Xem Nhiều 6/2022 # Thời Tiết Nghệ An Theo Giờ Mới Nhất # Top Trend

Xem 16,434

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Nghệ An Theo Giờ mới nhất ngày 28/06/2022 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Nghệ An Theo Giờ để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 16,434 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Thanh Hóa

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Trời âm u 29°C 69% 6.228 km/giờ
03:00 - 28/06 Nhiều mây 36°C 44% 6.048 km/giờ
06:00 - 28/06 Nhiều mây 39°C 36% 5.904 km/giờ
09:00 - 28/06 Nhiều mây 39°C 37% 14.652 km/giờ
12:00 - 28/06 Nhiều mây 34°C 58% 16.272 km/giờ
15:00 - 28/06 Trời âm u 30°C 78% 6.876 km/giờ
18:00 - 28/06 Trời âm u 29°C 82% 5.364 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 28°C 83% 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 6.228 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 39°C,độ ẩm 36%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 39°C,độ ẩm 37%, tốc độ gió 14.652 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 16.272 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 5.796 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa ngày mai

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Nhiều mây 29°C / 35°C 83% 1.39 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 28°C / 33°C 84% 1.7 km/giờ
07:00 - 29/06 Nhiều mây 30°C / 35°C 69% 1.16 km/giờ
10:00 - 29/06 Nhiều mây 35°C / 40°C 47% 2 km/giờ
13:00 - 29/06 Nhiều mây 38°C / 42°C 38% 1.82 km/giờ
16:00 - 29/06 Nhiều mây 36°C / 41°C 46% 2.4 km/giờ
19:00 - 29/06 Nhiều mây 30°C / 36°C 70% 1.77 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 81% 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 40°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 38°C / 42°C , độ ẩm 38% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 41°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 63% 3.95 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 3.36 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.85 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.85 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.37 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 3.26 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 4.51 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.51 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 62% 4.32 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 61% 4.03 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 62% 3.48 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 3.45 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.12 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.49 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.12 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 3.55 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 63% 3.92 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 4.28 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 63% 4.4 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 59% 4.4 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 63% 4.11 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 3.54 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 3.49 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 3.72 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 56% 3.87 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Nhiều mây 27°C / 31°C 57% 4.12 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Nhiều mây 27°C / 31°C 56% 3.09 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 73% 3.72 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 67% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bá Thước Huyện Cẩm Thủy Huyện Đông Sơn Huyện Hà Trung Huyện Hậu Lộc Huyện Hoằng Hóa Huyện Lang Chánh Huyện Mường Lát Huyện Nga Sơn Huyện Ngọc Lặc Huyện Như Thanh Huyện Như Xuân Huyện Nông Cống Huyện Quan Hóa Huyện Quan Sơn Huyện Quảng Xương Huyện Thạch Thành Huyện Thiệu Hóa Huyện Thọ Xuân Huyện Thường Xuân Huyện Triệu Sơn Huyện Vĩnh Lộc Huyện Yên Định Sầm Sơn Thành Phố Thanh Hóa Thị xã Bỉm Sơn Thị xã Nghi Sơn

Thời tiết Nghệ An

Dự báo thời tiết Nghệ An hôm nay

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Trời âm u 25°C 78% 5.508 km/giờ
03:00 - 28/06 Mây rải rác 32°C 49% 6.264 km/giờ
06:00 - 28/06 Mây rải rác 36°C 36% 6.3 km/giờ
09:00 - 28/06 Mây rải rác 36°C 36% 8.208 km/giờ
12:00 - 28/06 Mây rải rác 31°C 57% 4.86 km/giờ
15:00 - 28/06 Trời âm u 26°C 79% 4.572 km/giờ
18:00 - 28/06 Trời âm u 24°C 86% 5.328 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 23°C 87% 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 36%, tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 36%, tốc độ gió 8.208 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 5.328 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày mai

Cập nhật lúc 12:39 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 2.1 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 28°C / 30°C 71% 1.7 km/giờ
07:00 - 29/06 Mây cụm 29°C / 33°C 69% 2 km/giờ
10:00 - 29/06 Bầu trời quang đãng 35°C / 41°C 52% 2.42 km/giờ
13:00 - 29/06 Mây thưa 36°C / 44°C 48% 3.48 km/giờ
16:00 - 29/06 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 67% 4.56 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 87% 0.84 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 44°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.84 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:39 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.76 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.27 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 3.02 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 3.02 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 2.68 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 3.31 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 4.32 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 4.32 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 4.22 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 3.89 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 3.39 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.39 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 3.29 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 2.82 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.96 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 3.69 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.89 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 4.1 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 4.23 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.3 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 4.04 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.62 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.49 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.47 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 3.67 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Nhiều mây 26°C / 31°C 64% 3.67 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mây cụm 26°C / 31°C 63% 3.29 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.08 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.68 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Anh Sơn Huyện Con Cuông Huyện Diễn Châu Huyện Đô Lương Huyện Hưng Nguyên Huyện Kỳ Sơn Huyện Nam Đàn Huyện Nghi Lộc Huyện Nghĩa Đàn Huyện Quế Phong Huyện Quỳ Châu Huyện Quỳ Hợp Huyện Quỳnh Lưu Huyện Tân Kỳ Huyện Thanh Chương Huyện Tương Dương Huyện Yên Thành Thị xã Cửa Lò Thị xã Hoàng Mai Thị xã Thái Hoà Vinh

Thời tiết Hà Tĩnh

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh hôm nay

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Trời âm u 30°C 64% 7.308 km/giờ
03:00 - 28/06 Ít mây 35°C 47% 5.688 km/giờ
06:00 - 28/06 Ít mây 38°C 41% 2.916 km/giờ
09:00 - 28/06 Mây rải rác 38°C 42% 10.116 km/giờ
12:00 - 28/06 Mây rải rác 34°C 53% 8.712 km/giờ
15:00 - 28/06 Mây rải rác 31°C 61% 10.8 km/giờ
18:00 - 28/06 Trời âm u 29°C 65% 7.2 km/giờ
21:00 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C 71% 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 38°C,độ ẩm 41%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 38°C,độ ẩm 42%, tốc độ gió 10.116 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 8.712 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 10.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 7.308 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày mai

