Xem Nhiều 3/2023 #️ Giáo Trình Pali (Trọn Bộ) # Top 5 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Giáo Trình Pali (Trọn Bộ) # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giáo Trình Pali (Trọn Bộ) mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

GIÁO TRÌNH PALI

(Trọn bộ)

Nguyên tác: The New Pali Course

Tác Giả: Pof. A. P. Buddhadatta, Maha Nayaka Thera

Dịch Giả: Trưởng lão giáo thọ Thích Minh Châu

LỜI DỊCH GIẢ

Viện Đại Học Vạn Hạnh bắt đầu dạy Pali và Tam Tạng Pali vào năm 1964 và sự khó khăn gặp phải là thiếu sách dạy tiếng Pali bằng tiếng Việt. Tuy ban Tu Thư đã xuất bản quyển Trường Bộ Kinh và Thắng Pháp Tập Yếu Luận để giúp cho sinh viên đọc sách tiếng Pali, nhưng vẫn thiếu sách căn bản dạy tiếng Pali. Do vậy, chúng tôi cho ra tập sách này để bổ cứu khuyết điểm ấy.

Có hai phương pháp dạy tiếng Pali. Một là theo truyền thống cũ, “đệ tử ngồi dưới chân thầy” để thầy truyền tâm ấn, đệ tử cần học thuộc lòng nhiều, phải ở hầu hạ thầy ít nhất là hơn 10 năm và thầy dạy có nhiều lắm cũng được 8, 10 đệ tử. Đời sống hiện tại không cho phép chúng ta theo phương pháp ấy. Phương pháp thứ hai là áp dụng kỹ thuật dạy ngôn ngữ hiện đại cho sinh viên học tiếng Pali, phương pháp này đòi hỏi sinh viên nắm ngay then chốt văn phạm Pali, học hỏi một số ngữ vựng Pali cần thiết rồi ứng dụng ngay những điều đã học vào các bài tập dịch, từ tiếng Pali ra tiếng Việt và tiếng Việt ra tiếng Pali. Ngoài ra, sinh viên được bổ túc bằng những bài tập đọc trích từ những bộ sách Pali đã được soạn thảo. Nhờ vậy sinh viên phải tích cực tìm hiểu cơ cấu văn phạm, nhớ kỹ những ngữ vựng cần thiết và đọc được ngay trong bản chánh Pali.

Chúng tôi cho dịch và cho dạy tập sách của Ngài Buddhadata người Tích lan là vì vậy. Tập một giúp cho sinh viên biết được những cơ cấu căn bản của văn phạm Pali, tập hai giúp cho sinh viên đi sâu vào những nét tế nhị sâu sắc của văn phạm và văn học Pali, và xong cuốn hai cũng tức là năm thứ hai, sinh viên đã có thể đọc và thưởng thức các tác phẩm Pali rồi. Đáng lẽ, chúng tôi phải tự mình soạn một sách dạy Pali riêng cho sinh viên Việt Nam nhưng tiếc vì thì giờ quá eo hẹp nên bắt buộc phải dịch quyển sách ở Tích Lan để dạy cho sinh viên Việt Nam. Vả lại, giáo sư biết dạy cho linh động thì sách nào cũng là sách quý cả.

Tôi xin cám ơn Sư Thanh đã giúp tôi làm Ngữ Vựng của tập sách này, một sự giúp sức rất cần thiết đối với công việc bề bộn của chúng tôi trong lúc này. Chúng tôi chỉ mong tập sách này sẽ mở rộng kho tàng của Ba tạng Pali cho sinh viên học giả và Phật tử Việt Nam.

Thích Minh Châu

Viện Trưởng và Giáo Sư Pali

Viện Đại Học Vạn Hạnh

MỤC LỤC

DANH MỤC BÀI TẬP

Tập 1

Tập 2

Tập 3

LỜI GIỚI THIỆU

LỜI DỊCH GIẢ

LỜI TỰA

Tập 1

MẪU TỰ

CÁC TỰ LOẠI

TÁNH, SỐ, VÀ THỂ CÁCH

BIẾN CÁCH CÁC DANH TỪ

CÁCH CHIA CÁC ĐỘNG TỪ PALI

CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ

ĐỆ THẤT ĐỘNG TỪ

CHIA ĐỘNG TỪ QUÁ KHỨ

NHÂN XƯNG ĐẠI DANH TỪ

CHIA ĐỘNG TỪ VỊ LAI

BIẾN THỂ CỦA DANH TỪ NỮ TÁNH

MỆNH LỆNH CÁCH

KHẢ NĂNG CÁCH

BẤT BIẾN QUÁ KHỨ PHÂN TỪ

TRUNG TÁNH

VỊ BIẾN CÁCH (nguyên mẫu)

