Xem Nhiều 12/2022 #️ Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Hồng Chiêu Nguyện 红昭愿 Hóng Zhāo Yuàn / 2023 # Top 19 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 12/2022 # Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Hồng Chiêu Nguyện 红昭愿 Hóng Zhāo Yuàn / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Hồng Chiêu Nguyện 红昭愿 Hóng Zhāo Yuàn / 2023 mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

28/03/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Hồng chiêu nguyện 红昭愿 Hóng zhāo yuàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học tiếng Trung qua bài hát: Hồng chiêu nguyện 红昭愿 Hóng zhāo yuàn –  Từ Vi 徐薇

Lời bài hát Hồng chiêu nguyện tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

手中雕刻生花刀锋千转蜿蜒成画 shǒu zhōng diāokè shēng huā dāofēng qiān zhuǎn wānyán chéng huà sẩu chung teo khưa sâng hoa tao phâng tren choản oan dén trấng hoa Tay cầm bông hoa chạm trổ, ngàn vết khắc uốn lượn thành tranh

盛名功德塔是桥畔某处人家 shèngmíng gōngdé tǎ shì qiáo pàn mǒu chǔ rénjiā sâng mính cung tứa thả sư tréo p’an mẩu trủ rấn che     tháp công đức lừng danh nằm bên cầu cạnh nhà ai đó

春风绕过发梢红纱刺绣赠他 chūnfēng rào guò fā sào hóng shā cìxiù zèng tā truân phâng rao cua pha xao húng sa trư xiêu châng tha gió xuân thổi bay ngọn tóc với khăn hồng thêu dành tặng người

眉目刚烈拟作妆嫁 méimù gāngliè nǐzuò zhuāng jià mấy mu cang liê nỉ chua choang che mắt phượng mày ngài tựa điểm trang

轰烈流沙枕上白发杯中酒比划 hōng liè liúshā zhěn shàng báifà bēi zhōng jiǔ bǐhuà hung liê liếu sa chẩn sang pái pha pây chung chiểu pỉ hoa Cát chảy cuồn cuộn, tóc trắng gối vương, chén rượu họa từng đường

年少风雅鲜衣怒马也不过一刹那 nián shǎo fēngyǎ xiān yì nù mǎ yě bùguò yīchànà nén sảo phâng dả xen i nu mả dể pu cua i tra na Thiếu niên xiêm y phong nhã bên tuấn mã cũng trôi qua trong nháy mắt thôi

难免疏漏儿时簷下莫测变化 nánmiǎn shūlòu ér shí yán xià mò cè biànhuà nán mẻn su lâu ớ sứ dén xe mua trưa pen hoa Tránh sao được mái dột sương rơi, khó lường trước vật đổi sao dời

隔却山海转身从容煎茶 gé què shān hǎi zhuǎnshēn cōngróng jiān chá cứa truê san hải choản sân trúng rúng chen trá Núi sông cách trở, xoay người ung dung sao trà

一生长 yīshēng cháng i sâng tráng Đời người dài đằng đẵng

重寄一段过往 zhòng jì yī duàn guòwǎng chung chi i toan cua oảng ký thác lại một góc dĩ vãng đã qua

将希冀都流放可曾添些荒唐 jiāng xījì dōu liúfàng kě céng tiān xiē huāngtáng cheng xi chi tâu liếu phang khửa trấng then xia hoang tháng thả trôi hết cả bao hy vọng thêm vào đó là sự hoang đường

才记得你的模样 cái jìdé nǐ de múyàng trái chi tứa nỉ tơ mú dang mới nhớ được hình bóng người thương

一身霜 yīshēn shuāng i sân soang Toàn thân sương pha

谁提笔只两行 shuí tí bǐ zhǐ liǎng háng suấy thí pỉ chử lẻng háng Ai nhấc bút viết đôi hàng

换一隅你安康便销得这沧桑 huàn yīyú nǐ ānkāng biàn xiāo dé zhè cāngsāng hoan i úy nỉ an khang pen xeo tứa chưa trang xang đổi lại cho chàng một góc an khang, tiêu tan đi bao nỗi thăng trầm

你还在我的心上 nǐ hái zài wǒ de xīn shàng nỉ hái chai ủa tơ xin sang Chàng vẫn mãi ở trong lòng ta

手中雕刻生花刀锋千转蜿蜒成画 shǒu zhōng diāokè shēng huā dāofēng qiān zhuǎn wānyán chéng huà sẩu chung teo khưa sâng hoa tao phâng tren choản oan dén trấng hoa Tay cầm bông hoa chạm trổ, ngàn vết khắc uốn lượn thành tranh