Cập nhật lúc 14:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 65% 1.99 km/giờ
04:00 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 2.03 km/giờ
07:00 - 29/06 Mây cụm 30°C / 34°C 66% 1.95 km/giờ
10:00 - 29/06 Mây cụm 36°C / 41°C 46% 1.42 km/giờ
13:00 - 29/06 Mây rải rác 38°C / 44°C 42% 2.73 km/giờ
16:00 - 29/06 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 63% 2.5 km/giờ
19:00 - 29/06 Mây cụm 31°C / 36°C 68% 1.11 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 79% 0.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 41°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 38°C / 44°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 3.91 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 3.36 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 3.21 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 3.11 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 2.89 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 3.44 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 4.41 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 4.41 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.41 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 4.11 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.51 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 3.51 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 3.47 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.98 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.07 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 3.79 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.9 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 78% 4.18 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.34 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 4.42 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 4.23 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 3.82 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.52 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.29 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 3.77 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Ít mây 27°C / 32°C 63% 3.77 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Ít mây 27°C / 32°C 62% 3.54 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.3 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.2 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Xuyên Huyện Can Lộc Huyện Đức Thọ Huyện Hương Khê Huyện Hương Sơn Huyện Kỳ Anh Huyện Lộc Hà Huyện Nghi Xuân Huyện Thạch Hà Huyện Vũ Quang Thành Phố Hà Tĩnh Thị xã Hồng Lĩnh Thị xã Kỳ Anh

Thời tiết Quảng Bình

Dự báo thời tiết Quảng Bình hôm nay

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Mây rải rác 25°C 71% 10.08 km/giờ
03:00 - 28/06 Nhiều mây 31°C 47% 13.5 km/giờ
06:00 - 28/06 Mây rải rác 34°C 38% 14.292 km/giờ
09:00 - 28/06 Nhiều mây 34°C 41% 18.648 km/giờ
12:00 - 28/06 Mây rải rác 29°C 54% 13.716 km/giờ
15:00 - 28/06 Trời quang 26°C 65% 9.864 km/giờ
18:00 - 28/06 Nhiều mây 25°C 72% 11.196 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 24°C 74% 11.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 13.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 38%, tốc độ gió 14.292 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 41%, tốc độ gió 18.648 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 13.716 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 9.864 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 11.196 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 11.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày mai

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Mây rải rác 30°C / 34°C 65% 3.55 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 29°C / 33°C 68% 3.82 km/giờ
07:00 - 29/06 Ít mây 30°C / 35°C 67% 3.4 km/giờ
10:00 - 29/06 Mây rải rác 36°C / 41°C 44% 4.74 km/giờ
13:00 - 29/06 Mây rải rác 39°C / 44°C 36% 4.98 km/giờ
16:00 - 29/06 Ít mây 36°C / 41°C 47% 4.17 km/giờ
19:00 - 29/06 Ít mây 32°C / 37°C 59% 3.34 km/giờ
22:00 - 29/06 Nhiều mây 30°C / 34°C 68% 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 41°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 39°C / 44°C , độ ẩm 36% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 41°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 3.9 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.39 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.5 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.06 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 3.15 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.47 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 4.28 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.5 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.5 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 4.34 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Ít mây 27°C / 30°C 75% 3.47 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 3.53 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.53 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.16 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.07 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.66 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Ít mây 27°C / 30°C 75% 3.66 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 75% 3.96 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 4.2 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 4.2 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 4.44 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 3.9 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 3.21 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 1.9 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 86% 3.66 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 62% 3.66 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 3.19 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.15 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Hới Huyện Bố Trạch Huyện Lệ Thủy Huyện Minh Hóa Huyện Quảng Ninh Huyện Quảng Trạch Huyện Tuyên Hóa Thị xã Ba Đồn

Thời tiết Quảng Trị

Dự báo thời tiết Quảng Trị hôm nay

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Mây rải rác 30°C 59% 9.936 km/giờ
03:00 - 28/06 Trời âm u 36°C 41% 17.532 km/giờ
06:00 - 28/06 Trời âm u 39°C 35% 20.088 km/giờ
09:00 - 28/06 Trời âm u 38°C 38% 18.756 km/giờ
12:00 - 28/06 Trời âm u 34°C 50% 20.88 km/giờ
15:00 - 28/06 Trời âm u 29°C 67% 10.368 km/giờ
18:00 - 28/06 Trời âm u 27°C 71% 8.244 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 27°C 70% 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 9.936 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 41%, tốc độ gió 17.532 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 39°C,độ ẩm 35%, tốc độ gió 20.088 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 38°C,độ ẩm 38%, tốc độ gió 18.756 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 20.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 10.368 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 9.504 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị ngày mai

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Nhiều mây 27°C / 29°C 72% 2.29 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 27°C / 29°C 71% 2.63 km/giờ
07:00 - 29/06 Ít mây 31°C / 34°C 58% 4.35 km/giờ
10:00 - 29/06 Ít mây 37°C / 41°C 42% 7.13 km/giờ
13:00 - 29/06 Ít mây 39°C / 44°C 36% 6.64 km/giờ
16:00 - 29/06 Ít mây 36°C / 40°C 44% 7.23 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa nhẹ 31°C / 34°C 62% 3.81 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 86% 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 41°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 7.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 39°C / 44°C , độ ẩm 36% , tốc độ gió 6.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 40°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 7.23 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.2 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 33°C 65% 4.12 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.78 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.92 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.51 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 3.39 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.74 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 4.57 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.71 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 4.83 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.72 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây cụm 27°C / 31°C 70% 3.61 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mây cụm 27°C / 32°C 67% 3.84 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 3.92 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 65% 3.46 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 3.25 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.73 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 3.75 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mây cụm 28°C / 31°C 70% 3.9 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 4.25 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 64% 4.32 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 65% 4.96 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 4.06 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 62% 2.75 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 1.84 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 89% 3.51 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.51 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.89 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 1.68 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Đông Hà Huyện Cam Lộ Huyện Cồn Cỏ Huyện Đa Krông Huyện Gio Linh Huyện Hải Lăng Huyện Hướng Hóa Huyện Triệu Phong Huyện Vĩnh Linh Thị xã Quảng Trị

