Xem Nhiều 5/2022 # Tiếng Anh Lớp 5 Unit 8 # Top Trend

Xem 12,474

Cập nhật thông tin chi tiết về Tiếng Anh Lớp 5 Unit 8 mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 12,474 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Lesson 2 Unit 8 Trang 54, 55 Sgk Tiếng Anh 5 Mới
 • Giải Lesson 1 Unit 8 Trang 52, 53 Sgk Tiếng Anh 5 Mới
 • Tiếng Anh 5 Unit 8 Lesson 1 (Trang 52
 • Giải Lesson 3 Unit 8 Trang 56, 57 Sgk Tiếng Anh 5 Mới
 • Hướng Dẫn Làm Lesson 3 Unit 8 Sgk Tiếng Anh 5
 • 1. Giải bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5 unit 8

  Bài học tiếng Anh lớp 5 unit 8 – “What are you reading?” có nội dung đơn giản, dễ hiểu. Xuyên suốt nội dung trong Sách Giáo Khoa tiếng Anh lớp 5 unit 8 được chia thành bố cục gồm 3 Lesson chính và có các bài tập hỗ trợ đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết căn bản. Từ đó, hỗ trợ các con có thể học từ vựng, cấu trúc câu, luyện nghe và cả một cách đầy đủ và hiệu quả nhất.

  Bài viết sau đây Step Up tổng hợp toàn bộ nội dung bài học trong sách cũng như đưa ra lời giải, đáp án chi tiết cho các bé cũng như các bậc phụ huynh tham khảo để có thêm nhiều cách học tiếng Anh lớp 5 hiệu quả.

  Ex: What are you reading? Bạn đang đọc gì vậy?

  I’m reading a ghost story. Tôi đang một câu chuyện ma.

  Nếu chúng ta muốn hỏi ai đó đang đọc sách gì, chúng ta sẽ sử dụng các mẫu câu sau:

  (1) What book are you/they reading?

  Bạn/Họ đang đọc sách gì?

  I’m/They’re reading The Legend of Hoan Kiem Lake.

  Tôi/Họ đang đọc “Sự tích Hồ Hoàn Kiếm ”

  (2) What book is she/he reading?

  Cô/Cậu ấy đang đọc sách gì?

  She/He is reading The Legend of Hoan Kiem Lake.

  Cô/Cậu ấy đang đọc “Sự tích Hồ Hoàn Kiếm”.

  Khi chúng ta muốn hỏi về tính cách của một nhân vật nào đó trong truyện, chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu:

  What’s she/he like?

  Cô/Cậu ấy như thế nào?

  Ex: What is he like?

  Cậu ấy như thế nào?

  Cậu ấy dũng cảm.

  Khi muốn xin phép mượn ai đó cái gì đó, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

  May I borrow + ..?

  Cho tôi mượn… được không ạ? / Có thể cho tôi mượn … không ạ?

  Khi chấp thuận cho ai đó mượn cái gi, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

  Vâng, bạn có thể.

  Còn khi không chấp thuận cho ai đó mượn cái gì, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

  No, you can’t.

  Không, bạn không có thể.

  Ex: May I borrow the book? Cho tôi mượn quyển sách được không ạ?

  Yes, you can. Vâng, bạn có thể.

  – brave: dũng cảm

  – character: nhân vật

  – clever: thông minh

  – detective: trinh thám

  – fairy tale: truyện cổ tích

  – generous: hào phóng

  – hard-working: chăm chỉ

  – story: câu chuyện

  Tiếng Anh lớp 5 unit 8 – Lesson 1

  a) Hi, Peter. Let’s play chess.

  I can’t. I’m reading.

  b) What are you reading?

  I’m reading a story about Halloween.

  c) Is it a ghost story?

  Yes. Very scary.

  d) Is it a ghost?

  a) Chào Peter! Chúng ta cùng chơi cờ vua nào.

  Mình không thể. Mình đang đọc.

  b) Bạn đang đọc gì thế?

  Mình đang đọc một câu truyện về Halloween.

  c) Nó là một câu truyện ma phải không?

  Đúng rồi. Thật đáng sợ.

  d) Nó là con ma phải không?

  a) What are you reading?

  I’m reading The Fox and the Crow.

  b) What are you reading?

  I’m reading The story of Mai An Tiem.

  c) What are you reading?

  I’m reading Aladdin and the Magic Lamp.

  d) What are you reading?

  I’m reading Snow White and the Seven Dwarfs.

