Xem Nhiều 9/2021 # Đề Giữa Học Kì 2 Môn Anh 6 Của Phòng Gd & Đt Bình Giang 2021 Có Đáp Án # Top Trend

Xem 198

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Giữa Học Kì 2 Môn Anh 6 Của Phòng Gd & Đt Bình Giang 2021 Có Đáp Án mới nhất ngày 29/09/2021 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 198 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Đủ Cả Năm
 • Đề Kiểm Tra Giữa Hk2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp Án
 • Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Hk2
 • Bộ Đề Thi Văn Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2021 Có Đáp Án
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2
 • Đề thi kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết năm học 2014- 2021. Thời gian làm bài 45 phút.

  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 2

  Năm học 2014 – 2021

  Môn: Anh Khối 6

  Thời gian: 45′ (không kể thời gian phát đề)

  A. LISTENING

  Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (2.0 pts)

  B.VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION

  I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently. (0.5 pt)

  II. Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence. (1.5pt)

  III. Match a question in column A to a suitable answer in column

  B.(1 pt)

  1. How often does Minh play soccer?

  2. Would you like some noodle?

  3. What do you do in your free time?

  4. Which sports does Nam play?

  A. He plays soccer

  B.I listen to music.

  C.He plays soccer twice a week.

  D.No, thanks. I’m not hungry.

  I. Read the following passage and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (1 pt)

  Mr Lam lives in the country. He gets up early, at about five thirty. He starts his work at half past six o’clock. His big meal of the day is lunch at twelve o’clock. He often has meat, potatoes, vegetables and chicken for lunch. At five o’clock, he finishes his work and plays sports. He plays basketball with his friends three times a week. He often has a cup of coffee in his free time. On the weekend, he sometimes goes walking in the mountains.

  1. Where does Mr Lam live?

  2. What is his big meal of the day?

  3. How often does he play basketball?

  4. What does he do in his free time?

  II. Read the passage carefully then answer the questions below. (1.5 pts)

  There are four seasons in a year in my country. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, the weather is usually warm. Sometimes it’s cold but not very cold. There are many flowers in the spring. After spring, it is the summer. In the summer, the days are long and the nights are short. I often go fishing in the summer. Fall is a nice season. The weather is often cool. In the winter, it’s usually very cold. I always wear warm clothes in the winter.

  1. How many seasons are there in a year in your country?

  2. What do you often do in the summer?

  D.WRITING

  3. Do you wear warm clothes in the winter?

  I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. (1.5 pts)

  1. When it’s cool, Lan plays table tennis.

  ⇒ Lan

  2. I like chiken.

  ⇒ My

  3. Her hair is long, it is black.

  ⇒ She has

  II. Rearrange the jumbled words to make meaningful sentences. (1pt)

  1. I / often / jogging / in / don’t / go / evening / the /.

  2. at / 7 o’clock / Ba / has / breakfast / morning / every /.

  Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 6 A. LISTENING: (Tỉ lệ 20%)

  Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F).

  B.VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION (Tỉ lệ 30%)

  (4 items x 0.5 = 2.0 pts)

  I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

  (5 items x 0.1 = 0.5 pt)

  II. Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence.(6 items x 0.25 = 1.5 pts)

  III. Match a question in column A to a suitable answer in column B. (4 items x 0.25 = 1.0 pt)

  I. Read the following passage and choose the best answer marked A, B, C or D for each question.(4 items x 0.25 = 1.0 pt)

  II. Read the passage carefully then answer the questions below. (3 items x 0.5 = 1.5 pts)

  1.There are four seasons (in a year in my country).

  D.WRITING (Tỉ lệ 25%)

  2. I often go fishing (in the summer).

  3. Yes, I do.

  I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. (3 items x 0,5 = 1.5 pts)

  1. Lan plays table tennis when it’s cool.

  2. My favorite food is chicken.

  3. She has long black hair.

  II. Rearrange the jumbled words to make meaningful sentences. (2 items x 0.5 = 1.0 pt)

  1. I don’t often go jogging in the evening.

  2. Ba has breakfast at 7 o’clock every morning.

  or: Every morning, Ba has breakfast at 7 o’clock.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Năm 2021
 • Đề Cương Học Kì 2 Tiếng Anh 6
 • Anh 6 Đề Cương Ôn Tập Hk2 (Thuy1718)
 • Tổng Hợp Toàn Bộ Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6
 • Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6
 • Bạn đang xem bài viết Đề Giữa Học Kì 2 Môn Anh 6 Của Phòng Gd & Đt Bình Giang 2021 Có Đáp Án trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay