Xem Nhiều 3/2023 #️ Kế Hoạch Ôn Luyện N2 Trong 3 Tháng Và 6 Tháng # Top 6 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Kế Hoạch Ôn Luyện N2 Trong 3 Tháng Và 6 Tháng # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Kế Hoạch Ôn Luyện N2 Trong 3 Tháng Và 6 Tháng mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng và 6 tháng. Xin chào các bạn, ở bài viết này, Tự học online xin giới thiệu cho các bạn kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng. Với những bạn muốn kéo dài thời gian ôn tập ra thành 6 tháng thì chỉ cần dãn thời gian ôn trong 3 tháng ra gấp đôi là được. Ví dụ, với nội dung cần ôn trong 1 ngày thì các bạn sẽ thực hiện trong 2 ngày !

– Dựa trên tinh thần bài viết : Lập kế hoạch học tập tiếng Nhật

– Lượng từ vựng N2 : 1016 từ. Tương đương 102 ngày, mỗi ngày khoảng 10 từ.

– Lượng ngữ pháp N2 : 175 cấu trúc. Tương đương 35 ngày, mỗi ngày 5 cấu trúc.

– Lượng chữ Hán N2 : 471 chữ. Tương đương 47 ngày, mỗi ngày khoảng 10 chữ Hán.

– Mỗi tháng chỉ tính 28 ngày. Thời gian còn lại dùng để dự phòng và tổng ôn luyện trước khi thi.

Để thực hiện được kế hoạch này, các bạn cần :

– Bố trí thời gian đầy đủ, đều đặn để ôn luyện. Ngày nào không thực hiện đầy đủ kế hoạch của ngày hôm đó thì hôm sau hoặc Chủ Nhật phải làm bù.

– Phần Test, các bạn có thể tận dụng các đề thi N2 có trên website hoặc làm các bài tập trong sách giáo trình.

– Vào đầu mỗi ngày, trước khi bắt đầu bài mới, các bạn cần ôn luyện lại bài đã học trong 1 và 3 ngày trước đó. Việc ôn lại này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ghi nhớ.

