Xem Nhiều 3/2023 #️ Cổng Giao Tiếp Điện Tử Thành Phố Hà Nội # Top 12 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Cổng Giao Tiếp Điện Tử Thành Phố Hà Nội # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cổng Giao Tiếp Điện Tử Thành Phố Hà Nội mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Khoa tiếng Nga-Trường Đại học Hà Nội (00:00 18/11/2019)

HNP – Ngày 17-11, Khoa tiếng Nga, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1959-2019). 

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm đã diễn ra trong không khí đầm ấm, trang trọng. Nhiều thế hệ sinh viên đã tới chia sẻ những kỷ niệm trong suốt quá trình trau dồi tại mái trường cũng như lời tri ân cho các thế hệ thầy cô.  

PGS-TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội chia sẻ, tháng 11 gợi lại những hồi ức lịch sử vẻ vang của Trường Bổ túc Ngoại ngữ Hà Nội (tiền thân của Đại học Hà Nội – HANU) và của Khoa tiếng Nga. Là đơn vị đào tạo có lịch sử lâu dài nhất và phát triển liên tục tại Trường Đại học Hà Nội với mốc son là ngày 1-11-1959, tại cơ sở dựng tạm bằng tre nứa ở Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trong 60 năm qua, Khoa tiếng Nga đã trải qua những giai đoạn lịch sử hào hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

 

Dù trong hoàn cảnh nào, thầy và trò khoa tiếng Nga cũng luôn đoàn kết, không ngừng cố gắng, nỗ lực, nghiêm túc thực hiện đường lối, nguyên lý giáo dục của Đảng, xây dựng Khoa trở thành một trong những khoa có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong Trường cũng như toàn ngành Nga ngữ ở Việt Nam về chất lượng và uy tín trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Qua đó, đóng góp to lớn trong quá trình khẳng định uy tín, vị thế, vai trò và kiến tạo tầm vóc HANU. Có được thành quả này là nhờ sự đồng hành của các thầy cô nhiều thế hệ, những người thầy, người cô với hiểu biết sâu rộng về chuyên môn lại mang tâm thế của một thi sĩ, truyền cảm hứng và ngọn lửa cảm mến ngôn ngữ, văn hóa Nga đến với người đọc.

 

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Trào, trong những năm tới đây, Nhà trường cùng với Khoa tiếng Nga tiếp tục đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, tiệm cận chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và khu vực. Nhiệm vụ bao trùm đối với các thầy, cô chính là chủ động nâng cao trình độ và ứng dụng các thành tựu của công nghệ số vào công tác chuyên môn, quan trọng hơn là tạo cho mình năng lực truyền cảm hứng.

Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Lao Động

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm) trong phạm vi cả nước; quản lý, thực hiện các dịch vụ công về giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư, quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm năm và hàng năm về giáo dục nghề nghiệp; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

2. Giúp Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, cương trình mục tiêu và các đề án, dự án trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

3. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

4. Quản lý các bậc trình độ giáo dục nghề nghiệp của khung trình độ quốc gia; thực hiện tham chiếu các trình độ của giáo dục nghề nghiệp với Khung tham chiều trình độ khu vực ASEAN và với các khung trình độ quốc gia khác.

5. Về dạy nghề chính quy:

b) Xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu đối với từng trình độ đào tạo và từng ngành, nghề đào tạo, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đối với từng trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp;

c) Hướng dẫn thực hiện quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng;

d) Theo dõi việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo niên chế, theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ;

đ) Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng chương trình, giáo trình đào tạo; áp dụng các chương trình đào tạo của nước ngoài; xác định chỉ tiêu và quy chế tuyển sinh, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ. Kiểm tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam trong việc cấp bằng, chứng chỉ của nước ngoài; đào tạo liên thông và liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn và tổ chức thực hiện việc đánh giá, công nhận trường chất lượng cao.

6. Về dạy nghề thường xuyên:

b) Hướng dẫn về việc thực hiện các chương trình đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học; chương trình bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; chương trình đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; chương trình chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo khác có thời gian đào tạo dưới 03 tháng; chương trình đào tạo để lấy bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn và việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; học nghề, tập nghề trong doanh nghiệp;

c) Tổ chức thực hiện quy định về đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề trong doanh nghiệp; về thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ và các đối tượng chính sách khác theo quy định.

7. Về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp:

a) Phối hợp, xây dựng chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp các cấp;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề để dạy thực hành cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền. Quản lý và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, người dạy các chương trình đào tạo thường xuyên;

c) Hướng dẫn việc tuyển dụng viên chức giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chế độ, chính sách, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo và người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thực hiện quy chế đánh giá viên chức giáo dục nghề nghiệp; thực hiện quy chế đánh giá viên chức giáo dục nghề nghiệp;

d) Phối hợp, tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền;

đ) Hướng dẫn tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp các cấp, tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp quốc gia.

8. Về công tác học sinh, sinh viên:

a) Hướng dẫn việc thực hiện quy chế công tác học sinh, sinh viên; việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, thẩm mỹ cho học sinh sinh viên; công tác giáo dục thể chất, y tế, thi đua, khen thưởng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

b) Tổ chức thực hiện chính sách tín dụng học sinh sinh viên, học bổng từ ngân sách nhà nước; việc quản lý học phí, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề nghiệp và các chính sách khác đối với người học các chương trình giáo dục nghề nghiệp;

c) Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

d) Hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Định kỳ tổ chức hội thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao học sinh sinh viên cấp quốc gia.

9. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo:

c) Hướng dẫn tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm từ các cấp; tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo làm cấp quốc gia.

