Xem Nhiều 5/2022 # Giáo Trình Pali (Trọn Bộ) # Top Trend

Xem 22,374

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Trình Pali (Trọn Bộ) mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 22,374 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tải Về Tự Học Tiếng Pali Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Phương Pháp Tự Học Tiếng Tây Ban Nha Online
 • Nên Chọn Trường Nhật Ngữ Nào Ở Osaka Để Theo Học?
 • Ghé Thăm Các Trường Nhật Ngữ Ở Osaka, Nhật Bản
 • Danh Sách Trường Nhật Ngữ Tại Osaka, Nhật Bản
 • GIÁO TRÌNH PALI

  (Trọn bộ)

  Nguyên tác: The New Pali Course

  Tác Giả: Pof. A. P. Buddhadatta, Maha Nayaka Thera

  Dịch Giả: Trưởng lão giáo thọ Thích Minh Châu

  LỜI DỊCH GIẢ

  Viện Đại Học Vạn Hạnh bắt đầu dạy Pali và Tam Tạng Pali vào năm 1964 và sự khó khăn gặp phải là thiếu sách dạy tiếng Pali bằng tiếng Việt. Tuy ban Tu Thư đã xuất bản quyển Trường Bộ Kinh và Thắng Pháp Tập Yếu Luận để giúp cho sinh viên đọc sách tiếng Pali, nhưng vẫn thiếu sách căn bản dạy tiếng Pali. Do vậy, chúng tôi cho ra tập sách này để bổ cứu khuyết điểm ấy.

  Có hai phương pháp dạy tiếng Pali. Một là theo truyền thống cũ, “đệ tử ngồi dưới chân thầy” để thầy truyền tâm ấn, đệ tử cần học thuộc lòng nhiều, phải ở hầu hạ thầy ít nhất là hơn 10 năm và thầy dạy có nhiều lắm cũng được 8, 10 đệ tử. Đời sống hiện tại không cho phép chúng ta theo phương pháp ấy. Phương pháp thứ hai là áp dụng kỹ thuật dạy ngôn ngữ hiện đại cho sinh viên học tiếng Pali, phương pháp này đòi hỏi sinh viên nắm ngay then chốt văn phạm Pali, học hỏi một số ngữ vựng Pali cần thiết rồi ứng dụng ngay những điều đã học vào các bài tập dịch, từ tiếng Pali ra tiếng Việt và tiếng Việt ra tiếng Pali. Ngoài ra, sinh viên được bổ túc bằng những bài tập đọc trích từ những bộ sách Pali đã được soạn thảo. Nhờ vậy sinh viên phải tích cực tìm hiểu cơ cấu văn phạm, nhớ kỹ những ngữ vựng cần thiết và đọc được ngay trong bản chánh Pali.

  Chúng tôi cho dịch và cho dạy tập sách của Ngài Buddhadata người Tích lan là vì vậy. Tập một giúp cho sinh viên biết được những cơ cấu căn bản của văn phạm Pali, tập hai giúp cho sinh viên đi sâu vào những nét tế nhị sâu sắc của văn phạm và văn học Pali, và xong cuốn hai cũng tức là năm thứ hai, sinh viên đã có thể đọc và thưởng thức các tác phẩm Pali rồi. Đáng lẽ, chúng tôi phải tự mình soạn một sách dạy Pali riêng cho sinh viên Việt Nam nhưng tiếc vì thì giờ quá eo hẹp nên bắt buộc phải dịch quyển sách ở Tích Lan để dạy cho sinh viên Việt Nam. Vả lại, giáo sư biết dạy cho linh động thì sách nào cũng là sách quý cả.

  Tôi xin cám ơn Sư Thanh đã giúp tôi làm Ngữ Vựng của tập sách này, một sự giúp sức rất cần thiết đối với công việc bề bộn của chúng tôi trong lúc này. Chúng tôi chỉ mong tập sách này sẽ mở rộng kho tàng của Ba tạng Pali cho sinh viên học giả và Phật tử Việt Nam.

