Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Lớp 9

Xem 3,564

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Lớp 9 mới nhất ngày 17/04/2021 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,564 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 A Visit From A Pen Pal
 • Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 10 Chương Trình Mới Unit 10: Ecotourism
 • 6 Lợi Thế Khi Bạn Học Tiếng Anh Giỏi
 • 19 Lợi Thế Của Việc Học Tiếng Anh Mà “giới Siêu Lười” Cũng Phải “động Tâm”
 • Học Tiếng Anh Có Lợi Gì
 • ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

  Năm học: 2021 – 2021

  Môn: Tiếng Anh

  Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

  Chú ý: – Bộ đề thi này gồm có 06 trang, từ trang 01 đến trang 06.

  – Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này.

  Điểm

  Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1:

  Số phách

  – Bằng số:……………..

  …………………………………………

  (Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

  – Bằng chữ:……………

  Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 2:

  …………………..

  …………………………

  …………………………………………

  PART A: LISTENING (10× 0,2 = 2pts): Listen to the song ” Auld Lang Syne” and fill in the missing words:

  Auld Lang Syne

  Should auld acquaintance be forgot

  and never brought to mind?

  Should auld (1)……………………be forgot?

  and (2)………… of auld lang syne?

  For auld lang syne, my (3)………..,

  for auld lang syne,

  we’ll take a cup of (4)……………..yet,

  (5)……….. auld lang syne.

  Should auld acquaintance be forgot

  and (6)…………..brought to mind?

  (7)…………….auld acquaintance be forgot

  and (8)……………..of auld lang syne?

  And here’s a (8)…………., my trusty friend

  and gie’s a hand o’ thine

  We’ll tak’ a (9)………………o’ kindness yet

  for (10)………… lang syne.

  1…………….

  2………………

  3………………

  4……………

  5…………

  PART B: PHONETICS (10 ×0,2 = 2pts)

  I. Find out and circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (5× 0,2 = 1,0pt)

  11. A. opened B. closed C. contained D. finished

  12. A. laughter B. sightseeing C. daughter D. fight

  13. A. island B. foodstuff C. stream D. service

  14. A. paper B. receipt C. complain D. envelop

  15. A. official B. ocean C. convenient D. pcious

  11……………..

  12………………

  13………………

  14……………

  15………..

  II. Pick out and circle the word whose main stress is different from those of the others.

  (5× 0,2 = 1,0pt)

  16. A. businessman B. secretary C. secondary D. artificial

  17. A. dangerous B. opposite C. interested D. umbrella

  18. A. happy B. early C. allowed D. injured

  19. A. inspiration B. economic C. situation D. material

  20. A. separate B. emigrate C. pcaution D. demonstration

  16………………

  17………………

  18………………

  19………………

  20………..

  PART C: VOCABULARY AND GRAMMAR (6pts)

  I. Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences. (10 × 0,2 = 2,0 pts)

  21. The students are being made………………..harder.

  A. work B. worked C. to work D. working

  22. Most chúng tôi be polite to chúng tôi are polite to them.

  A. you meet/ unless B. you meet/ if

  C. meet you/ only D. meeting you/ in case

  23. He’s so shy. He hasn’t spoken chúng tôi came here.

  A. since B. when C. which D. for

  24. I hope he doesn’t keep us………………..

  A. wait B. waiting C. to wait D. for waiting

  25. Do you know the man who is wearing the………………..

  A. gold watch very old, valuable B. very valuable, old gold watch

  C. old gold watch very valuable D. very old, gold valuable watch

  26. Do you know the beautiful girl…………………?

  A. sit in the car B. sat in the car

  C. sitting in the car D. who sit in the car

  27. Nobody says a word about the incident, ………………………?

  A. does he B. doesn’t he C. do they D. don’t they

  28. You’d better get chúng tôi living room.

  A. redecorate B. redecorated C. to redecorate D. redecorating

  29. He asked me……………………..

  A. since when I am waiting B. since when I waited

  C. how long I have been waiting D. how

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gia Sư Tiếng Anh 12
 • Bỗng Nhiên Giỏi Tiếng Anh Bằng Thiền
 • Học Giỏi Tiếng Anh Bằng Thiền
 • Cha Mẹ Giúp Con Học Giỏi Tiếng Anh Bằng Cách Nào?
 • Học Giỏi Tiếng Anh Bằng Sự Kiên Trì Và Nỗ Lực
 • Bạn đang xem bài viết Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Lớp 9 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!