Xem Nhiều 1/2023 #️ 3000 Câu Tiếng Trung Giao Tiếp Thông Dụng # Top 7 Trend | Lienminhchienthan.com

Xem Nhiều 1/2023 # 3000 Câu Tiếng Trung Giao Tiếp Thông Dụng # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về 3000 Câu Tiếng Trung Giao Tiếp Thông Dụng mới nhất trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

5

/

5

(

2

bình chọn

)

3000 Câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày

3000 Câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng thông dụng hàng ngày là bài giảng trực tuyến của Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên TiengTrungHSK ChineMaster luyện nghe nói tiếng Trung giao tiếp hàng ngày theo những mẫu câu tiếng Trung thông dụng nhất được Chủ biên & Biên soạn bởi Th.S Nguyễn Minh Vũ – Giảng viên Đại học Dầu Khí Trung Quốc Bắc Kinh.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản đến nâng cao tại Hệ thống Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM (Sài Gòn) liên tục khai giảng hàng tháng.

STT Bài giảng học tiếng Trung online Thầy Vũ Link bài giảng học tiếng Trung trực tuyến

1 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 1 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-1/

2 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 2 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-2/

3 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 3 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-3/

4 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 4 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-4/

5 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 5 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-5/

6 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 6 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-6/

7 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 7 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-7/

8 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 8 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-8/

9 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 9 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-9/

10 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 10 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-10/

11 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 11 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-11/

12 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 12 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-12/

13 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 13 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-13/

14 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 14 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-14/

15 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 15 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-15/

16 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 16 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-16/

17 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 17 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-17/

18 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 18 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-18/

19 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 19 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-19/

20 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 20 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-20/

21 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 21 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-21/

22 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 22 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-22/

23 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 23 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-23/

24 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 24 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-24/

25 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 25 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-25/

26 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 26 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-26/

27 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 27 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-27/

28 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 28 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-28/

29 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 29 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-29/

30 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 30 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-30/

31 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 31 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-31/

32 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 32 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-32/

33 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 33 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-33/

34 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 34 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-34/

35 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 35 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-35/

36 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 36 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-36/

37 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 37 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-37/

38 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 38 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-38/

39 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 39 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-39/

40 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 40 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-40/

41 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 41 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-41/

42 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 42 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-42/

43 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 43 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-43/

44 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 44 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-44/

45 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 45 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-45/

46 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 46 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-46/

47 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 47 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-47/

48 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 48 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-48/

49 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 49 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-49/

50 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 50 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-50/

51 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 51 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-51/

52 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 52 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-52/

53 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 53 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-53/

54 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 54 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-54/

55 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 55 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-55/

56 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 56 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-56/

57 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 57 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-57/

58 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 58 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-58/

59 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 59 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-59/

60 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 60 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-60/

61 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 61 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-61/

62 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 62 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-62/

63 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 63 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-63/

64 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 64 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-64/

65 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 65 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-65/

66 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 66 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-66/

67 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 67 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-67/

68 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 68 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-68/

69 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 69 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-69/

70 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 70 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-70/

71 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 71 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-71/

72 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 72 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-72/

73 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 73 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-73/

74 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 74 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-74/

75 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 75 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-75/

76 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 76 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-76/

77 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 77 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-77/

78 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 78 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-78/

79 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 79 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-79/

80 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 80 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-80/

81 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 81 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-81/

82 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 82 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-82/

83 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 83 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-83/

84 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 84 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-84/

85 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 85 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-85/

86 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 86 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-86/

87 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 87 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-87/

88 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 88 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-88/

89 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 89 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-89/

90 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 90 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-90/

91 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 91 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-91/

92 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 92 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-92/

93 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 93 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-93/

94 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 94 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-94/

95 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 95 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-95/

96 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 96 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-96/

97 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 97 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-97/

98 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 98 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-98/

99 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 99 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-99/

100 3000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày bài 100 https://hoctiengtrungonline.com/3000-cau-tieng-trung-bai-100/

3000 Câu Tiếng Trung Giao Tiếp Hàng Ngày

Học Tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội

HI các em học viên Khóa học Tiếng Trung giao tiếp cấp tốc, đây là Bộ tài liệu bài giảng tự học Tiếng Trung online Thầy Nguyễn Minh Vũ trực tiếp biên soạn dành riêng cho các em học viên tự học Tiếng Trung trực tuyến.