Thời tiết Huế

Dự báo thời tiết Thừa Thiên-Huế hôm nay

Cập nhật lúc 12:39 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Ít mây 27°C 78% 7.956 km/giờ
03:00 - 28/06 Trời quang 34°C 52% 2.844 km/giờ
06:00 - 28/06 Trời quang 37°C 44% 13.68 km/giờ
09:00 - 28/06 Nhiều mây 36°C 47% 11.952 km/giờ
12:00 - 28/06 Mây rải rác 31°C 67% 10.512 km/giờ
15:00 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C 86% 5.616 km/giờ
18:00 - 28/06 Trời âm u 26°C 86% 9.648 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 25°C 83% 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 7.956 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 13.68 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 11.952 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 10.512 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.648 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 7.452 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế ngày mai

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Ít mây 26°C / 26°C 81% 2.61 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 80% 1.73 km/giờ
07:00 - 29/06 Ít mây 29°C / 32°C 67% 1.55 km/giờ
10:00 - 29/06 Ít mây 36°C / 41°C 44% 0.92 km/giờ
13:00 - 29/06 Ít mây 37°C / 43°C 43% 3.73 km/giờ
16:00 - 29/06 Mây rải rác 34°C / 41°C 53% 2.99 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 75% 3.23 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 41°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 43°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 4.25 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.99 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.99 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.66 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 3.46 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.81 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 4.74 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.74 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 4.96 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 4.72 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 69% 3.77 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Ít mây 27°C / 32°C 68% 3.89 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 4.16 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 65% 3.6 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 66% 3.35 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 3.73 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 3.9 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 4.01 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 4.26 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 65% 4.31 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 5.15 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 4.07 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 63% 2.85 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 1.9 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 88% 3.44 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.44 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.13 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 2.54 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 1.4 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Huế Huyện A Lưới Huyện Nam Đông Huyện Phong Điền Huyện Phú Lộc Huyện Phú Vang Huyện Quảng Điền Thị xã Hương Thủy Thị xã Hương Trà

Thời tiết Đà Nẵng

Dự báo thời tiết Ðà Nẵng hôm nay

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Ít mây 26°C 83% 7.344 km/giờ
03:00 - 28/06 Ít mây 33°C 58% 5.508 km/giờ
06:00 - 28/06 Ít mây 37°C 44% 10.944 km/giờ
09:00 - 28/06 Nhiều mây 34°C 55% 10.692 km/giờ
12:00 - 28/06 Mưa nhẹ 31°C 72% 7.02 km/giờ
15:00 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C 83% 7.092 km/giờ
18:00 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C 86% 5.616 km/giờ
21:00 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C 87% 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 10.944 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 10.692 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 7.02 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.74 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 2.06 km/giờ
04:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 2.87 km/giờ
07:00 - 29/06 Nhiều mây 28°C / 31°C 76% 3.13 km/giờ
10:00 - 29/06 Mây cụm 34°C / 39°C 53% 0.18 km/giờ
13:00 - 29/06 Mây rải rác 33°C / 38°C 59% 4.63 km/giờ
16:00 - 29/06 Mây thưa 32°C / 38°C 65% 3.05 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 87% 3.99 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 0.18 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 4.33 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 4.17 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.96 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 72% 3.71 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.42 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.93 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 4.81 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 4.81 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 68% 4.89 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 28°C / 32°C 70% 4.72 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây rải rác 28°C / 32°C 69% 3.88 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.96 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mây cụm 28°C / 32°C 70% 4.35 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 65% 3.84 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 65% 3.58 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 70% 3.74 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 67% 3.95 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 4.11 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 67% 4.17 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 65% 4.15 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 5.16 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 4.01 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 64% 2.92 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.07 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 88% 3.33 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 82% 3.33 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.27 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 1.32 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hòa Vang Huyện Hoàng Sa Quận Cẩm Lệ Quận Hải Châu Quận Liên Chiểu Quận Ngũ Hành Sơn Quận Sơn Trà Quận Thanh Khê

Thời tiết Quảng Nam

Dự báo thời tiết Quảng Nam hôm nay

Cập nhật lúc 14:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Trời âm u 26°C 85% 4.212 km/giờ
03:00 - 28/06 Trời âm u 36°C 45% 1.944 km/giờ
06:00 - 28/06 Trời âm u 39°C 32% 2.34 km/giờ
09:00 - 28/06 Trời âm u 37°C 41% 0.9 km/giờ
12:00 - 28/06 Mưa nhẹ 31°C 68% 3.204 km/giờ
15:00 - 28/06 Mưa nhẹ 25°C 89% 5.112 km/giờ
18:00 - 28/06 Trời âm u 25°C 88% 5.508 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 25°C 86% 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 1.944 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 39°C,độ ẩm 32%, tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 41%, tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.796 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam ngày mai

Cập nhật lúc 12:39 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 1.64 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 86% 2.32 km/giờ
07:00 - 29/06 Nhiều mây 29°C / 32°C 70% 1.75 km/giờ
10:00 - 29/06 Nhiều mây 35°C / 39°C 46% 0.61 km/giờ
13:00 - 29/06 Mây cụm 36°C / 41°C 46% 4.64 km/giờ
16:00 - 29/06 Mây rải rác 33°C / 39°C 58% 4.05 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 78% 1.88 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 39°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 41°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:39 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 4.12 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 4.07 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.76 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 3.52 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 3.43 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 4.01 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 4.7 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.7 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 4.57 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 4.47 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 70% 3.75 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 3.93 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 4.28 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 66% 3.83 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 66% 3.56 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 3.68 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.71 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.97 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 4.13 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 4.13 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 4.98 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 3.88 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 65% 2.94 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.34 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 86% 3.43 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 3.43 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 1.95 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 1.55 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Hội An Huyện Bắc Trà My Huyện Đại Lộc Huyện Đông Giang Huyện Duy Xuyên Huyện Hiệp Đức Huyện Nam Giang Huyện Nam Trà My Huyện Nông Sơn Huyện Núi Thành Huyện Phú Ninh Huyện Phước Sơn Huyện Quế Sơn Huyện Tây Giang Huyện Thăng Bình Huyện Tiên Phước Tam Kỳ Thị xã Điện Bàn