10. Về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp:

a) Hướng dẫn thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

b) Quản lý việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

c) Xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; việc tự đánh giá chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho kiểm định viên; quản lý, điều phối đội ngũ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

đ) Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn việc thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; việc công nhận tổ chức của nước ngoài có thẩm quyền kiểm định chất lượng chương tình của nước ngoài đào tạo tại Việt Nam;

e) Tổ chức xây dựng khung bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia tham chiếu trình độ khu vực ASEAN và thế giới.

11. Về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia:

a) Quản lý khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và hệ thống các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, việc công nhận lẫn nhau về kỹ năng nghề giữa các quốc gia;

b) Hướng dẫn việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng; chủ trì tổ chức thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; rà soát, cập nhật tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và áp dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề của các nước ASEAN và thế giới vào Việt Nam;

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đánh giá viên và chuyên gia xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn, đề thi kỹ năng nghề quốc gia và việc cấp, thu hồi thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia và quản lý, điều phối đội ngũ đánh giá viên kỹ năng;

đ) Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; thực hiện việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và việc cáp, thu hồi giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

e) Thiết lập và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

12. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, phổ biến, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

13. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

14. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp.

15. Hướng dẫn thi tay nghề các cấp; tổ chức Hội thi tay nghề quốc gia, tham gia Hội thi tay nghề khu vực ASEAN và thế giới.

16. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

17. Kiểm tra việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, tạm đình chỉ hoạt động, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các hoạt động liên doanh, liên kết với nước ngoài; đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; việc thành lập các khoa sư phạm giáo dục nghề nghiệp thuộc trowngf cao đẳng; việc công nhận, không công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài. Tổ cức thực hiện thành lập trường cao đẳng; đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; công nhận hội đồng quản trị của trường cao đẳng tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài.

18. Về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo quy định;

b) Giải quyết khiếu nại, tổ cáo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo quy định;

19. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức; thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

20. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

21. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo phân công của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Đào tạo chính quy.

2. Vụ Đào tạo thường xuyên.

3. Vụ Nhà giáo.

4. Vụ Cơ sở vật chất và thiết bị.

5. Vụ Công tác học sinh, sinh viên.

6. Vụ Kỹ năng nghề.

7. Vụ Tổ chức cán bộ.

8. Vụ Kế hoạch – Tài chính.

9. Vụ Pháp chế – Thanh tra.

10. Văn phòng.

11. Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

12. Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 11 Điều này là các đơn vị giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; đơn vị quy định tại Khoản 12 là đơn vị sự nghiệp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục.

Văn phòng có 04 phòng, Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có 04 phòng.

Điều 4. Lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có Tổng Cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng Cục trưởng.

2. Tổng Cục trưởng và các Phó Tổng Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Tổng Cục trưởng là người đứng đầu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Phó Tổng Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2017 và thay thế quyết định số 43/2013/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;Nơi nhận: THỦ TƯỚNG

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; (đã ký) – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; – Văn phòng Quốc hội; – Tòa án nhân dân tối cao; – Viện kiểm sát nhân dân tối cao; – Kiểm toán Nhà nước; – Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; – Ngân hàng Chính sách xã hội; – Ngân hàng Phát triển Việt Nam; – Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; – Cơ quan trung ương của các đoàn thể; – VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; – Lưu: Văn thư, TCCV (3). – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Nguyễn Xuân Phúc

Học Tiếng Anh Ở Đâu Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Và Hà Nội

Học Tiếng Anh Ở Đâu Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (HCM) – Các Trung Tâm Tiếng Anh Uy Tín tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Do nhu cầu học tiếng Anh ngày càng tăng, chính vì thế, các trung tâm dạy tiếng Anh phát triển ngày càng nhiều. Do có quá nhiều trung tâm nên việc lực chọn trung tâm học uy tín sẽ rất khó khăn cho các bạn muốn chọn cho mình một môi trường học tốt nhất cho mình. Hiểu được những băn khoăn của các bạn nên KatchUp xin chia sẽ với các bạn top các trung tâm uy tín nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.1. Trung Tâm Tiếng Anh ACET

Cơ sở 1 226 Lê Văn Sỹ, Q. Tân Bình ĐT: 08 3991 2999 – Fax: 08 3991 7556 Email: info-hcm@acet.edu.vn Cơ sở 2 187 Võ Thị Sáu, Quận 3 ĐT: 08 3932 6202 – Fax: 08 3932 6208 Email: info-hcm@acet.edu.vn Cơ sở 3 63 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3 ĐT: 08 3933 0102 – 08 3933 0107 – Fax: 08 3933 0108 Email: info-hcm@acet.edu.vn

Trung Tâm Tiếng Anh ACET

ACET là nhà cung cấp chương trình Anh ngữ Học thuật & Luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam. ACET giảng dạy các khóa học tiếng Anh được biên soạn và cập nhật bởi Học viện UTS:INSEARCH thuộc Đại học Công nghệ Sydney với định hướng phát triển những kỹ năng ngôn ngữ quan trọng bao gồm Tiếng Anh Tổng quát, Tiếng Anh Học thuật và Luyện thi IELTS nhằm giúp học viên có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và thành thạo trong môi trường học tập và làm việc. ACET cung cấp cho học viên môi trường học tập tiện nghi hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong 14 năm qua, ACET đã trang bị kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng học tập cho hàng ngàn học viên để chuẩn bị theo học ở các Học viện ở nước ngoài và các Học viện Quốc tế tại Việt Nam.2. Trung Tâm Tiếng Anh WALL STREET ENGLISH