PHÂN LOẠI CÁC DANH TỪ

TÍNH TỪ (THUỘC VỀ ĐẠI DANH TỪ)

PHÂN TỪ HAY TÍNH TỪ THỤ ĐỘNG

QUÁ KHỨ PHÂN TỪ

to dùng với nghĩa xuất xứ cách

TÍNH TỪ

SỐ ĐẾM

Biến cách của số đếm

TRẠNG TỪ

CÚ PHÁP

THỨ TỰ CỦA CÂU

HÒA HỢP

KHOÁNG TRƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH CÂU

THỤ ĐỘNG THỂ

QUÁ KHỨ PHÂN TỪ

CÁC ĐỘNG TỪ SAI BẢO

CHỮ VIẾT TẮT

NGỮ VỮNG PALI – VIỆT

NGỮ VỮNG VIỆT – PALI

Tập 2

KHẢO SÁT THÊM VỀ NHỮNG MẪU TỰ

LUẬT HỢP ÂM (SANDHI)

I – LUẬT HỢP ÂM NGUYÊN ÂM (SARASANDHI)

II. HỢP ÂM PHỤ ÂM (Byanjanasandhi)

III. HỢP ÂM VỚI M (NIGGAHITA – SANDHI)

HỢP ÂM HỖN HỢP (MISSAKASANDHI)

DANH TỪ HỢP THẾ (SAMASA)

HỢP THẾ TĨNH TỪ (KAMMADHARAYA)

HỢP THỂ ĐỊNH SỐ

HỢP THỂ DANH TỪ TƯƠNG THUỘC (TAPPURISA – SAMASA)

HỢP THỂ HỘI TỤ (DVANDASAMASA)

HỢP THỂ TRẠNG TỪ (AVYAYIBHAVA – SAMASA)

HỢP THỂ LIÊN TỪ ((BAHUBBIHI)

HỢP THỂ PHỨC TÁNH

ĐỘNG TỪ

CÁC CÁCH, THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TIẾP ĐẦU NGỮ CỦA ĐỘNG TỪ

THỤ ĐỘNG THỂ

TIỀN TRÍ TỪ CHỈ SỰ SAI BẢO

CÚ PHÁP PALI

VỊ TRÍ CỦA NHỮNG TIẾNG TRONG MỘT CÂU

SỰ HÒA HỢP

ĐỆ NHỊ CHUYỂN HÓA NGỮ (TADDHITA)

I- LOẠI THỨ NHẤT LẠI ĐƯỢC CHIA THÀNH:

II. LOẠI THỨ HAI: CHUYỂN HÓA NGỮ DANH ĐỘNG TỪ (BHAVATADDHI)

III. BẤT BIẾN CHUYỂN HÓA NGỮ VÀ TRẠNG TỪ CHUYỂN HÓA NGỮ

(AVYAYATADDHITA)

ĐỆ NHẤT CHUYỂN HÓA NGỮ HAY KITAKA

TIẾP VỊ NGỮ KITA – HIỆN TẠI PHÂN TỪ

NHỮNG ĐỆ NHẤT CHUYỂN HÓA NGỮ KHÔNG PHẢI PHÂN TỪ

NHỮNG ĐỆ NHẤT CHUYỂN HÓA NGỮ BẤT BIẾN

NGỮ VỰNG

CHỮ VIẾT TẮT

NGỮ VỰNG PALI – VIỆT

NGỮ VỰNG VIỆT – PALI

Tập 3

CHƯƠNG I: VỀ NHỮNG BIẾN CÁCH VÀ CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ

NHỮNG HÌNH THỨC ĐẶC BIỆT CỦA VÀI DANH TỪ VÀ TĨNH TỪ

MỘT VÀI DANH TỪ NỮ TÁNH ĐẶC BIỆT

BIẾN CÁCH CỦA DANH TỪ TRUNG TÍNH

MỘT VÀI TĨNH TỪ VÀ ĐẠI DANH TỪ ĐẶC BIỆT

BIẾN CÁCH DANH TỪ NGHI VẤN

NHỮNG CON SỐ BÀN THÊM CHI TIẾT VỀ NHỮNG CON SỐ HÌNH THỨC VỊ LAI, NGHĨA QUÁ KHỨ CỦA ĐỘNG TỪ

NHỮNG TIẾNG THAY THẾ ĐẠI DANH TỪ TỰ QUY

MỘT VÀI TIẾNG ĐÒI HỎI SỞ DỤNG CÁCH

CHƯƠNG II: ĐỘNG TỪ CÓ GỐC LÀ DANH TỪ

Động từ diễn tả thành âm

Động từ chỉ ước muốn

Tiếp vĩ ngữ “Sa”