Có phải bạn đang bận tâm vấn đề không thu xếp được thời gian đến trung tâm học tiếng Trung do quá nhiều việc đang chi phối bạn mặc dù bản thân đang rất muốn đi học tiếng Trung phải không?

Bạn đang phải xử lý hàng đống công việc ở cơ quan rồi công ty riêng, không những vậy về đến nhà là biết bao nhiêu việc nội trợ đang chào đón bạn khiến bạn quay như chong chóng không còn chút thời gian dành riêng cho bản thân để đầu tư cho việc học tiếng Trung phải không?

Chỉ cần máy tính hoặc thiết bị di động của bạn được kết nối Internet là bạn hoàn toàn có thể yên tâm học tiếng Trung online tại nhà cùng giáo viên tiếng Trung rồi.

Học tiếng Trung online qua Skype

Nếu bạn vẫn đang băn khoăn chưa biết có nên lựa chọn khóa học tiếng Trung online qua Skype hay không, các bạn có thể đăng ký khóa học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster, toàn bộ các video clip bài giảng đều do chính thầy Nguyễn Minh Vũ trực tiếp biên soạn giáo trình học tiếng Trung online.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí bài 1 Lớp học tiếng Trung online miễn phí bài 1

Các em xem video bài giảng học Tiếng Trung cơ bản từ đầu dành cho người mới bắt đầu học Tiếng Trung Quốc.

Tự học Tiếng Trung cơ bản

Để sử dụng tốt và có hiệu quả nhất bộ bài giảng học Tiếng Trung giao tiếp cấp tốc này, các em cần kết hợp với học Tiếng Trung theo các Video bài giảng trên lớp bao gồm Giáo trình Hán ngữ quyển 1 và Giáo trình Hán ngữ quyển 2 phiên bản mới.

Video Học Tiếng Trung

Học Tiếng Trung online miễn phí

Video Học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản

Video Học Tiếng Trung Giáo trình Hán ngữ quyển 1 Phiên bản mới

Học Tiếng Trung online Giáo trình Hán ngữ 1

Video Học Tiếng Trung Giáo trình Hán ngữ quyển 1 Phiên bản mới

Các tình huống trong Tiếng Trung giao tiếp Thầy Nguyễn Minh miêu tả rất sinh động và thân thiện với công việc và cuộc sống hàng ngày để các em học viên có thể tự học Tiếng Trung có hiệu quả nhất và tiếp thu bài học nhanh nhất.

Bộ Bài giảng Học Tiếng Trung mỗi ngày

Bộ tài liệu này được phân làm 3 cột, bao gồm cột STT, cột Tiếng Trung và cột Phiên âm.

Để sử dụng có hiệu quả nhất bộ tài liệu này, đầu tiên các em nên nhìn cột Tiếng Trung trước rồi tự dịch bằng khả năng của mình, sau đó mới xem đáp án ở cột Tiếng Trung, trong cột Tiếng Trung nếu có từ nào mới hoặc không nhận được mặt chữ, các em đối chiếu sang cột Phiên âm.

Mỗi ngày các em chỉ cần dành 15 phút tự học nói Tiếng Trung giao tiếp trong bộ tài liệu này để từng bước cải thiện kỹ năng nói Tiếng Trung giao tiếp, hàng ngày kiên trì như vậy trong vòng 1 tháng, bảo đảm trình độ nói Tiếng Trung giao tiếp của các em sẽ tiến bộ lên rất nhiều.

Download Tài liệu học 3000 Câu Tiếng Trung giao tiếp

Tài liệu học 3000 Câu Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày Phần 1 Tài liệu học 3000 Câu Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày Phần 2 Tài liệu học 3000 Câu Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày Phần 3

Chúc các em học tập tốt và làm việc tốt!