Wall Street English Lê Quý Đôn 21 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, TP.HCM Số điện thoại: (08) 62 88 35 66 Wall Street English Pico Cộng Hòa Lầu 3, Pico Plaza , 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM Số điện thoại: (08) 62 88 35 66 Wall Street English Hùng Vương Plaza Lầu 6, Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM Số điện thoại: (08) 62 88 35 66 Wall Street English SC VivoCity Lầu 3, SC VivoCity, 1058 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM Số điện thoại: (08) 62 88 35 66 Wall Street English Vincom Gò Vấp Vincom Gò Vấp, 12 Phan Văn Trị, Phường 7, Q. Gò Vấp, TP. HCM Số điện thoại: (08) 62 88 35 66

Trung Tâm Tiếng Anh WALL STREET ENGLISH

Các Trung tâm Apollo tại TP. Hồ Chí Minh 129 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh Điện thoại: 08 7305 5567

Tầng 1-4, 58 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3 Điện thoại: 08. 7307 0888 – 08. 7109 2666 Xem bản đồ 968 Đường 3 Tháng 2, P. 15, Quận 11 Điện thoại: 08. 7308 8879 – 08. 7109 2111

204 Trần Bình Trọng, Quận 5 Điện thoại: 08. 7307 7999 – 08. 7109 2777 Xem bản đồ 198 Bàu Cát, P. 11, Quận Tân Bình Điện thoại: 08. 7309 9919 – 08. 7109 2333

Tầng 5, 58 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Quận 3 Điện thoại: 08. 7308 8819 – 08. 7109 2444 (Trung tâm dành riêng cho học viên từ 17 tuổi trở lên) R2-72 Khu Mỹ Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 Điện thoại: 08. 7305 8998 Xem bản đồ 366 Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp Điện thoại: 08. 7305 9996 Xem bản đồ Tầng 3, Vincom Lê Văn Việt 50 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Quận 9 Điện thoại: 08. 7302 2168

Trung tâm tiếng Anh APOLLO

Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Thành viên của International House – tổ chức quốc tế với hơn 60 năm kinh nghiệm. Hệ thống bộ giáo trình, phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất dành riêng cho việc giảng dạy tiếng Anh qua môn học cho trẻ em (4-17 tuổi). Phương pháp giảng dạy tiếng Anh qua môn học LETS TM độc quyền. Đây là phương pháp dạy tiếng Anh hiệu quả nhất hiện nay, giúp trẻ xây dựng sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh. Môi trường học hiện đại với cách học mà chơi, chơi mà học cùng nhiều chương trình ngoại khóa phù hợp, hấp dẫn. 100% giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế với các khóa đào tạo riêng dành cho việc thi lấy chứng chỉ Cambridge, luyện thi IELTS, luyện thi TOEIC. 100% giáo viên nước ngoài đạt 3 chuẩn bằng cấp: tốt nghiệp Đại học, chứng chỉ CELTA, chứng chỉ TKT và luôn hiểu rõ ưu khuyết điểm của học viên để có thể hướng dẫn học viên xây dựng khả năng sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và tốt nhất. Lớp học với số lượng học viên ít nhằm đảm bảo chất lượng học tốt nhất. Trung bình 14-15 học viên/lớp. Là trung tâm tiếng Anh nhận được nhiều giải thưởng lớn và danh tiếng. Được nhiều đơn vị ưu ái bình chọn và giới thiệu bao gồm Bộ GD & ĐT và chính phủ Anh. Đảm bảo kết quả học tập: Học viên được học lại hoàn toàn miễn phí khi không đạt kết quả học tập.4. Trung tâm tiếng Anh ILA VIETNAM

ILA Nguyễn Đình Chiểu 146 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM +84 8 3521 8788 info@ilavietnam.com Thông tin khóa đào tạo:celta@ilavietnam.com Bộ phận giảng dạy:teach@ilavietnam.com

Trung tâm tiếng Anh ILA VIETNAM

Chương trình Anh ngữ Giao tiếp, Thương mại ILA là trung tâm đào tạo Anh ngữ chất lượng cao với tất cả các chương trình cho mọi cấp độ: Jumpstart (3,5 – 6 tuổi) – Super Juniors (6,5 – 11 tuổi) – Smart Teens (12 – 16 tuổi) và Chương trình Anh ngữ Giao tiếp Quốc tế, Anh ngữ luyện thi. Chương trình học tại ILA với 100% giáo viên bản ngữ, giáo trình chuẩn quốc tế, môi trường học tương tác giúp học viên giao tiếp tiếng Anh tự tin, phát huy tối đa tiềm năng để hiện thực ước mơ và chinh phục thành công.5. Trung tâm British Council

Trung tâm Giảng dạy tiếng Anh tại Lê Duẩn (TP. HCM) 25 Lê Duẩn, Quận 1 TP. Hồ Chí Minh Telephone number +84 1800 1299 Fax number +84 (0)8 3823 2861 Email address bchcmc@britishcouncil.org.vn Trung tâm Giảng dạy tiếng Anh tại trường Lê Quý Đôn (TP.HCM) Trường PTTH Lê Quý Đôn, 110 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh Telephone number +84 1800 1299 Email address bchcmc@britishcouncil.org.vn

Trung tâm British Council

Về chất lượng, British Council là trên cả tuyệt vời, với đội ngũ giáo viên của trung tâm hầu hết là các giáo viên tốt nghiệp tại trường Leeds University ở UK. Số lượng học viên của 1 lớp khá ít nên đảm bảo khá nhiều về chất lượng học tập.6. Trung tâm tiếng Anh TODAY EDUCATION

Trung tâm đào tạo TODAY Địa chỉ: 68 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 3820 5445 – Hotline: 0902 300 420 Today Education là đối tác của Trung tâm UNESCO Văn Hóa Giáo Dục & Đào Tạo (UNESCO-CEP) – một tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam theo tôn chỉ và mục đích của UNESCO. Today Education hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.cung cấp các chương trình đào tạo và dịch vụ giáo dục, bao gồm: – Cung cấp Giáo Viên Bản Ngữ dạy tiếng Anh – Các chương trình đào tạo Anh ngữ – Đào tạo giáo viên lấy chứng chỉ TESOL Today Education có nhiều đối tác là các trường Cao Đẳng, Đại Học, các trường mầm non / phổ thông công lập, dân lập và quốc tế; các Trung tâm Anh Ngữ tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. 7. Trung tâm Anh ngữ VUS

