Xem Nhiều 12/2022 #️ Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7 / 2023 # Top 13 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 12/2022 # Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7 / 2023 # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7 / 2023 mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 15, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp Bốn Tuần Tám Môn Tiếng Việt, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 11, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tiếng Việt Tuần 10, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Tiếng Việt Tuần 6, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Môn Tiếng Việt Tuần 8, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt 3 Tuần 7, Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Tieng Viet Lop 4 Tuan 10, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt 4 Tuần 7, Tiếng Việt 5 Tuần 16, Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 16, Tuần 5 Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3, Tuan 6 Vo Bai Tap Tieng Viet Lop 2, Tuần 14 Môn Tiếng Việt , Tiếng Việt Tuần 2, Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tuần 11, Giải Bài Tập Tiếng Việt- Tuần 7 – Lớp 3, Mon Toan Tieng Viet Tuan 2 Lop 4, Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Tuần 15 Lớp 4, Phiếu Bài Tập Tiếng Việt – Tuần 18 , Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Tiếng Việt, Phieu Bai Tap Tieng Viet Tuan 30 Lop 4, Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3, Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 8, Thuc Hanh Tieng Viet Lop 2 Tuan 25, Đáp án Phiếu Bài Tập Cuối Tuần 27 Môn Tiếng Việt, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần 15 Môn Tiếng Việt, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Môn Tiếng Việt, Dap An Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Lop 5 Mon Tieng Viet, Dap A Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Tieng Viet Lop 4, Giải Phiếu Bài Tâp Tiêng Việt Lơp 3 Tuân 4, Đáp án Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Cuối Tuần 4 Lớp 4 , Dap An Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Mon Tieng Viet Lop 4, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 26, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 11, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 19, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tuần 8, Đề Kiểm Tra Cuối Tuần Môn Tiếng Việt 4, Cung-eym-hoc-tieng-viet, Cùng Em Học Tiếng Việt Tập 1, Giai Bai On Tap Cuối Tuan 8 Mon Tiếng Việt Lớp 3 Kì 1, Viết Về Kế Hoạch Cuối Tuần Bằng Tiếng Anh, Viet Ve Du Dinh Cuoi Tuan Bang Tieng Anh, Viết Kế Hoạch Cuối Tuần Bằng Tiếng Anh, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Cuối Tuần Lớp 3, Đáp án Phát Triển Năng Lực Tiếng Việt 5 Kì 1 Tuần 15, Phát Triển Năng Lực Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 13, Giải Bài Tập Phat Triển Năng Lực Tiếng Việt 3 Tuần 13, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 3, Tiếng Việt 1 Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực chúng tôi Kế Bài Dạy Môn Tiếng Việt Lớp 1 Bộ Sách Cùng Học Và Phát Triển Năng Lực, Giáo án Môn Tiếng Việt Bộ Sách Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực, Giáo án Điện Tử Lớp 1 Môn Tiếng Việt Bộ Sách Cùng Học Và Phát Triển Năng Lực, Bài Cúng Tuần 49, Bài Cúng Tuần, Cung Em Hoc Toan Tuan 22, Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tuần 32, Cung Em Hoc Toan 5 Tuan 19, Giấy Mời Cúng Tuần Tứ Cửu, Giải Cùng Em Học Lớp 3 Tập 2 Tuần 30, Cung Em Hoc Toan 5 Tap 2 Tuan 30, Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Tuần 18 Cùng Em Học Toán 3, Giải Vở Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Tuần 28, Giáo án Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tuần 4, Giai Cung Em Hoc Toan Tap 2 Tuan 31, Cùng Em Học Toán Tiết 1 Tuần 28 , Tuần 33 Tiết 1 Cùng Em Học Toán Tập 2, Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tuan 23 Tiet 3, Giai Tiet 1 Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Tuan 25 Tiet 3 Trong Cung Em Hoc Toan, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tuân Thủ Quy Định Của Pháp Luật Về An Ninh Mạng; Kịp Thời Cung Cấp Thông Tin Liên Quan Đến Bảo Vệ An, Tuan 13 Ieng Viet, Tuan 13t Ieng Viet, Phiếu Bại Tập Tiếp Việt Lớp 3 Tuần 1, Tuần Lễ Biển Và Hải Đảo Việt Nam 2020, Sách Tiến Việt Lớp 3 Tuần 11, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 Môn Tiếng Anh, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh Lớp 5, Kiểm Soát Tuân Thủ Tiếng Anh, Nguyên Tắc Nào Sau Đây Cần Tuân Thủ Khi Việt Nam Hợp Tác Với Các Quốc Gia Trên, Viết Đoạn Văn Nói Về Kế Hoạch Cuối Tuần, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh Lớp 5, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán (tuần 3), Giáo Trình Tiếng Anh 4 Tiết/tuần, Cung Cầu Về Gạo ở Việt Nam, Viết Sớ Cúng Đất, ý Nghĩa Câu Thơ Tiếng Việt ơi Tiếng Việt ân Tình, Không Tuân Thủ Luật Giao Thông Tiếng Anh Là Gì, Cung-eym-hoc-tieng-vie, Cung-eym-hoc-tieng-t, Cung-eym-hoc-tieng-, Hãy Kể Tên 2 Văn Bản Cũng Viết Về Tình Mẫu Tử. Ghi Rõ Tác Giả, Cách Viet Do Cung Dat,

Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7, Giải Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 15, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp Bốn Tuần Tám Môn Tiếng Việt, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 11, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tiếng Việt Tuần 10, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Tiếng Việt Tuần 6, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Môn Tiếng Việt Tuần 8, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt 3 Tuần 7, Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Tieng Viet Lop 4 Tuan 10, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt 4 Tuần 7, Tiếng Việt 5 Tuần 16, Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 16, Tuần 5 Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3, Tuan 6 Vo Bai Tap Tieng Viet Lop 2, Tuần 14 Môn Tiếng Việt , Tiếng Việt Tuần 2, Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tuần 11, Giải Bài Tập Tiếng Việt- Tuần 7 – Lớp 3, Mon Toan Tieng Viet Tuan 2 Lop 4, Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Tuần 15 Lớp 4, Phiếu Bài Tập Tiếng Việt – Tuần 18 , Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Tiếng Việt, Phieu Bai Tap Tieng Viet Tuan 30 Lop 4, Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3, Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 8, Thuc Hanh Tieng Viet Lop 2 Tuan 25, Đáp án Phiếu Bài Tập Cuối Tuần 27 Môn Tiếng Việt, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần 15 Môn Tiếng Việt, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt Lớp 3, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Môn Tiếng Việt, Dap An Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Lop 5 Mon Tieng Viet, Dap A Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Tieng Viet Lop 4, Giải Phiếu Bài Tâp Tiêng Việt Lơp 3 Tuân 4, Đáp án Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Cuối Tuần 4 Lớp 4 , Dap An Phieu Bai Tap Cuoi Tuan Mon Tieng Viet Lop 4, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 26, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 21, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 11, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 19, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tuần 8, Đề Kiểm Tra Cuối Tuần Môn Tiếng Việt 4, Cung-eym-hoc-tieng-viet, Cùng Em Học Tiếng Việt Tập 1, Giai Bai On Tap Cuối Tuan 8 Mon Tiếng Việt Lớp 3 Kì 1, Viết Về Kế Hoạch Cuối Tuần Bằng Tiếng Anh, Viet Ve Du Dinh Cuoi Tuan Bang Tieng Anh, Viết Kế Hoạch Cuối Tuần Bằng Tiếng Anh, Giải Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Cuối Tuần Lớp 3, Đáp án Phát Triển Năng Lực Tiếng Việt 5 Kì 1 Tuần 15,

Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 22: Đề 2 / 2023

Giải bài tập Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tuần 22

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tuần 22: Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 22 lớp 5 phần Đọc, hiểu trả lời câu hỏi, Luyện từ và câu, Tập làm văn, chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Tuần 22 – Tiết 2

Câu 1. Thêm vào chỗ trống vế câu thích hợp để được câu ghép chỉ điều kiện (giả thiết) – kết quả:

a) ……… thì em sẽ tham gia thi Hội khỏe Phù Đổng.

b) Giá như mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường ………

c) Nếu lớp em đạt danh hiệu thi đua xuất sắc ………

Câu 2. Thêm vế câu để hoàn chỉnh các câu ghép sau:

a) Dù mưa có rơi thật nhiều thì ………

b) Mặc dù mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt nhưng ………

Câu 3. Kể lại một câu chuyện em đã đọc cho bạn, người thân nghe.

Vui học:

Đố vui

Thân em thì nhỏ ti tí

Các bà, các chị, các dì đều thương.

Em đi, em lại bốn phương

Dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi.

Tấm thân hiến trọn cho người

Sang hèn chẳng chê chuộng, giúp người chẳng quản công.

Là cái gì?

Cùng bạn giải câu đố trên.

Đáp án: Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22

Câu 1: Thêm vào chỗ trống vế câu thích hợp để được câu ghép chỉ điều kiện (giả thiết) – kết quả

a. …………… thì em sẽ tham gia thi Hội khoẻ Phù Đổng.

