Xem Nhiều 11/2022 #️ Kinh Nghiệm Hay Rèn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh / 2023 # Top 19 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 11/2022 # Kinh Nghiệm Hay Rèn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Kinh Nghiệm Hay Rèn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh / 2023 mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khi bồi dưỡng giáo viên thường ôn lại cấu trúc ngữ pháp, yêu cầu học sinh làm bài tập trong sách rồi chữa bài cho học sinh … Như vậy, học sinh không biết nhiều các dạng bài, khó hệ thống kiến thức, không nắm được cách thức, phương pháp làm một dạng bài cụ thể dẫn đến chất lượng bài thi thấp, kết quả giải không cao.

Cung cấp các dạng bài thường có trong đề thi

Việc cung cấp và giúp học sinh nhận biết các dạng bài thường gặp trong đề thi giúp học sinh có sự khái quát, tổng quan về các dạng bài tập. Qua đó, đỡ bỡ ngỡ và tự tin hơn trong quá trình làm bài thi.

Các dạng bài thường gặp trong đề thi đó là:

+ Give the correct tense of the verbs in brackets.

+ Give the correct form of the words in brackets/ Complete sentence or passage with one suitable word.

+ Write the complete sentences, using the words/ phrases given.

+ Rewrite the second sentence so that it has similar meaning to the first one

+ Complete sentence/ passage with one suitable preposition.

+ Put these words in order to complete sentences.

+ Correct the mistakes in each sentence.

+ Read the passage then answer the questions.

+ Writing letter/ essay.

Hướng dẫn học sinh cách thức, phương pháp làm từng dạng bài

Giáo viên hướng dẫn và yêu cầu học sinh khi gặp bất cứ dạng bài nào cần phải thực hiện trình tự các bước giải bài, không được làm tắt.

Dạng bài thứ nhất: Give the correct tense of the verbs in brackets.

Bước 1: Xác định thì của động từ dựa vào các dấu hiệu nhận biết của thì đó trong câu hoặc dựa vào nội dung, tình huống của câu.

Ví dụ: We usually (play)…………… sports in the afternoon.

“Usually” là trạng từ chỉ tần suất, sự thường xuyên, lặp đi lặp lại của một hành động, sự việc …. do vậy ta xác định động từ trong ngoặc phải được chia ở thì Hiện tại đơn giản: We usually play sports in the afternoon.

Bước 2: Xác định dạng câu là khẳng định, phủ định hay câu hỏi.

Ví dụ: They (learn)…………… for two years.

Trong câu trên không có từ “not” đứng trước động từ, cũng không có dấu “?” ở cuối câu, do vậy ta xác định câu trên cần phải chia động từ ở dạng câu khẳng định: They have learned/learnt for two years.

Bước 3: Xác định câu đó là câu thể chủ động (active) hay câu thể bị động (passive)

Ví dụ: He (kick)…………… the ball into the goal.

Trong câu trên chủ ngữ “He” tự mình có thể thực hiện được hành động “kick the ball”, do vậy ta xác định câu trên cần phải chia động từ ở câu thể chủ động (active): He kicked the ball into the goal.

Bước 4: Xác định động từ trong ngoặc có chia theo cấu trúc nào khác hay không

Ví dụ : He asked me (give)…………… him some money.

Trong câu trên có sử dụng cấu trúc “Ask somebody to do something”, do vậy động từ “give” phải được chia theo cấu trúc ở dạng nguyên thể “to infinitive”: He asked me to give him some money.

Dạng bài thứ hai: Give the correct form of the words in brackets/ Complete sentence/ passage with one suitable word.

Bước 1: Xác định từ cần điền vào chỗ trống thuộc từ loại nào (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, mạo từ .v..v…) dựa vào các dấu hiệu nhận biết của những từ/ cụm từ đứng trước hoặc đứng sau chỗ trống hoặc dựa vào cấu trúc ngữ pháp trong câu.

Nếu từ cần điền là danh từ thì cần xem xét danh từ đó là số nhiều hay số ít, danh từ chỉ người hay chỉ vật.

Nếu từ cần điền là động từ thì cần xem xét động từ đó thuộc thể chủ động hay bị động và được chia ở thì nào.

Nếu từ cần điền là tính từ/ trạng từ thì cần xem xét tính từ/ trạng từ đó mang nghĩa tích cực hay mang nghĩa không tích cực.

Bước 2: Hướng dẫn học sinh nắm được cách thành lập từ (tính từ, trạng từ, danh từ…). Cung cấp cho học sinh các tiền tố (preffix), hậu tố (suffix) và các ví dụ, các từ được thành lập từ những từ phái sinh để học sinh học thuộc.

Bước 3: Lựa chọn từ phù hợp nhất để hoàn thiện câu hoặc đoạn văn.

Dạng bài thứ ba: Write the complete sentences, using the words/ phrases given

Đây là dạng bài tập sử dụng những từ/ cụm từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh, trước khi hướng dẫn trình tự các bước thực hiện, giáo viên cần lưu ý học sinh một số điểm quan trọng để tránh nhầm lẫn với những dạng bài khác:

+ Thứ nhất: Không được thay đổi trật tự các từ cho sẵn trong câu.

+ Thứ hai: Chỉ được thêm từ, không được bớt từ.

+ Thứ ba: Chia động từ theo thì hoặc theo cấu trúc dựa vào các dấu hiệu nhận biết và các thành phần trong câu.

Bước 1: Đọc kỹ các từ/ cụm từ cho sẵn, xác định thì của động từ và các cấu trúc ngữ pháp sử dụng trong câu.

Bước 2: Xác định các từ, cụm từ cần phải thêm vào trong câu (thường là các mạo từ, giới từ, tính từ sở hữu hoặc liên từ …)

Bước 3: Xác định dạng câu là khẳng định, phủ định hay câu hỏi.

Dạng bài thứ tư: Rewrite the second sentence so that it has similar meaning to the first one.

Đây là dạng bài đòi hỏi ta phải sử dụng một cấu trúc ngữ pháp khác thay thế cho cấu trúc được sử dụng trong câu đã cho để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

Bước 1: Xác định cấu trúc ngữ pháp sử dụng trong câu đã cho, kết hợp với tìm hiểu nội dung của câu.

Bước 2: Dựa vào từ gợi ý cho sẵn trong câu thứ hai để xác định dạng câu và cấu trúc viết lại câu.

Dạng bài thứ năm: Complete sentence/ passage with one suitable preposition.

Bước 1: Hướng dẫn học sinh nắm được tính chất cơ bản nhất của giới từ.

Bước 2: Cung cấp cho học sinh một số giới từ đi sau các động từ hoặc các tính từ quen thuộc.

