Xem Nhiều 1/2023 #️ Giải Lesson 2 Unit 14 Trang 26 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới # Top 1 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 1/2023 # Giải Lesson 2 Unit 14 Trang 26 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới # Top 1 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Lesson 2 Unit 14 Trang 26 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bạn đang làm gì vậy Linda?

I’m reading The Golden storfruit Tree.

Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.

b) Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?

Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?

I think the older brother is very greedy.

Mình nghĩ người anh rất tham lam.

c) Yeah, you’re right. How about the younger one?

Ồ, bạn đúng rồi. Còn người em thế nào?

He’s very kind.

Cậu ấy rất tốt bụng.

d) Do you like the story?

Bạn có thích câu truyện không?

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don’t be so greedy!

a) What do you think of the mouse?

I think intelligent.

Bạn nghĩ gì về con chuột?

Tôi nghĩ thông minh.

b) What do you think of An Tiem?

I think hard-working.

Bạn nghĩ gì về An Tiêm?

Tôi nghĩ chăm chỉ.

c) What do you think of the older brother?

Bạn nghĩ gì về người anh?

I think greedy.

Tôi nghĩ tham lam.

d) What do you think of Snow White?

Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết?

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nóỉ)

I think kind.

Tôi nghĩ tốt bụng

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoặc một nhân vật.

What kinds of stories do you like? Những loại truyện nào bạn thích?

What do you think of…? Bạn nghĩ gì về…?

I think he’s/she’s/it’s… Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó…

1.c 2. a 3. a

Audio script

1. Phong: What story do you like best?

Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.

Phong: What do you think of the main character?

Linda: I think she’s kind.

2. Mai: What are you reading, Peter?

Peter: I’m reading The story of Mai An Tiem.

Mai: What do you think of Mai An Tiem?

Peter: I think he’s hard-working.

5. Write about your favorite book (Viết về quyển sách yêu thích của bạn)

3. Tony: What are you reading, Nam?

Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

Tony: What do you think of Aladdin?

Nam: He’s generous.

1. Những loại sách nào bạn thích?

I like fairy tales.

Tôi thích những truyện cổ tích.

2. Quyển sách yêu thích của bạn là gì?

My favourite book is The story of Tam and Cam.

Quyển sách yêu thích của tôi là Truyện Tấm và Cám.

3. Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?

I like Tam.

Tôi thích cô Tấm

4. Nhân vật nào bạn không thích?

6. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

I don’t like Cam.

Tôi không thích Cám.

chúng tôi

5. Tại sao bạn thích quyển sách này?

Because each of them gives me a lesson in life.

Bởi vì mỗi người trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

Storytelling (Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem…

Vào một ngày nọ, vua Hùng đã nổi giận với Mai An Tiêm…

Giải Lesson 2 Unit 12 Trang 14,15 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới

a) Look. What are these children doing, class?

Nhìn đây. Những đứa trẻ này đang làm gì vậy cả lớp?

They’re looking at the apples on the tree.

Chúng nhìn thấy những quả táo trên cây.

b) What is this boy doing?

Cậu bé này đang làm gì?

He’s climbing the apple tree.

Cậu ấy đang trèo lên cây táo.

c) Should he do that?

Cậu ấy nên làm việc đó không?

No, he shouldn’t.

Không, cậu ấy không nên.

d) Why shouldn’t climb the tree?

Tại sao không nên trèo cây?

Because he may fall and break his leg.

a) Why shouldn’t I play with the knife?

Tại sao tôi không nên chơi với dao?

Because you may cut yourself.

Bởi vì bạn có thể đứt tay.

b) Why shouldn’t I play with the stove?

Tại sao không nên chơi với bếp lò ?

Because you may get a burn.

Bởi vì bạn có thể bị bỏng/phỏng.

c) Why shouldn’t I ride to fast?

Tại sao tôi không nên đi/cưỡi xe quá nhanh?

Because you may fall off your bike.

Bởi vì bạn có thể bị té/ngã xe.

d) Why shouldn’t I run down the stairs?

Tại sao tôi không nên chạy xuống cầu thang?

Because you may break your arm.

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Bởi vì bạn có thể bị gãy tay.

Hỏi và trả lời những câu hỏi về tại sao một ai đó không nên làm việc gì đó.

What is he/she doing? Cậu/Cô ấy đang làm gì?

He/She is… Cậu/Cô ấy…

He/She shouldn’t do that! Cậu/Cô ấy không nên làm việc đó!