⟶ Nếu như mẹ đồng ý thì em sẽ tham gia thi Hội khoẻ Phù Đổng.

b. Giá như mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường…………

⟶ Giá như mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường thì những chú cá đã không chết hàng loạt trên sông.

c. Nếu lớp em đạt danh hiệu thi đua xuất sắc………….

⟶ Nếu lớp em đạt danh hiệu thi đua xuất sắc thì cô giáo sẽ tổ chức một buổi dã ngoại cho cả lớp.

Câu 2:

a. Dù mưa có rơi thật nhiều….

⟶ Dù mưa có rơi thật nhiều nhưng Loan vẫn nhất quyết rời khỏi nhà.

b. Mặc dù mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt nhưng….

⟶ Mặc dù mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt nhưng mặt sân vẫn còn ướt nhẹt.

Câu 3: Kể lại một câu chuyện em đã được đọc cho bạn, người thân nghe.

– Giới thiệu câu chuyện:

+ Nêu tên câu chuyện: Câu chuyện vể bát mì thịt bò

+ Nêu tên các nhân vật trong câu chuyện: Hai cha con tới ăn thịt bò và vợ chồng chủ quán thịt bò

– Kể chuyện:

+ Mở đầu câu chuyện: Hai cha con tới ăn mì thịt bò nhưng chỉ gọi một bát mì thịt bò một bát mì rắc vào cọng hành

+ Diễn biến câu chuyện (Kể các sự việc theo đúng thứ tự)

Hai cha con nhường nhịn nhau chỗ thịt bò.

Chủ quán cảm động tặng họ thêm một bát mì thịt bò nữa.

Trước khi rời quán chàng trai để lại số tiền để trả bát mì thịt bò được tặng

+ Kết thúc câu chuyện: Một câu chuyện cảm động về tình cha con và lòng tự trọng

Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách lạ, có thể đoán được ra là một người cha và một người con. Người cha bị mù, người con trai đi bên cạnh ân cần dìu cha. Cậu con trai trạc mười tám, mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là một học sinh.

Cậu con trai tiến đến trước mặt chủ quán, nói to: “Cho hai bát mì bò!”. Chủ quán đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía ông ấy xua xua tay. Cậu ta chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, khẽ bảo với tôi rằng chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, chủ quán hơi thắc mắc, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, đoán cậu không đủ tiền, nhưng lại không muốn cho cha biết.

Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, thương yêu chăm sóc: “Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!”. Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. “Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội”. Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ vô hồn, nhưng trên khuôn mặt sạm nắng, nhăn nheo lại sáng lên nụ cười ấm áp và mãn nguyện. Điều ngạc nhiên là người con trai không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, anh điềm nhiên nhận miếng thịt, rồi anh lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về bát mì của cha.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. “Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt”. Ông lão cảm động nói. Chủ quán nhìn họ bằng vẻ mặt ái ngại, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: “Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này”. “Ừ, ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò là bổ dưỡng lắm đấy con ạ”.

Hành động của hai cha con đã khiến người chủ quán vô cùng cảm động. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một bát thịt bò thơm phức, bà chủ đưa mắt ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: “Anh để nhầm bàn rồi thì phải?, chúng tôi không gọi thêm thịt bò.” Bà chủ dịu dàng bước lại chỗ họ: “Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, thịt này là quà biếu khách hàng”. Cậu con trai không hỏi gì thêm. Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa.

Hai người ăn xong thì nhanh chóng rời khỏi quán. Mãi khi cậu Trương đi thu dọn bát, chúng tôi bỗng nghe cậu kêu lên khe khẽ. Hoá ra, bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy xếp gọn, vừa đúng giá tiền của một bát thịt bò được viết trên bảng giá của cửa hàng.

Câu chuyện của hai cha con khiến mình vô cùng cảm động, không chỉ bởi tình phụ tử nghĩa nặng tình sâu mà còn bởi lòng tự trọng của hai cha con. Ta vẫn gặp trong cuộc đời nhiều người rất nghèo về vật chất nhưng lại giàu lòng tự trọng. Lòng tự trọng giúp ta có thêm nghị lực để ngẩng cao đầu, vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, sống hạnh phúc vì luôn vững tin vào chính mình. Lòng tự trọng với ánh hào quang chói lọi của nó sẽ trở thành lương tri con người

Vui học:

Đáp án là cái kim.