Bước 3: Hướng dẫn học sinh xác định và lựa chọn giới từ cần điền vào chỗ trống dựa vào các dấu hiệu nhận biết là các từ/ cụm từ (thường là các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn hoặc các động từ, tính từ) đứng trước hoặc đứng sau chỗ trống.

Dạng bài thứ sáu: Put these words in order to complete sentences.

Đây là dạng bài tập sắp xếp những từ/ cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh, trước khi hướng dẫn trình tự các bước thực hiện dạng bài, giáo viên cần lưu học sinh một số điểm quan trọng để tránh nhầm lẫn với những dạng bài khác:

+ Thứ nhất: Không được thêm từ, không được bớt từ.

+ Thứ hai: Không được chia động từ theo thì hoặc theo cấu trúc (trừ

trường hợp đầu bài yêu cầu).

Bước 1: Đọc kỹ các từ, cụm từ cho sẵn để hiểu khái quát nội dung chính của câu và phát hiện ra các cấu trúc ngữ pháp được sử dụng trong câu. Đếm số lượng từ/ cụm từ trong câu mục đích để tránh bỏ sót từ hoặc cụm từ sau khi đã sắp xếp lại.

Bước 2: Hướng dẫn học sinh lựa chọn những từ có thể đi với nhau để ghép thành những cụm từ hoặc mệnh đề ngắn. Sử dụng những cụm từ hoặc mệnh đề ngắn để ghép thành những mệnh đề dài hơn, rồi từ những mệnh đề dài ghép thành câu hoàn chỉnh.

Bước 3: Rà soát lại để kiểm tra cấu trúc và nội dung câu. Đếm lại số lượng từ/ cụm từ trong câu xem có đủ so với số lượng từ/ cụm từ đã cho hay không.

Dạng bài thứ bảy: Correct the mistakes in each sentence.

Bước 1: Giúp học sinh tìm hiểu về những loại lỗi thường gặp trong câu hoặc trong đoạn văn.

Bước 2: Gạch chân các lỗi sai và chữa lại câu đúng.

Dạng bài thứ tám: Read the passage then answer the questions.

Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi để xác định: Câu hỏi thuộc dạng câu hỏi gì? (câu hỏi nghi vấn hay câu hỏi có từ để hỏi). Thì của động từ trong câu thuộc thì nào? Nội dung câu hỏi muốn hỏi về điều gì? Câu hỏi cho chủ ngữ hay tân ngữ trong câu? Chủ ngữ /tân ngữ trong câu hỏi là về người hay vật? Câu hỏi thuộc thể chủ động hay bị động?

Bước 2: Đọc lần lượt từng câu hỏi và tìm thông tin trong bài đọc để trả lời.

Dạng bài thứ chín: Writing letter/ essay.

Với dạng Writing letter có các bước như sau:

Bước 1: Hướng dẫn và giúp học sinh nắm được cấu trúc chính của một bức thư, và thể loại thư.

Thông thường một bức thư gồm có 5 mục chính sau: Greeting, Opening, Body, Concluding, Closing.

Thư viết có 2 thể loại, đó là: Formal style và Informal style

Bước 2: Hướng dẫn và giúp học sinh phân biệt thể loại thư giữa formal style và informal style, đồng thời cung cấp cho học sinh những câu thường sử dụng trong mỗi thể loại thư cũng như tùy thuộc vào nội dung của mỗi bức thư.

Bước 3: Giới thiệu một số bài mẫu giúp học sinh có sự so sánh, đối chiếu.

Với dạng Writing essay có các bước sau:

Bước 1: Hướng dẫn và giúp học sinh nắm được cấu trúc chính của một bài viết

Bước 2: Hướng dẫn và giúp học sinh nắm được những thông tin, dữ liệu chính cần đưa ra trong mỗi đoạn văn của bài viết.

Cung cấp các bài tập, tài liệu, hướng dẫn học sinh làm bài tập theo từng dạng bài, từng chuyên đề

Sau khi giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu các dạng bài và các bước thực hiện đối với từng dạng bài thì giáo viên cần sưu tầm các bài tập, sách tham khảo, tài liệu bồi dưỡng … để giúp học sinh thực hành giải các bài tập theo từng dạng bài và từng chuyên đề đã hướng dẫn.

Mỗi dạng bài, chuyên đề cần dành thời gian khoảng từ 10 đến 15 tiết để thực hành, luyện tập.

Thực hành giải một số đề thi học sinh giỏi các năm học trước

Giáo viên sưu tầm đề thi học sinh giỏi các cấp từ những năm học trước để tổ chức cho học sinh thi thử nhằm giúp các em cọ sát, rèn luyện và đánh giá chất lượng của học sinh giúp giáo viên có sự điều chỉnh cần thiết.

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Kinh Nghiệm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Cho Học Sinh Tiểu Học / 2023