Thời tiết Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi hôm nay

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C 81% 5.652 km/giờ
03:00 - 28/06 Mưa nhẹ 33°C 51% 7.092 km/giờ
06:00 - 28/06 Trời âm u 36°C 45% 13.14 km/giờ
09:00 - 28/06 Trời âm u 34°C 50% 11.736 km/giờ
12:00 - 28/06 Mưa nhẹ 30°C 70% 8.424 km/giờ
15:00 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C 87% 4.536 km/giờ
18:00 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C 86% 6.696 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 26°C 84% 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 13.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 11.736 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 8.424 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.344 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai

Cập nhật lúc 14:43 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 1.86 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 2.04 km/giờ
07:00 - 29/06 Nhiều mây 29°C / 32°C 70% 2.04 km/giờ
10:00 - 29/06 Nhiều mây 36°C / 41°C 45% 1.43 km/giờ
13:00 - 29/06 Nhiều mây 34°C / 39°C 50% 4.93 km/giờ
16:00 - 29/06 Mây cụm 35°C / 40°C 51% 3.96 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa vừa 26°C / 26°C 91% 3.43 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa vừa 24°C / 25°C 89% 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 41°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 40°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:43 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 4.13 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 4.19 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 3.76 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 3.6 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 3.61 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 4.33 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.88 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 74% 4.88 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 4.54 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 4.46 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 72% 3.8 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 72% 4.11 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 4.42 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 4.07 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 3.78 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 3.94 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.94 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 4.02 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 4.37 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 4.37 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 5.09 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 4.05 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 67% 3.14 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.73 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 3.72 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 3.72 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 1.58 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.1 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 2.39 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ Huyện Bình Sơn Huyện Lý Sơn Huyện Minh Long Huyện Mộ Đức Huyện Nghĩa Hành Huyện Sơn Hà Huyện Sơn Tây Huyện Sơn Tịnh Huyện Trà Bồng Huyện Tư Nghĩa Thành Phố Quảng Ngãi Thị xã Đức Phổ

Thời tiết Bình Định

Dự báo thời tiết Bình Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 12:39 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Trời âm u 24°C 83% 5.292 km/giờ
03:00 - 28/06 Trời âm u 32°C 47% 6.984 km/giờ
06:00 - 28/06 Mây rải rác 36°C 35% 4.644 km/giờ
09:00 - 28/06 Mưa nhẹ 33°C 49% 8.424 km/giờ
12:00 - 28/06 Ít mưa 27°C 75% 5.868 km/giờ
15:00 - 28/06 Mưa nhẹ 23°C 91% 6.624 km/giờ
18:00 - 28/06 Trời âm u 23°C 90% 8.532 km/giờ
21:00 - 28/06 Mây rải rác 22°C 92% 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 5.292 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 35%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 8.424 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 5.868 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.624 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.532 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định ngày mai

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Nhiều mây 27°C / 30°C 84% 1.96 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 27°C / 29°C 84% 2.35 km/giờ
07:00 - 29/06 Nhiều mây 28°C / 31°C 80% 2.6 km/giờ
10:00 - 29/06 Nhiều mây 33°C / 38°C 57% 2.86 km/giờ
13:00 - 29/06 Nhiều mây 33°C / 39°C 56% 4.31 km/giờ
16:00 - 29/06 Nhiều mây 33°C / 39°C 60% 1.74 km/giờ
19:00 - 29/06 Nhiều mây 30°C / 36°C 73% 2.8 km/giờ
22:00 - 29/06 Nhiều mây 29°C / 33°C 73% 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 4.4 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.94 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.22 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 4.17 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Ít mây 27°C / 31°C 76% 4.58 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 5.31 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 73% 5.31 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 73% 5.45 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 71% 5.07 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 71% 4.88 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 4.51 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 72% 4.71 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 74% 5.06 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 4.69 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 4.63 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 75% 4.66 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 4.66 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.3 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.95 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mây thưa 27°C / 31°C 70% 5.16 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 70% 5.86 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.96 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 3.65 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.35 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 5.07 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 5.07 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 86% 1.63 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 3.42 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 3.56 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.45 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.42 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Lão Huyện Hoài Ân Huyện Phù Cát Huyện Phù Mỹ Huyện Tây Sơn Huyện Tuy Phước Huyện Vân Canh Huyện Vĩnh Thạnh Quy Nhơn Thị xã An Nhơn Thị xã Hoài Nhơn

Thời tiết Phú Yên

Dự báo thời tiết Phú Yên hôm nay

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Trời âm u 24°C 86% 8.496 km/giờ
03:00 - 28/06 Mây rải rác 31°C 54% 12.276 km/giờ
06:00 - 28/06 Mây rải rác 34°C 45% 2.664 km/giờ
09:00 - 28/06 Trời âm u 33°C 51% 3.132 km/giờ
12:00 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C 69% 5.148 km/giờ
15:00 - 28/06 Mưa nhẹ 24°C 88% 7.992 km/giờ
18:00 - 28/06 Trời âm u 24°C 86% 10.944 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 24°C 84% 14.688 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.496 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 12.276 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 2.664 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.992 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 10.944 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 14.688 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên ngày mai

Cập nhật lúc 14:43 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Nhiều mây 24°C / 25°C 89% 2.41 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 24°C / 25°C 87% 3.23 km/giờ
07:00 - 29/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 79% 3.27 km/giờ
10:00 - 29/06 Nhiều mây 32°C / 35°C 54% 4.5 km/giờ
13:00 - 29/06 Nhiều mây 34°C / 37°C 46% 3.45 km/giờ
16:00 - 29/06 Nhiều mây 32°C / 36°C 54% 2.64 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.25 km/giờ
22:00 - 29/06 Nhiều mây 26°C / 27°C 79% 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 37°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:43 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 3.84 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 4.36 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 3.86 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 3.86 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mây cụm 25°C / 30°C 73% 4.4 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 67% 4.61 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mây rải rác 25°C / 31°C 68% 4.61 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây rải rác 25°C / 30°C 69% 4.6 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 67% 4.14 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 65% 4.01 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 62% 3.77 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 3.92 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mây rải rác 25°C / 30°C 72% 4.23 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 63% 4.04 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 4.45 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 72% 4.32 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 65% 4.13 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 3.78 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 4.37 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mây thưa 25°C / 30°C 67% 4.48 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mây rải rác 25°C / 31°C 64% 5.01 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 66% 4.35 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 59% 3.18 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 3.17 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 4.46 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 4.46 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 92% 2.9 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 90% 3.31 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 90% 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.48 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đồng Xuân Huyện Phú Hoà Huyện Sơn Hòa Huyện Sông Hinh Huyện Tây Hoà Huyện Tuy An Thị xã Đông Hòa Thị xã Sông Cầu Tuy Hoà