盛名功德塔是桥畔某处人家 shèngmíng gōngdé tǎ shì qiáo pàn mǒu chǔ rénjiā sâng mính cung tứa thả sư tréo p’an mẩu trủ rấn che     tháp công đức lừng danh nằm bên cầu cạnh nhà ai đó

春风绕过发梢红纱刺绣赠他 chūnfēng rào guò fā sào hóng shā cìxiù zèng tā truân phâng rao cua pha xao húng sa trư xiêu châng tha gió xuân thổi bay ngọn tóc với khăn hồng thêu dành tặng người

眉目刚烈拟作妆嫁 méimù gāngliè nǐzuò zhuāng jià mấy mu cang liê nỉ chua choang che mắt phượng mày ngài tựa điểm trang

轰烈流沙枕上白发杯中酒比划 hōng liè liúshā zhěn shàng báifà bēi zhōng jiǔ bǐhuà hung liê liếu sa chẩn sang pái pha pây chung chiểu pỉ hoa Cát chảy cuồn cuộn, tóc trắng gối vương, chén rượu họa từng đường

年少风雅鲜衣怒马也不过一刹那 nián shǎo fēngyǎ xiān yì nù mǎ yě bùguò yīchànà nén sảo phâng dả xen i nu mả dể pu cua i tra na Thiếu niên xiêm y phong nhã bên tuấn mã cũng trôi qua trong nháy mắt thôi

难免疏漏儿时簷下莫测变化 nánmiǎn shūlòu ér shí yán xià mò cè biànhuà nán mẻn su lâu ớ sứ dén xe mua trưa pen hoa Tránh sao được mái dột sương rơi, khó lường trước vật đổi sao dời

隔却山海转身从容煎茶 gé què shān hǎi zhuǎnshēn cōngróng jiān chá cứa truê san hải choản sân trúng rúng chen trá Núi sông cách trở, xoay người ung dung sao trà

一生长 yīshēng cháng i sâng tráng Đời người dài đằng đẵng

重寄一段过往 zhòng jì yī duàn guòwǎng chung chi i toan cua oảng ký thác lại một góc dĩ vãng đã qua

将希冀都流放可曾添些荒唐 jiāng xījì dōu liúfàng kě céng tiān xiē huāngtáng cheng xi chi tâu liếu phang khửa trấng then xia hoang tháng thả trôi hết cả bao hy vọng thêm vào đó là sự hoang đường

才记得你的模样 cái jìdé nǐ de múyàng trái chi tứa nỉ tơ mú dang mới nhớ được hình bóng người thương

一身霜 yīshēn shuāng i sân soang Toàn thân sương pha

谁提笔只两行 shuí tí bǐ zhǐ liǎng háng suấy thí pỉ chử lẻng háng Ai nhấc bút viết đôi hàng

换一隅你安康便销得这沧桑 huàn yīyú nǐ ānkāng biàn xiāo dé zhè cāngsāng hoan i úy nỉ an khang pen xeo tứa chưa trang xang đổi lại cho chàng một góc an khang, tiêu tan đi bao nỗi thăng trầm

你还在我的心上 nǐ hái zài wǒ de xīn shàng nỉ hái chai ủa tơ xin sang Chàng vẫn mãi ở trong lòng ta

一生长 yīshēng cháng i sâng tráng Đời người dài đằng đẵng

重寄一段过往 zhòng jì yī duàn guòwǎng chung chi i toan cua oảng ký thác lại một góc dĩ vãng đã qua

将希冀都流放可曾添些荒唐 jiāng xījì dōu liúfàng kě céng tiān xiē huāngtáng cheng xi chi tâu liếu phang khửa trấng then xia hoang tháng thả trôi hết cả bao hy vọng thêm vào đó là sự hoang đường

才记得你的模样 cái jìdé nǐ de múyàng trái chi tứa nỉ tơ mú dang mới nhớ được hình bóng người thương

一身霜 yīshēn shuāng i sân soang Toàn thân sương pha

谁提笔只两行 shuí tí bǐ zhǐ liǎng háng suấy thí pỉ chử lẻng háng Ai nhấc bút viết đôi hàng

换一隅你安康便销得这沧桑 huàn yīyú nǐ ānkāng biàn xiāo dé zhè cāngsāng hoan i úy nỉ an khang pen xeo tứa chưa trang xang đổi lại cho chàng một góc an khang, tiêu tan đi bao nỗi thăng trầm

你还在我的心上 nǐ hái zài wǒ de xīn shàng nỉ hái chai ủa tơ xin sang Chàng vẫn mãi ở trong lòng ta  

Tự Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Nụ Hồng Mong Manh / 2023

Nụ Hồng Mong Manh – 曾經心疼 (拼音) – Ceng Jing Xin Teng

路上行人匆匆過 沒有人會回頭看一眼 lù shàng xíng rén cōng cōng guò  méi yǒu rén huì huí tóu kàn yī yǎn Người trên phố vẫn tấp nập qua lại, không một ai ngoảnh lại nhìn

