Xem Nhiều 12/2022 #️ Bài 16 Giáo Trình 301 / 2023 # Top 17 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 12/2022 # Bài 16 Giáo Trình 301 / 2023 # Top 17 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 16 Giáo Trình 301 / 2023 mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. 过guò (quá): qua

động từ + 过 : làm qua điều gì

看过kàn guò (khán qua) : xem qua

wǒ kàn guò zhè bù diàn yǐng le .

2. 京剧jīng jù (kinh kịch): kinh kịch

tā huì chàng jīng jù .

3. 演yǎn (diễn): diễn

表演biǎo yǎn ( biểu diễn )

演戏yǎn xì ( diễn kịch )

演变yǎn biàn ( diễn biến )

qǐng nǐ shàng tái biǎo yǎn .

4. 以后yǐ hou (dĩ hậu): sau

然后rán hòu (nhiên hậu ): sau đó

我来中国以后才学汉语。

wǒ lái zhōng guó yǐ hòu cái xué hàn yǔ .

你吃了饭,然后跟我去玩儿。

nǐ chī le fàn ,rán hòu gēn wǒ qù wán r .

5. 告诉gào sù (cáo tố): bảo, nói

我告诉你一件事,你别跟别人说啊。

wǒ gào sù nǐ yí jiàn shì , nǐ bié gēn bié rén shuō a .

6. 烤鸭kǎo yā (khảo áp): vịt quay

北京烤鸭běi jīng kǎo yā

7. 应该yīng gāi (ứng cái): nên

nǐ yīng gāi záo diǎn r lái ba .

8. 行xíng (hành): được

你借给我一点儿钱,行吗 ?

nǐ jiè gěi wǒ yì diǎn r qián ,xíng ma ?

sān rén xíng bì yǒu wǒ shī

9. 有意思yǒu yì si (hữu ý tứ): hay, có ý nghĩa

这首歌的歌词很有意思。

zhè shǒu gē de gē cí hěn yǒu yì si .

没有意思méi yǒu yì si : không hay, vô vị

不好意思bù hǎo yì si : thật ngại quá

不好意思,我忘带钱包了。

bù hǎo yì si ,wǒ wàng dài qián bāo le .

10. 当然dāng rán (đương nhiên): đương nhiên

当然如此dāng rán rú cǐ

他在中国十年了,当然汉语很好

tā zài zhōng guó shí nián le , dāng rán hàn yǔ hěn hǎo .

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

11. 名菜míng cài (danh thái): món ăn nổi tiếng

这个饭馆有很多中国名菜,我们 去吃吧。zhè ge fàn guǎn yǒu hěn duō zhōng guó míng cài, wǒ men qù chī ba .

12. 事shì (sự): việc

nǐ zhǎo wǒ yǒu shén me shì ne .

13. 茶chá (trà): chè, trà

茶叶chá yè ( trà diệp ): trà

zhè zhǒng chá hěn hǎo hē

14. 菜cài (thái): rau, món ăn

蔬菜shū cài ( sơ thái ): rau xanh

今天我去市场买一些蔬菜。

jīn tiān wǒ qù shì chǎng mǎi yì xiē shū cài .

15. 酒jiǔ (tửu): rượu

好酒好友hǎo jiǔ hǎo yòu

酒量 jiǔ liàng ( tửu lượng )

16. 收shōu (thu): thu

收入shōu rù (thu nhập )

他一个月的收入很高。

tā yí ge yuè de shōu rù hěn gāo .

17. 词典cí diǎn (từ điển): từ điển

我要买一本汉越词典。

wǒ yào mǎi yì běn hàn yuè cí diǎn

18. 咖啡kā fēi (ca phi): cafe

咖啡厅kā fēi tīng : quán cafe

19. 杂技zá jì (tạp kỹ): xiếc

复杂fù zá ( phức tạp )

技术jì shù ( kĩ thuật )

小孩很喜欢看杂技表演。

xiǎo hái hěn xǐ huan kàn zá jì biǎo yǎn .