Một Số Câu Giao Tiếp Tiếng Trung Thông Dụng Trong Công Việc

Học tiếng trung qua một số câu giao tiếp tiếng trung thông dụng trong công việc

Lǎobǎn: Jīntiān ā hé hái méi lái shàngbān ma?

(Sếp: Hà hôm nay vẫn chưa đi làm à?)

员工:报歉,我来晚了。

Yuángōng: Bào qiàn, wǒ lái wǎnle.

(Nhân viên-Hà: Xin lỗi sếp, em đến muộn ạ)

老板:最近你总是迟到

Lǎobǎn: Zuìjìn nǐ zǒng shì chídào

(Sếp: Dạo này tôi hay thấy cô đi muộn.)

员工:因为我要到分公司一趟再来上班,所以迟到了。

Yuángōng: Yīnwèi wǒ yào dào fēn gōngsī yī tàng zàilái shàngbān, suǒyǐ chídàole.

(Do em phải chạy qua chi nhánh của công ty nên mới đến muộn ạ)

老板:你能给我我复印这份文件吗?

Lǎobǎn: Nǐ néng gěi wǒ wǒ fùyìn zhè fèn wénjiàn ma?

(Sếp: Cậu photo cho tôi chỗ giấy tờ này)

员工:好的。就交给我吧

Yuángōng: Hǎo de. Jiù jiāo gěi wǒ ba

(Nhân viên: Vâng, sếp cứ để em)

老板:工作量很多。你能加班吗?

Lǎobǎn: Gōngzuò liàng hěnduō. Nǐ néng jiābān ma?

(Sếp: Lượng công việc rất nhiều. Cậu có thể tăng ca không)

员工:当然可以。你需要我加多少时间的班?

Yuángōng: Dāngrán kěyǐ. Nǐ xūyào wǒ jiā duōshǎo shíjiān de bān?

(Nhân viên:Được chứ ạ. Sếp muốn em tăng ca bao lâu?)

Một số câu giao tiếp cùng đồng nghiệp:

我们公司打卡上班

Wǒmen gōngsī dǎkǎ shàngbān

(công ty chúng ta dùng thẻ chấm công)

该下班了。大家回去吧

Gāi xiàbānle. Dàjiā huíqù ba

(Hết giờ rồi. Về thôi cả nhà ơi)

同事:你能帮我一下忙吗?

Tóngshì: Nǐ néng bāng wǒ yīxià máng ma?

(Đồng nghiệp: Cậu làm giúp tớ chút việc được không)

-可以的。

Kěyǐ de.

(Được chứ)

hoặc 抱歉,我也很忙。

Bàoqiàn, wǒ yě hěn máng

最近老板心情不好。大家注意一下,别惹他生气!

Zuìjìn lǎobǎn xīnqíng bù hǎo. Dàjiā zhùyì yīxià, bié rě tā shēngqì!

(Sếp dạo này tâm trạng không tối. Cả nhà cẩn thận, đừng làm phật lòng sếp)

Một số câu dùng trong cuộc họp:

大家注意下午5点开会

Dàjiā zhùyì xiàwǔ 5 diǎn kāihuì

(Mọi người chú ý: Chiều nay 5h họp)

开始开会吧

Kāishǐ kāihuì ba

(Bắt đầu họp)

开会了,大家安静一下。都到齐了吗?

Kāihuìle, dàjiā ānjìng yīxià. Dōu dào qíle ma?

(Bắt đầu họp rồi. Tất cả trật tự. Mọi người đến đủ rồi chứ?)

开会时不能接电话。

Kāihuì shí bùnéng jiē diànhuà.

(Trong lúc họp không nghe điện thoại riêng).

谁有意见,请发表。

Shéi yǒu yìjiàn, qǐng fābiǎo.

(Ai có ý kiến thì phát biểu)

我提议将该议案进行投票表决

Wǒ tíyì jiāng gāi yì’àn jìnxíng tóupiào biǎojué

(Tôi đề nghị tiến hành biểu quyết cho phương án này)

所有赞同的,请举手

Suǒyǒu zàntóng de, qǐng jǔ shǒu

Ai đồng ý thì giơ tay

所有反对的,请表态反对。

Suǒyǒu fǎnduì de, qǐng biǎotài fǎnduì

(Ai phản đổi thì bày tỏ phản đối)

我提议现在休会。

Wǒ tíyì xiànzài xiūhuì.

(Tôi đề nghị nghỉ giai lao)

散会吧。

Sànhuì ba.

(Tan họp thôi)

Một số câu đàm phán với khách hàng:

价格很合适。我很满意

Jiàgé hěn héshì. Wǒ hěn mǎnyì

(Giá cả phải chăng. Tôi rất hài lòng)

价格太贵了。不能再便宜一点吗?

Jiàgé tài guìle. Bùnéng zài piányí yīdiǎn ma?

(Giá đắt quá. Có thể giảm thêm chút nữa không?)

我们再商量商量价钱吧

Wǒmen zài shāngliáng shāngliáng jiàqián ba

(Chúng tôi cần thương lượng lại giá tiền chút)

.对不起,在价格上没有商量的余地。

Duìbùqǐ, zài jiàgé shàng méiyǒu shāngliáng de yúdì

(Xin lỗi. Chúng tôi không cho đàm phán lại)

费用由谁来承担?

Fèiyòng yóu shéi lái chéngdān?

(Chi phí do bên nào trả)

.什么时候签订合同呢?

Shénme shíhòu qiāndìng hétóng ne?

(Lúc nào kí hợp đồng được?)

如果违约的话,得双倍赔偿。

Rúguǒ wéiyuē dehuà, dé shuāng bèi péicháng.

(Nếu làm trái hợp đồng, hai bên cùng chịu trách nhiệm bồi thường.)

Những Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Thông Dụng (P1)

Khá nhiều người Việt khi học giao tiếp tiếng Nhật thường gặp khó khăn trong cách phát âm cũng như cách ghi nhớ mẫu câu. Do vậy bài viết sau đây, Jellyfish Education sẽ tổng hợp những câu hội thoại cơ bản trong tiếng Nhật, giúp bạn chinh phục ngôn ngữ “khó nhằn” này đấy.

Tổng hợp những câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng

A. Chào hỏi

B. Chào Tạm Biệt

C. Lời Xin Lỗi

Học tiếng Nhật trong 3 tháng để giao tiếp thành thạo bạn có tin không?

Tất tần tật những lý do bạn nên học tiếng Nhật?

Theo thống kê năm 2015, tại Việt Nam có hơn 75.000 thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp. Và chẳng có gì đảm bảo là con số này sẽ không tiếp tục tăng cao trong những năm tới đây. Đứng trước “cơn bão thất nghiệp” sau khi ra trường này, liệu bạn đã có sự chuẩn bị gì cho bản thân mình? Ngay từ bây giờ, hãy học tiếng Nhật như một cách để tạo ra sự khác biệt. Bởi việc thành thạo ngôn ngữ này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được một công việc nhẹ nhàng với mức thu nhập khá cao.

1. Mở ra nhiều cơ hội việc làm

Xét trên tổng số vốn ODA đầu tư vào Việt Nam, Nhật Bản chính là quốc gia đứng đầu. Trong vài năm trở lại đây, làn sóng đầu tư mạnh mẽ của các công ty, tập đoàn Nhật đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực biết tiếng Nhật ngày càng tăng cao. Và thực tế cho thấy phần lớn các doanh nghiệp Nhật Bản hiện nay đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc tuyển nhân viên người Việt thành thạo tiếng Nhật.

2. Cơ hội giành được học bổng đi du học Nhật Bản

Thống kê khác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cụ thể là Cục Đầu tư nước ngoài) cũng chỉ ra rằng một trong những quốc gia có tổng số vốn đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam chính là Nhật Bản. Bên cạnh đó, nguồn vốn ODA lên đến hàng chục tỉ đô mỗi năm tại các nước Đông Nam Á cũng phần nào chứng minh được Nhật Bản là một cường quốc cực hấp dẫn cả về du học lẫn việc làm.