HỆ THỐNG ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Trụ sở chính 189 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Tel: (84-8) 3 925 9889 Quận 1: 72 Bis Võ Thị Sáu Quận 1: 78 Võ Thị Sáu Quận 4: 243-245 Khánh Hội Quận 5: 135 An Dương Vương Quận 6: 61-63 Bà Hom Quận 7: 25 Nguyễn Khắc Viện Quận 9: 706A Xa Lộ Hà Nội Quận 10: 444 Nguyễn Chí Thanh Quận 12: 187 Trường Chinh Quận Phú Nhuận: 422 Phan Xích Long Quận Tân Bình: 201/36A Út Tịch Quận Tân Bình: 105 Cộng Hòa Quận Tân Phú: 45B Hòa Bình Quận Gò Vấp: 679 Nguyễn Kiệm Quận Gò Vấp: 03 Nguyễn Oanh

Trung tâm Anh ngữ VUS

Để tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam trên bước đường hội nhập, Anh Văn Hội Việt Mỹ cam kết mang đến những chương trình đào tạo Anh ngữ chất lượng hàng đầu Việt Nam thông qua việc thường xuyên cập nhật những xu hướng và phương pháp giảng dạy hiện đại nhất của thế giới bằng việc hợp tác với đối tác chiến lược là Đại học CUNY Hoa Kỳ (The City University of New York) – Đại học công lập lớn thứ 3 Hoa Kỳ với 550.000 sinh viên đang theo học. Điều kiện học tập thuận lợi, các trang thiết bị tiên tiến cùng với đội ngũ giảng viên ưu tú, các nhà quản lý chuyên nghiệp, Anh Văn Hội Việt Mỹ chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn học viên thành công trong bước đường học tập Anh ngữ của mình.8. Trung tâm tiếng Anh NEWSKY

292 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, chúng tôi 090 999 01 30 – (08) 3601 6727 info@newsky.edu.vn

Trung tâm tiếng Anh NEWSKY

Trong thời đại internet và toàn cầu hóa xóa hết các ranh giới về khoảng cách địa lý, đẳng cấp, cơ hội tiếp cận nâng cao trí thức nhân loại sẽ dành cho tất cả mọi người nếu người đó biết Ngoại Ngữ và sử dụng thành thạo tin học. Ngoại Ngữ NEWSKY sẽ là nơi học ngoại ngữ thân thiết, chất lượng và học phí rẻ cho tất cả mọi người. Các chương trình đào tạo: Tiếng Anh (Anh Văn trẻ em; Anh Văn giao tiếp quốc tế -; luyện thi TOEIC, TOEFL iTP, IELTS,…) Tiếng Hàn (Giao tiếp tiếng Hàn; tiếng Hàn cho trẻ em; Luyện Thi TOPIK) Tiếng Nhật (Giao tiếp tiếng Nhật; tiếng Nhật dành cho trẻ em) Tiếng Hoa (đàm thoại tiếng Hoa; Luyện Thi HSK, TOCFL) Toán, Lý, Hóa, Sinh bằng Tiếng Anh & các chương trình chuẩn bị đầu vào các trường quốc tế Ngoại ngữ dành cho doanh nghiệp9. Trung tâm Tiếng Anh AMA

47 – 49 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM Tel: (08) 73 06 99 66 Email: info@ama.edu.vn AMA hướng đến trở thành hệ thống trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam; với chất lượng giáo dục, đào tạo chuẩn Quốc tế; và là trung tâm có quyền tổ chức khảo thí các cuộc thi ngoại ngữ có giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, AMA hướng đến trở thành tên tuổi lớn về nhượng quyền thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục Anh ngữ trong và ngoài nước. Hợp nhất việc học với cuộc sống hàng ngày giúp học viên cách sử dụng ngoại ngữ như ngôn ngữ thứ hai hơn là tập trung vào văn phạm. Không còn dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Mẹ đẻ để hiểu. Không còn dịch từ tiếng Mẹ đẻ sang tiếng nước ngoài khi giao tiếp. Cơ hội luyện tập thường xuyên các từ vựng, cấu trúc đã học với mô hình giao tiếp trực tiếp và thường xuyên với người bản ngữ Học viên tự học với sự hỗ trợ kèm cặp của giáo viên nước ngoài và Việt Nam. Cơ hội luyện tập thường xuyên các từ vựng, cấu trúc đã học với mô hình giao tiếp trực tiếp và thường xuyên với người bản ngữ Học viên tự học với sự hỗ trợ kèm cặp của giáo viên nước ngoài và Việt Nam. Với những chia sẻ nhỏ trên, KatchUp hy vọng các bạn cũng như là các quý phụ huynh có thể tìm được một trung tâm học ưng ý cho riêng mình và cho con em mình

Học Tiếng Anh Ở Đâu Tại Hà Nội (HN) – Các Trung Tâm Tiếng Anh Uy Tín tại Hà Nội

Cơ sở 1 15 – 17 Ngọc Khánh, Ba Đình ĐT: 04 3732 5303 – Fax: 04 3732 5304 Email: info-hn@acet.edu.vn Cơ sở 2 Tòa nhà Ocean Park, 01 Đào Duy Anh, Đống Đa ĐT: 04 3976 5268 – Fax: 04 3976 5266 Email: info-hn@acet.edu.vn