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

Danh từ riêng:

人民剧场 rén mín jù chǎng (Nhân dân kịch trường): rạp hát Nhân Dân

1. Trợ từ động thái 过

Trợ từ động thái过 đặt sau một số động từ nói rõ động tác đó đã tững xảy ra trong quá khứ, thường dùng để nhấn mạnh trong quá khứ đã từng xảy ra việc như thế. Ví dụ:

wǒ qù guò cháng chéng le.

wǒ xué guò hàn yǔ le.

wǒ méi chī guò kǎo yā.

Dạng câu chính phản của nó là : 过…… 没有?Ví dụ:

nǐ qù guǒ měi guò méi yǒu .

(5)你看过那个电影没有?

nǐ kàn guò nà ge diàn yǐng méi yǒu ?

Trong câu liên động khi muốn chỉ sự từng trải trong quá khứ, 过 thường được đặt sau động từ thứ hai. Ví dụ:

(6)我去那个饭店吃过饭。

wǒ qù nà ge fàn diàn chī guò fàn .

Hầu hết các câu đều được hợp thành bởi hai thành phần chủ ngữ và vị ngữ, nhưng cũng có một số câu chỉ có vị ngữ mà không có chủ ngữ nên gọi là câu vô chủ. Ví dụ:

Yǒu rén zhǎo nǐ .

Yǒu rén qǐng nǐ kàn diàn yǐng .

3. 还没(有)……..呢。Còn chưa ….. nữa

Biểu thị một động tác hiện còn chưa xảy ra hoặc chưa hoàn thành. Ví dụ:

tā hái méi (yǒu) lái ne .

(2)这件事我还没知道呢。

zhè jiàn shì wǒ hái méi zhī dao ne .

(3)我还没吃过烤鸭呢。

wǒ hái méi chī guò kǎo yā ne .

Nǐ kàn guò jīng jù ma ?

Bạn đã xem kinh kịch chưa ?

Wǒ méi kàn guò jīng jù .

Tôi chưa xem kinh kịch.

103. 你知道哪儿演京剧吗?

Nǐ zhī dao nǎr yǎn jīng jù ma ?

Bạn có biết ở đâu diễn kinh kịch không ?

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

104. 你买到票以后告诉我。

nǐ mǎi dào piào yǐ hou gào sù wǒ .

Bạn mua xong vé sau đó bảo với tôi.

105. 我还没吃过北京烤鸭呢 !

Wǒ hái méi chī guò běi jīng kǎo yā ne !

Tôi vẫn chưa ăn qua món vịt quay Bắc Kinh!

106. 我们应该去尝一尝。

wǒ yīng gāi qù cháng yī cháng .

Chúng ta nên đi ăn thử một chút.

108. 有朋友来看我。

Yǒu péng you lái kàn wǒ .

Có bạn đến thăm tôi.

Mǎ lì : nǐ kàn guò jīng jù ma ?

Mary: Bạn đã xem kinh kịch chưa ?

Dà wèi : méi kàn guò .

Davis: Chưa xem bao giờ.

玛丽:听说很有意思。

Mǎ lì : tīng shuō hěn yǒu yì si .

Mary: Nghe nói rất hay.

大卫:我很想看,你呢?

Dà wèi : wǒ hěn xiǎng kàn , nǐ ne ?

Davis: Tôi rất muốn xem còn bạn thì sao ?

玛丽:我也很想看。你知道哪儿演吗?

Mǎ lì : wǒ yě hěn xiǎng kàn . nǐ zhī dao nǎ r yǎn ma ?

Mary: Tôi cũng rất muốn xem. Bạn có biết ở đâu diễn không ?

大卫:人民剧场常演。

Dà wèi : rén mín jīng jù chǎng cháng yǎn .

Davis: Rạp hát nhân dân thường diễn.

玛丽:那我们星期六去看,好不好?

Mǎ lì : nà wǒ men xīng qī liù qù kàn , hǎo bù hǎo ?

大卫:当然好。明天我们去买票。

Dà wèi : dāng rán hǎo . míng tiān wǒ men qù mǎi piào .

Davis: Đương nhiên được. Ngày mai chúng ta đi mua vé.

玛丽:买到票以后告诉我。

Mǎ lì : mǎi dào piào yǐ hou gào sù wǒ .

Mary: Mua vé xong thì bảo với tôi.