Giáo Án Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7: Tập Đọc / 2023

Giáo án Tiếng việt lớp 5

Giáo án Tiếng Việt lớp 5 tuần 7: Tập đọc – Những nười bạn tốt giúp các em học sinh hiểu được toàn bài, đọc đúng những từ phiên âm tiếng nước ngoài. Đồng thời, biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể sôi nổi, hồi hộp. Qua đó, khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó đáng quí của loài cá heo với con người. Mời các thầy cô tham khảo giảng dạy.

Tập đọc Những người bạn tốt I. Mục tiêu

1. Đọc thành tiếng

– Đọc đúng các tiếng có âm, vần và thanh điệu dễ lẫn do ảnh hưởng của phát âm địa phương. Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các tiếng phiên âm nước ngoài.

– Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể chuyện phù hợp với những tình tiết, diễn biến bất ngờ của câu chuyện.

2. Đọc hiểu

– Hiểu các từ ngữ trong bài.

– Hiểu được nội dung câu chuyện: Ca ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó đáng quý của loài cá heo với con người.

– Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy – học

– Gọi hai HS lên bảng kể lại nội dung câu chuyện Tác phẩm của Si-le và tên phát xít, sau đó trả lời câu hỏi về nội dung.

– Nhận xét và cho điểm HS.

– HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

– Hôm nay chúng ta chuyển sang một chủ điểm mới Con người với thiên nhiên, các em hãy quan sát các tranh vẽ trong chủ điểm và cho biết nội dung chủ điểm nói gì?

– Thiên nhiên là những gì tồn tại xung quanh chúng ta, không do con người tạo ra. Bài tập đọc Những người bạn tốt sẽ cho chúng ta thấy các con vật sống trong thiên nhiên cũng là những người bạn yêu quý của con người.

– GV ghi tên bài lên bảng.

– HS nhắc lại tên đầu bài và ghi vào vở

– GV ghi bảng: A-ri-ôn, Xi-xin và yêu cầu HS luyện đọc.

– HS luyện đọc những tiếng phiên âm nước ngoài.

– GV yêu cầu một HS đọc các từ được chú giải trong SGK.

– GV hỏi HS nêu thêm những từ mà các em chưa hiểu nghĩa, tổ chức cho các em tự giải nghĩa cho nhau hoặc giải nghĩa các từ mà các em không biết.

– Một HS đọc to các từ được chú giải. Cả lớp theo dõi trong SGK.

– HS có thể nêu thêm các từ mà các em chưa hiểu nghĩa, các em có thể trao đổi để giải nghĩa cho nhau hoặc nghe GV giải nghĩa.

* Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm

– GV chia lớp thành 4 nhóm.

– HS nhận biết các nhóm của mình và bầu nhóm trưởng, thư kí.

– GV là trọng tài và kết luận cho điểm từng sau từng câu trả lời của các đội.

– HS xây dựng luật chơi và thống nhất cách đánh giá cho điểm. Chẳng hạn:

+ Mỗi câu hỏi trả lời đúng cho 10 điểm.

– Câu hỏi 4: Em có suy nghĩ gì về cách đối xử của đám thủy thủ và của đàn cá heo đối với nghệ sĩ A-ri-ôn.

– HS trình bày:

+ Đám thủy thủ là con người nhưng bất lương, tham lam, độc ác đến mức mất hết tính người nên chúng đáng bị trị tội.

+ Đàn cá heo là con vật nhưng lại thông minh, tốt bụng, biết cứu giúp người bị nạn.

Câu hỏi 5: Ngoài câu chuyện trên, các em còn biết thêm những câu chuyện thú vị nào về cá heo?

– HS phát biểu tự do:

+ Cá heo biểu diễn nhào lộn.

+ Cá heo cứu một chú phi công nhảy dù thoát khỏi đàn cá mập (Truyện Anh hùng biển cả – sách Tiếng Việt 1 tập 2) …

– GV nhận xét cho điểm từng HS.

Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tuần 29 Câu 5, 6, Vui Học Trang 42, 43 / 2023

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4 Thêm vế câu để tạo câu ghép, gạch dưới quan hệ từ và cặp quan hệ từ trong câu.

a/ Cứ mỗi khi mùa xuân về, hoa ban lại nở trắng núi rừng Tây bắc và ………

b/ Nếu trời mưa bão thêm vài ngày thì ………

c/ Tuy đường vào buôn làng xa xôi nhưng ………

Phương pháp giải:

Con đọc kĩ vế đã cho để điền vế còn lại có nội dung khớp với vế ban đầu.

