Xem Nhiều 3/2023 #️ Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Trường Thpt Chuyên Quốc Học Sở Gd # Top 11 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Trường Thpt Chuyên Quốc Học Sở Gd # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Trường Thpt Chuyên Quốc Học Sở Gd mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh (Chuyên) có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh (Chuyên)

*Ghi chú: – Học sinh làm bài trên đề thi và không ghi gì vào phần trên;

I. LISTENING (20 points) The listening test has TWO parts. You will hear each part TWICE. At the beginning of each part, you will have time to read the questions and at the end of each part, you will have time to complete your answers. Questions 1 – 4 Listen to the recording of three students talking to their tutor about the presentation they are planning. Circle the best letter among A, B, or C.

1. The topic of the presentation is

A. how mobile phones are designed.

B. the risks caused by mobile phones.

C. how mobile phones are used.

2. The introduction explains the

A. dangers of mobile phones.

B. importance of mobile phones.

C. importance of understanding thedangers of mobile phones.

3. On the second slide, the students are planning to

A. point out some different kinds of risks.

B. explain why mobile phones are dangerous.

C. mention ways to avoid the risks.

4. The tutor suggests

A. not discussing the dangers of mobile phones.

B. discussing the benefits of mobile phones.

C. having an argument.

A. smaller B. slighter C. weaker D. fainter

A. accused B. blamed C. denied D. complained

A. prevented B. abolished C. uprooted D. removed

A. landed B. took C. touched D. flew

A. bring B. take C. fetch D. carry

A. frightening B. frightened C. frightenedly D. frighteningly

A. ingredients B. factors C. substances D. elements

A. being recognized B. to be recognized

C. recognizing D. be recognized

A. which B. who C. of whom D. whose

A. beyond B. over C. above D. onto

A. by heart B. by chance C. by far D. by myself

A. neither of them B. most of them C. neither of which D. most of which

A. otherwise B. or C. because D. unless

A. the/ the B. a/ the C. the/ a D. Ø/ Ø

A. will you B. would you C. shall we D. do you

A. improves B. improve C. improving D. improved

A. lived/ would be B. didn’t live/ is C. live/ would be D. live/ will be

A. “These herbs are said to do very good.”

B. “These herbs is said to do you good.”

C. “These herbs are said are good for you.”

D. “These herbs are said to do you good.”

20. Jeff is calling Alice.

A. applying B. apply C. applied D. to apply

– Jeff: “Hello? Alice? This is Jeff. How are you?”

A. have just been thinking B. just thought

III. READING (25 points) Part 1: Read the following passage, choose and circle the best answer (A, B, C or D) to fill in each of the blanks. (10 points) PROOF THAT SILENCE IS GOLDEN FOR STUDYING

C. was just thinking D. was just thought

1. A. whereas B. unlike C. besides D. despite

2. A. precise B. right C. valid D. true

3. A. setting B. background C. surrounding D. circumstances

4. A. manage B. support C. cope D. stand

5. A. reached B. drew C. arrived D. came

6. A. made B. had C. brought D. kept

7. A. disturbed B. interfered C. bothered D. shocked

8. A. pointed B. displayed C. demonstrated D. presented

9. A. project B. concern C. scheme D. task

10. A. order B. arrangement C. line D. pattern

HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM (Nội dung có 03 trang) The listening test has TWO parts. You will hear each part TWICE. At the beginning of each part, you will have time to read the questions and at the end of each part, you will have time to complete your answers. Questions 1 – 4 Listen to the recording of three students talking to their tutor about the presentation they are planning. Circle the best letter among A, B, or C. Questions 5 – 7 Listen to the next part of the recording and complete the information for each slide. Write ONE WORD ONLY.

Đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh (Chuyên)

Questions 8 – 10 Listen to the last part of the recording and complete the sentences. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER. Part 2: (10 points) You will hear a woman called Yvonne on a TV programme giving her opinion about children being punished at school. For questions 1 – 10, complete the sentences with NO MORE THAN THREE WORDS. II. VOCABULARY AND GRAMMAR (10 points) For each of the following questions,III. READING (25 points) Part 1: Read the following passage, choose and circle the best answer (A, B, C or D) to fill in each of the blanks. (10 points) circle the best answer (A, B, C or D) to fill the blank. Part 3: You are going to read a newspaper article about the problems caused by acid rain. Six sentences have been removed from the article. Choose from the sentences A-G the one which fits each gap (0-5). Number (0) has been done for you. There is one extra sentence which you do not need to use. (5 points) III. WRITING (25 points) Part 1: For each question, complete the second sentence in such a way that it is as similar in meaning as possible to the one printed before it. (5 points)

5. Advantages 6. Accidents 7. Suggestions

Part 2: Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only ONE word in each space. (10 points)

1. There has been a(n) [huge/ dramatic/ big/ enormous/ considerable] increase in the number of road accidents in recent months.