Trung Tâm Tiếng Anh ACET

ACET là nhà cung cấp chương trình Anh ngữ Học thuật & Luyện thi IELTS hàng đầu Việt Nam. ACET giảng dạy các khóa học tiếng Anh được biên soạn và cập nhật bởi Học viện UTS:INSEARCH thuộc Đại học Công nghệ Sydney với định hướng phát triển những kỹ năng ngôn ngữ quan trọng bao gồm Tiếng Anh Tổng quát, Tiếng Anh Học thuật và Luyện thi IELTS nhằm giúp học viên có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và thành thạo trong môi trường học tập và làm việc. ACET cung cấp cho học viên môi trường học tập tiện nghi hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong 14 năm qua, ACET đã trang bị kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng học tập cho hàng ngàn học viên để chuẩn bị theo học ở các Học viện ở nước ngoài và các Học viện Quốc tế tại Việt Nam.2. Trung tâm Anh ngữ APOLLO

Các Trung tâm Apollo tại Hà Nội Tầng 1-4, số 181-183-185 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.73088666

165 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04. 73098882

36 Phạm Tuấn Tài, Quận Cầu Giấy Điện thoại: 04 73000866

5 Liễu Giai, Quận Ba Đình Điện thoại: 04. 3789 9999

Tầng 2 – TTTM Savico Megamall Số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên Điện thoại: 04. 7308 0099

Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy Điện thoại: 04. 3834 9988

Tầng 3, tòa nhà Rainbow Đường 19/5, khu đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội Điện thoại: 04.73036669 – 04.71091133

Tầng 5, số 181-183-185 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.73060888 – 04.71092999

107A & 111 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại: 04.73016688 0936492934

S3-10,11, Tầng 3 TTTM The Garden, Khu đô thị The Manor, Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm Điện thoại: 04.7309 9900 – 04.71081789

Tầng 4, Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 0473 088 099

Tầng 2 – 3 Hudland Tower, Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Bắc Linh Đàm, Hà Nội Điện thoại: (04) 7308 78 68 (04) 7109 97 68

Trung tâm Anh ngữ APOLLO

Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Thành viên của International House – tổ chức quốc tế với hơn 60 năm kinh nghiệm. Hệ thống bộ giáo trình, phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất dành riêng cho việc giảng dạy tiếng Anh qua môn học cho trẻ em (4-17 tuổi). Phương pháp giảng dạy tiếng Anh qua môn học LETS TM độc quyền. Đây là phương pháp dạy tiếng Anh hiệu quả nhất hiện nay, giúp trẻ xây dựng sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh. Môi trường học hiện đại với cách học mà chơi, chơi mà học cùng nhiều chương trình ngoại khóa phù hợp, hấp dẫn. 100% giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế với các khóa đào tạo riêng dành cho việc thi lấy chứng chỉ Cambridge, luyện thi IELTS, luyện thi TOEIC. 100% giáo viên nước ngoài đạt 3 chuẩn bằng cấp: tốt nghiệp Đại học, chứng chỉ CELTA, chứng chỉ TKT và luôn hiểu rõ ưu khuyết điểm của học viên để có thể hướng dẫn học viên xây dựng khả năng sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và tốt nhất. Lớp học với số lượng học viên ít nhằm đảm bảo chất lượng học tốt nhất. Trung bình 14-15 học viên/lớp. Là trung tâm tiếng Anh nhận được nhiều giải thưởng lớn và danh tiếng. Được nhiều đơn vị ưu ái bình chọn và giới thiệu bao gồm Bộ GD & ĐT và chính phủ Anh. Đảm bảo kết quả học tập: Học viên được học lại hoàn toàn miễn phí khi không đạt kết quả học tập.3. Trung tâm British Council

Trung tâm Giảng dạy tiếng Anh tại Thụy Khuê (Hà Nội) 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội Telephone number: +84 1800 1299 Fax number: +84 (0)4 3843 4962 Email address: bchanoi@britishcouncil.org.vn

Trung tâm Giảng dạy tiếng Anh tại trường Brendon (Hà Nội) Tầng 4 trường Tiểu học Brendon, N2F Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội Telephone number: +84 1800 1299 Fax number: +84 (0)4 3843 4962 Email address: bchanoi@britishcouncil.org.vn

Trung tâm British Council

Về chất lượng, British Council là trên cả tuyệt vời, với đội ngũ giáo viên của trung tâm hầu hết là các giáo viên tốt nghiệp tại trường Leeds University ở UK. Số lượng học viên của 1 lớp khá ít nên đảm bảo khá nhiều về chất lượng học tập.4. Trung tâm Anh ngữ EQUEST

EQuest Xã Đàn: 207 Xã Đàn, Q. Đống Đa SĐT: (84 4) 7305 0779 Email: infohn@EQuest.edu.vn

EQuest Liễu Giai: 7 Liễu Giai, Q. Ba Đình SĐT: (84 4) 7305 0688 Email: infohn@EQuest.edu.vn

EQuest Nguyễn Khang: 55 Nguyễn Khang, Q. Cầu Giấy SĐT: (84 4) 7305 3555 Email: infohn@EQuest.edu.vn

EQuest Hoàng Quốc Việt: 373 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy SĐT: (84 4) 7305 2662 Email: infohn@EQuest.edu.vn

EQuest Nguyễn Trãi: Tòa nhà Hesco, Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân SĐT: (84 4) 7305 1212 Email: infohn@EQuest.edu.vn

Trung tâm Anh ngữ EQUEST

EQuest đã có một hệ thống bao gồm 15 Trường đào tạo Anh ngữ tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. EQuest là đối tác chính thức của Tập đoàn Giáo dục Pearson và được công nhận là một địa chỉ giảng dạy tiếng Anh có uy tín và chất lượng trên toàn quốc; cung cấp các khóa học tiếng Anh được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu nhằm phục vụ gần 40,000 học viên trẻ em và người lớn mỗi năm.