Kế hoạch ôn luyện N2 trong 3 tháng – Tháng 1

+ Từ vựng N2 ngày 1

+ Kanji N2 ngày 1

+ Từ vựng N2 ngày 2

+ Ngữ pháp N2 ngày 1

+ Từ vựng N2 ngày 3

+ Kanji N2 ngày 2

+ Từ vựng N2 ngày 4

+ Từ vựng N2 ngày 5

+ Kanji N2 ngày 3

+ Ngữ pháp N2 ngày 2

+ Từ vựng N2 ngày 6

+ Từ vựng N2 ngày 7

+ Từ vựng N2 ngày 8

+ Từ vựng N2 ngày 9

+ Ôn luyện tuần

+ Từ vựng N2 ngày 10

+ Kanji N2 ngày 4

+ Từ vựng N2 ngày 11

+ Ngữ pháp N2 ngày 3

+ Từ vựng N2 ngày 12

+ Kanji N2 ngày 5

+ Từ vựng N2 ngày 13

+ Từ vựng N2 ngày 14

+ Kanji N2 ngày 6

+ Ngữ pháp N2 ngày 4

+ Từ vựng N2 ngày 15

+ Từ vựng N2 ngày 16

+ Từ vựng N2 ngày 17

+ Từ vựng N2 ngày 18

+ Luyện đọc N2 : bài 11, bài 12

+ Ôn luyện tuần

+ Từ vựng N2 ngày 19

+ Kanji N2 ngày 7

+ Từ vựng N2 ngày 20

+ Ngữ pháp N2 ngày 5

+ Luyện đọc N2 : bài 13, bài 14

+ Từ vựng N2 ngày 21

+ Kanji N2 ngày 8

+ Từ vựng N2 ngày 22

+ Từ vựng N2 ngày 23

+ Kanji N2 ngày 9

+ Luyện đọc N2 : bài 15, bài 16

+ Ngữ pháp N2 ngày 6

+ Từ vựng N2 ngày 24

+ Từ vựng N2 ngày 25

+ Từ vựng N2 ngày 26

+ Từ vựng N2 ngày 27

+ Luyện đọc N2 : bài 17, bài 18

+ Ôn luyện tuần

+ Từ vựng N2 ngày 28

+ Kanji N2 ngày 10

+ Từ vựng N2 ngày 29

+ Ngữ pháp N2 ngày 7

+ Luyện đọc N2 : bài 19, bài 20

+ Từ vựng N2 ngày 30

+ Kanji N2 ngày 11

+ Từ vựng N2 ngày 31

+ Từ vựng N2 ngày 32

+ Kanji N2 ngày 12

+ Luyện đọc N2 : bài 21, bài 22

+ Ngữ pháp N2 ngày 8

+ Từ vựng N2 ngày 33

+ Từ vựng N2 ngày 34

+ Từ vựng N2 ngày 35

+ Từ vựng N2 ngày 36

+ Luyện đọc N2 : bài 23, bài 24

+ Ôn luyện tuần

Kế Hoạch Ôn Luyện N3 Trong 3 Tháng Và 6 Tháng

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng. Chào các bạn, để tạo thuận lợi cho các bạn trong quá trình tự ôn luyện thi N3, trong bài viết này Tự học online xin giới thiệu với các bạn 1 kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng. Những bạn muốn ôn 6 tháng chỉ cần dãn thời gian ra gấp đôi là được. Ví dụ nội dung cần ôn tập trong 1 ngày của kế hoạch 3 tháng thì các bạn thực hiện trong 2 ngày, nếu ôn theo 6 tháng !

– Dựa trên tinh thần bài viết : Lập kế hoạch học tập tiếng Nhật.

– Bạn cần phải phải có trình độ N4 để bắt đầu luyện N3. Tham khảo : lộ trình học N3

– Lượng từ vựng N3 : 1091 từ. Tương đương với 109 ngày (mỗi ngày khoảng 10 từ).

– Lượng ngữ pháp N3 : 130 cấu trúc. Tương đương 26 ngày. Mỗi ngày 5 cấu trúc.

– Lượng chữ Hán N3 : 280 chữ. Tương đương với 28 ngày. Mỗi ngày 10 chữ.

– Mỗi tháng chỉ tính 28 ngày. Thời gian còn lại dùng để dự phòng và tổng ôn luyện trước khi thi.

Để thực hiện được kế hoạch này, các bạn cần :

– Bố trí đủ thời gian, đều đặn để ôn luyện. Nếu ngày nào thực hiện không đủ thì hôm sau hoặc ngày chủ Nhật phải làm bù.

– Phần Test, các bạn có thể tận dùng các đề thi N3 trên hoặc làm các bài tập trong sách giáo trình.

– Vào đầu mỗi ngày, trước khi bắt đầu bài mới, các bạn cần ôn luyện lại bài đã học trong 1 và 3 ngày trước đó. Việc nhắc lại này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ghi nhớ.