我只是個流著淚 走在大街上的陌生人 wǒ zhī shì gè liú zhe lèi  zǒu zài dà jiē shàng de mò shēng rén Để thấy được những dòng lệ em đang rơi, giữa dòng đời xa lạ ấy

如今我對你來說 也只不過是個陌生人 rú jīn wǒ duì nǐ lái shuō  yě zhī bú guò shì gè mò shēng rén Vậy mà cho đến nay ,đối với anh, em cũng đã thành một người xa lạ

看見我走在雨裡 你也不會再為我心疼 kàn jiàn wǒ zǒu zài yǔ lǐ  nǐ yě bú huì zài wéi wǒ xīn téng Thấy em đi trong mưa,ướt đẫm những dòng lệ, anh cũng chẳng vì thế mà thương xót cho em

曾經心疼為何變成陌生 我只想要和你一起飛翔 céng jīng xīn téng wéi hé biàn chéng mò shēng  wǒ zhī xiǎng yào hé nǐ yī qǐ fēi xiáng Đã từng có nhau nay cớ sao bỗng thành xa lạ?em chỉ muốn được cùng anh bay lượn

管它地久天長 只要曾經擁有 我是真的這麼想 guǎn tā dì jiǔ tiān zhǎng  zhī yào céng jīng yōng yǒu  wǒ shì zhēn de zhè me xiǎng Mặc cho muôn kiếp thời gian trôi,chỉ cần lòng ta luôn có nhau,em thật lòng nghĩ như vậy đó anh

曾經心疼為何變成陌生 愛情就像人生不能重來 céng jīng xīn téng wéi hé biàn chéng mò shēng  ài qíng jiù xiàng rén shēng bú néng zhòng lái Đã từng đau lòng thế nay sao bỗng thành xa lạ,tình yêu cũng giống như dòng đời trôi mãi chẳng thể quay trở lại

這些道理我懂 可是真正面對 教我如何放得下 zhè xiē dào lǐ wǒ dǒng  kě shì zhēn zhèng miàn duì  jiāo wǒ rú hé fàng dé xia điều này em cũng hiểu, nhưng thẳng thắn đối diện, sao em làm được đây anh?

Một số bài viết hữu ích đối với các bạn đang học tiếng trung: 

Bình chọn 5 sao nếu bạn thấy bài viết này hữu ích

Tuyệt Chiêu Học Tiếng Nhật Qua Bài Hát Đơn Giản Mà Lại Vui / 2023

3 bước để học tiếng Nhật qua bài hát một cách hiệu quả

Khi áp dụng phương pháp học tiếng Nhật qua bài hát, bạn cần thực hiện các bước theo trình tự như sau:

Đây là bước đầu tiên và cũng quan trọng nhất vì nếu bạn chọn sai bài hát thì cả hành trình ôn luyện tiếng Nhật sẽ trở nên “công cốc”. Vậy nên, khi mới bắt đầu, hãy chọn ngay cho mình những bản nhạc chậm, nhẹ nhàng cùng ca từ đơn giản thay vì “chấm” các ca khúc có tiết tấu nhanh và nhiều tiếng lóng.

Học tiếng Nhật qua bài hát là phương pháp ôn luyện được nhiều bạn trẻ ngày nay yêu thích (Nguồn: Trung tâm tiếng Nhật SOFL)

Gợi ý một số ca khúc thiếu nhi vui nhộn để học tiếng Nhật cơ bản

はみがきのうた (Bài ca đánh răng): Ca khúc có giai điệu vui tươi và ca từ giản dị nên bạn dễ dàng học và ngân nga theo từng câu hát. Một số cụm từ cần nhớ trong bài này là: khi バイキンさん (Ngài Bacteria) nói “やーめて!ハミガキするのはやめて!” (Dừng lại đi. Dừng việc đánh răng lại đi!), rồi khi em bé không nghe theo, バイキンさん (Ngài Bacteria) hét lên “たすけてー” (Cứu tôi với!)

へんしん!おでかけマン (Biến hình! Anh chàng Odekake!): Đây là một bài hát tiếng Nhật thiếu nhi, nói về việc mặc quần áo của cậu bé Odekake nên ca từ và cấu trúc ngữ pháp sử dụng trong đây khá đơn giản. Ví dụ: “じょうずにできました!” (Tôi đã làm rất tốt), một câu tự khen ngợi bản thân khi đã hoàn thành một công việc nào đó.