(Học tiếng trung giao tiếp tại trung tâm tiếng trung Hoàng Liên)

和子:听说,烤鸭是北京的名菜。

Hé zǐ : tīng shuō, kǎo yā shì běi jīng de míng cài .

Hòa Tử: Nghe nói, vịt quay là món ăn nổi tiếng của Bắc Kinh.

玛丽:我还没吃过呢!

Mǎ lì : wǒ hái méi chī guò ne !

Mary: Tôi vẫn chưa ăn.

和子:我们应该去尝一尝。

Hé zǐ : wǒ men yīng gāi qù cháng yī cháng .

Hòa Tử: Chúng ta nên đi ăn thử một chút.

玛丽:二十八号晚上我没事,你呢 ?

Mǎ lì : ěr shí bā hào wǎn shang wǒ méi shì , nǐ ne ?

Mary: Tôi ngày 28 tôi không bận, còn bạn thì sao ?

和子:不行,有朋友来看我。

Hé zǐ : bù xíng , yǒu péng you lái kàn wǒ .

Hòa Tử: Không được, có bạn đến thăm tôi.

玛丽:三十号晚上怎么样 ?

Mǎ lì : sān shí hào wǎn shang zěn me yàng ?

Mary: Tôi ngày 30 thì sao ?

Trung tâm ngoại ngữ tiếng Trung, Trung tâm tiếng Trung tại Hà Nội, Trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên, Tiếng Trung Giao tiếp, Tiếng Trung bán hàng, Tiếng Trung thương mại, tiếng Trung du lịch, Tiếng Trung chuyên ngành Y tế, giáo dục

Bài 15 Giáo Trình 301 / 2023

Giới thiệu Trung Quốc Sơ lược về đất nước Trung Quốc Giới thiệu chung về đất nước Trung Quốc Tên nước: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (The People’s Republic of China) Thủ đô: Bắc Kinh Ngày quốc khánh: 01-10-1949. Vị trí địa lý: Trung Quốc nằm ở phần nử

第九课 苹果一斤多少钱 生词: 1. 买mǎi ( mãi ) : mua 卖mài ( mại ) : bán 你买什么? nǐ mǎi shén me ? 我买水果 wǒ mǎi shuǐ guǒ 你买什么水果? nǐ mǎi shén me shuí guǒ 我买苹果 wǒ mǎi píng guǒ 苹果有两种, 一种是5块一斤, 一种是3块一斤 píng guǒ yǒu l

Tin tức mới

1. Bộ công an 公安部 Gōng’ān bù 2. Bộ trưởng công an 公安部长 Gōng’ān bùzhǎng 3. Ty công an tỉnh 省公安厅 Shěng gōng’ān tīng 4. Giám đốc công an tỉnh 厅长 Tīng zhǎng 5. Phó giám đốc công an tỉnh 副厅长 Fù tīng zhǎng 6. Công an thành phố 市公安局 Shì gōng&#39

Bài 10 Giáo Trình 301 / 2023

Giới thiệu Trung Quốc Sơ lược về đất nước Trung Quốc Giới thiệu chung về đất nước Trung Quốc Tên nước: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (The People’s Republic of China) Thủ đô: Bắc Kinh Ngày quốc khánh: 01-10-1949. Vị trí địa lý: Trung Quốc nằm ở phần nử

第九课 苹果一斤多少钱 生词: 1. 买mǎi ( mãi ) : mua 卖mài ( mại ) : bán 你买什么? nǐ mǎi shén me ? 我买水果 wǒ mǎi shuǐ guǒ 你买什么水果? nǐ mǎi shén me shuí guǒ 我买苹果 wǒ mǎi píng guǒ 苹果有两种, 一种是5块一斤, 一种是3块一斤 píng guǒ yǒu l

Tin tức mới

1. Bộ công an 公安部 Gōng’ān bù 2. Bộ trưởng công an 公安部长 Gōng’ān bùzhǎng 3. Ty công an tỉnh 省公安厅 Shěng gōng’ān tīng 4. Giám đốc công an tỉnh 厅长 Tīng zhǎng 5. Phó giám đốc công an tỉnh 副厅长 Fù tīng zhǎng 6. Công an thành phố 市公安局 Shì gōng&#39

Giáo Trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Bài 25 / 2023

Giáo trình 301 Câu đàm thoại tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Các bạn xem toàn bộ 40 bài giảng giáo trình 301 câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất do Thầy Vũ chủ biên và biên soạn tại link bên dưới.

