Xem Nhiều 5/2022 # Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Thí Điểm Năm Học 2022 # Top Trend

Xem 11,286

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Thí Điểm Năm Học 2022 mới nhất ngày 16/05/2022 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 11,286 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giảm Tải Tiếng Anh 6: Học Sinh Cần Học Và Ôn Tập Học Kì Ii Như Thế Nào?
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới
 • Hệ Thống Hóa Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Điểm Cho Học Sinh Lớp 6 Sang Kien Kinh Nghiem Doc
 • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2
 • Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 Unit 2
 • Đề cương ôn tập học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm năm học 2022-2017

  Ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6

  Đề cương ôn tập học kì 2 Tiếng Anh lớp 6

  2. She thinks they can use the club fund to buy light bulbs for classes.

  3. She thinks they will buy energy-saving lights for every class.

  4. At book fair, students can swap their used books.

  B. LANGUAGE FOCUS: (2,5 ms) I. Odd one out: (0,5 m)

  1. A. star B. father C. camera D. garden

  2. A. heart B. heard C. learn D. hurt

  3. A. fast B. class C. answer D. apple

  4. A. check B. recycle C. reuse D. environment

  5. A. each B. sea C. create D. idea

  II. Choose A, B, C for each gap in the following sentence. (2,5 ms)

  1. We chúng tôi in the city in the future.

  A. will B. won’t C. don’t

  2. He chúng tôi pictures with his camera.

  A. takes B. taking C. take

  3. She thinks we …………..travel to the Moon.

  A. don’t B. might C. was

  4. They will live in ……………houses in the future.

  A. hi-tech B. paper C. water

  5. If we plant more trees, the air chúng tôi so polluted.

  A. will B. won’t C. do

  6. We can reuse ……………..

  A. water B. air C. bottles

  7. We shouldn’t …………..rubbish on the street.

  A. throw B. wrap C. turn off

  8. Turn chúng tôi lights when we go out.

  A. on B. off C. of

  9. Planting more chúng tôi reduce pollution.

  A. rice B. flowers C. trees

  10. If he chúng tôi hungry, he will eat that cake.

  A. is B. are C. be

  C. READING: (2,0 ms) I. Complete the text: (1,0 m)

  Ocean water is too salty ( drink/ drinking/ to drink/ to drinking). It is also too salty for watering plants. We must have the ways to make fresh water from salty water. We should be ( careful/ careless/ carefully/ carelessly) not to waste water.

  II. Answer the questions: (1,0 m)

  1. Where will your house be?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  2. What will it be surrounded?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  3. Is ocean water salty?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  4. What must we have the ways to do?

  ………………………………………………………………………………………………

  D. WRITING: (3,0ms) I. Reorder the words to make the meaningful sentences. (2,0 m )

  1. He/ will/ get/ cup/ coffee/ next morning.

  ………………………………………………………………………………………………

  2. The teacher/ will/ not/ punish/ that student.

  ………………………………………………………………………………………………

  3. If/ he/ not eat/ breakfast/ he/ be/ hungry.

  ………………………………………………………………………………………………

  4. We/ can/ reuse/ bottles/ cans.

  ………………………………………………………………………………………………

  5. We/ should/ not throw/ rubbish/ the/ street.

  ………………………………………………………………………………………………

  II. Write a short paragraph about your dream house, using the cues given to help your writing. (1,0 pts).

  1. what type of house it is

  2. where it is located

  3. what it looks like

  4. what surrounds it

  5. what appliances it has

  ĐỀ SỐ 2 Part A: Listening (2,0 ms) I. Mi and Nam are talking about what they will do if they become the psident of the 3Rs club. Listen and fill one word in each gap to complete the table for their ideas. (1.0 m) II. Listen again and write True (T) or False (F). (1.0 m)

  1. Mi is from class 6E and Nam is from class 6A.

  2. Nam thinks, he will organize some uniform fairs.

  3. At uniform fairs, students can swap their new uniforms.

  4. Students can grow flowers in the school garden.

  PART B: Language focus (2.0 ms) Circle the best answer (A, B, C or D) to complete these sentences.

  1. Walking to school will help ……………… air pollution.

  2. My sister ……………… home for school yet.

  3. Amsterdam is one of the ……………… cities in the world.

  4. chúng tôi film is late, I will wait to watch it.

  5. My father first ……………… Da Lat in 2010.

  6. If the weather……………… good, I ………………. camping with classmates.

  7. Which one is different?

  8. Find the word which has a different sound in the part underlined.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Ôn Tập Thi Giữa Kì 2 Môn Toán, Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2022
 • Đề Cương Ôn Thi Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6
 • Nhiều Từ Mới Tiếng Anh Lớp 6 Unit Hai Cho Trẻ Học Tiếng Anh
 • Top 40 Đề Kiểm Tra, Đề Thi Tin Học Lớp 6 Có Đáp Án
 • Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tiếng Anh Thí Điểm Có File Nghe + Đáp Án
 • Bạn đang xem bài viết Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Thí Điểm Năm Học 2022 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100