Because he/she may… Bởi vì cậu/cô ấy có thể…

1. sharp

Tony không nên chơi với dao bởi vì nó rất bén.

2. wall

Nam không nên trèo/leo tường bởi vì cậu ấy có thể ngã/té gãy chân.

3. burn

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Mai không nên chơi với bếp lò bởi vì cô ấy có thể bị phỏng/bỏng.

4. arm

Tom không nên đi xe đạp quá nhanh bởi vì cậu ấy có thể té/ngã xe và gãy tay.

(1) knife (2) don’t (3) why (4) yourself (5) see

Tom: Bạn đang cầm gì trong tay bạn?

Phong: Một con dao.

6. Let’s play (Chúng ta cùng chơi) chúng tôi

Tom: Ồ, không. Nó nguy hiểm. Đừng chơi với nó!

Phong: Tại sao không nên chơi với nó?

Tom: Bởi vì bạn có thể đứt tay.

A matching game (Trò chơi kết hợp/nối)

Giải Lesson 3 Unit 14 Trang 28 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island.

Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng.

Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.

Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lây thức ăn và thức uống.

In the end, King Hung let An Tiem and his family go back home.

1. b First, the poor girl went to the forest.

Đầu tiên, cô gái nghèo đi khu rừng.

2. b Then she met an old man.

Sau đó cô ấy đã gặp một ông già.

3. a Next, he gave her three wishes.

Tiếp theo, ông ây đã cho cô ấy ba điều ước.

Cuối cùng, cô ấy đã kết hôn với một hoàng tử.

4. Read and write (Đọc và viết)

The Fox and the Crow Cáo và Quạ

A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, “Can you give me some meat? The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you dance?” The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you sing” “Yes,…” the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, “Ha ha! Thanks for the meat.”.

Một thời gian dài trước đây, có một con cáo và một con quạ. Con quạ đứng trên mái của một ngôi nhà với miếng thịt ngậm trong miệng của nó. Con cáo đói đang đứng trên mặt đất. Cáo hỏi quạ: “Có thể cho tôi một ít thịt không ạ?”. Con quạ lắc đầu. Sau đó con cáo hỏi “Bạn có thể nhảy múa được không?”. Con quạ lắc đầu. Sau đó cáo hỏi: “Bạn có thể hát được không?” “Được,… con quạ mở miệng và nói. Cậu ấy đã để rơi miếng thịt xuống đất. Con cáo nhặt miếng thịt và nói: “Ha ha! cám ơn đã cho miếng thịt”.

Xin chào, mình là Mai. Sở thích của mình là đọc những truyện dân gian. Những truyện dân gian thường ngắn và thú vị. Chúng thường cho tôi một ngạc nhiên khác. Những nhân vật đôi khi thật thà, đôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngốc nghếch. Tôi thích truyện Cáo và quạ rất nhiều. Cáo thông minh và quạ thì không. Quạ mất đi miếng thịt ngon của nó và cáo đã lấy nó. Tôi thích truyện dân gian rất nhiều bởi vì mỗi một nhân vật trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

1. Những loại truyện Mai thích đọc là gì?

She likes reading folk tales.

Cô ấy thích đọc những truyện dân gian.

2. Cô ấy nghĩ gì về truyện dân gian?

She thinks they are usually short and interesting.

Cô ấy nghĩ chúng thường ngắn và thú vị.

3. Cô ấy nghĩ gì về những nhân vật trong truyện dân gian?

She thinks the characters are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid.

Cô ấy nghĩ những nhân vật đôi khi thật thà, đôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngốc nghếch.

4. Cô ấy nghĩ gì về những nhân vật trong truyện Cáo và quạ?

She thinks the fox was clever and the crow was not.

5. Write about the characters in your favorite story (Viết về những nhân vật trong truyên yêu thích của bạn)

Cô ấy nghĩ cáo thông minh và quạ thì không.

5. Tại sao cô ấy thích những truyện dân gian?

Because each of them gives her a lesson in life.

Bởi vì mỗi một nhân vật trong số họ cho cô ấy một bài học trong cuộc sống.

7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

My favourite story is The Golden storfruit Tree.

The main characters are the older brother and the younger brother. I like the younger brother because he is honest and kind.

Truyện yêu thích của tôi là Ăn khế trả vàng.