  Hỏi và trả lời những câu hỏi về sách/truyện bạn đang đọc.

  Do you read books in your free time?

  What are you reading now?

  I’m reading…

  What’s your favourite book/story?

  Bạn có đọc sách vào thời gian rảnh không?

  Bâỵ giờ bạn đang đọc gì thế?

  Tôi đang đọc…

  Quyển sách/truyện yêu thích của bạn là gì?

   Tony: Hi, Nam. What do you do in your free time?

  Nam: I like reading stories.

  Tony: What are you reading at the moment?

  Nam: I’m reading The Fox and the Crow.

   Tony: Hi, Mai. What are you doing this weekend?

  Mai: I’m going to stay at home and finish my book.

  Tony: What are you reading?

  Mai: Aladdin and the Magic Lamp.

  Linda: I’m reading my favourite book again.

  Tony: What’s the name of the book?

  Linda: Snow White and the Seven Dwarfs.

  Tony: Why are you reading it again?

  Linda: Because it’s so interesting!

  Tom: The story of Mai An Tiem.

  Tony: Do you like it?

  Tom: Yes, I think it’s my favourite story.

  Đáp án: (1)free (2) reading (3) Snow (4) Seven (5) like

  Quan: Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình?

  Linda: Mình đọc nhiều. Mình thích truyện cổ tích.

  Quan: Mình biết. Bây giờ bạn đang đọc gì?

  Linda: Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Còn bạn thì sao? Bạn có thích truyện cổ tích không?

  Quan: Không, mình không thích. Mình thích đọc những truyện ngắn.

  Linda: Bây giờ bạn đang đọc gì?

  Quan: Một câu truyện về Halloween.

  The Guessing Game (Trò chơi đoán)

  It’s a Vietnamese story.

  It’s a fairy tale.

  The main character is a girl.

  It’s The Story is Tam and Cam!

  Nó là một câu truyện người Việt.

  Nó là một truyện cổ tích.

  Nhân vật chính là một cô gái.

  Đó là Truyện về Tấm và Cám!

  Tiếng Anh lớp 5 unit 8 – Lesson 2

  a) What are you reading, Quan?

  Aladdin and the Magic Lamp.

  b) Who’s the main character?

  A boy… Aladdin.

  c) What’s he like?

  I think he’s generous.

  d) May I borrow the book?

  Yes. You can have it when I finish it.

  a) Bạn đang đọc gì vậy Quân? A-la-đin và cây đèn thần.

  b) Ai là nhân vật chính?

  Một cậu bé … Aladdin.

  c) Cậu ấy như thế nào?

  Tôi nghĩ cậu ấy hào phóng.

  d) Có thể cho tôi mượn quyển sách không?

  Vâng. Bạn có thể có nó khi tôi hoàn thành.

  a) What’s An Tiem like?

  He’s hard-working.

  b) What’s Snow White like?

  c) What’s The Fox like?

  It’s clever.

  d) What’s Tam like?

  She’s gentle.

  a) An Tiêm như thế nào?

  Anh ấy chăm chỉ.

  b) Bạch Tuyết như thế nào?

  Cô ấy tốt bụng.

  c) Con cáo như thế nào?

  Nó thông minh.

  d) Tấm như thế nào?

  Cô ấy dịu dàng.

  Hỏi và trả lời nhừng câu hỏi về quyển sách/truyện bạn yêu thích.

  Do you like fairy tales/comic books/short stories?

  What book/story are you reading?

  I’m reading…

  What’s the main character like?

  He’s/She’s…

  Do you like him/her?

  Bạn có thích những truyện cổ tích/truyện tranh/truyện ngắn không?

  Quyển sách/truyện bạn đang đọc là gì?

  Tôi đang đọc…

  Nhân vật chính thế nào?

  Bạn có thích anh/cô ấy không ?

  Hoa: A fairy tale. The story of Tam and Cam.

  Linda: Are Tam and Cam the main characters?

  Hoa: Yes, they are.

  Hoa: She’s kind.

  Linda: What’s your favourite book, Phong?

  Phong: It’s Doraemon.

  Linda: What’s Doraemon like?

  Phong: He’s clever.

  Mai: Yes, I do. I’m reading Snow White and the Seven Dwarfs now.

  Linda: What are the dwarfs like?

  Mai: They’re short and hard-working.

  Tony: The story of Mai An Tiem. I like it very much.

  Linda: Why do you like it?

  Tony: Because the main character, An Tiem, is a clever and generous man.