Thời tiết Khánh Hòa

Dự báo thời tiết Khánh Hòa hôm nay

Cập nhật lúc 14:43 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Trời âm u 26°C 84% 4.536 km/giờ
03:00 - 28/06 Mây rải rác 33°C 51% 1.764 km/giờ
06:00 - 28/06 Mây rải rác 33°C 45% 3.636 km/giờ
09:00 - 28/06 Mưa nhẹ 32°C 52% 1.872 km/giờ
12:00 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C 74% 3.024 km/giờ
15:00 - 28/06 Mưa nhẹ 24°C 89% 5.076 km/giờ
18:00 - 28/06 Mây rải rác 24°C 88% 6.048 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 24°C 84% 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 1.764 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 5.724 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa ngày mai

Cập nhật lúc 14:43 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Mây cụm 26°C / 26°C 83% 2.16 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 80% 2.19 km/giờ
07:00 - 29/06 Nhiều mây 28°C / 31°C 68% 1.98 km/giờ
10:00 - 29/06 Nhiều mây 34°C / 38°C 47% 0.4 km/giờ
13:00 - 29/06 Nhiều mây 35°C / 40°C 49% 3.05 km/giờ
16:00 - 29/06 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 75% 1.79 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 3.35 km/giờ
22:00 - 29/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 38°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 0.4 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 40°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:43 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 4.57 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.88 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 4.74 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.62 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 5.57 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 5.57 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 70% 5.05 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 71% 4.65 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 4.06 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 3.85 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 4.06 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 4.33 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 5.1 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 5.42 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 6.47 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 5.48 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 4.6 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.26 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.82 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 69% 4.82 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 65% 5.05 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 4.7 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 62% 4.16 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 4.68 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 5.13 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.13 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 3.68 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 3.6 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 4.38 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.42 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.47 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.21 km/giờ

Dự báo thời tiết Cam Ranh Huyện Cam Lâm Huyện Diên Khánh Huyện Khánh Sơn Huyện Khánh Vĩnh Huyện Trường Sa Huyện Vạn Ninh Nha Trang Thị xã Ninh Hòa

Thời tiết Ninh Thuận

Dự báo thời tiết Ninh Thuận hôm nay

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Trời âm u 25°C 79% 3.996 km/giờ
03:00 - 28/06 Trời âm u 31°C 53% 4.392 km/giờ
06:00 - 28/06 Mưa nhẹ 33°C 45% 3.06 km/giờ
09:00 - 28/06 Mưa nhẹ 32°C 53% 3.528 km/giờ
12:00 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C 72% 4.428 km/giờ
15:00 - 28/06 Mưa nhẹ 23°C 86% 7.668 km/giờ
18:00 - 28/06 Mây rải rác 23°C 85% 6.768 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 23°C 80% 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 4.428 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 6.156 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Nhiều mây 26°C / 27°C 81% 1.91 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 80% 1.84 km/giờ
07:00 - 29/06 Nhiều mây 28°C / 31°C 70% 1.69 km/giờ
10:00 - 29/06 Nhiều mây 34°C / 38°C 50% 1.57 km/giờ
13:00 - 29/06 Nhiều mây 37°C / 41°C 43% 3.55 km/giờ
16:00 - 29/06 Mưa vừa 29°C / 35°C 76% 1.83 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 90% 2.77 km/giờ
22:00 - 29/06 Nhiều mây 26°C / 27°C 85% 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 38°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 41°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:41 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 5.75 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 6.2 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 6.2 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 6.04 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 6.73 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 6.73 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 73% 5.5 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây rải rác 28°C / 31°C 73% 5.07 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 4.57 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 4.38 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 4.77 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 5.3 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 6.04 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 6.62 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 8.07 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 6.88 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 5.51 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.38 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 5.96 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mây rải rác 27°C / 30°C 72% 5.96 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 68% 6.4 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 6.4 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 5.76 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 6.51 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 6.51 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 6.09 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 5.54 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 88% 4.86 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 84% 5.79 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 6.81 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.2 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.2 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.04 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.73 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.73 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.04 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.62 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 8.07 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.38 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.96 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.96 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 6.4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.51 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.51 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.09 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.54 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.81 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái Huyện Ninh Hải Huyện Ninh Phước Huyện Ninh Sơn Huyện Thuận Bắc Huyện Thuận Nam Phan Rang-Tháp Chàm

Thời tiết Bình Thuận

Dự báo thời tiết Bình Thuận hôm nay

Cập nhật lúc 14:43 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Mưa nhẹ 22°C 91% 6.732 km/giờ
03:00 - 28/06 Trời âm u 25°C 77% 7.668 km/giờ
06:00 - 28/06 Mưa nhẹ 30°C 54% 12.132 km/giờ
09:00 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C 67% 12.168 km/giờ
12:00 - 28/06 Mưa nhẹ 25°C 79% 8.28 km/giờ
15:00 - 28/06 Trời âm u 22°C 88% 6.948 km/giờ
18:00 - 28/06 Trời âm u 21°C 91% 9.72 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 21°C 94% 8.532 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 12.132 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 12.168 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 8.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 8.532 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 13:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Nhiều mây 23°C / 24°C 91% 2.5 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 23°C / 24°C 92% 2.23 km/giờ
07:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 1.86 km/giờ
10:00 - 29/06 Nhiều mây 31°C / 34°C 59% 3.55 km/giờ
13:00 - 29/06 Nhiều mây 32°C / 35°C 55% 4.48 km/giờ
16:00 - 29/06 Nhiều mây 29°C / 33°C 67% 4.22 km/giờ
19:00 - 29/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 82% 2.06 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 86% 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 4.48 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 3.98 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 4.91 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 4.57 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 84% 5.12 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 4.71 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 4.39 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 3.56 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 71% 3.4 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 3.3 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 67% 2.98 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 3.33 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 3.78 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 4.15 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 4.61 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 89% 4.97 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 85% 4.37 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 74% 3.88 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 4.37 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 80% 4.19 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 4.57 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 66% 4.87 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 73% 4.74 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 63% 4.58 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 4.86 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 4.86 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 24°C / 27°C 88% 4 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 84% 4 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 83% 3.85 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 78% 3.95 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 77% 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Bình Huyện Đức Linh Huyện Hàm Tân Huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Nam Huyện Phú Quí Huyện Tánh Linh Huyện Tuy Phong Phan Thiết Thị xã La Gi