2. The smoking of cigarettes is no longer as [popular/ widespread] as it used to be/ The smoking of cigarettes used to be more popular/widespread.

Part 2: For each question, complete the second sentence in such a way that it has the closest meaning to the original one, using the WORD given. DO NOT change this word. You must use between three and five words, including the word given. (5 points)

3. I have no intention of apologizing to either of them.

4. Against [all/ everybody’s/ everyone’s] expectations, she lost.

5. It’s not the job I’m interested in; it’s the people.

1. had trouble (in) following

2. couldn’t put up with

Part 3: Within from 200 to 250 words, write a short composition on the following topic. (15 points) Should teenagers spend more time on such cultural activities as enjoying music or theatre, etc and less time on sports? Why or why not?

3. had better leave soon

4. expected things would be much

5. in silence because/ as/ since they were

– The essay shows students’ persuasive ideas on the topic.

– Communicative goals are achieved.

Clear organization of ideas, with suitable paragraphing and linking

Using good grammar in standard English with a large variety of vocabulary.

Đề Thi Kiểm Tra Giữa Kỳ Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 11 Trường Thpt Ngô Quyền, Sở Gd&Amp;Đt Hải Phòng 2022

Đề thi kiểm tra giữa kỳ học kì 1 môn tiếng anh lớp 11 trường THPT Ngô Quyền, Sở GD&ĐT Hải Phòng 2019-2020 là đề thi môn Tiếng Anh, một trong đề thi giữa kỳ danh cho các bạn học sinh của trường THPT Ngô Quyền Thành phố hải Phòng, Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hải Phòng .

Ra đời từ năm 1920, trường B onnal- Bình Chuẩn- Ngô Quyền là ngôi trường lâu đời nhất ở thành phố Cảng Hải Phòng và cũng là trường trung học đầu tiên của cả vùng duyên hải Bắc bộ. Những biến động lịch sử của thành phố, của đất nước gần một thế kỷ qua, đã ảnh hưởng sâu sắc đến mái trường nơi cửa sóng này, góp phần tạo dựng những truyền thống quý báu của các thế hệ thầy và trò mà tiêu biểu nhất là: truyền thống yêu nước và Cách mạng, truyền thống dạy tốt – học tốt và truyền thống tích cực tham gia các hoạt động xã hội…

Dưới sự dìu dắt bằng cả tâm và tầm của các thế hệ thầy giáo ưu tú, nhiều thế hệ học trò xuất sắc trưởng thành mà tên tuổi đã vượt khỏi giới hạn của ngôi trường để trở thành niềm tự hào chung của dân tộc Việt nam… Đó là Giáo sư Nguyễn Lân- nhà giáo nhân dân, nhà biên soạn từ điển, nhà văn, nhà nghiên cứu, học giả nổi tiếng Việt Nam. Đó là nhà thơ Thế Lữ – ngọn cờ đầu của phong trào thơ Mới. Đó là nhạc sĩ Văn Cao – tác giả của ” Tiến quân ca”- Quốc ca của nước Việt Nam. Đó là nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi… Đó là Trung tướng Nguyễn Bình – vị Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam… Và tiêu biểu là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh – người khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước và rất nhiều các tên tuổi khác…

Phản hồi

Phản hồi

Lớp Luyện Thi Tiếng Anh Cấp Tốc Vào Lớp 10 Thpt

LỚP LUYỆN THI TIẾNG ANH CẤP TỐC VÀO LỚP 10 THPT

Mục đích của khóa học: Nhằm rèn luyện phương pháp, kỹ năng làm bài, luyện đề, củng cố kiến thức để chuẩn bị tốt cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 các trường THPT ở Hà Nội.

Giáo viên: Lớp học do Cô giáo trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội có nhiều kinh nghiệm, tận tâm với học sinh trực tiếp giảng dạy.

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

– 23 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội.

– Có tinh thần trách nhiệm, đam mê chuyên môn, nhiệt tình trong giảng dạy.

Nội dung khóa học:

– Giúp các học sinh củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp bằng cách ôn luyện và rà soát lại tất cả các vấn đề thông qua việc luyện và chữa đề thi theo cấu trúc thi vào 10 (gồm cả trắc nghiệm và tự luận).

– Mỗi vấn đề ngữ pháp trong đề luyện sẽ được trình bày một cách rõ ràng và cặn kẽ nhất, thông qua luyện đề nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức và tự tin bước vào kỳ thi.