  Cô ấy dịu dàng/tốt bụng.

  Cậu ấy thông minh.

  Họ chăm chỉ và tốt bụng.

  Cậu ấy thông minh và chăm chỉ/hào phóng.

  Snow White and Aladdin

  There’s a girl who’s so gentle,

  So gentle and so kind.

  Snow White is her name.

  Yes, Snow White is her name.

  There’s a girl who’s so gentle,

  So gentle and so kind.

  Snow White is her name.

  Yes, Snow White is her name.

  There’s a boy who’s so clever,

  So clever and so bright.

  Aladdin is his name.

  Yes, Aladdin is his name.

  Bạch Tuyết và A-la-đin

  Có một cô gái mà rất dịu dàng,

  Rất dịu dàng và rất tốt bụng.

  Bạch Tuyết là tên của cô ấy.

  Vâng, Bạch Tuyết là tên của cô ấy.

  Có một cô gái mà rất dịu dàng,

  Rất dịu dàng và rất tốt bụng.

  Bạch Tuyết là tên của cô ấy.

  Vâng, Bạch Tuyết là tên của cô ấy.

  Có một chàng trai mà rât thông minh,

  Rất thông minh và rất lanh lợi.

  A-la-đin là tên của cậu ấy.

  Vâng, A-la-đin là tên của cậu ấy.

  Tiếng Anh lớp 5 unit 8 – Lesson 3

  ‘What are you ‘reading?

  I’m ‘reading The ‘Fox and the ‘Crow.

  ‘What’s ‘Snow ‘White ‘like?

  She’s ‘kind.

  Bạn đang đọc gì thế?

  Tôi đang đọc Cáo và Quạ.

  Bạch Tuyết thế nào?

  Cô ấy tốt bụng.

  I’m reading The Fox and the Crow.

  She’s reading a funny story.

  He’s hard-working.

  He’s clever.

  What are you reading?

  What are you reading?

  I’m reading the Aladdin story.

  What’s Aladdin like?

  What’s he like?

  He’s clever and he’s kind.

  What are you reading?

  I’m reading the Cinderella story.

  What’s Cinderella like?

  What’s she like?

  She’s beautiful and she’s kind.

  Bạn đang đọc gì?

  Bạn đang đọc gì?

  Tôi đang đọc truyện A-la-đin.

  A-la-đin thế nào?

  Cậu ấy thế nào?

  Cậu ấy thông minh và cậu ấy tốt bụng.

  Bạn đang đọc gì?

  Tôi đang đọc truyện cô bé Lọ Lem.

  Cô bé Lọ Lem thế nào?

  Cô ấy thế nào?

  Cô ấy xinh đẹp và cô ấy tốt bụng.

  Đáp án: 1.Y 2.N 3.Y 4.N 5.Y

  Tom thích đọc. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thường ở nhà và đọc nhiều truyện tranh. Cậu ấy thích Thám tử Conan rất nhiều. Nó là một truyện của Nhật Bản. Nhân vật chính là một học sinh gọi là Jimmy Kudo. Cậu ấy thường giúp đỡ cảnh sát. Cấu ấy làm tốt công việc của mình. Jimmy Kudo là nhân vật yêu thích của Tom bởi vì cậu ấy thông minh và dũng cảm.

  5. Write about your favorite book (Viết về quyển sách yêu thích của em)

  I like reading fairy tales in my free time.

  My favourite book is The story of Mai An Tiem.

  The main character is An Tiem.

  I like him very much because he is clever and hard-working.

  Tôi thích đọc truyện cổ tích vào thời gian rảnh.

  Quyển sách yêu thích cùa tôi là truyện về Mai An Tiêm.

  Nhân vật chính là An Tiêm.

  Tôi thích cậu ấy rất nhiều bởi vì cậu ấy thông minh và chăm chỉ.

  Phỏng vấn ba bạn học về những quyển sách và nhân vật yêu thích của họ

  Bây giờ tôi có thể…

  • hỏi và trả lời những câu hỏi về những quyển sách yêu thích.
  • nghe và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.
  • đọc và gạch dưới những đoạn văn về những quyển sách yêu thích.
  • viết về quyển sách yêu thích của mình.

  2. Giải bài tập Sách bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 8

  A. Pronunciation (trang 32 SBT Tiếng Anh 5)

  1. Mark the stress…(Đánh dấu trọng âm (‘) vào những từ. Sau đó đọc to những câu này)

  I’m ‘reading a ‘fairy ‘tale.

