Xem Nhiều 8/2022 ❤️️ Sai Số Tính Toán Trong Tiếng Tiếng Anh ❣️ Top Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 8/2022 ❤️ Sai Số Tính Toán Trong Tiếng Tiếng Anh ❣️ Top Trend

Xem 3,861

Cập nhật thông tin chi tiết về Sai Số Tính Toán Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất ngày 18/08/2022 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,861 lượt xem.

Sai Số Trong Tiếng Tiếng Anh

Các Tháng Tiếng Anh Và Cách Học Để Nhớ Nhanh Nhất

40 Cặp Từ Trái Nghĩa Không Phải Ai Cũng Biết

Số Tiền Tiếng Anh Được Đọc Và Viết Như Thế Nào? Các Quy Tắc Cần Nhớ

Cách Đọc Số Tiền Trong Tiếng Anh Đơn Giản Nhất

Có 2 loại lỗi khi mọi người cố gắng quyết định điều gì là đúng nên làm, và đó là những lỗi sai trong tính toán số cơ hội họ sẽ thành công, và các lỗi sai trong tính toán giá trị của thành công của riêng mình.

There are two kinds of errors people make when trying to decide what the right thing is to do, and those are errors in estimating the odds that they’re going to succeed, and errors in estimating the value of their own success.

QED

Hai vấn đề phổ biến là overfitting (nhiễu hoặc sai số ngẫu nhiên) và thời gian tính toán.

Two common issues are overfitting and computation time.

WikiMatrix

Hệ thống thông tin trên giấy và hệ thống máy tính không tích hợp cung cấp đầu ra giấy hoặc đĩa dẫn đến nhiều lỗi thông tin, bao gồm dữ liệu bị thiếu, dữ liệu dư thừa, lỗi số do nhập sai hệ thống, tính toán sai dựa trên lỗi số và quyết định xấu dựa trên dữ liệu không chính xác hoặc cũ.

Paper-based information systems and non-integrated computer systems that provide paper or disk outputs result in many information errors, including missing data, redundant data, numerical errors that result from being incorrectly keyed into the system, incorrect calculations based on numerical errors, and bad decisions based on incorrect or old data.

WikiMatrix

Bởi vì các sai số loại bỏ nhau trong cách tính toán của ông về thị sai, lý thuyết của ông về quỹ đạo Mặt Trăng, và những yếu tố khác, kết quả ông thu được giá trị xấp xỉ.

Because of cancelling errors in his parallax p, his theory of the Moon’s orbit, and other factors, this p was approximately correct.

WikiMatrix

Ông ấy tính toán vận tốc ánh sáng tới sai số 2% giá trị thực của nó.

He calculates the speed of light to within two percent of its actual value.

QED

Các chữ số này dựa trên tính toán năm 1853 của William Shanks có chứa một lỗi sai bắt đầu từ chữ số thứ 528.

The digits were based on an 1853 calculation by English mathematician William Shanks, which included an error beginning at the 528th digit.

WikiMatrix

Tính toán phương sai phải luôn luôn được tính bằng cách lấy số tiền dự kiến hoặc ngân sách và trừ đi giá trị thực tế / dự báo.

Variance calculation should always be calculated by taking the planned or budgeted amount and subtracting the actual/forecasted value.

WikiMatrix

Bài toán này dễ hơn nhiều so với con số sai tôi đang tính

This is a much easier problem than what I was doing

QED

Giá trị của Newcomb cho thị sai Mặt Trời (và cho hằng số quang sai và hằng số hấp dẫn Gauss) được đưa vào hệ thống hằng số thiên văn quốc tế đầu tiên vào năm 1896, mà được sử dụng để tính toán lịch thiên văn cho đến tận năm 1964.

Newcomb’s value for the solar parallax (and for the constant of aberration and the Gaussian gravitational constant) were incorporated into the first international system of astronomical constants in 1896, which remained in place for the calculation of ephemerides until 1964.

WikiMatrix

Phương pháp lấy mẫu lại Jackknife được áp dụng cho dữ liệu phân giỏ để tính toán phương sai mẫu của tỷ lệ phần trăm thay đổi cho một chỉ số.

Jackknife resampling is applied to bucketed data to calculate the sample variance of the percent change of a metric.

support.google

Ý tôi là, bất kì ai biết về máy tính đều có thể thấy nó sai, bởi vì tính toán được định nghĩa như thao tác biểu tượng, thường được nghĩ tới như những con số 0 và 1 mà không phải bất cứ một biểu tượng nào.