,4,5. 4.Phạm vi nghiên cứu: -Trong chương trình tiếng Anh tiểu học. + Ngữ pháp:Các thì tiếng Anh cơ bản,các cấu trúc ngữ pháp 5.Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh tiểu học nhằm giúp học sinh: + Nắm được kiến thức cơ bản của môn tiếng Anh. + Sử dụng tốt từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp đã học để làm một số bài tập khó. + Có kĩ năng viết được các bài luận ngắn theo các chủ điểm. + Hình thành cho học sinh kĩ năng giao tiếp ban đầu bằng tiếng Anh. 6.Phương pháp nghiên cứu: -Để thực hiện nội dung của đề tài,tôi đã sử dụng một số phương pháp cơ bản như sau: -Tổng hợp lý luận thông qua các tài liệu,sách giáo khoa và thực tiễn bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh tiểu học. -Tiến hành khảo sát chất lượng học sinh qua các đợt thi học sinh giỏi tiếng Anh tại trường. -Đúc rút kinh nghiệm qua quá trình nghiên cứu. 7.Thời gian thực hiện: -Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012. B. gi¶I quyÕt vÊn ®Ò : I.Một số vấn đề về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiển 1.Cơ sở lý luận: Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ rất quan trọng, khó khăn nhưng rất đỗi vinh dự. Học sinh giỏi là những học sinh có tố chất đặc biệt khác với các học sinh khác về kiến thức, khả năng tư duy. Như vậy, tiết dạy bồi dưỡng học sinh giỏi đòi hỏi giáo viên phải có sự chuẩn bị và đầu tư nhiều hơn là tiết dạy bình thường trên lớp, thậm chí phải có quá trình tích lũy kinh nghiệm qua thời gian mới có thể đạt hiệu quả và thuyết phục học sinh, làm cho các em thực sự hứng thú và tin tưởng. Đó là yêu cầu của Ban giám hiệu trường và cũng là mục tiêu của người bồi dưỡng. Giáo viên tham gia bồi dưỡng phải có sự học tập và trao đổi nhiều cùng với lòng quyết tâm cao mới có thể đạt được yêu cầu của công việc. Bởi vì học sinh giỏi có nhiều điểm khác so với học sinh bình thường từ kiến thức cho đến tư duyVì vậy, với chuyên đề này tôi đưa ra những suy nghĩ của mình với mong muốn góp phần trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ học tập lẫn nhau để cùng tiến bộ. Đó cũng là nội dung, mục đích hướng tới của sáng kiến kinh nghiệm. 2.Cơ sở thực tiển - Trên thực tế thời gian của một bài thi là 60 phút hoặc 90 phút song nội dung chương trình thi lại rất rộng.Vì vậy đòi hỏi các em cần lỉnh hội kiến thức một cách chắc chắn và đầy đủ,điều đó chính là yêu cầu khó khăn nhất cho cả người dạy lẫn người học.Đồng thời thời gian bồi dưỡng của giáo viên chưa nhiều,chỉ được bồi dưỡng qua các tiết theo thời khóa biểu.Vì vậy giáo viên còn nhiều băn khoăn cần nghiên cứu tìm giải pháp khắc phục và đó chính là mục đích chính của đề tài này. II. Thực trạng và nguyên nhân: 1.Thực trạng: a.Thuận lợi : - Các yếu tố chủ quan có ảnh hưởng tích cực tới đề tài: + Là giáo viên tiếng Anh đứng lớp qua nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu giảng dạy tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu suy gẫm về chuyên môn cũng như tính hiệu quả của giờ lên lớp, đặc biệt là giờ dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. + Bản thân tôi chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, tham khảo nhiều tài liệu, về ngữ pháp, bài tập nâng cao, các đề thi học sinh giỏi thành phố, tỉnh, quốc giaSau đó, tôi ghi chép và tích lũy thường xuyên. + Bản thân thường xuyên trao đổi với đổng nghiệp trong và ngoài giờ dạy để học hỏi và đúc rút kinh nghiệm cần thiết để áp dụng trong quá trình bồi dưỡng. + Ban giám hiệu có sự động viên sâu sắc đúng mức đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. + Một số học sinh giỏi siêng năng và ham học. + Những năm gần đây các kì thi HSG tiếng Anh chủ yếu được tổ chức qua mạng Internet,cứ mỗi tuần mở ra một vòng thi giup học sinh dể dàng vào thi và thực sự gây hứng thú cuốn hút được các em. b.Khó khăn: - Trường tôi là một trường ở vùng nông thôn, tài liệu sách tham khảo ở thư viện còn hạn chế. Vì thế, chưa có đủ tư liệu để học sinh và giáo viên tham khảo, nghiên cứu một cách thoải mái, dễ dàng. Đa số học sinh là con em nông dân, gia đình còn nghèo nên cha, mẹ chỉ lo kinh tế không có thời gian quan tâm và đôn đốc việc học của các em nên nguồn học sinh giỏi khá hạn chế. - Hầu hết gia đình các em đều chưa co máy vi tính nối mang Internet. - Phụ huynh cũng như học sinh còn "coi nhẹ" môn Tiếng Anh. * Với những khó khăn như vậy cho nên nhưng năm học trước đây khi chưa áp dụng những kinh nghiệm BDHSG này thì số lượng học sinh giỏi bộ môn tiếng Anh của các lớp còn thấp. 2.Nguyên nhân: a.Nguyên nhân từ phía GV: - Chưa đầu tư nhiều thời gian cho việc nghiên cứu phương pháp dạy HSG. - Thời gian bồi dưỡng cho học sinh còn hạn chế. b.Nguyên nhân từ phía HS: - Học sinh chưa chú trọng đến môn tiếng Anh vì nó còn là môn học tự chọn. - Học sinh chưa có đầy đủ tài liệu để học tập và tự bồi dưỡng thêm. c.Nguyên nhân từ phía phụ huynh: - Nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con cái. III.GI¶I PHÁP THỰC HIỆN: Công tác chuẩn bị : BDHSG là công tác quan trọng đòi hỏi ở giáo viên lòng nhiệt tình,luôn tìm tòi học hỏi sáng tạo,dành nhiều thời gian nghiên cứu và giảng dạy.Bên cạnh đó cũng rất cần sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường,tổ CM có kế hoạch và sắp xếp lịch bồi dưỡng hợp lý,tạo điều kiện thuận lợi nhằm không bị chồng chéo trong việc dạy của giáo viên và việc học các bộ môn khác của học sinh.Ngoài ra sự tích cực thi đua học tập của học sinh là yếu tố quyết định kết quả bồi dưỡng.Trong quá trình giảng dạy tôi đã nhận thấy rằng cần phải có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể về nội dung chương trình môn tiếng Anh tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5,nhằm giúp các em hệ thống lỉnh hội kiến thức một cách dễ dàng.ngoài những yếu tố trên thì chúng ta không thể thiếu sự giúp đỡ hổ trợ của phụ huynh học sinh.Vì vậy tôi đã trực tiếp mời riêng những phụ huynh có con em học giỏi tiếng Anh,trao đổi về tình hình học tập của các em để phụ huynh thấy được vai trò cần thiết về viêc bồi dưỡng của con em mình.Từ đó họ có những quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian,về tài liệu phục vụ học tập và nhắc nhở các em học tập ở nhà tốt hơn. 2.Phương pháp tiến hành: - Nhằm giúp học sinh tiếp nhận và tìm hiểu môn tiếng Anh ngoài việc giảng dạy tại lớp người bồi dưỡng phải cung cấp cho học sinh những tên sách cần thiết để học sinh tìm đọc ở thư viện và các nguồn khác. - Giáo viên bồi dưỡng phải có kế hoạch, phương pháp yêu cầu học sinh phải có tinh thần tự học cũng như phải có biện pháp kiểm tra, nắm bắt vấn đề tự học và nghiên cứu của học sinh.Cần vận dụng và đổi mới phương pháp dạy học tạo cho học sinh có cách học chủ động,không gò bó áp đặt và giáo viên cũng phải luôn khích lệ những sáng tạo của học sinh. - Chọn lọc một số đề thi qua các kỳ thi học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh cách tiếp cận đề, hiểu đề nắm yêu cầu đề ra giúp các em tránh bở ngỡ khi gặp các dạng bài mới. - Ra đề cho học sinh làm trên lớp, kể cả bài làm ở nhà. Giáo viên chấm bài, chữa lỗi cho học sinh cẩn thận, đầy đủ đồng thời nêu ra những hạn chế của từng học sinh. Giúp các em thấy những lỗi sai của mình để khắc phục. - Việc BDHSG thông qua các kì thi viết hoặc giao lưu Olympic tiếng Anh đòi hỏi ở các em cần nắm đươc kiến thức Tiếng Anh một cách toàn diện,song hiện nay các kì thi tổ chức qua mạng ngoài những yếu tố đó học sinh cần phải biết cách sử dụng và thao tác máy thành thạo.Cho nên tạo điều kiện đẻ các em được luyện tâp trên máy là rất cần thiết và càng nhiều càng tốt. Ví dụ: - Vở bài tập bổ trợ nâng cao lớp 3, 4,5 - Vở luyện bài tập lớp 3, 4,5 - 50 bộ đề lớp 3, 4,5 - Activity book 1, 2 - Vở tự luyện Olympic 3, 4,5 - Một số đề thi các cấp. Sau khi đã tuyển chọn, lập đội tuyển học sinh giỏi, thời gian còn khoảng 2 tháng là đến ngày thi, giáo viên cho học sinh làm các bài tập trong các quyển sách mà giáo viên cung cấp . Giáo viên có thể sửa tại lớp những phần các em thường sai để khi gặp lại dạng bài đó các em không phải bỡ ngỡ. b. Giáo viên bồi dưỡng phải có kế hoạch, phương pháp yêu cầu học sinh phải có tinh thần tự học, tự rèn là vấn đề quan trọng trong thời gian bồi dưỡng.Giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học. Đối với học sinh lớp 4 cần nắm vững những phần quan trọng đã học ở lớp 3 như: * Ngữ pháp: VD1: - Cách chia động từ " TOBE " VD2: - Cách chia động từ " TO HAVE " VD3: - Mẫu câu hỏi và đáp về số lượng: How many.. ? + How many books are there on the table? VD4: - Mẫu câu hỏi với các từ để hỏi: What/Where/When + Where do you live? *Từ vựng: - Nắm lại các từ chỉ đồ dùng học tập VD: book , notebook , pen , ruler v ..v.. - Cụm từ nói về gia dình : VD:father , mother , brother , sister,grandfather,grandmother - Cụm từ chỉ các phòng trong nhà : VD: living room, bathroom, bedroom, kitchen,dining room. Các em nắm vững những kiến thức này để làm nền tảng cho lớp 4. Bởi kiến thức cơ bản là cái gốc cần thiết tối thiểu cho học sinh giỏi trước khi muốn tiếp thu kiến thức mới . c. Chọn lọc một số đề thi qua các kỳ thi học sinh giỏi của một số