Thời tiết Kon Tum

Dự báo thời tiết Kon Tum hôm nay

Cập nhật lúc 12:39 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Trời âm u 23°C 95% 1.152 km/giờ
03:00 - 28/06 Trời âm u 29°C 66% 4.896 km/giờ
06:00 - 28/06 Trời âm u 32°C 51% 4.824 km/giờ
09:00 - 28/06 Mưa nhẹ 31°C 56% 9.36 km/giờ
12:00 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C 78% 2.664 km/giờ
15:00 - 28/06 Trời âm u 23°C 96% 1.008 km/giờ
18:00 - 28/06 Mưa nhẹ 22°C 98% 0.792 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 22°C 98% 1.764 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 9.36 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 2.664 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.008 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 0.792 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.764 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum ngày mai

Cập nhật lúc 13:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Nhiều mây 22°C / 23°C 98% 0.57 km/giờ
04:00 - 29/06 Ít mây 21°C / 22°C 99% 0.7 km/giờ
07:00 - 29/06 Nhiều mây 23°C / 24°C 96% 0.59 km/giờ
10:00 - 29/06 Nhiều mây 28°C / 31°C 70% 1.55 km/giờ
13:00 - 29/06 Mưa nhẹ 32°C / 35°C 51% 2.13 km/giờ
16:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 1.42 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa vừa 23°C / 24°C 95% 1.06 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 97% 0.39 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.57 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.7 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 30°C 65% 2.92 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 82% 2.88 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 2.94 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 83% 2.45 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 85% 2.81 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 68% 3.26 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 78% 2.74 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 70% 3.16 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 79% 3.5 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 76% 3.29 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 66% 3.17 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 72% 3.45 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 84% 2.74 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 52% 2.43 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 57% 2.58 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 78% 2.68 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 64% 3.13 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 72% 3.6 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 80% 3.52 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 70% 4.04 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 65% 3.79 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 68% 3.03 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 51% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 70% 1.84 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 22°C / 27°C 87% 2.42 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 22°C / 27°C 89% 2.42 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 93% 0.73 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 92% 1.7 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 91% 2.21 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 91% 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.73 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà Huyện Đắk Tô Huyện Ia H' Drai Huyện Kon Plông Huyện Kon Rẫy Huyện Ngọc Hồi Huyện Sa Thầy Huyện Tu Mơ Rông Thành Phố Kon Tum

Thời tiết Gia Lai

Dự báo thời tiết Gia Lai hôm nay

Cập nhật lúc 12:39 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Trời âm u 23°C 94% 3.168 km/giờ
03:00 - 28/06 Trời âm u 29°C 63% 9.468 km/giờ
06:00 - 28/06 Trời âm u 33°C 48% 11.016 km/giờ
09:00 - 28/06 Mây rải rác 32°C 52% 11.016 km/giờ
12:00 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C 76% 4.572 km/giờ
15:00 - 28/06 Mưa nhẹ 23°C 96% 3.42 km/giờ
18:00 - 28/06 Mưa nhẹ 22°C 99% 3.312 km/giờ
21:00 - 28/06 Trời âm u 22°C 99% 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 9.468 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 11.016 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 11.016 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai ngày mai

Cập nhật lúc 13:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 96% 2.56 km/giờ
04:00 - 29/06 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 97% 2.28 km/giờ
07:00 - 29/06 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 2.63 km/giờ
10:00 - 29/06 Nhiều mây 30°C / 34°C 61% 4.88 km/giờ
13:00 - 29/06 Nhiều mây 31°C / 35°C 57% 5.04 km/giờ
16:00 - 29/06 Mưa nhẹ 30°C / 33°C 64% 5.11 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 3.29 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 91% 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 29°C 71% 3.55 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 3.82 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 78% 3.34 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 79% 3.33 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 80% 3.59 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 70% 4.11 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 77% 4.11 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mây rải rác 23°C / 28°C 73% 4.25 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 75% 3.95 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 74% 3.95 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây rải rác 23°C / 30°C 68% 3.52 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mây rải rác 23°C / 29°C 73% 3.68 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 79% 3.83 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 64% 3.42 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 67% 3.67 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 77% 3.73 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 68% 3.73 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 72% 3.62 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 76% 4.07 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 72% 4.09 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 69% 4.65 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 70% 3.9 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 61% 2.86 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 71% 2.69 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 80% 3.77 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 84% 3.77 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 90% 1.15 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 89% 2.61 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 87% 2.78 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 89% 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.56 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh Huyện Chư Prông Huyện Chư Pưh Huyện Chư Sê Huyện Đăk Đoa Huyện Đăk Pơ Huyện Đức Cơ Huyện Ia Grai Huyện Ia Pa Huyện KBang Huyện Kông Chro Huyện Krông Pa Huyện Mang Yang Huyện Phú Thiện Pleiku Thị xã An Khê Thị xã Ayun Pa

Thời tiết Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Ðắc Lắk hôm nay

Cập nhật lúc 13:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Trời âm u 23°C 95% 4.464 km/giờ
03:00 - 28/06 Mây rải rác 29°C 63% 8.244 km/giờ
06:00 - 28/06 Mây rải rác 31°C 53% 9.36 km/giờ
09:00 - 28/06 Mưa nhẹ 30°C 59% 10.872 km/giờ
12:00 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C 82% 4.932 km/giờ
15:00 - 28/06 Mưa nhẹ 22°C 98% 4.536 km/giờ
18:00 - 28/06 Trời âm u 21°C 98% 4.32 km/giờ
21:00 - 28/06 Mưa nhẹ 21°C 98% 4.284 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 9.36 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 10.872 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.284 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk ngày mai