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng

Thứ 2

Từ vựng N3 ngày 1 Kanji ngày 1

Thứ 3

Từ vựng N3 ngày 2 Ngữ Pháp N3 ngày 1

Thứ 4

Từ vựng ngày 3 Kanji ngày 2 Từ vựng ngày 4

Thứ 5

Từ vựng ngày 5 Kanji ngày 3

Thứ 6

Ngữ Pháp ngày 2 Từ vựng ngày 6 Từ vựng ngày 7

Thứ 7

Từ vựng ngày 8 Từ vựng ngày 9

Chủ Nhật

Ôn luyện tuần

Nghỉ

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng – Tuần 2

Thứ 2

Từ vựng ngày 10 Kanji ngày 4

Thứ 3

Từ vựng ngày 11 Ngữ Pháp ngày 3

Thứ 4

Từ vựng ngày 12 Kanji ngày 5 Từ vựng ngày 13

Thứ 5

Từ vựng ngày 14 Kanji ngày 6

Thứ 6

Ngữ Pháp ngày 4 Từ vựng ngày 15 Từ vựng ngày 16

Thứ 7

Từ vựng ngày 17 Từ vựng ngày 18

Chủ Nhật

Ôn luyện tuần

Nghỉ

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng – Tuần 3

Thứ 2

Từ vựng ngày 19 Kanji ngày 7

Thứ 3

Từ vựng ngày 20 Ngữ Pháp ngày 5

Thứ 4

Từ vựng ngày 21 Kanji ngày 8 Nghe N3 ngày 8 Từ vựng ngày 22

Thứ 5

Từ vựng ngày 23 Kanji ngày 9

Thứ 6

Ngữ Pháp ngày 6 Từ vựng ngày 24 Nghe N3 ngày 9 Từ vựng ngày 25

Thứ 7

Từ vựng ngày 26 Từ vựng ngày 27

Chủ Nhật

Ôn luyện tuần

Nghỉ

Thứ 2

Từ vựng ngày 28 Kanji ngày 10 Nghe N3 ngày 10

Thứ 3

Từ vựng ngày 29 Ngữ Pháp ngày 7

Thứ 4

Từ vựng ngày 30 Kanji ngày 11 Nghe N3 ngày 11 Từ vựng ngày 31

Thứ 5

Từ vựng ngày 32 Kanji ngày 12

Thứ 6

Ngữ Pháp N3 ngày 8 Từ vựng ngày 33 Nghe N3 ngày 12 Từ vựng ngày 34

Thứ 7

Từ vựng ngày 35 Từ vựng ngày 36

Chủ Nhật

Ôn luyện tuần

Nghỉ

Kế Hoạch Học Tiếng Anh Hiệu Quả Trong Thời Gian 6 Tháng

Trong thời đại ngày nay, tiếng Anh được xem là kỹ năng mềm không thể thiếu của giới trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, không ít bạn học sinh; sinh viên vẫn đang chật vật vì học tiếng Anh mãi mà không giỏi. Chính vì vậy, điều bạn cần là lập kế hoạch học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra, Eduphil cũng sẽ giới thiệu cho bạn cách lập kế hoạch học Anh văn tại Philippines sao cho chi phí phải chăng và chất lượng tối ưu.

LẬP KẾ HOẠCH HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ TRONG VÒNG 6 THÁNG

VÌ SAO CẦN LẬP KẾ HOẠCH HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

✅ Và ngay cả đến bây giờ khi bạn đang đọc bài viết này; chắc hẳn bạn cũng gặp một số khó khăn trở ngại nhất định trong việc học tiếng Anh. Rất nhiều người Việt Nam gặp rắc rối khi không nắm được trật tự các câu trong tiếng Anh. Hoặc bế tắc tới mức băn khoăn không biết có nên mua chứng chỉ TOEIC không. Bởi có một thực tế mà bạn chưa biết hoặc nếu có bạn cũng chưa thực sự làm hết mình với nó. Đó chính là một bản kế hoạch chi tiết cho việc học tiếng Anh.

Kế hoạch học tiếng Anh không chỉ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về những gì mình cần phải làm. Ghi lại những kinh nghiệm học tiếng Anh bạn cóp nhặt được. Bạn còn dễ dàng “tiếp nhận” động lực mỗi khi bạn đạt được cột mốc nào đó trong kế hoạch của mình, nhất là những kế hoạch dài hạn.

Trong việc học tiếng Anh cũng vậy nếu không có một kế hoạch cụ thể chắc chắn; bạn cũng sẽ không thể đạt được những kỳ vọng của mình vào việc học tiếng Anh.

CÁCH LÊN KẾ HOẠCH HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ TRONG 6 THÁNG

Thay vì bạn lao đầu vào những khóa học online hay những giáo trình ở trên mạng; nhà sách hoặc nào thì trung tâm học tiếng Anh giao tiếp; hay luyện thi IELTS, băn khoăn không biết nên học giao tiếp trước hay TOEIC trước …? Bạn nên dừng lại.

Bạn cần một bản kế hoạch học tiếng Anh hiệu quả với những mục tiêu vô cùng rõ ràng và cụ thể. Bám sát theo bản kế hoạch này sẽ giúp bạn biết mình đã tiến bộ như nào hay cần phải cải thiện điều gì.

