Xem Nhiều 10/2022 ❤️️ Đề Cương Ôn Tập Anh 6 Kỳ 1 ❣️ Top Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 10/2022 ❤️ Đề Cương Ôn Tập Anh 6 Kỳ 1 ❣️ Top Trend

Xem 10,494

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Cương Ôn Tập Anh 6 Kỳ 1 mới nhất ngày 04/10/2022 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 10,494 lượt xem.

Các Topic Thi Nói Anh Văn Lớp 6

Tổng Hợp Từ Vựng Lớp 6 (Vocabulary)

Đề Ks Giữa Kì 1 Anh 6 Năm 2012

Kiểm Tra Kì 1 Tiếng Anh 6 Thí Điểm

Đề Thi Học Kì 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 HỌC KỲ 1

I/ GRAMMAR :

1, The Simple Present Tense : ( Thì hiện tại đơn )

* TO BE :

+/ Khẳng định : I am ( ‘m )

He, she, it, this , that, Nam , danh từ số ít .. is ( ‘s )

You ,we , they , these , those , Na and Bao , số nhiều … are (‘re )

+/ Phủ định : S + am not/ is not ( isn’t ) / are not ( aren’t )

+/ Nghi vấn : Am / Is / Are + S … ?

Ex : This is my mother .

She isn’t a teacher.

Are Hoa and Nga eleven ?

* Động từ thường :

+/ Khẳng định : I , You , We , They …. + V

He , She , It ….. + Vs/es

( goes / does / brushes / watches / finishes / washes / has … )

+/ Phủ định : S ( I , You , We , They … ) + do not ( don’t ) + V

S ( He , She . It … ) + does not ( doesn’t ) + V

+/ Nghi vấn : Do / Does + S + V ?

Ex : Nam listens to music after school .

I don’t go to school in the afternoon.

Do they play games ?

Cách dùng : Diễn tả 1 thói quen , 1 hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại .

Thường dùng với : Always / often / usually / sometimes / never / everyday /

every morning / after shool / after dinner ….

2, The psent progressive tense : ( Thì hiện tai tiếp diễn )

+/ Khẳng định : S + am / is / are + Ving .

+/ Phủ định : S + am not / is not / are not + Ving.

+/ Nghi vấn : Am / Is / Are + S + Ving ?

Ex : Nam and Bao are playing soccer .

My mother isn’t working now.

Are they doing their homework ?

Cách dùng : Diễn tả 1 hành động đang xảy ra vào lúc nói , thường dùng với : now , at the moment , at psent .

Ex : We are watching television now.

Diễn tả 1 hành động mang tính chất tạm thời , không thường xuyên .

Ex : Everyday I go to school by bike, but today I am going by bus.

II/ EXERCISES :

A / Multiple choice:

Miss Lien is waiting (on/ for / at) the bus.

How many school girls (is/ am/ are) there in your class?

How (does/ do /is ) Mr Ba travel to Ho Chi Minh City ?

My mother gets ( at/ up / on ) very early every day.

There ( are/ am/ is ) a lake near my houre .

The children ( plays/ playing/ play ) soccer in the garden every afternoon.

My sister always ( brush/ brushes/ brushing ) her teeth after dinner.

My brother ( has/ have/ are ) two children .

Little John is ( plays/ play/ playing ) with his toy car.

You ( must/ can/ canot ) go into ” One way” street.

What time ( do/ does/ is ) your work start ?

My brother and I (watch/ watches/ watching) TV every evening.

His class is on the (three/ third/ thirdth) floor.

A paddy field is a rice ( garden/ yard / paddy).

This is ( he/ you/ her) new classmate.

There is a well ( next/ behind/ to the left) Minh`s house.

Mr. Smith goes to work (in/ by/ on) bus.

which (class/ grade/ chool) are you in? – 7A

What time do you (get/ has/ have) breakfast?

Where do you ( get/ live/ go) – in HaNoi.

I usually go to bed (at/ on/ in) 10 o`clock.

( Are/ Does/ Is) your school big or small?

I go to school at (six forty-five/ a quater to seven/ both are correct).

It is (Nam/ Nam`s/ Nams`) ruler.

Ha is a student. She is (of/ on/ in) grade 6,class6C.

We have literature (on/ in/ at) Monday and Wednesday.

Do you like music? ( Yes, I do / Yes,I does / No, I am not).

( What/ How/ When) do you do every morning?

(Which/ where/ When) school do you go to?

She (finish/ finishes/ finishs) her homework at 11 o`clock.

Ngành Y Học Cổ Truyền

Những Điều Cần Biết Khi Học Ngành Y Học Cổ Truyền

Kỹ Thuật Y Sinh Là Gì? Nghe Thì Có Vẻ Lạ Nhưng Lại Không Hề Lạ

Ngành Khoa Học Và Công Nghệ Y Khoa: Xu Hướng Tất Yếu Của Y Học Hiện Đại

Cần Biết Về Ngành Kỹ Thuật Y Sinh

Bạn đang xem bài viết Đề Cương Ôn Tập Anh 6 Kỳ 1 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2597 / Xu hướng 2697 / Tổng 2797 thumb
🌟 Home
🌟 Top