Tiếp vĩ ngữ “cha” (= t + sa = ccha)

Tiếp vĩ ngữ “kha” (j + sa = kha)

CHƯƠNG III: THỤ ĐỘNG THỂ

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH CÂU

KHOÁNG TRƯƠNG

THUẬT TỪ VÀ KHOÁNG TRƯƠNG

TRẠNG TỪ

ĐỊNH NGHĨA MỆNH ĐỀ

NHỮNG MỆNH ĐỀ TRẠNG TỪ KHÁC NHAU

CHƯƠNG V: CÚ PHÁP CỦA DANH TỪ

CHỦ CÁCH

ĐỐI CÁCH

SỞ DỤNG CÁCH

CHỈ ĐỊNH CÁCH

XUẤT XỨ CÁCH

SỞ THUỘC CÁCH

ĐỊNH SỞ CÁCH

MỘT SỐ BIẾN CÁCH ĐÔI KHI ĐƯỢC DÙNG ĐỂ DIỄN ĐẠT Ý NGHĨA CỦA BIẾN CÁCH KHÁC

CHƯƠNG VI: LÀM THẾ NÀO ĐỂ RÚT NGẮN MỘT CÂU

CHƯƠNG VII: ĐỊNH NGHĨA NHỮNG BẤT BIẾN TỪ

CHƯƠNG VIII: MỘT VÀI THÀNH NGỮ VÀ ĐOẠN VĂN KHÓ

NGỮ VỰNG PALI VIỆT

Trọn Bộ Giáo Trình 4 Cd

Giáo trình Oxford – First Choice, Smart Choice dành cho những học viên chưa đã biết Tiếng Anh sơ sơ hoặc muốn ôn lại trình độ Anh ngữ cũa mình ở lứa tuổi thanh thiếu niên và người lớn. Giáo trình First Choice còn cung cấp cho các bạn đĩa CD rèn luyện thêm kỹ năng nghe và phản xạ nói. Mỗi bài gồm các phần trang bị kiến thức ngữ pháp, từ vựng, luyện nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt mỗi bài đều có phần luyện phát âm.

Phương pháp giảng dạy:Smart Choice là một giáo trình tốt vì cung cấp cho học viên nhiều cơ hội và tình huống để thực hành nghe nói. Ba yếu tố quan trọng khi sử dụng giáo trình này là: giúp cho các học viên tham gia vào các hoạt động trong giờ học, tạo sự tập trung, nhấn mạnh vào những chi tiết, tình huống cụ thể và giúp cho học viên năng động, chủ động, quản lý tốt thời gian lên lớp.. Bên cạnh đội ngũ giáo viên Việt Nam nhiệt tình, tận tâm, năng động và giàu kinh nghiệm giảng dạy, các bạn còn được học với giáo viên người bản ngữ phương pháp này giúp các bạn nhanh chóng làm quen với cách luyện giọng như người bản xứ, giúp bạn mạnh dạn và tự tin hơn khi bước đầu giao tiếp với người nước ngoài. Đội ngũ giáo viên nước ngoài (Anh, Mỹ, Canada…) có bằng MA với trình độ chuyên môn-đẳng cấp Quốc Tế.

Trọn Bộ Full 4 Book + Audio CD Giáo trình học Tiếng Anh của Oxford – First Choice, Smart Choice

Smart Choice có 3 cấp độ tương ứng với những trình độ khác nhau: + Smart Choice 1 (Sơ cấp) + Smart Choice 2 (Trung cấp) + Smart Choice 3 (Cao cấp)

Bộ giáo trình chia làm 4 phần chính như sau: Với First Choice:FIRST CHOICE SMART CHOICE là một giáo trình tốt vì cung cấp cho học viên nhiều cơ hội và tình huống để thực hành nghe nói.