Với những bạn trẻ có ý định đi Nhật Bản du học cần biết thêm rằng chi phí sinh hoạt một năm tại Nhật rơi vào khoảng trên dưới 600.000 yên. Trong khi đó, bạn sẽ mất tới khoảng 10.000 đô Canada nếu đi du học Canada. Và 2.600.000 yên nếu đi du học Singapore. Lẽ dĩ nhiên, mức chi phí sẽ tiếp tục tăng cao nếu bạn chọn điểm đến du học cho mình là các quốc gia như Úc, Mỹ hay Anh Quốc…

Một tin vui cho các bạn trẻ quan tâm Nhật, muốn sang Nhật đó là Chính phủ Nhật Bản đã cam kết đến năm 2020 sẽ hỗ trợ cho khoảng 10 nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam được sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Đây chính xác là một cơ hội lớn, đồng thời cũng là thách thức không hề nhỏ cho những ai luôn ấp ủ ý định đi du học tại xứ sở hoa anh đào.

3. Khám phá nền văn hóa đặc sắc và đa dạng

Bạn nên biết rằng việc học ngôn ngữ không chỉ để phục vụ nhu cầu Nghe – Nói – Đọc – Viết. Cũng không phải chỉ vì bằng cấp, thu nhập hay công ăn việc làm. Tiếng Nhật mang lại cho bạn còn nhiều hơn như thế. Đó là cơ hội được khám phá, lĩnh hội cả một nền văn hóa khổng lồ của một dân tộc hùng mạnh.

Lấy một ví dụ dễ hiểu như thế này. Khi bạn đi du học Nhật Bản, hay đơn giản hơn là đi du lịch ở xứ này. Thay vì lơ ngơ không hiểu gì hoặc phải phụ thuộc hoàn toàn vào những người biết tiếng. Bạn có thể học tiếng Nhật giao tiếp để trò chuyện với người dân bản địa bằng chính ngôn ngữ của họ. Như vậy, bạn sẽ dễ dàng khám phá, tìm hiểu những điều lý thú về đất nước này. Như những món ăn truyền thống; rượu sake; hay câu chuyện về núi Phú Sĩ chẳng hạn…

4. Nâng cao thu nhập

Khá nhiều học viên của Jellyfish Education chia sẻ, giao tiếp tiếng Nhật thành thạo là điều mà các bạn đang theo đuổi và chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu này. Như vậy, các bạn ấy hoàn toàn có thể làm việc tại một doanh nghiệp hay công ty của Nhật với mức lương thưởng cao hơn rất nhiều so với làm công ăn lương ở các doanh nghiệp nội địa.

Trên thực tế, có rất nhiều cách để bạn chinh phục tiếng Nhật. Trong đó, học tiếng nhật giao tiếp tại Jellyfish Education chính là một trong những phương án tối ưu nhất.

Jellyfish là một trong những trung tâm dạy tiếng Nhật hàng đầu tại Việt Nam với 5 chi nhánh tại các Thành phố lớn trên toàn quốc. Chúng tôi được đông đảo học viên đánh giá cao không chỉ vì chất lượng giảng dạy và sự hiệu quả. Mà còn vì mức học phí hợp lý và đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, nhiệt huyết, có tâm với nghề.

Để đăng ký học tiếng Nhật tại Jellyfish Education, bạn vui lòng liên hệ:

➤ Hà Nội: Tòa nhà A1/D21 ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, HN Điện thoại: 0243.7957.382 Hotline: 098.663.3013

➤ Hải Phòng: Tầng 3, tòa nhà Sholega, 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP Điện thoại: 0225.3833.113 (nhánh 14) Hotline: 098.107.4326

➤ Huế: Tầng 5, tòa nhà Techcombank, 24 Lý Thường Kiệt, Tp Huế Điện thoại: 0234.3933.774

➤ Đà Nẵng: Tầng 3, tòa nhà Thư Dung Plaza, 87 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, ĐN Điện thoại: 0236.3656.205

➤ Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa nhà MB Bank, 538 CMT8, Phường 11, Quận 3, Tp HCM Điện thoại: 0283.9930.988

Bạn đang xem bài viết 3000 Câu Tiếng Trung Giao Tiếp Thông Dụng trên website Lienminhchienthan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!