Cập nhật lúc 13:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Nhiều mây 21°C / 22°C 98% 1.2 km/giờ
04:00 - 29/06 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 98% 1.19 km/giờ
07:00 - 29/06 Nhiều mây 23°C / 23°C 94% 1.13 km/giờ
10:00 - 29/06 Nhiều mây 28°C / 31°C 66% 2.87 km/giờ
13:00 - 29/06 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 62% 3.25 km/giờ
16:00 - 29/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 2.44 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 96% 1.1 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 95% 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.68 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 29°C 71% 2.33 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 84% 2.51 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 84% 2.38 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 1.98 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 80% 2.21 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 70% 2.9 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 82% 2.13 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 71% 2.21 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 2.52 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 72% 2.37 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 69% 2.02 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 78% 2.48 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 83% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 58% 2.22 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 68% 2.57 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 83% 2.59 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 67% 2.54 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 2.78 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 85% 2.95 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 77% 3.43 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 62% 3.32 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 74% 2.28 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 51% 2.09 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 68% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 22°C / 28°C 77% 1.99 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 22°C / 27°C 80% 1.99 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa vừa 22°C / 24°C 94% 1.4 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 21°C / 23°C 97% 1.44 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 94% 1.77 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 96% 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột Huyện Buôn Đôn Huyện Cư Kuin Huyện Cư M'gar Huyện Ea H'leo Huyện Ea Kar Huyện Ea Súp Huyện Krông A Na Huyện Krông Bông Huyện Krông Búk Huyện Krông Năng Huyện Krông Pắc Huyện Lắk Huyện M'Đrắk Thị xã Buôn Hồ

Thời tiết Đắk Nông

Dự báo thời tiết Ðắc Lắk hôm nay

Cập nhật lúc 13:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Trời âm u 23°C 95% 4.464 km/giờ
03:00 - 28/06 Mây rải rác 29°C 63% 8.244 km/giờ
06:00 - 28/06 Mây rải rác 31°C 53% 9.36 km/giờ
09:00 - 28/06 Mưa nhẹ 30°C 59% 10.872 km/giờ
12:00 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C 82% 4.932 km/giờ
15:00 - 28/06 Mưa nhẹ 22°C 98% 4.536 km/giờ
18:00 - 28/06 Trời âm u 21°C 98% 4.32 km/giờ
21:00 - 28/06 Mưa nhẹ 21°C 98% 4.284 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 9.36 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 10.872 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.284 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông ngày mai

Cập nhật lúc 12:39 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 98% 0.85 km/giờ
04:00 - 29/06 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 98% 1.03 km/giờ
07:00 - 29/06 Nhiều mây 23°C / 23°C 94% 1.37 km/giờ
10:00 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 66% 2.67 km/giờ
13:00 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 67% 2.69 km/giờ
16:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 1.83 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa vừa 22°C / 23°C 96% 1.09 km/giờ
22:00 - 29/06 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 98% 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:39 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 29°C 71% 2.33 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 84% 2.51 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 84% 2.38 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 1.98 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 80% 2.21 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 70% 2.9 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 82% 2.13 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 71% 2.21 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 2.52 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 72% 2.37 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 69% 2.02 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 78% 2.48 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 83% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 58% 2.22 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 68% 2.57 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 83% 2.59 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 67% 2.54 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 2.78 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 85% 2.95 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 77% 3.43 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 62% 3.32 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 74% 2.28 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 51% 2.09 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 68% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 22°C / 28°C 77% 1.99 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 22°C / 27°C 80% 1.99 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa vừa 22°C / 24°C 94% 1.4 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 21°C / 23°C 97% 1.44 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 94% 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.77 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Nghĩa Huyện Cư Jút Huyện Đăk Glong Huyện Đắk Mil Huyện Đắk R'Lấp Huyện Đắk Song Huyện Krông Nô Huyện Tuy Đức

Thời tiết Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Lâm Ðồng hôm nay

Cập nhật lúc 12:39 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 28/06 Mưa nhẹ 21°C 96% 6.084 km/giờ
03:00 - 28/06 Trời âm u 28°C 61% 4.5 km/giờ
06:00 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C 72% 4.212 km/giờ
09:00 - 28/06 Ít mưa 27°C 79% 4.716 km/giờ
12:00 - 28/06 Mưa nhẹ 23°C 88% 6.66 km/giờ
15:00 - 28/06 Trời âm u 20°C 96% 6.696 km/giờ
18:00 - 28/06 Trời âm u 20°C 96% 7.668 km/giờ
21:00 - 28/06 Mưa nhẹ 20°C 95% 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 00:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 03:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 06:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 09:00 ngày 28/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 12:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 15:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 18:00 ngày 28/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 21:00 ngày 28/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 7.092 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng ngày mai

Cập nhật lúc 13:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 29/06 Nhiều mây 20°C / 20°C 97% 2.12 km/giờ
04:00 - 29/06 Nhiều mây 20°C / 20°C 96% 1.83 km/giờ
07:00 - 29/06 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 89% 1.39 km/giờ
10:00 - 29/06 Nhiều mây 28°C / 29°C 58% 2.22 km/giờ
13:00 - 29/06 Nhiều mây 31°C / 32°C 48% 2.25 km/giờ
16:00 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 72% 2.55 km/giờ
19:00 - 29/06 Mưa vừa 21°C / 22°C 93% 1.48 km/giờ
22:00 - 29/06 Nhiều mây 21°C / 22°C 93% 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 01:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 04:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 07:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 10:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 13:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 32°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 16:00 ngày 29/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 19:00 ngày 29/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 22:00 ngày 29/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:42 - 28/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 26°C 77% 3.93 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 81% 4.59 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 84% 4.23 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 81% 4.57 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 77% 4.44 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 79% 4.47 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 78% 3.5 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 73% 3.31 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 77% 3.29 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 70% 2.91 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 72% 3.3 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 73% 3.68 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 84% 4.08 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 80% 4.45 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 82% 5.38 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 84% 4.56 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 73% 3.74 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 81% 3.96 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 80% 4.1 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 77% 4.29 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 66% 4.55 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 74% 4.55 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 62% 4.22 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 83% 4.6 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 84% 4.6 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 85% 4 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 86% 3.93 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 88% 3.43 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 82% 3.9 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 82% 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.38 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Bảo Lộc Đà Lạt Huyện Bảo Lâm Huyện Cát Tiên Huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Tẻh Huyện Đam Rông Huyện Di Linh Huyện Đơn Dương Huyện Đức Trọng Huyện Lạc Dương Huyện Lâm Hà