– Bên cạch việc luyện đề, với kinh nghiệm giảng dạy thực tế, hệ thống bài tập được xây dựng dựa trên cấu trúc đề thi, dựa trên các điểm yếu của học sinh nhằm nâng cao khả năng học và tiếp thu kiến thức, qua đó cung cấp tất cả các kỹ năng, bí quyết cũng như những lưu ý khi làm bài kiểm tra, bài thi.

Số buổi học: 2 ca/tuần

Học phí: 150.000đồng/ca

Địa điểm học: Ngõ 262 Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội

Đăng ký học: Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 05/01/2019

Liên hệ: Cô Huyền: SĐT: 0859.052.974 (Từ 18h-21h)

Cô Hương: SĐT: 0847.853.371

LỊCH HỌC CÁC LỚP 9

LỚP THỜI GIAN KHAI GIẢNG

Anh Chủ nhật: Ca 1: Từ 18h00 – 19h30 06/01/2019

Ca 2: Từ 19h40 – 21h10

Anh Thứ ba: Ca 1: Từ 18h00 – 19h30 08/01/2019

Ca 2: Từ 19h40 – 21h10

Nếu tin đăng này gặp vấn đề, vui lòng báo cáo tin đăng Báo vi phạm

Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 10 Thí Điểm Trường Thpt Dương Xá, Hà Nội

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Tiếng Anh chương trình mới

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Tiếng Anh chương trình mới

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

3) A. character B. industry C. position D. audience

4) A. tournament B. passionate C. popular D. retirement

Choose the best answer among A, B, C or D that best completes each sentence.

5. Don’t forget we’re meeting on …………Friday for ………… lunch.

A. a/ a B. a/ θ C. θ / the D. θ / θ

6. chúng tôi should help chúng tôi and…….disabled.

A. a-a-the B. the-the-the C. a-an-the D. a-an-a

7. Are you the kind of person …….?

A. whom shy around people B. who are shy around people

C. who’s shy around people D. whose is shy around people

8. The computer broke down again, ……..

A. surprised the technician B. who surprised the technician

C. that surprised the technician D. which surprised the technician

9.Somebody cleans the room every day.

A. The room everyday is cleaned. B. The room is every day cleaned.

C. The room is cleaned every day. D. The room is cleaned by somebody every day.

10. “Now, I am ready”. She answered.

A. she answered that now she was ready. B. she answered that now she is ready.

C. she answered that then she is ready. D. she answered that then she was ready.

A. will buy B. would buy C. would have bought D. bought

A. polluting B. pollute C. polluted D. pollution

A. on chúng tôi chúng tôi D. against

A. sets in B. does up C. stands for D. gets down

A. flood B. drizzle C. shower D. smog

A. How do you feel about learning English? B. How do you learn English?

C. Is English important in your country? D. Is English easy to learn?

A. change B. exchange C. give D. take

A. bride B. groom C. guest D. bridesmaid

A. could B. would C. wouldn’t D. will

A. pursuing B. be pursuing C. be pursued D. pursue

A. eliminate B. be eliminating C. be eliminated D. eliminated

A. whose B. who C. who’s D. whom

A. the more memorable B. more memorable

C. the most memorable D. most memorable

A. watched B. were watching

C. have been watching D. had watched

A. annoyed B. was annoying

C. have been annoying D. had been annoying

Mark the letter A. B. C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

26. A sustainable forest is a forest where trees that are cut are replanted and the wildlife is protected.

A. pre-tested B. preserved C. reservedD. protested

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

27. The United Nations has declared the celebration of the International Day ofEcotourism, to promote sustainable practices in this growing industry.

A. favour B. raise C. boost D. delay

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word that best fits each of the numbered blanks.

28. A. nature B. natural C. naturally D. naturism

29. A. publicized B. publicizing C. published D. publishing

30. A. habitable B. habitation C. habit D. habitat

31. A. even B. event C. eventful D. eventual

32. A. over B. in C. on D. to

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions. THINK BEFORE YOU TOSS

Countries around the world have growing mountains of trash because people are throwing out more trash than ever before. How did we become a throwaway society?

First of all, it is now easier to replace an item than to spend time and money to repair it. Thanks to modern manufacturing and technology, companies are able to produce items quickly and inexpensively. Products are plentiful and prices are low, so we would rather buy something new than repair it. Even if we did want to repair something, many items are almost impossible to repair. These products contain many tiny, complicated parts. Some even contain small computer chips. It’s easier to throw these items away and buy new ones than to fix them.

Another contributing factor is our love of disposable products. As busy people, we are always looking for ways to save time and make our lives easier. Why should we use cloth kitchen towels? It’s easier to use paper towel once and toss it out. Companies manufacture thousands of different kinds of disposable items: paper plates, plastic cups, cameras, and razors for shaving, to name a few. The problem is that disposable products also contribute to our trash problem.