năm trước , hướng dẫn học sinh định hướng cho phương pháp làm bài sau này. Chỉ có kiến thức ngôn ngữ môn tiếng Anh thì chưa đủ để đảm bảo thành công trong một kì thi học sinh giỏi. Bởi vậy, xác định nội dung ôn tập cho học sinh cũng là điều khó khăn của người bồi dưỡng. Điều lo lắng nhất là sợ đề ôn không đúng với đề ra. Tuy vậy, mỗi giáo viên bồi dưỡng đều phải có định hướng về kiến thức gắn với những chuyên đề ôn tập để giúp học sinh ôn tập có hiệu quả. Tuy nhiên theo tôi dù bồi dưỡng như thế nào đi nữa giáo viên cũng phải soạn ra một số đề thường gặp ở các kỳ thi trước. - Ở phần từ vựng giáo viên có thể cho học sinh làm một số dạng bài sau: + Khoanh tròn một từ khác loại: VD : dog ship cat bird + Chọn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại: VD: can have * watch badminton + Viết đoạn văn ngắn về bản thân, những người thân trong gia đình, bạn thân, giáo viên, con vật em yêu thích, môn học yêu thích, hoạt động hằng ngày, món ăn yêu thích + Hay viết đoạn văn theo thông tin cho sẵn: Name : Duy Anh Age : 21 Country : Vietnam Birthday: May Time to go to school: 6.30 Favourite subject: English Ability: play football, draw pictures + Viết câu / đoạn văn theo từ gời ý: 1.father's / Hung 2. Oh. house/big? a livingroom/two bedrooms/house. - Chúng ta có thể cho dạng bài tập điền từ khuyết trong câu hoặc đoạn văn: VD: Hi. My.. is Mai . This is my . This is my He is 30. This is my . She is 25. This is my . His .. is Minh . He is 4 . I love my family. + Hay chúng ta có thể cho các em đặt câu hỏi cho câu trả lời: VD : 1. It's ten o'clock. 2. She has lunch at 11.30 every dayv..v + Chúng ta có thể cho các em nhìn tranh và hoàn thành câu : VD: This is my . I have - HoÆc mét sè d¹ng bµi tËp nh­ sau : GhÐp c©u ë cét A víi c©u ë cét B cho ®óng A B 1.Where is Mary from? 2.Where does Lan live? 3.When were you born? 4.What does your mother do? 5.What is Nga doing? 6.How often does Minh go to school? 7.What did you do last night? 8.How many students are there in your class? 9.Why is Lan happy today? 10.Who does Hoa live with? a. She is an engineer. b. Six days a week. c. Because she gets good marks. d. She comes from Britain. e. There are thirty- five. f. Her uncle and aunt. g. In My Duc district , Hanoi capital. h. She is cooking dinner. i. On May 6th 1998. j. I did my homework. Answers: 1 d ; 2 g ; 3 i ; 4 a ; 5 h ; 6 b ; 7 j ; 8 e ; 9 c ; 10 f . II. Chän ®¸p ¸n ®óng A, B, C hoÆc D: She is from Moscow , so she is A. Chinese B. Russian C. American D. Vietnamese He lives .. 86 Tran Hung Dao street. A. on B. in C. at D. from Look! It . again. A. rains B. is raining C. raining D. to rain How often do you play tennis?- I .. play it A. often B. sometimes C. never D. all A, B, C Where Mrs Mai live two years ago? A. did B. do C. does D. is She works in a hospital, so she is a A. teacher B. driver C. worker D. nurse Music, English, Math are at school. A. subjects B. favourites C. games D. festivals There .. a lot of people at the party last night. A. did B.are C.was D. were Answers: 1 B ; 2 C ; 3 B ; 4 D ; 5 A ; 6 D ; 7 A ; 8 D . III. Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc The children . ( play ) in the garden now. Mai usually .( study ) her lessons in the early evening. They ( buy ) that house in 1996. We . ( not have ) our lessons yesterday. Lan and Minh .( not take ) a bus to school everyday. There are some black clouds in the sky. I think it ( rain). IV. §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng ( 1.5 ® ) It ( 1 )teachers' day last chúng tôi had celebrations ( 2 ) the school yard. ( 3 ) were a lot of teachers and chúng tôi ( 4) sang and danced, some told funny stories and some ( 5 ) exciting games.Everyone enjoyed ..( 6 ) celebrations very much V. §äc kü ®o¹n v¨n sau råi tr¶ lêi c©u hái: Last month, the students in Hanoi city had an English language festival . At eight o'clock in the morning , the festival began. All the teachers and students at the festival were in beautiful school uniforms.Flowers were chúng tôi had a big concert in the school chúng tôi danced, sang , told stories and performed plays in English . They had a big party ,too. The festival finished at half past eleven .They altogether enjoyed a good time. Questions: What did the students in Hanoi city have last month? Did the teachers and the students wear uniforms at the festival? Where did they have a big concert? What did they do at the festival? 5. What time did the festival finish ? VII: Dùa vµo tranh gîi ý, em h·y hoµn thµnh " ch÷ d­íi ®©y vµ cho biÕt tõ <=6 <=4 <=8 Nói tóm lại, chúng ta cần cho các em nhiều dạng đề càng tốt để khi các em tham gia thi không gặp trở ngại. V. KẾT QUẢ: Sau khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm thì học sinh tích cực, chủ động học tập, hăng hái tham gia vào các cuộc thi cấp trường ,cấp huyện,cấp tỉnh và cả cấp quốc gia được tổ chức trong những năm học vừa qua. Các em tự tin và lạc quan hơn vào khả năng làm bài của mình. Kết quả cụ thể như sau : Năm học 2009 - 2010,tôi đã áp dụng vào việc bồi dưỡng HSG,năm đó nhà trường có 6 HSG tham gia thi giao lưu Olympic tiếng Anh . * Kết quả: + Cấp huyện đạt 1 giải nhì và 1giải khuyến khích. + Cấp tỉnh đạt 1 giải khuyến khích. -Năm học 2010 - 2011 : Có 5 HSG tham gia dự thi tiếng Anh qua mạng Internet. * Kết quả: + Cấp huyện đạt 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích. + Cấp tỉnh đạt 1 giải khuyến khích. + Cấp quốc gia 1 em đạt huy chương Bạc -Năm học 2011 -2012 tôi tiếp tục vận dụng kinh nghiệm BDHSG này và co 3 học sinh tham gia ki thi học sinh giỏi Tiêng Anh qua mạng, * Kết quả: + Cấp huyện đạt 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. + Cấp tỉnh đạt 1 giải nhì và 1 giải ba. + Cấp quốc gia 1 em đạt huy chương Đồng. IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua thực tiễn áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này trong nhà trường đã mang lại một kết quả khả quan rõ rệt. Gíao viên tham gia bồi dưỡng có sự chủ động mạnh dạn, ít gặp những lung túng và vướng mắc như trước đây khi chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm. Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm đã rút ngắn được nhiều thời gian trong bồi dưỡng mà vẫn đảm bảo được kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các em tham gia kỳ thi học sinh giỏi. Riêng các em học sinh có hứng thú tích cực học tập, tìm tòi kiến thức mới hơn. Mặc dù kết quả HSG các cấp đạt được chưa cao lắm nhưng đây chính là tiền đề giúp tôi tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hơn nữa trong phương pháp bồi dưỡng HSG trong những năm học sau. V.KẾT LUẬN: Dạy học là một nghệ thuật. Người giáo viên khi đã chọn nghề dạy học là phải có tâm yêu nghề , đặc biệt là mục tiêu hướng tới và là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của người thầy là đào tạo thật nhiều học trò giỏi. Đó là tâm nguyện của tôi cũng như bao người thầy khác. Tuy nhiên để được kết quả thành công tốt đẹp thì mỗi người giáo viên luôn tìm tòi, sáng tạo trăn trở và nỗ lực không ngừng với nhiều thách thức và phương pháp tối ưu nhất . VI.NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ xuÊt: Qua quá trình nghiên cứu đề tài này tôi xin đề xuất một vài ý kiến nhằm góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng môn tiếng Anh cho học sinh Tiểu học như sau: Phòng giáo dục nên thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên môn theo từng cụm trường cho giáo viên tiếng Anh trên toàn huyện để chúng tôi có điều kiện trao đổi, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi. Nên có chương trình cụ thể cho việc bồi dưỡng học sinh của từng khối. Cần lựa chọn và thống nhất về chương trình,sách giáo khoa bộ môn tiếng Anh tiểu học. trình độ chuyên môn nghiệp vụ và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Đây là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi nên không tránh khỏi những hạn chế. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của bạn bè đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của hội đồng khoa học. Quảng Phong , ngày 20/5/2012 Người thực hiện Hồ Thị Thanh Bình NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xếp loại: . . . . . . . . . . . TM. TỔ CHUYÊN MÔN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HĐKH TRƯỜNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xếp loại: . . . . . . . . . . . . TM.HĐKH TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HĐKH PHÒNG GIÁO DỤC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xếp loại: . . . . . . . . . . . . MỤC LỤC Lý do chọn đề tài. Cơ sở lý luận Thực trạng vấn đề Thuận lợi. Khó khăn. Số liệu thống kê. Giải pháp thực hiện. Kết quả. Bài học kinh nghiệm. Kết luận. TÀI LIỆU THAM KHẢO - Các đề thi học sinh giỏi các cấp của những năm trước. - Vở tự luyện Olympic tiếng Anh 3 , 4 - Activity book 1, 2 - Vở luyện bài tập tiếng Anh 3 , 4 - Vở bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng Anh 3 , 4 - Vở 50 bộ đề tiếng Anh 3 , 4 - Và cùng một số đề thi các cấp của kì thi trước ở tỉnh bạn.