Video clip

Dự báo thời tiết ngày 28/6: miền bắc tiếp tục nắng nóng, chiều và tối có mưa dông rải rác | antv

Thời tiết hôm nay và ngày mai 27/06/2022 | nắng nóng thiêu đốt miền bắc, miền trung

Dự báo thời tiết ngày 27/6: miền bắc và trung bộ tiếp diễn nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết những ngày tới: miền bắc, miền trung nắng nóng gay gắt còn kéo dài bao lâu? i skđs

Dự báo thời tiết tối ngày 25/6: miền trung nắng nóng gay gắt trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 26/6: miền bắc chiều tối có mưa dông, nền nhiệt giảm | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 24/6: miền bắc chiều tối có mưa rào và dông vài nơi | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 27/06: miền bắc ít mưa, nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 22/6: miền bắc mưa dông quay trở lại từ đêm nay | antv

Cập nhật dự báo thời tiết mới nhất sáng 26/6.thời tiết đêm nay:miền bắc nắng nóng gay gắt, chiều mưa

Thời tiết 3 ngày tới (20/12 đến 22/12): miền trung vẫn có mưa do tác động của không khí lạnh | vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 25/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 25/6: miền bắc nắng nóng gay gắt | antv

Thời tiết ngày 02/04/2022: miền bắc mưa rét; nguy cơ lũ quét ở trung bộ và tây nguyên

Dự báo thời tiết 22/06/2022 | miền bắc mưa to, gió lớn, mưa lớn, lốc, sét | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/6: bắc bộ có mưa to, miền trung vẫn nắng nóng | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 27/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 26/06/2022 | bắc bộ, trung bộ nắng nóng cục bộ | vtc16

Thời tiết 12h 02/06/2019: các tỉnh miền trung bước vào giao đoạn tăng nhiệt | vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 25/6: bắc bộ đêm mưa, ngày tiếp tục nắng gắt | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 24/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Thời tiết 6h 18/07/2019: miền trung tiếp tục nắng nóng | vtc14

Thời tiết cuối ngày 09/05/2020: miền trung nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục trải dài | vtc14

Dự báo thời tiết ngày 23/06: miền bắc bước vào đợt mưa dông, cảnh báo có lốc sét | antv

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: miền bắc thời tiết dịu lại, miền trung nắng gay gắt | skđs

Dự báo thời tiết 25-6: nắng nóng mở rộng, miền nam nóng đến mức nào?

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 26/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 3/4: mưa lớn dị thường ở miền trung gây nhiều thiệt hại | antv

Thời tiết 01/04/2022: mưa lớn ở trung bộ, cẩn thận giông lốc, mưa đá

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 24/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Miền nam mưa giông, nắng nóng quay lại bắc và trung bộ | dự báo thời tiết ngày 25/6

Dự báo thời tiết tối ngày 21/6: miền bắc chiều tối có mưa rào và dông | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 24/06: miền bắc tiếp tục có mưa dông rải rác | antv

Thời tiết 3 ngày tới (27/06 đến 29/06): nắng nóng gay gắt ở trung bộ những ngày tới | vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 22/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Thời tiết trưa, chiều 04/04/2022: miền trung bắt đầu đợt mưa vừa đến mưa to| vtc14

Thời tiết 15/05/2022 | không khí lạnh gây mưa rất to, lốc, sét ở miền bắc và miền trung

Dự báo thời tiết ngày 06/04: miền trung cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 23/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày mai 06/10: mưa lớn dội xuống miền trung | vtc16

Dự báo thời tiết tối ngày 22/06: miền bắc có mưa dông kèm theo tố lốc, gió giật mạnh | antv

Thời tiết 3 ngày tới (07/05 đến 09/05):trung bộ có mưa rải rác | vtc14

Dự báo thời tiết tối ngày 06/04: miền trung giảm mưa hửng nắng, nam bộ mưa về chiều tối | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 17/06/2022 | miền trung nắng nóng 39 độ, kéo dài hết tuần | vtc16

Tin tức lũ lụt trung quốc mới nhất 25/6 nhà cửa sụp đổ do lũ lụt lịch sử, bắc kinh báo động đỏ?

Dự báo thời tiết 3-4: miền trung mưa lớn, nam bộ tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại rất cao

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 06/06/2022 | miền bắc đón mưa lớn, kết thúc nắng nóng | vtc16

Dự báo thời tiết ngày 26/6: miền bắc xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt kéo dài | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 25/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết 13-6: bắc bộ có nơi mưa to, miền trung nắng nóng trên diện rộng

--- Bài mới hơn ---

 • Dạy Tiếng Anh: Vẫn Làm Tốt Nếu Không Có Bằng Sư Phạm!
 • Phương Pháp Dạy Và Học Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Trẻ Em
 • Top 10 Trung Tâm Tiếng Anh Tốt Nhất Tphcm Và Hà Nội
 • Cần Tìm Sinh Viên Dạy Kèm Toán Lý Hóa, Văn, Anh Tại Hcm
 • Trung Tâm Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Ms Hoa
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Nghệ An 3 Ngày Sắp Tới
 • Xem Dự Báo Thời Tiết Nghệ An Hôm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết Ở Nghệ An 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Nghệ An 2 Ngày Tới
 • Dự Báo Thời Tiết Tỉnh Nghệ An Hôm Nay
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Nghệ An Hôm Nay Mưa Hay Nắng
 • Thời Tiết Thành Phố Vinh Nghệ An 3 Ngày Tới
 • Thời Tiết Nghệ An Mấy Ngày Tiếp Theo
 • Thời Tiết Quế Phong Nghệ An Hôm Nay
 • Thời Tiết Nghệ An Sáng Nay
 • Thời Tiết Thành Phố Nghệ An
 • Thời Tiết Ở Nghệ An Hôm Nay Và Ngày Mai
 • Thời Tiết Nghệ An Hà Tĩnh
 • Thời Tiết Nghệ An Ngày Mai Thế Nào
 • Thời Tiết Nghệ An Hôm Qua
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Nghệ An Theo Giờ trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×