CÁC THƯƠNG HIỆU TRỰC THUỘC HỌC VIỆN ANH NGỮ EQUEST Equest Junior: Tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh thiếu niên… Mở ra môi trường trải nghiệm tiếng Anh tốt nhất giúp phát triển đồng bộ kỹ năng nghe, nói, đọc, viết… EQuest CollegePrep: đào tạo và luyện thi các chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế TOEFL, IELTS, SAT; các khóa học tiền du học giúp chuẩn bị hành trang du học & hội nhập tại môi trường học tập quốc tế tốt nhất. EQuest CareerPrep: cung cấp các khóa học phục vụ cho công việc bao gồm: tiếng Anh nền tảng, tiếng Anh giao tiếp linh hoạt IEC 3+, TOEIC 3+, tiếng Anh thương mại, các khóa đào tạo kĩ năng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. EQuest Corporate Business & School Link: liên kết đào tạo tại doanh nghiệp & trường học.5. Trung tâm Anh ngữ iSpeaking

Các Trung tâm iSpeaking tại Hà Nội Cơ sở 1: Số 3 ngõ 61 phố Hoàng Cầu (ngõ 53 cũ), quận Đống Đa, Hà Nội Cơ sở 2: Số 108 ngõ 80 phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội Cơ sở 3: Số 21 Ngách 4 ngõ 61 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Cơ sở 4: Tầng 5, Số 2 Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trung tâm Anh ngữ iSpeaking

Trung tâm Anh ngữ iSpeaking UY TÍN 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNG ĐẦU . Khả năng phát âm chuẩn quốc tế với đội ngũ 100% giáo viên bản xứ giàu kinh nghiệm. Khả năng sử dụng tiếng anh toàn diện với 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viêt được luyện tập linh hoạt. Khả năng Tiếng Anh chuyên sâu và bài bản, đủ trình độ thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT.6. Trung tâm Anh ngữ Language Link

62 đường Yên Phụ (84-4) 3927 3399 34T Hoàng Đạo Thúy (84-4) 6256 6888 34T Hoàng Đạo Thúy (84-4) 3974 4999 34T Hoàng Đạo Thúy (84-4) 3755 1818

Trung tâm Anh ngữ Language Link

Được thành lập năm 1996, Language Link Việt Nam – thành viên của Tập đoàn Language Link Quốc tế, là một trong những tổ chức quốc tế đầu tiên cung cấp các khóa học tiếng Anh bản ngữ tại Việt Nam. Trong 20 năm qua, Language Link Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh thành tổ chức giáo dục hàng đầu tại Việt Nam với nhiều loại hình đào tạo phù hợp với các đối tượng học viên khác nhau. Hiện tại, cơ cấu của Language Link bao gồm: Các Trung tâm tiếng Anh (Public Schools), Chương trình tiếng Anh liên kết trường học (Schools Link), và Trường đào tạo Doanh nghiệp (Corporate Link). Tại các Trung tâm tiếng Anh Language Link, các học viên xây dựng lộ trình học tiếng Anh toàn diện hiệu quả thông qua việc cung cấp các khóa học phù hợp cho mọi đối tượng và lứa tuổi, từ tiếng Anh mẫu giáo, tiểu học, THCS, tới các khóa tiếng Anh học thuật, tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên và người đi làm… Cho dù bạn là ai, mục đích của bạn là gì, chúng tôi là địa chỉ đáp ứng mọi nhu cầu học tập của bạn bằng chất lượng giảng dạy quốc tế, dịch vụ khách hàng tận tâm, và sự tư vấn chuyên nghiệp. Chương trình tiếng Anh liên kết trường học (Schools Link) là chương trình dạy tiếng Anh chuyên biệt cho học sinh phổ thông từ 6 đến 17 tuổi trong khuôn khổ Dự án phát triển mô hình đào tạo chất lượng cao trong các trường công lập của Sở Giáo Dục & Đào Tạo TP. Hà Nội. Với nội dung học tập được thiết kế theo tiêu chuẩn của Đại học Cambidge và khung tham chiếu châu Âu (CEFR), Schools Link giúp học sinh phát triển vốn tiếng Anh toàn diện, đồng thời là bước chuẩn bị hiệu quả cho các em có ý định thi lấy chứng chỉ Cambridge ESOL Trường đào tạo Doanh nghiệp (Corporate Link) cung cấp các chương trình Đào tạo kỹ năng và Đào tạo tiếng Anh chất lượng cao cho các giám đốc và lãnh đạo trên toàn quốc. Với mạng lưới giảng viên nước ngoài giàu kinh nghiệm, hiểu rõ những vấn đề về đào tạo của thị trường Việt Nam, các khóa học của Corporate Link giúp học viên phát triển toàn diện các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng giao tiếp Anh ngữ.7. Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn

Cleverlearn Việt Nam: Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà DC, số 144 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội ĐT: 043. 2444427/ 043.2444426 info@cleverlearnvietnam.vn Thông tin du học : studyabroad@cleverlearnvietnam.vn Cleverlearn Văn Cao: Số 16A Văn Cao, Quận Ba Đình, Hà Nội 043 726 1698 info@cleverlearnvietnam.vn Cleverlearn Mỹ Đình: Tầng 2, nhà C tòa Việt Uc, khu đô thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội 046 250 1111 info@cleverlearnvietnam.vn Cleverlearn Việt Nam: Tầng 5, Tòa nhà DC, số 144 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội ĐT: 043. 2444427/ 043.2444426 info@cleverlearnvietnam.vn Thông tin du học : studyabroad@cleverlearnvietnam.vn Cleverlearn Văn Cao: Số 16A Văn Cao, Quận Ba Đình, Hà Nội ĐT: 043 726 1698 info@cleverlearnvietnam.vn Cleverlearn Mỹ Đình: Tầng 2, nhà C tòa Việt Uc, khu đô thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội ĐT: 046 250 1111 info@cleverlearnvietnam.vn Trụ sở chính – Du học ISET/Cleverlearn Hà Nội: Cleverlearn Vietnam 144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 04.32444427/ 04.32444426 Cleverlearn Bà Triệu: Số 135 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐT: 043 974 8800 Info@cleverlearnhanoi.edu.vn Cleverlearn Cầu Giấy: Số 23, Phố Thọ Tháp, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 043.360.8286 cg-info@cleverlearnvietnam.vn Cleverlearn La Khê: Tầng 2, Tòa nhà The Pride, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội ĐT: 047 108 8388 lk.centermanager@cleverlearnvietnam.vn

Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn

Tập đoàn Cleverlearn kết hợp các phương pháp giáo dục hiện đại với công nghệ tân tiến nhằm tạo cho việc hiểu và học tiếng Anh trở nên dễ dàng, vui nhộn và hiệu quả. Tập đoàn Cleverlearn tham gia và đóng góp vào sự phát triển chung của Thế giới, thu hẹp khoảng cách, vượt biên giới các quốc gia, văn hoá và con người thông qua các dịch vụ học tiếng Anh siêu việt cho người học trên toàn thế giới. Tập đoàn Cleverlearn đang tham gia mạnh mẽ vào thị trường Châu Á với việc mở rộng các trung tâm đào tạo Anh ngữ, kết hợp toàn diện phương pháp học của Cleverlearn và ứng dụng thực tiễn các công cụ, dịch vụ học dựa trên công nghệ của mình. Các trường đào tạo Anh ngữ của Cleverlearn cung cấp một nền tảng thật sự nhằm thể hiện, nâng cao tính hiệu quả và khả thi của phương pháp Cleverlearn. Trung tâm Anh ngữ duy nhất tại Việt Nam được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) Uỷ quyền là Điểm thi TOEIC và TOEFL iBT (internet-Based Test).8. Trung tâm Anh ngữ Langmaster

LANGMASTER 82 HỒ TÙNG MẬU: Số 82, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04-668-488-47 VP TUYỂN SINH 139 CẦU GIẤY: Tầng 15 số 139, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0473.010.009 – 1900.69.64 LANGMASTER 17/27 ĐẠI CỒ VIỆT: Số 17, Ngõ 27, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Hội Điện thoại: 04-627-815-57 LANGMASTER 32/168 NGUYỄN XIỂN: Số 32, Ngõ 168, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04-66-867-644

Trung tâm Anh ngữ Langmaster

4 ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA – HỆ THỐNG HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP LANGMASTER Phương pháp học khác biệt, độc đáo giúp người mất gốc tiếng Anh thay đổi tư duy và thói quen học ngoại ngữ để có thể giao tiếp tiếng Anh trôi chảy từ 3-6 tháng. – Hệ thống LLS được thiết kế dựa trên nghiên cứu của các chuyên gia ngôn ngữ và tư duy hàng đầu thế giới: TPR, NLP & Pronunciation Guide. – Môi trường thực hành tiếng Anh tương tác liên tục hiệu quả Class – Home – Club. – Đội ngũ giảng viên được huấn luyện đào tạo bài bản và 100% có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và NLP hoặc TESOL.9. Trung tâm Anh ngữ Espeed

ESpeed Cầu Giấy: 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội – 04. 629 36032 ESpeed Tây Sơn: 50 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội – 04. 629 47902 ESpeed Bách Khoa: 189 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội – 04. 667 52944 ESpeed Phạm Văn Đồng: 365 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội – 04. 625 42133 ESpeed Hà Đông: LK3C – 3 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội – 04. 629 31036

Trung tâm Anh ngữ Espeed

Trường Anh ngữ Quốc tế ESpeed là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng kiến thức kích thích não bộ từ Singapore trong việc học tiếng Anh cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Với hệ thống giáo trình quốc tế từ Singapore, Học viên không học bằng cách ngồi ghi chép tẻ nhạt, mà phải chủ động ra bờ Hồ tự tin kết bạn với du khách nước ngoài, vào các quán cafe trò chuyện tiếng anh với Tây, Mở các gian hàng và mua bán tại hội chợ Tiếng Anh ESpeed Flea Market. Bài kiểm tra cuối khóa của học viên cũng chính là bài viết hoàn chỉnh 1 CV xin việc và chiến thắng trong buổi phỏng vấn 1-1 với giáo viên bản ngữ. Sau khi kết thúc khóa học, học viên phải tiếp tục thực hành dẫn tour với Tây du lịch tại CLB dẫn tour phi lợi nhuận ETC để được sử dụng nhuần nhuyễn Tiếng Anh Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài có chứng chỉ giảng dạy toàn cầu đều phải trải qua khóa đào tạo đặc biệt về phương pháp giảng dạy kích thích não bộ giúp tạo hứng thú học tập cao nhất cho học viên.10. Trung tâm Anh ngữ ICRAZY