Our appetite for new products also contributes to the problem. We are addicted to buying things. As consumers, we want the latest clothes, the best TVs, and cellphones with west features. Companies tell us to buy, buy, and buy. Advertisements persuade us wer is better. The result is that we throw away useful possessions to make room for new ones.

33. Which of the following is NOT a reason for people to replace a broken item?

A. Products are now mass produced at affordable prices.

B. It takes almost no time to fix broken items.

C. Many items are too complicated to repair.

D. Some products contain tiny, complicated chips.

A. cloth kitchen towels B. paper plates C. plastic cups D. razors for shaving

A. convenient B. inexpensive C. throwaway D. single-use

36. Why are we hooked on buying new things?

A. We throw the old items to make room for the new ones.

B. We have more money than ever before.

C. We want to own as many things as possible.

D. We are made to believe that the new is the better.

Rewrite the following sentences.

37. They must not allow any kind of violence at school. ( using passive)

…………………………………………………………………………………………….

38. An e-book is an electronic book. It can be read on a mobile device. ( using relative pronouns)

…………………………………………………………………………………………….

39. Steven asked Tony “Have you prepared for your presentation?” ( using reported speech)

…………………………………………………………………………………………….

40. I don’t know the truth; I can’t tell you. ( using conditional sentences)

…………………………………………………………………………………………….

I. Pronunciation. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently. Pick out the word that has the stress differently from that of the other words.

4. A. animal B. invention C. energy D. influence

5. A. delicious B. encourage C. excited D. motivate

A. depletion B. deplete C. depleting D. depletement

A. erode B. eroding C. erosion D. erodement

A. consumer B. consume C. consuming D. consumption

A. releases B. is released C. will be released D. released.

10. Oil spills are having a devastating effect on coral reefs in the ocean.

A. powerful B. significant C. disastrous D. detectable

A. Fertilizers B. Pesticides C. Herbicides D. Medicines

12. Students can download programme chúng tôi internet.

A. materials B. food C. drink D. note

A. destroy B. destroying C. destruction D. destroyment

A. provided B. given C. introduced D. got

A. in B. from C. since D. for

A. distractal B. distract C. distractional D. distracting

A. ecotourisms B. eco tour C. ecotourist D. ecotourism

A. for B. of C. to D. about

19. Most chemicals chúng tôi ground and the underground water.

A. contaminated B. contaminate C. contamination D. contaminating

A. Don’t mention it C. I’ll do my best. What’s up?

B. Really? How nice D. No, what is it?

III. Find out the mistake and correct them.

A B C D

22. Have you remembered to arranged travel insurance?

A B C D

23. My friend George, that arrived late, was not permitted to enter the class.

A B C D

24. What would happen if the temperature is warmer?

A B C D

A B C D

IV. Reading. Read the passage carefully and then choose the correct answers.

Parks in our country are wonderful playgrounds and millions of people visit them every year. There are places where you can camp without charge or you can rent a room in a hotel. You can take long walks in the forests, take boat trips, or climb mountains. You are not allowed to hunt in the parks, so there are many wild animals. You can fish in the streams of most of the parks. The park keepers sometimes go with the visitors on walks to tell them about the animals, plants, and mountains. They also have programmes and talks at the campgrounds and in the hotels so that many people learn all about the park and the things that are in it.

26: The word ” them” in line 5 refers to ………………

A. animals B. parks C. visitors D. park keepers

27: We can camp in the parks ………………

A. if we visit them every year B. if we rent a room in a hotel

C. with a small fee D. without having to pay anything

28: Which of the following activities is not mentioned in the passage ?

A. go skiing B. go by boat C. go climbing D. go for a walk

29: The word ” streams” in line 4 is closest in meaning to ………….

A. ponds B. big seas C. small rivers D. lakes

30. A. danger B. problem C. threat D. vanishing

31. A. forms B. more C. marks D. species

32. A. empty B. vanished C. disappeared D. extict

33. A. harm B. serve C. protect D. safe

34. A. extinct B. hunted C. chased D. game

35. A. alive B. for living C. for life D. lively

VII. Rewrite these sentences.

44. People should send their complaints to the main office.

45. Mr Phong hasn’t come yet. He is supposed to be at the meeting.

46. Tokyo is bigger than Hanoi.

47. I don’t have his address so I can’t write letter to him.

48. “They must go to the hospital now.”

49. “If you meet your grandfather, please send my regards to him.”

VIII. Put the words in the right order to make meaningful sentences.

50. pollution/ tour/ for/ eco-tourists/ which/ air/ bus/ as/ might/ to/ a/ prefer/ transportation/ may/ a/ tour/ or/ biking/ to/contribute/ walking.

Bạn đang xem bài viết Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Trường Thpt Chuyên Quốc Học Sở Gd trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!