I mean, anybody who’s thought about computers at all can see that that’s wrong, because computation is defined as symbol manipulation, usually thought of as zeros as ones, but any symbols will do.

ted2019

Nhiều dự đoán hiện tại của 2P dự đoán dự trữ sẽ nằm trong khoảng từ 1150 đến 1350 Gb, nhưng một số tác giả đã viết rằng do thông tin sai lệch, giữ thông tin và tính toán dự trữ sai lệch, dự trữ 2P có thể gần 850-900 Gb.

Many current 2P calculations pdict reserves to be between 1150 and 1350 Gb, but some authors have written that because of misinformation, withheld information, and misleading reserve calculations, 2P reserves are likely nearer to 850–900 Gb.

WikiMatrix

Trong khi số tiền xem hòa nhạc thì không mấy đáng kể, ta lại dễ mắc những tính toán sai lệch tương tự trong những sự kiện quan trọng hơn, như chọn nhà, bạn đời, hay cả công việc.

While the stakes involved in concert-going are low, we’re susceptible to similar miscalculations in more serious commitments, like homes, partners, and jobs.

ted2019

Nhà toán học Anh William Shanks nổi tiếng vì dành 15 năm để tính toán π tới 707 chữ số (hoàn thành năm 1873), nhưng về sau người ta tìm thấy một lỗi sai ở chữ số thứ 528, kéo tất cả những số đằng sau sai theo.

British mathematician William Shanks famously took 15 years to calculate π to 707 digits, but made a mistake in the 528th digit, rendering all subsequent digits incorrect.

WikiMatrix

Some researchers claim the IOM was too definitive in its recommendations and made a mathematical mistake when calculating the blood level of vitamin D associated with bone health.

WikiMatrix

Mặc dù ước tính của Huygens là khá gần với giá trị hiện đại, các nhà lịch sử thiên văn học thường không kể tới tính toán của ông do ông đặt ra nhiều giả thiết không được chứng minh (và không đúng) để có thể tính toán kết quả; độ chính xác trong giá trị của ông dường như có sự may mắn hơn là một phép đo tốt, với rất nhiều sai số loại trừ nhau.

Although Huygens’ estimate is remarkably close to modern values, it is often discounted by historians of astronomy because of the many unproven (and incorrect) assumptions he had to make for his method to work; the accuracy of his value seems to be based more on luck than good measurement, with his various errors cancelling each other out.

WikiMatrix

Mặc dù phương pháp này đã bị phê phán sau này là quá thô, von Neumann nhận thức được điều đó vào thời gian đó: ông dùng bởi vì nó nhanh hơn (theo thời gian tính toán) các phương pháp khác mà ông có vào thời điểm đó, và cũng để ý rằng khi phương pháp này cho ra sai số quá lớn, nó rất dễ nhận thấy, không như các phương pháp khác có thể không đúng một cách tinh vi.

Though this method has been criticized as crude, von Neumann was aware of this: he justified it as being faster than any other method at his disposal, and also noted that when it went awry it did so obviously, unlike methods that could be subtly incorrect.

WikiMatrix

Nhà điều hành nhượng quyền thương mại có thể dễ dàng tăng doanh thu báo cáo bằng cách lấy nhiều cửa hàng hơn dưới sự quản lý trực tiếp, nhưng điều đó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho lợi nhuận của doanh nghiệp và doanh thu kế toán tăng lên có thể gây ấn tượng sai lệch về tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp cơ bản, nếu không tính đến doanh số của hệ thống.

A franchise operator can easily increase its reported revenue by taking more outlets under direct management, but that may not be the best option for the profitability of the business, and the increase in accounting revenue it generates may give a misleading impssion of the rate of growth of the underlying business, if system sales are not taken into account.

WikiMatrix

Cả hai phong cách chứng minh đều sử dụng một đối số mã hóa ngẫu nhiên (random coding argument), trong đó bảng mã (codebook) dùng trên toàn thể kênh truyền, được kiến tạo một cách tùy tiện (randomly constructed) – việc làm này hòng nhằm mục đích giảm ước tính phức tạp trong tính toán, trong khi vẫn chứng minh được sự tồn tại của một mã thỏa mãn yêu cầu về một xác suất sai số nhỏ đối với bất cứ một tỷ lệ dữ liệu nào đó có giá trị thấp, dưới dung lượng của kênh truyền.

Both types of proofs make use of a random coding argument where the codebook used across a channel is randomly constructed – this serves to make the analysis simpler while still proving the existence of a code satisfying a desired low probability of error at any data rate below the channel capacity.

WikiMatrix

Trong một số trường hợp khác, các chính phủ có thể cố ý báo cáo sai tỷ lệ lạm phát, ví dụ, chính phủ Argentina đã bị chỉ trích bởi các thao túng dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như số liệu lạm phát và GDP, cho lợi ích chính trị và giảm thanh toán của mình trong nợ quốc gia tính theo chỉ số lạm phát.