  Thích Minh Châu

  Viện Trưởng và Giáo Sư Pali

  Viện Đại Học Vạn Hạnh

  MỤC LỤC

  DANH MỤC BÀI TẬP

  Tập 1

  Tập 2

  Tập 3

  LỜI GIỚI THIỆU

  LỜI DỊCH GIẢ

  LỜI TỰA

  Tập 1

  MẪU TỰ

  CÁC TỰ LOẠI

  TÁNH, SỐ, VÀ THỂ CÁCH

  BIẾN CÁCH CÁC DANH TỪ

  CÁCH CHIA CÁC ĐỘNG TỪ PALI

  CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ

  ĐỆ THẤT ĐỘNG TỪ

  CHIA ĐỘNG TỪ QUÁ KHỨ

  NHÂN XƯNG ĐẠI DANH TỪ

  CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI

  BIẾN THỂ CỦA DANH TỪ NỮ TÁNH

  MỆNH LỆNH CÁCH

  KHẢ NĂNG CÁCH

  BẤT BIẾN QUÁ KHỨ PHÂN TỪ

  TRUNG TÁNH

  VỊ BIẾN CÁCH (nguyên mẫu)

  PHÂN LOẠI CÁC DANH TỪ

  TÍNH TỪ (THUỘC VỀ ĐẠI DANH TỪ)

  PHÂN TỪ HAY TÍNH TỪ THỤ ĐỘNG

  QUÁ KHỨ PHÂN TỪ

  to dùng với nghĩa xuất xứ cách

  TÍNH TỪ

  SỐ ĐẾM

  Biến cách của số đếm

  TRẠNG TỪ

  CÚ PHÁP

  THỨ TỰ CỦA CÂU

  HÒA HỢP

  KHOÁNG TRƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH CÂU

  THỤ ĐỘNG THỂ

  QUÁ KHỨ PHÂN TỪ

  CÁC ĐỘNG TỪ SAI BẢO

  CHỮ VIẾT TẮT

  NGỮ VỮNG PALI – VIỆT

  NGỮ VỮNG VIỆT – PALI

  Tập 2

  KHẢO SÁT THÊM VỀ NHỮNG MẪU TỰ

  LUẬT HỢP ÂM (SANDHI)

  I – LUẬT HỢP ÂM NGUYÊN ÂM (SARASANDHI)

  II. HỢP ÂM PHỤ ÂM (Byanjanasandhi)

  III. HỢP ÂM VỚI M (NIGGAHITA – SANDHI)

  HỢP ÂM HỖN HỢP (MISSAKASANDHI)

  DANH TỪ HỢP THẾ (SAMASA)

  HỢP THẾ TĨNH TỪ (KAMMADHARAYA)

  HỢP THỂ ĐỊNH SỐ

  HỢP THỂ DANH TỪ TƯƠNG THUỘC (TAPPURISA – SAMASA)

  HỢP THỂ HỘI TỤ (DVANDASAMASA)

  HỢP THỂ TRẠNG TỪ (AVYAYIBHAVA – SAMASA)

  HỢP THỂ LIÊN TỪ ((BAHUBBIHI)

  HỢP THỂ PHỨC TÁNH

  ĐỘNG TỪ

  CÁC CÁCH, THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

  TIẾP ĐẦU NGỮ CỦA ĐỘNG TỪ

  THỤ ĐỘNG THỂ

  TIỀN TRÍ TỪ CHỈ SỰ SAI BẢO

  CÚ PHÁP PALI

  VỊ TRÍ CỦA NHỮNG TIẾNG TRONG MỘT CÂU

  SỰ HÒA HỢP

  ĐỆ NHỊ CHUYỂN HÓA NGỮ (TADDHITA)

  I- LOẠI THỨ NHẤT LẠI ĐƯỢC CHIA THÀNH:

  II. LOẠI THỨ HAI: CHUYỂN HÓA NGỮ DANH ĐỘNG TỪ (BHAVATADDHI)

  III. BẤT BIẾN CHUYỂN HÓA NGỮ VÀ TRẠNG TỪ CHUYỂN HÓA NGỮ

  (AVYAYATADDHITA)