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Kinh Nghiệm Ôn Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Lớp 9 / 2023

đại trà trên lớp, việc bồi dưỡng học sinh giỏi các môn học nói chung và bộ môn

tiếng Anh nói riêng được Ban giám hiệu nhà trường THCS Bù Nho đặc biệt

quan tâm, số lượng học sinh của trường tham gia thi học sinh giỏi các cấp ngày

càng tăng. Tuy nhiên tỷ lệ học sinh đỗ chưa cao, chưa đạt theo mục tiêu mà nhà

trường đã đề ra.

Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn tiếng Anh, những năm học

vừa qua tôi đã được nhà trường tín nhiệm, giao nhiệm vụ bỗi dưỡng học sinh

giỏi lớp 9, tôi đã trăn trở, học hỏi và nghiên cứu, tìm ra các phương pháp, kinh

nghiệm để làm sao giúp học sinh đỗ cao hơn trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Trong năm học 2009 – 2010, 2010 – 2011 tôi đã mạnh dạn áp dụng các

phương pháp, kinh nghiệm mà tôi nghiên cứu trong năm học 2008 – 2009 vào

thực tế đối với các em học sinh giỏi lớp 9 thì kết quả đã khả quan hơn.

Do vậy hôm nay tôi viết sáng kiến kinh nghiệm này với mục đích là rút

kinh nghiệm cho chính minh, nghiên cứu khoa học và chia sẻ cùng các bạn

đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường.