  He’s ‘reading ‘Cinderella.

  She’s reading a story.

  ‘They’re ‘reading ‘funny ‘stories.

  Hướng dẫn dịch:

  Tôi đang đọc chuyện cổ tích.

  Cậu ấy đang đọc Cô bé Lọ Lem.

  Cô ấy đang đọc một câu chuyện.

  Họ đang đọc những câu chuyện cười.

  2. Look and complete. Then say aloud. (Nhìn và hoàn thành. Sau đó đọc to những câu đó.)

  Hướng dẫn dịch:

  1.Bạn đang đọc gì thế? Tớ đang đọc truyện Aladdin và cây đèn thần.

  2.Cô ấy đang đọc gì thế? Cô ấy đang đọc truyện Lọ Lem.

  3.Cậu ấy đang đọc gì thế? Cô ấy đang đọc truyện Tấm Cám

  4.Họ đang đọc gì thế? Cô ấy đang đọc truyện cười.

  B. Vocabulary (trang 32-33 SBT Tiếng Anh 5)

  Hướng dẫn dịch:

  A: Bạn đang đọc gì thế?

  B: Tớ đang đọc Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

  A: Nàng Bạch Tuyết là ai?

  B: Cô ấy là một công chúa.

  A: Nàng Bạch Tuyết trông như thế nào?

  B: Cô ấy xinh đẹp và tốt bụng.

  A: Các chú lùn trông như thế nào?

  B: Họ thấp và chăm chỉ.

  C. Sentence patterns (trang 33-34 SBT Tiếng Anh 5)

  Hướng dẫn dịch:

  2. Read and write the answers. (Đọc và viết câu trả lời.)

  Hướng dẫn dịch:

  A Bạn đang đọc gì thế?

  B Ai là nhân vật chính?

  C Nhân vật chính thế nào?

  D Bạn có thích câu chuyện đó không?

  ( Hỏi và trả lời những câu hỏi trên)

  ( Đọc và gạch chân những từ không đúng. Sau đó viết lại những từ đúng)

  Truyện yêu thích của Minh là Thánh Gióng. Truyện kể về một cậu bé tên là Thánh Gióng. Khi cậu bé lên 3 tuổi, cậu vẫn không biết nói. Khi chiến tranh xảy ra, cậu bé đột nhiên nói được. Cậu ấy đã ăn rất nhiều cơm và trở nên to lớn và khỏe mạnh. Cậu ấy đã cưỡi ngựa và dùng tre để chống lại quân địch. Vua đã đặt tên cho cậu ấy là Phù Đổng Thiên Vương.

  2. Read again and write answers ( Đọc lại và viết câu trả lời)

  Câu chuyện yêu thích của Minh là gì? Là truyện Thánh Gióng.

   It’s about the little boy Thanh Giong.

  Câu chuyện kể về điều gì? Nó kể về 1 cậu bé là Thánh Gióng.

  Nhân vật chính thì thế nào? Cậu ấy to lớn và khỏe mạnh.

  Vua đã đặt tên cho cậu ấy là gì? Vua đã đặt cho cậu ấy tên là Phù Đổng Thiên Vương.

  (Sắp xếp lại từ để tạo thành câu)

  1 What are you reading? Bạn đang đọc gì thế?

  2 I’m reading a fairy tale Tớ đang đọc truyện cổ tích.

  3 What’s the main character like? Nhận vật chính thế nào?

  4 He is geneurous. Anh ấy hào phóng lắm.

  5 Do you like the story? Bạn có thích câu chuyện không?

  2.Write about your favourite story ( Viết về câu chuyện yêu thích của bạn)

  My favourite story is Beauty and the Beast. It’s about Belle who met and fell in love with a beast. The main character is Belle. She’s beautiful and smart.

  Câu chuyện yêu thích của tớ là Người đẹp và Quái thú. Nó kể về Belle đã gặp và yêu một quái thú. Nhân vật chính là Belle. Cô ấy rất xinh đẹp và thông minh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếng Anh 5 Unit 8 Lesson 2 (Trang 54
 • Giải Lesson 2 Unit 8 Trang 54, 55 Sgk Tiếng Anh 5 Mới
 • Tiếng Anh 5 Unit 11 Lesson 1 (Trang 6
 • Tiếng Anh Lớp 6 Unit 5 Communication Sgk Mới
 • Unit 5 Lớp 6: Communication
 • Bạn đang xem bài viết Tiếng Anh Lớp 5 Unit 8 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100