Những nhân vật chính là người anh và người em. Tôi thích người em bởi vì cậu ấy thật thà và tốt bụng.

chúng tôi

Kể một câu truyện và bạn nghĩ gì về những nhân vật.

Bây giờ tôi có thể…

hỏi và trả lời những câu hỏi về truyện và nhân vật.

nghe và gạch dưới những đoạn văn về truyện và nhân vật.

đọc và gạch dưới những đoạn văn về truyện và nhân vật.

viết về những nhân vật trong một câu truyện.

Giải Lesson 2 Unit 16 Trang 42 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới

Chúng ta có thể đến sở thú bằng có cách nào vậy Nam?

You can take a bus.

Các bạn có thể đi xe buýt.

b) Where’s the bus stop?

Trạm dừng xe buýt ở đâu?

Go out of this building. Turn right. It’s on the next corner.

Đi ra khỏi tòa nhà này. Rẽ phải. Nó ở góc kế tiếp.

c) What bus goes to the zoo?

Xe buýt nào đi sở thú?

You can take bus number 22. It stops right at the zoo entrance.

Các bạn có thể đi xe buýt số 22. Nó dừng ngay lối vào của sở thú.

d) It’s very kind of you, Nam. Thanks a lot.

You’re welcome.

a) How can we get to the post office?

Chúng ta có thể đến bưu điện bàng cách nào?

You can walk for five minutes.

Bạn có thể đi bộ trong 5 phút.

b) How can we get to Phu Quoc Island?

Chúng ta có thể đến đáo Phú Quốc bằng cách nào?

You can take a boat. Bạn có thể đi bằng thuyền.

c) How can we get to Sa Pa?

Chúng ta có thể đến Sa Pa bằng cách nào?

You can take a coach. Bạn có thể đi bằng xe khách.

d) How can we get to Ho Chi Minh City?

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Chúng ta có thể đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách nào?

You can go by plane. Bạn có thể đi bằng máy bay.

Hỏi và trả lời những câu hỏi về đi bằng cách nào để đến những nơi:

the post office (bưu điện)/the supermarket (siêu thị)/the cinema (rạp chiếu phim)

Tôi có thể đến… bằng cách nào?

You can… Tôi có thể…

1. Akiko: I want to visit Phu Quoc Island. How can I get there, Mai?

Mai: You can take a boat from here in Ho Chi Minh City.

Akiko: Great idea. Thanks a lot, Mai.

Mai: You’re welcome.

2. Tony: Where’s West Lake, Nam? Is it far from here?

Nam: Yes, quite far. Do you want to go there?

Tony: Yes, I do. How can I get there?

Nam: You can take a taxi.

3. Tony: Where are you going next weekend, Mai?

Mai: I’m going to Hau Giang Province.

Tony: Is it far from Ho Chi Minh City?

Mai: Yes, quite far.

Tony: How are you going to get there?

Mai: I think I’ll go by coach.

4. Linda: I have some friends in Ho Chi Minh City.

I’m going to see them next Sunday.

5. Read and complete. Then say aloud.

Mai: How are you going to get there?

Linda: By plane.

Mai: Great. It’s faster than by coach or train. Have a nice trip!

Linda: Thanks, Mai.

(1) trip (2) zoo (3) foot (4) How (5) Have (6) welcome

Mai: Chúng ta sẽ có một chuyến đi học vào cuối tuần tới.

Akiko: Bạn sẽ đi đâu?

Mai: Chúng ta sẽ đi sở thú.

Akiko: Nó có xa so với từ trường bạn không?

Mai: Không, không xa lắm.

Akiko: Bạn sẽ đến đó bằng cách nào?

Mai: Đi bộ.

Tony: Tôi sẽ đi Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai.

Mai: Bạn sẽ đến đó bằng cách nào?

6. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

Tony: Bằng máy bay bởi vì tôi không có nhiều thời gian

Mai: Chúc chuyến đi tốt đẹp!

Mai: Không có chi.

chúng tôi

Giving Directions (Cho lời hướng dẫn)

Where’s the cinema?

Rạp chiếu phim ở đâu?

We are here, at Lemon street. Turn right at Pear street. Go straight ahead. It’s on the corner of Apple street.

Chúng ta ở đây, tại đường Lemon. Rẽ phải là đường Pear. Đi thẳng về phía trước. Nó ở góc đường Apple.

Bạn đang xem bài viết Giải Lesson 2 Unit 14 Trang 26 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!