ifully Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 16 Ngoài ra giáo viên cũng cần phải nghiên cứu thật sâu từ cách thành lập từ trong tiếng anh Ví dụ giáo viên có thể dạy cho các em các hậu tố như less, ful, ment, ly...,và cách dùng của chúng. Ngoài ra trong các đề thi học sinh giỏi chúng thường gặp các bài về phát âm, trọng âm - Thông thường đối với các bài tập này người thầy phải dạy cho học sinh kiến thức cơ bản về âm học như các nguyên âm (vowels), phụ âm (consonants) cách đọc chúng, trong tiết học giáo viên thường phải cho các em đọc đúng, chính xác các từ vựng đã học. KINH NGHIỆM 2: XỬ LÝ CÁC BÀI TẬP TRÊN LỚP Đối tượng đa số các em là học sinh giỏi do vậy giáo viên thường xuyên làm các dạng bài tập này để các em rút kinh nghiệm qua từng bài tập. Đối với học sinh ở trường lớp 9 thì giáo viên nên soạn ra các loại bài tập riêng. Ví dụ khi dạy tới chuyên đề hình thức của động từ (verb forms) tôi cho các em làm các dạng bài tập sau. Dạng 1: Bài tập trắc nghiệm A. be B. being C. to be D. to have been A. to come B. come C. coming D. to have come A. to travel B. travel C. to have traveled D. traveling A. to learn B. learn C. learning D. to have learned A. work B. to work C. worked D. working A. cooking B. being cooked C. to cook D. to be cooked A. taking B. being taken C. to take D. to be taken A. do B. to do C. doing D. to have done A. go B. going C. to go D. to have gone Dạng 2: Bài tập tự luận Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 17 Dạng 3: Tìm lỗi sai 1. Have you finished to write your letter? 2. My mother is used to get up early. 3. My classmate has enjoyed to climbing in the mountains. 4. They requested us writing in ink. 5. Tom is not good at repair things. 6. He used to taking his childen to the fair. 7. The pupils keep to talk about their summer holiday. 8. You can't avoid to doing this work. 10. They asked their father repairing the toys for them. Dạng 4: Viết lại câu 1. He would prefer you to tell him a story. 2. Daisy likes to eat fish better than meat. 3. "Let's go for a walk in the park," said Ann. 4. I like detective stories. 5. They once started these machines by hand. 6 .They made him wait for two hours 7. They made her finish the test in one hour 8. I wish I had gone on holiday with my friend. 9. The children kept on talking about the animal shows at the circus last night. 10. At last he managed to open the door. KINH NGHIỆM 3: THỰC HÀNH LÀM CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CỦA HUYỆN TỈNH. Hàng tháng giáo viên cho các em làm thử các đề thi học sinh giỏi của huyện hoặc tỉnh ở nhà, sau đó giáo viên cùng các em sửa bài. Trong quá trình sửa bài giáo viên thấy các em còn sai ở phần nào thì giáo viên nên giảng lại các phần các em còn sai qua đó các em sẽ nhớ lại các kiến thức đã được học. Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 18 VD: Tôi cho học sinh làm đề thi sau đây. UBND HUYỆN PHƯỚC LONG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------------------------------------- Ghi chú: Đề thi này có 5 trang. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2006-2007 Môn : Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Ngày thi: sáng ngày 14-01-2007 Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A. being taken B. taking C. being taking D. took (Passive voice) A. while B. unless C. if D. since (unless = Trừ khi, urgent = khẩn cấp) A. were working B. worked C. had worked D. have been working A. know B. know C. have known D. has known A. hear B. was hearing C. heard D. had heard A. invent B. invented C. discover D. discovered (Passive voice) A. concerned B. surprised C. interesting D. interested Be interested in + N/V_ing A. into B. after C. over D. near Run after chạy theo A. worrying B. caring C. fearing D. bothering A. caught B. swept C. thrown D. swung - Sweep along cuốn theo - Be swept along bị cuốn theo - Current(n) luồng nước, dòng nước A. practicing B. training C. exercising D. doing A. load B. pile C. helping D. sharing - Helping (of sth) an amount of food given to sb at a meal (phần thức ăn đưa mời) - To take a third helping (lấy món ăn thứ ba) - She had two generous helpings of pie (cô ta ăn hai suất bánh nướng khá to) A. definite B. liquid C. fluent D. national A. scale B. staircase C. grade D. ladder A. Reach B. Arrive C. Take D. Come A. fall B. faint C. feel D. become ĐỀ THI CHÍNH THỨC Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 19 A. stopping B. staying C. leaning D. supporting Lean+ (against, on, upon) dựa, tựa, chống vào cái gì To lean against the wall Dựa vào tường A. How often B. How long C. How far D. How much A. intervals B. rest C. interruptions D. gaps Interval /'intəvəl/ Khoảng thời gian ngắn tách biệt các phần của một vở kịch, bộ phim, buổi hoà nhạc...; lúc giải lao - An interval of 15 minutes after the second act (giải lao 15 phút sau màn thứ hai) A. nephew B. cousin C. niece D. relation A. smiles B. laughters C. amusements D. Enjoyment A. exchanged B. turned C. removed D. change A. exchange B. turn C. alter D. arrange Exchange + money for money ( Đổi tiền gì ra tiền gì, đổi tiền gì ra được bao nhiên tiền gì) Ex: A pound can exchange for more than two dollars Một đồng bảng có thể đổi ra được hơn hai đô la Ex: I want to exchange dollars to Vietnam dong 24. The safety committee's report recommended that all medicines should be kept out of the ________ of children. A. hold B. hand C. reach D. grasp A. accustomed B. familiar C. unconscious D. aware A. except B. otherwise C. unless D. but A. then B. straight away C. immediately D. so A. skilled B. able C. possible D. fit A. for B. on C. at D. in houses. A. avoided B. excluded C. protected D. preserved A. break B. beat C. breathe D. cough A. vision B. view C. sight D. picture - Vision /'viʒn/ sự nhìn; sức nhìn, thị lực, khả năng của sự nhìn - View sự nhìn; tầm nhìn, tầm mắt The lake came into view/We came in view of the lake as we turned the corner quang cảnh + Enjoying the magnificent views from the summit, over the mountains + Đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh vật hùng vĩ - Sight sức nhìn, thị lực; sự nhìn, khả năng nhìn, sự nhìn, sự trông; cách nhìn A. some B. lots C. any D. all A. was B. is C. were D. will be Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 20 A. does B. is C. did D. used to A. came B. will come C. would come D. would have come A. exact B. exactly C. exacting D. exacted A. likeness B. alike C. same D. the same A. why didn't you put your luggage under the seat? B. why you didn't put your luggage under the seat C. why did you put your luggage under the seat. D. why did you put your luggage under the seat? A. finish B. finished C. have finished D. will finish KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 - VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi: TIẾNG ANH Phần IX: Hãy dùng từ gợi ý để viết lại mỗi câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi. 91. When did you start learning English?  How long 92. The sister asked" Are you hungry, Tom?"  The sister 93. A lot of afford has been put in the work by the little girl.  