Ba yếu tố quan trọng khi giáo viên sử dụng giáo trình này là

1.Làm cho học viên tham gia vào các hoạt động trong giờ học,

2.Tạo sự tập trung, nhấn mạnh vào các chi tiết hay tình huống cụ thể

3.Kích hoạt: làm cho học viên luôn năng động, chủ động, quản lý tốt thời gian trên lớp

-Smart Choice 2: Phù hợp với học sinh cấp 3, sinh viên muốn nâng cao cấp độ nghe, ngữ vựng. + Smart Choice 2 Students Book.pdf + Smart Choice 2 CD1.rar + Smart Choice 2 CD2.rar + Smart Choice 2 Multi CDRom.iso

-Smart Choice 3: Phù hợp với các bạn có trình độ B/C hay muốn luyện thi TOEIC ,.. muốn nâng cao cấp độ nghe, ngữ vựng. + Smart Choice 3 Students Book.pdf + Smart Choice 3 CD1.rar + Smart Choice 3 CD2.rar + Smart Choice 3 Multi CDRom.iso

PASS GIẢI NÉN: TYTPM

Tìm kiếm bởi người dùng:

smart choice 1

smart choice

smart choice 2 workbook pdf

smart choice 2 student book pdf

sach first choice

download smart choice 1

sách smart choice 2

Giáo Án Lớp 3 Trọn Bộ

Giáo án điện tử lớp 3 cả năm

Giáo án trọn bộ lớp 3

Giáo án Lớp 3 trọn bộ được VnDoc tổng hợp và biên tập khoa học gồm giáo án trọn bộ môn Tiếng Việt và môn Toán lớp 3. Giáo án lớp 3 cả năm này được soạn chi tiết và bám sát nội dung học chương trình lớp 3 giúp các thầy cô giáo tham khảo soạn giáo án lớp 3 hiệu quả. Chúc thầy cô và các em có những tiết học hay.

TUẦN 1

Tập đọc – Kể chuyện: CẬU BÉ THÔNG MINH (2 Tiết)

I. Mục tiêu A. Tập đọc 1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

HS đọc trôi trảy cả bài. Đọc đúng: Hạ lệnh, vùng nọ, nộp, lo sợ, lấy làm lạ.

HS biết ngắt nghỉ đúng sau dấu chấm, phẩy, giữa các cụm từ.

Đọc phân biệt lời người kể, các nhân vật.

Hiểu nghĩa từ : kinh đô, om sòm, trọng thưởng, hạ lệnh.

Hiểu nội dung và ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi sự thông minh, tài trí của cậu bé.

B. Kể chuyện

HS dựa vào trí nhớ và tranh kể lại được từng đoạn câu chuyện.

Biết phối hợp lời kể chuyện với điệu bộ, nét mặt, thể hiện lời nhân vật.

2. Các em biết nghe, nhận xét, đánh giá, kể tiếp lời của bạn. II. Đồ dùng dạy học III. Các hoạt động dạy học Tập đọc

Tiết 11. Kiểm tra bài cũ (2-3′).+ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.+ Giới thiệu 8 chủ điểm của SGK Tiếng Việt 3. 2.1. Giới thiệu bài (1-2′) 2.2. Luyện đọc đúng (33-35′) b. Hướng dẫn luyện đọc diễn cảm – kết hợp giải nghĩa từ.

+ Câu 2: lệnh, làng (l), vùng nọ (n). Câu dài ngắt : … vùng nọ/ đẻ trứng/ chịu tội.+ Lời cậu bé: Bình tĩnh, tự tin – GV đọc mẫu,+ Giải nghĩa: Kinh đô/ SGK.+ GV hướng dẫn đọc đoạn: Đọc đúng tiếng khó, ngắt sau câu dài.+GV đọc mẫu – cho điểm.

+ Câu 1: Nhấn giọng: om sòm.

+ Lời vua: Đọc giọng oai nghiêm, sau bực tức.+ Lời cậu bé: Đọc giọng dí dỏm, ngắt sau tiếng. “tâu, con”+ GV đọc mẫu.+ Giải nghĩa: om sòm/ SGK.+ GV hướng dẫn đọc: đọc thể hiện lời nhân vật (giọng vua, cậu bé); ngắt nghỉ hơi đúng, lên giọng đúng .

+ Câu 3: Câu dài ngắt sau tiếng “vua, sắc’. Nhấn giọng ở “rèn, xẻ” . GV đọc mẫu + Giải nghĩa từ: sứ giả (gv), trọng thưởng/ SGK.+ GV hướng dẫn đọc đoạn: giọng cậu bé khôn khéo, mạnh mẽ.+ HS đọc mẫu.* Đọc nối đoạn:* Đọc cả bài :GV hướng dẫn

Tiết 2 2.3. Hướng dẫn tìm hiểu bài (10-12′)

+ Đọc thầm đoạn 1 và câu hỏi 1,2/ SGK.– Nhà vua đã nghĩ ra kế gì?– Trước lệnh đó, thái độ của dân làng như thế nào? Vì sao?Chuyển ý: Cậu bé đã làm gì để dân làng yên lòng?

