Xem Nhiều 5/2022 # Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án Tải Nhiều # Top Trend

Xem 12,474

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án Tải Nhiều mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 12,474 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Giữa Học Kì 1 Có Đáp Án Cho Trẻ Em
 • Đề Cương Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 Học Kỳ 1
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9 Học Kì 1 Năm 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Có File Nghe
 • Top 30 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 7 Mới Chọn Lọc, Có Đáp Án
 • Bộ 3 đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2022 – 2022

  Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Anh có đáp án – Đề 1

  I/ Underline and correct the mistakes.

  1. Does you take part in the drawing contest?

  2. How does he go to the school? – On bike.

  3. Linda will eating seafood on the beach.

  4. Lan buy a new pencil yesterday.

  5. We went to Sapa next holiday.

  II. Put the words in order.

  1. Enjoy/ Did/ last/ party/ Lan/ Monday ?/ the/

  2. grandparents/ lives/ Quan/ his/ with/ ./

  3. Will/ holiday/ beach/ summer/ go/ They/ Sam Son/ to/ next/ ./

  4. Often/ does/ How/ Lisa/ theatre/ go/ to/ the/ ?/

  5. Do/ What/ do/ you/ the/ in/ morning/ ?/

  III. Read and match. IV. Read and choose the correct answer.

  1. Did you go the gym yesterday? (Yes/ No), I did.

  2. What (will/ do) you do next Saturday? I will visit my grandparent with my mom.

  3. What (do/ did) he do yesterday? He went to zoo.

  4. (How/ Where) does he go to school? – On foot.

  5. (What/ Where) are you doing now? I am listening to music.

  ĐÁP ÁN I/ Underline and correct the mistakes.

  1 – Does thành Do;

  2 – On thành By;

  3 – eating thành eat;

  4 – buy thành bought;

  5 – went thành will go;

  II. Put the words in order.

  1 – Did Lan enjoy the party last Monday?

  2 – Quan lives with his grand parents.

  3 – They will go to Sam Son beach next summer holiday.

  4 – How often does Lisa go to the theatre?

  5 – What do you do in the morning?

  III. Read and match.

  1 – B; 2 – D; 3 – E; 4 – A; 5 – C;

  IV. Read and choose the correct answer.

  1 – Yes; 2 – will; 3 – did; 4 – How; 5 – What;

  Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án – Đề 2

  Complete the sentence with the correct word.

  far; crowded; village; island; come; modern; flat; floor;

  Reorder the word to make correct sentence.

  1. do/ does/ the/ in/ she/ morning?/ What

  ……………………………………………………………………………………

  2. does/ do/ he/ What/ morning?/ in/ the

  ……………………………………………………………………………………

  3. I/ in/ usually/ the/ play/ afternoon./ volleyball

  ……………………………………………………………………………………

  4. always/ morning/ do/ I/ exercise/ the/ in/ morning.

  ……………………………………………………………………………………

  5. her/ dinner/ mother/ always/ at night./ cooks/ Jennie

  ……………………………………………………………………………………

  Circle the correct answer.

  1. Last night I go/ went to Hoa’s birthday party.

  2. We played many games and did/ worked some sports, too.

  3. Hoa invited all of her classmates to/ for her birthday party.

  4. We played/ sang “Happy birthday” and danced, too.

  5. We had lots of funny/ fun at the party last night.

  Read and do the task followed.

  My name is David. I live in Berlin, Germany. Last week, my family and I spent the summer holiday on my grandparents’ farm in the countryside. It was so far from Berlin. First, we took a taxi to the airport. Then we went by plane. Everything on the farm was great. The weather was good. It was cool and sunny. We went to the farm and watered the plants. I helped my grandmother to get milk from cows, too. I found this job interesting. I did it every day until the end of the holiday. My parents liked walking on the farm and feeding sheep. We went back home yesterday.

  Read and decide if each statement is true or false.

  1. David is from America. ………………….

  2. He spent his summer holiday on his parents’ farm. ………………….

  3. He went to the farm with his friends. ………………….

  4. They took a taxi to the airport. ………………….

  5. The weather was cool and sunny when they were

  ĐÁP ÁN Complete the sentence with the correct word.

  1 – modern; 2 – village; 3 – island; 4 – far;

  5 – floor; 6 – crowded; 7 – come; 8 – flat;

  Reorder the word to make correct sentence.

  1 – What does she do in the morning?

  2 – What does he do in the morning?

  3 – I usually play the volleyball in the afternoon.

  4 – I always do morning exercise in the morning.

  5 – Jennie always cooks her dinner at night.

  Circle the correct answer.

  1 – went; 2 – did; 3 – to; 4 – sang; 5 – fun;

  Read and do the task followed.

  1 – False; 2 – False; 3 – False; 4 – True; 5 – True;

  Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án – Đề 3

  I. Listening: Task 1: Listen and match Task 2: Listen and tick

   Where will he go this weekend?

  II. Reading and writing Task 1: Match the sentences

  1. What’s your address? a. I always do morning exercise.

  2. What’s the village like? b. twice a week.

  3. What do you do in the morning? c. It’s small and quiet.

  4. How often do you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street.

  Task 2: Put the words in order.

  1. will/ the countryside/ I/ in/ be.

  ………………………………………………………..

  2. went to/ Phu Quoc/ island/ I.

  ………………………………………………………..

  3. do/ tomorrow/ what/ will/ you?

  ………………………………………………………..

  4. did/ on/ go/ where/ holiday/ you?

  ………………………………………………………..

  Task 3: Read and complete.

  Mai: When was Linda’s birthday party?

  Phong: It was last..(1)…………………..

  Mai: Did you go to the party?

  Phong: yes, I ..(2)…………………….

  Mai: What did you ..(3)…………..at the party?

  Phong: First, we gave her psents. Then we played a lot of games. In the end, we ..(4)…………… nice food and drink.

  Task 4: Choose the correct answer.

  1. Where will you be this weekend? – I chúng tôi the beach.

  a. am

  b. was

  c. will be

  d. stay

  2. What did you do last night? – I chúng tôi homework.

  a. did

  b. do

  c. does

  d. will do

  3. Last year, I went home …………..taxi.

  a. by

  b. in

  c. at

  d. on

  4. chúng tôi you do at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

  a. Where

  b. How

  c. How often

  d. What

  ĐÁP ÁN I. Listening: Task 1: Listen and match

  1 – a; 2 – c; 3 – b; 4 – d

  Task 2: Listen and tick

  1 – B; 2 – A; 3 – B; 4 –

  II. Reading and writing Task 1: Match the sentences

  1 – d; 2 – c; 3 – a; 4 – b

  Task 2: Put the words in order.

  1. I will be in the countryside.

  2. I went to Phu Quoc island.

  3. What will you do tomorrow?

  4. Where did you go on holiday?

  Task 3: Read and complete.

  1. Sunday; 2. did; 3. do; 4. had

  Task 4: Choose the correct answer.

  1. c; 2. a; 3. b; 4. d

  Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2022 – 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Cương Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án
 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 5 Có File Nghe
 • Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1 Năm 2022
 • Ôn Tập Ngữ Pháp Hki Anh 6 Mới
 • Ôn Lý Thuyết Bài Tập Hki Tiếng Anh 6 (With Key).doc
 • Bạn đang xem bài viết Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án Tải Nhiều trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100