The little girl 94. Smoking is not allowed in public.  You must 95. The work was hard enough for him to ask his friend for some help.  The work Answer keys 91. How long have you learnt English? 92. The sister asked Tom if he was hungry 93. the little girl has put a lot of effort in the work 94. You must not smoke in public/ you must stop smoking in public 95. The work was so hard that he asked his friends for some help. Đối với các đề thi học sinh giỏi các cấp giáo viên cần cho học sinh làm ở nhà sau đó tới lớp giáo viên sửa bài cho các em qua các đề thi học sinh giỏi các em có thể học được nhiều từ mới, ôn lại các kiến thức đã học. Các đề thi học sinh giỏi đòi hỏi giáo viên phải bỏ nhiều thời gian nghiên Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 21 sinh các kinh nghiệm sử dụng từ loại, từ vựng, các từ hay gây hiểu lầm, cấu trúc ngữ pháp đã được học. KINH NGHIỆM 4: ỔN ĐỊNH TÂM LÝ, CHUẨN BỊ TỐT KIẾN THỨC TRƯỚC CÁC CUỘC THI HỌC SINH GIỎI. Trước các cuộc thi học sinh giỏi thông thường tâm lý các em rất hồi hộp lo âu, bồn chồn. Nếu các em quá hồi hộp hoặc lo lắng sẽ rất ảnh hưởng tới kết quả thi: Do vậy giáo viên cần chuẩn bị tốt tâm lý cho các em : như động viên, khích lệ, hỏi han. Giáo viên cần truyền đạt cho các em mẹo làm bài trắc nghiệm như dùng phương pháp loại trừ, từ gần nghĩa, đồng nghĩa... C. KẾT QUẢ CỤ THỂ: Sau quá trình áp dụng các phương pháp trên, học sinh của trường tham gia dự thi các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp tăng cả về chất lượng lẫn số lượng. Kết quả của học sinh do tôi ôn tập đã phát triển theo chiều hướng đi lên mỗi năm một tăng và có kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau: Năm học 2008 - 2009 tôi có 4 học sinh dự thi Vòng huyện, vòng tỉnh không có em nào đậu Năm học 2009 - 2010 tôi có 4 em tham dự kỳ thi học sinh giỏi vòng huyện các em đạt 1 em giải 3, 1 em giải khuyến khích. Vòng tỉnh 1 em giải nhì, 1 em giải ba. Năm học 2010 - 2011 tôi có 6 em tham gia học sinh giỏi vòng huyện theo kết quả chính thức tôi có 5 em học sinh đỗ vòng huyện trong đó 1 em đạt điểm cao nhất huyện với số điểm 83 / 100 điểm; 2 em đạt 77 / 100 điểm; 2 em đạt 54 / 100 điểm qua đó 3 em được tham gia thi học sinh giỏi vòng tỉnh vào tháng 3 năm 2011. D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Từ việc tìm ra một số phương pháp, kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi trong công tác giảng dạy của chính mình và cùng trao đổi ý kiến với các Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 22 giáo viên đồng nghiệp trong tổ bộ môn tôi đã mạnh dạn áp dụng giải pháp này với kết quả ban đầu tuy chưa cao nhưng bản thân tôi rút ra được kinh nghiệm cho bản thân là: - Trong mỗi bài học giáo viên cho học sinh thực hành nhiều hơn với các mẫu câu thực tế, các đề thi cấp huyện tỉnh, các bài tập về nhà cần phong phú. Ngoài ra giáo viên cần giúp các em tìm thêm các loại sách tham khảo từ cơ bản đến nâng cao. - Giáo viên cần lựa chọn thủ thuật phù hợp với nội dung từng mảng kiến thức cần truyền đạt cho các em. Tạo không khí "học mà chơi, chơi mà học" lồng ghép tìm kiếm cấu trúc khó, các từ mới trong các bài hát tiếng Anh để giúp các em vừa giải trí vừa học. - Khi kiểm tra việc nắm vững bài của học sinh giáo viên cũng cần tìm hiểu, đánh giá xem các em có sử dụng được cấu trúc ngữ pháp mới đúng ngữ âm,và đúng nghĩa hay không. - Có nhiều cách kiểm tra việc hiểu bài của học sinh , tuy vậy, giáo viên có thể áp dụng một hay vài thủ thuật sao cho phù hợp với nội dung của cấu trúc, thời, thể của động từ, số của danh từ . Tuy rằng một số phương pháp, kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi có chút hiệu quả ban đầu trong phạm vi áp dụng của lớp 9, sẽ không tránh khỏi một vài hạn chế nhất định. Tôi rất mong sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của tổ bộ môn ban giám hiệu, các cấp lãnh đạo để giải pháp của tôi có thể áp dụng rộng rãi hơn không những trong trường mà còn có thể ngoài trường trong thời gian sắp tới. E. KẾT LUẬN: Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, có lẽ tất cả chúng ta đều mong học sinh của mình học giỏi. Thế nhưng việc bồi dưỡng học sinh giỏi quả thật không phải là công việc dễ dàng, nhưng tôi tin rằng với tấm lòng yêu nghề mến trẻ, chịu khó, ham học hỏi, tất cả chúng ta đều có thể làm được, bởi lẽ trong mỗi chúng ta chắc hãy còn nhớ lời dạy của Bác Hồ: Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 23 "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên". Tất cả chúng ta cần quan tâm hơn nữa đối với học sinh có học lực giỏi môn Tiếng Anh, kịp thời phát hiện những "hạt giống tốt" để có kế hoạch bồi dưỡng. Chúng ta không ngừng trao dồi chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để ngày càng có được những phương pháp phù hợp hơn trong việc bồi dưỡng học sinh của mình. Thực tế sau khi áp dụng phương pháp khoa học thành công ở lớp 9, tôi rất mong muốn phương pháp khoa học này sắp tới có thể phổ biến rộng rãi hơn trong tât các cả khối của trường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi của trường. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung những thiếu sót, hoàn thiện những ưu việt của phương pháp hơn và có hướng phổ biến phương pháp này không những ở khối 9 tại đơn vị trường THCS Bù Nho nơi tôi đang giảng dạy mà có thể là trong toàn huyện hoặc toàn tỉnh. Tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp. có thể cùng chia sẻ với các bạn đồng nghiệp về những phương pháp dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, nhằm góp phần làm cho danh hiệu học sinh giỏi Tiếng Anh cấp huyện, cấp tỉnh được nhìn thấy ngày càng nhiều ở các trường, nhằm giúp các em có thể học giỏi và đạt thành tích cao trong việc học Tiếng Anh, bởi lẽ Tiếng Anh đóng một vai trò rất quan trọng trong thời kỳ hội nhập của nước ta hiện nay. Bù Nho Ngày 20 tháng 01 năm 2011 Người viết Nguyễn Đình Luyện Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 24 PHỤ LỤC A. MỞ ĐẦU: 1 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1 II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 1 III. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: 1 B. NỘI DUNG. 1 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1 II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: 2 III. GIẢI PHÁP: 2 IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM 7 Kinh nghiệm 1: Tích hợp kiến thức thu thập và sắp xếp kiến thức. 7 Kinh nghiệm 2: Sử lý các bài tập trên lớp 15 Kinh nghiệm 3: Thực hành làm các đề thi học sinh giỏi của huyện tỉnh. 16 Kinh nghiệm 4: Ổn định tâm lý, chuẩn bị tốt kiến thức trước các cuộc thi học sinh giỏi. 19 C. KẾT QUẢ CỤ THỂ: 20 D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 20 E. KẾT LUẬN: 21 Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 25 Ý KIẾN NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ý KIẾN NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CỦA HĐKH TRƯỜNG THCS BÙ NHO Ý KIẾN NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CỦA HĐKH PHÒNG GIÁO DỤC Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 26