+ Đọc thầm đoạn 2 và câu hỏi 3.– Cậu bé làm thế nào để vua thấy lệnh ngài vô lý? HS đọc câu nói của cậu bé.Chuyển ý: Thái độ của nhà vua ra sao? Vua thử tài cậu bé như thế nào?+ Đọc thầm đoạn 3 và câu hỏi 4.– Trong cuộc thử tài, nhà vua yêu cầu cậu bé làm gì?– Vì sao cậu bé lại yêu cầu như vậy?– Qua câu chuyện, em thấy cậu bé là người như thế nào?

Cả lớp đọc thầm và chia đoạn ?

HS luyện đọc (dãy).HS chú giải SGK.

HS luyện đọc.

HS luyện đọc (dãy).HS chú giải SGK.

HS luyện đọc 4-5 em.

HS luyện đọc (dãy)HS chú giải SGK.

HS luyện đọc 4-5 em.2 lượt– HS đọc 1-2 em.

Nuôi một con gà trông….đẻ trứng.

Khóc bắt bố đẻ em bé….

Tài Liệu Trọn Bộ Giáo Án Tiếng Anh Lớp 2 Giáo Trình First Friend 2

First friends 2 Form: 2 Period: 3 Date of preparation: Date of teaching: UNIT 1: HELLO Lesson 1 ( page 4 ) I/ Objectives: – Students will be able to greet, introduce someone and themselves. – Knowledge: + Vocabulary: Welcome back + Pattern: Hello, I’m………. II/ Teaching aids: – Teacher: book, recordings, Teacher’s card – Students: books III/ Teaching steps: Contents I/ Warm up: ( 5′) – Greeting – Sing a song ” Hello teacher” II/ Presentation: (28′) – The characters Teacher’s activities Students’ activities – Greeting – Have the class sing – Greeting – Sing – Introduce the charaters by using Teacher’s card : Tess, Baz, Adam and Mrs Woodward. – Listen and repeat – Have students open their book on page 4. – Introduce the characters: Mrs Woodward, Baz, new boy and the class. – Play the recording for students to listen all the way through. – Play the rocording, pause after each phrase for students to repeat. – Call some students repeat – Open the book 1/ Listen and say: 2/ Say and do: 1 – Listen – Listen – Listen and repeat – Repeat First friends 2 – Ask students to say what Mrs Woodward said. – Use the Vietnamese to explain for students to understand. – Guide students to practise with their own name. – Call some students go to the front to say. – Say: ” Hello” – Have students greet and introduce themselves. – Greet and introduce – Ask students to practise the words and pattern they have just learnt, repare the next part. – Practise and repare the next part – Listen – Practise – Say – Extention: ” Hello, I’m…………….” III/ Home work: ( 2′) 2 First friends 2 Form: 2 Period: 4 Date of preparation: Date of teaching: UNIT 1: HELLO Lesson 2 ( page 5) I/ Objectives: – Students will be able to know all days of a week, to recognize the sounds some words in English. – Knowledge: + Vocabulary: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday II/ Teaching aids: – Teacher: book, recordings, cards – Students: books III/ Teaching steps: Contents I/ Warm up: ( 5′) – Greeting – Days II/ Presentation: ( 28′) 1/ Listen and say: – Days: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Teacher’s activities Students’ activities – Greeting – Ask students to say the days of a week in Vietnamese. – Greeting – Say – Ask students to open their book on page 4 – 5 . – Introduce the days of a week in English.( using cards) – Write them on the board. – Play the recording and point the the words on the board. – Play the recording, pause after each word for students to repeat and point to the words on their book. – Have the class repeat several times. – Have students repeat in goups – Call sonme students to repeat – Open the book 2/ Sing: 3 – Listen – Look at the board – Look and lsten – Listen, repeat and point – Repeat – Repeat in groups – Repeat First friends 2 – Introduce the song about days of week. – Play the recording – Play again, pause after each line for students to sing. – Ask students to sing and point to the days on their book. – Have the class know: This is the song about the day when Baz go to school, it’s Monday. – Listen – Have students sing the song with the day in present. – Sing – Ask students to practise the words, sing the song they have just learnt, review the next part. – Sing, repare the next part – Listen carefully – Listen and sing – Sing and point – Listen – Extention: III/ Home work: ( 2′) 4 First friends 2 Form: 2 Period: 5 Date of preparation: Date of teaching: UNIT 1: HELLO Lesson 3 (page 6) I/ Objectives: – Students will be able to say the alphabet ( the letters, the sounds and the words with them). – Knowledge: + Vocabulary: apple, bird, cat, dates, elephant, fig, girl, house, iguana, jump, kite, lion, moon II/ Teaching aids: – Teacher: book, recordings, pictures – Students: books III/ Teaching steps: Contents 1/ Warm up: ( 5′) – Greeting – Sing Teacher’s activities Students’ activities – Greeting – Have students sing the song about the days of week. – Have students review the alphabet. – Greeting – Sing – Ask students to open their book on page 6. – Say the letter A, the sound /a/ and the picture with letter