Lời giải chi tiết:

a. Cứ mỗi khi xuân về, hoa ban lại nở trắng núi rừng Tây Bắc và tôi lại muốn tới ngắm loài hoa xinh đẹp này.

b. Nếu trời mưa bão thêm vài ngày thì rất nhiều hộ gia đình sẽ rơi vào cảnh không có gì để ăn.

c. Tuy đường vào buôn làng xa xôi nhưng các thầy cô giáo chưa bao giờ quản ngại vất vả.

Câu 5 Đặt câu với các cặp quan hệ từ sau và nói rõ giá trị của cặp quan hệ từ đó.

– Vì ……… nên ………

– Mặc dù ……… nhưng ………

– Không những ……… mà còn ………

– Nếu ……… thì ………

Phương pháp giải:

– Con xác định cặp quan hệ từ đã cho biểu thị quan hệ gì?

– Lựa chọn một câu có nội dung phù hợp với cặp quan hệ từ đó.

Lời giải chi tiết:

– Vì mẹ ốm nên Lan quyết định không đi chơi với các bạn nữa.

– Mặc dù anh Long nóng tính nhưng anh ấy rất tốt bụng.

– Không những Loan xinh xắn mà cô ấy còn học rất giỏi.

– Nếu em được học sinh giỏi thì bố sẽ đưa em đi Đà Lạt chơi.

Câu 6 Em và các bạn đến thăm cô giáo khi cô bị ốm. Cô rất vui và ân cần dặn dò từng bạn. Em hãy ghi lại cuộc đối thoại giữa các em và cô giáo. Phương pháp giải:

Con suy nghĩ những câu chuyện sẽ nói rồi chuyển thành hội thoại.

Lời giải chi tiết:

– Học sinh: Chúng em chào cô ạ!

– Cô giáo: Ôi! Chào các em, các em nhanh vào đây ngồi cho mát!

– Lớp trưởng: Cô ơi, biết tin cô ốm nên chúng em rủ nhau tới đây thăm cô ạ! Cô thấy trong người thế nào ạ!

– Cô giáo: Cô đỡ hơn nhiều rồi, mấy hôm nữa là cô sẽ đi dạy được. Mấy hôm nay cô không đến lớp được, tình hình lớp mình thế nào rồi?

– Long (nhanh nhảu): Lớp mình tuần này thi đua được xếp thứ nhất đấy cô ạ, dù không có cô nhưng các bạn vẫn duy trì nề nếp và cố gắng học tập tốt ạ.

– Loan: Các bạn đều bảo nhau phải ngoan để cô vui lòng, cô chóng khỏi bệnh sẽ lại tới lớp với chúng em ạ.

– Lớp trưởng: Cô ơi, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi mấy hôm ạ, lớp đã có ban cán sự điều hành, chúng em sẽ thay cô quản lí lớp, đôn đốc các bạn học tập và thực hiện tốt nội quy. Lớp sẽ ngoan đợi cô quay lại ạ.

– Học sinh: Chúng em nhớ rồi cô ạ!

– Học sinh: Vâng ạ, chúng em cảm ơn cô ạ!

Vui học Phải làm gì?

Trong giờ Khoa học, cô giáo hỏi Tí:

– Tí, em hãy cho cô biết mùa lạnh ta phải làm gì?

– Tí đang ngủ, giật mình đứng dậy: Thưa cô, mùa lạnh ta phải nổi da gà ạ!

– Cô giáo: ???

(Sưu tầm) *Kể câu chuyện trên cho bạn bè, người thân cùng nghe. *Cùng bạn trao đổi về chi tiết gây cười trong câu chuyện. Phương pháp giải:

Con đọc kĩ lại câu chuyện

Lời giải chi tiết:

* Kể lại câu chuyện:

Trong giờ khoa học, vì phát hiện ra Tí đang ngủ gật nên cô giáo mới hỏi Tí rằng:

– Tí, em hãy cho cô biết mùa lạnh ta phải làm gì?

Tí đang ngủ, nghe cô nhắc đến mình mới giật mình đứng dậy vội vàng trả lời:

– Thưa cô, mùa lạnh ta phải nổi da gà ạ

Cô giáo cũng thật là muốn nổi da gà vì câu trả lời của cậu học sinh.

* Về chi tiết gây cười:

Chi tiết gây cười trong câu chuyện chính là ở câu trả lời của Tí. Cậu học sinh vì không tập trung trong giờ học nên chỉ có thể trả lời câu hỏi của cô giáo theo những gì mình cảm nhận được về mùa đông đó là lạnh quá thì sẽ nổi da gà lên thôi.

chúng tôi

Bạn đang xem bài viết Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7 / 2023 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!