Kinh Nghiệm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Của Gia Sư Thanh Hóa / 2023

Gia sư ở Thanh Hóa là một công việc đặc thù, có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn. Đặc biệt là gia sư môn Tiếng Anh lại càng vất vả hơn. Để bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh trong quá trình đi dạy kèm thì các bạn gia sư Thanh Hóa cần lưu ý những vấn đề sau:

1. Định hướng suy nghĩ cho học sinh:

Cũng như các môn học khác, nếu ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh sẽ rất vất vả. Thời gian dành cho việc ôn thi học sinh giỏi nhiều. Vậy nên thời gian dành cho các bộ môn khác sẽ ít đi. Để dạy tốt một học sinh giỏi môn Tiếng Anh thì các Gia sư cần làm tốt công tác tư tưởng, định hướng suy nghĩ cho học sinh. Khi tư tưởng thông suốt thì việc dạy mới có hiệu quả.

2. Cần làm nhiều bài thực hành.

Môn Tiếng Anh có những đặc thù riêng. Nếu như có một số môn chỉ chủ yếu là học thuộc lòng thì môn Tiếng Anh muốn giỏi cần phải chủ yếu làm các bài thực hành. Có những bài tập đã làm rồi nhưng học sinh vẫn không nhớ được hết kiến thức. Vì vậy để học sinh học tốt thì gia sư Thanh Hóa nên cho học sinh làm đi làm lại những bài quan trọng. Nên đầu tư một phần kinh phí nhất định để phô tô tài liệu cho học sinh học. Điều này vừa tiết kiệm thời gian, vừa tăng lượng kiến thức cho học sinh.

3. Cần có những tài liệu dạy học chất lượng.

Việc dạy học muốn có chất lượng cao cần có những bộ tài liệu chất lượng cao. Hiện nay trên thị trường sách có rất nhiều tài liệu tham khảo. Tuy nhiên những bộ tài liệu có chất lượng cao, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và học sinh không nhiều. Vậy nên cần có sự lựa chọn, sưu tầm và tổng hợp tài liệu tốt thì việc nâng cao chất lượng học sinh mới hiệu quả.

4. Áp dụng các ki thuật hiện đại vào giảng dạy

Dạy Tiếng Anh không như các bộ môn khác. Để dạy kèm tốt môn Tiếng Anh cần có sự đầu tư về công nghệ thông tin, băng đài. Gia sư Thanh Hóa cần có ít nhất  một laptop và loa khi đi dạy Tiếng Anh. Vì muốn có học sinh giỏi môn Tiếng Anh thì kĩ năng nghe là rất quan trọng.

5. Tổ chức học tập cho học sinh.

          Cần tổ chức tốt việc học tập cho học sinh. Nếu học sinh học một mình với mình thì Gia sư cần có phương pháp trao đổi cụ thể. Không chỉ truyền đạt kiến thức một chiều. Còn nếu có nhóm học đông thì gia sư giúp học sinh trao đổi với nhau.

6. Tạo ý thức cho chính bản thân mình.

          Gia sư ở Thanh Hóa cần có ý thức: “chất lượng của học sinh chính là nguồn sống của bản thân”. Vậy nên các bạn nên tạo ý thức vươn lên cho chính bản thân mình. Trung tâm sẽ ưu tiên xếp lớp cho các bạn được phụ huynh đánh giá chất lượng cao.

Mọi nhu cầu cần tư vấn thêm các phụ huynh và gia sư liên hệ:

GIA SƯ THANH HÓA

Địa chỉ: 08 Bắc Sơn, An Hoạch, TP Thanh Hóa

Số điện thoại: 0814.369.567

Phụ trách trung tâm: thầy Nguyễn Văn Thành

THÔNG TIN PHỤ HUYNH CẦN BIẾT THÊM:

Muốn con chăm ngoan, học giỏi, cha mẹ cần biết 10 bí quyết sau

Con khó bảo là do cha mẹ mắc những sai lầm này

Khi nào thì con bạn cần gia sư?

Muốn nói tiếng Anh lưu loát, hãy đọc các bí quyết này

Gia sư lớp 4 cho con quan trọng hơn tất cả các lớp khác.

Chọn sách tham khảo cho trẻ như thế nào?

Tại sao học sinh cần gia sư môn Toán?

Để con thi Đại học đạt kết quả cao cha mẹ cần biết những điều này

Những điều cha mẹ cần làm khi con bước vào năm học mới

Để con có nhân cách tốt hãy làm 10 điều này

Những điều cha mẹ nên khuyên con khi vào lớp 10

Để học bài khuya mà không buồn ngủ hãy làm cách này

10 kinh nghiệm quý báu để nâng cao kết quả học tập

Muốn biết tại sao con học yếu hãy đọc bài này

Muốn giỏi tiếng Anh nên áp dụng các kinh nghiệm này.

Học Toán 6 sao cho hiệu quả

Kinh nghiệm ôn tập trước khi thi hiệu quả

Cách cha mẹ giúp con tự học giỏi tại nhà

Cách để đạt điểm cao môn Văn

Những điều cha mẹ cần biết khi cho con vào lớp 1

Tại sao các gia đình nên tìm gia sư cho con

Các tiêu chí của một gia sư giỏi

Ưu điểm và hạn chế của gia sư sinh viên ở Thanh Hóa

Làm thế nào để con học tốt môn Toán?

Gia sư ở Thanh Hóa chọn thế nào cho phù hợp?

Bạn đang xem bài viết Kinh Nghiệm Hay Rèn Học Sinh Giỏi Tiếng Anh / 2023 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!