A. – Repeat steps with the other letter ( A – M). – Open the book – Say the alphabet II/ Presentation: ( 28′) 1/ Sing: – Have the class say ” A – M ” several times. – Call some students repeat. – Play the recording for students to listen all the way through. – Play again, pause after each 5 – Listen and repeat – Say the letters, the sounds and these pictures. – Say – Repeat – Listen – Listen and sing First friends 2 line for students to sing. – Ask students to sing and point to the letter on their book. – Call some students sing the song. – Sing and point – Sing 2/ Find: – Say the letter “C”, ask students – Say and point to say the sound and point to the word with “C” on their book. – Repeat with the other letters. – S1: write the letter – Ask some pairs go to the board. S2: say the sound and the word start with that letter II/ Home work: ( 2′) – Ask students to review the – Review the alphabet alphabet, sing the song they have and repare the next just learnt, review the next part. part 6 First friends 2 Form: 2 Period: 6 Date of preparation: Date of teaching: UNIT 1: HELLO Lesson 4 ( page 7) I/ Objectives: – Students will be able to say the alphabet ( the letters, the sounds and the words with them). – Knowledge: + Vocabulary: nut, octopus, Pat, queen, rabbit, seesaw, toes, umbrella, volcano, water, box, yo-yo, zebra. II/ Teaching aids: – Teacher: book, recordings, pictures – Students: books III/ Teaching steps: Contents I/ Warm up: ( 5′) – Greeting – Play a game II/ Presentation: (28′) 1/ Sing: Teacher’s activities Students’ activities – Greeting – Have students play a game about the alphabet. – Greeting – Play the game – Ask students to open their book on page 7. – Say the letter N, the sound /n/ and the picture with letter N. – Repeat steps with the other letter ( O – Z). – Open the book – Have the class say “A – Z” several times. – Call some students repeat. – Play the recording for students to listen all the way through. – Play again, pause after each line for students to sing. – Ask students to sing and point to the letter on their book. 7 – Listen and repeat – Say the letters, the sounds and these pictures. – Say – Repeat – Listen – Listen and sing – Sing and point First friends 2 – Call some students sing the song. – Sing – Say the letter “S”, ask students to say the sound and point to the word with “S” on their book. – Repeat with the other letters. – Ask some pairs go to the board – Say and point – Ask students to review the alphabet, sing the song they have just learnt, review the next part. – Review the alphabet and repare the next part 2/ Find: – S1: write the letter S2: say the sound and the word start with that letter III/ Home work: ( 2′) 8 First friends 2 Form: 2 Period: 7 Date of preparation: Date of teaching: UNIT 1: HELLO Lesson 5 ( page 8) I/ Objectives: – Students will be able to say and write the numbers ( 1 & 2) – Knowledge: + Vocabulary: one, two, bird, butterfly, elephant, iguana, lion, zebra II/ Teaching aids: – Teacher: book, recordings, pictures – Students: books III/ Teaching steps: Contents I/ Warm up: ( 5′) – Greeting – Sing a song Teacher’s activities Students’ activities – Greeting – Have the class sing the song about the days of week. – Greeting – Sing – Present the number by using number cards: + Show the number card “1”, read several times + Have the class repeat + Have students repeat in groups + Call some students read – Repeat steps with number “2”. – Write the number “1 and 2″ on the board, guide students how to write. – Ask students to open their book on page 8. – Point to the zebra and ask ” How many zebras?” – Listen II/ Presentation: (28′) 1/ Learn the number: 9 – Listen – Listen and repeat – Repeat – Read – Look at the board – Open the book – Answer: one First friends 2 – Point to the lions and ask ” – Answer: two How many lions?” – Have the class point to the – Point and say pictures and say. 2/ Listen and find: – Show the picture on page 8 on the boad. – Point to the animals to review the vocabulary by asking ” What this?” – Look at the picture – Look, listen and answer: bird, butterfly, elephant, iguana, lion, zebra – Listen – Explain the task that the students to do: listen and point to the animals. – Play the recording for – Listen students to listen all the way through. – Play again, pause after – Listen and point each line for students to point to the pictures. III/ Home work: ( 2′) – Ask students to review the numbers they have just learntand repare the next part. 10 – Review the number and repare the next part First friends 2 Form: 2 Period: 8 Date of preparation: Date of teaching: UNIT 1: HELLO Lesson 6 ( page 9) I/ Objectives: – Students will be able to follow the story in English, improve the listening skill. – Knowledge: + Vocabulary: Saturday, Let’s play, Give me ….., kick, ball II/ Teaching aids: – Teacher: book, recordings, ball, calendar – Students: books III/ Teaching steps: Contents I/ Warm up: ( 5′) – Greeting – Review th days of week Teacher’s activities Students’ activities – Greeting – Using calendar to review the days of week. – Show the ball, ” What’s this?”, then pretend kick the ball to review ” kick”. – Have students say the phrase ” Give me the…” – Greeting – Say the days of week – Ask students to open their book on page 9. – Show the picture page 9 on the board. – Point to the picture from 1 to 4. – Ask students some questions about the story: + Who are children? + What the day of week? + What are they doing?