In some other cases, governments may intentionally report false inflation rates; for instance, during the psidency of Cristina Kirchner (2007–2015) the government of Argentina was criticised for manipulating economic data, such as inflation and GDP ps, for political gain and to reduce payments on its inflation-indexed debt.

WikiMatrix

Sĩ Số Trong Tiếng Tiếng Anh

Nắm Trọn Bộ Từ Vựng Về Nhà Cửa Trong Tiếng Anh

100 Từ Vựng Tiếng Anh Về Nghề Nghiệp

Học Tiếng Anh Theo Chủ Đề Các Món Ăn Truyền Thống Của Việt Nam

Từ Vựng Tên Các Món Ăn Bằng Tiếng Anh Phổ Biến Nhất

Bạn đang xem bài viết Sai Số Tính Toán Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2300 / Xu hướng 2380 / Tổng 2460 thumb

http://gamek.vn/mobile-social/lien-minh-chien-than-tang-giftcode-nhan-dip-open-beta-20150722180057255.chn

https://gamek.vn/mobile-social/lien-minh-chien-than-an-dinh-ngay-open-beta-22-07-20150721163915348.chn

https://gamek.vn/mobile-social/lien-minh-chien-than-he-lo-nhung-hinh-anh-viet-hoa-dau-tien-20150709174957145.chn

https://gamek.vn/mobile-social/lien-minh-chien-than-an-dinh-ngay-close-beta-16-07-2015-20150713115440358.chn

https://gamek.vn/mobile-social/ngay-dau-open-beta-cua-lien-minh-chien-than-22-07-2015-20150722170210929.chn

https://gamek.vn/mobile-social/lien-minh-chien-than-tang-giftcode-nhan-dip-close-beta-2015071414514913.chn

https://gamek.vn/mobile-social/lien-minh-chien-than-tang-giftcode-nhan-dip-open-beta-20150722180057255.chn

https://gamek.vn/mobile-social/nhung-game-mobile-online-ra-mat-tai-viet-nam-trong-thang-7-p-1-20150803235905294.chn

http://en.gamehub.vn/hub/lien-minh-chien-than-thong-cao-openbeta-22-7-2015.100195/

https://gamehub.vn/hub/lien-minh-chien-than-chung-to-minh-khong-phai-dang-vua-dau.99961/

https://gamehub.vn/hub/lien-minh-chien-than-giftcode-tan-thu.99838/

https://gamehub.vn/hub/lien-minh-chien-than-an-dinh-ngay-close-beta-16-07-2015.99635/

https://gamehub.vn/hub/lien-minh-chien-than-thong-cao-openbeta-22-7-2015.100195/

https://gamehub.vn/hub/ngay-dau-open-beta-cua-lien-minh-chien-than-22-07-2015.100253/

http://gamesao.vietnamnet.vn/game-mobile/danh-gia-ngay-dau-open-beta-cua-lien-minh-chien-than-11379.html

http://m.gamesao.vietnamnet.vn/game-mobile/danh-gia-ngay-dau-open-beta-cua-lien-minh-chien-than-11379.html

http://gamesao.vietnamnet.vn/kho-game/lien-minh-chien-than-341.html

https://game8.vn/tin-moi/game8-tang-300-giftcode-gmo-3d-lien-minh-chien-than-tri-gia-gan-500-trieu-9818

http://game8.vn/game-mobile/gmo-lien-minh-chien-than-se-den-tay-game-thu-viet-trong-3-ngay-nua-9768

https://game8.vn/tin-moi/gmo-lien-minh-chien-than-khong-qua-nhieu-nguoi-choi-ngay-dau-ra-mat-9855

https://game4v.com/lien-minh-chien-than-tang-pet-khung-trong-dot-cap-nhat-phien-ban-moi-244031.g4v

https://game4v.com/tang-500-giftcode-lien-minh-chien-than-nhan-dip-closed-beta-224603.g4v

https://game4v.com/lien-minh-chien-than-an-dinh-ngay-open-beta-ngay-2207-227426.g4v

https://game4v.com/trai-nghiem-lien-minh-chien-than-ngay-dau-close-beta-tai-viet-nam-225603.g4v

https://game4v.com/soi-lien-minh-chien-than-ngay-dau-open-beta-227960.g4v

https://game4v.com/lien-minh-chien-than-chinh-thuc-ve-viet-nam-223460.g4v

https://game4v.com/con-3-ngay-de-game-thu-quay-cung-lien-minh-chien-than-224260.g4v

https://game4v.com/tang-500-giftcode-lien-minh-chien-than-nhan-dip-open-beta-228438.g4v