  ĐỆ NHẤT CHUYỂN HÓA NGỮ HAY KITAKA

  TIẾP VỊ NGỮ KITA – HIỆN TẠI PHÂN TỪ

  NHỮNG ĐỆ NHẤT CHUYỂN HÓA NGỮ KHÔNG PHẢI PHÂN TỪ

  NHỮNG ĐỆ NHẤT CHUYỂN HÓA NGỮ BẤT BIẾN

  NGỮ VỰNG

  CHỮ VIẾT TẮT

  NGỮ VỰNG PALI – VIỆT

  NGỮ VỰNG VIỆT – PALI

  Tập 3

  CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIẾN CÁCH VÀ CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ

  NHỮNG HÌNH THỨC ĐẶC BIỆT CỦA VÀI DANH TỪ VÀ TĨNH TỪ

  MỘT VÀI DANH TỪ NỮ TÁNH ĐẶC BIỆT

  BIẾN CÁCH CỦA DANH TỪ TRUNG TÍNH

  MỘT VÀI TĨNH TỪ VÀ ĐẠI DANH TỪ ĐẶC BIỆT

  BIẾN CÁCH DANH TỪ NGHI VẤN

  NHỮNG CON SỐ BÀN THÊM CHI TIẾT VỀ NHỮNG CON SỐ HÌNH THỨC VỊ LAI, NGHĨA QUÁ KHỨ CỦA ĐỘNG TỪ

  NHỮNG TIẾNG THAY THẾ ĐẠI DANH TỪ TỰ QUY

  MỘT VÀI TIẾNG ĐÒI HỎI SỞ DỤNG CÁCH

  CHƯƠNG II: ĐỘNG TỪ CÓ GỐC LÀ DANH TỪ

  Động từ diễn tả thành âm

  Động từ chỉ ước muốn

  Tiếp vĩ ngữ “Sa”

  Tiếp vĩ ngữ “cha” (= t + sa = ccha)

  Tiếp vĩ ngữ “kha” (j + sa = kha)

  CHƯƠNG III: THỤ ĐỘNG THỂ

  CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH CÂU

  KHOÁNG TRƯƠNG

  THUẬT TỪ VÀ KHOÁNG TRƯƠNG

  TRẠNG TỪ

  ĐỊNH NGHĨA MỆNH ĐỀ

  NHỮNG MỆNH ĐỀ TRẠNG TỪ KHÁC NHAU

  CHƯƠNG V: CÚ PHÁP CỦA DANH TỪ

  CHỦ CÁCH

  ĐỐI CÁCH

  SỞ DỤNG CÁCH

  CHỈ ĐỊNH CÁCH

  XUẤT XỨ CÁCH

  SỞ THUỘC CÁCH

  ĐỊNH SỞ CÁCH

  MỘT SỐ BIẾN CÁCH ĐÔI KHI ĐƯỢC DÙNG ĐỂ DIỄN ĐẠT Ý NGHĨA CỦA BIẾN CÁCH KHÁC

  CHƯƠNG VI: LÀM THẾ NÀO ĐỂ RÚT NGẮN MỘT CÂU

  CHƯƠNG VII: ĐỊNH NGHĨA NHỮNG BẤT BIẾN TỪ

  CHƯƠNG VIII: MỘT VÀI THÀNH NGỮ VÀ ĐOẠN VĂN KHÓ

  NGỮ VỰNG PALI VIỆT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Thơ Haiku Hay Và Vui
 • Cần Phải Học Tiếng Nhật Đạt Năng Lực N Mấy, Trước Khi Đi Du Học?
 • Muốn Đi Du Học Nhật Bản Cần Tiếng Nhật N Mấy?
 • Bộ Sản Phẩm Sách Học Tiếng Nhật Đọc Hiểu
 • Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Nhật
 • Bạn đang xem bài viết Giáo Trình Pali (Trọn Bộ) trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100