てくてく歩こう (Teku Teku – Cùng đi dạo thôi): Bài hát kể về một cậu bé đang đi dạo và trên đường đi, cậu gặp và chào rất nhiều người bạn mới. Qua ca khúc dí dỏm này, bạn sẽ học được những câu chào tiếng Nhật thông dụng như おはよう (Chào buổi sáng) hay おかえりなさい (Mừng bạn về nhà).

Việc học tiếng Nhật qua các bài hát thiếu nhi sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Nhật tốt hơn (Nguồn: Learn Japanese Online Free)

おばけのホットケーキ (Chiếc bánh nóng của bóng ma): Bài hát có giai điệu vô cùng thú vị từ chậm đến nhanh nên bạn rất dễ bị cuốn theo từng lời ca tiếng hát. Với bản nhạc nhí nhố và đáng yêu này, bạn sẽ học được những từ vựng hoặc câu nói cảm thán như こわいい (đáng sợ) hay おなかがいっぱいだよ (No bụng rồi).

りんごのひとりごと (Độc thoại của quả táo): Bài hát mang âm sắc Nhật Bản truyền thống với giai điệu khá chậm cùng nhiều điểm nhấn, bạn có thể nhanh chóng bắt kịp tiết tấu và học theo. Ca khúc sử dụng nhiều từ đơn giản và dễ nhớ như りんご (quả táo) hay わたしはまっかなりんごです (Tôi là một quả táo đỏ tươi).

Học tiếng Nhật qua bài hát là một phương pháp ôn luyện khá thú vị, kích thích sự hứng thú học tập và tăng cường khả năng phản xạ khi nghe của bạn. Tuy nhiên, có một điểm trừ lớn ở cách học này là ngữ âm, ngữ điệu không giống với lối giao tiếp thường ngày. Do đó, bạn cần kết hợp với một số phương pháp khác như ôn luyện qua phim, các đoạn đàm thoại online…

Minh Thư (Tổng hợp)

Học Tiếng Trung Quốc Qua Lời Bài Hát / 2023

Vậy học tiếng Trung Quốc qua lời bài hát như thế nào?

Đây là giai đoạn bắt đầu. Bạn có thể lựa chọn những bài hát có tiết tấu chậm, ngôn từ dễ hiểu. Ví dụ như: Chuột yêu gạo, Cô dâu không phải em,… để quen dần với cách phát âm của người bản xứ cũng như làm quen với việc nghe từ vựng.

Sau đó dần dần sẽ chuyển sang những bài hát có tiết tấu nhanh, ngôn từ phức tạp để nâng cao khả năng nghe, qua đó hình thành phản xạ từ trong bộ não của mình. Càng nghe nhiều bạn sẽ càng ghi nhớ được cách phát âm cùng từ vựng của tiếng Trung.

Ghi nhớ ngôn từ và cấu trúc câu

Bên cạnh việc rèn luyện kĩ năng nghe thì việc ghi nhớ ngôn từ và cấu trúc câu cũng rất quan trọng. Bởi chỉ khi nắm được cấu trúc câu thì bạn mới có khả năng vận dụng lượng từ vựng vốn có để giao tiếp.

Hầu hết các bài hát tiếng Trung đều có những cấu trúc câu đơn giản, thông dụng được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Cho nên bạn sẽ nhanh chóng nắm được cấu trúc câu để sử dụng nghe, viết hoặc giao tiếp.

Song song với quá trình nghe, bạn có thể hát theo bài hát. Đây là một cách luyện phát âm rất hiệu quả đối với những bạn còn kém về mặt khẩu âm. Vì bạn có thể vừa nghe, vừa phát âm, vừa so sánh những điểm khác trong cách phát âm của mình để từ đó rút ra lỗi và hoàn thiện hơn.

Đây được coi là một trong những cách luyện phát âm hiệu quả nhất ngoài cách trực tiếp giao tiếp với người bản xứ.

Học tiếng Trung qua lời bài hát mang lại lợi ích gì?

Đây là một cách học vừa đem lại sự thư giãn giải trí cho người học, tránh căng thẳng đầu óc vì phải nhớ lượng từ và cấ trúc lớn.

Đồng thời đây cũng là phương pháp nâng cao tư duy ghi nhớ, hình thành nghe có phản xạ và rèn luyện cách phát âm hiệu quả giúp cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung có cơ hội nâng cao được khả năng nghe nói của mình.

Học tiếng Trung Quốc qua lời bài hát là chia sẻ nho nhỏ mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn có niềm đam mê với tiếng Trung. Ngoài cách học truyền thống, các bạn có thể học theo nhiều cách, nhiều phương pháp khác nhau để làm sao kết quả đạt được là khả năng tiếng Trung tốt nhất.

Bạn đang xem bài viết Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Hồng Chiêu Nguyện 红昭愿 Hóng Zhāo Yuàn / 2023 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!