   37. 欠き (Kaki) : Sự thiết hụt, thiếu

   38. 加工 (Kakō) : Gia công, sản xuất

   39. 囲い (Kakoi) : Hàng rào, tường vây

   40. 加工機 (Kakōki) : Máy gia công

   Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành xây dựng

   41. 框 (Kamachi) : Khung (cửa chính, cửa sổ)

   42. 鎌継ぎ (Kamatsugi) : Bản lề

   43. 矩計 (Kanabakari) : Bản vẽ mặt cắt

   44. 金物 (Kanamono) : Đồ kim loại

   45. 金槌 (Kanazuchi) : Cái búa

   46. かんな (Kanna) : Cái bào gỗ

   47. 乾燥材 (Kansōzai) : Nguyên liệu khô

   48. 間 (Ken) : Đơn vị đo chiều dài (1ken = 1.818m)

   49. 検査 (Kensa) : Kiểm tra

   50. 桁 (Keta) : Xà gỗ

   51. 削る (Kezuru) : Gọt, giũa, bào ,cắt

   52. 危険 (Kiken) : Sự nguy hiểm

   53. 木表 (Kiomote) : Mặt ngoài của gỗ

   54. 錐 (Kiri) : Dụng cụ dùi

   55. 切妻 (Kirizuma) : Mái hiên

   56. 切る (Kiru) : Cắt gọt

   57. 木裏 (Kiura) : Mặt trong của gỗ

   58. 勾配 (Kōbai) : Độ dốc, độ nghiêng

   59. 合板 (Kōban) : Gỗ dán

   60. 工具 (Kōgu) : Công cụ, dụng cụ

   61. 木口 (Koguchi) : Miệng gỗ

   62. コンクリート (Konkurīto) : Bê tông

   63. コンパネ (Konpane) : Cái compa

   64. コンプレッサー (Konpuressā ) : Máy nén, máy ép

   65. コンセント (Konsento) : Ổ cắm

   66. 腰掛け (Koshikake) : Cái ghế dựa, chỗ để lưng

   67. 故障 (Koshō) : Hỏng, trục trặc, sự cố

   68. 構造材 (Kōzōzai) : Kết cầu phần trụ cột (chống đỡ nhà)

   69. 釘 (Kugi) : Cái đinh

   70. 窓台 (Madodai) : Khung dưới cửa sổ

   71. 曲がり (Magari) : Cong, vẹo, chỗ vòng

   72. 丸太 (Maruta) : Gỗ ghép

   73. 面取り (Mentori) : Cắt góc

   74. 木材 (Mokuzai) : Gỗ, vật liệu gỗ

   75. 木造 (Mokuzō) : Sự làm từ gỗ, đồ vật làm từ gỗ

   76. 長押挽き (Nageshibiki) : Việc chế tạo gỗ sao cho mặt cắt của gỗ có hình thang

   77. ナット (Natto) : Tán, đinh ốc

   78. ねじれ (Nejire) : Cong queo

   79. のこぎり (Nokogiri) : Cái cưa

   80. ノミ (Nomi) : Cái đục

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Thuật Tài Liệu Tiếng Nhật Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Từ Xin Chào Trong Tiếng Nhật
 • Học Tiếng Nhật Đi Xuất Khẩu Lao Động Có Mất Nhiều Thời Gian Không?
 • Quy Định Về Thời Gian Học Tiếng Nhật Khi Đi Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản
 • 9 Bí Kíp Học Tiếng Nhật Đi Xuất Khẩu Lao Động
 • Thuật Ngữ Tiếng Trung Chuyên Ngành Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Vựng Tiếng Trung Chủ Đề “xây Dựng Và Cửa Hàng Xây Dựng”
 • Học Tiếng Trung Giao Tiếp Ở Yên Phong
 • Tiếng Trung Giao Tiếp Tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • Học Nhanh Cao Đẳng Tiếng Trung Ở Vĩnh Yên
 • Học Chính Quy Cao Đẳng Tiếng Trung Ở Vĩnh Yên
 • Vữa xi măng mác 50: 50牌号水泥砂浆 /páihào shuǐní shājiāng/

  Mặt đứng: 立面 /lìmiàn/

  Mặt cắt (hoặc trắc dọc): 剖面 /pōumiàn/

  放线 /fàngxiàn/: Phóng tuyến(trước khi đào móng thường phóng tuyến để dẫn cao độ hoặc tìm tọa độ chuẩn)

  基槽 /jīcáo/: Hố móng

  砼垫层 /tóngdiàn céng/: Lớp đá đệm móng

  基槽平面布置图 /jī cáo píngmiàn bùzhì tú/: Bản vẽ bố trí bề mặt hố móng

  基槽剖面图/jī cáo pōumiàn tú/: Bản vẽ trắc dọc hố móng

  实测点 /shícè diǎn/: Điểm đo thực tế

  图纸座标 /túzhǐ zuò biāo/: Tọa độ bản vẽ

  测距离长度/cè jùlí chángdù/: Khoảng cách đo

  图纸设计标/túzhǐ shèjì biāo/: Cao độ thiết kế

  实测标高/shícè biāogāo/: Cao độ đo thực tế

  相差高度/xiāngchà gāodù/: Cao độ chênh lệch

  独立基础/dúlì jīchǔ/: móng cốc

  条形基础/Tiáo xíng jīchǔ/: Móng băng

  边坡/Biān pō/:Ta luy (độ dốc, độ soải chân móng)

  受拉/Shòu lā/: Giằng

  阴墙坑/Yīn qiáng kēng/: Hốc âm tường

  玄关,门厅/Xuánguān/, /méntīng/: Sảnh

  bản vẽ mặt đứng:立面图 /Lì miàn tú/

  bản vẽ mặt cắt:剖面图 /Pōumiàn tú/

  đầm:夯 /Hāng/

  máy đầm:打夯机 /Dǎ hāng jī/

  xà gồ nhà:房屋檩条 /Fángwū lǐntiáo/

  cọc tiếp đất:接地柱 /Jiēdì zhù/

  cốp pha:模板 /Móbǎn/

  giàn giáo:脚手架 /Jiǎoshǒujia/

  高壓橡皮管( Ống cao su cao áp ) /Gāoyā xiàngpí guǎn/

  噴嘴( Vòi phun ) /Pēnzuǐ/

  導流槽(Máng dẫn ) /Dǎo liú cáo/

  機磚製造 ( máy đóng gạch ) /Jī zhuān zhìzào/

  筒体( Xi lanh ) /Tǒng tǐ/

  回煙道( Đường dẫn khói ) /Huí yān dào/

  角鉄製造( Tạo hình thép ) /Jiǎo zhí zhìzào/

  不銹鋼/Bùxiùgāng/: Thép không gỉ

  落灰管槽/Luò huī guǎn cáo/: Máng dẫn xả tro

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Tên Các Trường Đại Học Sang Tiếng Trung
 • Đi Tìm Học Phí Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Vănmới Nhất 2022
 • Học Phí Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Tphcm 2022, 2022
 • Học Ngoại Ngữ Tại Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn Ra Sao?
 • Học Tiếng Trung Cơ Bản Bài 1: Chào Hỏi Bằng Tiếng Trung ⋆ Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Trung Chinese
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100