👉 Eduphil gợi ý cách chọn nơi luyện thi IELTS cấp tốc: https://eduphil.com.vn/nen-luyen-thi-ielts-cap-toc-o-dau/

1. Xác định mục tiêu, học đến mục nào mới thôi

Mục tiêu càng lớn, cụ thể càng tốt rồi sau đó chia nhỏ thành mỗi tuần; mỗi tháng để bạn không thấy choáng ngợp chán nản mà còn giúp bạn dễ dàng quản lý tiến độ thực hiện mục tiêu đó. Ví dụ như chữa khỏi bệnh mất căn bản ngữ pháp tiếng Anh của mình chẳng hạn.

Sau khi xác định mục tiêu xong thì phải cam kết học đến trình độ nào mới thôi. Tiếng Anh phải học hàng ngày, không được lơ là hay nghỉ một ngày nào hết.

Và kế hoạch trong vòng 6 tháng là một kế hoạch hoàn mỹ nhất cho một mục tiêu tiếng Anh nhất định. Một khoảng thời gian không quá ngắn để trình độ của bạn chưa đạt được một mức nhất định; cũng không quá dài làm bạn cảm thấy chán nản và dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng.

✅ Việc lập kế hoạch học tiếng Anh rất quan trọng bởi để biết mình cần làm những gì cụ thể trong từng thời điểm cụ thể và giữ được động lực đi đến đích. Nếu bạn đặt mục tiêu quá thấp thì bạn đang lãng phí thời gian và không tận dụng hết khả năng của mình còn nếu đặt mục tiêu quá cao thì bạn sẽ gặp áp lực gây chán nản nếu không đạt được.

Bí quyết ở đây là đặt ra mục tiêu phải cố gắng hết sức và điều chỉnh từ từ cho phù hợp. Ví dụ như ban đầu bạn có thể đặt mục tiêu là tìm cách học tiếng Anh giao tiếp trong vòng 1 tháng hoặc nắm vững các cấu trúc tiếng Anh cơ bản.

Bằng việc đặt ra những mục tiêu ngắn hạn; thời gian biểu học tiếng Anh hiệu quả để sau khi đã đạt được những mục tiêu nhỏ. Bạn sẽ có động lực để đi tiếp, đạt được nhiều mục tiêu ngắn hạn dần rồi bạn sẽ đạt được những mục tiêu dài hạn. Nếu bạn luôn giữ được sự chăm chỉ và lòng quyết tâm thì chắc chắn bạn sẽ đến đích.

3. Luyện tập áp dụng vào giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

✅ Bạn có thể chọn bất kỳ hình thức nào để áp dụng luyện tập tiếng Anh giao tiếp hàng ngày như viết nhật ký; chat với bạn bè bằng tiếng Anh cũng sẽ trở thành động lực giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn cải thiện kỹ năng nói của bạn.

Nếu may mắn bạn quen được với những người bản xứ thì bạn nên tận dụng cơ hội này để trao đổi và nhờ họ nhận xét về các kỹ năng trong tiếng Anh. Hoặc nếu muốn cải thiện giọng đọc thì hãy tham khảo những phần mềm học tiếng Anh giọng Mỹ

4. Lựa chọn các công cụ và tiện ích học tập

✅ Lập kế hoạch học ngoại ngữ thì không thể thiếu các công cụ hỗ trợ tiện ích giúp bạn học một cách hiệu quả nhất cụ thể là: Máy tính kết nối mạng; giáo trình, tài liệu học, các bài nghe, đoạn văn hội thoại; phần mềm học tiếng Anh giọng Mỹ, từ điển Anh – Việt, phim ảnh và nhạc, sách truyện. Vừa thư giãn thoải mái tính thần vừa khiến bạn cảm thấy thoải mái, bạn sẽ tiếp thu dễ dàng hơn.

✅ Sau mỗi tuần, bạn tự đánh giá việc lập kế hoạch học tiếng Anh đã có tiến bộ; hiệu quả đạt được mục tiêu hay chưa bằng việc làm các bài test hay các đề thi; hỏi giáo viên chữa bài để từ đó điều chỉnh cho phù hợp. Tự thưởng cho mình khi đạt được mục tiêu đề ra để làm mục tiêu, động lực phấn đấu.