……. – Open the book – Guide students to listen – Listen – It’s a ball – Kick – Say II/ Presentation: (28′) 1/ Look and say: – Look at the picture – Look and listen – Listen and answer 2/ Listen: 11 First friends 2 the story: from the left to the right ( picture 1 to picture 4). – Play the recording for – Listen students to listen all the way through. – Play again, pause after – Listen again each picture for students to listen showly. – Ask students to say about – Say about the story the story in Vietnamese. 3/ Listen and act: – Replay the recording: The story: Tess: It’s Saturday Baz : Let’s play Tess: Give me the ball Baz: Kick, Adam. Kick! – Call some students repeat – Guide students to perform the story. – Listen and point to the words on the book. + The class repeat + Repeat in groups + Repeat – Perform the story – Have 3 students go to the front and act. – Go to the front and act: S1: Tess S2: Baz S3: Adam – Ask students to review the story they have just learnt and repare the next part. – Review and repare the new lesson. III/ Home work: ( 2′) 12 First friends 2 Form: 2 Period: 9 Date of preparation: Date of teaching: UNIT 2: OUR SCHOOL Lesson 1 ( page 10 ) I/ Objectives: – Students will be able to recognize school things, places and someone – Knowledge: + Vocabulary: classroom, friend, music room, playground, sandbox, schoolbus, seesaw, teacher. II/ Teaching aids: – Teacher: book, recordings, Teacher’s cards – Students: books III/ Teaching steps: Contents I/ Warm up: ( 5′) – Greeting – Sing a song ” Hello teacher” Teacher’s activities Students’ activities – Greeting – Have the class sing – Show the picture on page 10, aks students: + Who are the boys? + Where are they? + What are they doing? – Greeting – Sing – Look and answer: – Introduce the vocabulary: classroom, friend, music room, playground, sandbox, schoolbus, seesaw, teacher. ( by using Teacher’s cards) – Have the class repeat – Call some students repeat – Have students open their book on page 10. – Play the recording for students to listen all the way through. – Listen + Baz, Sam + At school + Looking at the music room II/ Presentation: (28′) 1/ Listen and say: 13 – Listen and repeat – Repeat – Open the book – Listen First friends 2 2/ Say and do: – Play the rocording, pause – Listen and point after each word for students to point to the pictures on their books. – Replay, pause after each – Listen and repeat word for students to repeat. – Call some students repeat. – Repeat 2/ Listen and find: – Guide students to point to the correct picture while listening. – Say the words in random – Listen – Listen and point to the right picture on book. – Listen and point – Say, show the pictures , ask students to point to the pictures on their book. – Play the rocording, pause – Listen and point after each word for students to point to the pictures on their books. III/ Home work: ( 2′) – Ask students to review the words they have just learnt, repare the next part. 14 – Review the words and repare the next part First friends 2 Form: 2 Period: 10 Date of preparation: Date of teaching: UNIT 2: OUR SCHOOL Lesson 2 ( page 11) I/ Objectives: – Students will be able to know how to ask and answer about someone, some school things. – Knowledge: + Vocabulary: boy, he, she + Patterns: What’s this? It’s ………… Who’s this? He’s/She’s…………….. II/ Teaching aids: – Teacher: book, recordings, cards – Students: books III/ Teaching steps: Contents I/ Warm up: ( 5′) – Greeting – Play a game Teacher’s activities Students’ activities – Greeting – Say one word about school things or someone they have learnt and show a picture, if they are matching, students say “Yes”, if not, they say ” No”. – Greeting – Look, listen and say ” Yes” or ” No” – Ask students to open their book on page 11. – Introduce the characters: Sam, Baz, Mrs Brown. – Present the patterns: + What’s this? It’s …………… + Who’s this? He’s/She’…….. – Have the class repeat. – Call some students repeat. – Play the recording for students to listen all the way through. – Open the book II/ Presentation: ( 28′) 1/ Listen and say: 15 – Listen – Look and listen – Repeat – Repeat – Listen First friends 2 – Play the rocording, pause after – Listen and repeat each line for students to repeat. – Have students repeat several times. – Repeat 2/ Say and do: Sam: What’s this? Baz: It’s the music room. Mrs Bown: Hello, boys. Who’s this? Baz: He’s Sam. He’s my friends. Mrs Brown: Hello, Sam. I’m Mrs Brown, I’m the music teacher. – Extention: Classroom objects: pencil, chair, table,….. – Ask students how Mrs Brown – Answer: ” Hello” greet the boys. – Explain for students to know – Listen about “boy, girl, he, she”. – Guide students to take role play – Take role play: +S1: Sam +S2: Baz +S3: Mrs Brown – Have students take role play using their own names. – Take role play – Have students review some classroom objects, then practise the pattern: What’s this? It’s …… – Say Ask and answer III/ Home work: ( 2′) – Ask students to review the – Review the words , words and patterns they have just patterns and repare the learnt, repare the next part. next part 16 First friends 2 Form: 2 Period: 11 Date of preparation: Date of teaching: UNIT 2: OUR SCHOOL Lesson 3 (page 12) I/ Objectives: – Students will be able to say the alphabet ( the letters, the sounds and the words with them). – Knowledge: The alphabet: A, B, C……….Z II/ Teaching aids: – Teacher: book, recordings – Students: books III/ Teaching steps: Contents 1/ Warm up: ( 5′) – Greeting – Play a game Teacher’s activities Students’ activities – Greeting – Have students play a small game: Say one letter in random, who say the sound of this letter first will get one point. – Greeting – Play a game – Ask students to open their book on page 12. – Show the alphabet on the board. – Have students look over the alphabet and pictures on their book. – Explain for students to know that they will play a game, their task is that they will point to the letter on their book while listening. – Play the rocording, model for students : /k/ C point to letter C. – Open the book II/ Presentation: ( 28′) 1/ Listen and point: The sounds and letters: /k/ C, /e/ E, /m/ M……. 17 – Look at the alphabet – Look – Listen – Look and listen First friends 2 – Play the rocording, pause after each letter for students to point. – Listen and point – Write letter M on the board, ask students to say the name and the sound. – Repeatsteps with the other letters. – Look and say 2/ Say: – Look and say – Extention: – Have student sing the song about the days of week. Days: Monday, Tuesday, Friday…. – Write the days of week on the board. Have students point to each letter and say. II/ Home work: ( 2′) – Ask students to review the alphabet, repare the next part. 18 – Sing – Point and say – Review the alphabet and repare the next part First friends 2 Form: 2 Period: 12 Date of preparation: Date of teaching: UNIT 2: OUR SCHOOL Lesson 4 ( page 13) I/ Objectives: – Students will be able to say the alphabet ( the letters, the sounds and the words with them). – Knowledge: + Vocabulary: review the words on Lever 1. II/ Teaching aids: – Teacher: book, recordings, pictures – Students: books III/ Teaching steps: Contents I/ Warm up: ( 5′) – Greeting – Sing ” Hello teacher” – Play a game Teacher’s activities Students’ activities – Greeting – Have students sing. – Show the pictures about school things and class room objects.Which team say more words, will get points – Greeting – Sing – Play the game ( Team A and Team B) – Draw an apple on the board and ask: What’s this? – Ask students to say the first letter in ” apple”. – Have students repeat. – Ask students to open their book on page 13. – Ask: + Point tothe girl next to the apple and ask: Who’s this? + The first letter in “Tess”. – Repeat steps with the other letters. – Look , listen and answer: It’s an apple. – The first letter is A II/ Presentation: (28′) 1/ Look and say: Pictures and letters: hand- h -/h/, insect – i – /i/ , coat- c 19 – Repeat – Open the book + She’s Tess. + “T” – Look and say First friends 2 – /k/, zebra – z – /z/, ……. 2/ Play the game: – Guide student to play the game: + Divide class into small groups, + Drop an eraser, it fall to one letter, studentspoint to the letter, say the name, the sound and the word with that letter. – Say one word, then write it on the board, ask students to say the first letter and its sound. – Play the game – Show the pictures about the school things, the classroom objects, ask students to say the first letter and its sounds. – Say the letter and the sound – Ask students to review the alphabet, repare the next part. – Review the alphabet and repare the next part + Play in groups + Say – Say – Extention: III/ Home work: ( 2′) 20

Bạn đang xem bài viết Giáo Trình Pali (Trọn Bộ) trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!