CS1: ICRAZY CẦU GIẤY (ĐH THƯƠNG MẠI) Địa chỉ: Số 3, tổ 18, khu tập thể nhà hát quân đội (Ngõ bên cạnh Nhà hát quân đội – Phường Mai Dịch, Đối diện Mediamart Hồ Tùng Mậu) Điện thoại: 0462.919.328 CS2: ICRAZY GIA LÂM (HV NÔNG NGHIỆP) Địa chỉ: T118, Lô 2, Khu đô thị mới Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội CLB Tham vấn tư vấn – đối diện ký túc xá A1 – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Điện thoại: 0165.610.4691 CS3: ICRAZY TỪ LIÊM (ĐH CÔNG NGHIỆP) Địa chỉ: Số 142 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện Khu Công nghiệp Từ Liêm – Cách Đại học Công nghiệp 600m) Điện thoại: 0462.597.956 CS4: ICRAZY TÂY SƠN Số 23 Ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 0978 770 594 Crazy English đã dần khẳng định được vị trí của mình. Không dừng lại ở đó, Crazy English đã được nghiên cứu và cải tiến thành phương pháp học Super English. Super English là phương pháp học mới lạ, đột phá từ Crazy English. Lấy tinh hoa trí tuệ Do Thái làm nền tảng, Supper English ứng dụng và phát triển mạnh mẽ việc học ngôn ngữ kết hợp với tư duy. Bài học Super English đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả giúp học viên luôn giữ được tinh thần học tập cao. Phù hợp với mọi cấp độ, đặc biệt hiệu quả cho học viên bắt đầu hoặc học lại tiếng Anh giao tiếp từ con số 0.

Học Tiếng Pháp Giao Tiếp Tại Hà Nội

Một số bí quyết sẽ giúp bạn cải thiện việc học tiếng Pháp giao tiếp: Đầu tiên bạn nên chú trọng vào việc PHÁT ÂM:  Việc phát âm đúng sẽ giúp bạn vừa tăng khả năng nghe và khả năng nói lên. Hơn nữa khi bạn phát âm chuẩn ngay từ đầu sẽ giúp cho bạn được sự tự tin sau này, bạn sẽ không phải ngại ngùng, sợ sệt về việc nói sai từ nào nữa. Trước đây nhiều bạn có quan điểm sai lầm đó là: Chúng ta chỉ cần biết và học thuộc biết nhiều từ vựng, thì khả năng giao tiếp của mình sẽ tốt. Điều này không hẳn hoàn toàn sai nhưng nó sẽ là một phương pháp làm bạn tốn rất nhiều thời gian bởi vì nếu chúng ta có học thuộc và biết nghĩa của hàng ngàn, thậm chí chục ngàn từ nhưng phát âm của những từ vựng này ta không nắm rõ thì cũng không đạt được hiệu quả gì cả. Bạn hãy thử nghĩ xem: Trong giao tiếp với người khác, chúng ta không phát âm đúng thì khi nghe đối phương nói chúng ta có thể phát hiện được đối phương nói gì không?. Việc học phát âm sẽ giúp não ta sẽ tự định hình “ Âm thanh “, chuyển thành ký tự là “ Từ vựng “ từ đó việc có vốn từ rộng mới phát huy được tác dụng. TỪ VỰNG  Học từ vựng là bước thứ 2 cực kì quan trọng trong quá trình học tiếng Pháp giao tiếp của bạn. Như ở trên tôi đã đề cập, khi bạn đã nhuần nhuyễn cách phát âm tức là trong giao tiếp bạn đã nhận biết được đối phương nói gì, thì tất nhiên bước tiếp theo sẽ là phải biết nghĩa của những điều họ nói là gì. Đến giai đoạn này bạn cần mở rộng vốn từ thật nhiều, càng nhiều càng tốt. Ở một bài viết khác tôi sẽ chia sẻ các phương pháp và kinh nghiệm giúp bạn học phần từ vựng được nhanh chóng và hiệu quả. LUYỆN SỰ PHẢN XẠ  Biết nghĩa từ vựng và phát âm là 2 yếu tố quan trọng nhất trong việc học tiếng Pháp giao tiếp rồi, tuy nhiên bạn cần luyện tập thêm khả năng phản xạ nữa thì việc giao tiếp của bạn thực sự là hoàn hảo. Phản xạ trong giao tiếp là gì, đó là khi chúng ta nghe đôi phương phát âm tiếng Pháp và đoán nghĩa phải diễn ra thật nhanh chóng.     Một số thói quen mà tôi rất ưa thích để  luyện tập học tiếng Pháp giao tiếp: – Ngay từ đầu mới học tiếng Pháp tôi đã lựa chọn trung tâm có giáo viên bản xứ giảng dạy, điều này giúp tôi đi đúng hương ngay từ đầu là việc phát âm chuẩn. – Hát tiếng Pháp mỗi ngày. Kết luận: Khi bạn áp dụng những phương pháp trên đúng đắn và hợp lí thì bạn sẽ đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc giao tiếp tiếng Pháp. Khóa học tiếng Pháp tại Viet-Edu giúp bạn muốn học tiếng pháp chuẩn giọng bản ngữ, dành cho các bạn muốn tiết kiệm thời gian học tiếng Pháp với chi phí hợp lý và thời gian học linh động dành cho người đi học và đi làm. Hãy có sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Đừng để mất tiền và thời gian của mình mà không mang lại hiệu quả trong việc học tiếng Pháp. THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG PHÁP GIAO TIẾP: * Thời gian: 2h/buổi học (chọn trong các ca học sau) – Ca sáng: 8h30 – 10h-30 – Ca chiều: 14h30 – 16h30 – Ca tối: 18h00 – 20h00 * Ngày học: 3 buổi/ tuần hoặc cuối tuần T7+CN * Học phí: 2.500.000/khóa * Thời lượng: 20 buổi * Đối tượng học: Những học viên đã học qua Chương trình tiếng Pháp căn bản.  

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIET-EDU Địa chỉ: A3-P2 Tập thể Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội (Cổng sau Trường Đại học Ngoại Ngữ, Ngõ 215 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội) Điện thoại/Zalo: 0985 8686 53 Email: Website: Fanpage:  

Bạn đang xem bài viết Cổng Giao Tiếp Điện Tử Thành Phố Hà Nội trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!