RÚT NGẮN KẾ HOẠCH HỌC TIẾNG ANH CÒN 3 THÁNG HOẶC HƠN

1. Tìm hiểu tổng quan về du học Philippines

✅ Du học Philippines là một hình thức nâng cao năng lực tiếng Anh nhanh nhất của học viên Việt Nam và châu Á nói chung trong những năm gần đây.

Thời gian đầu, Philippines không mấy “được lòng” tại thị trường Việt Nam. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, sự nghi ngờ về chất lượng đào tạo ban đầu để được xóa bỏ hoàn toàn. Philippines – một đất nước với hầu hết người dân đều có thể nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 của mình – một đất nước với ngành công nghiệp đào tạo chuyên sâu về tiếng Anh trong thời gian ngắn.

Lý do chính mà du học sinh Philippines bứt phá trong việc học tiếng Anh là vì không học các môn đại cương. Không học theo chuyên ngành, không cần lo lắng về các vấn đề về cuộc sống.

2. Chương trình du học tiếng Anh ngắn hạn tại Philippines

✅ Đặt ra câu hỏi ở đây rằng, chương trình du học tiếng Anh tại Philippines có gì hay ho mà có thể rút ngắn thời gian học quá nửa như vậy? Đó chính là bởi vì:

Số giờ học tại Phippines lên đến 12 giờ mỗi ngày và liên tục 5 ngày/ tuần theo mô hình Sparta.

Các lớp học 1:1 chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong tổng thời gian học. Các lớp nhóm bổ sung cũng giới hạn chỉ từ 2-8 học viên.

Giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm với các bằng cấp quốc tế chứng minh năng lực

Các khóa học đa dạng từ ESL, tiếng Anh giao tiếp đến luyện thi IELTS; TOEIC, TOEFL,… Đặc biệt luyện thi IELTS tại Philippines rất được ưa thích.

Các bài kiểm tra được diễn ra thường xuyên hằng ngày; hằng tuần và hằng tháng để đánh giá ưu điểm, nhược điểm. Từ đó, điều chỉnh phương pháp học cũng như chương trình học phù hợp nhất ở từng giai đoạn.

Chính sách EOP giúp học viên tiếp cận tối đa tiếng Anh trong học tập và cả trong sinh hoạt hằng ngày. Quy định học viên phải sử dụng tiếng Anh hoàn toàn; nếu vi phạm sẽ bị ghi nhận và phạt tiền.

*Ưu điểm du học Philippines

Đó là các ưu điểm nổi bật nhất trong phương pháp đào tạo tiếng Anh của Philippines. Không chỉ thế, du học Philippines còn có những lợi thế song song như:

Chi phí du học Philippines siêu tiết kiệm so với mặt bằng chung. Đảm bảo chất lượng đào tạo không hề kém cạnh.

Thủ tục siêu đơn giản và nhanh chóng, không còn những ngày chờ đợi xét duyệt du học.

Trọn gói ăn ở và nghỉ ngơi, học viên sẽ không cần lo lắng về các vấn đề trong sinh hoạt. Bạn sẽ dành thời gian đó cho việc hoàn thành mục tiêu tiếng Anh của mình.

☎️ Hotline: 028.71099972 – 0937.585.385

📩 Email : huongnt@eduphil.com.vn

🎯 Có thể bạn cần biết [Review du học Philippines độc quyền 2020 từ Eduphil] [Du học Philippines giá rẻ có tốt không]

[Thông tin về Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam]

Kế Hoạch Học Tiếng Anh Hiệu Quả Trong 6 Tháng Cần Làm Những Gì?

Kế hoạch học tiếng Anh hiệu quả trong 6 tháng cần làm những gì?

Vì sao cần lập kế hoạch học tiếng Anh hiệu quả?