Giáo trình 301 Câu đàm thoại tiếng Trung Bài 24

Bài giảng giáo trình 301 Câu đàm thoại tiếng Trung Bài 25 Thầy Vũ

Bức tranh này đẹp thật.

Tranh thủy mặc là một loại hình hội họa có nguồn gốc từ Trung Hoa. Từ thủy mặc chiết tự ra thủy có nghĩa là nước và mặc có nghĩa là mực. Mục đích của bức tranh là bắt được cái thần khí dáng vẻ, vẽ đá thì gân guốc, rắn rỏi; vẽ núi non thì phải lột tả được nét cái hùng vĩ kì bí của núi rừng, như vẽ bông hoa thì vẽ sao để họa được cái vẻ sinh động, mềm mại. Muốn vẽ một bức tranh thủy mặc đẹp và có chiều sâu người họa sĩ thời xưa không chỉ cần có kĩ xảo điêu luyện mà còn phải có một tâm hồn thanh cao, đạo đức cao thượng. Tranh thủy mặc có thể thu hút hấp dẫn được người xem bởi nó phản ánh vẻ đẹp cuộc đời, phản ánh hiện thực khác quan của tự nhiên và cuộc sống xã hội một cách nhẹ nhàng mà không kém phần sâu sắc tinh tế.

1. 这幅画儿有四米长。 Zhè fú huàr yǒu sì mǐ cháng. Bức tranh này dài 4m.

2. 这张画儿真美。 zhè zhāng huà’r zhēnměi. Bức tranh này thật đẹp.

3. 中国杂技是世界一流的。 Zhōngguó zájì shì shìjiè yīliú de. Xiếc Trung Quốc thuộc loại nhất thế giới.

4. 我能跟您合个影吗? Wǒ néng gēn nín hé gè yǐng ma? Xin bạn chụp chung với tôi một kiểu ảnh có được không ạ ?

5. 不会有问题的。 Bú huì yǒu wèntí de. Không có vấn đề gì đâu.

6. 太好了,谢谢你的介绍。 Tài hǎo le, xièxiè nǐ de jièshào. Tốt quá rồi, cảm ơn sự giới thiệu của cậu.

7. 我们各付各的。 Wǒmen gè fù gè de. Chúng ta ai trả của người nấy.

8. 永远不要放弃。 Yǒngyuǎn bùyào fàngqì. Nhất định không được bỏ cuộc.

Ngữ pháp:

1. “又。。又。。” “Vừa…vừa. ..” Chỉ hai tình huống hay hai tính chất đồng thời tồn tại Ví dụ (1)你的房间又干净又漂亮。/Nǐ de fángjiān yòu gānjìng yòu piàoliang./ Phòng của bạn vừa sạch vừa đẹp. (2)这个衣服又好又便宜。/Zhège yīfú yòu hǎo yòu piányí./ Bộ quần áo này vừa đẹp vừa rẻ. (3)他汉字写又好又快。/Tā Hànzì xiě yòu hǎo yòu kuài./ Anh ấy viết tiếng Hán vừa đẹp vừa nhanh.

2. “要是。。就。。”” nếu..thì…” “要是”chỉ giả thiết, ở phân câu sau dùng “就” để nối ý thức phần trước và nêu ra kết luận Ví dụ (1)我要是有”英语词典”,就带来。/Wǒ yàoshi yǒu”yīngyǔ cídiǎn”, jiù dài lái./ Nếu tôi có “Từ điển tiếng Anh”, sẽ mang tới. (2)要是明天不上课,我们就去北海公园。/Yàoshi míngtiān bù shàngkè, wǒmen jiù qù Běihǎi gōngyuán./ Nếu mai không phải học, thì chúng mình đi công viên Bắc Hải. (3)你要是有时间,就来我家玩儿。/Nǐ yàoshi yǒu shíjiān, jiù lái wǒ jiā wán er./ Nếu như bạn có thời gian, thì đến nhà tớ chơi.

Bạn đang xem bài viết Bài 16 Giáo Trình 301 / 2023 trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!