Xem Nhiều 5/2023 #️ Đề Thi Hsg Môn Hóa Lớp 10 # Top 12 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 5/2023 # Đề Thi Hsg Môn Hóa Lớp 10 # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Hsg Môn Hóa Lớp 10 mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNGTRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2011-2012 LÊ KHIẾT Ngày thi : 05/02/2012 Môn :Hoá học 10 Thời gian làm bài : 180 phút

Câu 1(4 điểm )1. Cho 3 nguyên tố X,Y,Z (ZX< ZY < ZZ). X,Y cùng thuộc 1 nhóm A ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn ; Y,Z là 2 nguyên tố kề cận nhau trong 1 chu kì . Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X,Y là 24. Xác định bộ 4 số lượng tử của elêctron sau cùng trong nguyên tử các nguyên tố X,Y,Z (Quy ước số lượng tử từ ml viết theo thứ tự tăng dần )

2. Natri kết tinh theo mạng tinh thể lập phương tâm khối . Tính khối lượng riêng của natri theo g/cm3 biết bán kính hiệu dụng của nguyên tử natri bằng 0,189nm

3. Giải thích tại sao ion CO32- không thể nhận thêm 1 nguyên tử oxi để tao ion CO42-trong khi đó ion SO32- có thể nhận thêm 1 nguyên tử oxi để tạo thành ion SO42-? Giải thích tại sao hai phân tử NO2 có thể kết hợp với nhau tạo ra phân tử N2O4, trong khi đó hai phân tử CO2 không thể kết hợp với nhau để tạo ra phân tử C2O4?

Câu 2 (4 điểm )1.Hoàn thành (nếu chưa đầy đủ) và cân bằng phương trình của các phản ứng oxi hoá -khử sau bằng phương pháp thăng bằng ion- electron:(1)PbO2 + Mn2+ + H+ MnO4- + ….(2) Al + NO3- + OH- AlO2- + NH3 + ….(3) Zn[Hg(SCN)4] + IO3- + Cl- ICl + SO42- + HCN + Zn2+ + Hg2+(4) I2 + Cr2O72- + H+ IO3- + Cr3+ +….

2. Cho hằng số cân bằng của phản ứng 3MnO42- + 2H2O 2MnO4- + MnO2 + 4OH – ở 250C là K = 101,508 Hãy tính : E0( MnO4-/MnO42-) biết E0(MnO4- , H+/ MnO2) = 1,695V và Kw = 10-14

Cho biết :

2. Khí N2O5 khi phân huỷ tạo thành nitơ đioxit và khí oxi với tốc độ đầu ở 250C được cho trong bảng sau:[N2O5],M 0,150 0,350 0,650

Tốc độ phân huỷ (mol.l-1.phút-1) 3,42.10-47,98 .10-4 1,48 .10-3

a)Viết biểu thức tính tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ k cho phản ứng này b)Tính thời gian cần thiết để nồng độ của N2O5 giảm từ 0,15M đến 0,050Mc) Ở 400C, tốc độ đầu của phản ứng với nồng độ 0,150M là 2,37 . 10-3 mol.l-1.phút-1. Xác định năng lưọng hoạt hoá cho phản ứng này

Câu

Đề Thi Hsg Lớp 10 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022

      Đề thi HSG lớp 10 Pháp Duyên hải & ĐBBB 2015-2016 là đề thi học sinh giỏi tiếng Pháp, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ kỳ thi lần thứ IX diễn ra vào các ngày 23/4 và 24/4 tại thành phố Thái Nguyên. Kỳ thi tổ chức dự thi ở các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử , Địa, Anh, Nga, Pháp, Trung và Tin học. Sau hai ngày tổ chức tổ chức thi và chấm thi nghiêm túc, Ban tổ chức đã trao 153 Huy chương Vàng, 305 Huy chương Bạc, 457 Huy chương Đồng và 457 giải Khuyến khích.

de-thi-hsg-lop-10-2015-2016-duyen-hai-tieng-phap

Xem đáp án : Tại đây

Khối 10

+ Đề thi HSG lớp 10 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Khối 11

+ Đề thi HSG lớp 11 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Hãy like Page để nhận được những thông tin mới nhất

Mít&Béo

Phản hồi

Phản hồi

Đề Thi Hsg Lớp 11 Năm Học 2022

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

(Đề thi gồm 10 trang)KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11CẤP THPTNĂM HỌC 2016 – 2017

Môn thi: TIẾNG ANH LỚP 11 THPT – BẢNG AThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Bằng số:…………………………………..Bằng chữ:…………………………………Giám khảo 1:………………………………………Giám khảo 2: ………………………………………

SECTION A – LISTENINGPart 1: You will hear part of a talk about continuing after graduation. For questions 1-15, fill in each blank with one missing word. So you have chúng tôi university and decided to continue studying towards a Master’s or PhD. At some stage during the next few years you will need to consider your thesis. One of the greatest 2……………………….faced by postgraduate students is choosing a topic to base their dissertation on. Writing a thesis can be very daunting, but the task is much more straightforward if the topic you select is3……………….. for you. So, what can you do to solve this problem? Well there are several things to keep in mind. Firstly you need to do your chúng tôi that you are very familiar with all the current literature. On top of this, you also need to be sure that you have a broad5……………… of your area of specialisation. If you do this, it will help you with the next 6……………..point in choosing a good subject for your research, which is to ascertain what is relevant in your research area. This will be crucial in helping you to chúng tôi choices down. From the very beginning, it really is vital to set clear chúng tôi to have a very fixed plan in terms of the scope of your research. It can be even more helpful to 9………………existing research and ask yourself if there are any controversies. Perhaps there is a chúng tôi you may want to challenge and this could be the focus of your study. A further and very important factor to take into account is your own 11………………..resources. If these are limited then you need to avoid choosing a study that will involve costly equipment or surveys. However, if this is the case, you needn’t despair or chúng tôi ideas altogether, instead make enquiries into funding from external agencies such as your local government. You may even find that local industries are willing to support your research by13………………. a grant. It’s 14…………….worth looking around to see just what is possible. And finally, be sure to make good use of your15……………., especially when it comes to making sure that your findings are accurate.

Part 2: You will hear a talk about The Sea Life Centre. For questions 16-30, complete the following tasksFor questions 16-25, Write T (True) or F (False)

16.The Sea Life Centre was previously called World of Water.

17. The Sea Life Center has a new restaurant and a swimming pool.

18.The newest attraction called splash ride was finished last month.

19.The most popular thing that everyone enjoys seeing is feeding time, especially for the crocodiles and the seals.

20. The VIP ticket costs only £2 per person.

21.For some people feeding the sharks might be frightening.

22.A birthday party is not allowed at The Sea Life Centre.

23. At the Sea Life Centre, asking as many people as possible to sign a petition is a way to protect endangered species

24The petition for animal conservation will be sent to the government.

25Visitors can test what they have learnt by doing a quiz.

For questions 25- 30. Choose THREEanswers from the box and write the correct letter A- E.

Aquarium Crocodile CavePenguin ParkSeal Centre E. Turtle Town

26. must not miss ………………..27. opposite Penguin Park ……………….28. temporarily closed ………………..29. at the far corner of the Sea Life Centre ……………….30. a lot of endangered species ……………….

Part 3. You will hear an interview with a TV presenter, Tanya Edwards, who is talking

Đề Thi Hsg Lớp 11 Pháp Duyên Hải &Amp; Đbbb 2022

      Đề thi HSG lớp 11 Pháp Duyên hải & ĐBBB 2015-2016 là đề thi học sinh giỏi tiếng Pháp, một trong 12 bài thi lựa chọn học sinh giỏi tham dự Kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ kỳ thi lần thứ IX diễn ra vào các ngày 23/4 và 24/4 tại thành phố Thái Nguyên. Kỳ thi có sự góp mặt 1.524 thí sinh của 35 trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ đã tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi ở 12 môn thi: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Anh, Pháp, Nga và tiếng Trung.

de-thi-hsg-lop-11-2015-2016-duyen-hai-tieng-phap

Tải file nghe : 

Tại đây

Xem đáp án :

Tại đây

Khối 10

+ Đề thi HSG lớp 10 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 10 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Khối 11

+ Đề thi HSG lớp 11 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Hãy like Page để nhận được những thông tin mới nhất

Mít&Béo

Phản hồi

Phản hồi

Bạn đang xem bài viết Đề Thi Hsg Môn Hóa Lớp 10 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!