Và ngay cả đến bây giờ khi bạn đang đọc bài viết này chắc hẳn bạn cũng gặp một số khó khan trở ngại nhất định trong việc học tiếng Anh. Bởi có một thực tế mà bạn chưa biết hoặc nếu có bạn cũng chưa thực sự làm hết mình với nó. Đó chính là một bản kế hoạch chi tiết cho việc học tiếng anh. Kế hoạc học tiếng Anh không chỉ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về những gì mình cần phải làm mà bạn còn dễ dàng “tiếp nhận” động lực mỗi khi bạn đạt được cột mốc nào đó trong kế hoạch của mình.

Trong cuộc sống bạn dễ dàng thấy được những việc không có kế hoạch sẽ khiến bạn nhanh chóng chán nản, bỏ cuộc trong một thời gian ngắn như nào mặc dù từ ban đầu bạn đã vô cùng hào hứng với những việc đó. Trong việc học tiếng Anh cũng vậy nếu không có một kế hoạch cụ thể chắc chắn bạn cũng sẽ không thể đạt được những kỳ vọng của mình vào việc học tiếng Anh.

“Không lập kế hoạch có nghĩa là lập kế hoạch cho sự thất bại” – Jim Rohn

Lập kế hoạch học tiếng Anh hiệu quả trong 6 tháng

6 tháng sao? 6 tháng có thay đổi được gì không? Tôi đã học hơn 6 năm còn chưa ăn thua đấy?. Vâng chính xác là 6 tháng, 6 tháng sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả nhất. Hiệu quả nhất chính là việc thay đổi khả năng nghe – nói – đọc – viết của bạn trở lên tốt hơn.

Thay vì bạn lao đầu vào những khóa học online hay những giáo trình ở trên mạng, nhà sách hoặc nào thì trung tâm học tiếng Anh giao tiếp, hay luyện thi TOEIC… mà không biết mình muốn gì? Bạn nên dừng lại.

Bạn cần một bản kế hoạch học tiếng Anh hiệu quả trong 6 tháng với những mục tiêu vô cùng rõ ràng và cụ thể. Bám sát theo bản kế hoạch này sẽ giúp bạn biết mình đã tiến bộ như nào hay cần phải cải thiện điều gì.

“Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng những bước đi đầu tiên”

Bước 1 – Thiết lập mục tiêu học tiếng Anh hiệu quả trong 6 tháng

Lý do tôi muốn học tiếng Anh hiệu quả trong 6 tháng là:

Tôi quá chán việc làm với cty Việt Nam rồi, tôi muốn làm việc ở cty nước ngoài.

Tôi muốn làm quen một anh, cô người nước ngoài…

Tôi thích một cô gái, nhưng không thể gặp hoặc nói chuyện với cô ấy ngoài câu lạc bộ tiếng Anh mà cô ấy đang tham gia…

Bước 2 – Kế hoạch học tiếng Anh hiệu quả trong 6 tháng

Vì dụ giao tiếp thành thạo trong 6 tháng

Cải thiện phát âm bằng cách tự hoặc đi học ở các trung tâm học tiếng Anh

Luyện nói: Tìm đến các câu lạc bộ, các đại sứ quán, phố đi bộ

Luyện tập với đẳng cấp cao hơn bằng những đoạn văn dài hơn.

Bước 3 – Xác định thời gian hoàn thành mỗi mục tiêu

Viết cụ thể deadline cho từng kế hoặc cụ thể dùng giấy note dán tại những nơi mà bạn thường nhìn vào nhất. Hoặc có thể lưu vào trong điện thoại để được nhắc nhở mỗi ngày để bạn bám sát vào các mục tiêu cụ thể.

Đăng ký học thử miễn phí

Pasal cam kết giúp bạn yêu thích tiếng Anh và giao tiếp trôi chảy từ 3-6 tháng

Hệ thống cơ sở tại HÀ NỘI

Hệ thống cơ sở tại TP HCM

Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục và Phát triển nguồn lực quốc tế Pasal MST: 0106777011 cấp ngày 13/02/2015 tại Hà Nội

Bạn đang xem bài viết Kế Hoạch Ôn Luyện N2 Trong 3 Tháng Và 6 Tháng trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!